Sognet 131 (jun - aug 2012)

Page 1

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne 32. årg.  |  Nr. 131

8

juni 2012

Det var dengang En fortælling fra gamle dage i Mesing sogn

5

Konfirmation

18 unge sagde JA i Veng Kirke

Konfirmanderne fra Veng og Mesing havde en hel dag i kirken og sognehuset ti dage før konfirmationen og nåede langt omkring med hjerne og hjerte – her er de ved at fange en hjertesag.

»

Foto: Pernille Stougaard

Det er herligt at sige dav og møde nye mennesker; det har jeg gjort en del de seneste måneder, og det vil jeg med glæde blive ved med. Side 3


Nyt layout

Tag godt imod dit nye SOGNET Som læserne allerede har bemærket, har SOGNET fået et nyt udseende. De første 130 numre af bladet har haft samme forside, og indtil nummer 115 var det udelukkende sort/hvidt tryk. Bladet har fået farver med nye digitale trykkemetoder, men gennemgribende har det ikke ændret udseende siden første nummer kom på gaden i november 1982. Men tiden i dag er en anden, og der er muligheder for et mere spændende layout, som vi nu introducerer med dette nummer. Indholdet dengang og nu vil også være det samme, så lad os præsentere bladet, som det selv præsenterede sig i 1982: Goddag, mit navn er SOGNET.

Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: lpal@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Ole Berg, Nyvej 7, Blegind, tlf. 87 68 08 88 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag

Det er min opgave at orientere alle i Mesing og Veng sogne om • Kirkestof • Ting, der er sket eller skal ske i sognene • Livet i sognene – både før og nu • Huse, landskaber og mennesker i vore sogne

Organist: Se under Veng Kirke

Ja, jeg kunne blive ved med at remse op, men jeg kan også sige det så kort som:

Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet

MIT FORMÅL ER AT ST YRKE DET LOKALE. Formålet med SOGNET ændrer vi ikke på, men vi vil gerne give mere plads til foreningerne og lokale nyheder. Vi vil gerne være et sogneblad mere end et kirkeblad, et blad, hvor alle relevante oplysninger om foreninger, arrangementer, gudstjenestetider og andet lokalt stof fra de to sogne fremgår. Fremover vil I også kunne finde oplysninger om kontaktpersoner for de forskellige foreninger m.v., og som noget helt nyt har vi fået Lars Jacobsen, Veng, til at lave en lille stribe med sine fine tegninger i hvert nummer. Vi vil gerne tilslutte os den første redaktions opfordring: Med håb om et godt samarbejde med både ydere og modtagere af det stof, SOGNET formidler, overgiver vi hermed det nye nummer til læsernes dom. 2

Hjemmesider: www.vengkirke.dk – www.mesingkirke.dk

Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58

Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk SOGNETs redaktion: Fra menighedsrådet: Lise Palstrøm, Veng Esben Overgaard, Søballe Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Eksterne medarbejdere: Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Lars Jacobsen, Veng Layout: Stine Sandahl, www.sandahls.net, Hårby Fotos: bla. Pernille Stougaard (konfirmanderne), Frede Farmand. Næste nummer udkommer uge 36, 2012 Deadline for næste nummer fredag d. 27. juli 2012

Foto: Frede Farmand

TAK

De allervigtigste ord i det danske sprog fylder ikke så meget. De allervigtigste ord i det danske sprog fylder ikke så meget. Det er ord som dav og tak, og jeg har lyst til at bruge dem begge her i SOGNET. Det er herligt at sige dav og møde nye mennesker; det har jeg gjort en del de seneste måneder, og det vil jeg med glæde blive ved med. Selvom jeg ikke kan huske alle, jeg har mødt, og selvom jeg ikke har mødt alle og enhver, så har jeg haft mange gode anledninger til at sige dav til mange i Veng og Mesing. Det har været skønt at blive mødt med så megen venlighed og åbenhed, og det vil jeg gerne sige TAK for.

Det er mit håb at få kommentarer fra jer, hvis I har ønsker eller idéer til, hvad præst og kirke skal. Det ville også være dejligt med kritik, hvis der er noget, I finder forkert eller generende. Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til liv og glæde i kirker og sogne. Vi har nu fået mere til fælles med Hørning-Blegind-Adslev, og det giver måske også anledning til at komme til nogle af de andres arrangementer i kirke og sogn.

Tak for varm velkomst og på gensyn i kirke og sogn.

3


Konfirmation 2013

Siden sidst

Indskrivning og undervisning

Minikonfirmander 2012-2013

- for alle førskolebørn og deres voksne

Søndag

Når man er tæt på 10 år, kan man blive minikonfirmand.

Har du børn, børnebørn eller dagplejebørn i førskole-

Døbt i Veng Kirke

Her i Veng-Mesing betyder det, at man får en invitation til at lære sin kirke og kristendommen lidt bedre at kende.

alderen – altså 0-6 år – og har du lyst til at barnet/ børnene skal møde både bibelhistorier og andre børn, samtidig med at du selv kan møde andre voksne? Så kom og vær med til Legestue i Sognehuset hver anden torsdag formiddag fra høst til påske. Her vil vi samles om den hemmelige æske, som skal åbnes, så vi kan høre fortællingen, der hører til det, der ligger i æsken lige denne dag. Vi vil have en smule babysalmesang og salmer og sange med fagter og bevægelse for de lidt større børn. Vi hygger over lidt formiddagskaffe/ the/saft og boller inden der kan leges børnene imellem, mens deres voksne udveksler erfaringer og leger med. Aktiviteterne vil afhænge af børnenes alder og antal. Legestuen er for alle børn i førskolealderen – og deres voksne. Første gang bliver torsdag d. 30. august kl. 10-12. Kom og vær med til at synge, lege, lytte. Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt sognepræst Lise Palstrøm, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37 eller mail lpal@km.dk

Magnus Herdan Riemer. Laura Hedegaard Grønlund

d. 19. august er der indskrivning af næste forårs konfirmander i forbindelse med gudstjenesten i Veng Kirke. Det gælder både dem, der vil konfirmeres i Veng og dem, der vil konfirmeres i Mesing Kirke. Datoerne for næste års konfirmationer er: Mesing Kirke Bededag, fredag d. 26. april og i Veng Kirke, søndag d. 28. april. I planlægningen har vi forudsat, at Bededag stadig er en helligdag! Som elever på Niels Ebbesen Skolen vil konfirmanderne modtage konfirmationsforberedelse både ugentligt i Højvangens Kirkecenter sammen med deres nye klassekammerater og i Veng, hvor vi vil mødes nogle eftermiddage/aftener, weekends og en hel skoledag. I forbindelse med indskrivningen vil I få programmet for sæsonen, så vigtige datoer kan blive sat i familiens kalender.

Sogneeftermiddag Når der skal tages hul på efterårets sogneeftermiddage,

At være minikonfirmand vil sige at få en masse gode oplevelser i og omkring kirken. Det handler om liv og død, og vi skal bruge både hænder og fødder, hjerne og hjerte, når vi skal på opdagelse. Vi skal udforske kirken og høre om dåb og nadver. Vi skal prøve at finde ud af, hvem Gud er – og vi leder både ude og inde, oppe og nede! Vi skal tale om liv og død, fester og højtider. Vi skal også være med til at gøre gudstjenester i kirken smukkere og festligere, når vi er med til høstgudstjeneste, til BUSK-gudstjeneste og når vi laver krybbespil til advent. Alle i minikonfirmand-alderen vil få en indbydelse i slutningen af august. Det hele vil foregå efter skole og for det meste i kirken og sognehuset i Veng.

bliver det med sus fra varmere himmelstrøg. Ane Ørgård Bramstoft var konstitueret sognepræst, da Jes Lau Jørgensen gik på pension. Familien rejste til Caribien og Latinamerika i tre måneder på en oplevelsesrig tur. Ane fortæller om familiens spændende rejse på eftersommerens første sogneeftermiddag, tirsdag d. 4. sept. kl.14.00

Liv i Nr. Vissing kirke

Turen går til Samsø Tag med til Samsø på årets sogneudflugt. Vi vil bruge en hel dag i høsttiden, nemlig onsdag d. 22. august. Turledere vil være Flemming Schreiber Pedersen og Lise Palstrøm, og vi glæder os til at tage jer med til øen i midten, der er så rig på både natur og kultur, historie og kirker. Fra fortidens istidslandskab til nutidens energiakademi med samske fortællere og lokale kulinariske oplevelser fra jord til bord. Vi skal høre om en af Danmarks mindste kommuners kamp for at vende historien fra afvikling til udvikling, besøge økomuseets husmandsbrug, smage vand fra Helligkilden, besøge nogle af de smukke kirker. Selvom vi ikke længere 4

Legestue i Sognehuset

Gadekæret i Nordby

har det gamle legat, vil egenbetalingen være beskedne kr. 50,- foruden køb af drikkevarer undervejs og til måltiderne. Vi skal af sted ved ottetiden om morgenen. Formiddagskaffen tager vi med fra sognehuset og nyder på færgen. På Samsø spiser vi middagsmad og får også eftermiddagskaffen et listigt sted på øen; mens aftensmaden medbringes fra Samsø og indtages på færgen, der bringer os tilbage til fastlandet og hjemegnen godt og vel 12 timer senere. Efter tilmelding til sognepræsten vil I få et program for dagen.

Gudrun og Kaj Nøhr åbner ”Kirkegårds” have for menigheden, så vi kan fejre gudstjeneste der, hvor Nr. Vissing Kirke lå i middelalderen. Det foregår en sensommersøndag eftermiddag, d. 9. september kl. 16.00, og du er velkommen. Tag gerne noget med at sidde på og glæd dig til at gå i kirke i naturens egen katedral.

Konfirmander 2012

Døbte Mesing Kirke Oliver Varberg Hvolby Andersen. Simone Egeskov Mogensen. Albert Høi Børgesen. Lilli Olivia Lyk Pedersen. Asmund Bech Børgesen. Nicolaj Pathuel Lykke Pedersen Hjertelig til lykke

Viede Veng Kirke Birgitte Tranekjær Plet & Morten Bøje Hjertelig til lykke

Viede Mesing Kirke Tanja Sigsgaard Schmidt & Niels Skovgaard Lauritsen Maria Black Storm & Kim Black Storm Hjertelig til lykke

Døde/begravede/bisatte Veng Karen Kirstine Ravn Anna Margrethe Thomsen Marie Jeppesen Gunhild Nielsine Elisa Hansen Rasmus Melballe Leth Lynge Pedersen Søren Christian Jensen Æret være deres minde

Konfirmation 2012 Bededag, fredag d. 4. maj, blev 18 konfirmander fra Veng og Mesing konfirmeret i Veng Kirke kl. 11.30. Efter gudstjenesten blev de fotograferet. Jeanette Christine Kjær Jørgensen. Rune Bang Ranzau. Lærke Marie Eyfjörd Pedersen. Emma Sørup Skouboe. Morten Bering Haarup. Simon Brinch Møller. Cecilie Kragelund. Ida Borg Knudsen. Signe Kirkegaard. Magnus Juul Andersen. Mark Alexander Ellej Bojsen. Jonas Wrist Axelsen. Camilla Vraa. Sebastian Vraa. Kathrine Læssøe Mathiesen. Nadia Jespersen. Marie Leisgaard Riis Rasmussen. Magnus Herdan Riemer Hjertelig til lykke

5


Menighedsrådsvalg

Vi skal have nyt blod! Af Erna Bachmann

Tirsdag den 13. november afholdes der valg til menighedsrådene overalt i landet. Valgdeltagelsen er traditionelt ikke voldsom stor i vore to sogne. Valget har i mands minde foregået som aftalevalg, om det også sker her i 2012 vil senere vise sig.

Er kirken mere død end levende? Hertil vil jeg svare: Nej. Interessen for kirken i vore to sogne er stigende – fornemmer vi. Det er derfor vort håb, at der også vil vise sig interesse for at deltage i menighedsrådsarbejdet, så der melder sig kandidater, som er villige til at gøre et stykke arbejde for det lokale kirke- og folkeliv. Det nuværende menighedsråd består af præsten plus seks folkevalgte medlemmer, to fra Mesing sogn og fire fra Veng sogn. I den forløbne periode har vi af og til kunnet ønske os lidt flere hænder – eller hoveder – til at deltage i aktiviteterne og tage medansvar i de beslutninger, der er gennemført. Derfor har vi nu taget konsekvensen og meddelt provsti og minister, at vi ønsket at opbemande menighedsrådet, så der fremover er syv folkevalgte medlemmer. Arbejdet i specielt 2011 har været tidskrævende med præstevalg og ombygning af præstebolig. Arbejdet i den kommende valgperiode vil byde på nye udfordringer, hvor menigheden og menighedsrådet vil blive involveret mere end tidligere. Ikke fordi der skal bygges og forhåbentlig sker der heller ikke et nyt præsteskifte, men fordi vores nuværende præst også har forpligtelser i Hørning, Adslev og Blegind sogne, hvorfor hun godt kan bruge frivillige til flere opgaver. Det bliver bestemt ikke kun kirkebygninger, man skal beskæftige sig med, men også med mere kreative opgaver. 6

Men selvfølgelig er der også opgaver af mere traditionel art. Mesing kirke skal gennem de næste år have en alvorlig reparation af murværket. Granitkvadrene er i fare for at skride ud, så de skal forankres, og det nordre kirkedige på Veng kirkegård skrider ud mod engen og skal derfor også om nogle år – når der er skaffet penge til projektet – omlægges. Så der er også opgaver af mere traditionel art til de fremtidige menighedsråd. Jeg har nu siddet i menighedsrådet i én valgperiode – fire år. De fire år har været spændende og udfordrende. Der har været et godt sammenhold og et teamarbejde i rådet, som nye medlemmer godt kan glæde sig til. At være menighedsrådsmedlem er ikke kun at sidde på kirkebænken om søndagen, det er så meget andet; man er en del af et lokalt team med samme interesse, og man har noget værdifuldt med hjem efter hvert møde. Har du derfor interesse for kirkens liv, for det lokale folkeliv og for kirkens historie og vil være med til at bevare vore nationale klenodier, som kirkerne jo er, for eftertiden, så meld dig som kandidat til valget den 13. november.

Er folkekirken stadig for folket? Spørgsmålet har været oppe i pressen i den senere tid. Hertil kan vi svare: Ja, det er folkekirkemedlemmerne, der via de folkevalgte menighedsråd bestemmer over deres lokale kirker. Kom til orienteringsaften- og opstillingsmøde i Sognehuset d. 5 september kl. 19.30 og giv din mening til kende.

Det nuværende menighedsråd består af: Erna Bachmann, Hårby, formand Jens Jeppesen, Hårby, næstformand Esben Overgaard, Søballe, kasserer og personaleansvarlig Ole Berg, Blegind, (sognebåndsløser) kirkeværge for Veng kirke Kirsten Lindberg, Mesing, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget Jens Henrik Kirkegaard, Mesing, kirkeværge for Mesing kirke, formand for præstegårdsudvalget, formand for valgbestyrelsen

Veng Skole og Børnehus

Indianere i bevægelse Af Bitten Møller, Institutionsleder Veng Skole & Børnehus

Der har de sidste år været stor fokus på børns motorik og bevægelse: vi har i højere grad fået øjnene op for vigtigheden af, at børn bevæger sig, og i dag er det endnu vigtigere end for år tilbage, da der i børnenes liv er kommet mange stillesiddende ting til, så som fjernsyn, wii, computer, blive fragtet i bil osv. Børn skal med deres krop have lov og mulighed for at sanse og forstå verden. Og vi voksne skal give dem mulighed og tiden til at gøre disse erfaringer. Det nytter ikke, at vi gør tingene for dem! (måske fordi det går hurtigere eller sviner mindre, eller at det ikke må gøre ondt på børnene.). For at opprioritere disse muligheder har vi i børnehaven i Veng valgt at flytte ud de næste par måneder. Vi holder indianerlejr og er ude med bål, tipi, regndans og alt, hvad der hører til. Der skal laves dragter, våben, perler på bål, laves ”indianerslik” (læs bålstegte mælkebøtter), instrumenter, drømmefangere mm.

Vi håber, det giver børnene en spændende og anderledes oplevelse, at vi bruger de fantastiske områder, der ligger lige uden for vores dør på en ny måde. Børnene og medarbejderne, som alle er uddannet indenfor motorik, skal lave noget sjovt og anderledes sammen, bruge deres kroppe og fantasi, udforske. Her er plads til at klatre i træer, løbe, hoppe og springe. Al nyere forskning peger på, at jo flere udfordringer børn får udendørs, jo bedre trivsel og dermed også bedre læring på sigt. Ved at være ude i den friske luft åbnes der for alle sanser, regnen gør våd, blomsterne dufter, solen varmer, fuglene synger. Som gode indianere lærer børnene også at være miljøbevidste og ”passe på deres jagtområde”. Så hvis du hører vilde indianere i Veng eller omegn, så ved du at det er ”ganske vist”, og du er velkommen til at slå et smut forbi og sige UGH.

7


Senere i erindringerne skriver Willy:

Det var dengang…

Sliberen Af Erna Bachmann

I nummer 127, 128, 129 og 130 har Jørgen Lund Christiansen fortalt episoder om personer fra sin barndom i Mesing, hvor hans bedstefar var sognefoged. Denne sidste artikel afslutter hans oplevelser fra det farverige persongalleri fra en svunden tid i Mesing. Fortællingerne om Alfred Mortensen – i daglig tale altid kaldt ”Sliberen” - bliver suppleret med fortællinger fra andre i byen og oplandet, som har kendt Alfred Mortensen.

På sine gamle dage blev Alfred skærsliber. Han tjente en skilling – og hyggede sig på cykelturene rundt om i Mjesing og længere væk. Hoved og begavelse havde, hvad uddannelse manglede. De lange arbejdsår var – på grund af den manglende skolegang og den tids vilkår – blevet tilbragt i teglværksgrave og som landarbejder. Fortællingerne fra de mere muntre sider af den trælse arbejdsdag kunne lyse op i lystigt lag. Selv kunne Sliberen, som Alfred kom til at hedde, også bidrage med sine gerninger til den almindelige snak, der kunne løsne lattermusklerne. Engang på vej hjem fra en lang og efter sigende mange måder udbytterig dag med det tohjulede skærsliberværksted kørte han i grøften nede i skoven. De fleste ejendele blev reddet. Men den udfyldte selvangivelse, som havde ligget i jakkelommen, gik tabt. Midt i dagens tummel havde Alfred glemt at poste den i den nærliggende stationsby. Papiret med de afslørende og afgørende tal var ikke til at finde næste dag. Alfred måtte i gang med papir og pen igen – efter bedste hukommelse. Denne gang blev selvangivelsen postet på udturen. Det burde aldrig være sket. For et alt for venligt menneske havde fundet brevet i grøften og givet det videre til landposten. Der var jo frimærke på. Pludselig 8

sad sognerådet med hele to selvangivelser fra én og samme mand. Da Alfred havde været ved skrivebordet for anden gang, havde hukommelsen for en gangs skyld svigtet ham. Der var bestemt ikke sammenfald mellem de to opgørelser, øvrigheden sad med. Da han efterfølgende kom til torskegilde, svigtede talegaverne ham også.

Så vidt jeg husker … Willy Thomasen, pensioneret viceskoleinspektør i Videbæk, er født i Hårby og har i sine erindringer ”Så vidt jeg husker” fra 2007 på tre A4 sider fortalt mange historier om Alfred Mortensen. Redaktionen har plukket i nogle af dem. Alfred havde købt en ejendom, som lå mod vejen mod Bjedstrup, ca 1½ km fra mit barndomshjem. Alfred kunne ikke leve af at drive sit husmandssted, men han havde stor kendskab til skærende værktøj og kunne file en sav meget perfekt og kunne slibe knive og økser. Ejeren af Hemstok Vestergaard, Peder Pedersen, havde over 100 tdr. land skov og havde brug for skovarbejdere, så der kom en aftale i stand med fældning af bøgetræer.

Alfred var en blændende begavelse og havde klæbehjerne. Han var et menneske, der altid tog stilling, og han holdt sig ikke tilbage for at udtrykke sin mening barskt og kontant. Folk skulle stå tidligt op for at matche ham i en ordduel. Han elskede at læse og havde en stor bogsamling. Det var især historien, der optog ham. Desuden var han en sand elsker af Jeppe Aakjærs forfatterskab. Han kunne citere alenlange passager af Jeppes digtning. Mor har fortalt mig, at Alfred i april 1930 kom ind i stuen til hende og far med tårer i øjnene: ”Jeppe er død på Jenle”. Det var en virkelig sorg. Men Alfred havde også en anden side i sit væsen. Mærkværdigvis kunne han huske de fleste salmer og vel at mærke også deres numre i salmebogen. Mange år senere skete det, at Alfred kom på besøg hos mine forældre. Jeg var i gang med at læse til lærereksamen. ”Hvad læser du om”? Spurgte han. ”Det handler om renæssancen i Italien, specielt om Borgia-slægten”, sagde jeg. ”De var sgu nogle ærkeslyngler”, påstod han. Og inden jeg nåede at svare, begyndte han en større forelæsning om emnet. Han kom rundt om alle hjørner i historien, og inden længe havde han været igennem hele dagens planlagte læsning, og jeg kunne nu slappe af og nyde hans selskab. Redaktionen har talt med Per Lyngbak, Herdis Würtz Nielsen og Aksel Mortensen, som alle kendte Alfred. Deres fortælling om ham er her samskrevet. Alfreds barndomshjem var på bakken ovenfor Nr. Vissing. Han havde en bror, der var gift og boede i Ry. Alfred fik tilnavnet ”Sliberen”. Hans mundheld lød: ”A ka sliw di knyw, så den ka skær hålen a en myg”. Det var, hvis det var konen, der kom ud med knivene. Hvis det var manden, lød det: ”A ka sliw di knyw, så do ka kastrier en myg”. Jo, der var skam forskel på sproget, om man var mand eller kvinde. Alfred kendte sine gode madsteder og blev gerne budt indenfor til en bid brød eller middagsmad. Men han vendte altid hjem til Mesing, til sit lille hus på Lillegade.

Under arbejdet i Hemstok Vesterskov huggede Alfred sig i benet, gik hjem og slog øksen fast i loftet, den skulle ikke bruges mere efter det uheld. Folk yndede at hentyde til Alfreds mange penge, hvor mange vidste sikkert ingen, men dialogen foregik ofte sådan: ”Du har mange penge, Alfred!” ”Jamen, med de penge brændevin koster, så kan man hurtigt få brugt dem”. Til historien hører, at Alfred ikke gjorde nogen dyd ud af, at han godt kunne lide en god dram. Nogen afholdsmand var han ikke, men heller ikke nogen stor forbruger af de våde varer. Rapkæftet var han og havde svar på rede hånd, hvis folk gik ham lidt for nær. ”Uha, det er da en fåle masse skrå, du køber, Alfred” lød det engang i købmandsbutikken. ”Jeg blander mig ikke i, hvor meget kaffe ”Kanarieklubben” drikker, og så skal I ikke blande jer i, hvor meget skrå jeg bruger”. Kanarieklubben var hans ord for de koner, der udvekslede nyheder over en kop kaffe. Graver Børge Frederiksen, Mesing, var en god ven af Alfred. På sine ældre dage var Alfred blevet indlagt på Skanderborg Sygehus, og Børge tog ned for at besøge ham. Velkomsten lød: ”Ja, jeg kunne nok tænke, at du skulle ned for at se, om du snart kunne komme til at tjene lidt penge ved at kule mig ned - det bliver ikke til noget denne gang, for jeg kommer hjem i morgen”. Børge og Niels Jensen, forvalter på Mesinggård, mødte en dag Alfred, der inviterede dem hjem på et glas portvin, da det var hans fødselsdag. Det blev til mange glas, for Alfred trak en kæmpe 5-liters flaske ud af en fin trækasse - det blev nok til lidt rigeligt for gæsterne til Alfreds store fornøjelse. I årene derefter fejredes Alfreds fødselsdag, ved at nævnte gæsters koner lavede fødselsdagsmad, og det blev til mange hyggelige fødselsdage. ”Det er ligegyldigt, hvad det koster - Det skal sateme være godt”, lød hans bestilling hvert år. Alfred døde kort før sin 91-års fødselsdag i 1985.

Lillegade 21, Alfreds hjem

Alfreds skærslibercykel er endt på Lokalarkivet i Hørning. Aksel Mortensen luftede den til plantebytningsdag i 2009 ved Gadekæret i Mesing – arkivet har planer om fl ere byture.

9


overskrift

Overskrift ind her

STØT Som privatsponsor med “FORÆLDREPAKKEN”

V

Det får du: - Hik 81 nøglering med vognmønt - Hik 81 logo til din hjemmeside eller andet trykt materiale - Nummereret støttediplom

5.

IN

00

K

R

0,

.

D

-

(deltag i årets lodtrækning om et gavekort til en af vore sponsorer på kr. 5.000,-)

- Eksklusiv T-shirt med Hik 81 logo og “Jeg støtter Hik 81” til de første 100 sponsorer - Navn på Hik 81 sponsorliste (valgfrit) - 10 % på Hik 81 merchandise, spillertrøjer m.m. Købes via conventus.dk (link fra hik81.dk)

Kr. 550,00

Kontakt os på kristina-m@hik81.dk hvis du vil vide mere!

10

Et forsinket til lykke, Alfred, med de 100 år den 29. april

hundredårs

En fødselsdag

”Hvem er Alfred?” - vil nytilflytterne måske sige, men os, der har boet i sognet en menneskealder, er ikke i tvivl: ”Alfred, det er da kromanden i Venge!” Altså ikke den nuværende, men den tidligere. I SOGNET nr. 99, 100, 101, 103 og 104 har Flemming Schreiber Pedersen interviewet Alfred om hans spændende liv, der startede i Flensborg, gik over Harreslev i grænselandet til Jeksen, hvor hans far var født. Her fik Alfred sin skolegang. I 1940 blev Alfred gift med sin Asta, og de flyttede ind på en lille ejendom i Høver. Men ejendommen gav ikke nok udbytte, så de måtte begge have arbejde ved siden af, Alfred i tørvene og Asta på systue. I 1949 flyttede de til Veng og overtog Venge Konditori, som senere blev til Venge Klosterkro og nu hedder Restaurant Veng Kloster. Her lagde de resten af deres aktive liv, byggede om og til og fik en god og stor forretning ud af det beskedne konditori.

Af Erna Bachmann

I 1986 solgte de kroen og flyttede ind i Enghuset, som de havde bygget i 1977. De havde begge været forskånet for alvorlig sygdom, men i 1997 blev Alfred alvorligt syg og måtte have det ene ben amputeret og to år senere det andet. De bor nu begge i Hørning på Nyvangsvej 14c og klarer sig i det daglige. Astas syn er ikke godt, og Alfred har et par stokke til hjælp, men humøret fejler ikke noget. Så længe de er to, klarer de dagens opgaver. Sjældent kommer man et sted, hvor man føler sig mere velkommen. De elsker at have gæster og at fortælle om deres spændende liv.

Så skal der festes! Og fest?”Selvfølgelig skal der være fest”, siger de samstemmende, og selvfølgelig på ”vores kro” – underforstået – på Venge Klosterkro. SOGNET vil gerne ønske Alfred til lykke med den runde dag, om end lidt forsinket, men også til lykke til jer begge, at I stadig har hinanden, og gid I må have hinanden fl ere år endnu.

11


Veng Koret

byder op til sang! Operasanger Anja Rossau dirigerer koret på tredje år, og hun er med sit talent og gode humør et fund for koret. Vores kor er firestemmigt, og vi synger stort set alt. Vi vil gerne være rigtig mange, så du er velkommen uanset hvilken stemmegruppe, du tilhører. Du behøver ikke læse noder, men det er selvfølgelig en hjælp. Hvis du kan lide at synge, så tøv ikke med at melde dig til sang i Veng Koret - du vil blive godt modtaget! 1. øveaften er 4. september kl. 19.15, Sognehuset i Veng. Ring gerne til Henrik Friis 86 95 04 68 eller Anja Rossau 60 72 01 84 - Vi glæder os til at se dig i Veng Koret!

Koncert

Lørdag den 23. juni

Liturgisk Aftensang i Veng Klosterkirke onsdag den 19. sep. kl. 19.30 med Den Katolske Vor Frue Kirkes Kantori, Århus. Stemningsfuld Vesper. Typisk engelsk klang og stemning.

Efter koncerten serveres kaffe i Sognehuset , hvor museumsinspektør Connie Jantzen vil fortælle om Klosterkirken

Solister: Jenny Højlund. Camilla Løvstad, Sanne Kolman, Astrid Lystbech, orgel, Matthias von Niessen, violin samt bas i kantoriet. Kantoriet ledes af organist og kantor Olav K. Jepsen

Der er fri adgang til koncerten Arrangør: Organist og menighedsråd

Overskrift indsættes Hvad er Liturgisk Aftensang? Forfatter

Af organist Pia Bech Pedersen, Veng og Mesing kirker

Liturgisk aftensang er en tradition, der stammer helt fra Middelalderen, sunget på latin og videreført på modersmålet i England efter reformationen i den anglikanske kirke ”Evensong” og nu også rundt om i verden i den katolske kirke ”Vesper”. Denne smukke korbøn ved korstolene i ”koret” har skabt en unik form for sammensmeltning af ènstemmig og flerstemmig korsang, á capella og med orgel. Onsdag den 19. september i Veng er koncerten en kombination af Evensong i Westminster Abbey og Vesper i Westminster Cathedral. Musikken er liturgisk musik fortrinsvis 12

fra England blandet med gregoriansk musik. Efter indledningen ved kirkens indgang og procession høres smuk korsang, vekslende med soloindslag. Komponisterne er bl.a. Bach, Händel, Haydn og Schubert.

Sct. Hans Traditionen tro tænder vi bål rundt om i landsbyerne på årets

Nr. Vissing:

længste dag – eller korteste nat. Billedet er fra Hårby gadekær 2011.

Vi mødes ved gadekæret. Bålet tændes ca. kl. 21.

Hårby: Vi mødes ved gadekæret med grillmad, sange og lege. De nærmere detaljer om arrangementet vil blive rundsendt til samtlige husstande i god tid. Henlæg ikke brændbare ting på pladsen før umiddelbart før d. 23. juni.

Veng: Vi mødes på Vengelund kl. 19 med grillmad, sange og lege.

Søballe: I den lille gamle grusgrav, der ligger på vej mod Storring, tænder vi kæmpestort bål Sct. Hans aften. Der stilles borde og halmballe-stole op, og for dem, der har lyst, kan man medbringe egen mad til fællesspisning.

Mesing: Byfest og Skt Hans bål i Mesing Lørdag d. 23. juni holder Mesing Ungdomsforening byfest på Mesing Stadion på Lillegade. Der vil være konkurrencer for både børn og vokse - fra sæbekasseløb til fodboldturnering. I klubhuset kan der købes mad og drikke, og midt på dagen vil man i festteltet kunne nyde hyggemusik leveret af lokale musikanter. For børnene vil der være hoppeborg, og boldbanen vil summe af liv. Om aftenen er der fest i teltet, hvilket i år vil blive suppleret med stort Sct. Hans bål. Byfesten starter kl. 10 og fortsætter til den lyse morgen. Mere detaljeret program vil blive omdelt i midten af juni, men sæt X i kalenderen med det samme.

Vor Frue Kirkes Kantori har givet koncert bl.a. i Århus Domkirke, Roskilde Domkirke, Odense Domkirke, i Schleswiger Dom og Bremer Dom.

13


Kalender juni – september 2012 Juni Kontaktpersoner: Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Veng Beboerforening Torben Møller, Veng Bakkevej 4, tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk Hårby Beboerforening, Egil Jørgensen, Hårby Bygade 10D, tlf. 86 51 24 27, mail: egil.joergensen@gmail.com Søballe Borgerforening: www.søballe.dk Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk Mesing Borgerforening Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, tlf. 86 57 32 87, mail: mss@post8.tele.dk HIK81: www.hik81.dk Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk KFUM-spejderne Birthe Gammelgaard, Søballevej 13, tlf. 86 95 02 08. mail: marielyst13@hotmail.dk Veng Skole og Børnehus, www.vengskole.dk Henry Thomsen, Søballevej 2: tlf. 87 94 22 51, mail: henry.thomsen@skanderborg.dk MUF – Mesing Ungdomsforening Jacob Toft, Lillegade 11, tlf.: 86 57 30 55, mail: bente-jacob@get2net.dk

Lidt mere om SOGNET SOGNET kan du nu også finde på kirkernes hjemmesider: www.vengkirke.dk og www.mesingkirke.dk I den uge, hvor der fremover udkommer nyt nummer af SOGNET, bliver kirkernes hjemmesider opdateret med det nye nummer. Menighedsrådet har imidlertid ikke planer om at aflive bladet i papirformat, så det vil fortsat blive postomdelt til samtlige adresser i vore to sogne. Abonnenter SOGNET har i øjeblikket 51 abonnenter, der er bosiddende udensogns, men som har deres lokale rødder i sognene og derfor følger med i livet her på Vestegnen.

14

Fællesspisningen Borgernes Hus Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Venge Pensionistforening Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk Søballevej 2 (i skolens kælder) Åbent onsdage kl. 10-12 samt første mandag i måneden kl. 15-17. Lukket i skolens ferier. Erna Bachmann, Ryvejen 43, tlf. 86 52 28 06, mail: Ryvejen43@gmail.com Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthuset.dk Aase og Anders Bech-Rasmussen, Vidkærvej 29, tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@mail.dk 9’eren i Hårby, Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com Veng Koret: www.vengkoret.dk Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, ½ sød, rytmisk kor Kirsten Fomsgaard, Vidkærvej 31, tlf. 86 94 67 96, mail: kirsten@fomsgaard.eu Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, der har mistet Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Sted

Tirsdag 12. kl. 19

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening,

Anders Vinter Jacobsen fortæller om sin barndom og ungdom i Nr. Vissing i 1930’erne og 40’erne gåtur

Tirsdag 19. kl. 19 Lørdag 23.

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening, Sct. Hans bål i landsbyerne

gåtur se side 9

Tirsdag 26. kl. 19

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening,

gåtur

Tirsdag 3. kl. 19 Tirsdag 10. kl. 19

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening, Nr. Vissing og Omegns Beboerforening,

gåtur gåtur

Tirsdag 17. kl. 19

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening,

gåtur

Tirsdag 24. kl. 19

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening,

gåtur

Tirsdag 31. kl. 19

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening,

gåtur

Tirsdag 7. kl. 19 Tirsdag 14. kl. 19 Søndag 19.

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening, Nr. Vissing og Omegns Beboerforening, Veng Kirke

Tirsdag 21. kl. 19 Onsdag 22. Tirsdag 28. kl. 19 Torsdag 30. kl. 10-12

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening, Sogneudflugt til Samsø Nr. Vissing og Omegns Beboerforening, Sognehuset

gåtur gåtur indskrivning af konfirmander, se side 5 gåtur se side 6 gåtur opstart af legestue (hver anden torsdag) se side 5

Tirsdag 12. kl. 14

Venge Pensionistforening, Sognehuset,

Juli

August

September Mandag 3. kl. 15-17 Tirsdag 4. kl. 14.00

Veng Lokalarkiv Sognehuset

Tirsdag 4. kl. 19.15

Veng Koret, Sognehuset

Disse abonnenter sender vi fortsat gerne SOGNET til, men i lighed med de tidligere år må vi bede om, at der indbetales et beløb til dækning af porto for de fire årlige eksemplarer.

Onsdag 5. kl. 19.30

Sognehuset

Beløbet kan indbetales på kirkekassens konto nr. 2640 – 6650079809. Overførsel via netbank er gratis. Hvis man ikke har computer, kan man fremdeles anvende check. Gør man det, bedes checken sendt til kassereren, Birgit Skjøde Nielsen, Ringkloster 7, 8600 Skanderborg.

Lørdag 8. Søndag 9. kl. 16.00

KFUM-spejderne Haven i "Kirkegård" , Nr. Vissing

Tirsdag 11. kl. 19 Torsdag 13. kl. 10-12 Søndag 16. kl. 11.00 Tirsdag 18. kl. 19 Onsdag 19. kl. 19.30

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening, Sognehuset Veng Kirke Nr. Vissing og Omegns Beboerforening, Veng Kirke

Man kan også bede sin bank foretage en årlig overførsel fra egen bankkonto til kirkekassens konto. Den fremgangsmåde er gratis, når det er en fast årlig overførsel.

Begivenhed/aktivitet

åbent sogneeftermiddag med Ane Ørgård Bramstoft – se side 4 første øveaften efter ferien, se side 9 orienterings- og opstillingsmøde vedr. menighedsrådsvalg. Se side 6 avisindsamling friluftsgudstjeneste - se side 5 gåtur legestue høstgudstjeneste gåtur Liturgisk aftensang - se side 10

15


Gudstjenesteliste – juni – september 2012 Gudstjenester

Veng

Mesing

10. juni. 1.sø.e.Trinitatis 17. juni. 2.sø.e.Trinitatis 24. juni. 3.sø.e.Trinitatis 1. juli. 4.sø.e.Trinitatis

Hørning

9.30 JKA 11.00 JKA 11.00 LP

11.00 JKA 9.30 JKA 9.30 JN

9.30 STH

11.00 LP 9.30 LP 9.30 JKA 11.00 JKA 11.00 STH

19. aug. 11.sø.e.Trinitatis

11.00 kf.ind LP

11.00 JKA

9.30 LP 11.00 LP 11.00 JKA

23. aug. Sommerfest 26. aug.12.sø.e.Trinitatis

16. sept. 15.sø.e.Trinitatis

19.00 JKA 16.00 JKA

11.00 STH

15. juli 6.sø.e.Trinitatis 22. juli. 7.sø.e.Trinitatis 29. juli. 8.sø.e.Trinitatis 5. aug. 9.sø.e.Trinitatis 12. aug. 10.sø.e.Trinitatis

9. sept. 14.s.e.Trinitatis

Adslev

9.30 JN

8. juli. 5.sø.e.Trinitatis

2. sept. 13.sø.e.Trinitatis

Blegind

11.00 LP kirkefrokost 9.30 LP 16.00 LP Friluftsgudstj. Se s. 5 11.00 LP høstgudstj. Kirkefrokost

16.00 LP Gud og gøgl

14.00 Kjeld Holm 11.00 JN

16.00 LP-JN udendørs

11.00 JKA-LP kf-ind 11.00 JN-STH kf.ind 11.00 STH

JKA = Jakob Køhn Andersen, STH = Susanne Hjørlund, JN = Jette Marie Bundgaard. Nielsen, LP = Lise Palstrøm

Hjertestarter - nu også i Hårby Layout: sandahls.net

Hårby Beboerforening har fået bevilget 20.000 kr. fra Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje til anskaffelse af en hjertestarter. Hjertestarteren placeres i udhuset til ”9’eren” – Siimtoften nr. 9. Foreningen skal selv finansiere de 6.000 kr., som oplæring og instruktion i brug af starteren til 15 personer koster. Vil du melde dig til et kursus, så kontakt Jonna Iversen på tlf. 86 52 22 34.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.