Sognet 135 (jun - aug 2013)

Page 1

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne 33. årg.  |  Nr. 135

4

juni – august 2013

Årets konfirmander – se billederne

Veng Skole og Børnehus

» HURRA – i skole igen! Se side 3


Ny tradition i Veng Kirke

Påskemåltid

Heldigvis er Veng Kirke stor nok til at rumme en hel del mennesker, også når de sidder til bords ved påskepyntede borde. Så det vil vi gøre igen til næste år.

Hjemmesider: www.vengkirke.dk www.mesingkirke.dk www.vengmesing.dk Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: lpal@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Lars Jakobsen, Låsbyvej 101, Veng, tlf. 75 78 22 37 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58 Organist: Se under Veng Kirke

Skærtorsdag aften, som var den aften, Jesus delte det traditionelle jødiske påskemåltid med sine venner og bagefter indstiftede nadveren, bliver på én gang en gudstjeneste, et dejligt måltid i gode menneskers lag og en opfordring til at huske at have variation i måden, vi fejrer gudstjeneste på. Vi begyndte med musik, bøn og sang, og sådan sluttede vi også. Men ind imellem fik vi både historien om jødernes udvandring af Ægypten, om frihed og tjeneste og om Jesus og hans sidste måltid, der blev den første nadver. Desuden blev vi indviet i de forskellige retters betydning, når vi både spiste æg, salat, lam og brød med vin og vand og frugt som supplement. Lyder det underligt? Der er ikke andet at sige end:

Prøv selv! 2

Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk SOGNETs redaktion: Lise Palstrøm, Veng Lars Jakobsen, Veng Claus Konradsen, Nr. Vissing Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Layout: Stine Sandahl, www.sandahls.net, Hårby Forsidefoto: Henry Thomsen, Jes Lau Jørgensen og Myr Bondam Konfirmander: Fotograf Pernille Stougaard, Skanderborg Øvrige fotos: Henry Thomsen, Jacob Skovsby Toft, privatfotos og arkivfotos, Næste nummer udkommer i uge 35 2013. Deadline for næste nummer er 26. juli 2013


”Jeg bliver stresset af det her” Næsten en hel måned i lockoutens tegn satte sit præg på skolen

af Henry Thomsen, skoleleder

Da forårets overenskomstforhandlinger gik i hårdknude, valgte Kommunernes Landsforening at lockoute alle overenskomstansatte lærere - i alt omkring 40.000 på landsplan. Her i Veng betød det, at 11 ud af 15 ansatte i skolen var udelukket fra at komme og passe deres arbejde. De mødte godt nok op på skolen dagen efter 2. påskedag, men som kommunens repræsentant var mit job at forhindre dem i at komme ind. Det var en meget mærkelig situation at skulle bede vores gode, arbejdsomme lærere om at holde sig væk – og dermed også afskære mange af børnene fra at få undervisning.

dredes stemningen. ”Lockouten er noget dumt noget”, hørte jeg jævnligt, da vi nåede hen i uge 2 og 3 af lockouten. Og da 4. uge gik i gang uden udsigt til forandringer, havde metal-trætheden fået godt fat alle steder. Som en af vores elever skrev: ”Jeg bliver stresset af det her. Det hele er vendt op og ned. Det eneste jeg ønsker er, at det bliver normalt igen med skole og lektier, og jeg kan snakke med mine venner igen ...” For lærerne har det også været en meget kedelig og træls situation. Både for de få, der gik og passede deres arbejde på en halvtom skole og i særdeleshed for de lockoutede. Ikke blot blev de forhindret i at gøre deres arbejde, men de mistede jo også lønnen i de fire uger.

Stille skoledage

Der er igen liv i klasserne

Og dermed begyndte fire meget underlige uger; uden sammenligning de mest underlige i mine 14 år som skoleleder. Vores to tjenestemands-ansatte lærere Christel og Peder plus viceinspektør Poul skulle have deres normale timer, men måtte ikke tage anden undervisning end den, der står på deres skema. Det betød, at mange af børnene kunne have en time eller to om morgenen, og så kunne andre børn komme og få en time lidt senere på dagen. Det var også meget forskelligt, hvilke klasser, der var ramt. Den ene af vores mellemtrins-klasser, MB, havde således temmelig mange af deres timer, fordi både Christel og Poul underviser der, mens den anden mellemtrins-klasse, MA, stort set ingen timer havde. 6. klasse og indskoling B havde også kun ganske få timer, mens indskoling A nogle dage havde et næsten normalt skema.

Lige nu er vi vist alle bare glade for at være tilbage igen, og jeg nyder, at der er liv på gange og i klasselokaler. Og hvad kom der så ud af det? Regeringsindgrebet, der afsluttede konflikten, tilgodeser Kommunernes Landsforenings ønske om at få afskaffet lærernes arbejdstidsaftale. Det betyder, at der fra august 2014 skal aftales på den enkelte skole og med den enkelte lærer, hvordan hans eller hendes arbejdstid skal være. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke er tilhænger af den model, men samtidig er jeg overbevist om, at vi, med det gode samarbejde vi har i Veng Skole & Børnehus, også fremover vil kunne skabe den allerbedste skole for børnene og samtidig med gode arbejdsforhold for lærerne og alle andre ansatte. PS. En stor tak til alle vores forældre for god opbakning og for at få tingene til at fungere, så børnene ikke gik helt i spåner.

Vi keeeeder os Der er ingen tvivl om, at der var en del børn, der jublede ved tanken om lidt ekstra påskeferie. Men efterhånden som dagene og ugerne gik, foran3


Kommende begivenheder Sogneeftermiddage Der startes op tirsdag den 3. september. Se næste nummer af SOGNET

De 7 Høje Søndag d. 9. juni kl. 11 sætter vi hinanden stævne i den lysegrønne skov mellem bregner og underskov for at fejre gudstjeneste ved ’De 7 høje’, som ligger smukt i skoven ikke langt fra Veng Skole og Børnehus. Stedet får lov at være den smukke ramme om forsommerens friluftsgudstjeneste. Højene er aldrig undersøgt, det er en gravplads, som sandsynligvis gemmer på en 3000 år gammel historie. Kendsgerningerne er begrænsede, men med lidt fiktion kan man forestille sig en stormandsfamilie, der har fundet sit sidste hvilested her. Stedet gør indtryk og stemmer sindet til andagt. Men hvad der faktisk gemmer sig i mulden under græs og bregner, ved vi ikke. Efter gudstjenesten kan man nyde sin medbragte mad og høre nogle af fortællingerne om ’De 7 Høje’. Parkering ved skolen og Borgernes Hus og ved rastepladsen på Låsbyvej, hvorfra der er ca. 1 km til lysningen ved ’De 7 Høje’. Der vil være mulighed for at blive kørt helt ind i skoven, hvis man er dårligt gående.

Bibelmaraton Maratonlæserne tæller indtil videre 16 personer fra alle fem sogne, og vi er kommet godt fra start. Der er plads til nye løbere/læsere, der kunne tænke sig at læse Bibelen og sammen spørge til den, diskutere den, nyde den og forundres over den. Vi mødes på skift i de fem sogne om aftenen kl. 19.30-22.00. Hørning lagde hus til ved første møde, Veng i april, Blegind Forsamlingshus i maj. Mødeplan for resten af året: Onsdag d. 12. juni i Mesing Torsdag d. 22. august i Adslev Tirsdag d. 17. september i Hørning Torsdag d. 24. oktober i Veng Onsdag d. 20. november i Blegind I det nye kirkeår fastlægges næste års maratonmøder. Kontakt tovholderne, sognepræsterne Jakob Køhn Andersen og Lise Palstrøm, hvis du vil høre mere – eller mød op med din bibel under armen.

Konfirmander i Mesing Kirke 2013

Sogneudflugt til Nordfyn Onsdag d. 21. august er dagen for sommerens udflugt. En heldagstur til Fynshoved og Hindsholm med masser af natur og kultur. Der er næsten flere herregårde end kirker i området, hvor også Marsk Stig huserede – adskillige århundreder før Kresten Kold reformerede skolen i Dalby. Vi skal på turen se og opleve historiens vingesus – og som lovet sidste år – se over til Vesborg Fyr på Samsø. Programmet for turen er endnu ikke på plads, men vi ved, at vi skal af sted fra morgenstunden og kommer hjem om aftenen ligesom sidste år. I år bliver prisen pr deltager kr. 100,Man kan tilmelde sig turen hos sognepræsten på mail: LPAL@KM.DK eller telefon 86 94 37 33. Turledere er igen i år Flemming Schreiber Pedersen og Lise Palstrøm. 4


Siden sidst

Konfirmerede i Veng Kirke

Døbte i Veng Kirke Marcus Niki Kannegaard Nielsen, Nr. Vissing Asta Katrine Brokmann, Sorring Peter Friis Tvørfoss, Søballevej Mille Vindum Møller, Nr. Vissing Malthe Vindum Møller, Nr. Vissing Hjertelig til lykke

Døbt i Mesing Kirke Anton Lembcke Melgaard, Ryvejen Hjertelig til lykke

Begravede/bisatte fra Veng Kirke Lilli Jensen, Hårby, begravet i Adslev Grete Hjermov Mikkelsen, Søballe Niels Jørn Pedersen, Galten Jørgen Schneevoigt, Nr. Vissing Kaj Aage Axelsen, Søballe Æret være deres minde

Begravet/bisat fra Mesing Kirke

Christina Faurskov Christensen, Nr. Vissing Sander Kragelund Christensen, Nr. Vissing Franziska Fahrenholtz, Hårby Christine Veedfald Boye Jensen, Mesing David Jørgensen, Veng Frederik Mathias Schou Jørgensen, Søballe Signe Balle Maegaard, Hårby Maria Egebjerg Rasmussen, Søballe Sidse Andrea Rasmussen, Nr. Vissing Victor Marinus Rasmussen, Nr. Vissing Oskar Hoff Rasmussen, Foerlev Frederik Vallentin Dalgaard Sørensen, Hårby Kalle Lindhardt Thomsen, Hårby Julie Trolle, Hårby Emma Victoria Birte Holk Wigboldy, Mesing Hjertelig til lykke

Konfirmerede i Mesing Kirke Claus Frederiksen, Mesing Martin Riber Meldgaard Larsen, Mesing Charles Michael Oluf Høgh Redmond, Mesing Hjertelig til lykke

Michael Rene Hjortshøj, Mesing Æret være hans minde

Konfirmander i Veng Kirke 2013

5


Af Flemming Schreiber Pedersen, H책rby

Svend og et par glade klienter

En omvendt

Molbohistorie

- Blade af Ernas Carlsens historie - fortsat


En februardag i 1929 så en lille pige dagens lys på et husmandssted i Øksenmølle ved Tirstrup på Djursland. Hendes forældre gav hende navnet, Erna, og det skulle vise sig at være et lykkeligt valg. Pigenavnet Erna er tysk og betyder – ligesom drengenavnet Ernst – alvor, og ved et opslag i den etymologiske ordbog vil man se, at der er knyttet adskillige positive tolkninger til navnet, såsom: sand, venlig, velvillig, troværdig og pålidelig.

imidlertid for at assistere ved kirkens orgel – den søndag, hun blev konfirmeret. Hen imod krigsafslutningen søgte Ernas far stillingen som vejmand ved Rønde-Ebeltoft vejen og købte et hus i Egens. Nu var Erna blevet 15 år, og hun fik snart sin første arbejdsplads – i Rønde, hvor hun passede børn hos en familie. Gennem en kusine fik Erna kontakt til Kolind Boghandel, og da hun var glad for udsigten til at komme til at arbejde med bøger, færdiggjorde hun på halvandet år en uddannelse der.

Mødet med Svend

Man kan i sandhed sige, at Erna i liv og gerning har udfyldt sit smukke navn – i alle dets betydninger! Kun to søskende havde Erna - en søster og en bror, men til gengæld fik hun efterhånden hele fyrretyve fætre og kusiner – bogstaveligt talt indenfor sognegrænsen, så der var altid nogen at lege med. Hver anden hverdag gik Erna i skole i Tirstrup, og om søndagen gik hun i søndagsskole – hos sin far og bedstefar. Ernas far var også kirkesanger.

Det blev imidlertid ikke til en fremtid med bøger – men i stedet med børn. Og det var mødet med Svend hin Sankt Hans aften i 1946 på Agri Bavnehøj, der afgjorde det. Den sommer spirede tanken hos dem begge om at bygge en fælles fremtid – ikke bare leve sammen, men også arbejde sammen. Mens Svend færdiggjorde sin diakonuddannelse, besøgte Erna i 1948 Faarevejle Højskole og arbejdede derefter i et års tid på Bredballe Børnehjem.

Af sin mor, som havde lært husholdning, lærte Erna håndarbejde og madlavning. Det var krisetider, og Ernas far opgav landbruget; han blev vejmand, og da Erna var omkring 10 år gammel, måtte familien flytte til Laurbjerg. Ernas lærer i Laurbjerg var organist i kirken; han manglede netop én til at træde bælgen, og det blev nu Ernas opgave. En søndag i 1943 slap Erna

I 1950 kunne da Erna og Svend sejle ud på deres livs eventyr, og det skal vi høre om i næste nummer af ”Sognet”. Læs også: ”Vor frue i Siimtoften” - artikel i ”Sognet”, nr. 87, jun.jul-aug. 2001

Søskende og nogle af de 40 fætre og kusiner i Øksenmølle

Th: Hjemmet i Egens

7


Skt. Hans Hårby: Vi mødes ved gadekæret med grill-mad, sange og lege. Grillen startes kl. 18.00 og bålet tændes ca. kl. 19.30. Medbring selv egen mad til grill. Henlæg ikke brændbare ting på pladsen før umiddelbart før den 23. Veng: Vi mødes på Vengelund kl. 19,00 med grill-mad, sange og lege.

Søndag den 23. juni

Nr. Vissing: Vi mødes ved gadekæret kl. 18.30 til grillstegt gris, bål og hygge. Bålet tændes ca. kl.21. Søballe: I den lille, gamle grusgrav, der ligger på vej mod Storring, tænder vi kæmpestort bål Sct. Hans aften. Der stilles borde og halmballe-stole op, og for dem, der har lyst, kan man medbringe egen mad til fællesspisning. Grillen starter kl. 19.30 og bålet tændes ca. kl. 21.

Mesing: Vi mødes på Stadion kl. 18.30 med grill, bål, fællessang og hygge.

Fællesgri ll

Den f i hver so ørste fredag mmerm vi grillen åned starter op til f hygge p å Stadio ælles n i Me Tag selv maden m sing. ed.

Byfest i Mesing Vanen tro afholder Mesing Ungdomsforening Byfest på Mesing Stadion lørdag den 15. juni 2013. Der vil hele dagen være masser af aktiviteter og mulighed for at købe pølser og andet godt til ganen.

8

Lørdag 15. juni Blandt aktiviteterne har vi i år allieret os med KFUM-Spejderne i Veng, som i år holder deres årlige loppemarked i Mesing. Om aftenen står den på fest med spisning og musik. Endeligt program udsendes senere. Billedet er fra by- og Sct.Hansfesten i 2012


Kig ind på www.hik81.dk og find netop det hold der passer dig bedst… Indoor cycling, Løbetræning, Badminton, Fodbold, Håndbold, Motionsgymnastik, Spring og meget meget andet…

Nye hold starter til

august/september

I gang nu ! Fodbold – Se hjemmesiden for hold. + Klatreklubben : Sæson 15 maj -15 september 2013. Hver onsdag kl. 18.00 - 20.00 Holdet er åben for alle…

9


Kontaktpersoner: Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Veng Beboerforening Torben Møller, Veng Bakkevej 4, tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk Hårby Beboerforening, Mikkel Maegaard, Siimtoften 2, Hårby tlf. 51 50 78 98, mail: mm@mm-vvs.dk Søballe Borgerforening: www.søballe.dk Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk Mesing Borgerforening Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, tlf. 86 57 32 87, mail: britha.rasmussen@gmail.com HIK81: www.hik81.dk Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev tlf. 61 30 53 72. mail: kajfoerlev@post.tele.dk Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk Henry Thomsen, Søballevej 2: tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk MUF – Mesing Ungdomsforening Erling Krarup, Lillegade 27 tlf.: 26 23 74 05, mail: ekrarup@hotmail.com

Fællesspisningen Borgernes Hus Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Venge Pensionistforening Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk Søballevej 2 (i skolens kælder) Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier. Erna Bachmann, Ryvejen 43, tlf. 86 52 28 06, mail: Ryvejen43@gmail.com Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk Aase og Anders Bech-Rasmussen, Vidkærvej 29, tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@mail.dk 9’eren i Hårby, Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com Veng Koret: www.vengkoret.dk Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, ½ sød, rytmisk kor Kirsten Fomsgaard, Vidkærvej 31, tlf. 86 94 67 96, mail: kirsten@fomsgaard.eu Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, der har mistet Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

KFUM-spejderne Loppemarked på Mesing Stadion Lørdag den 15. juni kl. 11-14 afholder KFUM – Veng loppemarked sammen med MUF’s sommerfest på Mesing Stadion (se side 8). Hvis man har effekter til loppemarkedet, så kontakt Anette og Jørgen Berntsen på tlf. 61 30 53 72

10


Begivenheder juni – august 2013 Veng Lokalarkiv Lukket i skolens ferie

Avisindsamling KFUM-spejderne samler aviser

Menighedsråds møder Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. De afholdes normalt i Sognehuset i Veng. Mandag 10. juni kl. 19.00 – 22.00: Budget 2014 Onsdag 28. aug. kl. 19.00 – 22.00: Halvårsregnskabet

Lørdag 8. juni

Venge Pensionistforening

Lørdag 14. september

Sognehuset tirsdage kl. 14.00 11. juni: Politiarbejde. Landbetjent Vagn Stensig Kristensen, Ry 13. aug.: Sejltur fra Ry til Himmelbjerget

Lørdag 7. december

Kirkefrokoster og kirkekaffe

Fællesspisning Der er ikke fællesspisning i sommermånederne. I næste nummer af SOGNET vil efterårets datoer fremgå

Søndag 2. juni Kirkefrokost i våbenhuset i Mesing efter gudstjenesten

Søndag 18. aug. Kirkefrokost i Sognehuset i Veng efter gudstjenesten

Sogneeftermiddage i Sognehuset i Veng, tirsdage kl. 14 3. september og 5. november Søndag 6. oktober er der efterårsmøde Læs om arrangementerne i næste nummer af SOGNET

Nørre Vissing Beboerforening Hver tirsdag kl. 19.00: Gåture fra gadekæret. Husk at tage kaffen med. Lørdag 24. august kl. 8.00 fra gadekæret: Heldags gåtur til Dollerup Bakker, medbring madpakke. 11


Gudstjenesteliste – juni 2013 – sep 2013 Gudstj.

Veng

2. juni

1. Trinitatis

9. juni

2. Trinitatis

16. juni

3. Trinitatis

23. juni

4. s. e. T Skt. Hans

30. juni

5. Trinitatis

7. juli

6. Trinitatis

Mesing

Hørning

11.00 LP kirkefrokost

11.00 STH

11.00 LP

Blegind

Adslev

11.00 JKA

De 7 høje 9.30 LP 9.30 JKA

11.00 JKA 9.30 LP

11.00 JN

17.30 LP 19.00 JNsommerafslut

14. juli

7. Trinitatis

21. juli

8. Trinitatis

28. juli

9. Trinitatis

9.30 STH

11.00 STH 11.00 JKA

11.00 JKA

9.30 JKA 11.00 JN

4. august

10. Trinitatis

11. august

11. Trinitatis

9.30 LP

11.00 LP

18. august

12. Trinitatis

11.00 LP kf. ind kirkefrokost

9.30 LP

21. aug.

Familiegudstjeneste

17.00 STHJKA

25. aug.

13. Trinitatis

11.00 JKA-kf. ind

28. aug.

Familiegudstjeneste

17.00 STHJKA

1.sep.

14. Trinitatis

5. sep.

Sommerfest

8. sep.

15. Trinitatis

28. aug.

Familiegudstjeneste

31. aug.

Dåbsgudstjeneste

1.sep.

14. Trinitatis

5. sep.

Sommerfest

8. sep.

15. Trinitatis

11.00 LP

9.30 LP

9.30 LP 16.00 STHGud og gøgl

16.00 JKA-JN udendørs

11.00 STH-LPkf.ind. 14.00 CM

16.00 LP Nr. Vissing se fodnote

11.00 JN 17.00 STHJKA 11.00 STH 9.30 LP

11.00 STH-LPkf.ind. 14.00 CM

16.00 LP

11.00 JN

8. september åbner familien på ”Kirkegård” i Nr. Vissing igen sin have for at holde gudstjeneste på det sted, hvor der indtil reformationen lå en kirke. Læs nærmere i næste nummer af Sognet

Layout: sandahls.net

JKA = Jakob Køhn Andersen, STH = Susanne Hjørlund, JN = Jette Marie Bundgaard. Nielsen, LP = Lise Palstrøm CM=Carsten Marvig, kf.ind=konfirmandindskrivning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.