Page 1

uke46.no global entrepreneurship week


Velkommen til Gründeruka « Noen av medlemmene i prosjektgruppa

Det blir kurs for deg som er helt i startgropa og for deg som har kommet litt lenger. Det blir arrangementer for deg som bare er litt nysgjerrig, og for deg som går med en gründer i magen. Og det blir kveldsarrangementer med presentasjoner, debatt og kulturinnslag.

For første gang i Norge arrangeres en hel uke med fokus på gründere, innovasjon og entreprenørskap i Telemark. Vekst i Grenland er initiativtaker og prosjekteier. Etablererkontoret Grenland står for prosjektledelsen. Uka er en del av Global Entrepreneurship

2

Week som i år arrangeres for sjette gang i mer enn 120 land. I Telemark har vi valgt å gi uka navnet Gründeruka. I Gründeruka ønsker vi å synliggjøre menneskene og ideene, og fortelle om veien fra idé til bedrift. Uka er spekket med arrangementer rettet mot idéskapere, bedrifter i vekst og studenter.

«Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet.” (Regjeringens handlingsplan for innovasjon.)

Med Gründeruka ønsker vi å fortelle at alt er mulig – enkelte ting tar bare litt lenger tid.

Vi håper å se deg!

Prosjektgruppen består av: prosjektleder Tone Allum (Etablererkontoret Grenland), produksjonsleder Cecilie Kollstrøm, Mette Kammen (Høgskolen i Telemark), Stanley Jacobsen (Ungt Entreprenørskap Telemark), Vibeke Abrahamsen og Stine Ellingsberg (Vekst i Grenland), Rannveig Fadum (Innovasjon Norge) og Ånund Olsen (gründer)


Tirsdag 1 Wordpr 3. nov. kl: 090 ess kur 0 s, Spare -1400 bank1T Tirs elemar d k Sos ag 13. ialt n o entr v. kl epre : 180 On nørs 0-20 s Pa da 00 kap ten g 1 On tst 4. n yre ov sd t s . kl ag em : 09 14 ina 00 .n -1 r ov 23 .k 0 l: 1 10 014 00 ,G rü nd er ka fé ,S kie n

Mandag 12. nov. kl: 1130-1230 Offisiell åpning av Gründeruka 2012

.k

v no

4.

1 g.

da

s On

d

rs

To

. ag rs

To

v.

o .n

15

g da

s

.

15

0-

5. n

no

,

afé

rk de

de

n Lu

ün

Gr

r s fo

u

th

en , Åp

00

21 00-

urs

,K 200

-1

900

l: 0 v. k

m

ys

9

l: 1

k ov.

20

u

sj

år

ke

ar

O

, 00

r re

da

n pe

16

0-

0 : 13

l

.k

16.

0,

3 13

83

0 kl:

v no

1 ag

rsd

To

uke46.no

-

00

7 l: 1

d

n la

n

re

G ti

ek

V 0,

0 21

um

le bi

r

k

linger

tde 0 0-120 drag, prisu 0 F 0 1 : l e ov. k asjon, for v g 16. n Freda sjon til inno é 2012! d a i r r i e p d s n In av Grü r e n n i v ag red

an

Silj

knik

te algs

is

n

rive

sd ing

i de

og

Se fullstendig program på midtsiden! 3


La drømmen bli virkelighet! Å starte egen bedrift kan kanskje virke skummelt, men med litt drahjelp i oppstartfasen går prosessen lettere. Du blir tryggere på å ha valgt riktig og står bedre rustet til å starte egen bedrift. Etablererkontoret Telemark er din støttespiller på veien. Gjennom kurs og individuelle samtaler får du veiledning og kunnskap om hva det vil si å starte og drive egen bedrift Idéen og ansvaret er ditt. Vi hjelper deg med avklaring, planlegging og etablering av bedriften din. Gå inn på hjemmesiden www.etablererkontoret.no for å finne etablererkontoret i din region. Våre tjenester er gratis! Etablererkontoret Grenland sammen med Vekst i Grenland har tatt initiativet til Gründeruka, www.uke46.no. I alle regionene i Telemark blir det arrangert Gründerkafé hvor du kan komme innom og snakke med en veileder. Følg med i lokalavisa når det er Gründerkafé i din region.

www.etablererkontoret.no 4

Tone


“Ja, tænke det, ønske det, ville det – og så gjøre det.”

Irene

Ragnhild

Foto: Tom Riis

Fritt etter Peer Gynt

5


Rom for å lykkes, plass til å leve Har du en suksessformel i ermet? En uforløst ide? En oppegående bedrift? Grenland er en pulserende og mangfoldig del av Telemark med lange tradisjoner av gründere og supre vekstvilkår for gode idéer. Vekst i Grenland tilbyr utviklingslån – egenkapital garantier - tilskudd for virksomheter i oppstarts- eller omstillingsfase.

arbeider vi med regional utvikling i nært samarbeid med kommuner, fylkeskommunen, organisasjoner og næringsliv.

Vekst i Grenland AS (ViG) er det regionale næringsutviklings-selskapet for de seks kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Vi hjelper deg konkret med utviklingsmidler for å kunne utvikle ideer som har potensiale for å skape verdier og arbeidsplasser. Gjennom Etablererkontorene i Grenland og Vestmar tilbyr vi deg gratis veiledning dersom du vurderer å starte egen virksomhet. I tillegg

Denne høsten er det 20 år siden Vekst i Grenland AS (VIG) ble etablert. Dette markerer vi onsdag 14.november, i forbindelse med Gründeruka. Der får du også høre om bedrifter som har fått hjelp av VIG på veien. Bli med på en reise gjennom 20 år med Vekst i Grenland. For påmelding se www.vig.no

www.vig.no 6

Jørn Roar


Vi hjelper deg fra idé til bedrift

Foto: T

om R

iis

– Rom for å lykkes, plass til å leve

Vibeke

Stine

Ståle

Petter

7


Innovasjon Norge Telemark Vi hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Telemark. Vi tilbyr finansi­ ering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

www.innovasjonnorge.no 8

Foto: Morten Bjerk

Nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter er vårt fokus. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land. I land der vi ikke er representert med eget kontor, drar vi veksel på større internasjonale nettverk.

Per

Anniken

Reidun

Rannveig

Elin

Else


PROGRAM Napp meg ut og ta meg med! For fullstendig program, følg med pü

uke46.no

globa l entre prene urship week


Mandag 12. november 1000-1630 Workshop i forretningsmodellering For bedrifter i vekst og gründere. Viaduct i samarbeid med Etablerer­ kontoret Grenland. Gratis. Påmelding via www.viaduct.no/Workshop Sted: Folkeuniversitetet Telemark, Skien 1130-1230 Offisiell åpning av Gründeruka 2012 Bli med på åpningen av Norges aller første Gründeruke med fylkesordfører ­Terje Riis-Johansen, konferansier Lars Kise og mange gjester! For alle. Dørene åpner kl. 1100. Påmelding: post@etablererkontoret.no Se uke46.no for mer detaljert program. Sted: Skagerak Energi, Porsgrunn.

Tirsdag 13. november 0900-1300 Connect springbrett Studentbedrift-presentasjoner. Connect i samarbeid med Høgskolen i Telemark og Ungt Entreprenørskap Telemark. Gratis, åpent for publikum. Steder: Herøya industripark for real- og ingeniørfag. Høgskolen i Telemark for natur- og humanistiske fag. 0900-1400 Wordpress kurs. For nybegynnere. Hvordan lage og bruke et enkelt nettsted! Med Mediateam, EZ-Systems og arrangør Sparebank1Telemark. Gratis.

Påmelding: jer@sb1telemark.no, tlf 91609814. Sted: Sparebankgården Storgt. 117, 4. etg., Porsgrunn 1000-1200 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme videre! Etablererkontoret Vest Telemark For mer informasjon følg med i ­lokal­avisen, tlf: 90174159 Sted: Kviteseid. 1000-1400 Åpent hus og Gründerkafé! Etablererkontoret Vestmar. Sted: Håndverkeren, P.A. Heuchsgate 24, Kragerø 1100-1400 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme ­videre! Etablererkontoret Grenland Sted: Jimmys, Porsgrunn 1300-1600 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme videre! Etablererkontoret Midt Telemark Sted: Meierismuget, Bø 1400-1600 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme videre! Etablererkontoret Vest Telemark. For mer informasjon følg med i lokalavisen eller tlf: 90174159. Sted: Seljord 1700-2100 Investorforum. Der idéer møter kapital For gründere og bedrifter i vekst. Påmelding: vibeke@vig.no

Arrangør: Vekst i Grenland. Gratis. Sted: Norsk Jernbanedrift, Porsgrunn 1800-2000 Sosialt entreprenørskap. Er du en sosial entreprenør? Astrid Borchgrevink Lund i samtale med gründer og Ferd-prisvinner Ingeborg Omdal Lykseth og gründer ­Andreas Friis om sosialt entreprenørskap. Intimkonsert med Signe Salvesen. Gratis. Sted: Stockmand, Skien 2000-2100 Edruelig samtale Spriten. Kulturhusled­ erne Knut Inge Solbu & Knut Harald Pleym i samtale med Astrid Borchgrevink Lund. En stadig tettere konkurransesituasjon krever omstilling og innovative løsninger. Inngang 50,-. Arrangør Kunsterbyen Skien og Litteraturhuset Skien Sted: Spriten, Klosterøya, Skien

Onsdag 14. november 0900-1230 Patentstyret seminar. For gründere og bedrifter. Design, varemerke, patent­- be­skyttelse. Arrangør: Patentstyret og Etablererkontoret Grenland. Gratis. Påmelding: post@etablererkontoret.no eller tlf: 35588620. Sted: Kunnskapsverkstedet, Klosterøya, Skien 1000-1400 Åpent hus og Gründerkafé! Etablererkontoret Vestmar Sted: Kommunehuset, Drangedal


1100-1400 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme videre! Etablererkontoret Grenland. Sted: Stockmand, Skien 1100-1400 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme videre! Etablererkontoret Øst Telemark. For mer info følg med i lokalavisen, tlf: 97154865 Sted: Notodden. 1200 Bakeriet Rent mel i posen. Åpner dørene for aller første gang! Håndverksbakeri. Sted: Keimsgård, Tordenskiolds gt., Porsgrunn 1245-1315 Build2Grow. Kompetanse for gründere og selskaper i vekst. Gratis. Sted: Kunnskapsverkstedet, Klosterøya, Skien 1330-1530 Har du en idé-hvordan komme videre? For alle. Hør gründer Ånund Olsen, Cody, Pavels Innovation og Bakke design. Gratis. Påmelding: telemark@innovasjonnorge.no Sted: Kunnskapsverkstedet, Klosterøya, Skien 1700-2100 Vekst i Grenland 20 år. Markering av 20 års jubileumet. Se program på vig.no. Gratis. Åpent for alle. Påmelding: vibeke@vig.no Sted: Kunnskapsverkstedet, Klosterøya, Skien

Torsdag 15. november 0830-1330 Open days. For bedrifter og offentlige

inn­kjøpere. «Selge til det offentlige». Påmelding: www.vig.no/madeingrenland 200,- kontant. Sted: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn 1000-1500 Strategi for kulturnæringene For ambisiøse kunst- og kulturaktører. Se fullt program på kunstkom.no. Arrangør: Kunstkom og Kunsterbyen Skien. Gratis. Påmelding: post @kunstkom.no Sted: Spriten, Klosterøya, Skien 1200-1500 Smartstart kurs. For potensielle gründere Første trinn til etablering av egen bedrift. Påmelding: post@etablererkontoret.no eller tlf: 35588620. Gratis. Sted: Etablererekontoret, Klosterøya, Skien 1300-1600 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme videre! Etablererkontoret Midt Telemark Sted: Pensjen Retro Café og Bar, Lunde 1500-1800 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme videre! Etablererkontoret Grenland Sted: Brotorvet, Bamble 1800-2000 Forsikringer og ansvar, næringspolitikk for små og mellomstore bedrifter. Informasjonsmøte v/Bedriftsforbundet. Påmelding via www.vig.no/uke46/ arrangement. Gratis. Sted: Kunnskapsverkstedet, Klosterøya, Skien

1900-2100 Åpent hus for næringsdrivende i Siljan Kom å hør om Etablererkontoret Grenland, Vekst i Grenland og Siljan kommune infor­merer om prosjekter. Utdeling av nærings­ pris. Gratis. Påmelding: post@siljan.kommune. no eller tlf: 35942500 innen 12. nov. Sted: Kommunehuset i Siljan

Fredag 16. november 0900-1200 Kurs i salgsteknikk. Når du er i posisjon som krever at det skal åpnes nye dører, hva gjør du da? Kursleder Vidar Top. Lunsj. Gratis. Påmelding: sentralbord.porsgrunn@no.ey. com, tlf: 35564202 Sted: Ernst&Young, Porsgrunn 1300-1600 Gründerkafé! Har du en idé? Kom å ta en prat med oss og få hjelp til å komme videre! Etablererkontoret Øst Telemark. For mer info følg med i lokalavisen, tlf: 97154865 Sted: Rjukan 1000-1200 Inspirasjon til innovasjon. Om deling og suksess, vinnere av årets priser “Den gode nabo”, BU-prisen, vinner av Gründeridé 2012 og en god porsjon humor! Prisutdelere ­fylkesordfører Terje Riis-Johansen, styreleder Innovasjon Norge Tine Rørvik og leder av næringskomiteen Terje Lien Aasland. Ta med deg gode venner og kollegaer! Påmelding via www.vig.no/uke46/ arrangement. Gratis. Sted: Teater Ibsen, Klosterøya, Skien


Våre hovedsamarbeidspartnere:

Våre medarrangører og andre samarbeidspartnere: Audiopol-live, Ernst&Young, Cody, Viaduct, Connect, Kunstkom, Patentstyret, Bedriftsforbundet, Siljan kommune, Høgskolen i Telemark, Ungt Entreprenørskap Telemark, Stockmand kaffebar og brasserie, Litteraturhuset Skien, Kunstnerbyen Skien, Folkeuniversitetet Telemark, Sewell , Pensjen Retro Café og bar, Meieri­ smuget, Brotorvet og Hjalmar Johansen v.g.s.


Selv om vi jobber innen mange områder har vi allikevel tre hovedarbeidsområder: • Entreprenørskap: sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg • Vekst i bedrifter: bidra til at bedriftene kan vokse og bli konkurransedyktige • Innovasjonsmiljøer: bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft ved å skape gode miljøer for innovasjon. Disse tre arbeidsområdene er delvis overlappende. Innenfor alle de tre arbeidsområdene skal vi tenke internasjonalisering.

Bård

Eva

Tommy

Stine

Sigurd

Elisabeth

13


Vi bryr oss om gründere Alle gründere er viktige for et variert næringsliv. Derfor trenger vi gode ideer for å utvikle Telemark videre. Telemark fylkeskommune med flere samarbeidspartnere bidrar med tilrette­legging for gründere. Vi ønsker at flest mulig gründere skal lykkes med utvikling av sine gode ideer. I årene som kommer skal vi øke fokuset på å skape en tydeligere gründerkultur i Telemark. Kanskje er det nettopp din idé vi alle venter på?

www.telemark.no 14


Telemark trenger vekst og nye arbeidsplasser De siste årene har det blitt lagt ned en rekke bedrifter i fylket vårt, og vi ligger dårlig an på mange statistikker. Telemark trenger et løft, en ny giv og mer optimisme. Som avis er det lett å skrive om alt som går galt, men vi må også fange det som er positivt. Hvis vi ikke klarer det, skaper vi et virkelighetsbilde som leserne ikke kjenner seg igjen i. Det skjer utrolig mye spennende i Telemark, og mye av dette er det gründerne som står for. Vi ønsker å heie på dem, og derfor var det også helt naturlig for Varden å støtte Gründeruka 2012.

www.varden.no 15


ETABLERER

PRO etablerer Alle som har etablert egen bedrift, vet at hverdagen er travel. Det er avgjørende at du bruker tiden på det du kan best. Det som skaper inntekter. I SpareBank 1 er vi så heldige å ha kontakt med lederne av over 75 000 små og mellomstore bedrifter, mange av dem nyetablerte. Vi har mye kunnskap om bedriftsetablering og derfor har vi utviklet PRO etablerer. Velger du PRO etablerer, får du ett av landets ledende finanskonsern som din støttespiller, slik at kan du bruke mer tid på det som skaper verdier for din bedrift.

www.sb1telemark.no 16


Energi til gründere i over 100 år En gang var også Skagerak en gründerbedrift. I dag gir vi energi til nye gründere. Gunnar Knudsen er kanskje Grenlands mest kjente gründer. Allerede i 1885 var han med å etablere Norges første elektrisitetsverk, Laugstol Brug. I 1912 var han initiativtager til Skienfjordens kommunale kraftselskap, SKK. Dette er historien til Skagerak Energi. I dag leverer Skagerak energi til nye gründere med like gode idéer som Gunnar Knudsen. Slik bidrar vi til velferd, vekst og utvikling i vår region.

www.skagerakenergi.no 17


Mandag 12. november 1130-1230 Offisiell åpning av Gründeruka 2012 Bli med på åpningen av Norges aller første Gründeruke med fylkesordfører Terje RiisJohansen, konferansier Lars Kise og mange gjester! For alle. Sted: Skagerak Energi. Dørene åpner kl. 1100. Påmelding: post@etablererkontoret.no Se uke46.no for mer detaljert program. uke46.no 18

Tirsdag 13. november Kl. 0900-1400

Wordpress kurs For nybegynnere Hvordan lage og bruke et enkelt nettsted! Med Mediateam, EZ-Systems og arrangør Sparebank1 Telemark. Gratis. Påmelding: tlf 91 60 98 14 eller jer@sb1telemark.no Sted: Sparebankgården Storgt 117, 4. etg, Porsgrunn Arrangør:

www.sparebank1telemark.no

Tirsdag 13. november Kl 1800-2000

Fredag 16. november Kl. 1000-1200

Sosialt entreprenørskap Er du en sosial entreprenør? Astrid Borchgrevink Lund i samtale med gründer og Ferdprisvinner Ingeborg Omdal Lykseth og gründer Andreas Friis om sosialt entreprenørskap. Intimkonsert med Signe Salvesen. Gratis. Sted: Stockmand, Skien Arrangør: Gründeruka 2012 Arrangementet støttes av

Inspirasjon til innovasjon Om deling og suksess, vinnere av årets priser “Den gode nabo”, BU-prisen, vinner av Gründeridé 2012 og en god porsjon humor! Prisutdelere fylkesordfører Terje Riis-Johansen, styreleder Innovasjon Norge Tine Rørvik og leder av næringskomiteen Terje Lien Aasland. Ta med deg gode venner og kollegaer!Påmelding: uke46.no, arrangementer. Gratis. Sted: Teater Ibsen, Klosterøya, Skien Arrangør:

www.audiopol-live.no

www.innovasjonnorge.no


Våre samarbeidspartnere:

Våre medarrangører: Audiopol-live, Ernst&Young, Cody, Viaduct, Connect, Kunstkom, Patentstyret, Bedriftsforbundet, Siljan kommune, Høgskolen i Telemark, Ungt Entreprenørskap Telemark, Stockmand kaffebar og brasserie, Litteraturhuset Skien, Kunstnerbyen Skien, Folkeuniversitetet Telemark, Sewell , Pensjen Retro Café og bar, Meierismuget, Brotorvet og Hjalmar Johansen v.g.s.

19


Med Grßnderuka ønsker vi ü fortelle deg at alt er mulig - enkelte ting tar bare litt lenger tid.

Husk uke46.no

Design og trykk: Reklamehuset Wera

Informasjon

Program Gründeruka 2012  

Global Entrepreneurship Week, 12. - 16. nov. 2012