Page 1

09/11/2016

Pakke 1 Rute

Strækning

104 105 110 116 202 205 215 220 502 513 523 830N 833N 834aN 834bN

Indhold Om pakkebeskrivelsen

2

Rutekort

4

Køreplaner

19

Vognløb

46

Kontraktgrundlag

153

Oplysninger om andre forhold på ruterne

167

Oplysninger om personaleforhold

183

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

1 af 190


09/11/2016

Generelt om indholdet i pakkebeskrivelsen Denne pakkebeskrivelse indeholder en række oplysninger om pakkerne i udbuddet. Kørslen i pakkerne: Rutekort, Køreplaner og vognløb for de ruter, der indgår i pakkerne, kan ses under den enkelte pakke. Krav til busser Se nøgleoplysninger for pakken. Opgørelse af køreplantimer Køreplantimer er opgjort for perioden 25. juni 2017 til 30. juni 2018. I alt 53 uger. Beregning af tomkørsel Start og slutpunkter for vognløb betragtes som det afregningsmæssige forudsatte stationeringssted. Det vil sige, at hvis der ændres i et vognløbs startdestination eller slutdestination i forhold til udbudsgrundlaget, så kan der påregnes tomkørsler fra det forudsatte afregningsmæssige stationeringssted. Etablering af WLAN til synkronisering af Rejsekortudstyr Den endelige stationering aftales før kontraktstart. For ruter med Rejsekortudstyr skal der ved stationeringen være mulighed for at synkronisere udstyret ved et WLAN. Nærmere placering af WLAN aftales før kontraktstart, jf. kontraktens bilag 8.5 afsnit 3.1.2. Oplysninger om bustype og afstande i vognløbslister Vognløbslisterne og kontraktgrundlag indeholder oplysninger om bustype, turlængder og afstande. Dem skal tilbudsgiver se bort fra. De er ikke retvisende. Oplysninger om personaleforhold og andre forhold på ruten Oplysningerne er afgivet af nuværende busselskab.

Specifikt for pakke 1 I vognløbene vil rute 116 fremgå som rute 146.

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

2 af 190


09/11/2016

Forpligtet kørsel med ikke-kontraktbusser

Rute

Start

Slut

Køretid

Fra

Til

Kapacitetskrav (total – siddende )

Kørselsdage

Grund til dublering

RK‐ udstyr

202

25-06-2017 30-06-2018

00.52

Horsens 6.10

Tranbjerg 7.02

(70 – 43 )

Hverdage

Manglende kontraktbus

Ja

110

14-08-2017 18-05-2018

00.40

Brædstrup 6.52

Horsens trafikterm 7.32

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov

 

205

14-08-2017 18-05-2018

00.51

Smedskær 6.54

Vejle 7.45

(70 – 43 )

Skoledage

Manglende kontraktbus

Ja

215

14-08-2017 04-06-2018

00.27

Bryrup 6.58

Silkeborg Trafikterm 7.29

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov

Ja

502

14-08-2017 30-06-2018

01.10

Brædstrup 7.00 Skanderborg 7.50

Skandeborg 7.50 Vorladegård 8.10

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov manglende kontraktbus

Ja

202

25-06-2017 30-06-2018

00.53

Tranbjerg 7.05

Horsens 7.58

(70 – 43 )

Hverdage

Manglende kontraktbus

Ja

110

14-08-2017 18-05-2018

00.43

Brædstrup 7.05

Horsens Trafikterm. 7.48

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov

 

202

14-08-2017 30-06-2018

00.36

Ølsted 7.08

Vejle Trafikcenter 7.54

(85 – 47)

skoledage

Manglende kontraktbus

Ja

215

14-08-2017 04-06-2018

00.18

Them 7.11

Silkeborg Trafikterm. 7.29

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov

 

220

14-08-2017 18-05-2018

00.23

220 Hatting 7.13 110 Horsens Trafikt 7.42

Horsens Trafikterm 7.25 Statsskolen 7.53

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov

 

202

14-08-2017 30-06-2018

00.44

Vejle Trafikcenter 14.05

Løsning 14.49

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov

202

14-08-2017 18-05-2018

00.33

Vejle Trafikcenter 14.16

Løsning 14.49

(85 – 47)

skoledage

Kapacitetsbehov

205

14-08-2017 18-05-2018

00.36

Vejle Trafikcenter 14.30

Smedekær 15.06

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov

Ja Ja    

00.54

Campus Skanderborg 15.30

Brædstrup 16.24

(70 – 43 )

skoledage

Kapacitetsbehov

 

502

14-08-2017 18-05-2018

Busselskabet er forpligtet til at stille busser til rådighed til denne kørsel. Kørslen afregnes efter reglerne i kontraktens bilag 7 om kørsel med ikke-kontraktbusser. Angivne busser skal installeres med Rejsekortudstyr. Midttrafik stiller udstyret til rådighed. Busserne skal være Midttrafik blå. Køreplanlagte ture der køres med ikke-kontraktbus er i udbudskøreplanerne markeret med gråt.

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

3 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

104

Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

4 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

105

Horsens - Hornsyld - Juelsminde

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

5 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

110

Horsens - BrĂŚdstrup - Silkeborg

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

6 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

116

Horsens - Nørre Snede - Ikast - Herning

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen 7 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

202

Vejle - Horsens - HovedgĂĽrd - Tranbjerg (Aarhus)

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

8 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

205

Vejle - Stouby - Juelsminde

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen 9 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

215

Vejle - Nr. Snede - Silkeborg

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

10 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

220

Horsens - Uldum - Tørring

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen 11 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

502

Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

26.08.2016

© Geodatastyrelsen 12 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

513

Vejle - Tørring

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

13 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

523

Tørring - Brædstrup

26.08.2016

© Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

14 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

830

Natbus: Vejle - Hedensted - Løsning - (Hatting) - Horsens

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

15 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

833

Natbus: Vejle - Bredballe - Stouby - Juelsminde

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen 16 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

834A

Natbus: Vejle - Tørring - Nr. Snede

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

17 af 190


09/11/2016

Rute

Beskrivelse

834B

Natbus: Vejle - Lindved - Tørring - Uldum

26.08.2016

Š Geodatastyrelsen Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

18 af 190


09/11/2016

Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.18

Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde

Zone

104

Turnummer 301 303 510 Horsens Trafikterminal af 06.46 .... d 510 V. Berings Plads 06.48 .... d 510 Horsens Center 06.51 .... d 510 Bjerrevej/skolen 06.55 .... d d 510 Strandkærvej/Nansensvej .... d 599 Boller 06.58 .... d 599 Sejet 07.01 .... d 596 Brund 07.04 .... d 596 Glud, v/skolen 07.08 .... d d PS07.20 596 Snaptun d 596 Glud, v/skolen 07.08 aa 07.29 d d aa d 596 Østrup d 596 Sønderby 07.11 aa 07.31 d 590 Overby 07.16 aa 07.37 d d aa 07.39 590 As Friskole d 590 Hosby 07.19 aa d d d aa d 590 Juelsminde kirke d 590 Juelsminde Hallen 07.26 aa 07.53 590 Juelsminde rtb. an 07.32 PS08.00 P Via Glud kl. 7.29, Petersmindevej og Dyrskuepladsen til Juelsminde rtb.st. Kun på skoledage betjenes As Friskole. Se S-note. S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

319 15.40 15.42 d d 15.49 15.56 15.59 16.02 16.06 16.12 d 16.17 16.19 16.23 d 16.26 d 16.32 16.39

321 16.40 16.42 16.45 16.50 d 16.54 16.57 17.00 17.04 17.11 d 17.16 17.18 17.23 d 17.26 d 17.32 17.39

323 18.20 18.22 18.25 18.29 d 18.32 18.35 18.38 18.42 18.49 d 18.54 18.56 19.01 d 19.04 d 19.10 19.17

325 18.55 18.57 19.00 19.04 d 19.07 19.10 19.13 19.17 19.24 d 19.29 19.31 19.36 d 19.39 19.45 d 19.47

Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde

Zone

104

25/6 2017 - 30/6 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 305 307 309 311 313 315 317 07.46 08.50 10.50 11.43 12.20 13.25 14.11 07.48 08.52 10.52 11.45 12.22 13.27 14.13 d 07.51 08.55 10.55 11.48 12.25 14.17 d 07.55 08.59 10.59 11.52 12.29 14.23 d d d d d d 13.33 07.58 09.02 11.02 11.55 12.32 13.39 14.28 08.01 09.05 11.05 11.58 12.35 13.42 14.31 08.04 09.08 11.08 12.01 12.38 13.45 14.34 08.08 09.12 11.12 12.05 12.42 13.49 14.38 d d d 08.15 09.19 12.49 14.45 d d d d 11.12 12.05 13.49 d d d 08.19 09.23 12.54 14.50 08.22 09.26 11.15 12.08 12.56 13.52 14.52 08.27 09.31 11.20 12.13 13.01 13.57 14.57 d d d d d d HS14.59 d 08.30 09.34 11.23 12.16 13.04 13.59 d 15.06 08.36 11.29 12.22 13.10 14.05 d d d d d d 09.40 15.08 08.38 09.46 11.31 12.24 13.12 14.08 H Hosby betjenes kun på dage hvor S-note ikke gælder.

Turnummer 601 510 Horsens Trafikterminal af E07.45 d a 07.47 510 V. Berings Plads d a d 510 Horsens Center d a 07.52 510 Bjerrevej/skolen d a 07.55 599 Boller d a 07.58 599 Sejet d a 08.00 596 Brund d a 08.04 596 Glud, v/skolen d E08.10 596 Snaptun d 596 Østrup .... d 596 Sønderby .... d 590 Overby .... d 590 Hosby .... d 590 Juelsminde kirke .... 590 Juelsminde rtb. an .... E Kører kun i perioden 26/6 -13/8 2017 K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

Midttrafiks 49. udbud

Lørdage samt 31/12 og 5/6 701 603 605 607 609 611 09.10 08.45 10.00 11.48 13.50 16.50 K18.50 09.12 08.47 10.02 11.50 13.52 16.52 a 18.52 09.15 08.50 10.05 11.53 13.55 16.55 a 18.55 09.18 08.53 10.08 11.56 13.58 16.58 a 18.58 a 09.21 08.56 10.11 11.59 14.01 17.01 19.01 09.24 08.59 10.14 12.02 14.04 17.04 a 19.04 a 09.27 09.02 10.17 12.05 14.07 17.07 19.07 09.31 09.07 10.21 12.09 14.12 17.11 a 19.11 d d 09.38 09.13 14.18 17.18 a d d d 09.43 09.18 14.23 17.23 a d 09.45 09.20 10.24 12.12 14.25 17.25 a 19.14 09.49 09.25 10.29 12.17 14.30 17.29 a 19.19 a 19.22 09.52 09.28 10.32 12.20 14.33 17.32 09.58 09.34 10.38 12.26 14.39 17.38 a 19.28 10.01 09.37 10.40 12.28 14.42 17.42 K19.30 D Via Hellebjerg Efterskole - Tofteskovvej.

327 20.55 20.57 21.00 21.04 d 21.07 21.10 21.12 21.16 21.23 d 21.27 21.29 21.34 d 21.37 21.43 d 21.45 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

25/6 2017 - 30/6 2018 Søn- og helligdage samt 24/12 703 705 707 709 711 12.50 15.34 16.45 J 18.50 J 20.50 12.52 15.36 16.47 a 18.52 a 20.52 12.55 15.39 16.50 a 18.55 a 20.55 12.58 15.42 16.53 a 18.58 a 20.58 13.01 15.45 16.56 a 19.01 a 21.01 13.04 15.48 16.59 a 19.04 a 21.04 13.07 15.51 17.02 a 19.07 a 21.07 13.11 15.55 17.06 a 19.11 a 21.11 d d a 19.18 a 21.18 16.02 d d a d a d 16.07 13.14 16.09 17.09 a 19.25 a 21.25 13.19 16.13 17.14 a 19.29 a 21.29 13.22 16.16 17.17 a 19.32 a 21.32 13.28 16.22 17.23 a 19.38 a 21.38 13.30 16.25 17.25 J 19.40 DJ 21.40 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

19 af 190


Juelsminde - (Snaptun) - Glud - Horsens

Zone

104

09/11/2016

Turnummer 302 304 590 Juelsminde rtb. af 05.30 .... d d 590 Juelsminde kirke .... d d 590 Juelsminde Hallen .... d 590 Hosby 05.38 .... d d 590 As Friskole .... d 590 Overby 05.41 .... d 596 Sønderby 05.45 .... d 596 Østrup 05.47 .... d 596 Snaptun 05.52 S06.57 d 596 Glud, v/skolen 05.58 a 07.03 d 596 Brund 06.02 a 07.06 d 599 Sejet 06.05 a d d 599 Boller 06.08 a 07.13 d 510 Bjerrevej/skolen 06.11 a 07.16 d d a d 510 Strandkærvej/skolen d d a d 510 Strandkærvej/Nansensvej d 510 Horsens Center 06.15 a 07.23 d 510 V. Berings Plads 06.18 a 07.26 510 Horsens Trafikterminal an 06.20 S07.28 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

104

25/6 2017 - 30/6 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 306 308 310 312 314 316 318 320 06.38 H07.44 08.45 09.45 11.35 12.32 13.16 14.14 d d 06.40 a d 11.37 12.34 13.18 14.16 d d 06.44 a d 11.41 12.38 13.22 14.20 d 06.51 a d 08.53 09.53 11.48 12.45 13.29 d d d d d d HS14.27 H07.52 14.30 06.54 07.55 08.56 09.56 11.51 12.48 13.32 14.35 07.00 07.59 09.01 10.00 11.56 12.53 13.37 d d d d 14.39 08.01 10.02 12.00 d d d d 14.42 08.06 10.07 12.03 14.48 07.03 08.12 09.04 10.13 12.09 12.56 13.40 14.52 07.07 08.16 09.08 10.17 12.13 13.00 13.44 14.55 07.10 08.19 09.11 10.20 12.16 13.03 13.47 14.58 07.13 08.22 09.14 10.23 12.19 13.06 13.50 d 15.02 08.25 09.18 10.26 12.23 13.09 13.54 d d d d d d d 07.16 d d d d d d d 07.18 d 15.06 08.29 09.22 10.30 12.27 13.13 13.58 15.10 07.28 08.32 09.25 10.33 12.30 13.16 14.01 15.12 07.30 08.34 09.27 10.35 12.32 13.18 14.03 H Hosby betjenes kun på dage hvor S-note ikke gælder.

322 15.34 15.36 15.40 15.47 d 15.50 15.55 15.57 16.02 16.08 16.12 16.15 16.18 16.22 d d 16.25 16.29 16.31

324 16.55 16.57 17.01 17.08 d 17.11 17.16 17.18 17.23 17.29 17.33 17.36 17.39 17.43 d d 17.45 17.48 17.50

Zone

Midttrafiks 49. udbud

610 K17.00 a d a 17.08 a 17.11 a 17.16 a 17.18 a 17.23 a 17.29 a 17.33 a 17.36 a 17.39 a 17.43 a 17.45 a 17.48 K17.50

328 19.37 19.39 19.42 19.50 d 19.53 19.58 20.00 20.05 20.11 20.15 20.18 20.21 20.25 d d 20.27 20.30 20.32 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Juelsminde - (Snaptun) - Glud - Horsens

Lørdage samt 31/12 og 5/6 Turnummer 602 604 606 608 590 Juelsminde rtb. af .... 09.40 10.46 14.45 d d d d 590 Juelsminde kirke .... d 590 Hosby .... 09.48 10.54 14.53 d 590 Overby .... 09.51 10.57 14.56 d 596 Sønderby .... 09.56 11.02 15.01 d d 596 Østrup .... 09.58 11.04 d d 596 Snaptun E08.15 10.03 11.09 d a 08.21 596 Glud, v/skolen 10.09 11.15 15.04 d a 08.25 596 Brund 10.13 11.19 15.08 d a 08.27 599 Sejet 10.16 11.22 15.11 d a 08.30 599 Boller 10.19 11.25 15.14 d a 08.34 510 Bjerrevej/skolen 10.23 11.29 15.18 d a d 510 Horsens Center 10.25 11.31 15.20 d a 08.38 510 V. Berings Plads 10.28 11.34 15.23 510 Horsens Trafikterminal an E08.40 10.30 11.36 15.25 E Kører kun i perioden 26/6 -13/8 2017 K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

326 18.28 18.30 18.34 18.41 d 18.44 18.49 18.51 18.56 19.02 19.06 19.09 19.12 19.16 d d 19.18 19.21 19.23

25/6 2017 - 30/6 2018 702 09.17 d 09.25 09.28 09.33 09.35 09.40 09.46 09.50 09.53 09.56 10.00 10.02 10.05 10.07

Søn- og helligdage samt 24/12 704 706 708 710 11.46 13.36 15.42 J 17.57 d d d a d 11.54 13.44 15.50 a 18.05 11.57 13.47 15.53 a 18.08 12.02 13.52 15.58 a 18.13 d d 16.00 a 18.15 d d 16.05 a 18.20 12.05 13.55 16.11 a 18.26 12.09 13.59 16.15 a 18.30 12.12 14.02 16.18 a 18.33 12.15 14.05 16.21 a 18.36 12.19 14.09 16.25 a 18.40 12.21 14.11 16.27 a 18.42 12.24 14.14 16.30 a 18.45 12.26 14.16 16.32 J 18.47

712 J 19.46 a d a 19.54 a 19.57 a 20.02 a 20.04 a 20.09 a 20.15 a 20.19 a 20.22 a 20.25 a 20.29 a 20.31 a 20.34 J 20.36 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

20 af 190


09/11/2016

Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.20

Horsens - Hornsyld - Juelsminde

Zone

105

Turnummer 510 Horsens Trafikterminal 510 V. Berings Plads 510 Strandkærvej/Nansensvej 510 Strandkærvej/skolen 510 Bjerrevej/Solhjemsvej 598 Dallerup v/Bjerrevej 595 Bjerre 595 BGI Akademiet 595 Bråskov v/Nørremarksvej 595 Hornsyld, Nørremarksvej 595 Hornsyld, Bjørnkærvej 595 Hornsyld v/ Lindevej 590 Smedskær 205 mod Juelsminde 590 Smedskær 590 Barrit Kro 590 Barrit Skovby v/Vævergade 590 Vesterby 590 Klakring 590 Dyrskuepladsen 590 Juelsminde rtb.

af d d d d d d d d d d d an af af d d d d d an

301 05.27 05.29 05.34 05.36 05.37 05.40 05.44 05.45 05.48 05.49 05.51 05.53 05.59 .... 05.59 06.01 06.04 06.09 06.12 06.16 06.20

303 06.33 06.35 06.41 06.44 06.45 06.48 06.52 06.54 06.56 06.57 06.59 07.01 07.07 .... 07.08 07.10 07.15 07.18 07.22 07.26 07.30

305 07.36 07.38 07.44 07.47 07.48 07.51 07.55 07.57 08.00 08.02 08.03 08.05 08.11 .... 08.12 08.14 08.19 08.22 08.26 08.30 08.34

307 09.45 09.47 09.53 09.56 09.57 10.00 10.04 10.05 10.08 10.09 10.11 10.13 10.19 10.20 10.20 10.22 10.27 10.30 10.34 10.38 10.42

25/6 2017 - 30/6 2018 309 11.45 11.47 11.53 11.56 11.57 12.00 12.04 12.05 12.08 12.10 12.11 12.13 12.19 12.20 12.20 12.22 12.27 12.30 12.34 12.38 12.42

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 311 313 315 317 12.40 13.36 14.48 15.53 12.42 13.38 14.50 15.55 12.48 13.44 14.56 16.01 12.51 13.47 14.59 16.04 12.52 13.48 15.00 16.05 12.55 13.51 15.03 16.08 12.59 13.55 15.07 16.12 13.00 13.57 15.09 16.14 13.03 13.59 15.11 16.16 13.04 14.00 15.12 16.17 13.06 14.02 15.14 16.19 13.08 14.04 15.16 16.21 13.14 14.10 15.22 16.27 13.15 15.23 16.28 .... 13.15 14.11 15.23 16.28 13.17 14.13 15.25 16.30 13.22 14.18 15.30 16.35 13.25 14.22 15.34 16.39 13.29 14.25 15.37 16.42 13.33 14.29 15.41 16.46 13.37 14.33 15.45 16.50

319 16.45 16.47 16.53 16.57 16.58 17.01 17.05 17.06 17.09 17.10 17.12 17.14 17.20 17.21 17.21 17.23 17.28 17.32 17.35 17.39 17.43

321 17.48 17.50 17.55 17.59 18.00 18.03 18.07 18.09 18.11 18.12 18.14 18.16 18.22 18.23 18.24 18.26 18.31 18.35 18.38 18.42 18.46

323 19.50 19.52 19.56 19.59 20.00 20.03 20.07 20.08 20.11 20.12 20.14 20.16 20.21 20.22 20.23 20.25 20.30 20.34 20.37 20.41 20.45

325 20.55 20.57 21.01 21.04 21.05 21.08 21.12 21.14 21.16 21.17 21.19 21.21 21.27 .... 21.28 21.30 21.35 21.39 21.42 21.46 21.50

327 22.45 22.47 22.51 22.54 22.55 22.58 23.02 23.03 23.06 23.07 23.09 23.11 23.17 .... 23.18 23.20 23.25 23.29 23.32 23.36 23.40 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Horsens - Hornsyld - Juelsminde

Zone

105

Turnummer 510 Horsens Trafikterminal 510 V. Berings Plads 510 Strandkærvej/Nansensvej 510 Strandkærvej/skolen 510 Bjerrevej/Solhjemsvej 598 Dallerup v/Bjerrevej 595 Bjerre 595 BGI Akademiet 595 Bråskov v/Nørremarksvej 595 Hornsyld, Nørremarksvej 595 Hornsyld, Bjørnkærvej 595 Hornsyld v/ Lindevej 590 Smedskær 205 mod Juelsminde 590 Smedskær 590 Barrit Kro 590 Barrit Skovby v/Vævergade 590 Vesterby 590 Klakring 590 Dyrskuepladsen 590 Juelsminde rtb. K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

af d d d d d d d d d d d an af af d d d d d an

Lørdage samt 31/12 og 5/6 601 603 605 607 10.42 14.41 K19.10 K21.42 10.44 14.43 a 19.12 a 21.44 10.49 14.48 a 19.17 a 21.49 10.51 14.50 a 19.19 a 21.51 10.52 14.51 a 19.20 a 21.52 10.55 14.54 a 19.23 a 21.55 10.59 14.58 a 19.27 a 21.59 11.01 14.59 a 19.29 a 22.01 11.03 15.02 a 19.31 a 22.03 11.05 15.04 a 19.33 a 22.05 11.06 15.05 a 19.34 a 22.06 11.08 15.07 a 19.36 a 22.08 11.14 15.13 a 19.42 a 22.14 11.15 15.14 K22.14 .... 11.15 15.14 a 19.43 a 22.15 a 11.17 15.16 19.45 a 22.17 11.22 15.21 a 19.50 a 22.22 11.26 15.25 a 19.54 a 22.26 11.29 15.28 a 19.57 a 22.29 11.33 15.32 a 20.01 a 22.33 11.37 15.36 K20.05 K22.37

Midttrafiks 49. udbud

25/6 2017 - 30/6 2018 Søn- og helligdage samt 24/12 703 701 705 707 709 12.44 10.08 14.44 J 17.44 J 21.57 12.46 10.10 14.46 a 17.46 a 21.59 12.51 10.15 14.51 a 17.51 a 22.04 12.53 10.17 14.53 a 17.53 a 22.06 12.54 10.18 14.54 a 17.54 a 22.07 12.57 10.21 14.57 a 17.57 a 22.10 13.01 10.25 15.01 a 18.01 a 22.14 13.03 10.27 15.03 a 18.03 a 22.16 13.05 10.29 15.05 a 18.05 a 22.18 13.07 10.31 15.07 a 18.07 a 22.20 13.08 10.32 15.08 a 18.08 a 22.21 13.10 10.34 15.10 a 18.10 a 22.23 13.16 10.40 15.16 a 18.16 a 22.29 13.17 10.40 18.17 J 22.29 .... 13.17 10.41 15.17 a 18.17 a 22.30 a 13.19 10.43 15.19 18.19 a 22.32 13.24 10.48 15.24 a 18.24 a 22.37 13.28 10.52 15.28 a 18.28 a 22.41 13.31 10.55 15.31 a 18.31 a 22.44 13.35 10.59 15.35 a 18.35 a 22.48 13.39 11.03 15.39 J 18.39 J 22.52 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

21 af 190


Juelsminde - Hornsyld - Horsens

Zone

105

09/11/2016

Turnummer 302 304 590 Juelsminde rtb. af 05.28 .... d 590 Juelsminde kirke 05.31 .... d 590 Dyrskuepladsen 05.35 .... d 590 Klakring 05.39 .... d 590 Vesterby 05.43 .... 590 Barrit Skovby v/Vævergade d 05.47 .... d 590 Barrit Kro 05.51 .... 590 Smedskær an 05.53 .... 205 mod Vejle af 05.53 .... 590 Smedskær af 05.53 .... d 595 Hornsyld v/ Lindevej 05.59 CS07.00 d 595 Hornsyld, Bjørnkærvej 06.01 aa 07.02 d 595 Hornsyld, Nørremarksvej 06.03 aa 07.03 d 595 Bråskov v/Nørremarksvej 06.04 aa 07.05 d 595 BGI Akademiet 06.06 aa d d 595 Bjerre 06.08 aa d d 598 Dallerup v/Bjerrevej 06.12 aa d d 510 Bjerrevej/Solhjemsvej 06.15 aa d d 510 Strandkærvej/skolen 06.16 aa d d 510 Strandkærvej/Nansensvej 06.18 aa d d 510 V. Berings Plads 06.24 Ca 07.27 510 Horsens Trafikterminal an 06.26 S07.29 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

322 15.34 15.37 15.41 15.45 15.49 15.53 15.57 15.59 16.01 16.01 16.07 16.09 16.11 16.12 16.14 16.16 16.20 16.23 16.24 16.26 16.32 16.34

324 16.34 16.37 16.41 16.45 16.49 16.53 16.57 16.59 17.01 17.01 17.07 17.09 17.11 17.12 17.14 17.16 17.20 17.23 17.24 17.26 17.32 17.34

326 17.30 17.33 17.37 17.41 17.45 17.49 17.53 17.55 17.59 17.55 18.01 18.03 18.05 18.06 18.08 18.10 18.14 18.17 18.18 18.20 18.26 18.28

Juelsminde - Hornsyld - Horsens

Zone

105

25/6 2017 - 30/6 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 306 308 310 312 314 316 320 06.23 07.35 08.41 10.34 12.27 13.40 14.40 06.26 07.38 08.44 10.37 12.30 13.43 14.43 06.30 07.42 08.48 10.41 12.34 13.47 14.47 06.33 07.46 08.51 10.45 12.38 13.51 14.51 06.37 07.50 08.55 10.49 12.42 13.55 14.55 06.43 07.54 08.59 10.53 12.46 13.59 14.59 06.48 07.59 09.03 10.57 12.50 14.03 15.03 06.52 08.01 09.05 10.59 12.52 14.05 15.05 06.54 08.02 09.08 11.01 12.55 14.09 15.07 06.54 08.02 09.07 11.01 12.52 14.05 15.07 07.00 08.08 09.13 11.07 12.58 14.11 15.13 07.02 08.10 09.15 11.09 13.00 14.13 15.15 07.04 08.12 09.17 11.11 13.02 14.15 15.17 07.05 08.13 09.18 11.12 13.03 14.16 15.18 07.07 08.15 09.20 11.14 13.05 14.18 15.20 07.09 08.17 09.22 11.16 13.07 14.20 15.22 07.13 08.21 09.26 11.20 13.11 14.24 15.26 07.16 08.24 09.29 11.23 13.14 14.27 15.29 07.17 08.25 09.30 11.24 13.15 14.28 15.30 07.20 08.27 09.32 11.26 13.17 14.30 15.32 07.27 08.33 09.38 11.32 13.23 14.36 15.42 07.29 08.35 09.40 11.34 13.25 14.38 15.44 C Kører via Stenderup, afg. 7.10 og Vitus Bering, Vejlevej, ank. 7.19.

Turnummer 590 Juelsminde rtb. 590 Juelsminde kirke 590 Dyrskuepladsen 590 Klakring 590 Vesterby 590 Barrit Skovby v/Vævergade 590 Barrit Kro 590 Smedskær 205 mod Vejle 590 Smedskær 595 Hornsyld v/ Lindevej 595 Hornsyld, Bjørnkærvej 595 Hornsyld, Nørremarksvej 595 Bråskov v/Nørremarksvej 595 BGI Akademiet 595 Bjerre 598 Dallerup v/Bjerrevej 510 Bjerrevej/Solhjemsvej 510 Strandkærvej/skolen 510 Strandkærvej/Nansensvej 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

af d d d d d d an af af d d d d d d d d d d d an

602 08.10 08.13 08.17 08.21 08.25 08.29 08.33 08.35 .... 08.37 08.43 08.45 08.46 08.48 08.50 08.52 08.56 08.59 09.00 09.02 09.07 09.09

Midttrafiks 49. udbud

Lørdage samt 31/12 og 5/6 604 606 608 610 11.39 13.34 K17.45 K19.00 a a 19.03 11.42 13.37 17.48 11.46 13.41 a 17.52 a 19.07 11.50 13.45 a 17.56 a 19.11 11.54 13.49 a 18.00 a 19.15 11.58 13.53 a 18.04 a 19.19 12.02 13.57 a 18.08 a 19.23 12.04 13.59 a 18.10 a 19.25 12.06 14.01 .... .... 12.06 14.01 a 18.10 a 19.25 12.12 14.07 a 18.16 a 19.31 12.14 14.09 a 18.18 a 19.33 12.15 14.10 a 18.19 a 19.34 12.17 14.12 a 18.21 a 19.36 12.19 14.14 a 18.23 a 19.38 12.21 14.16 a 18.25 a 19.40 12.25 14.20 a 18.29 a 19.44 12.28 14.23 a 18.32 a 19.47 12.29 14.24 a 18.33 a 19.48 12.31 14.26 a 18.35 a 19.50 12.36 14.31 a 18.40 a 19.55 12.38 14.33 K18.42 K19.57

328 18.49 18.52 18.56 19.00 19.04 19.08 19.12 19.14 .... 19.14 19.20 19.22 19.24 19.25 19.27 19.29 19.33 19.36 19.37 19.39 19.45 19.47

330 19.50 19.53 19.57 20.01 20.05 20.09 20.13 20.15 .... 20.15 20.21 20.23 20.25 20.26 20.28 20.30 20.34 20.37 20.38 20.40 20.46 20.48

332 21.45 21.47 21.49 21.53 21.57 22.01 22.05 22.07 .... 22.07 22.13 22.15 22.17 22.18 22.20 22.22 22.26 22.28 22.29 22.30 22.36 22.38 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

25/6 2017 - 30/6 2018 612 K20.39 a 20.42 a 20.46 a 20.50 a 20.54 a 20.58 a 21.02 a 21.04 K21.06 a 21.06 a 21.12 a 21.14 a 21.15 a 21.17 a 21.19 a 21.21 a 21.25 a 21.28 a 21.29 a 21.31 a 21.36 K21.38

Søn- og helligdage samt 24/12 704 706 702 708 710 11.36 14.31 J 16.36 J 18.40 08.08 a a 11.39 14.34 08.11 16.39 18.43 11.43 14.38 a 16.43 a 18.47 08.15 11.46 14.41 a 16.46 a 18.50 08.18 11.50 14.45 a 16.50 a 18.54 08.22 11.54 14.49 a 16.54 a 18.58 08.26 11.57 14.52 a 16.57 a 19.01 08.29 11.59 14.54 a 16.59 a 19.03 08.31 11.59 14.54 16.59 J 19.03 .... 12.00 14.55 a 17.00 a 19.04 08.32 12.06 15.01 a 17.06 a 19.10 08.38 12.10 15.05 a 17.10 a 19.14 08.40 12.11 15.06 a 17.11 a 19.15 08.41 12.13 15.08 a 17.13 a 19.17 08.43 12.15 15.10 a 17.15 a 19.19 08.45 12.17 15.12 a 17.17 a 19.21 08.47 12.21 15.16 a 17.21 a 19.25 08.51 12.24 15.19 a 17.24 a 19.28 08.54 12.25 15.20 a 17.25 a 19.29 08.55 12.28 15.23 a 17.28 a 19.32 08.58 12.33 15.28 a 17.33 a 19.37 09.03 12.35 15.30 J 17.35 J 19.39 09.05 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

22 af 190


09/11/2016

Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.24

Horsens - Brædstrup - Silkeborg

Zone

110

Turnummer 301 303 510 Horsens Trafikterminal af .... 06.15 d 510 V. Berings Plads .... 06.17 d 577 Lund v/Bækvej .... 06.30 d 577 Enner .... 06.34 d 581 Nim .... 06.38 d 580 Åstruplund .... 06.43 580 Brædstrup rtb. an .... 06.50 580 Brædstrup rtb. af 05.38 06.53 d 580 Burgårde 05.44 06.59 d 584 Silkeborgvej/Addit 05.48 07.03 d 886 Salten 05.54 07.10 d 332 Rodelund 05.57 07.13 d 330 Virklundvej, Virklund 06.00 07.16 330 Silkeborg Trafikterminal an 06.10 07.32 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

Turnummer 510 Horsens Trafikterminal 510 V. Berings Plads 577 Lund v/Bækvej 577 Østjyllands Statsfængsel 577 Enner 581 Nim 580 Åstruplund 580 Brædstrup rtb. 580 Brædstrup rtb. 580 Burgårde 584 Silkeborgvej/Addit 886 Salten 332 Rodelund 330 Virklundvej, Virklund 330 Silkeborg Trafikterminal K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

Zone

110

307 07.42 07.44 08.00 08.04 08.08 08.13 08.20 08.20 08.26 08.30 08.36 08.39 08.42 08.55

309 08.20 08.22 08.35 08.39 08.43 08.48 08.55 .... .... .... .... .... .... ....

311 09.35 09.37 09.50 09.54 09.58 10.03 10.10 10.10 10.16 10.20 10.26 10.29 10.32 10.45

313 11.18 11.20 11.33 11.37 11.41 11.46 11.53 .... .... .... .... .... .... ....

315 11.47 11.49 12.02 12.06 12.10 12.15 12.22 12.22 12.28 12.32 12.38 12.41 12.44 12.57

325 S15.20 a 15.22 a 15.38 a 15.42 a 15.46 a 15.51 a 15.58 a 15.58 a 16.04 a 16.08 a 16.14 a 16.17 a 16.20 S16.33

327 15.47 15.49 16.02 16.06 16.10 16.15 16.22 16.22 16.28 16.32 16.38 16.41 16.44 16.57

329 16.47 16.49 17.02 17.06 17.10 17.15 17.22 17.22 17.28 17.32 17.38 17.41 17.44 17.57

Horsens - Brædstrup - Silkeborg

Zone

110

305 06.32 06.34 06.51 06.55 06.59 07.04 07.15 07.16 07.21 07.25 07.31 07.34 07.38 07.55

25/6 2017 - 30/6 2018 Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 317 319 321 323 12.40 S13.30 13.47 14.52 12.42 a 13.32 13.49 14.54 12.55 a 13.45 14.02 15.07 12.59 a 13.49 14.06 15.11 13.03 a 13.53 14.10 15.15 13.08 a 13.58 14.15 15.20 13.15 S14.05 14.22 15.27 13.15 .... 14.22 15.27 13.21 .... 14.28 15.33 13.25 .... 14.32 15.37 13.31 .... 14.38 15.43 13.34 .... 14.41 15.46 13.37 .... 14.44 15.49 13.50 .... 14.57 16.02

af d d d d d d an af d d d d d an

601 07.55 07.57 08.07 d 08.11 08.15 08.19 08.25 08.25 08.31 08.35 08.41 08.44 08.47 08.57

603 08.45 08.47 09.00 09.04 09.06 09.10 09.15 09.22 09.22 09.28 09.32 09.38 09.41 09.44 09.57

25/6 2017 - 30/6 2018

Lørdage samt 31/12 og 5/6 605 607 609 611 10.45 12.45 14.45 16.50 10.47 12.47 14.47 16.52 11.00 13.00 15.00 17.02 d d d 15.04 11.04 13.04 15.06 17.06 11.08 13.08 15.10 17.10 11.13 13.13 15.15 17.14 11.20 13.20 15.22 17.20 11.20 13.20 15.22 K17.20 a 11.26 13.26 15.28 17.26 11.30 13.30 15.32 a 17.30 a 11.36 13.36 15.38 17.36 11.39 13.39 15.41 a 17.39 11.42 13.42 15.44 a 17.42 11.55 13.55 15.57 K17.52

613 K19.23 a 19.25 a 19.35 a d a 19.39 a 19.43 a 19.47 a 19.53 a 19.53 a 19.59 a 20.03 a 20.09 a 20.12 a 20.15 K20.25

615 K22.40 a 22.42 a 22.52 a d a 22.56 a 23.00 a 23.04 K23.10 .... .... .... .... .... .... ....

701 08.25 08.27 08.37 d 08.41 08.45 08.49 08.55 08.55 09.01 09.05 09.11 09.14 09.17 09.27

703 10.53 10.55 11.05 11.09 11.11 11.15 11.19 11.25 11.25 11.31 11.35 11.41 11.44 11.47 11.57

Søn- og helligdage samt 24/12 705 707 709 711 13.20 15.40 17.10 J 18.20 a 13.22 15.42 17.12 18.22 13.32 15.52 17.22 a 18.32 d d a d 15.56 13.36 15.58 17.26 a 18.36 13.40 16.02 17.30 a 18.40 13.44 16.06 17.34 a 18.44 13.50 16.12 17.40 a 18.50 13.50 16.12 J 17.40 a 18.50 13.56 16.18 a 17.46 a 18.56 14.00 16.22 a 17.50 a 19.00 14.06 16.28 a 17.56 a 19.06 14.09 16.31 a 17.59 a 19.09 14.12 16.34 a 18.02 a 19.12 14.22 16.44 J 18.12 J 19.22

713 J 19.27 a 19.29 a 19.39 a d a 19.43 a 19.47 a 19.51 a 19.57 a 19.57 a 20.03 a 20.07 a 20.13 a 20.16 a 20.19 J 20.29

Silkeborg - Brædstrup - Horsens

Turnummer 302 304 330 Silkeborg Trafikterminal af .... 06.15 d 330 Virklundvej, Virklund .... 06.25 d 332 Rodelund .... 06.28 d 886 Salten .... 06.31 d 584 Silkeborgvej/Addit .... 06.37 d 580 Burgårde .... 06.41 580 Brædstrup rtb. an .... 06.50 580 Brædstrup rtb. af 05.48 06.52 d 580 Åstruplund 05.53 06.57 d 581 Nim 06.00 07.04 d 577 Enner 06.04 07.08 d 577 Lund v/Bækvej 06.08 07.12 d 510 V. Berings Plads 06.21 07.28 510 Horsens Trafikterminal an 06.23 07.32 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, Midttrafiks 49. udbud 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

306 .... .... .... .... .... .... .... 07.05 07.10 07.17 07.21 07.25 07.44 07.48

308 07.44 07.55 07.58 08.01 08.07 08.11 08.19 08.19 08.24 08.31 08.35 08.39 08.52 08.54

331 333 335 337 339 17.55 18.18 19.12 20.12 22.25 17.57 18.20 19.14 20.14 22.27 18.07 18.30 19.24 20.24 22.37 18.11 18.34 19.28 20.28 22.41 18.15 18.38 19.32 20.32 22.45 18.19 18.42 19.36 20.36 22.49 18.25 18.48 19.42 20.42 22.55 18.25 .... 19.42 20.42 .... 18.31 .... 19.48 20.48 .... 18.35 .... 19.52 20.52 .... 18.41 .... 19.58 20.58 .... 18.44 .... 20.01 21.01 .... 18.47 .... 20.04 21.04 .... 18.57 .... 20.14 21.14 .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

715 J 20.55 a 20.57 a 21.07 a d a 21.11 a 21.15 a 21.19 a 21.25 a 21.25 a 21.31 a 21.35 a 21.41 a 21.44 a 21.47 J 21.57 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

25/6 2017 - 30/6 2018 310 08.20 08.28 08.31 08.34 08.40 08.44 08.52 08.52 08.57 09.04 09.08 09.12 09.25 09.27

312 10.06 10.14 10.17 10.20 10.26 10.30 10.38 10.38 10.43 10.50 10.54 10.58 11.11 11.13

314 .... .... .... .... .... .... .... 11.58 12.03 12.10 12.14 12.18 12.31 12.33

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 316 318 320 322 324 12.16 .... 13.13 14.06 .... 12.24 .... 13.21 14.14 .... 12.27 .... 13.24 14.17 .... 12.30 .... 13.27 14.20 .... 12.36 .... 13.33 14.26 .... 12.40 .... 13.37 14.30 .... 12.48 .... 13.45 14.38 .... 12.48 13.00 13.47 14.38 S15.00 12.53 13.05 13.52 14.43 a 15.05 13.00 13.12 13.59 14.50 a 15.12 13.04 13.16 14.03 14.54 a 15.16 13.08 13.20 14.07 14.58 a 15.20 13.21 13.33 14.20 15.11 a 15.33 13.23 13.35 14.22 15.13 S15.35

Pakkebeskrivelse pakke 1

326 15.06 15.14 15.17 15.20 15.26 15.30 15.38 15.38 15.43 15.50 15.54 15.58 16.11 16.13

328 16.10 16.18 16.21 16.24 16.30 16.34 16.42 16.42 16.47 16.54 16.58 17.02 17.15 17.17

330 S16.45 a 16.53 a 16.56 a 16.59 a 17.05 a 17.09 a 17.17 a 17.17 a 17.22 a 17.29 a 17.33 a 17.37 a 17.50 S17.52

332 334 336 338 17.06 18.06 19.06 21.20 17.14 18.14 19.14 21.28 17.17 18.17 19.17 21.31 17.20 18.20 19.20 21.34 17.26 18.26 19.26 21.40 17.30 18.30 19.30 21.44 17.38 18.36 19.36 21.50 17.38 18.36 19.36 21.50 17.43 18.41 19.41 21.55 17.50 18.46 19.46 22.00 17.54 18.50 19.50 22.04 17.58 18.53 19.53 22.07 18.11 19.05 20.05 22.19 18.13 19.07 20.07 22.21 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230 23 af 190


Silkeborg - Brædstrup - Horsens

Zone

110

09/11/2016

Turnummer 330 Silkeborg Trafikterminal 330 Virklundvej, Virklund 332 Rodelund 886 Salten 584 Silkeborgvej/Addit 580 Burgårde 580 Brædstrup rtb. 580 Brædstrup rtb. 580 Åstruplund 581 Nim 577 Enner 577 Østjyllands Statsfængsel 577 Lund v/Bækvej 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

af d d d d d an af d d d d d d an

602 .... .... .... .... .... .... .... 08.04 08.09 08.14 08.18 d 08.21 08.33 08.35

Midttrafiks 49. udbud

604 09.06 09.14 09.17 09.20 09.26 09.30 09.38 09.38 09.43 09.50 09.54 d 09.58 10.11 10.13

Lørdage samt 31/12 og 5/6 606 608 610 612 11.06 13.06 14.06 16.06 11.14 13.14 14.14 16.14 11.17 13.17 14.17 16.17 11.20 13.20 14.20 16.20 11.26 13.26 14.26 16.26 11.30 13.30 14.30 16.30 11.38 13.38 14.36 16.36 11.38 13.38 14.36 16.36 11.43 13.43 14.41 16.41 11.50 13.50 14.46 16.46 11.54 13.54 14.50 16.50 d d d 13.56 11.58 13.59 14.53 16.53 12.11 14.12 15.05 17.05 12.13 14.14 15.07 17.07

25/6 2017 - 30/6 2018 614 K18.06 a 18.14 a 18.17 a 18.20 a 18.26 a 18.30 a 18.36 a 18.36 a 18.41 a 18.46 a 18.50 a 18.52 a 18.55 a 19.07 K19.09

616 K21.06 a 21.14 a 21.17 a 21.20 a 21.26 a 21.30 a 21.36 a 21.36 a 21.41 a 21.46 a 21.50 a d a 21.53 a 22.05 K22.07

702 .... .... .... .... .... .... .... 07.49 07.54 07.59 08.03 d 08.06 08.18 08.20

704 09.35 09.43 09.46 09.49 09.55 09.59 10.05 10.05 10.10 10.15 10.19 d 10.22 10.34 10.36

706 12.10 12.18 12.21 12.24 12.30 12.34 12.40 12.40 12.45 12.50 12.54 d 12.57 13.09 13.11

Søn- og helligdage samt 24/12 708 710 712 714 14.30 .... 17.10 J 18.17 14.38 .... 17.18 a 18.25 14.41 .... 17.21 a 18.28 14.44 .... 17.24 a 18.31 14.50 .... 17.30 a 18.37 14.54 .... 17.34 a 18.41 15.00 .... 17.40 a 18.47 15.02 16.34 J 17.40 a 18.47 15.07 16.39 a 17.45 a 18.52 15.12 16.44 a 17.50 a 18.57 15.16 16.48 a 17.54 a 19.01 d a d a 19.03 15.18 15.21 16.51 a 17.57 a 19.06 15.33 17.03 a 18.09 a 19.18 15.35 17.05 J 18.11 J 19.20

Pakkebeskrivelse pakke 1

716 718 720 J 19.45 J 20.42 J 22.06 a 19.53 a 20.50 a 22.14 a 19.56 a 20.53 a 22.17 a 19.59 a 20.56 a 22.20 a 20.05 a 21.02 a 22.26 a 20.09 a 21.06 a 22.30 a 20.15 J 21.12 J 22.36 a 20.15 .... .... a 20.20 .... .... a 20.25 .... .... a 20.29 .... .... a d .... .... a 20.32 .... .... a 20.44 .... .... J 20.46 .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

24 af 190


09/11/2016

Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.28

Horsens - Nr. Snede - Herning

Zone

116

Turnummer 301 303 510 Horsens Trafikterminal af 05.15 05.54 d 510 V. Berings Plads 05.17 05.56 d 577 Lund v/Bækvej 05.27 06.09 d 577 Molger 05.31 06.14 d 574 Hvirring 05.33 06.16 d 574 Åsted Bro 05.36 06.19 d 492 Klovborg Friskole 05.44 06.27 d 491 Krondal 05.48 06.31 491 Nørre-Snede rtb. an 05.53 06.37 215 mod Vejle af 06.20 06.42 215 mod Silkeborg af 06.44 .... 491 Nørre-Snede rtb. af 05.54 06.38 d 490 St. Thorlund 05.59 06.43 d 490 Ejstrupholm, Østergade 06.05 06.49 d 493 Smedebæk 06.10 06.54 d 418 Isenvad Skole 06.19 07.03 d 415 Ikast, Østerport 06.29 07.14 d 419 Hammerum Hovedgade/Agersk 06.37 07.22 d 419 Industrivej Syd 06.40 07.25 d 410 Silkeborgvej/Herningcentr 06.43 07.29 410 Herning rtb. an 06.52 07.39 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

Zone

116

25/6 2017 - 30/6 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 305 307 309 311 313 315 .... 07.57 08.51 10.51 12.51 13.51 14.52 .... 07.59 08.53 10.53 12.53 13.53 14.54 .... 08.12 09.06 11.06 13.06 14.06 15.07 .... 08.17 09.11 11.11 13.11 14.11 15.12 .... 08.19 09.13 11.13 13.13 14.13 15.14 .... 08.22 09.16 11.16 13.16 14.16 15.17 .... 08.30 09.24 11.24 13.24 14.24 15.25 .... 08.34 09.28 11.28 13.28 14.28 15.29 .... 08.39 09.34 11.34 13.34 14.33 15.34 09.35 11.35 13.35 14.35 15.42 .... .... 08.41 13.35 14.35 15.36 .... .... .... .... 08.40 09.35 11.35 13.35 14.34 15.35 .... 08.45 09.39 11.39 13.39 14.39 15.40 LS06.55 08.51 09.45 11.45 13.45 14.45 15.46 aa d 08.56 09.50 11.50 13.50 14.50 15.51 aa 07.08 09.05 09.59 11.59 13.59 14.59 16.00 aa 07.18 09.15 10.09 12.09 14.09 15.09 16.10 aa 07.26 09.23 10.17 12.17 14.17 15.17 16.18 aa d 09.26 10.20 12.20 14.20 15.20 16.21 aa 07.33 09.29 10.23 12.23 14.23 15.23 16.25 LS07.37 09.38 10.32 12.32 14.32 15.32 16.35 L Lyntur. Standser kun ved de nævnte stoppesteder.

317 15.52 15.54 16.07 16.12 16.14 16.17 16.25 16.29 16.34 16.35 16.36 16.35 16.40 16.46 16.51 17.00 17.10 17.18 d 17.24 17.33

319 17.10 17.12 17.22 17.27 17.29 17.32 17.40 17.44 17.49 .... .... 17.50 17.55 18.01 18.06 18.15 18.25 18.33 d 18.39 18.45

321 17.54 17.56 18.06 18.11 18.13 18.16 18.24 18.28 18.33 18.35 .... 18.34 18.39 18.45 18.50 18.59 19.09 19.17 d 19.23 19.29

Horsens - Nr. Snede - Herning

Turnummer 510 Horsens Trafikterminal af d 510 V. Berings Plads d 577 Lund v/Bækvej d 577 Molger d 574 Hvirring d 574 Åsted Bro d 492 Klovborg Friskole d 491 Krondal 491 Nørre-Snede rtb. an 215 mod Vejle af 215 mod Silkeborg af 491 Nørre-Snede rtb. af d 490 St. Thorlund d 490 Ejstrupholm, Østergade d 493 Smedebæk d 418 Isenvad Skole d 415 Ikast, Østerport d 419 Hammerum Hovedgade/Agersk d 410 Silkeborgvej/Herningcentr 410 Herning rtb. an * Busskifte. J Kører ikke 24/12.

Lørdage samt 31/12 og 5/6 601 603 605 607 08.51 12.51 15.01 17.01 08.53 12.53 15.03 17.03 09.06 13.06 15.13 17.13 09.11 13.11 15.18 17.18 09.13 13.13 15.20 17.20 09.16 13.16 15.23 17.23 09.24 13.24 15.31 17.31 09.28 13.28 15.35 17.35 09.33 13.33 15.40 17.40 09.34 13.35 .... .... 09.35 13.35 .... .... 09.34 * 13.34 * 15.41 17.41 09.39 13.39 15.46 17.46 09.45 13.45 15.52 17.52 09.50 13.50 15.57 17.57 09.59 13.59 16.06 18.06 10.09 14.09 16.16 18.16 10.17 14.17 16.24 18.24 10.21 14.21 16.28 18.28 10.29 14.29 16.36 18.36

Midttrafiks 49. udbud

323 20.06 20.08 20.18 20.22 20.23 20.26 20.34 20.38 20.43 .... .... 20.44 20.49 20.55 21.00 21.09 21.19 21.27 d 21.33 21.39

325 21.30 21.32 21.42 21.46 21.47 21.50 21.58 22.02 22.07 .... .... 22.08 22.13 22.19 .... .... .... .... .... .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

25/6 2017 - 30/6 2018 Søn- og helligdage samt 24/12 703 705 707 709 701 12.54 14.54 J 18.54 J 20.54 09.54 12.56 14.56 a 18.56 a 20.56 09.56 13.06 15.06 a 19.06 a 21.06 10.06 13.11 15.11 a 19.11 a 21.11 10.11 13.13 15.13 a 19.13 a 21.13 10.13 13.16 15.16 a 19.16 a 21.16 10.16 13.24 15.24 a 19.24 a 21.24 10.24 13.28 15.28 a 19.28 a 21.28 10.28 13.33 15.33 a 19.33 a 21.33 10.33 13.35 15.35 J 19.35 J 21.35 .... 15.35 J 19.35 .... .... .... 13.34 15.34 a 19.34 a 21.34 10.34 13.39 15.39 a 19.39 a 21.39 10.39 13.45 15.45 a 19.45 a 21.45 10.45 13.50 15.50 a 19.50 a 21.50 10.50 13.59 15.59 a 19.59 a 21.59 10.59 14.09 16.09 a 20.09 a 22.09 11.09 14.17 16.17 a 20.17 a 22.17 11.17 14.21 16.21 a 20.21 a 22.21 11.21 14.29 16.29 J 20.29 J 22.29 11.29 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

25 af 190


Herning - Nr. Snede - Horsens

Zone

116

09/11/2016

Turnummer 302 304 410 Herning rtb. af .... 05.46 d 410 Silkeborgvej/Herningcentr .... 05.49 d 419 Industrivej Syd .... 05.52 d 419 Hammerum Hovedgade/Agersk .... 05.58 d 415 Ikast, Østerport .... 06.06 d 418 Isenvad Skole .... 06.14 d 493 Smedebæk .... 06.24 d 490 Ejstrupholm, Østergade 04.58 06.29 d 490 St. Thorlund 05.01 06.32 491 Nørre-Snede rtb. an 05.08 06.40 215 mod Vejle af 05.18 06.42 215 mod Silkeborg af 06.44 .... 491 Nørre-Snede rtb. af 05.08 06.41 d 491 Krondal 05.13 06.46 d 492 Klovborg Friskole 05.18 06.51 d 574 Åsted Bro 05.25 06.58 d 574 Hvirring 05.27 07.00 d 577 Molger 05.29 07.03 d 577 Lund v/Bækvej 05.33 07.09 d 510 V. Berings Plads 05.45 07.25 510 Horsens Trafikterminal an 05.47 07.29 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

Zone

116

306 S06.10 a 06.14 a 06.17 a 06.23 a 06.31 a 06.39 a 06.49 S06.54 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

25/6 2017 - 30/6 2018 308 06.54 06.58 07.02 07.08 07.16 07.24 07.34 07.39 07.42 07.50 .... .... 07.51 07.56 08.01 08.08 08.10 08.13 08.18 08.31 08.33

310 08.39 08.42 08.45 08.51 08.59 09.08 09.18 09.23 09.26 09.34 09.35 .... 09.35 09.40 09.45 09.52 09.54 09.57 10.02 10.15 10.17

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 312 314 316 318 10.39 12.37 13.39 14.39 10.42 12.41 13.42 14.42 10.45 12.45 13.45 14.45 10.51 12.51 13.51 14.51 10.59 12.59 13.59 14.59 11.08 13.08 14.08 15.08 11.18 13.18 14.18 15.18 11.23 13.23 14.23 15.23 11.26 13.26 14.26 15.26 11.34 13.34 14.34 15.34 11.35 13.35 14.35 15.42 13.35 14.35 15.36 .... 11.35 13.35 14.35 15.35 11.40 13.40 14.40 15.40 11.45 13.45 14.45 15.45 11.52 13.52 14.52 15.52 11.54 13.54 14.54 15.54 11.57 13.57 14.57 15.57 12.02 14.02 15.02 16.02 12.15 14.15 15.15 16.15 12.17 14.17 15.17 16.17

320 15.42 15.46 15.50 15.56 16.04 16.13 16.23 16.28 16.31 16.39 .... .... 16.40 16.45 16.50 16.57 16.59 17.02 17.07 17.20 17.22

322 16.50 16.54 16.58 17.04 17.12 17.21 17.31 17.36 17.39 17.47 .... .... 17.48 17.53 17.58 18.05 18.07 18.10 18.15 18.28 18.30

324 17.40 17.43 d 17.51 17.59 18.07 18.17 18.22 18.25 18.33 18.35 .... 18.34 18.39 18.44 18.51 18.53 18.56 19.01 19.13 19.15

Turnummer 410 Herning rtb. af d 410 Silkeborgvej/Herningcentr d 419 Hammerum Hovedgade/Agersk d 415 Ikast, Østerport d 418 Isenvad Skole d 493 Smedebæk d 490 Ejstrupholm, Østergade d 490 St. Thorlund 491 Nørre-Snede rtb. an 215 mod Vejle af 215 mod Silkeborg af 491 Nørre-Snede rtb. af d 491 Krondal d 492 Klovborg Friskole d 574 Åsted Bro d 574 Hvirring d 577 Molger d 577 Lund v/Bækvej d 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal an K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

Midttrafiks 49. udbud

328 21.50 21.53 d 22.01 22.09 22.17 22.27 22.32 22.35 22.43 .... .... 22.44 22.49 22.54 23.01 23.03 23.06 23.11 23.23 23.25 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Herning - Nr. Snede - Horsens Lørdage samt 31/12 og 5/6 602 604 606 608 .... 08.40 12.40 14.41 .... 08.43 12.43 14.44 .... 08.51 12.51 14.52 .... 08.59 12.59 15.00 .... 09.08 13.08 15.08 .... 09.18 13.18 15.18 07.15 09.23 13.23 15.23 07.19 09.26 13.26 15.26 07.24 09.34 13.34 15.34 07.25 13.35 15.35 .... 07.35 09.35 13.35 15.35 07.25 09.35 * 13.35 * 15.35 07.30 09.40 13.40 15.40 07.35 09.45 13.45 15.45 07.42 09.52 13.52 15.52 07.44 09.54 13.54 15.54 07.47 09.57 13.57 15.57 07.52 10.02 14.02 16.02 08.05 10.15 14.14 16.14 08.07 10.17 14.16 16.16 * Busskifte.

326 20.07 20.10 d 20.18 20.26 20.34 20.44 20.49 20.52 21.00 .... .... 21.01 21.06 21.11 21.18 21.20 21.23 21.28 21.40 21.42

25/6 2017 - 30/6 2018 610 16.40 16.43 16.51 16.59 17.07 17.17 17.22 17.25 17.33 K17.35 K17.35 .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Søn- og helligdage samt 24/12 704 706 708 710 702 12.42 15.40 J 18.42 J 21.10 08.10 12.45 15.43 a 18.45 a 21.13 08.13 12.53 15.51 a 18.53 a 21.21 08.21 13.01 15.59 a 19.01 a 21.29 08.29 13.10 16.08 a 19.10 a 21.38 08.38 13.20 16.18 a 19.20 a 21.48 08.48 13.25 16.23 a 19.25 a 21.53 08.53 13.27 16.25 a 19.27 a 21.55 08.55 13.34 16.32 a 19.34 a 22.02 09.02 13.35 J 19.35 .... .... .... J 19.35 09.18 .... .... .... 13.35 16.33 a 19.35 a 22.03 09.03 a a 13.40 16.38 19.40 22.08 09.08 13.45 16.43 a 19.45 a 22.13 09.13 13.52 16.50 a 19.52 a 22.20 09.20 13.54 16.52 a 19.54 a 22.22 09.22 13.57 16.55 a 19.57 a 22.25 09.25 14.02 17.00 a 20.02 a 22.30 09.30 14.14 17.12 a 20.14 a 22.42 09.42 14.16 17.14 J 20.16 J 22.44 09.44 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

26 af 190


09/11/2016

Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.38

Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Aarhus

Zone

202

Turnummer 301 303 520 Boulevarden ved Campus af .... .... 520 Vejle Trafikcenter af .... 04.55 d 520 Solgaven/Bilka .... 05.04 d 524 Bredal .... 05.08 d 593 Hedensted station .... 05.14 d 593 Hedensted, Bredgade .... 05.15 d 594 Løsning, Vestergade/Frede .... 05.23 d 594 Løsning v/Kroen .... 05.25 d 594 Ølsted v/hovedvejen .... 05.31 d 598 Oens v/hovedvejen .... 05.33 d 510 V. Berings Plads .... 05.44 510 Horsens Trafikterminal an .... 05.46 510 Horsens Trafikterminal af 05.21 .... d 510 V. Berings Plads 05.23 .... d 572 Serridslev 05.32 .... d 572 Tvingstrup 05.35 .... d 570 Hovedgård, Stationsvej 05.42 .... 570 Hovedgårdsvej/Østergade d 05.43 .... d 570 Grumstrup(Landevej) 05.45 .... d 859 Gjesing 05.48 .... d 859 Svinsager 05.52 .... d 859 Virring 05.55 .... d 313 Lykkegårdsvej 05.58 .... d 312 Fastrupvej 06.00 .... d 312 Solbjerg Hovedgade 06.02 .... 308 Tranbjerg Hovedgade v/Tra d 06.10 .... d 303 Christian X's Vej/Sønderv .... .... d 303 Christian X's Vej/Holmegå .... .... d 303 Chr. X's Vej/Jyllands All .... .... d 303 Holme Møllevej/Christian .... .... d 303 Christian X's Vej/Balager .... .... d 301 Christian X's Vej/Vilhelm .... .... d 301 Christian X's Vej/Elleham .... .... 301 Aarhus Rutebilstation an .... .... S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

Midttrafiks 49. udbud

305 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 05.51 05.53 06.02 06.05 06.12 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

307 309 311 313 .... .... .... .... .... 05.46 06.02 06.40 .... 05.55 06.11 06.51 .... 06.00 06.15 06.56 .... 06.06 06.21 07.02 .... 06.07 06.22 07.03 d .... 06.30 07.11 d .... 06.32 D07.13 .... 06.15 06.38 D07.24 07.26 .... 06.17 06.40 07.39 .... 06.25 06.51 07.41 .... 06.30 06.53 .... 06.10 06.33 .... .... 06.12 06.35 .... .... 06.22 06.45 .... .... 06.25 06.48 .... .... 06.33 06.56 .... .... 06.34 06.57 .... .... 06.37 07.00 .... .... 06.40 07.04 .... .... 06.44 07.08 .... .... 06.47 07.12 .... .... 06.50 07.15 .... .... 06.52 07.18 .... .... 06.54 07.20 .... .... 07.02 07.31 .... .... .... 07.38 .... .... .... 07.39 .... .... .... 07.41 .... .... .... 07.41 .... .... .... 07.42 .... .... .... 07.43 .... .... .... 07.44 .... .... .... 08.02 .... D Kører via Bottrup og Ølsted by.

25/6 2017 - 30/6 2018 315 .... 06.43 06.54 06.59 07.06 07.07 d d 07.14 07.16 07.26 07.31 07.34 07.36 07.46 07.49 07.57 07.59 08.02 08.05 08.08 08.11 08.14 08.16 08.18 08.26 .... .... .... .... .... .... .... ....

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 325 317 319 323 .... .... .... .... 08.41 07.10 07.43 S08.12 08.52 07.21 07.54 a 08.23 08.57 07.26 07.59 a 08.28 09.04 07.32 08.06 a 08.34 09.05 07.33 08.07 a 08.35 a d d 08.43 07.42 a 08.45 d d 07.44 09.12 07.50 08.14 a 08.51 09.14 07.53 08.16 a 08.53 09.24 08.08 08.26 a 09.03 09.29 08.10 08.31 S09.08 .... 09.32 .... 08.34 .... 09.34 .... 08.36 .... 09.44 .... 08.46 .... 09.47 .... 08.49 .... 09.55 .... 08.57 .... 09.57 .... 08.59 .... 10.00 .... 09.02 .... 10.03 .... 09.05 .... 10.06 .... 09.08 .... 10.09 .... 09.11 .... 10.12 .... 09.14 .... 10.14 .... 09.16 .... 10.16 .... 09.18 .... 10.24 .... 09.26 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Pakkebeskrivelse pakke 1

327 .... 09.41 09.52 09.57 10.03 10.04 10.12 10.14 10.20 10.22 10.32 10.37 10.40 10.42 10.52 10.55 11.03 11.04 11.07 11.10 11.14 11.17 11.20 11.22 11.24 11.32 .... .... .... .... .... .... .... ....

329 .... 10.41 10.52 10.57 11.03 11.04 11.12 11.14 11.20 11.22 11.32 11.37 11.40 11.42 11.52 11.55 12.03 12.04 12.07 12.10 12.14 12.17 12.20 12.22 12.24 12.32 .... .... .... .... .... .... .... ....

333 .... 11.41 11.52 11.57 12.03 12.04 12.12 12.14 12.20 12.22 12.32 12.37 12.40 12.42 12.52 12.55 13.03 13.04 13.07 13.10 13.14 13.17 13.20 13.22 13.24 13.32 .... .... .... .... .... .... .... ....

331 335 337 339 341 .... .... .... 14.05 .... 12.09 13.09 S13.41 14.16 14.41 12.20 13.20 a 13.52 14.27 14.52 12.25 13.25 a 13.57 14.32 14.57 12.32 13.32 a 14.03 14.39 15.03 12.33 13.33 a 14.04 14.40 15.04 d d a 14.12 d 15.13 d d a 14.14 d D15.15 12.40 13.40 a 14.20 14.47 D15.27 15.29 12.42 13.42 a 14.22 14.49 15.40 12.52 13.52 a 14.32 14.59 15.45 12.57 13.57 S14.37 15.04 .... 13.00 14.00 .... 15.07 .... 13.02 14.02 .... 15.09 .... 13.12 14.12 .... 15.19 .... 13.15 14.15 .... 15.22 .... 13.23 14.23 .... 15.30 .... 13.25 14.25 .... 15.32 .... 13.28 14.28 .... 15.35 .... 13.31 14.31 .... 15.38 .... 13.34 14.34 .... 15.41 .... 13.37 14.37 .... 15.44 .... 13.40 14.40 .... 15.47 .... 13.42 14.42 .... 15.49 .... 13.44 14.44 .... 15.51 .... 13.52 14.52 .... 15.59 .... 13.58 14.58 .... 16.05 .... 13.59 14.59 .... 16.06 .... 14.00 15.00 .... 16.07 .... 14.00 15.00 .... 16.07 .... 14.01 15.01 .... 16.08 .... 14.02 15.02 .... 16.09 .... 14.03 15.03 .... 16.10 .... 14.13 15.14 .... 16.20 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

27 af 190


Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Aarhus

Zone

202

09/11/2016

Turnummer 520 Boulevarden ved Campus 520 Vejle Trafikcenter 520 Solgaven/Bilka 524 Bredal 593 Hedensted station 593 Hedensted, Bredgade 594 Løsning, Vestergade/Frede 594 Løsning v/Kroen 594 Ølsted v/hovedvejen 598 Oens v/hovedvejen 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal 510 Horsens Trafikterminal 510 V. Berings Plads 572 Serridslev 572 Tvingstrup 570 Hovedgård, Stationsvej 570 Hovedgårdsvej/Østergade 570 Grumstrup(Landevej) 859 Gjesing 859 Svinsager 859 Virring 313 Lykkegårdsvej 312 Fastrupvej 312 Solbjerg Hovedgade 308 Tranbjerg Hovedgade v/Tra 303 Christian X's Vej/Sønderv 303 Christian X's Vej/Holmegå 303 Chr. X's Vej/Jyllands All 303 Holme Møllevej/Christian 303 Christian X's Vej/Balager 301 Christian X's Vej/Vilhelm 301 Christian X's Vej/Elleham 301 Aarhus Rutebilstation

af af d d d d d d d d d an af d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d an

343 15.05 15.16 15.27 15.32 15.39 15.40 d d 15.47 15.49 15.59 16.04 16.07 16.09 16.19 16.22 16.30 16.32 16.35 16.38 16.41 16.44 16.47 16.49 16.51 16.59 .... .... .... .... .... .... .... ....

345 .... 15.40 15.51 15.56 16.02 16.03 16.12 16.14 16.21 16.23 16.34 16.39 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 347 349 351 353 .... .... .... .... 16.12 17.15 18.20 19.16 16.23 17.24 18.29 19.25 16.28 17.29 18.34 19.30 16.34 17.35 18.40 19.36 16.35 17.36 18.41 19.37 d 17.44 18.49 19.45 d 17.46 18.51 19.47 16.43 17.52 18.57 19.53 16.45 17.54 18.59 19.55 16.53 18.02 19.07 20.03 16.58 18.07 19.12 20.08 17.01 18.10 .... 20.11 17.03 18.12 .... 20.13 17.13 18.22 .... 20.23 17.16 18.25 .... 20.26 17.24 18.33 .... 20.34 17.25 18.34 .... 20.35 17.28 18.37 .... 20.38 17.31 18.40 .... 20.41 17.35 18.44 .... 20.45 17.38 18.47 .... 20.48 17.40 18.49 .... 20.50 17.42 18.51 .... 20.52 17.44 18.53 .... 20.54 17.53 19.02 .... 21.03 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

355 .... 20.10 20.19 20.24 20.30 20.31 20.39 20.41 20.47 20.49 20.57 21.02 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

25/6 2017 - 30/6 2018 357 .... 21.16 21.25 21.30 21.36 21.37 21.45 21.47 21.53 21.55 22.03 22.08 22.11 22.13 22.23 22.26 22.34 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

359 .... 22.40 22.49 22.54 23.00 23.01 23.09 23.11 23.17 23.19 23.27 23.32 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

28 af 190


Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Aarhus

Zone

202

09/11/2016

Turnummer 520 Vejle Trafikcenter af d 520 Solgaven/Bilka d 524 Bredal d 593 Hedensted station d 593 Hedensted, Bredgade 594 Løsning, Vestergade/Frede d d 594 Løsning v/Kroen d 594 Ølsted v/hovedvejen d 598 Oens v/hovedvejen d 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal an 510 Horsens Trafikterminal af d 510 V. Berings Plads d 572 Serridslev d 572 Tvingstrup d 570 Hovedgård, Stationsvej 570 Hovedgårdsvej/Østergade d d 570 Grumstrup(Landevej) d 859 Gjesing d 859 Svinsager d 859 Virring d 313 Lykkegårdsvej d 312 Fastrupvej d 312 Solbjerg Hovedgade 308 Tranbjerg Hovedgade v/Tra d 301 Aarhus Rutebilstation an K Kører ikke 31/12.

Zone

202

601 06.45 06.55 07.00 07.06 07.07 07.15 07.17 07.23 07.25 07.33 07.38 07.41 07.43 07.52 07.55 08.01 08.02 08.05 08.08 08.11 08.14 08.16 08.18 08.21 08.29 ....

603 07.45 07.54 07.59 08.05 08.06 08.14 08.16 08.22 08.24 08.32 08.37 08.40 08.42 08.52 08.55 09.03 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

605 09.20 09.29 09.34 09.40 09.41 d d 09.49 09.51 10.01 10.06 10.09 10.11 10.21 10.24 10.32 10.33 10.36 10.39 10.43 10.46 10.48 10.50 10.53 11.01 ....

607 10.20 10.29 10.34 10.40 10.41 10.49 10.51 10.57 10.59 11.09 11.14 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Lørdage samt 31/12 og 5/6 609 611 613 615 11.20 12.20 13.20 14.17 11.29 12.29 13.29 14.26 11.34 12.34 13.34 14.31 11.40 12.40 13.40 14.37 11.41 12.41 13.41 14.38 d d 12.49 14.46 d d 12.51 14.48 11.49 12.57 13.49 14.54 11.51 12.59 13.51 14.56 12.01 13.09 14.01 15.06 12.06 13.14 14.06 15.11 12.09 .... 14.09 .... 12.11 .... 14.11 .... 12.21 .... 14.21 .... 12.24 .... 14.24 .... 12.32 .... 14.32 .... 12.33 .... 14.33 .... 12.36 .... 14.36 .... 12.39 .... 14.39 .... 12.43 .... 14.43 .... 12.46 .... 14.46 .... 12.48 .... 14.48 .... 12.50 .... 14.50 .... 12.53 .... 14.53 .... 13.01 .... 15.01 .... .... .... .... ....

25/6 2017 - 30/6 2018 617 15.20 15.29 15.34 15.40 15.41 15.49 15.51 15.57 15.59 16.07 16.12 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 16.15 16.17 16.27 16.30 16.38 16.39 16.42 16.45 16.49 16.52 16.54 16.55 16.58 17.07 ....

619 17.17 17.26 17.31 17.37 17.38 17.46 17.48 17.54 17.56 18.04 18.09 K18.10 a 18.12 a 18.22 a 18.25 a 18.33 a 18.34 a 18.37 a 18.40 a 18.44 a 18.47 a 18.49 a 18.50 a 18.53 K19.02 ....

621 K19.20 a 19.29 a 19.34 a 19.40 a 19.41 a 19.49 a 19.51 a 19.57 a 19.59 a 20.07 a 20.12 a 20.15 a 20.17 a 20.27 a 20.30 a 20.38 a 20.39 a 20.42 a 20.45 a 20.49 a 20.52 a 20.54 a 20.55 a 20.58 K21.07 ....

623 K21.17 a 21.26 a 21.31 a 21.37 a 21.38 a 21.46 a 21.48 a 21.54 a 21.56 a 22.04 a 22.09 a 22.12 a 22.14 a 22.24 a 22.27 K22.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Aarhus

Turnummer 520 Vejle Trafikcenter af d 520 Solgaven/Bilka d 524 Bredal d 593 Hedensted station d 593 Hedensted, Bredgade 594 Løsning, Vestergade/Frede d d 594 Løsning v/Kroen d 594 Ølsted v/hovedvejen d 598 Oens v/hovedvejen d 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal an 510 Horsens Trafikterminal af d 510 V. Berings Plads d 572 Serridslev d 572 Tvingstrup d 570 Hovedgård, Stationsvej 570 Hovedgårdsvej/Østergade d d 570 Grumstrup(Landevej) d 859 Gjesing d 859 Svinsager d 859 Virring d 313 Lykkegårdsvej d 312 Fastrupvej d 312 Solbjerg Hovedgade 308 Tranbjerg Hovedgade v/Tra d 301 Aarhus Rutebilstation an J Kører ikke 24/12.

701 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 07.40 07.42 07.52 07.55 08.03 08.04 08.07 08.10 08.14 08.17 08.19 08.20 08.23 08.32 ....

Midttrafiks 49. udbud

703 09.20 09.29 09.34 09.40 09.41 09.49 09.51 09.57 09.59 10.07 10.12 10.15 10.17 10.27 10.30 10.38 10.39 10.42 10.45 10.49 10.52 10.54 10.55 10.58 11.07 ....

705 11.20 11.29 11.34 11.40 11.41 11.49 11.51 11.57 11.59 12.07 12.12 12.15 12.17 12.27 12.30 12.38 12.39 12.42 12.45 12.49 12.52 12.54 12.55 12.58 13.07 ....

707 13.20 13.29 13.34 13.40 13.41 13.49 13.51 13.57 13.59 14.07 14.12 14.15 14.17 14.27 14.30 14.38 14.39 14.42 14.45 14.49 14.52 14.54 14.55 14.58 15.07 ....

25/6 2017 - 30/6 2018

Søn- og helligdage samt 24/12 717 709 711 713 715 14.20 15.20 16.20 17.17 J 18.20 a 18.29 14.29 15.29 16.29 17.26 14.34 15.34 16.34 17.31 a 18.34 14.40 15.40 16.40 17.37 a 18.40 14.41 15.41 16.41 17.38 a 18.41 d 15.49 16.49 17.46 a 18.49 d 15.51 16.51 17.48 a 18.51 14.49 15.57 16.57 17.54 a 18.57 14.51 15.59 16.59 17.56 a 18.59 14.59 16.07 17.07 18.04 a 19.07 15.04 16.12 17.12 18.09 J 19.12 .... .... 16.15 .... J 18.10 a 18.12 .... .... 16.17 .... a 18.22 .... .... 16.27 .... a 18.25 .... .... 16.30 .... a 18.33 .... .... 16.38 .... a 18.34 .... .... 16.39 .... a 18.37 .... .... 16.42 .... a 18.40 .... .... 16.45 .... a 18.44 .... .... 16.49 .... a 18.47 .... .... 16.52 .... a 18.49 .... .... 16.54 .... a 18.50 .... .... 16.55 .... a 18.53 .... .... 16.58 .... J 19.02 .... .... 17.07 .... .... .... .... .... ....

719 J 19.20 a 19.29 a 19.34 a 19.40 a 19.41 a d a d a 19.49 a 19.51 a 19.59 a 20.04 a 20.07 a 20.09 a 20.19 a 20.22 a 20.30 a 20.31 a 20.34 a 20.37 a 20.41 a 20.44 a 20.46 a 20.47 a 20.50 J 20.59 ....

721 J 20.20 a 20.29 a 20.34 a 20.40 a 20.41 a 20.49 a 20.51 a 20.57 a 20.59 a 21.07 J 21.12 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

723 J 21.40 a 21.49 a 21.54 a 22.00 a 22.01 a d a d a 22.09 a 22.11 a 22.19 a 22.24 a 22.27 a 22.29 a 22.39 a 22.42 J 22.50 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

725 J 22.45 a 22.54 a 22.59 a 23.05 a 23.06 a 23.14 a 23.16 a 23.22 a 23.24 a 23.32 J 23.37 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

29 af 190


Aarhus - Hovedgård - Horsens - Hedensted - Vejle

Zone

202

09/11/2016

Turnummer 302 304 301 Aarhus Rutebilstation af .... .... d 301 Kongsvang (Århus) .... .... d 301 Christian X's Vej/Elleham .... .... d 301 Christian X's Vej/Vilhelm .... .... d 303 Christian X's Vej/Balager .... .... d 303 Chr. X's Vej/Jyllands All .... .... d 303 Christian X's Vej/Holmegå .... .... d 303 Christian X's Vej/Sønderv .... .... 308 Tranbjerg Hovedgade v/Tra d .... .... d 312 Solbjerg Hovedgade .... .... d 312 Fastrupvej .... .... d 313 Lykkegårdsvej .... .... d 859 Virring .... .... d 859 Svinsager .... .... d 859 Gjesing .... .... d 570 Grumstrup(Landevej) .... .... d 570 Hovedgårdsvej/Østergade .... .... d 570 Hovedgård, Stationsvej .... .... d 572 Tvingstrup .... .... d 572 Serridslev .... .... d 510 V. Berings Plads .... .... 510 Horsens Trafikterminal an .... .... 510 Horsens Trafikterminal af 05.05 05.50 d 510 V. Berings Plads 05.07 05.52 d 598 Oens v/hovedvejen 05.17 06.02 d 594 Ølsted v/hovedvejen 05.20 06.05 d d 594 Løsning v/Kroen 05.26 d 594 Løsning, Vestergade/Frede d 05.27 d 593 Hedensted, Bredgade 05.36 06.15 d 593 Hedensted station 05.37 06.16 d 524 Bredal 05.43 06.22 d 520 Solgaven/Bilka 05.48 06.26 520 Vejle Trafikcenter an 05.59 06.36 520 Boulevarden ved Campus an .... .... S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018. B Kører direkte fra Hedensted til Campus Vejle. Ingen opsamling og afstigning undervejs. Mulighed for busskifte til Campus Vejle, Rødkilde Gymnasium og Vejle Trafikcenter.

Midttrafiks 49. udbud

306 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 06.10 06.12 06.22 06.24 06.31 06.32 06.41 06.43 06.51 06.55 07.06 ....

310 312 312 308 314 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 06.12 .... .... .... .... 06.20 .... .... .... .... 06.22 .... .... .... .... 06.32 .... .... .... .... 06.35 .... .... .... .... 06.48 06.30 SG06.30 .... .... 06.50 06.32 a a 06.32 .... a a d .... 07.00 D06.42 .... d aa d .... 07.03 SR07.08 06.54 a a d .... 07.10 aa 07.14 06.55 a a d .... 07.12 aa 07.15 07.05 a a d .... 07.24 aa 07.24 07.06 a a d .... 07.25 aa 07.25 a a 07.13 07.16 .... 07.32 aa 07.31 07.17 a a 07.21 .... 07.36 aa d 07.32 SG07.35 .... 07.55 SR07.55 .... .... .... .... .... G Køres via Hatting kl. 6.41, Korning 6.46, Løsning 6.56, Krollerup 7.02 og Øster Snede 7.07.

25/6 2017 - 30/6 2018 Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 316 318 322 320 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 06.35 07.05 .... 08.30 .... 06.44 07.16 .... 08.41 .... 06.45 07.17 .... 08.42 .... 06.47 07.19 .... 08.44 .... 06.51 07.22 .... 08.47 .... 06.53 07.26 .... 08.51 .... 06.57 07.30 .... 08.55 .... 07.01 07.33 .... 08.58 .... 07.04 07.36 .... 09.01 .... 07.06 07.37 .... 09.02 .... 07.13 07.44 .... 09.09 .... 07.16 07.46 .... 09.11 .... 07.28 07.55 .... 09.20 .... 07.32 07.58 .... 09.23 S06.57 07.35 .... 08.10 .... a 06.59 07.37 .... 08.12 .... a 07.11 07.48 .... 08.22 .... a 07.15 07.51 .... 08.24 .... a d 07.58 .... 08.31 .... a d 07.59 .... 08.32 .... Ba 07.24 08.09 .... 08.41 .... aa d 08.10 .... 08.42 .... aa d 08.16 .... 08.49 .... aa d 08.20 .... 08.53 .... aa d 08.35 .... 09.07 .... BS07.53 .... .... .... .... D Kører via Ølsted by og Bottrup. R Kører via Rødkilde Gynmasium

Pakkebeskrivelse pakke 1

324 08.30 08.37 08.38 08.39 08.40 08.41 08.42 08.43 08.50 08.59 09.00 09.02 09.05 09.09 09.13 09.16 09.19 09.20 09.27 09.29 09.38 09.41 09.44 09.46 09.56 09.59 10.04 10.05 10.13 10.14 10.21 10.25 10.39 ....

326 .... .... .... .... .... .... .... .... 09.38 09.49 09.50 09.52 09.55 09.59 10.03 10.06 10.09 10.10 10.17 10.19 10.28 10.31 10.34 10.36 10.46 10.49 d d 10.56 10.57 11.03 11.07 11.20 ....

328 330 332 334 336 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 10.38 .... 11.38 12.38 .... 10.49 .... 11.48 12.48 .... 10.50 .... 11.49 12.49 .... 10.52 .... 11.51 12.51 .... 10.55 .... 11.54 12.54 .... 10.59 .... 11.58 12.58 .... 11.03 .... 12.02 13.02 .... 11.06 .... 12.05 13.05 .... 11.09 .... 12.08 13.08 .... 11.10 .... 12.09 13.09 .... 11.17 .... 12.16 13.16 .... 11.19 .... 12.18 13.18 .... 11.28 .... 12.27 13.27 .... 11.31 .... 12.30 13.30 .... 11.34 S12.10 12.33 13.33 13.47 11.36 a 12.12 12.35 13.35 13.49 11.46 a 12.22 12.45 13.45 D13.59 d 11.49 a 12.25 12.48 13.48 d 14.12 11.54 a 12.30 12.53 d 14.13 11.55 a 12.31 12.54 14.23 12.05 a 12.41 13.03 13.56 14.24 12.06 a 12.42 13.04 13.57 14.31 12.12 a 12.49 13.10 14.03 14.35 12.16 a 12.53 13.14 14.07 14.50 12.29 S13.08 13.29 14.22 .... .... .... .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

30 af 190


Aarhus - Hovedgård - Horsens - Hedensted - Vejle

Zone

202

09/11/2016

Turnummer 301 Aarhus Rutebilstation 301 Kongsvang (Århus) 301 Christian X's Vej/Elleham 301 Christian X's Vej/Vilhelm 303 Christian X's Vej/Balager 303 Chr. X's Vej/Jyllands All 303 Christian X's Vej/Holmegå 303 Christian X's Vej/Sønderv 308 Tranbjerg Hovedgade v/Tra 312 Solbjerg Hovedgade 312 Fastrupvej 313 Lykkegårdsvej 859 Virring 859 Svinsager 859 Gjesing 570 Grumstrup(Landevej) 570 Hovedgårdsvej/Østergade 570 Hovedgård, Stationsvej 572 Tvingstrup 572 Serridslev 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal 510 Horsens Trafikterminal 510 V. Berings Plads 598 Oens v/hovedvejen 594 Ølsted v/hovedvejen 594 Løsning v/Kroen 594 Løsning, Vestergade/Frede 593 Hedensted, Bredgade 593 Hedensted station 524 Bredal 520 Solgaven/Bilka 520 Vejle Trafikcenter 520 Boulevarden ved Campus

af d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d an af d d d d d d d d d an an

338 .... .... .... .... .... .... .... .... 13.38 13.48 13.49 13.51 13.54 13.58 14.02 14.05 14.08 14.09 14.16 14.18 14.27 14.30 14.33 14.35 14.45 14.48 d d 14.56 14.57 15.04 15.08 15.24 ....

340 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 15.05 15.08 15.20 15.23 15.28 15.29 15.39 15.40 15.47 15.51 16.06 ....

342 14.24 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.44 14.53 14.54 14.56 14.59 15.03 15.07 15.10 15.13 15.14 15.21 15.23 15.32 15.35 15.38 15.40 15.50 15.53 15.58 15.59 16.09 16.10 16.17 16.21 16.36 ....

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 344 346 348 350 15.19 16.24 .... .... 15.27 16.31 .... .... 15.28 16.32 .... .... 15.29 16.33 .... .... 15.30 16.34 .... .... 15.31 16.35 .... .... 15.32 16.36 .... .... 15.33 16.37 .... .... 15.40 16.44 17.10 18.10 15.50 16.53 17.21 18.18 15.51 16.54 17.22 18.19 15.54 16.56 17.24 18.21 15.57 16.59 17.27 18.25 16.01 17.03 17.31 18.28 16.05 17.07 17.35 18.31 16.09 17.10 17.38 18.35 16.12 17.13 17.41 18.38 16.13 17.14 17.42 18.39 16.21 17.21 17.49 18.45 16.23 17.23 17.51 18.47 16.33 17.32 18.00 18.58 16.35 17.35 18.03 19.00 16.38 17.38 18.06 19.03 16.40 17.40 18.08 19.05 16.50 17.50 18.18 19.14 16.53 17.53 18.21 19.17 d 16.58 17.58 19.22 d 16.59 17.59 19.23 17.09 18.06 18.28 19.31 17.10 18.07 18.29 19.32 17.16 18.14 18.35 19.39 17.20 18.18 18.39 19.43 17.35 18.29 18.50 19.52 .... .... .... ....

25/6 2017 - 30/6 2018 352 .... .... .... .... .... .... .... .... 19.10 19.18 19.19 19.21 19.25 19.28 19.31 19.35 19.38 19.39 19.45 19.47 19.58 20.00 20.03 20.05 20.14 20.17 20.22 20.23 20.31 20.32 20.39 20.43 20.52 ....

354 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 21.46 21.48 21.57 22.00 22.05 22.06 22.14 22.15 22.22 22.26 22.35 ....

356 .... .... .... .... .... .... .... .... 21.10 21.19 21.20 21.22 21.25 21.28 21.31 21.35 21.38 21.39 21.45 21.47 21.58 22.00 22.40 22.42 22.51 22.54 22.59 23.00 23.08 23.09 23.16 23.20 23.29 .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

31 af 190


Aarhus - Hovedgård - Horsens - Hedensted - Vejle

Zone

202

09/11/2016

Turnummer 301 Aarhus Rutebilstation af 308 Tranbjerg Hovedgade v/Tra d d 312 Solbjerg Hovedgade d 312 Fastrupvej d 313 Lykkegårdsvej d 859 Virring d 859 Svinsager d 859 Gjesing d 570 Grumstrup(Landevej) 570 Hovedgårdsvej/Østergade d d 570 Hovedgård, Stationsvej d 572 Tvingstrup d 572 Serridslev d 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal an 510 Horsens Trafikterminal af d 510 V. Berings Plads d 510 Lichtenbergsgade d 598 Oens v/hovedvejen d 594 Ølsted v/hovedvejen d 594 Løsning v/Kroen 594 Løsning, Vestergade/Frede d d 593 Hedensted, Bredgade d 593 Hedensted station d 524 Bredal d 520 Solgaven/Bilka 520 Vejle Trafikcenter an K Kører ikke 31/12.

Zone

202

602 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 06.50 06.52 06.53 07.02 07.05 07.11 07.12 07.20 d 07.26 07.30 07.40

604 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 08.12 08.14 08.15 08.24 08.27 08.33 08.34 08.42 d 08.48 08.52 09.02

608 .... 08.35 08.44 08.45 08.47 08.50 08.53 08.56 09.00 09.03 09.04 09.10 09.12 09.23 09.25 09.28 09.30 09.31 09.40 09.43 d d 09.50 09.51 09.57 10.01 10.13

606 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 09.55 10.01 10.03 10.14 10.16 10.23 10.25 10.26 10.35 10.38 10.43 10.44 10.52 10.53 11.00 11.03 11.15

Lørdage samt 31/12 og 5/6 610 612 614 616 .... .... .... .... .... 11.05 .... 13.05 .... 11.14 .... 13.14 .... 11.15 .... 13.15 .... 11.17 .... 13.17 .... 11.20 .... 13.20 .... 11.23 .... 13.23 .... 11.26 .... 13.26 .... 11.30 .... 13.30 .... 11.33 .... 13.33 .... 11.34 .... 13.34 .... 11.40 .... 13.40 .... 11.42 .... 13.42 .... 11.53 .... 13.53 .... 11.55 .... 13.55 11.20 11.58 13.20 13.58 11.22 12.00 13.22 14.00 11.23 12.01 13.23 14.01 11.32 12.10 13.32 14.10 11.35 12.13 13.35 14.13 d 11.40 13.40 14.18 d 11.41 13.41 14.19 11.49 12.20 13.49 14.27 11.50 12.21 13.50 14.28 11.57 12.27 13.57 14.34 12.01 12.31 14.01 14.38 12.13 12.43 14.13 14.50

25/6 2017 - 30/6 2018 618 .... 15.05 15.13 15.14 15.16 15.20 15.23 15.26 15.30 15.33 15.34 15.40 15.42 15.53 15.55 15.58 16.00 16.01 16.09 16.12 16.17 16.18 16.26 16.27 16.34 16.38 16.47

620 .... K17.10 a 17.18 a 17.19 a 17.21 a 17.25 a 17.28 a 17.31 a 17.35 a 17.38 a 17.39 a 17.45 a 17.47 a 17.58 a 18.00 a 18.03 a 18.05 a 18.06 a 18.14 a 18.17 a 18.22 a 18.23 a 18.31 a 18.32 a 18.39 a 18.43 K18.52

622 .... K19.10 a 19.18 a 19.19 a 19.21 a 19.25 a 19.28 a 19.31 a 19.35 a 19.38 a 19.39 a 19.45 a 19.47 a 19.58 a 20.00 a 20.03 a 20.05 a 20.06 a 20.14 a 20.17 a 20.22 a 20.23 a 20.31 a 20.32 a 20.39 a 20.43 K20.52

624 .... K21.10 a 21.18 a 21.19 a 21.21 a 21.25 a 21.28 a 21.31 a 21.35 a 21.38 a 21.39 a 21.45 a 21.47 a 21.58 a 22.00 a 22.03 a 22.05 a 22.06 a 22.14 a 22.17 a 22.22 a 22.23 a 22.31 a 22.32 a 22.39 a 22.43 K22.52 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Aarhus - Hovedgård - Horsens - Hedensted - Vejle

Turnummer 301 Aarhus Rutebilstation af 308 Tranbjerg Hovedgade v/Tra d d 312 Solbjerg Hovedgade d 312 Fastrupvej d 313 Lykkegårdsvej d 859 Virring d 859 Svinsager d 859 Gjesing d 570 Grumstrup(Landevej) 570 Hovedgårdsvej/Østergade d d 570 Hovedgård, Stationsvej d 572 Tvingstrup d 572 Serridslev d 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal an 510 Horsens Trafikterminal af d 510 V. Berings Plads d 510 Lichtenbergsgade d 598 Oens v/hovedvejen d 594 Ølsted v/hovedvejen d 594 Løsning v/Kroen 594 Løsning, Vestergade/Frede d d 593 Hedensted, Bredgade d 593 Hedensted station d 524 Bredal d 520 Solgaven/Bilka 520 Vejle Trafikcenter an J Kører ikke 24/12.

702 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 08.05 08.07 08.08 08.14 08.17 08.22 08.23 08.31 08.32 08.39 08.43 08.52

Midttrafiks 49. udbud

704 .... 08.35 08.43 08.44 08.46 08.50 08.53 08.56 09.00 09.03 09.04 09.10 09.12 09.23 09.25 09.28 09.30 09.31 09.39 09.42 09.47 09.48 09.56 09.57 10.04 10.08 10.17

706 .... 11.10 11.18 11.19 11.21 11.25 11.28 11.31 11.35 11.38 11.39 11.45 11.47 11.58 12.00 12.03 12.05 12.06 12.14 12.17 12.22 12.23 12.31 12.32 12.39 12.43 12.52

708 .... 13.10 13.18 13.19 13.21 13.25 13.28 13.31 13.35 13.38 13.39 13.45 13.47 13.58 14.00 14.03 14.05 14.06 14.14 14.17 14.22 14.23 14.31 14.32 14.39 14.43 14.52

Søn- og helligdage samt 24/12 710 712 714 716 .... .... .... .... .... 15.10 .... 17.10 .... 15.19 .... 17.19 .... 15.20 .... 17.20 .... 15.22 .... 17.22 .... 15.25 .... 17.25 .... 15.28 .... 17.28 .... 15.31 .... 17.31 .... 15.35 .... 17.35 .... 15.38 .... 17.38 .... 15.39 .... 17.39 .... 15.45 .... 17.45 .... 15.47 .... 17.47 .... 15.58 .... 17.58 .... 16.00 .... 18.00 15.10 16.03 17.15 J 18.03 15.12 16.05 17.17 a 18.05 15.13 16.06 17.18 a 18.06 15.22 16.15 17.27 a 18.15 15.25 16.18 17.30 a 18.18 d 15.30 17.35 a d d 15.31 17.36 a d 15.39 16.25 17.44 a 18.25 15.40 16.26 17.45 a 18.26 15.47 16.32 17.52 a 18.32 15.51 16.36 17.56 a 18.36 16.00 16.45 18.05 J 18.45

25/6 2017 - 30/6 2018 718 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J 19.15 a 19.17 a 19.18 a 19.27 a 19.30 a 19.35 a 19.36 a 19.44 a 19.45 a 19.52 a 19.56 J 20.05

720 .... J 19.10 a 19.19 a 19.20 a 19.22 a 19.25 a 19.28 a 19.31 a 19.35 a 19.38 a 19.39 a 19.45 a 19.47 a 19.58 a 20.00 a 20.03 a 20.05 a 20.06 a 20.15 a 20.18 a d a d a 20.25 a 20.26 a 20.32 a 20.36 J 20.45

722 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J 21.15 a 21.17 a 21.18 a 21.27 a 21.30 a 21.35 a 21.36 a 21.44 a 21.45 a 21.52 a 21.56 J 22.05

724 .... J 21.05 a 21.14 a 21.15 a 21.17 a 21.20 a 21.23 a 21.26 a 21.30 a 21.33 a 21.34 a 21.40 a 21.42 a 21.53 a 21.55 a 21.58 a 22.00 a 22.01 a 22.10 a 22.13 a d a d a 22.20 a 22.21 a 22.27 a 22.31 J 22.40 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

32 af 190


09/11/2016

Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.40

Vejle - Stouby - Juelsminde

Zone

205

Turnummer 301 303 520 Boulevarden ved Campus af .... .... 520 Vejle Trafikcenter af 05.35 06.46 d 520 Solgaven/Bilka 05.43 06.57 d d 524 Engum 07.03 d 524 Assendrup 05.49 07.04 d d 592 Daugård v/ Landevejen 05.52 d d 592 Daugård 07.09 d 591 Stouby v/skolen 05.59 07.17 d 591 Hyrup 06.06 07.19 590 Smedskær an 06.09 07.22 105 mod Barrit af .... .... 590 Smedskær af H06.09 C07.22 d H06.20 590 Vesterby 07.29 d 590 Rådhuset 06.23 07.32 d d d 590 Dyrskuepladsen 590 Juelsminde rtb. an 06.27 07.37 H Kører via Barrit Skovby. C Betjener Barrit skole med ankomst kl. 07.25.

319 .... 14.48 14.59 15.05 15.06 15.09 d 15.16 15.19 15.22 15.23 15.23 15.29 15.32 15.35 15.38

321 .... 15.51 16.02 d 16.08 d 16.13 16.21 16.24 16.27 16.28 16.28 16.34 16.37 16.40 16.43

323 .... 16.47 16.58 d 17.04 17.07 d 17.14 17.17 17.20 17.21 17.21 17.27 17.30 17.33 17.36

Turnummer 520 Vejle Trafikcenter 520 Solgaven/Bilka 524 Assendrup 592 Daugård v/ Landevejen 592 Daugård 591 Stouby v/skolen 591 Hyrup 590 Smedskær 105 mod Barrit 590 Smedskær 590 Vesterby 590 Rådhuset 590 Dyrskuepladsen 590 Juelsminde rtb. K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

af d d d d d d an af af d d d an

601 08.41 08.52 08.58 d 09.03 09.11 09.14 09.17 .... 09.18 09.24 09.27 09.30 09.33

Midttrafiks 49. udbud

Lørdage samt 31/12 og 5/6 603 605 607 609 10.38 12.44 14.43 17.45 10.49 12.55 14.50 17.52 10.55 13.01 14.55 17.57 d d d d 11.00 13.06 15.00 18.02 11.08 13.14 15.08 18.10 11.11 13.17 15.10 18.12 11.14 13.20 15.13 18.15 11.15 15.14 .... .... 11.15 13.21 15.14 18.16 11.21 13.27 15.19 18.21 11.24 13.30 15.22 18.24 11.27 13.33 15.25 18.27 11.30 13.36 15.30 18.32

325 .... 17.46 17.57 d 18.03 d 18.08 18.16 18.19 18.22 18.24 18.23 18.29 18.32 18.35 18.38

327 .... 19.55 20.02 d 20.07 20.10 d 20.16 20.18 20.21 20.23 20.22 20.27 20.30 20.33 20.36

329 .... 22.12 22.19 d 22.24 d 22.29 22.36 22.38 22.41 .... 22.42 22.47 22.50 22.53 22.56 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Vejle - Stouby - Juelsminde

Zone

205

25/6 2017 - 30/6 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 305 307 309 311 313 315 317 .... .... .... .... .... .... S14.20 07.55 09.46 10.42 11.46 12.41 13.50 a 14.30 08.06 09.57 10.53 11.57 12.52 14.01 a 14.41 d d d d d a d 08.12 08.13 10.03 10.59 12.03 12.58 14.07 a 14.47 a d d d 08.16 10.06 12.06 13.01 d d d d 11.04 14.12 a 14.52 08.23 10.13 11.12 12.13 13.08 14.20 a 15.00 08.26 10.16 11.15 12.16 13.11 14.23 a 15.03 08.29 10.19 11.18 12.19 13.14 14.26 a 15.06 15.23 10.20 12.20 13.15 .... .... .... 08.29 10.20 11.18 12.20 13.15 14.27 a 15.06 08.35 10.26 11.24 12.26 13.21 14.33 a 15.12 08.38 10.29 11.27 12.29 13.24 14.36 a 15.15 08.41 10.32 11.30 12.32 13.27 14.39 a 15.18 08.44 10.35 11.33 12.35 13.30 14.42 S15.21 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

25/6 2017 - 30/6 2018 611 K21.43 a 21.50 a 21.55 a d a 22.00 a 22.08 a 22.10 a 22.13 K22.15 a 22.14 a 22.19 a 22.22 a 22.25 K22.30

701 10.09 10.16 10.21 d 10.26 10.34 10.36 10.39 10.41 10.40 10.45 10.48 10.51 10.56

Søn- og helligdage samt 24/12 703 705 707 709 12.46 15.46 17.46 J 20.10 12.53 15.53 17.53 a 20.17 12.58 15.58 17.58 a 20.22 d d d a d 13.03 16.03 18.03 a 20.27 13.11 16.11 18.11 a 20.35 13.13 16.13 18.13 a 20.37 13.16 16.16 18.16 a 20.40 13.17 J 18.17 .... .... 13.17 16.17 18.17 a 20.41 13.22 16.22 18.22 a 20.46 13.25 16.25 18.25 a 20.49 13.28 16.28 18.28 a d 13.33 16.33 18.33 J 20.53

711 J 21.58 a 22.05 a 22.10 a d a 22.15 a 22.23 a 22.25 a 22.28 J 22.30 a 22.29 a 22.34 a 22.37 a 22.40 J 22.45 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

33 af 190


Juelsminde - Stouby - Vejle

Zone

205

09/11/2016

Turnummer 302 304 590 Juelsminde rtb. af 05.37 .... d 590 Dyrskuepladsen 05.40 .... d 590 Rådhuset 05.43 .... d 590 Vesterby 05.46 .... 590 Smedskær an 05.52 .... 105 mod Hornsyld af 05.53 06.54 590 Smedskær af 05.53 R06.54 d 591 Hyrup 05.56 a 06.57 d 591 Stouby v/skolen 05.59 a 07.01 d d a 07.11 592 Daugård d 592 Daugård v/ Landevejen 06.05 a d d 524 Assendrup 06.09 a 07.16 d d a 07.17 524 Engum d 520 Solgaven/Bilka 06.14 a d 520 Vejle Trafikcenter an 06.24 R07.45 520 Boulevarden ved Campus an .... .... R Kører via Rødkilde Gymnasium i perioden: 14. aug - 13. okt, 23. okt - 20. dec 2017, 3. jan. - 9. feb, 19. feb - 23. mar, 3. apr - 26 apr, 30. apr - 9. maj, 14. maj - 18- maj 2018. V Via VB Parken kl. 18.21. og 19.24. B Kører videre til Vejle Trafikcenter. Ankomst 7.50

322 14.51 14.54 14.57 15.00 15.06 15.07 15.07 15.10 15.13 15.21 d 15.26 15.27 15.34 15.48 ....

324 15.45 15.48 15.51 15.54 16.00 16.01 16.01 16.04 16.07 d 16.13 16.17 d 16.22 16.35 ....

Juelsminde - Stouby - Vejle

Zone

205

25/6 2017 - 30/6 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 320 306 308 310 312 314 316 318 13.53 06.32 07.43 08.52 10.45 11.43 12.39 S13.17 13.56 06.36 07.47 08.55 10.48 11.46 12.42 a 13.20 13.59 06.42 07.52 08.58 10.51 11.49 12.45 a 13.23 14.02 06.45 07.55 09.01 10.54 11.52 12.48 a 13.26 14.08 06.53 08.01 09.07 11.00 11.58 12.54 a 13.32 14.05 06.54 08.02 09.07 11.01 12.52 .... .... 14.09 06.54 08.02 09.08 11.01 11.59 12.55 a 13.32 14.12 06.57 08.05 09.11 11.04 12.02 12.58 a 13.35 14.15 07.01 08.08 09.14 11.07 12.05 13.01 a 13.38 d d d a 13.46 07.11 08.16 09.22 11.15 d d d d 14.21 12.11 13.07 a d 14.25 07.16 08.21 09.27 11.20 12.15 13.11 a 13.51 a d d d d d d d 14.26 14.31 07.22 08.27 09.32 11.25 12.20 13.16 a 13.57 d 14.44 08.39 09.43 11.36 12.31 13.27 S14.11 .... .... B07.40 .... .... .... .... .... S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

Turnummer 590 Juelsminde rtb. 590 Dyrskuepladsen 590 Rådhuset 590 Vesterby 590 Smedskær 105 mod Hornsyld 590 Smedskær 591 Hyrup 591 Stouby v/skolen 592 Daugård 592 Daugård v/ Landevejen 524 Assendrup 520 Solgaven/Bilka 520 Vejle Trafikcenter K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

af d d d an af af d d d d d d an

602 07.43 07.46 07.49 07.52 07.58 .... 07.59 08.02 08.05 08.13 d 08.18 08.23 08.34

Midttrafiks 49. udbud

Lørdage samt 31/12 og 5/6 604 606 608 610 09.43 11.50 13.45 16.43 09.46 11.53 13.48 16.46 09.49 11.56 13.51 16.49 09.52 11.59 13.54 16.52 09.58 12.05 14.00 16.58 12.06 14.01 .... .... 09.59 12.06 14.01 16.59 10.02 12.09 14.04 17.02 10.05 12.12 14.07 17.05 10.13 12.20 14.15 17.13 d d d d 10.18 12.25 14.20 17.18 10.23 12.30 14.25 17.23 10.34 12.41 14.34 17.32

326 16.45 16.48 16.51 16.54 17.00 17.01 17.01 17.04 17.07 17.15 d 17.20 d 17.25 17.36 ....

328 17.43 17.46 17.49 17.52 17.58 17.55 17.59 18.02 18.05 d 18.11 V18.15 a d V18.25 18.34 ....

330 18.43 18.46 18.49 18.52 18.58 19.11 18.59 19.02 19.05 19.13 d V19.18 a d V19.28 19.37 ....

332 20.45 20.48 20.51 20.54 21.00 .... 21.01 21.04 21.07 d 21.13 21.17 d 21.22 21.31 .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

25/6 2017 - 30/6 2018 612 K20.50 a 20.53 a 20.56 a 20.59 a 21.05 K21.06 a 21.06 a 21.09 a 21.12 a 21.20 a d a 21.25 a 21.30 K21.39

702 09.17 09.20 09.23 09.26 09.32 .... 09.33 09.36 09.39 09.47 d 09.52 09.57 10.06

Søn- og helligdage samt 24/12 704 706 708 710 11.43 14.38 16.43 J 18.47 11.46 14.41 16.46 a 18.50 11.49 14.44 16.49 a 18.53 11.52 14.47 16.52 a 18.56 11.58 14.53 16.58 a 19.02 12.00 14.55 J 17.00 J 19.04 11.59 14.54 16.59 a 19.03 12.02 14.57 17.02 a 19.06 12.05 15.00 17.05 a 19.09 12.13 15.08 17.13 a 19.17 d d d a d 12.18 15.13 17.18 a 19.22 12.23 15.18 17.23 a 19.27 12.32 15.27 17.32 J 19.36

712 J 20.56 a 20.59 a 21.02 a 21.05 a 21.11 .... a 21.12 a 21.15 a 21.18 a 21.26 a d a 21.31 a 21.36 J 21.45 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

34 af 190


09/11/2016

Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.41

Vejle - Nr. Snede - Silkeborg

Zone

215

Turnummer 301 303 520 Boulevarden ved Campus af .... .... 520 Vejle Trafikcenter af .... 05.46 d 523 Hornstrup/Viborg Ldv. .... 05.56 d 523 A13/Grejsvej .... 05.59 d 576 Lindved skole .... 06.02 d 575 Ølholm v/Abildtoft .... 06.11 d 575 Tørring St. .... 06.17 d 575 Gl. Tørring v/kirken .... 06.19 d 573 Hammer .... 06.23 d 573 Sandvad .... 06.26 d 491 Statsfængslet Midtjylland .... 06.30 491 Nørre-Snede rtb. an .... 06.35 116 mod Herning af 06.38 .... 116 mod Horsens af 06.41 .... 491 Nørre-Snede rtb. af 05.05 06.44 d 491 Boest 05.09 06.48 d 888 Løve 05.13 06.52 d 888 Bryrup 05.17 06.56 d 888 Katrinedal 05.22 07.01 d 886 Tømmerby 05.24 07.03 d 886 Them butikstorv 05.30 07.09 d 332 Rodelund 05.33 07.12 d 330 Virklund 05.35 07.17 330 Silkeborg Trafikterminal an 05.44 07.27 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

313 307 309 311 .... .... .... .... 10.40 07.35 08.40 09.45 10.50 07.50 08.50 09.55 10.53 07.54 08.53 09.58 10.56 07.58 08.56 10.01 11.05 08.07 09.05 10.10 11.13 08.15 09.13 10.18 11.15 G08.17 09.15 G10.20 10.23 11.18 08.24 09.18 10.26 11.21 08.27 09.21 10.30 11.25 08.31 09.25 10.38 11.33 08.39 09.33 11.35 08.40 09.35 .... 11.35 09.35 .... .... 10.40 .... 08.41 .... 10.44 .... 08.45 .... 10.48 .... 08.49 .... 10.52 .... 08.53 .... 10.57 .... 08.58 .... 10.59 .... 09.00 .... 11.05 .... 09.06 .... 11.08 .... 09.09 .... 11.10 .... 09.11 .... 11.20 .... 09.21 .... * Busskifte G Kører via Tørring Gymnasium.

323 .... 14.40 14.51 14.54 14.57 15.06 15.14 15.16 15.19 15.22 15.26 15.34 15.35 15.35 15.36 15.40 15.44 15.48 15.53 15.55 16.01 16.04 16.07 16.16

325 S15.05 a 15.15 a 15.26 a 15.29 a 15.32 a 15.41 S15.49 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

327 .... 15.40 15.51 15.54 15.57 16.06 16.14 16.16 16.19 16.22 16.26 16.34 16.35 16.40 16.36 16.40 16.44 16.48 16.53 16.55 17.01 17.04 17.07 17.16

329 .... 16.45 16.55 16.58 17.01 17.10 17.18 17.20 17.23 17.26 17.30 17.38 17.50 17.48 17.44 17.48 17.52 17.56 18.01 18.03 18.09 18.12 18.15 18.24

Vejle - Nr. Snede - Silkeborg

Zone

215

305 .... 06.16 06.26 06.29 06.32 06.41 06.49 06.51 06.54 06.57 07.01 07.09 .... .... 07.10 07.14 07.18 07.22 07.27 07.29 07.35 07.38 07.41 07.55

25/6 2017 - 30/6 2018 Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 315 317 319 321 .... .... .... S13.50 11.40 12.40 13.40 a 14.00 11.50 12.50 13.50 a 14.11 11.53 12.53 13.53 a 14.14 11.56 12.56 13.56 a 14.17 12.05 13.05 14.05 a 14.26 12.13 13.13 14.13 S14.34 .... 12.15 13.15 14.15 .... 12.18 13.18 14.18 .... 12.21 13.21 14.21 .... 12.25 13.25 14.25 .... 12.33 13.33 14.33 13.35 14.34 .... .... 13.35 14.35 .... .... .... * 12.35 13.35 14.35 .... 12.39 13.39 14.39 .... 12.43 13.43 14.43 .... 12.47 13.47 14.47 .... 12.52 13.52 14.52 .... 12.54 13.54 14.54 .... 13.00 14.00 15.00 .... 13.03 14.03 15.03 .... 13.06 14.06 15.06 .... 13.15 14.15 15.15

Turnummer 520 Vejle Trafikcenter 523 Hornstrup/Viborg Ldv. 523 A13/Grejsvej 576 Lindved skole 575 Ølholm v/Abildtoft 575 Tørring St. 575 Gl. Tørring v/kirken 573 Hammer 573 Sandvad 491 Statsfængslet Midtjylland 491 Nørre-Snede rtb. 116 mod Herning 116 mod Horsens 491 Nørre-Snede rtb. 491 Boest 888 Løve 888 Bryrup 888 Katrinedal 886 Tømmerby 886 Them butikstorv 332 Rodelund 330 Virklund 330 Silkeborg Trafikterminal K Kører ikke 31/12. J Kører ikke 24/12.

af d d d d d d d d d an af af af d d d d d d d d an

601 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 07.35 07.39 07.43 07.47 07.52 07.54 08.00 08.03 08.06 08.15

Midttrafiks 49. udbud

603 08.40 08.50 08.53 08.56 09.05 09.13 09.15 09.18 09.21 09.25 09.33 09.34 09.35 09.35 09.39 09.43 09.47 09.52 09.54 10.00 10.03 10.05 10.15

Lørdage samt 31/12 og 5/6 605 607 609 611 10.40 12.40 14.40 16.40 10.50 12.50 14.50 16.50 10.53 12.53 14.53 16.53 10.56 12.56 14.56 16.56 11.05 13.05 15.05 17.05 11.13 13.13 15.13 17.13 11.15 13.15 15.15 17.15 11.18 13.18 15.18 17.18 11.21 13.21 15.21 17.21 11.25 13.25 15.25 17.25 11.33 13.33 15.33 17.33 13.34 15.41 17.41 .... 13.35 15.35 .... .... 11.35 13.35 15.35 K17.35 a 17.39 11.39 13.39 15.39 11.43 13.43 15.43 a 17.43 11.47 13.47 15.47 a 17.47 11.52 13.52 15.52 a 17.52 11.54 13.54 15.54 a 17.54 12.00 14.00 16.00 a 18.00 12.03 14.03 16.03 a 18.03 12.05 14.05 16.05 a 18.06 12.15 14.15 16.15 K18.15

331 333 335 337 .... .... .... .... 17.40 18.55 20.42 22.42 17.48 19.03 20.50 22.50 17.51 19.06 20.53 22.53 17.54 19.09 20.56 22.56 18.03 19.18 21.05 23.05 18.11 19.26 21.13 23.13 18.13 19.28 21.15 23.15 18.16 19.31 21.18 23.18 18.21 19.36 21.23 23.21 18.25 19.40 21.27 23.25 18.33 19.48 21.35 23.33 18.34 .... .... .... 18.34 .... .... .... .... 19.50 21.37 .... .... 19.54 21.41 .... .... 19.58 21.45 .... .... 20.02 21.49 .... .... 20.07 21.54 .... .... 20.09 21.56 .... .... 20.15 22.02 .... .... 20.18 22.05 .... .... 20.21 22.08 .... .... 20.30 22.17 .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

25/6 2017 - 30/6 2018 613 K18.42 a 18.50 a 18.53 a 18.56 a 19.05 a 19.15 a 19.17 a 19.20 a 19.23 a 19.27 a 19.35 .... .... a 19.37 a 19.41 a 19.45 a 19.49 a 19.54 a 19.56 a 20.02 a 20.05 a 20.08 K20.17

615 K20.41 a 20.49 a 20.52 a 20.55 a 21.04 a 21.12 a 21.14 a 21.17 a 21.20 a 21.24 K21.32 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

701 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 09.18 09.22 09.26 09.30 09.35 09.37 09.43 09.46 09.49 09.58

703 10.40 10.50 10.53 10.56 11.05 11.13 11.15 11.18 11.21 11.25 11.33 .... .... 11.35 11.39 11.43 11.47 11.52 11.54 12.00 12.03 12.05 12.15

Søn- og helligdage samt 24/12 705 707 709 711 12.40 14.40 16.40 J 18.42 12.50 14.50 16.50 a 18.50 12.53 14.53 16.53 a 18.53 12.56 14.56 16.56 a 18.56 13.05 15.05 17.05 a 19.05 13.13 15.13 17.13 a 19.13 13.15 15.15 17.15 a 19.15 13.18 15.18 17.18 a 19.18 13.21 15.21 17.21 a 19.21 13.25 15.25 17.25 a 19.25 13.33 15.33 17.33 a 19.33 13.34 15.34 J 19.34 .... J 19.35 13.35 .... .... .... 15.35 J 17.35 a 19.35 a .... 15.39 17.39 a 19.39 .... 15.43 a 17.43 a 19.43 .... 15.47 a 17.47 a 19.47 .... 15.52 a 17.52 a 19.52 .... 15.54 a 17.54 a 19.54 .... 16.00 a 18.00 a 20.00 .... 16.03 a 18.03 a 20.03 .... 16.05 a 18.06 a 20.06 .... 16.15 J 18.15 J 20.15

Pakkebeskrivelse pakke 1

713 J 20.42 a 20.50 a 20.53 a 20.56 a 21.05 a 21.13 a 21.15 a 21.18 a 21.21 a 21.25 J 21.33 J 21.34 J 22.03 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

715 J 22.40 a 22.48 a 22.51 a 22.54 a 23.03 a 23.11 a 23.13 a 23.16 a 23.19 a 23.23 J 23.31 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

35 af 190


Silkeborg - Nr. Snede - Vejle

Zone

215

09/11/2016

Turnummer 302 304 330 Silkeborg Trafikterminal af .... .... d 330 Virklund .... .... d 332 Rodelund .... .... d 886 Them butikstorv .... .... d 886 Tømmerby .... .... d 888 Katrinedal .... .... d 888 Bryrup .... .... d 888 Løve .... .... d 491 Boest .... .... 491 Nørre-Snede rtb. an .... .... 116 mod Herning af .... .... 116 mod Horsens af .... .... 491 Nørre-Snede rtb. af 05.18 06.20 d 491 Statsfængslet Midtjylland 05.23 06.25 d 573 Sandvad 05.26 06.28 d 573 Hammer 05.29 06.31 d 575 Gl. Tørring v/kirken 05.33 06.35 d 575 Tørring St. 05.38 06.40 d 575 Ølholm v/Abildtoft 05.43 06.45 d 576 Lindved skole 05.50 06.52 d 523 A13/Grejsvej 05.53 06.55 d 523 Hornstrup/Viborg Ldv. 05.56 06.58 d 520 Horsensvej/Moldevej 06.02 07.04 520 Vejle Trafikcenter an 06.14 07.16 520 Boulevarden ved Campus an .... .... S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

308 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... S08.20 a 08.25 a 08.34 a 08.37 a 08.39 a 08.44 S08.53 .... * Busskifte.

310 07.42 07.50 07.53 07.57 08.02 08.04 08.10 08.13 08.17 08.22 08.40 .... 08.22 08.27 08.30 08.33 08.37 08.42 08.47 08.56 08.59 09.01 09.06 09.15 ....

312 08.55 09.02 09.05 09.09 09.14 09.16 09.22 09.25 09.29 09.35 .... .... 09.35 09.40 09.43 09.46 09.50 09.55 10.00 10.09 10.12 10.14 10.19 10.28 ....

314 09.52 09.59 10.02 10.06 10.11 10.13 10.19 10.22 10.26 10.32 .... .... 10.35 10.40 10.43 10.46 10.50 10.55 11.00 11.09 11.12 11.14 11.19 11.28 ....

324 13.52 13.59 14.02 14.06 14.11 14.13 14.19 14.22 14.26 14.32 14.35 14.35 14.35 14.40 14.43 14.46 14.50 14.55 15.00 15.10 15.13 15.15 15.21 15.33 ....

326 15.00 15.06 15.09 15.13 15.18 15.20 15.26 15.29 15.33 15.39 .... .... 15.42 15.47 15.50 15.53 15.57 16.02 16.07 16.17 16.20 16.22 16.28 16.40 ....

328 15.53 16.00 16.03 16.07 16.12 16.14 16.20 16.23 16.27 16.33 16.35 16.40 16.35 16.40 16.43 16.46 16.50 16.55 17.00 17.09 17.12 17.14 17.19 17.28 ....

330 16.55 17.01 17.04 17.08 17.13 17.15 17.21 17.24 17.28 17.34 17.50 17.48 17.39 17.44 17.47 17.50 17.54 17.59 18.04 18.13 18.16 18.18 18.23 18.32 ....

Silkeborg - Nr. Snede - Vejle

Zone

215

306 06.00 06.06 06.09 06.13 06.17 06.19 06.25 06.28 06.32 06.37 06.38 06.41 06.42 06.47 06.50 06.53 06.57 07.02 07.07 07.17 07.20 07.22 07.29 07.44 ....

25/6 2017 - 30/6 2018 Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 320 322 316 318 .... .... .... 11.53 .... .... .... 11.59 .... .... .... 12.02 .... .... .... 12.06 .... .... .... 12.11 .... .... .... 12.13 .... .... .... 12.19 .... .... .... 12.22 .... .... .... 12.26 .... .... .... 12.32 .... .... .... .... .... .... .... .... 13.35 .... 11.35 * 12.35 12.40 13.40 .... 11.40 12.43 13.43 .... 11.43 12.46 13.46 .... 11.46 12.50 13.50 .... 11.50 12.55 13.55 S14.34 11.55 13.00 14.00 a d 12.00 13.09 14.10 a d 12.09 13.12 14.13 a d 12.12 13.14 14.15 a d 12.14 13.19 14.21 a 14.50 12.19 13.28 14.32 a d 12.28 .... .... S15.02 ....

Turnummer 602 604 330 Silkeborg Trafikterminal af .... 08.52 d 330 Virklund .... 08.58 d 332 Rodelund .... 09.01 d 886 Them butikstorv .... 09.05 d 886 Tømmerby .... 09.10 d 888 Katrinedal .... 09.12 d 888 Bryrup .... 09.18 d 888 Løve .... 09.21 d 491 Boest .... 09.25 491 Nørre-Snede rtb. an .... 09.31 116 mod Herning af 09.34 .... 116 mod Horsens af 09.35 .... 491 Nørre-Snede rtb. af 07.25 09.34 d 491 Statsfængslet Midtjylland 07.30 09.39 d 573 Sandvad 07.33 09.42 d 573 Hammer 07.36 09.45 d 575 Gl. Tørring v/kirken 07.40 09.49 d 575 Tørring St. 07.45 09.54 d 575 Ølholm v/Abildtoft 07.50 09.59 d 576 Lindved skole 07.59 10.08 d 523 A13/Grejsvej 08.02 10.11 d 523 Hornstrup/Viborg Ldv. 08.04 10.13 d 520 Horsensvej/Moldevej 08.09 10.18 520 Vejle Trafikcenter an 08.16 10.25 K Kører ikke 31/12. T Teletaxa. Køres kun ved henvendelse til Midttrafik, tlf. 87 40 83 00 senest 1 time før afgang. Telefonen har åbent alle dage fra 07.00-20.00. Teletaxa kører ikke 24/12 og 31/12. J Kører ikke 24/12.

Midttrafiks 49. udbud

Lørdage samt 31/12 og 5/6 606 608 610 612 10.53 12.53 14.53 16.53 10.59 12.59 14.59 16.59 11.02 13.02 15.02 17.02 11.06 13.06 15.06 17.06 11.11 13.11 15.11 17.11 11.13 13.13 15.13 17.13 11.19 13.19 15.19 17.19 11.22 13.22 15.22 17.22 11.26 13.26 15.26 17.26 11.32 13.32 15.32 17.32 13.34 15.41 17.41 .... 13.35 15.35 .... .... 11.35 13.35 15.35 K17.35 11.40 13.40 15.40 a 17.40 11.43 13.43 15.43 a 17.43 11.46 13.46 15.46 a 17.46 11.50 13.50 15.50 a 17.50 11.55 13.55 15.55 a 17.55 12.00 14.00 16.00 a 18.00 12.09 14.09 16.09 a 18.09 12.12 14.12 16.12 a 18.12 12.14 14.14 16.14 a 18.14 12.19 14.19 16.19 a 18.19 12.26 14.26 16.26 K18.26

332 334 336 338 17.53 18.53 21.06 22.20 17.59 18.59 21.12 22.26 18.02 19.02 21.15 22.29 18.06 19.06 21.19 22.33 18.11 19.11 21.24 22.38 18.13 19.13 21.26 22.40 18.19 19.19 21.32 22.46 18.22 19.22 21.35 22.49 18.26 19.26 21.39 22.53 18.32 19.32 21.45 22.59 18.34 22.08 .... .... 18.34 .... .... .... 18.35 19.35 21.48 .... 18.40 19.40 21.53 .... 18.43 19.43 21.56 .... 18.46 19.46 21.59 .... 18.50 19.50 22.03 .... 18.55 19.55 22.08 .... 19.00 20.00 22.13 .... 19.09 20.09 22.22 .... 19.12 20.12 22.25 .... 19.14 20.14 22.27 .... 19.18 20.18 22.31 .... 19.25 20.25 22.38 .... .... .... .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

25/6 2017 - 30/6 2018 614 K19.06 a 19.12 a 19.15 a 19.19 a 19.24 a 19.26 a 19.32 a 19.35 a 19.39 a 19.45 .... .... a 19.46 a 19.51 a 19.54 a 19.57 a 20.01 a 20.06 a 20.11 a 20.20 a 20.23 a 20.25 a 20.29 K20.36

616 K20.50 a 20.56 a 20.59 a 21.03 a 21.08 a 21.10 a 21.16 a 21.19 a 21.23 K21.29 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

T22.10 a d a 22.17 a 22.20 a 22.24 a 22.26 T22.30 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

702 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 09.34 09.39 09.42 09.45 09.49 09.54 09.59 10.08 10.11 10.13 10.18 10.25

704 10.53 10.59 11.02 11.06 11.11 11.13 11.19 11.22 11.26 11.32 .... .... 11.35 11.40 11.43 11.46 11.50 11.55 12.00 12.09 12.12 12.14 12.19 12.26

Søn- og helligdage samt 24/12 706 708 710 712 12.53 .... 16.53 J 18.53 12.59 .... 16.59 a 18.59 13.02 .... 17.02 a 19.02 13.06 .... 17.06 a 19.06 13.11 .... 17.11 a 19.11 13.13 .... 17.13 a 19.13 13.19 .... 17.19 a 19.19 13.22 .... 17.22 a 19.22 13.26 .... 17.26 a 19.26 13.32 .... 17.32 a 19.32 13.34 J 19.34 .... .... J 19.35 13.35 .... .... 13.35 15.35 J 17.35 a 19.35 13.40 15.40 a 17.40 a 19.40 13.43 15.43 a 17.43 a 19.43 13.46 15.46 a 17.46 a 19.46 13.50 15.50 a 17.50 a 19.50 13.55 15.55 a 17.55 a 19.55 14.00 16.00 a 18.00 a 20.00 14.09 16.09 a 18.09 a 20.09 14.12 16.12 a 18.12 a 20.12 14.14 16.14 a 18.14 a 20.14 14.19 16.19 a 18.18 a 20.18 14.26 16.26 J 18.25 J 20.25

Pakkebeskrivelse pakke 1

714 J 20.53 T22.10 a 20.59 a d a 21.02 a 22.17 a 21.06 a 22.20 a 21.11 a 22.24 a 21.13 a 22.26 a 21.19 T22.30 a 21.22 .... a 21.26 .... a 21.32 .... J 21.34 .... J 22.03 .... a 21.35 .... a 21.40 .... a 21.43 .... a 21.46 .... a 21.50 .... a 21.55 .... a 22.00 .... a 22.09 .... a 22.12 .... a 22.14 .... a 22.18 .... J 22.25 .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

36 af 190


Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.42

Horsens - Uldum - Ølholm - Tørring

Zone

220

Turnummer 510 Horsens Trafikterminal 510 V. Berings Plads 510 Islandsvej v/Horshøj 597 Hatting Brugs 594 Korning 574 Hornborg forsamlingshus 574 Kalhave 575 Uldum Kro 575 Uldum skole 575 Ølholm v/Abildtoft 575 Tørring St. 215 mod Silkeborg 215 mod Vejle 119 mod Billund 575 Gl. Tørring v/kirken 575 Tørring Gymnasium

301 06.06 06.08 d 06.16 06.20 06.24 06.27 06.32 06.33 06.38 06.44 06.49 07.02 06.51 .... ....

303 07.36 07.38 07.45 07.52 07.56 08.00 08.03 08.08 08.09 08.14 08.20 .... 08.42 08.51 08.23 08.25

305 08.08 08.10 08.17 08.21 08.25 08.29 08.32 08.37 08.38 08.43 08.49 09.13 .... 08.51 08.52 08.54

25/6 2017 - 30/6 2018 315 15.39 15.41 d 15.51 15.55 15.59 16.02 16.07 16.08 16.13 16.19 .... .... .... .... ....

317 16.39 16.41 d 16.51 16.55 16.59 17.02 17.07 17.08 17.13 17.19 .... .... 17.21 .... ....

319 18.40 18.42 d 18.52 18.56 19.00 19.03 19.08 19.09 19.14 19.20 19.26 .... 19.31 .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Horsens - Rask Mølle - Uldum - Ølholm - Tørring

Zone

220

af d d d d d d d d d an af af af d an

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 307 309 311 313 09.38 11.45 13.30 14.45 09.40 11.47 13.32 14.47 d d 09.47 14.54 09.51 11.57 13.42 14.58 09.55 12.01 13.46 15.02 09.59 12.05 13.50 15.06 10.02 12.08 13.53 15.09 10.07 12.13 13.58 15.14 10.08 12.14 13.59 15.15 10.13 12.19 14.04 15.20 10.19 12.25 14.10 15.26 14.13 .... .... .... 12.55 14.34 .... .... 15.41 .... .... .... d d d .... .... 12.29 14.14 15.30 Ingen kørsel på søn- og helligdage samt 24/12.

Turnummer 510 Horsens Trafikterminal 510 V. Berings Plads 510 Islandsvej/Finlandsvej 597 Hatting Brugs 594 Korning 574 Hornborg forsamlingshus 574 Flemming v/Gl. posthus 574 Rask Mølle v/Kropladsen 575 Uldum Kro 575 Ølholm v/Abildtoft 575 Tørring St. 215 mod Vejle 119 mod Billund

09/11/2016

25/6 2017 - 30/6 2018

Lørdage samt 31/12 og 5/6 601 603 605 af 08.42 11.06 K17.45 d 08.44 11.08 a 17.47 d d d a d d 08.54 11.18 a 17.57 d 08.58 11.22 a 18.01 d 09.02 11.26 a 18.05 d 09.06 11.30 a 18.09 d 09.10 11.34 a 18.13 d 09.16 11.40 a 18.19 d 09.22 11.46 a 18.25 an 09.28 11.52 K18.31 af 09.54 11.55 .... af 18.51 .... ....

K Kører ikke 31/12.

Midttrafiks 49. udbud

Ingen kørsel på søn- og helligdage samt 24/12.

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

37 af 190


Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens

Zone

220

09/11/2016

Turnummer 575 Tørring Gymnasium 575 Gl. Tørring v/kirken

af d

302 .... ....

215 fra Vejle an 06.17 215 fra Silkeborg an 06.40 119 fra Billund an 06.40 575 Tørring St. af C06.45 d 575 Ølholm v/Abildtoft 06.51 d 575 Uldum skole 06.56 d 575 Uldum Kro 06.57 d 574 Kalhave 07.02 d 574 Hornborg forsamlingshus 07.05 d 594 Korning 07.09 d 597 Hatting Brugs 07.13 d d 510 Islandsvej v/Horshøj d 510 V. Berings Plads 07.23 510 Horsens Trafikterminal an 07.25 C Forbindelse fra rute 215 fra Nr. Snede.

Zone

220

304 .... ....

306 .... ....

08.15 .... 08.28 08.35 08.41 08.46 08.47 08.52 08.55 08.59 09.03 09.07 09.14 09.16

10.18 09.55 09.48 10.23 10.29 10.34 10.35 10.40 10.43 10.47 10.51 d 11.01 11.03

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 308 310 312 314 12.35 13.13 14.20 15.44 12.37 13.15 14.22 15.46 12.13 13.13 14.13 15.49 12.55 .... .... .... 12.10 14.00 15.40 .... 12.42 13.20 14.27 15.51 12.48 13.26 14.33 15.57 12.53 13.31 14.38 16.02 12.54 13.32 14.39 16.03 12.59 13.37 14.44 16.08 13.02 13.40 14.47 16.11 13.06 13.44 14.51 16.15 13.10 13.48 14.55 16.20 d 13.14 13.52 14.59 13.21 13.59 15.06 16.30 13.23 14.01 15.08 16.32 Ingen kørsel på søn- og helligdage samt 24/12.

25/6 2017 - 30/6 2018 316 .... ....

318 .... ....

320 .... ....

16.14 16.02 .... 16.26 16.32 16.37 16.38 16.43 16.46 16.50 16.54 d 17.04 17.06

17.18 16.55 17.08 17.25 17.31 17.36 17.37 17.42 17.45 17.49 17.53 d 18.03 18.05

19.26 .... .... 19.30 19.36 19.41 19.42 19.47 19.50 19.54 19.57 d 20.06 20.08 Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Tørring - Ølholm - Uldum - Rask Mølle - Horsens

Turnummer 575 Tørring St. 575 Ølholm v/Abildtoft 575 Hesselballe 575 Uldum Kro 574 Rask Mølle v/Kropladsen 574 Flemming v/Gl. posthus 574 Hornborg forsamlingshus 594 Korning 597 Hatting Brugs 510 V. Berings Plads 510 Horsens Trafikterminal K Kører ikke 31/12.

25/6 2017 - 30/6 2018

Lørdage samt 31/12 og 5/6 602 604 606 af 09.45 16.45 K19.10 d 09.51 16.51 a 19.16 d d d a d d 09.57 16.57 a 19.22 d 10.03 17.03 a 19.28 d 10.08 17.08 a 19.33 d 10.11 17.11 a 19.36 d 10.15 17.15 a 19.40 d 10.19 17.19 a 19.44 d 10.29 17.29 a 19.54 an 10.31 17.31 K19.56

Midttrafiks 49. udbud

Ingen kørsel på søn- og helligdage samt 24/12.

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

38 af 190


Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.44

Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg

Zone

502

Turnummer 301 303 580 Brædstrup rtb. af 05.37 07.00 d 580 Nørregade 05.38 07.01 d 580 Brokhøjvej/Søbækvej 05.42 07.06 d 580 Brokhøjvej/Havbækvej 05.45 07.09 d 584 Sdr. Vissing 05.50 07.14 d 584 Voervadsbro 05.56 07.20 d 858 Voerladegård skole 05.59 07.24 d 858 Voerladegård 06.00 07.25 d 858 Dørup 06.02 07.27 d 858 Hem 06.05 07.30 d 871 Fuldbro Mølle 06.08 07.33 d 340 Vrold 06.12 07.40 d d 340 Møllegade 07.45 340 Skanderborg st. an 06.15 07.50 d 340 Bystien .... S07.53 340 Campus Skanderborg an .... S07.54 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

25/6 2017 - 30/6 2018 313 15.08 15.09 15.14 15.17 15.22 15.28 15.32 15.33 15.35 15.38 15.41 15.45 15.48 15.53 .... ....

315 16.40 16.41 16.46 16.49 16.54 17.00 17.04 17.05 17.07 17.10 17.13 17.17 17.20 17.25 .... .... Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Skanderborg - Voerladegård - Brædstrup

Zone

502

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 305 307 309 311 07.46 S11.55 13.05 S14.06 07.47 a 11.56 13.06 a 14.07 07.52 a 12.01 13.11 a 14.12 07.55 a 12.04 13.14 a 14.15 a 08.00 12.09 13.19 a 14.20 08.06 a 12.15 13.25 a 14.26 08.10 a 12.19 13.29 a 14.30 08.11 a 12.20 13.30 a 14.31 08.13 a 12.22 13.32 a 14.33 08.16 a 12.25 13.35 a 14.36 08.19 a 12.28 13.38 a 14.39 08.26 a 12.32 13.42 a 14.43 a 08.31 12.35 13.45 a 14.46 08.36 S12.40 13.50 S14.51 .... S08.39 .... .... .... S08.40 .... ....

Turnummer 302 304 340 Campus Skanderborg af .... .... d 340 Bystien .... .... 340 Skanderborg st. af .... 06.55 d 340 Møllegade .... 07.00 d 340 Vrold .... 07.03 d 871 Fuldbro Mølle .... 07.06 d 858 Hem .... 07.09 d 858 Dørup .... 07.14 d 858 Voerladegård 06.23 07.19 d d d 858 Voerladegård skole d 584 Voervadsbro 06.28 07.24 d 584 Sdr. Vissing 06.33 07.29 d 580 Brokhøjvej/Havbækvej 06.38 07.34 d 580 Brokhøjvej/Søbækvej 06.41 07.37 d 580 Nørregade 06.46 07.42 580 Brædstrup rtb. an H06.48 G07.44 S Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

Midttrafiks 49. udbud

09/11/2016

25/6 2017 - 30/6 2018

Hverdage undt. lørdage, ikke 5/6 314 316 306 318 308 310 312 .... .... .... S13.08 S14.10 S15.30 S16.40 a a 15.32 S16.42 .... .... .... 13.10 S14.12 14.15 a 15.35 S07.50 16.45 08.02 11.52 a 13.13 a d 14.20 a 15.40 16.50 08.07 11.57 a 13.18 a 07.53 14.23 a 15.43 16.53 08.10 12.00 a 13.21 a a 07.56 a 14.26 15.46 16.56 08.13 12.03 13.24 a 07.59 14.29 a 15.49 16.59 08.16 12.06 a 13.27 a a 08.04 a 14.34 15.54 17.04 08.21 12.11 13.32 a 08.09 14.39 a 15.59 17.09 08.26 12.16 a 13.37 d S08.10 08.27 12.17 a 13.38 D14.40 a 16.00 14.44 a 16.04 .... 17.14 08.31 12.21 a 13.42 14.49 a 16.09 .... 17.19 08.36 12.26 a 13.47 14.54 a 16.14 .... 17.24 08.41 12.31 a 13.52 a a 14.57 16.17 .... 17.27 08.44 12.34 13.55 15.02 a 16.22 .... 17.32 08.49 12.39 a 14.00 15.04 S16.24 .... 17.34 08.51 12.41 S14.02 G Forbindelse til rute 523 på skoledage. H Forbindelse til Horsens og Silkeborg via rute 110. D Forbindelse med rute 112 mod Østbirk og Horsens

320 S17.30 S17.32 17.35 17.40 17.43 17.46 17.49 17.54 17.59 d 18.04 18.09 18.14 18.17 18.22 18.24

Pakkebeskrivelse pakke 1

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

39 af 190


Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.51

513

Vejle - Tørring

09/11/2016

Skoledage 14/8 2017 - 30/6 2018

Zone

Skoledage Turnummer 301 303 305 307 309 311 520 Vejle Trafikcenter af 07.35 09.00 13.15 15.00 16.15 17.05 d 520 Viborgvej/Niels Finsensve 07.41 09.06 13.22 15.07 16.22 17.12 d 520 Viborgvej/Kirkebyvej 07.43 09.08 13.24 15.09 16.24 17.14 d d d 520 Hornstrup Kirkeby 13.27 15.12 16.27 17.17 d 523 Hornstrup/Viborg Ldv. 07.45 09.10 13.29 15.14 16.29 17.19 d 523 Grejs By 07.50 09.15 13.32 15.17 16.32 17.22 d 576 Højgårdsvej/Holtumvej 07.53 09.18 13.35 15.20 16.35 17.25 d d d 576 Riberlundvej/Kringelhusve 13.37 15.22 16.37 17.27 d 523 Holtum 07.55 09.20 13.39 15.24 16.39 17.29 d 525 Vindelev by 07.59 09.24 13.43 15.28 16.43 17.33 d 525 Ildved 08.03 09.28 13.47 15.32 16.47 17.37 d 575 Tørring St. an 08.15 13.56 15.41 16.56 17.46 d 575 Tørring St. af 08.15 14.00 15.42 16.59 17.47 d 575 Gl. Tørring v/kirken 08.17 09.36 C14.03 15.45 17.02 B17.50 575 Tørring Gymnasium an 08.18 09.37 .... 15.46 .... .... Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, B Betjenes kun hvis der er passagerer at afsætte 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, C Bussen fortsætter til Brædstrup 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018. som rute 523

513

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Tørring -Vejle

Zone

Skoledage Turnummer 302 304 306 575 Tørring Gymnasium af .... .... 14.00 d E06.35 575 Gl. Tørring v/kirken 12.14 14.01 575 Tørring St. an 06.40 12.19 14.06 575 Tørring St. af 06.40 12.19 14.06 d 525 Ildved 06.47 12.25 14.12 d 525 Vindelev by 06.51 12.28 14.15 d 523 Holtum 06.56 12.31 14.18 d 576 Riberlundvej/Kringelhusve 06.59 12.33 14.20 d 576 Højgårdsvej/Holtumvej 07.03 12.36 14.23 d 523 Grejs By 07.07 12.40 14.27 d 523 Hornstrup/Viborg Ldv. 07.12 12.45 14.32 d 520 Hornstrup Kirkeby 07.15 12.48 14.35 d 520 Viborgvej/Kirkebyvej 07.16 12.49 14.36 d 520 Viborgvej/Moldevej 07.18 12.51 14.38 d 520 Viborgvej/Ellehammersvej 07.19 12.52 14.39 520 Vejle Trafikcenter an 07.30 13.02 14.50 Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, E 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, C 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

Midttrafiks 49. udbud

Skoledage 14/8 2017 - 30/6 2018 308 310 C15.10 15.48 15.11 15.49 15.16 15.54 15.21 15.54 15.26 16.00 15.30 16.03 15.33 16.06 15.35 16.08 15.38 16.11 15.42 16.15 15.47 16.20 15.50 16.23 15.51 16.24 15.53 16.26 15.54 16.27 16.05 16.38 Turen begynder i Aale 6.29. Bussen kommer fra Brædstrup som rute 523.

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

40 af 190


Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.51

523

Tørring - Åle - Brædstrup

Zone

Skoledage Turnummer 301 303 575 Tørring St. af 07.04 C14.00 d 575 Gl. Tørring v/kirken 07.07 14.03 d d 575 Tørring Gymnasium 14.04 d 575 Hjortsvang 07.14 14.11 d 575 Hjortsvang Fælled 07.17 14.14 d 574 Åle 07.21 14.18 d 574 Breinholm 07.26 14.23 d 582 Hårup 07.28 14.25 d 582 Føvling Kirke 07.30 14.27 580 Brædstrup rtb. an 07.38 14.35 Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

523

Skoledage 14/8 2017 - 30/6 2018

305 15.49 15.52 15.53 16.00 16.03 16.07 16.12 16.14 16.16 16.24 C Bussen kommer fra Vejle som rute 513.

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Brædstrup - Åle - Tørring

Skoledage 14/8 2017 - 30/6 2018

Zone

Skoledage Turnummer 302 580 Brædstrup rtb. af D07.44 d 582 Føvling Kirke 07.49 d 582 Hårup 07.51 d 574 Breinholm 07.53 d 574 Åle 07.57 d 575 Hjortsvang Fælled 08.00 d 575 Hjortsvang 08.04 d 575 Tørring Gymnasium 08.10 d 575 Gl. Tørring v/kirken 08.12 575 Tørring St. an 08.16 Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

D Forbindelse fra Rute 110 og 502 fra Horsens/Skanderborg

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

41 af 190


Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.58

830

JULENATBUS Vejle - Hedensted - Løsning - (Hatting) - Horsens

09/11/2016

Julenatbus 2017

Zone

Nat efter fredag og lørdag Turnummer 1 3 5 7 520 Vejle Trafikcenter af 01.00 02.00 03.00 04.00 d 520 Nørretorv 01.02 02.02 03.02 04.02 d 520 Horsensvej v/Tunnel 01.07 02.07 03.07 04.07 d 520 Horsensvej v/Bilka 01.10 02.10 03.10 04.10 d 524 Bredal 01.15 02.15 03.15 04.15 d 593 Hedensted, Bredgade 01.20 02.20 03.20 04.20 d d d d 594 Løsning, Frederiksbergvej 02.28 d 594 Løsning v/Kroen 01.30 02.30 03.30 04.30 d d 594 Korning v/Kroen 01.37 03.37 04.37 d d d d 594 Ølsted v/hovedvejen 02.40 d d d d 510 Vejlevej/Ørnstrupvej 02.46 d d 597 Hatting Brugs 01.44 03.44 04.44 d d 510 Torsted V /Østerhåbsvej 01.49 03.49 04.49 d 510 Axelborg 01.52 02.50 03.52 04.52 d 510 Vitus Berings Plads 01.55 02.53 03.55 04.55 510 Horsens Trafikterminal an 01.56 02.54 03.56 04.56 Julenatbus. Kører nætter efter fredag og lørdag i perioden 24/11-16/12 2017

830

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

JULENATBUS Horsens - (Hatting) - Løsning - Hedensted - Vejle

Julenatbus 2017

Zone

Nat efter fredag og lørdag Turnummer 2 4 6 8 510 Horsens Trafikterminal af 01.00 02.00 03.00 04.00 d 510 Vitus Berings Plads 01.01 02.01 03.01 04.01 d 510 Axelborg 01.04 02.04 03.04 04.04 d d d 510 Torsted V /Østerhåbsvej 01.07 03.07 d d d 597 Hatting Brugs 01.12 03.12 d d d 510 Vejlevej/Ørnstrupvej 02.08 04.08 d d d 594 Ølsted v/hovedvejen 02.14 04.14 d d d 594 Korning v/Kroen 01.19 03.19 d 594 Løsning v/Kroen 01.26 02.24 03.26 04.24 d d d 594 Løsning, Frederiksbergvej 02.25 04.25 d 593 Hedensted, Bredgade 01.36 02.34 03.36 04.34 d 524 Bredal 01.41 02.39 03.41 04.39 d 520 Nørretorv 01.51 02.49 03.51 04.49 520 Vejle Trafikcenter an 01.56 02.54 03.56 04.54 Julenatbus. Kører nætter efter fredag og lørdag i perioden 24/11-16/12 2017

Midttrafiks 49. udbud

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

42 af 190


Composedato: 04.10.2016 Kl. 10.59

833

JULENATBUS Vejle - Bredballe - Stouby - Juelsminde

09/11/2016

Julenatbus 2017

Zone

Nat efter fredag og lørdag Turnummer 1 3 5 7 520 Vejle Trafikcenter af 01.00 02.00 03.00 04.00 d 520 Nørretorv 01.02 02.02 03.02 04.02 d 520 Vejle Sygehus, Horsensvej 01.04 02.04 03.04 04.04 d 520 Nørremarksvej/Stadion 01.06 02.06 03.06 04.06 d 520 Jægervænget 01.07 02.07 03.07 04.07 d 520 Hældagerskolen 01.11 02.11 03.11 04.11 d 520 Bredballe Center 01.14 02.14 03.14 04.14 d 20 Storager/Tirsbækvej 01.15 02.15 03.15 04.15 d 524 Assendrup 01.20 02.20 03.20 04.20 d 592 Daugård 01.25 02.25 03.25 04.25 d 591 Stouby v/skolen 01.33 02.33 03.33 04.33 d 591 Hyrup 01.35 02.35 03.35 04.35 d 590 Smedskær 01.37 02.37 03.37 04.37 d 590 Barrit Kro 01.39 02.39 03.39 04.39 d 590 Klakring 01.48 02.48 03.48 04.48 d 590 Petersmindevej/Klakringve 01.50 02.50 03.50 04.50 590 Juelsminde rtb. an 01.55 02.55 03.55 04.55 Julenatbus. Kører nætter efter fredag og lørdag i perioden 24/11-16/12 2017

833

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

JULENATBUS Juelsminde - Stouby - Bredballe - Vejle

Julenatbus 2017

Zone

Nat efter fredag og lørdag Turnummer 2 4 6 8 590 Juelsminde rtb. af 01.00 02.00 03.00 04.00 d 590 Petersmindevej/Klakringve 01.03 02.03 03.03 04.03 d 590 Klakring 01.05 02.05 03.05 04.05 d 590 Barrit Kro 01.15 02.15 03.15 04.15 d 590 Smedskær 01.17 02.17 03.17 04.17 d 591 Hyrup 01.19 02.19 03.19 04.19 d 591 Stouby v/skolen 01.21 02.21 03.21 04.21 d 592 Daugård 01.30 02.30 03.30 04.30 d 524 Assendrup 01.35 02.35 03.35 04.35 d 20 Storager/Tirsbækvej 01.40 02.40 03.40 04.40 d 520 Bredballe Center 01.41 02.41 03.41 04.41 d 520 Hældagerskolen 01.43 02.43 03.43 04.43 d 520 Jægervænget 01.46 02.46 03.46 04.46 d 520 Horsensvej/Moldevej 01.48 02.48 03.48 04.48 d 520 Vejle Sygehus, Horsensvej 01.49 02.49 03.49 04.49 d 520 Nørretorv 01.50 02.50 03.50 04.50 520 Vejle Trafikcenter an 01.55 02.55 03.55 04.55 Julenatbus. Kører nætter efter fredag og lørdag i perioden 24/11-16/12 2017

Midttrafiks 49. udbud

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

43 af 190


Composedato: 04.10.2016 Kl. 11.03

834a

JULENATBUS Vejle - Grejsdalen - Tørring - Nr. Snede

09/11/2016

Julenatbus 2017

Zone

Nat efter fredag og lørdag Turnummer 1 3 520 Vejle Trafikcenter af 02.00 04.00 d 520 Nørretorv 02.02 04.02 520 Nørrebrogade v/Ørstedsgad d 02.03 04.03 d 23 Grejsdal 02.05 04.05 d 523 Grejs Mølle 02.07 04.07 d 523 Grejs By 02.12 04.12 d 576 Lindved 02.22 04.22 d 575 Ølholm v/Abildtoft 02.29 04.29 d 575 Tørring St. 02.35 04.35 d 575 Gl. Tørring v/kirken 02.37 04.37 d 573 Sandvad 02.44 04.44 491 Nørre-Snede rtb. an 02.55 04.55 Julenatbus. Kører nætter efter fredag og lørdag i perioden 24/11-16/12 2017

834a

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

JULENATBUS Nr. Snede - Tørring - Grejsdalen - Vejle

Julenatbus 2017

Zone

Nat efter fredag og lørdag Turnummer 2 4 491 Nørre-Snede rtb. af 01.00 03.00 d 573 Sandvad 01.08 03.08 d 575 Gl. Tørring v/kirken 01.16 03.16 d 575 Tørring St. 01.18 03.18 d 575 Ølholm v/Abildtoft 01.26 03.26 d 576 Lindved 01.33 03.33 d 523 Grejs By 01.40 03.40 d 523 Grejs Mølle 01.43 03.43 d 23 Grejsdal 01.45 03.45 520 Nørrebrogade v Skovgade ( d 01.49 03.49 d 520 Nørretorv 01.52 03.52 520 Vejle Trafikcenter an 01.55 03.55 Julenatbus. Kører nætter efter fredag og lørdag i perioden 24/11-16/12 2017

Midttrafiks 49. udbud

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

44 af 190


Composedato: 04.10.2016 Kl. 11.04

834b

JULENATBUS Vejle - Grejsdalen - Tørring - Rask Mølle - Uldum

09/11/2016

Julenatbus 2017

Zone

Nat efter fredag og lørdag Turnummer 1 3 520 Vejle Trafikcenter af 01.00 03.00 d 520 Nørretorv 01.02 03.02 d 23 Grejsdal 01.08 03.08 d 523 Grejs, Nørre Bygade v Bru 01.11 03.11 d 523 Grejs By 01.12 03.12 d 576 Lindved 01.22 03.22 d 575 Ølholm v/Abildtoft 01.29 03.29 d 575 Tørring St. 01.35 03.35 d 575 Gl. Tørring v/kirken 01.37 03.37 d 574 Åle 01.45 03.45 d 574 Rask Mølle v/Kropladsen 01.51 03.51 575 Uldum Kro an 01.55 03.55 Julenatbus. Kører nætter efter fredag og lørdag i perioden 24/11-16/12 2017

834b

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

JULENATBUS Uldum - Rask Mølle - Tørring - Grejsdalen - Vejle

Julenatbus 2017

Zone

Nat efter fredag og lørdag Turnummer 2 4 575 Uldum Kro af 02.00 04.00 d 574 Rask Mølle v/Kropladsen 02.04 04.04 d 574 Åle 02.09 04.09 d 575 Gl. Tørring v/kirken 02.19 04.19 d 575 Tørring St. 02.21 04.21 d 575 Ølholm v/Abildtoft 02.27 04.27 d 576 Lindved 02.34 04.34 d 523 Grejs By 02.41 04.41 d 523 Grejs Mølle 02.44 04.44 d 23 Grejsdal 02.46 04.46 d 520 Nørretorv 02.52 04.52 520 Vejle Trafikcenter an 02.55 04.55 Julenatbus. Kører nætter efter fredag og lørdag i perioden 24/11-16/12 2017

Midttrafiks 49. udbud

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Pakkebeskrivelse pakke 1

45 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 105 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY

Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 26-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 301 306 311 314 317 322 319 326

Start

Slut Køretid

05.27 06.23 11.43 12.27 14.11 15.34 16.45 18.28

06.20 07.29 12.24 13.25 15.09 16.34 17.43 19.23

Pakkebeskrivelse pakke 1

53 64 41 58 58 58 57 55 444

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 3 254 3 46 25 11 45

2

2 1 0

5

0

387

31022 29763 20285 29763 26770 29763 31022 27334 225722

46 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 105 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY

Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 301 306 311 314 317 322 319 326

Start

Slut Køretid

05.27 06.23 11.43 12.27 14.11 15.34 16.45 18.28

06.20 07.29 12.24 13.25 15.08 16.34 17.43 19.23

Pakkebeskrivelse pakke 1

53 64 41 58 57 58 57 55 443

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 3 254 3 46 26 11 45

2

2 1 0

5

0

388

31022 29763 20285 29763 25337 29763 31022 27334 224289

47 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 3

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 105 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 7 (7)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY

Horsens Trafikterminal Snaptun Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017

Ankomstdestination Snaptun Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 601 602 603 604 601 606 605 608 607 610 605 612

Start

Slut Køretid

07.45 08.15 08.45 09.40 10.42 11.50 12.44 13.45 14.43 17.00 19.10 20.39

08.10 08.40 09.37 10.30 11.37 12.41 13.36 14.34 15.30 17.50 20.05 21.38

Pakkebeskrivelse pakke 1

25 25 52 50 54 50 51 48 46 50 54 57 562

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

5 5 3 12 13 3 9 9 90 80 34

1 1 1 1 1

0

1 2 8

Over

0

263

Afstand 15888 15863 26770 26744 31022 27307 29628 27307 29628 26744 31022 29763 317686

48 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 4

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 105 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 603 604 601 606 605 608 607

Start

Slut Køretid

08.45 09.40 10.42 11.50 12.44 13.45 14.43

09.37 10.30 11.37 12.41 13.36 14.34 15.30

Pakkebeskrivelse pakke 1

52 50 54 50 51 48 46 351

Turophold Under

0

Terminalophold

Over 1 1 1 1 1 5

Under

Over 3 12 13 3 9 9

0

49

Afstand 26770 26744 31022 27307 29628 27307 29628 198406

49 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 5

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 105 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 47 (47)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY

Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 603 604 601 606 605 608 607 610 605 612

Start

Slut Køretid

08.45 09.40 10.42 11.50 12.44 13.45 14.43 17.00 19.10 20.39

09.37 10.30 11.37 12.41 13.36 14.34 15.30 17.50 20.05 21.38

Pakkebeskrivelse pakke 1

52 50 54 50 51 48 46 50 54 57 512

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 12 13 3 9 9 90 80 34

1 1 1 1 1

0

1 2 8

Over

0

253

Afstand 26770 26744 31022 27307 29628 27307 29628 26744 31022 29763 285935

50 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 6

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 105 Bus 2 - Stationering Vejle Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Fre 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY

Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Turnr 301 306 305 312 313 318 319 326 325 330 1 4 5 8

Start

Slut Køretid

05.35 06.32 07.55 09.45 12.20 13.16 15.40 16.45 17.46 18.43 25.00 26.00 27.00 28.00

06.27 07.50 08.44 10.35 13.12 14.03 16.39 17.36 18.38 19.37 25.55 26.55 27.55 28.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

52 77 49 50 52 47 59 50 51 53 55 55 55 55 760

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

5 5 61 105 4 97 6 10 5 323 5 5 5

1

1 1 1

0

4

Over

0

636

Afstand 24678 27307 29595 26744 26770 20849 26606 27307 29628 21737 30222 29478 30222 29478 380621

51 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 7

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 105 Bus 2 - Stationering Vejle Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 47 (251)

Køreplan Type Afgangsdestination 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017, 10-12-2017 - 14-12-2017 17-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Turnr 301 306 305 312 313 318 319 326 325 330

Start

Slut Køretid

05.35 06.32 07.55 09.45 12.20 13.16 15.40 16.45 17.46 18.43

06.27 07.50 08.44 10.35 13.12 14.03 16.39 17.36 18.38 19.37

Pakkebeskrivelse pakke 1

52 77 49 50 52 47 59 50 51 53 540

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

5 5 61 105 4 97 6 10 5

1

0

1 1 1 4

Over

0

298

Afstand 24678 27307 29595 26744 26770 20849 26606 27307 29628 21737 261221

52 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 8

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 105 Bus 2 - Stationering Vejle Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 1833/70108.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY

Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Turnr 1 4 5 8

Start

Slut Køretid

25.00 26.00 27.00 28.00

25.55 26.55 27.55 28.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

55 55 55 55 220

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 5 5 5

0

0

0

15

Afstand 30222 29478 30222 29478 119400

53 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 9

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 105 Bus 3 - Stationering Juelsminde Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 310 307 314 313 316 315 324 321 328 323 332 329

Start

Slut Køretid

08.41 09.45 11.43 12.41 13.40 14.48 16.34 17.48 18.49 19.50 20.45 22.12

09.40 10.42 12.31 13.30 14.38 15.45 17.34 18.46 19.47 20.45 21.31 22.56

Pakkebeskrivelse pakke 1

57 56 47 48 58 56 58 56 58 53 45 43 635

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over

2 1 1 1

5 61 10 10 10 49 14 3 3

1 2 2

0

2 1 1 14

41 0

206

29763 31022 26000 28321 29763 31022 29763 31022 29763 31022 26000 29628 353089

54 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 10

Vognløbsliste Vognløb 3 Rute 105 Bus 3 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Østrup Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Stationering Juelsminde Dagtype 12345

Periode 70001.SY

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 303 310 307 314 313 316 315 324 321 328 323 332 329

Start

Slut Køretid

07.15 08.41 09.45 11.43 12.41 13.40 14.48 16.34 17.48 18.49 19.50 20.45 22.12

08.00 09.40 10.42 12.31 13.30 14.38 15.45 17.34 18.46 19.47 20.45 21.31 22.56

Pakkebeskrivelse pakke 1

45 57 56 47 48 58 56 58 56 58 53 45 43 680

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 41 5 61 10 10 10 49 14 3 3

2 1 1 1 1 2 2

0

2 1 1 14

41 0

247

16816 29763 31022 26000 28321 29763 31022 29763 31022 29763 31022 26000 29628 369905

55 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 11

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 105 Bus 3 - Juelsminde Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 602 606 605 606 603 610 609

Start

Slut Køretid

08.10 10.00 10.46 11.48 13.34 14.41 16.43 17.45

09.09 10.40 11.36 12.28 14.33 15.36 17.32 18.32

Pakkebeskrivelse pakke 1

57 40 50 40 57 54 48 46 392

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

2

0

2 1 1 1 7

Over 51 6 12 66 8 67 13

0

223

Afstand 29763 20285 26744 20285 29763 31022 27307 29628 214797

56 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 12

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 105 Bus 3 - Juelsminde Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 54 (54)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Turnr 602 606 605 606 603 610 609 610 607

Start

Slut Køretid

08.10 10.00 10.46 11.48 13.34 14.41 16.43 17.45 19.00 21.42

09.09 10.40 11.36 12.28 14.33 15.36 17.32 18.32 19.57 22.37

Pakkebeskrivelse pakke 1

57 40 50 40 57 54 48 46 57 54 503

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

2

51 6 12 66 8 67 13 28 105

2 1 1 1 0

1 8

Over

0

356

Afstand 29763 20285 26744 20285 29763 31022 27307 29628 29763 31022 275582

57 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 13

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 105 Bus 3 - Stationering Juelsminde Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 702 701 704 703 706 705 708 707

Start

Slut Køretid

09.17 10.09 11.46 12.50 14.38 15.46 16.43 17.46

10.06 10.56 12.26 13.30 15.27 16.33 17.32 18.33

Pakkebeskrivelse pakke 1

48 46 40 40 48 46 48 46 362

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 1

0

1 1 1 1 6

Over 3 50 24 68 19 10 14

0

188

Afstand 27307 29628 20259 20285 27307 29628 27307 29628 211349

58 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 14

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 105 Bus 3 - Stationering Juelsminde Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 702 701 704 703 706 705 708 707 710 709 712 711

Start

Slut Køretid

09.17 10.09 11.46 12.50 14.38 15.46 16.43 17.46 18.47 20.10 20.56 21.58

10.06 10.56 12.26 13.30 15.27 16.33 17.32 18.33 19.36 20.53 21.45 22.45

Pakkebeskrivelse pakke 1

48 46 40 40 48 46 48 46 48 42 48 46 546

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 1

0

1 1 1 1 1 1 1 1 10

Over 3 50 24 68 19 10 14 14 34 3 13

0

252

Afstand 27307 29628 20259 20285 27307 29628 27307 29628 27307 28595 27307 29628 324186

59 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 15

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 105 Bus 4 - Stationering Juelsminde Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Turnr 306 305 310 309 316 313 320 317 324 323 328 325

Start

Slut Køretid

06.38 07.46 08.45 10.50 12.32 13.36 14.40 15.53 16.55 18.20 19.37 20.55

07.30 08.38 09.27 11.31 13.18 14.33 15.44 16.50 17.50 19.17 20.32 21.50

Pakkebeskrivelse pakke 1

52 52 42 41 46 56 62 56 55 57 55 54 628

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

16 7 83 61 18 7 9 5 30 20 23

1 2 1

0

1 5

Over

0

279

Afstand 14765 26770 20259 20285 20849 31022 29763 31022 27334 29268 27334 31022 309693

60 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 16

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 105 Bus 4 - Stationering Juelsminde Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY

Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Turnr 602 601 604 603 604 607 608 609

Start

Slut Køretid

07.43 08.41 09.43 10.38 11.39 13.50 14.45 16.50

08.34 09.33 10.34 11.30 12.38 14.42 15.25 17.42

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 51 50 51 57 52 40 52 403

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 1 1 1 2

0

6

Over 7 10 4 9 72 3 85

0

190

Afstand 27307 29628 27307 29628 29763 26770 20259 26770 217432

61 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 17

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 105 Bus 4 - Stationering Juelsminde Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY

Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 602 601 604 603 604 607 608 609 608 611 612 611 2 3 6 7

Start

Slut Køretid

07.43 08.41 09.43 10.38 11.39 13.50 14.45 16.50 17.45 18.50 20.50 21.43 25.00 26.00 27.00 28.00

08.34 09.33 10.34 11.30 12.38 14.42 15.25 17.42 18.42 19.30 21.39 22.30 25.55 26.55 27.55 28.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 51 50 51 57 52 40 52 57 40 48 46 55 55 55 55 814

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 1 1 1 2

7 10 4 9 72 3 85 3 8 80 4 150 5 5 5

1 1

0

8

Over

0

450

Afstand 27307 29628 27307 29628 29763 26770 20259 26770 29763 20285 27307 29628 29478 30222 29478 30222 443815

62 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 18

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 105 Bus 4 - Stationering Juelsminde Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 50 (50)

Køreplan Type Afgangsdestination 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017, 10-12-2017 - 14-12-2017 17-12-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 602 601 604 603 604 607 608 609 608 611 612 611

Start

Slut Køretid

07.43 08.41 09.43 10.38 11.39 13.50 14.45 16.50 17.45 18.50 20.50 21.43

08.34 09.33 10.34 11.30 12.38 14.42 15.25 17.42 18.42 19.30 21.39 22.30

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 51 50 51 57 52 40 52 57 40 48 46 594

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 1 1 1 2

0

1 1 8

Over 7 10 4 9 72 3 85 3 8 80 4

0

285

Afstand 27307 29628 27307 29628 29763 26770 20259 26770 29763 20285 27307 29628 324415

63 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 19

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 105 Bus 4 - Stationering Juelsminde Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 702 701 704 703 706 705 708

Start

Slut Køretid

08.08 09.10 11.36 12.44 14.31 15.34 16.36

09.05 10.01 12.35 13.39 15.30 16.25 17.35

Pakkebeskrivelse pakke 1

56 51 58 54 58 51 58 386

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1

5 95 9 52 4 11

1 1 1 0

1 5

Over

0

176

Afstand 29763 26770 29763 31022 29763 26770 29763 203614

64 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 20

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 105 Bus 4 - Stationering Juelsminde Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Turnr 702 701 704 703 706 705 708 707 710 711

Start

Slut Køretid

08.08 09.10 11.36 12.44 14.31 15.34 16.36 17.44 18.40 20.50

09.05 10.01 12.35 13.39 15.30 16.25 17.35 18.39 19.39 21.40

Pakkebeskrivelse pakke 1

56 51 58 54 58 51 58 54 58 50 548

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1

5 95 9 52 4 11 9 1 71

1 1 1 1 1 1 0

7

Over

0

257

Afstand 29763 26770 29763 31022 29763 26770 29763 31022 29763 26769 291168

65 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 21

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 105 Bus 5 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY

Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 305 310 309 314 315 320

Start

Slut Køretid

07.36 08.52 10.42 11.35 13.25 14.14

08.34 09.43 11.33 12.32 14.08 15.12

Pakkebeskrivelse pakke 1

57 50 51 57 43 58 316

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over

1 1

0

2

18 59 2 53 6 0

138

31022 27307 29628 27334 17623 25901 158815

66 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.12 Side: 22

Vognløbsliste Vogngruppe 105.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 105 Bus 5 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY

Hornsyld v/ Lindevej Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 304 305 310 309 314 315 320

Start

Slut Køretid

07.00 07.36 08.52 10.42 11.35 13.25 14.14

07.29 08.34 09.43 11.33 12.32 14.08 15.12

Pakkebeskrivelse pakke 1

29 57 50 51 57 43 58 345

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 7 18 59 2 53 6

1 1

0

2

0

145

14421 31022 27307 29628 27334 17623 25901 173236

67 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 110 Bus 1 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 301 304 307 312 313 314 317 322 331 336 337 338 339

Start

Slut Køretid

05.38 06.15 07.42 10.06 11.18 11.58 12.40 14.06 17.55 19.06 20.12 21.20 22.25

06.10 07.32 08.55 11.13 11.53 12.33 13.50 15.13 18.57 20.07 21.14 22.21 22.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

32 75 73 67 35 35 70 67 62 61 62 61 30 730

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 5 10 71 5 5 7 16 162 9 5 6 4

2

0

2

0

305

22124 32030 34539 32030 16099 13549 34539 32030 34539 32030 34539 32030 16099 366177

68 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 110 Bus 1 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 301 304 307 312 313 314 317 322 325 330 331 336 337 338 339

Start

Slut Køretid

05.38 06.15 07.42 10.06 11.18 11.58 12.40 14.06 15.20 16.45 17.55 19.06 20.12 21.20 22.25

06.10 07.32 08.55 11.13 11.53 12.33 13.50 15.13 16.33 17.52 18.57 20.07 21.14 22.21 22.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

32 75 73 67 35 35 70 67 73 67 62 61 62 61 30 870

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 5 10 71 5 5 7 16 7 12 3 9 5 6 4

2

0

2

0

165

22124 32030 34539 32030 16099 13549 34539 32030 34539 32030 34539 32030 34539 32030 16099 432746

69 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 3

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 110 Bus 1 - Stationering Brædstrup Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 602 603 606 607 610 611

Start

Slut Køretid

08.04 08.45 11.06 12.45 14.06 16.50

08.35 09.57 12.13 13.55 15.07 17.20

Pakkebeskrivelse pakke 1

31 72 67 70 61 30 331

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 10 69 32 11 103

0

0

0

225

Afstand 13549 35889 32030 34539 32030 16099 164136

70 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 4

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 110 Bus 1 - Stationering Brædstrup Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 54 (54)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 602 603 606 607 610 611 611 614 613 616 615

Start

Slut Køretid

08.04 08.45 11.06 12.45 14.06 16.50 17.20 18.06 19.23 21.06 22.40

08.35 09.57 12.13 13.55 15.07 17.20 17.52 19.09 20.25 22.07 23.10

Pakkebeskrivelse pakke 1

31 72 67 70 61 30 32 63 62 61 30 579

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 10 69 32 11 103 14 14 41 33

0

0

0

327

Afstand 13549 35889 32030 34539 32030 16099 22124 35560 34539 32030 16099 304488

71 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 5

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 110 Bus 1 - Stationering Brædstrup Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 702 701 704 703 706 705 708 707 712

Start

Slut Køretid

07.49 08.25 09.35 10.53 12.10 13.20 14.30 15.40 17.10

08.20 09.27 10.36 11.57 13.11 14.22 15.35 16.44 17.40

Pakkebeskrivelse pakke 1

31 62 61 64 61 62 63 64 30 498

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

5 8 17 13 9 8 5 26

2 0

2

Over

0

91

Afstand 13549 34539 32030 35889 32030 34539 35560 35889 22165 276190

72 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 6

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 110 Bus 1 - Stationering Brædstrup Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Brædstrup rtb. Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Brædstrup rtb. Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 702 701 704 703 706 705 708 707 712 709 714 713 718

Start

Slut Køretid

07.49 08.25 09.35 10.53 12.10 13.20 14.30 15.40 17.10 17.40 18.17 19.27 20.42

08.20 09.27 10.36 11.57 13.11 14.22 15.35 16.44 17.40 18.12 19.20 20.29 21.12

Pakkebeskrivelse pakke 1

31 62 61 64 61 62 63 64 30 32 63 62 30 685

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 5 8 17 13 9 8 5 26

2

5 7 13 0

2

0

116

Afstand 13549 34539 32030 35889 32030 34539 35560 35889 22165 22124 35560 34539 22165 390578

73 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 7

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 2 Rute 110 Bus 2 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 302 305 310 311 316 327 332 333

Start

Slut Køretid

05.48 06.32 08.20 09.35 12.16 15.47 17.06 18.18

06.23 07.55 09.27 10.45 13.23 16.57 18.13 18.48

Pakkebeskrivelse pakke 1

35 82 67 70 67 70 67 30 488

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 9 25 8 91 144 9 5

1

0

1

0

291

13549 32038 32030 34539 32030 34539 32030 16099 226854

74 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 8

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 2 Rute 110 Bus 2 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 302 305 310 311 316 319 324 327 332 333

Start

Slut Køretid

05.48 06.32 08.20 09.35 12.16 13.30 15.00 15.47 17.06 18.18

06.23 07.55 09.27 10.45 13.23 14.05 15.35 16.57 18.13 18.48

Pakkebeskrivelse pakke 1

35 82 67 70 67 35 35 70 67 30 558

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 9 25 8 91 7 55 12 9 5

1

0

1

0

221

13549 32038 32030 34539 32030 16099 13549 34539 32030 16099 256502

75 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 9

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 2 Rute 110 Bus 2 - Stationering Brædstrup Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 710 709

Start

Slut Køretid

16.34 17.10

17.05 17.40

Pakkebeskrivelse pakke 1

31 30 61

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 5

0

0

0

5

Afstand 13549 16099 29648

76 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 10

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 2 Rute 110 Bus 2 - Stationering Brædstrup Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Brædstrup rtb.

Turnr 710 709 712 711 716 715 720

Start

Slut Køretid

16.34 17.10 17.40 18.20 19.45 20.55 22.06

17.05 17.40 18.11 19.22 20.46 21.57 22.36

Pakkebeskrivelse pakke 1

31 30 31 62 61 62 30 307

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 5 9 23 9 9

0

0

0

55

Afstand 13549 16099 13549 34539 32030 34539 22165 166470

77 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 11

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 3 Rute 110 Bus 3 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Turnr 303 308 315 320 323 328

Start

Slut Køretid

06.15 07.44 11.47 13.13 14.52 16.10

07.32 08.54 12.57 14.22 16.02 17.17

Pakkebeskrivelse pakke 1

74 70 70 67 70 67 418

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3

12 173 16 30 8

2 0

5

Over

0

239

Afstand 34539 32030 34539 32030 34539 32030 199707

78 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 12

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 3 Rute 110 Bus 3 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 55 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Turnr 601 604 605 608 609 612

Start

Slut Køretid

07.55 09.06 10.45 13.06 14.45 16.06

08.57 10.13 11.55 14.14 15.57 17.07

Pakkebeskrivelse pakke 1

62 67 70 68 72 61 400

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 9 32 71 31 9

0

0

0

152

Afstand 34539 32030 34539 35560 35889 32030 204587

79 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.13 Side: 13

Vognløbsliste Vogngruppe 110.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 4 Rute 110 Bus 4 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY 110/70001.SY

Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Brædstrup rtb. Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal Horsens Trafikterminal Silkeborg Trafikterminal

Turnr 306 309 318 321 326 329 334 335

Start

Slut Køretid

07.05 08.20 13.00 13.47 15.06 16.47 18.06 19.12

07.48 08.55 13.35 14.57 16.13 17.57 19.07 20.14

Pakkebeskrivelse pakke 1

43 35 35 70 67 70 61 62 443

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 32 245 12 9 34 9 5

0

0

0

346

Afstand 13549 16099 13549 34539 32030 34539 32030 34539 210874

80 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.14 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 116 Bus 2 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 307 312 311 318 319 326

Start

Slut Køretid

08.51 10.39 12.51 14.39 17.10 20.07

10.32 12.17 14.32 16.17 18.45 21.42

Pakkebeskrivelse pakke 1

100 97 100 97 94 94 582

Turophold Under Over

0

1 1 1 1 1 1 6

Terminalophold Afstand Under Over 7 34 7 53 82 0

183

58397 54436 58397 54436 54420 54389 334475

81 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.14 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 116 Bus 2 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Hovedgård, Stationsvej Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 318 307 312 311 318 319 326

Start

Slut Køretid

07.06 08.51 10.39 12.51 14.39 17.10 20.07

07.29 10.32 12.17 14.32 16.17 18.45 21.42

Pakkebeskrivelse pakke 1

23 100 97 100 97 94 94 605

Turophold Under Over

0

1 1 1 1 1 1 6

Terminalophold Afstand Under Over 82 7 34 7 53 82 0

265

11540 58397 54436 58397 54436 54420 54389 346015

82 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 202 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Fre 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Boulevarden ved Campus Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 302 311 316 323 330 337 340 347 350 355 354 359 2 3 6 7

Start

Slut Køretid

05.05 06.02 06.57 08.12 12.10 13.41 15.05 16.12 18.10 20.10 21.46 22.40 25.00 26.00 27.00 28.00

05.59 06.53 07.53 09.08 13.08 14.37 16.06 17.53 19.52 21.02 22.35 23.32 25.56 26.54 27.56 28.56

Pakkebeskrivelse pakke 1

54 51 56 56 58 56 61 98 99 52 49 52 56 54 56 56 964

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 4 19 182 33 28 6 17 18 44 5 88 4 6 4

3 3

0

6

Over

0

461

Afstand 25900 28196 10507 28196 25900 28196 25900 55724 54006 28196 25900 28196 24099 26473 24099 24639 464127

83 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 202 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 302 311 340 347 350 355 354 359

Start

Slut Køretid

05.05 06.02 15.05 16.12 18.10 20.10 21.46 22.40

05.59 06.53 16.06 17.53 19.52 21.02 22.35 23.32

Pakkebeskrivelse pakke 1

54 51 61 98 99 52 49 52 516

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 3 492 6 17 18 44 5

3 3

0

6

0

585

25900 28196 25900 55724 54006 28196 25900 28196 272018

84 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 3

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 202 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 35 (196)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017 10-12-2017 - 14-12-2017, 17-12-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Boulevarden ved Campus Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 302 311 316 323 330 337 340 347 350 355 354 359

Start

Slut Køretid

05.05 06.02 06.57 08.12 12.10 13.41 15.05 16.12 18.10 20.10 21.46 22.40

05.59 06.53 07.53 09.08 13.08 14.37 16.06 17.53 19.52 21.02 22.35 23.32

Pakkebeskrivelse pakke 1

54 51 56 56 58 56 61 98 99 52 49 52 742

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 4 19 182 33 28 6 17 18 44 5

3 3

0

6

Over

0

359

Afstand 25900 28196 10507 28196 25900 28196 25900 55724 54006 28196 25900 28196 364817

85 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 4

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 202 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 604 605 612 613 618 619

Start

Slut Køretid

08.12 09.20 11.05 13.20 15.05 17.17

09.02 11.01 12.43 15.01 16.47 18.09

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 98 95 98 99 52 492

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

18 4 37 4 30

3 3 3 3 0

12

Over

0

93

Afstand 25605 55724 49693 55724 54006 28196 268948

86 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 5

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 202 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Hovedgård, Stationsvej Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 604 605 612 613 618 619 619 622 623 2 3 6 7

Start

Slut Køretid

08.12 09.20 11.05 13.20 15.05 17.17 18.10 19.10 21.17 25.00 26.00 27.00 28.00

09.02 11.01 12.43 15.01 16.47 18.09 19.02 20.52 22.35 25.56 26.54 27.56 28.56

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 98 95 98 99 52 52 99 75 56 54 56 56 940

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

18 4 37 4 30 1 8 25 145 4 6 4

3 3 3 3 3 3

0

18

Over

0

286

Afstand 25605 55724 49693 55724 54006 28196 31841 54006 39653 24099 26473 24099 24639 493758

87 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 6

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 202 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 50 (50)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017, 10-12-2017 - 14-12-2017 17-12-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Hovedgård, Stationsvej

Turnr 604 605 612 613 618 619 619 622 623

Start

Slut Køretid

08.12 09.20 11.05 13.20 15.05 17.17 18.10 19.10 21.17

09.02 11.01 12.43 15.01 16.47 18.09 19.02 20.52 22.35

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 98 95 98 99 52 52 99 75 718

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

18 4 37 4 30 1 8 25

3 3 3 3

0

3 3 18

Over

0

127

Afstand 25605 55724 49693 55724 54006 28196 31841 54006 39653 394448

88 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 7

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 202 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 702 703 706 707 712 715

Start

Slut Køretid

08.05 09.20 11.10 13.20 15.10 17.17

08.52 11.07 12.52 15.07 16.45 18.09

Pakkebeskrivelse pakke 1

47 104 99 104 92 52 498

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

28 3 28 3 32

3 3 3 3 0

12

Over

0

94

Afstand 25900 60037 54006 60037 49693 28196 277869

89 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 8

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 202 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Hovedgård, Stationsvej

Turnr 702 703 706 707 712 715 715 720 723

Start

Slut Køretid

08.05 09.20 11.10 13.20 15.10 17.17 18.10 19.10 21.40

08.52 11.07 12.52 15.07 16.45 18.09 19.02 20.45 22.50

Pakkebeskrivelse pakke 1

47 104 99 104 92 52 52 92 67 709

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

28 3 28 3 32 1 8 55

3 3 3 3

0

3 3 18

Over

0

158

Afstand 25900 60037 54006 60037 49693 28196 31841 49693 35340 394743

90 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 9

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 202 Bus 2 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Hovedgård, Stationsvej Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Boulevarden ved Campus Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Hovedgård, Stationsvej Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter Hovedgård, Stationsvej

Turnr 305 312 312 327 332 339 346 357

Start

Slut Køretid

05.51 06.12 06.48 09.41 11.38 14.05 16.24 21.16

06.12 06.35 07.55 11.32 13.29 16.20 18.29 22.34

Pakkebeskrivelse pakke 1

21 23 67 108 108 132 122 75 656

Turophold Under

0

Terminalophold

Over

3 3 3 3 3 15

Under

Over 13 106 6 36 4 167

0

332

Afstand 11457 11540 25900 59098 54006 62962 62601 39653 327217

91 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 10

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 202 Bus 2 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 55 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Hovedgård, Stationsvej Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Hovedgård, Stationsvej Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 602 603 606 609 616 617

Start

Slut Køretid

06.50 07.45 09.55 11.20 13.05 15.20

07.40 09.03 11.15 13.01 14.50 16.12

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 75 73 98 102 52 450

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

5 52 5 4 30

3 7 3 3 0

16

Over

0

96

Afstand 25605 39653 37440 55724 54006 28196 240624

92 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 11

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 202 Bus 3 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 301 318 325 328 335 344 351

Start

Slut Køretid

05.21 06.35 08.41 10.38 13.09 15.19 18.20

06.10 08.35 10.24 12.29 15.14 17.35 19.12

Pakkebeskrivelse pakke 1

49 117 100 108 122 133 52 681

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

25 6 14 40 5 45

3 3 3 3 3 0

15

Over

0

135

Afstand 31841 54006 54785 54006 62961 62601 28196 348396

93 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 12

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 202 Bus 3 - Stationering Horsens Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal

Turnr 701 704 705 708 711 716

Start

Slut Køretid

07.40 08.35 11.20 13.10 15.20 17.10

08.32 10.17 13.07 14.52 17.07 18.00

Pakkebeskrivelse pakke 1

52 99 104 99 104 50 508

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 63 3 28 3

3 3 3 3 0

12

Over

0

100

Afstand 31841 54006 60037 54006 59098 28106 287094

94 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 13

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 202 Bus 3 - Stationering Horsens Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 701 704 705 708 711 716 716 719 724 725

Start

Slut Køretid

07.40 08.35 11.20 13.10 15.20 17.10 18.03 19.20 21.05 22.45

08.32 10.17 13.07 14.52 17.07 18.00 18.45 20.59 22.40 23.37

Pakkebeskrivelse pakke 1

52 99 104 99 104 50 42 96 92 52 790

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 63 3 28 3 3 35 6 5

3 3 3 3 3 3 0

18

Over

0

149

Afstand 31841 54006 60037 54006 59098 28106 21587 55724 49693 28196 442294

95 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 14

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 202 Bus 4 - Stationering Vejle Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Vejle Trafikcenter Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 309 324 329 334 341

Start

Slut Køretid

05.46 08.30 10.41 12.38 14.41

08.02 10.39 12.32 14.22 15.45

Pakkebeskrivelse pakke 1

133 126 108 101 64 532

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 3 3 3 0

12

Over 28 2 6 19

0

55

Afstand 61778 61578 60037 49693 29805 262891

96 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 15

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 202 Bus 5 - Stationering Vejle Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Fre 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 1895/70108.SY 1895/70108.SY 1895/70108.SY 1895/70108.SY

Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Uldum Kro Vejle Trafikcenter Uldum Kro

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Uldum Kro Vejle Trafikcenter Uldum Kro Vejle Trafikcenter

Turnr 303 304 313 320 331 342 349 352 1 2 3 4

Start

Slut Køretid

04.55 05.50 06.40 08.10 12.09 14.24 17.15 19.10 25.00 26.00 27.00 28.00

05.46 06.36 07.41 09.07 14.13 16.36 19.02 20.52 25.55 26.55 27.55 28.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

51 46 61 57 121 129 104 99 55 55 55 55 888

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

4 4 29 182 11 39 8 248 5 5 5

3 3 3 3

0

12

Over

0

540

Afstand 28196 21587 29805 25900 62961 62601 60037 54006 33312 31022 33312 31022 473761

97 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 16

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 202 Bus 5 - Stationering Vejle Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 47 (251)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017, 10-12-2017 - 14-12-2017 17-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Aarhus Rutebilstation Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Turnr 303 304 313 320 331 342 349 352

Start

Slut Køretid

04.55 05.50 06.40 08.10 12.09 14.24 17.15 19.10

05.46 06.36 07.41 09.07 14.13 16.36 19.02 20.52

Pakkebeskrivelse pakke 1

51 46 61 57 121 129 104 99 668

Turophold Under

0

Terminalophold

Over

3 3 3 3 12

Under

Over 4 4 29 182 11 39 8

0

277

Afstand 28196 21587 29805 25900 62961 62601 60037 54006 345093

98 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 17

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 202 Bus 5 - Stationering Vejle Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra

Turnr 601 608 607 610 611 614 615

Start

Slut Køretid

06.45 08.35 10.20 11.20 12.20 13.20 14.17 16.15

08.29 10.13 11.14 12.13 13.14 14.13 15.11 17.07

Pakkebeskrivelse pakke 1

101 95 54 53 54 53 54 52 516

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 3

0

6

Over 6 7 6 7 6 4 64

0

100

Afstand 60037 49693 28196 25900 28196 25900 28196 31841 277959

99 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 18

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 202 Bus 5 - Stationering Vejle Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY

Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Turnr 601 608 607 610 611 614 615 620 621 624 1 4 5 8

Start

Slut Køretid

06.45 08.35 10.20 11.20 12.20 13.20 14.17 16.15 17.10 19.20 21.10 25.00 26.00 27.00 28.00

08.29 10.13 11.14 12.13 13.14 14.13 15.11 17.07 18.52 21.07 22.52 25.56 26.54 27.56 28.54

Pakkebeskrivelse pakke 1

101 95 54 53 54 53 54 52 99 104 99 56 54 56 54 1038

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 3

6 7 6 7 6 4 64 3 28 3 128 4 6 4

3 3 3

0

15

Over

0

276

Afstand 60037 49693 28196 25900 28196 25900 28196 31841 54006 60037 54006 24639 25908 24639 25908 547102

100 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 19

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 202 Bus 5 - Stationering Vejle Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 50 (50)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017, 10-12-2017 - 14-12-2017 17-12-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Turnr 601 608 607 610 611 614 615 620 621 624

Start

Slut Køretid

06.45 08.35 10.20 11.20 12.20 13.20 14.17 16.15 17.10 19.20 21.10

08.29 10.13 11.14 12.13 13.14 14.13 15.11 17.07 18.52 21.07 22.52

Pakkebeskrivelse pakke 1

101 95 54 53 54 53 54 52 99 104 99 818

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3 3

0

3 3 3 15

Over 6 7 6 7 6 4 64 3 28 3

0

134

Afstand 60037 49693 28196 25900 28196 25900 28196 31841 54006 60037 54006 446008

101 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 20

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 202 Bus 5 - Stationering Vejle Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Turnr 709 710 713 714

Start

Slut Køretid

14.20 15.10 16.20 17.15

15.04 16.00 17.12 18.05

Pakkebeskrivelse pakke 1

44 50 52 50 196

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 6 20 3

0

0

0

29

Afstand 23883 25900 28196 25900 103879

102 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 21

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 202 Bus 5 - Stationering Vejle Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Turnr 709 710 713 714 717 718 721 722

Start

Slut Køretid

14.20 15.10 16.20 17.15 18.20 19.15 20.20 21.15

15.04 16.00 17.12 18.05 19.12 20.05 21.12 22.05

Pakkebeskrivelse pakke 1

44 50 52 50 52 50 52 50 400

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 6 20 3 15 3 15 3

0

0

0

65

Afstand 23883 25900 28196 25900 28196 25900 28196 25900 212071

103 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 22

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 6 Rute 202 Bus 6 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Turnr 308 319 326 333 338 345

Start

Slut Køretid

06.30 07.43 09.38 11.41 13.38 15.40

07.32 09.26 11.20 13.32 15.24 16.39

Pakkebeskrivelse pakke 1

62 100 99 108 103 59 531

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

11 12 21 6 16

3 3 3 3 0

12

Over

0

66

Afstand 27389 54785 49693 60037 49693 28196 269793

104 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 23

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 7 Rute 202 Bus 7 - Stationering Vejle Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Fre 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY 1830/70108.SY

Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Boulevarden ved Campus Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Turnr 315 336 343 348 353 356 356 1 4 5 8

Start

Slut Køretid

06.43 08.30 13.47 15.05 17.10 19.16 21.10 22.40 25.00 26.00 27.00 28.00

08.26 09.23 14.50 16.59 18.50 21.03 22.00 23.29 25.56 26.54 27.56 28.54

Pakkebeskrivelse pakke 1

100 53 63 111 97 104 50 49 56 54 56 54 847

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3

4 264 15 11 26 7 40 91 4 6 4

3 3 3

0

12

Over

0

472

Afstand 54785 28106 27389 55725 49693 60037 28106 25900 24639 25908 24639 25908 430835

105 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 24

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 7 Rute 202 Bus 7 - Stationering Vejle Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 47 (251)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY 202/70001.SY

Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Boulevarden ved Campus Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017, 10-12-2017 - 14-12-2017 17-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Vejle Trafikcenter Tranbjerg Hovedgade v/Tra Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Turnr 315 336 343 348 353 356 356

Start

Slut Køretid

06.43 08.30 13.47 15.05 17.10 19.16 21.10 22.40

08.26 09.23 14.50 16.59 18.50 21.03 22.00 23.29

Pakkebeskrivelse pakke 1

100 53 63 111 97 104 50 49 627

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

3

4 264 15 11 26 7 40

3 3 3 0

12

Over

0

367

Afstand 54785 28106 27389 55725 49693 60037 28106 25900 329741

106 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 25

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 7 Rute 202 Bus 7 - Stationering Vejle Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 1895/70108.SY 1895/70108.SY 1895/70108.SY 1895/70108.SY

Vejle Trafikcenter Uldum Kro Vejle Trafikcenter Uldum Kro

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Uldum Kro Vejle Trafikcenter Uldum Kro Vejle Trafikcenter

Turnr 1 2 3 4

Start

Slut Køretid

25.00 26.00 27.00 28.00

25.55 26.55 27.55 28.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

55 55 55 55 220

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 5 5 5

0

0

0

15

Afstand 33312 31022 33312 31022 128668

107 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 26

Vognløbsliste Vogngruppe 202.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 8 Rute 202 Bus 8 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 202/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY

Horsens Trafikterminal Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal

Turnr 306 317 313 314

Start

Slut Køretid

06.10 07.10 14.45 15.44

07.06 08.10 15.30 16.32

Pakkebeskrivelse pakke 1

56 60 45 48 209

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 4 395 14

0

0

0

413

Afstand 25900 28196 18851 20504 93451

108 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 205.SY / Pakke 1 - 49.udbud Vognløb 1 Rute 205 Bus 1 - Stationering Juelsminde Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY

Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Turnr 302 303 308 307 312 311 316 315 322 321 326 325 330 327 332 327

Start

Slut Køretid

05.37 06.46 07.43 09.46 10.45 11.46 12.39 13.50 14.51 15.51 17.30 18.55 19.50 20.55 21.45 22.45

06.24 07.37 08.39 10.35 11.36 12.35 13.27 14.42 15.48 16.43 18.28 19.47 20.48 21.45 22.38 23.40

Pakkebeskrivelse pakke 1

46 51 55 48 50 48 47 51 56 51 58 52 58 50 53 54 828

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1

Over 22 6 67 10 10 4 23 9 3 47 27 3 7

1 1 1 1 1 1 1 1

7 0

1 10

0

245

Afstand 26000 23919 27307 28321 27307 28321 26000 29628 21738 29628 29763 26770 29763 26770 29763 31022 442020

109 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 205.SY / Pakke 1 - 49.udbud Vognløb 2 Rute 205 Bus 2 - Stationering - Juelsminde Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 302 303 308 311 320 319 324 323

Start

Slut Køretid

05.30 06.33 07.35 12.40 13.53 14.48 15.45 16.47

06.20 07.30 08.35 13.37 14.44 15.38 16.35 17.36

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 56 59 56 50 49 49 48 417

Turophold Under

0

Terminalophold

Over 1 1 1 1 1 1 1 7

Under

Over 13 5 245 16 4 7 12

0

302

Afstand 26744 31022 29763 31022 27275 29595 26000 28321 229742

110 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 3

Vognløbsliste Vogngruppe 205.SY / Pakke 1 - 49.udbud Vognløb 3 Rute 205 Bus 3 - Stationering Juelsminde Dagtype 12345 Kørselsdag: Antal dage:

Fre 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY 1833/70108.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Boulevarden ved Campus Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 302 301 308 307 312 309 318 317 322 321 328 327 2 3 6 7

Start

Slut Køretid

05.28 06.46 07.44 08.50 10.34 11.45 13.17 14.20 15.34 16.40 17.43 19.55 25.00 26.00 27.00 28.00

06.26 07.32 08.34 09.46 11.34 12.42 14.11 15.21 16.31 17.39 18.34 20.36 25.55 26.55 27.55 28.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

58 46 50 56 58 56 54 61 57 59 50 40 55 55 55 55 865

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

20 12 16 48 11 35 9 13 9 4 81 264 5 5 5

2 1

1 1

0

5

Over

0

537

Afstand 29763 22783 25311 29268 29763 31022 27307 29629 27334 29268 20430 28321 29478 30222 29478 30222 449599

111 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 4

Vognløbsliste Vogngruppe 205.SY / Pakke 1 - 49.udbud Vognløb 3 Rute 205 Bus 3 - Stationering Juelsminde Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY

Periode: 26-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 302 301 308 307 312 309 322 321 328 327

Start

Slut Køretid

05.28 06.46 07.44 08.50 10.34 11.45 15.34 16.40 17.43 19.55

06.26 07.32 08.34 09.46 11.34 12.42 16.31 17.39 18.34 20.36

Pakkebeskrivelse pakke 1

58 46 50 56 58 56 57 59 50 40 530

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 20 12 16 48 11 172 9 4 81

2 1

0

1 1 5

0

373

29763 22783 26744 29268 29763 31022 27334 29268 20430 28321 274696

112 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.16 Side: 5

Vognløbsliste Vogngruppe 205.SY / Pakke 1 - 49.udbud Vognløb 3 Rute 205 Bus 3 - Stationering Juelsminde Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 35 (196)

Køreplan Type Afgangsdestination 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Boulevarden ved Campus Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017 10-12-2017 - 14-12-2017, 17-12-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb.

Turnr 302 301 308 307 312 309 318 317 322 321 328 327

Start

Slut Køretid

05.28 06.46 07.44 08.50 10.34 11.45 13.17 14.20 15.34 16.40 17.43 19.55

06.26 07.32 08.34 09.46 11.34 12.42 14.11 15.21 16.31 17.39 18.34 20.36

Pakkebeskrivelse pakke 1

58 46 50 56 58 56 54 61 57 59 50 40 645

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

20 12 16 48 11 35 9 13 9 4 81

2 1

0

1 1 5

Over

0

258

Afstand 29763 22783 25311 29268 29763 31022 27307 29629 27334 29268 20430 28321 330199

113 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.17 Side: 6

Vognløbsliste Vogngruppe 205.SY / Pakke 1 - 49.udbud Vognløb 3 Rute 205 Bus 3 - Stationering Juelsminde Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Turnr 702 701 704 703 706 705 708 707

Start

Slut Køretid

09.17 10.08 11.43 12.46 13.36 14.44 15.42 16.45

10.07 11.03 12.32 13.33 14.16 15.39 16.32 17.25

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 54 48 46 40 54 50 40 382

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 40 14 3 28 3 13

1 1 1 1 0

4

Over

0

102

Afstand 26744 31022 27307 29628 20259 31022 26744 20285 213011

114 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.17 Side: 7

Vognløbsliste Vogngruppe 205.SY / Pakke 1 - 49.udbud Vognløb 3 Rute 205 Bus 3 - Stationering Juelsminde Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 105/70001.SY 205/70001.SY 205/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 104/70001.SY 105/70001.SY

Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Vejle Trafikcenter Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb. Horsens Trafikterminal Juelsminde rtb.

Turnr 702 701 704 703 706 705 708 707 710 709 712 709

Start

Slut Køretid

09.17 10.08 11.43 12.46 13.36 14.44 15.42 16.45 17.57 18.50 19.46 21.57

10.07 11.03 12.32 13.33 14.16 15.39 16.32 17.25 18.47 19.40 20.36 22.52

Pakkebeskrivelse pakke 1

50 54 48 46 40 54 50 40 50 50 50 54 586

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 40 14 3 28 3 13 32 3 6 81

1 1 1 1

0

1 5

Over

0

224

Afstand 26744 31022 27307 29628 20259 31022 26744 20285 26744 26769 26744 31022 324290

115 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 215 Bus 1 - Stationering Nørre Snede Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Fre 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 1894/70108.SY 1894/70108.SY 1894/70108.SY 1894/70108.SY

Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 302 305 312 313 316 317 326 329 334 335 338 2 1 4 3

Start

Slut Køretid

05.18 06.16 08.55 10.40 11.35 12.40 15.00 16.45 18.53 20.42 22.20 25.00 26.00 27.00 28.00

06.14 07.55 10.28 11.33 12.28 14.15 16.40 18.24 20.25 22.17 22.59 25.55 26.55 27.55 28.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

56 98 93 53 53 93 97 93 89 93 39 55 55 55 55 1077

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

2 60 12 2 12 45 5 29 17 3 121 5 5 5

1

2 3 6 3 2

0

17

Over

0

323

Afstand 28120 57921 57518 30450 28120 59807 57518 59807 57518 60422 29398 33489 34324 33489 34324 662225

116 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 215 Bus 1 - Stationering Nørre Snede Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 47 (251)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY

Periode: 25-06-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017, 10-12-2017 - 14-12-2017 17-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb.

Turnr 302 305 312 313 316 317 326 329 334 335 338

Start

Slut Køretid

05.18 06.16 08.55 10.40 11.35 12.40 15.00 16.45 18.53 20.42 22.20

06.14 07.55 10.28 11.33 12.28 14.15 16.40 18.24 20.25 22.17 22.59

Pakkebeskrivelse pakke 1

56 98 93 53 53 93 97 93 89 93 39 857

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

2 60 12 2 12 45 5 29 17 3

1

2 3 6 3 2 0

17

Over

0

187

Afstand 28120 57921 57518 30450 28120 59807 57518 59807 57518 60422 29398 526599

117 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 3

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 215 Bus 1 - Stationering Nørre Snede Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 602 603 606 607 610 611

Start

Slut Køretid

07.25 08.40 10.53 12.40 14.53 16.40

08.16 10.15 12.26 14.15 16.26 17.33

Pakkebeskrivelse pakke 1

51 93 90 93 90 53 470

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

24 38 14 38 14

2 3 2 3 0

10

Over

0

128

Afstand 28120 60422 57518 60422 57518 30450 294450

118 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 4

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 215 Bus 1 - Stationering Nørre Snede Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 4 (4)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 1894/70108.SY 1894/70108.SY 1894/70108.SY 1894/70108.SY

Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-11-2017 - 25-11-2017, 01-12-2017 - 02-12-2017, 08-12-2017 - 09-12-2017, 15-12-2017 - 16-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 602 603 606 607 610 611 611 614 615 2 1 4 3

Start

Slut Køretid

07.25 08.40 10.53 12.40 14.53 16.40 17.35 19.06 20.41 25.00 26.00 27.00 28.00

08.16 10.15 12.26 14.15 16.26 17.33 18.15 20.36 21.32 25.55 26.55 27.55 28.55

Pakkebeskrivelse pakke 1

51 93 90 93 90 53 40 89 51 55 55 55 55 870

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

24 38 14 38 14 2 51 5 208 5 5 5

2 3 2 3 1

0

11

Over

0

409

Afstand 28120 60422 57518 60422 57518 30450 29357 60488 30450 33489 34324 33489 34324 550371

119 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 5

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 215 Bus 1 - Stationering Nørre Snede Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 50 (50)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-11-2017, 26-11-2017 - 30-11-2017, 03-12-2017 - 07-12-2017, 10-12-2017 - 14-12-2017 17-12-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 602 603 606 607 610 611 611 614 615

Start

Slut Køretid

07.25 08.40 10.53 12.40 14.53 16.40 17.35 19.06 20.41

08.16 10.15 12.26 14.15 16.26 17.33 18.15 20.36 21.32

Pakkebeskrivelse pakke 1

51 93 90 93 90 53 40 89 51 650

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

24 38 14 38 14 2 51 5

2 3 2 3 1 0

11

Over

0

186

Afstand 28120 60422 57518 60422 57518 30450 29357 60488 30450 414745

120 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 6

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 215 Bus 1 - Stationering Nørre Snede Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 701 704 705 708 709

Start

Slut Køretid

09.18 10.53 12.40 15.35 16.40

09.58 12.26 13.33 16.26 17.33

Pakkebeskrivelse pakke 1

40 90 53 51 53 287

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

55 14 122 14

3

0

3

Over

0

205

Afstand 29357 57518 30450 28120 30450 175895

121 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 7

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 215 Bus 1 - Stationering Nørre Snede Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 701 704 705 708 709 710 711 714 715

Start

Slut Køretid

09.18 10.53 12.40 15.35 16.40 17.35 18.42 20.53 22.40

09.58 12.26 13.33 16.26 17.33 18.25 20.15 22.25 23.31

Pakkebeskrivelse pakke 1

40 90 53 51 53 50 91 89 51 568

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

55 14 122 14 2 17 38 15

3

2 3 0

8

Over

0

277

Afstand 29357 57518 30450 28120 30450 28120 59807 57518 30450 351790

122 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 8

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 205 Bus 2 - Stationering Nørre Snede Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 301 306 309 320 323 330 333 336 337

Start

Slut Køretid

05.05 06.00 08.40 13.35 14.40 16.55 18.55 21.06 22.42

05.44 07.44 09.33 14.32 16.16 18.32 20.30 22.38 23.33

Pakkebeskrivelse pakke 1

39 99 53 57 94 92 93 89 51 667

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

16 56 242 8 39 23 36 4

5 2 5 2 3 0

17

Over

0

424

Afstand 29357 57518 30450 28120 59807 57518 60422 57518 30450 411160

123 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 9

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 215 Bus 2 - Stationering Nørre Snede Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb.

Turnr 601 604 605 608 609 612

Start

Slut Køretid

07.35 08.52 10.40 12.53 14.40 16.53

08.15 10.25 12.15 14.26 16.15 17.32

Pakkebeskrivelse pakke 1

40 90 93 90 93 39 445

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

37 15 38 14 38

3 2 3 2 0

10

Over

0

142

Afstand 29357 57518 60422 57518 60422 29398 294635

124 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 10

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 215 Bus 2 - Stationering Nørre Snede Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 54 (54)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb.

Turnr 601 604 605 608 609 612 612 613 616

Start

Slut Køretid

07.35 08.52 10.40 12.53 14.40 16.53 17.35 18.42 20.50

08.15 10.25 12.15 14.26 16.15 17.32 18.26 20.17 21.29

Pakkebeskrivelse pakke 1

40 90 93 90 93 39 51 93 39 628

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

37 15 38 14 38 3 16 33

3 2 3 2 2 0

12

Over

0

194

Afstand 29357 57518 60422 57518 60422 29398 28120 60422 29398 412575

125 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 11

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 215 Bus 2 - Stationering - Nørre Snede Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb.

Turnr 702 703 706 707 710

Start

Slut Køretid

09.34 10.40 12.53 14.40 16.53

10.25 12.15 14.26 16.15 17.32

Pakkebeskrivelse pakke 1

51 93 90 93 39 366

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

15 38 14 38

2 3 2 0

7

Over

0

105

Afstand 28120 60422 57518 60422 29398 235880

126 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 12

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 215 Bus 2 - Stationering - Nørre Snede Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 702 703 706 707 710 709 712 713

Start

Slut Køretid

09.34 10.40 12.53 14.40 16.53 17.35 18.53 20.42

10.25 12.15 14.26 16.15 17.32 18.15 20.25 21.33

Pakkebeskrivelse pakke 1

51 93 90 93 39 40 89 51 546

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

15 38 14 38 3 38 17

2 3 2 3 0

10

Over

0

163

Afstand 28120 60422 57518 60422 29398 29357 57518 30450 353205

127 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 13

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 215 Bus 3 - Stationering Nørre Snede Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb. Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Nørre-Snede rtb.

Turnr 304 307 314 315 318 319 328 331

Start

Slut Køretid

06.20 07.35 09.52 11.40 12.35 13.40 15.53 17.40

07.16 09.21 11.28 12.33 13.28 15.15 17.28 18.33

Pakkebeskrivelse pakke 1

56 104 93 53 53 93 93 53 598

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

19 31 12 2 12 38 12

2 3 2 2 0

9

Over

0

126

Afstand 28120 60737 57518 30450 28120 59807 57518 31065 353335

128 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 14

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 215 Bus 4 - Stationering Vejle Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY

Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Nørre-Snede rtb. Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter Silkeborg Trafikterminal Vejle Trafikcenter

Turnr 303 310 311 318 315 324 327 332

Start

Slut Køretid

05.46 07.42 09.45 11.53 12.35 13.52 15.40 17.53

07.27 09.15 11.20 12.32 13.15 15.33 17.16 19.25

Pakkebeskrivelse pakke 1

92 93 93 39 40 98 94 89 638

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

9

15 30 33 3 37 7 37

2

0

3 2 3 19

Over

0

162

Afstand 59807 57518 60737 29398 29357 57518 59807 57518 411660

129 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 15

Vognløbsliste Vogngruppe 215.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 5 Rute 215 Bus 5 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 215/70001.SY 523/70011.SY

Horsens Trafikterminal Boulevarden ved Campus Tørring St. Boulevarden ved Campus Tørring St.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Tørring St. Boulevarden ved Campus Tørring St. Brædstrup rtb.

Turnr 310 321 322 325 305

Start

Slut Køretid

06.30 13.50 14.34 15.05 15.49

07.35 14.34 15.02 15.49 16.24

Pakkebeskrivelse pakke 1

65 44 28 44 35 216

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 375 3

0

0

0

378

26186 17948 3 17948 17333 79418

130 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 220.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 220 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 301 302 303 304 307 306 309 308 313 320

Start

Slut Køretid

06.06 06.45 07.36 08.35 09.38 10.23 11.45 12.35 13.51 15.42

06.44 07.25 08.25 09.16 10.19 11.03 12.29 13.23 15.32 17.22

Pakkebeskrivelse pakke 1

38 40 49 41 41 40 44 48 100 99 540

Turophold Under

0

Terminalophold

Over

1 1 2

Under

Over 1 11 10 22 4 42 6 28 10

0

134

Afstand 18667 18642 20712 18743 18768 18642 18750 20605 54467 54436 262432

131 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 220.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 220 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY

Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 31-12-2017 - 31-12-2017

Ankomstdestination Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal

Turnr 601 602 603 604

Start

Slut Køretid

08.42 09.45 11.06 16.45

09.28 10.31 11.52 17.31

Pakkebeskrivelse pakke 1

46 46 46 46 184

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 17 35 293

0

0

0

345

Afstand 22658 22633 22658 22633 90582

132 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 3

Vognløbsliste Vogngruppe 220.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 1 Rute 220 Bus 1 - Stationering Horsens Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 54 (54)

Køreplan Type Afgangsdestination 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY

Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-12-2017, 01-01-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal

Turnr 601 602 603 604 605 606

Start

Slut Køretid

08.42 09.45 11.06 16.45 17.45 19.10

09.28 10.31 11.52 17.31 18.31 19.56

Pakkebeskrivelse pakke 1

46 46 46 46 46 46 276

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

Over 17 35 293 14 39

0

0

0

398

Afstand 22658 22633 22658 22633 22658 22633 135873

133 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.18 Side: 4

Vognløbsliste Vogngruppe 220.SY / Pakke 1 - 49. udbud Vognløb 2 Rute 220 Bus 2 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY

Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Herning rtb. Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal

Turnr 301 308 311 312 317 318 319 320

Start

Slut Køretid

05.15 06.54 13.30 14.20 16.39 17.25 18.40 19.30

06.52 08.33 14.14 15.08 17.19 18.05 19.20 20.08

Pakkebeskrivelse pakke 1

96 98 44 48 40 40 40 38 444

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 1

0

2

Over 2 297 6 91 6 35 10

0

447

Afstand 54467 54436 18750 20605 18667 18642 18667 18642 222876

134 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.20 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 502.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 502 Bus 1 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY

Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st.

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb.

Turnr 301 304 305 310 309 314 313 318

Start

Slut Køretid

05.37 06.55 07.46 11.52 13.05 14.15 15.08 16.45

06.15 07.44 08.36 12.41 13.50 15.04 15.53 17.34

Pakkebeskrivelse pakke 1

38 49 50 49 45 49 45 49 374

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 40 2 196 24 25 4 52

0

0

0

343

22263 24475 23641 24930 23641 24930 23641 24475 191996

135 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.20 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 502.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 502 Bus 1 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY

Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Campus Skanderborg Skanderborg st.

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Skanderborg st. Brædstrup rtb.

Turnr 301 304 305 305 310 309 314 314 313 318

Start

Slut Køretid

05.37 06.55 07.46 08.36 11.52 13.05 14.05 14.15 15.08 16.40 16.45

06.15 07.44 08.36 08.44 12.41 13.50 14.15 15.04 15.53 16.45 17.34

Pakkebeskrivelse pakke 1

38 49 50 8 49 45 10 49 45 5 49 397

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 40 2 188 24 15 4 47

0

0

0

320

22263 24475 23641 2482 24930 23641 4381 24930 23641 1952 24475 200811

136 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.20 Side: 3

Vognløbsliste Vogngruppe 502.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 502 Bus 2 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY

Voerladegård Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st.

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb.

Turnr 302 303 308 315 320

Start

Slut Køretid

06.23 07.00 08.02 16.40 17.35

06.48 07.50 08.51 17.25 18.24

Pakkebeskrivelse pakke 1

25 50 49 45 49 218

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 12 12 469 10

0

0

0

503

10058 23641 24930 23641 24475 106745

137 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.20 Side: 4

Vognløbsliste Vogngruppe 502.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 502 Bus 2 - Stationering Brædstrup Dagtype 12345 Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY 502/70001.SY

Voerladegård Brædstrup rtb. Skanderborg st. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Campus Skanderborg Skanderborg st.

Midttrafiks 49. udbud

Periode 70001.SY

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Brædstrup rtb. Skanderborg st. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Brædstrup rtb. Skanderborg st. Skanderborg st. Brædstrup rtb.

Turnr 302 303 303 308 307 312 311 316 315 320

Start

Slut Køretid

06.23 07.00 07.50 08.02 11.55 13.03 14.06 15.25 16.40 17.30 17.35

06.48 07.50 07.58 08.51 12.40 14.02 14.51 16.24 17.25 17.35 18.24

Pakkebeskrivelse pakke 1

25 50 8 49 45 59 45 59 45 5 49 439

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 12 4 184 23 4 34 16 5

0

0

0

282

10058 23641 2482 24930 23641 28782 23641 28782 23641 1952 24475 216025

138 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.19 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 513.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 513 Bus 1 Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 523/70011.SY 523/70011.SY 215/70001.SY 513/70011.SY 513/70011.SY 513/70011.SY 513/70011.SY 513/70011.SY

Tørring St. Brædstrup rtb. Tørring St. Vejle Trafikcenter Tørring Gymnasium Vejle Trafikcenter Tørring Gymnasium Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Brædstrup rtb. Tørring St. Vejle Trafikcenter Tørring Gymnasium Vejle Trafikcenter Tørring Gymnasium Vejle Trafikcenter Gl. Tørring v/kirken

Turnr 301 302 308 303 306 307 310 311

Start

Slut Køretid

07.04 07.44 08.20 09.00 14.00 15.00 15.48 17.05

07.38 08.16 08.53 09.37 14.50 15.46 16.38 17.50

Pakkebeskrivelse pakke 1

34 32 33 37 50 45 50 44 325

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 6 4 7 263 10 2 27

1 0

1 2

0

319

17212 18616 15617 17116 18751 21081 18751 20379 147523

139 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

04-10-2016 11.19 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 513.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 513 Bus 2 Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 513/70011.SY 513/70011.SY 513/70011.SY 513/70011.SY 523/70011.SY 513/70011.SY 513/70011.SY

Gl. Tørring v/kirken Vejle Trafikcenter Gl. Tørring v/kirken Vejle Trafikcenter Tørring St. Tørring Gymnasium Vejle Trafikcenter

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Vejle Trafikcenter Tørring Gymnasium Vejle Trafikcenter Tørring St. Brædstrup rtb. Vejle Trafikcenter Gl. Tørring v/kirken

Turnr 302 301 304 305 303 308 309

Start

Slut Køretid

06.35 07.35 12.14 13.15 14.00 15.10 16.15

07.30 08.18 13.02 14.00 14.35 16.05 17.02

Pakkebeskrivelse pakke 1

55 43 48 41 35 50 44 316

Turophold Under Over

Terminalophold Afstand Under Over 5 236 13

4

0

5 3 12

35 10 0

299

18049 17473 18049 19219 17333 18751 20379 129253

140 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 1

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 116 Bus 1 - Stationering Ejstrupholm Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Ejstrupholm, Østergade Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Ejstrupholm, Østergade

Turnr 302 303 310 309 314 315 322 325

Start

Slut Køretid

04.58 05.54 08.39 10.51 12.37 14.52 16.50 21.30

05.47 07.39 10.17 12.32 14.17 16.35 18.30 22.19

Pakkebeskrivelse pakke 1

49 104 97 100 99 102 99 48 698

Turophold Under

0

Terminalophold

Over 1 1 1 1 1 1 1 7

Under

Over 7 60 34 5 35 15 180

0

336

Afstand 31385 55082 54436 58397 54436 54467 54436 31410 394049

141 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 2

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 1 Rute 110 Bus 1 - Stationering Ejstrupholm Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 55 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Ejstrupholm, Østergade Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Nørre-Snede rtb.

Turnr 602 601 606 605 610

Start

Slut Køretid

07.15 08.51 12.40 15.01 16.40

08.07 10.29 14.16 16.36 17.33

Pakkebeskrivelse pakke 1

51 97 95 94 53 390

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 1 1 1 0

4

Over 44 131 45 4

0

224

Afstand 31385 54420 54389 54420 30159 224773

142 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 3

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 116 Bus 2 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 307 312 311 318 319 326

Start

Slut Køretid

08.51 10.39 12.51 14.39 17.10 20.07

10.32 12.17 14.32 16.17 18.45 21.42

Pakkebeskrivelse pakke 1

100 97 100 97 94 94 582

Turophold Under Over

0

1 1 1 1 1 1 6

Terminalophold Afstand Under Over 7 34 7 53 82 0

183

58397 54436 58397 54436 54420 54389 334475

143 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 4

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 2 Rute 116 Bus 2 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 202/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Hovedgård, Stationsvej Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 318 307 312 311 318 319 326

Start

Slut Køretid

07.06 08.51 10.39 12.51 14.39 17.10 20.07

07.29 10.32 12.17 14.32 16.17 18.45 21.42

Pakkebeskrivelse pakke 1

23 100 97 100 97 94 94 605

Turophold Under Over

0

1 1 1 1 1 1 6

Terminalophold Afstand Under Over 82 7 34 7 53 82 0

265

11540 58397 54436 58397 54436 54420 54389 346015

144 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 5

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 116 Bus 3 - Stationering Herning Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 49 51

Ons Tor Fre 53 51 51 (255)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 146/70001.SY

Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Tørring St. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Turnr 304 305 316 315 316 321

Start

Slut Køretid

05.46 07.57 13.39 15.39 16.26 17.54

07.29 09.38 15.17 16.19 17.06 19.29

Pakkebeskrivelse pakke 1

102 100 97 40 40 94 473

Turophold Under

Terminalophold

Over

Under

1 1 1

0

1 4

Over 28 241 22 7 48

0

346

Afstand 54436 54467 54436 18667 18642 54420 255068

145 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 6

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 116 Bus 3 - Stationering Herning Dagtype 6 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Lør 55 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Turnr 604 603 608 607

Start

Slut Køretid

08.40 12.51 14.41 17.01

10.17 14.29 16.16 18.36

Pakkebeskrivelse pakke 1

96 97 94 94 381

Turophold Under

0

Terminalophold

Over 1 1 1 1 4

Under

Over 154 12 45

0

211

Afstand 54389 54420 54389 54420 217618

146 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 7

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 116 bus 3 - Stationering Herning Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Turnr 702 701 704 705

Start

Slut Køretid

08.10 09.54 12.42 14.54

09.44 11.29 14.16 16.29

Pakkebeskrivelse pakke 1

93 94 93 94 374

Turophold Under

0

Terminalophold

Over 1 1 1 1 4

Under

Over 10 73 38

0

121

Afstand 54389 54420 54389 54420 217618

147 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 8

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 3 Rute 116 bus 3 - Stationering Herning Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Turnr 702 701 704 705 708 709

Start

Slut Køretid

08.10 09.54 12.42 14.54 18.42 20.54

09.44 11.29 14.16 16.29 20.16 22.29

Pakkebeskrivelse pakke 1

93 94 93 94 93 94 561

Turophold Under

0

Terminalophold

Over 1 1 1 1 1 1 6

Under

Over 10 73 38 133 38

0

292

Afstand 54389 54420 54389 54420 54389 54420 326427

148 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 9

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 116 Bus 4 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 10 11

Ons Tor Fre 11 11 12 (55)

Køreplan Type Afgangsdestination 220/70001.SY 220/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 13-08-2017, 14-10-2017 - 22-10-2017, 21-12-2017 - 02-01-2018, 10-02-2018 - 18-02-2018 24-03-2018 - 02-04-2018, 27-04-2018 - 29-04-2018, 10-05-2018 - 13-05-2018, 19-05-2018 - 21-05-2018 05-06-2018 - 05-06-2018

Ankomstdestination Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 305 310 317 324 323 328

Start

Slut Køretid

08.08 13.13 15.52 17.40 20.06 21.50

08.54 14.01 17.33 19.15 21.39 23.25

Pakkebeskrivelse pakke 1

46 48 100 94 92 94 474

Turophold Under Over

0

1 1 1 1 4

Terminalophold Afstand Under Over 259 111 7 51 11 0

439

20630 20605 54420 54389 54420 54389 258853

149 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 10

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 116 Bus 4 - Stationering Horsens Dagtype 12345 Periode 70001.SY Kørselsdage: Antal dage:

Man Tir 39 40

Ons Tor Fre 42 40 39 (200)

Køreplan Type Afgangsdestination 104/70001.SY 220/70001.SY 220/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Snaptun Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 14-08-2017 - 13-10-2017, 23-10-2017 - 20-12-2017, 03-01-2018 - 09-02-2018, 19-02-2018 - 23-03-2018 03-04-2018 - 26-04-2018, 30-04-2018 - 09-05-2018, 14-05-2018 - 18-05-2018, 22-05-2018 - 04-06-2018 06-06-2018 - 30-06-2018

Ankomstdestination Horsens Trafikterminal Tørring Gymnasium Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 304 305 310 317 324 323 328

Start

Slut Køretid

06.57 08.08 13.13 15.52 17.40 20.06 21.50

07.28 08.54 14.01 17.33 19.15 21.39 23.25

Pakkebeskrivelse pakke 1

31 46 48 100 94 92 94 505

Turophold Under Over

0

1 1 1 1 4

Terminalophold Afstand Under Over 40 259 111 7 51 11 0

479

7090 20630 20605 54420 54389 54420 54389 265943

150 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 11

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 116 Bus 4 - Stationering Horsens Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 1 (1)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY

Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 24-12-2017 - 24-12-2017

Ankomstdestination Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 703 706

Start

Slut Køretid

12.54 15.40

14.29 17.14

Pakkebeskrivelse pakke 1

94 93 187

Turophold Under 0

Terminalophold

Over 1 1 2

Under

Over 71

0

71

Afstand 54420 54389 108809

151 af 190


09/11/2016

** Midt Syd ** Bruger: FD09\MTRR

09-11-2016 09.13 Side: 12

Vognløbsliste Vogngruppe 116.SY / Pakke 1 - 49. Udbud Vognløb 4 Rute 116 Bus 4 - Stationering Horsens Dagtype 7 Periode 70001.SY Kørselsdag: Antal dage:

Søn 60 (60)

Køreplan Type Afgangsdestination 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY 146/70001.SY

Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb.

Midttrafiks 49. udbud

Periode: 25-06-2017 - 23-12-2017, 25-12-2017 - 30-06-2018

Ankomstdestination Herning rtb. Horsens Trafikterminal Herning rtb. Horsens Trafikterminal

Turnr 703 706 707 710

Start

Slut Køretid

12.54 15.40 18.54 21.10

14.29 17.14 20.29 22.44

Pakkebeskrivelse pakke 1

94 93 94 93 374

Turophold Under

0

Terminalophold

Over 1 1 1 1 4

Under

Over 71 100 41

0

212

Afstand 54420 54389 54420 54389 217618

152 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 1

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Dagtype

Delperiode

Dagtype

Daglige Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

Tidsopdeling af samlet kørsel Hverdage incl. Lørdage 00-06

105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 6

26.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18 25.06.17-13.08.17 14.08.17-30.12.17 31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 6

35 45 5 43 6 28 5 25 3 18 8 1 5 10 18 7 20 1 27

444 443 444 443 444 443 444 443 444 443 443 444 443 443 443 562 512 351 512

127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 157 147 84 147

1155 1485 165 1419 198 924 165 825 99 594 264 33 165 330 594

* 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY Transport

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6

25.06.17-23.11.17 24.11.17-25.11.17 26.11.17-30.11.17 01.12.17-02.12.17 03.12.17-07.12.17 08.12.17-09.12.17 10.12.17-14.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-30.06.18 24.11.17-25.11.17

12345 109 5 1 12345 4 5 1 12345 4 5 1 12345 4 5 1 12345 130 6 1

540 760 540 760 540 760 540 760 540 220

129 174 129 174 129 174 129 174 129 45

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Midttrafiks 49. udbud

Søn- og Helligdage

06-18(06-14) 18-24(14-24)

12460 15975 1780 15265 2136 9940 1780 8875 1068 6390 2840 356 1775 3550 6390 2254 5440

1925 2475 275 2365 330 1540 275 1375 165 990 440 55 275 550 990 1680 4800

7473

6351

2725 245 100 245 100 245 100 245 3250

46325 425 1700 425 1700 425 1700 425 55250

9810 90 360 90 360 90 360 90 11700

15670

214122

49806

06-18

00-06,18-24

15540 19935 2220 19049 2664 12404 2220 11075 1332 7974 3544 444 2215 4430 7974 3934 10240 351 13824

351

Pakkebeskrivelse pakke 1

351

Ialt

220 220

58860 760 2160 760 2160 760 2160 760 70200 220 280169

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

351 2356 09

220 571

4445 5715 635 5461 762 3556 635 3175 381 2286 1016 127 635 1270 2286 1099 2940 84 3969

7900 10093 1129 9644 1354 6280 1129 5607 677 4037 1794 226 1121 2243 4037 2224 5719 198 7720

14061 28473 174 381 516 1045 174 381 516 1045 174 381 516 1045 174 381 16770 33959 45 119 73597 140342 153 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 2

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Transport * 105.SY * 105.SY * 105.SY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY

* 105.SY * 105.SY * 105.SY Transport

Dagtype

Delperiode

Daglige

Dagtype

Tidsopdeling af samlet kørsel

Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

Hverdage incl. Lørdage 00-06

15670 2 70001.SY 2 70001.SY 2 70001.SY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

4 70001.SY 4 70001.SY 4 70001.SY

6 01.12.17-02.12.17 6 08.12.17-09.12.17 6 15.12.17-16.12.17 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 7 7 7

25.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18 25.06.17-30.12.17 31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

12345 25.06.17-30.06.18 6 25.06.17-23.11.17 6 24.11.17-25.11.17

06-18(06-14) 18-24(14-24)

214122

49806

159 174 159 174 159 174 159 174 159 174 174 159 174 174 174 167 136 167 187 138 187

13720 19665 1960 18791 2352 12236 1960 10925 1176 7866 3496 392 2185 4370 7866 5724

8505 10935 1215 10449 1458 6804 1215 6075 729 4374 1944 243 1215 2430 4374 7857

5873

7708

183 146 191

117810 5649 269 458407

6 6 6

1 1 1

220 220 220

45 45 45

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 7 7 7

35 45 5 43 6 28 5 25 3 18 8 1 5 10 18 27 1 27 26 1 34

635 680 635 680 635 680 635 680 635 680 680 635 680 680 680 503 392 503 546 362 546

12345 255 6 21 6 1

628 594 814

15670 Midttrafiks 49. udbud

Søn- og Helligdage

42330 6825 325 176816

Pakkebeskrivelse pakke 1

06-18

351

00-06,18-24

220 220 220 220

Ialt

280169 220 220 220

361

31

8580 330 11220

5616 32 7344

22225 30600 3175 29240 3810 19040 3175 17000 1905 12240 5440 635 3400 6800 12240 13581 392 13581 14196 362 18564

220 14123

160140 12474 814 685858

20842

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

571 220 220 220 2324 20

392 14196 362 18564 3860 01

220 34965

73597 140342 45 119 45 119 45 119 5565 7830 795 7482 954 4872 795 4350 477 3132 1392 159 870 1740 3132 4509 136 4509 4862 138 6358

12358 16646 1765 15906 2119 10357 1765 9248 1059 6658 2959 353 1850 3699 6658 7441 215 7441 8429 211 11022

46665 78972 3066 6813 191 444 187711 355087 154 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 3

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Dagtype

Delperiode

Daglige

Dagtype

Tidsopdeling af samlet kørsel

Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

Transport * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY * 105.SY

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

01.12.17-02.12.17 08.12.17-09.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-30.12.17 31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.12.17 01.01.18-30.06.18

6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

1 1 1 2 1 27 26 1 2 32

814 814 814 594 403 594 548 386 548 548

191 191 191 146 114 146 136 109 136 136

105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY 105.SY

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

25.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

35 45 5 43 6 28 5 25 3 18 8 1 5 10 18

316 345 316 345 316 345 316 345 316 345 345 316 345 345 345

85 92 85 92 85 92 85 92 85 92 92 85 92 92 92

12345 25.06.17-13.08.17 12345 14.08.17-13.10.17

12345 12345

35 45

730 870

148 170

* * * * * * * * * * * * * * *

* 110.SY * 110.SY Transport

Hverdage incl. Lørdage 00-06

15670

1 70001.SY 1 70001.SY

Midttrafiks 49. udbud

Søn- og Helligdage

06-18(06-14) 18-24(14-24)

458407 269 269 269 538

176816 325 325 325 650

7412

8626

06-18

20842

00-06,18-24

14123 220 220 220

403 10452 386 804 12864

3796 292 4672

11060 15525 1580 14835 1896 9660 1580 8625 948 6210 2760 316 1725 3450 6210 770 990 17430

15295 25965 594804

Ialt

685858 814 814 814 1188 403 16038 14248 386 1096 17536

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

34965 220 220 220 403 14248 386 1096 17536 3779 25

11060 15525 1580 14835 1896 9660 1580 8625 948 6210 2760 316 1725 3450 6210 9485 12195 208747

Pakkebeskrivelse pakke 1

45751

23543

25550 39150 890275

1439 40

69294

187711 355087 191 444 191 444 191 444 292 649 114 217 3942 8759 3536 7570 109 204 272 582 4352 9317 2975 4140 425 3956 510 2576 425 2300 255 1656 736 85 460 920 1656

5559 7796 794 7449 953 4851 794 4331 476 3118 1386 159 866 1732 3118

5180 12816 7650 19474 236806 459389 155 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 4

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Transport * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY Transport

Dagtype

Delperiode

Dagtype

Daglige Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 7 7 7

14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18 25.06.17-30.12.17 31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 7 7 7

5 43 6 28 5 25 3 18 8 1 5 10 18 27 1 27 26 1 34

730 870 730 870 730 870 730 870 870 730 870 870 870 579 331 579 685 498 685

148 170 148 170 148 170 148 170 170 148 170 170 170 169 96 169 150 125 150

2 2 2 2 2 2 2 2 2

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

25.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

35 45 5 43 6 28 5 25 3

488 558 488 558 488 558 488 558 488

122 141 122 141 122 141 122 141 122

Midttrafiks 49. udbud

Tidsopdeling af samlet kørsel Hverdage incl. Lørdage 00-06

17430 110 946 132 616 110 550 66 396 176 22 110 220 396

Søn- og Helligdage

06-18(06-14) 18-24(14-24)

594804 2185 24811 2622 16156 2185 14425 1311 10386 4616 437 2885 5770 10386 6480

208747 1355 11653 1626 7588 1355 6775 813 4878 2168 271 1355 2710 4878 9153

6603

9030

06-18

45751

00-06,18-24

23543

5678

890275 3650 37410 4380 24360 3650 21750 2190 15660 6960 730 4350 8700 15660 15633 331 15633 17810 498 23290

33563

17080 25110 2440 23994 2928 15624 2440 13950 1464 1217950

331 13468 498 17612 420 540 60 516 72 336 60 300 36 23620

15155 22635 2165 21629 2598 14084 2165 12575 1299 800367

1505 1935 215 1849 258 1204 215 1075 129 282740

Pakkebeskrivelse pakke 1

77660

Ialt

4342

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

69294

331 17810 498 23290 4789 05

111223

236806 459389 740 1831 7310 18608 888 2197 4760 12117 740 1831 4250 10819 444 1099 3060 7789 1360 3462 148 366 850 2164 1700 4327 3060 7789 4563 8221 96 164 4563 8221 3900 10155 125 276 5100 13280 4270 7940 6345 11543 610 1134 6063 11030 732 1361 3948 7182 610 1134 3525 6413 366 681 310932 622523 156 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 5

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Dagtype

Delperiode

Dagtype

Daglige Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

18 8 1 5 10 18 26 1 34

558 558 488 558 558 558 307 61 307

141 141 122 141 141 141 77 35 77

Tidsopdeling af samlet kørsel Hverdage incl. Lørdage 00-06

Søn- og Helligdage

06-18(06-14) 18-24(14-24)

Transport * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY * 110.SY

2 2 2 2 2 2 2 2 2

* 110.SY * 110.SY

3 70001.SY 3 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18 6 25.06.17-30.06.18

12345 255 6 55

418 400

115 108

106590 13809

7791

* 110.SY

4 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

443

125

81600

31365

* 116.SY * 116.SY

1 70001.SY 1 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18 6 25.06.17-30.06.18

12345 255 6 55

698 390

139 98

144075 12421

19890 8639

* 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY Transport

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

582 605 582 605 582 605 582 605 582 605 605

110 125 110 125 110 125 110 125 110 125 125

15505 20970 2215 20038 2658 13048 2215 11650 1329 8388 3728 1290716

4865 6255 695 5977 834 3892 695 3475 417 2502 1112 383724

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 7 7 7

03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

25.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 7 7 7

35 45 5 43 6 28 5 25 3 18 8

23620 216 96 12 60 120 216

14025

38365 Midttrafiks 49. udbud

800367 9054 4024 433 2515 5030 9054

282740 774 344 43 215 430 774

Pakkebeskrivelse pakke 1

06-18

00-06,18-24

77660

33563

2106 61 2754

5876 7684

Ialt

1217950 10044 4464 488 2790 5580 10044 7982 61 10438

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

111223

7982 61 10438 2615 21

310932 622523 2538 4617 1128 2052 122 227 705 1283 1410 2565 2538 4617 2002 4328 35 30 2618 5660

106590 22000

400 2143 10

29325 5940

50925 11252

112965

1882 45

31875

53773

390

177990 21450

390 3324 00

83371

20370 27225 2910 26015 3492 16940 2910 15125 1746 10890 4840 1843299

400

47123

130494

35445 100482 5390 12363 3850 11707 5625 15571 550 1672 5375 14879 660 2007 3500 9688 550 1672 3125 8650 330 1003 2250 6228 1000 2768 458818 952542 157 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 6

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Dagtype

Delperiode

Dagtype

Daglige Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

Transport * 116.SY * 116.SY * 116.SY * 116.SY

2 2 2 2

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345

10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18

12345 12345 12345 12345

1 5 10 18

582 605 605 605

110 125 125 125

* * * * *

116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY

3 3 3 3 3

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 6 7 7 7

25.06.17-30.06.18 25.06.17-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

12345 255 6 55 7 26 7 1 7 34

473 381 561 374 561

116 91 121 74 121

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY 116.SY

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 7 7 7

25.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 7 7 7

474 505 474 505 474 505 474 505 474 505 505 474 505 505 505 374 187 374

112 127 112 127 112 127 112 127 112 127 127 112 127 127 127 94 47 94

Tidsopdeling af samlet kørsel Hverdage incl. Lørdage 00-06

38365

Transport

35 45 5 43 6 28 5 25 3 18 8 1 5 10 18 26 1 34

3570

Midttrafiks 49. udbud

06-18(06-14) 18-24(14-24)

1290716 443 2330 4660 8388

383724 139 695 1390 2502

94605 9037

22440 11537

7490 11025 1070 10535 1284 6860 1070 6125 642 4410 1960 214 1225 2450 4410

41935

Søn- og Helligdage

1470949

06-18

83371

345 9724 374 12716

00-06,18-24

47123

36 4862 6358

9100 11700 1300 11180 1560 7280 1300 6500 780 4680 2080 260 1300 2600 4680

488727

Pakkebeskrivelse pakke 1

Ialt

1843299 582 3025 6050 10890 120615 20955 14586 374 19074

4862 187 6358

4862 6358

16590 22725 2370 21715 2844 14140 2370 12625 1422 9090 4040 474 2525 5050 9090 9724 187 12716

117937

69599

2189147

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

130494

2550 10

458818 952542 110 334 625 1730 1250 3460 2250 6228

381 14586 374 19074 2926 44

29580 5005 3146 74 4114

65042 11969 8487 218 11099

9724 187 12716 2494 57

3920 5715 560 5461 672 3556 560 3175 336 2286 1016 112 635 1270 2286 2444 47 3196

9060 11967 1294 11436 1553 7446 1294 6649 777 4787 2128 259 1330 2659 4787 5658 109 7399

187536

542219 1141701 158 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 7

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Transport * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY Transport

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dagtype

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 6 6 6

Delperiode

25.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-23.11.17 24.11.17-25.11.17 26.11.17-30.11.17 01.12.17-02.12.17 03.12.17-07.12.17 08.12.17-09.12.17 10.12.17-14.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18 25.06.17-23.11.17 24.11.17-25.11.17 01.12.17-02.12.17 08.12.17-09.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-30.12.17

Dagtype

12345 12345 12345 12345 5 12345 5 12345 5 12345 5 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 6 6 6

Daglige Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

516 742 516 742 964 742 964 742 964 742 964 742 516 742 516 742 516 742 742 516 742 742 742 718 940 940 940 940 718

125 189 125 189 218 189 218 189 218 189 218 189 125 189 125 189 125 189 189 125 189 189 189 140 184 184 184 184 140

35 45 5 24 1 4 1 4 1 4 1 3 6 28 5 25 3 18 8 1 5 10 18 21 1 1 1 1 2

Tidsopdeling af samlet kørsel Hverdage incl. Lørdage 00-06

41935 1890 2430 270 1296 276 216 276 216 276 216 276 162 324 1512 270 1350 162 972 432 54 270 540 972

56593 Midttrafiks 49. udbud

06-18(06-14) 18-24(14-24)

1470949 7350 19620 1050 10464 436 1744 436 1744 436 1744 436 1308 1260 12208 1050 10900 630 7848 3488 210 2180 4360 7848 5943 283 283 283 283 566 1577340

488727 8820 11340 1260 6048 252 1008 252 1008 252 1008 252 756 1512 7056 1260 6300 756 4536 2016 252 1260 2520 4536 9135 435 435 435 435 870 564732

Pakkebeskrivelse pakke 1

Søn- og Helligdage 06-18

117937

00-06,18-24

69599

222 222 222 222 117937

70487

Ialt

2189147 18060 33390 2580 17808 964 2968 964 2968 964 2968 964 2226 3096 20776 2580 18550 1548 13356 5936 516 3710 7420 13356 15078 940 940 940 940 1436 2387089

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

187536

222 222 222 222 188424

542219 1141701 4375 9521 8505 16417 625 1360 4536 8756 218 464 756 1459 218 464 756 1459 218 464 756 1459 218 464 567 1094 750 1632 5292 10215 625 1360 4725 9120 375 816 3402 6567 1512 2919 125 272 945 1824 1890 3648 3402 6567 2940 8283 184 494 184 494 184 494 184 494 280 789 590966 1241070 159 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 8

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Dagtype

Transport * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY

1 1 1 1 1

* 202.SY * 202.SY

2 70001.SY 2 70001.SY 3 3 3 3

* * * *

202.SY 202.SY 202.SY 202.SY

Delperiode

Daglige

Dagtype

Tidsopdeling af samlet kørsel

Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

Hverdage incl. Lørdage 00-06

56593 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

6 6 7 7 7

31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

6 6 7 7 7

1 27 26 1 34

492 718 709 498 709

110 140 138 108 138

12345 25.06.17-30.06.18 6 25.06.17-30.06.18

12345 255 6 55

656 450

128 105

2295

12345 7 7 7

25.06.17-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

12345 255 7 26 7 1 7 34

681 790 508 790

130 146 96 146

9945

06-18(06-14) 18-24(14-24)

1577340

564732

7841

11545

138465 18894

26520 5406

150450

13260

4 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

532

95

3570

132090

* 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY Transport

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 6

12345 109 668 5 1 888 12345 4 668 5 1 888 12345 4 668 5 1 888 12345 4 668 5 1 888 12345 130 668 6 21 818 6 1 1038 6 1 1038 6 1 1038

129 174 129 174 129 174 129 174 129 147 176 176 176

6649 281 244 281 244 281 244 281 7930

48941 449 1796 449 1796 449 1796 449 58370 8337 397 397 397 2149103

25.06.17-23.11.17 24.11.17-25.11.17 26.11.17-30.11.17 01.12.17-02.12.17 03.12.17-07.12.17 08.12.17-09.12.17 10.12.17-14.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-30.06.18 25.06.17-23.11.17 24.11.17-25.11.17 01.12.17-02.12.17 08.12.17-09.12.17

88838 Midttrafiks 49. udbud

06-18

17222 158 632 158 632 158 632 158 20540 8841 421 421 421 671857

Pakkebeskrivelse pakke 1

00-06,18-24

117937 483

70487 9

12714 489 16626

5720 9 7480

450

13208 508 17272

* 202.SY

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

Søn- og Helligdage

179687

7332 9588

220 220 220 101285

Ialt

2387089 492 19386 18434 498 24106

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

188424 492 18434 498 24106 4347 38

590966 1241070 110 269 3780 10650 3588 10263 108 278 4692 13421

167280 24750

450 3200 30

32640 5775

83440 13234

173655 20540 508 26860

20540 508 26860 3692 43

33150 3796 96 4964

88841 11500 287 15038

135660

2261 00

24225

67037

72812 888 2672 888 2672 888 2672 888 86840 17178 1038 1038 1038 3190770

220 220 220 280972

14061 37615 174 474 516 1380 174 474 516 1380 174 474 516 1380 174 474 16770 44862 3087 9366 176 547 176 547 176 547 744580 1654848 160 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 9

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Dagtype

Delperiode

Daglige

Dagtype

Tidsopdeling af samlet kørsel

Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

Transport * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY * 202.SY

5 5 5 5 5 5 5

* 202.SY

6 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

531

116

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 6

25.06.17-23.11.17 24.11.17-25.11.17 26.11.17-30.11.17 01.12.17-02.12.17 03.12.17-07.12.17 08.12.17-09.12.17 10.12.17-14.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-30.06.18 24.11.17-25.11.17 01.12.17-02.12.17 08.12.17-09.12.17 15.12.17-16.12.17

12345 109 5 1 12345 4 5 1 12345 4 5 1 12345 4 5 1 12345 130 6 1 6 1 6 1 6 1

627 847 627 847 627 847 627 847 627 220 220 220 220

139 183 139 183 139 183 139 183 139 45 45 45 45

* * * * * * * * * * * * *

202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY 202.SY

Hverdage incl. Lørdage 00-06

88838 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

6 6 6 6 7 7 7

15.12.17-16.12.17 17.12.17-30.12.17 31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

6 6 6 6 7 7 7

1 1038 2 818 1 516 27 818 26 400 1 196 34 400

176 147 102 147 105 54 105

06-18(06-14) 18-24(14-24)

2149103 397 794

671857 421 842

10888

11198

179687

4966 191 6494

00-06,18-24

101285 220

5434 5 7106

135405

220 220 220 220

41093 377 1508 377 1508 377 1508 377 49010

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

209

63

* 205.SY

1 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

828

204

5610

130305

* 205.SY

2 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

417

123

7650

98685

102978

2675007

Ialt

3190770 1038 1636 516 22086 10400 196 13600

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

280972 220 516 10400 196 13600 4016 24

135405 27250 250 1000 250 1000 250 1000 250 32500 220 220 220 220

8 70001.SY

Midttrafiks 49. udbud

06-18

516

* 202.SY

Transport

Søn- og Helligdage

S&H-

53295 75225

823293

Pakkebeskrivelse pakke 1

191854

114930

744580 1654848 176 547 294 892 102 278 3969 12042 2730 5514 54 104 3570 7210

2256 45

29580

68797

68343 847 2508 847 2508 847 2508 847 81510 220 220 220 220

220 220 220 220 2694 05

15151 183 556 183 556 183 556 183 18070 45 45 45 45

35942 431 1319 431 1319 431 1319 431 42866 129 129 129 129

53295

888 15

16065

23830

211140

3519 00

52020 112715

106335

1772 15

31365

3908062

306784

58584

920306 2030366 161 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 10

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Transport * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 205.SY * 215.SY * 215.SY Transport

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Dagtype

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

1 70001.SY 1 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 7 7 7

Delperiode

26.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-23.11.17 24.11.17-25.11.17 26.11.17-30.11.17 01.12.17-02.12.17 03.12.17-07.12.17 08.12.17-09.12.17 10.12.17-14.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

12345 25.06.17-23.11.17 12345 24.11.17-25.11.17

Midttrafiks 49. udbud

Daglige Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

530 645 530 645 865 645 865 645 865 645 865 645 530 645 530 645 530 645 645 530 645 645 645 586 382 586

161 183 161 183 228 183 228 183 228 183 228 183 161 183 161 183 161 183 183 161 183 183 183 153 113 153

12345 109 857 5 1 1077

173 203

Dagtype

12345 12345 12345 12345 5 12345 5 12345 5 12345 5 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 7 7 7

35 45 5 24 1 4 1 4 1 4 1 3 6 28 5 25 3 18 8 1 5 10 18 26 1 34

Tidsopdeling af samlet kørsel Hverdage incl. Lørdage 00-06

102978 1120 1440 160 768 252 128 252 128 252 128 252 96 192 896 160 800 96 576 256 32 160 320 576

4578 262 116858

06-18(06-14) 18-24(14-24)

2675007 14840 24255 2120 12936 539 2156 539 2156 539 2156 539 1617 2544 15092 2120 13475 1272 9702 4312 424 2695 5390 9702

62130 570 2868827

823293 2590 3330 370 1776 74 296 74 296 74 296 74 222 444 2072 370 1850 222 1332 592 74 370 740 1332

26705 245 869113

Pakkebeskrivelse pakke 1

Søn- og Helligdage 06-18

00-06,18-24

191854

114930

10010 382 13090

5226

215336

Ialt

6834

3908062 18550 29025 2650 15480 865 2580 865 2580 865 2580 865 1935 3180 18060 2650 16125 1590 11610 5160 530 3225 6450 11610 15236 382 19924

126990

93413 1077 4197124

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

306784

15236 382 19924 3242 52

342326

920306 2030366 5635 9614 8235 14859 805 1373 4392 7925 228 450 732 1321 228 450 732 1321 228 450 732 1321 228 450 549 991 966 1648 5124 9246 805 1373 4575 8255 483 824 3294 5944 1464 2642 161 275 915 1651 1830 3302 3294 5944 3978 8432 113 213 5202 11026 18857 57399 203 662 994294 2189727 162 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 11

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Dagtype

Delperiode

Dagtype

Daglige Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

Transport * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY * 215.SY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

26.11.17-30.11.17 01.12.17-02.12.17 03.12.17-07.12.17 08.12.17-09.12.17 10.12.17-14.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-30.06.18 25.06.17-23.11.17 24.11.17-25.11.17 01.12.17-02.12.17 08.12.17-09.12.17 15.12.17-16.12.17 17.12.17-30.12.17 31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

12345 4 857 5 1 1077 12345 4 857 5 1 1077 12345 4 857 5 1 1077 12345 130 857 6 21 650 6 1 870 6 1 870 6 1 870 6 1 870 6 2 650 6 1 470 6 27 650 7 26 568 7 1 287 7 34 568

173 203 173 203 173 203 173 151 196 196 196 196 151 128 151 158 91 158

215.SY 215.SY 215.SY 215.SY 215.SY 215.SY 215.SY

2 2 2 2 2 2 2

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 6 6 6 7 7 7

25.06.17-30.06.18 25.06.17-30.12.17 31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18 25.06.17-23.12.17 24.12.17-24.12.17 25.12.17-30.06.18

12345 255 6 27 6 1 6 27 7 26 7 1 7 34

667 628 445 628 546 366 546

164 164 129 164 147 111 147

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

598

137

* * * * * * *

* 215.SY

3 70001.SY

Transport

Tidsopdeling af samlet kørsel Hverdage incl. Lørdage 00-06

116858 168 262 168 262 168 262 5460

06-18(06-14) 18-24(14-24)

2868827 2280 570 2280 570 2280 570 74100 6552 312 312 312 312 624

869113 980 245 980 245 980 245 31850 7098 338 338 338 338 676

8607

8943

06-18

215336

00-06,18-24

126990

220 220 220 220 470 8112 287 10608

9945

92565 7749

67575 9207

7932

9024

6656 8704

445 10166 366 13294

133553 Midttrafiks 49. udbud

Søn- og Helligdage

144075

8415

3220829

1016928

Pakkebeskrivelse pakke 1

259084

4030 5270

152530

Ialt

4197124 3428 1077 3428 1077 3428 1077 111410 13650 870 870 870 870 1300 470 17550 14768 287 19312

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

342326

220 220 220 220 470 14768 287 19312 4837 12

170085 16956 445 16956 14196 366 18564

14196 366 18564 3959 28

152490

2541 30

4782924

445

411614

994294 2189727 692 2106 203 662 692 2106 203 662 692 2106 203 662 22490 68458 3171 8710 196 550 196 550 196 550 196 550 302 829 128 294 4077 11198 4108 9147 91 176 5372 11961 41820 104846 4428 11140 129 295 4428 11140 3822 9183 111 236 4998 12009 34935

90100

1132173 2549953 163 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 12

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Transport * 215.SY

Dagtype

Delperiode

Dagtype

Daglige

Tidsopdeling af samlet kørsel

Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

00-06

133553 3570

4 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

638

149

Hverdage incl. Lørdage

Søn- og Helligdage

06-18(06-14) 18-24(14-24)

3220829 138210

1016928 20910

06-18

259084

00-06,18-24

152530

Ialt

4782924 162690

* * * * * * * * *

215.SY 215.SY 215.SY 215.SY 215.SY 215.SY 215.SY 215.SY 215.SY

5 5 5 5 5 5 5 5 5

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

14.08.17-13.10.17 23.10.17-20.12.17 03.01.18-09.02.18 19.02.18-23.03.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

45 43 28 25 18 8 5 10 18

216 216 216 216 216 216 216 216 216

48 48 48 48 48 48 48 48 48

9720 9288 6048 5400 3888 1728 1080 2160 3888

* * * *

220.SY 220.SY 220.SY 220.SY

1 1 1 1

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 6 6 6

25.06.17-30.06.18 25.06.17-30.12.17 31.12.17-31.12.17 01.01.18-30.06.18

12345 255 6 27 6 1 6 27

540 276 184 276

134 104 75 104

137700 3726

3726

3787

3665

137700 7452 184 7452

21165

113220

1066394

13090 17865 1870 17071 2244 11116 1870 9925 1122 7146 5338141

2 70001.SY

12345 25.06.17-30.06.18

12345 255

444

116

11220

80835

* 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY Transport

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

374 397 374 397 374 397 374 397 374 397

126 126 126 126 126 126 126 126 126 126

805 1035 115 989 138 644 115 575 69 414 153242

12285 16830 1755 16082 2106 10472 1755 9350 1053 6732 3706707

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

Midttrafiks 49. udbud

25.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18

35 45 5 43 6 28 5 25 3 18

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

411614 2711 30

9720 9288 6048 5400 3888 1728 1080 2160 3888

184

* 220.SY

S&H-

Pakkebeskrivelse pakke 1

259268

152530

720 00

2160 2064 1344 1200 864 384 240 480 864

3574 3415 2224 1985 1430 635 397 794 1430

2546 28

34170 2808 75 2808

66920 3669 91 3669

1887 00

29580

56833

184

411798

1132173 2549953 37995 104973

4410 6720 5670 9036 630 960 5418 8635 756 1152 3528 5623 630 960 3150 5020 378 576 2268 3615 1276047 2844289 164 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 13

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Dagtype

Delperiode

Dagtype

Daglige

Tidsopdeling af samlet kørsel

Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

00-06

153242 184 23 115 230 414

Transport * 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY * 502.SY

1 1 1 1 1

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345

30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18

12345 12345 12345 12345 12345

8 1 5 10 18

397 374 397 397 397

126 126 126 126 126

502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY 502.SY

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

25.06.17-13.08.17 14.08.17-13.10.17 14.10.17-22.10.17 23.10.17-20.12.17 21.12.17-02.01.18 03.01.18-09.02.18 10.02.18-18.02.18 19.02.18-23.03.18 24.03.18-02.04.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 10.05.18-13.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

35 45 5 43 6 28 5 25 3 18 8 1 5 10 18

218 439 218 439 218 439 218 439 218 439 439 218 439 439 439

* 513.SY * 513.SY * 513.SY * 513.SY * 513.SY * 513.SY * 513.SY Transport

1 1 1 1 1 1 1

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

14.08.17-13.10.17 23.10.17-20.12.17 03.01.18-09.02.18 19.02.18-23.03.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 14.05.18-18.05.18

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

45 43 28 25 18 8 5

325 325 325 325 325 325 325

* * * * * * * * * * * * * * *

Hverdage incl. Lørdage 06-18(06-14) 18-24(14-24)

06-18

79 130 79 130 79 130 79 130 79 130 130 79 130 130 130

6790 18675 970 17845 1164 11620 970 10375 582 7470 3320 194 2075 4150 7470

840 1080 120 1032 144 672 120 600 72 432 192 24 120 240 432

7630 19755 1090 18877 1308 12292 1090 10975 654 7902 3512 218 2195 4390 7902

91 91 91 91 91 91 91

14625 13975 9100 8125 5850 2600 1625 3871962

1072514

14625 13975 9100 8125 5850 2600 1625 5510482

259268

152530

Ialt

1066394

Pakkebeskrivelse pakke 1

259268

00-06,18-24

3706707 2992 351 1870 3740 6732

154208 Midttrafiks 49. udbud

Søn- og Helligdage

152530

5338141 3176 374 1985 3970 7146

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

411798

1276047 2844289 1008 1606 126 192 630 1004 1260 2008 1666 10 2268 3615

1663 10

411798

2765 5850 395 5590 474 3640 395 3250 237 2340 1040 79 650 1300 2340

3736 9721 534 9289 640 6049 534 5401 320 3888 1728 107 1080 2160 3888

4095 6639 3913 6343 2548 4131 2275 3688 1638 2655 728 1180 455 738 1327336 2927163 165 af 190


09/11/2016

** Midttrafik ** Brugernavn: FD09\MTRR

Udskrevet den 03.10.2016 kl. 15.07 Side : 14

A - KONTRAKT / Afregningsgrundlag

ke 1 - 49. Udbud), 110.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 116.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 202.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 205.SY (Pakke 1 - 49.udbud), 215.SY (Pakke 1 - 49. Udbud), 220.SY (Pakke 1 - 49. udbud), 50 Udtrækskriterie : Datointerval : 25.06.2017 - 30.06.2018, Parametersæt : 1 Resulterende gyldighed

Vogngr.Vognl. Perio.

Transport * 513.SY * 513.SY * * * * * * * * *

513.SY 513.SY 513.SY 513.SY 513.SY 513.SY 513.SY 513.SY 513.SY

Dagtype

Delperiode

Dagtype

Daglige

Tidsopdeling af samlet kørsel

Dage

Kpl-

Tillæg

antal

min

min

Hverdage incl. Lørdage 00-06

154208

06-18(06-14) 18-24(14-24)

1 70001.SY 1 70001.SY

12345 22.05.18-04.06.18 12345 06.06.18-30.06.18

12345 12345

10 18

325 325

91 91

3871962 3250 5850

2 2 2 2 2 2 2 2 2

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

45 43 28 25 18 8 5 10 18

316 316 316 316 316 316 316 316 316

100 100 100 100 100 100 100 100 100

14220 13588 8848 7900 5688 2528 1580 3160 5688

70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY 70001.SY

14.08.17-13.10.17 23.10.17-20.12.17 03.01.18-09.02.18 19.02.18-23.03.18 03.04.18-26.04.18 30.04.18-09.05.18 14.05.18-18.05.18 22.05.18-04.06.18 06.06.18-30.06.18

1072514

Søn- og Helligdage 06-18

259268

00-06,18-24

152530

Ialt

5510482 3250 5850 14220 13588 8848 7900 5688 2528 1580 3160 5688

S&H-

Vognløb

Tillægstid

Køre-

dage

kpltid

min.

plan

min

t min

i per.

km

411798

1327336 2927163 910 1475 1083 20 1638 2655

1053 20

Sum 154208 3944262 1072514 259268 152530 5582782 411798 Antal timer ialt 2570 65738 17875 4321 2542 93046 6863 Kørsel på rute : Dato : Underskrift : 93046 timer 22 min. Delfaktor for tillægstid : 24,18 Godkendelse : Køreplanophold : 0 timer 00 min. Tomkørsel : 107,39 Aftalepart : 0 timer 00 min. Delfaktor for døgnfordeling : Garagekørsel : 0 timer 00 min. Kpl. timer ialt : 31,78 km/t Kontraktgiver : 93046 timer 22 min. Hastighed : Køreplantimer incl. tillægstid : 115544 timer 26 min. * Vognløb og/eller køreplaner er ikke markeret med afregningsstatus Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

4500 4300 2800 2500 1800 800 500 1000 1800

5816 5558 3619 3231 2327 1034 646 1293 2327

1349884 2957144 22498

166 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

167 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

168 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

169 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

170 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

171 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

172 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

173 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

174 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

175 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

176 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

177 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

178 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

179 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

180 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

181 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

182 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

183 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

184 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

185 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

186 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

187 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

188 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

189 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

190 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

191 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

192 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

193 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

194 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

195 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

196 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

197 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

198 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

199 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

200 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

201 af 190


09/11/2016

Midttrafiks 49. udbud

Pakkebeskrivelse pakke 1

202 af 190

Pakke 1, Udbud 49 <2016> R+L+N=Bus Vejle (202:205:215:513:830:833:834:)  

Pakke 1, Udbud 49 <2016> R+L+N=Bus Vejle (202:205:215:513:830:833:834:)

Pakke 1, Udbud 49 <2016> R+L+N=Bus Vejle (202:205:215:513:830:833:834:)  

Pakke 1, Udbud 49 <2016> R+L+N=Bus Vejle (202:205:215:513:830:833:834:)

Advertisement