Page 1

Åbent Borgermøde, Roberthus 19. november 2012 kl. 19.00

OMRÅDEFORNYELSE OMRÅDEFORNYELSE I  EGTVED  Suzanne Eben Ditlevsen, arkitekt, chefkonsulent


19.00‐19.05 VELKOMST Allan Andersen Allan Andersen  Formand Egtved  Udviklingsråd

19.05‐19.15 Peder Hummelmose Formand for  Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg Vejle Kommune

19.15‐19.25 Søren Nellemann Byplanlægger  Vejle Kommune Vejle Kommune

19 25 19 50 19.25‐19.50 Suzanne Eben Ditlevsen Chefkonsulent  NIRAS

P R O G R A M 19.50‐20.00

PAUSE Kaffe

21.00‐21.40 20.00‐21.00 WORKSHOP 4 grupper  4 grupper

Fremlæggelse 10 min. pr. gruppe

21.40‐22.00 AFSLUTNING Dialog, spørgsmål


HVAD FORTÆLLER JEG OM JEG OM


OPSAMLING PÅ CAFE OG INTERVIEW Å


HVILKEN FISK ER EGTVED BYMIDTE??


HVAD SKAL I HVAD SKAL I ARBEJDE MED I DE 4  ARBEJDE MED I DE 4 WORKSHOPS?


Hvem har svaret på spørgeskemaerne?

83 besvarelser ‐ 41 % kvinder og 59 % mænd


Hvem har svaret på spørgeskemaerne?

Der er en overvægt fra 40 år og opad  63 % er 50+


Hvem har svaret på spørgeskemaerne?

34% bor i området, og 66 % uden for området   45 % har boet 30+ år i Egtved å


Hvem har svaret på spørgeskemaerne?

2/3 af besvarelserne er fra borgere der bor uden for området 2/3 af besvarelserne er fra borgere, der bor uden for området Er der forskel mellem de to grupper? Er der forskel mellem de to grupper?


Hvem har svaret på spørgeskemaerne?

2/3 af besvarelserne er fra borgere der bor uden for området 2/3 af besvarelserne er fra borgere, der bor uden for området Er der forskel mellem de to grupper? Er der forskel mellem de to grupper?


For såvel gruppen, der bor i byfornyelsesområdet,  o så e g uppe , de bo by o ye seso åde , som de, der ikke bor i området 

vægtes t

FÆLLESSKAB og

FYSIK


Men…….. Men Hvad er fælleskab? F ll k b f h Fællesskab for hvem? ? Hvad er fællesskabets fysisk form? Hvad er fællesskabets fysisk form? Hvilke aktiviteter understøtter  fælleskabet? • Fælleskabets organisationer? Fælleskabets organisationer? • • • •


Bli Bliver provinsbyen det nye sort? i b d ?


Landskab og natur g


Den italienske bjergby Den italienske bjergby ‐ PÅ DEN GAMLE MÅDE

Wilhelm Friedrich Gmelin Italiensk bjergby


1. Facaden mod gaderummet  ‐ bymæssighed

2. Facaden mod landskabet – udsigten

3.

Fælles karakteristika

Mange stier og forbindelse – det intime rum


Den italienske bjergby Den italienske bjergby ‐ PÅ DEN MODERNE MÅDE


Jørgen Duus   øg Livsstilanalytiker y

Stegemargarinegrænsen g g g Et foredrag om den tydeligere og tydeligere opdeling af det danske samfund mellem storbyens  Et foredrag om den tydeligere og tydeligere opdeling af det danske samfund mellem storbyens mennesker og de andre. Mellem centrum og yderområder, elite og folk, sofistikeret og enkel  ivsstil, uddannelse og mangel på samme, kort sagt om det moderne overfor det traditionelle.


EGTVED


EGTVED

Rollator grĂŚnsen


Ældre Æld Yngre

EGTVED


W kh Workshop GRUPPE 1

Gaderum og Torv  g

GRUPPE 2 

Silo og foderstof

GRUPPE 3 

Karreens indre

GRUPPE 4 GRUPPE 4 

Natur og Stier Natur og Stier


GRUPPE 1 GRUPPE 1

Gaderum og Torv 


SPØRGSMÅL Kan den generende trafik vendes til en styrke  d d fik d il k for Egtved? Hvordan skal man bearbejde gaderum og torv,  Hvordan skal man bearbejde gaderum og torv, så de er med til at skabe grundlag for  oplevelsen af fælleskab og et godt byliv? oplevelsen af fælleskab og et godt byliv?

GRUPPE 1 GRUPPE 1

Gaderum og Torv 


GRUPPE 2 GRUPPE 2

Silo og foderstof


SPØRGSMÅL Hvordan kan silo og foderstof‐arealer vendes  d k il f d f l d til en fælles styrke og et aktiv for Egtved?

GRUPPE 2 GRUPPE 2

Silo og foderstof


GRUPPE 3 GRUPPE 3

Karréens indre


SPØRGSMÅL Hvordan kan karreens indre bearbejdes, så  d k k i d b b jd å området i fremtiden understøtter fælleskabet  mellem de omkringliggende boliger?

GRUPPE 3 GRUPPE 3

Karréens indre


GRUPPE 4 GRUPPE 4

Natur og stier


SPØRGSMÅL Hvilke indsatser og projekter under ”Natur og  ilk i d j k d ” Stier” kan være med til at understøtte  fællesskabet og gøre det attraktivt at bo og  bosætte sig i Egtved? bosætte sig i Egtved?

GRUPPE 4 GRUPPE 4

Natur og stier


GOD GOD ARBEJDSLYST


GRUPPE 1 GADERUM+TORV 

SPØRGSMÅL • Kan den generende trafik vendes til en styrke for Egtved?                        • Hvordan skal man bearbejde gaderum og torv, så de er med til at skabe grundlag  for oplevelsen af fælleskab og et godt byliv?


GRUPPE 2

SILOGRUND  

SPØRGSMÅL • Hvordan kan silo og foderstof‐arealer vendes til en fælles styrke og et aktiv for  Egtved? • Hvilke fremtidige aktiviteter kan være til gavn for fællesskabet?


GRUPPE 3 KARRÉENS INDRE

SPØRGSMÅL • Hvad skal der til for at karréens indre kan blive til en styrke for området? • Hvordan kan karreens indre bearbejdes, så området i fremtiden understøtter  fælleskabet mellem de omkringliggende boliger?


GRUPPE 4 NATUR OG STIER

SPØRGSMÅL • Hvilke indsatser og projekter under ”Natur og Stier” kan være med til at  understøtte fællesskabet og gøre det attraktivt at bo og bosætte sig i Egtved?


GADERUM+TORV

Oplæg Suzanne Ditlevsen, Niras  

Oplæg fra borgermødet den 19. november 2012 i Egtved ved konsulten Suzanne Ditlevsen, Niras

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you