Page 1

PRUHY NOCI Klauzurní práce


V

ážení čtenáři, rád bych Vás seznámil se svou klauzurní prací nazývající se Pruhy noci. Práce se sestává ze šesti obrazů: Aral, Omv, Bonver, Kajot, DV-Auto, Amerika. Obrazy jsou pojmenovány podle originálních názvů podniků, které představují. Prvotní ideu jsem zachytil, když jsem projížděl opuštěnou vesnicí za Brnem, kde jediná osvětlená věc byla nonstop. Jelikož jsem se již v minulosti snažil toto téma nějakým způsobem zpracovat, napadlo mě v tom dál pokračovat. Neony jasně rámují obrysy těchto jednoduchých, monotónních staveb. Tak proč se zabývat celou budovou, když jde vlastně jen o tato světýlka. Bez neonů by nonstop nebyl nonstopem. A tak jsem se rozhodl pracovat pouze s nimi. Vyhledával jsem další stavby, které by byly tak jednoduché a z dálky jasné, co představují, díky svému osvětlení. Do oka mi hned padly benzinové pumpy a po delším přemýšlení jsem se rozhodl zpracovat neonovou výzdobu soukromých domů. Protože jsem hrozně dlouho hledal techniku, která by nejdůvěryhodněji vystihovala to, co chci zobrazit, zvolil jsem malbu fluorescentními barvami, které svítí pod UV lampou. Každý obraz jsem se rozhodl namalovat zvlášť, na formát, který by poměrově odpovídal skutečnému objektu, proto má každý z obrazů jinou velikost a rozměry. Důvod, proč jsem řešil takto minimalistické pojetí, byl takový, že každému jsou tato neonová osvětlení velice známá. Zvlášť na stavbách, které jsem záměrně vybíral díky jejich zapamatovatelnosti a čitelnosti. Do budoucnosti bych se tímto tématem a technikou určitě ještě rád zabýval.


OMV


Aral


Kajot


Bonver


DV-AUTO


AMERIKA


...


Bonver

Aral

KAJOT

OMV

DV-AUTO

AMERIKA Popisky


Adam Veit 2011

PRUHY NOCI-Klauzurní práce  

Adam Veit-PRUHY NOCI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you