Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus

Page 22

Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus. Informacinis leidinys / sudarytojos Eglė Stonkutė, Gintarė Vaitonytė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius: Versus aureus, 2015. – 50 p. ISBN 978-609-467-140-1 (spausdintas) ISBN 978-9955-34-565-7 (spausdintas) ISBN 978-609-467-139-5 (internetinis) ISBN 978-9955-34-564-0 (internetinis)

Leidinyje pristatomi Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamo projekto „Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus“ (Nr. VP1-2.2.-ŠMM-04-V-06-007) rezultatai: parengtų metodinių priemonių fragmentai ir aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams skirti nuotolinio mokymo moduliai.

Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus Sudarytojos Eglė Stonkutė, Gintarė Vaitonytė Informacinis leidinys 2015 05 18. Tiražas 200 egz. Užsakymo Nr. K15-060 Redaktorė Ilona Čiužauskaitė Maketuotojas Saulius Bajorinas

Išleido: Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas www.vdu.lt | leidyba@bibl.vdu.lt „Versus aureus“ leidykla Rūdninkų g. 10, 01135 Vilnius www.versus.lt | info@versus.lt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.