Vuosikertomus ja vastuullisuus 2019

Page 1

Vuosikertomus ja vastuullisuus 2019

1


Sisällysluettelo VAV-KONSERNI

VASTUULLISUUS

Organisaatio 3 Strategia ja kriittiset menestystekijät 4 Kriittiset muutostekijät 5 Arvot 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9

Vastuullisuuden johtaminen 11 Olennaisuusanalyysin toteuttaminen ja tulokset 12 Yritysvastuun teemat 14 Taloudellinen toiminta ja vakaus 15 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö 17 Työtä asukasta varten 18 Kestävä kiinteistökanta 19 Energiatehokkuus 19 Kestävä rakennuttaminen, ylläpito- ja korjaustoiminta 20 GRI-tunnuslukuja 22


ORGANISAATIO

Johtoryhmä Toimitusjohtaja Asiakkuusjohtaja Kiinteistöjohtaja Rakennuttajajohtaja Talous- ja henkilöstöjohtaja Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Talous- ja henkilöstöjohtaja

Toimitusjohtaja

Kiinteistöjohtaja

Hallintosihteeri IT-päällikkö Lakimies Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Rakennuttajajohtaja

Asiakkuusjohtaja

Taloushallinto

Kiinteistönpito

Rakennuttaminen

Asiakkuus

1 controller 2 kirjanpitäjää 5 perintäneuvottelijaa 2 asumisneuvojaa

1 korjauspäällikkö 1 LVI-asiantuntija 1 projektipäällikkö 2 teknistä asiantuntijaa 1 kehittämisinsinööri 1 energiavastaava

1 rakennuttamisen projektipäällikkö 1 rakennuttaja-asiamies 1 valvoja 1 talotekniikan projektipäällikkö

1 isännöintipäällikkö 1 vuokrauspäällikkö 1 kehittämispäällikkö 11 isännöitsijää 1 vihervastaava 6 vuokrausneuvottelija 2 asiakaspalvelusihteeriä

3


STRATEGIA JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTEHTÄVÄ:

Tuotamme ja tarjoamme vastuullisesti laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja vantaalaisille

Elä enemmän

TAVOITE:

Taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti toimiva vakaa konserni, jolla on hyvässä kunnossa oleva kohtuuhintainen asuntokanta

Strategiset vahvuudet:

Vakaa talous

Monipuolinen asuntokanta

Asuntokanta voimakkaan kysynnän alueella

Osaava henkilökunta ja toimiva organisaatio

Strategiset tavoitteet:

Konsernitalouden vakauden turvaaminen

Ympäristön kestävyyttä tukeva uudistuotanto ja oikeaaikainen korjaustoiminta

Asumisturvallisuuden varmistaminen

Asiakaslähtöiset palveluprosessit

Korkea käyttöaste

Riittävän tonttivarannon varmistaminen

Vuokratason kohtuullisuus

Palveluiden sähköistäminen

Riittävä omavaraisuusaste

Ammattimainen kiinteistökehitys

Aktiivinen asukastoiminta

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Muuttuvien ympäristövaatimusten ennakointi

Ennaltaehkäisevät toimet asumisturvallisuuden varmistamiseksi

Kriittiset menestystekijät:

4


KRIITTISET MUUTOSTEKIJÄT

Kriittiset muutokset toimintaympäristössä 1

2

3

4

5

VUOKRAASUNTOTARJONNAN

RAHOITUKSEN TARJONTA

UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEN

PIENITULOISIMPIEN

ILMASTONMUUTOS

ja kohtuuhintaisten asuntojen kysynnän voimakas kasvu

on haasteellista, etenkin ARAuudistuotantoon

hinnat nousseet pääkaupunki seudulla

maksukyky on heikko ja maksuhäiriöt yleisiä

vaatii entistä vastuullisempaa yritystoimintaa

5


ARVOT

Elä enemmän VAV:lla

Vastuuta kantaen – suuntaa näyttäen

Arkea arvostaen – yhdessä tehden

Kustannustehokkuus ja laadukkuus

Toimimme asiakaslähtöisesti ja edistämme henkilökunnan työkykyä

Yhdessä menestymme ja uudistamme rohkeasti

Digitalisoimme asiakaspolut ja prosessit

Vastuullisuus ulottuu meillä sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöasioihin

Varmistamme palveluillamme asukkaan asumisen sujuvuuden

6


AVAINLUVUT

Vuosi 2019 pähkinänkuoressa

5 530

10 970 58% 19%

hakijoista hakee asuntoa yksin

Vuokrasopimuksen irtisanomisia keskimäärin kuukaudessa viime vuonna

hakee asuntoa kaksi yhdessä

Asukkaita VAV:n asunnoissa

noin

Uusia hakemuksia kuukausittain

83

20 000

99,1 % 12,21 € 54 Keskivuokra

vuokrausaste

Keskimääräinen asumisaika VAV:lla

1,3 %

1 500–2 100

asuntohakemusta joulukuun lopussa 2019

asuntoa

Asunnon hakijoista saa asunnon keskimäärin

8 vuotta,

2 kuukautta

Henkilöstöä

m²/kk (sis. veden käyttökorvausmaksun)

Uusia asuntoja valmistui

357 kpl

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 85,3 miljoonaa euroa. Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen. VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.

7


Asuntojen huoneluvut

Asukkaiden ikäjakauma

2h

26%

50%

3h

19%

4h 6%

17%

2% Muutto toiseen vuokra-asuntoon

26–40

Muutto omistusasuntoon

6%

14%

Muutto pois paikkakunnalta

56–70

Vaihto toiseen VAV:n asuntoon

yli 70

Asunnon kunto

25%

12%

Perintä

Jälkiperintäsaatavat yht. 1,9 M€

Haasteita 343 kpl eli 28,6 haastetta/kk Häätöjä 31 kpl eli 2,6 häätöä/kk Joista maksamattomista vuokrista 29 kpl Joista asumisen häiriöistä 2 kpl Irtisanomisia häiriöistä 15 kpl Irtisanomisia laitonjälleenvuokraus 7 kpl Sopimusten purkuja 9 kpl

Luottotappiokirjaus 284 tuhatta euroa Luottotappiovaraus 255 tuhatta euroa Tuloutettu 139 934 € eli 7 % jälkiperittävistä

Perinnän tuotot

Saatavista 74 % on asuvien asukkaiden saatavia Saatavat vuokraliikevaihdosta 1,19 %

Vuokrien perintätuotot 174 243 euroa Jälkiperinnän pääomat 139 934 euroa Viivästyskorkotuotot 53 766 euroa Tuotot yhteensä 367 943 euroa

2%

18–25 41–55

41%

5h 1%

2%

7% 8%

1h

Poismuuton syitä

Saatavat 1 006 119 euroa Saatavat väheni 1,5 % ed. vuodesta Pelkät vuokrasaatavat väheni 3,8 %

Häiritsevät naapurit

12%

Vuokran suuruus

Saatavien ikäjakauma Alle 14 vrk 0% Yli 14 vrk 0% Yli 60 vrk

14% Yli 180 vrk

Yli 21 vrk

17%

45%

Yli 360 vrk

14%

Yli 30 vrk

9%

8


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

9


Vuosikertomus ja vastuullisuus Vuosi 2019 oli VAV:lla uudistusten vuosi. Asiakkaidemme kannalta merkityksellisin on uudistetun strategian käytäntöön vienti. Sen kärkenä on ”Elä enemmän VAV:lla”, mikä tarkoittaa sitä, että kohtuullisen vuokratason, laajojen sähköisten palveluiden ja vastuullisesti toimivan vuokranantajan vuoksi asukkaiden asumisen arki sujuu, ja aikaa ja rahaa jää enemmän omaan elämään.

VAV OTTI KÄYTTÖÖN USEITA sähköisiä palveluita asiakkaiden asiointia helpottamaan. Nyt monta asiaa voi hoitaa silloin kun se asiakkaalle itselleen sopii. Aloimme myös kerätä reaaliaikaista tietoa asiakastyytyväisyydestä ja seurata NPS-lukua (Net Promote Score), eli asiakkaiden halukkuutta suositella VAV:a vuokranantajana muille ihmisille. Vuoden 2018 joulukuussa toteutimme yhtiöjärjestelyn, jonka tuloksena syntyi VAV-konserni. Emoyhtiö VAV Yhtymän lisäksi konserniin kuuluvat kaksi tytäryhtiötä VAV Asunnot ja VAV Palvelukodit. Muutoksella tavoitellaan pitkällä aikavälillä talouden vakautta, läpinäkyvyyttä ja nopeaa asuntopoliittista reagointivalmiutta. Asuntojemme kysyntä on suurempaa kuin koskaan, sillä hakijoiden määrä ylitti 6 000 hakijan rajan. Kysyntään emme valitettavasti pysty vastaamaan niin hyvin kuin tahtoisimme, mutta uutta rakentamalla ja vanhaa korjaamalla haluamme pitää asuntokantamme kysyttynä ja haluttuna. VAV:n asuntoihin tehtiin eri tasoisia korjauksia noin 26 miljoonalla eurolla. Korjauksilla varmistetaan, että asuntojen laatutaso säilyy ja elinikä pitenee. Korjaustoiminta on kasvanut viime vuosina ja siihen on myös panostettu palkkaamalla taloon lisää osaajia.

10

VAV:lle valmistui toimintavuonna Havukoskelle Kiulukujalle 86 uutta asuntoa ja Tikkurilaan Orvokkirinteeseen 72 asuntoa, joista 15 asuntoa on osoitettu kehitysvammaisten käyttöön. Uusia asuntoja on suunnitteilla satoja ja niitä tulee eripuolille kaupunkia. Kaikki uudet asuntoaloitukset toteutetaan vastaisuudessa Joutsenmerkki-tasoisina, sillä ympäristöasiat ja asumisterveellisyys ovat meillä tekemisen kärjessä. VAV on tehnyt jo pitkään töitä, jotta ympäristöystävällisyys siirtyisi sanoista teoiksi rakentamisessa ja muussa toiminnassamme. Olemme iloisia, että tämä on myös muualla laitettu merkille, ja viime vuonna esimerkiksi saavutimme tammikuussa Asuntomarkkinoiden innovaatiokilpailun toisen sijan Kaskelantien Joutsenmerkki-talolla. Lokakuussa puolestaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) palkitsi meidät Asumisen uudisraivaaja -palkinnolla. Kiitollisina näistä jatkamme edelleen kehittämisen tiellä. VAV on olemassa asiakkaitaan varten ja kehitämme toimintaamme tästä lähtökohdasta käsin. Toimintavuonna läpiviedyt muutokset ovat onnistuneet osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden ja kumppanien avulla. Lähivuosina edessä on myös tuntematonta näkymää, sillä tänä vuonna alkaneen koro-

Asuntojemme kysyntä on suurempaa kuin koskaan, sillä hakijoiden määrä ylitti 6 000 hakijan rajan.

naepidemian tuomia muutoksia toimintaympäristöön ei ole vielä mahdollista ennakoida. Selvää on kuitenkin, että ennakkoluulottoman, sitkeän ja osaavan väen kanssa tulevastakin selvitään. Esitänkin kuluneesta vuodesta lämpimät kiitokset hallitukselle, henkilökunnalle, kumppaneille ja ennen kaikkea kaikille asiakkaillemme! T EIJA OJA NKOSKI toimitusjohtaja VAV-konserni


VASTUULLISUUS

Vastuullisuuden johtaminen Vastuullisuudella on olennainen rooli VAVkonsernin strategiassa. Vastuulliselle toiminnalle asetetaan vuosittain tavoitteita Vantaan kaupungin omistajaohjauksen taholta. Vastuullista toimintatapaa toteutetaan läpi koko VAV:n toiminnan.

VAV:N PERUSTEHTÄVÄ ON TARJOTA laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja vantaalaisille. Haluamme olla haluttu vuokranantaja ja vastuullinen työnantaja. Tavoitteisiin päästäksemme uudistumme rohkeasti, toimimme asiakaslähtöisesti ja edistämme työkykyä, digitalisoimme asiakaspolut ja prosessit sekä rakennamme ja ylläpidämme kiinteistöjä taloudellisesti, kestävästi ja vastuullisesti.

Vastuullisuustyötä ohjaavat yhtiön strategia ja eettiset ohjeet. VAV:n johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja seurata vastuullisen johtamisen toteutumista käytännössä. Avainasemassa on yrityksen operatiivinen taso, jonka muodostavat vuokraus, isännöinti, kiinteistönpito, rakennuttaminen, talous ja hallinto. Mahdollisia riskejä kartoitetaan riskienhallin-

nalla, jonka tarkoitus on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja lisätä organisaation tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista. Mahdolliset riskit kartoitetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä.

Seuranta ja mittaaminen VAV kehittää raportointia ja mittaamista Power BI:n avulla vuoden 2020 aikana.

Omistajaohjaus

Vantaan kaupunki

Hallitus seuraa ja ohjaa vastuullisuuden toteutumista sekä riskienhallintaa. Hallitukseen kuuluvat: puheenjohtaja Tuula Laukkanen, 1. varapuheenjohtaja Petri Koivuniemi, 2. varapuheenjohtaja Hanna Valtanen, Hannu Ahonen, Tanja Aidanjuuri-Niemi, Marilla Kortesalmi, Jasi Kuokkanen, Carita Orlando, Ari Männikkö, Jussi Särkelä, Sirpa Tuuva, asiantuntijajäsen Tomi Henriksson, asiantuntijajäsen Martti Lipponen, toimitusjohtaja Teija Ojankoski, sihteeri Sanna Lesch.

Hallitus Johtoryhmä vastaa vastuullisuuden toteutumisesta ja riskienhallinnasta. Johtoryhmään kuuluvat: toimitusjohtaja Teija Ojankoski, kiinteistöjohtaja Jukka Aalto, Henkilöstö- ja talousjohtaja Liisa Kälvälä, rakennuttajajohtaja Kari Nauska, asiakkuusjohtaja Juha Heino ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Minna Pääkkönen.

Johtoryhmä Vastuullisuuden toteutumisesta ja riskien tunnistamisesta vastaa yrityksen operatiivinen taho, joka koostuu seuraavista yksiköistä: vuokraus, isännöinti, kiinteistönpito, rakennuttaminen, talous ja hallinto.

Operatiivinen taho

11


VASTUULLISUUS

Olennaisuusanalyysin toteuttaminen ja tulokset Vuonna 2019 VAV-konserni jatkoi vastuullisuusraportoinnin kehittämisprojektiaan kohti GRI-standardien käyttöönottamista. Syksyllä 2019 toteutettiin ensimmäinen sidosryhmäkysely, jonka tarkoituksena oli selvittää tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä VAV-konsernin vastuullisuustyön sekä raportoinnin olennaisimmista näkökohdista.

KYSELYÄ VARTEN TUNNISTETTIIN yhteensä 34 taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmaa. Kyselyn laadinnassa hyödynnettiin KTI Kiinteistötieto Oy:n Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta työkirjan (2013) sekä Vastuullisuuskatsauksen (2019) alakohtaisia näkökulmia. Lisäksi huomioon otettiin VAV-konsernin päivitetyt arvot sekä strategia ja mukaan otettiin myös alan vastaavien muiden toimijoiden raporteissaan esiin nostamia vastuullisuusnäkökulmia, jotta kyselyssä huomioitaisiin eri aiheet mahdollisimman kattavasti. Kysely lähetettiin tärkeimmille sidosryhmille, joista oli muodostettu seitsemän vastaajaryhmää. Yhteensä kyselyyn vastasi 48 % (613 hlö) tavoitetuista, joista suurin osa oli asukkaita. Vastaajat arvioivat kunkin näkökulman merkittävyyttä oman sidosryhmänsä näkökulmasta asteikolla 1–10 ja valitsivat lisäksi itselleen kolme merkittävintä. Tuloksien analysoinnissa vastaajat jaettiin edelleen kolmeen (henkilöstö, asukkaat, muut sidosryhmät) ja niiden vastausten keskiarvot huomioitiin kyselyssä tasapuolisesti. Näkökulmat

pisteytettiin keskiarvonsa perusteella ja kolmen merkittävimmän joukkoon sijoittuneille jaettiin lisäpisteitä. Kyselyssä annettiin lisäksi mahdollisuus vapaamuotoisten kommenttien esittämiseen, joista merkittävimpinä asioina esille nousivat jätteet- ja kierrätys, tiedottaminen- ja opastus sekä yleinen viihtyvyys ja asiakaspalvelun sujuvuus. Sidosryhmien näkemysten selvittämisen jälkeen VAV-konsernin johtoryhmä arvioi samojen näkökulmien yhteiskunnallista merkittävyyttä. Yhdistämällä vastaukset voitiin muodostaa seuraavalla sivulla esitetty olennaisuusmatriisi, joka ohjaa raportoinnin kehittämistä. Ympyrän sisällä olevat näkökohdat (18 kpl) on valittu raportointimme sekä toimintamme vaikutusten kannalta olennaisimmiksi. Valituista näkökohdista voitiin johtaa neljä vastuullisuusraportoinnin teemaa (s. 14), jotka pitävät sisällään matriisissa ympyrän sisällä esiintyvät olennaisimmiksi tunnistetut näkökulmat. Teemoilla pyritään tulevaisuudessa ohjaamaan raportointimme sisältöä ja tunnuslukujen valintaa.

12

Yhteensä kyselyyn vastasi 48 % (613 hlö) tavoitetuista, joista suurin osa oli asukkaita.


2.

14.

15.

1. 25.

TALOUDELLINEN

ERITTÄIN MERKITTÄVÄ

24.

16. 6.

27.

30.

29.

28.

5.

17.

3.

4.

YMPÄRISTÖ

HYVIN MERKITTÄVÄ

26.

7. 18.

8. 9. 31. 19.

20. 21.

23.

34. 33.

SOSIAALINEN

MERKITTÄVÄ

Merkitys asukkaalle, henkilöstölle ja tärkeimmille sidosryhmille (keskiarvo)

13.

22. 10.

11.

32.

12. MERKITTÄVÄ

HYVIN MERKITTÄVÄ

ERITTÄIN MERKITTÄVÄ

Taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristövaikutuksen yhteiskunnallinen merkittävyys

13

1. Vuokratason kohtuullisuuden turvaaminen 2. Kustannustehokas sekä kestävä ylläpito ja korjausrakentaminen 3. Kustannustehokas ja rakennuksen taloudellisen elinkaaren huomioiva uudisrakentaminen 4. Hankintojen vastuullisuus 5. Konsernitalouden vakauden turvaaminen 6. Asiakastyytyväisyys ja sen seuranta 7. Liiketoiminnan läpinäkyvyys 8. Tehokas asukkaiden vuokraneuvonta 9. Harmaantalouden torjunta 10. Ilmaston muutoksen aiheuttamien taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen 11. VAV-konsernin suorat taloudelliset vaikutukset 12. VAV-konsernin epäsuorat taloudelliset vaikutukset 13. Oikea-aikainen ja ympäristön kestävyyttä tukeva korjaustoiminta 14. Jätemäärän vähentäminen ja kierrätys 15. Kiinteistöjen energiatehokkuus 16. Ympäristön kestävyyttä tukeva uudistuotanto 17. Ympäristön kuormitusta vähentävien ratkaisujen kehittäminen 18. Asukkaiden ja yhteistyökumppanien ympäristötietoisuuden lisääminen 19. Viherympäristön monimuotoisuus 20. Maankäyttö ja sijaintipäätökset 21. Kiinteistöjen veden kulutus 22. Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen 23. Muuttuvien ympäristövaatimusten ennakointi 24. Laadukas ja kohtuuhintainen asuntokanta 25. Asumisen turvallisuus 26. Yleisten lakien ja säädösten mukainen vuokraus- ja liiketoiminta 27. Henkilökunnan työkyky ja turvallisuus 28. Talousrikollisuuden torjunta 29. Henkilöstön koulutus ja ammattitaidon kehittäminen 30. Asumisen sujuvuus (sijainti, asunnon sopivuus) 31. Henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 32. VAV-konsernin työllistävä vaikutus ja yhteiskunnallinen vaikutus veronmaksajana 33. Asukkaiden ja yhteistyökumppanien osallistaminen päätöksenteossa 34. Aktiivisen asukastoiminnan kehittäminen


YRITYSVASTUUN TEEMAT

1

2 Taloudellisesti kestävä

Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

• Taloudellinen vakaus • Vastuulliset hankinnat ja korruption vastaisuus

• Hyvinvointi • Ammattitaito

3

4 Työtä asukasta varten

Kestävä kiinteistökanta • Energiatehokkuus ja päästöt • Jätteet ja kierrätys • Yhdessä onnistumme • Kestävä rakennuttaminen, ylläpito- ja korjaustoiminta

• Elä enemmän • Asumisturvallisuus

14


VASTUULLISUUS

Taloudellinen toiminta ja vakaus Joka syksy VAV:llä mietitään seuraavan vuoden toimintaa ja lasketaan toiminnalle euromääräiset raamit. Vuoden suunnittelu alkaa jo keväällä, kun kysymme asukastoimikunnilta oman kiinteistön korjaustarpeita. Kysely toimi pohjana isännöitsijälle seuraavan vuoden korjaustarpeen kartoituksessa.

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen, VAV-konserni Sidosryhmät

Selitys

Asiakkaat

Vuokra- ja käyttökorvaukset, myynnit

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen

LOKAKUUSSA ASUKASTOIMIKUNTIEN edustajat ja vuokralaskelmien tekijät kävivät yhdessä läpi vuokraan vaikuttavia asioita. Pian onkin jo aika pyytää asukastoimikunnilta lausuntoa vuokrista ja rahoitussuunnitelmista. Asukastoimikunnat saivat vuokranmääritykseen liittyvät tiedot sähköisesti. Kaikille kiinteistön asukkaille tieto välitettiin asukkaiden omassa OmaVAV-palvelussa.

Kohtuullinen vuokrataso Vuokranmäärityksen lähtökohtana on omakustannusperiaate. Se tarkoittaa, että vuokraa kerätään sen verran, mitä asumisen hoito-, korjaus- ja rahoituskulujen maksuun tarvitaan. Erilaiset käyttökorvausmaksut, kuten vesimaksu, vähentävät vuokrankeräystarvetta. Huoneiston vuokra perustuu sen käyttöarvoon, johon taas vaikuttaa eniten kiinteistön sijainti. Kiinteistön sijaintia mitataan sen kysynnän, vaihtuvuuden, vuokrausasteen ja alueen vuokratason mukaan. 45 prosenttia kiinteistöjen kuluista jaetaan sijainnin perusteella. Kiinteistön tekninen ikä vaikuttaa 30 ja varustetaso 10 prosenttia. Pieni vaikutus on myös talotyypillä. Harkintaan on varattu 10 prosentin vuokrataso – näin vältytään korkeimmilta korotuksilta yksittäisissä kiinteistöissä. Vuokrataso pyritään pitämään ennakoitavana ja korotukset maltillisina. LIISA K Ä LVÄ LÄ talousjohtaja

15

Rahavirrat, M€ 2019

2018

96,1

93,4

96,1

93,4

Toimittajat

Ostetut palvelut, muut hankekulut

53,9

47,9

Työntekijät

Henkilöstön palkat sivukuluineen

3,4

3

Pääoman tuottajat

Korko- ja rahoituskulut

5,4

5,4

Julkinen sektori

Laskennalliset tuloverot

2,7

3,7

Yhteisöt

Investoinnit yhteisöllisiin tarkoituksiin

0

0

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen

65,4

60

Taloudellisen lisäarvon säilyminen

30,7

33,4


Vuokrausaste vuosina 2014–2019

Omavaraisuusaste vuosina 2014–2019

99,5

30

99,4

99,4%

27,2 25,5

25

99,3

99,2%

99,2

21,3

99,1%

99,1

20

99,0%

99,0

99,1%

15

98,8 2014

2015

2016

2017

2018

0,33 €/m /kk 2

16,5

99,0%

98,9

Huoltosopimushinta keskimäärin

19,3

12,4

10

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kiinteistöjen ylläpitokulut 4,02 €/m² kulut yht. 23,7 milj. euroa Muut hoitokulut

0,08

Kiinteistövero

0,39

Vuokrat

0,03

Vahinkovakuutukset

0,04

Jätehuolto

0,26

Siivoussopimushinta keskimäärin

0,19

Sähkö

0,18 €/m /kk 2

0,58

Vesi

1,06

Lämmitys 0,25

Siivous 0,09

Ulkoalueiden huolto

0,39

Käyttö- ja huolto

0,65

Hallinto 0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

16

1,20


VASTUULLISUUS

Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 60 50 40 30 20 10 0

50

50

2016

2017

51 2018

HENKILÖSTÖ KUULUU 100 %:STI Palta ry:n neuvotteleman JHL:n runkosopimuksen piiriin.

54 2019

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä

2019 2018 9 12 jaoteltuna sukupuolen mukaan NAISIA 5 5 MIEHIÄ 4 8

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:

Miehiä

24

Naisia

31

2018 2019 Vakituisia 98,1 % 100 % Naisia 56,4 % 57,4 % Miehiä 43,6 % 42,6 % Henkilöstön kokonaismäärä 54 51

Vaihtuvuus 2019 oli 11,3 %, josta eläkevaihtuvuus oli 7,5 %. Vuonna 2018 vaihtuvuus oli 12,9 % ja siitä eläkevaihtuvuus oli 5,6 % Työterveyshuolto järjestetty Suomen Terveystalo Oy:n kanssa, kaikki Terveystalon toimipisteet käytettävissä, toimintasuunnitelmassa sovittu kriisiavusta, lisäksi Protectorin sairauskuluvakuutukseen kuuluu kriisiturva.

17

Suoritetut koulutukset FISE ET -pätevyys Kosteuskoordinaattori -pro Tulityökortti Huoneistotarkastajan koulutus Energiatodistuksen laatijan koulutus Ensiapukoulutusta halukkaille Hankintalakikoulutusta rakennuttamisen, kunnossapidon ja isännöinnin henkilöstölle Tietosuojakoulutusta koko henkilökunnalle Työnohjausta asumisneuvojille Jokaisella työntekijällä on sairauskuluvakuutus, joka kattaa kaiken sairastamisen. Lisäksi panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin liikunta- ja kulttuurietuudella ilman omavastuuosuutta, sekä työterveyshuollon määräaikaistarkastukset, sairauskuluvakuutus ja työterveyshuolto ohjaa työntekijöitä KELAn työkyvynylläpitoon liittyviin kuntoutuksiin. Juridista neuvontaa lakituvan muodossa toteutetaan kerran kuukaudessa, perintä- ja vuokravalvojapäivät kerran vuodessa, isännöitsijän ja teknisen isännöitsijän koulutusta, rakennuttamisen koulutusta, lisäksi it-koulutusta koko henkilökunnalle.


VASTUULLISUUS

Työtä asukasta varten Strategiassamme korostuvat asiakas- ja henkilöstökokemus sekä palveluiden tarjoaminen ympäri vuorokauden sinne, missä ihmiset liikkuvat. Perustehtävämme on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja vantaalaisille. Haluamme olla haluttu vuokranantaja ja vastuullinen työnantaja. ASUNTOJA MEILLÄ ON tänä päivänä yli 11 000 ja toimimme 55 henkilön voimin. Joka kymmenes vantaalainen asuu meidän asunnossamme. Tavoitteisiin päästäksemme uudistumme rohkeasti, toimimme asiakaslähtöisesti ja edistämme työkykyä, digitalisoimme asiakaspolut ja prosessit sekä rakennamme ja ylläpidämme kiinteistöjä taloudellisesti, kestävästi ja vastuullisesti. Asiakaskokemuksen mittaus toteutetaan VAV-konsernissa asukkaille koko vuoden ajan. Mittauksessa selvitetään sisäänmuuttavien, asuvien ja poismuuttavien asukkaiden mielipidettä VAV:n toiminnasta.

MITTARI TAV. TOT.

Kokonais-NPS Sisäänmuutto-NPS Asuminen-NPS Poismuutto-NPS

> 28,3 29,7 > 33,0 34,9 > 27,0 28,6 > 25,0 25,5

Asiakaskokemuksen mittaus toteutetaan yhteistyössä WheelQ:n kanssa.

18


VASTUULLISUUS

Energiatehokkuus VAV-KONSERNISSA ON VAV:n oma ympäristöohjelma, jossa on määritelty seurattavat ympäristöä ja energiaa koskevat tunnusluvut. Kuukausittain tapahtuvan energiaseurannan ja mittausten tuloksena saadaan kiinteistöjen energiaraportit suoraan kulutusseuranta -järjestelmästä.

Energiatehokkuutta on parannettu käyttöönotetun ETJ+ (yrityksen energiatehokkuusjärjestelmä) -järjestelmän avulla, joka täydentää vuonna 2016 uudistettua VAETS (vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimus) -energiatehokkuussopimusta. Energiatehokkuusjärjestelmää auditoidaan vuosittain ETJ+ -ohjeistuksen mukaisesti.

Energian ja veden kulutus: 2019 2018 2017 Lämpö, kWh/rm3 (normeerattu) 44,3 43,8 45,2 Vesi, l/rm3 448 454 457 Sähkö, kWh/rm3 4,5 4,7 4,7

19


KESTÄVÄ RAKENNUTTAMINEN, YLLÄPITO- JA KORJAUSTOIMINTA

Kestävä rakennuttaminen, ylläpito- ja korjaustoiminta Keittiöt

Kiinteistönpidon tehtävä on pitää huolta kiinteistöjen kunnosta ja edistää asumisviihtyvyyttä. Asuintalojen korjaussykli on normaalisti 20−30 vuotta. Lähes puolet VAV:n kiinteistöistä on lähivuosina remontin tarpeessa. Korjausrakentaminen pohjautuu PTS-suunnitelmaan, jonka mukaisesti korjaustarpeen määrittelee rakenteiden ikä ja luonnollinen kuluminen. Asuntojen kuntoa ja korvaustarpeita arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana.

”VUOSI 2019 oli kaiken kaikkiaan onnistunut vuosi VAV:n kiinteistönpidossa. Toteutimme suunnitellut asiat, ja erityisesti pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat toteutuivat erinomaisesti. Onnistuimme myös pysymään budjetissa”, kertoo VAV:n kiinteistöjohtaja Jukka Aalto. Vuonna 2019 VAV:n kiinteistön korjausrakentamiseen käytettiin yli 28 miljoonaa euroa, mikä muodostaa lähes 30 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Vuoden aikana teimme remonttia kiinteistöissä, joiden yhteenlaskettu huoneistolukumäärä on yli 3 500 asunnossa. Kunnostimme muun muassa noin 467 keittiötä ja lähes 500 kylpyhuonetta. Lisäksi teimme mm. hissi-, julkisivu- ja vesikattoremontteja. Tänä vuonna keskitymme erityisesti energiaseurannan tehostamiseen. Lämmön, veden ja sähkön kulutus niin kiinteistöissä kun yksittäisissä asunnoissakin on tärkeää. Energiatehokkuussopimus VAETSin mukaisesti tavoitteenamme on vähentää vuosien 2017−2025 aikana asuintalojen energiankulutusta 7,5 prosenttia, ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamista kehitetään jatkuvasti. Talotekniikassa kehitys on ollut merkittävää. Esimerkkinä tästä on automaatiojärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata etänä vaikkapa kiinteistön lämpöä tai kosteutta. Kiinteistönpidossa moniosaaminen on arvokasta – siihen kasvetaan vain kokemuksen kautta.

20

20% Kylpyhuoneet

60%

Ulkopuoliset rakenteet

20% Muut

6%

PTS-korjaukset 2019 yht. 13,5 M€ Kylpyhuoneisiin 8,0 M€ (587 as.) 60 % Keittiöihin 2,6 M€ (450 as.) 20 % Ulkopuolisiin rakenteisiin* 2,0 M€ 14 % Muihin** 0,9 M€ 6 % *Julkisivu- ja vesikattosaneerauksia yhteensä n. 20 kiinteistöön ** Hissien peruskorjauksiin 10 kiinteistöön


2018

2019

Lämmitys 7,9 M€ 8 M€

Energiankulutus

(sis. polttoöljy- (sis. polttoöljymaksuja 0,2 Meur)

Vesi

4,2 M€ 4,4 M€

Sähkö

1,4 M€ 1,5 M€

Jäte 1,9 M€

Vaets 2019 -raportointi on keskeneräinen ja siitä ei ole vielä virallisia tuloksia. Uudiskohteissa panostettiin käyttöönottoon, sekä takuuaikaiseen energiankulutukseen ja vikojen nopeaan reagointiin mm. etäohjattavien automaatiolaitteistoiden avulla.

maksuja 0,2 Meur)

1,9 M€

Kiinteistökorjaukset 3,68 €/m² yhteensä 25,0 milj. € 4,0

Korjaukset yhteensä

3,50

Ylläpitokorjaukset

3,5

PTS-korjaukset

3,0

3,68

3,58

3,01 2,71

Veden käyttökorvaus ja vesikulut

2,20

2,00

1,98

1,74

2,0

2,08

2,25

1,5

1,94

2,5

Vesikulu 0,58 €/m²/kk Vesituotto 0,52 €/m²/kk

1,0

Veden käyttökorvausmaksu kattaa 90 % veden kulutuksesta Käyttökorvausmaksu ei sisällä veden lämmitystä Veden käyttökorvausmaksu 16 euroa / asukas

0,5 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21

TA 2020


VAV-konserni on vuosikertomuksessaan referoinut seuraavia GRI-tunnuslukuja soveltuvin osin: GRI102 YLEISET TIEDOT Standardi

Ulkoinen varmennus Sisältö

Sivuviittaus

102-56

Organisaation taustakuvaus 102-1

Organisaation nimi

7

102-2

Kuvaus organisaation toiminnoista ja tuotteista

7

102-3

Pääkonttorin sijaintipaikka

7

102-4

Toimintojen sijainti

7

102-5

Omistusrakenne ja yhtiömuoto

7

102-6

Markkina-alueet

7

102-8

Henkilöstö ja muut työntekijät

17

102-7

Organisaation koko

17

102-9

Toimitusketju

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

GRI103 JOHTAMISKÄYTÄNNÖT Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat

12

103-2

Johtamiskäytännön ja sen osa-alueiden kuvaus

11

Standardi

Sisältö

Sivuviittaus

Taloudellinen toiminta 201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

15

GRI300 YMPÄRISTÖ

3–6 ja toimintakertomus 4–5

Standardi

Sisältö

Sivuviittaus

Energia

3 ja 11

302-3

Energiaintensiteetti

19

GRI400 SOSIAALINEN Ylimmän johdon lausunto kestävän kehityksen merkityksestä ja organisaation strategiasta ja lähestymistavasta yritysvastuuseen

Standardi

9–10

Sisältö

Sivuviittaus

Työllistäminen

Liiketoiminnan eettisyys

401-1

Hallinto 102-18

103-1

GRI200 TALOUDELLINEN

Strategia 102-14

Ei ulkoisesti varmennettu

Ulkoinen varmennus

Uuden henkilöstön palkkaaminen ja henkilöstön vaihtuvuus

17

Työterveys ja turvallisuus Hallintorakenne

11

Sidosryhmien osallistaminen 102-40

Luettelo organisaation osallistamista sidosryhmistä

15

102-41

Työehtosopimukset

17

102-43

Sidosryhmien osallistamisen tavat

15

102-44

Sidosryhmien tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

13

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt

102-46

Raportin sisällönmäärittely ja aihekohtaiset laskentarajat

102-47

Olennaiset yritysvastuun aiheet

102-50

Raportointijakso

Työterveyspalvelut

17

403-5

Työntekijöiden työterveys ja työturvallisuuskoulutus

17

403-6

Työntekijöiden terveyden edistäminen

17

404-2

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja muutoskoulutusohjelmat

17

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

17

Koulutus

Raportointikäytännöt 102-45

403-3

Muut, asiakastyytyväisyys

Talousarvio 12–13

VAV

Asiakastyytyväisyys

18

Talousarvio

VAV

Palvelujen ja toiminnan kehityshankkeet

18

Tilikausi 2019

22


www.vav.fi

facebook.com/ VAVAsunnot

instagram.com/ vavkonserni

linkedin.com/ company/ vav-konserni


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.