Jaarboek 2019 - 2020

Page 1

50 jaar verder 2019 - 202050 jaar verder


50 jaar verder

4

inhoud

12

22 Het komt binnen als hout en vertrekt als kozijn

Geen Coudwater vrees

8 50 jaar verder

Een vijftal ‘souvenirs uit het verleden’ symboliseren onze manier van werken in de afgelopen 50 jaar.

20

Roots


inhoud

5

36

Labels

28

38

Op vertrouwen kun je bouwen

Rondom de Oude Toren

44

52

Warenhuys meets Pinterest

Aan de kwaliteit is nooit getornd

50

Picture this


50 jaar verder

6

68 Een betaalbare woning die past als een jas

70 Doorstromers

74 High-end op grote hoogte

58 Van lelijkste pand naar mooiste centrumplan

80

Let’s go digital

66

Vermarkten


inhoud

7

84 Voor dag en dauw naar de bouw

verder...

projecten in beeld Utrecht Zuid-Holland Betuwe Den Bosch Tilburg

92 English cottages geven Haarzicht stijl

Eindhoven


50 jaar verder

8

50 jaar verder Een 50-jarig jubileum gaat niet zomaar voorbij. Voor de directieleden John, Clemie en Joris van Wanrooij was het een bijzonder jaar.


o p ko ers

9

vlnr: Joris, John en Clemie van Wanrooij in de Mariakapel op Landgoed Coudewater in Rosmalen.


50 jaar verder

10

Hoe kijken ze terug op het jubileumjaar en hoe zijn de vooruitzichten? Dit jaar bestaat Van Wanrooij 50 jaar. Hoe is daar invulling aan gegeven?

Joris “Het was ook fijn om het jubileum met onze eigen mensen te vieren. Met al hun familieleden een dag naar de Efteling, een John “In het jubileumjaar is er weer speciale jubileumquiz en als hard gewerkt door al onze mensen. afsluiting een groot feest in de Orangerie in Den Bosch. Mooi Maar er was ook tijd om stil te om met deze club mensen fijne staan bij het 50-jarig jubileum herinneringen op te halen en en wat de toekomst ons gaat vooruit te kijken.” brengen. Daar hebben we bewust in kleine samenstelling meerdere malen aandacht aan gegeven, met Clemie “Tijdens de voorbereidingen van de verschillende activiteiten persoonlijk contact. Bijvoorbeeld hebben we de ontwikkeling van de met lokale maatschappelijke afgelopen 50 jaar in een tijdlijn de sponsoring, deelname aan het revue laten passeren. Dan zie je Maasdijk sportevenement in goed welke stappen we als bedrijf Oss, een golfdag met langjarige met alle betrokkenen hebben relaties en een relatie-event in gemaakt. Op dat gezamenlijke Waardenburg waarin innovatie en toekomstperspectief centraal resultaat zijn we heel trots.” stonden. Zo heeft het hele jaar een feestelijk tintje gekregen.”

325

medewerkers

verkochte woningen

1.325 Wat is het geheim van 50 jaar Van Wanrooij? John: “We zijn continu bezig om onze producten en processen te verbeteren en blijven investeren in een nóg betere klantbeleving. Dat kan ook, want we zijn een financieel gezond bedrijf. Blijven innoveren zit in ons DNA. We waren bijvoorbeeld de eerste showroom waar je je keuken of badkamer in virtual reality kon bekijken. Dat zijn we nu verder aan het uitbreiden. Bij projectontwikkeling hebben we in een heel kort tijdsbestek een betaalbare woning ontwikkeld op


o p ko ers

11

verstevigen met een aantal nieuwe projecten. En met de uitbreiding van het Warenhuys in Waardenburg kunnen we onze klanten nog beter bedienen als het gaat om tegels en sanitair. Er is een nieuwe Pinterest-achtige Wat waren de andere presentatiewijze geïntroduceerd hoogtepunten van 2019? om beleving en inspiratie naar een volgend niveau te tillen. De Clemie “De nieuwe invulling van Landgoed Coudewater in Rosmalen verbouwing is door ons eigen bouwbedrijf uitgevoerd.” is voor ons een heel bijzonder project. Maar ook het WalKwartier, Hoe zien jullie de komende het nieuwe centrumplan voor jaren tegemoet? Oss, is een project waar we met veel enthousiasme in zijn gestapt. Het zijn de kersen op onze Joris “Komend jaar zien we een aantal uitdagingen op ons pad jubileumtaart. Verder hebben we ons werkgebied in Utrecht kunnen komen. De betaalbaarheid van nieuwe woningen staat onder druk en in de bouw krijgen we te maken met de uitwerking van het stikstofactieve en PFAS-beleid. Dat brengt projectwebsites basis van ons Optio-concept. Ons aanbod sluit in no-time aan op de vraag in de markt. Dat soort kansen zien we goed en daar gaan we dan 100% voor.”

90

verkochte keukens & badkamers onzekerheden met zich mee, maar toch zien we de toekomst positief tegemoet. We blijven onze eigen producten verder optimaliseren en verduurzamen. Ons ontwerpproces wordt verder geautomatiseerd met vernieuwde BIM-modellen. De betaalbare woningen die we onlangs introduceerden passen we nu al toe in onze projecten.” John “Verder willen we vooral een goede samenwerkingspartner zijn en blijven. We hebben een goed gevulde orderportefeuille en zijn in staat om als familiebedrijf risicodragend te blijven investeren. We kijken er naar uit om ook in 2020 en lang daarna mooie ­ woongebieden te blijven ontwikkelen.”


50 jaar verder

Rosmalen / Coudewater

12

Geen Coudwater vrees Op steenworp afstand van Geffen ligt Landgoed Coudewater in Rosmalen. Het 87 hectare grote landgoed kent een rijke historie en werd de laatste 150 jaar gebruikt door GGZ Oost Brabant. Nu, bijna 600 jaar na de stichting van het klooster, krijgt het landgoed een nieuwe invulling met wonen en werken. Een locatie herontwikkelen met zoveel historie deed Van Wanrooij nog niet eerder, maar van koudwatervrees is allerminst sprake bij Hans Hartman en Frank Schoenmakers.


Ro sm al en C o u dewater

2019 - 2025

ca. 400 woningen

Rosmalen

13

‘ De historie is een cadeau voor het plan’ Frank (l) en Hans voor het monumentale pand Mariënwater op Landgoed Coudewater.


50 jaar verder

14

Waarom is deze locatie zo bijzonder? “Heb je even?”, grapt Hans. “Deze plek ademt historie. De oude panden en alleen al de 225 monumentale bomen geven een ongekende allure aan dit gebied. Er is bos, rust en ruimte. Ik loop hier nu al een tijdje rond, maar steeds hoor ik nieuwe verhalen over Coudewater. De betrokkenheid is enorm. Een leuk voorbeeld is het oude tramstation langs de vroegere stoomtrambaan tussen Den Bosch - Helmond - Oss. Dit station is later omgebouwd tot eetcafé en nu woont er al meer dan 30 jaar een oud-hoofd van de technische dienst van GGZ. We doen nog wel eens een beroep op hem, want hij weet vaak nog hoe al die gebouwen vroeger met installaties aan elkaar zijn geknoopt.” Maar ook de klok van Koninklijke Eijsbouts op het monumentale pand Mariënwater is bijzonder. “Oudmedewerker Wil van Gaal is er zo mee begaan dat hij iedere week de 500 jaar oude klok komt opwinden. Dat is specialistisch werk en dat kan alleen hij. Dat vind ik geweldig. En zo zit dit landgoed vol met bijzondere verhalen. Ik kan er inmiddels al een boek over schrijven.”

Beheren jullie nu al het landgoed? “Dat klopt. Alle gebouwen en het onderhoud van de openbare ruimte van 30 hectare landgoed vallen onder ons beheer sinds de aankoop in 2019. We hebben alle lusten en lasten gekregen. De kantoorlocaties worden verhuurd en er is nog één zorginstelling actief met 27 cliënten. Momenteel worden een groot aantal naoorlogse gebouwen gesloopt. Een flink deel van het landgoed wordt door de golfclub gehuurd van GGZ.”

Wat zijn jullie van plan met het landgoed? “We staan na 600 jaar aan de vooravond van de derde grote transitie van het landgoed. Komende jaren worden hier heel zorgvuldig 400 nieuwe woningen gebouwd. We hebben gekeken welke kwaliteiten het landgoed de afgelopen eeuwen heeft gehad. De stedenbouwkundige opzet van rond het jaar 1800 vonden we het meest interessant met een Engelse stedenbouwkundige landschapsstijl. Die stijl kenmerkt zich door ogenschijnlijk willekeurige verstrooide bebouwing in een groot landgoed. De gebouwen zijn zo doordacht gepositioneerd dat je iedere keer weer iets nieuws tegenkomt tijdens een wandeling. Kronkelende paadjes, grote bomen en bruggen over het water creëren doorkijkjes en spannende aanzichten. Die stijl zit ook verwerkt in ons plan.”

‘ Historie en nieuwbouw komen samen’


Ro sm al en C o u dewater

15

Een landgoed met historie en veel belangen. Dat klinkt als een risicovol project.

Hoe werden de plannen voor woningbouw ontvangen? “Er zijn al veel plannen geweest voor het landgoed; van zorginstelling tot asielzoekerscentrum en woningbouwlocatie. Iedereen uit de omgeving kent het landgoed en vindt er wat van. Ons plan werd goed ontvangen, maar de ontwikkeling is nog prematuur. Mensen geven nu al aan dat ze hier graag willen wonen. Er zijn ook

veel betrokken mensen die waakzaam zijn. Buurtbewoners, natuurorganisaties en klimaatwerkgroepen willen bijvoorbeeld graag betrokken zijn bij de plannen. Daarom zijn we een participatieproces gestart van vier maanden. Iedereen kan zijn wensen en ideeën met ons bespreken. Met deze transparante aanpak durven we de gevoeligheid op te zoeken en maken we gebruik van de lokale kennis.”

“Dat is het ook. Maar de risico’s zijn wat ons betreft beheersbaar”, zegt Frank. “Het project is uniek vanuit zijn monumentale setting, maar past goed bij het type gebiedsontwikkelingen waar we ons als bedrijf mee profileren. Ingewikkelde processen beheersen is onze expertise geworden. Ons plan ‘Land van Coudewater’ hebben we zelfstandig gewonnen. Daarna heeft een andere ontwikkelaar de samenwerking met ons opgezocht. Zij vonden onze opzet zo goed dat ze risicodragend wilden participeren. In het kader van risicospreiding was het aantrekkelijk om het plan gezamenlijk verder uit te werken. Wij leiden de gebiedsontwikkeling en op de bouwkavels gaan we beiden woningbouw ontwikkelen.”


50 jaar verder

16

Historie en nieuwbouw, hoe gaat dat samen op een landgoed? “Van Wanrooij heeft de ambitie om de nieuwe appartementengebouwen de monumenten van de toekomst te laten zijn. We kregen bijvoorbeeld kritiek dat de appartementen zo goed zichtbaar zijn in het landgoed. Maar wij gaan daar bijzondere gebouwen van maken die je juist wílt zien. Passend bij de Engelse stijl die we voor ogen hebben.”

Waarom past deze ontwikkeling goed bij Van Wanrooij? “Omdat we hier een plan hebben gemaakt met voornamelijk lokale partijen die óók affiniteit hebben met de locatie”, vertelt Frank. “We zijn samen verliefd geworden op de locatie, die nagenoeg in onze achtertuin ligt.

Zo’n lokale en langjarige samenwerking is typisch Van Wanrooij en dat wordt gewaardeerd door de gemeente en de GGZ. Zij willen de locatie goed achterlaten en voor de gemeente is dit een belangrijke woningbouwlocatie. We kunnen hier doen waar we goed in zijn: woningbouw en een gebiedsontwikkeling met een eigen grondexploitatie. Het is een hele eer om met deze transformatie een volgend hoofdstuk aan Coudewater toe te voegen. Een hoofdstuk waar hopelijk over tientallen jaren nog met veel bewondering op wordt teruggekeken.”

5 x Land van Coudewater 1 Er komen 400 nieuwe grondgebonden woningen en appartementen. Circa 100 woningen zijn bestemd voor de sociale huur.

2 VOF Land van Coudewater (Van Wanrooij en BPD) is eigenaar van een 30 hectare groot gebied.

3 225 monumentale bomen en de historische gebouwen blijven behouden waaronder 9 (Rijks)monumenten. Bij de golfbaan komen twee nieuwe woonerven.

4 In vergelijking met nu zijn er straks minder vierkante meters bebouwd en komen er nog meer bomen bij.

5 Een uniek en open communicatieproces met alle belanghebbenden zorgt voor integratie met ideeën die in de buurt leven.


Ro sm al en C o u dewater

17

‘ We hebben affiniteit met de locatie’

LAND VAN COUDEWATER

FIE TS

nieuwe situatie N

23 mei 2019

0

20

40

60

80

100


50 jaar verder

regio Den Bosch

18

locatie

project

Empel

Hustenweg

Aantal woningen

35 appartementen en 24 woningen

Opdrachtgever

Zayaz, ‘s-Hertogenbosch Van Wanrooij Projectontwikkeling

Stedenbouwkundige

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Architect

De Twee Snoeken, ‘s-Hertogenbosch

Status project

Appartementen: in uitvoering Woningen: in verkoop

www.hustenweg-empel.nl


pro ject i n beel d

19

locatie

project

Den Bosch

Zwartbroekweg

Aantal woningen 18 zorgappartementen, 1 gemeenschappelijke ruimte en 1 beheerderswoning Opdrachtgever Zayaz, ‘s-Hertogenbosch Vivent, Rosmalen Stedenbouwkundige

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Architect

Rienks Architecten, Breda

Status project

In uitvoering


50 jaar verder

roots

20


ro o ts

21

Geffen is de plek waar het allemaal begon. Een lokaal bouwbedrijf met het huis van AndrĂŠ Van Wanrooij op het terrein. De duivenhokken van zijn broer Wim stonden hier ook en werden door eigen personeel gemaakt. Tegenwoordig staat er in Geffen een timmerfabriek, een modern kantoor en is het woonhuis verdwenen. Het kantoor met showroom in Tiel heeft na 35 jaar plaatsgemaakt voor een prachtige, nieuwe showroom in Waardenburg.


50 jaar verder

Geffen / Timmerfabriek

22

‘ Het komt binnen als hout en vertrekt als kozijn’ Digitalisering maakt de productie in onze Timmerfabriek steeds efficiënter. Werkvoorbereider Stan Verkuijlen laat zien hoe het productieproces in Geffen steeds verder wordt geoptimaliseerd.

“De Timmerfabriek heb ik de afgelopen 42 jaar van kleine hal voor houtbewerking zien doorgroeien naar een volwaardig productiebedrijf. We maken hier alles van hout, van prefab dakkapellen, bergingen, overstekken tot volledig afgewerkte kozijnen en prefab bergingen.”


T ipro m mceso er f abri ekalGef pti m i satif en e

23

Werkvoorbereiding “In de werkvoorbereiding worden alle kozijnen per project digitaal ingevoerd met de juiste maten, kleuren, profielen, type beglazing enzovoorts. Als het kozijn helemaal voorbereid is, gaat het de productie in met de juiste codering. Zo kunnen we gemiddeld 24 kozijnen per dag volledig afwerken.”

Het hout ligt hier niet lang

Voorraad(je) hout

tot in de pu ntjes voorbereid hè!

“Er wordt vaak met dezelfde duurzame houtsoorten en producten gewerkt. Omdat het materiaal al per project bekend is, hebben we alles zelf in de hand. Het hardhout is kunstmatig gedroogd en wordt onder de juiste condities tijdelijk opgeslagen tot het kozijn helemaal klaar is.”


50 jaar verder

24

Profileren en schaven “Vanuit de werkvoorbereiding worden de kozijnen digitaal naar deze machine gestuurd. Het hout wordt afgekort volgens de specificaties. Met de vierzijdige schaafmachine wordt het hout verder super glad geschaafd. Alle stukken hout worden gecodeerd met een barcode. Dit is het begin van een kozijn in wording.”

‘Hier wordt niks aan het toeval overgelaten’

leren Jezelf profi :) is overbodig


T i m m er f abri ek Gef f en

25

Dit ding kan alles “Dit is onze belangrijkste machine. Die bepaalt de productie. We streven ernaar om met deze machine 160 delen per dag te maken. Hij meet, vreest, boort, profileert. Hij doet alles. Via een transportband gaat het hout de machine in en doet alle ingewikkelde bewerkingen. Het gereedschap wordt volautomatisch gewisseld.”

volgende! ...tjak, tjak en de

Uurtje doorwerken

Hart van de f abriek

“De machine heeft een update gehad, zodat hij een uur langer onbemand kan doorwerken. We kunnen de transportband vol leggen met delen en dan de Timmerfabriek sluiten. Dat gebeurt volledig veilig. Een uur extra per dag is interessant om de productie op te schroeven.”


50 jaar verder

26

Onze Lijmen en persen “Het in elkaar lijmen en persen van de kozijnen is handwerk. Met speciale lijm worden de verbindingen volgens verwerkingsvoorschriften met 30 tot 40 bar in elkaar gedrukt. Kozijnen zijn vaak groot, dus onze medewerkers kunnen met een lift netjes op hoogte werken.”

art

director

Spuiten “De kozijnen worden twee keer gespoten. De spuiter weet via de codering welke kleur het kozijn moet krijgen. Op de bouw wordt het kozijn nog één keer afgelakt.


T i m m er f abri ek Gef f en

27

Afmonteren “Als het kozijn gespoten is, worden ze voorzien van deuren, ramen, kunststeendorpels, lateislabben en beglazing. Inclusief montage van hang- en sluitwerk.”

Kit! Come in Afkitten en inpakken

De af werk plek

“De beglazing wordt handmatig afgekit. Daarna worden ze ingepakt voor transport. Witte stickers zijn voor kozijnen op de begane grond en roze stickers zijn voor de eerste verdieping. Visueel maken helpt bij het optimaliseren van het productieproces. Omdat we de kozijnen volledig met glas prefabriceren, kunnen onze mensen op de bouw vrijwel direct starten met de afbouw. Zo kunnen we met iedere optimalisatie de bouwtijd weer iets versnellen. Dat optimaliseren zit in ons DNA.”


50 jaar verder

samenwerking met Bouwinvest

28

Op vertrouwen kun je bouwen Als belegger is Bouwinvest wel wat gewend bij het aankopen van nieuwbouwprojecten. Maar 300 woningen, verspreid over tien projecten in Noord-Brabant en Utrecht, is geen dagelijkse kost. De samenwerking met Van Wanrooij kwam tot stand door een belangrijke basis: vertrouwen. Maar hoe kwam dat vertrouwen tot stand? Willem Helsloot van Bouwinvest en Helgo Borgers van Van Wanrooij met elkaar in gesprek over de intensieve samenwerking.


samen werki n g m et B o u wi n vest

2017 - 2020

300 woningen

Midden en Zuid-Nederland

29

Helgo Borgers (l) en Willem Helsloot bij het project Van der Marckhof in Utrecht.


50 jaar verder

30

We zijn in de Utrechtse Geuzenwijk bij het project Van der Marckhof. Eén van de projecten die inmiddels is opgeleverd voor Bouwinvest. Bij de start van de samenwerking waren de projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. De één was al in aanbouw, de ander nog in bestemmingsplanprocedure. “Het was rijp en groen. Maar de spreiding in tijd was tegelijk heel interessant voor ons”, zegt Willem.

thuismarkt Amsterdam meer investeren in Utrecht en Noord-Brabant”, vertelt Willem. “Van Wanrooij heeft daar een hele sterke positie. Dat kwam dus perfect uit. En één deal doen is veel efficiënter dan met tien verschillende partijen afspraken maken. Er zaten projecten bij die we graag wilden hebben, zoals hier in Utrecht. Maar ook locaties vlakbij de grote steden. Vlijmen stond bijvoorbeeld niet op ‘ons lijstje’, maar vanuit daar ben je heel snel in de binnenstad van Den Bosch. Een prachtige locatie.”

Wat was de sleutel in deze samenwerking?

Waarom maakten jullie afspraken voor tien projecten in één keer? Helgo: “Als familiebedrijf zijn we altijd op zoek naar flexibele spreiding van afzet in de markt. Meerdere projecten in één keer verkopen biedt ons zekerheid. Zo verdelen we de risico’s in tijd en investering.” Voor Bouwinvest ging het vooral om de spreiding in Nederland. “We willen naast onze

“Vertrouwen”, zeggen Willem en Helgo tegelijk. “Dat ontstaat door goed gedrag. In de verkenningsfase werden afspraken al direct nagekomen. Dat klinkt logisch, maar dat is in onze wereld wel eens anders”, zegt Willem. “En we houden elkaar niet aan het lijntje”, vult Helgo aan. “Vóór de bouwvak wilden we zeven contracten getekend hebben en een aantal grondposities transporteren. We hadden een kleine twee maanden om dat voor elkaar te krijgen. En dat is gelukt, omdat we snel besluiten konden nemen.” Willem spreekt die mentaliteit aan. “Dat komen we maar weinig tegen in de markt. De staat van dienst van Van Wanrooij en de manier van werken gaven ons vooraf al een bepaald vertrouwen. Als er dan ook wordt geleverd naar onze eisen, dan weet je dat het goed komt.”


samen werki n g m et B o u wi n vest

31

‘Als familiebedrijf zijn we altijd op zoek naar flexibele spreiding van afzet in de markt’

Van der Marckhof, Utrecht In de Utrechtse Geuzenwijk ontwikkelde Van Wanrooij 58 eengezins­woningen in de solide bouwstijl van Dudok. Van de ruime woningen (met een oppervlakte van 122 tot 172 m2) zijn er 46 afgenomen door Bouwinvest voor de vrije sector huur en 12 door woningcorporatie Mitros voor de sociale huur.


50 jaar verder

32

Kun je een voorbeeld geven van die eisen? Willem: “Dat zit vooral in de kwaliteitseisen die wij stellen aan de afwerking van de woningen. Omdat Van Wanrooij zelf ook een beleggingstak heeft, ligt die lat standaard al hoog. Zij kennen de technische kwaliteiten waar huurwoningen in het middeldure segment aan moeten voldoen. We toetsen die eisen maandelijks in een kwaliteitsoverleg tussen Bouwinvest, Van Wanrooij, de beheerder en de verschillende aannemers. Na de turnkey oplevering hebben wij de woningen nog lang in beheer, dus wij willen zo min mogelijk ‘gedoe’ tijdens de exploitatiefase. Onze eisen voor de beheerperiode passen perfect bij het hoge kwaliteitsniveau van Van Wanrooij met het OPTIO-concept.”

Als jullie het nog een keer over mogen doen, wat zou je dan veranderen? “Nou, ik heb eigenlijk niet iets wat we beter kunnen doen”, zegt Willem. “We hadden met korte lijntjes al snel een modus gevonden in onze werkwijze. Het ging snel, heel natuurlijk en we konden alles naar elkaar uitspreken. Het was een bewerkelijke, maar tegelijk ook een geoliede samenwerking. Wij wisten precies wat we wilden en Van Wanrooij kon het leveren met conceptmatige woningbouw. Samen hebben we een warm nest gecreëerd. Dat houden we vol tot ons laatste jong is uitgevlogen.”


samen werki n g m et B o u wi n vest

33

De samenwerking met Bouwinvest in het kort Op de PROVADA 2017 tekenden Van Wanrooij Projectontwikkeling en Bouwinvest Residential Fund een raamovereenkomst voor ruim 300 nieuwbouwwoningen. Het gaat om in totaal 10 projecten, gesitueerd rond Utrecht, Breda, Den Bosch en Eindhoven. Het merendeel is inmiddels opgeleverd.


50 jaar verder

34

project

Utrecht

De Veiling

regio Utrecht

locatie

Aantal woningen

129 woningen + 20 appartementen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Architect

De Twee Snoeken, ‘s-Hertogenbosch

Status project

In verkoop. Start bouw Q2 2020 www.deveiling-utrecht.nl


pro ject i n beel d

35

locatie

project

Zeist

Geiserhof

Aantal woningen

22 woningen + 18 appartementen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Architect

Marlies Rohmer Architects & Urbanists

Status project

In ontwikkeling

www.geiserhof-zeist.nl


50 jaar verder

labels

36


l abel s

37

We schrijven 1969; De gebroeders Van Wanrooij startten als metselaars een lokaal bouwbedrijf. Al snel breidde het bouwbedrijf uit met een eigen timmerfabriek, een keukenshowroom in Tiel, projectontwikkeling en verhuur van eigen woningen. Met het toevoegen van nieuwe activiteiten, zoals het Warenhuys, veranderde de huisstijl continu mee. Maar de kracht van de ‘Van Wanrooij stijl’ bleef en daar borduren we nog steeds op verder.


50 jaar verder

Sint-Michielsgestel / centrumplan

38

Rondom de Oude Toren Hoe zorg je als dorp of stad voor een levendig centrum? Voorkom je dat het winkelaanbod verschraalt, pleintjes stilvallen en de gezelligheid verdwijnt? Ontwikkelaar Mathijs Gerritzen beklimt de Oude Toren in Sint-Michielsgestel en biedt overzicht.


S int -Mi ch i el sgestel cen tru m pl an

360° blik op nieuw centrumplan Sint-Michielsgestel

sinds 2016

68 appartementen

Sint-Michielsgestel

39


50 jaar verder

40

“Hé Mathijs, loop je straks nog even binnen?!” De groet komt vanuit de portiek van de AH. De supermarktmanager is de derde in nog geen 10 minuten. Een enthousiaste bewoner en toevallig passerende wethouder gingen hem voor. Typisch Brabantse gezelligheid, of is hier meer aan de hand Mathijs? “Als ontwikkelaar spreek je nog wel eens iemand”, klinkt het lachend. “We hebben hier heel wat uren doorgebracht en zijn continu in gesprek met alle betrokken partijen. Goed luisteren, veel afstemmen, strak plannen: it’s all part of the job!”

Drie centrumplannen Van Wanrooij is momenteel betrokken bij drie verschillende centrumlocaties. In Boekel en Oss zijn de plannen respectievelijk in ontwerp- en ontwikkelfase. Hier in Sint-Michielsgestel is het plan in aanbouw. Rondom de Oude Toren is sinds 2016 ‘t Dommelsch Huys gefaseerd gebouwd en vanaf medio volgend jaar start de realisatie van de Raadskamer. Mathijs is als ontwikkelaar betrokken bij beide projecten.

Artist impression van het nieuwe centrum in Sint-Michielsgestel. Links van de toren de nog te bouwen Raadskamer, daarachter ‘t Dommelsch Huys.


S int -Mi ch i el sgestel cen tru m pl an

41

Oog voor detail Via de smalle wenteltrap beklimmen we de Oude Toren. Eenmaal boven zijn de contouren van het nieuwe plan duidelijk zichtbaar. De geschakelde woningen in carrévorm hebben verschillende breedtes en een verticale gevelindeling met rijke detaillering. Ondanks de variaties in kleur, materialen en gevelbeeld is er duidelijk

sprake van een geheel. “Precies, eenheid in verscheidenheid noemen we dat”, verduidelijkt Mathijs. “We hebben het ontwerp daarbij heel bewust laten aansluiten bij de bestaande historische bebouwing aan het plein. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het metselwerk, dakranden en dakornamenten. Zo zorgen we dat oud en nieuw echt één geheel worden.”


50 jaar verder

42

Bestaande bebouwing (links) en nieuwbouw (rechts) hebben duidelijke raakvlakken.

Levendig centrum

Gefaseerde uitvoering

Wat van boven ook opvalt is de levendigheid. “Voorheen zaten hier alleen winkels. Tussen 9.00 en 19.00 uur was het druk, maar daarbuiten was het stil op straat. Door in het nieuwe centrumplan wonen en winkelen te combineren, creëren we veel meer dynamiek en levendigheid. En een vitaal centrum straalt daarbij ook af op de gehele gemeente. Het maakt een dorp of stad als geheel aantrekkelijker om te wonen, om te winkelen, om te zijn.”

We draaien onze blik naar het zuiden. Daar staan, in een halve cirkel met de rug naar ‘t Dommelsch Huys, zes geschakelde gebouwtjes. Het oude commercieel centrum huisvest een Rabobank en diverse lokale winkels, maar maakt binnenkort plaats voor de Raadskamer. Mathijs over het contact met de ondernemers: “De moeilijkheid bij dit soort centrumplannen zit veelal in de besluitvorming. Je gaat immers een bestaand gebied transformeren; functies verplaatsen, nieuwe partijen werven. Dat vraagt om duidelijke afspraken. Zo krijgen de zittende ondernemers een nieuwe plek in het centrumplan. En is bijvoorbeeld ‘t Dommelsch Huys in twee fases gebouwd omdat hier voorheen een oude Albert Heijn stond. We hebben toen eerst een nieuwe supermarkt gebouwd, waarna de oude is gesloopt en zo plaats maakte voor het tweede


S int -Mi ch i el sgestel cen tru m pl an

43

‘t Dommelsch Huys 22 huurappartementen 19 koopappartementen 3.000 m² commerciële ruimte inpandige parkeergarage

Raadskamer deel van de nieuwbouw. Zo’n complexe klus vereist een ijzersterke afstemming met onze partners Albert Heijn en Brabant Wonen.”

Duurzame branchering Niet alleen de huisvesting, ook het winkelaanbod verandert mee. “We hebben heel bewust gekozen voor een duurzame branchering”, vertelt Mathijs. “Als aanvulling op de Albert Heijn werken we bijvoorbeeld aan een vershoek met lokale ondernemers. Deze bakker of groenteboer zit nu nog in omliggende straten. Door de bestaande detailhandel in het dorp beter te concentreren, ontstaat een aantrekkelijk boodschappencentrum dat klaar is voor de toekomst.” Daarbij speelt Van Wanrooij een belangrijke rol. “Door het winkelaanbod in één hand te houden, hou je grip op de branchering en het totale aanbod. De aantrekkingskracht van het centrum zit ‘m in het totaalplan.”

Altijd maatwerk Ondanks onderlinge overeenkomsten, is ieder centrumplan weer uniek. “Er bestaat geen blauwdruk. Elk vraagstuk is anders, vraagt om een eigen oplossing en kent een eigen proces. Mijn tip aan gemeenten is om ontwikkelaars zo vroeg mogelijk te betrekken. Dan kunnen we optimaal meedenken en ontzorgen.” Voordat we afdalen kijkt Mathijs nog tevreden over het centrum. “Mooi he!?” klinkt het retorisch. Beneden verlaten we de toren via de Wereldwinkel en lopen richting The Read Shop. Plots een vriendelijke stem op links: “Hé Mathijs, heb je zo nog even...?” Het werk draait door. Aan de slag!

27 koopappartementen 800 m² commerciële ruimte parkeergarage


50 jaar verder

Het Warenhuys Waardenburg

44

Op deze verdieping is extra badkamer inspiratie gecreëerd.

Warenhuys meets Pinterest

‘ Meer ruimte voor nog meer inspiratie’

In het Warenhuys in Waardenburg is de afgelopen maanden een grote en uitdagende verbouwing uitgevoerd. De voormalige kantoorverdieping is omgetoverd tot sanitair en tegel showroom. Op het dak is een nieuwe verdieping gebouwd voor kantoren, kantine en vergaderfaciliteiten. De uitdaging? Zo min mogelijk hinder voor klanten en medewerkers tijdens de verbouwing. Het resultaat? 650 m2 extra badkamer inspiratie! ontwerp


Het Waren h u ys Waarden bu r g

45 bewaren

bewaren

650 m2...

650 m2 extra aan keuzepleinen en badkamer inspiratie

bewaren

ontwerp

Totale showroom: Ruim 4.500 m2 inspiratie


50 jaar verder

46

bewaren

bewaren

Toevoeging vijfde verdieping met kantoren, overlegruimtes en lunchruimte. Ontwerp: Inbo Architecten.

Inspireren en helpen kiezen We merkten dat klanten ons keukenassortiment hoger waardeerden dan het assortiment sanitair en tegels. Dat lag vooral aan de presentatie van het aanbod. Door toevoeging van de extra verdieping ontstond de mogelijkheid om dit te verbeteren. Doel was om mensen te inspireren en nóg beter te helpen met kiezen door meer tegelcombinaties te tonen, specifieke aandacht te besteden aan trends, maar ook door gebruik te maken van overzichtelijke keuzepleinen. Op de nieuwe verdieping is gekozen voor een ‘real life Pinterest’ manier van presenteren. Klanten worden geïnspireerd en geholpen bij het stap

‘We introduceren een Pinterest manier van presenteren’

voor stap maken van de juiste keuzes. Het Warenhuys weet met deze nieuwe verdieping haar klanten wederom te verrassen en enthousiasmeren. De eerste reacties van onze klanten zijn erg positief.

Open met minimale overlast Tijdens de verbouwing bleef het Warenhuys ‘gewoon’ open. Klanten hebben na ieder bezoek hun ervaringen met ons gedeeld. Daaruit is gebleken dat de overlast als minimaal werd ervaren. Daar zijn we enorm trots op. Met een uiterst gemotiveerd bouwteam van Van Wanrooij is de verbouwing in een korte periode tot een succes volbracht.

nieuw


Het Waren h u ys Waarden bu r g

47

bewaren

bewaren

Interieur ontwerp verbouwing: dedato ontwerpers bewaren

bewaren

Verbouwing Warenhuys verkocht

September 2018 Schetsontwerp

Verkochte keukens en badkamers in 2019: 7.500 stuks

Maart 2019 Interieurontwerp Juli 2019 Start bouw

bewaren

December 2019 Oplevering Totale bouwtijd 5 maanden

nieuw

100e medewerker aangenomen in 2019


50 jaar verder

48

project

Arnhem

Schuytgraaf

regio Betuwe

locatie

Aantal woningen

50 woningen

Opdrachtgever Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Stedenbouwkundige

Gemeente Arnhem

Architect

Weusten Liedenbaum Architecten, Arnhem

Status project

Opgeleverd


pro ject i n beel d

49

locatie

project

Druten

Tichellande

Aantal woningen

77 woningen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Stedenbouwkundige

Fase 6: Weusten Liedenbaum Architecten, Arnhem Fase 9: Quadrant Architecten, Zevenbergen

Architect

Fase 6: Weusten Liedenbaum Architecten, Arnhem Fase 9: Quadrant Architecten, Zevenbergen

Status project

Fase 6 (44 woningen): opgeleverd Q1 2019 Fase 9 (33 woningen): in uitvoering

www.tichellande.nl


50 jaar verder

picture this

50


pi ctu re th i s

51

Hoe laat je mensen hun nieuwe keuken beleven nog voordat deze geplaatst is? Vandaag de dag kunnen klanten in het Warenhuys hun nieuwe keuken gelijk in virtual reality ervaren. Maar ook eind jaren ’70 dachten we met de klant mee. Zo fotografeerden we met deze Polaroid de, met blokjes nagebouwde, keukenopstelling in de showroom. Die foto’s gingen vervolgens samen met de tekeningen van de keuken direct mee naar huis.


50 jaar verder

Beneden-Leeuwen / Het Leeuwse Veld

52

Aan de kwaliteit is nooit getornd In Beneden-Leeuwen wordt samen met Woonstichting De Kernen al 12 jaar gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Het Leeuwse Veld. Het project heeft een crisis en hoogtijdagen meegemaakt, maar aan de kwaliteit is nooit getornd. Een gesprek met twee pioniers.


Bened en-L eeu wen Het L eeu wse Vel d

2012 - 2023

330 en 94 woningen

‘ We hebben geïnvesteerd in architectuur en stedenbouw’

Beneden-Leeuwen

53

Marco van Herwaarden (l), projectleider bij Woon­stichting De Kernen en Joffrey Hol, projectontwikkelaar bij Van Wanrooij in Het Leeuwse Veld.


50 jaar verder

54

Pionieren in het zuiden

Kwaliteit van een dorp

Woningbouw ontwikkelen aan de zuidkant van Beneden-Leeuwen. Marco weet nog goed dat niet iedereen even enthousiast was over dat idee. “In 2012 begonnen we midden in de crisis met de eerste woningen. We haalden alles uit de kast om een goede start te maken. Het waren de eerste woningen aan de andere kant van de provinciale weg. Met 15 huurwoningen maakten we een eerste start. We kozen voor een bijzondere architectuur in de vorm van een grote woonboerderij en twee rijen woningen als zijnde de schuren. Dat was een succes en we zijn direct opgeschaald naar meer dan 40 woningen. Dat was niet slecht voor die tijd.”

In 2023 moet Het Leeuwse Veld gereed zijn. “Dan hebben meer dan 400 woningen toegevoegd aan het dorp”, zegt Joffrey. “De tiende fase gaat begin 2020 in verkoop. Daarna wordt er nog een tweede deelgebied met 90 woningen ontwikkeld. Samen met De Kernen hebben we geïnvesteerd in de architectuur en de stedenbouwkundige opzet. We wilden een kwalitatief goed plan maken. Je ziet bijvoorbeeld niet waar de huurwoningen zitten. Dat is echt het resultaat van de gezamenlijke aanpak. Het plan heeft een dorps karakter met veel groen, kleine blokjes woningen, een dorpse stijl en kronkelende wegen. Die ingrediënten samen zijn de kwaliteit van de wijk. Alle woningen hebben aan de voorzijde een groene haag gekregen. Dat is vastgelegd bij de notaris. Die hagen zorgen voor eenheid en groen in het straatbeeld.”


Bened en-L eeu wen Het L eeu wse Vel d

55

Eigen waterberging Er is een compleet watersysteem ontwikkeld met watergangen, wadi’s en afgekoppelde hemelwaterafvoeren. Het doel: regenwater vasthouden in het plan. “Via speciaal ontworpen spuwers in de vorm van een leeuwenkop, wordt het hemelwater van de daken via watertegels in de stoep naar het hemelwaterriool in de straat en de wadi’s geleid”, licht Joffrey toe. “Het lager gelegen Speelse Veld, een buitenspeelplek voor kinderen, fungeert als laatste opslaglocatie bij extreme neerslag. Het systeem werkt en past goed bij het veranderende klimaat. Samen met de gemeente hebben we ons hier hard voor gemaakt.”

Joffrey Hol Projectontwikkelaar, Van Wanrooij

Marco van Herwaarden Projectleider, Woonstichting De Kernen

De spuwer die gebruikt wordt om het hemelwater naar de straat en de wadi’s te leiden is ontworpen in de vorm van een leeuwenkop.


50 jaar verder

56

‘Flexwonen’ “Tot je tachtigste in dezelfde wijk kunnen blijven wonen, dat wilden we ook faciliteren”, zegt Marco. De flexwoningen van De Kernen hebben een plattegrond met een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Voor mensen die wat ouder zijn is dat een prettige indeling.” Het wordt een flexwoning genoemd, omdat de woning ook aangeboden kan worden aan starters. “We kunnen met deze woningen dus meerdere kanten op”, zegt Marco. “Per fase kijken we naar de behoefte op dat moment.”

Ketensamenwerking met Optio Alle woningen worden door Van Wanrooij gebouwd met vaste, lokale partners. “In deze vorm van ketensamenwerking maken we meerjarenafspraken”, vertelt Joffrey. “Het voordeel? Iedereen weet waar hij aan toe is en er is continuïteit. Vanuit ons Optio-concept werken we met vaste plattegronden. De installateur kan daardoor gaan prefabriceren, omdat hij weet wat er gemaakt moet worden. Dat versnelt het bouwproces en er zijn minder faalkosten. “Dat zit strak in elkaar hoor”, zegt Marco. “Wij maken ook gebruik van de Optio plattegronden bij onze huurwoningen. Dat geeft ons veel houvast. Je ziet ook echt dat daardoor de bouwtijd kort is. Ook dat is een niet te vergeten kwaliteit.”


Bened en-L eeu wen Het L eeu wse Vel d

57

Het Leeuwse Veld Aan de zuidkant van het Gelderse Beneden-Leeuwen worden tussen 2012 en 2023 gefaseerd 424 woningen gebouwd. De gebiedsontwikkeling is een samenwerking tussen Woonstichting De Kernen en Van Wanrooij. Beide partijen zitten voor 50% in de grondexploitatie en de opstalontwikkeling. 30% van de woningbouw bestaat uit huurwoningen voor De Kernen. Van de 424 woningen worden komende jaren 94 woningen gebouwd in het naastgelegen Cluster C.

>

‘Je kunt tot je tachtigste in de wijk blijven wonen’ A15/TIEL

WAAL

N323

ZANDSTRAAT WATERSTRAAT

BENEDENLEEUWEN VEESTEEG

HET LEEUWSE VELD VAN HEEMSTRAWEG

CLUSTER A (330) A50/EWIJK >

N322

CLUSTER C (94)


50 jaar verder

Oss / WalKwartier

58

Van lelijkste pand naar mooiste centrumplan Al jaren wordt er gesproken over een nieuw centrumplan in Oss. Sinds Van Wanrooij een kleine twee jaar betrokken is bij de binnenstedelijke herontwikkeling, is het proces in een versnelling gekomen. En dat is maar goed ook, want het centrum snakt naar een nieuwe invulling van het gebied rond het voormalige ­ V&D-gebouw.


Wal Kwarti er Oss

2018 - 2023

ca. 134 appartementen

Oss

59

‘ Het centrum snakt naar nieuwe invulling’ vlnr: Hendrik, Martin en Patrice bij het voormalige V&D-gebouw in Oss.


50 jaar verder

60

Martin Hagreis stadsontwerper, gemeente Oss

Het is vroeg als we samen met Martin Hagreis, Patrice Kuypers en Hendrik Hulscher door de Osse binnenstad lopen. Het miezert. Dat komt de sfeer rond het ‘lelijkste gebouw van Oss’ niet ten goede. Die benoeming heeft het voormalige V&D-gebouw – met de uitstraling van een armoedig bedrijfspand - namelijk al op zak. “We praten al ruim dertien jaar over een nieuw stadscentrum en ook specifiek over deze locatie”, zegt Martin. Zo’n platte koek van 4.500m2 hoort hier eigenlijk helemaal niet thuis. In de tijd van de Vendex en later V&D was het een prima warenhuis. Door de sluiting ontstonden nieuwe kansen voor een krachtige en ook noodzakelijke impuls in het Osse stadscentrum. Met Van Wanrooij en Dok architecten hebben we nu het plan WalKwartier getekend waarvan we in Oss zeggen; dit gaat ‘m worden.”

Meer wonen, minder retail “Het plan heeft wat meer menselijke maat gekregen”, zegt Patrice. “Er zit veel wonen en een nieuw cultuurhuis - het ‘UIThuis’ - in en we gaan aanzienlijk terug in vierkante meters retail. Mensen komen niet meer alleen naar de binnenstad om uitgebreid te shoppen. Ze willen ergens een drankje doen, elkaar ontmoeten, een hapje eten of een voorstelling meepakken. En er is vraag naar wonen in het centrum. Daar hebben we met dit plan gehoor aan gegeven.”

Geduld Veel centrumplannen hebben een gemene deler: het zijn complexe trajecten. “Dertien jaar plannen maken is lang hoor”, zegt Martin. “Je krijgt steeds te maken met nieuwe inzichten, verschillende stakeholders, een vastgoedcrisis, politieke invloeden, veranderende partners. Je moet geduld bewaren en je niet gek laten maken door de waan van de dag. Daarom ben ik blij dat we nu met Van Wanrooij deze stap hebben gezet. Met een haalbare ambitie, een duidelijke planning en slagkracht om het voor elkaar te krijgen. Als we de voorafgaande planhistorie even vergeten, dan gaan we nu in ongeveer vijf jaar tijd met Van Wanrooij een centrumplan ontwikkelen, bouwen én opleveren. Als je het zo bekijkt, dan is dat weer ongelooflijk snel.”

Nieuw ontwerp Eind 2017 nam Van Wanrooij de positie van de voormalige eigenaar van het V&D-pand over. Begin 2018 is voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol gevraagd om een nieuw plan te ontwerpen. “De uitdaging was om het spraakmakend te maken”, zegt Hendrik. “Met meer karakter en eigenheid. De Ossenaren moeten ervaren dat dit hún centrum is. Niet op een historiserende manier, maar wel met respect voor en geïnspireerd door de historie van Oss. De architect heeft echt iets nieuws toegevoegd. Dat is heel knap.”


Wal Kwarti er Oss

61

Hendrik Hulscher regiomanager, Van Wanrooij Projectontwikkeling

Patrice Kuypers projectmanager, gemeente Oss

WalKwartier, Oss Het gebied rond de voormalige V&D-locatie in het centrum van Oss wordt komende jaren herontwikkeld. In het nieuwe stadscentrum komen ca. 134 appartementen (van ca. 50 tot 190 m²), een parkeergarage met 143 plaatsen, winkels en horeca (ca. 2.500 m²) en het UIThuis (ca. 4.100 m² cultureel programma). Na inspraak op het plan zijn voor de woontoren twee varianten ontworpen. Naar verwachting wordt eind januari 2020 een definitief besluit genomen over het uit te werken en te realiseren ontwerp. De afbeelding links toont één van de ontwerpen.


50 jaar verder

62

‘ Een plek waar functies samenkomen’

Cultuur en ontmoeten

‘Want daar brandt nog licht..’

Het plan sluit aan bij de behoefte van de Ossenaar; een plek om elkaar te ontmoeten. Daarom is er een cultureel centrum toegevoegd; het UIThuis. “Dat is een initiatief vanuit de culturele sector, ondernemers en bewoners”, geeft Patrice aan. “Het wordt een plek waar functies samenkomen. Waar niets hoeft, maar waar altijd wat te beleven is. Van bibliotheek tot stadsarchief, van ontdeklab tot podiumzaal en van toeristisch informatiepunt tot studeerplek. De deur staat letterlijk open voor verschillende initiatieven. Het wordt een plek waar overdag en ‘s avonds bedrijvigheid is en waar je laagdrempelig doorheen kunt lopen. We willen mensen verrassen. Dat maakt het UIThuis zo’n geweldige toevoeging.”

Op de vraag waarom het plan nu in een stroomversnelling is gekomen, wordt eensluidend geantwoord: er is een gedeelde drive om het voor elkaar te krijgen. Hendrik: “Er is grote betrokkenheid vanuit het hele team. Dat voel je bij iedere bijeenkomst die we hebben. Er is ons als Osse onderneming alles aan gelegen om dit plan te laten slagen. Het toevoegen van een gemixt woningbouwprogramma was doorslaggevend voor de haalbaarheid. Wij vinden dat er gewoond moet worden in een centrum. Lege spookstraten is killing voor zo’n gebied. In dit plan brandt ‘s avonds nog licht. Precies zoals Guus Meeuwis het bedoelde.”


Wal Kwarti er Oss

63

De vijf procesversnellers 1 Professionele, risicodragende aanpak met een duidelijke planning. Ervaring vanuit andere centrumplannen.

2 Toevoegen van woningbouw met deels huurwoningen in eigen beheer.

3 Kennis van de lokale woningmarkt en samenwerking met lokale partijen.

4

5

Keuze voor een Grote slagkracht met gerenommeerde architect eigen vermogen. die ĂŠcht waarde aan de plek kan toevoegen.


50 jaar verder

regio Zuid-Holland

64

locatie

project

Papendrecht

Entree van Matena

Aantal woningen

39 woningen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Stedenbouwkundige

Wissing, Barendrecht

Architect

Weusten Liedenbaum Architecten, Arnhem

Status project

In verkoop

www.entreevanmatena.nl


pro ject i n beel d

65

locatie

project

Willemstad

Kloosterblokje

locatie

project

Tholen

Burgemeesters van Tholen

Aantal woningen

100 woningen

Aantal woningen

33 woningen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling Ruimte voor Ruimte CV, ‘s-Hertogenbosch Woningcorporatie Woonkwartier, Zevenbergen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Architect

Weusten Liedenbaum Architecten, Arnhem

Stedenbouwkundige

Compositie 5 stedenbouw BV, Breda

Status project

In verkoop

Architect

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Status project

Opgeleverd

www.burgemeestersvantholen.nl


50 jaar verder

vermarkten

66


ver m arkten

67

Het vermarkten van producten zat er bij ons al vroeg in. Waar we in het huidige digitale tijdperk onze woningen online aanbieden, plaatsten we in de jaren ‘70 gewoon advertenties in de krant. Woningen werden als ‘buitenkansjes’ aangeprezen en onze keukens kregen toen al het predicaat ‘beste kwaliteit’. Tegenwoordig zijn we expert in online marketing en is het volledige klantproces gedigitaliseerd.


50 jaar verder

68

Een betaalbare woning die past als een jas Nederland heeft een tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen. Hoge bouwkosten, dure bouwgrond, milieueisen en schaarste zijn daar grotendeels debet aan. De gewenste doorstroming in de woningmarkt komt onvoldoende op gang. Dat moet anders. Dus ontwikkelden we binnen een maand(!) een passende oplossing vanuit ons OPTIO concept. Voor veel mensen is het kopen van een huis onbereikbaar geworden. De gemiddelde verkoopprijs van onze nieuwbouwwoning bedroeg in 2019 bijna €400.000 V.O.N. Dit is voor velen niet betaalbaar. En dan hebben we het vooral over starters, mensen met maximaal een modaal inkomen, alleenstaanden en gescheiden ouders met kinderen. We zien dat ook in de sociale

huursector terug. Corporaties kunnen het investeringsniveau moeilijk overbruggen. Mede door de verhuurdersheffing is hun financiële slagkracht beperkt. Het is bijzonder lastig om nog betaalbare woningen voor de doelgroep van één- en tweepersoonshuishoudens en éénoudergezinnen te bouwen, te kopen of te (ver)huren.


OPTIO-co n cept

69

Weglaten en nog eens weglaten

2: OPTIO-concept als basis

We willen aan deze maatschappelijke opgave invulling geven. Het liefst zo snel mogelijk. Binnen een maand hebben we een betaalbare woning ontwikkeld, die we onder de €200.000 V.O.N. kunnen aanbieden! Voor de koop- én huurmarkt. Hoe? Door alles weg te laten wat een woning duur maakt. Starters hebben bijvoorbeeld geen drie volwaardige slaapkamers nodig of een dakkapel. Een ruime badkamer is ook niet altijd noodzakelijk. Qua oppervlakte hebben we de woningen kleiner gemaakt door onder meer de beukmaat te versmallen. In de basis heeft de betaalbare woning een volledig woonprogramma met twee slaapkamers, een compacte doucheruimte en een goede afwerking. Verder moest deze aan een aantal uitgangspunten voldoen:

Met dit woningconcept hebben we al meer dan 7.000 woningen gebouwd. Binnen een maand zijn een aantal nieuwe varianten volledig uitgewerkt door onze OPTIO specialisten. Van inkoop, modelleurs, calculatie tot technische ontwikkeling. Omdat we alle disciplines in huis hebben, versnelt dat het proces. Bovendien werken we met vaste partners. Door de jarenlange samenwerking konden we in zo’n korte tijd een dergelijk product ontwikkelen.

1: Stichtingskosten omlaag Hoe kunnen we de bouwkosten, ontwerpkosten en adviseurskosten tot ongeveer de helft minimaliseren? Door strikt uit te gaan van standaard detaillering, plattegronden en afwerking. Dat bespaart enorm in de stichtingskosten. We hebben een kant-en-klaar product ontwikkeld dat we repeterend uit kunnen voeren. Een geoptimaliseerde versie in vier varianten. De woningen kunnen uiteindelijk door onszelf én door andere aannemers gebouwd worden.

3: Inpassen in onze huidige projecten We ontwikkelen vaak projecten met een mix van koop en huur. Goedkoop en duur door elkaar. ‘De betaalbare woning’ past daar perfect in. We horen vaak dat na de eerste eigenaar een betaalbare woning niet meer terugkomt op de startersmarkt. Door de basis beperkt te houden, blijft het te allen tijde een betaalbare woning. Wij willen leefbare wijken maken met mogelijkheden om door te stromen in de buurt waar mensen al wonen. Het concept is nog maar pasgeboren, maar de eerste betaalbare woningen passen we al toe in onze projecten.

4: BENG-proof De woningen zijn ‘bijna energieneutraal’ (BENG) ontwikkeld en voldoen aan de nieuwe eisen per juli 2020. BENG legt een norm op voor het maximale energieverbruik per woning. De woningen worden full-electric uitgevoerd. We combineren

een bovengemiddelde isolatie met optimale kierdichting en een slimme warmtepomp. De woningen zijn zó energiezuinig, dat zelfs zonder pvpanelen aan de BENG-norm wordt voldaan. We bieden pv-panelen dan ook als optie(pakket) aan.

5: Woning opplussen Onze klanten kopen straks een volledige woning. Afwerking en inrichting kunnen zij zelf bepalen. Maar we bieden ook een ‘woonklaar pakket’ aan. Denk daarbij aan een complete keuken, wand- en vloerafwerking en pv-panelen om de energielasten te verlagen. Met een uniform pakket kunnen we dit voordelig aanbieden. Ook dat verbetert de betaalbaarheid.

6: Grond betaalbaar maken De woningen kunnen ook met Duokoop worden aangeboden. Daarmee koop je een huis en wordt de grond in erfpacht uitgegeven. Hierdoor worden de woningen nog beter betaalbaar en de maandlasten (nog) lager. Dat is gunstiger dan wanneer je de grond in eigendom hebt. Dat hebben we al bij meerdere projecten met succes toegepast. Duokoop kan het laatste zetje zijn om de woningen financieel bereikbaar te maken voor deze specifieke doelgroep(en).


50 jaar verder

zuinig op onze mensen

70

door stro mers

Starters kunnen alle kanten op bij Van Wanrooij. We appen met drie jonge collega’s over hun carrièrepad binnen het bedrijf. Waarom werken ze graag bij Van Wanrooij?


z u i n i g o p o n ze m en sen

71

“ Kansen krijg je hier ook gewoon”

Hi Angela! In 2008 zagen we je hier als stagiaire binnenkomen. Hoe gaat het nu met je?

Goed hoor 2008… dat was nog in onze vestiging in Tiel! Ik was toen 19 jaar.

Je was een jonkie inderdaad. Ja hè?! Ik was een duaal traject gestart. Leren en werken tegelijk, maar het werken beviel me zo goed dat ik het leren losliet.

Ben je toen bij Van Wanrooij gaan werken? Yes, als servicemedewerkster. Ik verwerkte de keukenmeldingen en had meteen veel klantcontact.

Naam

Gelijk voor de leeuwen gegooid dus.

In die 11 jaar nog iets anders gedaan? Ik heb op verschillende afdelingen kennis opgedaan, zoals bij de receptie, projectenbureau en vervolgens in het sanitair en tegelwerk. En nog steeds naar je zin?

Jazeker! Het bevalt erg goed. Leuke collega’s, een prachtige showroom en ook op kantoor ontbreekt het aan niets.

Nu nog steeds in het sanitair en tegelwerk?

Yep, maar nu in een andere rol Ben nu druk bezig om meer structuur in onze afdeling te krijgen en heb ik een actieve rol in het begeleiden en aansturen van het service team. Kijk. Dat klinkt goed!

Angela Vink Leeftijd

30 jaar Locatie

Warenhuys, Waardenburg

Ja, met voldoende back-up. Het is erg leerzaam geweest. Hier ben ik sterker van geworden en ‘met Van Wanrooij DNA overgoten’ haha.

Ontwikkeling

Van stagiair naar servicemedewerkster

Hoe vond je die tijd?

Een leuke tijd... In de winter samen ’s ochtends de parkeerplaats sneeuwvrij maken voor de klanten. Kop warme choco en weer aan de slag!

Ja, het is ook erg leuk om te doen Korte lijnen en gelegenheid om te sparren met directie. Wel tof om zo je skills te verbreden.

Zeker En die kansen krijg je hier ook gewoon. Er is veel vertrouwen.

En nu weer aan het werk


50 jaar verder

72

“ Hard werken en slappe klets op z’n tijd. Zo hoort het.”

Ha Willem! Je begon hier als bouwtechnisch tekenaar toch?

Klopt ja, in 2013 kwam ik op de tekenkamer terecht. Gelijk na m’n studie.

En wat deed je daar? Verkoop-, bestek- en werktekeningen maken. Eerst in 2D, later in 3D.

Ohja, toen gingen we over op Revit.

Dat was een mooie tijd. Ik heb die omschakeling helemaal meegemaakt. Die kennis gebruik ik nu nog steeds.

Naam

En toen lonkte een stapje hoger..

Wauw! En daarna dus een mooie transfer Toen ik terugkwam heb ik na 5 jaar tekenkamer de overstap gemaakt, technische projectontwikkeling. Ik kreeg de kans om me verder te ontwikkelen. Nu coördineer ik projecten vanaf DO tot omgevingsvergunning.

Zijn je collega’s blij met je? Vraag dat maar aan hen! We zijn met z’n 6en. 4 behoren inmiddels tot het meubilair

Laat ze het maar niet horen!

Vinden ze juist mooi. We houden wel van slappe klets op z’n tijd. Dat hoort erbij, want we werken ook hard.

Willem Breddels Leeftijd

30 jaar Locatie

Geffen Ontwikkeling

Van bouwkundig tekenaar naar technisch projectmanager

Nou, ik kreeg eerst de ruimte om een reis te maken 5 maanden rondreizen door Midden- en Zuid-Amerika.

Denk je al na over je volgende stap? Ik kijk nooit zover vooruit. Eerst mezelf verdiepen en zelfstandig worden. Daarna misschien ooit een keer richting projectontwikkeling.

Voor je het weet is het zover... Er zijn hier genoeg mogelijkheden om door te groeien. Ik wacht rustig mijn kans af.


z u i n i g o p o n ze m en sen

73

“ De cultuur van Van Wanrooij past goed bij mij.”

Hey Joey! Hoe staat het werkende leven in Waardenburg?

Prima hoor! Ik ben nu 3 afdelingen tegelijk aan het aansturen. Dus we houden het kort ok?

Kijk aan, je bent aardig doorgegroeid Klopt, we doen ons best. In 11 jaar tijd al aardig wat stappen mogen maken. Van stage naar planning, naar service, naar orderverwerker en nu coördinator. En nu zit je dus in Waardenburg op het projectenbureau?

Naam

Joey Kars

Ja, het groeit hier zo hard dat het projectenbureau meer coördinatie nodig heeft. Daarnaast stuur ik nu ruim een jaar de backoffice sanitair & tegels aan.

Leeftijd

30 jaar Locatie

Bezig baasje hoor Je team zal vast blij zijn met je...

Waardenburg Ontwikkeling

Van stagiair naar coördinator

ik hoop het! Heb het werk zelf ook gedaan, dus ken de materie goed. Moet nog wel leren om andere meer vertrouwen te geven Loslaten is een kunst. Ach ja, zo is er altijd ruimte voor groei.

Als je zou moeten kiezen: Tiel of Waardenburg? Tiel was een mooie tijd met een kleine club. Nu zijn we groter, maar de showroom in Waardenburg is echt té gek. Ik zet een vinkje achter Waardenburg

Ben je nog wel eens ergens over verbaasd?

Niet echt meer als ik eerlijk ben. Laatst belde een klant die ik in 2009 had geholpen met het oplossen van een probleem. Dat klanten je na 10 jaar nog bij naam kennen blijft bijzonder. Dan heb je toch iets goed gedaan Daar doe ik het voor!


50 jaar verder

The Muse of Rotterdam

74

High-end op grote hoogte Vanuit het Warenhuys in Waardenburg zijn we ook projectleverancier van keukens, sanitair en tegels voor andere ontwikkelaars. Bijvoorbeeld voor het project The Muse of Rotterdam, waar ontwikkelaar Wilma Wonen een high-end appartementencomplex bouwt.


Th e Mu se o f Ro tterdam

2016 - 2019

80 keukens, 94 badkamers

‘Eerlijk is eerlijk, het is fantastisch’

The Muse of Rotterdam

75

Peter Westeneng (l) en Wouter van Someren voor The Muse of Rotterdam.


50 jaar verder

76

‘Ping!’ De lift gaat open op de 23e etage. Bij de penthouses welteverstaan. “Moet je nou eens kijken”, zegt Wouter. “Wat een uitzicht”. Eerlijk is eerlijk, het is fantastisch. De appartementen kijken uit op de oude binnenstedelijke Wijnhaven en hebben uitzicht op de Maas, de Rotterdam en de Erasmusbrug. Aan de andere kant is er uitzicht op de Markthal. “Kan slechter hè?” Wouter van Someren is Manager Verkoop & Marketing bij Wilma Wonen en is al vanaf het begin betrokken bij het project. “We wilden hier echt iets onderscheidends neerzetten voor Rotterdamse begrippen. Niet alleen qua vorm, maar ook in kwaliteit. Het zijn bijvoorbeeld alleen maar koopappartementen in het middenen hogere segment. Met dit complex wilden we koopkrachtige stellen de stad in trekken. Dat is gelukt.”

Peter Westeneng Acquisiteur, het Warenhuys

‘ Bij een hoog segment hoort een bovengemiddeld afwerkingsniveau’

Wouter van Someren Manager Verkoop & Marketing Wilma Wonen


Th e Mu se o f Ro tterdam

77

One-stop-shop Bij een hoog segment hoort een bovengemiddeld afwerkingsniveau. Wilma wilde voor haar kopers een onestop-shop selecteren voor de keuze van keuken, sanitair en tegels. “Er zijn maar weinig showrooms in Nederland die het volledige pakket bieden. En dan ook nog eens met kwaliteitsmerken. Bij het Warenhuys van Van Wanrooij is dat

mooi in balans. Ik kende de showroom al via andere projecten. Toen we gingen kijken was het gevoel gelijk goed. Het straalt kwaliteit uit. Het voegt echt iets toe aan de totale klantbeleving. Over de afstand naar Waardenburg heb ik nooit iets gehoord. Mensen vinden het vooral prettig dat ze niet van hot naar her hoeven.�


50 jaar verder

78

Opnieuw co-maker

Scoren in klantbeleving

Als acquisiteur is Peter Westeneng van het Warenhuys trots op het feit dat veel opdrachtgevers de showroom in Waardenburg weten te vinden. En natuurlijk is ook hij trots op de samenwerking met Wilma Wonen. “Dit is het eerste project, maar hiernaast is Wilma al met de tweede fase bezig. Een aansluitende toren van 116 meter hoog: CasaNova. Ook hier zijn wij als co-maker geselecteerd. We hebben als bedrijven een beetje hetzelfde DNA. Dat werkt heel prettig. De lijnen zijn kort en de communicatie is strak. Als er problemen zijn, dan spreken we dat uit en lossen we het op.”

“Zo’n vier weken na de start van de verkoop in oktober 2016 stonden de eerste kopers al in de showroom, vertelt Peter. “Klantbeleving staat bij ons centraal. Dat heeft ertoe geleid dat we alle badkamers, sanitair en tegels hebben geleverd. Zo’n 80 van de 94 kopers hebben we kunnen bedienen met een keuken op maat. Mensen hebben echt voor hoge kwaliteit gekozen. Bovendien scoorden we ver boven de 8 in de klantbeleving. Het matcht dus goed.”

‘ Zo’n 80 van de 94 kopers bedienen we met een keuken op maat’


Th e Mu se o f Ro tterdam

79

Maatwerk “Dat leveren van maatwerk, dat trok onze aandacht”, zegt Wouter. “We wilden kopers niet opschepen met standaard projectkeukens en -badkamers. Deze mensen hebben iets te besteden en moeten ontzorgd worden. Ze zijn op zoek naar inspiratie. Nu de afbouw bezig is, zie je dat iedereen een andere stijl heeft gekozen. Ik vind het fijn om te zien dat we met Van Wanrooij aan al deze klantwensen hebben kunnen voldoen.

Nog even genieten Als het buiten droog is nodigt Wouter Peter uit op het balkon om van het uitzicht te genieten. “Het is niet zomaar een balkon. De omranding is volledig van glas, zodat je ook van binnenuit kunt genieten van het uitzicht.” Peter aarzelt even. “Best hoog met dat glas”. Gebroederlijk kijken ze uit over de stad en schudden elkaar daarna de hand. “Op naar de volgende toren Peter!”


50 jaar verder

let’s go digital

80


l et’s go di gi tal

81

Foutloos bouwen stond ook in de jaren ’80 al bovenaan ons lijstje. Toen werden werktekeningen nog op calqueerpapier met inktpen getekend. Kleine foutjes werden met een mesje geradeerd. Tegenwoordig tref je een scalpel alleen nog in het ziekenhuis. Alle ontwerpen zijn volledig digitaal en onze OPTIOwoningen staan compleet en foutloos in BIM-modellen.


50 jaar verder

82

project

Oosterhout

Onder de Linden

regio Tilburg

locatie

Aantal woningen

Ca. 100 woningen en 40 appartementen

Opdrachtgever

Thuisvester, Oosterhout Vesteda, Amsterdam Van Wanrooij Projectontwikkeling

Architect Weusten Liedenbaum Architecten, Arnhem Status project 14 huurwoningen Thuisvester: opgeleverd Q2 2018 13 koopwoningen: opgeleverd Q3 2019 40 huurappartementen Thuisvester: oplevering gepland Q3 2020 39 huurwoningen Vesteda: start bouw Q3 2019 35 koopwoningen: start bouw Q3 2020 www.onderdelinden-oosterhout.nl


pro ject i n beel d

83

locatie

project

Tilburg

Nobelstraat

Aantal woningen

46 woningen, waarvan 26 beleggershuurwoningen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Stedenbouwkundige

Inbo Architecten, Eindhoven

Architect

Inbo Architecten, Eindhoven

Status project

Start verkoop eind 2019

www.nobelstraat-tilburg.nl


50 jaar verder

Tilburg / Voor dag en dauw naar de bouw

84

Voor dag en dauw naar de bouw Een dag op de bouw is nooit hetzelfde. Daar kan uitvoerder Davy van Boekel over meepraten. Hij staat voor dag en dauw op om met zijn team mooie projecten uit te voeren. Maar hoe ziet zo’n werkdag op de bouwplaats er nou eigenlijk uit? Op pad met Davy bij het project Buitenhof Oost in Tilburg, waar 81 woningen worden gebouwd.

Davy van Boekel 3,5 jaar uitvoerder bij Van Wanrooij


voor dag en dau w n aar de bo u w

85

Vroeg uit de veren 05:15

Onderweg naar Tilburg 05:38

“Het wekkertje gaat vroeg iedere ochtend. Maar dat zijn we thuis wel gewend. Ik heb altijd al in de bouw gewerkt, net als ons pap en m’n broer. Het zit in de familie. Vroeg uit de veren hoort er gewoon bij.”

“Vanuit Schijndel rij ik iedere dag naar Tilburg. Onderweg denk ik alvast na wat er op de planning voor de dag staat. Maar één ding is zeker; het loopt niet altijd zoals ik dat ‘s ochtends in m’n kop heb.”


50 jaar verder

86

Zoete inval 07:06

“De jongens druppelen binnen en komen een bak koffie halen bij mij in de keet. Het is hier dan net de zoete inval. We maken grappen, maar bespreken ook wat we die dag gaan doen.”

Drivein 07:37

“Niet iedereen komt naar binnen. Sommigen kloppen op het raam om even snel iets te bespreken. Werkt handig zo’n schuifraam. Of ze zo ook iets te eten kunnen bestellen? Dacht het niet, daar ga ik niet aan beginnen haha.”


voor dag en dau w n aar de bo u w

87

Regelen, regelen, regelen 08:26

“De hele dag door zijn er uitdagingen. Van vragen tot kleine en grote problemen. Ze weten me dan goed te vinden. Af en toe té goed. Ik heb ook niet altijd het antwoord, maar ga wel regelen dat het goed komt. Dat iedereen weer door kan. Want stilstaan, daar doen we hier niet aan.”

Rondje bouwplaats 10:03

“Tegen het licht aan loop ik een rondje over de bouwplaats. Even kijken hoe het ervoor staat. Dan controleer ik kanaalplaatvloeren en loop bij de installateurs binnen die met de meterkasten bezig zijn. Goed om te zien dat iedereen aan de gang is en dat we hier met hetzelfde doel staan: kwaliteit maken voor onze kopers.”


50 jaar verder

88

Lunch 12:30

Middagronde 14:12

“Rond het middaguur is het tijd voor een boterham. Een goed moment voor wat slappe klets en om even op adem te komen. Sommigen werken door, lunchen in de bus of in de keet. Maar zoals dat de hele dag door gaat; de telefoon blijft gaan. Ik ben altijd bereikbaar. Ook dat hoort erbij.”

“In de middag loop ik weer een rondje over de bouw. Mails wegwerken, afspraken maken en werkbonnen invoeren doe ik tussendoor. Ons proces is strak georganiseerd, maar er moet wel een hoop geregeld en vastgelegd worden. Ik zorg dat het werkbaar blijft voor de jongens buiten.”


voor dag en dau w n aar de bo u w

89

Strakke planning 15:39

Afsluiten 16:15

“Medio 2020 zijn we hier klaar. Bouwen is net als duplo, het is niet echt moeilijk. Als alles maar goed voorbereid is en op elkaar is afgestemd. Dan verloopt het bouwproces voor mij een stuk soepeler. We hebben veel gestandaardiseerd. Dat bevordert de voortgang en verhoogt de kwaliteit. Ook daar zijn we scherp op.”

“Rond 16:00u is het meestal wel schluss. Dan zijn de meesten al vertrokken. Even nog wat nalopen, zaken afwerken en de keet dichtmaken. Daarna is het houdoe en tot morgen!”


50 jaar verder

regio Eindhoven

90

locatie

project

Eindhoven

Kroonhoef

Aantal woningen

42 appartementen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Architect

VFO Architects | Urban Design, Eindhoven

Status project

Start bouw medio 2020

www.kroonhoef-eindhoven.nl


pro ject i n beel d

91

locatie

project

Eindhoven

Koning Arthurlaan

Aantal woningen

20 woningen

Opdrachtgever

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Architect

Quadrant Architecten, Zevenbergen

Status project

Start bouw medio 2020

www.koning-arthurlaan-eindhoven.nl


50 jaar verder

Vleuten / Haarzicht

92

‘ English cottages’ geven Haarzicht stijl Liefhebbers van grote Engelse landhuizen kunnen hun hart ophalen in Vleuten. Daar wordt in Haarzicht een buurt met riante woningen in ‘English Cottage’ stijl gebouwd. Hoe kwam dit ontwerp tot stand? Een gesprek met de architecten.


Vl eu ten Haarzi ch t

2018 - 2021

75 woningen

Vleuten

93

‘Als we zeggen English Cottage stijl dan zullen we het ook zo doen’ vlnr: Sander de Wit (Van Wanrooij), Stan Mathijssen (Inbo), Jasper van Dijke (Weusten Liedenbaum) en Bert van Breugel (Inbo).


50 jaar verder

94

We zijn op bezoek bij Inbo Architecten in Eindhoven. Samen met Weusten Liedenbaum Architecten zijn zij verantwoordelijk voor het ontwerp van de 68 woningen in het project Haarzicht. Wie naar de ontwerpen kijkt ziet er een landelijke Engelse stijl in terug. “Dit soort woningen zie je niet veel in Nederland”, zegt architect Bert van Breugel van Inbo. Kijk eens naar die gemetselde schoorstenen, de verlengde kap, de raamindeling, de luiken, de erkers en de begroeiing tegen de muren. De Engelse stijl is tot in detail doorgevoerd.”

Geen half werk “We maakten ter inspiratie een fotocollage van Engelse landhuizen uit het begin van de vorige eeuw”, vertelt architect Stan Mathijssen van Inbo. “Die sfeer wilden we goed neerzetten, zonder het te truttig te maken. Een Engelse cottage in een eigentijds jasje dus. Maar als je ‘Engels’ zegt, dan moet je het ook echt zo gaan doen. Inclusief kronkelende wegen, loofbomen, groene hagen en een mooie voortuin. Geen half werk, want dat werkt niet. Ik vind het mooi dat Van Wanrooij ons die ruimte gaf. Als je overal de kaasschaaf overheen haalt, dan verliest het plan z’n kracht.”


Vl eu ten Haarzi ch t

95

Haarzicht Vleuten De gebiedsontwikkeling Haarzicht in Vleuten ligt pal naast landgoed Haarzuilens in de provincie Utrecht. Van Wanrooij ontwikkelt en bouwt hier 68 luxe tweekappers en vrijstaande woningen in ‘English Cottage’ stijl. Er worden ook 7 riante bouwkavels uitgegeven.


50 jaar verder

96

Standaard maatwerk Haarzicht is een grote gebiedsontwikkeling met fantastische kwaliteiten en de concurrentie is stevig. “We wilden juist op deze plek iets onderscheidends maken”, zegt Sander de Wit van Van Wanrooij. “Maar de uitwerking moest wel passen binnen onze manier van bouwen. Ondanks dat het bijzondere woningen zijn, is ook hier het uitgangspunt ons Optioconcept geweest. Voor de architecten is dat een fijn vertrekpunt”. Jasper van Dijke, architect bij Weusten Liedenbaum Architecten, beaamt dat. “Optio laat het toe om vanuit een bepaalde standaardisatie tóch dit soort woningen te ontwerpen. De basis zit goed in elkaar en er is genoeg ruimte om het ontwerp naar je hand te zetten.”


Vl eu ten Haarzi ch t

97

Hands-on

Nieuwe standaard

Van Wanrooij en de architecten vonden elkaar al vroeg in het proces. “Als het ontwerp bepaalde uitdagingen heeft, dan weten ze ons goed te vinden”, vertelt Bert. “De samenwerking tussen de architecten gaat vanzelf. Dat maken we nog wel eens anders mee. Er is een klik en we hebben alle drie een beetje dezelfde ‘hands-on-mentaliteit’.”

Dat hier kwaliteit wordt gebouwd is ook bij andere partijen doorgedrongen. De welstandscommissie was bijvoorbeeld erg enthousiast. “Toen we het gingen presenteren vroegen ze eigenlijk alleen maar: ‘Jullie gaan dit toch wel écht maken hè?’. Dat vinden we een mooi compliment”, zegt Bert. De meeste woningen zijn verkocht. “Veel kopers zijn doorstromers uit Leidsche Rijn”, zegt Sander, “mensen die wooncarrière willen maken. De sfeer is onderscheidend en spreekt aan. In gedachten trekken ze de Engelse stijl al door naar de achtertuin. Ondanks dat we als bedrijf een ‘nieuwkomer’ zijn in Haarzicht, kijken andere ontwikkelaars met bewondering naar ons plan. Het ontwerp is écht de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan, zoals de stedenbouwkundige dat voor ogen had.”

“De planning is strak. Op z’n Van Wanrooijs”, vult Jasper aan. “De plattegronden van Optio zijn volledig doorontwikkeld, die kloppen. En wij ontwerpen binnen die kaders unieke woningen. We benaderen het praktisch en dat geeft vaart en plezier aan het project.”

‘ We wilden juist op deze plek iets onderscheidends maken’


Colofon Dit Jaarboek laat niet alleen zien wat we doen, maar vooral hoe we het doen. Het is een combinatie van een terugblik en een vooruitblik op datgene wat ons drijft.

Samenstelling Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Redactie & copy De Redactiegasten Concept & creatie: toelgroep merk.ontwerp.interactie / De Redactiegasten Fotografie John van Hamond Rogier Boogaard Druk Wihabo

2019-2020


50 jaar verder


50 jaar Van Wanrooij

50 jaar na oprichting van ons familiebedrijf laten we zien dat we wederom verder zijn met datgene wat ons drijft: ondernemen, verbeteren en vernieuwen.