Huurwijzer Borgdonck; Aangenaam huren, comfortabel wonen!

Page 1

Aangenaam huren

comfortabel wonen!


Aangenaam huren, comfortabel wonen! Borgdonck is een woningverhuurder die garant staat voor (nieuwbouw) huurwoningen van hoge kwaliteit. Doordat de onderneming is gelieerd aan Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling wordt veel aandacht besteed aan het ontwerp, de realisatie en hoogwaardige afwerking van de woningen. De huurwoningen van Borgdonck bieden veel kwaliteit op het gebied van duurzaamheid, energiezuinigheid, materiaalgebruik, inrichting en wooncomfort.

Aangenaam wonen begint bij zorgeloos wonen. Borgdonck verhuurt in heel Nederland woningen en appartementen in alle (laag/midden/hoog) segmenten. Borgdonck ontzorgt haar klanten door het bieden van flexibiliteit, optimaal beheer (zoals groot onderhoud) en 24-uurs service.

2

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Voorwoord Deze Borgdonck wegwijzer is speciaal samengesteld voor jou; de bewoner van een Borgdonck huurwoning! De wegwijzer informeert je, als aanvulling op de huurovereenkomst, over diverse zaken die te maken hebben met jouw woning. Het is natuurlijk belangrijk om te weten waar je terecht kunt met al je vragen, verzoeken of eventuele servicemeldingen. Hoe sneller de juiste specialist binnen onze organisatie op de hoogte is van jouw verzoek, des te sneller kunnen wij je helpen. In deze wegwijzer vind je daarom alle contactgegevens die voor jou van belang kunnen zijn. Daarnaast voorziet deze wegwijzer je van uitgebreide informatie over het onderhoud van je woning. Zo weet je direct waar je storings- en reparatieverzoeken kenbaar kunt maken en kan het probleem snel opgelost worden. De informatie in deze wegwijzer is ook digitaal beschikbaar via onze website www.borgdonck.nl. Namens alle medewerkers van Borgdonck wensen wij je veel woonplezier toe. Met vriendelijke groet, Borgdonck Onroerend Goed BV

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

3


Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................................................3 Algemeen..............................................................................................5 Contactgegevens.....................................................................................................5 Huurinformatie......................................................................................6 Huurbetaling..............................................................................................................6 Huurverhoging..........................................................................................................7 Huurtoeslag...............................................................................................................7 Huuropzegging.........................................................................................................8 Veilig en gezond wonen.......................................................................10 Technische tips...................................................................................................... 10 Handige tips........................................................................................................... 12 Zelfaangebrachte voorzieningen........................................................................ 14 Onderhoud, reparaties en schade...................................................................... 16 Verzekeringen........................................................................................................ 18 Overlast................................................................................................................... 19 Bijlagen...............................................................................................21 Onderhouds ABC................................................................................................... 21 Opleveren................................................................................................................ 30

4

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Algemeen Contactgegevens

Borgdonck Onroerend Goed BV Telefoonnummer : 073-5340400 E-mail : info@borgdonck.nl Website : www.borgdonck.nl Bereikbaarheid Bezoekadres Postadres

: maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 17.00 uur : Broekstraat 2, 5386 KD, Geffen : Postbus 4, 5386 ZG, Geffen

Service en reparatieverzoeken

Voor service en reparatieverzoeken werkt Borgdonck samen met BanBouw. BanBouw is gevestigd te Nuenen en gespecialiseerd in het beheren en uitvoeren van serviceonderhoud. Meldingen met betrekking tot reparaties, dagelijks onderhoud en schade ten gevolge van een onvoorzien voorval, kun je indienen bij BanBouw. BanBouw is eenvoudig te bereiken via de service-app Woco-APP. Deze app registreer je eenmalig op je telefoon of tablet en op deze manier is de servicedienst altijd bij de hand. *BanBouw kan de melding alleen in behandeling nemen indien deze correct en volledig is ingedient via de Woco-APP. Het is daarom van belang dat er een volledige omschrijving en foto’s aan het verzoek worden toegevoegd. Ook voor 24/7 spoedgevallen kun je met behulp van de app telefonisch contact opnemen met BanBouw.

Volg ons op Facebook bit.ly/Borgdonck

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

5


Huurinformatie Huurbetaling

Het is de bedoeling dat vóór de eerste dag van iedere maand het volledige huurbedrag (inclusief servicekosten) op onze rekening staat. Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken gebruiken wij automatische incasso. Het voordeel hiervan is dat je niet iedere maand zelf aan de betaling hoeft te denken.

Wat gebeurt er als je jouw huur niet betaalt?

Wij hanteren een incassobeleid. Als je de huur niet op tijd betaalt, ontvang je van ons een betalingsherinnering. Het kan natuurlijk gebeuren dat je vergeten bent om de huur te betalen. Als we na de betalingsherinnering nog geen huurbetaling van je ontvangen, dan schakelen we een incassobureau in. De deurwaarder van dit incassobureau geeft je nog één keer de gelegenheid om de huur alsnog te betalen. Betaal je niet, dan vraagt de deurwaarder (in overleg met ons) een ontbinding van de huurovereenkomst aan bij de kantonrechter. Alle bijkomende proces- en deurwaarderskosten zijn voor jouw rekening en deze kosten kunnen fors oplopen.

Een betalingsregeling

Mocht je onverhoopt de huur niet op tijd kunnen betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met een van onze medewerkers van Borgdonck. We gaan dan kijken wat we voor je kunnen doen, een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden.

6

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Huurinformatie Huurverhoging

De netto huurprijs van je woning kan éénmaal per jaar wijzigen, de eerste wijziging vindt plaats binnen 12 maanden na ingangsdatum van het huurcontract. Bij woningen met een sociaal karakter wordt als datum 1 juli aangehouden. Wij hanteren een huurverhoging om ons woonbezit op een verantwoorde wijze te blijven verhuren. De verhoging is opgenomen in de huurovereenkomst en/of gebaseerd op huidige wet en regelgeving. Indien service kosten van toepassing zijn, mag Borgdonck die jaarlijks aanpassen. Vaststelling van de servicekosten gebeurt mede aan de hand van prijsstijgingen en verbruikscijfers. Los van de wettelijke huurverhogingen mag een wijziging van de huurprijs altijd, mits hierover overeenstemming bestaat tussen de huurder en verhuurder. Denk hierbij aan een woningverbetering, zoals het plaatsen van isolatieglas of een duurzame cv-installatie. Deze werkzaamheden kunnen een huurverhoging tot gevolg hebben.

Huurinformatie Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage vanuit de overheid in de huurlasten. Deze toeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. www.toeslagen.nl

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

7


Huurinformatie Huuropzegging

Hoe zeg je jouw huur op?

Als je gaat verhuizen dien je altijd schriftelijk de huur op te zeggen. Dit doe je door je huuropzegging per aangetekend schrijven te verzenden aan: Borgdonck O.G. BV Postbus 4 5386 ZG Geffen Indien de huurder is overleden vragen wij een (kopie) van het overlijdensbericht. Zodra wij je huuropzegging hebben ontvangen, sturen we een bevestigingsbrief met daarin de einddatum van de huur. Tevens plannen we een eindinspectie met je in.

Zijn er meerdere huurders?

Staat jouw huurcontract op twee namen of is er tussentijds een medehuurderschap aangevraagd? Dan dient ook de andere huurder de huuropzegging te ondertekenen. De opzegging is anders niet geldig.

Inspecties van de woning

Na de huuropzegging komen wij de woning twee keer bekijken. ʧ De voorinspectie In de bevestigingsbrief van de huuropzegging vind je de afspraak van de voorinspectie. Tijdens deze inspectie controleert onze medewerker en/of de makelaar of er zaken stuk of veranderd zijn. Na afloop vertelt de medewerker en/of de makelaar welke werkzaamheden je nog moet uitvoeren voor de eindinspectie. ʧ

De eindinspectie Bij de eindinspectie lever je de woning op, zoals besproken bij de vooroplevering (o.a. leeg, bezemschoon, en voorzien van eventuele herstelpunten/reparaties). Hiervan wordt een inspectierapport opgesteld, waarna je de sleutels inleverd. Indien eventuele herstelpunten/reparaties niet naar behoren zijn uitgevoerd behoudt Borgdonck zich het recht voor de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Alle bijkomende kosten worden dan verrekend met de waarborgsom/bankgarantie.

8

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Inspectierapport

Bij de eindinspectie maakt onze medewerker en/of de makelaar het definitieve inspectierapport op. Daarin staat opgenomen in welke staat je de woning oplevert en worden de ter plaatse gemaakte foto’s bijgevoegd. Wij vragen je het definitieve rapport te ondertekenen.

Eigen aanpassingen

Heb je met goedkeuring de woning zelf aangepast? Dan bekijkt onze medewerker en/of de makelaar deze aanpassingen bij de voorinspectie. Er zijn dan 3 mogelijkheden: 1. Je mag de aanpassing ter overname aanbieden aan een opvolgend huurder; 2. Je mag de aanpassing laten zitten en je krijgt geen vergoeding; 3. Je dient de aanpassing te verwijderen en de woning weer in oude staat te herstellen. Als de volgende huurder de aanpassing wil overnemen, dan mag je de aanpassing laten zitten. Je dient dan een overnameformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier kun je opvragen via info@borgdonck.nl. Zowel jouw handtekening als de handtekening van de nieuwe huurder dient op het formulier te staan.

Bankgarantie/waarborgsom

Bankgaranties en/of waarborgsommen worden vrijgegeven zodra vastgesteld wordt dat er geen achterstallige huurbetalingen zijn en er geen vervolgschade aan de woning is ontstaan. De gestelde bankgarantie-/ waarborgsom wordt binnen één maand (of bij automatische incasso na de wettelijke stornotermijn) na afloop van de huurperiode vrijgegeven of teruggestort. Indien er een verrekening plaats dient te vinden ontvangt je een bericht waarin staat hoeveel geld je terug ontvangt of dient te betalen.

Meterstanden

Op de verhuisdatum meld je jezelf af en geef je zelf de meterstanden van elektra, gas en water aan de leveranciers door. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de energieleverancier.

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

9


Veilig en gezond wonen Technische tips

Borgdonck doet er alles aan om jouw woning in een zo goed mogelijke conditie te houden. Daarnaast zijn er een heleboel zaken waar jij als huurder zelf verantwoordelijk voor bent.

Bij vorst

ʧ Zorg ervoor dat je waterleiding niet bevriest; voor eventuele schade door vorst ben je namelijk zelf verantwoordelijk. Sluit daarom bij strenge vorst de buitenkranen, de waterleidingen die tegen een koude buitenmuur aanliggen en de waterleidingen die in de kruipruimte liggen af en laat ze leeglopen. ʧ Zorg ervoor dat je de woning voldoende verwarmd. Als je kamerthermostaat in de winter 15°C of hoger is en alle radiatoren open staan is er niets aan de hand.

Voorkom legionellabesmetting

In stilstaand water kan zich de legionellabacterie ontwikkelen. Als je de volgende regels in acht neemt, maakt de legionellabacterie weinig kans. ʧ Zet kranen die je weinig gebruikt elke week minstens een minuut open. Zet mengkranen in het midden, zodat de koud- en warmwaterleiding tegelijk worden doorgespoeld. Als je een thermostatische mengkraan hebt hoef je de temperatuurinstelling niet te wijzigen. ʧ Dit is ook verstandig als er langer dan één week niemand in je woning is geweest. Laat het water rustig stromen en voorkom dat het vernevelt. Houd de douchekop in een emmer onder water. Ook de tuinslang kun je even doorspoelen; dat water kun je daarna gewoon gebruiken om de planten water te geven. ʧ Stel de temperatuur van de geiser, boiler of combiketel in op 60°C tot 65°C. Raadpleeg zo nodig de handleiding van je warmwatertoestel.

Voorkom vastzittende kranen

Kranen die je weinig gebruikt kunnen gaan vastzitten. Dat komt door de kalk in het water. Draai daarom alle kranen minstens een paar keer per jaar open en dicht, ook de hoofdkraan.

10

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Ontluchten en bijvullen CV-installatie

Borgdonck heeft een onderhoudscontract afgesloten op je CV/ MV-installatie of warmtepomp. De CV-installatie wordt dus periodiek gecontroleerd en schoongemaakt. Je moet zelf de CV-installatie eventueel bijvullen en ontluchten. Lees daarvoor de gebruiksaanwijzing bij de ketel en gebruik de vulslangset en ontluchtings-sleutels. De gebruikershandleiding heb je bij de aanvang van de huur verkregen.

Zorg voor goede ventilatie

Door koken, wassen en douchen komt er nogal wat vocht in huis. Het gevolg hiervan zijn beslagen ruiten en misschien ook wel zwarte plekken op het plafond van de badkamer. Om dit te voorkomen is het belangrijk om te ventileren en je huis droog te houden. Hoe doe je dit? Zet elke dag minimaal een half uur een raam of buitendeur open. Als je ventilatieroosters hebt, dan kun je zorgen dat deze altijd open staan en regelmatig schoongemaakt worden. Ook als de woning mechanische ventilatie heeft, dienen de ventielen of roosters open staan en dien je ze af en toe schoon te maken.

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

11


Veilig en gezond wonen Handige tips

Verstoppingen voorkomen en verhelpen

Voorkom verstopping door een zeefje in de keukengootsteen te plaatsen en spoel alleen vloeibare dingen door de gootsteen. Dat geldt ook voor het toilet en andere afvoeren. Spoel een keer per maand de afvoerleidingen schoon met heet water en wat gewone soda. Geen caustic-soda of andere agressieve ontstoppingsmiddelen want die kunnen de leiding aantasten. Toch een verstopte afvoer? Misschien kun je het probleem met een rubberen ontstopper verhelpen. Lukt dat niet, zet dan een emmer onder de zwanenhals en draai de sifon los. Probeer de verstopping op te lossen door voorzichtig in de buis te prikken. Controleer het doucheputje als het douchewater niet goed wegloopt. Lukt dit allemaal niet? Neem dan contact op met BanBouw.

Onderhoud van de tuin

Als huurder dien je de eventuele tuin netjes in orde te houden. Zorg ervoor dat de gevels, kozijnen en het dak goed bereikbaar blijven voor een eventuele onderhoudsbeurt. We raden het af om klimplanten tegen de gevel te laten groeien, deze kunnen veel schade veroorzaken aan de woning.

Ongedierte

Ongedierte is niet alleen lastig, maar ook onhygiënisch. Het kan ziektes veroorzaken, dus zorg dat je ongedierte bestrijdt. Laat geen voedselresten en onverpakte voorraden slingeren, want dat trekt muizen aan. Deze komen (met name in de winter) binnen via afvoerputjes, gaten en ventilatieroosters. Ruim tevens oude bladeren, hout, afval en andere schuilplaatsen goed op.

Rookmelders, voor alle zekerheid

Onze woningen zijn op elke verdieping voorzien van een rookmelder. Deze waarschuwt je op tijd als er brand in de woning uitbreekt. Zodra een rookmelder rook signaleert laat het een alarmsignaal horen. Onze rookmelders zijn op het elektranet aangesloten en uitgerust met een batterij die fungeert als back-up bij stroomuitval. Is de batterij bijna leeg, dan laat de melder 30 dagen lang één keer per minuut een piepsignaal horen. Je weet dan dat je de batterij dient te vervangen.

12

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Testen

Op de rookmelder zit een testknop. Als je die indrukt hoor je het alarmsignaal en weet je dat het apparaat goed werkt. Gebruik voor het testen dus geen kaarsen of brandend papier want daarmee kun je de rookmelder beschadigen.

Bouwvocht

Bij nieuw opgeleverde woningen kan het voorkomen dat de woningen nog erg vochtig zijn. Dit kan ontstaan tijdens het bouwen in een regenachtige periode. Je kunt dit herkennen aan bijvoorbeeld beslagen ramen, schimmels in minder geventileerde ruimtes (de meterkast, bergruimte en zolder) of door te meten met een hygrometer. Een nieuwbouwwoning is goed geïsoleerd en kierdicht om warmteverlies en tocht te voorkomen. Dit betekent wel dat je, om het vochtgehalte te verlagen, extra moet ventileren. Zorg ervoor dat de ventilatieroosters en knieschotten op zolder open staan en dat je elk half jaar de roosters in het ventilatiesysteem schoonmaakt en regelmatig vervangt.

Zet- en krimpscheuren

In vrijwel iedere woning komen na verloop van tijd zet- en krimpscheuren. De krimpscheuren langs plafonds en wanden blijf je helaas zien totdat je nieuw behang of een andere wandafwerking neemt. De zet- en krimpscheuren zijn dicht te zetten met overschilderbare acrylaatkit. Borgdonck zal geen opdracht verstrekken voor herstel van zet- of krimpscheren, dit is aanhangend aan de bouw van de woning.

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

13


Veilig en gezond wonen Zelf aangebrachte voorzieningen

Je mag altijd aanpassingen aanbrengen die je later gemakkelijk kunt terugbrengen in de originele staat. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van gordijnen of het schilderen van muren (originele kleur van muren etc. moet in het “witspectrum” vallen). Voor ingrijpende veranderingen heb je onze toestemming nodig. Het gaat hier bijvoorbeeld om het plaatsen van een keukenblok, tegelvloer, ligbad, aanbouw, overkapping, enzovoort.

Voorwaarden

Wij willen dat onze woningen veilig blijven om in te wonen en willen de woning in de toekomst gemakkelijk aan iemand anders kunnen verhuren. Om dit mogelijk te maken dienen je aanpassingen aan een aantal voorwaarden voldoen. Bouwtechnische voorwaarden ʧ De aanpassing is niet gevaarlijk voor je gezondheid of die van omwonenden; ʧ De aanpassing geeft geen overlast; ʧ De aanpassing is van goede kwaliteit (indien nodig aangetoond met technische tekeningen en/of omschrijvingen); ʧ Je zorgt eerst voor een bouwvergunning (indien nodig); ʧ De aanpassing past binnen het bouwbesluit; ʧ Je mag de woning niet beschadigen. Gebeurt dit toch, dan zijn de herstelkosten voor jouw rekening. Onderhoudstechnische voorwaarden: ʧ Als het voor onderhoud noodzakelijk is dat je de aanpassing tijdelijk verwijdert zorg je daar zelf voor. De eventueel gemaakte kosten worden niet door Borgdonck vergoed; ʧ De materialen die je voor de aanpassing gebruikt zijn na te bestellen. Dit om eventuele schade in de toekomst te herstellen. Verhuurtechnische voorwaarden: ʧ De woning mag geen waardevermindering oplopen; ʧ Het staat verhuurder vrij om bij het einde van de huur de woning terug geleverd te krijgen in originele staat. In dit geval dient de huurder de aanpassingen voor eigen rekening en risico terug te brengen in originele staat. Overige voorwaarden: ʧ De bewoner neemt bij start en afronding contact op met Borgdonck zodat

14

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


ʧ

wij in de gelegenheid worden gesteld om controle momenten uit te voeren. Zowel de realisatie, onderhoud en demontage zijn voor eigen rekening en risico van huurder.

Hoe vraag je onze toestemming?

Je vraagt toestemming per aangetekend schrijven of per mail o.v.v. “aanvraag zelf aangebrachte voorziening”. Je krijgt van ons een reactie op je verzoek. Stuur een tekening van de oude en de nieuwe situatie mee met het aanvraagformulier. Wanneer je een bouwvergunning van de gemeente hebt, dien je deze ook mee te sturen. Wij geven je binnen drie weken een reactie op jouw aanvraag.

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

15


Veilig en gezond wonen Onderhoud, reparaties en schade

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is een van de belangrijkste middelen om de kwaliteit van de woningen op peil te houden. De daarbij horende werkzaamheden bestaan onder andere uit een schilderbeurt en het herstellen van kozijnen, ramen of deuren. Soms dienen er grotere klussen te gebeuren, zoals het vernieuwen van keukens, sanitair of tegelwerk. Op het moment dat je van mening bent dat een keuken, toilet of badkamer vernieuwd moet worden, kun je contact opnemen met de service-afdeling van Borgdonck. Wij beoordelen vervolgens of de desbetreffende onderdelen aan vervanging toe zijn. Deze werkzaamheden worden dan in bewoonde staat uitgevoerd. Naast de werkzaamheden die Borgdonck uitvoert zijn er ook werkzaamheden die de huurder zelf dient te verrichten. Deze lijst heb je bij aanvang van de huur als bijlage bij je huurovereenkomst ontvangen. In de bijlage is een onderhoud ABC opgenomen. Hierin staat vermeld welke zaken je zelf dient te onderhouden. Reparaties vraag je via een reparatieverzoek aan. Meld je reparatieverzoek bij BanBouw (zie pagina 5).

Wat doet je bij schade?

Brand, storm, verzakking, instorting, lekkage, leidingbreuk, stroomuitval of verstopping? Het zijn vervelende gebeurtenissen met kans op ernstige schade. In veel gevallen herstellen wij die schade, maar niet altijd. Schade aan jouw eigen spullen vergoeden wij nooit. Hieronder lees je van verschillende soorten schade wat je moet doen en wie de kosten betaalt. Schade aan een glasruit Wanneer je glas- of ruitschade hebt opgelopen aan je huurwoning is Borgdonck hiervoor verzekerd. Indien er sprake is van (vervolg)schade door eigen schuld dien je zelf de kosten te betalen. Stormschade Wanneer je stormschade hebt opgelopen aan je huurwoning is Borgdonck hiervoor verzekerd. Indien er sprake is van (vervolg)schade door eigen schuld dien je zelf de kosten te betalen. Denk hierbij aan ramen of deuren die niet afgesloten zijn tijdens de storm.

16

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Inbraakschade Hiervoor dien je, nadat je aangifte hebt gedaan bij de politie, een kopie van je aangifteformulier naar ons te sturen. Wij herstellen dan de schade. Voor schade aan je eigen bezittingen dien je jezelf te verzekeren d.m.v. een inboedelverzekering. Brandschade Wij zijn verzekerd voor brandschade aan de woning. Voor schade aan je eigen bezittingen dien je jezelf te verzekeren. Waterschade Voor waterschade aan je inboedel, bijvoorbeeld vloerbedekking, dien je jezelf verzekeren. Dit valt namelijk onder je inboedelverzekering. Neem contact met ons op indien er schade is aan de woning zelf. Schade aan eigen aanpassingen De herstelkosten van schade aan eigen aanpassingen in de woning dien je zelf te betalen. Wij raden je aan hiervoor een goede (inboedel)verzekering af te sluiten.

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

17


Veilig en gezond wonen Verzekeringen

Het is verstandig om alles wat je zelf aanbrengt in de woning te verzekeren. De meeste huurders kiezen voor een inboedelverzekering. Als je goed verzekerd wilt zijn volstaat een gewone inboedelverzekering echter niet. Beter is een zogenoemde ‘Uitgebreide Gevaren Verzekering’ (UGV). Bij een huurwoning is het namelijk belangrijk dat je naast de inboedel ook het zogenoemde ‘huurdersbelang’ verzekert. Onder dit ‘huurdersbelang’ verstaan we het volgende: ʧ De kosten van alle door de huurder aangebrachte veranderingen. ʧ De kosten van behang-, schilder- en sauswerk, ongeacht of dit door de huurder zelf is aangebracht. Als je toch een inboedelverzekering afsluit, of al hebt afgesloten, is het verstandig om je verzekeraar te vragen of de kosten die vallen onder ‘huurdersbelang’ zijn meeverzekerd.

Gevolgschade

In geval van inbraak, brand of lekkages valt slechts een deel van de schade onder de verantwoordelijkheid van Borgdonck. Water-, rook- en andere gevolgschade die de inboedel van de huurder of het huurdersbelang betreft worden niet door de verzekering van Borgdonck gedekt.

18

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Veilig en gezond wonen Overlast

Je hoort soms leefgeluiden van je buren. Er is pas sprake van overlast als het gaat om ernstige aanhoudende overlast. Er zijn dus twee zaken van belang om overlast vast te stellen: 1. De overlast is ernstig en aanhoudend. 2. Het verstoort je woongenot. Het komt vaak voor dat mensen niet weten dat zij overlast veroorzaken. Ga daarom altijd eerst praten met de persoon die overlast geeft. Vertel je verhaal en geef de ander ook de kans zijn/haar verhaal te vertellen. Probeer samen een oplossing te vinden en goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld door tijden af te spreken wanneer iemand het beste kan klussen of zijn muziekinstrument kan bespelen. Als een gesprek niet helpt kun je bij ons terecht. We kunnen helaas niet altijd alle problemen oplossen, maar we kunnen wel met je meedenken. Dit betekent dat we met jou en de ander(en) in gesprek gaan. Bemiddeling Lukt het ons niet om te bemiddelen en kunnen andere instanties jou ook niet helpen, dan is het mogelijk dat wij een rechter inschakelen. Hij kan degene die overlast veroorzaakt een straf opleggen of ons toestemming geven om de veroorzaker uit zijn woning te zetten.

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

19


20

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Bijlagen

Onderhouds ABC

In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welk onderhoud/reparatie verantwoordelijk is. Als er een ‘x’ staat in de kolom van verhuurder verzorgt Borgdonck het onderhoud, als een ‘x’ in de kolom van de huurder staat, dan ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud, de reparatie of de vervanging.

Verhuurder

Huurder

Aanrechten ʧ Onderhoud en herstel van het aanrechtblok, blad en keukenkastjes als gevolg van door Borgdonck geconstateerde gebreken door veroudering.

X

ʧ Keukendeurtjes nastellen.

X

Afvoeren ʧ Repareren en vervangen.

X

ʧ Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren

X

ʧ Verstopping van enige afvoer buiten of binnen de woning, vanaf het sifon, als de verstopping niet door de huurder is veroorzaakt.

X

ʧ Schoonmaken en ontstoppen van gemeenschappelijke leidingen, als de verstopping niet door huurder veroorzaakt is.

X

Afzuigkap ʧ Plaatsen en onderhoud van een afzuigkap indien deze niet standaard tot de woning behoort. Een afzuigkap mag niet op het mechanische afzuigsysteem worden aangesloten.

X

Algemene herstellingen ʧ Herstellingen t.g.v. nalatige, slordige of ruwe bewoning.

X

Balkons/ balustrades ʧ Schoonhouden.

X

ʧ Onderhoud en reparaties als gevolg van door Borgdonck geconstateerde gebreken door veroudering.

X

Beglazing ʧ Alle glasschade, indien glasverzekering via Borgdonck (behoudens thermische breuk). ʧ Schoonhouden.

X X

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

21


Verhuurder

Huurder

Bel ʧ R epareren en vervangen van bel en beltransformator (bij gemeenschappelijk gebruik).

X

ʧ Kleine herstellingen en reparaties.

X

Bestrating ʧ Herstel en onderhoud van gezamenlijke paden.

X

ʧ H erstel en onderhoud van voorpaden, achterpaden en terrassen behorend bij de woning.

X

Bevriezing ʧ Vorstvrij houden van leidingen en indien noodzakelijk ontdooien van leidingen.

X

Brievenbus ʧ Herstel en onderhoud in portieken en gemeenschappelijke ruimten.

X

ʧ Herstel en onderhoud van de brievenbus en/of brievenklep in de eigen voordeur.

X

Buitentrappen ʧ Onderhoud en reparatie.

X

ʧ Schoonmaken.

X

Buitenverlichting ʧ Onderhoud en reparatie aan installatie t.b.v. gemeenschappelijke verlichting op galerijen in trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, alsmede het vervangen van armaturen.

X

ʧ Onderhoud, vervanging en reparatie van de buitenverlichting welke op de meter van de huurder is aangesloten.

X

Centrale verwarming ʧ Het bijvullen en ontluchten van de individuele centrale verwarming (inclusief de radiatoren).

X

ʧ Het vorstvrij houden van de leidingen en de radiatoren van de verwarming.

X

ʧ Het periodiek onderhoud en de vervanging van de cv-installatie.

X

Daken ʧ Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoeren, dakgoot en pannen na stormschade en bij gebreken door veroudering.

X

ʧ Onderhoud en vervanging van dakramen en dakkapellen, m.u.v. de door de huurder aangebrachte dakramen en dakkapellen.

X

ʧ Het schoonhouden van platte daken (exclusief gemeenschappelijke daken).

X

Goten ʧ Schoonmaken en schoonhouden van goten en dakdoorvoeropeningen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn. ʧ Reparatie en vernieuwing van goten en dakafvoeren

22

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

X X


Verhuurder

Huurder

Deuren (binnen) ʧ onderboud en reparatie deuren. Niet te repareren deuren vervangen.

X

Deuren (buiten) ʧ Onderhoud, reparatie en vervanging deuren.

X

Dorpels ʧ Onderhoud en reparatie van buitendorpels.

X

ʧ Onderhoud en reparatie van binnendorpels.

X

Douchegarnituur Zie ook ‘kranen’ en ‘sanitair’ ʧ Onderhoud, reparatie en vervanging van doucheslang en/of douchestang, handdouche en koppelstuk.

X

Elektra (leidingen en bedradingen) ʧ Onderhoud van de (elektraleidingen buiten de woning alsmede bedradingen) aardlekschakelaars en aarding binnen de woning, met uitzondering van door huurders aangebrachte uitbreidingen.

X

Elektra (schakelaars, contactdozen en zekeringen) ʧ Onderhoud en herstel.

X

ʧ Reinigen overgeschilderde schakelaars/ contactdozen.

X

ʧ Onderhoud en herstel e.d. van door Borgdonck geconstateerde gebreken door ouderdom.

X

Entreeportalen ʧ Onderhoud.

X

ʧ Schoonhouden.

X

Erfafscheidingen ʧ Alle onderhoud en herstel m.u.v. het onderhoud aan de door Borgdonck aangebrachte privacyschermen.

X

Fonteinen Zie ‘sanitair’. Galerijen ʧ Onderhoud en reparatie.

X

ʧ Schoonhouden.

X

Gasinstallatie ʧ Onderhoud en vernieuwing van de leidingen van de woning voor zover deze standaard tot de woning behoren.

X

Gevel ʧ Onderhouden van de buitengevel zoals schilderwerk, herstel van houtrot, plaatwerk, metsel- en voegwerk.

X

Glas Zie ’beglazing’

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

23


Verhuurder

Huurder

Gootstenen Zie ’aanrechten’ Gordijnrails ʧ Alle onderhoud aan de door de huurder aangebrachte rails.

X

Groenvoorziening (gemeenschappelijk) ʧ Onderhoud en herstel gedaan door de verhuurder op kosten van de huurder (te verrekenen via de servicekosten).

X

Hang en sluitwerk ʧ Onderhoud, reparatie, vervangen, smeren en vastzetten van allerhande hang- en sluitwerk.

X

ʧ Idem maar bij buitenkozijnen (behoudens vervanging).

X

ʧ Onderhoud en reparatie in de gemeenschappelijke ruimtes en vervangen van hang en sluitwerk bij door Borgdonck geconstateerde slijtage c.q. veroudering.

X

Intercom ʧ Onderhoud van huistelefoon en bijbehorende installatie.

X

Keuken ʧ Onderhoud, reparatie, vervanging keukenapparatuur behorende bij de woning.

X

ʧ Reparatie aan keuken apparatuur n.a.v. onjuist gebruik.

X

Kitwerk ʧ Indien nodig vervangen in doucheruimtes en aanrechtblokken.

X

Koordjes (trekschakelaar) ʧ Onderhoud en indien nodig vervangen.

X

Kozijnen (binnen) ʧ Repareren/schilderen van de kozijnen, ramen en deuren aan de binnenzijde van de woning.

X

Kozijnen (gevel) ʧ Repareren/schilderen van de kozijnen, ramen en deuren aan de buitenzijde van de woning.

X

Kranen Zie ook ‘gasinstallatie’. ʧ Gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen. ʧ Vervanging van water- en mengkranen. ʧ onderhouden en indien nodig vervangen van kraanleertjes

24

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

X X X


Verhuurder

Huurder

Kruipruimte ʧ Het schoon en toegankelijk houden van de kruipruimtes.

X

Lekkage ʧ Herstel bouwkundige en constructieve schade.

X

ʧ Gevolgschade aan tex- en/of schilderwerk, behang, laminaat, tapijt en overige inboedel.

X

Leuningen ʧ Onderhoud en reparatie van de leuningen in de woning en in de gemeenschappelijke ruimtes.

X

Liften ʧ Onderhoud en reparatie (gemeenschappelijk).

X

Mechanische ventilatie ʧ Onderhoud van de mechanische ventilatieinrichtingen en reparatie van de ventilatiekanalen.

X

ʧ Onderhoud en reparatie van ventilatie en ontluchtingsroosters.

X

ʧ Vervangen van luchtfilters (ook bij afzuigkap).

X

Metselwerk ʧ Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk, m.u.v. herstel van door huurder veroorzaakte schade.

X

Muren ʧ Het verwijderen van muurpluggen, haken of spijkers.

X

Naamplaatje ʧ Aanschaffen en verwijderen.

X

Ongedierte ʧ Bestrijden van ongedierte zoals kakkerlakken, muizen, wandluizen, mieren, torren, kevers, vlooien, ratten, faraomieren, wespen, bijen, zilvervisjes en ovenvisjes. Eventueel m.b.v. de gemeente bestrijdingsdienst. Huurder heeft verplichting dit te melden aan Borgdonck i.v.m. mogelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden.

X

Ontstoppen Zie ‘afvoeren’ en ‘riolen’. Plafonds ʧ Schilderen, sauzen en herstel van plafonds (incl. krimpscheuren). ʧ Onderhoud en herstel of vervangen.

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

X X

25


Verhuurder

Huurder

Plinten ʧ Vastzetten of bij beschadiging herstellen.

X

Ramen Zie ook ‘beglazing’. ʧ Repareren van hang en sluitwerk.

X

ʧ Schilderwerk binnenzijde. ʧ Schilderwerk aan buitenzijde, repareren van houtrot, vervangen indien nodig.

X X

Riolen Zie ook ‘afvoeren’. ʧ Reparatie na verzakking of bij geconstateerde gebreken door ouderdom.

X

Sanitair ʧ Onderhoud, ontkalken, herstel beschadigingen, vervanging en dagelijkse reparaties van sanitaire toestellen met toebehoren.

X

ʧ Vervangen als gevolg van beschadigen of scheuren door huurder ontstaan.

X

ʧ Onderhoud, herstel e.d. van door Borgdonck geconstateerde gebreken door veroudering.

X

Schilderwerk ʧ Schilderwerk in de woning en berging. ʧ Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimtes en aan de buitengevel.

X X

Schoonhouden ʧ Alle reinigingsactiviteiten in en buiten woning.

X

Schoorstenen ʧ Herstel en onderhoud van kanalen en metselen van voegwerk.

X

Sleutels ʧ Leveren van sleutels bij aanvang van de huur.

X

ʧ Vervangen van zoekgeraakte of afgebroken sleutels.

X

ʧ Bij verlies van sleutels, vervangen van sloten en indien noodzakelijk cilinders.

X

ʧ Bij buitensluiting; het openen en zonodig vervangen van sloten of cilinders.

X

Slijtage ʧ Vernieuwen van onderdelen aan de woning na het verstrijken van hun technische levensduur (geen woonverbetering).

26

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

X


Verhuurder

Huurder

Snoeien ʧ Heggen, hagen, bomen en struiken.

X

Spiegels Zie ook ‘sanitair’. ʧ Vervanging bij breuk en beschadiging.

X

Stickers/plakplaatjes ʧ Bij het verlaten van de woning dienen alle stickers en plakplaatjes te worden verwijderd m.u.v. door nutsbedrijven en/of door Borgdonck aangebrachte stickers.

X

Stopcontacten Zie ‘elektra’. Tegels ʧ Reparatie en vervanging van tegels na beschadiging of boren door de huurder.

X

Timmerwerk ʧ Onderhoud en reparatie van timmerwerken bij normaal gebruik.

X

Toilet ʧ Vervangen van gebroken closetpotten.

X

ʧ Repareren van lekkend closet en reservoiraansluitingen.

X

ʧ Repareren of vervangen van closetzittingen.

X

ʧ Vervangen van reservoirs, inclusief trek of drukmechanisme bij veroudering.

X

Trappen ʧ Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte vaste trapafwerking. ʧ Onderhoud van trappen in gemeenschappelijke ruimtes.

X X

Tuinen en terras (privé) ʧ Het ophogen, onderhouden en herstellen van bij de woning behorende tuinen, terrassen en paden.

X

Tuinhekjes ʧ Onderhoud, voor zover het tuinhekje is aangebracht door huurder zelf.

X

Vensterbanken ʧ Onderhoud en reparatie.

X

Ventilatieroosters ʧ Onderhoud en reparatie.

X

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

27


Verhuurder

Huurder

Verstopping Zie ‘afvoeren’ en ‘riolen’. Vlizo trappen ʧ Onderhoud en reparatie.

X

Vloeren ʧ Reparaties aan de vloerafwerkingslaag (cement dekvloer).

X

ʧ Onderhoud en reparatie van de vloerafwerking in de gemeenschappelijke ruimtes.

X

ʧ Als Borgdonck een inspectie of reparatie onder de vloer moet uitvoeren, dient de huurder hiervoor de eventueel aangebrachte vloerbedekking ter plaatse van het kruipluik te verwijderen.

X

ʧ Onderhoud en reparatie aan de door huurder aangebrachte vloerafwerking.

X

Wandafwerking ʧ Onderhoud en reparatie aan door de huurder zelf aangebrachte vaste wandafwerking zoals grof structuurbehang granol, textiel, tegels, betimmeringen, structuur etc.

X

Warmwatertoestel Zie ‘cv’. Warmwatermeters ʧ Reparatie en indien nodig vervanging van de door huurder toegebrachte schade zoals zegelverbreking en demontage.

X

Waterleidingen ʧ Onderhoud en reparatie van waterleidingen in de woning, m.u.v. schadeherstel en onderhoud aan de door de huurder aangebrachte uitbreidingen.

28

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

X


Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

29


Bijlagen

Hoe moet ik mijn huurwoning opleveren?

Je hebt onlangs de huur van je Borgdonck woning opgezegd. Jammer dat je weggaat, maar we wensen je alvast veel woonplezier toe in je nieuwe huis! In deze informatiefolder lees je hoe en in welke staat je de woning aan Borgdonck moet opleveren. Heb je naar aanleiding van deze toelichting nog vragen en/of onduidelijkheden? Neem dan contact op met Borgdonck (info@borgdonck.nl / 073-5340400).

Overdragen

ʧ B ij de oplevering van de woning moet de woning volledig ontruimd, onbeschadigd en schoon overgedragen worden. ʧ Alle sleutels die je bij de start van de huurovereenkomst van Borgdonck hebt ontvangen, overhandig je aan de verhuurder/ beheerder/ makelaar. ʧ Laat de C.V.-installatie aan (thermostaat op 15°C). Dit in verband met onder andere de kans op vorstschade in de maanden oktober t/m maart. ʧ Bij de woning geleverde kleine materialen zoals een vulslang, sleutel van het buitenkraantje, sleutels van de ramen, bedieningsstang voor ventilatieroosters, gebruikshandleidingen voor keukenapparatuur en CV/ MV installatie etc. moeten aanwezig zijn in de woning. ʧ Trappen moeten onbeschadigd, zonder lijmresten, schoon en in wit egale kleur (RAL 9010) overgedragen worden. ʧ Draag het sanitair en tegelwerk onbeschadigd, schoon en vrij van overmatig kalkaanslag over. Denk hierbij aan wastafels, spiegels, wandcloset, kranen, douchewanden, etc. ʧ Schilderwerk in de woning van wand, plafond, kozijnen, deuren, aftimmeringen, radiatoren en leidingen worden in een egaal witte kleur (RAL 9010) en onbeschadigd opgeleverd.

Verwijderen

ʧ Zelf geplaatste roerende zaken waaronder kasten, kastwanden, schappen, steuntjes, gordijnen, gordijnrails, luxaflex en -bevestigingen, horren, etc. dienen te worden verwijderd en eventuele beschadigingen dienen te worden hersteld. ʧ Plafonds en wanden worden in een egaal witte kleur (RAL 9010) en onbeschadigd achtergelaten (behangklaar). Verwijder pluggen, schroeven, spijkers, etc. en dicht de gaten vakkundig af. ʧ Alle soorten harde en zachte vloerbedekking (inclusief lijmresten) dienen te worden verwijderd en de vloer dient egaal (uitgevlakt) te worden opgeleverd. ʧ Lampen dien te worden verwijderd. Voorzie de bedrading van een kroonsteentje.

30

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden


Repareren ʧ B reng eventueel verwijderde onderdelen (deuren, wastafels, trapleuningen, plinten, en dergelijke) in oorspronkelijke staat terug. ʧ Eventueel loszittende onderdelen (bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, roosters, etc.) dienen vakkundig te zijn vastgezet en hersteld. ʧ Sloten, deurkrukken en ander hang- en sluitwerk dient goed te functioneren. ʧ Ruiten dienen onbeschadigd te zijn.

Rondom de woning ʧ Verwijder in de tuin het onkruid, zorg voor het maaien van het gras en verwijder alle roerende zaken (tuinmeubels, potten, etc.). Zorg ervoor dat de afvalcontainers leeg en schoon zijn. ʧ Laat berging, garage en parkeerplaats (indien van toepassing) leeg en onbeschadigd achter.

Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden

31


Borgdonck © | Alle rechten voorbehouden Disclaimer ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN De Huurwijzer is een uitgave van Borgdonck. Op deze pagina’s rusten copyrights die toebehoren aan Borgdonck. Niets uit deze pagina’s mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Borgdonck.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.