Page 1

VANNKANTEN SIRISKJÆR


Utsikten fra tomten viser Vannkantens unike beliggenhet


125 leiligheter totalt 35 leiligheter i første trinn Størrelser fra 59-211m2 Felleslokaler i 3. byggetrinn Opparbeidet uteområde Næring i første etasje Lukket parkering


Stavangers nye hjerte Ved Siriskjær i Stavanger Øst vil det vokse frem en sjelden perle. Perlen heter Vannkanten, og er et annerledes og spennende boligprosjekt, bygget på byens kanskje beste tomt. Bygget i tro med Rogalands trehustradisjoner og morgendagens standard er Vannkanten et unikt boligprosjekt. Vannkanten vil bestå av til sammen 125 selveierleiligheter, hvor første trinn får 35 leiligheter med størrelser fra 59-211m2.


Arkitektens tanker Stavanger har den høyeste konsentrasjonen av trehus i Nord-Europa. Visjonen bak Vannkanten er å videreutvikle byens historiske trearkitektur ved å opprette et særegent og levende bygningskompleks der en uttrykker lokal identitet og global visjon. Vannkanten er designet av AART architects (Danmark) og Studio Ludo (Norge) og er utformet som et av de største trearkitektur prosjekter i Nord-Europa. Dette understreker Norge internasjonalt og Stavanger som en pionerby innen moderne trearkitektur. Vannkanten ligger på en urban strandpromenade på østsiden av Stavanger og omfavner essensen av byen ved å videreutvikle den der en tar inn en tolkning av det omkringliggende landskapet. Det er denne konteksten som har vært den viktigste strukturelle ideen i designprosessen. Arkitekturen visker ut grensen mellom byrommet og det dramatiske norske landskapet ved å fremstå som en fjellkjede av tre på kanten mellom by og sjø. Strukturen består av en sammenhengende rad bygg, som er knyttet sammen med dramatiske smug. Smugene understreker og drar den praktfulle havutsikten gjennom prosjektet der det skaper

rekreasjons områder ved sjøen og mot byen. I tillegg har hver leilighet utsikt til grønne uteområder, havet og byen. Formenes varierende retninger, offentlig torg og samspillet mellom bolig- og forretningsenheter skaper en levende atmosfære, som sikrer at området blir mer enn en gjennomfartsåre. De vågale kantete volumene er formet med tanke på klima (vind og sol) i den hensikt å redusere behovet for energi i tillegg til å skape et dynamisk spill av lys og skygge i løpet av dagen. På denne måten bruker bygningskomplekset systematisk energien fra solen for å redusere energibehovet, mens de skrå takflatene og fasaderne skaper optimale lysforhold der de bringer sollys inn i smugene, det offentlige torget, og boligog forretningsenhetene. Ved å bruke heltre og maksimere dagslys forsterker Vannkanten relasjonene mellom inne og ute, optimaliserer beboernes livskvalitet, og skaper et urbant men likevel naturlig bybilde. Atle Lenschow, Studio Ludo & Rasmus Kruse, AART architects


Lyst og luftig Vannkanten legger vekt på at det også innvendig skal holdes en høy arkitektonisk kvalitet. Med sjø på tre sider, har de fleste leilighetene sjøutsikt. Leilighetene er lyse, med store vinduer, og har flotte planløsninger. Mange av ytterveggene skrår innover og gir leilighetene en ekstra kvalitet og karakter. Leilighetene har balansert ventilasjon. Badene har fliser, oppholdsrom eikeparkett. Kjøkkenet er utstyrt med moderne HTH-kjøkken i dansk design. Vannbåren varme.

Hagestuer Mange av leilighetene har integrerte hagestuer med foldedører i glass. Lysåpningen kan åpnes som en innebygget terrasse, men i dette prosjektet er hagestuen også en del av det klimatiserte oppholdsrommet og dermed et fullverdig innerom.


Universell utforming Minimum 80% av leilighetene skal vĂŚre universelt utformet. Tilgjengeligheten er integrert som en naturlig del av utformingen av hver leilighet. Alle leiligheter har heisadkomst fra parkeringsanlegg. Alle heisene vil vĂŚre bĂĽreheis.


Her kommer naboprosjektet Tou Park.

Mulig småbåthavn

Mulig gjestehavn

3. B Blå l P Promena rom nad ade e 3. Blå å Promenade romenade ro romenad omenade om me enade e R 11

3. Blå l P Promenade romenade m nade Ba g n 9. Baugen 9

R8

Kjørbart K b områ o område å åde

Kjørbart jørbart a område m d de

4000

Brann Bran r nku nkum nkum um m

Kjørbart ør rt område mråde r e

Rampe 1 1:20 20

Byg gg g g1

B Bygg 3

G

5 Dekk 1 5.

Bygg 4 B

Åpent under bygg



ng ga nd La



2. La 2 ndg gang

2. ng ga nd La



2.

de

2 L 2. La an nd dg ga an ng g

G

7. Sirisk Siiri S iirriissskkjeret kjjje kkje err t e

3. Blå Promenade

5. Dekk 2 5 72,0 m

2. ng ga nd La

S

Kvartalslekeplass alslekeplass asss 1/2

Åpent under bygg

2

Aktivitet 1 Ra Rampe ampe 1:20

rtt omrrå

Bygg g5

G

G

ba Kjørrb K

Bygg gg g2

G



G

B Bygg 6

Un U Unngå nn ng gå g å Skjørbuk S Sk Akti it t 1 Akt A Aktivitet 72,0 2 0 m2

1 253,4 m2

1 F 1. Flåten Flåt åte en n 4 Bybryggen 4. By yb b yg gg ge g en e n G

8 Dei 8. Dei Gr Grrø røne øne Øyane ø e1

A ite Aktivitet e 1 72,0 m2 72,

6 Stra 6. Str St S trra an a ande nd n de de det

G



S Sandlek

G

G

Aktivitet 2 240 0 m2 240,0

4. Bybryggen By ryyg e en n

2.

Brrannkum Br ra annkum

G

ng ga nd La

B Bygg 8

2.

de åd områ rt o Kjørba

5. D 5. Dek Dekk ekk kkk 3

ng ga nd La

G

G

G

Bygg 7

928,9 ,9 9 m2

Rampe 1:20 R

G

8 Dei 8. D Grøne ø Øyane yane 2

Kvartalslekeplass artalslekeplass keplass plas 1/2

1 F 1. Flåten Flå Flåt ten n G

G

G G

S

3. Blå Promenade

G G

5. D 5. De ekkkk 4 e ekk

G G

de åd rt områ

Byg By ygg 9

Kjørba

Situasjonsplan G

G

G

G

G

Blå Promenade menade a e


Planløsninger Et overordnet mål for leilighetene har vært å utnytte potensialet og kvalitetene tomten byr på. Med gode solforhold mot bysiden og utsikten mot sjøsiden har arkitektteamet bestrebet seg etter å implementere disse forhold inn i hver enkelt boenhet. De fleste leilighetene har åpne, gjennomgående løsninger. Det vil si at kjøkken og stue opptar hele lengderetningen og har store lysåpninger mot sol i ene enden og utsikt i andre. ”Ja takk - Begge deler” er i så måte et legitimt og innfridd krav som brorparten av leilighetene oppfyller. I ene enden kontakt med byen, uteoppholdsrom og solen , - i andre enden utsikten til bryggen, sjøen og fjellene i Ryfylke. Det er lagt opp til én parkeringsplass, 2 sykkelparkeringer og 1 sportsbod pr leilighet i lukket anlegg. Gjesteparkeringer ved veien mot vest.

Bod/Vask 4,2 m²

Bad 6,0 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Soverom 12.7 m²

Bod/Vask 4.2 m²

Stue/Kjøkken 43.4 m²

Bad 6.0 m²

Hall/Entré 5.6 m²

Hagestue 8.3 m²

Soverom 6.9 m²

Uteområdet

1

2

4

5m

3

H0101 bygg 1, inngang A 93m2

3

ga In n

Bygg 2

Inngang A

No rd

Uteområdene vil i hovedsak ha et maritimt eller bryggerelatert preg. Det vil i stor grad benyttes tre som materiale som en naturlig følge av dette. Friområdene mot sjøen i øst vil ha et mykere preg og vil i hovedsak bestå av gress og noe beplantning som trær og busker. I det luneste hjørne mellom bygg 3 og 6 vil det belegges med stein.

ng

C

By gg

Bybryggen etableres langs anlegget. Det bygges opp en vertikal side fra utomhusområdet. På denne siden av anlegget finner vi funksjoner som adkomst, innkjøring, gjesteparkering m.m. Bybryggens funksjon er å danne et skille mellom byens trafikk og beboernes utomhusområde. Samtidig skal den skape en innbydende og inkluderende side som ønsker velkommen inn i Vannkanten.

F

Bygg 1

Inngang B


r ue vi nd og g V (o ink gs le å ty in tte ne rv ) eg

Soverom 15.8 m²

Stue/Kjøkken 34.0 m²

Bod 3.0 m²

Bod/Vask 3,0 m²

Bad 5.5 m²

Bad 5,5 m²

Hall/Entré 6.4 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Hagestue 7.4 m² F

H0102 bygg 1, inngang A 79m2

Soverom 7.3 m²

5m

C ng ga In n

4

Bygg 2

Inngang A

No rd

3

3

2

By gg

1

Bygg 1

Inngang B


Soverom 12.7 m²

Bod/Vask 4,0 m²

Bod 4.0 m² Stue/Kjøkken 44.6 m²

Bad 5.0 m²

Bad 5,0 m²

Hall/Entré 5.2 m²

Hagestue 9.2 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Soverom 7.2 m²

F

4

5m

C ng ga In n

3

Bygg 2

Inngang A

No rd

2

3

1

By gg

H0102 bygg 1, inngang B 93m2

Bygg 1

Inngang B


Bad 5,5 m²

Bad 5.5 m² Soverom 16.3 m²

Soverom 16,3 m²

Bod/Vask 4.3 m²

Bod 4,3 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet Bad 2.8 m² 16,3 m²

Stue/Kjøkken 37.7 m²

Hall/Entré 11.0 m²

Soverom 7.3 m²

F

2

3

4

5m

3

C ng ga In n

Bygg 2

Inngang A

No rd

1

By gg

H0201 bygg 1, inngang A 99m2

Bygg 1 I

Inngang B


Bod/Vask 3.4m²

Bod 3.4 m²

Soverom 15.9 m²

Bad 5.0m²

Bad 5.0 m²

Stue/Kjøkken 40.1 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bad 3.2 m²

Hall/Entré 10.4 m²

Soverom 7.9 m²

Hagestue 8.3 m²

F

2

3

4

5m

3

C ng ga In n

Bygg 2

Inngang A

No rd

1

By gg

H0202 bygg 1, inngang A 100 m2

I

Bygg 1

Inngang B


Soverom 12.7 m²

Bod/Vask 4,0 m²

Bod 4.0 m² Stue/Kjøkken 44.6 m²

Bad 5.0 m²

Bad 5,0 m²

Hall/Entré 5.2 m²

Hagestue 9.2 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Soverom 7.2 m²

F

1

2

3

4

5m

In n

ga

ng

C

By gg

3

H0202 bygg 1, inngang B 93m2

Bygg 2

Inngang A

No rd

I

Bygg 1

Inngang B


Bad 5,5 m²

Bad 5.5 m² Soverom 16.3 m²

Soverom 16,3 m²

Bod/Vask 4.3 m²

Bod 4,3 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet Bad 2.8 m²

16,3 m²

Stue/Kjøkken 37.7 m²

Hall/Entré 11.0 m²

F

Hagestue 7.9 m² Soverom 7.3 m²

3

4

5m

C ng ga In n

Bygg 2

Inngang A

No rd

2

3

1

By gg

H0301 bygg 1, inngang A 99m2

I Bygg 1

Inngang B


Soverom 15.9 m²

Bod/Vask 3.4m²

Bod 3.4 m²

Bad 5.0m²

Bad 5.0 m²

Stue/Kjøkken 40.1 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bad 3.2 m²

Hall/Entré 10.4 m²

Hagestue 8.3 m²

Soverom 7.9 m²

F

1

2

3

4

5m

In n

ga

ng

C

By gg

3

H0302 bygg 1, inngang A 100m2

Bygg 2

Inngang A

No rd

I

Bygg 1

Inngang B


Soverom 12.7 m²

Bod/Vask 4,0 m²

Bod 4.0 m² Stue/Kjøkken 44.6 m²

Bad 5.0 m²

Bad 5,0 m²

Hall/Entré 5.2 m²

Hagestue 9.2 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Soverom 7.2 m²

F

1

2

3

4

5m

In n

ga

ng

C

By gg

3

H0302 bygg 1, inngang B 93m2

Bygg 2

Inngang A

No rd

I

Bygg 1

Inngang B


Bad 5,5 m²

Bad 5.5 m² Soverom 16.3 m²

Soverom 16,3 m²

Bod/Vask 4.3 m²

Bod 4,3 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet Bad 2.8 m²

Stue/Kjøkken 37.7 m²

Hall/Entré 11.0 m²

Hagestue 7.9 m² Soverom 7.3 m²

F

2

3

4

5m

3

C ng ga In n

Bygg 2

Inngang A

No rd

1

By gg

H0401 bygg 1, inngang A 99m2

I

Bygg 1

Inngang B


Soverom 15.9 m²

Bod/Vask 3.4m²

Bod 3.4 m²

Bad 5.0m²

Bad 5.0 m²

Stue/Kjøkken 40.1 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bad 3.2 m²

Hall/Entré 10.4 m²

Soverom 7.9 m²

Hagestue 8.3 m²

F

1

2

3

4

5m

In n

ga

ng

C

By gg

3

H0402 bygg 1, inngang A 100m2

Bygg 2

Inngang A

No rd

I

Bygg 1

Inngang B


Tak

Soverom 12.7 m²

Stue/Kjøkken Høj himling

Soverom Høj himling

Glass rekkverk

Bod 4.0 m² Stue/Kjøkken 44.6 m²

Bad 9.4 m²

Bad 5.0 m²

Stue 17.1 m²

Hall/Entré 5.2 m²

Gang 4.7 m² Soverom Høj himling

Hagestue 9.2 m²

Soverom 7.2 m²

Soverom 12.4 m²

Soverom 9.2 m²

F

1

Bod/Vask 4,0 m²

3

5m

3

H0402 bygg 1, inngang B 153m2

4

In n

ga

ng

C

By gg

Bad 5,0 m²

2

In n

ga

ng

C

By gg

3

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bygg 2

Inngang A

No rd

I

Bygg 1

Inngang B


Hall/Entré 10.3 m²

Bod 3.1 m²

Soverom 11.6 m²

Stue/Kjøkken 26.1 m²

F

4

5m

C ng

3

ga

2

In n

1

Bygg 2

Inngang A

No rd

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bad 4.5 m²

3

Bad 4.5 m²

By gg

Bod/Vask 3.1 m²

H0101 bygg 2, inngang B 69m2

Soverom 8.4 m²

Bygg 1

Inngang B


Soverom 7.8 m²

Hall/Entré 8.4 m² Bad 5.0 m²

Bod 3.2 m²

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Bod/vask 3.2 m²

Bad 5.0 m²

Soverom 13.5 m²

Soverom 13,5 m²

F

F Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Alternativ innredning av soverom

2

3

4

5m

3

1

In n

ga

ng

C

By gg Bygg 2

Inngang A

No rd

H0102 bygg 2, inngang B 74m2

Bygg 1

Inngang B


Soverom 7.8 m²

Hall/Entré 8.4 m²

Bad 5.0 m² Bod 3.2 m²

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Bod/vask 3.2 m²

Soverom 13.5 m²

Soverom 13,5 m²

Bad 5.0 m² F

F Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Alternativ innredning av soverom

2

3

4

5m

3

1

In n

ga

ng

C

By gg I

Bygg 2

Inngang A

No rd

H0201 bygg 2, inngang B 74m2

Bygg 1

Inngang B


Hall/Entré 12.7 m²

Soverom 7.0 m²

Stue/Kjøkken 35.1 m² Bod/Vask 3.2 m²

Bad 5.1 m²

Bod 3.2 m²

Bad 5.1 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Soverom 12.0 m²

F

1

2

3

4

5m

ng

C

By gg

3

H0203 bygg 2, inngang B 81m2

In n

ga

I

Bygg 2 No rd

Inngang A

Bygg 1

Inngang B


Hall/Entré 3.8 m²

Stue/Kjøkken 31.9 m²

Stue/Kjøkken 31.9 m²

Soverom 11.1 m²

F

F

Alternativ innredning med foldevegg

1

2

3

4

5m

H0204 bygg 2, inngang B 59m2

C ng ga In n

I

Bygg 2

Inngang A

No rd

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bod 3.1 m²

3

Bod/Vask 3.1 m²

Bad 5.0 m²

By gg

Bad 5.0 m²

Bygg 1

Inngang B


Hall/Entré 3.8 m²

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Soverom 11.1 m²

F

F

Alternativ innredning med foldevegg

1

2

3

4

5m

H0205 bygg 2, inngang B 59m2

In n

ga

ng

C

I

Bygg 2

Inngang A

No rd

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bod 3.1 m²

3

Bod/Vask 3.1 m²

Bad 5.0 m²

By gg

Bad 5.0 m²

Bygg 1

Inngang B


Soverom 7.8 m²

Hall/Entré 8.4 m²

Bad 5.0 m² Bod 3.2 m²

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Bod/vask 3.2 m²

Bad 5.0 m²

Soverom 13.5 m²

Soverom 13,5 m²

F

F Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Alternativ innredning av soverom

1

2

3

4

5m

In n

ga

ng

C

By gg

3

H0301 bygg 2, inngang B 74m2

I

Bygg 2 No rd

Inngang A

Bygg 1

Inngang B


Moderne samtidsarkitektur, kreative mennesker, og sjøkontakt” Kristin Gustavsen, Urban Sjøfront

”Som fotograf i Stavanger Øst er jeg godt fornøyd med den urbane innstillingen” Tom Haga, fotograf

FOTO: Bitmap


Etableringen av Ostehuset har gått som en drøm, og søndagsåpent er populært” Hanne N. Berntzen, Ostehuset Øst

”Yoga på Storhaug fungerer utmerket. Nå har vi vært her i over seks år” Camilla Veen, Atha Yoga

Velkommen til et Stavanger Øst i utvikling! Planleggingen av dette spennende sentrumsområdet har pågått noen år - og nå begynner det virkelig å ta form. Ny næringsvirksomhet har inntatt de gamle hermetikkfabrikkene, som er rehabilitert med historisk respekt - men også med freidige innslag av moderne samtidsarkitektur. Dette møtet mellom historisk forankring og innovasjon begynner å bli kjennetegnet for Stavanger Øst. Møtet mellom sentrum som vokser østover og kvalitetene i den umiddelbare sjøkontakten og rause turområder er også unike kvaliteter vi bygger videre på. Prosjektet Vannkanten utnytter disse kvalitetene til det fulle. Den moderne trehusarkitekturen har klare referanser til den historiske trehusrekken. Så tett ned til sjøkanten det er mulig å komme, inntil en sjøpromenade som ferdig utbygd vil føre deg helt til sentrum i den ene retningen – og til turområdene i Breivig og Godalen i den andre. Rett nord for Vannkanten er første del av parkanlegget i Kulturaksen allerede ferdigstilt. Her kan du også nyte vårt siste kunstverk; Phiole av

Claudia Schmacke. Tou Scene er selve tyngdepunktet i Kulturaksen og et svært viktig prosjekt for områdeutviklingen. Stavanger kommune har nå kjøpt hele det gamle bryggerianlegget og i løpet av de neste årene skal anlegget opprustes og videreutvikles. Kulturaksen følger Kvitsøygata videre opp til Ostehuset Øst. På veien ser du et annet av nyere kunstverk i området. Høsten 2010 markerte Nuart sitt 10-års jubileum med en stor utendørs kunstutstilling i Stavanger Øst – med verker av 10 internasjonalt kunstnere på vegger i området. Den frodige parken ved Ostehuset er foreløpig siste tilskudd av nye rekreasjonsområder. Nå starter byggingen av en større ny park i Breivig. Området langs Lervigbukten blir også utformet som et parkområdet - og Vannkanten blir dermed omfavnet av grøntområder på begge sider. Dette er bare noe av det som har skjedd, og vil skje, i Stavanger Øst. Les mer på ostpluss.no. Vi gleder oss til fortsettelsen. Håper vi sees i Øst! Kristin Gustavsen, Urban Sjøfront


Hall/Entré 12.7 m²

Soverom 7.0 m²

Stue/Kjøkken 35.1 m² Bod/Vask 3.2 m²

Bad 5.1 m²

Bod 3.2 m²

Bad 5.1 m²

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Soverom 12.0 m²

F

1

2

3

4

5m

In n

ga

ng

C

By gg

3

H0303 bygg 2, inngang B 81m2

I

Bygg 2 No rd

Inngang A

Bygg 1

Inngang B


Hall/Entré 3.8 m²

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Stue/Kjøkken 31.9 m²

Soverom 11.1 m²

F

F

Alternativ innredning med foldevegg

1

2

3

4

5m

H0304 bygg 2, inngang B 59m2

In n

ga

ng

C

I

Bygg 2

Inngang A

No rd

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bod 3.1 m²

3

Bod/Vask 3.1 m²

Bad 5.0 m²

By gg

Bad 5.0 m²

Bygg 1

Inngang B


Hall/Entré 3.8 m²

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Soverom 11.1 m²

F

F Alternativ innredning med foldevegg

1

2

3

4

5m

H0305 bygg 2, inngang B 59m2

In n

ga

ng

C

I

Bygg 2

Inngang A

No rd

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bod 3.1 m²

3

Bod/Vask 3.1 m²

Bad 5.0 m²

By gg

Bad 5.0 m²

Bygg 1

Inngang B


Inngang A

Bygg 1

Bygg 2

No rd

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bod/vask 3.2 m²

Bad 5.0 m²

In n

ga

ng

C

H0401 bygg 2, inngang B 133m2

Inngang B

By gg

3

F

Bod 3.2 m²

F

Stue/Kjøkken 31.8 m²

Bad 5.0 m²

Hall/Entré 16.7 m²

Soverom 13.5 m²

Alternativ innredning av soverom

Soverom 13,5 m²

Tak

Stue/Kjøkken Høj himling

Bad 7.4 m²

Soverom 6.5 m²

Glass rekkverk, alternativ glass vegg

Stue 24.6 m²

1

2

Fuld himlingshøyde her fra

3

4

Soverom 13.5 m²

5m


No rd

Inngang A

Bygg 2

Bygg 1

In n

ga

ng

C

By gg

3

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bod/Vask 3.2 m²

Bad 5.1 m²

H0403 bygg 2, inngang B 142m2 Bod 3.2 m²

Hall/Entré 12.7 m²

Soverom 12.1 m²

Bad 5.1 m²

Soverom 7.0 m²

Høj himling

G

Inngang B

Stue/Kjøkken 34.8 m²

F

Bad 6.8 m²

1

Stue 34.2 m²

Soverom 13.7 m²

Fuld himlingshøyde herfra

2

3

4

Glass rekkverk

Stue/Kjøkken Høj himling

5m


Hall/Entré 3.8 m²

Bod/Vask 3.1 m²

Bad 5.0 m²

Bad 5.0 m²

Stue/Kjøkken Høj himling

Stue/Kjøkken 31.9 m²

Bod 3.1 m²

Fuld himlingshøyde herfra

Soverom 11.1 m² Soverom 13.8 m²

Stue 17.7 m²

F

1

2

3

4

5m

3

H0404 bygg 2, inngang B 106m2

In n

ga

ng

C

By gg I

Bygg 2

Inngang A

No rd

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Glass rekkverk

Bad 5.0 m²

Bod (ikke fuld høyde) 3.8 m²

Bygg 1

Inngang B


Hall/Entré 3.8 m²

Bad 5.0 m²

Bod (ikke fuld høyde) 3.7 m²

Bad 5.0 m²

Bad 5.0 m² Stue/Kjøkken Høj himling Stue/Kjøkken 31.8 m²

Bod 3.1 m² Fuld himlingshøyde herfra

Soverom 11.1 m² Stue 17.7 m²

Soverom 13.7 m²

F

1

2

3

4

5m

3

H0405 bygg 2, inngang B 106m2

By gg In n

ga

ng

C

I

Bygg 2

Inngang A

No rd

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Glass rekkverk

Bod/Vask 3.1 m²

Bygg 1

Inngang B


Vinklet yttervegg (også inne)

F

F

Hagestue 11.2 m²

Soverom 10.0 m²

Bod/Vask 9.5 m²

Soverom 10.4 m²

Hall/Entré 11.2 m²

Stue/Kjøkken 52.8 m² Bad 4.5 m² Bad 5.4 m²

Bad 5,4 m²

Alternativ innredning av bad som tilvalgsmulighet Soverom 15.9 m²

Hagestue 8.2 m² F

In n

ga

ng

C

By gg

3

H0101 bygg 3, inngang C 149m2

Bygg 2 No rd

Inngang A

Bygg 1

Inngang B


Et urbant område med natur på alle kanter Det nye området i Stavanger Øst har utviklet seg til å bli et urbant paradis. Med en deilig, tilbakelent atmosfære minner stedet om et lite ”Grünerløkka” med Stavangersjarm. Stavanger Øst, Østre bydel, Varmen, Urban sjøfront, kjært sted har mange navn. I takt med den stadige utviklingen, vokser også populariteten til stedet som har blitt Stavangers urbane hjerte. Gamle, flotte bygninger restaureres og spennende bedrifter etablerer seg her, blant annet Ostehuset Øst, som har søndagsåpent. Arkitektkontorer, fotografer, kunstnere og reklamebyråer bidrar ytterligere til miljøet, og sammen skaper de en kreativ og solid atmosfære. Bydelen er levende og inspirerende, og Stavangers urbane hjerte banker kultur ut i årene. Tou Scene, som ble etablert i det gamle bryggeriet til Tou for ti år siden, har blitt den nye alternative kunstscenen med bl.a. konserter, dans, musikk, billedkunstnere og performance. Tou er et kulturelt møtepunkt, og holder også markeder og Tou Camp, hvor du får innblikk i kunstnernes verden. Med kulturscene, yogahus, kafè, sushirestaurant og butikker som nærmeste naboer, lever du virkelig en urban drøm!


Vinklet yttervegg (også inne)

Soverom 10.9 m²

Soverom 9.7 m²

Hall/Entré 13.4 m²

Stue/Kjøkken 50.7 m²

Bad 3.3 m² Bod 3.2 m²

Bod/Vask 3.2m²

Bad 5.0 m²

Bad 5.0 m²

Soverom 15.7 m² Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Hagestue 11.0 m² Walk-in

F

2

3

4

5m

3

C ng ga In n

Bygg 2

Inngang A

No rd

1

By gg

H0102 bygg 3, inngang C 131m2

Bygg 1

Inngang B


Vinklet yttervegg (også inne)

Soverom 10.2 m²

Soverom 9.1 m²

Hall/Entré 13.4 m²

Stue/Kjøkken 49.4 m²

Bad 3.3 m² Bod 3.2 m²

Bod/Vask 3.2m²

Bad 5.0 m²

Bad 5.0 m²

Soverom 15.7 m² Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Hagestue 11.0 m² Walk-in

F

2

3

4

5m

3

C ng ga In n

Bygg 2

Inngang A

No rd

1

By gg

H0201 bygg 3, inngang C 129m2

Bygg 1 I

Inngang B


Inngang A

Bygg 1

Bygg 2

No rd

In n

ga

ng

C

Alternativ innredning af bad og soverom som tilvalgsmulighet

By gg

3

Soverom 20.2 m²

Bad 5.8 m²

Walk-in 3.1 m²

H0202 bygg 3, inngang C 155m2

Inngang B

F

Stue/Kjøkken 52.7 m²

Hagestue 10.6 m²

F

Hagestue 9.0 m²

Soverom 9.5 m²

F

Bad 4.5 m²

Soverom 9.7 m²

1

Soverom 20.2 m²

Bad 5.8 m²

Walk-in 3.1 m²

Hall/Entré 11.1 m²

Vinklet yttervegg (også inne)

2

Bod/Vask 8.9 m²

3

4

5m


Vinklet yttervegg (også inne)

Soverom 8.6 m²

Soverom 9.5 m²

Hall/Entré 13.4 m²

Stue/Kjøkken 48.2 m²

Bad 3.3 m² Bod 3.2 m²

Bod/Vask 3.2m²

Bad 5.0 m²

Bad 5.0 m²

Soverom 15.7 m² Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Hagestue 11.0 m² Walk-in

F

1

2

3

4

5m

In n

ga

ng

C

By gg

3

H0301 bygg 3, inngang C 126m2

Bygg 2 No rd

Inngang A

Bygg 1 I

Inngang B


Inngang A

Bygg 1

Bygg 2

No rd

In n

ga

ng

C

By gg

Alternativ innredning af bad og soverom som tilvalgsmulighet

3

Soverom 20.2 m²

Bad 5.8 m²

Walk-in 3.1 m²

H0302 bygg 3, inngang C 153m2

Inngang B

F

Stue/Kjøkken 52.8 m²

Hagestue 9.9 m²

F

Hagestue 9.0 m²

Soverom 8.9 m²

F

Bad 4.5 m²

1

Soverom 20.2 m²

Bad 5.8 m²

Walk-in 3.1 m²

Hall/Entré 11.1 m²

Soverom 9.0 m²

Vinklet yttervegg (også inne)

2

Bod/Vask 8.3 m²

3

4

5m


Inngang A

Bygg 1

Bygg 2

No rd

In n

ga

ng

C

Alternativ innredning av bad og bod som tilvalgsmulighet

Bad 5.0 m²

Bod/Vask 3.2m²

H0401 bygg 3, inngang C 210m2

Inngang B

By gg

3

Walk-in

Bad 5.0 m²

Bad 3.3 m²

Soverom 9.6 m²

Hall/Entré 13.4 m²

Soverom 15.7 m²

Bod 3.2 m²

Vinklet yttervegg (også inne)

F

Hagestue 11.0 m²

Stue/Kjøkken 54.6 m²

Bad 8.5 m²

Soverom 20.1 m²

Gang 10.7 m²

Soverom 16.1 m²

F

1

2

Gang 9.7 m² Fuld himlingshøyde her fra

3

4

Soverom 11.7 m²

Himlingshøyde 2.265 m

Glass rekkverk

Kjøkken/stue Høj himling

Vinklet yttervegg (også inne)

Glass vegg

5m


No rd

Inngang A

Bygg 1

Bygg 2

In n

ga

ng

C

Alternativ innredning af bad og soverom som tilvalgsmulighet

By gg

3

Soverom 20.2 m²

Bad 5.8 m²

Walk-in 3.1 m²

H0402 bygg 3, inngang C 150m2

Inngang B

Stue/Kjøkken 52.8 m²

Hagestue 9.2 m²

F

Hagestue 9.0 m²

Soverom 8.3 m²

F

Bad 4.5 m²

Soverom 8.3 m²

1

Soverom 20.2 m²

Bad 5.8 m²

Walk-in 3.1 m²

Hall/Entré 11.1 m²

Vinklet yttervegg (også inne)

2

3

Bod/Vask 7.7 m²

4

5m


Inngang A

Bygg 1

Bygg 2

No rd

Alternativ innredning af bad og soverom

In n

ga

ng

C

By gg

3

Soverom 20.2 m²

Bad 5.8 m²

Walk-in 3.1 m²

H0501 bygg 3, inngang C 148m2

Inngang B

Stue/Kjøkken 52.5 m²

Hagestue 8.6 m²

F

Hagestue 9.0 m²

Soverom 7.8 m²

F

Bad 4.5 m²

Soverom 7.6 m²

Soverom 20.2 m²

Bad 5.8 m²

Walk-in 3.1 m²

Hall/Entré 11.1 m²

Vinklet yttervegg (også inne)

1

Bod/Vask 7.2 m²

2

3

4

5m


HTH Horizon

HTH - dansk design på sitt beste. Design og funksjon tilpasset moderne ønsker og behov På Vannkanten har vi valgt HTH som leverandør av kjøkkenløsninger. Helt siden oppstarten i 1966 har HTH oppfylt sin egen visjon om å levere kjøkken som ”er litt bedre”, og det vil vi at beboerne i Vannkanten skal nyte godt av. HTH har i dag et stort utvalg i kjøkkenmodeller som alle oppfyller kravet til samstemt design og funksjon. Vi har, i samarbeid med arkitekt, valgt modell Horizon hvit for leilighetene i Vannkanten. Ta turen innom HTH Midbøe på Lagårdsveien og se selv hvor flott et HTH kjøkken er. Bildet fra HTH er kun et eksempel, og er ikke i samsvar med endelig leveranse.


Trehuskonseptet, energi og miljø Beregnet tilført energiforbruk i boligene skal ikke overstige 80kWh/m2 pr år. Energiløsningene er prosjektert i henhold til ”Kvalitetsprogrammet for Siriskjær” og skal være enkle, robuste og langlivede. For å ivareta disse kravene er det valgt sentralt ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning. I tillegg brukes varmepumper til å hente energi som gir varme til leilighetene. Kommunen har i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund og arkitektteamet utarbeidet et eget kvalitetsprogram for prosjektet som utbygger følger. Programmet setter høye mål for byggeprosjektet: • Det skal ha et lavt energiforbruk. • Det skal baseres på designprinsipper for universell utforming. • Det skal benytte miljøvennlige materialer og rasjonelle byggesystemer i tre. • I tillegg skal prosjektene framstå med en overbevisende arkitektonisk kvalitet.


Romskjema Vannkanten ROM

GULV

VEGG

HIMLING

GENERELT

ELEKTRO

SANITÆR

VENTILASJON

NEK 400 – 2010 Røykvarsling iht. krav

Sprinkleranlegg.

Balansert ventilasjon for leiligheten med avtrekk fra toalett, boder og kjøkken. Friskluft tili oppholdsrom som stue og soverom.

Det vil bli montert stikkontakter eller takpunter for tilkobling av lys. Generelt et lyspunkt i hvert rom.I stue vil det bli montert 2 punkt. Lamper leveres kun der dette er beskrevet konkret til hvert enkelt rom. Jordfeilbryter på alle kurser.

I leilighetene brukes boligsprinkleranlegg med hvite hoder. Inspeksjonsluker til tekniske installasjoner, 300 x 300 mm monteres i vegger der dette er krav ihht. gjeldende regelverk.

Egen tegning som viser elektriske punkt blir utarbeidet for hver leilieghet og gjennomgått med kunde når kundebehandlingen starter. Plassering av elektriske punkter kan endres i forbindelse med kundebehandling. HALL / ENTRÈ

Parkett type eik, kalket lakkert 3-stavs.

Sparklet , glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Utv. ringeknapp v / inngangsdør. Det monteres én dobbelt stikkontakt ved gulv pr påbegynt 6 m2 gulvareal. Taklampe leveres.

Sparklet , glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Det monteres én dobbelt stikkontakt ved gulv pr påbegynt 6 m2 gulvareal.

Sparklet, glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Kjøkken Det leveres én dobbelt stikkontakt pr. 2 m kjøkkenbenk, dog ikke mindre enn 2 stikkontakter, for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv. I tillegg leveres 4 uttak ved gulv i forbindelse med spiseplass. 1 stikkontakt for komfyr 1 stikkontakt for komfyrtopp Lysarmatur under kjøkkenskap 18W

Golvlister mot vegg malt i samme farge som vegg, med kittede spikerhull. GANG

Parkett type eik, kalket lakkert 3-stavs.

ANNET

Det legges opp til en enkel styreingsmulighet, der den enkelte leilighetseier for eksempel kan prioritere luft til soverom / stue med enkelt betjeningstablå. Inspeksjonsluker til tekniske installasjoner, 300 x 300 mm monteres i vegger der dette er krav ihht. gjeldende regelverk.

Golvlister mot vegg malt i samme farge som vegg, med kittede spikerhull. STUE/KJØKKEN

Parkett type eik, kalket lakkert 3-stavs. Golvlister mot vegg malt i samme farge som vegg, med kittede spikerhull.

NB ved tilvalg/utvidelse av kjøkken/ ekstra kjøkkenskap må det bestilles ekstra stikkontakter som tilvalg. Stue Det leveres én dobbel stikkontakt ved gulv pr påbegynt 4 m2 gulvareal.

Ett-greps benkebatteri svingbart med avstengning for oppvaskmaskin. Avløp for oppvaskmaskin i kjøkken benk.

Mekanisk avtrekk for stekeområdet

Kjøkkeninnredning fra HTH modell Horizon 3000. NB! For spesifikk leveranse se tegning og beskrivelse fra HTH I leiligheter som har trapp leveres denne ihht. tegning, med glassrekkverk tilsvarende rekkverk i hagestuer. Det leveres integrert kjøleskap, oppv. maskin og komfyr.

I tillegg leveres det en plass for PCutstyr / hjemmekino / TV / musikkanlegg med 6 uttak. Inntil fire av disse uttakene kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Svarapparat for portelefon med sort/hvitt-skjerm HAGESTUE

Parkett type eik, kalket lakkert 3-stavs. Golvlister mot vegg malt i samme farge som vegg, med kittede spikerhull.

Sparklet , glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling. På en vegg leveres stående eikelister.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Det skal installeres minst én dobbel stikkontakt ved gulv pr påbegynt 4 m2 gulvareal.

I yttervegg leveres isolerte skyvedører. På innsiden av skyvedørene, i åpningen som fremkommer når skyvedørene står i åpen stilling, leveres glassrekkverk. Innvendig vegg mot stue / kjøkken leveres som uisolert foldevegg eller skyvedør med enkelt glass.

SOVEROM

Parkett type eik, kalket lakkert 3-stavs.

Sparklet , glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Golvlister mot vegg malt i samme farge som vegg, med kittede spikerhull.

WALK-IN

Parkett type eik, kalket lakkert 3-stavs. Golvlister mot vegg malt i samme farge som vegg, med kittede spikerhull.

Det skal installeres minst én dobbel stikkontakt ved gulv pr påbegynt 4m2 gulvareal.1 uttak for svakstrøm, cat. 6, på hovedsoverom. NB! Dersom det skal brukes PC-utstyr / hjemmekino / TV / musikkanlegg i soverom må det bestilles 6 uttak for dette, der inntil fire av disse uttakene kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Dette tilvalget bestilles ekstra i kundebehandlingen.

Sparklet , glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Det skal installeres minst én dobbel stikkontakt ved gulv pr påbegynt 6m2 gulvareal.

Garderobeskap fra HTH, type 2500 hvit dekor, leveres der disse er vist med heltrukket strek. (Stiplede skap leveres ikke) NB! For spesifikk leveranse se tegning og beskrivelse fra HTH

I hvert “walk-in” rom leveres det hyller, pluss garderobestang. NB! For spesifikk leveranse se tegning og beskrivelse fra HTH


ROM

GULV

VEGG

HIMLING

BAD

Flis type Marazzi Acqua 20x20cm Hvit Blank.

Flis type Marazzi Acqua 20x20cm Hvit Blank.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

WC

Parkett type eik, kalket lakkert 3-stavs.

Sparklet , glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Golvlister mot vegg malt i samme farge som vegg, med kittede spikerhull.

BOD/VASK

Flis type Marazzi Acqua 20x20cm Hvit Blank.

ELEKTRO

SANITÆR

Det skal monteres en stikkontakt med to uttak. 2 punkt for lys ved siden av speil, m/ bryter. Stikkontakt for barbermaskin. Taklampe leveres.

Ett greps servantbatteri. Dusjnisje 90x90 cm med hvite profiler og herdet glass. Der rullestorlkrav krever svingbare vegger leveres dette. Termostat dusjbatteri. Veggtoalett. Kran og avløp for vaskemaskin. 1 stk. gulvsluker + 1 hjelpesluk under vaskemaskin. Vannbåren varm i gulv. Fordelerskap for vannledninger. Energimåler for varmt forbruksvann og oppvarming. Klargjøres med plass for måler av kaldt tappevan. (Måler leveres ikke

NB! For spesifikk leveranse se tegning og beskrivelse fra HTH - Horizon 3000.

Ett greps servantbatteri. Veggtoalett. 1 stk. håndvask.

Innredning, for eksempel knagger papirholdere og såpedispensere leveres ikke.

Avløp og vannuttak for vaskemaskin. Sluk i gulv. Fordelerskap for vannledninger. Energimåler for varmt forbruksvann og oppvarming. Klargjøres med plass for måler av kaldt tappevan. (Måler leveres ikke)

NB! Denne beskrivelsen av bod gjelder kun dersom bod endres fra vanlig bod til bod / vask. Det må da kjøpes en oppgradering av rommet til våtromsstandard.

Det skal monteres en stikkontakt med to uttak. 2 punkt for lys ved siden av avsatt plass for speil, m/ bryter.

VENTILASJON

ANNET

Innredning, for eksempel knagger papirholdere og såpedispensere leveres ikke. Vaskemaskin og tørketrommel leveres ikke

Taklampe leveres.

Sparklet , glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

NB! Ikke fall til sluk.

Det skal installeres minst én dobbel stikkontakt ved gulv pr påbegynt 6m2 gulvareal. Taklampe leveres. El-skap plasseres i bod

Brannslukkingsutstyr 6 kg. pulverapparat. Vaskemaskin og tørketrommel leveres ikke

BOD I LEILIGHET (uten vaskemaskin)

Parkett type eik, kalket lakkert 3-stavs.

Sparklet , glassfiberstrie finstruktur, ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Golvlister mot vegg malt i samme farge som vegg, med kittede spikerhull. Betonggolv 10 cm høyere enn asfalt i p-anlegg.

Det skal installeres minst én dobbel stikkontakt ved gulv pr påbegynt 6m2 gulvareal. Taklampe leveres. El-skap plasseres i bod

Fordelerskap for vannledninger. Energimåler for varmt forbruksvann og oppvarming. Klargjøres med plass for måler av kaldt tappevan. (Måler leveres ikke)

Brannslukkingsutstyr 6 kg. pulverapparat.

Innredning leveres ikke.

Sprøytemalt Sprøytemalt betong til betong/gips til full full dekk. dekk. Skillevegger mellom boder: Axelent PF 2000 med tette vegger i høyde 2,1 meter, med luftespalte i netting i toppen. Galvanisert utførelse

Dersom det ønskes kontakt i bod må dette bestilles ekstra i forbindelse med kundebehandling. Kontakten vil da trekke strøm fra fellesanlegget. Derfor må denne kontakten ha egen måler som plasseres ved kontakten. Maks 10A Strømforbruk må da betales til Sameiet. Det leveres fellesbelysning for boder i P-anlegg, en lysarmatur over hver bod.

Sprøytemalt betong til Sprøytemalt betong til full dekk. 3 forskjellige full dekk. farger.

Det kan bestilles stikkontakt til parkeringsplass ved kundebehandling. Rør er lagt fra leilighet til hovedtavle samt videre til parkeringsplass Takbelysning på bevegelsesdetektor.

En spyleplass for sykler plassert ved hver innkjøring til parkeringskjelleren (2 stk. spyleplasser). Slukkeutstyr iht. forskrifter. Eget anlegg.

Oppmaling av p.plasser. Porter med 1 sender pr. P.plass. Sykkelstativ leveres.

FELLESROM TIL DISP. Fliser type Leonardo 30x30cm. R9 Bonn FOR SAMEIET

Sparklet og malt med ackrylmaling.

Sparklet og hvitmalt gipshimling. Acrylmaling.

Det skal installeres minst én dobbel stikkontakt ved gulv pr påbegynt 6m2 gulvareal. Taklamper leveres i entre og bad/wc.

Ett greps servantbatteri. Golvmontert toalett for HC brukere. 1 stk. HC- håndvask. Energimåler.

Kjøkkeninnredning fra HTH, type Horizon. Det leveres integrert kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr.Det leveres ikke noe annen innredning.

I underetasje og 1. FELLESAREALER, GANGER OG TRAPPER etasje leveres Fliser type Leonardo 30x30 cm. I trapper med repos og fellesarealer foran leiligheter leveres trinnlyddempende belegg.

Sparklet og malt med Ackrylmaling.

Sparklet og malt med Ackrylmaling. Gjelder også underside av trapper og repos. Akustikkdempende plater.

Stikkontakter for rengjøring i hver etasje.

Slukkeutstyr iht. forskrifter.

Rekkverk / håndløpere i pulverlakkert stål.

BOD I P.ANLEGG

P.ANLEGG OG SYKKELPARKERING

TEKNISKE ROM

Drensasfalt

Malt eller belegg iht. forskriftskrav for det enkelte rom.

Sprøytemalt til full dekk.

Sprøytemalt til full dekk.

NB! Denne boden leveres som sportsbod, for oppbevaring av utstyr som må tåle fuktighet.

Iht. Krav.

Lysarmaturer levers ihht. Lyskulturs krav.

Lysarmaturer levers ihht. Lyskulturs krav.

Slukkeutstyr iht. forskrifter.


Generelle opplysninger Utførelse: Toleranser: Skilting: Tegninger: Betong: Himlingshøyder: Ringeanlegg: Oppvarming:

Varmtvann: Trekkerør: Ventilasjonsanlegg: TV/Tele/Bredbånd: Listverk og foringer: Vinduer i flerbruksrom: Vinduer: Vindusvask: Solskjerming: Ytterdører:

Innvendige dører: Fargevalg: El. anlegg: Tørketrommel: Fasader: Fasadebelysning: Fasadevedlikehold- / rengjøring: Utvendige vannuttak: Heis: Søppelhåndtering: Utendørsanlegg / lek: Parkeringsanlegg: Postkasser: Nøkler

Alle arbeider / leveranser skal være iht. NS 3420 normal utførelse. Alle arbeider / leveranser skal tilfredsstille NS 3420 d). Nødvendig skilting av bygninger, med adressemerking, merking av postkasser, boder og parkeringsplass for bil og sykkel leveres. Utstyr og innredninger som er stiplet leveres ikke. Alle synlige flater som ikke er beskrevet med spesifikk behandling støvbindes. I entre/hall, gang, soverom, walk-in, bod, bad og wc min. 2,4 meter. Ekstra takhøyde i stue / kjøkken. Ringeanlegg ved hovedadkomst på bakkeplan, med betjeningsforbindelse (uten bilde) til hver leilighet. (Systemet er tilrettelagt for tilvalg med fargeskjem.) Energi til produksjon av varmt vann til forbruk og oppvarming av leilighetene leveres med stor andel fra fornybar energi (min.60%). Denne fremskaffes med varmepumper. For å dekke toppbelastninger brukes i tillegg fjernvarme eller egen kjel. Varmen leveres til leilighetene som vannbåren golvvarme i bad og vannbåren varme i stue (ikke gulvvarme). I soverom leveres ikke oppvarming. Energimåler i hver leilighet. Fellesanlegg. Måler i hver leilighet. Til fordelingstavle i leilighet, fra hovedtavle nede, levers 2 stk 20mm trekkerør, derav 1 stk med innlagt blåserør for fiber. Fra teknisk rom nede skal det videre leveres ett trekkerør pr. leilighet som går ut til hver parkeringsplass. Balansert ventilasjon med varmegjennvinning i leiligheten. Sentralt aggregat plassert i teknisk rom nede. 3 Uttak pr. leilighet Cat 6. Tilrettelagt for Lyse dekoder for TV. Månedlig serviceavgift inkluderes i månedlige fellesutgifter. Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må kjøper selv betale via fellesutgifter til sameie. Utbygger inngår en avtale med leverandør på vegne av sameiet. Til dører og vinduer leveres ferdig malt hvitt fra fabrikk, hvor spikerhull blir kittet. Overgang mellom vegg og tak fuges og males uten taklister. Golvlister leveres malte, som vegg, med kittede spikerhull. Skyvedører i ytterfasade som kan skyves til en side. Glassrekkverk i åpningen på innside av skyvedører. Trevinduer med aluminiumsbelegg utvendig. Hvitmalte karmer, foringer og listverk innvendig, spikerhull kittes. Lukkevindu skal leveres til alle soverom. Lukkevinduer plasseres slik at det gir adkomst for vindusvask fra hver enkelt leilighet, innenfra. Solreflekterende glass mot sør og vest. Fra leilighet til gang leveres ferdig malt dør med listverk, og foringer i standard RAL-farge, fra fabrikk, spikerhull kittes. Dører i fellesanlegg skal være i stål eller aluminium, pulverlakkert standard RAL-farge, med dørpumpe. Det medtas trekkerør for motorstyring av dører fra garasjeanlegg inn til heisene slik at sameiet senere kan oppgradere det til å åpnes med nøkkelbrikke. Leveres hvit med hvitmalt karm/listverk. Alle dører skal leveres med pakning, beslag i børstet stål og med dørstoppere. Det kan velges mellom 3 farger i hver leilighet, valgt av utbygger. Maks en farge pr. rom. Andre fargevelg er tilvalg. Anlegget leveres iht NEK 400:2010. Det leveres el. skap med egen måler i hver leilighet. Plasseres fortrinnsvis i bod evt i gang/entrè Kun kondenstrommel kan brukes. I henhold til fasadetegninger. Det leveres utvendig belysning på fasader. Vindusvask se beskrivelse ovenfor. Øvrig vedlikehold må utføres med stillas eller mobilkran. Det leveres vannuttak for vedlikehold av utearealer og hageanlegg. Det leveres ikke vannuttak for vasking av biler og det leveres ikke vannuttak i garasjeanlegg. Båreheis med hastighet 1,0 m/sek, Belegg på golv tilsv. fellesarealer. Minst øvre tredel av en vegg skal være kledt med speil. Nedfelte søppelcontainer medtas iht. krav fra Stavanger kommune. Utføres iht. utendørsplan. Bredde 2,5 meter pr. plass. Søyler plassert ca. 1 meter ut fra frontvegg i bod. Søylebredden vil redusere bredden på p-plassen. Plasseres sentralt i ingangspartier. Nøkkel som til leilighet. 3 stk. nøkler til hver leilighet, som passer til fellesarealer, inngangsdør til leilighet, postkasse og bod.

Leveransen er i henhold til TEK 2010

I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i tapet, maling med mer, ved skjøter og sammenføyninger, pga setninger og uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger mellom tak/vegg og i hjørner ikke kan kreves utbedret. Der vaskemaskinen er vist stiplet, i andre rom enn bad, er dette en tilvalgsmulighet som også, om det velges, må omfatte oppgradering av rommet til våtrom. Det vil bli mulighet for individuelle løsninger/tilvalg på kjøkken, bad, garderobe, farger på innvendige vegger, parkett m / fotlist, fliser, elektro og sanitær. Tilvalg utføres i en kundebehandlerperiode før oppstart av byggingen. Etter denne perioden vil det ikke være anledning å gjøre endringer. Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats i leiligheten, verken eget arbeid eller bruk av egne leverandører / håndtverkere. Mindre endringer som følge av avklaringer i detaljprosjekteringen kan bli nødvendig. Dette gjelder også inne i leilighetene. Dette gjelder spesielt utforinger av vegger og sjakter/ innkassing av tekniske installasjoner. Som følge av dette kan det forekomme mindre arealavvik fra de oppgitte arealer. Avvik som endrer leilighetens areal med mer enn 2,0 m2 gjøres opp ihht. samme m2-pris som det er betalt for den aktuelle leiligheten. Dette gjelder både om arealet blir større og mindre. Produkter som er spesifikt beskrevet kan bli endret dersom det i detaljprosjekteringen avdekkes behov for endring, for eksempel at arkitekt ber om endring for å ivareta det komplette arkitektoniske uttrykk, eller at leverandør skifter navn på produkter underveis. Eventuelle endringer vil i tilfelle gjøres med produkter som har tilsvarende kvalitet. Prosjektet er planlagt ihht. reguleringsplan for Siriskjeret, plan nr. 2200 i Stavanger kommune. Det foreligger ikke ramme-/igangsettingstillatelse på tidspunktet prosjektet legges ut for salg. Det tas derfor forbehold om endringer som følge av krav fra offentlige myndigheter. Prosjektet skal utføres innenfor miljøkrav definert i kvalitetsprogram for prosjektet. Dette kan medføre at det under detaljprosjekteringen kan bli nødvendig å endre på spesifiserte materialbruk. I forbindelse med skjulte tekniske anlegg må det monteres inspeksjonsluker. Dette vil være synlige luker med en størrelse på ca. 30x30 cm2 som kan bli plassert i vegg og himlinger. Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet, er det den endelige leveransebeskrivelsen som vedlegges kontrakt som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil, og myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter. Romskjema pr. 31.08.2011


S Remi

Stian Hilde

Eivind

Grete Espen

SALGSTEAMET Hilde Jensen 907 78 911 hilde.jensen@krusebo.no

Espen Thunes 911 03 100 espen.thunes@krusebo.no

Eivind Chr. Dahl 41 14 40 40 eivind.chr.dahl@dnbnoreiendom.no

Remi Skjønberg 90 55 48 12 remi.skjonberg@dnbnoreiendom.no

FINANSIERING Grete Wennersteen 930 82 185 grete.wennersteen@postbanken.no

Stian Aure 904 10 586 stian.aure@dnbnor.no

BESØKSADRESSE Kruse Smith Bolig, Vassbotnen 1, 4068 Stavanger DnB NOR Eiendom & Bank, Haakon VIIs Gate 9, 4005 Stavanger

Ta kontakt med salgsteamet hos Kruse Smith Bolig og DnB NOR Eiendom allerede i dag! Kruse Smith Bolig og DnB NOR Eiendom samarbeider om å selge boligene i Vannkanten. Dersom du ønsker en verdivurdering av egen bolig ta kontakt med DnB NOR Eiendom. Sammen etablerer vi et eget salgskontor på tomten, se kart for plassering på tomten. For finansielle spørsmål, ta kontakt med finansrådgiver hos DnB NOR Bank.


Sentrum

Atha Yoga BI Statoil

Park

Tou Scene

Ostehuset Øst

Rema Storhaugtunnelen

Kruse Smith og Partner Tre er utbyggere Kruse Smith Bolig er en del av Kruse Smith, og er en ledende boligbygger i Rogaland og på Sørlandet. Vi er en betydelig boligleverandør som både utvikler, markedsfører og bygger boliger. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere garanterer riktig kvalitet og god oppfølging, også etter at du har overtatt boligen. Partner Tre er et engrosfirma innen trelast og bygningsartikler. Selskapet ble startet 1995 og har vært et heleid datterselskap av Mestergruppen i Oslo siden 2000. Nøyaktighet er en ambisjon, et mål, en virkelighet. Nøyaktighet betyr presisjon og 0-feil og handler om holdninger til den jobben vi skal gjøre.

Salgskontor Vannkanten


design og idÊ: ensign reklamebyrü | foto: tom haga, sindre ellingsen, urban sjøfront

vann-kanten.no

Vannkanten Siriskjær  

Ved Siriskjær i Stavanger Øst vil det vokse frem en sjelden perle. Perlen heter Vannkanten, og er et annerledes og spennende boligprosjekt,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you