Page 1

Uni-Stork

-En frygtindgydende skabning-


Uni-Storken har tilpasset sig igennem mange år hvilket gør at den kan leve over alt i verden lige fra de dybeste have til de tørreste ørkner eller bjerge. Den hedder UniStorken fordi at den både kan svømme under vand, gå og flyve med utrolig hast. Storken er det universale dyr der kan tilpasse sig alle forhold og det gør så at den igennem mange år også har udryddet mange andre arter. Den er god til camouflere sig i mørke områder pga. dens mørke farve og jager udelukkende om natten. Flere forskere har forudset at storken vil få hele jordens økosystem til at gå under og stort set alle steder i verden er den set som et skadedyr.

Dyrene i de tre klip har det tilfælles at de alle sammen camouflere sig for at skjule sig fra rovdyr. F.eks. har sommerfuglen en masse fugle som fjender. Der findes dog også andre dyr der camouflere sig bl.a. kamæleoner der kan skifte farver. Alle dyr har jo fjender og de har alle deres plads i fødekædens hierarki. Til forskel fra dyrene i de tre første klip så skifter blæksprutten og polarræven farve for at jage. En anden gruppe af dyr der camouflerer sig bruger det der hedder mimicry. Det gør at de camouflere sig sådan at de kommer til at ligne andre dyr f.eks. Parkoerne der camouflerer sig som en piratfisk og svømmer sammen med dem og får på den måde beskyttelse eller den bestemte art af cikader der camouflerer sig som blade for at undgå at blive spist. Der er også svirrefluen der camouflerer sig som hvepse og kan på den måde beskytte sig. Det er jo meget smart men hvis alle dyr gjorde det ville flere arter uddø fordi at der ikke er nogle dyr der tør at spise de andre, det ville så resultere i at alle kødædere enten ville dø eller blive nød til at spise planter, og til sidst ville økosystemet bukke under. Forskellige måder dyr kan camouflerer sig på:   

Gå i et med omgivelserne Skifte farve Camouflere sig som et andet dyr

Vi mener at evnen til at gå i et med omgivelserne er det smarteste fordi på den måde kan et rovdyr snige sig ind på sit bytte uden at den bliver opdaget.


Så kan man jo spørge sig selv hvorfor bruger alle rovdyr ikke bare den samme metode? Jo f.eks. rovdyr vil ikke have gavn af at den ligner nogle andre farlige dyr fordi den er jo det farlige dyr. Men dyr har også instinkter der gør at de kan overleve, der er ikke nogen der lært dem det men det lægger i generne f.eks. rosengrenen der ligner en gren så den kan gå i et med naturen men hvor dens instinkt så kommer i spil er at når det blæser så rykker den sig med vinden og det gør at den er endnu sværere at spotte. Alle dyr har jo også deres miljø de kan leve i, ligesom vi lige har fortalt med rosengrenen den ville ikke klare sig særligt godt i et savanne område. Man kunne også prøve et andet scenarie, f.eks. at sætte sneharer ud på den afrikanske savanne og se hvor lang tid de ville overleve. For det første ville de nok ikke leve særligt lang tid fordi at deres camouflering ville være fuldstændig ubrugelig og de få der ville overleve ville spise alt begroningen så der ikke ville være nok mad til de andre planteædere. Det har man også set før i Australien, da koloniherrerne tog kaniner med som så slap ud. De kaniner som slap ud i Australien har fortaget en masse af den føde som de oprindelige planteædere skulle have spist og man har haft enorme problemer med at holde kaninerne tilbage.

Biologi camouflage pdf  
Biologi camouflage pdf  
Advertisement