Page 1

verde | zelenรก


verde | zelenรก


Česká Bříza nikdy neslyšela zvuk moře. Její sluch je schopen rozpoznat jemné šustění listů větrem pročesávaných stromů. Je to duch lesa, který komunikuje s jejich těžkým nepřetržitě zaznívajícím dechem. Vody Jadranu jsou vzdáleny 900 kilometrů. Souzní Rytmem, melodií i jazykem vln moře s jemným šepotem samotného vzduchu. Zeměpisné vzdálenosti se náhle ztratí kouzlem osvobozeného zvuku, který svou volností prosytí vzduch. zelená je reflexí eseje o daru o vytvoření vzájemností, proč dávat je důležité k vytváření vztahu. Proměna, kdy se umělec stává mořem, lesem a voda je pomocníkem větru, vytváří situace, v nichž vzájemné působení těchto prvků rozmělní všechny hranice. Prostřednictvím tohoto setkání se zřetelné původní rozdíly mezi prvky a místy stanou rozmazané a posléze získají nový tvar. Toto spojení je středobodem práce, médiem a zároveň výpovědí o jinak nemožném setkání.

Česká Bříza non conosce il suono del mare. Il suo orecchio è allenato ai fruscii del vento tra gli alberi. E' il genio della foresta a parlare, e il suo respiro risuona senza incorrere in ostacoli. L'acqua dell'adriatico a 900 kilometri di distanza si accorda a questo canto rispondendo nell'alfabeto delle onde, il mare conosce quel sussurro silenzioso che è proprio dell'aria. La comunicazione è attivata, le distanze così chiaramente scandite nel reticolato delle mappe geografiche si restringono all'improvviso: è la magia del suono che libero da confini si distende nello spazio. verde è una riflessione sul dono, sull'attivazione di un reciproco scambio: "donare è importante, ma perchè? per instaurare relazioni". Ed è proprio tramite questa operazione che l'artista si rende complice del mare e della foresta, dell'acqua e del vento, creando uno spazio liminale di comunione tra i due, dove i confini di uno e dell'altro si perdono. In questo incontro le identità prima così distinte degli elementi, così come dei luoghi, sciolgono i loro profili per acquisire una forma nuova. Questo connubio diviene il cuore pulsante dell'opera che è così medium e al tempo stesso portavoce di un incontro altrimenti impossibile.

9


Česká Bříza has never heard the sound of the sea, it's ear trained to the delicate rustle of leaves as the wind brushes through the trees. It is the 'genius' of the forest communicating, and its breath resounds without interruption. The water of the Adriatic is 900km away and tunes to the song in the same language as the waves, the sea knowing that delicate whisper that is the air itself. The distances so clearly defined by geographical proximity suddenly seem to dissappear, the magical sound that freed from it's cage rises and fills the air. verde is a reflection about gift, the existence of a reciprocal relationship: "to give\gifting is important, but why? To establish relationships". It is effectively through this mutual exchange that the artist becomes the seas, the forest's, the water's and the wind's accomplice, creating boundaries where these elements interact, where the boundaries are lost. With this meeting the clear, original differences between elements, and places, become blurred, acquiring a new shape. This union becomes the fulcrum of the work, as a medium and figurehead of an encounter otherwise impossible.

Valentina Lacinio

10


Odpovědný redaktor: Sráč Sam Grafická úprava:

Editor: Sráč Sam Graphic design:

Valentina Furian | Valentina Lacinio Valentina Furian | Valentina Lacinio Text: Text: Valentina Lacinio Valentina Lacinio Překlad ita>en: Translation ita>en: Alex Somervell Alex Somervell Vydavatel: Published by: culture83, Česká Bříza 83 culture83, Ceska Briza 83 ISBN 978-80-87566-15-2 ISBN 978-80-87566-15-2 Rok vydání: Year: 2014 2014 Vydání první: First edition: (limitovaná edice 20 ks) (print run 20)


Valentina Furian verde | zelenรก 2014 video 5' 27"

verde | zelená  
verde | zelená  

Publication of the work verde | zelená realized during AiC Česká Bříza,heARTbreaker 2014, Galerie Sam83 redidence

Advertisement