Page 1

Nr

3/2012

POSTENS GRUPPREKLAM

19 mars-22 april 2012

Turistcenter i Valdemarsvik Storgatan 16 615 30 Valdemarsvik

Månatligt annonsblad i Valdemarsviks kommun med omnejd

på gång

Upplaga 6 900 ex

i Valdemarsvik

2012-03-21 Öppet Bildcafé Hembygdsgården Åbäcksholm, Valdemarsvik kl. 18.00

2012-04-14 Vart tog alla hundar vägen - en hyllning till Hasse & Tage Folkets Hus, Valdemarsvik kl. 16.00

2012-03-25 Vänner - en varm föreställning med Varitéteatern Fyllingarums Bygdegård, Ringarum kl. 16.00

La Traviata - Direktsänd opera från Metropolitan Folkan Bio, Gusum kl. 19.00

2012-03-28 Mannekänguppvisning Folkets Hus, Gusum kl. 18.30 2012-03-31 Tipspromenad - centrum Valdemarsvik Kupan och Funkishuset, Valdemarsvik kl. 10.00-13.00 Har du sett en Pyssling? - dock- och berättarföreställning Folkets Hus, Valdemarsvik kl. 12.00 Carmen - Direktsänd opera från Kungliga Operan Folkan Bio, Gusum kl. 15.00 2012-04-07 Manon - Direktsänd opera från Metropolitan Folkan Bio, Gusum kl. 18.00

2012-04-15 Pensionärsdans Folkets Hus, Valdemarsvik kl. 14.00-17.00

Vill du läsa mera om ovanstående evenemang eller hitta andra så gå till hemsidan: www.pagang.info och sök under Valdemarsvik. Bioprogram i Gusum och Valdemarsvik hittar ni på: www.gusum.info/bio www.folketshus.info.se Pst! Du som är arrangör, glöm inte att anmäla ditt evenemang. Införandet är helt kostnadsfritt. Med reservation för felskrivning och programändringar

Välkommen till träff för skogs och lantbrukare! Tid: Onsdag den 18 april kl. 19.00

Plats: Valdemarsvik Församlingshem

Finns möjligheten att producera småskalig el på gårdsnivå? På vilka sätt kan man producera el?

Bygga eget gårdsvindkraftverk?

Hur fungerar elmarknaden?

Investeringsstöd, Sälja eller förbruka elen själv? Köpa in sig i andelsverk?

- Gunnar Bech, Civilingenjör

- Boo Fahlberg, BIXIA, reder ut begreppen

- Göran Karlsson, Stjärnebergs Gård

- LRF Konsult

Vi kommer att bjuda på Kaffe & Smörgås under kvällen, därför vill vi ha din anmälan senast 12 /4 Anmälan: Ewa 0123 -129 21 ewa.jonsson@valdemarsvikssparbank.se Hillevi 0123 -129 45 hillevi.lindstrand@valdemarsvikssparbank.se

Välkomna


Deltagande annonsörer:

63:ans Bilverkstad AG Bygg Allvärmeteknik Berg & Co Fastighetsförvaltning Bio Consulting Blå Kusten Butiken Bs Isolering Båt & Motor Café Kårtorp Café & Restaurang Vammar Citas Kläder CL’s Syfabrik Ekonomiplan Evas Café Fagerbergs Bilverkstad Finnö Fisk Fogelvik Estate Folkan Bio Gusum Folkan Bio Valdemarsvik Fritidsbutiken Fårbobuss Gamla & Beg. Ting Gigges Städ & Måleri

Guldnyckelns Fastigheter Hemköp Håkans Symaskinsbutik Hälsobruket ICA Birgerssons Ida på Udden Ivar Trädgård o Skog IVT Center Jockes Mark & Sten Johans Trädfällning J Larssons Fasader JP Fastigheter Järnaffären i Valdemarsvik Kustmålarn Lagermans Handelsträdgård Lindas Trädgård Linneas Bokhandel Lillens Trädgård & Fast.service LRF Konsult Magnussons Byggvaror Marias Hus Maskinring Öst MaterialMännen

Mobäcks Skog & Allservice Ostkustens Markis & Solskydd Resetjänst Reumatikerföreningen Rickys Sjöbod & Morsans Loppis Ringarums Smörgåsshop Ringarums Värdshus Röda Korset Sandströms Smakfröjd Sko- & Klädladan Spol- & Industriservice Stefans Bil & Däck Svenska Presenter Tryckcenter i Valdemarsvik Turistcenter i Valdemarsvik Valdemarsviks Jord & Entreprenad Valdemarsviks Kommun Valdemarsviks Sparbank VB Hus Vikens Mäklarbyrå Vårdcentralen Västerums Mur & Puts XL-Bygg Helgenäs

ValdemarsviksBladet utkommer 12 gånger per år och delas ut som gruppreklam. Därtill utkommer en fristående utgåva som adresseras hem till fritidsboende som är bosatta utanför kommunen.

Ansvarig utgivare: Turistcenter i Valdemarsvik AB Annonsbokning: 0123-121 81 eller annons@valdemarsviksbladet.se Tryckeri: Tryckcenter i Valdemarsvik AB ValdemarsviksBladet distribueras till hushåll, företag och kontor i Valdemarsviks kommun, hushåll i Loftahammar, Edsbruk, Överum och norra delarna av Gamleby samt hushåll utmed lantbrevbärarlinjen Kvarnvik-Hannäs, Falerum och Yxnerum via Postens ODR. Upplaga 6 900 exemplar.

Nästa ValdemarsviksBladet delas ut • måndag 23 april 2012 till hushåll • tisdag 24 april 2012 till företag Annonsbokning och material senast tisdag 10/4 2012 kl 16. Läs även

ValdemarsviksBladet

på www.valdemarsviksbladet.se!

Idéskiss Till alla innevånare, företag och föreningar i Valdemarsviks kommun! Vi är många som länge har tyckt att vi som arbetar och bor i vår vackra kommun behöver en gemensam vision för framtiden. En vision som de flesta av oss kan enas om och som medför att vi alla drar åt samma håll. Diskussionerna har gått höga. Ska vi anlita någon smart konsult? Ska vi samla en liten grupp av politiker för att utarbeta ett förslag? Tiden har gått och inget har hänt. Nu har vi i den nya majoriteten bestämt att vi ska göra ett försök att få igång arbetet. Därför har jag gjort en skiss på hur innehållet i visionen kan se ut. Den skissen är min egen. Ingen har tagit ställning till om den är bra eller dålig. Dess enda syfte är att vara ett underlag för diskussionen i föreningar och företag, i politiska partier, i skolor och bland enskilda kommuninnevånare. Alla som vill bidra med idéer och synpunkter ska ha möjlighet att göra det. Skissen kommer nu att finnas på kommunens hemsida, skickas ut till alla föreningar och företag och finnas med på olika möten som kommunen bjuder in till. Alla är välkomna att lämna sina bidrag till valdemarsviksvisionen@Valdemarsvik.se, Valdemarsvik på Facebook eller per post till Valdemarsviksvisionen, Valdemarsviks kommun, 615 80 Valdemarsvik. Du kan också lämna dina synpunkter till alla kommunpolitiker som du känner. Vi vill verkligen att dina synpunkter ska komma fram och påverka slutresultatet. Visionen måste bli ett dokument som de allra flesta kan ställa sig bakom oberoende av partipolitisk uppfattning. Den första omgångens synpunkter vill vi ha senast den 28 maj 2012. Den 11 juni 2012 kommer kommunstyrelsen att skicka ut ett nytt förslag till alla som har lämnat synpunkter för att de ska få tillfälle att yttra sig över det nya förslaget. Den 13 augusti 2012 kommer kommunstyrelsen att anta ett slutligt förslag som sedan ska behandlas på kommunfullmäktige den 27 augusti. Efter det ska visionen tryckas, illustreras och distribueras till alla som vill ha den. Valdemarsvik den 5 mars 2012 Erland Olauson Kommunstyrelsens ordförande 2

www.valdemarsviksbladet.se


Idéskiss Valdemarsvik år 2018: ”Barnen och barnbarnens paradis”. ”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar - Vi lånar den av våra barn.” Miljösatsningarna i Valdemarsviken och Gusum blev startpunkten för att utveckla kommunen till Sveriges bästa hälsokommun. Ungdomar från hela landet deltar i cuper och träningsläger i vår ishall och på våra fotbollsplaner. Ungdomar från när och fjärran lär sig segla på Valdemarsvikens vatten. Vi har vänt trenden. Valdemarsvik har utvecklats och fler har fått möjlighet att bo och arbeta här. Våra för-, låg- och mellanstadieskolor i kommundelarna har mycket gott rykte och är en starkt bidragande orsak till att fler barnfamiljer väljer att bosätta sig i kommunen. Vi har många små och medelstora industriföretag framförallt i Gusum och Valdemarsvik. Besöksnäringarna har vuxit och är en mycket viktig del av vårt näringsliv. Detsamma gäller tjänsteföretag, allt från IT-företag till restauranger och företag för ekoturism. Var och en av våra kommundelar Ringarum, Gusum, Östra Ed/Skeppsgården och Tryserum och Gryt har sina utmärkande drag. Tillsammans har vi en tydlig centralort i Valdemarsvik. I Ringarum bor man nära naturen och har samtidigt förskola, skola och affär på gångavstånd. På 15 minuter tar man sig med buss till Söderköping och på 30 minuter till Norrköping. Till centralorten Valdemarsvik tar det knappt en kvart. I Gusums anrika brukssamhälle finns en livaktig industri och fantastiska boendemöjligheter i både egna hem och flerfamiljshus. Här finns affärer, biograf och ett rikt kultur- och föreningsliv. För den som arbetar på annat håll finns goda pendlingsmöjligheter. Gryt och Fyrudden är centrum för ostkustens finaste skärgård. Många som bor här arbetar inom besöksnäringarna eller med hjälp av bredband på distans. Skärgården och kustlandet är dessutom ett eldorado för den som har fått den frihet i livet som pensionen kan innebära. Östra Ed/Tryserum har samma kvalitéer som Gryt. Centralorten Valdemarsvik vid ostkustens enda och ekologiskt hållbara fjord är en idyll som rymmer många livaktiga företag, väl utbyggd kommersiell och kommunal service. Högstadieskolan ger alla barn det stöd de behöver för att lämna grundskolan med starkt självförtroende och gymnasiebehörighet. Vuxenutbildningen ger alla möjligheter till en ny start. Aktiva pensionärer vill leva ett lugnt och tryggt liv i vår kommun. Seniorbostäder finns i flera delar av kommunen och framförallt i centralorten och vi har ett rikt kulturutbud. Kommunen är välkänd för sin hemtjänst, hemsjukvård och sitt goda stöd till anhörigvårdare. För att uppnå bästa service till lägsta kostnad samarbetar kommunen regelmässigt med andra kommuner. Föreningar av alla slag, nätverk och företag är viktiga samarbetspartners för kommunen. En viktig orsak till att vi har lyckats är att vi alla - företag, föreningar och kommun - har samlat våra gemensamma resurser för marknadsföringsåtgärder till tydliga målgrupper. Och den viktigaste framgångsfaktorn är våra stolta och positiva kommuninnevånare. De är våra viktigaste ambassadörer.

www.valdemarsviksbladet.se

3


Folkan Bio

Valdemarsvik 0123-102 36

Ny 2K-projektor, större filmduk och nytt ljud.

♦ Prinsessan Lillifee 2 sön 25 mars kl 15

gång i

barntillåten speltid: 1,45 70 kr

Färska popcorn, läsk och godis säljes

80 kronor

• the hunger games Fredag 23 mars kl 19.00

80 kronor

• DR. SeuSS’ LORAX

70 kronor

• Piraterna

70 kronor

• american pie: reunion

80 kronor

Söndag 25 mars kl. 18.30

Phuket

sön 1 april kl 18

• kvarteret skatan

Onsdag 21 mars kl 19.00

barntillåten speltid: 1,12 60 kr

♦ En

Folkan Bio Gusum

www.folketshus.info.se

FAMILJENSDAG

Lördag 24 mars kl 15.00 Söndag 25 mars kl 15.00

Fredag 30 mars kl 17.30 OBS! tiden Söndag 1 april kl 15.00

Lördagen den 31 Mars

Onsdag 4 april kl 19.00 Fredag 6 april kl 16.00

Folkets Hus kl.10-13 Valdemarsvik

• battleship

Mötesplats för hela familjen. Information och inspiration med och för oss i alla åldrar.

Barn: Teater/Fiskdamm/Måla mm. Familjens Hus Familjens Hus Sektor Marknad & Kultur Sektor Marknad & Kultur

FRITT INTRÄDE

över 15 år 80 kronor Fredag 13 april kl 19.00 Söndag 15 april kl 16.00 Onsdag 18 april kl. 19.00 Med reservation för ändringar. För mera information och fler arrangemang, se hemsidan www.gusum.info/bio

Kenneth 070-629 64 37 Folkets Hus 070-640 21 92 Bokning/förköp:

www.gusum.info/bio

Vårdcentralen Valdemarsvik

Vårdcentralen informerar

Resultatet av höstens nationella patientenkät har visat att vi är på rätt väg. Vi har fått goda omdömen i att ge ett bra bemötande, en god tillgänglighet och en vård av hög kvalité till alla som söker oss. Vårt förbättringsarbete fortsätter dock med samma styrka och intensitet. Därför ber vi dig att du fortsätter att lämna dina synpunkter på hur vi kan bli ÄNNU bättre! Vi vill i nära dialog med dig nå vårt mål att skapa Östergötlands bästa vårdcentral!

Du kan ge dina synpunkter via: e-post charlotte.kettle@lio.se, per telefon 010-104 46 57 eller vid ditt besök lämna ett meddelande i receptionen. Laboratoriet informerar Öppettider: 08.00-16.00, lunchstängt 12.15-13.30. Den högsta belastningen för provtagning är i början av veckan och på förmiddagen. Du som inte behöver vara fastande kan med fördel välja en eftermiddagstid och i slutet av veckan då väntetiden är kortare.

4

www.valdemarsviksbladet.se


Energi- och klimatrådgivning Behöver du information eller har du funderingar kring din energianvändning i ditt hem, företag eller din förening. Då kan du vända dig till din kommunala energi- och klimatrådgivare som kostnadsfritt kan ge dig opartiska råd och tips. Du hittar även praktiska råd och allmän information via länkar Hushåll och Företag på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se Här följer några enkla allmänna energispartips för hemmet och företaget: • Att hålla koll på el, värme och vattenanvändning medför oftast lägre energianvändning. • Byt till lågenergilampor eller LED-lampor och släck i rum och lokaler där ingen är. • Sänkning av inomhustemperatur 1oC medför för en energibesparing på c:a 5 %. • Täta fönster, dörrar och portar samt tilläggsisolera vinden. • Vid köp av nya vitvaror sats på A-klassade energisnåla produkter. • Täta läckande tryckluftssystem. • Se över drifttider på ventilationssystem, tryckluftssystem och dylikt. Åtgärder som behövs för att spara energi är i många fall mycket enkla och mer eller mindre självklara, så det handlar till största delen om att använda sitt vanliga sunda förnuft. Transporter är en viktig del av det hållbara energisystemet. Energi- och klimatrådgivningen har för avsikt att genomföra ett projekt där bilpendlare (gäller både in- och utpendlare) kan få prova på att åka kollektivtrafik. Du som är intresserad att vara med i projektet hör av dig till kommunens energi- och klimatrådgivare via telefon eller e-mail. Förening, ni som har lokaler, anläggningar och dylikt, som drar mycket energi. Hör av er så kan vi ge tips och råd. VALDEMARSVIKS KOMMUN Energi och klimatrådgivningen Du kan kontakta oss via e-post: kgk@valdemarsvik.se eller telefon 0123-191 92.

www.valdemarsviksbladet.se

5


Vilket är ordet?

Tävla med ValdemarsviksBladet och vinn. 1:a pris 2 operabiljetter Folkan Bio Gusum 2:a-3:e pris Trisslott

Tävling Vilka annonsörer har följande budskap i sina annonser? Vi söker bokstäver ur annonsörernas officiella namn.

Reumatikerföreningen Valdemarsvik TEMA: Hjälp i vardagen

Plats: Metarevägen 6, Valdemarsvik Dag: 18/4 kl. 17-20 Föreläsning kl. 17.15 och kl. 18.45

2. Mjuka skor främjar fötter

(15:e bokstaven)

Arbetsterapeut Britt-Inger Bäckman från Vrinnevisjukhuset föreläser om hur man kan skona och skydda sina leder samt visar tips i vardagen, hjälpmedelsboden från Norrköping medverkar och visar hjälpmedel.

3. Du är med från skisstadiet

(5:e bokstaven)

Gäster bjuds på frukt & dryck. Alla välkomna!

4. Du hittar även praktiska råd

(12:e bokstaven)

5. Egen båt för transport

(4:e bokstaven)

1. En vårpyntad butik

(8:e bokstaven)

6. Sättpotatis (5:e bokstaven) 7. Hembakat kaffebröd

(11:e bokstaven)

8. Kiwi i korg

(6:e bokstaven)

Lämna in svarsordet med namn och telefonnummer till Turistbyrån senast tisdag 10/4 2012 eller maila till tavling@valdemarsviksbladet.se. Vinnarna publiceras i ValdemarsviksBladets aprilnummer 23/4 2012 och på hemsidan. Grattis till er som vann i februari! 1:a pris Susanne Larsson 2:a pris Elisabeth Landström 3:e pris Ewa Ohlsson

Rätt svar februari: SPORTLOV

Vill du bo centralt och se havet! Järnvägsgatan 4, Valdemarsvik 3 rum & kök, 110 kvm Öppen spis Våning 1, en trappa upp Hyresledig fr.o.m. 1 juni 2012 JP Fastigheter tel. 0702-487 317

vårstädning! NYA - BEGAGNADE - DEMO

utförsäljning! Nya symaskiner från

1.995:-

Folkets Hus, Valdemarsvik (Biofoajén)

20 mars 1000-1830

Välkomna! Vi byter även in din gamla symaskin. Passa På!! Fungerar din symaskin bra?

symaskinsservice Vi servar Alla märken!

Håkans Symaskinsbutik 23 år i branschen

Rågången 71, Norrköping 011-28 76 60, 070-763 43 71

www.hakanssymaskinsbutik.se klipp ut och ta med - gÄLLER till 20 mars 2012

• 200 kr i rabatt på symaskinsservice. Vid köp av symaskin, trådbox utan extra kostnad. Värde 270 kr - så länge lagret räcker. 6

www.valdemarsviksbladet.se


Lördagen den 24 mars öppnar jag för året Lördagar 13.00-16.00 (april) Lördag-Söndag 13.00-16.00 (maj)

Påsköppet

Långfredag & Påskdagen 13.00-16.00 (Påskafton stängt)

Välkommen till en vårpyntad butik! Lotta 0493-420 00 eller 411 86 Ca 3 km söder om Långrådna

Rickys Sjöbod Drivvedskonst

Morsans Loppis Vi öppnar för säsongen 1 april

Nu är våren här!

Söndag 1 april

öppnar vi för säsongen

9-17 varje dag Hembakat kaffebröd, smarriga mackor, glass, god mat m.m. (Nu fullständiga rättigheter)

Välkomna önskar Pia Wahlman med personal

En jäkla massa skit... kanske antikt? Välkomna!

0123-300 87

Café Kårtorp, E22 infart Valdemarsvik

Vid E22 söder om Valdemarsvik

www.rickyssjobod.se

www.valdemarsviksbladet.se

7


VÅFFELDAGS!

Blå Kusten Butiken

• Valdemarsvik • 0123-200 19 • vardagar 10-18 • lördagar 10-14 •

is Extrapr Invite

VÅREN I SIKTE...

Vi bjuder på kaffe & våffla lördag 24 ma rs

Jord och gödning Fröer Sättpotatis Sommarblommor

järn

t våffel

Dubbel

k9 rkr 2ord4. p9 9 4 ris

Hos oss kan du köpa Köpmannaföreningens presentkort!

... och mycket annat till trädgården!

www.cjsjarn.se Välkomna!

Öppettider: vardagar 7-18, lördagar 9-14 Järnaffären i Valdemarsvik AB Vammar köpcenter 0123-126 40 jarnaffaren@telia.com

Kotlett Benfri, bit

39

95 /kg

Max 2 st per hushåll

Danmark

Varmkorv

17

95

Hemköp

8

450 gr/st

Fryst

Kiwi i korg

9

95 800 gr

Kyckling innerfilé 3 st

100:3x700 gr

Italien

Hemköp

Öppettider

Våffelmix

Måndag-fredag 9-20 Lördag 9-19 Söndag 10-19

VALDEMARSVIK Telefon 0123-196 90 Deli 0123-196 96

www.valdemarsviksbladet.se

Kejsar

2 st för

25:400 gr/st

Kungsörnen


Vi tar tacksamt emot möbler, husgeråd, porslin m.m. Vi behöver fler frivilliga till kretsen! Låter det intressant hör av dig till Monica 0705-530 099 eller till Kupan 0706-642 498

NU HAR HERRARNA FÅTT EN EGEN AVDELNING

50%

på kläder vecka 1 3

Öppet mån-fredag kl. 10-18 lördag kl. 10-13

Sista onsdagen i månaden öppet till kl. 20

Adress: Storgatan 16, Valdemarsvik

Rödakorskretsen Valdemarsvik

Citas Kläder Storgatan 8, Valdemarsvik 0123-120 33

Onsdagen 4 april är det uppdukat

Påsklunch 100:inkl. 1 st dricka

serveras mellan 11-14.30

Välkomna! Övriga vardagar 11.00-14.30:

Lunchbuffé med husmanskost 65:- exkl. dricka Avhämtning 55:-

Är du 60+, man eller kvinna, och sugen på att börja träna? Onsdagen den 28:e mars 2012 startar vi en Kom-igång-grupp för Dig. Du får möjlighetet att prova olika träningsformer i anpassat tempo i härliga lokaler. Kom och upplev gemenskap, träningsglädje och inspiration tillsammans med oss. Vi träffas tre onsdagar i följd kl. 11.00. Kostnad endast 200 kr. Begränsat antal platser, så först-till-kvarn gäller. Anmälan och info på telefon 0771-100 333 eller info@halsobruket.se. Varmt välkomna till oss! Besöksadress Sjöhuset Storgatan 17, Valdemarsvik www.valdemarsviksbladet.se

9


Succé för Valdemarsvikskortet - upptäck fördelarna du med Alla erbjudanden gäller när du betalar med ditt Valdemarsvikskort. Säg till innan betalning att du vill ha kortets erbjudanden. Du som inte har Valdemarsvikskortet ännu - kom in till banken så berättar vi mer eller gå in på vår hemsida och ansök direkt. Erbjudandet gäller en månad från och med ValdemarsviksBladets utgivningsdatum.

www.valdemarsvikssparbank.se

Nillas B A R N B U T I K E N

15% rabatt på ett helt köp K i o s k e n

Freda

Valdemarsvik

FrökenFLORA

15% rabatt på valfri vara Blommor, presentartiklar och smycken

50% rabatt på

utvalda presentartiklar (Gäller ej böcker)

20% rabatt på valfri produkt

15% rabatt på bowling

Certina armbandsur

Vikens Zoo

10% rabatt på alla nya sorters solglasögon

15% rabatt på

20% rabatt på

utvalda silversmycken

70% rabatt på alla

fågel- och hamstertillbehör

Blå Kusten Butiken 20 % rabatt på en valfri vara

Salong E-Style 20 % rabatt på klippning

10 % rabatt på hundtugg

Sea Breeze

Kycklingfilé 900 gr 19:90

Ord. pris 59:90 Spara 40:- (Max 1 köp/kort)

Ledig annonsplats

Ledig annonsplats

För mera information, se nedan

För mera information, se nedan

Aktuella erbjudanden från våra samarbetspartners. Dessa erbjudanden kan komma att ersättas av annat erbjudande av respektive handlare. Är ditt företag intresserad av att vara med och annonsera, kontakta Peter Sporre, tel 0123-129 42.

10

www.valdemarsviksbladet.se


Öppettider mån-fre 8-19 lör-sön 10-18

Närproducerat & prisvärt Kött, chark & fisk från Östergötland. Vi har även hembakat fika & matlådor.

Vårt pris på närproducerat svensk kött, april månad Nötfärs 10% 59,90 kr/kg Entrecote 129,90 kr/kg Ryggbiff 139,90 kr/kg Lövbiff 99,90 kr/kg Nu när grillsäsongen äntligen är här kommer vi även att erbjuda färdigmarinerat kött. Bara att lägga på grillen och njuta.

Varmt Välkomna

/Emma, Marianne & Jasmine

63:ans Öppettider mån-fre 7-16

Bil verkstad Premiär & Öppet hus Söndag 1 april, kl 10-18 Vi bjuder på fika

övrig tid kundkontakt via Sandströms Smakfröjd.

Nu öppnar vi portarna till vår nyrenoverade bilverkstad. Välkomna att titta in i våra lokaler och träffa vår duktiga mekaniker Joakim Erikssom. I verkstaden kommer vi utföra service och reparationer på alla bilmärken och har dessutom väldigt stor kunskap på just VW bilar. Självklart utför vi vår service med likvärdiga garantier som en auktoriserad bilverkstad. Öppnings erbjudande 1-14 april Boka service eller rekond av er bil och få 250 kr i rabatt.

Varmt Välkomna /Joakim

Sandströms Smakfröjd & 63:ans Bilverkstad tel 0123-12465 * Storgatan 63 (vid Q-star)* 615 32 Valdemarsvik

www.valdemarsviksbladet.se

11


!

NYHET

Robotgräsklippare Alltid nyklippt gräsmattta Ger mer fritid

Vi säljer:

Fönstermarkiser Terassmarkiser Lamell- & plisségardiner Rullgardiner Persienner Fabriksförsäljning av gardintyger och stuvar till fabrikspriser

Miljövänlig Ingen mossa Göder gräsmattan

Ring så kommer vi hem och mäter

Inga mördarsniglar

Allt under samma tak! Kom till Bäckadalsgatan och se våra produkter

Bäckadalsgatan 1 61532 Valdemarsvik Butik 0123-290 90 0490-150 90

Från tanke till färdigt koncept i textil, inredning, kontor, företag och hem.

Mobil 0702-66 42 46 info@ostkustensmarkis.se www.ostkustensmarkis.se

www.finnofisk.se

Rökeri & Gårdsbryggeri AB Hosum Nya Skattgården, Gryt Väg 212 mot Gryt/Fyrudden.

Här kan du handla våra rökta kött- och fiskprodukter samt annat smått och gott i vår gårdsbutik. Har du tur, så har Uno ölet färdigjäst och du får smaka! ÖPPETTIDER PÅSKVECKAN: Tisdag-torsdag 14-19 Långfredag 10-12 Påskafton 10-12

ÖPPETTIDER EFTER PÅSKHELGEN: Onsdag-fredag 16-19 Lördag 12-14 Söndag 12-14 (Gäller tills vidare)

Varmt välkomna! önskar Märit & Uno, 0123-405 88 070-328 14 93 (070-358 12 91) 12

www.valdemarsviksbladet.se


Bio Consulting AB Laga mat med HÄLSOSAM MEDELHAVSKÄNSLA! Prisbelönt kallpressad olivolja fylld med antioxidanter direkt från KRETA. Förtjänstmöjligheter för föreningar & skolklasser

www.bioconsultingab.se Mer info 0709-68 58 08

Vardagar 9-18 Helg 10-16 Vi har öppet ALLA helgdagar!

Blommor i olika former & färger Lämna in dina krukor och lådor så planterar vi

www.lagermans.se för nyheter & info

NU HAR VI DEN! Kopparbaserad bottenfärg!!!

Fy ru dd en

handlar’n 0123-401 61 Skeppsfourneringen 0123-401 60 Restaurang • 0123-402 10

Ida på Udden

PÅSK hos ida på udden Långfredag: Påskbuffé

med underhållning av Lotta Källström Klockan 19.00 - Boka bord!

Påskafton: Påsklunch

Enkel påskmeny mellan 12.00-16.00

Vi öppnar för dagens lunch

varje vardag 12.00-14.00 fr.o.m. 11/4

69 kronor

Välkommen!

www.fyrudden.se

Underbar miljö under alla årstider och i alla väder!

HR 530 cc med Mercury 75 OptiMax

193.500:-

Passion för båtliv! ÖPPET

Sandviks Varv Telefon 0123-511 20 info@batomotor.se Väg 212 mot Gryt 2 km

Måndag-fredag 9.00-18.00 Lunch 12.30-13.30 Lördag 10.00-13.00

www.valdemarsviksbladet.se

13


14

www.valdemarsviksbladet.se


www.valdemarsviksbladet.se

15


Den 24 mars kl 10

slår Fritidsbutiken upp portarna i Marias Hus! hos oss hittar du tillbehör för bland annat

Fiske Hund - Katt Golf -Trädgård Öppningsdagen extra fina erbjudanden! Välkommen till Holmbo och Marias Hus,övre våningen!

Holmbo, 597 96 Åtvidaberg • 0120-401 10

Vi hälsar Fritidsbutiken välkommen till Marias Hus och har extraerbjudanden öppningsdagen: Handla för minst 200 kr i Marias Hus, så får du en välkomstskylt värd 59:Kaffe med våffla

35:-

Evas Café

Öppettider: Tisdag-torsdag 10-18, fredag-lördag 10-14 16

www.valdemarsviksbladet.se


Ryggproblem • Knäproblem • Höftproblem • Fotproblem

Välkomna till Ringarums Värdshus

Många klagar över fotproblem, det kan vara överpronation, hälsporre och andra bekymmer. Dessa problem kan lätt förvärras om man bär fel skor eftersom foten inte får stöd genom hela steget. Det kan i sin tur betyda att fotens position inte blir rätt och belastningen på kroppen som helhet blir fel.

Beläget vid E22:an, det naturliga stoppet 20 mil till Stockholm - 20 mil till Kalmar Restaurang, café och bensinstation i lantlig miljö med fullständiga rättigheter. Vi kan erbjuda större sällskap och bussgrupper en snabb betjäning över disk eller uppdukat. Dagens rätt, a la carte, smörgås och kaffe till humana priser. I vår bensinstation finns tidningar, lotter, kiosk, korv m.m. Vi har också en IDS-anläggning, OK-Q8, och chaufförsrum.

nt Joya eve Världens mjukaste skor

Ringarums Värdshus Tel 0121-305 88, fax 0121-306 59 Kyrkängsvägen 1, 610 41 Ringarum Mail: kristin@ringarums-busstrafik.se Mail: vivi@ringarums-busstrafik.se

www.ringarums.se

Gratis

fottryckmätning

Kom till butiken och prata med oss om hur Joya kan hjälpa dig.

Tisdagen den Onsdag 8 januari 2012 09.00 18.30 21 mars 2012

Här finns det möbler, linne, lampor, porslin m.m.

Alnängsgatan 3 Örebro

kl. 10-17

BUTIK LOGO

Mjuka skor främjar friska fötter Ytorna vi går på är vanligtvis platta och hårda, perfekt för våra fordon men inte för oss. Samtidigt bär vi skor som inte alltid passar våra fötter. Det gör att musklerna i vår kropp inte används på det sätt som är bäst för oss. Våra fötter är skapade för att användas på ojämnt, följsamt underlag. Tillexempel skog eller andra naturliga ytor. Istället pressar vi in dem i skor som inte passar för våra naturliga rörelser och våra muskler får inte den stimulans som är nödvändig och därmed försvagas kraftigt. När vi går på asfalt, eller andra hårda underlag, med vanliga skor skapar det stötar som fortplantar sig genom våra leder och muskler hela vägen upp till ryggen. Resultatet kan bli smärta eller ett diskbråck. Tips från experterna Medicinska experter rekommenderar mjuka bekväma skor för att aktivera musklerna och samtidigt ta bort så mycket av påfrestningarna mot lederna som möjligt. Skon ska anpassa sig till bärarens gångstil, inte tvärtom. Fler läkare rekommenderar detta för patienter som lider av dålig kroppshållning eller knäproblem. Men även om man har andra problem såsom hälsporre, svag muskulatur eller om man har ont i ryggen.

REA RE Hjärtligt välkomna!

Öppet fr.o.m. vecka 15:

Fredagar 10.00-16.00 Lördagar 10.00-14.00

Ringarums Smörgåsshop

Gamla Landsvägen 45, Ringarum

Bruksgatan 5, Gusum 0730-394 237 Välkommen!

0121-301 90

seaside

Seaside strandstol

Ram av 16 mm stål, sits i 600D polyester. Art.nr: 5015807

Mått: 86 x 52 x 83 cm

Present- och turistshop Paketering: 6

Fredag

23 MARS 1/2 priset! 1/2 pri REA! Förp.typ: Hangtag 0125123

Rek. butikspris: 299,00

• Böcker med lokal anknytning • Hantverksprodukter • Souvenirer • Kartor • med mera...

Seaside picnicpläd

Fleece picknickpläd med

vattenavstötande baksida. Art.nr: 5015727

Mått: 130 x 150 cm Paketering: 12

Förp.typ: Hangtag 0104123

Rek. butikspris: 249,00

Seaside kylväska, vin

Hängmatta och bag av kraftig canvas bomull. Max 150 kg.

Art.nr: 5015930

Art.nr: 5015934

Mått: 200 x 90 x 330 mm

Mått: 200 x 90 cm Paketering: 6

Paketering: 6

Förp.typ: Hangtag

Förp.typ: Hangtag

0104123

0083123

Rek. butikspris: 249,00

Rek. butikspris: 199,00

50% rabatt

på nästan allt i butiken

Seaside hängmatta, blå

Innehåller 2 glas, 2 servetter och vinöppnare.

Seaside kylbag, marin

Seaside strandväska

Strandbag med separat Seaside kylväska liten, blå

Seaside kylväska liten, beige

värdeväska. Polyester. Rymmer 6 st 33 cl burkar.

Polyester. Rymmer 6 st 33 cl burkar.

Art.nr: 5015730 Art.nr: 5015726

Art.nr: 5015731

Mått:x 235 160 x 190 mm Mått: 390 x 200 330x mm

Mått: 235 x 160 x 190 mm

Polyester. Rymmer 6 st 33 cl burkar. Art.nr: 5021029

Mått: 240 x 170 x 180 mm

Paketering: 50 Seaside picknick/kylryggsäck, 4 pers

Förp.typ: Hangtag

Paketering: 12

Paketering: 12

Picknickryggsäck med kylfack, vinflaskstopper och glashållare.

Förp.typ: Hangtag

Förp.typ: Hangtag

Innehåll: glas, tallrikar, bestick, flasköppnare, träskärbräda,

0054123

0054123

Rek. butikspris: 129,00

Rek. butikspris: 129,00

kniv, servetter, salt & pepparkar.

Paketering: 6

Förp.typ: Hangtag 0054123

öppnar vi 25 års jubile um för säsongen!

Rek. butikspris: 129,00

0020123

Rek. butikspris: 49,00

Art.nr: 5015806 Mått: 310 x 280 x 400 mm Paketering: 6 Förp.typ: Hangtag

Seaside kylväska, blå

124 seaside

Polyester. Rymmer 15 liter.

0250123 Rek. butikspris: 599,00

Spa set, hink Innehåller massageborste, ryggskrubbare, pimpsten, tvättsvamp mm.

Art.nr: 5015732

Art.nr: 5002493

Mått: 300 x 160 x 300 mm

Mått: 190 x 170 x 170 mm

Paketering: 6

Paketering: 12

Förp.typ: Hangtag

Förp.typ: Giftbox

0083123

0104123

Rek. butikspris: 199,00

Rek. butikspris: 249,00

Månd-fred 10-18, lörd 10-16, sönd/helg 12-16 Månd-fred 10-18, lörd 10-16, s seaside 125

Välkomna till

Tel Barn/Herr 0123-209 33 Dam 0123-209 34 Storgatan 16, Valdemarsvik

0123-121 81

Mån-Fre 10-18

www.valdemarsviksbladet.se

Lör 10-16

Sön 12-16 17


med buss från valdemarsvik även från Gusum, Ringarum, Söderköping, Norrköping INGEN BOKNINGSAVGIFT Arr Ringarums Busstrafik

vikinglines cinderella

Dags att boka resa! Shopping endags Stockholm på egen hand onsdagar 28/3, 11/4, 25/4, 2/5, 16/5, 30/5 Lördagsbussen Stockholm 14/4

ÅLANDSKRYSSNINGAR

200:250:-

595:-

350:350:-

Aktuella resor Helsingforskryssning (3 dgr) 30/3, 20/4, 17/5, 22/5, 15/6 Cinderella Rigakryssning (3 dgr) 16/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8 SPA-resa Pärnu, Estland (7 dgr) 17/4, 21/8, 17/10 Skördefest Åland (3 dgr) 21/9 Polenkryssningar 6/5, 22/7, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11

teater m.m. Hjalmars kafferep inkl. kaffe och smörgås Örebro 27/3 Brolle Rock ’n’ Roll inkl. 3-rätters middag, parkettbiljett Scalateatern, Sthlm 31/3 Hjälten från Kalmarsund (2 dgr) inkl. logi dubbelrum, middag och frukost, Kalmar 5/7, 28/7 Malena Ernman (2 dgr) inkl. logi dubbelrum, 2-rätters middag och frukost, Dalhalla 7/7 Arsenik och gamla spetsar (2 dgr) inkl. logi dubbelrum, 2-rätters middag, frukost, Helsingborg 12/7 Fanny och Alexander inkl. 2-rätters lunch Dramaten, Sthlm 18/8

895:- (lör)

Pris per person från (vard) inkl. buss, dubbelhytt insides (B2), smörgåsbord med öl/vin/läsk/kaffe och frukost.

Mässor Äntligen hemma Älvsjö 31/3 Trädgårdsmässan Älvsjö 14/4

Varje måndag, onsdag, lördag

495:1.175:-

Helsingforskryssning & KRISTINA Kristina från Duvemåla (3 dgr) 22/5, 26/11

KRISTINA

FRÅN DUVEMÅLA

1.695:-

FRÅN DUVEMÅLA

Helsingforskryssning m hotell & Kristina från Duvemåla (4 dgr) 13/4 & 7/5

2.245:-

Bussanslutning från Västervik, Gamleby, Valdemarsvik och vidare E22 norrut...

1.925:895:-

Svenska Teatern och ACE-productions presenterar i samarbete med Charlotta Teaterproduktion KB

KRISTINA TIP S!

FRÅN DUVEMÅLA

cinderella ”All inclusi ve” 18/4, 12/5, Premiär på Svenska Teatern 2012

PRESSMATERIAL 9.12.2009

Charlotta Teaterproduktion KB

5/9, 3/10

Välkommen att kontakta oss för information och bokning.

Resetjänst

Storgatan 16, Valdemarsvik 0123-103 80 vardagar kl 9-17

0491-140 45, 140 46

www.farbobuss.se

Med reservation för felskrivning och ändringar

TRYCK

Digital- och offsettryck till bra priser

I VALDEMARSVIK

Vi trycker alla trycksaker ni behöver! Stora som små upplagor...

CENTER

- Allt inom tryck -

Kontakta oss om ditt behov!

FÖRETAG

FÖRENINGAR

Affischer, flygblad, foldrar, broschyrer, produktblad, visitkort, reklamkort, annonsblad m.m.

VISITKORT

Vi erbjuder även: - Rollups - Skyltar - Ritningar - Bildekor - Profilkläder med brodyr - Vepor, små och stora format - m.m.

Digitaltryckta visitkort färg

250 st

199 kr

Ev. originalkostnad tillkommer Priset är exkl. moms

-

Medlemstidning Matchprogram Broschyrer/foldrar Medlemsbrev Inbjudningar Protokoll Möteshandlingar Reklamskyltar m.m.

Storgatan 16 - 615 30 Valdemarsvik

Telefon 0123-125 46 - Mobil 0705-840 210

E-post info@tryckcenter.se - Hemsida www.tryckcenter.se

18

www.valdemarsviksbladet.se


HELGENÄS En riktig bygghandel

Prova vår pellets

2.100 kr/pall Hemleverans av 4 pallar 2.200 kr/pall Nu även kutterspån i lager

Kampanj på laminatgolv från 169 kr/m2 Vid köp av minst 15 m2 ingår stegljudsisolering E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby sväng in mot Helgenäs

E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby sväng in mot Helgenäs Öppet: Mån – Fre 06.30 – 17.00 Lör 09.00 – 13.00 E22

Tel: 0493-703 63 Fax: 0493-701 00

Välkommen till oss på XL-BYGG i Helgenäs www.valdemarsviksbladet.se

19


Starta Eget Företag?

Enskild firma? Handelsbolag? Aktiebolag? Vi kan lotsa Dig så att du väljer rätt verksamhetsform.

Om Du redan har ett aktiebolag Behöver jag ha kvar min revisor?

Mindre bolag (omsättning under 3 mkr m.m). kan välja bort revisorn. Vi är Aukt. Redovisningskonsulter och kommer att få ersätta en del av revisorns funktioner.

Kan jag sätta ned aktiekapitalet i mitt bolag?

Vi har ett brett utbud av lägenheter i Valdemarsvik och Loftahammar!

Vi vet vad som gäller och kan informera om alla regler.

Webbaserad redovisning! Växer allt snabbare!!

Vi samarbetar med Fortnox som är ledande inom området. Vi kan även ta hand om era löne- och faktureringsrutiner, på vårt kontor eller ute hos Er. Även OCR-fakturering. Ring Ewa på 0123-125 40 så bokar vi ett kostnadsfritt möte.

Lediga lägenheter

5 rok, Trastvägen 10F, stor balkong. LEDIG NU! 4 rok, Axvägen 2F, balkong. Ledig 1/6

Första månaden alltid gratis för nya hyresgäster! Tillhör du dessutom dem som är 55+ kan du som är hyresgäst hos Fogelvik Estate bli medlem i Ett medlemskap med många möjligheter!

Mer information på www.ekonomiplan.se

www.fogelvikestate.se 0123-510 90

Cyan 100

50

30

Rubriker i Lucida Sans demibold I brödtext samma typsnitt som Fogelvik Estate har, nämligen Palatino Linotype.

Din n till f

Din lokala hyresvärd

Lediga lägenheter gusum

Järnvägen 1, 2, 3

1 2 3 4 6

rok 37,5 kvm rok 56,5 kvm rok 80 kvm rok 95 kvm rok 160 kvm

Nyckelringar de

3.097:-/mån 4.467:-/mån 5.130:-/mån 6.303:-/mån 8.000:-/mån

Går du i säljtankar? Eller vill du byta boende?

Skolvägen 1, 3, 5 4 rok 88,5 kvm 5.793:-/mån 2 rok 68 kvm 4.346:-/mån

kontakta oss!

valdemarsvik

Folketsparksgatan 5 1,5 rok 41,8 kvm 2.725:-/mån (kallhyra) 3 rok 76,6 kvm 4.599:-/mån (kallhyra)

Lillgatan 4 2 rok 62 kvm 3 rok 65 kvm

3.800:-/mån (1 maj) 4.250:-/mån (1 maj)

Järnvägsgatan 30 4 rok 97 kvm 5.746:-/mån Tillkommer avgift för kabel-TV

Vi erbjuder MERVÄRDE!

● kostnadsfri värdering av din fastighet ● gratis flyttstädning Vänd dig med trygghet till den lokala mäklaren - med mer än 25 års erfarenhet av att vara mäklare i Valdemarsvik!

Vi har

För vidare info och visning kontakta

Guldnyckelns Fastigheter AB 0123-126 00 Centralplan Valdemarsvik

ckad till en ly tsaffär! fastighe

www.guldnyckelnsfastigheter.se 20

www.valdemarsviksbladet.se

Välkommen att kontakta oss!

Centralplan, Valdemarsvik 0123-109 33, 070-633 66 06 www.vikensmaklarbyra.se


Hammarkinds Ryttarkamrater Även icke hästrelaterade evenemang anordnas hos HRK, som i höstas bjöd in alla som vågade komma till ett mycket uppskattad Halloweenfirande. Det finns alltid något för alla att göra. Man måste inte vara hästkunnig för att vara med och ha trevligt hos oss!

Till vårt stall är alla välkomna, oavsett ålder, riderfarenhet och bakgrund. Här möts vi med ett gemensamt intresse för hästar. HRK startades i Bråta-stallet i Ringarum 1984. 1989 slogs HRK samman med Gusums ridskola. Efter att i 22 år varit inhyrda i stallet vid Bråta flyttade föreningen in i ett helt nybyggt stall i Gusum hösten 2006. HRK har ett 100-tal medlemmar och är en samlingsplats för många tjejer och killar, unga som gamla. Föreningen har bara en person anställd på halvtid. Mycket av det som behöver göras på anläggningen – med stall, ridbana, parkering och utemiljö – sköts därför av medlemmarna själva. Vi har 10 snälla hästar av olika storlek, här kan alla hitta sin favorit. Det är bra att både barn och vuxna får en möjlighet att umgås med djur. Det skapar samhörighet och stärker ansvarskänslan. Föreningens mål är att våra ridelever/medlemmar ska få en bra grundutbildning och lära sig hantera hästar på ett säkert och hästvänligt sätt. Hos oss får du inte bara lära dig rida. Du får också lära dig om hästen. Vi finns till för dig som vill rida oavsett mål och ambitioner. HRK, har ridskola för alla åldrar och kunskapsnivåer. Utöver ridlektioner anordnar föreningen massor med olika aktiviteter såsom; hopp- och dressyrtävlingar, prova på ridning, uthyrning, rykttävlingar, lovaktiviteter och kurser.

Hammarkinds Ryttarkamrater Lilla Åby Gusum Tel. 0738-290061, stallet Hemsida: www.idrottonline.se/valdemarsvik/hammarkindsrk-ridsport Mail: hammarkindsrk@hotmail.com

T! Profilkläder av hög kvalitet med brodyr E H Y N

Sverig billiga es priser?ste !

Printer Surf

Herr/dam 16 färger 100 % bomull piké

Clique Alba/Gibson

Modern, lite snävare passform med 3 ton-i-tonknappar och sprund i sidan. 100 % kammad bomull

Softshell

Harvest

Vindanorak i herr/ dam modell. Mjuk och värmande microfleece i kragen. 100 % polyester

3-lagers jacka & väst som andas. Extremt vattentålig.

Klä dig som proffsen – elegant och moderiktigt Clique Davis Keps Kontrastfärgad skärm och justerbart mässingspänne. 100 % Bomullstwil

Clique Travel Bag Med flera ytterfickor och ett kraftigt bärsystem. Ryan-Airanpassad 54x29x30 cm

TRYCK CENTER

I VALDEMARSVIK

- Allt inom tryck -

Storgatan 16 - 615 30 Valdemarsvik

Telefon 0123-125 46 - Mobil 0705-840 210

E-post info@tryckcenter.se - Hemsida www.tryckcenter.se

www.valdemarsviksbladet.se

Skjortor

Easy-Carebehandlade inlägg i arm och sidsömmar för formstabilitet. 100 % Bomull

21


Nybyggnationer Tillbyggnad Renovering

Anders Reijner 0708-84 89 66

Johans Trädfällning

Trädfällning (A, B, C) Röjning Maskinförare Vi forslar även bort virke och ris, om så önskas

0761-287 912 Johan Andersson

Hagen 1003, 610 40 GUSUM

Dags för ut- och invändig

målning eller

tapetsering? Vi utför alla inom måleribranschen förekommande arbeten. Egen båt för transport.

E-post johanstradfallning@gmail.com

SOMMARDÄCK DÄCKLEVERANSER DAGLIGEN ALLA BILREPARATIONER UTFÖRES

XENONLJUS från mörker till ljus

BILSTEREO SÄLJES

Ring för offert! Bilservice - Däckverkstad Stort däcklager - Snabba leveranser

i Valdemarsvik AB

målar allt - överallt 0121-300 88, 070-306 44 82 Richard 22

www.valdemarsviksbladet.se

Vardagar 8-17

0123-340 29 ÄLGERUM - VALDEMARSVIK (3 km från E22)


VI GÖR JOBBET! TRÄDGÅRD • Nedklippning av sly • Häckklippning • Beskärning av buskar & träd • Trädfällning

Vi utför spolning av avloppsledning, takavlopp, dräneringar och tömning av septitankar m.m.

FASTIGHET

• Bygg och Snickerier • Reparationer • Målning • Renoveringar • Ombyggnader • Flyttningar • Tillsyn av fastigheter året runt

Nu är en för: bästa tid träd m.m.

frukt Beskärning av Trädfällning

Passa på att utnyttja ROT & RUT avdragen!

Entreprenör åt sita Sverige Slam- och avfallscontainer ring, Frippe 070-611 62 61 Peppe 070-611 62 42

0123-125 87 • 073-999 59 84 • info@lillens.com

Välbyggt hus efter dina önskemål Du som vill ha ett personligt hus där du är med från skisstadiet! Kontakta oss för alla typer av q nybyggnader q tillbyggnader q ombyggnader q renoveringar q energideklarationer q fönsterbyte UTNYTTJA DITT ROT-AVDRAG! FAST PRIS, AVTAL OCH KVALITETSGARANTI

Conny Svenman, 070 5174973 Fredrik Hogman, 070 9697239 info@vbhus.se www.vbhus.se www.valdemarsviksbladet.se

23


STAKET TRÄDFÄLLNING RUT- OCH ROT-AVDRAG ISO 9001 - 14001 VI SALUFÖR ALLT INOM JORD & GRUS I STORSÄCK. DU FÅR SÄCKEN SMIDIGT INLYFT I DIN TRÄDGÅRD!

t... in tjäns

Hitta d

011-34 60 44

OMRÅDESKONTAKT HANS-GÖRAN CARLSSON 0123-80 11 42

AVLOPP & DRÄNERINGAR MINIRENINGSVERK BEMANNING GRÄV & TRÄDGÅRDSARBETEN

ERBJUDANDE 1 PASSA PÅ & BESTÄLL MINST 2 säckar innan den 30/4 2012 och få säckarna för 800 kr/st exklusive frakt. ERBJUDANDE 2 BESTÄLL MINST 4 SÄCKAR innan den 30/4 -2012 och få dina säckar FRAKTFRITT HEMKÖRDA för 800 kr/st TIPS! Beställ tillsammans med din granne! Ordinarie pris 1100 kr för första säcken resterande 900 kr per styck, exklusive frakt Moms tillkommer på samtliga priser, erbjudandet gäller inom ValdemarsviksBladets utgivningsområde

RING Jimmy Skoglund på 0730-281 161 www.wixjord.se

!

Den kompletta bilverkstaden Se hit alla bilägare...

Nu är det dags att beställa

SERVICE för bilen

Har du sett över dina

Trött på att leta HANTVERKARE?

Vi ERBJUDER en HELHETSLÖSNING

inom bygg, måleri, murare, el och Försäljnin g av DÄCK och FÄLGAR

sommardäck?

* Bio Consulting AB allt inom bygg och måleri

* Västerums Mur & Puts

allt inom kakel, klinker, kaminer, skorstenar mm

* El & Ljusproduktion

allt inom el, tele, data och larm.

* Anders Rör Service allt inom VVS

BILVERKSTAD

Kärnviken (vid Grytsvägen) 0123-321 64, 070-524 47 70 24

För mer info kontakta

0709-68 58 08

Mats Solönhaf, Bio Consulting AB

www.valdemarsviksbladet.se


J LARSSONS FASADER Renovering - Bygg - Trädgård 070-689 75 27

Bröderna Magnusson HB Skogsentreprenad 0702-094 848

VIRKE OCH BYGGNADSMATERIAL TILL BRA PRISER!

Vår spec ialitet: kundanpassat virke i rätt längd & form

Vi gör det mesta i

Våra öppettider: Måndag - fredag 07.00-17.00

Hus & Trädgård - såväl ute som inne!

t.ex. trappor, altaner, murar, balkonger, trädbeskärning, renoverar och målar puts- o träfasader. Lagar allt inom betong. P.S. Rot och Rut gäller förstås hos oss också. D.S.

Fr.o.m. påskafton 7 april

Öppet lördagar 10.00-13.00 Återförsäljare för:

Dags att beskära fruktträden Skrickerum Oxelgården, 615 94 Valdemarsvik Telefon 070-689 75 27 eller kontoret 0123-300 66 larssonsfasader@telia.com Givetvis har vi F-skattesedel

Brett sortiment av tryckt virke

välkomna!

Telefon 0123-406 47 Fax 0123-406 40 Thomas 070-345 19 40 LarsInge 070-862 38 57 Hosum, Valdemarsvik (1 mil från Valdemarsvik mot Gryt)

Ivar Trädgård o Skog Vi utför:

• Isolering med polyuretan • Isolering vindar, snedtak, väggar och golvbjälklag • Isolering med mineralull • Isolering med cellulosaisolering • Utsugning av spån och alla former av lös isolering • Montering av luftspaltsbildande takfotsskivor • Montering av gångbryggor och div. träarbeten m.m.

Övriga tjänster:

Vi utför: Vårstädning · Rabatter och lövräfsning · Röjning av högt gräs och sly · Trädfällning (Motorsågskort A+B)

• Takrenovering • Energideklaration (vid husförsäljning t. ex.) • Energiberäkning • Besparingskalkyl (isolering/värmesystem) • Installationsprotokoll på utfört arbete

Ivar Asklöf Asklöf AB 0123-100 90 www.asklof.se

RUT- och Rot-avdrag www.valdemarsviksbladet.se

25


Är våren här?

Våren närmar sig, tänk på att få din billiga och bekväma värme installerad & klar inför nästa kalla vinter. NYHET! Sveriges effektivaste bergvärmepump

Kontakta oss för ett gratis hembesök, rådgivning och offert på värmepump för just Ditt hus. Tänk på att nyttja ditt ROT-avdrag! Se fler av våra produkter på www.ivt.se

NORRKÖPING VÄSTERVIK VALDEMARSVIK Norrköping Västervik Folkparksvägen Linköping Fjärilsgatan 7 58 D Jesper Filipsson Fjärilsg. 7 Folkparksv. 58D Nya Tanneforsv. 96 011-31 88 80 0490-127 01 073-343 03 30 tel 011-31 88 80 tel 0490-12 701 tel 013-13 45 00 www.ivt.se/norrkoping www.ivt.se/vastervik Hans Norman www.ivt.se/norrkoping www.ivt.se/vastervik www.ivt.se/linkoping

Samarbetspartner rörande installation och service:

SÖDERKÖPING ÅTVIDABERG

26

Energikontroll 0121-120 45

Ternstedt Invent 0120-295 90

www.valdemarsviksbladet.se

070-492 32 93


Utnyttja ditt ROT-avdrag vid renovering! Allt inom murning, spislar, kaminer, kakel och klinker.

Städ & Måleri • städning

• målning • tapetsering • småsnickerier

flytt-, trapp-, kontors-, bygg-

• fönsterputsning • hushållsnära tjänster • tak- & snöskottning för hand

Västerums mur & puts tel 0705-92 32 65

Gigges

För privatpersoner gäller RUT- och ROT-avdrag

www.vasterums-muroputs.se

Fredrik ”Gigge” Gustavsson 0760-281 444

r... e l l ä g t e När d

Ansvarsförsäkring och F-skatt. Medlem i MR Öst

Grävning med minigrävare Snickerijobb Plattläggning

Gräsklippning RUT- och ROT-tjänster

M b c s S og & Allservice www.ctcvarme.se

Nyhet! Sveriges mest sålda värmepump. Nu ännu tystare.

CTC Nya Air! Eco

Proffs på värme sedan 1983

Vi installerar även bergvärme – CTC EcoHeat, den effektivaste med pekskärm!

INSTALLATION TOTALANSVAR SERVICE PÅ ALLA VÄRMEPUMPAR FINANSIERINGWHVWDGDY63

Alltid kostnadsfria hembesök! 0123-20 000 www.allvarmeteknik.se Spara pengar med rätt Energi! www.valdemarsviksbladet.se

27


Officiell partner svensk ungdomsfotboll

Nytt fönster, monterat och klart till fast pris! Vi på Woody är riktiga fönsterspecialister som vet att varje fönsterbyte ställer unika krav. Förutom att vi hjälper dig hitta rätt fönster så kan vi erbjuda dig en riktigt enkel lösning – We do! Kom in till oss så ser vi till att du får just den fönstermodell som passar dina behov bäst och sedan monterar vi dem åt dig. Du får en kontaktperson hos oss som hjälper dig med allt, naturligtvis får du också full garanti på hela bytet.

Extrautrusta

995:-

din nya ytterdörr! Värde från 2 200:-

ORD. PRIS: 2.700:-

Förutom bra pris på elverktyg som Makitas sticksåg FCTK4351 hittar du alltid rätt verktyg hos oss

Vi tar fullt ansvar för hela montaget! Det har aldrig varit tryggare och enklare att byta fönster. Du väljer fönster och vi ser till att en We do!-montör som är specialutbildad på just fönster gör jobbet åt dig. Allt får du på en faktura – fönster, material och arbetskostnad minus eventuellt ROT-avdrag. Kom in så ger vi dig ett fast pris och naturligtvis full garanti på hela jobbet!

Köp en ny ytterdörr från Diplomatdörrar så får du på köpet välja mellan fyra olika utrustningspaket värda från 2 200:-.

Aluminiumbeklädd utsida på köpet! Inget fönster eller behov är det andra likt. Därför kan du tryggt vända dig till fönsterspecialisterna hos Woody som ser till att du får rätt lösning.

Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Erbjudanden gäller tom 6 maj 2012.

Vardagar 7-18 Lördag 9 - 14 Valdemarsvik Tel vxl 0492-177 00 www.materialmannen.se 28

www.valdemarsviksbladet.se

ValdemarsviksBladet mars 2012  

Erbjudanden och information från företag i Valdemarsvik kommun med omnejd. Tävling.