வலைத்தமிழ் செப்டம்பர், 2019

Page 1


2

செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


அனைவருக்கும் வணக்கம், மண்ணின்

மைந்தர்களுக்கு

அமெரிக்கர்களுக்கே", ஒவ்வொரு நாட்டிலும்

வேலை,

"மலேசிய

வேலை

"மேக்

இன்

இந்தியா",

மலேசியர்களுக்கே"

எழும்புவதை நாளும் காண்கிற�ோம்.

"அமெரிக்க

என்பது

ப�ோன்ற

வேலை குரல்கள்

அமெரிக்காவிற்கு இனி வேலை

தேடிய�ோ, கல்வி கற்கவ�ோ செல்வது எளிதல்ல என்பதும் அப்படியே சென்றாலும், பல்வேறு கெடுபிடிகளைத் தாண்டி செல்லவேண்டிய சூழலும் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு மாநிலத்திற்குக் குறைந்தது பத்து லட்சம் பேர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பள்ளிப்படிப்பு முடிந்து வெளிவரும் சூழலில், இவ்வளவு பேருக்கும் அரச�ோ, தனியார் நிறுவனங்கள�ோ வேலைவாய்ப்பை வழங்குவது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியம் கிடையாது. உலக நாடுகள் வேலைவாய்ப்புக்கான

கதவை அடைக்கத் த�ொடங்கிவிட்ட

நிலையில் வளரும்

நாடுகள் குறிப்பாக, இந்தியா தன்னிடம் உள்ள மனித வளங்களை, வாய்ப்புகளை

முறையாக

ஆராய்ந்து அதைய�ொட்டிய மரபு சார் வேலைவாய்ப்புகளை, த�ொழில் சந்தையை, கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புகளை

ஊக்கப்படுத்துவதும்,

கிராமப்புற

இளைஞர்கள்

வேலைவாய்ப்பிற்காக

நகர்ப்புறம் ந�ோக்கி வருவதைக் குறைத்து கிராமங்களில் அதே அளவு வேலைவாய்ப்பும் , ஊதியமும் கிடைக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்த உரிய திட்டங்கள் வகுப்பதும் அவசரத் தேவையாகிறது. இதை முறையாகத் திட்டமிடத்

தவறினால், இன்னும் சில ஆண்டுகளில்

வேலையில்லாத்

திண்டாட்டமும், மனித வள தேக்கமும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் தடையாக இருக்கும். வழக்கம்போல்

இந்த

மாத

இதழை

வாசித்து

உங்கள்

மேலும் இதில் எதிர்பார்ப்பதை ஆசிரியர் குழுவிற்கு

கருத்துகளை,

சிந்தனைகளை,

magazine@ValaiTamil.com

நீங்கள்

மின்னஞ்சலுக்குத்

த�ொடர்ந்து எழுதுங்கள். உங்கள் கருத்துகளை உள்வாங்கி ஒவ்வொரு இதழும் மேலும் செம்மையாக வெளிவரும் என்பதை உறுதியளிக்கிற�ோம். மீண்டும் அடுத்த இதழில் சந்திப்போம்...

ஆசிரியர்,

வலைத்தமிழ் பன்னாட்டு மாத இதழ்.

www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019 3


4

சூலை 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


வாழ்த்துகள்….

உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் ப�ோட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபில்

பிரிவில் தங்கம் வென்ற தமிழ்ப்

பெயர் க�ொண்ட தமிழக வீராங்கனை கடலூர் காராணிகுப்பத்தில்

பிறந்து குஜராத்தில் வசிக்கும்

செல்வி. இளவேனில் வாலறிவனுக்குப் பாராட்டுகள்.. மகளுக்குத் தமிழ்ப்

பெயர் வைத்துள்ள பெற்றோர்க்கு வாழ்த்துகள்....

www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019

5


வலைத்தமிழ் நேரலை (ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும்)

ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும்

வலைத்தமிழ் முகநூல், வலைய�ொளி (youtube)-ல்

அறிவியல் சித்தர் முனைவர் அன்புக்கணபதி அவர்கள் வழங்கும் 40 வயதிற்கு மேல் உடலில்

ஏற்படும் மாற்றங்களும் வாழ்வியல் தீர்வுகளும் குறித்த

நேரலையைப்

பார்க்கத்தவறாதீர்கள்.

கேள்விகளை உடனே கேட்டுப் பதில் பெறவும், மருத்துவரை நேரடியாகச் சந்திப்பது அல்லது இணையம்

வழி

ஆல�ோசனை

குறித்தும் அறிந்துக�ொள்ள வாய்ப்பு. விவரம் அறிய :

பெறுவது

www.Facebook.com/ValaiTamil

மயிலாடுதுறை மாவட்டக் க�ோரிக்கைக்காக ஒரு மாபெரும் பாதயாத்திரை...

வைத்தீஸ்வரன்

கடைவீதி,

குத்தாலம்

செம்பனார்

க�ோவில்

க�ோவில் பேருந்து

நிலையம், மங்கைநல்லூர் கடைவீதி,

கடைவீதி

ஆகிய நான்கு இடங்களில் இருந்தும்

6

செப்டம்பர் 2019

வெவ்வேறு நான்கு திசைகளிலிருந்து மயிலாடுதுறை

மயிலாடுதுறையை

ந�ோக்கி

மாவட்டமாக

ஆக்க க�ோரி பதாகைகளை ஏந்திய மக்கள்

திரள்

பாதயாத்திரையாக www.Magazine.ValaiTamil.com


மிகுந்த எழுச்சிய�ோடு மயிலாடுதுறை விவசாயச் தாலுக்கா நிறைவு

அலுவலகம்

செய்தனர்.

இதில்

சங்கத்தின்

வந்து ஆறுபாதி

கல்யாணம்

க�ோமல்

ஏன் மாவட்டமாக ஆக்க வேண்டும் ஆகிய�ோரின் பல

விளக்கி கூறினர்...

மற்றும்

கலந்து பத்திரிக்கையாளர் -சமூக ஆர்வலர்

க�ொண்ட பலரும் மயிலாடுதுறையை திரு. என்பதற்கான

பிரதிநிதி

அன்பரசன்

ஆவேச

காரணங்களை அங்குள்ளவர்களை

உரை

ஆர்ப்பரிக்க

வைத்தது...

கனடாவில்

தமிழர் தெருவிழா ஐ ந்தாவது

தமிழர் 25

தெருவிழா

தேதிகளில்

வருடமாகத்

ஆகஸ்ட்

மார்க்கம்

24,

வீதியில்

க�ொண்டாடப்பட்டது. இம்முறையும்

இரண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் விழாவுக்கு வந்திருந்தார்கள். தமிழ்ப்

பாரம்பரிய

நடனங்கள்,

இசை, தெருக்கூத்து, வில்லுப்பாட்டு, கரகாட்டம்

ப�ோன்ற

www.Magazine.ValaiTamil.com

கலைகள்

முக்கியத்துவம் பெற்றன. தமிழரின் வரலாற்றுக் பண்பாட்டு

காலவரிசை, உலா,

தமிழ்

தமிழறிவுப்

ப�ோட்டி ஆகியவை இடம்பெற்றன. ர�ொற�ொன்ரோ

பல்கலைக்கழகத்

தமிழ் இருக்கைக்கு நிதி திரட்டலும் நடந்தது.

பல்கலைக்கழக

நிறைவேற்று இயக்குநர் லிசா லெமன் விழாவுக்கு வருகை தந்திருந்தார்.

செப்டம்பர் 2019

7


செப்டம்பர் 2019

திரு.வி.கல்யாண சுந்தரனாரின் 136-வது பிறந்தநாள் அவர் பிறந்த ஊரில் க�ொண்டாடப்பட்டது. ப�ோரூர் இராமச்சந்திரா மருத்துவ திரு.வி.க

பிறந்த

இல்லத்தில்

மனை அருகில் உள்ள செட்டியார் உள்ள நூலகத்தில் 26.08.2019 காலை அகரம்

தண்டலம்

என்னும்

துள்ளம் சிற்றூரில்

தமிழ்

வளர்ச்சித்

துறை

அமைச்சர் மாண்புமிகு பாண்டியராசன், உள்ளாட்சித்துறை

அமைச்சர்

மாண்புமிகு

உள்ளிட்ட

பெஞ்சமின்

அமைச்சர்கள்,

தமிழ்

வளர்ச்சித்துறை

இயக்குநர் முனைவர் க�ோ.விசயராகவன், அரசு

அதிகாரிகள்,

பேரவை,

தலைவர்,

மறைமலை

நாள்

எழுச்சிப்

வரலாற்றறிஞர்

அடிகள்

அறிவித்துள்ளதற்கும், மறைமலை

தமிழ்

அடிகள்

விழாக்கள்

நடத்தப்பெறும்

விருது

ஆண்டுத�ோறும் திரு.வி.க அரசு

என்று

பிறந்த சார்பில்

முன்

வந்து

8மணி

அளவில்

பெற்றது. தஞ்சை

க�ோ.கண்ணன், இறையரசன்,

அடிகள்

அறக்கட்டளை

திரு.வி.க

இயக்கச்,

த�ொழிலாளர்கள், பங்கேற்றனர்.

செயலர் மாணவர்கள்

மாணவர்களுக்கான

பேச்சுப்போட்டிகள் நடைபெற்றன.

திரு.வி.க

பேரவை

ஆகியவற்றின்

சார்பில்

க�ோரிக்கை

தமிழ்

வளர்ச்சித்துறை

மாண்புமிகு

வைக்கப்பெற்றது. அமைச்சர்

பாண்டியராசன்,

ஆர்வத்துடன்

உடனடியாக

இடத்தைப்

நெடுஞ்சாலையில்

முதலமைச்சரிடம்

செப்டம்பர் 2019

நிறுவனர்

இரவிச்சந்திரன், திரு.வி.க அன்பர்கள்,

திரு.வி.க. நுழைவாயில் வளைவு ப�ோரூர்

8

மறைமலை

மறை. தி.தாயுமானவன், துள்ளம்

வளைவு

என்றும் தமிழ் எழுச்சிப் பேரவை,

செயலர்

முனைவர்

நடத்துவதற்கும் நன்றி தெரிவித்ததுடன், அமைக்கவேண்டும்

க�ொண்டாடப்

திரு.வி.க

அமைக்கப்பெறவேண்டிய பார்வையிட்டதுடன் தெரிவிப்பதாகவும்

கூறினார். www.Magazine.ValaiTamil.com


தமிழகத்தில்

‘கல்வித் த�ொலைக்காட்சி’.. முதல்வர் பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார்..!

தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களின்

கல்வித்திறனை

வளர்க்கும்

வகையில் ‘கல்வித் தொலைக்காட்சி’ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை

கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு

நூலகக்கட்டிடத்தில்

8வது தளத்தில், இதற்கான படப்பிடிப்பு அரங்கு,

ஒளிப்பதிவு,

தயாரிப்புக்

கூடம்

நிகழ்ச்சி

செயல்படுகிறது.

மொத்தம் 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் க ல் வி த ் தொல ை க்கா ட் சி க்கான

அரசு

கேபிள்

ஒளியலைவரிசை த�ொலைக்காட்சி

பள்ளிக்கல்வித்துறை

அமைச்சர்

செங்கோட்டையன்,

அமைச்சர்

ஜெயக்குமார்

உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

www.Magazine.ValaiTamil.com

மூலம்

அறிவோம்

என்ற

ஒளிபரப்பப்படும். ஆங்கிலம்

ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வகுப்புகள் அனைத்துத் தரப்பு மாணவர்களும்

நீட்

தனபால்,

ஒளிபரப்பாகும்.

க ல் வி த ் தொல ை க்கா ட் சி

நிகழ்ச்சியில்

சபாநாயகர்

கல்வித்

(youtube)

வலைய�ொளி

பயன்பெறும்

பன்னீர்செல்வம்,

200ல்

கேபிள் வசதி இல்லாத பள்ளிகளில்

கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. துணைமுதல்வர்

டிவியில்

வகையில்

வழங்கப்படுகிறது.

இது

உள்ளிட்ட

தவிர

நுழைவுத்தேர்வு,

போ ட் டி த ்தே ர் வு க ளு க்கான பயிற்சியும் மூலம்

கல்வி

தொலைக்காட்சி

எடுக்கப்படுகிறது.

மொத்தம்

32 நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

செப்டம்பர் 2019

9


தமிழ்நாட்டில் த�ொடங்கப்பட்டுள்ள மின்சாரப் பேருந்து மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டில்

முதல்முறையாகச்

ச�ோதனை

மின்சாரத்தில் சேவை

அடிப்படையில்

இயங்கும்

இன்று

சென்னையில்

துவங்கப்பட்டுள்ளது. - 2 திட்டத்தின் உள்ள

65

595

5595

பேருந்துகளை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

க�ோயம்புத்தூர், தஞ்சாவூர்

இந்தியாவில்

நகரங்களில்

தமிழ்நாட்டில், திருப்பூர்,

FAME INDIA

கீழ்

மின்சாரப் இயக்கத்

பேருந்து

சென்னை,

மதுரை,

திருச்சி,

ஈர�ோடு,

சேலம், ஆகிய

மின்சாரப்

வேலூர், நகரங்களில் பேருந்துகள்

சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து மயிலாப்பூர், அடையாறு வழியாகத் திருவான்மியூர்

வரை

காலை

இரண்டு

முறையும்

மாலை

இரண்டு

முறையும்

இந்தப்

பேருந்துகள் 32

இயக்கப்படுகிறது.

இருக்கைகளைக்

க�ொண்ட

இந்தப் பேருந்துகள் முழுமையாகக் குளிர்சாதன வசதியும் தானியங்கிக் கதவுகளும் க�ொண்டவை. ஜி.பி.எஸ். வசதியும் இந்தப் பேருந்தில் உண்டு. மூன்று

மாதங்களுக்குச்

அடிப்படையில்

ச�ோதனை

சென்ட்ரல்

-

திருவான்மியூர் வழித்தடத்தில் இந்த

இயக்கப்படவிருக்கின்றன.

மின்சாரப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்

முதற்கட்டமாக

ச�ோதனை

இந்த

அடிப்படையில்

சென்னை

10

செப்டம்பர் 2019

என்று

தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்கலத்தில்

ஒரு

முறை

மின்சாரத்தை நிரப்பினால், 40 கி.மீ. பயணம் செய்ய முடியும். www.Magazine.ValaiTamil.com


சூதுபவள மணி -புத்தக வெளியீடு

ஆகஸ்ட் 25, உலகத் திருக்குறள் கூட்டமைப்பு மற்றும் புதுவைத் தமிழ்ச்சங்கம்

ஆகியவை இணைந்து நடத்திய நிகழ்வில் “சூதுபவள மணி” நூல் வெளியிடப்பட்டது.

திரு.

சேகர்

திரு

பழ

திரைப்பட இயக்குநர் நூல் அவர்கள்

வெளியிட

கருப்பையா

அவர்கள்

புத்தகத்தைப்

பெற்றுக்கொண்டார்.

பவள

ஆசிரியர்கள் சங்கரி

வடிவேல்

மற்றும்

நாகராசன்

திருமதி முனைவர் ஆகிய�ோர்

சிறப்பிக்கப்பட்டனர்.

வாழ்த்துகள்... அரசுப் பள்ளிகளை பாதுகாக்க அயராது உழைத்துவரும் பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு

இயக்கத்தின் மாநிலச் செயலர்

திரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜெயராமன் அவர்களுக்கு சிறந்த

கல்வியாளருக்கான சிகரம் விருது வழங்கி கவுரவித்தது நியூஸ்18.

திரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜெயராமன்

www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019 11


சிறுகதை

நெஞ்சோரமாய்… கலையரசி சிவசுந்தர பாண்டியன்

ஆறாம்

வகுப்பில்

அவள்

அனைவரிலும்

வேறுபட்டிருந்தாள்.

பளபளவென

இருக்கும்.

மட்டும் அந்த

அழகிய கரிய கூந்தலில் எண்ணெய் தடவாமல் தலையில் சடை

நன்றாக

எங்களுக்கோ

எண்ணெய்

ப�ோடப்பட்டிருக்கும்.

அவள்

ம�ொழுகி மிகவும்

எல்லோருக்கும்

அவ

கூட

த�ோழியா

இருக்கணும்னு ஆசப்பட்டாங்க. ஆனா இப்படி ப�ோட்டா ப�ோட்டி ப�ோட்டு

படித்ததனால�ோ

என்னோவ�ோ தெரியல நானும் யாஸ்மினும் த�ோழிகளாயிட்டோம்.

அமைதியாக இருப்பாள். நாங்கள�ோ ஓயாமல்

பள்ளி ஆண்டு விழா வந்தது.

ப�ொறியியல்

இசை வகுப்பு ஆசிரியர் ஆண்டு விழாவுக்கு

பேசிக் க�ொண்டேயிருப்போம். அவள் தந்தை நல்ல

படித்து

மின்சாரத்துறையில்(EB)

உத்திய�ோகத்தில்

தந்தைமார�ோ

இருந்தார்.

கடைக்கு

எங்கள்

முதலாளி,

ஆசிரியர் மற்றும் விவசாயி. அவள�ோ எத�ோ நகரத்திலிருந்து

அவளது

அப்பாவின்

பணி

நிமித்தம் இங்கு எங்கள் உயர்நிலைப்பள்ளியில் புதிதாய்ச் ஐந்து

சேர்ந்திருந்தாள்.

வரை

விட்டு

நாங்கள�ோ

துவக்கப்பள்ளியில்

இப்போது

படித்து

உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு

வந்திருக்கிற�ோம். எங்களின் எண்ணிக்கைய�ோ மிக அதிகம்.

இத�ோ அந்த எழுத்தர் அம்மா

(writer)

வந்து

விட்டார். இப்போது கண்டிப்பாக எங்களுக்குத் திட்டு

உண்டு.

எங்கள்

பள்ளியின்

பாருங்க ஒரு

அந்த

எல்லார்

செய்து

முகமும்

யாஸ்மினேயே

விட்டு

பார்த்தன.

என்ன செய்வாள்?

சென்றார்".

ப�ொறாமைய�ோடு பாவம்

அவள்

மதிப்பெண் பெறக்கூடாது என்ற வெறிய�ோடு... முறை

அவள்

வெற்றி

பெற்றாள். விடுவ�ோமா ஒவ்வொரு முறையும் ப�ோட்டி ப�ோடுவ�ோம். அடுத்த முதல்

மதிப்பெண்.

12 செப்டம்பர் 2019

அந்தப்

தேர்வு

செய்திருந்தார். எனக்கும் ஆட விருப்பம் தான்.

யார் சேர்ப்பது என புலம்பினவர்களில் நானும் ஒருத்தி. ஓட...

அப்படி

இப்படியென

வருடங்கள்

பத்தாம் வகுப்பும் வந்து விட்டது. நல்லா

படிக்கிறாங்க.

யாஸ்மினும்

வழக்கம்

நல்லா

ஆசிரியர்களின்

எல்லாரும்

ப�ோல

படிக்கிறாள்.

குழந்தைகள்,

நான்

மற்ற என

பத்தாம் வகுப்பு ப�ொதுத் தேர்வுக்குப் ப�ோட்டா ப�ோட்டி.

வருது. அவ நல்லா படிச்சு ‘டீச்சர்’ ஆகனும்னு

ப�ோட்டு படித்தோம். அந்த யாஸ்மின் முதல் இந்த

நாட்டியத்திற்குத்

ப�ொண்ணப்

முதல் தேர்வு வந்தது. எல்லாரும் ப�ோட்டி

இருந்தாலும்

அவளையே

குணாதான் இப்பெல்லாம் சரியா படிக்கிறதில்ல.

யாஸ்மின் எவ்வளவு அமைதி என

அர்ச்சனை

நாட்டியம் எல்லாம் படிக்கல. ஆனாலும் எங்க

பெயர்

ச�ொல்லி "ஆர்.சி எருமைமாடுகளா க�ொஞ்சம் அமைதியாயிருங்க.

அவளும் பரத

முறை நான் பள்ளியில

அத இப்ப நினைச்சா கூட கண்ணில தண்ணி

ஆசைப்பட்ட அவுங்க அண்ணனை யார�ோ இராத்திரி

அண்ணன்

உறங்கினப்போ

ஆசையையும்

உடல�ோடு குழி

க�ொன்று

தன்

த�ோண்டி

விட

அண்ணனின் புதைச்சிட்டா

குணா. அவளும் எனக்கு இன்னொரு த�ோழி

. ஒரு த�ோழி இப்படி இருக்கிறது மனசுக்கு ர�ொம்ப

கஷ்டமா

இருக்கும்.

அவகிட்ட

இழப்பிலிருந்து

மீளமுடியல

எவ்வள�ோ எடுத்துச் ச�ொல்லியும் அவளால அண்ணன�ோட என்பதுதான்

உண்மை.

புத்தகத்த

திறந்து

படிக்கும் ப�ோதெல்லாம் அண்ணா முகத்தான் நினைவுக்கு

வருதுன்னு

அவா

ச�ொல்லுறத

நினைச்சா... அவளுக்கு அறிவுரை

ச�ொல்ல

www.Magazine.ValaiTamil.com


ப�ோன எனக்கும் அழுகழுகையா வந்திரும்.

மட்டும் மங்களம் இல்ல. அவுங்க பேசுறது கூட

இன்னும் இரண்டு மாதத்தில பத்தாம் வகுப்பு

எதிர்பாராத

ப�ொதுத்

தேர்வு...இடையில்

மாதிரி

வந்தது

அந்த

பருவக்கோளாறு காதல்

இடைத்தேர்தல்

பாழாப்போன

பிரச்னை... சும்மா

க�ோவிலுக்குப் ப�ோன இடத்தில...ஏத�ோ அவ பெயரு பக்கத்துல அவன் பெயரு...எனக்கும் ர�ொம்ப தெரியல...ஆனா புரிச்சுக்க முடிஞ்சுது. அப்படி

இப்படின்னு

சம்மந்தப்படுத்தபட

யாஸ்மின்

அதுல

ப�ோதாக்குறைக்குக்

குணாவும் தூது ப�ோன வழக்குல மாட்டினதா கேள்விப் பட்டேன். இதுவரை

எடுக்காத

எந்த

விதக்

கெட்ட

யாஸ்மினுக்கு

பேரும்

அது

பெருத்த

சேர்ந்து

படிக்கும்

ச�ோதனைக் காலம் ப�ோல இருந்தது. வழக்கம் ப�ோல

நாங்க

இருவரும்

ப�ோது ஒருமுறை யாஸ்மின்

"வளர், எனக்கு

அவ்வளவு மங்களகரமா இருக்கும். அவங்க விதமாக

விடுப்பில் செல்ல ஒரு

புது ஆசிரியர் வந்திருந்தார். அவுங்க க�ொஞ்சம் குள்ளமா

மிகவும்

துடிப்போடு

இருப்பாங்க.

நாளைக்குதான் அவர் வேலைய�ோட கடைசி நாள் .

நானும் யாஸ்மினும் ஒரு ஓரத்திலே

ஒதுங்கி உட்கார்ந்து இடத்திற்கு பத்தாம்

படித்துக் க�ொண்டிருந்த

வந்த

வகுப்பு

அவர்

ப�ொதுத்

,

"

யாஸ்மின்

தேர்வில

தமிழில்

முதல் மதிப்பெண் வாங்கணும் சரியா" என்று கூறிச்

சென்றார்.

வெளியே

அதைச்

எனக்குச்

சுருக்கென்றது.

ச�ொல்லவில்லை.

அது

தான் எனது நல்ல நேரம் ப�ோல. மனதிற்குள் ஒரு

முதல்

முடிவெடுத்தேன்.

நான்

மதிப்பெண்

தான்

தமிழில்

வாங்கவேண்டுமென.

எங்களுக்குள் ப�ொறாமை இல்லை. ஆனால் ப�ோட்டி உண்டு.

மிகவும் பயமாகவும் வருத்தமாகவும் உள்ளது”

எங்கள் பள்ளியில் பரிட்சை எழுத முடியாது,

விளக்கமாக

எழுதுவ�ோம்.

எனக்

கூறி

குணா

அந்த

வருத்தப்பட்டாள்.

ச�ொல்லவில்லை விவகாரம்

ச�ொல்லியிருந்தாள். புரிந்து

பற்றிக்

அதனால்

க�ொள்ள

முடிந்தது.

அவள்

என்றாலும்

க�ொஞ்சம் என்னால்

அவளுக்கு

ஆறுதல் ச�ொல்லி நமக்கு இப்போது படிப்பு

தான் முக்கியம். நீ நல்லா படி. முதல் மதிப்பெண் வாங்க வேண்டுமல்லவா என்றெல்லாம் கூறி அவளைச்

சமாதானப்படுத்தியது

இப்போது

பேசியது ப�ோல் ஞாபகம் இருக்கிறது. விசயம் தலைமை ஆசிரியருக்குப் விசாரணை

வைத்தார்கள்.

ப�ோக...

எல்லோருக்கும்

எப்படி தெரியுமெனத் தனித்தனியாகப் பதில் அளிக்க நல்லா

வேண்டும்.

படிக்காத

என்

‘குணா’

முறை கூறி

வந்தது.

அறிந்து

க�ொண்டேன் என்று ச�ொன்னால் அவளைப் பள்ளியில் இருந்து நீக்கிவிடுவார்களே என்ற பயத்தில்

யாஸ்மின்

கூறிவிட்டேன். அப்போது

நான்

என்னிடம்

தலைமை

கூறியதாகக்

ஆசிரியருக்கு

அளித்த பதிலை மறந்தும்

விட்டேன். வழக்கம் ப�ோல் நானும் யாஸ்மினும் முழு வீச்சாகப் ப�ொதுத் தேர்வுக்குப் படிக்க ஆரம்பித்தோம்.

எனக்கும் எங்க வகுப்புல நிறைய பேருக்கும்

தமிழ் ஆசிரியர் மங்களம் ர�ொம்ப பிடிக்கும். பேரு

www.Magazine.ValaiTamil.com

பக்கத்து

எதிரி

பள்ளிக்குத்தான்

எங்க

பள்ளிக்கும் ப�ோட்டி.

ப�ோயி

அந்தப்

பள்ளிக்கும்

மதிப்பெண்

அதனால

அப்படியே

கண் மூடி திறப்பதற்குள் நாலு

எதிரி ஆயிட்டோம். தேர்வு த�ொடங்கிவிட்டது.

தேர்வுகள் முடிந்து விட்டன. அன்று கடைசித் தேர்வு.

இத�ோ

யாஸ்மினும்

தேர்வு

கையைப்

வந்துக�ொண்டிருந்தோம். "வளர்

முடித்து

பிடித்துக்கொண்டு

பயமாயிருக்குது

வாங்கணும்”

என

நானும்

ஸ்கூல்

யாஸ்மின்

பஸ்ட்

கூற.

கவலைப்படாத நிச்சயம் நடக்கும்", என்றேன்."

“நாம இரண்டு பேரும் 450க்கு மேல கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்ணுவ�ோம்", என்றாள் அவள். அதற்குப்

பிறகு

ஒரு

மாத

இடைவெளி.

"கடவுளே நல்ல ரிசல்ட் வரணும். நான் தமிழ்ல முதல்

ஸ்கூல்

மதிப்பெண் பர்ஸ்ட்

எடுக்கணும்.

வாங்கணும்னு

வேண்டாத நாளே இல்ல". இடையில

ப�ோயிடுச்சி.

சந்திக்கிற

யாஸ்மின் சாமிய

நானும் அவளும்

வாய்ப்பே

இல்லாம

இத�ோ ஆவல�ோடு எதிர் பார்த்திருந்த

பள்ளி

முடிவுகள் வந்து விட்டன . யாஸ்மின் முதல்

மதிப்பெண் 453. மலர் இரண்டாம் மதிப்பெண் 444. நான்

மூன்றாம் மதிப்பெண் 440.

தமிழில் முதல்

நான்

மதிப்பெண் எடுத்திருந்தேன்.

செப்டம்பர் 2019

13


எனக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி. கூடவே யாஸ்மினைப்

பன்னிரண்டாம்

அப்போதெல்லாம் எங்க வீட்டுல ப�ோன் கூடக்

வாய்ப்பு

கிடைத்து.

மகிழ்ச்சியாக

சென்று

விட்டாள்

.

பார்க்க

வேண்டும்

கிடையாது.

என்ற

எப்படிச்

சான்றிதழ்

ஆசை

சந்திப்பது.

வாங்க

சென்றேன்.

வேறு.

மதிப்பெண் அவள்

வந்து வாங்கி விட்டுச் சென்று விட்டதாகக் கூறினார்கள். மனது வலித்தது. முதல்

மதிப்பெண்

பெற்றவர்களுக்குப்

பஞ்சாயத்தில் பரிசு க�ொடுப்பதாகவும் அவள் வருவதாகவும் அறிந்து க�ொண்டேன். நானும் சென்றிருந்தேன். ஆனால்

அவள்

கணக்கு

ஒன்பதாம்

அவளும்

கையை

வந்திருந்தாள்.

நெருக்கமாகக்

ஆசிரியரின் ப�ொண்ணு அவளது வகுப்பு

த�ோழி

பிடித்திருந்தாள்.

முழுவதும் அவள் அவளிடம் சிரித்து சிரித்துப்

பேசிக் க�ொண்டிருந்தாள். என்னிடம் யாஸ்மின் சரியாகப்

பேசவில்லை.

எனக்கு

எதுவுமே

புரியவில்லை. ஏன் யாஸ்மின் அப்படி நடந்து

க�ொண்டாள்? எனக்குள் வலியும் கேள்விகளும் இருந்தன.

கேட்கத்தான்

முடியவில்லை.

அதுதான் நான் அவளைச் சந்தித்த கடைசி நாள்.

பின்பு

அவள்

மேல்நிலைபள்ளிப்

ஒருமுறை அவளும் புதிய

பேசிக்

பஸ்சில்

முடிச்சாச்சு

மலரைப்

பழைய

அனுபவங்களைச்

க�ொண்டிருந்தோம்.

இருந்தது.

சந்தோசமாகப்

அவள்

படிப்பதாகக்

"யாஸ்மின்

முன்ன

இல்ல வளர். அவ பையன�ோட

தப்பா

வெளியூர்

கதைகளைப்

படிப்பதாகவும்,

யாஸ்மினும்

.

பார்க்கும்

மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு

கல்லூரியில் .

வகுப்பும்

சித்தா

தன்னுடன்

கூறினாள்

மாதிரியில்லாம்

ர�ொம்ப மாறிட்டா. ஒரு

பேசினாங்களே

அந்தப்

பையன் இங்க மருத்துவப்படிப்பு படிக்கிறான். அவன்

கூட

அடிக்கடி

பேசுவா.

வெளியே

கூட சேர்ந்து ப�ோவா " என்றாள் . கேட்கும் ப�ோது ஏன�ோ யாஸ்மின் மீது நான் வைத்த மரியாதை

க�ொஞ்சம்

குறைத்தது

இருந்தது. ஆனாலும் எப்படியாவது வாய்ப்பு

ப�ோல

அந்த நட்பு குறையல.

ஒருமுறையாவது

கிடைக்கும்

சந்திக்கும்

என

ஏக்கத்தோடு

எதிர்பார்த்திருந்தேன். ச�ொல்ல மறந்திட்டேனே

குணாவையும் ஒரு நாள் பேருந்து நிலையத்துல பார்த்தேன்.

த�ோட்டம்

வேண்டுமென என் மனசு தவித்தது.

வருடங்கள்

நகர்ந்தன…

நாட்கள் நகர்ந்தன. நான் இப்போது 11 ஆம்

எங்க பக்கத்து வீட்டுப் பையன் மாணிக்கத்தோட

படிப்புக்காக வேறு ஊர் சென்று விட்டாள் .

மீண்டும் ஒரு நாளாவது அவளைப் பார்க்க

வகுப்பு.

ஆசிரியர் த�ோழி.

எங்க

பத்தாம்

ப�ொண்ணு

அவளுடன்

வகுப்பு

அறிவியல்

சேர்ந்து

கணக்குப்

இப்பொது

எனக்குத்

பாடத்திற்கு டியூஷன் சென்றேன். அப்போது

யாஸ்மின் பற்றி பேச்சு வந்தது. "நீயும் அவளும்

ர�ொம்ப பிரண்ட்ஸ்ல; அம்மா ச�ொன்னாங்க. அந்த லவ் மேட்டர்ல அவளே அத உங்கிட்ட

ச�ொன்னாளாமே? ஸ்ஃடாப் ரூம்ல தலைமை ஆசிரியர் ச�ொன்னதா எல்லா ஆசிரியர்களும் பேசிக்கிட்டாங்களாம்"

என்றாள்.

எனக்கு

அப்போதுதான் தூக்கி வாரிப் ப�ோட்டது. ஓ! இது

யாஸ்மினுக்கும்

தெரிந்திருக்கும�ோ?

அதான் அவா நம்ம கூட சரியா பேசலைய�ோ என ஒரு கணம் எண்ணத் த�ோன்றியது. ஒரு விதக்

குற்ற உணர்ச்சியும் என்னுள் ஒட்டிக்

க�ொண்டது.

ஆனாலும்

காலம்

கடந்து

விட்டது. இப்போது யாஸ்மினை நான் சந்திக்க வாய்ப்பே இல்லாம ப�ோயிடுச்சு .

14

செப்டம்பர் 2019

இருக்கா...

இன்னொரு

செய்தியும்

துரவுன்னு

நல்லா

யாஸ்மின்

பற்றிய

கேள்விப்பட்டேன்.

நண்பன் தான் அவள் காதலிக்கும் பையன். திருமணம்

செய்து

க�ொண்டதாக

தம்பி மூலம் தெரிந்து க�ொண்டேன். பக்கத்துக்கு

வீட்டு

என்

அந்தப்

மாணிக்கத்துக்கிட்டப்

ப�ோயி யாஸ்மின் பார்த்தியா? எப்படி இருக்கா? ன்னு

கேட்கத்

த�ோணும்.

பையன�ோடு பேச

நினைச்சா

ஏத�ோ தடுக்குது... எனக்கும் பதினைந்து

ஆனா

வருஷம்

அந்தப்

இப்போக்கூட

திருமணம் ஆகி

ஓடிடுச்சி.

பிள்ளைங்க

குட்டிங்க வெளிநாடு வாழ்க்கைன்னு பிஸியா

சுத்துனாலும் அப்பப்ப முகநூலில் யாஸ்மின் பேர

ப�ோட்டுப்

பார்ப்பேன்.

எங்கேயாவது

கண்டு பிடுச்சிருவ�ோமா என்ற நப்பாசைதான்.

இதயத்துல ஓரத்துல ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இன்னும்

ஒட்டிக்கிட்டு

அவளப்பார்க்கணும்.

இருக்குது.

பார்த்திடுவ�ோம்னு...

எங்கே?... எப்படி? ன்னு தான் தெரியல…

www.Magazine.ValaiTamil.com


புதுச்சேரி முதல்வருக்கு வாழ்த்துகள்... சாலை விபத்தில் காயமடைந்தவர்களைக் காப்பாற்றி மருத்துவமனைக்குக் க�ொண்டு செல்பவர்களுக்கு ரூபாய் 5000 வழங்கப்படும் என்று நிதிநிலை அறிக்கையில்

புதுச்சேரி

முன்னுதாரணமான

முதல்வர்

செயல்.

திரு.நாராயணசாமி

வழக்கமாக

விபத்தில்

அறிவித்துள்ளது சிக்கியவர்களுக்கு

உதவினால் வழக்கும், காவல்துறைக்கு அலைந்து சாட்சி ச�ொல்லும் நிலையும் இருப்பதாகக் கருதி பலர் விலகிச்செல்வது

பலரது உயிரை உடனடியாகக்

காப்பாற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருந்தது.

தேமதுரத் தமிழ் இசை

உலகமெங்கும் பரவுதல் வேண்டும் இன்னிசையேந்தல் திருபுவனம் குரு. ஆத்மநாதன் ”உலகம்

என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே” என்று

த�ொல்காப்பியம் கூறியது. ஆனால் இன்றோ உலகம் என்பது அனைவருக்கும் ப�ொதுவானது அறிவால�ோ ப�ொருளால�ோ உடலின் நிறத்தினால் பிறப்பினால�ோ உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் இல்லை என்பதே ப�ொதுவிதி.

”பிறப்பொக்கும்

எல்லா

அய்யன் திருவள்ளுவர். மனிதப்

பிறப்புகளுக்கே,

உயிர்க்கும்”

”பிறப்பு

என்றார்

ஒக்கும்” என்பது

விலங்குகளும்

இதர

உயிரினத்திற்கும் சேர்ந்தது அல்ல.

”பிறப்பொக்கும்” என்பது மனித இனம் முழுமைக்கும் ப�ொருந்துமா? பார்த்தால்

என்று

”ஒக்கும்”

கேள்வி என்று

எழுப்பி ச�ொன்னது

ஆய்ந்து சரியே

என்பது வெளிப்படும். www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019

15


உலகத்தின்

எந்தப்பகுதியில்

குழந்தை

உறுப்புகள்)

ஒன்றாகத்தான்

இருக்கும்

பிறந்தாலும் அவற்றின் அவயங்கள் (உடல்

பண்பாட்டின்

அடையாளங்களை

மீட்டெடுக்க

ஆழ்வார்களும்,

நாயன்மார்களும்

பயன்படுத்தியது

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அக்குழந்தைகள்

தமிழிசையே!

என்று

தமிழகத்தில் செஞ்சிக்கோட்டை, தஞ்சாவூர்.

எழுப்பும் இசை அதாவது அதை அழுகை ச�ொன்னாலும்,

ச�ொன்னாலும் அதுவே

ஒன்றாகத்தான்

உலகின்

கவிதை,

இசை

முதல்

முதல்

என்று

இருக்கும்.

இசை,.

ம�ொழி.

முதல்

அந்த

இசை

க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக வளர்ச்சியடைகிறது. அந்த

நாட்டின்

பருவ

நிலைக்கு

ஏற்ப

வளர்கிறது. அவ்வாறு வளர்ந்த இசையைக் கீழ்த்திசை என்று

இசை,

இசை

மேற்கத்திய

வல்லுநர்கள்

இரண்டாகப்

பிரித்துப்பேசுகின்றனர். அவ்வாறு

இசை

பிரிக்கப்பtடும்

இசையை

கூறுகிற�ோம்.

பிரிக்கின்றோம்.

”பண்”ணை

கீழ்த்திசை

வாக்கு!

ச�ொற்களே

மட்டும்.

பண்ணோடு

மனிதனுக்கு

மனிதனுடைய

என்று

ஏழிசையாய்ப்

இல்லாமல்

இசைப்பதைப்

பண்

ஆலாபனை” என்று என்னாம் பாட்டிற்கு

என்பது

பாட்டும்

ஆன்றோர் சேர்ந்தால்

இன்பத்தைக்கொடுப்பத�ோடு

ஒருங்கிணைக்கிறது. இசைக்கு

உணர்வுகளையும்

ம�ொழி

தேவையில்லை.

பிரித்துப்பேசாதீர்கள்

எனச்

கூறுகின்றனர். கருவி இசைக்கு

சிலர்

(Instrumen-

tal Music) வேண்டுமானால் அது ப�ொருந்தும், சங்கத்தமிழ்

”பரிபாடல்”

இலக்கியங்களில் என்ற

நூலும்

இரட்டைக்காப்பியங்களில் சிலப்பதிகாரமும்

ஒன்றான தமிழின்

ஒன்றான

இசைத்தமிழ்ப்பாடல்கள்

நிரம்பிய நூல்களாகும். இசைப்

நாயக்க

விஜயநகர்

பிடிமானமில்லாத

பெளத்தமதங்களிடமிருந்து

16 செப்டம்பர் 2019

முழுவதையும்

சாம்ராஜ்யத்தைச்

மன்னர்கள்,

தன்னாட்சி

உரிமை பெற்றதும் தங்கள் தாய்மொழியான தெலுங்கு ம�ொழியின் மூலமே இசையையும், நாடகத்தையும் அதனால்

ஊக்குவித்து

இசையில்

வளர்த்தனர்.

தமிழ்மொழி

சிறிதாக காணாமல் ப�ோனது.

இசைப்பயனாய்"

இறைவனை ராஜா

இசையில்

"சர்"

சிறிது

இருந்த

மீட்டெடுக்க

அண்ணாமலை

செட்டியார்,

மகாகவி பாரதியார், ராஜாஜி, கல்கி, ஏ.வி. ப�ோன்ற

பலர்

அரும்பாடுபட்டு இசைத்தமிழ்ப்பாடல்களை, அதாவது தமிழிசையை உயிர்ப்பித்தனர். அரும்பாடுபட்டு

மீட்டெடுத்த

பேர�ொலி

மூலம்

தமிழிசை

இன்று மேலை நாட்டு இசைக்கருவிகளின் மறைக்கப்பட்டுவிடும�ோ

என்ற

மீண்டும் அச்சம்

ஏற்பட்டுள்ளதை நாம் மறுக்க முடியாது. நம்முடைய

தமிழ்மொழியும்,

தமிழ்ப்பண்பாடும்

தமிழினமும்,

காப்பாற்றப்பட

வேண்டுமானால் தமிழிசை காப்பாற்றப்பட

இசையைத் தமிழிசை, வடக்கத்திய இசை என்று

சேர்ந்த

வென்ற

தமிழகம்

மெய்யப்பச்செட்டியார்

”பண்”

நாம்

”பண்”ணை

”இராக ச�ொல்கிற�ோம். ”பண் இயைபு இன்றேல்” விரிவாக்கம்.

என்று

"ஏழிசையாய்

இசையில் மிகவும் த�ொன்மையானது தமிழிசை.

மதுரை

வேண்டும். முடியும்.

அது

நமது

மட்டுமே

தமிழிசையை, இசைத்தமிழைக் காப்பாற்ற வேண்டியது

கடமையாகும். தமிழிசை புரிதலும்,

நம்

ஒவ்வொருவருடைய

தழைக்க,

கற்றுக்கொள்ள

அதை

அவசியத்தையும் விழிப்புணர்வு

சமண,

தமிழிசையால்

தமிழிசை

பற்றிய

அனைவரும்

குறித்து

வேண்டியதன்

மக்களுக்கு

ஏற்படுத்தவேண்டும்.

இளம்

பெற்றோர்கள், இசையைத் தாய்மொழியில்

ச�ொல்லிக்கொடுக்கும் இசை அறிஞர்களை www.Magazine.ValaiTamil.com


அடையாளம்

கண்டு

பக்தி

இலக்கியம்,

சங்க இலக்கியம், கவிஞர்களின் பாடல்கள்

என்று இசையின் அடிப்படையுடன் , தமிழ் ம�ொழிப்பாடல்களைக் கற்று மேடையேற்ற ஆர்வம்

காட்ட

வேண்டும்.

இருவரும் செய்ய,

கற்றுத்தேற

குறுந்தகடு

,

அரங்கேற்றம்

வெளியிட்டு

எடுக்க ஊக்குவிக்கவேண்டும்.

படிப்புடன்

விழா

கனவே கலையாதே

சேர்த்து

தமிழிசையை

ஆண்

-பெண்

வளரும்.....

முனைவர். பாக்கியலட்சுமி சுப்பிரமணி

இறைவன் படைப்புகள் எல்லாவற்றிலும்

உயர்ந்ததாகக்

கருதப்படுவது

மனிதப்

மாலையில் பூ;

உதிர்ந்துப�ோகும்

ந�ொடிப்பொழுதில் -

புல்லின்

த�ோன்றி

இவற்றையெல்லாம்

மறையும்

படைப்பு, மனிதனைப் படைத்த இறைவன்

நீர்க்குமிழி

என்று

காற்றடைத்த பையடா! எனும் பாடலடிகள்

அவனையும் படைப்பாளி ஆக்கிவிட்டான�ோ

போது

படைப்பினின்று

நினைவுக்கு வருகின்றன.

எண்ணத்

த�ோன்றுகிறது.

காரணம்

வெளிவரும்

மனிதக்

கண்டுபிடிப்புகள் ஏராளம்.

காயமே

இது

பொய்யடா!

காணும் வெறும்

இத்தகைய நிலையற்ற மனித வாழ்க்கையிலே

இறைவனது படைப்புகளை அசல் என்றால்,

கனவு என்பது வானிலே த�ோன்றி மறையும்

உலகில்

வெளிச்சத்தில் உலகையே காண விழைவது

மனிதக் கண்டுபிடிப்புகளை நகல் எனலாம்.

மின்னலைப் ப�ோன்றுள்ளது. அந்த மின்னல்

அசலுக்கு இல்லை. சுத்தமான தங்கத்தைக்

ப�ோன்று,

ஒளிவிடுகிறது.

என,

நகலுக்கு

காட்டிலும்

தங்க

இருக்கின்ற

முலாம்தான்

ப�ொருளில்

கவர்ச்சி

அதிகமாக

மட்டுமல்ல

ஆசைகள்

நனவுலகில்

கனவிலாவது

ஏக்கம்

கொள்பவர்

நிறைவேறா

நிறைவேறுமா?

எண்ணற்றோர்,

வாழ்க்கையிலும் கூட மக்கள் அசலைவிட

எனவே நம்முடைய

தங்கமுலாம்

காட்சியாக வந்து கலைந்து ப�ோகின்றன.

நகலையே மிகவும் விரும்புகின்றனர். உண்மையற்ற

வாழ்க்கையை

பூசப்பட்டது

கற்பனை மனித

விரும்பி நாடுகின்றது.

கலந்த

உள்ளம்

ப�ோன்ற

கனவு

மிகவும்

இரவில் த�ோன்றிப் பகலில் மாண்டுப�ோகும் புற்றீசல்;

காலையில்

www.Magazine.ValaiTamil.com

மலர்ந்து

எதிர்பாரா நிகழ்வுகள்,

நிறைவேறாத

ஆசைகள்

இருப்பினும்

பெரிய�ோர்,

ஏழை

மக்கள்

பணக்காரர்

அனைவரும்

விரும்புகின்றனர். உண்மையினைச்

என்ற

கனவுலகில் சிறிய�ோர்

கனவு

பாகுபாடின்றி

காணுவதை

ப�ொய்மையில்

சித்தரித்துக்

காட்டும்

செப்டம்பர் 2019 17


இக்கனவு

பற்றிய விரிவான விளக்கமாக

என்னுடைய கட்டுரை அமையவிருக்கிறது. இக்கட்டுரையில் கருத்துக்கள்,

கனவு

உளவியல்

பற்றிய

அறிஞர்

அடிப்படையில்

கனவை எவ்வாறு பகுப்பாய்வு செய்துள்ளனர். என்றும்,

இலக்கிய

பங்களிப்பு

நயத்திற்குக்

என்ன?

க�ோணங்களில்

என,

விரிவாக

கனவின்

பல்வேறு

என்னுடைய

கட்டுரையில் கூற விழைகிறேன். நம்முடைய அன்றாட அனுபவம் கனவு.

அனைத்துத்

தரப்பு மக்களாலும் பகிர்ந்து க�ொள்ளப்படும்

ஒரே படைப்பாக்கத் த�ொழில் கனவு எனக் குறிப்பிடலாம். உள்ளம்

நம்முடைய

உடல்

விழித்துக்கொண்டு

உறங்க

உணரும்

நிகழ்ச்சிகளே

நமக்குக்

கனவாகக்

கன்

திராவிட

மொழிகளில்

தருகின்றன.

காட்சி

கனவு - பொருள் விளக்கம் திராவிட

ம�ொழிகளில்

கென்,

கின்,

கொன்

ப�ோன்ற அடிச்சொற்கள் கனா என்ற ச�ொல்லின் அடிச்சொற்களாகக் இவற்றுள் தமிழ்,

கன்

க�ோட்டா,

காணப்படுகின்றன.

என்ற

அடிச்சொல்

கன்னடா,

ஆகிய

துளு,

திராவிட

ம�ொழிகளில் காணப்படுகின்றன. பிற திராவிட

மொழிகளான கொடகில் கென் என்றும் கொன்

என்ற சொல் தோடலாவிலும் கின் என்ற சொல் மலையாளத்திலும்

காணப்படுகின்றன.

எனவே,

என்பதே

கனவு

என்பதற்கு அடிச்சொல் என உறுதிப்படுத்தலாம். பிற

மருவி

வந்த

ச�ொற்களாக

இருக்கலாம்.

ஆக கனா என்பது திராவிடச்சொல் என்பதும்,

இதன்மூலம் புலனாகிறது. நம் எண்ணக்கோர்வை நம் மனதின்

பிரதிபிம்பம் அல்லது உறக்கத்தின்

உறக்கத்தில்

தோன்றும்

ப�ோது

மனதின்

வழியே

என விவரிக்கலாம்.

த�ோன்றும்

கற்பனை

மனக்காட்சியே

கனவு

பழந்தமிழும் கனவும் த�ோழியை

வினாவலும்

என்ற

நூற்பா

மூலம்

காதல் உணர்வு பெருகும் போது கனவு ஏற்படும் என்பதைத் சங்க

த�ொல்காப்பியர்

இலக்கியப்

விளக்குகின்றார்.

பாடல்களிலும்

கனவு

பற்றி

செய்தி ப�ொதிந்திருக்கின்றது. காதல் பிரிவிலே கனவை

தலைவிக்கு

தலைவனுக்கும் தலைவன்

மட்டும்

ப�ொருந்தும்

பொருள்

உரியதல்ல

என்கிறது.

வயிற்

சங்கத்

பிரிகின்றான்.

அவ்வாறு அவன் செல்லுமிடங்களில் வேனிற்

காலத்து மலரும் பாதிரி மலரைக் காண்கின்றான். அம்மலரின்

தூய்யைக்

(மகரந்தத்

கண்டபோதெல்லாம் காட்சி

போன்று

தாளை)

பாலையில்

தலைவியின்

பசுநீர்

மயிரொழுகிய

மாமைநிறமேனி தலைவன் மனதில் நிழலாடுகிறது.

கனவில் அம்மாவை நிறத்தாளைக் கண்ணாரக் காண்கிறான், துயில்

கலைகிறது. இடச்சுரத்து

அரிதாகப் பெற்ற துயில் நீங்கிவிட்டதே எனத் இத்தலைவன் வாடவில்லை.

தலைவியை சில வினாடிகளேனும் காட்டிய கனவை வாழ்த்துகின்றான்,

சிறிது நேரம் தலைவன் விரும்பிய தலைவியைக்

வேனிற் பாதிரி கூன்மல ரன்ன

கனவில்

காட்டியமையினாலே தலைவனின் விருப்பமானது

மயிரேர் பொழுகிய அங்கலுழ் மாமை

நிறைவேறிற்று.

எனவே,

கனவை

பற்றிய சிந்தனைப் பண்டைய காலத்திலிருந்தே

நுண்பூண் மடந்தையைத் தந்தோய் போல

த�ொடர்ந்து வந்துள்ளது என்பது புலனாகிறது.

இன்றுயி லெடுப்புதி கனவே

எள்ளா ரம்ம துணைபிரிந் தோரே

கனவு சிந்தனைகள் மூதாதையர்

கனவை

இறைத்தன்மையுடையதென்றும், விளக்கம் கலை

போது

நீங்கிப்

18

தருதல்

என்றும்

இறைத்தன்மையுடைய

கருதினர்.

மனிதனது

அதற்கு

மேலும்,

ஆன்மா

பல்வேறிடங்களுக்குச்

செப்டம்பர் 2019

உறங்கும்

உடலைவிட்டு

சென்று

சில

அனுபவங்களோடும் அவ்வனுபவமே வருகிறது.

உறக்கத்திலேயே நம்பினார்கள்.

திரும்பி

விழித்தவுடன்

ஆன்மா இறப்பு

வருகிறது

நினைவுக்கு

திரும்பாவிடில்

ஏற்படுகிறது

என்றும்

www.Magazine.ValaiTamil.com


செப்டம்பர் 2019

நல்ல தமிழ்ப்பெயரைப் பிள்ளைக்குச் சூட்டுவ�ோம்...

தமிழில் குழந்தைப் பெயர்களை எங்கே

தேடுவது?

எழுத்தையும் வசதியுடன்

எளிதாக

க�ொடுத்துத் இருந்தால்

எந்த

நீங்களும் சேர்க்கும் வகையில் இந்த வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தேடும் இதை மேலும் மேம்படுத்த உங்கள் நன்றாக கருத்துகளைப் பகிருங்கள்..

வலைத்தமிழ் நம் www.valaitamil.com/baby_names.php

இருக்குமல்லவா?

வாசகர்களின் விருப்பத்தை அறிந்து த மி ழ்ப ் பெ ய ர்கள ை ப் இதுவரை மேற்பட்ட

ஒரு

லட்சத்திற்கும்

பெயர்களை

த�ொகுத்து

தமிழியக்கம்

உருவாக்கி/

வெளியிட்டுள்ள "சூட்டி மகிழ்வோம்

வகைப்படுத்திச்

தூய தமிழிப்பெயர்கள்" என்ற நூலை

சேர்த்துள்ளது. உங்களுக்குத்

புத்தகமாகப்பெறத்

வாங்கிப் பயன்பெறுங்கள். தெரிந்த

பெயர்களை

நூல் தேவைப்படுவ�ோர் த�ொடர்புக�ொள்ள : தமிழியக்கம், 34, தென்னைமரத் தெரு, வேலூர் - 632001, த�ொலைபேசி : 0416 2211402,

திறன்பேசி : 9244511402, மின்னஞ்சல் : thamiziyakkam@gmail.com

www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019 19


வானமும் வசப்படுமே! த�ோல்விகளைக் கண்டு துவளாதே! த�ோல்வியே வெற்றியின் படிக்கல் த�ோல்வி என ஒன்று கிடையாதே! துயர் உனக்கு வேண்டாமே! வெற்றி வாழ்கையை மாற்றுதே வெற்றியின் களிப்பில் நீ மாறாதே! அளவால் வெற்றி வேறுபடலாம் ஆனால்

-சி.தமிழரசி , சென்னை

அடைந்த வெற்றி மாறாதே! துணிவே துணை இதை மறவாதே துணிந்தால் துக்கம் மறையுதே அல்லல் நிரந்தரம் இல்லை - இதை அறிந்தால் என்றும் வெற்றிதான்! எட்டாக்கனி என்று எண்ணாதே எதுவும் நம் பக்கம் கலங்காதே முயன்றால் முடியாதது இல்லையே முயன்றிடு முனைந்திடு! காலம் அதன் கடமைகள் தவறாதே காத்திருத்தல் என்றும் வீண் ஆகாதே கருத்தாய் நாளும் உழைத்தால் அழகாய் நாட்களும் நகருமே! கிடைக்கும் வாய்ப்பை விட்டு விடாதே கிடைக்காததை எண்ணி வருந்தாதே அண்ணாந்து பார்த்தால் வானம் தூரம் ஆனால் அவரவர் மட்டத்தில் வானம் த�ொடும் தூரமே!!

20 செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் ஈர�ோடு புத்தகத் திருவிழா ஈர�ோடு

புத்தகத் திருவிழா ஆகஸ்ட் 2 முதல்

ஆகஸ்ட் 13 வரை வ.உ.சி பூங்கா மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இது மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை நடத்தும்

சாகித்திய

15ஆம்

ஆண்டு

அகடமி

புத்தகத்

விருது

பெற்ற

திருவிழா.

எழுத்தாளர்

திரு. ப�ொன்னீலன் இவ்விழாவை துவங்கிவைத்தார். மலேசிய திரு.

நாடாளுமன்ற

டத்தோஸ்ரீ

அமைக்கப்பட்ட நினைவு

எம்.

சரவணன்

கலாநிதி

உலகத்தமிழர்

பா.

உறுப்பினர்

அரங்கினுள்

சிவதம்பி

படைப்பரங்கத்தை

திறந்துவைத்தார். இந்த அரங்கம் இலங்கையைச் சேர்ந்த

மறைந்த

பேராசிரியர்

திரு.

கலாநிதி

பா. சிவதம்பியின் நினைவாக அமைக்கப்பட்டது. மக்கள்

சிந்தனைப்

பேரவையின்

மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் தலைவர்

திரு. ஸ்டாலின் குணசேகரன் வரவேற்புரை.

தலைவர்

பதிப்பகம்,

படைப்புகளைப் பேரவையின் முயற்சியில் வாங்கி

இருந்தது.

திரு. ஸ்டாலின் குணசேகரன் உலகத்தமிழர்களின் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்தார். மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் ஐர�ோப்பாவில்

உள்ள

உலகத்தமிழர்களின்

படைப்புகளைத் தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தும் முயற்சி மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. ம�ொத்தமாக

விற்கப்பட்டது.

230

அரங்குகளில்

வம்சி

www.Magazine.ValaiTamil.com

பதிப்பகம்,

புத்தகங்கள்

தேசாந்திரி

காலச்சுவடு,

சாகித்திய

அகடமி,

விகடன் மற்றும் பல பதிப்பகத்தின் அரங்குகள் பல

புகழ்

வந்திருந்தார்கள்.

பெற்ற

சாகித்திய

எழுத்தாளர்களும் அகடமி

விருது

பெற்ற எழுத்தாளர் திரு. எஸ். இராமகிருஷ்ணன் வாசகர்களைச்

சந்தித்தார்.

அவரைச்

சுற்றி

இளைஞர் கூட்டம் அமர்ந்துக�ொண்டு இலக்கியம் பற்றி விவாதித்தார்கள். எஸ்ராவும் சளைக்காமல் உலக இலக்கியம், வரலாறு, புதிய எழுத்தாளர்கள், கதைகள் என்று சுவையாக உரையாடினார்.

செப்டம்பர் 2019

21


எழுத்தாளர் திரு.எஸ்.இராமகிருஷ்ணன் சந்திப்பு நானும்

அவருடைய

விருது

பெற்ற

சாகித்திய

சஞ்சாரம்

என்ற

அகடமி

நாவலை

அவர் கையெழுத்துடன் வாங்கிக்கொண்டேன். திரு.எஸ்.ராவுடன் சில

பேசிக்

இலக்கிய

க�ொண்டிருந்தப�ோது

ஆர்வலர்கள்

இணைந்துக�ொண்டார்கள். ஈர�ோடு

கிருஷ்ணன்

அவர்களில்

மற்றும்

அந்தியூர்

மணி

ஏற்கனவே அறிமுகமானது ப�ோல் இருந்தார்கள்.

அவர்கள் எழுத்தாளர் ஜெயம�ோகன் இலக்கிய வட்ட

நண்பர்கள்.

என்னோடு

இணைந்து

தேடிக்கொண்டிருந்த நேஷனல்

காலச்சுவடு,

புக்

தந்தார்கள். ஒவ்வொரு

ஈர�ோடு

கிருஷ்ணன்

க�ொண்டார்.

அரிய

டிரஸ்ட்,

புத்தகங்களை

சாகித்திய

வம்சி

பதிப்பகம்

நாளும்

மாலை

சிந்தனை

அரங்க

‘கற்றதைச்

ச�ொல்கிறேன்’

நான்

அகடமி,

என்று

6

நிகழ்வு

தேடி

மணிக்குச்

நடைபெற்றது.

அந்நிகழ்வில் பேராசிரியர் கு. ஞானசம்பந்தன் படிப்பதினால்

பற்றி பேசினார். மீறினால்’

கிடைக்கும்

தலைப்பில்

நன்மைகளைப்

நக்கீரன் க�ோபால் அ ‘ ளவுக்கு

என்ற

வளர்ச்சியினால்

என்ற

தலைப்பில்

ஏற்படும்

த�ொழில்நுட்ப

பாதிப்பைப்

பேசினார். பாதிரியார் ஜெகத் காஸ்பர் நிமிர்

காலம்’

வளர்ச்சியின்

என்ற

தலைப்பில்

பாதகங்களைப்

பற்றி

‘தலை

த�ொழில்நுட்ப

பற்றி

பேசினார்.

திரு. பாலகிருஷ்ணன்

ஐ.ஏ.எஸ் ‘உயில் அல்ல

உரிமை என்ற தலைப்பில் கீழடி அகழ்வாய்வு பற்றி

பேசினார்.

இவ்வாறு

சிறப்புரையாற்றினார்கள்.

பல

அறிஞர்கள்

பல லட்சம் பேர் இந்த புத்தக விழாவில் கலந்துக�ொண்டார்கள். ஏழு க�ோடி ரூபாய்க்குப் புத்தகங்கள் விற்றுள்ளன. இந்த விழாவைச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைந்த மக்கள் சிந்தனைப் பேரவைக்கு நமது பாராட்டுகள், வாழ்த்துகள்.

22 செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


காதல் என்பது முனைவர்.சித்ரா மகேஷ் டெக்சாஸ், அமெரிக்கா

இன்றைய

செய்திகள்

இல்லாமல்

இல்லை.

அப்படியான

காலத்திலிருந்து மாறாது

நடந்து

த�ொடங்கி, இல்லற

வாழ்வில்

அன்றாடச்

இன்றைய

காதல்

வருகிறது.

திருமணம்,

வாழ்வில்

காதல்

செய்திகள்

அன்றைய

நாள்வரை

கண்டதும்

அதைத்

குறித்த

எதுவும் காதல்

த�ொடர்ந்து

நடக்கும்

நிகழ்ச்சிகள்

அனைத்தும் நம் சங்க கால உறவுகள் வாழ்ந்ததன் த�ொடர்ச்சியே.

அவற்றிற்கான

இலக்கணங்களாகவும், வழியாகவும்

பதிவு

குறிப்புகளை

இலக்கியப்பாடல்களின்

செய்துள்ளனர்

புலவர்கள்.

ஒவ்வொரு செய்தியும் படிக்கும் ப�ோது இது நம் வாழ்வில் அன்று நடந்தது என்றும், நண்பனுக்கு நேர்ந்தது

என்றும்

திகைப்பை

செய்திகளாகக் காணமுடிகிறது. பாங்கன்

இருக்கும் காதல்

கூட்டம்

ப�ோது,

த�ொடர்ந்து

தலைவிக்குத் இன்பம்,

வருபவள்

பாங்கி

துணையாக

துணையாகக்

துன்பம்

எனத்

எனும்

த�ோழி.

உறுதுணையாக

நிற்கச்

தலைவி, த�ோழி இருவரின் நட்பின் வலிமையும், ஆழமும்

செய்கிறது.

காதலுக்கு இப்படி

ஒவ்வொன்றுக்கும்

இந்தக்

காதலில்

பெயரிட்டு

தரப்பட்டுள்ளது. அவை…

நிகழும்

விளக்கமும்

பழகுதல்

இரவுக்குறி: இரவு நேரத்தில் தலைவன் கடல், வந்து

கடந்து

தலைவியின்

காத்திருப்பதைச்

தெரியப்படுத்திப்

வீட்டின்

சில

பின்னர்

அருகே

குறிப்பினால் இருவரும்

சந்திக்கின்றனர். அப்படிச் சந்திப்பதைப் பற்றிச் ச�ொல்வதே இரவுக்குறி எனப்படும்.

www.Magazine.ValaiTamil.com

வரும்பொழுது

சூழ்நிலைகள்

காரணமாகத் தலைவனும், தலைவியும் இருவரும் சந்திக்க

முடியாது

ப�ோவதை

இரவுக்குறி

இடையீடு என்றழைத்துள்ளனர்.

வரைவு கடாதல்: நாள்தோறும் இரவு நேரத்தில் தலைவியைச் தாண்டித்

சந்திக்கப்

தலைவன்

பல

இன்னல்களைத்

வரவேண்டியுள்ளது.

அப்படிச் சந்திக்கும் காதலை அறிந்த ஊரினர் பேசுவதும், வாடி,

தலைவியும்

உடல்

மெலிந்து

பிரிவினால்

காணப்படுவது

உள்ளம்

ஊரார்

பேசுவதற்கான காரணமாக அமைவதும் கண்டு, த�ோழி

தலைவனிடம்

விரைவில்

திருமணம்

உணர்த்துவதை வரைவு கடாதல் என்று கூறினர். வரைப�ொருட்

க�ொள்வதற்குத் தேடிச்

பிரிவு:

பெற்றோர்கள்

செய்து

தலைவியைப்

பிரிந்து

ப�ொருட்களை

காதலைத்

தலைவியின்

செல்வது.

உடன்போக்கு:

திருமணம்

தேவையான

சேர்ப்பதற்காகத்

தலைவன்,

பகற்குறி: பகல் நேரத்தில் இருவரும் சந்தித்துப்

காடு

தலைவன்

செய்து க�ொள்ளவேண்டும் என்று தலைவனுக்கு

தலைவனுக்குத்

காலத்தில்

ஏற்படுத்தும்

இரவுக்குறி இடையீடு: அப்படி இரவுநேரத்தில்

ஏற்றுக்

க�ொள்ளாததை

அவளைத்

தன்னுடைய

அறிந்த

ஊருக்கு

அழைத்துச் சென்று திருமணம் செய்து க�ொள்வது. வரைவு:

திருமணம்

செய்து

க�ொள்வதற்காகப்

ப�ொருள் சேர்த்து வந்த பின்னர் அனைவரிடம் ச�ொல்லுகின்றனர். அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் ஒத்துக்

பின்னர்

க�ொண்டதும் இருவரும்

திருமணம்

நடைபெறும்.

இன்பத்துடன்

நடத்தத் த�ொடங்குபவர்.

இல்லறம்

செப்டம்பர் 2019

23


காதலில்

நிகழும்

நிகழ்வுகளைப்

இதுப�ோன்ற

பெயரிட்டு

காதல்

அகப்பாடல்களின்

வழியே அதைக் காட்சிப்படுத்தி நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த முறைகளைச் ச�ொல்லியுள்ளனர் சங்கப் புலவர்கள்.

காதல் இரு உள்ளங்களின் சந்திப்பில் நிகழ்வது.

காதல் என்பது எதிர்பார்ப்புகள் ஏதுமற்று இரு

உள்ளங்கள் இணைவது.காதல் என்பது அன்பு. அன்பு அன்பு மட்டுமே.

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் அகழாய்வுப் பணிகள்

தமிழ்நாடு அரசு, த�ொல்லியல் துறை இதுவரை

40 வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க அகழாய்வு

அழகன்குளம்,

பணிகள்

இடங்களில்

மேற்கொண்டுள்ளது.

க�ொடுமணல்,

க�ொற்கை,

பூம்புகார், த�ொண்டி, திருக்கோவிலூர், மாங்குளம், மாங்குடி,பேரூர்,

பரிகுளம்

ஆகிய

இடங்களில்

த�ொல்லியல் அகழாய்வுகள் மேற்கொண்டு அந்த இடங்களின்

த�ொன்மை

மற்றும்

கூறுகள் வெளிக்கொணரப்பட்டன.

பண்பாட்டுக்

தமிழ்நாடு அரசு, த�ொல்லியல் துறை 2016-2017

ஆம் ஆண்டு ரூ.55 இலட்சம் மதிப்பில் விரிவான த�ொல்லியல்

அகழாய்வினை

மேற்கொண்ட

தமிழகத்திற்கும் ர�ோம் நாட்டிற்கும் இடையேயான வர்த்தகத்

த�ொடர்பினை

வெளிப்படுத்தியது.

அதே ப�ோன்று தமிழகத்தில் வைகைக்கரையில் சங்ககால

வகையில்

நாகரிகத்தினை

கீழடியில்

வெளிப்படுத்தும்

2017-2018 ஆம் ஆண்டு

ரூ.55

இலட்சம்

மதிப்பில்

மற்றும்

ரூ.47

த�ொல்லியல்

அகழாய்வுகள்

மேற்கொள்ளப்பட்டன. இது

ப�ோன்று

இலட்சம்

தமிழகத்தில்

இடங்களில்

த�ொல்லியல்

ஆர்வலர்கள்

மற்றும்

எண்ணற்ற

அகழாய்வு

மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ப�ொது மக்கள், ஆய்வாளர்களால்

தெடர்ந்து க�ோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டின் பண்பாடு, மரபினை

தமிழகத்தின்

வெளிக்கொணரும் த�ொல்லியல்

மற்றும்

வகையில் வரலாற்று

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் முறையான த�ொடர்

த�ொல்லியல்

மற்றும்

வரலாற்று

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் முறையான த�ொடர் த�ொல்லியல் கள

ஆய்வுகள் மற்றும்

அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ள த�ொல்லியல் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.

மற்றும் 2018-2019 ஆம் ஆண்டுகளில் முறையே

24 செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


2019-2020 ஆம் ஆண்டில் அகழாய்வு மேற்கொள்ளப்பட இருக்கும் இடங்கள்: 1)

கீழடி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள இடங்கள், சிவகங்கை மாவட்டம்

2)

ஆதிச்சநல்லூர், தூத்துக்குடி மாவட்டம்.

3) க�ொடுமணல், ஈர�ோடு மாவட்டம். 4)

சிவகளை, தூத்துக்குடி மாவட்டம்.

2019-2020 ஆம் ஆண்டில் கள ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கும் பகுதிகள்: 1)

வேலூர்,

திருவள்ளூர்,

திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம்

,தருமபுரி,

ஆகிய

கிருஷ்ணகிரி,

மாவட்டங்களில்

த�ொல்லியல் இடங்களில் அகழாய்வு விரிவான கள ஆய்வு .

சேலம்,

வரலாற்றுக்கு

ஈர�ோடு,

விழுப்புரம்,

முந்தைய

கால

மேற்கொள்ளவுள்ள இடங்களைக் கண்டறிவதற்கு

2) தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தை வெளிக்கொணரும் வகையில் தாமிரபரணி

ஆற்றின் இரு புறங்களிலும் உள்ள த�ொன்மை வாய்ந்த பகுதிகளைக் கண்டறிய விரிவான கள ஆய்வு.

3) மாநில அரசின் பரிந்துரையின்படி மத்திய த�ொல்லியல் ஆல�ோசனை வாரிய (CABA) நிலைக்குக் குழுவின் ஒப்புதலுக்குக் கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. மேற்படி நிலைக் குழுவின்

அனுமதி

பெற்ற

பின்னர்

2020

ஆம்

ஆண்டு

ஜனவரி

மாதம்

மேற்கண்ட

இடங்களில் த�ொல்லியல் அகழாய்வுகள் மற்றும் கள ஆய்வுகள் த�ொடங்கப்படவுள்ளன.

கீழடி சங்க

காலத்

சிறப்புகளை

தமிழர்களின்

வாழ்வில்

வெளிக்கொணரும்

விதமாக

அதைச் சுற்றியுள்ள க�ொந்தகை ,மணலூர் மற்றும்

அகரம்

கீழடி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் த�ொடர்

இந்த

அகழாய்வுகள்

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது .

செய்ய

வேண்டியது

கீழடி

மட்டுமின்றி

1904

ஆண்டுகளில்

அவசியமாகிறது.

ஆண்டு

ப�ோன்ற

பகதிகளில்

அகழாய்வுகள்

செய்திடத்

ஆதிச்சநல்லூர் கடந்த

1876

செய்யப்பட்ட பின்னர் 2005

மற்றும்

அகழாய்வுப் பணிகளுக்குப்

சமீபத்தில்

வரை

கடந்த

மத்திய

ஆதிச்சநல்லூரில் .அதற்கான

மற்றும் மட்பாண்டங்கள் கிடைத்தன.

2003

முதல்

தாமிரபரணி

த�ொல்லியல்

துறை

வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஆதிச்சநல்லூர்

அகழாய்வு

முழுமையான

செய்தது

அறிக்கையை

பகுதியில்

ஆற்றங்கரை த�ொடர்

மேற்கொள்ள

தமிழக

நாகரிகத்தை

அகழாய்வுகளை த�ொல்லியல்

துறை

விரைவில் தயாரித்து வெளியிட சென்னை

முடிவு செய்துள்ளது.வரலாற்றுக் காலத்திற்கு

உயர்நீதிமன்றம் இந்திய த�ொல்லியல் துறை

முந்தைய

அலுவலர்களை

த�ொழிற்கூடங்கள் மற்றும் ஈமச் சின்னங்கள்

அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே,

மேற்கொள்ளப்பட்ட

அகழாய்வுகளில்

முதுமக்கள்

தாழிகள்,

மனித எலும்புகள், வெண்கலப் பாத்திரங்கள், இரும்புப்

ப�ொருட்கள்,

www.Magazine.ValaiTamil.com

அடங்கிய இந்த

மக்கள்

வாழ்ந்த

பகுதிகளை

அகழாய்வுகள்

பகுதிகள்,

ந�ோக்கியதாக

அமையும்

என்பது

குறிப்பிடத்தக்கது .

ப�ொற்பட்டங்கள்

செப்டம்பர் 2019 25


க�ொடுமணல் கடந்த 1985-ஆண்டு முதல் பல கட்டங்களாக

கல்மணிகள் தயாரித்தல், இரும்பு உருக்குத்

இந்திய

த�ொல்லியல்துறை,

த�ொழிற்கூடங்கள்

இருந்ததற்கானச்

அரசின்

த�ொல்லியல்

மற்றும்

சான்றுகள்

தமிழ்

கழகம்

எழுத்துகளுடன்

தஞ்சாவூர்

தமிழ்ப்

தமிழ்நாடு

துறை

பல்கலைக்

மேற்கொண்ட

அகழாய்வுகளில்

பெருங்கற்காலம்

மற்றும்

வரலாற்றுத்

மற்றும் கூடிய

பானை

கிடைத்துள்ளன.எனவே த�ொடர்

அகழாய்வு

பிராமி ஓடுகள்

பிற்பகுதியில் செய்திட

முடிவு

த�ொடக்க காலத்தைச் சார்ந்த பல அரிய

செய்யப்பட்டுள்ளது .

1. சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர்

2. தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தை

மாவட்டங்களில்

இரு மருங்கிலும் உள்ள த�ொன்மை வாய்ந்த

கள ஆய்வு மற்றும்

திருவண்ணாமலை

சார்ந்த

த�ொல்லியல்

பழங்

ஆகிய

கற்காலத்தை

இடங்களைக்

கண்டறிவதற்கான விரிவான கள ஆய்வு

மேற்கொள்ளப்படும். ஆய்வின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் பகுதிகளில்

செய்யப்படும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட

முறையான

அகழாய்வு

வெளிக்கொணரும்

வகையில்

ஆற்றின்

பகுதிகளைக் கண்டறிவதற்கான விரிவான

கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். இடைக் கற்காலப்

பண்பாடு

இடங்களில்

செய்வதற்குரிய

நிலவிய

முறையாக

தயாரிக்கப்படும் .

விரிவான

த�ொல்லியல்

அகழாய்வு திட்டம்

ஆழ்கடல் அகழாய்வு பழந்தமிழரின்

கடல்கடந்த

வாணிகத்

த�ொடர்புகளை ஆழமாக ஆய்வு செய்யும்

ப�ொருட்டு ஏற்கனவே தமிழ்நாடு த�ொல்லியில்

துறை பூம்புகார், க�ொற்கை ,அழகன்குளம் மற்றும் வசவசமுத்திரம் ஆகிய இடங்களில் அகழாய்வு

மேற்கொண்டுள்ளது,

ர�ோமானிய

மற்றும்

வணிகர்களுடான ஆராயும்

அரபு

த�ொடர்பை

ப�ொருட்டு

கிரேக்க,

நாட்டு

முறையாக

சங்ககால

மற்றும்

இடைக்கால துறைமுக நகரங்கள் அமைந்த

பகுதிகளில் ஆழ்கடல் அகழாய்வு செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

புகழ்பெற்ற

கடலியல் தேசிய நிறுவனம் (National

tute

of

Insti-

Oceeanography) -த்துடன் இணைந்து

மேற்கொள்ளப்படும் இத்திட்டங்கள் குறித்து முதற்கட்ட

வருகின்றன.

ஆல�ோசனைகள்

நடைபெற்று

நிதி ஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டில்

விரிவான

வரலாற்று

சிறப்புமிக்க த�ொன்மை வாய்ந்த இடங்களில் அகழாய்வு ரூ.2

க�ோடி

செய்திட

நிதி

வருடந்தோறும்

ஒதுக்கப்படும்

26 செப்டம்பர் 2019

என்று

மாண்புமிகு தமிழ்ப்

தமிழ்

ஆட்சிம�ொழி

பண்பாட்டுத்

துறை

மற்றும்

அமைச்சர்

சட்டமன்றத்தில் அறிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

www.Magazine.ValaiTamil.com


கீச்சுச் சாளரம் க�ோவிலுக்கு புறாக்கள் வருவது இறைவனைத் தேடி அல்ல,

@AnirudhAakash4

இரையைத் தேடி..!

தினமும் 10 பேங்க்ல இருந்து மெசேஜ் வருது

அக்கவுண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க *0* பேலன்ஸ்லனு ஏற்கனவே அக்கவுண்ட் இருக்கிற பேங்க்லியே

என் பேலன்ஸ் *0* தான்டா ச�ொன்னா புரிஞ்சுக்கோங்கடா

@Aaathithamizhan

ஒழுங்கான ஒரு வடிவம் இல்லை அதற்கு "உருளை" கிழங்கு என்று பெயர்.... பெண் அழுகிறாள் என்றால்

தன்னைத் தெரியப்படுத்துகிறாள் என்று அர்த்தம்..!!

@Oorkkavalaan

@mugamoodi11

ஆண் அழுகிறான் என்றால் தன் தைரியத்தை இழந்துவிட்டான் என்று அர்த்தம்..!!

தன்னைத் தவிர வேற�ொரு குழந்தையை தூக்கிக் க�ொஞ்சும் தாயிடம்

ப�ொறாமையுடன் தாவிக்குதித்து செல்லும் குழந்தையின் செல்லக் க�ோபமும் க�ொள்ளை அழகே.....

@star_nakshatra

த�ொகுப்பு: நீச்சல்காரன்

www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019

27


“அவரு ர�ொம்ப நல்லவரா எப்படி ?”

ர்: மினு ரிய ஆர் க்க? சி ன் ஆ ரு கவி ட்டு இ டி இப்ப திக்கி ்டா த் ஏன ர்ல சு : ்ட ட யன் ட்டியா பை டிவி வெ னு னே ா த்தாதே ்கத நீங ்டர்ல சு ங்க! ட னீ டிவி ச�ொன்

“எலி மருந்து வைக் கும் ப�ோதே எலியை எல்லாம் விரட்டிவிட்டுத்தான் வைப்பாராம்”

“திறப்பு

தி ட்ட நி எல்.ஏ. க ம் . "பால ாரே எம் ?" ரு கின ய்றா வாங் ்ன செ ட்டு என ட்டிகி வா!" க "வீடு ரு தலை க்கா இரு

விழாவுக்கு வந்த அமைச்சர் கதவை த்

திறக்காமல் ஜன ்னலைத் திறந்துவைத்தார ாமே ஏன்?”

“காந்தி ஜெயந்தி க்கு டாஸ்மாக் திறக்கப் ப�ோனாராம்”

“மன

்னர் தும் மி வி என் ட்டு கிற ா ரே “ஸ் ஏன் போக ?” ்கன் மதர்

ப�ோ

இங் கிலி ஷ் ாரா ம் “

கிற

28 செப்டம்பர் 2019

நீச்சல்காரன்

www.Magazine.ValaiTamil.com


நல்ல தமிழில் எழுதுவ�ோம் -ஆரூர் பாஸ்கர்

பதட்டம் அடையலாமா ? பதட்டம்

அடையலாமா

?

என்பதற்குப் பதில் ச�ொல்லும் முன்

மறக்காமல் நாம் சென்ற மாதம் என்ன பார்த்தோம்

என்பதைக்

தமிழ்ச்

கட்டுரையில்,

ச�ொற்கள்

உண்மையான

பல

இன்று

ப�ொருளில்

நல்ல

(மணம்)

வகையில் ச�ொல்

இருந்து

"நாற்றம்"

அதன்

அதன்

இருந்து

"வெகுளி"

திரிந்து

எனும்

இயல்பில்

கெட்ட

ச�ொல்

இருந்து

திரிந்து

எனப் பார்த்தோம்.

இனி நாம் கட்டுரையின் தலைப்புக்கு அடையக்கூடாது,

ஏன்.

எழுத்து,

இருந்தாலும்

கவனிப்போம்.

பேச்சுவழக்கில்

அதைப்

"பதற்றம்"

என்றே எழுத, பேச வேண்டும்.

"பதறிய காரியம் சிதறும்" எனச் ச�ொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள்

வைத்துச்

தானே.

செயல்படவேண்டும்

என்பார்கள். உண்மையில் "பதற்றம்" ச�ொல்

க�ோபம் வினைவேரிலிருந்தே

சரியாக எழுத, பேசப் பழகவேண்டும்

நாம்

என்பது

ப�ோல எனும்

அப்பாவி என்றாகி விட்டது. அதைச்

வருவ�ோம்.

மட்டும்

இயல்பில் ஈடுபடும் ப�ோதும் மனத்தைத் திடமாக

இருப்பது

எனும்

ச�ொல்லை

எனும் அதாவது நாம் எந்தவ�ொரு செயலிலும்

வாடை எனும் ப�ொருளில் தற்போது பயன்பாட்டில்

தலைப்பில் இருக்கும் பதட்டம் எனும்

நல்ல பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. "பதட்டம்"

எழுத்திலும் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது அந்த

இந்தத்

patient ப�ோன்ற ச�ொற்களின் மாற்றாகப்

திரிந்து வேறு ப�ொருளில் பேச்சிலும் எனப் பார்த்தோம்.

மாறாக

க�ொஞ்சம் அது இன்று ஆங்கிலத்தில் tension, im-

நினைவுபடுத்திக் க�ொள்வோம். முந்தைய

ப�ோவதில்லை.

"பதட்டம்"

அடைந்தால்

அதன் விளைவுகள் என்ன என்பதற்கு

"பதறு"

என்ற

உருவாகிறது.

பதறு என்பது கலங்குதல், முன்பின் ய�ோசனையின்றி

அவசரப்படுதல்

ப�ோன்ற ப�ொருளில் வரும். சரி

இனி,

பதட்டம்

அடைய

மாட்டோம். பதற்றம் அடையலாமா? என நீங்கள் கேட்பது

என்

அவசர அவசரமாகக் காதில்

விழுகிறது.

அதற்கும் எனது பதில் "வேண்டாம்"

இங்கு மருத்துவச் சான்றுகள் தேடப் என்பதே. www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019 29


மலையாளக் கணிமைக்கு ஒரு மைல் கல் நீச்சல்காரன்

தமிழ்க்

பல்வேறு

கணிமை

பல்வேறு

நபர்களால்

காலங்களில்

வளர்க்கப்பட்டுத்

தமிழைக் கணினி, கையடக்கக் கருவி என அனைத்துச்

சாதனங்களிலும்

பயன்படுத்தி

வருகிற�ோம். அது ப�ோல மலையாளத்திற்கென கணினியில் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்களிப்பைச் செய்த

இருவருக்கு

மகரிஷி

பாத்ராயான்

வியாஸ் சம்மன் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு இந்தாண்டு இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்

விருதளிக்கிறார்.

தமிழுக்கு

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனாதிபதி வழங்கும் இளம்

அறிஞர்

செம்மொழி

விருதினைப்

ப�ோலப் பிற ஒன்பது இந்திய ம�ொழிகளுக்கு மகரிஷி

பாத்ராயான்

வியாஸ்

சம்மன்

என்ற விருது வழங்கப்பட்டுவருகிறது. 2019 ஆம்

ஆண்டு

செம்மொழி

மலையாளப்

பிரிவில் முனைவர் ஆர்.ஆர்.ராஜிவ் மற்றும்

சந்தோஷ் த�ொட்டிங்கல் என இருவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த

விருதினைப்

பெறும் இருவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.

நுட்பவியலாளரான சந்தோஷ் த�ொட்டிங்கல் (http://thottingal.in)

எழுத்துருக்கள், உரை-ஒலி உணரி

மலையாளத்தில்

உள்ளீட்டுக்

மாற்றிகள்,

ப�ோன்ற

பலவற்றை

பல

கருவிகள்,

கையெழுத்து

ம�ொழிக்கருவிகள்

உருவாக்கியுள்ளார்.

மலையாளம் மட்டுமல்லாது தமிழ் உட்படப் பிறம�ொழிகளுக்கும் இவர் பங்களித்துள்ளார். இவரின்

எழுத்துருக்களும்

கருவிகளும்

தமிழ்க் கணிமைக்கும் பயன்பட்டு வருகிறது. விக்கிமீடியா அறக்கட்டளையில் சர்வதேச கலைக்களஞ்சியமான ம�ொழிநுட்ப

விக்கிப்பீடியாவின்

மென்பொறியாளராகப்

பணியாற்றிவருகிறார். மென்பொருள்

பயன்பாட்டிற்குப்

பங்களிப்புகளைச் ‘‘சுதந்திர

30

செய்து

மலையாளக்

செப்டம்பர் 2019

கட்டற்ற

பல்வேறு

வரும்

கணிமை’’

இவர்

என்ற

குழுவினை இந்த

ஒருங்கிணைத்து

அமைப்பு

2002

ஆம்

வருகிறார்.

ஆண்டு

த�ொடங்கப்பட்டு இதுவரை பல்வேறு நுட்பக் கருவிகளை பன்னாட்டு

உருவாக்கியுள்ளது

நிறுவனங்களுடனும்

பணியாற்றியுள்ளது. நமது

சக�ோதர

ம�ொழியுமான வளர்ச்சி

வளர்ந்தே உள்ள

ம�ொழியும்,

மலையாளத்தின்

ஒப்பீட்டளவில்

உள்ளது.

தமிழ்

ஏறக்குறைய

சவாலான

உருபனியல்

பகுப்பாய்வுக்

மலையாள

சேர்த்து

இணையத்தில்

ஆவணக்

மின்னூலகத்தைக்

கணிமை

தமிழைவிட

க�ொண்டுள்ள

எதிர்கொண்டு கருவிகள்,

உருவாக்கியுள்ளனர்.

அரிய

சர்வதேச

இளம்

அத்தனை

அவற்றை

பிழைதிருத்திகள்

சேர்ந்து

ம�ொழியியலில்

கூறையும்

மலையாளத்தில்

மற்றும்

மின்னூல்களைச் காப்பகத்தில்

செழுமையான

க�ொண்டுள்ளனர்.

நமது

நூல்களெல்லாம் இன்னும் மின்னூல்களாக மாற்றிக்

க�ொண்டுதான்

அலுவல்ரீதியாக

ச�ொற்களஞ்சியம்,

இருக்கிற�ோம்.

ச�ொல்

மலையாளச்

வகைகாட்டி,

உள்ளீட்டுக் கருவி ப�ோன்றவற்றைக் கேரள

ஐஐஐடிஎம் வெளியிட்டுள்ளனர். தமிழுக்கு அண்மையில்தான்

அலுவல்ரீதியாக

www.Magazine.ValaiTamil.com


ச�ொற்குவை என்ற ச�ொற்களஞ்சியத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. தமிழகத்தில்

இரண்டாண்டுகளுக்கு

முன்

த�ொடங்கப்பட்ட கணித்தமிழ் பரப்புரைகள் இன்றும் நடக்கின்றதா எனத் தெரியவில்லை. ஆனால்

கணினியில்

பயன்பாட்டைத் மூலம்

மலையாளப்

த�ொடர்பயிற்சிகள்

செய்துவருகிறார்கள்.

கல்விக்கென

தனியான

தக்கவை.

சுதந்திர

ப�ோன்ற

செயல்பாடுகளும்

கணிமை

ப�ோன்று

பள்ளிக்

‘’ஸ்கூல்விக்கி’’

தமிழில்

குறிப்பிடத்

மலையாளக்

தன்னார்வ

அமைப்புகள்

த�ொடர்ந்து

முத்தாய்ப்பாய்

குடியரசுத்

இயலவில்லை.

செயல்பட

அனைத்தையும்விட தலைவரிடம்

ம�ொழிக்கணிமைக்கு விருதும் பெற்றுள்ளது அதன்

வளர்ச்சிக்குச்

சான்று.

இத்தகைய

ம�ொழித் த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு அரசின் மலையாளக்

கணிமைத்

திட்டங்களும்,

கேரள மாநிலத்தில் எழுத்தறிவு சதவிகிதமும், கேரளத்தின்

தன்னார்வலர்களும்

காரணம்

எனலாம். மலையாளக் கணிமையிலிருந்து கற்றுக் க�ொள்ள வேண்டியவற்றை நாமும் கற்றுக் க�ொள்வோம், கணித்தமிழ�ோடு தமிழ் வளர்ப்போம்.

உடல்நலம்-மருத்துவம் இதயத்தைக் காக்கும் செம்பரத்தை பூ (HYBISCUS ROSASINENSIS) சித்த மருத்துவர்

முனைவர் க�ோ.அன்புகணபதி

செம்பரத்தை மேகவெட்டை தீராப் பிரமியமும் வெம்பரத்தை வெள்ளை வழுவழுப்பும் - வெம்பும் பெரும்பா டிரத்தபித்த பேத மகற்றுங் கரும்பா ம�ொருமயிலே காண்.

-தேரையார் குருதி அழலைத் தனித்து இருதய ந�ோயைத் தடுக்க வல்லது செம்பரத்தை மலர்.

www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019 31


உட்கொள்ளும் முறை: 1) த�ோட்டத்தில் இச்செடிகள் இருந்தால் அன்றாடம் 10 மலரின் இதழ்களை மட்டும் பறித்து நன்றாக மென்று காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடலாம். 2)

நிறைய

மலர்கள்

இருந்தால்

தினமும்

மாலையில்

அம்மலர்களைப் பறித்து ஒரு செய்தித்தாளை விரித்து அதன்மேல்

ஒற்றைச் செம்பரத்தை

இம்மலர்களைப் ப�ோட்டு வைத்தால் அவற்றை அழுகிப்போகாது.

ஒற்றை மூலிகையாகச்

வைத்திருந்தால் அடுத்த நாள் காலையில் அம்மலர்களைத் தூக்கி

பெரும்பாடு எனப்படும்

உலரவிடவும்.

அப்படியே உலர்ந்துவிடும் (அ) பூசைஅறையில் சாமி படங்களுக்கு எறிந்துவிடாமல் தினமும்

செம்பரத்தை மலர்

மகளிருக்கு ஏற்படும்

செய்தித்தாள் மேல் ப�ோட்டுப் பரப்பி

மலர்கள் ஓரளவு சேர்ந்ததும் ஒருநாளைக்கு வெய்யிலில் உலர்த்தி

அதிஉதிரப் ப�ோக்கையும்,

உலர் அரவைக்

(Menorrhoegia)

காற்று

வெள்ளைபடுதலையும்

புகாமல்

கருவியிலிட்டு (மிக்ஸியில்)அரைத்து எடுத்து

கண்ணாடிப்

பாத்திரத்தில்

சேமிக்கவும்.

ஒருதேக்கரண்டி (அ) ஒரு மேசைக்கரண்டி அளவு எடுத்து இரண்டு

(Leucorrhoea), இரத்த

க�ோப்பைத் தண்ணீரில் ப�ோட்டுக்

அழுத்தத்தையும்

க�ோப்பையாகக்

(Blood pressure) சீர் செய்ய

சுண்டியதும்

க�ொதிக்க வைத்து அரைக்

வடித்து

செம்பரத்தைத் தீநீராகக் குடிக்கலாம்.

உதவுவது.

செம்பரத்தை சுக்கு மல்லி பானகம்

அன்றாடம்

காலையில்

செம்பரத்தை மிளகு சீரகம் பானகம்

தேவையான ப�ொருட்கள்

தேவையான ப�ொருட்கள்

1) செம்பரத்தைப்பூஉலர்ந்தது 100 கிராம்

1) செம்பரத்தைப்பூ உலர்ந்தது 100 கிராம்

3). தனியா(க�ொத்தமல்லிவிதை) 50 கிராம்

3) நற்சீரகம்.

2) த�ோல்சீவிய சுக்கு. 10 கிராம்

இவற்றை

அரைத்து,

உலர்

அரவைக்

சூரணமாச்

2) கரு (அ) குரு மிளகு.

கருவியிலிட்டு

சேமிக்கவும்

3

மாதத்திற்கு இதன் மருத்துவப் பண்பு குன்றாது. 3 மாதத்திற்கு ஒருமுறை புதிதாகத் தயாரிக்க

வேண்டும். இந்த சூரணத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்து

தேனீர்

தயாரிப்பது

ப�ோல்

தீநீர்

தயாரித்து காலை மாலை குடிக்கலாம். நீரிழிவு இல்லாதவர்கள் மேற்படி சூரணம் தயாரிக்கும் ப�ோது

பனங்கற்கண்டு.

25

கிராம்

சேர்த்து

அரைத்து வைத்துக்கொண்டு சுவையான தீநீர் செய்து அருந்தலாம்

32

செப்டம்பர் 2019

தினம்

இவற்றை

5 கிராம்

50 கிராம்

உலர்அரவைக்

கருவியிலிட்டு

அரைத்து சூரணமாக சேமிக்கவும் 3

மாதத்திற்கு

இதன்

மருத்துவப்

பண்பு

குன்றாது. 3 மாத்த்திற்கு ஒருமுறை புதிதாகத் தயாரிக்க வேண்டும் இந்த சூரணத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி ப�ோல்

தீநீர்

எடுத்து

தயாரித்து

தேனீர்

தயாரிப்பது

காலை

மாலை

குடிக்கலாம். நீரிழிவு இல்லாதவர்கள் மேற்படி

சூரணம் தயாரிக்கும் ப�ோது பனங்கற்கண்டு. 25

கிராம் சேர்த்து அரைத்து வைத்துக்கொண்டு சுவையான தீநீர் செய்து அருந்தலாம்.

www.Magazine.ValaiTamil.com


எதிர்வரும் தமிழ் நிகழ்வுகள்

உங்கள் நாடுகளில் நடைபெறும் தமிழ் நிகழ்வுகளை வலைத்தமிழில் இணைக்கவும், மக்களிடம் பகிரவும்

www.Events.ValaiTamil.com சுட்டியில்

நீங்களே சேர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த சில தமிழ் நிகழ்வுகள்

Add your events at www.Events.ValaiTamil.com

www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019 33


34 செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


சப்பானியப் பேராசிரியர் சுசுமு ஓன�ோநூற்றாண்டு விழாவும் முனைவர் மு.இளங்கோவனின் த�ொல்லிசையும் கல்லிசையும் நூல் வெளியீட்டு விழாவும்

சப்பானியப் பேராசிரியர் சுசுமு ஓன�ோவின்

நூற்றாண்டு

விழாவும்,

புதுச்சேரி

அரசின்

காஞ்சி மாமுனிவர் பட்டமேற்படிப்பு மையப்

பேராசிரியர் முனைவர் மு. இளங்கோவன் எழுதிய த�ொல்லிசையும் கல்லிசையும் நூல்

வெளியீட்டு விழாவும் புதுச்சேரி, செயராம் உணவகத்தில் மயிலம்

நடைபெற்றன

ப�ொம்மபுர

ஆதீனம்

(23.08.2019).

சிவஞான

பாலய சுவாமிகள் தலைமையில் நடைபெற்ற

விழாவில் புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் முனைவர் வி. முத்து, சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துக�ொண்டு,

த�ொல்லிசையும்

கல்லிசையும் நூலினை வெளியிட்டு, தமிழ் ம�ொழியின்

சிறப்பினையும்

இன்றைய

நிலையில் உள்ள தமிழின் நிலையினையும் எடுத்துரைத்துப் பேசினார். நூலின்

திருவண்ணாமலைப் வையவனும்,

தியாகி

பெற்றுக்கொண்டனர். பேராசிரியர்

த�ொல்லிசையும் நூலை

முதல்படியினைத்

மு.அப்துல்

பாவலர் மஜீதும்

இரா.ச.குழந்தைவேலனார் கல்லிசையும்

அறிமுகப்படுத்திப்

என்ற

பேசினார்.

புதுவைப் பல்கலைக்கழகப் புலமுதன்மையர் முனைவர்

www.Magazine.ValaiTamil.com

இளமதிசானகிராமன்,

மயிலம்

தமிழ்க்கல்லூரியின்

ச.திருநாவுக்கரசு, சார்ந்த

ர�ோட்டரி

செ.திருவாசகம்

முதல்வர்

சங்கத்தைச்

ஆகிய�ோர்

வாழ்த்திப் பேசினர்.

புதுவைத் திராவிடர் கழகத் தலைவர் சிவ. வீரமணி, புதுச்சேரித் தன்னுரிமைக் கழகத் தலைவர்

வகித்தனர்.

தூ.சடக�ோபன்

மு.முருகையன்

பேராசிரியர்

முனைவர்

முன்னிலை அரங்க.

வரவேற்புரையாற்ற,

மு.இளங்கோவன்

ஏற்புரை

நிகழ்த்தினார்.சென்னைப்

துணைவேந்தர்

முனைவர்

பல்கலைக்கழகத்தின் கலந்துக�ொண்டு,

முன்னாள்

பேராசிரியர்

ப�ொற்கோ சுசுமு

ஓன�ோவின் படத்தினைத் திறந்து வைத்து,

சுசுமு ஓன�ோ தமிழ் கற்ற வரலாற்றையும் அவர்

செய்த

ஆராய்ச்சிகளையும்

எடுத்துரைத்தார். ஜப்பான் செய்த

சுசுமு

நாட்டு

சிறப்புகளை

தமிழ்மொழிக்கும்,

மக்களும்

உறவுகளை

அளவு

இருந்தது

ஓன�ோவின்

ம�ொழிக்கும்

வெளிப்படுத்துவதில் ஆராய்ச்சி

என்பதை

கண்ணோட்டத்துடன்

அரசும்

எடுத்துரைத்தார்.

ஜப்பான்

உள்ள சுசுமு

ஓன�ோவுக்கு

எந்த

வரலாற்றுக்

எடுத்துரைத்தார்.

செப்டம்பர் 2019 35


முப்பதாண்டுகளுக்கும் ம�ொழியையும் இணைத்து

ஓன�ோவின் மக்கள்

மேலாகத்

தமிழ்

த�ொகுத்து வழங்கினார். புதுவையிலிருந்தும்,

செய்த

சுசுமு

திரளாக நிகழ்ச்சியில் கலந்துக�ொண்டனர்.

என்று

அயகா

ஜப்பான்

ஆராய்ச்சி

ம�ொழியையும்

நினைவினைத்

ப�ோற்றவேண்டும்

தமிழகத்து

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக�ொண்டு, சுசுமு ஓன�ோவின்

பெருமைகளைப்

பேசினார்

கேட்டுக்கொண்டார். ஜப்பானிய மாணவி கலைமாமணி

கா.இராசமாணிக்கம்

இறைவாழ்த்துப் பாடினார். முனைவர் இரா. க�ோவலன் நன்றியுரை வழங்க, எழுத்தாளர் பூங்குழலி

பெருமாள்

நிகழ்ச்சியைத்

தமிழகத்திலிருந்தும்

தமிழ்

படம்

ப�ொற்கோ

1:

முனைவர்

ஆர்வலர்கள்

அவர்கள்

சுசுமு ஓன�ோவின் திருவுருவப் படத்தைத் திறந்துவைத்தல். அருகில் புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத்

மயிலம்

தலைவர்

முனைவர்

ப�ொம்மபுர

ஆதீனம்

வி.

முத்து,

சிவஞான

பாலய சுவாமிகள், சப்பான் நாட்டு மாணவி அயகா உள்ளிட்டோர்.

முதலாவது உலகத் தமிழிசை மாநாடு வெற்றிபெற வாழ்த்துகள்..

36 செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


தமிழகத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுவரும் நீர்நிலைகளை தூர்வாரி பாதுகாத்தல் மற்றும் மரம் நடுதல் பணிகள்

தமிழ்நாட்டின்

நிலத்தடிநீர்

அபாயகரமான

அந்தந்த ஊரில் உள்ளவர்களே கைக�ோர்த்து

சென்னை முதல் கடைக்கோடி கிராமங்கள்

பயணங்களைத் த�ொடர்ந்ததால் விளைவை

நிலையை ந�ோக்கிச் சென்றுவரும் நிலையில்

வரை அனைத்தும் குழாய் தண்ணீரை நம்பி இருந்த நிலை ப�ொய்த்துவிட்ட நிலையில் தண்ணீர்ப்

பிரச்சினை

சிந்திக்கவைத்துள்ளது. கிராமங்களில்

உள்ள

அனைவரையும்

குளங்கள்

தூர்வார

ஊர் கட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தி வீட்டிற்கு ஒருவர் தூர்வாரும் அல்லது

நிதியைக் ஊர்கூடி

பணி

அவர்கள்

செய்ய வரவேண்டும் வராததற்கு

க�ொடுத்துவிடவேண்டும்

நீர்நிலைகளைப்

உரிய

என்று

பாதுகாத்ததை

நாம் அறிவ�ோம். அந்த நிலை மாறி, இன்று www.Magazine.ValaiTamil.com

நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்து பேராசை இன்று அனைவரும் சந்திக்கிற�ோம். தமிழ்நாட்டின்

பல்வேறு

பெரும்பாலான

குளங்கள் தூர்வாரப்படாமல் ப�ோட்டுவைத்து அதை

ஆக்கிரமித்துக்

கட்டிவிட்டனர்.

காப்பாற்றுங்கள் க�ொடுத்துவரும் ஏற்பட்டுள்ள

நீர்

என்று

கட்டிடங்கள்

எஞ்சியத்தையாவது பலரும்

கூக்குரல்

தட்டுப்பாடும்,

அதனால்

நிலையில்,

ஊர்

நிர்வாகத்தால்

மட்டம்

ஐந்நூறு,

இயற்கையாக

குழாயில்

நீர்

க�ொடுக்கமுடியாது நிலையும், நிலத்தடி நீர் ஆயிரம்,

இரண்டாயிரம்

செப்டம்பர் 2019

37


என்று

ப�ோய்விட்ட

ஒவ்வொரு

பகுதிக்கேற்பப்

நிலையில்,

ஆழ்துளையில்

ப�ோட்டாலும் நீர் கிடைக்குமா என்ற பெரும் கவலை மக்களைச் சூழ்ந்துள்ளது. நிலையில்

அந்தந்தப்

நீர்நிலைகளைத்

ஆக்கிரமிப்புகளை வெளிநாடு மனிதர்கள்

பகுதிகளில்

தூர்வாரி

உள்ள

பாதுகாப்பது,

அகற்றுவது,

த�ொண்டு

இந்த

உள்நாடு,

அமைப்புகள்,

தனி

கைக�ோர்த்து நீர்நிலைகளைப்

பராமரிப்பது, மரம்நடுவது என்று பல்வேறு பணிகள்

தமிழகத்தில்

பரவலாகப்

பார்க்கப்படுகிறது.

இதில் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் CSR நிதிகள்

பல இடங்களில் நீர்நிலைகளைப்

பராமரிக்கச்

செலவிடப்படுவது

மக்களிடையே ஏற்படுத்தி

மிகப்பெரிய

வருகிறது.

நம்பிக்கையை

இந்த

வேகத்தில்

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் த�ொய்வில்லாமல் அரசும், தனியார் நிறுவனங்களும், த�ொண்டு அமைப்புகளும்,

சமூக

ஆர்வலர்களும்,

ப�ொதுமக்களும் இணைந்து நீர்நிலைகளை மீட்டெடுப்பது, மரம் நடுவது ஆகியவற்றில் கவனம்

செலுத்தினால்

தமிழகத்தின்

நீராதாரத்தை ஓரளவு மீட்டெடுக்கலாம்.

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குக் கிடைக்கும் நிதிகளை

செலவிட,

நட அரசு

நீராதாரத்

திட்டங்களுக்குச்

தடுப்பணைகள்

கட்ட,

மரம்

உறுதியான க�ொள்கை முடிவு

எடுத்தால் உறுதுணையாக இருக்கும்.

மலேசியாவில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்ற முனைவர். தெய்வ சுந்தரம் நயினார் அவர்களுக்கு

வாழ்த்துகள்...

மலேசியாவில் உள்ள தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களுக்குக் கணினித்தொழில்நுட்பத்தில் உயர்திறனை அளிப்பதற்காகத் தமிழ் ஆர்வலர்கள் தித்தியான் டிஜிட்டல் திட்டம் என்ற பெயரில் ஒரு அமைப்பை நிறுவி,

கடந்த

பல

ஆண்டுகளாகச்

செயல்பட்டுவருகின்றனர்.

ஆண்டுத�ோறும்

ப�ோட்டிகள்

நடத்தி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்திவருகிறார்கள். அரசாங்கமும் இதற்குப் ப�ோதிய ஒத்துழைப்பு அளித்துவருகிறது.

ஆகஸ்டு

3,

தேசியநிலை

ப�ோட்டி

நடத்தி,

அதற்கான

பரிசளிப்புவிழாவை

அந்த அமைப்பு நடத்தியது. விழாவின் சிறப்பு அழைப்பாளராக மலேசிய அமைச்சர் மாண்புமிகு சேவியர் ஜெயக்குமார் கலந்துக�ொண்டார்.

அந்த விழாவில் முனைவர். தெய்வ சுந்தரம் நயினார்

அவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் என்ற ஒரு விருதை அளித்துச் சிறப்பு செய்தது.

38 செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


அருட்சுனைஞர் சான்றிதழ்ப் படிப்புக்குப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

தெய்வத்தமிழ்

அறக்கட்டளைய�ோடு

தமிழ்ப்பேராயம்

இணைந்து தமிழ் அருட்சுனைஞர் சான்றிதழ்ப் படிப்பிற்குப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துக�ொண்டப�ோது…

செய்திச் சுருக்கம்

(செப்டம்பர் மாதம், 2019)

த�ொகுப்பு: இளவழுதி வீரராசு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திரு டி ராஜா, இந்திய

நீட்

ஆனார். இந்த பதவியில் அமர்ந்த முதல் தமிழர்

அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியின்

ப�ொதுச்

செயலாளர்

திரு டி .ராஜா. நிலத்தடி

நீரை

மிக

அதிகமாக

உறிஞ்சி

எடுப்பதில் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு முதல்இடம். தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் மாவட்டம் முதல் இடம்.

ம�ொத்தம் 3159 புலிகள் தான் உலகில் உள்ளன

அவற்றில் இந்தியாவில் 2977 புலிகள் உள்ளன. தமிழகத்தில் 264 புலிகள் உள்ளன. காஃபி மதிப்பு

டே

உரிமையாளர்

ரூ24000

மட்டுமே.

க�ோடிகள்.

www.Magazine.ValaiTamil.com

சித்தார்த்

கடன்

8000

ச�ொத்து

க�ோடி

மச�ோதா

ஆண்டுகளாக

நளினி

திருப்பி

அனுப்பப்பட்டதை

தெரிவிக்காதது

பிரசிகா,

திண்டுக்கல்.

ஏன்?

2

தமிழக

தமிழ்நாட்டில்

கல்லூரியில் (லய�ோலா கல்லூரி) சேர்ந்து பட்டம் பெற்றுள்ள முதலாவது திருநங்கை.

ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாரத ஸ்டேட் வங்கிக்கு 7 க�ோடி அபராதம் விதித்தது கருவூல வங்கி இங்கிலாந்து தமிழக

மற்றும்

முதல்வர்

சுற்றுப்பயணம்.

அமெரிக்கா

பழனிச்சாமி

நாடுகளில் 14

நாள்

செப்டம்பர் 2019 39


10 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக லண்டனில்

தமிழகத்தின்

46000 தமிழ்ப்பெயர்கள் புத்தகத்தை, 100 படிகள்

அமேசன் காட்டில் பற்றி எரியும் தீ.

திருமணங்களில் பூங்கொத்துக்கு பதில் இந்நூலை

இமானுவேல் மேக்ரன் கருத்து

மின்தடை.

ந�ோக்கம்

சென்னை உநீம.

த�ொடங்க நடுவண் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில்

ப�ொதுஉடைமை

சீர்குலைந்து

முடிவு

விட்டது.

லண்டன்

முதல் இடம்.

ச�ோலார்

ஆட்டோவில்

ஆஸ்திரேலியா

வந்தடைந்தனர். பிரான்ஸ் நகர

குறைக்க

நாட்டின்

அமைப்பில்

உலகை

மாணவர்கள்

கிளாரம�ோண்ட் சென்னையை

ஒப்பந்தம் கையெழுத்து.

தமிழில்

அமைக்கப்படும்.

புதிய

மாணவர்களுக்கு

வலியுறுத்தி

வலம்

மருத்துவமனையின்

கிளை

லண்டனில்

முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒப்பந்தம்.

2018 ஆண்டுகளில் இந்திய அளவில் தமிழகம்

மாசுவை

கிங்ஸ்

தமிழகத்தில்

உடல் உறுப்புக்கொடையில் 2015, 2016, 2017 மற்றும்

கார்பன்

"உலகின்

நாடு முழுவதும் 75 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள்

த�ொழிற்சங்கம் மற்றும் அரசியல் தலையீடுகளால் ஆக்கியதன்

சட்டக்கல்லூரி

நுரையீரல் எரிகின்றது" என பிரெஞ்சு அதிபர்

வாங்கி பரிசாகக் க�ொடுங்கள். - வைக�ோ

கழகங்களை

ஆவது

நாமக்கல்லில் த�ொடங்கப்பட்டது.

வாங்கி இருக்கின்றேன். நீங்களும் வாங்குங்கள்.

ப�ோக்குவரத்துக்

13

ச�ொற்களை விருதுகள்.

பாண்டியராசன் தகவல்.

வரும்

சென்னை

உருவாக்கும்

அமைச்சர்

உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன் ப�ோட்டியில் ஜப்பானின் பட்டம்

பெரான்ட்

நச�ோமி

வென்ற

ஒகுஹாராவை

முதலாவது

பெருமை பெற்றார் பி வி சிந்து

சீரமைக்க

தமிழக அரசு இடமான திடக்கு

பிரிசில்லா பாண்டியன். சென்னை வழக்குரைஞர்

1970

முதல்

இந்தியர்

முதல் பெண்.

என்ற

சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட்

கிரிக்கெட்

சங்கம்

வேண்டிய குத்தகை பாக்கி 2081 க�ோடி.

மன்ற ப�ொறுப்புக் குழுவுக்குத் தேர்வு பெற்றுள்ள

வீழ்த்தி

தர

100 புதிய விளையாட்டு அரங்கங்கள் கட்டப்படும். அமைச்சர் செங்கோட்டையன்.

சிந்தனைகள்

டாக்டர் எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி

எண்ணங்களை மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் ,நாம் நமது எதிர்காலத்தை மாற்றி அமைக்கலாம்.

உண்மை எண்ணங்கள் என்பது வீட்டிற்கு

ஓடு

ப�ோடுவது ப�ோன்றது, வீட்டிற்கு புதிய ஓடுகள் ப�ோடலாம், ஆனால் ஓடுகளைத் தாங்க வேண்டிய சரங்கள் - மரச்

சட்டங்கள் - மூங்கில் பிளாச்சுகள் -

சரியாக இருந்தால்தான் ஓடு நிற்கும்.

ஓட்டைத் தாங்க சுவர்கள் இருப்பது

ப�ோல, எண்ணங்களைத் தாங்க நம்பிக்கை இருக்கவேண்டும். நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் வாழ்வு என்ற கூரை விழுந்துவிடும்.

40 செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


கேள்வி:

ஐயா, முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் என்ற பழம�ொழி இக்காலத்திற்குப் ப�ொருந்துமா?

பதில்: அந்தப் பழம�ொழிக்குக் காலையில் தவறு செய்தால் மாலையில் துன்பம் வரும் என்பது நேரிடையான ப�ொருள். செயலுக்குத் தானாகவே விளைவு வரும். அது உடனடியாகவும் இருக்கலாம், தாமதித்துப் பத்து வருடங்கள் கழித்தும் வரலாம். செயலுக்குத் தக்க விளைவு இருக்கிறது. செயலுக்கும் விளைவிற்கும் கால தூரம் என்று ஓர் கணக்கும் இருக்கிறது. அது அந்தந்தச் செயலைன் தன்மையை ஒட்டியும் ஏற்படும். மனிதனின் செயல் எந்த இடத்தில் இயற்கையினுடைய இயல்பான சட்டத்திற்கு முரண்படுகிறத�ோ, அந்த முரண்பாடே அங்கே துன்பமாகிறது. எந்தச் சிக்கலை

எடுத்தாலும்

சரி,

எந்தத்

துன்பத்தை

எடுத்துக்

க�ொண்டாலும்

அது இயற்கைய�ோடு க�ொண்ட முரண்பாட்டின் அடையாளம் தான்.

சரி,

சாப்பிட்ட

சாப்பாடு உடலில் ஜீரணம் ஆவதற்கு ஓர் ஒழுங்கமைப்பு இருக்கிறது. உணவில் அளவுமுறை இருக்கிறது. செரிமானம் ஆக காலம் வேண்டும். அதை மதிக்காமல் அதிகமாகச் சாப்பிட்டால் என்ன ஆகும்? அஜீரணம் வருகிறது: பேதி வருகிறது: அதனால் துன்பம் வருகிறது. இதையெல்லாம் உணரும் ப�ோது பழம�ொழியின் கருத்து சரிதான்.

www.Magazine.ValaiTamil.com

சூலை 2019

41


சமையல்

தினை பாயசம் தேவையானவை : 1. தினை - 250 கிராம் 2. பனை வெல்லம் - 200 கிராம் 3. காய்ச்சிய பால் - 250 மி.லி 4. முந்திரிப் பருப்பு - 15 5. ஏலக்காய் - 5 6. உலர்ந்த திராட்சை - 15 7. நெய் - 2 தேக்கரண்டி.

செய்முறை:

1. ஒரு பாத்திரத்தில் நான்கு கப் தண்ணீர்விட்டு, அதில் தினையைப் ப�ோட்டு நன்கு வெந்ததும், வெல்லத்தைத் தூளாக்கிப் ப�ோடவும். 2. 10 நிமிடம் மிதமான சூட்டில் வேகவிட்டு, கடைசியாகப் பால் சேர்க்கவும். முந்திரி, திராட்சையை நெய்யில் வறுத்து ப�ோடவும். 3. கடைசியாக ஒரு கலக்குக் கலக்கி இறக்கும்போது, ஏலக்காயைப் ப�ொடித்து சேர்க்கவும்.

பலன்கள்:

இனிப்பில் ஏலக்காயைக் கடைசியாகப் ப�ோடுவது வெறும் வாசத்துக்கு மட்டும் அல்ல. இனிப்பின் சளி பிடிக்கும் தன்மையையும் செரிக்கத் தாமதிக்கும் மந்தத் தன்மையையும் ஏலம் சரிக்கட்டிப் பாதுகாக்கும். 2500 -க்கும் மேற்பட்ட சமையல் செய்முறைகளைக் காண :

www.valaitamil.com/recipes

ADVERTISE AND SUPPORT VALAITAMIL MONTHLY MAGAZINE உங்கள் த�ொழிலை

உலக அளவில் விரிவுபடுத்த விருப்பமா?

வேறு நாடுகளில் ஏற்றுமதி / இறக்குமதி த�ொடர்புக�ொள்ள விருப்பமா? பிறந்தநாள் வாழ்த்து, திருமண வாழ்த்து பகிர விருப்பமா?

மிகக்குறைந்த கட்டணத்தில் வலைத்தமிழ் மாத இதழில் விளம்பரம் செய்து ஆதரவு தாருங்கள்.. Monthly, Quarterly, Annual advertisement Promotion options are available. Write to 42 us at Magazine@ValaiTamil.Com

www.Magazine.ValaiTamil.com


www.Magazine.ValaiTamil.com

சூலை 2019

43


44 செப்டம்பர் 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019 45


வலைத்தமிழ் ம�ொட்டு அமெரிக்காவில் பயணிக்கும்

தமிழ்

குழந்தைகளுடன்

பதின�ொரு

பேர்

க�ொண்ட

வலைத்தமிழ் ம�ொட்டு ஆசிரியர் குழு இதை

மிக முக்கியத் தேவையாக உணர்ந்து, பலரின் ஆல�ோசனைகளை உள்வாங்கி இந்த இதழை

உங்கள் கைகளில் க�ொண்டு வந்து சேர்க்கிறது. உலகெங்கும் தலைமுறை

வாழும்

தமிழை

தமிழர்களின் பல்வேறு

அடுத்த

வகையில்

ஆர்வமுடன் கற்றுவரும் நிலையில் இவ்விதழ் குழந்தைகளுக்கும்,

தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கும்,

தமிழ்ச் சங்கங்களுக்கும், மிகவும்

பயனுள்ளதாக

நம்புகிற�ோம். இது

ஒரு

பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கும்

மின்னிதழாக

தேவைப்படும்

தனி

அமைப்புகளுக்குத் அச்சுப்பிரதியை

நபர்கள்

அச்சிட்டு

என்று

மட்டுமன்றி மற்றும்

தேவையான வழங்கும்

ந�ோக்கிலும் இது வடிவமைக்கப்படுகிறது.

இதில் சிறுவர்களுக்கு ஆர்வத்தைத் தூண்டும் பல்வேறு உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களின் குழந்தைகள்

ஆங்காங்கே உள்ள தமிழ்ப்பள்ளிகளில் தமிழ்

ம�ொழியை ஆர்வமுடன் கற்றுவரும் நிலையில், அவர்களுக்கென்று நம்

தாய்மொழியில்

ஏற்பட்டுள்ளதை

ஒரு

பன்னாட்டு

உருவாக்கும்

அறிந்து

,

இதழ்

தேவை

“வலைத்தமிழ்

ம�ொட்டு” என்ற சிறுவர்களுக்கான மாத இதழ் ஏப்ரல்

2019

முதல்

வெளிவருகிறது.

46 செப்டம்பர் 2019

வட

விளையாட்டுகள்,

கதைகள்,

படைப்புகள் என்று சிறுவர்களே முழுமையாகப்

படிக்கும் வகையில், அவர்களது தமிழ் கற்றலை மேலும்

செம்மைப்படுத்தும்

ந�ோக்கிலும்

இவ்விதழ் வெளிவரவிருக்கிறது. மின்னிதழை இலவசமாகப் தேவையின்

பெற

விருப்பத்தை

www.Mottu.ValaiTamil.com பதிவுசெய்க.

வும்,

அச்சுப்பிரதி

தெரிவிக்கவும்

இணையத்தளத்தில்

www.Magazine.ValaiTamil.com


வாழ்த்துகள்.. முனைவர்.இரவிசங்கர் கண்ணபிரான்

www.Magazine.ValaiTamil.com

செப்டம்பர் 2019 47


48 சூலை 2019

www.Magazine.ValaiTamil.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.