ZwembadBranche #73

Page 24

‘Een school die niet mee doet heeft iets uit te leggen aan de ouders’ Het bezoekersaantal in het Twentebad in Hengelo groeide vorig jaar met maar liefst 12 procent. De natte gymlessen in het bad helpen daar zeker aan mee. Alle scholen in de gemeente doen mee. Jonge kinderen leren daardoor op jonge leeftijd sporten en bewegen. Sportprogrammeur Bertil Pepers van Hengelo Sport is nog altijd aanjager van het twaalf jaar geleden door hem gestarte project.

Het was crisis, toen ook al. De financiële crisis zette de wereld in 2008 op zijn kop. Waterpolocoach Bertil Pepers had een vaste baan en kreeg ineens de kans om iets anders te doen. Hij besloot in het diepe te duiken. “Sport is altijd mijn passie geweest. Ik kon van mijn hobby mijn beroep maken.” In Hengelo ging het destijds over een mogelijke overkapping van het openluchtbad. Het was een lang gekoesterde wens van de Zwem- en Waterpoloclub WS Twente en Pepers zat op de eerste rij. In het Duitse Uerdingen werd de nodige inspiratie opgedaan. Een luchthal moest er komen, een Bloashal op z’n Twents. De politiek ging overstag. Pepers zag de kans voor open doel. “De verenigingen maakten vooral in de avonduren gebruik van de Bloashal. Natuurlijk was het zonde om enkel voor de avonduren en de weekenden het water op te warmen. Overdag was er volop ruimte om invulling te geven aan bewegingsonderwijs.” Tot zijn eigen verrassing werd Pepers gevraagd om het beweegprogramma van de grond te tillen. Vanuit het niets ontwikkelde hij een totaalpakket, waarin de natte gymles van voorheen Fit2School en nu SWIM een belangrijke plaats inneemt. Hoe hij het deed? Het antwoord is Twents nuchter. “Gewoon beginnen.”

24

ZWEMBADBRANCHE

Verbinding Wat meehielp: Hengelo behoorde tot de eerste 30 gemeenten in het land die een zogeheten combinatiefunctionaris mocht aanstellen. Het Rijk nam in de pilot alle loonkosten voor zijn rekening. In de financiële crisis was het een aanmoediging voor de gemeente Hengelo die grote waarde hecht aan een goed sportaanbod voor kinderen. Pepers: “Alle puzzelstukjes vielen in elkaar.” Natuurlijk was het pionieren in die beginjaren. Pepers legde meteen de verbinding met het basisonderwijs. “In het eerste jaar deed al de helft van het aantal scholen mee.” Ook werd een brug geslagen met de wijksportconsulenten in de gemeente. In eerste termijn om niet in elkaars vaarwater te zitten bij het organiseren van activiteiten. Al snel zag iedereen in het werkveld de meerwaarde van één grote sportorganisatie. Ook de verantwoordelijk wethouder geloofde in de synergie. Het resultaat: Hengelo Sport, een sportstimuleringsafdeling met 6 fte en 12 medewerkers. Pepers is één van de twee fulltime krachten. Het mooie van de constructie: de medewerkers zijn deels actief in het Twentebad, maar ook daarbuiten. “De banen zijn daardoor een stuk afwisselender en interessanter geworden.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.