Page 1

ZWEMBADBRANCHE #61 - NOVEMBER 2017 - JAARGANG 13


MOVABLE FLOORS AND BULKHEADS FOR PUBLIC POOLS

SPRAY PARKS ADDING FUN TO YOUR POOL

POOL COVERS FOR PUBLIC POOLS

MOVABLE FLOORS AND THERAPY EQUIPMENT

ACRYLIC POOL WINDOWS AND MOVABLE FLOORS

WWW.VARIOPOOL.NL ZBB advertentie 200x250 template.indd 1

29-8-2017 11:13:51


• Masterclass Zwemwaterfiltratie • Masterclass Zwemwaterchemie (niveau 1, 2 en 3) www.hellebrekers.nl/masterclass


Uw totaalleveranciers van

ZWEMBADINRICHTINGEN

VDH Leerdam is al ruim 40 jaar specialist in zwembadinrichtingen. U kunt bij ons terecht voor maatwerk in roestvaststaal, les- spel- trainings- en wedstrijdmaterialen, elektronische tijdwaarneming van wedstrijden, beweegbare bodems en LED schermen met bijbehorende exploitatiesoftware. Met ons brede aanbod kunnen wij de complete inrichting van uw zwembad verzorgen.

Badim is al ruim 45 jaren leverancier van kwaliteitsmaterialen voor openbare zwembaden op het gebied van spel, les en recreatief zwemmen, alsmede meubilair, waterbehandeling, EHBO & MIVA, aqua-jogging en -fitness. Veel van onze producten worden in eigen beheer ontwikkeld. Persoonlijk contact, kwaliteit, snelle service en een aantrekkelijk aanbod staan bij ons voorop.

www.vdh-leerdam.nl | info@vdh-leerdam.nl | 0345 615266

www.badim.nl

|

info@badim.nl

|

050 3050047


IN DIT NUMMER

8

14

12

26

36 8

Zwemveiligheid in Nederland: kennis omzetten in kansen

31

40 31

12

‘Sociale controle is onbetaalbaar’

14

Waarborging toekomst zwembadbranche

36 42

26

Fotowedstrijd ‘Zeg Het Met Foto’s’

46

42 ZwembadBranche Awards 2017 NBZ en Nationaal Platform Zwembaden | NRZ werken samen aan een veilige branche Terugblik #ZBBD17 BedrijvenIndex

ZWEMBADBRANCHE

5


Wat komt er op jouw Thank You Note?​ Laatst las ik een artikel over iemand die een dankbaarheidsdagboek bijhield. I​k had geen idee wat het was, de laatste keer dat ik in een dagboek schreef was ik een tienermeisje. Maar een dankbaarheidsdagboek, nee daar had ik nog nooit van gehoord. Toch maar even snel gegoogeld voor ik te horen kreeg onder welke steen ik heb gelegen de laatste tijd… Al snel werd het mij duidelijk: in deze maatschappij waar we van alles moeten, helpt dit om vooral blij te zijn met wat we hebben. En ik denk dat ik inderdaad onder een steen heb gelegen want Oprah Winfrey houdt al jaren zo’n dagboek bij en Brené Brown raadt het iedereen aan. ​Voor wie Brown niet kent, haar bestseller ‘De kracht van kwetsbaarheid’ stond in ons lijstje ‘Leesvoer voor de zomer’​. Hierin beschrijft Brown wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen ​in een wereld die gericht is op perfectionisme. We houden liever de schijn op dan dat we onze kwetsbaarheid tonen. Dit vinden we een teken van zwakte, maar het maakt ons juist krachtig. De ‘kwetsbare leider’ noemt Brown dat. Daarnaast is bewezen dat ons brein er meer op is gericht om dingen te onthouden die niet goed gaan, dan dingen die wel goed gaan. Dit is een overlevingsstrategie voor in de jungle, maar om te voorkomen dat we blijven hangen in onze fouten is een dankbaarheidsdagboek een oplossing. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het je gelukkiger, gezonder en zelfverzekerder maakt. Als je de dag ermee afsluit, slaap je ook nog eens langer en beter. Er is zelfs een dankboek waarin je dagelijks drie dingen kunt noteren waarvoor je dankbaar bent en waarom. En natuurlijk zijn er, zoals het hoort in deze tijd, ook speciale apps voor.

Direct moest ik denken aan de Late Night Show ​van ​ Jimmy Fallon​, met als terugkerend item de ‘Thank You Notes’. Hierbij schrijft Fallon op de fenomenale muziektonen van The Roots een bedankje. Natuurlijk was dit vaak bedoeld als grap, maar zelfs Jimmy Fallon was ook wel eens serieus. Legendarisch zijn dan ook de notes die hij maakte met Barack en Michelle Obama. Echt de moeite waard om eens terug te kijken. Voor nu werk ik graag even aan mijn eigen ‘Thank You Notes’​om op te schrijven waarvoor ik dankbaar ben.​​ Bedankt – alle zwemonderwijzers dat jullie het water weer voor zoveel kinderen veiliger hebben gemaakt. Bedankt – alle toezichthouders voor jullie engelengeduld en oplettendheid zo blijft het zwemmen een feestje. Bedankt - alle managers dat jullie steeds weer op inspirerende wijze het zwembad weten te managen, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Bedankt – alle trouwe lezers en fans op social media dat jullie onze berichten lezen, liken en delen. Bedankt –​​​alle bezoekers van onze evenementen​​en al onze partners die deze evenementen mogelijk maken, jullie betrokkenheid geeft ons heel veel energie. Bedankt – iedereen die steeds weer met passie werkt in deze branche om jong en oud een leven lang plezier te laten beleven aan water, in welke vorm dan ook! Het is waar. Het voelt goed om eens op te schrijven waar je dankbaar voor bent​. Ik ​kan het echt iedereen aanraden​. Dus: wat komt er op jouw ‘Thank You Note’?​ Laat het ons weten via onze facebook pagina.

info@zwembadbranche.nl • twitter.com/zwembadbranche • facebook.com/zwembadbranche

6

ZWEMBADBRANCHE


Zwemveiligheid in Nederland: kennis omzetten in kansen In april 2016 ging NL Zwemveilig van start. Het project is gericht op het verzamelen van cijfers en kennis over zwemonderwijs, zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland. Door kennis te verzamelen kan de zwemveiligheid naar een hoger niveau worden getild. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ coördineert het project namens de zwembadbranche, het ministerie van VWS ondersteunt NL Zwemveilig. Het afgelopen jaar zijn veel onderzoeken verricht door onder andere het Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool Groningen en Kenniscentrum Sport. Inmiddels is de rapportage met de opbrengsten aangeboden aan het ministerie van VWS en verstuurd naar de Tweede Kamer. Wat heeft het project tot nu toe concreet opgeleverd?

Wanneer we het over zwemveiligheid hebben, gaat het al heel snel over het beheersen van vaardigheden. Een duik in de (grotendeels buitenlandse) literatuur bevestigt dat er een duidelijke relatie is tussen zwemveilig zijn en het beheersen van algemene vaardigheden zoals te water gaan, drijven, onder water oriënteren, draaien, ontspannen ademhalen en verplaatsen over een afstand. Deze vaardigheden zijn ook de basis van de examenprogramma’s van het ZwemABC. Je kunt ze gebruiken om jezelf te redden wanneer je onverwacht in een lastige situatie in het water terecht bent gekomen. Is er sprake van een verdrinking van een jong kind? Dan vragen we ons direct af of het kind wel een zwemdiploma heeft. Het bezit van een zwemdiploma heeft een directe relatie met zwemveiligheid.

Diplomabezit Het is goed om te kijken naar het diplomabezit van kinderen, wanneer je iets wilt zeggen over de zwemveiligheid in Nederland. Uit onderzoek van het SCP in 2012 bleek dat 19% van de kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar gemiddeld geen enkel zwemdiploma bezit. Voor kinderen van 11-16 jaar was dit 5%. Uit nog in dit najaar te publiceren cijfers blijkt dat deze percentages in 2016 nog iets zijn gedaald. Uiteindelijk leren dus veel kinderen in Nederland zwemmen en halen ze één of meer zwemdiploma’s. Voor het grootste deel wordt dit

8

ZWEMBADBRANCHE

opgepakt door de ouders, het hoort bij de opvoeding. Maar wij weten ook uit hetzelfde onderzoek dat kinderen uit de grote steden, uit arme gezinnen en van niet westerse herkomst minder vaak een zwemdiploma halen. Voor hen is het schoolzwemmen een belangrijke voorziening om het diploma te halen.

Schoolzwemmen Dat blijkt ook uit onderzoek van het Mulier Instituut (september 2017) bij scholen en gemeenten naar het schoolzwemmen in Nederland. Het aantal scholen dat schoolzwemmen aanbiedt, is de afgelopen jaren enigszins verder gedaald van 34 naar 32%. Het aantal gemeenten dat nog schoolzwemmen ondersteunt, is gedaald van 43 % in 2012 naar 30% in 2016. In de grote gemeenten wordt het schoolzwemmen vaker aangeboden dan in kleine gemeenten. Daar is het ‘traditionele’ schoolzwemmen, gericht op het halen van een zwemdiploma, van groter belang omdat er immers meer kinderen zijn zonder zwemdiploma. Voor kinderen die al een zwemdiploma hebben gehaald, worden andere programma’s aangeboden. Het ‘traditionele’ schoolzwemmen lijkt niet meer te bestaan, meer dan de helft van de scholen biedt (ook) een vorm van natte gymles aan. Schoolzwemmen is volop in ontwikkeling, zo blijkt ook uit praktijkvoorbeelden die door het Kenniscentrum Sport zijn gepubliceerd.


Erbij horen

Blijven zwemmen

Een zwemdiploma halen betekent dat de mogelijkheid ontstaat om mee te doen aan allerlei zwemactiviteiten. Uit een casestudie over de betekenis van het zwemdiploma van Martijn Grolleman (‘De kracht van het zwemdiploma’, Hogeschool Windesheim) blijkt hoe belangrijk dit is voor kinderen met een lichamelijke beperking, gedrags-, leer of ontwikkelingsachterstand. Grolleman onderzocht waarom het halen van een zwemdiploma voor hen zo belangrijk is. Ouders zien het naast het behalen van zwemveiligheid, ook als de beloning voor het doorzettingsvermogen van hun kind. Voor de kinderen zelf betekent het vooral dat ze ‘erbij’ horen en aan allerlei dingen mee kunnen doen. Een conclusie is dat het halen van een zwemdiploma voor deze kinderen van belang is en ook mogelijk is, mits ze er voldoende tijd voor krijgen. En dat is ook een punt van discussie, want voor deze doelgroep duurt het leerproces lang. Sluit de zwemles van vandaag de dag wel bij hen aan? Mag het leren zwemmen nog wel lang duren of moet het vooral heel snel? En levert dit dan wel zwemveiligheid op?

In de discussie over snel(ler) leren zwemmen wordt het halen van een zwemdiploma veelal gelijkgesteld aan zwemveilig zijn. Maar of je je daadwerkelijk kunt redden in een situatie hangt óók af van het onderhouden van je vaardigheden. Nederlanders lijken zich hiervan redelijk bewust zo blijkt uit een onderzoek (Nederlanders over zwemveiligheid) van het Mulier Instituut. Hoewel bijna driekwart van de Nederlanders denkt dat je het zwemmen nooit meer verleert, vindt daarnaast ruim de helft dat het belangrijk is om regelmatig te gaan zwemmen om zo je vaardigheden te onderhouden.

Turbozwemmen Afgelopen zomer stonden deze vragen volop in de belangstelling. Het ging over turbozwemmen en over de leeftijd om met zwemles te starten. Geopperd werd dat kinderen beter pas op 5-jarige leeftijd met leren zwemmen kunnen beginnen. Ze zouden dan veel sneller leren en dus ook eerder een zwemdiploma halen. Met turbozwemmen wordt het diploma in een nog kortere tijd gehaald. En dat lijkt dan ideaal voor de moderne ouder en kinderen. Vergeten wordt dat een kind onder de 5 jaar ook per ongeluk in het water kan vallen en dan niet in staat is om zichzelf in veiligheid te brengen. Uit het overzicht van verdrinkingscijfers, verzameld door het Mulier Instituut, blijkt dat verdrinking juist bij deze leeftijdsgroep meer voorkomt.

Dynamiek Binnen het project NL Zwemveilig wordt zwemveiligheid gezien als een dynamisch gegeven. Of iemand zwemveilig is wordt beïnvloed door drie groepen factoren die te maken hebben met de persoon, de omgeving en de activiteit/de uitdaging. Zwemvaardigheid is dan een onderdeel van zwemveiligheid. Naast vaardigheden bepalen onder meer ook zelfvertrouwen en omstandigheden als watertemperatuur, waterdiepte, kleding, stroming of golven of iemand kan overleven en veilig kan bewegen in water. Ook omgevingsfactoren als de aanwezigheid van ouders of toezichthouders spelen een belangrijke rol.

Hoger niveau Het doel van NL Zwemveilig is om de zwemveiligheid in Nederland naar een hoger niveau te tillen door kennis te verzamelen over de invloed van al deze factoren. Het eerste jaar heeft al veel interessante kennis opgeleverd. En het project is nog niet afgelopen. Er wordt nog volop gewerkt aan het afronden van inventarisaties en onderzoeken. Houd de publicaties op www.nlzwemveilig.nl in de gaten.

ZWEMBADBRANCHE

9


UW SPECIALIST IN ZWEMBADAFDEKKINGEN OP MAAT EN VOOR ELK BUDGET

WWW.VARIODECK.NL

UW STARTBLOK NAAR SUCCES! voor binnen en buiten zwembaden

Nylo Food & Protective Coatings B.V. T: +31(0)518 418 012 | info@nylocoatings.nl | www.nylocoatings.nl Voldoet aan de verplichte Europese NEN-Norm 7909 - eis slipweerstand

Nylo Food & Protective Coatings B.V. T: +31(0)518 418 012 | info@nylocoatings.nl | www.nylocoatings.nl Voldoet aan de verplichte Europese NEN-Norm 7909 - eis slipweerstand


Generatie Y komt er bij… Onlangs was ik aanwezig op de ZwembadBranche Dag. Ik ben daar vaker geweest en het valt me op dat deze beurs de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een evenement waar de hele branche blij mee is. Verdeeld over meerdere hallen staan een ondernemers die diensten en producten aanbieden. Ook zijn er verschillende opleidende instanties en platforms aanwezig en wordt er ruimte gegeven om diverse diplomalijnen te presenteren. Ik vind het goed voor de branche dat al deze aanbieders - letterlijk - naast elkaar kunnen (be)staan. Deze dag heb ik ook een workshop bijgewoond die ging over het kritische gedrag van ouders en hoe je daar mee om kunt gaan. Gijs van der Kam leidde deze workshop, hij heeft daar als locatie­ manager en als (voormalig) zwemlesgever ook mee te maken. Bovendien heeft hij zich vanuit persoonlijke interesse hierin verdiept. In zijn workshop heeft Gijs van der Kam het over het verband tussen de leeftijd van de ouders en de algemene kenmerken die daar bij horen. Wanneer je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de zwemouders zie je dat we nu zitten in een overgangsfase van ouders uit de generatie X (geboren tussen 1961 -1980) naar ouders uit de generatie Y (geboren tussen 1981 – 1995). En dat betekent simpel gezegd dat we te maken krijgen met ouders die ander gedrag vertonen dan we gewend zijn. Generatie Y, ook wel Millenials genoemd, heeft een aantal gemeenschappelijke kenmerken die samenhangen met de gebeurtenissen in de wereld. Dit is de eerste generatie die is opgegroeid met internet en social media, die geconfronteerd werd met terreuraanslagen zoals die van 11 september en de grote crisis op de beurs. Hierdoor zijn zij zich bewust van hun kwetsbare financiële situatie. Daarnaast kan hun leven duur zijn door het hoge aantal echtscheidingen en het aflossen van studieschuld. Dit maakt dat zij bijzonder kritisch zijn op het uitgeven van geld. Bovendien zijn door het veelvuldig gebruik van social media en de vele (digitale) vrienden recensies belangrijk. Dit zorgt ook voor sociale druk, Facebook wordt niet voor niets ‘FakeBook’ genoemd… Wanneer je alleen succesverhalen leest kan het ‘echte’ leven wel eens tegenvallen.

Zwemouders van de generatie Y hebben geleerd dat het van belang is om zo veel mogelijk uit het leven te halen. Dit betekent dat een carrière gecombineerd moet worden met reizen, hobby’s, vriendengroepen en een gezin. Met als resultaat een chronisch tijdgebrek en dus raakt men snel geïrriteerd als zij tijd moeten steken in iets wat niet werkt. Over het algemeen zijn Millenials beter opgeleid dan de vorige generaties. Dit betekent dat zij mondig zijn en assertief handelen met meer zelfvertrouwen. Het argument ‘zo doen we dat altijd’ geldt dan niet meer. Zij geven niet om grote beloftes, maar willen echt gezien worden. Dus: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Zo samengevat kun je meteen zien waarom lesgevers vaak verzuchten dat ouders tegenwoordig zo lastig kunnen zijn. Zij zijn kritischer op hun geld én kritischer op hun tijd. Ze kennen vooral de succesverhalen van andere ouders en willen ook succes voor het eigen kind. Wanneer het niet helemaal naar wens verloopt, zijn zij in staat om kritiek hierover te staven met ‘feiten’ die zij ‘gegoogled’ hebben. En dan zijn zij ook nog mondig genoeg om dit te uiten. Gelukkig hebben zij ook nog een laatste kenmerk waar we in de zwembaden écht ons voordeel mee kunnen doen. Zij zijn namelijk erg teamgericht en willen graag betrokken worden. En daar kunnen wij dankbaar gebruik van maken door hen proactief te benaderen bij (leer)problemen. Samen met hen kun je dan een plan van aanpak maken waarbij je duidelijk afspreekt wat je zelf gaat doen én wat de ouders kunnen doen. Ouders krijgen zo hun eigen rol in het leerproces, voelen zich meer betrokken en kunnen medeverantwoordelijk zijn. Daar kunnen wij zeker de komende 15 jaar mee vooruit. Pas daarna krijgen we te maken met ouders van generatie Z (geboren 1996 – heden). Er is nog maar beperkt kennis over hun kenmerken. Onze kleinkinderen maken deel uit van de late generatie Z. Elke week mogen wij een dagje voor hen zorgen en hun gedrag observeren. Daarom kan ik met enige zekerheid alvast enkele kenmerken voorspellen: zij zijn grappig, lief, zorgzaam naar elkaar, creatief, flexibel en gevoelig. De toekomst is dus hoopvol. :)

column Claartje Driessen Wil je reageren op de column van Claartje, mail naar claartje@drie-essen.nl ZWEMBADBRANCHE

11


‘Sociale controle is onbetaalbaar’

In de driehoek tussen esthetiek, functionaliteit en veiligheid wemelt het van conflicterende belangen. In dat spanningsveld zoekt de architect voortdurend naar de beste oplossingen. Wat niet meehelpt: de uiteindelijke exploitant van het zwembad zit vaak niet of te laat aan tafel. Bovendien wordt in het programma van eisen bijna altijd de nadruk gelegd op middelen, zonder dat daarbij het te realiseren doel duidelijk omschreven is. Jakko Koenis vertelt over zijn praktijkervaringen. Bij elk project een stap vooruit zetten. Leren van gemaakte fouten. Dat is wat Slangen+Koenis Architecten nastreven. Met bij ieder ontwerp maximale aandacht voor veiligheid. Letselschade voorkomen natuurlijk. Maar ook zorgen voor een veilig gevoel. Een gevoel van geborgenheid creëren, bij zowel de gast als de medewerker. Rekening houden met alle eisen op het gebied van hygiëne, ook dat hoort erbij. In hun ontwerpen hebben ze steeds de sociale veiligheid voor ogen. Duidelijke zichtlijnen in heel de accommodatie, daar gaan ze voor. In het ideale zwembad komen geen dode hoeken voor, evenmin doodlopende gangen. Waar ze altijd voor pleiten: een centrale hal, met een balie die zicht geeft op zoveel mogelijk functies: kleedgebied, toegangscontrole, het voorterrein en als het even kan ook de fietsenstalling. Koenis gelooft in de kracht van het menselijk oog. ”Camera’s zijn een slechte zaak.’’

12

ZWEMBADBRANCHE

Klantgedreven organisatie Wat de ontwerpen bij Slangen+Koenis Architecten kenmerkt: transparantie. ”Ik vind het belangrijk dat gasten door andere mensen worden gezien.’’ Die transparantie staat soms haaks op de privacy, raakt de persoonlijke levenssfeer. Met name in de buurt van kleedaccommodaties is er sprake van een botsing van doelstellingen. Voor Koenis is het een belangrijk uitgangspunt: transparantie is en blijft voor hem de eerste voorwaarde. Hij wil niet betweterig klinken. Samen met de direct betrokkenen werken aan de beste oplossingen, dat is zijn drijfveer. “Maar sociale controle is onbetaalbaar. Het is goed dat mensen overal het gevoel hebben dat ze gezien kunnen worden.’’ Natuurlijk moet hij soms flink discussiëren met opdrachtgevers en toekomstige gebruikers. “In het omkleedhokje heb je privacy, daarbuiten niet. Het creëren van doorzichten bij kleedaccommodaties


werkt preventief. Camera’s zijn enkel reactief. Ze helpen misschien achteraf bij het oppakken van daders. Maar dan is het kwaad al geschied.’’ Evenmin is Koenis een voorstander van kleedsystemen met doorloopcabines. “Natuurlijk is dat een plus bij hygiëne en onderhoud. Maar in een dergelijk systeem is vaak sprake van een onveilig doodlopend einde.’’ Door te kiezen voor glasplaten, in plaats van dichte schotten, is een transparante oplossing voor handen. In de praktijk ontmoet hij veel weerstand als het onderwerp ter sprake komt. Steevast gaat het dan over de financiële gevolgen. “Het is maar net wat je belangrijk vindt: lagere schoonmaakkosten of een gast die zich veilig voelt. Voor wie een klantgedreven organisatie wil zijn, lijkt mij het antwoord duidelijk.’’

Open balie Hospitality moet je volgens Koenis in het hele gebouw voelen. Duidelijke looplijnen zijn een voorwaarde om de gast zich thuis te laten voelen in de accommodatie. “Je moet je gemakkelijk kunnen oriënteren, ongeacht hoe vaak je de accommodatie bezoekt.’’ Daarover is iedereen het wel eens. Anders wordt het als het open balie-concept ter sprake komt. “Je hebt nog steeds medewerkers die het liefst achter gepantserd glas zitten.’’ Dat soort afgesloten ruimtes passen niet meer in de huidige tijd. Zwembaden moeten zich in een veranderende samenleving transformeren van een productgerichte organisatie naar een op de buitenwereld gerichte speler, met een open oog voor alle ontwikkelingen op de bewegingsmarkt. Koenis ziet wat dat betreft positieve ontwikkelingen. “Vroeger had je vooral beheerders die op de winkel pasten. Gelukkig is dat een uitstervend ras. Nu ontmoet je steeds vaker moderne managers die de wensen van de klant daadwerkelijk centraal stellen. En die ook hun medewerkers weten te overtuigen van de noodzaak van een open balie.’’ Natuurlijk moet je daarbij ook rekening houden met de veiligheidsgevoelens van medewerkers. Die oplossingen zijn in ruime mate voor handen, zegt Koenis. “Inclusief een direct te bereiken backofficeruimte die afgesloten kan worden.’’

Letselpreventie Koenis kent ook genoeg herkenbare voorbeelden als het gaat over het spanningsveld tussen letselpreventie en exploitatie. De plek van de beweegbare bodem in het ontwerp bijvoorbeeld. “Vaak wordt geëist dat die beweegbare bodem dicht bij het horecagedeelte wordt gesitueerd, zodat ouders de zwemlessen van hun kinderen goed

kunnen volgen en een kop koffie drinken. Terwijl het een stuk veiliger is om de zwemzaal binnen te komen via het ondiepe gedeelte. Kort door de bocht gezegd: de commercie wint het in dat soort gevallen van de veiligheid.’’ Een vergelijkbaar twistpunt is de plek van de startblokken in het wedstrijdbad, in relatie tot die beweegbare bodem. Door beide voorzieningen aan dezelfde kant van het bad te situeren, creëer je volgens Koenis een potentieel gevaarlijke situatie. “Toch wordt daar soms voor gekozen en botsen de sporttechnische randvoorwaarden op dat moment met de veiligheid.’’ Bij de materiaalkeuze is er ook vaak sprake van conflicterende belangen. Neem de spreekwoordelijke witte perrontegel. Vaak wordt er voor gekozen, zonder dat duidelijk is waarom, zonder het doel voor ogen. “Het oogt fris, hoor je dan. Maar je ziet er wel veel vervuiling op, is de vervolgzin. Nog even los van aspecten als gladheid en antislip. De reinigbaarheid van tegels, of te wel hygiëne en schoonmaakkosten, staan dan ook weer op gespannen voet met veiligheid.’’ Precies zo met de positie van de vuilwatergoot. “Ook daarin worden door de exploitant niet altijd slimme, veilige en logische keuzes gemaakt.’’

Partner Koenis haakt tot slot nog even in op de nog lang niet uitgewoede RVS-discussie in de zwembadwereld. “Hangende plafonds in zwembaden zijn te voorkomen. Er zijn tegenwoordig heel andere constructies op de markt. Materiaal moet je partner zijn, op zowel de korte als lange termijn.’’ Koenis stelt vast dat in het programma van eisen de keuze voor middelen vaak leidend is. “Zonder dat duidelijk wordt wat de uiteindelijke doelstelling is. Er wordt uitvoerig gesproken over bijvoorbeeld het type luchtbehandelingskasten. Maar het gaat niet over wat werkelijk wordt nagestreefd: een aangenaam verblijfsklimaat.’’ Volgens Koenis is daarbij een belangrijke rol voor de adviseurs weggelegd. “Wie focust op middelen, blokkeert innovatie. Je zet in op kennis van vijf jaar geleden. Wie kiest voor te realiseren doelstellingen, heeft zicht op bredere oplossingen.’’ Wat in deze tijd ook meespeelt zijn de veranderende exploitatievormen bij zwembaden. Met name bij gemeentelijke baden is dat het geval, merkt Koenis. “Je zit als architect en adviseur vaak niet aan tafel met de partij die de accommodatie uiteindelijk gaat exploiteren. Dat is jammer want je kunt pas echt optimale oplossingen creëren als de toekomstige exploitant meegroeit in het hele ontwerpproces.’’

ZWEMBADBRANCHE

13


Waarborging toekomst zwembadbranche Door het jaar heen beschrijven we vaak zwembaden die nieuw gebouwd zijn of gerenoveerd. Zwembaden die na een lange periode van besluitvorming, ontwerp en -niet te vergeten- het bouwen zelf hun deuren hebben geopend. Het bouwen of renoveren van een zwembad is een groots project. Er komt veel bij kijken, met veel partijen. Maar het resultaat is er dan altijd wel naar. Want naast het functionele aspect, speelt architectuur ook een grote rol. Maar ook duurzaamheid krijgt veel aandacht, en dan niet alleen vanuit kostenoogpunt maar ook vanuit het oogpunt van milieuvriendelijkheid. En natuurlijk de omgeving zelf. Het zwembad heeft een maatschappelijke functie voor zijn gebruikers en de wijk waarin het is gevestigd.

14

ZWEMBADBRANCHE

De afgelopen jaren zat de economie niet mee, maar daar is verandering in gekomen. Aan het einde van het jaar maken we altijd een lijst met zwembaden die het jaar erop worden opgeleverd. Ook in deze uitgave kun je lezen, en alvast ook zien, welke zwembaden er volgend jaar bijkomen. Opvallend is dat sinds jaren deze lijst weer eens is uitgebreid en dat is natuurlijk een goed teken. Wil jij weten welke baden een lange periode van voorbereiding, schetsen, begroten, strijd en nog eens begroten en kosten bewaken achter de rug hebben? Maar zich dan gelukkig eindelijk straks mogen richten op het openingsfeest. Leest ook dit jaar weer in onze lijst waar volgend jaar de vlag uitgaat.


Twentebad - Hengelo

logistiek. Als een nieuw paviljoen in de ligweide, ligt het uitnodigende volume centraal tussen de baden en in het park. De grote hoeveelheden glas zorgen voor een echt buitengevoel voor de gebruikers, en de goudkleurige sprankelende gevel zorgt voor een bijzondere en gevarieerd beeld. Met warme tinten van de afwerkingen binnen en buiten blijft het een vriendelijk gebouw. De nieuwe flexibele tribunes bieden plaats voor toeschouwers waardoor het bad geschikt is voor wedstrijden en andere evenementen.

De overkapping en bijbehorende kleed- en bergingsfaciliteiten zullen de blaashal, die jarenlang als overkapping heeft gediend, vervangen. Hiermee ontstaat er een zwembad voor zowel de zomer als de winter.

Naast het creëren van een permanente overkapping wordt ook het bassin helemaal nieuw. In de hergebruikte betonkuip wordt een volledig nieuw, prefab RVS bassin geplaatst met daarin een deelbare klapwand zodat het bassin ook (gedeeltelijk) als 25 m gebruikt kan worden. De toepassing van onder meer de warmtepompen, PV(T) panelen, dak-, gevel- en vloerisolatie met een verhoogde isolatiewaarde, triple glazing, een geavanceerd gebouwbeheerssysteem en een trommelfilter maken het nieuwe bad zeer energiezuinig.

Het parklandschap van de huidige ligweide en het gevoel van buitenzwemmen, zijn uitgangspunten geweest van het ontwerp. Daarnaast is het ontwerp gericht op het creëren van een prettige topsportomgeving waarin zwemmers optimaal kunnen presteren, inclusief akoestiek, klimaat, en

Oplevering: Januari 2018 Totale investering: ca. € 6.000.000 Exploitant: Twentebad Architect: Slangen+Koenis Architecten Projectmanagement: Twentebad Bouwmanagement: Dura Vermeer

Het Twentebad krijgt met de overkapping van het 50 meter buitenbad een nieuwe troef in handen. Niet alleen belooft dit dé 50 m zwemaccommodatie van het Oosten te worden, het bad zal ook voor recreatieve zwemmers en het schoolzwemmen een thuis bieden.

ZWEMBADBRANCHE

15


Sportcomplex Amerena - Amersfoort Amersfoort was in vroegere tijden het zwemcentrum van Nederland. Het gemeentebestuur van Amersfoort heeft de ambitie uitgesproken om op nationaal niveau weer een belangrijke zwemstad te worden en een nieuw topsport- en zwemaccommodatie te realiseren. Het complex wordt geschikt voor nationale langebaanwedstrijden en internationaal waterpolo, alsmede nationale zaalsportwedstrijden. Het project wordt uitgevoerd op basis van een geïntegreerd contract, een D&B- overeenkomst.

ZWEMBADBRANCHE

Duurzaamheid

Zwemcomplex

Het gebouw scoort hoog op het gebied van duurzaamheid, uitgedrukt in een GPR-score van 9,5 Door vergaande isolatiemaatregelen, door het gebouw als het ware ‘in te pakken’, is minder energie nodig wat resulteert in een EPG-reductie van 6%. Er wordt naar gestreefd om de energie die voor het gebouw nodig is, zoveel mogelijk op de locatie zelf op te wekken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en biomassa, wat resulteert in een CO² reductie van 60%. De basis voor de uitwerking vormt de TCO (Total cost of ownership) benadering, waarbij de consequenties vanuit de exploitatie worden betrokken bij de planuitwerking om de onderhoudskosten te reduceren, levensduur te optimaliseren en het energieverbruik te verlagen.

Het zwemcomplex bestaat uit drie baden. Het 50 meter lange wedstrijdbassin wordt voorzien van 10 banen, inclusief een verplaatsbare wand en tribune voor 300 personen. Het multifunctioneel sportbassin wordt 25 meter lang met 6 banen, inclusief een 10 meter hoge springtoren ten behoeve van het schoonspringen en een tribune

Oplevering: Eerste kwartaal 2018 Totale investering: € 26.050.000 Exploitant: SRO Architect: VenhoevenCS Projectmanagement: OLCO Sportsphere Bouwmanagement: OLCO Sportsphere

Het nieuwe sportcomplex biedt een uitgebreid sportprogramma van 10.500 m². Vanaf de Hogeweg is het gebouw met de opvallend gekleurde, ’s nachts oplichtende bekleding een eyecatcher. Vanaf alle zijden zijn de verschillende functies in het gebouw door markante gevelopeningen herkenbaar. Het interieur is licht en alles draait om het zicht op gebruik en sporters, de reflectie van het daglicht en het bijzondere zicht op de omgeving.

16

voor 150 personen. Aanvullend is er ook een doelgroepenbassin, voorzien van luie trap en mivalift. Tevens is er voorzien in een whirlpool en sauna. Daarnaast neemt de horeca een centrale plek in binnen het complex.


Zwembad Nijkerk De gemeente Nijkerk vervangt in 2018 de verouderde zwembaden Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken door één nieuw zwembad aan de Amersfoortseweg in Nijkerk. Het gaat om een 8-baans 25 meter wedstrijdbad met een los peuterbad en een warmer doelgroepenbad. In het zwembad komen ook een glijbaan, duikplank en whirlpool. Duurzaamheid is een zeer belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van het nieuwe zwembad in Nijkerk. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van PV-panelen, LEDverlichting, het BaOpt concept, membraanfiltratie, en een watermonitoringsysteem (WMS). Deze oplossingen dragen bij aan een laag energieverbruik en zeer lage onderhoudskosten. Door dergelijke innovatieve installaties te gebruiken wordt het chloor –en spoelwaterverbruik tot een minimum beperkt. Dit draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Nijkerk.

Buitenbad Kwekkelstijn Rosmalen Het buitenbad Kwekkelstijn krijgt een permanent dak van zo’n 6 meter hoog. Naast de overkapping komen er nieuwe voorzieningen voor het ‘binnenbad’, zoals een tribune, kleedruimtes, douches en bergruimten. De bestaande sportkantine wordt uitgebreid, zodat bezoekers er ook zicht hebben op het nieuwe overdekte bad. Dit deel van de kantine geldt ook als multifunctionele vergaderruimte voor zwemverenigingen. Met de overkapping van het zwembad kan er in de winter ook gezwommen worden in Kwekkelstijn. De volledige winterperiode (midden september tot midden april), maar ook In de avonduren, gaat de schuifwand dicht. Het 25-meterbad functioneert dan als volwaardig binnenbad voor trainingen en wedstrijden naast het al bestaande binnenbad. Het nieuwe binnenbad wordt in de winterperiode voornamelijk gebruikt door banenzwemmers en zwemverenigingen. Over gehele lengte van het bad kunnen ’s zomers de glazen wanden worden opengeschoven, waardoor het zwembad dan ‘buiten’ ligt en verbonden blijft met de andere twee buitenbaden.

Naast het onderhoud en realisatie is de aannemer van het project eveneens verantwoordelijk voor 10 jaar onderhoud, waarbij er wordt gewerkt met een energieprestatiecontract.

Met de overkapping van het 25-meterbad wordt Combibad Kwekkelstijn nog duurzamer. Er komen ruim 300 zonnepanelen op het dak en het waterverbruik ligt straks zo’n 75% lager door plaatsing van een trommelfilter voor zuivering van het zwemwater. Omdat een warmtepomp de volledige verwarming van het nieuwe overkapte zwembad zal verzorgen, is een gasketel niet meer nodig en wordt het daarmee een CO2-neutrale zwemvoorziening. Uiteindelijk maken al deze maatregelen dat het nieuwe binnenbad ook bijna energieneutraal gaat functioneren.

Oplevering: Maart 2018 Totale investering: € 9.000.000 Exploitant: Optisport Architect: Bureau Bos Architecten Projectmanagement: Synarchis Bouwmanagement: Hollander Techniek

Oplevering: April 2018 Totale investering: € 1.600.000 Exploitant: Combibad Kwekkelstijn Architect: Slangen+Koenis Architecten Projectmanagement: Slangen+Koenis Architecten Bouwmanagement: Van Baaren Aannemers

ZWEMBADBRANCHE

17


Aquamar - Katwijk

18

ZWEMBADBRANCHE

In opdracht van Gemeente Katwijk wordt op het buitenterrein van het 40 jaar oude Aquamar een nieuw zwembad ontwikkeld ter vervanging van het verouderde zwembad. Het nieuwe zwembad wordt een duurzaam zwembad voor een zeer brede doelgroep: van de recreatieve zwemmer tot topsporters. In het ontwerp voor het nieuwe zwembad staat het ‘plezier in zwemmen’ centraal. Het project wordt uitgevoerd op basis van een geïntegreerd contract, een Design, Build & Maintain – overeenkomst. Naast de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de realisatie, is een onderhoudscontract voor een periode van 15 jaar afgesloten.

zich een tribune die ruimte biedt aan 234 personen. Het multifunctionele bad van 25x12,5 meter groot wordt voorzien van een beweegbare bodem. Het naastgelegen recreatiebad van 375 m2, in combinatie met een 100 m2 kleuter- en peuterbad, biedt ruimte voor bezoekers van alle leeftijden. In het recreatiebad zijn aanvullend een whirlpool en een warmtebassin geïntegreerd. Naast de baden komt in de recreatiehal een interactieve waterglijbaan met een lengte van 75m, die uitkomt in een afzonderlijk uitglijbad. In de ligweide is ruimte gereserveerd voor een waterspeelplaats. De horecagelegenheid bestaat uit drie delen en is onlosmakelijk verbonden met het recreatiebad en de ligweide.

Het nieuwe zwembad is ontworpen als een plek waar inwoners van Katwijk en bezoekers van buiten in alle leeftijden terecht kunnen om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Het complex is optimaal geschikt voor baanzwemmers, waterpoloërs, gezinnen met kinderen en ouderen. Het creëren van een gebouw met een menselijke maat dat past in zijn omgeving vormde een belangrijk uitgangspunt in het ontwerpproces. In het ontwerp is dan ook veel aandacht besteed aan het interieur, waar typisch Katwijkse elementen in terugkomen. Het markante ronde recreatiebad en de grote raampartij in de gevel van het wedstrijdbad nodigen uit om te gaan zwemmen.

Met een GPR-score van 8,9 scoort het nieuwe Aquamar hoog op het gebied van duurzaamheid. Door de oriëntatie en de verhouding van open en gesloten geveldelen te optimaliseren, in combinatie met een uiterst hoge isolatiewaarde van de gevel en de toepassing van HR++ glas, wordt de energievraag tot een minimum gereduceerd. Op de daken worden PV-panelen aangebracht voor lokale opwekking van energie. Voor de verlichting wordt gebruik gemaakt van 100% LED, wat leidt tot een forse reductie van het energieverbruik en minder onderhoud. De ventilatie in de zwemzalen is eveneens uiterst duurzaam door gebruik te maken van het BaOptsysteem.

Het zwemcomplex bestaat uit het vier baden. Het wedstrijdbad is 35 x 25,4 m groot, waarmee het uitermate geschikt is voor waterpolowedstrijden. Het wedstrijdbad wordt voorzien van 10 banen, inclusief een verplaatsbare keerwand, zodat het bad geschikt is voor zwemwedstrijden. Op de verdieping bevindt

Oplevering: Voorjaar 2018 Totale investering: € 13.901.000 Exploitant: Sportbedrijf Katwijk Architect: Hooper Architects Projectmanagement: Straman Bouwmanagement: OLCO Sportsphere


Sportcomplex den Butter - Gilze en Rijen Het nieuwe sportcomplex Den Butter is gelegen op de rand van de nieuwe wijk de Vliegende Vennen van Rijen en het aangrenzende weidse platteland. De groene locatie heeft een landschappelijke invulling gekregen met een minimum aan verharding waarbij het ‘oude karren spoor’ van Den Butter wordt geaccentueerd en het bouwvolume op een zorgvuldige wijze is ingepast. De bezoekers van het nieuwe complex worden allemaal ontvangen in de centraal gelegen entreehal die tevens dienst doet als horeca. Vanuit de entreehal hebben de bezoekers zicht op én toegang tot het zwembad en de sporthal op de begane grond en de tribune op de verdieping. De heldere opzet van het complex met doorlopende zichtlijnen draagt bij aan de oriëntatie, de sociale veiligheid en het optimaliseren van de exploitatie. De relatie met de groene omgeving speelt een belangrijke rol in het ontwerp. Zo beweegt de zwembadbezoeker zich langs een volledig transparante gang bij binnenkomst in het kleedgebied om vervolgens door de introverte ruimte van de kleedcabines en de douches richting de zwemzaal te lopen waar men zich tussen de bomen waant. De duurzame materialisatie van het complex bestaat uit een donkere houten gevel, passend bij de groene en agrarische omgeving, en een sereen en neutraal pakket aan natuurlijke lichte kleuren in het interieur. Accenten met een fellere kleur zijn terug te vinden in de horeca, kleedcabines en lockers. Het nieuwe sportcomplex streeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid na, maar maakt het ook waar met een EPC score van 0,83 en een gemiddelde GPR van 8,55. De basis voor deze goede scores wordt gevormd door een uitgebalanceerd installatieconcept dat bestaat uit onder meer een hybride verwarmingssysteem, de plaatsing van 485 PV panelen en het gebruik van het energiezuinige Climotion (BAOPT) systeem in de zwemzaal en sporthal. Maar ook door de toepassing van triple beglazing, het plaatsen van bouwkundige zandfilters voor de waterzuivering en LED verlichting in het gehele complex. Alle vooruitstrevende technieken worden aan elkaar verbonden middels een intelligent en zeer uitgebreid gebouwbeheersysteem (GBS) dat ook nog eens makkelijk te bedienen is. Het team dat hiervoor verantwoordelijk is bestaat uit de combinatie van der Horst aannemers en Terberg Totaal Installaties, aangevuld met Lotec Nederland en Slangen + Koenis Architecten. Oplevering: April 2018 Totale investering: € 8.150.000 Exploitant: Optisport Architect: Slangen+Koenis Architecten Bouw- en projectmanagement: Van der Meijs Bouwmanagement / Gemeente Gilze en Rijen

ZWEMBADBRANCHE

19


Dormio Resort Maastricht

Op slechts tien fietsminuten van het beroemde Vrijthof in Maastricht kunnen gasten op de Dousberg van hun vakantie genieten in het meest luxueuze vakantiepark van Limburg. De rust en ruimte in de bosrijke omgeving worden gecombineerd met de bruisende binnenstad van de hoofdstad van Limburg.

Het zwembad bestaat uit een prachtige ‘activity pool’ met onder andere een peuterbad, een splashzone met bloemwaterval. Daarnaast komt er ook een groot bad met een leliepad om over te lopen, een bubbelbank en een glijbaan. In het kindergedeelte worden duurzame val-veilige rubbervloeren gelegd. Het zwembad is voor de start van het nieuwe vakantieseizoen gereed.

Zwembad de Banakker was verouderd en dus toe aan vervanging. Nadat de nieuwbouw van de Banakker in november 2016 werd gegund aan Pellikaan Bouwbedrijf, begon het bedrijf in het voorjaar van 2017 met de bouwwerkzaamheden. De nieuwe overdekte zwemaccommodatie krijgt onder meer een wedstrijdbad, een instructiebad, een peuterbad, en wellness faciliteiten. Ook wordt er buiten een waterspeelplaats met ligweide aangelegd. Hooper Architects creëerde voor het nieuwe zwembad een licht en transparant ontwerp. Vanuit de horeca is het hele bad te overzien. Zowel bij de indoor als outdoor zwemwatertoepassingen is Hellebrekers Technieken verantwoordelijk voor de waterbehandelingstechniek. Hiertoe behoren ook de twee en de installatie van een infrarood cabine.

Oplevering: Juli 2018 Totale investering: Onbekend Exploitant: Dormio Resort Maastricht Architect: XCQ architectural design Projectmanagement: RO groep Bouwmanagement: Van der Horst aannemers (Design & Build)

Duurzaamheid was één van de basisvoorwaarden van de gemeente EttenLeur bij de plannen voor het nieuwe zwembad. Het nieuwe zwembad wordt dan ook voorzien van de meest moderne energie- en kostenbesparende oplossingen. Zo krijgt het

Dormio Resort Maastricht is in 2016 geopend, maar dit najaar is door van der Horst aannemers gestart met de realisatie van een zwembad voor Dormio Resort Maastricht. De begrippen uitnodigend versus geheimzinnig en intiem zijn kenmerkend voor het ontwerp van XCQ architectural design. Door het gebouw met de open gevel richting het bos te orienteren, heeft de gast een gevoel van vrijheid en intimiteit. Tegelijkertijd geeft de grote glaspartij het gebouw een vriendelijk, open en daarmee toegankelijk karakter. Door een evenwichtige compositie van kwaliteitsvolle, duurzame en onderhoudsarme materialen, wordt een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het landschap.

20

Zwembad de Banakker

ZWEMBADBRANCHE


Merem Behandelcentra Hilversum

Etten-Leur bad 624 m2 zonnepanelen, een warmtepomp op het dak en een warmte terugwininstallatie die het suppletiewater voor het bad voorverwarmt. Daarnaast wordt de zwemaccommodatie voorzien van LEDverlichting en Climotion, een hoog rendement luchtbehandelingssyteem. Ook komt er een installatie die hergebruik van het regenwater mogelijk maakt voor de doorspoeling van de toiletten. Deze technologische oplossingen leiden uiteindelijk tot een energieneutraal gebouw.

Merem Behandelcentra biedt kinderen, jongeren en volwassenen onder meer specialistische revalidatie en behandeling van chronische aandoeningen. In september is begonnen met de nieuwbouw van een unieke campus voor medische revalidatie, onderwijs en sport. De eerste stap betreft de bouw van een school met een behandelcentrum en verwarmd zwembad. Boele & van Eesteren is gevraagd om in bouwteamverband het eerste deel van deze schoolcampus te ontwikkelen, het ontwerp is door MAS Architectuur gemaakt.

De nieuwbouw van zwembad de Banakker betreft een DBM project. Dit betekent dat Pellikaan en Hellebrekers nog 25 jaar verantwoordelijk blijven voor het onderhoud van het zwembad, de kwaliteit van het zwembadwater en het energieverbruik.

Hellebrekers Technieken is verantwoordelijk voor de zwemwaterbehandeling, de zwemwatermonitoring en de klimaatbehandeling in het zwembad van Merem. Daarnaast wordt het bassin voorzien van een gedeeltelijk beweegbare bodem. In het ontwerp van de installaties is uiterst zorgvuldig gekeken naar de behoeften van de zwembadgebruikers. Mensen met chronische longproblemen zijn bijvoorbeeld vaak gevoelig voor ongewenste desinfectie bijproducten die kunnen ontstaan in een zwembad en die kunnen leiden tot een eventuele chloorlucht. De vorming van chloorverbindingen zal daarom tot het minimum worden beperkt. Behalve met een standard zandfilter zal het zwembad worden uitgerust met zoutelektrolyse, een ureum filter en een full-stream UV installatie. De UV installatie helpt niet alleen bij het afbreken van gebonden chloor, maar neemt ook een deel van de desinfectie van het zwemwater voor zijn rekening. Hierdoor kan met de geringste hoeveelheid aan chloor in het bassin worden volstaan.

Oplevering: Zomer 2018 Totale investering: â‚Ź 8.600.000 Exploitant: Sportfondsen Exploitaties BV Architect: Hooper Architects Projectmanagement: Synarchis Adviesgroep Bouwmanagement: Pellikaan Bouwbedrijf B.V.

Oplevering: Najaar 2018 Totale investering: â‚Ź 13.600.000 Exploitant: Merem Behandelcentra / Stichting De Kleine Prins Architect: MAS Architectuur Projectmanagement: GVM Ontwikkeling en Management Bouwmanagement: Boele & van Eesteren

ZWEMBADBRANCHE

21


Elektrolyse Expertise Centrum

Doseertechniek

Automatisering: pH en vrijchloor

Scheldebad - Temse (B) Het huidige zwembad Scheldebad is gelegen in het Scheldepark aan de oever van de Schelde, net buiten het historische centrum van Temse. Het is gebouwd in de jaren ’60 en is dus sterk verouderd. Het voldoet dan ook niet meer aan de huidige standaarden wat betreft duurzaamheid en gebruik.

Elektrolyse Manager®

Chlorinstu®

Bezoekadres Glashorst 114 Postadres Postbus 71 3925 ZH Scherpenzeel t +31 (0) 33 2778600 e info@vdhwater.nl

www.vdhwater.nl

Het Scheldepark is een overblijfsel van de kasteeltuin die ooit toebehoorde aan het kasteel Janssens De Varebeke. In het ontwerp voor het nieuwe Scheldebad zijn zowel de historie van de locatie als de landschappelijke kwaliteiten en eigenschappen van het Scheldepark een belangrijk uitgangspunt geweest. Bij het ontwerpen van het paviljoen is gebruik gemaakt van het 2521 concept. Het wordt een basis zwembad van 25m bij 21m met beperkte horeca. Dankzij de modulaire opbouw en flexibele constructiewijze is het mogelijk om op eenvoudige wijze te voorzien van een uitbreiding van de horeca en het toevoegen van een doelgroepen- en recreatiezaal. De naar Belgische wet- en regelgeving ontworpen 2521 wordt op de plek van het huidige zwembad gebouwd. Dankzij de zeer diepe kelder in de huidige toestand, kan er ondanks een grotere voetprint een gesloten grondbalans worden behaald. Naast een programmatische invulling op de locatie is met name een vanzelfsprekende inpassing in het park een belangrijke opgave. Oplevering: september 2018 Totale investering: € 8.800.000 Exploitant: Vita Scheldebad Architect: Slangen+Koenis Architecten Projectmanagement: Cordeel Temse Bouwmanagement: Cordeel Temse


Sportaccommodatie de Roodloop - Hilvarenbeek Omdat de huidige sportaccommodatie in Hilvarenbeek het einde van de technische levensduur naderde, kondigde de gemeente in de eerste helft van 2016 een Design and Build opdracht aan voor een nieuwe sportaccommodatie. Pellikaan Bouwbedrijf en Hellebrekers Technieken kwamen met het winnende ontwerp en vormen in combinatie de hoofdaannemer voor de nieuwbouw in Hilvarenbeek. Het ontwerp – dat werd getekend door Bureau Bos architecten – omvat een compact en overzichtelijk gebouw dat een sporthal en een zwemzaal met wedstrijdbad huisvest. Het gebouw biedt eveneens een horecagelegenheid en mogelijkheden voor eventuele commercieel interessante sportvoorzieningen zoals een fitnessruimte. Verder scoort het ontwerp uitermate hoog op duurzaamheid, hetgeen ook een voorwaarde was voor de gemeente. Hellebrekers Technieken zal het complete gebouw technisch inrichten volgens het ‘all electric’ principe. Dit betekent dat er installaties worden ontworpen waarbij warmte uitsluitend wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit en niet meer met fossiele brandstoffen zoals gas. Binnen de Nederlandse zwembadsector is dit een uniek concept.

De elektriciteit voor de Roodloop wordt voor het grootste deel opgewekt via zonnepanelen op het dak van de sporthal en de zwemzaal. Daarnaast zorgen onder andere warmtepompen en warmteterugwinning op douche- en spoelwater voor een energieneutraal gebouw. Dat betekent dat de isolatie, ventilatie en installatie van het gebouw zó goed zijn dat het gebouw zelfvoorzienend is qua energie. Hellebrekers Technieken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektra en de werktuigbouwkundige installaties van de hele sportaccommodatie. Hiertoe behoren ook de LEDverlichting en het luchtbehandelingssysteem voor het gebouw. Ook realiseert zij de waterzuiveringsinstallatie voor het zwembad en is men naast de realisatie ook 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het installatietechnische deel van de sportaccommodatie. Oplevering: September 2018 Totale investering: € 7.000.000 Exploitant: Nog niet bekend Architect: Bureau Bos architecten Projectmanagement: TEKTON Bouwmanagement & Advies B.V. Bouwmanagement: Pellikaan Bouwbedrijf B.V. / Hellebrekers Technieken B.V.

ZWEMBADBRANCHE

23


Sportcentrum Sahara - Lommel (B) In Belgie komt het sportcentrum Sahara. Nadat het oude zwembad 45 jaar heeft gediend is het toe aan vervanging. Het centrum zal bestaan uit een zwembad en een tennishal. Een gemeenschappelijke brasserie met een waterspeeltuin verbindt de twee delen met elkaar. Het project is op basis van DBFMO. De opdracht hiervoor is verstrekt door de Stad Lommel aan Optisport Lommel N.V., een samenwerking tussen Pellikaan Bouwbedrijf NV en Optisport België NV. Belangrijk uitgangspunt voor de stad bij de bouw van het nieuwe zwembad was de uitbreiding van het educatieve aanbod en het creëren van mogelijkheden voor de kinderen om te leren zwemmen. De bestaande verenigingen moeten een plek krijgen in het nieuwe bad en er moet meer aandacht zijn voor kleuter- en peuterzwemmen, waarvoor momenteel geen voorzieningen zijn. Het nieuwe ontwerp beantwoordt perfect aan deze uitgangspunten en het complex zal een centrale rol vervullen als ontmoetingsplek voor zwembadbezoekers en alle andere sporters en recreanten in sportpark De Soeverein. In de brasserie kan iedere bezoeker terecht voor een hapje of drankje, of ontspannen op de terrassen bij het complex terwijl de kinderen zich vermaken in de waterspeeltuin. Het zwembad kent diverse zones met een 25-meter sportbad, een instructiebad, een thematisch bad met verschillende dieptes voor de allerjongsten, een whirlpool met sauna’s en een familieglijbaan. De zwemzalen worden uitgerust met een

24

ZWEMBADBRANCHE

entertainmentsysteem, zodat de zwemaccommodatie met licht, geluid en bewegende beelden steeds een andere beleving kan overbrengen. Met dit aanbod en de aantrekkelijke programmering kunnen verschillende doelgroepen terecht om te sporten, te genieten en te ontspannen. Voor de realisatie van dit complex werkt Optisport Lommel samen met alle lokale organisaties die een rol hebben op het gebied van sport, recreatie en gezondheid. Tevens worden de sportclubs, scholen en sportfederaties betrokken. Oplevering: Oktober 2018 Totale investering: € 12.900.000 Exploitant: Optisport Lommel N.V. Architect: POS4 Architekten Generalplaner GmbH / Architectengroep A4 Projectmanagement: Optisport Services B.V. Bouwmanagement: Pellikaan


Zwembad Brandenburg - Bilthoven Het Brandenburg wordt vervangen voor nieuwbouw en dat is geen overbodige luxe. Het zwembad was sterk verouderd en toe aan vernieuwing. Hiervoor in de plaats komt dus nu een nieuw, duurzaam en energiezuinig zwembad. Het besluit over een nieuw zwembad heeft de gemoederen de afgelopen 10 jaar beziggehouden, maar gelukkig is sinds vorig jaar de kogel door de kerk en is de nieuwbouw nu een feit. Het zwembad komt op de plek van de beach volleybalvelden, het huidige zwembad wordt gesloopt.   Het nieuwe bad - een verwarmd zesbaanszwembad met een beweegbare bodem – is geschikt als instructiebad, gemakkelijk toegankelijk en in het zwembad kunnen zowel de recreatieve zwemmer alsook de sporter goed vertoeven. Tevens is er een hogere watertempratuur te behalen waardoor het ook geschikt is voor verschillende doelgroepen. Daarnaast komt er bij het zwembad een gezellige horeca annex verenigingsruimte. Vaessen is naast het ontwikkelen en de realisatie ook risicodragend verantwoordelijk voor het meerjaren onderhoud. Bij de realisatie zullen gebruikers en omwonenden actief worden betrokken door samen te kijken naar de planning en uitvoering. Oplevering: december 2018 Totale investering: € 4.900.000 (D&B) Exploitant: gemeente De Bilt Architect: Slangen & Koenis Projectmanagement: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV Bouwmanagement: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV

FILTRATIE MET TROMMELFILTER: DUURZAAM, GEZOND EN ECONOMISCH

Niet langer kiezen of delen als het gaat om de waterbehandeling in uw zwembad. Bij toepassing van voor-filtratie met een trommelfilter hoeven ambities op het vlak van duurzaamheid, waterkwaliteit, gezondheid en betaalbaarheid elkaar niet meer in de weg te zitten. Ook uw zwembad – nieuwbouw of renovatie- kan hiervan profiteren.

bespaar water en energie

schoner en gezonder water

verlaag de kosten

Cleardrum B.V. +31 30 7671051 www.cleardrum.nl info@cleardrum.nl


WINNAAR - ZWEMBAD TWENHAARSVELD

Sportcentrum de Rolpeal

Zwembad De Koerbelt

Kampeerbos De Simonshoek

Zwembad de Koerbelt


MijnZwemschool Julianadorp

ZEG HET MET FOTO’S

In deze rubriek tonen wij de leukste foto’s uit de branche. Hierbij kun je denken aan foto’s van een evenement bij jou in het zwembad of zomaar een mooie of grappige foto uit het archief. HEB JE EEN LEUKE FOTO? STUUR HEM IN! Vermeld bij de foto een korte omschrijving. Wij plaatsen alle foto’s op onze facebook pagina. De foto met de meeste stemmen wint. De winnende foto wordt op een groot canvas doek geprint. Mail jouw foto’s naar info@zwembadbranche.nl Zwembad de Koerbelt

Hemmerven

Zwembad De Koerbelt

Zwembad Twenhaarsveld

Zwembad De Koerbelt

Kampeerbos De Simonshoek

Zwembad De Koerbelt


WA HANDELING T E R BE

Voor al uw aquafitness-, zwemles- en zwembadmaterialen. Bestel gemakkelijk en snel via www.zwembadmaterialen.nl!

POOLQUIP, UW VERTROUWDE GROOTHANDEL

De specialist voor veilig en schoon zwemwater

Als groothandel op het gebied van zwembadtoebehoren is Poolquip uw vertrouwde partner. Wij hebben ruim 40 jaar ervaring in de openbarezwembadenbranche en we blijven ons assortiment ontwikkelen om u de beste producten aan te kunnen bieden. Om deze reden kunt u rekenen op een breed scala van de nieuwste producten tegen een marktconforme prijs.

POOLQUIP, FOCUS OP ZEKERHEID In de gehele Benelux is Poolquip een begrip als het gaat om het uitgebreide productengamma, technische ondersteuning, service en after-sales. Dit zijn onze kernwaarden waarmee wij altijd voor u klaar staan. Heeft u vragen? Twijfel niet en neem contact met ons op.

Bodemreiniging

Pompen

Verwarming

Hulpmiddelen

Filters

Fitness

TM

www.semwaterbehandeling.nl

www.poolquip.nl | info@poolquip.nl

www.zwembadmaterialen.nl maakt zwemmen nog leuker!


In de algemene voorwaarden staat… Maandagavond om 18.30 uur: na een reis die langer is dan gebruikelijk en door files wordt vertraagd, kom ik na 1½ uur aan op mijn bestemming. Vanavond staat een examen op het programma. Aangezien ik juist in deze omstandigheden graag op de plek van bestemming ben voordat de kandidaten komen, vertrek ik ruimschoots op tijd. Op tijd aanwezig zijn betekent ook dat ik het lokaal nog even kan inspecteren en als het nodig is met de verhuurder handelend kan optreden. Als eerste present zijn, inspectie doen en materialen klaarzetten is tot nu toe altijd prima gegaan. Tot vanavond.

onvoldoende duidelijk uit waarvoor ik ben gekomen. Maar goed, we zijn eruit. Met twee tassen in mijn hand vraag ik naar de meest efficiënte weg om in vergaderzaal 3 te komen. Maar die vlieger gaat niet op. “U kunt er pas een kwartier van te voren in”, wordt mij strak meegedeeld. Verwijtend zowat, want hoe kom ik op het dolle idee om alvast het vergaderlokaal in te gaan? Dat leg ik daarom nog een keer uit: “Ik wil even controleren of alles goed is opgesteld, netwerkverbinding maken en het examen voorbereiden zodat alles klaar staat voordat de kandidaten komen”.

Ik kom in het multifunctionele sportcomplex aan en de dienstdoende receptioniste komt met de telefoon aan haar oor naar mij toe. Ik voel me al schuldig dat ik haar moet aanspreken en op basis van de non-verbale blik interpreteer ik dat het nu effe niet uitkomt. De telefoon wordt van de oorschelp gehaald, een meter opzij gehouden en dat is voor mij het moment dat ik gebruik kan maken van de gehoorgangen. Ik stel mezelf even voor en meld dat ik voor het examen kom. Vervolgens wordt mijn tweede verwijtbaar handelen zichtbaar: een paar meter verderop hangt tegen de muur een scherm waarop de indeling van de vergaderzalen voor deze avond staat vermeld. Maar die had ik bij het binnenkomen en mijn snelle scan naar een receptioniste nog niet gezien.

De ogen aan de andere kant van de balie doorpriemen mij zowat. “In de algemene voorwaarden staat dat de gebruiker pas een kwartier voor de gereserveerde tijd het lokaal mag betreden.” Ze weet die zin zo feilloos op te sommen, dat ik haar ervan verdenk dat ze dit regelmatig moet meedelen. Het protocolfetisjisme heeft zelfs al de vergaderlokalen bereikt. Ik moet mezelf in deze omstandigheden eens filmen, want waarschijnlijk trek ik na zo’n reactie een ontiegelijk vervelende kop. In ieder geval vervelend genoeg dat zij besluit haar leidinggevende te bellen. En na een telefoontje van iets meer dan een minuut krijg ik de mededeling dat het echt zo is als zij mij net duidelijk heeft gemaakt. “U mag eerder, maar dan wordt de huur met een half uur verlengd.” Ik probeer nog voorzichtig te achterhalen of het lokaal dan bezet is op dit moment, maar dat is natuurlijk ontzettend stom van mij. Het is niet relevant en het gaat mij niks aan. Een kwartier van te voren en niet eerder of betalen. Het dringt iets langzamer tot me door dan de feitelijkheid gebiedt, en dus besluit ik maar ergens in de immense hal op mijn laptop wat voorbereidend werk te doen. Een hal waarin zelfs de aanslagen op mijn laptop een echo lijken te hebben…

Echter er is een probleempje. Ik zie de organisatie waarvoor ik het examen ga afnemen niet op die lijst staan. “U moet in lokaal 2 zijn”, weet de receptioniste mij te vertellen. Daar heb ik dan weer mijn twijfels over, want het examen begint een half uur eerder dan die 20.00 uur in lokaal 2. “Dan is het lokaal 3, want daar is een examen”, klinkt een bijna belerende reactie. Ik heb duidelijk mijn avond niet vandaag. Fout nummer drie binnen nog geen twee minuten. Ik kom op een ongepast moment het gebouw binnen, kijk niet goed om me heen en leg

Imagine: hoe anders kan de uitstraling van een bedrijf zijn als de receptioniste handelt als gastvrouw die oprecht geïnteresseerd is in haar gasten en trots is op haar rol.

column Eduard Leurs Wil je reageren op de column van Eduard, mail naar eduard@debelevingsspecialist.nl ZWEMBADBRANCHE

29


Zwemmen en epilepsie

RECREATIE R VAKBEURS 28, 29 & 30 NOVEMBER 2017

In oktober werd de zwembranche opgeschrikt door een noodlottig ongeval. Een jongetje van 13 overleed in het zwembad Omnium in Goes. Direct gaan de gedachten uit naar de getroffenen en alle andere betrokkenen die erbij waren. Een kind verliezen is als ouders je grootste angst. Betrokken raken in een dergelijk ongeval is als zwembadmedewerker een scenario waar je niet aan wilt denken. Wat begon als een fijn middagje zwemmen eindigde in een nachtmerrie. Het vermoeden bestaat dat de jongen is overleden door een epileptische aanval en is verdronken doordat hij zijn bewustzijn verloor. Helaas kan zwemmen met epilepsie zulke fatale gevolgen hebben. Over het algemeen hoeft epilepsie geen reden te zijn om niet te (leren) zwemmen. In de uitgave ‘Epilepsie, zwemmen en andere sporten’ van het Epilepsiefonds staat informatie over sporten met epilepsie en specifiek ook over zwemmen met epilepsie.

Voorzorgsmaatregelen

‘EEN BLIK OP DE TOEKOMST’

EVENEMENTENHAL HARDENBERG

MIS HET NIET EN BESTEL UW TICKETS REGISTRATIECODE: 61600051742

WWW.RECREATIE-VAKBEURS.NL

Met de juiste voorzorgsmaatregelen is zwemmen bij epilepsie meestal mogelijk, ook als iemand een ernstige vorm van epilepsie heeft. Er zijn geen wettelijke regels wanneer iemand wel of niet mag zwemmen met epileptische aanvallen. Welke risico’s voor een patiënt aanvaardbaar zijn, moet de patiënt dus zelf bepalen. Het is dan wel van belang dat men de eigen epilepsie goed kent, zodat de risico’s van zwemmen kunnen worden ingeschat. Niet alle aanvallen zijn even gevaarlijk. Als iemand geregeld aanvallen heeft, is het advies om te zwemmen in ondiep, helder water met een begeleider in het water of op de kant. Het is belangrijk dat de begeleider de zwemmer goed in de gaten houdt. Dit geldt bij tonisch clonische (grote) aanvallen maar ook bij absences en complex partiële aanvallen. Meer adviezen en voorzorgsmaatregelen zijn te lezen in de uitgave ‘Epilepsie, zwemmen en andere sporten’ van het Epilepsiefonds.

Zwemles In Nederland is veel water en het is daardoor van groot belang dat iemand goed leert zwemmen. Dat geldt ook zeker voor kinderen met epilepsie. Uiteraard is het belangrijk dat het zwembadpersoneel weet dat een kind epilepsie heeft. In goed overleg met ouders en kind kan dan worden gekeken naar mogelijkheden voor toezicht. Voor meer informatie: www.epilepsie.nl


ZwembadBranche Awards 2017 Dit jaar zijn voor het eerst de ZwembadBranche Awards uitgereikt. Deze awards zijn speciaal bedoeld om eens extra stil te staan bij alle medewerkers in de zwembranche. Mensen met passie voor hun vak, die hun werk oprecht leuk vinden om te doen en dat ook uitstralen. In verschillende categorieën is gekeken naar de uitblinkers: wie onderscheidt zich van de rest? Binnen elke categorie kon je kans maken op een award: een Gouden Zeepaardje. Het enige visje met een nek is een opvallende verschijning onder water en blinkt uit op vele fronten. Hiermee staat het zeepaardje synoniem voor je nek uit durven steken, onderscheidend zijn en een beetje eigenwijs. Oftewel, accommodaties en professionals die in onze branche het verschil maken.

Beoordeling De winnaars van de categorieën beste zwemlesteam, beste accommodatie, beste zwemschool en meest klantvriendelijke accommodatie werden bepaald middels een onafhankelijk consumentenonderzoek via het reviewsysteem van Klantenvertellen. Dit betekent dat uiteindelijk de klanten hebben bepaald wie de winnaar is geworden. Zo’n 150 zwembaden en zwemscholen hebben hier aan meegedaan. Naast deze prijzen is ook de Persoonlijkheid van het jaar gekozen. Deze award is bepaald door de branche zelf, iedereen uit de branche kon zijn of haar collega voordragen. Hieruit kwam een lijst van 63 personen, vervolgens kon er 1 stem worden uitgebracht op een van deze genomineerden.

Doe mee! Volgend jaar zullen wij opnieuw de ZwembadBranche Awards uitreiken. Wil jij met jouw accommodatie meedingen naar één van bovengenoemde prijzen, meld je dan tijdig aan!

Persoonlijkheid van het jaar WINNAAR: DIRK BOUMA Dirk Bouma wordt in de zwembranche gezien als een echte vakman die buiten de box durft te denken. Iemand die steeds weer in staat is om met passie en plezier, en vooral samen met anderen, iets tot stand te brengen. Een ieder die heeft samengewerkt met Dirk Bouma herkent zijn creativiteit en betrokkenheid. Kortom: een ondernemende zwembadmanager die veel heeft bereikt in de zwembranche. Andere genomineerden in deze categorie: • Katrien Lemahieu (Kataqua) • Lucienne van der Graaf (Recreatiecentrum Zevenkampse Ring)

ZWEMBADBRANCHE

31


Zwembad van het jaar tot 100.000 bezoekers per jaar WINNAAR: MOLENDUINBAD NORG Het Molenduinbad wordt gezien als een onwijs leuk en overzichtelijk zwembad met uitgebreide faciliteiten en goed opgeleid personeel. Een wat kleiner zwembad dat toch van alles kan bieden, voor zowel kleine kinderen als volwassenen, maar ook vakantiegangers, vaste gasten, recreatieve zwemmers en de meer serieuze zwemmers. En dat mensen van ver komen, is natuurlijk ook een groot compliment. Andere genomineerden in deze categorie: • Laco zwembad Oudenbosch • Laco ’s Heerenberg

Zwembad van het jaar tussen 1000.000 -200.000 bezoekers per jaar WINNAAR: LACO ZWEMBAD BORNE Het zwembad in Borne wordt gewaardeerd om het feit dat het een gemoedelijk zwembad is met een echte klik met het personeel, de medewerkers zijn altijd beschikbaar en erg betrokken. Het zwembad is geschikt voor het zwemmen van baantjes, maar zeker ook ideaal om recreatief te zwemmen. Kortom ‘een fijne plek om te zwemmen’. Andere genomineerden in deze categorie: • Van Maanenbad • Laco Hoogerheide

Zwembad van het jaar meer dan 200.000 bezoekers per jaar WINNAAR: SPORT- EN EVENEMENTENCOMPLEX MERWESTEIN Nog maar net verbouwd en direct valt Zwembad Merwestein in de prijzen. Het zwembad heeft als doel de verwachtingen van haar gasten te overtreffen en lijkt daar dus goed in te slagen. Van recreatieve zwemmers tot wedstrijdzwemmers roemen het zwembad om de toegankelijkheid en vooral de vriendelijkheid, klantgerichtheid en behulpzaamheid van het personeel. Andere genomineerden in deze categorie: • Laco Utrechtse Heuvelrug • Laco Glanerbrook

Zwembad van het jaar onderdeel recreatie, fitness, wellness WINNAAR: ZWEMBAD DE KRIM Het Gouden Zeepaardje in deze categorie gaat naar Zwembad De Krim, het nieuwe zwembad op Vakantiepark De Krim. Met kop en schouders stak dit zwembad er bovenuit. Het binnen- en buitenzwembad met diverse spectaculaire attracties zoals drie waterglijbanen, een wildwaterbaan en een groot indoor Spraypark liet alle anderen inzendingen ver achter zich. Naast de faciliteiten was er ook veel waardering voor de medewerkers: sociaal en klantvriendelijk.

32

ZWEMBADBRANCHE


Openluchtbad van het jaar WINNAAR: ZWEMBAD MOUNEWETTER Het openlucht zwembad in Witmarsum is al 4 jaar lang het beste zwembad van Friesland. Maar sinds 11 oktober dus ook het beste openluchtbad van Nederland. Waarom? De prachtige accommodatie, het vriendelijke personeel en de gezellige zonneweide met speeltoestellen maken het ‘een supertof zwembad, waar altijd wat te doen is’. Andere genomineerden in deze categorie: • Zwembad de Goudvijver • Laco buitenbad Veghel

Meest klantvriendelijke accommodatie WINNAAR: ZWEMBAD MOUNEWETTER Mounewetter ging er niet alleen vandoor met de prijs voor ‘Openluchtbad van het jaar’, maar ook nog eens met de prijs voor de ‘Meest klantvriendelijke accommodatie’. Doorslaggevend was de vriendelijkheid en kunde van het personeel. ‘Er wordt altijd vriendelijk naar je geluisterd!’ Klant is koning en dat wordt ook zo ervaren. Andere genomineerden in deze categorie: • Laco zwembad Oudenbosch • Zwemschool Joke

Zwemschool van het jaar WINNAAR: SPETTERCLUB TIEL Zwemschool Spetterclub Tiel viel tweemaal in de prijzen. De zwemschool wordt gewaardeerd om de ervaren instructeurs en de individuele aandacht die zij aan de kinderen schenken. Daarnaast gooit men hoge ogen met de communicatie en de prettige, goede en duidelijke voorlichting. Andere genomineerden in deze categorie: • Zwemschool Joke • Zwemschool Femke Ebbers

Zwemlesteam van het jaar WINNAAR: SPETTERCLUB TIEL Ook het zwemlesteam van Spetterclub Tiel kon op veel waardering rekenen. Arja Maruanaya-Verdoorn, Laura Beemer, Paul Wevers en Conne Siefken worden omschreven als ‘Super lieve instructeurs die op spelenderwijze leren zwemmen’. Kinderen gaan graag heen en balen als het vakantie is. En dat zegt eigenlijk wel genoeg. Andere genomineerden in deze categorie: • Zwemschool Femke Ebbers • Zwembad Mounewetter

ZWEMBADBRANCHE

33


We hebben de slag superieur te pakken

Uw professionele partner voor de complete installatie en onderhoud van zwembaden. Van waterzuivering, desinfectie tot en met luchtbehandeling. Ontwerpen, installeren en realiseren. Een specialisme waarvan we de slag superieur te pakken hebben.....van A tot Z, van advies tot zwembad. Apeldoorn | Almere | Amersfoort | Almelo | info@hollandertechniek.nl

De oplossing zit hem in de eenvoud

Bied uw gasten meer gemak

VConsyst is uw partner voor het vereenvoudigen van de processen binnen uw zwembad, zodat u zich kunt richten op datgene waar het om gaat: uw gasten. Of het nu om kassasoftware, toegangscontrole, reserveringssoftware of lockers gaat, VConsyst heeft voor elke situatie een specifieke oplossing.

vconsyst.com

Maakt complexe processen eenvoudig


Hoe verzin jij het? Waar begin jij als je lessen aqua moet voorbereiden? Hoe zorg jij ervoor dat de klanten elke keer weer zoiets hebben van ‘wat heb je weer leuke dingen bedacht’? Hoe zorg je er op langere termijn voor dat je klanten aan je kan binden, ze kan blijven boeien en hun ook echt wat kan meegeven als ‘bagage’?

Begin bij het begin De kracht van het werken in en met water, is het water zelf. Draag zorg voor het spelen met de waterweerstand, de turbulentie en de opwaartse kracht ervan. Kijk naar wat water juist uniek maakt en beperk je voornamelijk bij de waterspecifieke oefenstof. Werken boven water is dus eigenlijk niet (meer) aan de orde, tenzij je daar een bewust doel voor hebt. Kies voor die oefenstof die je enkel in het water kan doen en geef dat de klant ook mee: ‘Kijk eens wat je nog allemaal kan’ en ‘don’t try this at home’!

Zorg voor een structuur Net zoals de klant elke keer op dezelfde dag en tijdstip komt, zo is het ook bij het werken met een herkenbare structuur in de les. Iets herkenbaars wekt vertrouwen op en daar kunnen ze dan ook echt wat mee. Je hoeft dus niet elke les iets compleets nieuws te verzinnen, maar zoek juist de kracht in herhalen en neem de klant mee in het verbeteren van de techniek, het versterken van de conditie en het verhogen van bijvoorbeeld het aantal herhalingen. Neem ze mee in het proces, desnoods met een huiswerkoefening.

Zorg voor variatie Zoek die ook in meer dan alleen maar hetzelfde doen, maar dan met materialen. Zorg altijd voor een kleine twist… zo kan een Jumping Jack ook Jumping Jill zijn (op 1 been) of Jumping Jane (pendule diagonaal achter) of Jumping John (Charlie Chaplin klik met de hakken). Dat is vaak ook hetgeen wat je les maakt of breekt… te veel herhaling wordt saai, te weinig herhaling wordt een draadloos plaksel. Keep it simple!

Ken je klant Een lesvoorbereiding kan bij de ene groep totaal anders uitpakken dan bij een andere groep. Durf jezelf aan te passen op het moment zelf, door mee te gaan in wat de klant je aanreikt. Durf te kijken naar de gezichten van de klant en ‘lees’ hoe ze zich op dat moment voelen. Stel je als lesgever dan ook eerder zwak op dan krachtig. Als de klant jou niet kan volgen kun je je afvragen of jij misschien teveel van hun verwacht, of dat je niet daadkrachtig genoeg bent om het op de juiste manier over te brengen. Probeer dan ook sowieso de twee grote werkvormen: verbaal (vertel wat je wil zien) en non-verbaal (doe het voor).

Durf te ontwikkelen De klant wil JOU zien en niet een kopie van een ander. Vaak is het zo dat ze je wat zien doen en dan reageren van ‘Ben je op cursus geweest? Is dit nieuw?’ Aan de ene kant absoluut leuk, aan de andere kant moet je wel bij jezelf blijven. Ben je niet sterk met het werken op de muziek? Laat het los! Je bent geen slechte lesgever… maar… ga dan ook geen les AquaDance geven. Dat ben je dan gewoon niet. Durf jezelf te verbeteren, maar zet je zelf niet in een positie waar je je niet prettig bij voelt. Als het niet kan/wil of lukt, dan zal het ook niet kunnen/willen/lukken om het over te brengen naar de klant.

Een laatste tip Maak het jezelf gemakkelijk en stippel een (jaar)plan uit. Weet waar je naar toe wilt werken in zowel structuur als in werken rond basis en bijvoorbeeld welke materialen je wanneer wilt inzetten. Dat geeft een bepaalde rust, maar ook de ruimte om af en toe verrassend uit de hoek te komen, zonder daarbij je eigenheid te verliezen. Het zal ook voor de klant meer inzicht en structuur geven en dat vinden ze stiekem eigenlijk ook leuk… net zoals ze hun eigen tegeltje in het zwembad hebben… Herkenbaar?

column Katrien Lemahieu Wil je reageren op de column van Katrien, mail naar info@kataqua.nl of via twitter @kataqua ZWEMBADBRANCHE

35


NBZ en Nationaal Platform Zwembaden | NRZ werken samen aan een veilige branche Sinds een jaar werken de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ | NRZ) intensief samen. Het gemeenschappelijke doel: de kwaliteit van zwembadmedewerkers op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen moest er bij beide partijen eerst het nodige oud zeer worden weggemasseerd. Is dat gelukt? We vragen het aan twee direct betrokkenen, Jochem Muller (NBZ) en Jarno Hilhorst (NPZ | NRZ). Bijna tien jaar trokken ze gescheiden op, de NBZ en NPZ | NRZ. Het was Nederland Waterland op z’n smalst. De strijdbijl is begraven en iedereen is er blij mee. Jochem Muller, coördinator opleidingen bij NBZ, noemt het een verstandig besluit. “Als je zwemopleidingen inhoudelijk wil door ontwikkelen, moét je wel samenwerken.’’ Muller stelt vast dat er bij NPZ | NRZ in de loop der tijd het nodige is veranderd. “De organisatie is opener geworden, meer democratisch. We zijn bereid om naar elkaar te luisteren.’’ Als kartrekker binnen NPZ | NRZ is Jarno Hilhorst blij met de constructieve opstelling van NBZ. “De aansluiting heeft voor hen de nodige consequenties gehad. Met name op administratief en financieel gebied heeft het veel gevergd.’’

36

ZWEMBADBRANCHE

Saamhorigheid Bij ieder examengesprek van NBZ-cursisten is bijvoorbeeld nu ook een ‘examenvoorzitter’ van NPZ | NRZ aanwezig, om toe te zien op de kwaliteit. De aanvankelijke weerstand binnen NBZ is volgens Muller na de nodige interne gesprekken aan de kant gezet. Het gevoel van saamhorigheid met NPZ | NRZ won het van de scepsis in eigen kring. Daar werd het branchecertificaat in eerste termijn als een overbodig en duur traject gezien. Muller wist zijn achterban te overtuigen. “We willen van ons eiland af.’’ Dat is volgens Muller prima gelukt. “Tientallen NBZcursisten hebben het branchecertificaat inmiddels in bezit.’’ Alle NBZ-docenten, waaronder Muller zelf, hebben bovendien deelgenomen aan de verplichte


examinatorentrainingen van NPZ | NRZ. Gekozen werd voor een in company traject, om zo efficiënt mogelijk te kunnen opleiden. Wat volgens Muller ook belangrijk was: meerwaarde creëren. Dat is gelukt. “Er wordt rekening gehouden met ons eindniveau.’’

Kwaliteitsborging Volgens Hilhorst zijn het noodzakelijke stappen om te komen tot een uniforme opleidingsstructuur, met bijbehorende afspraken over kwaliteitsborging. Hij is blij met wat er, in relatief korte tijd, bereikt is. “Die landelijke kwaliteitsstandaard voor opleiden en examineren is er nu.’’ Hilhorst beseft dat de aanvullende cursussen voor NBZ en andere particuliere opleidingsinstituten financiële consequenties hebben. Maar hij verwacht dat de investeringen zichzelf terugverdienen. “Al deze opleiders staan voor kwaliteit, transparantie en landelijke uniformiteit. Ook tal van mbo-instellingen voldoen op vergelijkbare wijze aan de landelijke kwaliteitscriteria. Samen leveren al deze partijen een belangrijke bijdrage aan het zwemveilig maken van de Nederlandse bevolking. Uiteindelijk moet de samenwerking ook lonen, met werkgevers en cursisten die bewust kiezen voor een opleidingsinstituut dat bereid is zich te laten controleren door NPZ | NRZ en beschikt over alle branchecertificaten.’’

Rendement Muller snapt die gedachtegang, maar heeft er ook nog vraagtekens bij. “Bij elke investering weeg je de kosten af tegen het rendement. Die discussie is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Intern zij we nog volop in gesprek over de verdeelsleutel van alle kosten.’’ De NBZ en aangesloten particuliere opleidingsinstituten trekken daarbij één lijn. Binnenkort wordt opnieuw gesproken met NPZ | NRZ. Muller verwacht dat er voor alle partijen bevredigend akkoord uit de bus rolt. “Iedereen stelt zich constructief op.’’ De nieuwe manier van werken is voor de NBZ wel wennen, zegt hij. “Wij zijn aanpakkers. Onze handelingssnelheid ligt doorgaans flink wat hoger, met korte lijnen tussen alle betrokkenen. Het is bij ons vandaag beslissen en morgen uitvoeren.’’ In het brede overleg met NPZ | NRZ hoort een zekere stroperigheid erbij. “Het is meer politiek bedrijven.’’ Toch is Muller vooral tevreden met de hernieuwde samenwerking, ook als

het gaat om het examineren. “Men bemoeit zich niet met de inhoud. We zijn vrij om onze eigen route te kiezen, richting het vereiste eindniveau.’’

Leren Ook Hilhorst is positief. “Organisatorisch heeft het allemaal heel wat voeten in de aarde gehad. De overgang naar het branchecertificaat is uiteindelijk goed geregeld. De NBZ heeft stappen moeten zetten en heeft dat met overtuiging gedaan. We zijn er ook samen uitgekomen als het gaat om de exameneisen. Natuurlijk moesten we daarbij rekening houden met gevoeligheden. Dat valt ook te begrijpen: we hebben hier wel te maken met ervaren en goed opgeleide docenten. We moeten ook weer niet overdrijven. De onderlinge verschillen zijn niet mega-groot.’’ Hilhorst ziet dat er voortgang wordt geboekt bij het vernieuwen van de beroepsopleidingen. Daarom ook is hij blij met de alliantie met NBZ. “Wij als NPZ | NRZ moeten ons voortdurend afvragen wat de branche van ons verwacht en of het huidige lesaanbod nog aansluit bij de praktijk. Daarom is het zaak om te luisteren naar wensen van de opleidingsinstituten en het reguliere mbo-onderwijs. We moeten leren van elkaars expertise.’’ Wat Hilhorst betreft staan de huidige opleidingen voor lifeguard en lesgever/ instructeur niet ter discussie. Anders ligt het met de cursus voor het begeleiden van recreatieve zwembadactiviteiten. Samen met NBZ wordt nagedacht over de toekomst van deze specialisatie. “We denken na of we moeten kiezen voor specifieke doelgroepen of dat we inzetten op het door ontwikkelen richting een brede basisopleiding.’’ Bij het opmaken van de tussenbalans van de hernieuwde samenwerking met NBZ en de daarbij aangesloten particuliere opleiders is Hilhorst ronduit tevreden. “We staan er van beide kanten open in.’’ De alliantie is wat hem betreft een succesformule. “Gelukkig zijn er maar weinig opleidingsinstituten die niet zijn aangesloten en niet bereid zijn zich te conformeren aan de branchestandaard en de controles. Zwembadfuncties zijn in Nederland vrije beroepen en vooropleiding is niet wettelijk vereist. Als NPZ | NRZ vinden we dat niet wenselijk. Zwembadbezoekers, kinderen en ouders, moeten kunnen zwemmen in een veilige omgeving en moeten kunnen vertrouwen op deskundig personeel.’’

ZWEMBADBRANCHE

37


Helder in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

AFM®/DAISY

InbouwSpa’s

Pomaz kent de kansen en uitdagingen bij openbare zwembaden, hotelbaden, sauna’s en wellness. En wanneer u nadenkt over de mogelijkheden met betrekking tot het optimaliseren van uw bad

er is al 40 jaar

meer

en het zwemplezier van uw bezoekers willen wij daar graag over meedenken. In oplossingen, welteverstaan. Pomaz is leverancier van Nederlands’ grootste en meest actuele assortiment zwembadcomponenten en jaarlijks organisator van de enige echte live zwembadproductshow. Bel voor meer informatie: +31 (0)40 285 66 58 of stuur een mail naar support@pomaz.nl


Kruip eens in het hoofd van een badplasser... Je kent dat wel, niemand heeft het gedaan en toch gebeurt het: plassen in het zwembad. Waarom? We zouden daarom zo graag in het hoofd van een badplasser willen kijken om meer te weten te komen over het waarom iemand dat nou doet. Bij een recent onderzoek hebben we een kleine inzage in het hoofd van de badplasser gehad, terwijl we eigenlijk op zoek waren naar wat anders. We onderzochten namelijk bij een zwembad of zwemmers gevoelig zijn voor ‘Watching Eyes’. Niet bekend? Ik zal het eest even uitleggen.

zwemmers dat vooraf doucht stijgt met 28% als je alleen een afbeelding van een paar ogen in de doucheruimte ophangt, zonder begeleidende tekst. Hierbij zien we duidelijk een verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke zwemmers. De mannen zijn gevoeliger voor ‘Watching Eyes’ dan de dames. Als je na afloop van het zwemmen vraagt of ze vooraf douchen, zegt 80% ‘Ja, ik douche altijd vooraf’, terwijl we net hadden geobserveerd dat maar 45% dat deed. Eerste conclusie: 35% van de zwemmers kun je niet op hun woord geloven.

Je kent het misschien wel, dat gevoel dat je bekeken wordt. Er verandert dan iets in je hoofd, maar je kunt dat misschien niet exact beschrijven. Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat zodra wij het gevoel hebben dat we bekeken worden, wij sociaal geaccepteerd gedrag gaan vertonen. Dit hoort bij wat ik het kuddegedrag noem. Over het algemeen willen mensen heel graag bij de kudde horen, want zodra we er niet bij horen zijn ze kwetsbaar. En zodra je kwetsbaar bent, ben je een makkelijke prooi. Dit zit dus heel diep in onze genen, daar denken we niet eens bij na dat gaat volledig automatisch.

Maar we gingen nog een stapje verder, want we wilden ook het effect op de waterkwaliteit weten. En toen zagen we dat de waterkwaliteit een stuk beter werd zodra we die afbeelding van die paar ogen in de doucheruimte ophingen. Zo goed zelfs dat we dat niet meer konden verklaren met minder vervuiling door vooraf douchen. Het water werd veel beter, daar moest meer aan de hand zijn. Dus we hebben nog wat langer naar de resultaten gekeken en toen kwam het volgende verband boven drijven. We zagen dat zodra er veel mensen gelijktijdig in het water aanwezig zijn, die mensen gemiddeld gezien een bepaalde hoeveelheid vervuiling afgeven. Maar zodra er veel minder mensen gelijktijdig in het water aanwezig waren, dan werd er per zwemmer veel meer vervuiling afgegeven. Tot wel 6x zoveel.

Dit ‘Watching Eyes’ fenomeen is wetenschappelijk bewezen in de gedragswetenschappen. Als je bijvoorbeeld een afbeelding van een paar ogen bij de wastafel op het toilet hangt, worden de handen beter gewassen. Of plak een afbeelding van een paar kinderogen op een collectebus en je haalt meer geld op. Maar wij wilden onderzoeken of zwemmers hier ook gevoelig voor zijn door een afbeelding van een paar ogen in de doucheruimte op te hangen en vervolgens te observeren of de zwemmers ook vaker gaan douchen. Als je iets gaat onderzoek moet je ook een methode kiezen om het effect daarvan te meten. Mijn student Joyce bedacht daarom om drie methodes naast elkaar te bekijken: observaties, enquetes en het meten van de waterkwaliteit. Want als mensen meer gaan douchen, krijgen we minder vuil in het bad en dat moeten we dus eigenlijk ook kunnen zien aan de waterkwaliteit. Zo gezegd, zo gedaan en wat blijkt: het percentage van

Daar moesten we even over nadenken. De enige verklaring die we konden verzinnen was dat de extra vervuiling ingebracht was door badplassers. Dus het antwoord op de onderzoeksvraag was duidelijk. Heb je wat aan ‘Watching Eyes’ in een zwembad? Jazeker, de aanwezigheid van Watching Eyes zorgen dat zwemmers beter gaan douchen, maar de afwezigheid van ‘echte Watching Eyes’ (in dit geval de ogen van andere zwemmers) zorgen er juist voor dat zwemmers het laten lopen. Dit onderzoek gaf ons, onbedoeld, een kijkje in het hoofd van de badplasser. Dat is en blijft toch het leuke van onderzoek. Je krijgt altijd antwoorden, soms zelfs op vragen die je nog niet gesteld had. Maar tegelijkertijd krijg je er ook altijd nieuwe vragen bij. We blijven dus nog even in dat hoofd van de zwemmer rondkruipen om daar ook nog meer antwoorden te vinden.

column Maarten Keuten Wil je reageren op de column van Maarten? Mail naar m.g.a.keuten@hellebrekers.nl ZWEMBADBRANCHE

39


advertorial

RB Instrument - Specialist in meet- , regelen doseerapparatuur Voluit heten ze Roozeboom & van den Bos Instrument BV, kortweg is het RB Instrument. Gevestigd in Soest en al sinds 1996 op de markt. In die ruim twintig jaar heeft het bedrijf zich bewezen als specialist op het gebied van meet-, regel- en doseerapparatuur. RB Instrument is meer dan een technische groothandel, ondersteund door een 24/7 service. Door het brede en hoogwaardige productassortiment is het eerst en vooral een aanbieder van professionele totaaloplossingen, met apparatuur die de complete wateranalyse kan uitvoeren. Al die parameters leveren volgens directeur Roeland van den Bos een schat aan informatie op. “Wij bieden hoge kwaliteit, in combinatie met zeer lage onderhoudskosten. Met onze diensten en service breng je de bedrijfsvoering in zwembaden op een hoger plan.’’

Innovatieve partner De producten van RB Instrument worden toegepast in tal van grote projecten, in zowel binnen- als buitenland. Van den Bos ziet zijn bedrijf graag als een innovatieve partner in de hele keten, van bestekschrijvers en bouwers tot eindgebruiker. Succesvolle voorbeelden zijn er genoeg. Neem alleen al de ruim twee jaar geleden geïntroduceerde PoolPac II digital ®, een innovatieve doorontwikkeling van de bekende Poolregelaar/Poolpac. Eenvoud en een groot gebruiksgemak zijn hier de trefwoorden. De weergave op het grote LCD display is volledig Nederlandstalig en vrij te programmeren. Nog een sterk punt: de volledig modulaire opbouw met, afhankelijk van de gekozen opties, maximaal acht sensoren. Het systeem biedt daardoor volgens Van den Bos oneindige mogelijkheden en is door de digitale signaaloverdracht uiterst bedrijfszeker. “Deze nieuwste generatie sensoren rekent af met bestaande vochtproblemen.’’

geïnstalleerd. Evenmin is ongewenst vervoer of opslag van chemicaliën bij dit milieuvriendelijke systeem nodig, de unit maakt met behulp van elektrolyse natriumhypochloriet van zout. Het unieke van het systeem is dat zowel de stroom als de verzadigde zoutoplossing proportioneel worden geregeld, waardoor er alleen wordt geproduceerd als daar vraag naar is. Dat efficiënte gebruik levert volgens Van den Bos optimale oplossingen op, ook in financieel opzicht. Levensduur is nog zo’n sterk argument. “De elektrolyse cel heeft standaard vijf jaar garantie.’’ Door RB Instrument geïnstalleerde systemen kenmerken zich door eenvoudig gebruik en zeer lage onderhoudskosten. Dat zijn geen loze kreten, zegt Van den Bos. “Veel van deze installaties zijn al ruim 25 jaar in bedrijf. Het zijn investeringen die zichzelf terugverdienen.’’ Wat niet direct in cijfers is te vertalen: aangename luchtkwaliteit en zwemwater dat voldoet aan alle eisen van bezoekers. De installaties van RB Instrument leveren ook daarin een niet te onderschatten bijdrage, mede door de gemakkelijke koppeling met het gebouwbeheersysteem. Volgens Van den Bos is er sprake van een directe invloed op de exploitatie van de zwemaccommodatie. “De kwaliteit van lucht en water vormen samen de kritische succesfactoren in een zwembad. Met onze meet-, regel- en doseerapparatuur maken we daarin het verschil.’’ Voor meer informatie www.rb-instrument.nl

Elektrolyse Een ander onderscheidend product van RB Instrument is de TS-serie van de zoutelektrolyse lijn. Deze serie bestaat uit de TS 250, TS 300, TS 500 en TS 600, nummers die corresponderen met de capaciteit chloor per uur. De TS-serie is geschikt om een of meerdere baden van natriumhypochloriet te voorzien. Net als bij de andere zoutelektrolyse-systemen van RB Instrument wordt gebruik gemaakt van de meest innovatieve en veilige technieken, zodat geen gasdetectie of gasalarm hoeft te worden

40

ZWEMBADBRANCHE

TS 250


Recreatie Vakbeurs is vernieuwd Recreatie Vakbeurs verbindt spelers uit de gehele recreatiebranche. Met zeven sfeervol aangeklede beurshallen en meerdere themapleinen is alles te vinden waar het hart van de recreatieondernemer sneller van gaat kloppen. Recreatie Vakbeurs is daarmee uit haar regionale jasje gegroeid en is dit jaar landelijk gepositioneerd. Met een recordaantal deelnemers en een ruime verdubbeling van de beursoppervlakte is de toekomst van de recreatiesector te zien, te voelen en te horen tijdens Recreatie Vakbeurs. De beurs vindt dit jaar alleen plaats in Hardenberg op 28, 29 en 30 november. Recreatie Vakbeurs staat in het teken van kennis, beleving & netwerken. U kunt een volledig kennisprogramma verwachten met een blik op de toekomst. Waar Happy Camping vorig jaar de absolute blikvanger was van de beurs, zal dit jaar de vloer gevuld zijn met meer spectaculaire themapleinen. Een tweede grote trekpleister is de ‘Spelen & Bewegen Hal’, waar het themaplein ‘Happy Beach’ onderdeel van uitmaakt. Maar ook een Toegankelijkheidsplein en een zwembadhal behoren tot de uitgelichte thema’s. Kortom, een bruisende, innovatieve, spectaculaire beurs mét volop beleving voor de recreatieondernemer van de Benelux.

pomptechnieken, maar uiteraard ook stoomcabines en (speel)attracties. Van jetstreams en bubbelbaden tot glijbanen en opblaasbare stormbanen. Kortom, een waar zwemparadijs.

Toegankelijkheidsplein Veel ondernemers willen de toegankelijkheid van hun verblijfsaccommodatie(s) of vakantiepark verbeteren, maar weten niet goed hoe. Is het nodig om te verbouwen of zijn kleine aanpassingen voldoende? Welke voorzieningen zijn er te koop en wat kost het? Daarom richt de Recreatie Vakbeurs dit jaar het zogeheten Toegankelijkheidsplein in. Een plein waar ondernemers kunnen ontdekken hoe zij ook gastvrij kunnen worden voor deze groeiende en dankbare doelgroep. Dit plein wordt in samenwerking met Toegankelijk Toerisme Nederland georganiseerd. Voor meer informatie en tickets www.recreatie-vakbeurs.nl gebruik registratiecode: 61600051742

Kennistheater Gedurende de beursdagen is er een informatief kennisprogramma te volgen met onderwerpen zoals: maak je eigen DNA boek en breng in beeld waar jullie bedrijf voor staat, 5 tips om gelijk meer online bereik te genereren en een optimaal gevoel van gastbeleving creëren met ‘gecontroleerde beleving’. Deze workshops zijn gratis bij te wonen en vinden plaats in het kennistheater Happy Camping.

Zwembadhal In samenwerking met belevingsarchitect Stan de Haas wordt deze hal omgetoverd in een hal waar u alles vindt met betrekking tot zwembaden. Denk hierbij aan zwembadbouwers, leveranciers in zwembadcomponenten, verlichting, filter- en

ZWEMBADBRANCHE

41


7 Terugblik #ZBBD1

rlijkse tober vond de jaa Op woensdag 11 ok t beursplein he Op . ats e Dag pla ZwembadBranch e weer op de ch an santen die de br stonden 80 expo ontwikkelingen. en s nd tre e tst n de laa hoogte bracht va die ps ho er (silent) works Daarnaast waren waren er En . en kk tro lle zalen hniek. traditiegetrouw vo ec dt ba zwemles en zwem spreekuren voor de van de ein t he n aa en rd jaar we Voor het eerst dit gereikt tijdens ranche Awards uit dag de ZwembadB was er ook ow. En natuurlijk een feestelijke sh te praten met oude bij om weer even voldoende ruimte ’s. en nieuwe collega nken voor hun e exposanten beda Wij willen graag all e 900 bezoekers all k rlij dag. En natuu bijdrage aan deze n die je niet wilt n evenement make die deze dag tot ee r weer, dan jaa nd lie graag volge missen. Wij zien jul ij hopen dat (lustrum) editie. W vieren we de vijfde sitieve vibe po e lfd weer met deze iedereen ook dan en. in Utrecht zal afreiz naar De Fabrique


advertorial

Software ontwikkelen doen we samen Samen met alle intern en extern betrokken mensen applicaties ontwikkelen, is een werkwijze die Scrum heet. Stapje voor stapje, in korte ‘sprints’. VConsyst gebruikt deze methode voor de ontwikkeling van nieuwe producten. De regelmatige sprintmomenten, met onder meer sportcomplex On Campus, leveren een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelproces.

Scrumteam Samen met On Campus, een sportcomplex in Zwolle met drie zwembaden, een fitnesscentrum, een klimmuur en veertien sportzalen, ontwikkelt VConsyst een oplossing voor online reserveren. VConsyst productmanager Egwin Robaard: “We vliegen de manier waarop we softwareproducten ontwikkelen aan met Scrum. Dat is, heel kort gezegd, een methode waarmee je een applicatie samen met stakeholders stapje voor stapje ontwikkelt.” Het Scrumteam beheert het ontwikkeltraject en bepaalt samen met alle betrokkenen de functionaliteiten van de software. Dat geldt ook voor de steeds veranderende prioriteiten en eisen die de klant stelt, op basis van voortschrijdend inzicht.

Steeds een stukje project “We leveren dus geen afgerond product af en that’s it”, legt Robaard verder uit. “Bij scrummen werk je met ‘sprints’, korte periodes van twee weken, waarin steeds een werkend deel van het product wordt opgeleverd.” De kern van Scrum is met regelmaat gezamenlijke doelen stellen, dat levert richting en samenhang op. Daarbij schat het Scrumteam continu in hoeveel tijd de onderdelen van het ontwikkeltraject gaan kosten, zodat je ook echt haalbare doelen krijgt.

Betrokken bij het hele proces Karla Jansman-Vogels van On Campus: “VConsyst betrekt ons bij het hele proces. Dat we actief mee kunnen denken in de ontwikkeling van het reserveringssysteem vinden we een groot voordeel. Bovendien wordt onze feedback op prijs gesteld. Als er weer een onderdeel klaar is of er zijn plannen voor, wordt ons als stakeholder direct om een reactie gevraagd.” Het Scrumteam evalueert de sprints en lost eventuele barrières op, samen met iedereen die aan het project meedoet. Uiteindelijk krijgt de klant exact het product waar behoefte aan is.

Van elkaar leren “Het is zelfs mogelijk om bij VConsyst in te loggen en op afstand met de ontwikkelaars mee te kijken hoe iets werkt”, voegt Jansman-Vogels er aan toe. “We kunnen altijd onze wensen aangeven, bijvoorbeeld wat onze klanten waarderen. VConsyst denkt actief met ons mee, dat geeft een goed gevoel. En op deze manier wennen we alvast aan ons nieuwe pakket voor online reserveren. Een mooi extraatje is dat je ondertussen ook nog van elkaar leert.” Voor meer informatie: www.vconsyst.com

44

ZWEMBADBRANCHE


Spreken is zilver, nabespreken is goud Jaren geleden toen ik nog een kind was, merkte ik dat onbewust analyseren van situaties mij goed afging. In een meningsverschil wist ik bijvoorbeeld precies terug te halen hoe de vork in de steel zat. Dit gebruikte ik dan ook vaak om mijn gelijk te halen. Naarmate ik ouder werd, ben ik dit bewuster gaan gebruiken. Het analyseren, ofwel het nabespreken van een situatie heeft namelijk veel meer te bieden dan je gelijk krijgen. Hierop voortbordurende en wetende dat ook mijn eigen gedrag bij tijd en wijle aan heroverweging toe is, ben ik gaan bedenken wat je hier nog meer mee kunt doen. Zodoende ben ik er in mijn werkzame, volwassen leven achter de enorme kracht van voorbespreken en nabespreken gekomen. Door het geheel in een hiervoor ontworpen structuur te plaatsen, kwam ik tot een situatie waarbij problemen achteraf snel en vakkundig ontmanteld konden worden. Om nog maar niet te spreken van de duidelijkheid die er ontstond bij een goede voorbereiding. Besprekingen worden niet alleen gegeven in zwembaden, maar ook in de (top)sport. In teamsporten is dit zelfs de norm. Waarom dan niet structureel op de werkvloer? Op de werkvloer ben je ook bezig met doelstellingen en ontwikkeling waarin een prestatie geleverd moet worden. Neem bijvoorbeeld de voorbespreking bij de zwemles. Deze is natuurlijk van belang voor de deelnemers, zwemonderwijzers, toezichthouders, coĂśrdinatoren en de teamleiders, maar in eerste instantie voor de kinderen die in mijn visie centraal staan. Maar wat is een voor- en nabespreking? De voorbespreking wordt gehouden voor de start van een serie zwemlessen. De nabespreking vindt direct na afloop van een serie zwemlessen plaats. Een voor-en nabespreking geeft de mogelijkheid voor directe aansturing van je team door je teamleider. In mijn werk, waarbij ik coachingstrajecten verzorg aan teamleiders, ben ik voorstander van een gestructureerde voor-en nabespreking. Structuur sluit toeval uit, kost minder tijd qua voorbereiding en geeft voor het team en

voor de teamleider houvast. Een goede structuur leidt tot meer duidelijkheid en voorspelbaarheid, waardoor er meer ruimte overblijft voor flexibiliteit en creativiteit. Een vooren nabespreking moet waardevolle elementen bevatten. Belangrijk vind ik concrete doelen stellen, interactie om het team te prikkelen en bovenal effectiviteit aangezien er vaak maar weinig tijd beschikbaar is. Interactie niet alleen om het team te prikkelen, maar ook om te zorgen dat iedereen zijn talenten en visie kan delen. Bij een bespreking benut je de specifieke kwaliteiten van je team. Een lesgever die als hobby duiken heeft, laat je leuke duikoefeningen delen die andere lesgevers mogen gebruiken. Die lesgever vindt het leuk om over zijn passie te praten, stijgt in aanzien bij het team en het team leert van zijn specifieke kennis. Het team kan ook met goede feedback komen om zijn ideeĂŤn door te ontwikkelen. Wie in jouw team kan bijvoorbeeld leuke nieuwe survivaloefeningen verzinnen? Een situatie waarin iedereen beter wordt, de duikliefhebber, de overige lesgevers en de kinderen krijgen leukere oefeningen plus de teamleider omdat die zijn team verantwoordelijkheid geeft en daarmee het team beter heeft gemaakt. Hoe maak jij als teamleider jouw team beter? Voor de zwemonderwijzers is de vraag: hoe zou jij het team beter kunnen maken? De inhoud van een nabespreking staat niet van tevoren vast, de structuur wel. In een goede nabespreking laat de teamleider het team zijn kwaliteiten zien. Daarvoor moet je je als teamleider wel op de zwemvloer bevinden tijdens de zwemlessen. Tijdens de serie zwemlessen analyseert de teamleider de gebeurtenissen. Wanneer een teamleider een gerichte persoonlijke analyse verzorgt, krijgt de lesgever de indruk dat de teamleider hem beter wil maken. De lesgevers ontwikkelen zich door, de kinderen krijgen betere lessen en de teamleiders ontwikkelen zich in de aansturing van het team. Dit alles geeft aan dat wanneer een teamleider een goede voor- en nabespreking houdt, iedereen hiervan beter wordt. Spreken is zilver en zwijgen in goud, maar ik prefereer het nabespreken om beter te worden.

column Daan Hamaker Wil je reageren op de column van Daan? Mail naar info@daanhamaker.nl of @daanhamaker ZWEMBADBRANCHE

45


Roozeboom & van den Bos Instrument BV Weteringpad 58, 3762 EN Soest tel. 035 543 1511 info@zwem.nl www.zwem.nl

RB Instrument BV

Automatisering en monitoring

Gespecialiseerd in het leveren van meet-, regel- en doseertechniek voor zwembaden. Exclusief vertegenwoordiger van diverse fabrikanten voor de Nederlandse markt. Ontwikkelt in samenwerking met deze partners, hoogwaardige technische oplossingen voor controle en beheer van waterkwaliteit. Oplossingen die zijn toegespitst op de behoeften van de Nederlandse markt: RB Instrument is nu en in de toekomst een innovatieve en meedenkende partner.

PROGRAMMA Doseerpompen en accessoires

Flowsensoren

Ons complete programma bestaat uit: • Meet- en regelapparatuur voor vrij-, gebonden en totaal chloor, pH, redox, temperatuur, troebelheid en geleidbaarheid. • Colorimetrische analyser voor het zogenoemde Water Monitoring Systeem (WMS). • Magneetmembraan-, motorgedrevenen slangen-doseerpompen inclusief alle benodigde accessoires zoals injectie- en voetventielen, zuiglansen, doseerconsoles en voorraadtanks.

UW BEDRIJF IN DEZE INDEX? Vanaf € 250,00 per jaar Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@zwembadbranche.nl Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. LET OP! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

3span Bouwadviesbureau Molenstraat 16 5866 AB Swolgen tel. 0478-725045 contact@3span.nl www.3span.nl

Vanzelfsprekend beschikken wij over een professionele servicedienst die u telefonisch en/of ter plaatse kan assisteren.

KENNERS VAN HET ZUIVERSTE WATER

Zutphenseweg 42 7211 ED Eefde tel. 0570 634554 fax 0570 622782 info@bspaas.nl www.bspaas.nl

Compudienst/LVP B.V. Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@ppibv.nl www.planplaninternet.nl

Ceintuurbaan 2 - 130C 3847 LG Harderwijk tel. 036-5222322 info@ewz.nl www.ewz.nl

Optisport Services

Syx Automations

Sportfondsen Nederland BV

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 services@optisport.nl www.optisportservices.nl Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

VConsyst

Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Onderhoudsarme elektrolyse installaties

AUTOMATISERING BSpaaS B.V.

Plan Plan Internet BV

EWZ adviseurs

Inducon Zwembadtechniek BV

• Onderhoudsvrije zoutelektrolyse systemen. • Complete range wateranalyse testen bestaande uit fotometers, comparators, pocket-kits en teststrips. • Magnetisch inductieve, dus onderhoudsvrije, flowmeetsystemen. • Draagbare pH, redox, temperatuur, troebelheid en geleidbaarheid metingen.

Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315 270620 fax 0315 270621 info@kiwitz.nl www.kiwitz.nl

Hollander Techniek

ADVIESBUREAU'S

AFDEKDEKENS

Fotometers

Kiwitz BV

APP

Variodeck BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

Syx Automations

DECK

C O V E R I N G YO U R E N E R G Y

AFDICHTINGS- & TEGELZETTERSPRODUCTEN BASF Nederland B.V. PCI-Tegellijmsystemen Postbus 132 4900 AC Oosterhout tel. 0162 476688 fax 0162 429694 PCI-Afbouw@basf.com www.PCI-Afbouw.nl

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

Zwem Apps

Veemarktkade 8 / ruimte 5333 5222 AE ’s-Hertogenbosch tel. 073 820 0231 info@zwemapps.nl www.zwemapps.nl


index Mariner 3S

AQUAJOGGING ARTIKELEN

Siemensstrasse 21 D-35394 Giessen Duitsland tel. +31 (0)6 543 888 95 dimitri@mariner-3s.com www.mariner-3s.de

Aquajogging ‘de Buffel’ Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 451128 fax 0412 451370 info@aquarunner.nl www.aquarunner.nl

pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

AQUASPORT Leisure Management Postbus 74 Aqquatix

1777 176 ZH Hippolytushoef Postbus (0)227 593433 4900 tel. AD+31Oosterhout fax +31 (0)227 595628 tel. 0162 460107 e-mail: info@leisure-management.nl fax 0162 463142 internet: www.leisure-management.nl Stand 102 mvd@myhexagone.com www.aqquatix.com

BEWEEGBARE ZWEMBADBODEMS Leisure Management wordt sinds 1998 uit-

EWAC Medical

gegeven. Leisure Management is met name bedoeld voor de DMU van de diverse Leisurecentra en wordt zes keer per jaar kosteloos verzonden naar 8.500 adressen in de branche. U kunt zich op onze website aanmelden voor een gratis abonnement. Leisure Management heeft een gemiddelde oplage van 8.556 (bron: HOI 2008) en heeft daarmee de grootste oplage in de leisurebranche. Kijk voor onze meest actuele oplagecijfers op www.hoi-online.nl

Dulleweg 16 1721 CT Broek op Langedijk tel. 0226 313457 fax 0226 313543 info@ewac.com www.ewac.com

DOSEERAPPARATUUR Hydrochemie-Conhag B.V. Lotec BV

tel. +31 (0)6 10013458

fax +31 (0)548 544967 Tieleman Zwembaden e-mail: info@zwembadoverkappingen.nl Hydrotechniek bv internet: www.zwembadoverkappingen.nl

De Koppeling 11a Stand 381 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel www.leisureindex.nl tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

BETONHERSTEL Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

BODEMZUIGERS Hexagone Benelux

Postbus 176 4900 AD Oosterhout tel. 0162 460107 fax 0162 463142 mvd@myhexagone.com www.hexagone-benelux.nl

internet: www.lutz-jesco.nl Stand 135

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 499460 fax 0180 497516 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl Lotec is al generaties lang gepassioneerd

bezig met zwembaden voor zowel de professionele als de particuliere markt. De unieke karaktertrek van dit bedrijf heeft alles te maken met een allesomvattende visie. Elk goed bad, in welke grootte of vorm dan ook, begint met een goed doordachte waterbehandelingsfilosofie. Je moet kunnen overzien welk doel je met ingrepen wilt bereiken. Lotec is sinds 1867 actief in de installatiebranche. De laatste vijftig jaar hebben hoofdzakelijk in het teken gestaan van de ontwikkeling en aanleg van ondermeer zwembaden, filtersystemen en golfslagmachines. Hierbij wordt de oorspronkelijke activiteit, de sanitaire installatietechniek, niet uit het oog verloren. Recente ontwikkelingen zoals toepassingen met zonne-energie maken van deze afdeling een onmisbare schakel binnen de Lotec organisatie. De jarenlange ervaring op zwembadgebied heeft geleid tot een aantal baanbrekende ontwikkelingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Lotec Filter Systeem, de special products, de golfslagmachine, de SurfRider, de FlyOver en de RocketPlunge.

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen Leusink Zwembadoverkappingen & tel. 0593 332181 Zwembadbouw inducon@inducon.nl Ethaanstraat 2b www.inducon.nl 2463 EH Rijssen

Postbus 122 Lutz-Jesco Nederland B.V. 2650 AC Berkel en Rodenrijs Nijverheidstraat 14C tel. 010 511 52 11 2984 AH Ridderkerk tel. +31 (0)180 499460 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl fax +31 (0)180 497516 e-mail: info@lutz-jesco.nl www.hycon.nl

Boven Zijde 12 5626 EB Eindhoven tel. +31 (0)40 2430021 fax +31 (0)40 2455390 e-mail: info@lotec.nl internet: www.lotec Stand 101

Postbus 26

Variodeck BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

KIN Installatietechniek

DECK

C O V E R I N G YO U R E N E R G Y

EXPLOITATIES Belevingsspecialist

Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 53592727 info@belevingsspecialist.nl www.belevingsspecialist.nl

Laco Nederland

De Scheper 312-314 5688 HP Oirschot 088-2055999 www.laco.eu info@laco.eu

Optisport Exploitaties b.v.

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

pomaz openbaarin

Zoutelectrolyse GOLFSLAG MACHINES

Overstortventielen, Injectiestukken, fax +49 64173507 e-mail: info@mariner-3s.de systemen, Choordioxide-systemen, internet: www.mariner-3s.de Doseercontainers en ook: Vat- en Stand 181

Glashorst 114 Postbus 1427 en Centrifugaalpompen. 3925 BV  ScherpenzeelDubbelmembraanpompen 5602 BK Eindhoven tel. 033 277 86 00 tel. 040 243 00 21 Meet- en Regeltechniek: fax 033 277 83 99 040 245 zich 53 90 De EASYPOOL SMARTfax 02 kenmerkt door de info@vdhwater.nl info@lotec.nl compactheid en de kwalitatief hoogwaardige Leisure Index 65 www.vdhwater.nl bouwvorm speciaal voorwww.lotec.nl de privébaden. Alle voor

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

de meting en regeling benodigde apparatuur is op en in het meetbord gemonteerd. Het meetbord heeft met de tweevoudige regelaar een zeer eenvoudig te bedienen besturing welke functioneel EWZ adviseurs nagenoeg te vergelijken is met de professionele Ceintuurbaan 2 - 130C TOPAX DX. Deze laatste in combinatie met één 3847 LG Harderwijk van de vele meetwaterborden vindt toepassing in tel. 036-5222322 de openbare zwemgelegenheden. De EASYPOOL SMARTinfo@ewz.nl 02 is beschikbaar in twee varianten: Chloor/pH en www.ewz.nl Redox/pH. Daarbij zijn er veel aanvullende toebehoren mogelijk om een Technieken compleet systeem aan teHellebrekers bieden.

INSTALLATIETECHNIEK

Postbus 6

8070 AA Nunspeet Desinfectie: 0341 25 26 88 Naast de desinfectie mettel. chloorbleekloog is ook de fax 0341doorstroom25 75 64 toepassing van een Technopool ENER-G Nedalo BVelectrolysecel voor chloorproductie info@hellebrekers.nl mogelijk.

ENERGIEBESPARING

Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 00 fax 0297 28 59 30 info@energ.nl www.energ.nl

www.hellebrekers.nl

Website: Hollander Techniek Bezoek ook de vernieuwde internetpagina: Postbus www.lutz-jesco.nl waar niet alleen1172 de eigen 7301 BK Apeldoorn producten zeer uitgebreid staan omschreven maar tel.besproken. 055 3681111 ook toepassingen worden

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Van dorp Zwembaden

Wels Techniek

Paasheuvelweg 33 1105 BG Amsterdam tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

Van den Heuvel Watertechnologie containerpompen, bv Lotec Flowmetersystemen,

Lotec

Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Sportfondsen Nederland BV

Spaarpot 5 KV Geldrop verantwoordelijk voor de5667 begeleiding van alle De Run 4420 tel. 040 2856658 Jesco 3S producten uit het omvangrijke programma. 5503 LR Veldhoven Mariner GmbH fax 040 2867115 tel. 040 2570340 Siemenstrasse 21 Productenprogramma:info@pomaz-openbaar.nl fax 040 2570892 D-35394 Giessen Doseerpompen, TOPAXwww.pomaz.nl/openbare-sector Meet- en info@semwaterbehandeling.nl Germany Regelapparatuur, Drukhoud- en tel. +49 641974310 www.semwaterbehandeling.nl

DRENKELINGEN DETECTIESYSTEEM

KWB Zwembadinstallaties

Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 659 Fax: 0570 659 660 infodeventer@vandorp.eu www.vandorp.eu

FILTERSYSTEMEN

SEM Waterbehandling

MEER DAN ALLEEN TECHNIEK.

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 info@optisport.nl www.optisport.nl

Lutz-Jesco Nederland B.V. heeft meer dan 50 2980 AA RIDDERKERK jaar ervaring als fabrikant van technische producten in de zwembadtechniek en is in tel. 0180-49 94 60 Nederland verantwoordelijk voor de begeleifax 0180- 49 75 16 ding van alle Jesco producten uit het omvangrijke leveringsprogramma wat info@lutz-jesco.nl onder andere bestaat uit: Doseerpompen; www.lutz-jesco.nl Meeten Regelapparatuur; Drukhoud- en Overstortventielen; Pulsatiedempers; Injectiestukken; Roerwerken; Doseercontainers; Zoutelectrolyse systeOnderneming: men; Chloordioxide-systemen; Vat- en conLutz-Jesco Nederland B.V. heeft jarenlange tainerpompen; Flowmetersystemen; ervaring als fabrikant Dubbelmembraanpompen en van technische producten de zwembadtechniek en is in Nederland Centrifugaalpompen

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Postbus 26 5120 AA Rijen tel. 0161-290500 fax 0161-226437 info@kin.nl www.kin.nl

fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

KEERWANDEN Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

KEURINGEN AIB-Vinçotte Nederland Postbus 6869 4802 HW Breda tel. 076 5712288 fax 076 5874760 info@vincotte.nl www.vincotte.nl

KLEUTERBADJES Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

ZWEMBADBRANCHE

47


Pooljoy BV

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Internet Zwemscore Module

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Syx Automations

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

LOOPBRUG EasyFloat ponton systemen Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 7537 info@easyfloat.nl www.easyfloat.nl

KLEDINGLOCKERS Hermeta Projectbouw B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

MEET- & REGELTECHNIEK BEST Instruments

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

Leerkotte b.v.

Postbus 74 VConsyst

1777 ZH Hippolytushoef Schering 31 - 33 tel. +31 (0)227 593433 8280 AB Genemuiden fax +31 (0)227 595628 tel. 038 385 70 57 e-mail: info@leisure-management.nl fax 038 www.leisure-management.nl 385 85 25 internet: info@vconsyst.com Stand 102 www.vconsyst.com

LED VERLICHTING EVA Optic B.V.

Management wordt sinds 1998 uitDeLeisure Velde 1 gegeven. Leisure Management is met name 8064 PH Zwartsluis bedoeld voor de DMU van de diverse tel. 038 33 75 067 Leisurecentra en wordt zes keer per jaar info@evaoptic.nl kosteloos verzonden naar 8.500 adressen in www.evaoptic.nl de branche. U kunt zich op onze website aanmelden voor een gratis abonnement.

Less LeisureEnergy ManagementB.V. heeft een gemiddelde

oplage van 8.556 (bron: HOI 2008) Anthonetta Kuijlstraat 47en heeft daarmee grootste oplage in de leisure3066 GSdeRotterdam branche. Kijk voor onze meest actuele oplatel. 010 7144 844 gecijfers op www.hoi-online.nl fax 010 7144 845 info@less-energy.nl Leusink Zwembadoverkappingen & www.less-energy.nl

Zwembadbouw

Ethaanstraat 2b pomaz openbaar

48

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

Voltastraat 3b 4004 KA Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-objects.nl

Lotec BV

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122

Van den Heuvel Watertechnologie bv

Wels Techniek

VConsyst

Zephir- Objects BV

De Run 4420 5503 LR Veldhoven tel. 040 2570340 fax 040 2570892 info@semwaterbehandeling.nl www.semwaterbehandeling.nl

Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

Varioplay

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl Leisure Management

Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@zwemscore.nl www.zwemscore.nl

SEM Waterbehandling

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

SPEELTOESTELLEN Aqua Drolics

ONDERWATER CAMERA’S

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

EVA Optic B.V.

Lotec

ONDERWATER REPARATIES

Pooljoy BV

De Velde 1 8064 PH Zwartsluis tel. 038 33 75 067 info@evaoptic.nl www.evaoptic.nl

Orka Duikservice & Zwembadreparatie

De Wieken 3 5571 RD Bergeijk tel: 06-12383670 info@zwembadreparatie.nl info@duikservice-orka.nl www.zwembadreparatie.nl

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Boven Zijde 12 2650 AC Berkel en Rodenrijs Nijverheidstraat 14C 5626 EB Eindhoven 2984 AH Ridderkerk tel. 010 511 52 11 tel. +31 (0)40 2430021 tel. +31 (0)180 499460 fax 010 511 52 74 fax +31 (0)40 2455390 info@hycon.nl fax +31 (0)180 497516 e-mail: info@lotec.nl e-mail: info@lutz-jesco.nl www.hycon.nl internet: www.lotec internet: www.lutz-jesco.nl Stand 101 Stand 135

SANITAIRE CABINES Hermeta Projectbouw B.V.

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN Belevingsspecialist

Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 53592727 info@belevingsspecialist.nl www.belevingsspecialist.nl

Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 fax 0180 49 75 16 ENVOZ bv Postbus 26 info@lutz-jesco.nl Treubstraat 25 Nederland B.V. heeft meer dan 50 2980 AA RIDDERKERK www.lutz-jesco.nl Lutz-Jesco 2288 EH Rijswijk Lotec is al generaties lang gepassioneerd jaar ervaring als fabrikant van technische bezig met zwembaden voor zowel de profesproducten in de zwembadtechniek en is in tel. 070 3070344 tel. 0180-49 94 60 pomaz openbaar Nederland sionele als de particuliere markt. De unieke verantwoordelijk voorfax de begelei070 4150296 fax 018049 75 16 Spaarpot 5 alles te karaktertrek van dit bedrijf heeft ding van alle Jesco producten uitinfo@envoz.nl het KV Geldrop maken met een5667 allesomvattende visie. Elk omvangrijke leveringsprogramma wat www.envoz.nl info@lutz-jesco.nl tel.grootte 040 of 2856658 goed bad, in welke vorm dan ook, onder andere bestaat uit: Doseerpompen; www.lutz-jesco.nl begint met eenfax goed 040 doordachte waterbeMeeten Regelapparatuur; Drukhoud- en 2867115 NBZ handelingsfilosofie. Je moet kunnen overOverstortventielen; Pulsatiedempers; info@pomaz-openbaar.nl Het Sterrenbeeld 15a zien welk doel je met ingrepen wilt bereiInjectiestukken; Roerwerken; www.pomaz.nl/openbare-sector 5215 ken. Lotec is sinds 1867 actief in de installaDoseercontainers; Zoutelectrolyse syste- MK ’s-Hertogenbosch Onderneming: tel. tiebranche. De laatste vijftig jaar hebben men; Chloordioxide-systemen; Vaten 073 con- 612 40 61 Lutz-Jesco Flowmetersystemen; Nederland B.V. heeft jarenlange Pro Water B.V. tainerpompen; hoofdzakelijk in het teken gestaan van de fax 073 612 44 57 ervaring als fabrikant van technische producten in Postbus 960 ontwikkeling en aanleg van ondermeer Dubbelmembraanpompen en info@nbz.nl de zwembadtechniek en is in Nederland 7550 AZ Hengelo zwembaden, filtersystemen en golfslagmaCentrifugaalpompen www.nbz.nl tel. 074 2915150 verantwoordelijk voor de begeleiding van alle chines. Hierbij wordt de oorspronkelijke activiteit, de sanitaire installatietechniek, fax 074 2915350 Jesco 3S producten uit het omvangrijke programma. Mariner GmbH niet uit het ooginfo@prowater.nl verloren. Recente ontwikkeRVS ZWEMBADEN Siemenstrasse 21 lingen zoals toepassingen met zonne-enerwww.prowater.nl Productenprogramma:

2463 EH Rijssen Spaarpot 5 tel. +31 (0)6Geldrop 10013458 5667 KV fax +31 (0)548 544967 gie maken van deze afdeling een onmisbare D-35394 Giessen tel. 040 2856658 Doseerpompen, TOPAXhsb Meeten austria gmbh e-mail: info@zwembadoverkappingen.nl schakel binnen de Lotec organisatie. De fax 040 2867115 Roozeboom & VanGermany den Bos Dr. Scheiber-Str. 28 Regelapparatuur, Drukhouden internet: www.zwembadoverkappingen.nl tel. +49 641974310 jarenlange ervaring op zwembadgebied info@pomaz-openbaar.nl Instrument BV A4870 Vöcklamarkt Stand 381 Overstortventielen, Injectiestukken, Zoutelectrolyse fax +49 64173507 heeft geleid tot een aantal baanbrekende www.pomaz.nl/openbare-sector ontwikkelingen.Postbus 395 hiere-mail: info@mariner-3s.de tel. +32 0 473 716659 Enkele voorbeelden systemen, Choordioxide-systemen, internet: www.mariner-3s.de van zijn het Lotec FilterAJ Systeem, de special 3760 SOEST delouker@hsb.eu Doseercontainers en ook: Vat- en WaterVision B.V. Stand 181 products, de golfslagmachine, de SurfRider, tel. 035 5431511 www.hsb.eu containerpompen, Flowmetersystemen, Vlierberg 9 de FlyOver en de RocketPlunge. fax 035 5431448 Dubbelmembraanpompen en Centrifugaalpompen. 3755 BS Eemnes Myrtha Pools info@rb-instrument.nl tel. 035 5387959 Haarspit 3 www.rb-instrument.nlMeet- en Regeltechniek: fax 035 5330551 BG Oudkarspel De EASYPOOL SMART1724 02 kenmerkt zich door de info@watervision.nl tel. 0226 333000 compactheid en de kwalitatief hoogwaardige www.leisureindex.nl Leisure Index 65 www.watervision.nl 333099 bouwvorm speciaal voorfax de 0226 privébaden. Alle voor info@variopool.nl de meting en regeling benodigde apparatuur is op www.rvszwembaden.nl en in het meetbord gemonteerd. Het meetbord ZWEMBADBRANCHE heeft met de tweevoudige regelaar een zeer

eenvoudig te bedienen besturing welke functioneel nagenoeg te vergelijken is met de professionele

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Zephir- Objects BV

Voltastraat 3b 4004 KA Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-objects.nl

TOEGANGSCONTROLE BSpaaS B.V.

Zutphenseweg 42 7211 ED Eefde tel. 0570 634554 fax 0570 622782 info@bspaas.nl www.bspaas.nl

Compudienst/LVP B.V. Laan 3 4901 LP Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Syx Automations Duwboot 13 3991 CD Houten tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl


index VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 info@vconsyst.com www.vconsyst.com

TUBE SENSATIONS Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

UV DESINFECTIE BEST Instruments

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

bestUV

De Donge 4 5684 PX, Best tel. 0499 370300 info@bestuv.com www.bestuv.com

Van Remmen UV Techniek B.V. Hooglandweg 3a 8131 TE Wijhe tel. 570 52 18 90 fax 0570 52 18 99 info@vanremmen.nl www.vanremmen.nl

VEILIGHEIDSINSPECTIES AIB-Vinçotte Nederland Postbus 6869 4802 HW Breda tel. 076 5712288 fax 076 5874760 info@vincotte.nl www.vincotte.nl

RBI Corrosion BV

WATER & LUCHTONDERZOEK CAG AMned BV

Reeuwijkse Poort 100 2811 MX Reeuwijk tel. 088 800 1500 fax. 088 800 1599 info@cagamned.nl www.cagamned.nl

WATERBEHANDELING Hellebrekers Technieken Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

pomaz openbaar

Burgemeester Pabstlaan 10-A4 2131 XE Hoofddorp tel. 085 8768990 info@rbicorrosion.nl www.rbicorrosion.nl

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

VLOEREN

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 659 659 Fax: 0570 659 660 infodeventer@vandorp.eu www.vandorp.eu

WATERGLIJBANEN BoerSlides & Disco BV

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv

Doornkampsteeg 36 5236 BB Den Bosch tel. 06-37605407 info@boerslides.nl www.boerslides.nl

De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Slide Factory B.V.

Van den Heuvel Watertechnologie bv

De Veken 123a 1716 KG Opmeer Tel 0226 353757 info@slide-factory.nl www.slide-factory.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

wiegand.maelzer B.V. Postbus 68 4286 AL Almkerk tel. 0183 40 60 66 mk@wiegand-maelzer.nl info@wiegand-maelzer.nl www.wiegand-maelzer.nl

WATERMONITORING BEST Instruments

Hoofdstraat 104 9355 TB Midwolde tel. 0594 513373 fax 020 2010 196 info@bestinstruments.nl www.bestinstruments.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

WATERSPEELTOESTELLEN Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Pooljoy BV

Nijverheidsstraat 16 5531 AA Bladel tel. 0497-820221 info@pooljoy.nl www.pooljoy.nl

Van Egdom Recreatietechniek Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Varioplay

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@varioplay.nl www.varioplay.nl

Watergames & More

Argonstraat 86 2718 SN Zoetermeer mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WHIRLPOOLS pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

ZWEMBADBRANCHE

49


WKK-INSTALLATIE

ZWEMBADEN AANLEG

ENER-G Nedalo BV

Hollander Techniek

Postbus 195 1420 AD Uithoorn tel. 0297 29 32 00 fax 0297 28 59 30 info@energ.nl www.energ.nl

ZONNECOLLECTOREN Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

SunDisc Solar Systems B.V. Bark 59 9606 RC Kropswolde tel. 0598 35 21 26 fax 0598 35 21 46 info@sun-disc.nl www.sun-disc.nl

ZOUTELEKTROLYSE Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

ZWEMBADACCESSOIRES pomaz openbaar

Spaarpot 5 5667 KV Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz-openbaar.nl www.pomaz.nl/openbare-sector

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

50

ZWEMBADBRANCHE

Optisport Services

ZWEMBADEN ONDERHOUD

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

EasyFloat ponton systemen

hsb austria gmbh

KIN Installatietechniek

Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

Tieleman Zwembad- en Hydrotechniek bv De Koppeling 11a 6986 CS Angerlo tel. 0313 47 62 65 info@tzhbv.nl www.tzhbv.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

ZWEMBADINRICHTING Badim BV

Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. 050-3050047 info@badim.nl www.badim.nl

VDH Leerdam

Industrieweg 15A 4143 HP Leerdam tel. 0345-615266 info@vdh-leerdam.nl www.vdh-leerdam.nl

ZWEMBADMATERIALEN Zwembadmaterialen.nl Televisieweg 81-1 1322 AK Almere tel. 036 7117031 fax 087 7848916 info@zwembadmaterialen.nl www.zwembadmaterialen.nl

Zeggeveld 11 a-b 4705 RP Roosendaal tel. 06 1288 7537 info@easyfloat.nl www.easyfloat.nl Postbus 26 5120 AA Rijen tel. 0161-290500 fax 0161-226437 info@kin.nl www.kin.nl

MEER DAN ALLEEN TECHNIEK.

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

J. Asselbergsweg 1 5026 RP Tilburg tel. 088 2057777 services@optisport.nl www.optisportservices.nl

ZWEMBADBUFFERRENOVATIE Kiwitz Jaki BV Postbus 120 7070 AC ULFT tel. 0315-270630 fax 0315-270631 info@jaki.nl www.jaki.nl

ZWEM-DRIJFPAK EasySwim Nederland

Pastoor Spieringsstraat 10A 5401 GT UDEN tel. 085-4896380 info@easyswim.com www.easyswim.com

COLOFON

ZwembadBranche is een onafhankelijk en informatief magazine voor de professionele zwembadbranche. ZwembadBranche is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zwembadbranche en op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in deze branche. ZwembadBranche wordt, vijf keer per jaar, op basis van ‘Gericht Gratis Verspreiding’ verspreid. Redactie: Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 info@zwembadbranche.nl www.zwembadbranche.nl Copyright: ZwembadBranche is een uitgave van Leisure Media & Consultancy Group (LMCG). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ZwembadBranche is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. ZwembadBranche behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Uitgeverij & Acquisitie: LMCG Postbus 74 1777 ZH Hippolytushoef +31 (0) 227593433 info@lmcg.nl Hoofdredactie: Susanne Post Tekst: Ben van den Aarssen Fotografie: Kenneth Stamp Coverfoto: Ivan Cheremisin / shutterstock.com ISSN: 1871-0360 Volgende uitgave: Februari 2018


28/03/2018

ZWEMBADBRANCHE CONGRES

ANDRE KUIPERS

RICHARD VAN HOOIJDONK


Drenkelingen detectie systeem

No body drowns No more

Direct alert op smartphone of -watch

Onderwatercamera’s mét of zonder geïntegreerde LED verlichting voor bestaande of nieuwe lampnissen

Een systeem dat niets mist, alles ziet en daarmee levens redt. Met AngelEye heb je altijd en overal een paar extra ogen die met je meekijken en je alarmeren als er neerwaartse bewegingen worden waargenomen in jouw bad. Samen met de badmeesters, covered het revolutionaire AngelEye-systeem het hele bad. En ziet het ook wat er in het bad daarnaast gebeurt. En jij dus ook. Smart technology die ieder zwembad bij de tijd brengt en ervoor zorgt dat je er altijd op tijd bij bent. We vertellen je natuurlijk graag meer, dus bel ons voor een afspraak.

ALTIJD ALERT LOTEC BV

|

Boven Zijde 12 5626 EB Eindhoven

|

T 040 243 00 21

Exclusieve distributeur Benelux

|

F 040 245 53 90

|

info@lotec.nl

|

www.lotec.nl

ZwembadBranche #61  
ZwembadBranche #61  

61e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche. Met een extra katern over de nieuwe zwembaden die in 2018 worden opgelever...