ZwembadBranche #57

Page 28

SPORTCENTRUM KARDINGE MEEST ACTIEF OP SOCIAL MEDIA IN ZWEMBRANCHE Het Sportcentrum Kardinge is de achtste winnaar van onze Social Media rubriek ‘Ranking the Pools’. Door goed te scoren op Twitter én Facebook, zowel qua aantallen fans als de interactie met hun fans, hebben zij Rivièrabad en Laco Glanerbrook achter zich gelaten. De hoogste nieuwkomer is Sport- en recreatiebad Dol-fijn die op de 7e plaats debuteert in onze lijst. Steeds meer accommodaties ontdekken het belang van social media om hun doelgroep te bereiken en gaan daar ook steeds beter mee om.

28

ZWEMBADBRANCHE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.