Vaikų linijos 2015 metų veiklos ataskaita

Page 1

SUSIBŪRĖME

METINĖ VEIKLOS ATA S K A I TA

2015 www.vaikulinija.lt


Emocinė parama 2015 metais atsiliepėme skambučių

139 857

Mums bandė prisiskambinti

Atsilieptų skambučių ir bandymų prisiskambinti santykis

1/24

1/17

Vaikų linijos galimybės atsiliepti į vaikų skambučius

1/9

2013 m. 2

1 304 972

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015

2014 m.

2015 m.


telefonu Santykiai su draugais Patyčios Santykiai su tėvais Santykiai su partneriu / draugu Baimė ir nerimas Fizinė prievarta Su buitimi susiję klausimai ir sunkumai Fizinė sveikata Laisvalaikis / užimtumas Savižudybė Brendimas Vienišumas Informavimas apie seksualumą / lytiškumą Santykiai su broliais / seserimis Įsimylėjimas

3242 2564 2280 1804 1690 1510 1504 1474 1251 1137 868 847 820 Dažniausiai telefonu 720 vaikų minėti 562 sunkumai 2015 m.

3


Emocinė parama 2015 metais atsakėme

1464

į vaikų ir paauglių laiškus

1464 Atsakytų laiškų skaičius

1001 629

2013 m.

4

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015

2014 m.

2015 m.


internetu

Santykiai su svarbiais bendraamžiais

279

Sunkūs jausmai: baimė, nerimas, vienišumas

155 124

Santykiai su tėvais

112

Patyčios Mintys apie savižudybę ir savęs žalojimas

105

Su brendimu ir lytiškumu susiję klausimai

104

Sunkumai, susiję su saugumu internete

39

Dažniausiai laiškuose vaikų minėti sunkumai 2015 m.

Diskusijų forumas Vaikai aktyviai diskutavo su bendraamžiais Vaikų linijos svetainėje esančiame forume – per metus Vaikų linijos diskusijose buvo parašyta 1850 naujų įrašų įvairiomis paaugliams aktualiomis temomis: patyčios virtualioje erdvėje, konfliktai namuose, nesutarimai su tėvais, vienišumas, mintys apie savižudybę ir kt. 5


Savanoriai 2015 m. turėjome 30 % daugiau konsultantų nei 2014 m.

189

126

2014 m.

2015 m.

2015 metais Vaikų linijoje dirbo 189 konsultantai: -124 savanoriai konsultantai Vilniuje, -55 savanoriai konsultantai Kaune, -10 konsultantų Klaipėdoje. 6

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


osius Per 2015 metus Vaikų linijos parengiamu o net kursus Vilniuje ir Kaune baigė 4, o pradėj 5 naujų savanorių grupės.

71 2015 metais paruošėme išskirtinai daug naujų savanorių konsultantų

24

2014 m.

2015 m.

Vykdyti naujų savanorių atrankas, vesti mokymus bei prižiūrėti jau dirbančių savanorių darbo kokybę padėjo 24 savanorių mokytojai – supervizoriai (15 Vilniuje ir 7 Kaune), kurių didžioji dauguma yra ilgamečiai Vaikų linijos savanoriai. 7


Vaikų linijos savanorių konsultantų kvalifikacijos kėlimo seminaras Druskininkuose

8

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


Savanorių mokytojų (supervizorių) seminaras Druskininkuose

9


Vaikų linijos teikiamos pagalbos telefonu Vaikų linija kartu su partneriu Jaunimo linija, įgyvendindama EEE finansinio mechanizmo finansuojamą projektą Savanoriškos nuotolinės emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybės gerinimas, atliko pirmąjį Lietuvoje emocinės paramos telefonu kokybės tyrimą. Kokybės tyrimą atliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedros ekspertai.

95%

vykusių pokalbių Vaikų linijoje įvertinti kaip pavykę (iš kurių 78% - pavykę puikiai).

Tyrimo rezultatai parodė, kad telefoninėmis emocinės paramos tarnybomis galima pasitikėti – mūsų teikiama paslauga atitinka gerosios praktikos reikalavimus. Tai – svarbus įvertinimas tiek savanorius ruošiantiems ir jų darbą nuolat prižiūrintiems darbuotojams, tiek patiems savanoriams, kurie, skirdami savo laiką vaikų ir suaugusiųjų išklausymui, tinkamai suteikia reikalingą pagalbą. 10

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


kokybės tyri

m as

Pagrindinės tyrėjų išvados apie Vaikų linijos konsultantų darbą, teikiant emocinę paramą vaikams ir paaugliams telefonu: • VL savanoriai yra tinkamai parengti konsultavimui ir emocinės pagalbos teikimui telefonu bei konsultacijų metu demonstruoja gerus konsultavimo įgūdžius. • Konsultantai puikiai teikia pagalbą patyčių atvejais, geba adekvačiai reaguoti, teikti pagalbą ir valdyti situacijas esant savižudybės grėsmei, geba suteikti reikiamą emocinę pagalbą psichikos ligomis sergantiems asmenims. • VL savanoriai su pašnekovais elgiasi etiškai, konsultuodami dažniausiai laikosi nešališkos pozicijos. Savanoriai kalba mandagiai, maloniai ir su derama pagarba kreipiasi į savo pašnekovus.

11


Vaikų apklausa 2015 m. atlikome vaikų apklausą, kiek teikiama pagalba internetu atitinka jų poreikius Vaikų linijos teikiamą emocinę paramą internetu vaikai ir paaugliai įvertino kaip gerai atitinkančią jų poreikius.

81 % apklausos dalyvių pažymėjo,

kad atsakymas į laišką padėjo ir vaikas sulaukė tokios pagalbos, kokios tikėjosi.

Pasak vaikų, jiems vertingiausias iš konsultanto gautas supratimas ir palaikymas bei idėjos, kaip jie gali elgtis jiems sunkioje situacijoje.

12

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


apie pagalbą internetu Ačiū ju m auksas s. Jūs esate – tokių žodžių g negirdė erų ja seniai. Ačiū ju u jau ms už gerą ši rdį

Vaikų atsiliepimai

Pirmą kartą rašiau ir pati konkrečiai nežinojau, kokiu tikslu rašau ir ką noriu, kad man pasakytų. Bet jūsų laiškas tikrai padėjo. Tad sakau jums dideli ačiū

lgti kita e v ž ą a p m y ) : apie oti. atsak n s i l p ž a y u š š i ū s s i i č u t A ažkaip n net traukti min reikėtų kreiptis k ė t r e v i :) pr ėt, kad riškai alvoti ir k o g a g p S e a t . a ą ą k k m s i u j puse vi vęs žalo rbutojus. Ne. es apie savo bedas a s r a ę b a savižudy psichologa ar d emegstu kalbeti to viskas los jais. n . tik po u e i j k y i atiriu. į mokyk t v p i a s s a a k p u e a o n k k i la vis si. nusiteiku azniausiai viska e negaliu laikyti hologe. bet e. d psic s savyj a s p e n n a realybej a Ačiū al po eiti m g iešum u . v n a i i c e a k i i t a ž r s y e š . v a a i r j s jum o iš pirma pa kyklos o auklėt p j e u s, ka b a a i e r t a s t d a u o n ė m a tai p j s j s a d o a p t eiti us p j e e n a u i , n m š ū i u s č n a v e is no ebėr taci ikes. :) A a nereik i e r c e o n m d i v a r Dar o žu a tis k e k bendra i t u i r kart dyti ge. no ą s. ju psicholo

ms.

snio tu e t i gre upran u a Man ymo. S oniu k atsa aug zm isiem ai d v kad ir jiem os bet k ir raso pagalb ikia cia e ia reik m jos r e kuri r a dab

Ko vaikams trūksta Vaikų linijos teikiamoje pagalboje internetu

ačiū

Nore c daug iau kad k i u ka d au siulyt ooo a u butu ryti ir ka varijant d u k naud uo idom jie e inges ni vi sni ir siem s:) 13


Kampanija Atnaujinta kampanijos BE PATYČIŲ svetainė, kurioje galima rasti įvairios naudingos informacijos, susijusios su patyčiomis, jų prevencija ir patyčių situacijų sprendimu. Taip pat ši svetainė tapo svarbia Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ informacijos platforma – iniciatyvą palaikančios organizacijos gali registruotis, pristatyti savo vykdomas veiklas ir taip viešai dalintis gerąja patyčių stabdymo patirtimi.

14

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


BE PATYČIŲ Lietuvos interneto apdovanojimuose Login 2015 atnaujinta kampanijos BE PATYČIŲ interneto svetainė buvo pripažinta geriausiu edukaciniu ne pelno siekiančiu tinklalapiu.

15


Veiksmo savaitė Vaikų linijos inicijuota šeštoji Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ, vykusi kovo 23-29 dienomis, sutelkė vaikų ir suaugusiųjų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Prie iniciatyvos tūkstančiais renginių ir veiklų prisidėjo per 1100 šalies ugdymo įstaigų, spręsti patyčių problemą kvietė Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ Bendradarbiaudama su partneriai ir kitos organizacijos, gyvenimo be Western Union, Vaikų patyčių idėją aktyviai palaikė žinomi žmonės.

linija sukūrė 5 vaizdo klipus, kuriuose žinomi visuomenės veikėjai dalijasi savo mintimis apie patyčias.

Taip pat Vaikų linija išleido prevencines korteles su Beatos Nicholson ir Merūno Vitulskio vaikystės nuotraukomis ir prisiminimais apie patyčias. Šios kortelės buvo išplatintos Lietuvos penktų klasių mokiniams. Vaikų linijos psichologės parengė specialias rekomendacijas, kaip naudotis šiomis kortelėmis ir organizuoti pokalbį su mokiniais apie patyčias, remiantis žinomų žmonių patyčių patirtimi. 16

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


BE PATYČIŲ 2015 Bendradarbiaudama su IT ir telekomunikacijų bendrove Teo, Vaikų linija surengė trumpų filmų konkursą mokiniams elektroninių patyčių tema.

Geriausių filmų kūrėjai iš skirtingų Lietuvos vietų suvažiavo į Vilniaus kino teatrą Multikino, kur buvo apdovanoti per Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ renginį.

17


Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ renginys, surengtas bendradarbiaujant su Vilniaus tarptautiniu kino festivaliu Kino pavasaris ir kino teatru Multikino

Vaikų linijos kampanija BE PATYČIŲ išrinkta Vidaus reikalų ministerijos vykdyto Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų konkurso nugalėtoja. 18

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


Projektas Saugesnis internetas 2015 m. vaikai ir paaugliai dėl grėsmių internete į Vaikų liniją kreipėsi 351 kartą (2014 m. buvo kreiptasi 318 kartų).

88

Meilė / santykiai / seksualumas

66

Elektroninės patyčios Reputacija internete Nepageidaujamas kontaktas iš nepažįstamo žmogaus (ne viliojimas ir ne seksualinis priekabiavimas)

Privatumo apsauga Privatumo pažeidimas (ne elektroninis nusikaltimas) Techniniai parametrai Potencialiai žalingas turinys (daranti neigiamą poveikį nepilnamečiams informacija) Besaikis naudojimas/priklausomybė nuo interneto, kompiuterio Savižudybė

26 24 22 22 17 14 13 13

Dažniausios su internetu susijusios temos, dėl kurių kreipėsi vaikai

19


Vaikų linija kartu su partneriais dalyvavo vaikų vasaros stovyklose:

Renginių stovyklose tikslas – suteikti jaunuoliams žinių ir įgūdžių saugiau naudotis mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais ir internetu; suprasti šiuolaikinių technologijų išmanymo svarbą ir atkreipti dėmesį į saugų ir etišką elgesį internete.

20

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


2015 m. birželio – liepos mėn. aplankyta 10 vaikų vasaros stovyklų.

Pramoginiuose šviečiamuosiuose renginiuose sudalyvavo per 700 stovyklautojų.

21


Renginiai, kuriuose dalyvavo Vaikų linija Kauno Vaikų linijos 15 gimtadienis (2015

Kauno maratonas (2015 birželis)

22

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015

sausis)


Vilniaus maratonas (2015

rugsėjis)

Paroda Mokykla (2015 lapkritis)

Tarptautinės organizacijos Child Helpline International konferencija Strasbūre

(2015 lapkritis)

23


Vaikų linijos 18-as gimtadienis (2015 gruodis)

24

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


Kalėdinė NVO mugė (2015 gruodis)

Vaikų linijos ir Jaunimo linijos savanoriai ir vadovai susitiko su Prezidente (2015 gruodis)

25


Rėmėjai

2015 metais Vaikų liniją finansiškai rėmė:

26

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


Vaikystės sodo ir Karalienės Mortos mokyklos bendruomenės nariai, savo renginiuose renkantys aukas Vaikų linijos veiklai. Kino teatro Pasaka lankytojai, paaukoję Vaikų linijai per specialiai surengtą Pyragų dieną.

2015 metais Vaikų liniją paslaugomis rėmė:

2015 metais savanorius motyvuojantys draugai:

27


Gyventojai, skyrę 2 proc. ar dalį pajamų mokesčio Vaikų linijai 2015 metais: Natalija Norvilė Modesta Brukštaitė Kristina Griciuvienė Rasa Tamošiūnaitė Agnė Ignatavičienė Marina Mažionienė Rasa Survilaitė Natalija Petuchova Lukas Trimonis Gražina Aboravičiūtė Jurgita Smiltė Jasiulionė Rūta Venciūvienė Vida Gintautaitė Aidas Sušinskas Goda Aršauskaitė Tadeuš Sedlikovski Ivona Suchodolska Audrė Bujokienė Ir visi, kurie skyrė paramą anonimiškai

Vaikų linijos veiklą finansiškai remia privatūs asmenys per aukojimo portalą aukok.lt, pervedantys paramą tiesiogiai ir/arba skiriantys dalį pajamų mokesčio Vaikų linijai.

Gyventojai, paaukoję Vaikų linijai per aukok.lt: Darius Varanavičius Paulius Prakopimas Mantas Andriuškevičius Sandra Daukintienė Laurynas Žilinkas UAB MT GROUP Rasa Hage Laurynas Kasiulynas Lėja, Pijus, Monika, Silva, Vaida, Antanas ir Andrius Prieskieniai Kristina Kontvainytė Povilas Konstantinavičius Dalius Regelskis Kęstutis Gudavičius Evaldas Rasa ir Algis Kubiliai Sandra Daukintienė Rimantas Gudaitis Milda Liutkutė Ugnius Kovas Rasa Gusčienė Inga Šimaite-Islam Jekaterina Veličkienė Nerijus Mackevičius Dainius Jurgaitis

Vladas Lašas Darius Jurgelionis Robertas D. Rasa Maksimavičiūtė Vidas Sipavičius UAB Limos Investicijos Lina Krasytė-Elravvas Sigita Bacevičienė Salvija Kavalnė Giedrius Babičius Vilma Krasauskienė Saulius Menkevičius Nerijus Gerdvilis Vaidotas Nekiūnas Darius Voverytė Talentų Karta Miglė Mockutė-Zaleckienė Giedrė Andrijevskienė Reda Krupeninienė Miglė Gedminaitė Anatolijus Krutovskis Antanas Grebliauskas DS Dainius Šmigelskis Miglė Gedminaitė

72 žmonės skyrė paramą anonimiškai, 19 žmonių paaukojo Vaikų linijai SMS trumpąja žinute 28

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


Vaikų linija žiniasklaidoje 2015 m. užfiksuoti 534 Vaikų linijos paminėjimai, pasiekę 56,8 mln. auditoriją. Analizės laikotarpiu Vaikų linijos įvaizdis žiniasklaidoje buvo teigiamas. Teigiamos komunikacijos dalis sudarė 50,6%. 1

Vaikų linija

0,28

Svertinis palankumas

0,5

-0,5

-0,5

-1

0

10

20 30 40 Pasiekta auditorija (mln.)

50

60

Nebuvo nė vieno nepalankaus paminėjimo.

29


Finansinė Gautos lėšos 200 446 €

1% Uždirbtos lėšos

20% Verslas

7%

47%

Privatūs asmenys

Fondai

25% Valstybė/ savivaldybės

30

Vaikų linijos metinė ataskaita

2015


ataskaita Darbo užmokestis Socialinio draudimo įmokos Patalpos, turtas, paslaugos Seminarų ir kitų renginių organizacinės išlaidos Leidybos ir reklamos išlaidos Tarptautinis bendradarbiavimas Emocinės paramos kokybės tyrimas Partnerių patirtų išlaidų kompensavimas Kitos išlaidos

74 822 23 180 18 109 11 682 20 743 8 044 12 000 10 630 1 414

Patirtos išlaidos 180 623 €

31


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.