Page 1

VækstVilkår 2012-13

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143

11.088

11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

9.608 21.722

22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543

Download til print her 83% 8% 6%

17.540 16.736 17.181 15.259 -90

112

85% -105 -81 6 7 % 67%

96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

kalundborg


VækstVilkår 2012-13 Indhold 3 beskæftigelse

13 uddannelse

8 eksport

16 Bosætning

10 Iværksætteri

19 Pendling

Resume Unikke styrkepositioner

Vækstvilkår i Kalundborg

I Kalundborg findes det mest specialiserede arbejdsmarked, de mest markante styrkepositioner, og den mest unikke koncentration af virksomheder. Det er styrkepositionerne inden for områderne Energi/miljø og Medico/ sundhed, der for alvor sætter Kalundborg på regions- og landkortet som en stærk erhvervskommune. VækstVilkår viser, at på trods af de unikke styrkepositioner, så har heller ikke Kalundborg helt kunnet undgå at mærke konsekvenserne af krisen. Medico/sundhedsområdet der i første omgang gik fri, har nu også været nødt til at tilpasse sig og reducere antallet af arbejdspladser.

Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Det er vigtigt at både stat, region og kommune sammen arbejder for bedre vækstvilkår for virksomhederne.

Eksportpotentiale Eksporten udgør en stor andel af produktionsværdien i Kalundborg, men til gengæld en lav andel af omsætningen. Det viser, at Kalundborg har nogle underleverandørvirksomheder og -afdelinger, som indgår i en global værdikæde, men som ikke selv er eksportvirksomheder. VækstVilkår peger på, at der kan ligge et potentiale ved at kombinere de store internationale virksomheders viden, med de lokale virksomheder, kan der skabes flere eksportvirksomheder, og derigennem skabes ny vækst og nye job.

Denne analyse sætter fokus på vilkårene for vækst i Kalundborg Kommune. Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Alt sammen viden der er afgørende for at kunne udvikle Kalundborg til en vækstkommune, som er attraktiv at leve i og drive virksomhed i. VækstVilkår 2012-13 er en serie af 17 analyser, én til hver af Region Sjællands kommuner. VækstVilkår er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Analysen bygger videre på det grundlag, som er etableret med VækstIndeks og VækstTendens. Næste udgave af Vækst-Vilkår udkommer i 2014.

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg

2


beskæftigelse

Kalundborg Kommune har et af de mest specialiserede erhvervsliv i hele Region Sjælland. Hele 70 procent af den private beskæftigelse findes inden for disse tre områder: Fødevarer, Bygge/bolig og Medico/sundhed. Særligt Medico/sundhedsområdet udgør sammen med Energi/miljøområdet Kalundborgs afgørende styrkepositioner. Det er især de store produktionsanlæg inden for Medico/sundhed og raffinaderiet inden for Energi/miljø, der gør erhvervsstrukturen i Kalundborg til en ener i Region Sjælland. Det har dog ikke kunnet forhindre et massivt, privat jobtab som følge af krisen. Et jobtab, der er fortsat ind i 2011. Som eneste undtagelse har Energi/miljøområdet holdt krisen stangen og skabt nye job.

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Beskæftigelse

3


Andel beskæftigede med arbejdssted i kommunen, privat/ offentlig (2011)

Kommune

Privat

Offentlig

Greve

72%

28%

Ringsted

70%

30%

Køge

67%

33%

Solrød

67%

33%

Kalundborg

67%

33%

Faxe

66%

34%

Odsherred

63%

37%

Lolland

62%

38%

Lejre

62%

38%

Holbæk

61%

39%

Stevns

61%

39%

Vordingborg

59%

41%

Næstved

57%

43%

Guldborgsund

57%

43%

Roskilde

56%

44%

Slagelse

54%

46%

Sorø

53%

47%

Kilde: Danmarks Statistik

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Kommunen (2009-2011)

19.473 13.063 6.410

ARBEJDSPLADSER ER DER I KOMMUNEN AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Kilde: Danmarks Statistik

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Privat sektor

14.683

13.497

13.063

-8%

-3%

Bygge/bolig

3.913

3.317

3.182

-15%

-4%

Energi/miljø

712

711

723

0%

2%

Fødevarer

2.314

2.136

2.025

-8%

-5%

IT/kommunikation

242

234

237

-3%

1%

Medico/sundhed

2.823

2.815

2.615

0%

-7%

Møbler/beklædning

278

250

235

-10%

-6%

Transport

1.220

1.122

1.132

-8%

1%

Turisme

363

314

309

-13%

-2%

Øvrige erhverv

2.654

2.452

2.445

-8%

0%

Offentlig sektor

6.519

6.663

6.410

2%

-4% Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Beskæftigelse

4


andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

25%

46.239

3.182 46.131

Kommunens 2.615

20%

erhvervs-

2.445

struktur

35.996 2.025 15%

19.972 1.132

10%

13.437 723

11.845 5%

7.411 6.410 235

6.229

237

309

160 2.715 0% Uo ply st rv

n

ing

tio

ed

dh

ve

un

rh

o/s

ee

rig

dic

Øv

Me

iljø

rt

po

ika

un

i/m

erg

En

ns

mm

dn

g

ek

oli

e/b

gg

e

r/b

ism

ko

Tra

IT/

By

r Tu

ble

rer

va

de

Region Sjælland

Kalundborg

Kilde: Danmarks Statistik

andel af (og antal) privat beskæftigede fordelt på udvalgte detaljerede ressourceområder (2011)

20%

Kalundborg har

2.231

Region Sjællands mest unikke

15%

styrkepositioner inden for Medico/sundhed og Energi/miljø

10%

748

800

5%

8.592 5.412

5.762

440

74 451

647

0%

Primære erhverv, fødevarer Kalundborg

Primære erhverv, bygge/bolig

Fremstillingserhverv, bygge/bolig Region Sjælland

Primære erhverv, energi/miljø

Fremstillingserhverv, medico/sundhed

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Beskæftigelse

5


Tema: videnerhverv Definition af videnerhverv

Videnindustri Fremstilling af mellem- eller højteknologiske produkter.

Videnservice Erhverv hvor der ydes en service der bygger på et højt videnniveau.

Kemiske produkter

Finansiering og forsikring

Elektroniske og optiske produkter

Information og kommunikation

Medicinske og dentale instrumenter

Bogføring

Sundhed

Juridisk bistand

Skibsfart og lufttransport

Revision

Offentlig administration

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed

Elektronisk udstyr

Vagt- og sikkerhedstjenester

Reklame og markedsanalyse

Vindmøller

Undervisning

Farmaceutiske råvarer og præparater

Arbejdsformidling

Sundhed og socialvæsen

Maskiner

Dyrlæger Vikarbureauer

Kultur og fritid

Videnskabelig forskning og udvikling

Computere

Design

Læger

Ovenstående figur viser eksempler på brancher der hører under de to kategorier af videnerhverv. Kilde: Eurostat

Andel (og antal) privat beskæftigede inden for videnerhvervene (2011)

Kalundborg

Region Sjælland

11,5% 11,5%

18,2% 18,2%

11,5%

18,2%

De videntunge arbejdspladser befinder sig

66,1% 66,1% 22,4% 22,4%

66,1% 6,7%6,7%

6,7%

75,1% 75,1%

75,1%

især inden for Videnindustri

22,4%

Videnindustri Videnindustri

Videnindustri

Videnservice Videnservice

Ikke videnerhverv Ikke videnerhverv

Videnservice

Ikke videnerhverv

Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i beskæftigelsen inden for videnerhvervene, både offentlig og privat (2009-2011)

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Videnindustri

3.241

3.175

2.925

-2%

-8%

Videnservice

1.606

1.520

1.497

-5%

-2%

Ikke videnerhverv

9.836

8.802

8.641

-11%

-2%

Videnservice

5.672

5.789

5.600

2%

-3%

Ikke videnerhverv

847

874

810

3%

-7%

Privat sektor

Offentlig sektor

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Beskæftigelse

6


Andelen af små arbejdssteder i kommunerne (2011)

Kommune

79%

Lejre

78%

Små arbejds-

Solrød

75%

steder med

Faxe

75%

mindre end fem

Odsherred

74%

ansatte udgør

Vordingborg

74%

68 % af alle

Sorø

73%

arbejdssteder

Kalundborg

71%

Holbæk

71%

Guldborgsund

71%

Næstved

70%

Køge

69%

Roskilde

69%

Greve

69%

65%-69,9%

Lolland

69%

70%-74,9%

Slagelse

68%

> 75%

Ringsted

68%

*Procent små arbejdssteder (mindre end 5 ansatte)

Ti store virksomheder i kommunen (2011/2012)

Små arbejdspladser*

Stevns

i landet. Men netop fordi der er tale om små arbejdssteder, findes kun 12 % af jobbene her

Kilde: Danmarks Statistik

Virksomhedens navn

Ansatte

Ressourceområde

Detaljeret

>2.000

Medico/Sundhed

Fremstilling

>500

Øvrig

Fremstilling

Statoil Refining Denmark A/S

421

Energi/miljø

Primær

Rieber & Søn Danmark A/S

285

Fødevarer

Fremstilling

ITS Caleb Brett Denmark

216

Øvrig

Service

Bis Industrier

>200

Bygge/Bolig

Service

National Oilwell Varco Denmark I/S

>200

Bygge/Bolig

Fremstilling

162

Transport

Service

141

Bygge/Bolig

Fremstilling

>100

Bygge/Bolig

Service

Novo Nordisk A/S Novozymes A/S

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S Gyproc A/S NNE Pharmaplan A/S

Listerne er opgjort på baggrund af Experians virksomhedsdatabase WEB-DIRECT. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Experian

Udvalgte Vækstvirksomheder i kommunen, efter størrelse (2011-2012)

Virksomhedens navn Tømrerværkstedet.dk ApS

Ansatte

Etableringsår

Ressourceområde

Detaljeret

14

2005

Bygge/Bolig

Service

K og J VVS ApS

6

2001

Bygge/Bolig

Service

Eskebjerg Brugsforening

5

1964

Fødevarer

Service

Moderne VVS ApS

5

2005

Bygge/Bolig

Service

Bjerge A/S

5

2007

Energi/miljø

Service

Hau Gulve A/S

5

2008

Bygge/Bolig

Service

Bjerge A/S

5

2007

Energi/miljø

Service

Hau Gulve A/S

5

2008

Bygge/bolig

Service

Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med mindst fem ansatte og 20 % vækst i antal ansatte inden for det seneste oplyste regnskabsår.

Kilde: Experian

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Beskæftigelse

7


eksport

Kalundborg er ikke en udpræget eksportkommune, når man ser på antallet af eksportvirksomheder med hovedsæde i kommunen og deres eksportomsætning. Faktisk ligger Kalundborg et stykke under regionsgennemsnittet på begge parametre. VækstVilkår viser dog, at Kalundborg har nogle store underleverandørvirksomheder og afdelinger, som indgår i globale værdikæder, men som ikke eksporterer direkte fra Kalundborg. Dette er særligt tilfældet for de store produktionsvirksomheder inden for Medico/sundhed.

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Eksport

8


Eksportandel og eksportVækst (2003-2010)

I omsætningstallene indgår de store afdelinger 53%

53% 53%

af blandt andet Novo Nordisk og Novozymes ikke.

32%

32% 32%

24%

24% 24%

20% 20%

5% 5%

7% 7%

regionaliserede tal.

20% 15% 15%

14%

14% 14% 10% 10%

gengæld i de

32%

32% 32%

27%

27% 27%

26%

26% 26%

De indgår til

37%

37% 37%

15%

10% 8% 8%

7%

5%

8%

-7% -7%

-7%

Andel af virksomheder Eksportandel afVækst i eksport Vækst i eksport Andel af virksomheder Eksportandel af Andeleksport af virksomheder Eksportandel af omsætning Vækst i eksport med eksport samlet samlet 2003-2009 med omsætning 2003-2009 med eksport samlet omsætning 2003-2009

Eksportandel af Vækst i eksport Vækst i eksport Eksportandel af Eksportandel af Vækst i eksport produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010 produktionsværdi 2003-2010

(2009) HovedsæderHovedsæder (2009) Hovedsæder (2009)

Regionaliseret (2010) Regionaliseret (2010) Regionaliseret (2010)

Kilde: Danmarks Statistik KalundborgKalundborg Region Sjælland Region Sjælland Hele landetHele landet Hele landet Kalundborg Region Sjælland

Kilde: SAM/K-Line

Eksporten fra kommunen er opgjort på to måder: (2) Regionaliseret: Alle arbejdssteders bidrag til eksport estimeres ved hjælp af SAM/K-Line modellen, dermed inddrages også underleverandører til eksportvirksomheder med hovedsæde i andre kommuner og regioner.

(1) Hovedsæder: Opgøres på baggund af virksomhedernes momsindberetninger, og inddrager kun realiseret udenlandsk omsætning fra virksomheder med hovedsæde i kommunen.

MILLIONER KRONER VAR VÆRDIEN AF EKSPORTEN FRA VIRKSOMHEDER I KOMMUNEN

Kilde: Danmarks Statistik

200

1.000

150

750

500

100

Udviklingen Eksport i mio. kr.

Udviklingen i virksomhedernes eksport, hovedsæder (2003-2009)

Antal eksportvirksomheder

115 735

EKSPORTVIRKSOMHEDER HAR HOVEDSÆDE I KOMMUNEN

250

50

0

0 2003

2004

2005

Antal eksportvirksomheder

2006

2007 Eksport

2008

2009 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Eksport

9

i antallet af eksportvirksomheder har stået stille siden 2003


iværksætteri

Hele 14,4 procent af de private job i Kalundborg Kommune er skabt af nystartede virksomheder. Det er flere end på regionsplan, og det gør de nye virksomheder i Kalundborg til nogle af Region Sjællands mest jobskabende. Den seneste udvikling inden for iværksætteriet viser dog at antallet af nye virksomheder er faldet meget. I 2009 blev der således bare startet 104 nye virksomheder. VækstVilkår viser, at der er behov for en målrettet indsats for igen at sikre flere iværksættere, der kan være med til at sætte gang i væksten og jobskabelsen i Kalundborg.

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Iværksætteri

10


Antal nye virksomheder og etableringsrate (2003-2009)

20%

250

Der blev 200

10% 100

virksomheder i kalundborg

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

150

i 2009

5%

50

0%

0 2003

2004

2005

Nye virksomheder

2006

2007

2008

Etableringsrate Kalundborg

2009 Etableringsrate Region Sjælland

*Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 6,7 % for 2009.

overlevelsesrate fordelt på iværksætterårgange (2011)

startet 104 nye

15%

Kilde: Danmarks Statistik

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 2009 (2år)

2008 (3år)

2007 (4år)

2006 (5år)

Kalundborg

2005 (6år)

2004 (7år)

2003 (8år)

Region Sjælland

*Overlevelsesrate: En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2011.

Nye virksomheders andel af den private beskæftigelse (2011)

Kalundborg

Kilde: Danmarks Statistik

Region Sjælland

6,5%

6,5%

7,9%

7,9%

7,6%

6,5%

5,6%

7,9%

7,6% 5,6%

7,6%

5,6%

14,4% af alle job er skabt af nye virksomheder, stiftet i perioden

85,6%

Iværksættere 2-4 år

85,6%

85,6%

Iværksættere Iværksættere 2-4 år 2-4 år

Iværksættere 5-8 år

86,8%

Iværksættere Iværksættere 5-8 år 5-8 år

86,8%

Ældre (andre)

2003-2009

86,8%

Ældre (andre) Ældre (andre) Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Iværksætteri

11


Antal nye og overlevende virksomheder samt etableringsrate (2003-2009)

15%

500

400

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

10% 300

200 5% 100

0%

0 Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Bygge/ bolig

It/komm

Transport

Energi/ miljø

Overlevet til ultimo 2011

Nye virksomheder (2003-2009)

Medico/ sundhed

Øvrige erhverv

Gennemsnitlig etableringsrate Kilde: Danmarks Statistik

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

700 530 600

Især nye virksomheder

500

fra 2007 bidrager med

400

mange nye job

300

200

100

0

218 147

128

194 162

140

100 9

11

2009 (2 år)

2008 (3 år)

Højtuddannede

2007 (4 år)

15

10

8

10

2006 (5 år)

2005 (6 år)

2004 (7 år)

2003 (8år)

Faglærte og ufaglærte Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Iværksætteri

12


uddannelse

Uddannelsesniveauet blandt de privat beskæftigede i Kalundborg er højt. Særligt godt ser det ud, når det kommer til andelen af faglærte, som er over landsgennemsnittet. Kommunens andel af højtuddannede ligger ligeledes over regionsgennemsnittet. Det indikerer, at der er et relativt højt videnindhold på arbejdspladserne i Kalundborg, hvilket også bekræftes af tallene for videnerhvervene. Uddannelse er en vækstdriver og er med til at hæve virksomhedernes produktivitet, værdiskabelse og bundlinje. Antallet af unge i Kalundborg Kommune der starter på en ungdomsuddannelse er relativt højt. Her ligger Kalundborg som den eneste vestsjællandske kommune i selskab med de hovedstadsnære kommuner. Desværre er der mange, der ikke gennemfører ungdomsuddannelsen.

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Uddannelse

13


Uddannelsesniveau for privat beskæftigede, efter arbejdssted (2011)

Hele landet landet 287.493 287.493 Hele Region Sjælland Sjælland 20.214 20.214 Region Kalundborg 1.531 Kalundborg 1.531 0% 0%

767.215 767.215

618.091 618.091

95.404 95.404

76.318 76.318

6.956 6.956

4.343 4.343

25% 25%

50% 50%

Højtuddannede Højtuddannede

75% 75%

Faglærte Faglærte

100% 100%

Ufaglærte Ufaglærte

669 Medico/sundhed 669 Medico/sundhed 2.320 Offentlig sektor sektor 2.320 Offentlig 124 Energi/miljø 124 Energi/miljø 252 Øvrige erhverv erhverv 252 Øvrige 246 Bygge/bolig 246 Bygge/bolig 36 IT/kommunikation 36 IT/kommunikation Møbler/beklædning 77 Møbler/beklædning 146 Fødevarer 146 Fødevarer 25 Transport 25 Transport 12 Turisme 12 Turisme 0% 0%

1.501 1.501

418 418

2.338 2.338

1.689 1.689

382 382

209 209

1.418 1.418

757 757

1.857 1.857

1.025 1.025

101 101

de beskæftigede er højere end i generelt

98 98

115 115

109 109

880 880

930 930

537 537

543 543

86 86

189 189

25% 25% Højtuddannede Højtuddannede

niveauet blandt

Region Sjælland Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesniveau for beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

Uddannelses-

50% 50% Faglærte Faglærte

75% 75% Ufaglærte Ufaglærte

100% 100% Kilde: Danmarks Statistik

definition på uddannelsesniveauer

Højtuddannede: Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte: Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Ufaglærte: Beskæftigede med grundskole eller gymnasial uddannelse.

Uddannelsesbalancen i østdanmark i 2020 (fremskrivning)

Udbud

Efterspørgsel

Balance

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

436.132

14.300

397.631

-7.697

38.501

Faglærte

378.564

-21.642

382.680

-2.275

-4.116

Kort videregående udd.

69.968

5.988

67.551

5.449

2.417

Mellemlang videregående udd.

249.310

28.350

236.905

20.560

12.405

Lang videregående udd.

196.703

42.110

184.192

33.597

12.511

Alle uddannelser

1.330.677

69.106

1.268.958

49.633

61.719

Stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem mod 2020

Kilde: SAM/K-Line

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Uddannelse

14


Andel af afsluttede grundskoleelever, som ikke var startet på en uddannelse et år senere (2009)

Andel af ikke-påbegyndte elever 3-5%

Det er

6-8% 9-12%

tæt på at 95 % af de unge starter

13-15%

på en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Fuldførelsesprocenter

Andelen af 25-årige med en ungdomsUddannelse i 2010, opgjort efter bopælskommune i 2000

0-69,9% 70-74,9%

Ti år efter

75-79,9% 80-84,9%

de gik ud af grundskolen i Kalundborg, havde mere end 30 % stadig ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesinstitutioner i Kommunen (2012)

Grundskoler mv

31

2

Voksenuddannelser

Videregående uddannelser

0

Gode

Erhvervsrettede uddannelser

muligheder for ungdomsuddannelse

2 3

Almengymnasiale uddannelser

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Uddannelse

15


bosætning

I 2011 fraflyttede netto 414 personer Kalundborg Kommune. Det er det næsthøjeste tal for Region Sjælland. Ligesom i resten af Region Sjælland er det især de unge, der flytter ind til København og Roskilde for at tage en uddannelse. Fraflytningen fra Kalundborg er ikke isoleret til de yngre aldersgrupper. Også blandt de 30 til 49-årige er der en beskeden fraflytning. Det indikerer, at Kalundborg Kommune i øjeblikket ikke er børnefamiliernes førstevalg. Tilflytning og bosætning er særlig vigtigt for det lokale erhvervsliv, og er med til at styrke den lokale efterspørgsel. VækstVilkår viser, at Kalundborg Kommune har en udfordring i forhold til at tiltrække flere tilflyttere.

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Bosætning

16


Kvinder

Befolkningssammensætning i Kommunen (2012)

Mænd 70 år + 60-69 år 50-59 år

Der bliver

40-49 år

markant færre

30-39 år 20-29 år

i gruppen

10-19 år 0-9 år

30-39-årige

70 år + 60-69 år 50-59 år

forventet befolkningssammensætning i Kommunen (2020)

40-49 år 30-39 år 20-29 år 10-19 år 0-9 år 5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Kilde: Danmarks Statistik

top ti over til- og fraflytning fordelt på Kommuner (Gennemsnit 2010-2011)

Tilflytning

Fraflytning

30

117 122

28

69

211 339 145

24

140

394

45

162

31

401

31 32 285

113

466

36

73

133 67

73

71 75 129

437

54

Aarhus 31

Odense 38

581

74

Kilde: Danmarks Statistik

befolkning fordelt på byområder (2010-2012)

2010

2011

2012

49.265

49.088

48.632

0%

-1%

Kalundborg

16.447

16.434

16.303

0%

-1%

Høng

4.383

4.357

4.295

-1%

-1%

Gørlev

2.469

2.482

2.477

1%

0%

Svebølle

2.230

2.201

2.237

-1%

2%

Ubby

1.965

1.943

1.898

-1%

-2%

Havnsø (del af flere kommuner) 976

988

968

1%

-2%

Snertinge

970

967

959

0%

-1%

Spangsbro

785

783

782

0%

0%

Rørby

800

783

776

-2%

-1%

Kirke Helsinge

550

560

556

2%

-1%

Landdistrikter

13.365

13.274

13.123

-1%

-1%

Kalundborg Kommune

2010-2011

2011-2012

Stadig færre bor i landdistrikterne

Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Bosætning

17


Arbejdspladser, både offentlige og private, pr. 100 indbyggere (2011)

Kommune

Arbejdspladser

Roskilde

49

Ringsted

46

Køge

44

Slagelse

43

Sorø

41

Guldborgsund

40

Holbæk

40

Kalundborg

40

Lolland

40

Næstved

39

Odsherred

36

Vordingborg

36

Faxe

35

Greve

34

Lejre

28

Stevns

28

Solrød

26

Der findes faktisk mange arbejdspladser i Kalundborg

Kilde: Danmarks Statistik

1.000

Nettotilflytning til Kommunen (2011)

750

-414 var netto-

500

tilflytningen

250

til kalundborg i 2011

0 -250 -500 -750 -1.000

0-9 år

10-19 år

20-29 år

Tilflytning

udvikling i boligpriser og antal handler (2004-2011)

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Nettotilflytning

60-69 år

70 år +

Kilde: Danmarks Statistik

Fraflytning

1.000

15.000

Antallet 750

af hushandler er steget lidt Kvadratmeterpris

Antal hushandler

10.000

500

siden 2009

5.000 250

0

0 2004

2005

Solgte boliger i Kalundborg

2006

2007

2008

Boligpriser i Kalundborg

Boligpriserne er alene opgjort på baggrund af realiserede handelspriser for parcel- og rækkehuse.

2009

2010

2011

Boligpriser i Region Sjælland

Kilde: Realkreditrådet

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Bosætning

18


pendling

Pendlermønstrene viser, at Kalundborg primært udveksler arbejdskraft med de omkringliggende kommuner: Slagelse, Holbæk, Odsherred og Sorø. At borgerne primært pendler til og fra de omkringliggende kommuner bekræftes af de lave gennemsnitlige pendlerafstande. Analysen viser således, at rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne i Kalundborg, hovedsageligt er begrænset til de omkringliggende kommuner. Det kan dermed være svært at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft fra for eksempel København. Kalundborgs beliggenhed midt imellem Danmarks to vækstcentre, Århus- og Københavnsområdet, udgør et potentiale og gør Kalundborg til et attraktivt sted at placere en virksomhed.

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Pendling

19


top ti over Indpendling og udpendling fordelt på kommuner (2011)

Indpendling

Udpendling Pendlingen til og

30

fra Kalundborg

1.271 517

337

241

86

1.297

kommer især

140

406

1.560

78

694

88 73

133 67

123

fra de omkring-

561

liggende

160 24 366 197

kommuner

125

1.684

36

128 75

Odense 58

129

54

437

74

581

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig pendlingsafstand (2011)

For indpendlere

For udpendlere

Ringsted

22,6

Vordingborg

32,0

Vordingborg

22,4

Faxe

29,7

Sorø

22,3

Sorø

29,2

Køge

22,2

Stevns

29,1

Faxe

21,8

Guldborgsund

27,6

Roskilde

21,5

Lejre

27,5

Greve

20,8

Ringsted

27,5

Slagelse

20,6

Næstved

26,8

Region Sjælland

20,0

Slagelse

26,5

Hele landet

19,7

Holbæk

25,9

Lejre

19,7

Region Sjælland

25,6

Lolland

19,5

Odsherred

25,4

Solrød

19,1

Lolland

24,6

Kalundborg

18,6

Kalundborg

24,2

Guldborgsund

18,2

Køge

23,9

Stevns

18,2

Solrød

22,7

Odsherred

18,1

Roskilde

20,7

Holbæk

17,8

Hele landet

19,7

Næstved

17,2

Greve

19,0 Kilde: Danmarks Statistik

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Pendling

20


Pendlingsmønstre fordelt efter uddannelse (2009-2011)

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen

Antal indpendlere

Der er en

9.584

1.219

stor overvægt af højtuddannede

2.240 1.463

blandt indpendlerne 3.934

6.466

Højtuddannede udgør 30 % af indpendlerne, men bare 20 % af arbejdspladserne Antal beskæftigede med bopæl i kommunen

Antal udpendlere

3.893

3.818

2.394 1.358

11.248

7.641

Ufaglærte

Faglærte

Højtuddannede

Kilde: eStatistik

VækstVilkår 2012-13 Udarbejdet af: Analysekonsulent Thomas Trøster og Analysekonsulent Christian Monsson, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Design og layout: Agnete Schepelern, agnetes.dk • Illustration: Bjarke Brint, brintdesign.dk Data er hovedsageligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Estimater baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/Line er udarbejdet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

VækstVilkår 2012-13 Kalundborg • Pendling

21

Kalundborg