Vadehavscentret 2020

Page 1

/ DK / DE / UK

TRÆKFUGLENES VADEHAV ARKITEKTUR I VERDENSKLASSE OG VADEHAVSUDSTILLING I NORDISK DESIGN

DAS WATTENMEER DER ZUGVÖGEL WELTKLASSE ARCHITEKTUR UND WATTENMEERAUSSTELLUNG IN NORDISCHEM DESIGN

THE MIGRATORY BIRDS’ WADDEN SEA WORLD CLASS ARCHITECTURE AND A WADDEN SEA EXHIBITION IN NORDIC DESIGN

Nomineret til EUROPEAN MUSEUM AWARD 2020


VORES UNIKKE HUS / DK VADEHAVSCENTRET er porten til UNESCO Verdensarv Vadehavet, og det unikke nye center er en oplevelse ved første øjesyn. Arkitekturen er verdensarkitektur, der i det følsomme og åbne marsk- og geestlandskab næsten vokser op ad jorden. Arkitekturen vidner om digerne og marskens lange linjer. Materialevalget er tagrøret, der dominerer og skaber en bygning med tagrør på tag, under­tag og vægge – tagrøret, der har været marskens bygge­ materiale gennem århundreder. I alt er der brugt 25.000 bundter tagrør fra Limfjorden og Ringkøbing Fjord, samt 34 km robinia-lister. Centret er ombygget og udvidet til 2.800 m2 med udstillinger, møde-­og formidlingsfaciliteter samt butik og cafe.

UNSER EIZIGARTIGES HAUS / DE Das WATTENMEER-ZENTRUM ist das Tor zum UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer und das einzigartige Zentrum ist vom ersten Augenblick ein Erlebnis. 2


Die Architektur ist Weltarchitektur, die in der sensiblen und ­offenen Marsch- und Geestlandschaft förmlich aus dem Boden wächst. Die Architektur passt zu den Deichen und den langen Linien der Marsch. Das verwendete Material ist Reet, das das Gebäude auf dem Dach, an den Überständen und an den Wänden dominiert. Reet war für Jahrhunderte das Baumaterial der Marsch.

OUR UNIQUE HOUSE / UK THE WADDEN SEA CENTRE is the gateway to to the ­UNESCO World Heritage Site, Wadden Sea, and the unique centre is an experience from first sight. The architecture is world class, which appears to grow from the earth in the sensitive open marsh and „geest” landscape. The architecture gives testimony to the dikes and the long lines of the marsh. The material of choice is the ­common reed, which dominates and creates a building with a thatched roof, under roof and walls. The reeds have been the building material of the the marsh through centuries. 3


DEN NORDISKE UDSTILLING / DK Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er formidlingen af, hvorfor det danske Vadehav opnåede klassificeringen til UNESCO Verdensarv i 2014. Trækfuglene tager os med gennem Vadehavets landskab og natur. Fuglene binder verdenen sammen på den Østatlantiske trækrute, og der gives nogle af de svar, der hører med til gåden om trækfuglenes lange rejser. I „Afrejsen“ kommer man helt tæt på de kæmpe fuglesværme, man ser, når de 15 millioner træk­fugle trækker igennem området. Man møder vadens mylder af liv fra den mindste alge til det største rovdyr, sælen og der er opdagelse at gå på for både børn og voksne udført i en smuk nordisk udstilling. Udstillingen er på 1.000 m2 indenfor samt tundrahave og legeområde udenfor.

DIE NORDISCHE AUSSTELLUNG / DE Die Ausstellung DAS WATTENMEER DER ZUGVÖGEL vermittelt, warum das Dänische Wattenmeer 2014 zum ­UNESCO Weltnaturerbe ernannt wurde. Die Zugvögel ­nehmen uns auf eine Reise durch die Landschaft und Natur des Wattenmeeres. Besucher entdecken die Vielfalt des Lebens im Watt – von den kleinsten Algen bis hin zu den größten Raubtieren, den Robben – und es gibt Erlebnisse für Jung und Alt, in einer schönen nordischen Ausstellung. Die Ausstellung ist 1.000 m2 groß, mitsamt einem Tundragarten und einem Spielplatz draußen.

THE NORDIC EXHIBITION / UK The exhibition THE MIGRATORY BIRDS’ WADDEN SEA tells the story of why the Danish Wadden Sea achieved the classification of UNESCO World Heritage in 2014. In the ­exhibition, the migratory birds take us through the landscape and nature of the Wadden Sea. Visitors meet the myriad of wildlife, from the smallest algae to the largest predator, the seal, as both children and adults explore the beautiful exhibition in Nordic design. The exhibition spans 1.000 m2 indoor with outdoors areas consisting of tundra garden and play areas. 4


Download audio guide Search app „Trækfugle“


6


7


PORTEN TIL UNESCO VERDENSARV / DK VADEHAVSCENTRET er besøgscenter for UNESCO Verdens­arv. Godt 200 naturområder på jorden er klassificeret som Verdensarv. Vadehavet i Danmark blev udnævnt i 2014, og det tyske og hollandske Vadehav blev udnævnt i 2009, Det fælles Vadehav er en verdensarv. Vadehavet er kommet i naturens superliga sammen med områder som Great Barrier Reef i Australien, Serengeti-sletten i Afrika, Sumatras regnskove og Grand Canyon i USA. Vadehavet repræsenterer betydnings­ fulde processer i udvikling af landskabsformer og øko­systemer. Det er levested for stor biologisk mang­ foldighed med særlig universel værdi. Med Verdensarven sagde vi samtidig ja til at ville udvikle bæredygtig turisme i Vadehavsområdet. Vadehavscentret vil bakke stærkt op om dette arbejde.

8


DAS TOR ZUM UNESCO WELTNATURERBE / DE Das WATTENMEER-ZENTRUM ist ein Besuchszentrum für das UNESCO Welterbe. Das Wattenmeer ist jetzt in der höchsten Liga der Natur, mit Gebieten wie dem Great Barrier Riff in Australien, der Serengeti Steppe in Afrika, den Regenwäldern Sumatras und dem Grand Canyon in den USA. Das Wattenmeer repräsentiert bedeutsame Prozesse in der Entwicklung von Landschaftsformen und ­Ökosystemen. Es ist ein Lebensraum mit einer großen Vielfalt von univer­sellem Wert.

THE GATE TO UNESCO WORLD HERITAGE / UK THE WADDEN SEA CENTRE is the visitor center for ­UNESCO World Heritage Site. The Wadden Sea has claimed a spot in the “super liga” of the word, alongside the Great Barrier Reef in Australia, the Serengeti in Africa, the rainforest of Sumatra and the Grand Canyon in the USA. The Wadden Sea represents significant progress in the development of landscapes and ecosystems. It has a large biological diversity with a distinct universal value. 9


NATIONALPARK VADEHAVET / DK VADEHAVSCENTRET ligger midt i Nationalpark Vadehavet, der er Danmarks største nationalpark. Områdets enestående natur og kultur var grundlaget for udnævnelsen til nationalpark i 2010. Vadehavscentret er nationalparkpartner og arbejder tæt sammen med Nationalpark Vadehavet. Vi er aktive i formidlingen af nationalparken og vi deltager i en række af nationalparkens projekter.

10


NATIONALPARK WATTENMEER / DE Das WATTENMEERZENTRUM liegt mitten im Nationalpark ­Wattenmeer, Dänemarks grösstem Nationalpark. Die einzig­artige Natur und Kultur der Gegend war die Grundlage für die Nominierung zum National­park im Jahr 2010. Das Wattenmeerzentrum ist Nationalpark­partner und arbeitet eng mit dem Nationalpark Wattenmeer zusammen. Wir sind aktiv in der Nationalpark-­Vermittlung tätig und beteilgen uns an einer Reihe von Nationalparkprojekten.

THE WADDEN SEA NATIONAL PARK

/ UK

The WADDEN SEA CENTRE (Vadehavscentret) is located in the middle of the largest Danish national park – the Wadden Sea. The area was designated a national park in 2010 because of its unique nature and culture, and the Wadden Sea Centre is a partner of and collaborates closely with the National Park. We not only actively interpret and guide in the park, but also work with the National Park on many of their projects. 11


VADEHAVETS TRÆKFUGLE / DK Vadehavet ligger på den Østatlantiske trækrute, der forbinder fuglenes vinterkvarter i Afrika med yngle­ områderne på tundraen i Arktis. Trækfuglenes imponerende tilpasning til trækket er utrolig. Mange vade­fugle trækker tusinder af km for bare at få én kylling på vingerne. Vadehavet er afgørende for, at de kan opbygge r­ es­ sourcer til trækket. Mange af trækfuglene fordobler deres kropsvægt i Vadehavet, og hunnerne æder tusinder af insekter på tundraen inden æglægningen. I træktiden i foråret og i efteråret kan man opleve trækfuglenes mangfoldighed og kæmpesværme i Vadehavet. Mere end 15 millioner trækfugle kommer igennem Vadehavet. Nogle er kortdistance-, andre mellemdistance- og andre igen langdistanceflyvere.

DIE ZUGVÖGEL DES WATTENMEERES / DE Das Wattenmeer liegt an dem ostatlantischen Zugweg, der die Winterquartiere der Vögel in Afrika mit den Brutgebieten in der arktischen Tundra verbindet. Die Anpassung der Zugvögel an die Reise ist unglaublich. Viele Wattvögel 12


ziehen tausende Km, nur um ein einziges Küken in die Welt zu setzen. In der Zugsaison im Frühling und Herbst kann man im Watten­­meer die Vielfalt der Zugvögel und die riesigen Schwärme erleben. Mehr als 15 Millionen Zugvögel kommen jährlich durch das Wattenmeer. Einige sind Kurz­ strecken-, andere Mittelstrecken- und wieder andere Langstreckenflieger

THE MIGRATORY BIRDS OF THE WADDEN SEA / UK The Wadden Sea is on the East Atlantic Flyway, which connects the wintering areas in Western Europe and Africa to the breeding areas on the tundra of the Arctic. The adaptations of the migratory birds to this flight are incredible. A large portion of the migratory birds fly thousands of kilometres just to raise one chick. In the migratory seasons, during spring and autumn, one is able to experience the ­diversity and gigantic flocks of the migratory birds. More than 15 million migratory birds pass through the Wadden Sea. Some are shortdistance flyers, other are middle ­distance flyers, and others again are long distance flyers. 13


14


SPISEKAMMERET / DK Vadehavet indeholder biologisk set en af verdens største produktioner af liv. Dette kæmpe spisekammer er fuglenes „tagselvbord“. Mange trækfugle opbygger deres fedt her og sikrer herved brændstoffet på deres lange rejser. Vadehavet har store tal. Op til 2 millioner alger pr. cm2, 60.000 dyndsnegle pr. m2, 60.000 hjerte­ muslinger pr. m2, 70 sandorme på en m2 og 40.000 slik­ krebs pr. m2. Op til 40.000 østersømuslinger pr. m2. Op til 100.000 unge frynseorm pr. m2. Dette enorme spisekammer er trækfuglenes optank­ nings­­plads. Alene den lille kobbersneppe æder op imod 1.500 små muslinger om dagen, strandskaden 300 hjerte­­­ muslinger og klyden op til 3.000 frynseorme. I træk­tiden i foråret og efteråret ædes milliarder af bund­dyr dagligt af trækfuglene.

DIE SPEISEKAMMER / DE Das Wattenmeer ist biologisch gesehen einer der größten Lebensproduzenten der Welt. Diese riesige Speisekammer ist das „Selbstbedienungsbuffet“ der Vögel. Viele Zugvögel bauen hier ihre Fettreserven und damit ihren Energievorrat für die langen Reisen auf. Während der Zugsaison werden täglich Milliarden am Meeres­boden lebende Tiere von den Vögeln verspeist. Eine einzige Pfuhlschnepfe kann alleine kann bis zu 1.500 kleine Muscheln am Tag fressen, ein Austernfischer bis zu 300 Herzmuscheln und ein Säbelschnäbler bis zu 3.000 Seeringelwürmer.

THE PANTRY / UK Seen from a biological point of view, the Wadden Sea has one of the largest productions of life. This giant pantry is the “buffet” of the birds. A lot of migratory birds refuel here, building up fat deposits to ensure enough energy for their long trip. During the migratory season, billions of benthic animals are eaten every day by the migratory birds. A ­Bar-tailed godwit alone eats upwards of 1.500 small mussels a day, an Oystercatcher 300 cockles and an Avocet up to 3.000 ragworms. 15


SÆLERNE / DK Vadehavet har Danmarks største sælbanker. Hoved­ parten af de sæler, vi møder, er spættet sæl og ganske få gråsæler. Sælerne bruger de høje vader og højsandene som raste- og fødebanker hele året. For at finde føde – hovedsageligt fisk – tilbagelægges mange km ud i Nordsøen. Den spættet sæl føder sine hvalpe i juni, og hvalpene skal die to gange i døgnet i op til seks uger. Derfor har VADEHAVSCENTRET valgt, at centrets sælture friholder juni og juli, så hvalpene uforstyrret kan komme godt i gang. Centrets sælture foregår fra Mandø, hvor vi besøger en af de største ynglebanker for sæler. Vi kører med en af busserne til øen, hvorfra vi går i alt tre km på havbunden, inden vi når vandet, hvor sælerne ligger på banken på den anden side.

DIE SEEHUNDE UND ROBBEN / DE Im Wattenmeer liegen Dänemarks größte Seehundbänke. Die Seehunde gebären ihre Jungen im Juni und die Welpen werden für bis zu sechs Wochen zweimal täglich gesäugt. Daher hat das WATTENMEER-ZENTRUM entschieden, im 16


Juni und Juli keine Touren zu den Seehunden zu veranstalten, damit die Welpen nicht gestört werden. Der Ausgangspunkt für die Seehund-Touren des Zen­ trums ist Mandø, wo wir eine der größten Seehundbänke ­besuchen. Wir fahren mit dem Bus auf die Insel, von wo aus wir etwa drei Km über den Meeresboden wandern, bis wir einen Priel erreichen, auf dessen anderer Seite die See­ hunde auf einer Sandbank liegen.

THE SEALS / UK The Wadden Sea has the largest resting areas for seals in Denmark. The Harbour Seals give birth to their pups in June. To survive, the pups needs to suckle with their mothers twice a day for up to six weeks. This is the reason the WADDEN SEA CENTRE has chosen not to arrange Seal Safaris in June and July – so the pups can get a good start in life. On the Seal Safaris at the WADDEN SEA CENTRE, we visit one of the largest breeding grounds of the seals. We drive in the tractor bus to Mandø, and walk three km from the island to a deep tidal inlet, where the seals are resting on the tidal flats on the other side of the water. 17


GUIDEDE TURE / DK Centret har et stort turprogram for alle, der vil på tur i og ved Vadehavet. På www.vadehavscentret.dk kan I finde turene og tilmelde jer. Kommer I som gruppe, ring på 75 44 61 61 eller send en mail: info@vadehavscentret.dk for en specialaftale. SEA EXPLORER er vadehavsoplevelser for hele familien, hvor man går på opdagelse i det lave vand og i hav­ bunden, hvor vi møder et mylder af liv. På VADEHAVSTUREN FOR VOKSNE går vi langt ud på Vade­havet. Vaden ser på afstand meget ens ud, men varierer ofte meget, når man går langt ud. På VANDRETURENE TIL MANDØ får man området og tide­vandet ind under huden. Det at gå over havbunden er en helt særlig oplevelse

18


SÆLTURE i sensommeren er helt særlige. Sælbanken på den anden side af renden er stor, faktisk en af de største ynglebanker i det danske Vadehav. Turen er i alt på 6 km. På FUGLETURENE besøger vi nogle af de bedste højvandsrastepladser, hvor fuglene samles tæt på højvandet. Vi vil se mange arter på turen. STÆRETUR SORT SOL er altid en dejlig oplevelse. Spændingen varer til det sidste, danser stærene i aften? Hvor mange kommer der? Går de til ro i rørene tæt på os i aften? Vi skal huske, at det er natur, og at der desværre ikke er afdansningsbal hver aften. ØSTERSTURE om efteråret og vinteren er unikke oplevelser. Iført vaders vandrer vi ud over havbunden, krydser vandet og går op på en af Vadehavets smukkeste østers­banker, der er mere end en km lang, og du kan få alle de østers med hjem, du kan bære. 19


FÜHRUNGEN / DE Das Zentrum bietet viele verschiedene geführte Touren für alle an, die das Wattenmeer gerne näher kennenlernen möchten. Auf www.vadehavscentret.dk finden Sie das gesamte Programm und können sich für die Touren anmelden. SEA EXPLORER ist eine Wattenmeer-Erlebnistour für die ganze Familie, bei der man auf Entdeckungsreise im flachen Wasser und auf den Meeresboden geht, wo es von Leben nur so wimmelt. DIE WATTENMEER-FÜHRUNG FÜR ERWACHSENE führt weit hinaus ins Wattenmeer. Das Watt sieht von weitem recht einförmig aus, geht man jedoch weiter hinaus, erkennt man seine Verschiedenartigkeit. Auf der geführten WANDERUNG NACH MANDØ erfährt man jede Menge Wissenswertes über die Region und die Gezeiten. Das Wandern auf dem Meeresgrund ist schon ein besonderes Erlebnis. DIE ROBBEN-FÜHRUNG im Spätsommer ist etwas ganz Besonderes. Die Robbenbank auf der anderen Seite des Wassers ist sehr groß und eines der größten Vermehrungsgebiete für Robben im dänischen Wattenmeer. Diese Tour geht insgesamt über 6 Km. Auf der Führung VÖGEL TOUREN besuchen wir einige der besten Rastplätze für Vögel. Unterwegs beobachten wir viele verschiedene Arten. Die STAREN-FÜHRUNG SCHWARZE SONNE ist immer ein fantastisches Erlebnis. Und die Spannung hält sich jedes Mal bis zuletzt: Werden die Stare heute Abend tanzen? Wie viele werden es sein? Werden Sie sich heute Abend ganz in unserer Nähe im Röhricht zur Ruhe begeben? Man darf nicht vergessen, dass dies Natur ist und es leider keine Garantie für den Tanz der Stare an jedem Abend gibt. Die AUSTERN-FÜHRUNGEN im Herbst und im Winter sind schon besondere Erlebnisse. Mit Wathosen bekleidet wandern wir über den Meeresboden, über­queren Wasserläufe und gehen zu einer der schönsten Austernbänke des 20


Wattenmeeres, die mehr als 1 Km lang ist und wo Sie so viele Austern sammeln kรถnnen, wie Sie tragen kรถnnen.

GUIDED TOURS / UK The Centre offers an extensive programme of tours for anyone who fancies a trip on the shores of the Wadden Sea. Visit www.vadehavscentret.dk to view the tours and sign up. The SEA EXPLORER involves Wadden Sea adventures for the whole family, exploring the low water and the seabed, and encountering a multitude of life. On the WADDEN SEA TOUR FOR ADULTS, we venture far out into the Wadden Sea. From a distance, the Wadden looks very much the same, but the further you proceed into it, the more variety you experience. The MANDร TREKS will give you a real sense of the area and the tides. Walking over the seabed is a very special experience. SEAL SAFARIS in late summer are totally unique. The seal bank on the other side of the channel is huge. In fact, it is one of the largest breeding grounds in the Danish Wadden Sea. The tour is a total of 6 km. On THE BIRD TOURS we visit some of the best high-tide roosting-places, where the birds congregate near the high tide. During the tour we will see many different species. The BLACK SUN starling tour is always a delightful experience. There is no end to the suspense. Will the starlings dance tonight? How many will arrive? Will they settle down in the reeds next to us tonight? We have to remember that this is nature. Unfortunately, there is not an end-of-season dance every night. Autumn and winter OYSTER TOURS are unique experiences. With our waders on, we tramp out over the seabed, cross the water and walk up on to one of the most beautiful oyster banks in the Wadden Sea. It is more than a kilometre long and you are welcome to take home all the oysters you can carry! 21


VADEHAVSFORTÆLLINGER / DK Kulturrummet „Vadehavsfortællinger” fuldender centrets udstillinger. I udstillingen kan man gå på opdagelse i et sceneri af genstande, der alle har været en del af Vadehavsbefolkningens historie. Fx blev den første bebyggelse på Okholm påbegyndt år 602 efter Kristus, 100 år før Ribe blev anlagt. I „Vadehavsfortællinger“ bestemmer du, hvor meget du vil vide. På udstillingens skriveborde kan man surfe rundt i viden og fortællinger om en befolkning, der bor i det havskabte land, marsken. Væggenes og loftets animationer vil levendegøre nogle af Vadehavets og marskens store historier: Frisernes indvandring som datidens klimaflygtninge og handelsfolk. Marskbefolkningens jagt på hvaler i ishavet. De store udskibninger af okser til Europa. Pirateri og sejlads på verdenshavene. Den første bosætning. Frisernes gårde, varfter og diger. Havdiger og fremtidens klimadiger. Hverdagsliv og udviklingen


af turismen fra begyndelsen til i dag. Jagt, fiskeri og marsklandbruget. Oprettelsen af Nationalpark Vadehavet og klassificeringen til UNESCO Verdensarv.

ERZÄHLUNGEN VOM WATTENMEER / DE Der Raum zum Thema Kultur, genannt “Erzählungen vom Wattenmeer”, vervollständigt die Ausstellung des Wattenmeerzentrums. Die Ausstellung lädt ein zur Entdeckungsreise in das Jahr 602 n. Chr. als die Gegend um Okholm erstmals besiedelt wurde, 100 Jahre bevor die Stadt Ribe entstand. Zahlreiche Gegenstände illustrieren die Szenerie vom damaligen Leben der Bewohner der Wattenmeerküste. In „Erzählungen vom Wattenmeer” bestimmen Sie selbst, wieviel Sie erfahren wollen. Auf den Tischen in der Ausstellung kann man in Erzählungen und Übermittlungen das Leben auf der Marsch kennenlernen, dem vom Meer gezeichneten Land. Die Animationen an den Wänden und Decke lassen einige der großen Geschichten des Wattenmeers lebendig werden.


Das geht von der Einwanderung der Friesen als Klimaflüchtlinge und als Handelsvolk, über die Jagd der Marschbewohner auf Wale im Eismeer, die großmaßstäbige Verschiffung von Rindern nach Europa, bis hin zur Piraterie. Von der großen Bedeutung der Schifffahrt über die erste Besiedlung bis hin zum wachsenden Einfluss der Friesen mit ihren Friesenhöfen, Warften und Deichen, die bis heute bestehen. Ebenso ist das Alltagsleben der Menschen Thema, der Beginn des Tourismus und die Jagd, Fischerei und Landwirtschaft auf der Marsch. Bis schließlich das Wattenmeer Nationalpark und UNESCO Weltkulturerbe wird.

STORIES FROM THE WADDEN SEA / UK The newest installation, Stories from the Wadden Sea, completes the exhibition at The Wadden Sea Centre. In the exhibition you can explore the time around 602 AD, when the region around Okholm was first populated, 100 years before Ribe was settled. A collection of items illustrate the life of the first inhabitants of the Wadden Sea from that time. In Stories from the Wadden Sea you can decide yourself, how much you want to learn. Through a display of unusual objects you can explore and learn more about life in the marshland. The animations on the walls and ceiling bring some of the most significant stories of the Wadden Sea to life. Starting with the migration of the Frisian traders due to climate change in the south, to whale hunting in the arctic seas by Wadden Sea inhabitants, through to the Europe wide cattle trade. From pirates and sailing on the high seas, to the first settlements and the growing influence of the Frisians, whose culture, architecture and use of the land helped shape the landscape we see today, and the landscape we must shape for a future influenced by climate change. Here is also the development of tourism, from the 19th Century to today, highlighted alongside the everyday life of hunting, fishing and farming in the marshes. This remarkable landscape, which today is both Denmarks largest National Park, and a UNESCO World Heritage Site. 24HOLD DIT ARRANGEMENT PÅ VADEHAVSCENTRET / DK Skal du have personalet eller forretningsforbindelsen på udflugt evt. kombineret med at afholde møde? Det kan gøres i kombination med en oplevelse i noget af Danmarks flotteste natur i Verdensarv Vadehavet. Skal din familie mødes og skal I opleve noget sammen? Eller er I bare en gruppe af venner, der vil noget andet? Centret har dejlige lokaler til møder og en hyggelig cafe. Naturvejlederne kan lave et godt program til jer med rundvisning og oplevelser i Verdensarv Vadehavet. Vi snakker dansk, tysk og engelsk. Et arrangement kan indeholde: Velkomst til Verdensarven, rundvisning i centrets udstillinger, møde, bespisning/kaffe og kage, ture ud i Verdensarv Vadehavet eller fordybelse i udstillingen på egen hånd. 26


Vil din virksomhed leje hele VADEHAVSCENTRET til et arrangement? Det er muligt i januar, hvor centret er lukket for andre gæster.

NUTZEN SIE DAS WATTENMEERZENTRUM FÜR IHRE VERANSTALTUNGEN / DE Planen Sie einen Personalausflug, evtl. kombiniert mit einem Mitarbeitermeeting und wollen dabei einen Teil der schönen Natur Dänemarks entdecken, hier im Weltkulturerbe Wattenmeer? Möchten Sie ein Familientreffen organisieren und dabei gemeinsam etwas unternehmen? Oder sind Sie eine Gruppe von Freunden, die mal etwas anderes ausprobieren wollen? Das Zentrum hat schöne Besprechungsräume und ein gemütliches (“hyggelig”) Café. Die Naturführer können Ihnen ein breites Angebot an Führungen durch die Ausstel27


lung und Touren durch das Watt anbieten. Wir beherrschen Dänisch, Deutsch und Englisch. Ein Arrangement kann zum Beispiel enthalten: Begrüßung im Weltkulturerbe, Rundführung durch die Ausstellung, Meeting, Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, Zeit für Erkundung der Ausstellung und eine Tour draußen im Watt. Möchte Ihre Firma das ganze Wattenmeerzentrum für eine Veranstaltung leihen? Dies ist möglich im Januar, wenn das Museum für andere Gäste geschlossen ist.

HAVE YOUR EVENT AT THE WADDEN SEA CENTRE / UK Are you considering a teambuilding event, or a business meeting in an award winning building in the middle of a unique world class landscape? Combine a productive work day with a chance to experience some of Denmarks most beautiful and inspiring nature in the Wadden Sea World Heritage Site. Are you looking to experience something breathtaking with your family? Or are you simply a group of friends looking for something new and different to do together? The Wadden Sea Centre has wonderful meeting rooms and a new and cosy café. Our professional guides can put together a bespoke programme, including a guided tour of the Centre and experiences in the Wadden Sea World Heritage, in German or English. Example programme: an introduction to the World Heritage Site followed by a guided tour of the Centre’s exhibition. Lunch or coffee and something sweet in the café, and one of a variety of guided trips into the Wadden Sea World Heritage site, or simply a chance to enjoy the exhibitions on your own. Is your company interested in hiring the entire Wadden Sea Centre for a special event? This is possible in January, when the Centre is closed to the general public. 28


29


/ DK

Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland. Udstillingen „Trækfuglenes Vadehav“ er designet og udført af arkitekt Johan Carlson JAC Studio og No Parking, samt Jason Bruges Studio. Designet er nordisk, æstetisk, moderne med en flot formidling af verdensarvsområdet Vadehavet til det internationale publikum. / UK

Architect Dorte Mandrup’s unique design, has created a building whose roof, eaves and walls are thatched, and the existing buildings are clad with false acacia, giving the impression that the old and new parts have melted together seamlessly. It almost feels as though the building grows out of the earth – delicately adapted to fit into the flat marshlands of the area. The exhibition, ”The Migratory Birds’ Wadden Sea”, was designed and carried out by architect Johan Carlson of JAC Studio, No Parking and Jason Bruges Studio. The design is nordic, aesthetic and modern, with exceptional interpretation of the Wadden Sea World Heritage site geared to international guests.

PRISER / AWARDS

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2018 ÅRETS BYGGERI 2017 VERDENS BEDSTE STRÅTAG 2017 ESBJERG BYFOND 2017 DEN DANSKE LYS PRIS 2017


31


ÅBNINGSTIDER

ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS 01.05–31.10 kl. 10.00–17.00 01.11–30.04 kl. 10.00–16.00 Åbent alle dage undtagen 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. / Täglich geöffnet, ausgenommen am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie 1. Januar. / Open every day, except 24, 25, 26 and 31 December and 1 January.

OBS! Januar er lukket / January is closed / Januar ist geschlossen

ENTRÉ

EINTRITTSPREIS / ENTRANCE FEE Voksne / Erwachsene / Adults 120 kr. (16 Euro) Børn / Kinder / Children 50 kr. (7 Euro) 0–3 år er gratis, 4–13 år regnes som børn, og fra og med 14 år regnes som voksen. / Kinder von 0–3 Jahren haben freien Eintritt, Kinder von 4–13 Jahren benötigen ein ­Kinderticket, Personen ab 14 Jahre ein Erwachsenenticket. / Admission for 0–3 year olds is free. 4–13 year olds are classified as children. Anyone 14 years old and above is classified as an adult.

GUIDEDE TURE

GEFÜHRTE TOUREN / GUIDED TOURS Se hjemmesiden for vores aktuelle ture. / Informationen über die aktuellen Führungen finden Sie auf unserer Website. / Visit the website to view our current tours.

♥♥♥♥♥♥ „Genial udstilling på Vadehavscentret, som er blevet smukt ombygget og udvidet“. POLITIKEN

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

OKHOLMVEJ 5, VESTER VEDSTED, DK-6760 RIBE phone +45 75 44 61 61 web VADEHAVSCENTRET.DK

KIRK & KLØGT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.