Page 1

OSERMOSERMOSERMOSERMOSER

M O S E R c r y s t a l O B J E C T S


Ladies and Gentlemen, Moser glassworks earned its reputation thanks to traditional manual production of decorative works of art adorned by exacting cutting, fine gold or platinum painting and engraving so characteristic for Moser, all in crystal clear or unparalleled Moser colours’ executions. Our crystal glass gives beauty, elegance and charm to interiors of palaces and private residences of the world prominent personalities for some 155 years. Moser’s decorative crystal works are traditionally used as distinctive gifts for special life moments. By giving a Moser gift, you express a respect and sincerity to your friends or business partners. Touching our crystal masterpiece you feel a sudden hint of desire that shakes your heart. On behalf of all glass masters, I wish you a lot of pleasure with Moser crystal.

sklárna Moser získala svůj věhlas díky tradiční ruční výrobě dekorativních uměleckých děl s náročnými brusy, jemným zlacením či platinováním a pro Moser charakteristickými rytinami. To vše v provedení čirého křišťálu nebo v nezaměnitelných moserovských barvách. Již 155 let zdobí náš křišťál interiéry paláců nebo soukromých sídel významných osobností celého světa. Dekorativní díla Moser tradičně slouží také jako dary pro výjimečné životní okamžiky. Dárkem z křišťálu Moser vyjádříte úctu a vážnost ke svým přátelům či obchodním partnerům. Při dotyku s naším křišťálem pocítíte náhlý záchvěv touhy, která rozechvěje vaše srdce. Jménem všech sklářských mistrů vám přeji mnoho potěšení z křišťálu Moser.

Antonín Vlk ma

nufactory

since 1857

P ř e d s e d a p ř e d s t av e n s t va Chairman of the Board

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Vážené dámy, vážení pánové,

3


Moser was established as a company in 1857, when the gifted engraver and talented businessman Ludwig Moser opened his engraving workshop and glassware store in the spa town of Karlovy Vary. Moser Crystal works acquired recognition and acknowledgment from exceptional personalities from around the world thanks to their unique beauty, quality and variability of shapes and colours. Be enchanted by the beauty of crystal, timeless design and mastery of our glassmakers and succumb to the magic of our extraordinary crystal glass truthfully knowen as glass of kings. The Moser trade mark became the world's concept of luxury crystal and the symbol of perfect manual processing.

4

5

Ludwig Moser (1833-1916)

Prestižní historická ocenění Prestigious historic awards

Vídeň | Vienna 1873

Sklárna Moser v roce 1895./ Moser glassworks in the year 1895.

Paříž | Paris 1889

Brusel | Brussels 1897

M O S E R c r y s t a l objects

155 years of crystal beauty

Historie sklárny Moser se začala psát v roce 1857, kdy talentovaný rytec a nadaný obchodník Ludwig Moser otevřel ryteckou dílnu a obchod v lázeňském městě Karlovy Vary. Křišťálová díla Moser si díky své jedinečné kráse, kvalitě, rozmanitosti tvarů a barev, získala uznání a ocenění výjimečných osobností z celého světa. Značka Moser se stala světovým pojmem v oblasti luxusního křišťálu a symbolem dokonalého ručního zpracování. Nechte se okouzlit křišťálovou krásou, nadčasovým designem a mistrovstvím našich sklářů a podlehněte s námi kouzlu výjimečného křišťálu právem označovaného jako sklo králů.

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

155 let křišťálové krásy

Paříž | Paris 1900

Perský řád Slunce a lva Persian Sun and Lion Order 1902


Jedinečné skvosty v podobě křišťálových váz, mís, svícnů

Unique treasures in the form of crystal vases, bowls, candlesticks

a jiných doplňků s tradičně

and other accessories with

precizním ručním broušením

traditionally precise hand cut and

a zlacením se stanou ozdobou vašeho interiéru.

gilded decorations will certainly become an adornment of your interior.

puvab kl asiky charm of cl assic


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l O objects B J E C T S

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Charm of classic

Půvab klasiky

8

9

Aura 2346/1 H: 28 cm/11 inch, 20 cm/7.9 inch, 15 cm/5.9 inch Design: 1970

Lady Hamilton 15015/O/M H: 21,5 cm/8.5 inch W: 34,5 cm/13.6 inch Design: 1934

Noemova archa / Noah´s Ark 2690 H: 18,8 cm/7.4 inch W: 33 cm/13 inch Design: 1920-1935

Globe 2346 H: 27 cm/10.6 inch, 20 cm/7.9 inch Design: 1970

Unity 577 H: 33 cm/13 inch, 28cm/11 inch, 23 cm/9 inch, 5 cm/5.9 inch, 11,5 cm/4.5 inch Design: 1920-1935

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser

Available colours: clear and Moser basic colours

OP květinové

OP Floral

OP

OP


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky

10

11

Magic Box 544/I 544/II H: 10,5 cm/4.1 inch H: 9 cm/3.5 inch W: 22,5 cm/8.8 inch W: 19 cm/7.5 inch Design: 1920-1935 Design: 1920-1935

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser

Cleopatra 624 H: 40 cm/15.7 inch, 30 cm/11.8 inch, 26 cm/10.2 inch, 20 cm/7.9 inch, 15,5 cm/6.1 inch, 11,5 cm/4.5 inch Design: 1920-1935

Available colours: clear and Moser basic colours


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Charm of classic

Půvab klasiky

12

13

Splendid 1019/10160 H: 23 cm/9.4 inch Design: 1911 Gloria 628 H: 35 cm/13.7 inch, 30,5 cm/12 inch, 25,5 cm/10 inch, 20,5 cm/8.1 inch, 15 cm/5.9 inch, 11,5 cm/4.5 inch Design: 1920-1935

Desire 2642 H: 11,3 cm/4.4 inch W: 29 cm/11.4 inch Design: 1920-1935

Esprit 719 H: 32 cm/12.6 inch, 24 cm/9.4 inch Design: 1920-1935

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser

Available colours: clear and Moser basic colours

Paradise 507 H: 30,5 cm/12 inch, 20 cm/7.9 inch Design: 1941, Gerhard Gollwitzer

Melody 610 H: 25,5 cm/10 inch, 20,5 cm/8.1 inch, 11,5 cm/4.5 inch Design: 1920-1935

Sensitiv 830 H: 26,5 cm/10.4 inch, 21 cm/8.3 inch, 16 cm/6.3 inch, 11,5 cm/4.5 inch Design: 1920-1935


M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky

14

Silhouette 579/10160 H: 50 cm/19.7 inch, 30 cm/11.8 inch, 24 cm/9.4 inch, 20 cm/7.9 inch, 15 cm/5.9 inch Design: 1911

Splendid 5006/10160 H: 50 cm/19.7 inch, 38 cm/14.9 inch, 33 cm/13 inch, 27,5 cm/10.8 inch Design: 1911

Nástolec/Centrepiece 2596/10160 H: 48,5 cm/19 inch W: 28 cm/11 inch Design: 1911

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser

Splendid 910/10160 (oválná/oval) W: 23 cm/9 inch, 36 cm/14.1 inch, 44 cm/17.3 inch H: 13,3 cm/5.2 inch, 20,8 cm/8.2 inch, 24,5 cm/9.6 inch Design: 1911 Splendid 910/I/10160 (kulatá/round) W: 32 cm/12.6 inch H: 20,8 cm/8.2 inch Design: 1911

Available colours: clear and Moser basic colours


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Charm of classic

Půvab klasiky

16

17

Lady Hamilton 15015/O/M H: 21,5 cm/8.5 inch W: 34,5 cm/13.6 inch Design: 1934

Lady Hamilton 15014/N H: 15 cm/5.9 inch W: 24,5 cm/9.6 inch Design: 1934

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser

Motion 5048 H: 19,3 cm/7.6 inch W: 34,5 cm/13.6 inch Design: 1920-1935

Lady Hamilton 15015/N/I H: 21,5 cm/8.5 inch W: 32 cm/12.6 inch Design: 1934

Available colours: clear and Moser basic colours

OP platina OP platinum


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Charm of classic

Půvab klasiky

18

19

Gloria 628 H: 35 cm/13.7 inch, 30,5 cm/12 inch, 25,5 cm/10 inch, 20,5 cm/8.1 inch, 15 cm/5.9 inch, 11,5 cm/4.5 inch Barva/Colour: topas/topaz

Unity 577 H: 33 cm/13 inch, 28 cm/11 inch, 23 cm/9 inch, 15 cm/5.9 inch, 11,5 cm/4.5 inch Barva/Colour: akvamarin/aquamarine

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser

Available colours: clear and Moser basic colours

Paradise 507 H: 20 cm/7.9 inch Design: 1941, Gerhard Gollwitzer Barva/Colour: alexandrit/alexandrite

Diva 592 H: 35 cm/13.7 inch, 30,5 cm/12 inch, 25 cm/9.8 inch, 20 cm/7.9 inch, 15 cm/5.9 inch Barva/Colour: rosalin/rosalin

Eternity 600 H: 30 cm/11.8 inch, 25,5 cm/10 inch, 20 cm/7.9 inch, 15 cm/5.9 inch, 11,5 cm/4.5 inch Barva/Colour: eldor

Beauty 580 H: 16,5 cm/6.5 inch, 13 cm/5.1 inch Barva/Colour: beryl


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Charm of classic

Půvab klasiky

20

21

Mirth 5529 H: 14 cm/5.5 inch W: 15,1 cm/5.9 inch Barva/Colour: topas/topaz Design: Leo Moser, 1926

Tutti-Frutti 555 H: 12,9 cm/5.1 inch W: 25,5 cm/10 inch Barva/Colour: topas/topaz Design: 1920-1935 Gloria 628 H: 35 cm/13.7 inch, 30,5 cm/12 inch, 25,5 cm/10 inch, 20,5 cm/8.1 inch, 15 cm/5.9 inch, 11,5 cm/4.5 inch Design: 1920-1935

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser

Available colours: clear and Moser basic colours

Cleopatra 624 H: 40 cm/15.7 inch, 30 cm/11.8 inch, 26 cm/10.2 inch, 20 cm/7.9 inch, 15,5 m/6.1 inch, 11,5 cm/4.5 inch Barva/Colour: beryl Design: 1920-1935

Aida 609 H: 28 cm/11 inch, 23 cm/9 inch Barva/Colour: akvamarin/aquamarine Design: 1920-1935

Purity 626 H: 40 cm/15.7 inch, 35 cm/13.7 inch, 28 cm/11 inch, 22,5 cm/8.8 inch, 19 cm/7.5 inch, 16,5 cm/6.5 inch, 11,5 cm/4.5 inch Barva/Colour: alexandrit/alexandrite Design: 1920-1935


M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky Charm of classic

22

Vějíř / Fan vase 4928 H: 27 cm/10.6 inch, 21 cm/8.2 inch Barva/Colour: topas/topaz Design: Lotte P. Moser, 1925

Oceněna zlatou medailí na Mezinárodní výstavě dekorativních a průmyslových umění v Paříži roku 1925. / Awarded of a Gold Medal at the International Exhibition of Decorative and Industrial Arts in Paris in 1925.

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser

Noemova archa / Noah´s Ark 2690 H: 18,8 cm/7.4 inch W: 33 cm/13 inch Barva/Colour: topas/topaz Design: 1920-1935

Available colours: clear and Moser basic colours


Dokonale umělecky i řemeslně zpracovaná kolekce vyrobená

Perfectly crafted and artistically manufactured collection of historical

podle nejzdařilejších historických

patterns according to the most

vzorů sklárny vás nadchne stejně

successful glass master pieces will

jako své obdivovatele na přelomu 19. a 20. století a potěší současné milovníky a sběratele umění. Řada slavných výrobků sklárny

excite you the same way as their admirers in turn of 19th and 20th century and will delight lovers and collectors of contemporary art.

Moser pochází z období secese

Number of famous products from Moser

a je pro svou originalitu a krásu

Art Nouveau period is liked and required

oblíbena a žádána dodnes.

today for its originality and beauty.

znovuzrozená krása reborn beauty


Art Nouveau

M O S E R c r y s t a l objects

Art Nouveau

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Reborn beauty

Znovuzrozená krása

26

27

Zephyr 7522 H: 13 cm/5.1 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný ametystem/ clear underlay amethyst Limitovaná série/Limited Edition: 100 ks/pcs Design: 1900-1905 Maceška / Pansy 8694 H: 12 cm/4.7 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný ametystem, nálep: modrá/clear underlay amethyst, fusion: blue Limitovaná série/Limited Edition: 150 ks/pcs Design: 1906

Vlčí mák / Poppy 8221 H: 36 cm/14.1 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný aurorou, nálep: růžová/clear underlay aurora, fusion: rose Limitovaná série/Limited Edition: 150 ks/pcs Design: 1905

Iris 8121 H: 50 cm/19.6 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný ametystem, nálep: modrá/clear underlay amethyst, fusion: blue Limitovaná série/Limited Edition: 155 ks/pcs Design: 1910

Rose 8127 H: 35 cm/13.7 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný růžovou, nálep: růžová/clear underlay rose, fusion: rose Limitovaná série/Limited Edition: 155 ks/pcs Design: 1910

Azalea 8247 H: 30 cm/11.8 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný aurorou, nálep: růžová/clear underlay aurora, fusion: rose Limitovaná série/Limited Edition: 155 ks/pcs Design: 1910

Lily 8128 H: 35 cm/13.7 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný zelenou, nálep: zelená/clear underlay green, fusion: green Limitovaná série/Limited Edition: 155 ks/pcs Design: 1910


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Reborn beauty

Znovuzrozená krása

28

29

Isabelle 4482 H: 30 cm/ 11.8 inch Barva/Colour: topas/topaz Limitovaná série/Limited Edition: 50 ks/pcs Design: 1900

Desiree 4581 H: 45 cm/ 17.7 inch Barva/Colour: topas/topaz Limitovaná série/Limited Edition: 50 ks/pcs Design: 1900

Lara 3188 H: 42,5 cm/16.7 inch Design: 1914

Thyra 1691 H: 44 cm/16.7 inch Barva/Colour: alexandrit/ alexandrite Design: 1920, Leo Moser


Harmonické spojení současného

Harmonious link of

designu, nápaditých kombinací

contemporary design, imaginative

vzácných moserovských barev

combinations of rare Moser

a mistrného řemeslného

colours and masterful

provedení – to je luxusní

craftsmanship – that’s what

křišťál třetího tisíciletí. Svěží

the luxury crystal of the third

designové novinky pocházejí

millennium is. Fresh design

z autorských dílen nejlepších

innovations come from the

soudobých výtvarníků sklářského světa. S moderní kolekcí Moser vstoupí do vašeho interiéru nejen krása a proslulost luxusního křišťálu, ale i výrazný osobitý design.

workshops of the world best contemporary glass artists. With Moser modern collections, your interior will be enchanted not only by luxurious crystal but also by significant individual design.

moderní design contemporary & timeless


Design by Lukáš Jabůrek

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Současný design Contemporary & timeless

32

Copernicus 3176 H: 25,5 cm/10 inch Barva/Colour: beryl přejímaný bílým emailem/beryl overlay white enamel Design: 2009, Lukáš Jabůrek

Copernicus 3177 H: 19,3 cm/7.6 inch W: 25,5 cm/9.8 inch Barva/Colour: šedá přejímaná bílým emailem/smoke overlay white enamel Design: 2010, Lukáš Jabůrek


M O S E R c r y s t a l objects

Design by Lukáš Jabůrek

Současný design Contemporary & timeless

35

Apple 3183 H: 19,5 cm/7.7 inch Barva/Colour: eldor podjímaný bílým opálem/eldor underlay opal white Design: 2010, Lukáš Jabůrek

Apple 3183 H: 19,5 cm/7.7 inch Barva/Colour: beryl podjímaný oranžovým opálem/beryl underlay opal orange Design: 2010, Lukáš Jabůrek


Design by Lukáš Jabůrek

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Současný design Contemporary & timeless

36

Ikebana 2346 (3 otvory/3 holes) H: 27 cm/10.6 inch Barva/Colour: eldor Design: 2009, Lukáš Jabůrek

Ikebana 2346 (9 hran, 3 otvory/9 edges, 3 holes) H: 27 cm/10.6 inch Barva/Colour: beryl Design: 2009, Lukáš Jabůrek


Design by Lukáš Jabůrek

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Současný design Contemporary & timeless

38

Kolorit 3185 H: 20 cm/7.8 inch Barva/Colour: beryl podjímaný oranžovým opálem/beryl underlay opal orange Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Kolorit 3185 H: 30 cm/11.8 inch Barva/Colour: eldor podjímaný oranžovým opálem/eldor underlay opal orange Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Kolorit 3194 H: 10 cm/3.9 inch W: 23 cm/9 inch Barva/Colour: alexandrit podjímaný bílým opálem /alexandrite underlay opal white Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Kolorit 3193 H: 15 cm/5.9 inch W: 15 cm/5.9 inch Barva/Colour: rosalin podjímaný bílým opálem /rosaline underlay opal white Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Kolorit 3195 H: 25 cm/9.8 inch Barva/Colour: topas podjímaný jadegrün/topaz underlay jadegreen Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Kolorit 3195 H: 25 cm/9.8 inch Barva/Colour: eldor podjímaný jadegrün/eldor underlay jadegreen Design: 2011, Lukáš Jabůrek


M O S E R c r y s t a l objects

Design by Lukáš Jabůrek

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Contemporary & timeless

Současný design

40

41

Century 3177 H: 19,3 cm/7.6 inch W: 25 cm/9.8 inch Barva/Colour: topas přejímaný bílým emailem/topaz overlay white enamel Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Design by Jan Čtvrtník

Twist 3104 H: 21 cm/8.3 inch Barva/Colour: beryl podjímaný resedou/beryl underlay reseda Design: 2007, Jan Čtvrtník

Hruška/Pear 3196 H: 30 cm/11.8 inch Barva/Colour: akvamarin podjímaný resedou/aquamarine underlay reseda Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Rouge 3177 H: 19,3 cm/7.6 inch W: 25 cm/9.8 inch Barva/Colour: akvamarin přejímaný bílým emailem/aquamarine overlay white enamel Design: 2011, Lukáš Jabůrek


M O S E R c r y s t a l objects

Design by Jiří Šuhájek

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Contemporary & timeless

Současný design

42

43

Čtyři roční období/Four Seasons 2901 H: 19 cm/7.5 inch Barva/Colour: eldor podjímaný jadegrün/eldor underlay jadegreen Design: 2004, Jiří Šuhájek Čtyři roční období II./Four Seasons II 3146 H: 27,5 cm/10.8 inch, 33 cm/13 inch Barva/Colour: eldor podjímaný oranžovým opálem/eldor underlay opal orange Design: 2008, Jiří Šuhájek

Čtyři roční období II./Four Seasons II 3146 H: 27,5 cm/10.8 inch, 33 cm/13 inch Barva/Colour: rosalin podjímaný jadegrün /rosalin underlay jadegreen Design: 2008, Jiří Šuhájek

Čtyři roční období II./Four Seasons II 3146 H: 27,5 cm/10.8 inch, 33 cm/13 inch Barva/Colour: beryl podjímaný jadegrün /beryl underlay jadegreen Design: 2008, Jiří Šuhájek

Čtyři roční období II./Four Seasons II 3146 H: 27,5 cm/10.8 inch, 33 cm/13 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný bílým opálem/ clear underlay opal white Design: 2008, Jiří Šuhájek

Čtyři roční období/Four Seasons 2900 H: 16 cm/6.3 inch Barva/Colour: křišťál podjímaný bílým opálem/clear underlay opal white Design: 2004, Jiří Šuhájek Čtyři roční období/Four Seasons 2901 H: 29 cm/11.4 inch Barva/Colour: alexandrit/ alexandrite Design: 2004, Jiří Šuhájek

Čtyři roční období/Four Seasons 2900 H: 16 cm/6.3 inch Barva/Colour: alexandrit podjímaný oranžovým opálem/alexandrite underlay opal orange Design: 2004, Jiří Šuhájek


M O S E R c r y s t a l objects

Design by Jiří Šuhájek

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Contemporary & timeless

Současný design

44

45

Kola/Wheels 3089 H: 31,5 cm/12.4 inch Barvy/Colours: akvamarin, beryl /aquamarine, beryl Limitovaná série/Limited Edition: 50 ks/pcs Design: 2007, Jiří Šuhájek

Kola/Wheels 3091 H: 31,5 cm/12.4 inch Barvy/Colours: beryl, topas/beryl, topaz Limitovaná série/Limited Edition: 50 ks/pcs Design: 2007, Jiří Šuhájek

Bariel 2959 H: 30 cm/11.8 inch Limitovaná série/Limited Edition: 100 ks/pcs Barva/Colour: alexandrit podjímaný růžovou/alexandrite underlay rose Design: Jiří Šuhájek

Kola/Wheels 3090 H: 31,5 cm/12.4 inch Barvy/Colours: alexandrit, rosalin /alexandrite, rosalin Limitovaná série/Limited Edition: 50 ks/pcs Design: 2007, Jiří Šuhájek


Design by Kateřina Doušová

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Současný design Contemporary & timeless

46

Barva/Colour: akvamarin podjímaný růžovou/aquamarine underlay rose

Barva/Colour: akvamarin podjímaný resedou/aquamarine underlay reseda

Barva/Colour: akvamarin podjímaný modrou/aquamarine underlay blue

Gema 2965 H: 25,5 cm/10 inch Design: 2000, Kateřina Doušová Barva/Colour: beryl podjímaný resedou/beryl underlay reseda

Barva/Colour: alexandrit podjímaný růžovou/alexandrite underlay rose

Barva/Colour: alexandrit podjímaný ametystem/alexandrite underlay amethyst


48

M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Contemporary & timeless

Současný design

Sonata 3125 H: 83 cm/32.6 inch Barvy/Colours: křišťál, topas/clear, topaz Limitovaná série/Limited Edition: 50 ks/pcs Design: 2007, Studio IRDS

49

Fiorente 3192 H: 81 cm/32 inch Barvy/Colours: topas, beryl, křišťál / topaz, beryl, clear Limitovaná série/Limited Edition: 50 ks/pcs Design: 2010, Studio IRDS

Etheric 3198 H: 117 cm/45.9 inch Barvy/Colours: akvamarin, rosalin /aquamarine, rosalin Limitovaná série/Limited Edition: 10 ks/pcs Design 2010, Studio IRDS

Design by David Suchopárek, Ingrid Račková


SouÄ?asnĂ˝ design Contemporary & timeless M O S E R c r y s t a l objects

Design by Rony Plesl

51

Cubism 3154 H: 10 cm/3.9 inch W: 29 cm/11.4 inch Barva/Colour: topas/topaz Design: 2009, Rony Plesl

Cubism 3153 H: 30 cm/11.8 inch Barva/Colour: beryl Design: 2009, Rony Plesl


Umělecké rytiny Moser, inspirované klasickými výtvarnými díly, přírodními motivy rostlin a zvířat, figurálními či ornamentálními

Moser Art engravings inspired by classic works of art, natural figural motifs of flowers and animals or ornamental compositions are result

kompozicemi, jsou výsledkem

of carefully selected artworks

propojení pečlivě vybíraných

of famous artists with precision

předloh známých umělců s precizní řemeslnou prací ryteckých mistrů. Tyto „obrazy ve skle“ patří k nejlepším na světě a představují vrchol řemeslné tvorby sklářů, brusičů a především rytců sklárny Moser.

craftsmanship of engraving masters. These "paintings in glass" are among the best in the world and represent the top of glassmakers’ craftsmanship, cutters and, in particular, Moser engravers.

obrazy ve skle paintings in gl ass


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

rytecké umení engraving art

Milan Holubek

Vladimír Skála

Tomáš Lesser

Vlastimil Selinger

55

54

Ryteckému umění garantovanému značkou Moser je oprávněně věnován zájem historiků umění a sklářských odborníků z Čech i zahraničí. Moserovský precizně rytý křišťál je vysoce ceněn pro svoji řemeslnou i uměleckou náročnost a detail, který je naprosto ojedinělý a unikátní v celosvětovém měřítku. Základem každé rytiny je poctivé řemeslo, které vyžaduje především umělecké nadání, trpělivost a soustředění. Být mistrem rytcem ve sklárně Moser znamená být uznávaným odborníkem.

The engraving art guaranteed by the Moser brand is quite rightfully subject to interest of historians of art and glass professionals from both Czech Republic and abroad. Precisely engraved crystal glass by Moser is highly appreciated thanks to its craft and art demand and detail being utterly rare and unique in worlds scale. Thorough craft is a base of each engraving involving great deal of patience and concentration. Being a master engraver at the Moser glassworks means to be a recognized expert.


Art Nouveau

M O S E R c r y s t a l objects

Art Nouveau

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Paintings in glass

Obrazy ve skle

56

57

Chrysis 2776 H: 18 cm/7.1 inch Rytý motiv/Engraved Motif: růže/rose Design: 1890-1905

Calla 2777 H: 25 cm/9.8 inch Rytý motiv/Engraved Motif: kosatec a lilie/iris and lily Barva/Colour: křišťál podjímaný resedou /clear underlay reseda Design: 1890-1905

aurora aurora

reseda reseda

růžová rose

modrá blue

zelená green

ametyst amethyst

Sinorita 6663 H: 35 cm/13.7 inch Rytý motiv/Engraved Motif: kosatec/iris Barva/Colour: křišťál podjímaný zelenou /clear underlay green Design: 1902

Goddess 2698 H: 33 cm/13 inch, 28 cm/11 inch Rytý motiv/Engraved Motif: růže/roses Barva/Colour: křišťál podjímaný modrou /clear underlay blue Design: 1890-1905

Blossom 2794 H: 26 cm/10.2 inch Rytý motiv/Engraved Motif: vlčí mák/poppy Barva/Colour: křišťál podjímaný modrou /clear underlay blue Design: 1899-1900


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Paintings in glass

Obrazy ve skle

58

59

Rhapsody 2417 H: 28,5 cm/11.2 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Wisteria Barva/Colour: alexandrit/ alexandrite Design: 1984, Karel Bečvář

Chantilly 1719 H: 24 cm/9.4 inch Rytý motiv/Engraved Motif: kosatec/iris Barva/Colour: alexandrit/ alexandrite Design: 1890-1905

Pylon 2748 H: 40 cm/15.7 inch Rytý motiv/Engraved Motif: růže/roses Barva/Colour: ametyst/amethyst Design: 1890-1905

Rose 6301/I C: 360 ml/12 oz Rytý motiv/Engraved Motif: růže/roses Barva/Colour: ametyst/amethyst Design: 1901

Neli 7057 H: 27 cm/10.6 inch Rytý motiv/Engraved Motif: svlačec/bindweed Barva/Colour: akvamarin/aquamarine Design: 1903

Neli 7057 H: 27 cm/10.6 inch Rytý motiv/Engraved Motif: svlačec/bindweed Barva/Colour: rosalin Design: 1903

Maharani 4400/N H: 10 cm/3.9 inch W: 23,5 cm/9.2 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Maharani Design: 1895


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Paintings in glass

Obrazy ve skle

60

61

Versailles 20299 H: 21,9 cm/8.6 inch W: 42 cm/16.5 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Watteau Design: 1895

Glamour 540/7000 H: 21,5 cm/8.5 inch, 18 cm/7.1 inch W: 30 cm/11.8 inch, 35 cm/13.7 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Paula Design: 1923, Josef Hofmann

Purity 626/7000 H: 40 cm/15.7 inch, 35 cm/13.7 inch, 28 cm/11 inch, 22,5 cm/8.8 inch, 19 cm/7.5 inch, 16,5 cm/6.5 inch, Rytý motiv/Engraved Motif: Paula Design: 1902

Roza 9767 W: 34,5 cm/13.5 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Paula Design: 1902

Belvedere 801 H: 25,3 cm/9.9 inch W: 42 cm/16.5 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Maria Theresia Design: 1957, Konstantin Hable Jr.


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Paintings in glass

Obrazy ve skle

63

63

Emma 2733 H: 24,5 cm/9.6 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Vzpomínka na Gustava Klimta /Remembrance on Gustav Klimt Design: 1993, Josef Paleček

Juliet 2732/I H: 21 cm/8.2 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Snění/Dreaming Barva/Colour: křišťál podjímaný růžovou /clear underlay rose Design: 2007, Josef Paleček

Victoria 2475/2 H: 25 cm/9.8 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Karafiát/Carnation Design: Alfons Mucha

Cleopatra 624 H: 30 cm/11.8 inch, 26 cm/10.2 inch, 20 cm/7.9 inch Rytý motiv/Engraved Motif: jelen/deer

Gloria 628 H: 25,5 cm/10 inch Rytý motiv/Engraved Motif: tetřev/grouse

Royal Highness 20689 H: 35 cm/13.7 inch, 27 cm/10.6 inch, 10 cm/3.9 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Neptun Design: 1938, Konstantin Hable Sr.


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Paintings in glass

Obrazy ve skle

64

65

Eternity 600 H: 30 cm/11.8 inch, 25,5 cm/10 inch, 20 cm/7.9 inch, 15 cm/5.9 inch Rytý motiv/Engraved Motif: kůň/horse

Purity 626 H: 28 cm/11 inch Rytý motiv/Engraved Motif: vzpínající se kůň/prancing horse Cleopatra 624 H: 30 cm/11.8 inch Rytý motiv/Engraved Motif: tygr/tiger

Purity 626 H: 28 cm/11 inch, 22,5 cm/8.8. inch Rytý motiv/Engraved Motif: volavka/heron

Diva 592 H: 35 cm/13.8 inch, 30 cm/11.8 inch, 25 cm/9.8 inch, 20 cm/7.9 inch, 15 cm/5.9 inch Rytý motiv/Engraved Motif: jelen/deer Barva/Colour: eldor

Diva 592 H: 25 cm/9.8 inch Rytý motiv/Engraved Motif: letící orel v horách /eagle flying in the mountains Barva/Colour: beryl

Aura 2346/1 H: 28 cm/11 inch Rytý motiv/Engraved Motif: labutě/swans Barva/Colour: akvamarin/aquamarine Globe 2346 H: 20 cm/7.9 inch Rytý motiv/Engraved Motif: rybí ráj/fish paradise Barva/Colour: oceanit/ocean green


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Paintings in glass

Obrazy ve skle

66

67

Sensitiv 830 H: 21 cm/8.3 inch, 30 cm/11.8 inch Rytý motiv/Engraved Motif: růže/roses

Paradise 507 H: 20 cm/7.9 inch Rytý motiv/Engraved Motif: letní louka/summer meadow Eden 529 H: 35 cm/13.8 inch Rytý motiv/Engraved Motif: kapr a borovice/carp and pine

Eden 529 H: 35 cm/13.8 inch Rytý motiv/Engraved Motif: drak a ryby/dragon and fishes Barva/Colour: křišťál podjímaný modrou/clear underlay blue

Paradise 507 H: 20 cm/7.9 inch Rytý motiv/Engraved Motif: želva/turtle Barva/Colour: akvamarin/aquamarine

Alexandra 582/A H: 20 cm/7.9 inch Rytý motiv/Engraved Motif: mořský život/ocean life Barva/Colour: akvamarin/aquamarine

Globe 2346 H: 20 cm/7.9 inch, 27 cm/10.6 inch Rytý motiv/Engraved Motif: korálové ryby/coral fish Barva/Colour: akvamarin/aquamarine


Vkusným dárkem potěšíte své blízké i obchodní partnery kdykoliv. Radost z dárku si ale můžete dopřát i Vy osobně. Rozmanitý výběr dárkových

Give your loved and business partners a pleasure to enjoy tasteful gifts anytime. However, even you can afford and appreciate a joy of gift. Diverse

předmětů a doplňků vyrobených

selection of gifts and accessories

z čirého křišťálu nebo v typických

made from pure crystal or typical

barevných provedeních se jistě stane inspirací i pro Vás.

solid colours will certainly become an inspiration for you.

dárky a doplnky gift inspiration


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Gift inspiration

Dárky a doplňky

70

71

Dionys 29680/1/1/V H: 26,5 cm/10.4 inch Barva/Colour: alexandrit/alexandrite Design: 2010, Lukáš Jabůrek

Unity 577 H: 11,5 cm/4.5 inch Barva/Colour: rosalin

Optimal 41010 H: 11,8 cm/4.6 inch Design: 2010, Lukáš Jabůrek

Dionys 29680/2/1/V H: 26,5 cm/10.4 inch Design: 2010, Lukáš Jabůrek

Duet 29511/f C: 100 ml/3.3 oz H: 27,2 cm/10.7 inch

Eternity 600 H: 11,5 cm/4.5 inch Barva/Colour: eldor

Pyramid 2617 H: 14 cm/5.5 inch Barva/Colour: beryl

Pyramid 2617 H: 18 cm/7.1 inch Barva/Colour: topas/topaz Circular 41022 H: 11,7 cm/4.6 inch Design: 2010, Lukáš Jabůrek


Každá číše je unikátní a má svůj individuální zvuk. Přípitek je doprovázen půvabnými tóny, které lze přirovnat k  vyzvánění zvonků. Tyto veselé číše nadměrných velikostí byly navrženy, aby přinášely potěšení. K tomuto účelu slouží i nožky číší, které umožňují jejich roztančení. Autor František Chocholatý se při návrhu inspiroval šesti různými lidskými fyziognomickými typy a tak vznikla dodnes dochována jména číší: Štíhlá dáma, Dlouhý pán, Dlouhá tvář, Měsíční tvář, Tlouštík a Tlustá Berta. Každý člověk si pak může vybrat typ číše, která je mu nejvíce sympatická. The famous „dancing glasses“. Using a glass formula known only to Moser, the stem has a unique flexing quality, enabling the glass to spin on its base, for the ultimate party trick! Each goblet is unique and has its own individual tone, and toasting is accompanied by The creator, Frantisek Chocholaty, prepared the goblets for every guest individually, a sort of “tailor-made” snifters. Therefore, he classified humanity into six different types and created six snifters. He gave each snifter individual names with reference to facial Pinnacle 2911 H: 11 cm/4.3 inch W: 13 cm/5.1 inch Barva/Colour: akvamarin/aquamarine

qualities: Slim Lady, Long Fellow, Long Face, Moon Face, Stout Gentleman and Big Bertha.

Dlouhá tvář/Long Face 26022 C: 1850 ml/1 qt. 28.3 oz H: 39,3 cm/15.4 inch

Štíhlá dáma/Slim Lady 26020 C: 440 ml/14.7 oz H: 46 cm/18.1 inch

72

73

Měsíční tvář/Moon Face 26023 C: 2700 ml/2 qt. 23.3 oz H: 32,5 cm/12.8 inch

Dlouhý pán/Long Fellow 26021 C: 1000 ml/1 qt. H: 42,8 cm/16.8 inch

Colbert 2886 C: 500 ml/16.7 oz H: 11,3 cm/4.4 inch Rytý motiv/Engraved Motif: tygr/tiger Barva/Colour: eldor

Minister 2416/6 C: 500 ml/16.7 oz H: 14,8 cm/5.8 inch Rytý motiv/Engraved Motif: Paula Barva/Colour: alexandrit/alexandrite

Diamond 2898 H: 7,5 cm/2.9 inch W: 12 cm/4.7 inch Barva/Colour: akvamarin/aquamarine

Quarter circle 2913 H: 10,5 cm/4.1 inch W: 10,5 cm/4.1 inch Barva/Colour: akvamarin/aquamarine

Tlustá Berta/Big Bertha 26025 C: 4700 ml/4 qt. 23.3 oz H: 23,6 cm/9.3 inch

The famous „dancing glasses“.

Každá číše je unikátní a má svůj individuální zvuk. Tlouštík/Stout Gentleman 26024 C: 3200 ml/3 qt. 6.7 oz H: 27,1 cm/10.6 inch

M O S E R c r y s t a l objects

a charming melody. M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Dárky a doplňky Gift inspiration


M O S E R c r y s t a l objects

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Gift inspiration

Dárky a doplňky

74

Imperial 560/E/15000 H: 5,8 cm/2.3 inch W: 16 cm/6.3 inch

Pure 41004 H: 4 cm/1.6 inch W: 16 cm/6.3 inch Kočka/Cat 2936 H: 11,5 cm/4.5 inch Barva/Colour: alexandrit/alexandrite

Kohout/Rooster 2927 H: 11,5 cm/4.5 inch

Čtyřlístek/Shamrock 3015 L: 12,5 cm/4.9 inch Barva/Colour: oceanit/ocean green

Beránek/Lamb 2935 H: 9 cm/3.5 inch Barva/Colour: šedá/smoke

Pes/Dog 2938 H: 5,8 cm/2.3 inch W: 12 cm/4.7 inch Barva/Colour: alexandrit/alexandrite

Kůň/Horse 2937 H: 9 cm/3.5 inch W: 10 cm/3.9 inch Barva/Colour: topas/topaz

Slon/Elephant 3934 H: 5 cm/ 2 inch Barva/Colour: oceanit/ocean green

75

Spojení/Two hearts 3014 H: 6,2 cm/2.4 inch W: 10,7 cm/4.2 inch Barva/Colour: rosalin

Pure 41005 H: 4 cm/1.6 inch W: 7 cm/2.8 inch L: 21 cm/8.3 inch

Imperial 560/E/9900 H: 3,8 cm/1.5 inch W: 10 cm/3.9 inch Barva/Colour: topas/topaz

Happy 7953 H: 7,5 cm/2.9 inch W: 2,8 cm/1.1 inch Barva/Colour: beryl

Maly 2730 H: 2,8 cm/1.1 inch W: 8.1 cm/3.2 inch Barva/Colour: křišťál přejímaný růžovou /clear overlay rose


M O S E R c r y s t a l objects

Gift inspiration

77

Pure 41019 stojánek na tužky/pen holder H: 5 cm/2 inch W: 7,5 cm/3 inch L: 12 cm/4.7 inch Pure 41017 stojánek na vizitky/card holder H: 8,8 cm/3.5 inch W: 9 cm/3.5 inch L: 10 cm/3.9 inch

Pyramid 41001 H: 10 cm/3.9 inch W: 7 cm/2.8 inchh

Pure 41009 stojánek na prsteny/rings holder H: 9 cm/3.5 inch

Pure 41016 miska na sponky/pin clip bowl H: 3 cm/1.2 inch W: 7 cm/2.8 inch L: 20 cm/7.9 inc

Pure 41018 stojánek na mobil/cell phone holder H: 5 cm/2 inch W: 12 cm/4.7 inc


Luxusní dárkové sady Luxury gift sets

M O S E R c r y s t a l objects

Vlající láhev/ Flying bottle 2871 Design: 1931, Alexandr Pfohl Barva/Colour: topas/topaz

M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Dárky a doplňky Gift inspiration

78

79

Brandy set 16520/3 pcs láhev/decanter 16530/I C: 1000 ml/1 qt. H: 17,1 cm/6.7 inch

odlivka/tumbler 2871/L C: 14 ml/ 0.5 oz H: 6,5 cm/2.5 inch

sklenice na brandy a koňak /brandy and cognac glass 4669/0 C: 860 ml/28.6 oz H: 16,3 cm/6.4 inch

Brandy set 10160/OP/3 pcs láhev/decanter 10170/II/OP C: 750 ml/25 oz H: 27,3 cm/10.7 inch

láhev/carafe C: 240 ml/8 oz

Tango 18/VI 12 pcs set

sklenice na brandy a koňak/brandy and cognac glass 4669/I/10160/OP C: 590 ml/19.6 oz H: 14,7 cm/5.8 inch

Brandy set 7000/PO/engraved/3 pcs láhev/decanter 7010/II/PO engraved C: 400 ml/13.3 oz H: 32,2 cm/12.6 inch

sklenice na brandy a koňak/brandy and cognac glass 4669/I/7000/PO engraved C: 590 ml/19.6 oz H: 18,4 cm/7.2 inch


Sklárna Moser se od svého založení v roce 1857 zaměřuje na výrobu křišťálu bez příměsí olova. Práce s bezolovnatou sklovinou je velmi náročná a bezchybně ji zvládnou jen skuteční sklářští mistři. Bezolovnatý křišťál ale vyniká tvrdostí a umožňuje tak jedinečné detailní broušení a rytí. Tajemství způsobu tavby skloviny Moser se předává již 155 let křišťál clear

akvamarin aquamarine

alexandrit alexandrite

beryl beryl

tmavě modrá dark blue

tmavě fialová dark violet

z generace na generaci stejně jako postupy výroby křišťálových luxusních děl nevšední jiskřivosti a vysokého lesku. Since its founding in 1857, Moser Glassworks has focused on the production of unleaded crystal. Working with leadmanage the job faultlessly. As unleaded crystal excels in hardness, it makes detailed and unique engraving and cutting possible. The secret method of the Moser crystal formula passes from generation to generation for 155 years already, as well as manufacturing procedures of luxurious works of art characterized by extraordinary lustre and sparkle.

eldor eldor

rosalin rosalin

Základní barvy Moser

oceanit ocean green

topas topaz

Basic Moser colours

Péče o křišťálové výrobky Moser

šedá smoke

Barvy na speciální přání zákazníků

Doporučujeme ošetřovat křišťálové výrobky ručně bez použití myčky na nádobí.

Colours on special customer request

Doporučujeme chránit výrobek před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty. Doporučujeme opatrně manipulovat s křišťálovými výrobky, aby nedošlo k poškrábání výrobku.

80

General Crystal Care Tips and Recommendation Always wash your crystal products by hand without using a dishwasher. Avoid products from contact with hard and sharp objects.

Doporučujeme používat leštící preparáty, které zabrání projevům přirozeného procesu oxidace zlata a platiny.

Carefully manipulate crystal products making sure to avoid surface scratching.

Doporučujeme zamezit vzájemnému kontaktu křišťálových číší při jejich použití a ukládání.

Use polishing preparations to prevent influence of the natural process of gold and platinum oxidation.

Doporučujeme chránit křišťálové výrobky před náhlou změnou teploty.

Store your crystal where it won’t touch other items.

Nedoporučujeme výrobek vkládat do mikrovlnné nebo klasické trouby z důvodu jeho snadného poškození.

Products must not be placed in the microwave or conventional oven as they may be damaged.

Doporučujeme neskladovat potraviny nebo nápoje po dlouhou dobu v křišťálových nádobách.

Do not store food or drink for a long time in crystal containers.

Protect products from a sudden change in temperature.

Zákaznický servis | Customer service aurora aurora

reseda reseda

růžová rose

Podjímané barvy

modrá blue

Underlay colours

zelená green

ametyst amethyst

M O S E R c r y s t a l objects

free crystal glass is extremely difficult and demanding and only the most experienced and skilled glass masters can M O S E R c r y s t a l objects

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Tajemství jedinečného křišťálu Moser Secret of the Moser crystal uniqueness

e-mail: customerservice@moser-glass.com, tel: +420 353 416 242, 800 166 737 (pouze v ČR/only in the Czech Republic), fax: +420 353 449 619

81


M O S E R c r y s t a l objects

sklo králu gl ass of kings

M O S E R c r y s t a l objects

remeslné mistrovství masterful craftsmanship

82

83


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

www.moser-glass.com

ma

nufactory

since 1857

MOSER Objects 2012  
MOSER Objects 2012  

Inno - Home presents MOSER Objects 2012 Unique Luxury Made in Czechia

Advertisement