SPYDER catalog 2016

Page 1

I N D I V I D U A L

B I K E


;we provide this service for free

ZABEZPEČ SVOJE KOLO

SECURE YOUR BIKE

Spyder ti zdarma označí kolo QR kódem, ty se zaregistruj do mezinárodní databáze a buď v klidu. Spyder will mark your bike with QR code then you will make registration to international database and chill out.

aplikace pod ochranný lak

jednoduchá a rychlá identifikace kol

databáze přístupná kdykoli s aplikací pro telefon, tablet a PC

applications under the paint

easy and fast bike identification

database accessible anytime with applications for mobile, tablet and pc

www.securebike.eu info@securebike.eu


spyder:/ DEVICE=C:\spyder\HIMEM.SYS DOS=HIGH,UMB

webový k on fi gurá t o r

DEVICE=C:\spyder\EMM386.EXE NOEMS

<kolo dle vaší představy> ;bicycle according to your ideas <typ>

<model>

<barva>

<design>

<rám>

<vybavení>

<cz>

<en>

S e s t a v t e s i k o l o d l e Va š í p ř e d s t a v y . Z n a č ka S PY D E R vá m n a b í z í m o ž n o s t v ý b ě r u z e š i ro ké h o s p e k t ra j í z d n í c h ko l a rá m ů . N e z á l e ž í n a to m , j e s t l i b u d e te n a s vé m ko l e z á vo d i t n e b o j e z d i t z a p ra c í . U n á s m á te v ž d y n a v ý b ě r .

B u i l d yo u r s e l f a b i ke a c c o rd i n g to yo u r i d e a s . T h e S pyd e r b ra n d o f fe r s yo u a n o p t i o n o f s e l e c t i o n f ro m w i d e ra n ge o f b i c yc l e s a n d f ra m e s . N o m a t te r i f yo u wa n t yo u r b i ke fo r ra c i n g o r go i n g fo r wo r k . T h e re i s a l wa ys a choice with us.

set:\

<model>

<rám>

<barva>

<design>

<model>

<frame>

<color>

<design>

<enter> www.spyder.cz

pár kliknutí a můžeš jezdit few clicks and you can go


o bsa h k a ta l og u kolo

cena CZK

str.

FATB I KES

kolo

cena CZK

str.

Archa Disc Mechanic 011

12 999 Kč

42

Archa Disc Mechanic 022

13 999 Kč

42

Archa Disc Mechanic 033

15 899 Kč

42

Archa Disc Hydraulic 044

17 879 Kč

42

Archa Disc Hydraulic 055

18 549 Kč

42

Snow Disc Hydraulic 011

24 999 Kč

28

Snow Disc Hydraulic 022

26 399 Kč

28

Snow Disc Hydraulic 033

26 599 Kč

28

Snow Disc Hydraulic 044

26 999 Kč

28

Snow Disc Hydraulic 055

29 999 Kč

28

MTB 2 7 , 5"

Fat Disc Mechanic 011

18 999 Kč

30

CMP Disc Hydraulic 011

54 999 Kč

46

Fat Disc Hydraulic 022

20 999 Kč

30

CMP Disc Hydraulic 022

57 499 Kč

46

Fat Disc Hydraulic 033

21 799 Kč

30

CMP Disc Hydraulic 033

59 599 Kč

46

Fat Disc Hyd rau lic 04 4

22 499 Kč

30

CMP Disc Hydraulic 044

62 999 Kč

46

Fat Disc Hydraulic 055

23 199 Kč

30

CMP Disc Hydraulic 055

74 999 Kč

46

MTB 26"

Sonic Disc Hydraulic 011

57 549 Kč

48

Squadron Disc Hydraulic 011

44 999 Kč

34

Sonic Disc Hydraulic 022

59 999 Kč

48

Squadron Disc Hydraulic 022

53 499 Kč

34

Sonic Disc Hydraulic 033

71 279 Kč

48

75 879 Kč

48

Squadron Disc Hydraulic 033

58 999 Kč

34

Sonic Disc Hydraulic 044

Squadron Disc Hydraulic 044

69 999 Kč

34

Sonic Disc Hydraulic 055

97 999 Kč

48

49 499 Kč

50

Squadron Disc Hydraulic 055

88 499 Kč

34

Matrix Disc Hydraulic 011

Oxygen Disc Hydraulic 011

20 999 Kč

36

Matrix Disc Hydraulic 022

51 599 Kč

50

53 399 Kč

50

Oxygen Disc Hydraulic 022

23 999 Kč

36

Matrix Disc Hydraulic 033

Oxygen Disc Hydraulic 033

28 149 Kč

36

Matrix Disc Hydraulic 044

55 459 Kč

50

62 999 Kč

50

Oxygen Disc Hydraulic 044

32 999 Kč

36

Matrix Disc Hydraulic 055

Oxygen Disc Hydraulic 055

54 999 Kč

36

Acces Disc Hydraulic 011

38 599 Kč

52

Avion 011

13 639 Kč

38

Acces Disc Hydraulic 022

43 369 Kč

52

51 199 Kč

52

Avion 022

16 389 Kč

38

Acces Disc Hydraulic 033

Avion 033

17 199 Kč

38

Acces Disc Hydraulic 044

61 236 Kč

52

80 999 Kč

52

Avion 044

17 899 Kč

38

Acces Disc Hydraulic 055

Avion 055

19 899 Kč

38

Smart Disc Hydraulic 011

32 699 Kč

54

34 899 Kč

54

Avion Disc Hydraulic 011

16 199 Kč

38

Smart Disc Hydraulic 022

Avion Disc Hydraulic 022

18 169 Kč

38

Smart Disc Hydraulic 033

36 799 Kč

54

38 899 Kč

54

Avion Disc Hydraulic 033

18 999 Kč

38

Smart Disc Hydraulic 044

Avion Disc Hydraulic 044

19 679 Kč

38

Smart Disc Hydraulic 055

45 599 Kč

54

36 599 Kč

56

39 999 Kč

56

Avion Disc Hydraulic 055

21 699 Kč

38

Content Disc Hydraulic 011

Duplex 011

11 899 Kč

40

Content Disc Hydraulic 022

Duplex 022

12 899 Kč

40

Content Disc Hydraulic 033

47 899 Kč

56

58 399 Kč

56

Duplex 033

14 799 Kč

40

Content Disc Hydraulic 044

Duplex 044

15 679 Kč

40

Content Disc Hydraulic 055

77 999 Kč

56

23 999 Kč

58

Duplex 055

16 399 Kč

40

Racing Disc Hydraulic 011

Duplex Disc Mechanic 011

13 349 Kč

40

Racing Disc Hydraulic 022

25 499 Kč

58

27 999 Kč

58

Duplex Disc Mechanic 022

14 389 Kč

40

Racing Disc Hydraulic 033

Duplex Disc Mechanic 033

16 199 Kč

40

Racing Disc Hydraulic 044

29 999 Kč

58

31 759 Kč

58

Duplex Disc Hydraulic 044

17 999 Kč

40

Racing Disc Hydraulic 055

Duplex Disc Hydraulic 055

18 799 Kč

40

Exploit Disc Hydraulic 022

21 699 Kč

60

22 999 Kč

60

23 769 Kč

60

Archa 011

11 669 Kč

42

Exploit Disc Hydraulic 022

Archa 022

12 299 Kč

42

Exploit Disc Hydraulic 033

Archa 033

14 269 Kč

42

Exploit Disc Hydraulic 044

24 779 Kč

60

Exploit Disc Hydraulic 055

25 759 Kč

60

Archa 044

14 999 Kč

42

Archa 055

15 859 Kč

42


kolo

cena CZK

str.

kolo

cena CZK

str.

Control Disc Hydraulic 011

16 599 Kč

62

Press Disc Hydraulic 011

16 479 Kč

82

17 759 Kč

82

Control Disc Hydraulic 022

17 889 Kč

62

Press Disc Hydraulic 022

Control Disc Hydraulic 033

18 739 Kč

62

Press Disc Hydraulic 033

18 599 Kč

82

19 279 Kč

82

Control Disc Hydraulic 044

19 399 Kč

62

Press Disc Hydraulic 044

Control Disc Hydraulic 055

21 399 Kč

62

Press Disc Hydraulic 055

21 289 Kč

82

11 889 Kč

84

Twitr 011

12 549 Kč

64

Axle 011

Twitr 022

13 199 Kč

64

Axle 022

12 549 Kč

84

13 699 Kč

84

Twitr 033

14 369 Kč

64

Axle 033

Twitr 044

15 199 Kč

64

Axle 044

14 549 Kč

84

15 299 Kč

84

Twitr 055

15 959 Kč

64

Axle 055

Twitr Disc Mechanic 011

13 999 Kč

64

Axle Disc Mechanic 011

13 999 Kč

84

Twitr Disc Mechanic 022

14 999 Kč

64

Axle Disc Mechanic 022

14 999 Kč

84

15 999 Kč

84

Twitr Disc Mechanic 033

15 999 Kč

64

Axle Disc Mechanic 033

Twitr Disc Hydraulic 044

17 989 Kč

64

Axle Disc Hydraulic 044

17 989 Kč

84

64

Axle Disc Hydraulic 055

18 659 Kč

84

Twitr Disc Hydraulic 055

18 599 Kč

TREKKING

MTB 2 9 " AMP Disc Hydraulic 011

54 999 Kč

68

Forest Disc Hydraulic 011

24 799 Kč

88

25 799 Kč

88

AMP Disc Hydraulic 022

57 499 Kč

68

Forest Disc Hydraulic 022

AMP Disc Hydraulic 033

59 599 Kč

68

Forest Disc Hydraulic 033

31 599 Kč

88

34 499 Kč

88

AMP Disc Hydraulic 044

62 999 Kč

68

Forest Disc Hydraulic 044

AMP Disc Hydraulic 055

74 999 Kč

68

Forest Disc Hydraulic 055

39 999 Kč

88

16 999 Kč

90

Innex Disc Hydraulic 011

54 859 Kč

70

Speaker 011

Innex Disc Hydraulic 022

57 359 Kč

70

Speaker 022

17 999 Kč

90

Innex Disc Hydraulic 033

68 799 Kč

70

Speaker 033

20 399 Kč

90

22 499 Kč

90

Innex Disc Hydraulic 044

73 389 Kč

70

Speaker 044

Innex Disc Hydraulic 055

95 599 Kč

70

Speakert 055

23 999 Kč

90

18 799 Kč

90

Fast Disc Hydraulic 011

48 799 Kč

72

Speaker Disc Hydraulic 011

Fast Disc Hydraulic 022

50 899 Kč

72

Speaker Disc Hydraulic 022

19 799 Kč

90

21 999 Kč

90

Fast Disc Hydraulic 033

52 699 Kč

72

Speaker Disc Hydraulic 033

Fast Disc Hydraulic 044

54 799 Kč

72

Speaker Disc Hydraulic 044

23 799 Kč

90

25 699 Kč

90

Fast Disc Hydraulic 055

62 599 Kč

72

Speaker Disc Hydraulic 055

Prowler Disc Hydraulic 011

37 499 Kč

74

Speaker 011

11 499 Kč

92

12 999 Kč

92

Prowler Disc Hydraulic 022

40 899 Kč

74

Speaker 022

Prowler Disc Hydraulic 033

48 799 Kč

74

Speaker 033

13 999 Kč

92

14 899 Kč

92

15 499 Kč

92

Prowler Disc Hydraulic 044

58 999 Kč

74

Speaker 044

Prowler Disc Hydraulic 055

78 999 Kč

74

Speakert 055

Return Disc Hydraulic 011

32 699 Kč

76

Speaker Disc Mechanic 011

13 999 Kč

92

14 999 Kč

92

Return Disc Hydraulic 022

34 899 Kč

76

Speaker Disc Mechanic 022

Return Disc Hydraulic 033

36 799 Kč

76

Speaker Disc Mechanic 033

15 699 Kč

92

16 999 Kč

92

Return Disc Hydraulic 044

38 899 Kč

76

Speaker Disc Hydraulic 044

Return Disc Hydraulic 055

46 599 Kč

76

Speaker Disc Hydraulic 055

17 899 Kč

92

9 999 Kč

94

Complet Disc Hydraulic 011

23 999 Kč

78

Sport 011

Complet Disc Hydraulic 022

25 499 Kč

78

Sport 022

10 999 Kč

94

11 999 Kč

94

Complet Disc Hydraulic 033

27 999 Kč

78

Sport 033

Complet Disc Hydraulic 044

29 999 Kč

78

Sport 044

12 999 Kč

94

13 999 Kč

94

11 499 Kč

96

Complet Disc Hydraulic 055

31 759 Kč

78

Sport 055

Flet Disc Hydraulic 011

21 699 Kč

80

Funky 011

Flet Disc Hydraulic 022

22 999 Kč

80

Funky 012

12 999 Kč

96

13 999 Kč

96

Flet Disc Hydraulic 033

23 769 Kč

80

Funky 013

Flet Disc Hydraulic 044

24 779 Kč

80

Funky 014

14 899 Kč

96

80

Funky 015

15 499 Kč

96

Flet Disc Hydraulic 055

25 759 Kč


kolo

cena CZK

str.

kolo

cena CZK

str.

Funky Disc Mechanic 011

13 999 Kč

96

Turmalet Shimano Ultegra 2x11

35 699 Kč

118

Funky Disc Mechanic 022

14 999 Kč

96

Domestic Shimano A070 2x7

14 399 Kč

120

Funky Disc Mechanic 033

15 699 Kč

96

Domestic Shimano Claris 2x8

17 679 Kč

120

Funky Disc Hydraulic 044

16 999 Kč

96

Domestic Shimano Claris 2x8

19 889 Kč

120

Funky Disc Hydraulic 055

17 899 Kč

96

Domestic Shimano Sora 2x9

22 889 Kč

120

Verona 011

9 999 Kč

98

Domestic ShimanoTiagra 2x10

25 479 Kč

120

Verona 022

10 999 Kč

98

Domestic Shimano A070 3x7

14 559 Kč

120

Verona 033

11 999 Kč

98

Domestic Shimano Claris 3x8

17 859 Kč

120

Verona 044

12 999 Kč

98

Domestic Shimano Claris 3x8

20 199 Kč

120

Verona 055

13 999 Kč

98

Domestic Shimano Sora 3x9

22 655 Kč

120

Domestic ShimanoTiagra 3x10

26 599 Kč

120

TIM E T RI A L Triathlon Shimano105 2x11

95 999 Kč

102

CYKLO KRO S

99 999 Kč

102

Atol Disc ShimanoTiagra 2x10

72 499 Kč

124

Triathlon Shimano Ultegra Di2 2x11

135 999 Kč

102

Atol Disc Shimano105 2x11

79 999 Kč

124

Triathlon Shimano Dura Ace 2x11

143 999 Kč

102

Atol Disc Shimano Ultegra 2x11

82 999 Kč

124

Triathlon Shimano Dura Ace 2x11

165 999 Kč

102

Atol Disc Shimano Ultegra Di2 2x11

102 999 Kč

124

Atol Disc Shimano Dura Ace 2x11

108 999 Kč

124

60 999 Kč

126

Triathlon Shimano Ultegra 2x11

SI L NICE / ROA D Modulus Superlight Shimano105 2x10

69 999 Kč

106

Modulus Superlight Shimano Ultegra 2x11

77 999 Kč

106

Modulus Superlight Shimano Ultegra Di2 2x11

96 899 Kč

106

Modulus Superlight Shimano Dura Ace 2x11

102 999 Kč

106

Modulus Superlight Shimano Dura Ace Di2 2x11

Atol ShimanoTiagra 2x10 Atol Shimano105 2x11

61 699 Kč

126

Atol Shimano Ultegra 2x11

65 889 Kč

126

Atol Shimano Ultegra Di2 2x11

88 999 Kč

126

Atol Shimano Dura Ace 2x11

79 999 Kč

126

Green Disc Shimano Sora 2x9

31 899 Kč

128

Green Disc ShimanoTiagra 2x10

33 359 Kč

128

Green Disc Shimano 105 2x11

45 999 Kč

128

134 999 Kč

106

Sonac Disc Shimano105 2x11

72 999 Kč

108

Sonac Disc Shimano Ultegra 2x11

77 699 Kč

108

Sonac Disc Shimano Ultegra Di2 2x11

94 999 Kč

108

Sonac Disc Shimano Dura Ace 2x11

99 999 Kč

108

124 999 Kč

108

Fiber Shimano105 2x11

59 999 Kč

110

Fiber Shimano Ultegra 2x11

67 999 Kč

110

Fiber Shimano Ultegra Di2 2x11

81 499 Kč

110

Fiber Shimano Dura Ace 2x11

87 599 Kč

110

Fiber Shimano Dura Ace Di2 2x11

119 999 Kč

110

Skelet ShimanoTiagra 2x10

43 999 Kč

112

Skelet Shimano105 2x11

45 999 Kč

112

Skelet Shimano Ultegra 2x11

49 999 Kč

112

Skelet Shimano Ultegra Di2 2x11

69 799 Kč

112

Skelet Shimano Dura Ace 2x11

75 849 Kč

112

Lobo ShimanoTiagra 2x10

34 499 Kč

114

KID BIKE

Lobo Shimano105 2x11

37 699 Kč

114

LoboShimano Ultegra 2x11

42 999 Kč

114

Lobo Shimano Ultegra Di2 2x11

62 999 Kč

114

Lobo Shimano Dura Ace 2x11

64 499 Kč

Raft Shimano Claris 2x8

25 799 Kč

Raft Shimano Sora 2x9 Raft ShimanoTiagra 2x10 Raft Shimano105 2x11 Raft Shimano Ultegra 2x11

Sonac Disc Shimano Dura Ace Di2 2x11

Green Disc Shimano Ultegra 2x11

47 999 Kč

128

Green Disc Shimano Ultegra Di2 2x11

68 999 Kč

128

Cross Shimano Sora 2x9

28 399 Kč

130

Cross ShimanoTiagra 2x10

31 899 Kč

130

Cross Shimano105 2x11

32 549 Kč

130

Cross Shimano Ultegra 2x11

36 999 Kč

130

Cross Shimano Ultegra Di2 2x11

59 999 Kč

130

Trilobite Shimano Claris 2x8

20 999 Kč

132

Trilobite Shimano Sora 2x9

23 999 Kč

132

Trilobitet ShimanoTiagra 2x10

26 599 Kč

132

Trilobite Shimano105 2x11

29 999 Kč

132

Trilobite Shimano Ultegra 2x11

33 999 Kč

132

Heath Shimano A070 2x7

23 599 Kč

136

Heath Shimano Claris 2x8

24 999 Kč

136

Heath Shimano Claris 2x8

25 999 Kč

136

114

Heath Shimano Sora 2x9

28 399 Kč

136

116

Heath ShimanoTiagra 2x10

29 999 Kč

136

28 799 Kč

116

Raptor Shimano A070 2x7

18 999 Kč

138

30 299 Kč

116

Raptor Shimano Claris 2x8

20 499 Kč

138

34 899 Kč

116

Raptor Shimano Claris 2x8

21 559 Kč

138

43 869 Kč

116

Raptor Shimano Sora 2x9

23 899 Kč

138

Turmalet Shimano Claris 2x8

22 699 Kč

118

Raptor ShimanoTiagra 2x10

25 599 Kč

138

Turmalet Shimano Sora 2x9

25 699 Kč

118

Turmalet ShimanoTiagra 2x10

27 999 Kč

118

Turmalet Shimano105 2x11

30 799 Kč

118


r ychl รก n a vi gac e <fast navigation>

fatbi k es s t r. 28- 3 0

mtb 26

st r. 34-42

mtb 27.5

mtb 2 9

trekking

time trial

st r. 88-98

str. 102

sil n i ce

c y k lo k r o s

kid bike

s t r. 6 8- 84

s t r. 10 6 - 120

st r. 12 4-132

st r. 46-64

str. 136-138


kol o tvý ch sn ů <sestav si kolo dle představy> <configurate the bike of your dreams>

5

1

4

3

3 1

2

2

5 5

<cz>

<en>

<de>

Zna č ka SPYDE R vá m n a b í zí mo ž no s t

T he SPYDER b ran d off e r s you an op tion

Die Mar ke SPYDER b ie tet I hnen

výb eru z e š i ro ké h o s p e kt ra j í z dní c h ko l

fo r sele ction from w id e sp e ctr u m of

d ie Au sswah lmöglich keit a us einer

a rá mů. N e zá l e ží n a to m , j estl i budete na

bi c ycl es an d frame s. No matte r if you u se

b re ite n Pale tte von Fahrrä dern und

své m ko l e závo d i t , n e b o j ez di t z a pra cí .

yo ur bike for racing or going to wor k. You

Rah me n . Es sp ie lt ke in e Rolle, ob Sie

U n á s má te v žd y n a v ý b ě r .

al ways h ave a ch oice w ith u s.

sich au f Ih re m Fah r rad Ra drennen te iln e h me n od e r zu r Arbeit fah re n . B e i u n s h ab e Sie im m er eine Wah l.


s esta v si sá m <pětjedoduchých kroků> <five easy steps>

.01

.02

.03

<vyber rám>

<vyber barvu>

<vyber design>

.04

.05

<tvůj design>

<vyber komponenty>

<select frame>

<your design>

<select color>

<select components>

<select design>


;we provide this service for free

.01 vy ber rá m <select frame> ;mtb; full; trekking; silnice; cyklokros

<cz>

<en>

<de>

P ro c e s v ý b ě r u rá m u j e n ě c o , č í m by s t a v b a ko l a m ě l a z a č í t . Vy b í rej te p ro to p e č l i vě . M a te r i á l , g e o m e t r i e , t y p , t a ké b a r va a d e s i g n j s o u e l e m e n t y , k te ré v ý ra z n ě ov l i v ň uj í c e l kov ý výsledek.

T h e f ra m e s e l e c t i o n p ro ce s s i s s o m e t h i n g t h e b i c yc l e a s s e m b l y s h o u l d s t a r t w i t h . B e c a re f u l a b o u t yo u r s e l e c t i o n . M a te r i a l , ge o m e t r y , t y p e , also colour and design e re e l e m e n t s m a r ke d l y aff ecting the final re s u l t .

D e r P ro z e s s d e r Ra h m e n a u swa h l i s t e t wa s , wo m i t d i e Fa h r ra d b a u b e g i n n e n s o l l te . D e s h a l b wä h l e n S i e s o r g fä h l t i g . M a t e r i a l , G e o m e t r i e , Ty p , Fa r b e u n d D e s i g n s i n d d i e E l e m e n te , d i e e r h e b l i c h e irkungen auf das G e s a m te r ge b n i s h a b e n .


;we provide this service for free

.02 vyber ba rvu <select color>

<cz>

<en>

<de>

Vyb ra l i j s te s i j i ž sv ůj rá m ? Ny ní j e

H ave you alre ad y se le cte d you r frame ?

Hab e n sie sch on ih re n ra hm en

ča s vyb ra t s i b a r v y . J e d n a ba rva nebo

i t i s time n ow for colou r s se le ction . on e

au sgewäh lt? J e tzt ist die Z eit

č t yři ? To zá l e ží rov n ě ž n a vás. Vy berte

co l o ur or fou r ? it is u p to you as we ll.

d ie Far b e au swäh le n . eine oder

s i b a rev n o u ko m b i n a c i , t a ké ma tný nebo

c ho o se re q u ire d colou r comb in ation ,

vie r Far b e n ? d as lie gt w ieder a n

l es k l ý f i n á l n í l a k.

al s o matty or glossy fi n al coating.

sie . Wäh le n sie sich d i e fa rbige Komb in ation , matte n o der glan ze n d e n Klar lack.

BM

mat/matt/matt

BL

lesk/gloss/glanz

1| černá/black/schwarz | RAL 9005 | BM01 | BL01 2| antracit metalíza světlá/antracit metallic light/anthrazit metallick licht | RAL 7012 | BM24 | BL24 3| antracit metalíza tmavá/anthracite metallic dark/anthrazit metallick dunkel | RAL 7021 | BM25 | BL25 4| antracit/anthracite/anthrazit | RAL 7016 | BM17 | BL17 5| stříbrná/silver/silber | RAL 9022 | BM03 | BL03 6| zlatá/gold/gold | RAL 1036 | BM14 | BL14 7| hnědooranžová/brownorange/braunorange | RAL 8023 | BM22 | BL22 8| hnědá/brown/braun | RAL 8001 | BM21 | BL21 9| zelenohnědá/green-brown/grün-braun | RAL 8000 | BM20 | BL20 10| khaki/khaki/khaki | RAL 6003 | BM15 | BL15 11| zelená/green/grün | RAL 6029 | BM13 | BL13 12| světle zelená/light green/gelbgrün | RAL 6018 | BM23 | BL23 13| bianchi/bianchi/bianchi | RAL 6027 | BM16 | BL16 14| tmavě modrá/dark blue/dunkelblau | RAL 5002 | BM12 | BL12 15| modrá/blue/blau | RAL 5005 | BM11 | BL11 16| světle modrá/light blue/hellblau | RAL 5015 | BM10 | BL10 17| červená/red/rot | RAL 3020 | BM09 | BL09 18| růžová/pink/rosa | RAL 4010 | BM18 | BL18 19| fluo růžová/fluo pink/fluo rosa 20| oranžová/orange/orange | RAL 2004 | BM08 | BL08 21| mango/mango/mango | RAL 1028 | BM19 | BL19 22| žlutá/yellow/gelb | RAL 1023 | BM07 | BL07 23| citron/lemon/zitronengelb | RAL 1016 | BM06 | BL06 24| slonovina/ivory/elfenbeinweiß | RAL 1013 | BM05 | BL05 25| bílá/white/weiß | RAL 9003 | BM04 | BL04


;we provide this service for free

.0 3 vy ber desi g n <vyber jméno> <select name>

<cz>

<en>

ZDARMA si můžete pojmenovat kolo podle svého přání. Jméno, název klubu, krevní skupina a jiné... Vytvoříme Vám design podle Vaší fantazie.

You can place your name gratis on your bike, also a team name, blood type or anything else. We are going to create design according to your fantasy.

Více informací naleznete na www.spyder.cz

More information on www.spyder.cz

sestavte si vlastní design ze tří možností, nebo si vyberte z již hotových designů create your own design from three options or select one from our ready-made designs

<cz>

<en>

<de>

Finální lak aplikujeme až po to m , co s i v y b e re te n ě k te ro u z n a b í z e nýc h d e s i g n ov ýc h ve r z í . Z á l e ž í j e n n a vá s , n a va š í k re a t i v i tě a v k u s u . C h c e te t a ké s vé ko l o o p a t ř i t j m é n e m , l o g e m n e b o i n d i v i d u á l n í g ra f i ko u ? P ro č n e . I n d i v i d u á l n ě v y rá b ě n á ko l a t a kovo u m o ž n o s t m aj í . Vš e k r y to f i n á l n í m l a ke m .

Fi n a l co a t i ng i s a p p l i ca te d r i g h t a f te r yo u s p e c i f y s o m e o f t h e a va i l a b l e d e s i g n ve r s i o n s . T h i s d e p e n d s o n l y o n yo u r c re a t i v i t y a n d s t y l e . D o yo u wa n t to p u t a n a m e , a logo or a piece of individual g ra p h i c s to yo u r f ra m e ? W hy n o t . I n d i v i d u a l b i c yc l e s h ave t h i s o p t i o n . A l l cove re d w i t h a final coating.

Der Klarlack ist immer a m E n d e a ngewe n d e t . Zuerst müssen Sie sich e i n e vo n d e n a nge b o te n e n D e s i g nve r i s o n e n a u swä h l e n . A l l e s l i e g t a n I h re r Kre a t i v i t ä t u n d G e s c h m a c k . Wo l l e n S I e a u f I h re m Fa h r ra d I h re N a m e , I h re Logo o d e r e i n e i n d i v i d u e l l e G ra f i k h a b e n ? Wa r u m n i c h t , i n d i v i d u e l l h e r g e s te l l te Fa h r rä d e r s o l l te n d i e s e M ö g l i c h ke i t h a b e n . A l l e n i s t u n te r d e m Klarlack.


;we provide this service for free

<outline design> <cz> Vyberte si barevnost linek a logotypů v designu rámu outline.

<en> Select colours of lines and logotypes from outline frame design.

linky+loga

lines+logos colors list

seznam barev černá out1 šedá out2 bílá out3 modrá id out4 zelená tv out5 zelená sv out6 růžová out7 červená out8

<ukázka použití>

<sample of use>


;we provide this service for free

<fill design> <cz> Vyberte si barevnost výplní a logotypů v designu rámu fill

<en> Select colours of fills and logotypes from fill frame design.

logos

loga

colors list

seznam barev černá log1 šedá log2 bílá log3 červená log4 oranžová log5 zelená sv log6 zelená tm log7 tyrkys tm log8 modrá id log9 modrošedá log10

fills

výplně

colors list

seznam barev černá fil1 šedá tm fil2 bílá fil3 červená fil4 oranžová fil5 hnědá fil6 zelená sv fil7 zelená tv fil8 tyrkys tm fil9 modrá id fil10 modrošedá fil11

<ukázka použití>

<sample of use>


;we provide this service for free

<complete design> <cz> Vyberte si barevnost linek, výplní a logotypů v designu rámu complete.

<en> Select colours of lines, fills and logotypes from complete frame design.

lines

linky

colors list

seznam barev černá lin1 šedá lin2 bílá lin3 modrá id lin4 zelená tv lin5 zelená sv lin6 růžová lin7 červená lin8

fills

colors list

výplně

seznam barev černá fil1 šedá tm fil2 bílá fil3

logos

colors list

loga

seznam barev černá log1

oranžová fil5 hnědá fil6 zelená sv fil7

šedá log2

zelená tv fil8

bílá log3

tyrkys tm fil9

červená log4

modrá id fil10

oranžová log5

modrošedá fil11

zelená sv log6 zelená tv log7 tyrkys tm log8 modrá id log9 modrošedá log10

<ukázka použití>

červená fil4

<sample of use>


;we provide this service for free

alias <outline design> <cz> Vyberte si barevnost linek a logotypů v designu rámu outline.

<en> Select colours of lines and logotypes from outline frame design.

lines+logos

linky+loga

colors list

seznam barev černá alout1 šedá alout2 bílá alout3 červená alout4 modrá alout5 fluo zelená alout6f fluo růžová alout7f

<ukázka použití>

<sample of use>


;we provide this service for free

alias <fill design> <cz> Vyberte si barevnost linek, výplní a logotypů v designu rámu fill.

<en> Select colours of lines, fills and logotypes from fill frame design.

logos

loga

colors list

seznam barev černá alout1 šedá alout2 bílá alout3 červená alout4 modrá alout5 fluo zelená alout6f fluo růžová alout7f

fills

výplně

colors list

seznam barev černá alout1 šedá alout2 bílá alout3 červená alout4 modrá alout5 fluo zelená alout6f fluo růžová alout7f

<ukázka použití>

<sample of use>


;we provide this service for free

alias <complete design> <cz> Vyberte si barevnost linek, výplní a logotypů v designu rámu complete.

<en> Select colours of lines, fills and logotypes from complete frame design.

lines

linky

colors list

seznam barev černá alout1 šedá alout2 bílá alout3 červená alout4 modrá alout5 fluo zelená alout6f fluo růžová alout7f

fills

colors list

černá alout1 šedá alout2 bílá alout3 červená alout4 modrá alout5 fluo zelená alout6f fluo růžová alout7f

logos

colors list

loga

seznam barev černá alout1 šedá alout2 bílá alout3 červená alout4 modrá alout5 fluo zelená alout6f fluo růžová alout7f

<ukázka použití>

<sample of use>

výplně

seznam barev


. 04 kompl et tvůj d e s i g n <your design>

myšlenka. návrh. realizace idea. design. realization

<cz>

<en>

<de>

Fi r m a , p ůj čov n a , te a m , v ý h ra v s o u tě ž i . . . Originální design máme i p ro vá s . Ko l a s t a v í m e i p o d z n a čo u z á ka z n í ka s d e s i g n e m n a p řá n í . To v š e j i ž o d j e d n o h o k u s u ko l a n e b o rá m u .

A co m p a ny , a re n t a l s e r v i ce , a te a m , a p r i z e i n a co m p e t i t i o n . . . T h e o r i g i n a l d e s i g n we h ave a l s o fo r yo u . We b u i l d b i c yc l e s e ve n w i t h c u s to m e r ´ s b ra n d a n d w i t h h i s i n d i v i d u a l d e s i g n . T h i s a l l we d o f ro m o n e p i e ce o f a b i c yc l e o r a f ra m e .

Die Firma, der V e r l e i h , d a s Te a m , d e r We t t b e we r b g e w i n n … D a s Originaldesign haben wir a u c h f ü r S i e . D i e Fa h r rä d e r bauen wir auch under der Ku n d e n m a r ke m i t d e m D e s i g n n a c h Wu n s c h . Das alles schon nach e i n e m Fa h r ra d s t ü c k o d e r Rahmenstück.


;we provide this service for free

logo podl e tebe <select your logo> tvoje logo ve vybraných designech!

<cz>

<en>

<de>

N a vyb ra ný d e s i gn rá m u si mí sto l oga

Yo u can p u t you r logo or you r ow n text

Au f d as gewäh lte Rah m endesig n

Spyd er m ů že te u m í s t i t svoj e v l astní

i nstead of Spyd e r logo on se le cte d frame

kön n e n Sie angstatt d es Logos

logo n eb o l i b ovo l ný tex t ( vho dné např.

(bi ke re n tals, cycling clu b s e tc.).

Spyd e r Ih r e ige n e s Logo oder

pro půjčov ny , c y k l i s t i c ké o ddí l y a kl uby ,

b e lie b ige n Text p latzieren

s t áje a p o d . ) .

(p asse n d z. B . fü r fah rra dverleih, ve r b än d e u n d te ams u sw .) .

tady může být i tvoje logo your logo here


;we provide this service for free

.05 vyber k ompon e n t y <select components>

<cz>

<en>

<de>

J a k mile j e rá m ko m p l e t n ě při praven,

Once th e frame is comp le te ly fin ish e d ,

Gle ich we n n d e r Rah m en kom plet t

z a p oč ne m e s t av b u ko l a s v y braný mi

we s tar t b u ild ing th e b ike w ith

vor b e re ite t ist , b e gin nen w ir m it der

kompone n t y . Ko m p o n e n t y j so u rov něž

requi re d comp on e n ts. Comp on e n ts are

Fah r rad b au mit d e n au sgewä hlten

pře dmě te m va š e h o v ý b ě r u . V pří pa dě,

al s o th e su bje ct of you r ch oice . Sh ou ld

Te ile n . De r Komp on e n tena uswa hl

ž e b udete s v ý b ě re m p o t řebovat po mo ci ,

yo u nee d ou r assistan ce for th at

h ängt w ie d e r n u r von I hnen a b. I m Fa ll,

mů ž e te s e n a n á s kd y ko l i v o bráti t.

s el ection , you can con tact u s anytime

d aß Sie mit d e m Au swa hl eine Hilfe

yo u nee d .

b rau ch e n , kön n e n Sie sich im m er a n u n s we n d e n .


;we provide this service for free

mtb : z měň , co chc e š <change what you want> seskládej si kolo z čeho chceš. opravdu.

<vyber sedlo>

<vyber sedlovku>

<vyber rám>

select seat

select seatpost

select frame

250,300,350,400mm

hliník nebo carbon A l u m i n i um or ca rb on

<vyber brzdy> select brakes

<vyber kazetu>

<vyber kliky>

<vyber pedály>

select cassette

select crankes

select pedals

11-28,30,32,34,36,40,42 zubů

1x

2x

3x

trek


<vyber řídítka>

<vyber grip>

select handlebars

select grip

<vyber představec> select stem

60-130mm

560-780mm

<vyber vidlici> select fork

80-140mm

<vyber kotouče> select discs

Ø 140-160-180-203mm

<vyber ráfky>

<vyber pláště>

<vyber náboj>

select rims

select tires

select hub

1,0-4,0“


;we provide this service for free

sil nič n í k ol a : z mě ň , c o c h c e š <change what you want> seskládej si kolo z čeho chceš. opravdu.

<vyber sedlo>

<vyber sedlovku>

<vyber rám>

select seat

select seatpost

select frame

200,250,300,350mm

hliník nebo carbon A l u m i n i u m o r c a rb on

<vyber brzdy> select brakes

mechanické, hydraulické mechanical, hydraulic

<vyber kazetu>

<vyber kliky>

<vyber pedály>

select cassette

select crankes

select pedals

11- 21,23,25,26,28,30 zubů

2x

3x


<vyber řídítka>

<vyber omotávky>

<vyber představec>

select handlebars

select grip

select stem

380-460mm

<vyber vidlici> select fork

hliník nebo carbon Aluminium or carbon

<vyber ráfky>

<vyber pláště>

select rims

select tires

hliník nebo carbon Al u minium or carbon

700x19,20,21,23,25,28C


IlustraÄ?nĂ­ foto / illustrative photo

loading...


fatbikes <27>

<specifikace>

fatbi k e s


<snow>

hmotnost;weight=14.5kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Snow Disc Hydraulic 011

Snow Disc Hydraulic 022

Snow Disc Hydraulic 033

Snow Disc Hydraulic 044

Snow Disc Hydraulic 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

2x9 Shimano Deore RD-M951 Shimano Alivio FD-M4000 Prowheel Prowheel Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Modulus Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 NOXON Alu Disc Neco Modulus Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Tech Keeps Tech Keeps Alu-BMX TRX Sport Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Snow

2x9 Shimano XT RD-M771 Shimano Deore FD-M590 Prowheel Prowheel Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Modulus Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 NOXON Alu Disc Neco Modulus Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Tech Keeps Tech Keeps Alu-BMX TRX Sport Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Snow

2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Prowheel Prowheel Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Modulus Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 NOXON Alu Disc Neco Modulus Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu-BMX TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Snow

2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Prowheel Prowheel Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Modulus Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 NOXON Alu Disc Neco Modulus Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu-BMX TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Snow

2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Prowheel Prowheel Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Modulus Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 NOXON Alu Disc Neco Modulus Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu-BMX TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Snow

cena/price/Preis

24 999 Kč

26 399 Kč

26 599 Kč

26 999 Kč

29 999 Kč


fatbikes <29>

<snow>

<specifikace>

materiál rámu

Alu 7005 Double Butted Hydroforming

hmotnost rámu

2380 G

frame material

frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

31,8 mm

Ø headset

1 1/8

Ø bottom bracket

Bsa 100 mm

cena/price/preis

6 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

+

Vidlice Noxon Alu Disc

Noxon fork Alu Disc

17“ A B C C1 D E

43.5 57.5 12

F G

47


<fat>

hmotnost;weight=15.5kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Fat Disc Mechanic 011

Fat Disc Hydraulic 022

Fat Disc Hydraulic 033

Fat Disc Hydraulic 044

Fat Disc Hydraulic 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

1x8 Shimano Acera M360

1x9 Shimano Altus RDM370

Mighty Neco Shimano BR-TX805 Disc Promax Alu Eco Shimano SL-RS35 Promax Disc Shimano HG31 8 k Shimano HG-40 NOXON Ocelová Hi-Ten Disc Neco Eco NOXON Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu-BMX Eco Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Fat

Mighty Neco Shimano M355 Disc Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Altus SL-M370 Promax Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 NOXON Ocelová Hi-Ten Disc Neco Eco NOXON Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu-BMX Eco Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Fat

2x9 Shimano Altus RDM370 Shimano Altus FD-M370 TRX PRO18 Alu 42x32 Neco Shimano M355 Disc Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Altus SL-M370 Promax Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 NOXON Ocelová Hi-Ten Disc Neco Eco NOXON Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Tech Keeps Tech Keeps Alu-BMX Eco TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Fat

2x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 TRX PRO18 Alu 42x32 Neco Shimano M355 Disc Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Acera SL-M3000 Promax Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 NOXON Ocelová Hi-Ten Disc Neco Eco NOXON Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Tech Keeps Tech Keeps Alu-BMX Eco TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Fat

2x9 Shimano Alivio RD-M400 Shimano Alivio FD-M4000 TRX PRO36 Alu 42x32 Neco Shimano M355 Disc Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Promax Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 NOXON Ocelová Hi-Ten Disc Neco Eco NOXON Fat Discmount Kenda CST 26x4,00 Tech Keeps Tech Keeps Alu-BMX Eco TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Fat

cena/price/Preis

18 999 Kč

20 999 Kč

21 799 Kč

22 499 Kč

23 199 Kč


fatbikes <31>

<fat>

<specifikace>

16.5“

materiál rámu frame material

FAT Alu 7005

frame weight

2465 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

30 mm

Ø front derailleur

34,9 mm spodem

Ø headset

1 1/8 Semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 120 mm

cena/price/preis

5 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

+

Vidlice Noxon Hi-Ten Disc

Noxon fork Hi-Ten disc

A B C C1 D E F G

42 58 14 72 71

50


loading...


m tb 2 6


<squadron> hmotnost;weight=11.6kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Squadron Disc Hydraulic 011

Squadron Disc Hydraulic 022

Squadron Disc Hydraulic 033

Squadron Disc Hydraulic 044

Squadron Disc Hydraulic 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB70 Shimano XT M785 Disc-RT81

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano XT M8000 Disc RT81

Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT M785 Disc Hydraulic Shimano XT M8000 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano XT SL-M780 Shimano XT SL-M8000 Shimano SLX M675 Disc Shimano XT M785 Disc Shimano XT M8000Disc Shimano HG50 10k Shimano XT CS-M771 10k Shimano XT CS-M8000 11k Shimano HG-54 Shimano XT HG-95 Shimano XT HG-701 Rock Shox 30Gold RL Rock Shox 30Gold RL Rock Shox Reba RL Air FSA No.11 FSA No.11 FSA Orbit ZS NO11 DT Swiss 466d DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey Comp V2 Ritchey WCS Ritchey 4-Axis Ritchey 4-Axis Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 San Marco ERA San Marco ERA San MarcoConcor Ritchey Logic Ritchey Logic Ritchey WCS Ritchey Ritchey Ritchey Full Carbon Monococque Full Carbon Monococque Full Carbon Monococque Squadron Squadron Squadron

3x11- 2x11,1x11 Shimano XTR RD-M9000 Shimano XTR FD-M9025 Shimano XTR FC- M9020 Shimano XTR SM-BB93 Shimano XTR M9020 Disc-RT99 Shimano XTR M9020 Disc Hydraulic Shimano XTR SL-M9000 Shimano XT M8000Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Air FSA Orbit ZS NO11 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 San MarcoConcor Ritchey WCS Ritchey Full Carbon Monococque Squadron

53 499 Kč

88 499 Kč

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour Raidon -RL-R Air FSA No.11 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Squadron

cena/price/Preis

44 999 Kč

brzdové páky/brake levers/Bremshebel

58 999 Kč

69 999 Kč


mtb26 <35>

<squadron>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Full Carbon Monocoque

frame weight

1299 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

Ø přesmykače

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8 Integrované

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

19 999 Kč

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

16“

20“

22“

41,5 56,5

50,8 60

54,5 62,5

11 74 71

14 73,5 71

15,5 72,5 70,5

42,6

42,6

42,6


<Oxygen> hmotnost;weight=12.6kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Oxygen Disc Hydraulic 011

Oxygen Disc Hydraulic 022

Oxygen Disc Hydraulic 033

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Acera FC-M3000 Shimano BB-UN26 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4050 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Air FSA No.11 NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Sport Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Superlite Hydroforming

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco Eco NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Superlite Hydroforming Oxygen

cena/price/Preis

20 999 Kč

Oxygen Disc Hydraulic 044

Oxygen Disc Hydraulic 055

Oxygen

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano SLX SL-M670 Shimano M3050 Disc Shimano SLX M675 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Shimano HG-54 Suntour Raidon -LO-R Air Suntour Raidon -RL-R Air FSA No.11 FSA No.11 DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental Tech Keeps-Superlight Ritchey Comp V2 Tech Keeps-Superlight Ritchey 4-Axis Alu Shimano SPD PDM520 TRX Sport San Marco ERA Tech Keeps-Superlight Ritchey Logic M-Wave screw 2fix Ritchey Alu 7005 Superlite Hydroforming Alu 7005 Superlite Hydroforming Oxygen Oxygen

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano XT M8000 Disc RT81 Shimano XT M8000 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M8000 Shimano XT M8000Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Air FSA No.11 DT Swiss 466d Continental Continental Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Superlite Hydroforming Oxygen

23 999 Kč

28 149 Kč

54 999 Kč

32 999 Kč


mtb26 <37>

<oxygen>

<specifikace>

materiál rámu Alu 7005 Superlite Hydr. Triple Butted frame material

hmotnost rámu frame weight

Ø sedlovky

1549 g

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

5 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

16“

17,5“

19“

20“

22“

40 57,1 54,8 11 73 71 42,3

44 58,9 56,5 12 73 71 42,3

48 59,4 57,1 13 73 71 42,3

52 60,1 58 14,5 73 71 42,3

55,5 62,5 59,7 16,5 71,3 71,5 42,3


<Avion>

hmotnost;weight=12.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Avion 011

Avion 022

Avion 033

Avion 044

Avion 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF51 Shimano Acera ST-EF51 Promax Shimano HG31 8 k Shimano HG-40 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu TRX Pro Kalloy M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Avion

3x9 Shimano Altus RDM370 Shimano Altus FD-M370 Shimano Altus FC-M351 Neco Shimano BR-T4000 Promax Shimano Altus SL-M370 Shimano Alivio RM70 Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Avion

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Acera FC-M3000 Neco Shimano BR-T4000 Promax Shimano Acera SL-M3000 Shimano Alivio RM70 Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Avion

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Shimano BR-T4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio RM70 Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Avion

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M523 Shimano BB-ES300 Shimano BR-T4000 Promax Shimano Deore SL-M610 Shimano Alivio RM70 Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour XCR-LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Avion

cena/price/Preis

13 639 Kč

16 389 Kč

17 199 Kč

17 899 Kč

19 899 Kč

MODEL

Avion Disc Hydraulic 011

Avion Disc Hydraulic 022

Avion Disc Hydraulic 033

Avion Disc Hydraulic 044

Avion Disc Hydraulic 055

brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben vidlice/fork/Gabel ráfky/rims/Felgen

Shimano M355 Disc-RT30

Shimano SL-M310 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Altus SL-M370 Shimano M3050 Disc Suntour XCR-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Suntour XCR-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Suntour XCR-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Deore SL-M610 Shimano M3050 Disc Suntour XCR-LO NOXON Discmount

cena/price/Preis

16 199 Kč

18 169 Kč

18 999 Kč

19 679 Kč

21 699 Kč


mtb26 <39>

<Avion>

<specifikace>

15“ materiál rámu Alu 7005 Double Butted Hydroforming frame material

hmotnost rámu frame weight

Ø sedlovky

1829 g

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

4 899 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B 38 C C1 D E F G

16“

18“

20“

21,5“

41

45

50

55


<duplex> hmotnost;weight=12.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Duplex 011

Duplex 022

Duplex 033

Duplex 044

Duplex 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x7 Shimano RDTX35D Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Promax Alu Eco Shimano SL-RS35 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano MF-TZ21 7k Shimano HG-40 Suntour XCT Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Duplex

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF51 Shimano Acera ST-EF51 Promax Shimano HG31 8 k Shimano HG-40 Suntour XCT Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Duplex

3x9 Shimano Altus RDM370 Shimano Altus FD-M370 Shimano Altus FC-M351 Neco Promax Promax Alu Eco Shimano Altus SL-M370 Promax Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Duplex

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Acera FC-M3000 Neco Promax Promax Alu Eco Shimano Acera SL-M3000 Promax Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Duplex

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Promax Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Promax Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Duplex

cena/price/Preis

11 899 Kč

12 899 Kč

14 799 Kč

15 679 Kč

16 399 Kč

MODEL

Duplex Disc Mechanic 011

Duplex Disc Mechanic 022

Duplex Disc Mechanic 033

Duplex Disc Hydraulic 044

Duplex Disc Hydraulic 055

brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben vidlice/fork/Gabel ráfky/rims/Felgen

Shimano BR-TX805 Disc-RT20

Shimano SL-RS35 Joytech Disc-šroubovací Suntour XCT NOXON Discmount

Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Acera ST-EF51 Shimano M3050 Disc Suntour XCT NOXON Discmount

Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Altus SL-M370 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

cena/price/Preis

13 349 Kč

14 389 Kč

16 199 Kč

17 999 Kč

18 799 Kč


mtb26 <41>

<duplex>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005

frame weight

1890 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

14“

16“

17“

19“

20“

21“

22“

23“

24“

43 56

48 58,5

52

53 59,7

56

58,5 60

61 67 68,4

A B C C1 D

36

40

55,2 11

54,9 11,5

12

12

57,9 15,5

12

59,6 16,5

14

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

E

73

73

68,4

68,4

73

68,4

73

73

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

71 42,3

71

71 42,3

71

71 42,3

71

4 199 Kč

71 42,3

71

cena/price/preis

F G

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

71


<archa>

hmotnost;weight=13.6kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Archa 011

Archa 022

Archa 033

Archa 044

Archa 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x7 Shimano RDTX35D Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Promax Alu Eco Shimano SL-RS35 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano MF-TZ21 7k Shimano HG-40 Suntour XCT Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Archa

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF51 Shimano Acera ST-EF51 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG31 8 k Shimano HG-40 Suntour XCT Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Archa

3x9 Shimano Altus RDM370 Shimano Altus FD-M370 Shimano Altus FC-M351 Neco Promax Promax Alu Eco Shimano Altus SL-M370 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Archa

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Acera FC-M3000 Neco Promax Promax Alu Eco Shimano Acera SL-M3000 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Archa

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Promax Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Archa

cena/price/Preis

11 669 Kč

12 299 Kč

14 269 Kč

14 999 Kč

15 859 Kč

MODEL

Archa Disc Mechanic 011

Archa Disc Mechanic 022

Archa Disc Mechanic 033

Archa Disc Hydraulic 044

Archa Disc Hydraulic 055

brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben vidlice/fork/Gabel ráfky/rims/Felgen

Shimano BR-TX805 Disc-RT20

Shimano SL-RS35 Joytech Disc-šroubovací Suntour XCT NOXON Discmount

Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Acera ST-EF51 Shimano M3050 Disc Suntour XCT NOXON Discmount

Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Altus SL-M370 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

cena/price/Preis

12 999 Kč

13 999 Kč

15 899 Kč

17 879 Kč

18 549 Kč


mtb26 <43>

<archa>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005 - dámský

frame weight

1890 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm spodem

Ø přesmykače

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

4 199 Kč

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17“

19“

21“

43 57

48 57

53,5 59

12 68,4 71

12 68,4 71

12 68,4 71


<!DOCTYPE html> <html> <body> <form action=“action_page.php“> First name:<br> <input type=“text“ name=“firstname“> <br> Last name:<br> <input type=“text“ name=“lastname“> <br><br> <input type=“submit“> </form> <p>Note that the form itself is not visible.</p> <p>Also note that the default width of a text field is 20 characters.</p> </body> </html>

loading...


mtb 27,5


<CMP>

hmotnost;weight=12.99kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

CMP Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

CMP Disc Hydraulic 033

CMP Disc Hydraulic 044

CMP Disc Hydraulic 055

rám/frame/Rahmen (type)

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano SLX SL-M670 Shimano Deore M618 Disc Shimano SLX M678 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK RL Rock Shox Recon Silver TK RL Rock Shox Monarch RT 3 Rock Shox Monarch RT 3 Neco Neco DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 San Marco ERA San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Logic Ritchey Ritchey Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Hydroforming CMP CMP

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano XT M788 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK RL Rock Shox Monarch RT 3 Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming CMP

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB70 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano XT M788 Disc Shimano Deore HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK RL Rock Shox Monarch RT 3 Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming CMP

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M8000 Shimano XT M8010Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Rock Shox Monarch RT 3 Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming CMP

cena/price/Preis

54 999 Kč

59 599 Kč

62 999 Kč

74 999 Kč

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel tlumič/silencer/Schalldämpfer hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

CMP Disc Hydraulic 022

57 499 Kč


mtb27,5 <47>

<CMP>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005 Triple Butted Hydroforming

hmotnost rámu frame weight

2799 g

Ø sedlovky

31,6 mm

Ø seat post

Ø přesmykače

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8-1,5 Semi-Int.

Ø bottom bracket

Press Fit

cena/price/preis

29 999 Kč

Ø středové složení

+

Tlumič Rock Shox Monarch RT3

Rock Shox damper Monarch RT3

A B C C1 D E F G

17“

19“

21“

43,2 58,5

48 60

53 61

11 70

12,5 70

14,5 70

44

44

44


27.5“ plus

<sonic>

hmotnost;weight=10.99kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Sonic Disc Hydraulic 011

Sonic Disc Hydraulic 022

Sonic Disc Hydraulic 033

Sonic Disc Hydraulic 044

Sonic Disc Hydraulic 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB70 Shimano XT M785 Disc-RT81

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano XT M8000 Disc RT81

3x11- 2x11,1x11 Shimano XTR RD-M9000 Shimano XTR FD-M9025 Shimano XTR FC- M9020 Shimano XTR SM-BB93 Shimano XTR M9020 Disc-RT99

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M618 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox XC 30 RL 15mm FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Sonic

cena/price/Preis

57 549 Kč

brzdové páky/brake levers/Bremshebel

Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT M785 Disc Hydraulic Shimano XT M8000 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano XT SL-M780 Shimano XT SL-M8000 Shimano SLX M678 Disc Shimano XT M788 Disc Shimano XT M8010Disc Shimano SLX HG81 10k Shimano XT CS-M771 10k Shimano XT CS-M8000 11k Shimano HG-54 Shimano XT HG-95 Shimano XT HG-701 Rock Shox 30Gold RL 15mm Rock Shox 30Gold RL 15mm Rock Shox Reba RL 15mm FSA No.55 FSA No.55 FSA No.55 DT Swiss 466d DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey 4-Axis Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 San Marco ERA San MarcoConcor San MarcoConcor Ritchey Logic Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey Ritchey Ritchey Full Carbon Monococque Full Carbon Monococque Full Carbon Monococque Sonic Sonic Sonic

Shimano XTR M9020 Disc Hydraulic Shimano XTR SL-M9000 Shimano XT M8010Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL 15mm FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 San MarcoConcor Ritchey WCS Ritchey Full Carbon Monococque Sonic

59 999 Kč

97 999 Kč

71 279 Kč

75 879 Kč


mtb27,5 <49>

27.5“ plus

<sonic>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Full Carbon Monocoque

frame weight

1049 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

přímá montáž

Ø přesmykače

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Press Fit

cena/price/preis

26 999 Kč

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15,5“

17“

19“

39,4 56

44,5 58

48,3 60,5

10,5 73 68,5 44

11,5 73 68,5 44

12,5 73 68,5 44


<matrix> hmotnost;weight=10.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Matrix Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

Matrix Disc Hydraulic 033

Matrix Disc Hydraulic 044

Matrix Disc Hydraulic 055

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano SLX SL-M670 Shimano Deore M615 Disc Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Shimano HG-54 Rock Shox 30 Gold Air RL Rock Shox 30 Gold Air RL Neco Neco DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 San Marco ERA San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Logic Ritchey Ritchey Full Carbon Monococque Full Carbon Monococque Matrix Matrix

Matrix Disc Hydraulic 022

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano SLX M675 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30 Gold Air RL Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Matrix

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano SLX M675 Disc Shimano Deore HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30 Gold Air RL Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Matrix

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M8000 Shimano SLX M675 Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox REBA RL Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Matrix

cena/price/Preis

43 999 Kč

49 999 Kč

55 999 Kč

58 999 Kč

46 999 Kč


mtb27,5 <51>

<matrix>

VÝBĚR/SELECTION

A pevná osa Ø 12mm

B klasická osa

<specifikace>

materiál rámu frame material

Full Carbon Monocoque

frame weight

1079 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

31,8 mm horem

Ø přesmykače

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

21 449 Kč

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15“

17“

19“

21“

38,1 55

43,2 58,5

48,3 60

53,3 61,5

10 73,5 70

11 73 70,5

12 72,5 71

14 72,5 71

43

43

43

43


27.5“ plus

<acces>

hmotnost;weight=12.99kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Acces Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano SLX M675 Disc RT54

brzdové páky/brake levers/Bremshebel

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M618 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK Air RL FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Acces

cena/price/Preis

38 599 Kč

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

Acces Disc Hydraulic 022

Acces Disc Hydraulic 033

Acces Disc Hydraulic 044

Acces Disc Hydraulic 055

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB70 Shimano XT M785 Disc-RT81

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano XT M8000 Disc RT81

Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT M785 Disc Hydraulic Shimano XT M8000 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano XT SL-M780 Shimano XT SL-M8000 Shimano SLX M678 Disc Shimano XT M788 Disc Shimano XT M8010Disc Shimano SLX HG81 10k Shimano XT CS-M771 10k Shimano XT CS-M8000 11k Shimano HG-54 Shimano XT HG-95 Shimano XT HG-701 Rock Shox 30Gold Air RL Rock Shox 30Gold Air RL Rock Shox Reba RL Air FSA No.55 FSA No.55 FSA No.55 DT Swiss 466d DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey Comp V2 Ritchey WCS Ritchey 4-Axis Ritchey 4-Axis Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 San Marco ERA San Marco ERA San MarcoConcor Ritchey Logic Ritchey Logic Ritchey WCS Ritchey Ritchey Ritchey Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Hydroforming Hydroforming Acces Acces Acces

3x11- 2x11,1x11 Shimano XTR RD-M9000 Shimano XTR FD-M9025 Shimano XTR FC- M9020 Shimano XTR SM-BB93 Shimano XTR M9020 Disc-RT99 Shimano XTR M9020 Disc Hydraulic Shimano XTR SL-M9000 Shimano XT M8010Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Air FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 San MarcoConcor Ritchey WCS Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Acces

43 369 Kč

80 999 Kč

51 199 Kč

61 236 Kč


mtb27,5 <53>

27.5“ plus

<acces>

<specifikace>

materiál rámu

Alu 7005 Triple Butted Hydroforming

hmotnost rámu

1649 g

frame material

frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø přesmykače

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

7 999 Kč

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15,5“

17“

19“

40 55,6

44 58

48 59,5

11 74 70

11 74 70

13 74 70

42,5

42,5

42,5


<smart>

hmotnost;weight=11.99kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Smart Disc Hydraulic 011

Smart Disc Hydraulic 022

Smart Disc Hydraulic 033

Smart Disc Hydraulic 044

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT54

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54

rám/frame/Rahmen (type)

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano Deore FC-M610 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BBMT80 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore M615 Disc Shimano SLX M675 Disc Shimano SLX M675 Disc Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano SLX SL-M670 Shimano SLX SL-M670 Shimano XT SL-M780 Shimano XT SL-M8000 Shimano Deore M615 Disc Shimano Deore M615 Disc Shimano SLX M675 Disc Shimano SLX M675 Disc Shimano SLX M675 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG50 10k Shimano HG50 10k Shimano Deore HG50 10k Shimano XT CS-M8000 11k Shimano HG-54 Shimano HG-54 Shimano HG-54 Shimano HG-54 Shimano XT HG-701 Rock Shox Recon Silver TK Air RL Rock Shox Recon Silver TK Air RL Rock Shox Recon Silver TK Air RL Rock Shox Recon Silver TK Air RL Rock Shox 30Gold Air RL Neco Neco Neco Neco Neco DT Swiss 466d DT Swiss 466d DT Swiss 466d DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Continental kevlar Continental kevlar Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 TRX Sport TRX Sport TRX Sport TRX Sport TRX Sport Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix M-Wave screw 2fix M-Wave screw 2fix M-Wave screw 2fix M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Hydroforming Hydroforming Hydroforming Hydroforming Smart Smart Smart Smart Smart

cena/price/Preis

32 699 Kč

34 899 Kč

36 799 Kč

38 899 Kč

brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

Smart Disc Hydraulic 055

45 599 Kč


mtb27,5 <55>

<smart>

<specifikace>

materiál rámu frame material

hmotnost rámu frame weight

Ø sedlovky

Alu 7005 Triple Butted Hydroforming

1599 g

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø přesmykače

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

7 140 Kč

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15,5“

17“

19“

21“

40 55,6

44 58

48 59,5

53 60,5

11 74 70 42,5

11 74 70 42,5

13 74 70 42,5

15 74 70 42,5


<content> hmotnost;weight=11.6kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Content Disc Hydraulic 011

Content Disc Hydraulic 022

Content Disc Hydraulic 033

Content Disc Hydraulic 044

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB70 Shimano XT M785 Disc-RT81

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano XT M8000 Disc RT81

Content

3x11- 2x11,1x11 Shimano XTR RD-M9000 Shimano XTR FD-M9025 Shimano XTR FC- M9020 Shimano XTR SM-BB93 Shimano XTR M9020 Disc-RT99 Shimano XT M785 Disc Hydraulic Shimano XT M8000 Disc Shimano XTR M9020 Disc Hydraulic Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano XT SL-M8000 Shimano XTR SL-M9000 Shimano XT M785 Disc Shimano XT M8000Disc Shimano XT M8000Disc Shimano XT CS-M771 10k Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-95 Shimano XT HG-701 Shimano XT HG-701 Rock Shox 30Gold RL Rock Shox Reba RL Air Rock Shox Reba RL Air FSA No.55 FSA No.55 FSA No.55 DT Swiss 466d DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey 4-Axis Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 San Marco ERA San MarcoConcor San MarcoConcor Ritchey Logic Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey Ritchey Ritchey Alu 7005 Superlite Triple Butted Alu 7005 Superlite Triple Butted Alu 7005 Superlite Triple Butted Content Content Content

39 999 Kč

47 899 Kč

58 399 Kč

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox XC 30 RL FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Superlite Triple Butted Content

cena/price/Preis

36 599 Kč

brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano SLX M675 Disc Shimano SLX HG81 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30Gold RL FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Superlite Triple Butted

Content Disc Hydraulic 055

77 999 Kč


mtb27,5 <57>

<content>

<specifikace>

materiál rámu

Alu 7005 Superlite Triple Butted

hmotnost rámu

1499 g

frame material

frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

7 280 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17“

19“

21“

43,2 57,5 55,8 9,5 73 71

48,3 59,8 57,3 11 73 71

53,3 62,5 60,2 12,5 73 71


<racing> hmotnost;weight=12.89 kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Racing Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

3x9 Shimano Deore RD-M591 Shimano Alivio FD-M4000

Racing Disc Hydraulic 033

Racing Disc Hydraulic 044

Racing Disc Hydraulic 055

rám/frame/Rahmen (type)

3x9 Shimano XT RD-M771 Shimano Deore FD-M590 Shimano Alivio FC-M4050 Shimano Deore FC-M590 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Suntour XCR-LO Neco Neco DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu Alu TRX Sport TRX Sport Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Hydroforming Racing Racing

Racing Disc Hydraulic 022

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M523 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour Raidon -LO-R Air Neco DT Swiss 466d Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Racing

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour Raidon -LO-R Air Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Racing

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour Raidon -LO-R Air Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Racing

cena/price/Preis

23 999 Kč

27 999 Kč

29 999 Kč

31 759 Kč

25 499 Kč


mtb27,5 <59>

<racing>

<specifikace>

materiál rámu frame material

hmotnost rámu frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

Ø přesmykače

Alu 7005 Triple Butted Hydroforming

1649 g 31,4 mm

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8-1.5 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

6 999 Kč

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15“

17“

19“

21“

38 57

43,2 59,5

48,3 62

52 63,5

10,5 73 71

11 73 71

12 73 71

13,5 73 71


<exploit> hmotnost;weight= 13.39kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Exploit Disc Hydraulic 022

Exploit Disc Hydraulic 033

Exploit Disc Hydraulic 044

Exploit Disc Hydraulic 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Altus FD-M370

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Altus FC-M351 Shimano Acera FC-M3000 Shimano BB-UN26 Shimano BB-UN26 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano M355 Disc Hydraulic

3x9 Shimano Deore RD-M591 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic

3x9 Shimano XT RD-M771 Shimano Deore FD-M590 Shimano Deore FC-M430 Shimano BB-UN26 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc Hydraulic

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Altus SL-M370 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Exploit

Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco NOXON Discmount Continental Continental Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Exploit

Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco NOXON Discmount Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Exploit

Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco NOXON Discmount Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Exploit

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M523 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour XCR-LO Neco NOXON Discmount Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Exploit

cena/price/Preis

21 699 Kč

22 999 Kč

23 769 Kč

24 779 Kč

25 759 Kč

Exploit Disc Hydraulic 022


mtb27,5 <61>

<exploit>

<specifikace>

materiál rámu Alu 7005 Double Butted Hydroforming frame material

hmotnost rámu frame weight

Ø sedlovky

1729 g

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø přesmykače

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

6 499 Kč

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15“

17“

19“

21“

38,1 56,2

43,2 57,7

48,3 58,7

54,6 60,5

11 73 70 44

11 73 70 44

11 73 70 44

11 73 70 44


<control disc> hmotnost;weight= 13.59kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Control Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50

Control Disc Hydraulic 033

Control Disc Hydraulic 044

Control Disc Hydraulic 055

rám/frame/Rahmen (type)

3x9 Shimano Altus RDM370 Shimano Altus FD-M370 Shimano FC-M171 Shimano Altus FC-M351 Neco Neco Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano SL-M310 Shimano Altus SL-M370 Shimano M3050 Disc Shimano M3050 Disc Shimano HG31 8 k Shimano HG200 9k Shimano HG-40 Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Suntour XCM-HLO Neco Eco Neco Eco NOXON Discmount NOXON Discmount Kenda Kenda Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Tech Keeps Kalloy Uno Black Tech Keeps Alu Alu TRX Pro TRX Pro Kalloy Tech Keeps M-Wave screw 1fix M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Alu 7005 Double Butted Hydroforming Hydroforming Control Control

Control Disc Hydraulic 022

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Acera FC-M3000 Neco Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Control

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Control

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M523 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Control

cena/price/Preis

16 599 Kč

18 739 Kč

19 399 Kč

21 399 Kč

17 889 Kč


mtb27,5 <63>

<control disc>

<Control v-brake>

<specifikace>

materiál rámu Alu 7005 Double Butted Hydroforming frame material

hmotnost rámu frame weight

Ø sedlovky

1729 g

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

4 899 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15“

17“

19“

21“

23“

38

43

48

54

58


<TWITR>

hmotnost;weight= 13.3kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Twitr 011

Twitr 022

Twitr 033

Twitr 044

Twitr 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x7 Shimano RDTX35D Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Promax Alu Eco Shimano SL-RS35 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano MF-TZ21 7k Shimano HG-40 Zoom 565 LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Twitr

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF51 Shimano Acera ST-EF51 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG31 8 k Shimano HG-40 Zoom 565 LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Twitr

3x9 Shimano Altus RDM370 Shimano Altus FD-M370 Shimano Altus FC-M351 Neco Promax Promax Alu Eco Shimano Altus SL-M370 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Zoom 565 LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Twitr

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Acera FC-M3000 Neco Promax Promax Alu Eco Shimano Acera SL-M3000 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Zoom 565 LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Twitr

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Promax Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Zoom 565 LO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Twitr

cena/price/Preis

12 549 Kč

13 199 Kč

14 369 Kč

15 199 Kč

15 959 Kč

MODEL

Twitr Disc Mechanic 011

Twitr Disc Mechanic 022

Twitr Disc Mechanic 033

Twitr Disc Hydraulic 044

Twitr Disc Hydraulic 055

brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben vidlice/fork/Gabel ráfky/rims/Felgen

Shimano BR-TX805 Disc-RT20

Shimano SL-RS35 Joytech Disc-šroubovací Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Acera ST-EF51 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Altus SL-M370 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

cena/price/Preis

13 999 Kč

14 999 Kč

15 999 Kč

17 989 Kč

18 599 Kč


mtb27,5 <65>

<TWITR>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005

frame weight

1949 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8-1.5 Semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

3 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17,5“

19“

20“

45

49

51

57,3 12,5 73 71 44,5

57,4 12,5 73 71 44,5

57,5 12,5 73 71 44,5


<!DOCTYPE html> <html> <body> <form action=“action_page.php“> First name:<br> <input type=“text“ name=“firstname“> <br> Last name:<br> <input type=“text“ name=“lastname“> <br><br> <input type=“submit“> </form> <p>Note that the form itself is not visible.</p> <p>Also note that the default width of a text field is 20 characters.</p> </body> </html>

loading...


mtb 29


<AMP>

hmotnost;weight= 12.89kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

AMP Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

AMP Disc Hydraulic 033

AMP Disc Hydraulic 044

AMP Disc Hydraulic 055

rám/frame/Rahmen (type)

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano SLX SL-M670 Shimano Deore M618 Disc Shimano SLX M678 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK RL Rock Shox Recon Silver TK RL Rock Shox Monarch RT 3 Rock Shox Monarch RT 3 Neco Neco DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 San Marco ERA San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Logic Ritchey Ritchey Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Hydroforming AMP AMP

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano XT M788 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK RL Rock Shox Monarch RT 3 Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming AMP

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB70 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano XT M788 Disc Shimano Deore HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK RL Rock Shox Monarch RT 3 Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming AMP

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M8000 Shimano XT M8010Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Rock Shox Monarch RT 3 Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming AMP

cena/price/Preis

54 999 Kč

59 599 Kč

62 999 Kč

74 999 Kč

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel tlumič/silencer/Schalldämpfer hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

AMP Disc Hydraulic 022

57 499 Kč


mtb29 <69>

<AMP>

<specifikace>

frame material

Alu 7005 Triple Butted Hydroforming

frame weight

2679 g

materiál rámu hmotnost rámu Ø sedlovky

31,6 mm

Ø seat post

Ø přesmykače

Ø front derailleur

34,9 spodem

Ø headset

1 1/8-1,5 Semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

29 999 Kč

Tlumič Rock Shox Monarch RT3

Rock Shox damper Monarch RT3

A B C C1 D E F G

18“

20“

46 61

51 56 62,5 64

11,5 69,5 46

22“

12,5 13,5 69,5 69,5 46

46


<INNEX>

hmotnost;weight= 9.99kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Innex Disc Hydraulic 011

Innex Disc Hydraulic 022

Innex Disc Hydraulic 033

Innex Disc Hydraulic 044

Innex Disc Hydraulic 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M612

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M677 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M786 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB70 Shimano XT M785 Disc-RT81

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8020 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano XT M8000 Disc RT81

3x11- 2x11,1x11 Shimano XTR RD-M9000 Shimano XTR FD-M9000 Shimano XTR FC- M9020 Shimano XTR SM-BB93 Shimano XTR M9020 Disc-RT99 Shimano XTR M9020 Disc Hydraulic Shimano XTR SL-M9000 Shimano XT M8010Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Air FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 San MarcoConcor Ritchey WCS Ritchey Full Carbon Monococque Innex

95 599 Kč

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M618 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30Gold Air RL FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Innex

cena/price/Preis

54 859 Kč

brzdové páky/brake levers/Bremshebel

Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT M785 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano SLX M678 Disc Shimano SLX HG81 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30Gold Air RL FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Innex

Shimano XT SL-M780 Shimano XT M788 Disc Shimano XT CS-M771 10k Shimano XT HG-95 Rock Shox Reba RL Air FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 San MarcoConcor Ritchey WCS Ritchey Full Carbon Monococque Innex

Shimano XT M8000 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M8000 Shimano XT M8010Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Air FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 San MarcoConcor Ritchey WCS Ritchey Full Carbon Monococque Innex

57 359 Kč

68 799 Kč

73 389 Kč


mtb29 <71>

<INNEX>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Full Carbon Monocoque

frame weight

1099 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

přímá montáž

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Press Fit

cena/price/preis

23 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17,5“

19“

44 54

48 57,7

10 79 70 44

10,1 79 70 44


<FAST>

hmotnost;weight= 11.3kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Fast Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore M615 Disc Hydraulic

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30Gold Air RL Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Fast

cena/price/Preis

48 799 Kč

Fast Disc Hydraulic 022

Fast Disc Hydraulic 033

Fast Disc Hydraulic 044

Fast Disc Hydraulic 055

Shimano SLX SL-M670 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30Gold Air RL Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Fast

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano SLX M675 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30Gold Air RL Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Fast

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano SLX M675 Disc Shimano Deore HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox 30Gold Air RL Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Fast

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M8000 Shimano SLX M675 Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Air Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Full Carbon Monococque Fast

50 899 Kč

52 699 Kč

54 799 Kč

62 599 Kč


mtb29 <73>

<FAST>

VÝBĚR/SELECTION

A pevná osa Ø 12mm

B klasická osa

<specifikace>

materiál rámu frame material

Full Carbon Monocoque

frame weight

1079 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

BsA 68 MM

cena/price/preis

21 449 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17“

19“

21“

44 58,4

48,3 59,5

53,4 63

10 74,5 70

11 74,5 70

12 74,5 70

43,8

44 44


<PROWLER> hmotnost;weight= 12.3kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Prowler Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610

brzdové páky/brake levers/Bremshebel

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK Air RL FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis Shimano SPD PDM520 San Marco ERA Ritchey Logic Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Prowler

cena/price/Preis

37 499 Kč

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

Prowler Disc Hydraulic 022

Prowler Disc Hydraulic 033

Prowler Disc Hydraulic 044

Prowler Disc Hydraulic 055

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB70 Shimano XT M785 Disc-RT81

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano XT M8000 Disc RT81

Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT M785 Disc Hydraulic Shimano XT M8000 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano XT SL-M780 Shimano XT SL-M8000 Shimano SLX M675 Disc Shimano XT M785 Disc Shimano XT M8000Disc Shimano SLX HG81 10k Shimano XT CS-M771 10k Shimano XT CS-M8000 11k Shimano HG-54 Shimano XT HG-95 Shimano XT HG-701 Rock Shox 30Gold Air RL Rock Shox 30Gold Air RL Rock Shox Reba RL Air FSA No.55 FSA No.55 FSA No.55 DT Swiss 466d DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental kevlar Continental kevlar Continental kevlar Ritchey Comp V2 Ritchey Comp V2 Ritchey WCS Ritchey 4-Axis Ritchey 4-Axis Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 Shimano SPD PDM520 San Marco ERA San Marco ERA San MarcoConcor Ritchey Logic Ritchey Logic Ritchey WCS Ritchey Ritchey Ritchey Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Hydroforming Hydroforming Prowler Prowler Prowler

3x11- 2x11,1x11 Shimano XTR RD-M9000 Shimano XTR FD-M9025 Shimano XTR FC- M9020 Shimano XTR SM-BB93 Shimano XTR M9020 Disc-RT99 Shimano XTR M9020 Disc Hydraulic Shimano XTR SL-M9000 Shimano XT M8000Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox Reba RL Air FSA No.55 DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Ritchey WCS Ritchey WCS Shimano SPD PDM520 San MarcoConcor Ritchey WCS Ritchey Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Prowler

40 899 Kč

78 999 Kč

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano SLX M675 Disc RT54

48 799 Kč

58 999 Kč


mtb29 <75>

<PROWLER>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005 Triple Butted Hydroforming

hmotnost rámu frame weight

1699 g

Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

BsA 68 MM

cena/price/preis

7 499 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17,5“

19“

20,5“

44 59

48 61,5

52 64

11 73 71,5 44,5

12 73 71,5 44,5

13 73 71,5 44,5


<RETURN> hmotnost;weight= 11.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Return Disc Hydraulic 011

Return Disc Hydraulic 022

Return Disc Hydraulic 033

Return Disc Hydraulic 044

Return Disc Hydraulic 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel

Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK Air RL

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT54 Shimano Deore M615 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK Air RL

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano SLX M675 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK Air RL

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB52 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano SLX M675 Disc Shimano Deore HG50 10k Shimano HG-54 Rock Shox Recon Silver TK Air RL

3x11- 2x11,1x11 Shimano XT RD-M8000 Shimano XT FD-M8000 Shimano XT FC-M8000 Shimano SM-BBMT80 Shimano SLX M675 Disc RT54 Shimano SLX M675 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M8000 Shimano SLX M675 Disc Shimano XT CS-M8000 11k Shimano XT HG-701 Rock Shox 30Gold Air RL

hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Superlite Triple Butted

Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Superlite Triple Butted

Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Superlite Triple Butted

Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Superlite Triple Butted

rám/frame/Rahmen (type)

Return

Return

Return

Return

Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Superlite Triple Butted Return

cena/price/Preis

32 699 Kč

34 899 Kč

36 799 Kč

38 899 Kč

46 599 Kč


mtb29 <77>

<RETURN>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005 Superlite Triple Butted

frame weight

1599 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

7 280 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17“

19“

21“

23“

43,2 57,5 55 9 73,5 71

48,3 60 57,2 10,5 73,5 71

53,3 61,5 58,8 12 73,5 71

58,4 63,2 60,3 13,5 73,5 71


<COMPLET> hmotnost;weight=12,39 kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Complet Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

3x9 Shimano Deore RD-M591 Shimano Alivio FD-M4000

Complet Disc Hydraulic 033

Complet Disc Hydraulic 044

Complet Disc Hydraulic 055

rám/frame/Rahmen (type)

3x9 Shimano XT RD-M771 Shimano Deore FD-M590 Shimano Alivio FC-M4050 Shimano Deore FC-M590 Shimano SM-BB52 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Suntour XCR-LO Neco Neco DT Swiss 466d DT Swiss 466d Continental Continental Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu Alu TRX Sport TRX Sport Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Hydroforming Complet Complet

Complet Disc Hydraulic 022

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M523 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour Raidon -LO-R Air Neco DT Swiss 466d Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Complet

3x10 - 2x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour Raidon -LO-R Air Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Complet

3x10 - 2x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano Deore M615 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour Raidon -LO-R Air Neco DT Swiss 466d Continental Continental kevlar Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Shimano SPD PDM520 TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Triple Butted Hydroforming Complet

cena/price/Preis

23 999 Kč

27 999 Kč

29 999 Kč

31 759 Kč

25 499 Kč


mtb29 <79>

<COMPLET>

<specifikace>

materiál rámu Alu 7005 Triple Butted Hydroforming frame material hmotnost rámu 1699 g frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

31,4 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8-1.5 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

6 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15,5“

17“

19“

20,5“

40 58

44 60,3

48 62

52 63,5

10,5 74 72

11 74 72

12 74 72

13,5 74 72


<FLET>

hmotnost;weight= 12.3kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Flet Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Altus FD-M370

Flet Disc Hydraulic 033

Flet Disc Hydraulic 044

Flet Disc Hydraulic 055

rám/frame/Rahmen (type)

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Altus FC-M351 Shimano Acera FC-M3000 Shimano BB-UN26 Shimano BB-UN26 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Altus SL-M370 Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Suntour XCR-LO Neco Neco NOXON Discmount NOXON Discmount Kenda Continental Kenda Continental Tech Keeps Tech Keeps Tech Keeps Tech Keeps Alu Alu TRX Pro TRX Pro Tech Keeps Tech Keeps M-Wave screw 1fix M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Alu 7005 Double Butted Hydroforming Hydroforming Flet Flet

Flet Disc Hydraulic 022

3x9 Shimano Deore RD-M591 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco NOXON Discmount Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Flet

3x9 Shimano XT RD-M771 Shimano Deore FD-M590 Shimano Deore FC-M430 Shimano BB-UN26 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCR-LO Neco NOXON Discmount Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Flet

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M523 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour XCR-LO Neco NOXON Discmount Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu TRX Sport Tech Keeps-Superlight M-Wave screw 2fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Flet

cena/price/Preis

21 699 Kč

23 769 Kč

24 779 Kč

25 759 Kč

22 999 Kč


mtb29 <81>

<FLET>

<specifikace>

materiál rámu frame material

hmotnost rámu frame weight

Ø sedlovky

Alu 7005 Double Butted Hydroforming

1759 g

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

6 499 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

15“

17“

19“

21“

38,1 58

43,2 59,6

48,3 61,5

54,6 63,8

11 73 70 45

11 73 70 45

11 73 70 45

11 73 70 45


<PRESS>

hmotnost;weight= 13.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Press Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material)

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50

Press Disc Hydraulic 033

Press Disc Hydraulic 044

Press Disc Hydraulic 055

rám/frame/Rahmen (type)

3x9 Shimano Altus RDM370 Shimano Altus FD-M370 Shimano FC-M171 Shimano Altus FC-M351 Neco Neco Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano SL-M310 Shimano Altus SL-M370 Shimano M3050 Disc Shimano M3050 Disc Shimano HG31 8 k Shimano HG200 9k Shimano HG-40 Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Suntour XCM-HLO Neco Eco Neco Eco NOXON Discmount NOXON Discmount Kenda Kenda Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Tech Keeps Kalloy Uno Black Tech Keeps Alu Alu TRX Pro TRX Pro Kalloy Tech Keeps M-Wave screw 1fix M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Alu 7005 Double Butted Hydroforming Hydroforming Press Press

Press Disc Hydraulic 022

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Acera FC-M3000 Neco Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Press

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Press

3x10 - 2x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M523 Shimano BB-ES300 Shimano M355 Disc-RT30 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 10k Shimano HG-54 Suntour XCM-HLO Neco Eco NOXON Discmount Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps Alu TRX Pro Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Double Butted Hydroforming Press

cena/price/Preis

16 479 Kč

18 599 Kč

19 279 Kč

21 289 Kč

17 759 Kč


mtb29 <83>

<PRESS>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005 Double Butted Hydroforming

hmotnost rámu frame weight

1899 g

Ø sedlovky

A B C

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

E

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

F

cena/price/preis

4 899 Kč

G

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

C1 D

15“

17“

19“

21“

43

48

54

58


<axle>

hmotnost;weight= 13.8kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Axle 011

Axle 022

Axle 033

Axle 044

Axle 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x7 Shimano RDTX35D Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Promax Alu Eco Shimano SL-RS35 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano MF-TZ21 7k Shimano HG-40 Suntour M3020 MLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Axle

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF51 Shimano Acera ST-EF51 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG31 8 k Shimano HG-40 Suntour M3020 MLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Axle

3x9 Shimano Altus RDM370 Shimano Altus FD-M370 Shimano Altus FC-M351 Neco 8655 Promax Alu Eco Shimano Altus SL-M370 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour M3020 MLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Axle

3x9 Shimano Acera RD-M3000 Shimano Acera FD-M3000 Shimano Acera FC-M3000 Neco Promax Promax Alu Eco Shimano Acera SL-M3000 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour M3020 MLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Axle

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES300 Promax Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano HG200 9k Shimano HG-53 Suntour M3020 MLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Axle

cena/price/Preis

11 889 Kč

12 549 Kč

13 699 Kč

14 549 Kč

15 299 Kč

MODEL

Axle Disc Mechanic 011

Axle Disc Mechanic 022

Axle Disc Mechanic 033

Axle Disc Hydraulic 044

Axle Disc Hydraulic 055

brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben vidlice/fork/Gabel ráfky/rims/Felgen

Shimano BR-TX805 Disc-RT20

Shimano SL-RS35 Joytech Disc-šroubovací Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Acera ST-EF51 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Altus SL-M370 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Acera SL-M3000 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT30 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano M3050 Disc Suntour XCM-HLO NOXON Discmount

cena/price/Preis

13 999 Kč

14 999 Kč

15 999 Kč

17 989 Kč

18 659 Kč


mtb29 <85>

<axle>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005

frame weight

2049 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

3 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

17,5“

19“

20“

A B C

45

48

51

C1 D E F G

57,5 12,5 73 71 47

58 12,5 73 71 47

62 12,5 73 71 47


loading...


<!DOCTYPE html> <html> <body> <form action=“action_page.php“> First name:<br> <input type=“text“ name=“firstname“> <br> Last name:<br> <input type=“text“ name=“lastname“> <br><br> <input type=“submit“> </form> <p>Note that the form itself is not visible.</p> <p>Also note that the default width of a text field is 20 characters.</p> </body> </html>

trekk i n g


<forest> hmotnost;weight= 12.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Forest Disc Hydraulic 011

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel

3x9 Shimano Deore RD-M591 Shimano Deore FD-M590

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Deore FC-M430 Shimano Alivio FC-M4050 Shimano BB-UN26 Shimano SM-BB52 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc-RT20 Shimano M355 Disc Hydraulic Shimano M355 Disc Hydraulic

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Alivio SL-M4000 Shimano RM66 Disc Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NCX-D-RL FSA No.11 DT Swiss 466d Continental Continental Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black Alu Selle Italia FLX DEDA BIG BAR M-Wave screw 2 fix Alu 7005 Triple Butted Forest

cena/price/Preis

24 799 Kč

Forest Disc Hydraulic 022

Forest Disc Hydraulic 033

Forest Disc Hydraulic 044

Forest Disc Hydraulic 055

Shimano Alivio SL-M4000 Shimano Alivio M4050 Disc Shimano Alivio HG400 9 k Shimano HG-53 Suntour NCX-D-RL FSA No.11 DT Swiss 466d Continental Continental Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black Alu Selle Italia FLX DEDA BIG BAR M-Wave screw 2 fix Alu 7005 Triple Butted Forest

3x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano Deore M615 Disc-RT64 Shimano Deore M610 Disc Hydraulic Shimano Deore SL-M610 Shimano Deore M615 Disc Shimano Deore HG50 10k Shimano HG-54 Suntour NCX-D-RL Air FSA No.11 DT Swiss 466d Continental Continental Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black Shimano M520 Selle Italia FLX DEDA BIG BAR M-Wave screw 2 fix Alu 7005 Triple Butted Forest

3x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano SLX FC-M670 Shimano SM-BB70 Shimano SLX M675 Disc-RT68 Shimano SLX M610 Disc Hydraulic Shimano SLX SL-M670 Shimano SLX M675 Disc Shimano SLX HG81 10k Shimano HG-54 Suntour NCX-D-RL Air FSA No.11 DT Swiss 466d Continental Continental Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black Shimano M520 Selle Italia FLX DEDA BIG BAR M-Wave screw 2 fix Alu 7005 Triple Butted Forest

3x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano XT FC-M780 Shimano SM-BB0 Shimano XT M785 Disc-RT81 Shimano XT M785 Disc Hydraulic Shimano XT SL-M780 Shimano XT M785 Disc Shimano XT CS-M771 10k Shimano XT HG-95 Suntour NCX-D-RL Air FSA No.11 DT Swiss 466d Continental Continental Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black Shimano M520 Selle Italia FLX DEDA BIG BAR M-Wave screw 2 fix Alu 7005 Triple Butted Forest

25 799 Kč

31 599 Kč

34 499 Kč

39 999 Kč


trekking <89>

<forest>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005

hmotnost rámu frame weight

1899 g

Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

4 199 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17,5“

19,5“

21“

22“

23“

24“

45 56,5

49 58

53 59,5

55 60

57 60,8

61 62

11 73 71

13 73 71

15 73 71

16 73 71

16 73 71

18 73 71


<speaker> hmotnost;weight= 13.4kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Speaker 011

Speaker 022

Speaker 033

Speaker 044

Speakert 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x9 Shimano Deore RD-M591 Shimano Deore FD-M590 Shimano Deore FC-M430 Shimano BB-UN26 Shimano Alivio BR-T4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NCX-D-LO Neco Eco NOXON Dublo Continental Continental Tech Keeps Tech Keeps Alu Selle Royal Freeway Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Speaker

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4050 Shimano SM-BB52 Shimano Alivio BR-T4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio T4000 Shimano Alivio HG400 9 k Shimano HG-53 Suntour NCX-D-LO Neco Eco NOXON Dublo Continental Continental Tech Keeps Tech Keeps Alu Selle Royal Freeway Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Speaker

3x10 Shimano Deore RD-M610 Shimano Deore FD-M610 Shimano Deore FC-M610 Shimano SM-BB52 Shimano Deore BR-T610 Shimano Deore BL-T610 Shimano Deore SL-M610 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NCX-D-RL FSA No.11 NOXON Dublo Continental Continental Tech Keeps Tech Keeps Alu Selle Royal Freeway Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Speaker

3x10 Shimano SLX RD-M670 Shimano SLX FD-M671 Shimano FC-M552 Shimano SM-BB52 Shimano Deore BR-T610 Shimano Deore BL-T610 Shimano SLX SL-M670 Shimano Deore T610 Shimano Deore HG50 10k Shimano HG-54 Suntour NCX-D-RL FSA No.11 NOXON Dublo Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu Selle Royal FRECCIA Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Speaker

3x10 Shimano XT RD-M781 Shimano XT FD-M781 Shimano FC-M552 Shimano SM-BB52 Shimano Deore BR-T610 Shimano Deore BL-T610 Shimano XT SL-M780 Shimano Deore T610 Shimano Deore HG50 10k Shimano HG-54 Suntour NCX-D-RL FSA No.11 NOXON Dublo Continental Continental Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Alu Selle Royal FRECCIA Tech Keeps M-Wave screw 1fix Alu 7005 Speaker

cena/price/Preis

16 999 Kč

17 999 Kč

20 399 Kč

22 499 Kč

23 999 Kč

MODEL

Speaker Disc Hydraulic 011

Speaker Disc Hydraulic 022

Speaker Disc Hydraulic 033

Speaker Disc Hydraulic 044

Speaker Disc Hydraulic 055

brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben vidlice/fork/Gabel ráfky/rims/Felgen

Shimano M355 Disc-RT20

Shimano Alivio SL-M4000 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT20 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano Alivio M4050 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT20 Shimano Deore SL-M610 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-RL DT Swiss 466d

Shimano M355 Disc-RT20 Shimano SLX SL-M670 Shimano Deore M615 Disc Suntour NCX-D-RL DT Swiss 466d

Shimano M355 Disc-RT20 Shimano XT SL-M780 Shimano Deore M615 Disc Suntour NCX-D-RL DT Swiss 466d

cena/price/Preis

18 799 Kč

19 799 Kč

21 999 Kč

23 799 Kč

25 699 Kč


trekking <91>

<speaker>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005

frame weight

1899 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

4 199 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

13"

15"

17"

19"

21"

23"

45 56,5

49 58

53 59,5

55 60

57 60,8

61 62

11 73 71

13 73 71

15 73 71

16 73 71

16 73 71

18 73 71


<speaker> hmotnost;weight= 13.4kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Speaker 011

Speaker 022

Speaker 033

Speaker 044

Speakert 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF652 Shimano Acera ST-EF652 Promax Alu-kazetový Shimano HG31 8 k Shimano UG-51 Suntour NEX Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Selle Royal Rio Kalloy M-Wave Alu 7005 Speaker

3x8 Shimano Alivio RDM410 Shimano Acera FD-M360 Shimano Acera FC-M311 Neco Promax Shimano Acera ST-EF652 Shimano Acera ST-EF652 Shimano Alivio RM70 Shimano HG31 8 k Shimano UG-51 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Selle Royal Rio Kalloy M-Wave Alu 7005 Speaker

3x9 Shimano Altus RD-M370 Shimano Altus FD-M370 Shimano ALTUS FC-M371 Neco Shimano BR-T4000 Shimano ALTUS ST-M370 Shimano ALTUS ST-M370 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Selle Royal Rio Kalloy M-Wave Alu 7005 Speaker

3x9 Shimano Acera RD-M390 Shimano Acera FD-M390 Shimano Acera FC-M391 Shimano BB- UN26 Shimano BR-T4000 Shimano Acera ST-M390 Shimano Acera ST-M390 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Selle Royal Rio Kalloy M-Wave Alu 7005 Speaker

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES25 Shimano BR-T4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Selle Royal Rio Kalloy M-Wave Alu 7005 Speaker

cena/price/Preis

11 499 Kč

12 999 Kč

13 999 Kč

14 899 Kč

15 499 Kč

MODEL

Speaker Disc Mechanic 011

Speaker Disc Mechanic 022

Speaker Disc Mechanic 033

Speaker Disc Hydraulic 044

Speaker Disc Hydraulic 055

brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben vidlice/fork/Gabel ráfky/rims/Felgen

Shimano M375 Disc-RT20

Shimano Acera ST-EF652 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M375 Disc-RT20 Shimano Acera ST-EF652 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M375 Disc-RT20 Shimano ALTUS ST-M370 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT20 Shimano Acera SL-M390 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT20 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

cena/price/Preis

13 999 Kč

14 999 Kč

15 699 Kč

16 999 Kč

17 899 Kč


spyder:/ DEVICE=C:\spyder\HIMEM.SYS DOS=HIGH,UMB DEVICE=C:\spyder\EMM386.EXE NOEMS

spyder:/ DEVICE=C:\spyder\HIMEM.SYS DOS=HIGH,UMB DEVICE=C:\spyder\EMM386.EXE NOEMS

mnohaleté zkušenosti Díky našim zkušenostem v cyklistickém odvětví a rovněž z oblasti závodní cyklistiky se snažíme naše výrobky koncipovat tak, aby byly celkově funkčně vyvážené, byly cenově konkurenceschopné a dokázaly zákazníkům nabídnout vždy něco navíc. <!DOCTYPE html> <html> <body>

<enter> www.spyder.cz

<form action=“action_page.php“> First name:<br> <input type=“text“ name=“firstname“> <br> Last name:<br> <input type=“text“ name=“lastname“> <br><br> <input type=“submit“> </form> <p>Note that the form itself is not visible.</p>


<sport>

hmotnost;weight= 13.5kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Sport 011

Sport 022

Sport 033

Sport 044

Sport 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x7 Shimano RDTX35D Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Promax Alu Eco Shimano SL-RS35 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano MF-TZ21 7k Shimano UG-51 Suntour NEX Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Sport

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF652 Shimano Acera ST-EF652 Promax Alu-kazetový Shimano HG31 8 k Shimano UG-51 Suntour NEX Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Sport

3x8 Shimano Alivio RDM410 Shimano Acera FD-M360 Shimano Acera FC-M311 Neco Promax Shimano Acera ST-EF652 Shimano Acera ST-EF652 Shimano Alivio RM70 Shimano HG31 8 k Shimano UG-51 Suntour NEX Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Sport

3x9 Shimano Altus RD-M370 Shimano Altus FD-M370 Shimano ALTUS FC-M371 Neco Promax Shimano ALTUS ST-M370 Shimano ALTUS ST-M370 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Sport

3x9 Shimano Acera RD-M390 Shimano Acera FD-M390 Shimano Acera FC-M391 Neco Promax Shimano Acera ST-M390 Shimano Acera ST-M390 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Sport

cena/price/Preis

9 999 Kč

10 999 Kč

11 999 Kč

12 999 Kč

13 999 Kč


trekking <95>

<sport>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005

frame weight

1999 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

31,8 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

3 359 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

18“

19,5“

21“

23“

A B C

46

50

54

58

C1 D E F G

54 13 72,3 70,5 44,5

55,9 14 72,3 70 44,5

57,9 15,5 72,3 70 44,5

58,9 16,5 72,3 70 44,5


<funky>

hmotnost;weight= 12.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Funky 011

Funky 012

Funky 013

Funky 014

Funky 015

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF652 Shimano Acera ST-EF652 Promax Alu-kazetový Shimano HG31 8 k Shimano UG-51 Suntour NEX Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Funky

3x8 Shimano Alivio RDM410 Shimano Acera FD-M360 Shimano Acera FC-M311 Neco Promax Shimano Acera ST-EF652 Shimano Acera ST-EF652 Shimano Alivio RM70 Shimano HG31 8 k Shimano UG-51 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Funky

3x9 Shimano Altus RD-M370 Shimano Altus FD-M370 Shimano ALTUS FC-M371 Neco Shimano BR-T4000 Shimano ALTUS ST-M370 Shimano ALTUS ST-M370 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Funky

3x9 Shimano Acera RD-M390 Shimano Acera FD-M390 Shimano Acera FC-M391 Shimano BB- UN26 Shimano BR-T4000 Shimano Acera ST-M390 Shimano Acera ST-M390 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Funky

3x9 Shimano Alivio RD-M4000 Shimano Alivio FD-M4000 Shimano Alivio FC-M4000 Shimano BB-ES25 Shimano BR-T4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio ST-M4000 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Funky

cena/price/Preis

11 499 Kč

12 999 Kč

13 999 Kč

14 899 Kč

15 499 Kč

MODEL

Speaker Disc Mechanic 011

Speaker Disc Mechanic 022

Speaker Disc Mechanic 033

Speaker Disc Hydraulic 044

Speaker Disc Hydraulic 055

brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben vidlice/fork/Gabel ráfky/rims/Felgen

Shimano M375 Disc-RT20

Shimano Acera ST-EF652 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M375 Disc-RT20 Shimano Acera ST-EF652 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M375 Disc-RT20 Shimano ALTUS ST-M370 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT20 Shimano Acera SL-M390 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

Shimano M355 Disc-RT20 Shimano Alivio SL-M4000 Shimano RM66 Disc Suntour NCX-D-LO NOXON Discmount

cena/price/Preis

13 999 Kč

14 999 Kč

15 699 Kč

16 999 Kč

17 899 Kč


trekking <97>

<funky>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005 - dámský

frame weight

1899 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

4 199 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

17“

19“

21“

43 59,8

42 59

52 57,5

12 66,3 71

12 66,3 71

16,5 73,5 70


<verona> hmotnost;weight= 12.8kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Verona 011

Verona 022

Verona 033

Verona 044

Verona 055

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen brzdové páky/brake levers/Bremshebel řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau pedály/pedals/Pedalen sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker gripy/grips/Griffe rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

3x7 Shimano RDTX35D Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Promax Alu Eco Shimano SL-RS35 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano MF-TZ21 7k Shimano UG-51 Suntour NEX Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Verona

3x8 Shimano Acera M360 Shimano FD-TX50 Shimano FC-M171 Neco Promax Eco Shimano Acera ST-EF652 Shimano Acera ST-EF652 Promax Alu-kazetový Shimano HG31 8 k Shimano UG-51 Suntour NEX Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Verona

3x8 Shimano Alivio RDM410 Shimano Acera FD-M360 Shimano Acera FC-M311 Neco Promax Shimano Acera ST-EF652 Shimano Acera ST-EF652 Shimano Alivio RM70 Shimano HG31 8 k Shimano UG-51 Suntour NEX Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu Ventura Kalloy M-Wave Alu 7005 Verona

3x9 Shimano Altus RD-M370 Shimano Altus FD-M370 Shimano ALTUS FC-M371 Neco Promax Shimano ALTUS ST-M370 Shimano ALTUS ST-M370 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Verona

3x9 Shimano Acera RD-M390 Shimano Acera FD-M390 Shimano Acera FC-M391 Neco Promax Shimano Acera ST-M390 Shimano Acera ST-M390 Shimano Alivio RM70 Shimano HG20 9 k Shimano HG-53 Suntour NEX-HLO Neco Eco NOXON Dublo Kenda Kenda Kalloy Uno Eco Black Kalloy Uno Black Alu M-Wave Kalloy M-Wave Alu 7005 Verona

cena/price/Preis

9 999 Kč

10 999 Kč

11 999 Kč

12 999 Kč

13 999 Kč


trekking <99>

<verona>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005

frame weight

1999 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

31,8 mm horem

Ø headset

1 1/8 semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

3 359 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

17“

18“

19,5“

A B C

43

46

50

C1 D E F G

54,3 16,5 72,3 71 44,5

54,3 16,5 72,3 73 44,5

55,2 16 72,3 73 44,5


loading...


tim e t r i a l


<triathlon> hmotnost;weight= 12.4kg

Ilustrační foto / illustrative photo

Triathlon Shimano Ultegra Di2 2x11

Triathlon Shimano Dura Ace 2x11

Triathlon Shimano Dura Ace 2x11

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano 105 FC-5800 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BBR60 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-R573 Shimano BR-R573 Shimano Dura Ace SL-BSR1 Shimano Dura Ace SL-BSR1 Novatec Superlight Novatec Superlight Shimano 105 CS-5800 11kolo Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-R573 Shimano ST-6871 Novatec Superlight Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon -Carbon krk FSA ložiskové Noxon Carbon 80mm Continental Continental Grand Prix Attack-Force Carbon Aero Carbon Aero San Marco Concor Carbon Aero Full Carbon Monococque Triathlon

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Carbon krk FSA ložiskové Noxon Carbon 80mm Continental Continental Grand Prix Attack-Force Carbon Aero Carbon Aero San Marco Concor Carbon Aero Full Carbon Monococque Triathlon

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Carbon krk FSA ložiskové Noxon Carbon 80mm Continental Continental Grand Prix Attack-Force Carbon Aero Carbon Aero San Marco Concor Carbon Aero Full Carbon Monococque Triathlon

2x11 Shimano Dura Ace RD-9000 Shimano Dura Ace FD-9000 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB92-41B Shimano BR-R573 Shimano Dura Ace SL-BSR1 Novatec Superlight Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon -Carbon krk FSA ložiskové Noxon Carbon 80mm Continental Continental Grand Prix Attack-Force Carbon Aero Carbon Aero San Marco Concor Carbon Aero Full Carbon Monococque Triathlon

2x11 Shimano Dura Ace RD-9070 Shimano Dura Ace FD-9070 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB92-41B Shimano BR-R573 Shimano ST-6871 Novatec Superlight Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon -Carbon krk FSA ložiskové Noxon Carbon 80mm Continental Continental Grand Prix Attack-Force Carbon Aero Carbon Aero San Marco Concor Carbon Aero Full Carbon Monococque Triathlon

cena/price/Preis

95 999 Kč

99 999 Kč

135 999 Kč

143 999 Kč

165 999 Kč

MODEL

Triathlon Shimano105 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen

Triathlon Shimano Ultegra 2x11


time trial <103>

<triathlon>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Full Carbon Monocoque

frame weight

1359 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

Aero

Ø front derailleur

na sokl

Ø headset

integrovaně

Ø bottom bracket

Press Fit

cena/price/preis

49 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

A B C C1 D E F G

49“

49“

52“

54“

46,2 49

51,2 51,2

52 53,3

54 56 55,2 57

9,2 75 71 39,5

10,1 75 72,5 39,5

11,1 75 72,5 39,5

13,1 75 72,5 39,5

56“

14,8 73 72,5 39,5


loading...


silni c e /r o a d


<modulus> hmotnost;weight= 6.8kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Modulus Superlight Shimano 105 2x10

Modulus Superlight Shimano Ultegra 2x11

Modulus Superlight Shimano Ultegra Di2 2x11

Modulus Superlight Shimano Dura Ace 2x11

Modulus Superlight Shimano Dura Ace Di2 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano 105 FC-5800 Shimano SM-BB72-41B Shimano 105 BR-5800 Shimano 105 ST-5800 Novatec Superlight Shimano 105 CS-5800 11kolo

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BB72-41B Shimano Ultegra BR-6800 Shimano Ultegra ST-6800 Novatec Superlight Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BB72-41B Shimano Ultegra BR-6800 Shimano Ultegra ST-6870 Novatec Superlight Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Grand Prix Attack-Force Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Modulus Superlight

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Grand Prix Attack-Force Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Modulus Superlight

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Grand Prix Attack-Force Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Modulus Superlight

2x11 Shimano Dura Ace RD-9000 Shimano Dura Ace FD-9000 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB72-41B Shimano Dura Ace BR-9000 Shimano Dura Ace ST-9001 Novatec Superlight Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Grand Prix Attack-Force Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Modulus Superlight

2x11 Shimano Dura Ace RD-9070 Shimano Dura Ace FD-9070 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB72-41B Shimano Dura Ace BR-9000 Shimano Dura Ace ST-9070 Novatec Superlight Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Grand Prix Attack-Force Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Modulus Superlight

cena/price/Preis

69 999 Kč

77 999 Kč

96 899 Kč

102 999 Kč

134 999 Kč

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen


road <107>

<modulus>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Full UD Carbon Monococque Sloping

hmotnost rámu frame weight

769 g

Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

na sokl

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Press Fit

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

29 999 Kč FSA hl.složení Vidlice Noxon Carbon krk

FSA headset Noxon fork Carbon column

A B C C1 D E F G

45“

48“

50“

52“

54“

56“

58“

45 50,5

48 51,5

50 52,5

52 53,5

54 54,5

56 56

58 57,5

10 75 71 40,6

11 74,5 71,5 40,6

11,5 74,5 72 40,6

12 74 72,5 40,6

14 73,5 73 40,6

15,5 73,5 73 40,6

17,5 73 73 40,6


<sonac di2 disc> hmotnost;weight= 7.5kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Sonac Disc Shimano105 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800

sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano 105 FC-5800 Shimano SM-BB72-41B Shimano BR-RS505 Disc Hydraulic Shimano ST-RS505 Novatec Superlight Disc Shimano 105 CS-5800 11kolo Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon Disc -Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Sonac Di2 Disc

cena/price/Preis

72 999 Kč

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen

Sonac Disc Shimano Ultegra Di2 2x11

Sonac Disc Shimano Dura Ace 2x11

Sonac Disc Shimano Dura Ace Di2 2x11

Shimano ST-RS505 Novatec Superlight Disc Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BB72-41B Shimano BR-RS785 Disc Hydraulic Shimano ST-R785 Novatec Superlight Disc Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon Disc -Carbon krk

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon Disc -Carbon krk

2x11 Shimano Dura Ace RD-9000 Shimano Dura Ace FD-9000 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB92-41B Shimano BR-R785 Disc Hydraulic Shimano ST-RS685 Novatec Superlight Disc Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon Disc -Carbon krk

2x11 Shimano Dura Ace RD-9070 Shimano Dura Ace FD-9070 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB92-41B Shimano BR-RS785 Disc Hydraulic Shimano ST-R785 Novatec Superlight Disc Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon Disc -Carbon krk

FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar

FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar

FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar

FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Alu Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar

Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Sonac Di2 Disc

Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Sonac Di2 Disc

Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Sonac Di2 Disc

Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Sonac Di2 Disc

77 699 Kč

94 999 Kč

99 999 Kč

124 999 Kč

Sonac Disc Shimano Ultegra 2x11 2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BB72-41B Shimano BR-RS505 Disc Hydraulic


road <109>

<sonac di2 disc>

<specifikace>

materiál rámu Full UD Carbon Monococque Sloping

44“

47“

50“

53“

56“

59“

A B C C1

44 50,5

47 51,5

50 53

53 54,5

56 56,5

59 58,5

D E F G

10 75,6 72 40,8

12 75 72 40,8

14 74,5 72 40,8

16 74 72,5 40,8

18 73,5 73 40,8

20 72,5 73 40,8

frame material

hmotnost rámu

959 g

frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

na sokl

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Press Fit

cena/price/preis

29 999 Kč

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

+

FSA hl.složení Vidlice Noxon Disc Carbon krk

FSA headset Noxon fork Carbon column


<fiber>

hmotnost;weight= 7.5kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Fiber Shimano105 2x11

Fiber Shimano Ultegra 2x11

Fiber Shimano Ultegra Di2 2x11

Fiber Shimano Dura Ace 2x11

Fiber Shimano Dura Ace Di2 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BB72-41B Shimano Ultegra BR-6800 Shimano Ultegra ST-6800 Mavic Cosmic Elite Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Mavic Cosmic Elite Mavic Mavic kevlar Carbon Aero Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Fiber

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BB72-41B Shimano Ultegra BR-6800 Shimano Ultegra ST-6870 Mavic Cosmic Elite Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Mavic Cosmic Elite Mavic Mavic kevlar Carbon Aero Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Fiber

2x11 Shimano Dura Ace RD-9000 Shimano Dura Ace FD-9000 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB72-41B Shimano Dura Ace BR-9000 Shimano Dura Ace ST-9001 Mavic Cosmic Elite Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Mavic Cosmic Elite Mavic Mavic kevlar Carbon Aero Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Fiber

2x11 Shimano Dura Ace RD-9070 Shimano Dura Ace FD-9070 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB72-41B Shimano Dura Ace BR-9000 Shimano Dura Ace ST-9070 Mavic Cosmic Elite Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Mavic Cosmic Elite Mavic Mavic kevlar Carbon Aero Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Fiber

67 999 Kč

81 499 Kč

87 599 Kč

119 999 Kč

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano 105 FC-5800 Shimano SM-BB72-41B Shimano 105 BR-5800 Shimano 105 ST-5800 Mavic Cosmic Elite Shimano 105 CS-5800 11kolo Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon -Carbon krk FSA 42/48 ACB Mavic Cosmic Elite Mavic Mavic kevlar Carbon Aero Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Fiber

cena/price/Preis

59 999 Kč


road <111>

<fiber>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Full Carbon Monococque

frame weight

989 g

A

Ø seat post

Aero

Ø front derailleur

na sokl

Ø headset

1 1/8-1,5 Int.

Ø bottom bracket

Press Fit

B C C1 D E F G

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

27 499 Kč FSA hl.složení Vidlice Noxon Aero sedlovka

FSA headset Noxon fork Aero seat

48“

50“

52“

54“

56“

49,2 51,5

51,2 52,8

53,2 54,1

55,2 55,4

57,2 56,7

11 74,3 70,9 39,7

11,8 74 71,2 39,8

13,6 73,7 71,4 39,9

14,8 73,4 72,7 40

16,6 73,1 72,7 40,1


<skelet> hmotnost;weight= 7.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

Skelet Shimano Ultegra Di2 2x11

Skelet Shimano Dura Ace 2x11

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Alu krk FSA 42/48 ACB Mavic Aksium Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Skelet

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BBR60 Shimano Ultegra BR-6800 Shimano Ultegra ST-6870 Mavic Aksium Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Alu krk FSA 42/48 ACB Mavic Aksium Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Skelet

2x11 Shimano Dura Ace RD-9000 Shimano Dura Ace FD-9000 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB9000 Shimano Dura Ace BR-9000 Shimano Dura Ace ST-9001 Mavic Aksium Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon -Alu krk FSA 42/48 ACB Mavic Aksium Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Skelet

49 999 Kč

69 799 Kč

75 849 Kč

MODEL

Skelet ShimanoTiagra 2x10

Skelet Shimano105 2x11

Skelet Shimano Ultegra 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-561 Shimano Ultegra ST-6800 Mavic Aksium Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Tiagra FC-4700 Shimano BB-RS500 Shimano Tiagra BR-4700 Shimano Tiagra ST-4700 Mavic Aksium Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Carbon -Alu krk FSA 42/48 ACB Mavic Aksium Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Skelet

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-561 Shimano 105 ST-5800 Mavic Aksium Shimano 105 CS-5800 11kolo Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon -Alu krk FSA 42/48 ACB Mavic Aksium Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Skelet

cena/price/Preis

43 999 Kč

45 999 Kč


road <113>

<skelet>

<specifikace>

materiál rámu

Full Carbon Monocoque

frame material

hmotnost rámu

989 g

A

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø headset

1 1/8-1,5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

B C C1 D E F G

frame weight

Ø sedlovky

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

19 999 Kč FSA hl.složení Vidlice Noxon

FSA headset Noxon fork

48“

50“

52“

54“

58“

48 52

50 52,5

52 54

54 55

58 58,1

11 74,5 72 40,5

11,4 74,5 73,1 40,5

13,5 74 73 40,5

15,5 73,5 73 40,5

17,5 73 73,5 41


<lobo>

hmotnost;weight= 7.7kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Lobo ShimanoTiagra 2x10

Lobo Shimano105 2x11

Lobo Shimano Ultegra Di2 2x11

Lobo Shimano Dura Ace 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano 105 FC-5800 Shimano SM-BBR60 Shimano 105 BR-5800 Shimano 105 ST-5800 Mavic Aksium Shimano 105 CS-5800 11kolo

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano Tiagra FC-4700 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano BB-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano Tiagra BR-4700 Shimano Ultegra BR-6800 Shimano Tiagra ST-4700 Shimano Ultegra ST-6800 Mavic Aksium Mavic Aksium Shimano Tiagra CS-HG500 Shimano Ultegra CS-6800 10kolo 11kolo Shimano HG-54 Shimano 105 CN-HG600 Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Alu krk Noxon Carbon -Alu krk Noxon Carbon -Alu krk FSA 42/48 ACB FSA 42/48 ACB FSA 42/48 ACB Mavic Aksium Mavic Aksium Mavic Aksium Continental Continental Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Continental Ultra Sport 2 Kevlar Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda RS01 Black Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black Deda Zero 1 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor San MarcoConcor San MarcoConcor Deda RHM01 Black Deda RHM01 Black Deda RHM01 Black Alu 7005 Superlite Triple Butted Alu 7005 Superlite Triple Butted Alu 7005 Superlite Triple Butted Lobo Lobo Lobo

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BBR60 Shimano Ultegra BR-6800 Shimano Ultegra ST-6870 Mavic Aksium Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Alu krk FSA 42/48 ACB Mavic Aksium Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Alu 7005 Superlite Triple Butted Lobo

2x11 Shimano Dura Ace RD-9000 Shimano Dura Ace FD-9000 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB9000 Shimano Dura Ace BR-9000 Shimano Dura Ace ST-9001 Mavic Aksium Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon -Alu krk FSA 42/48 ACB Mavic Aksium Continental Continental Ultra Sport 2 Kevlar Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Alu 7005 Superlite Triple Butted Lobo

cena/price/Preis

34 499 Kč

37 699 Kč

62 999 Kč

64 499 Kč

LoboShimano Ultegra 2x11

42 999 Kč


road <115>

<lobo>

<specifikace>

materiál rámu

Alu 7005 Superlite Triple Butted

frame material

hmotnost rámu

1249 g

frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

>

7 499 Kč cena bez vidlice

without fork

A B C C1 D E F G

47“

49“

51“

53“

55“

57“

59“

47 53,5 51,8 13 74 72 41

49 54 52,6 14 74 72,5 41

51 54,5 52,9 14 74 73 41

53 55 53,6 15 74 73 41

55 55,5 54,5 15 74 73 41

57 56 55,1 16 74 73 41

59 56,5 55,9 17 74 73 41


<raft>

hmotnost;weight= 7,9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Raft Shimano Claris 2x8

Raft Shimano Sora 2x9

Raft ShimanoTiagra 2x10

Raft Shimano105 2x11

Raft Shimano Ultegra 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material)

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Claris FC-2450 Shimano BB-ES25 Shimano Claris BR-2400 Shimano Claris ST-2400 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 8kolo Shimano HG-40 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Continental Vittoria Rubino Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis San Marco ERA RITCHEY Comp Logic Alu 7005 Hydroforming Double Butted Raft

2x9 Shimano Sora RD-3500 Shimano Sora FD-3500 Shimano Sora FC-3550 Shimano SM-BB4600 Shimano Sora BR-3500 Shimano Sora ST-3500 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 9kolo Shimano HG-53 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Continental Vittoria Rubino Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis San Marco ERA RITCHEY Comp Logic Alu 7005 Hydroforming Double Butted Raft

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Shimano Tiagra FC-4700 Shimano BB-RS500 Shimano Tiagra BR-4700 Shimano Tiagra ST-4700 Shimano Tiagra RS400 Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Continental Vittoria Rubino Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis San Marco ERA RITCHEY Comp Logic Alu 7005 Hydroforming Double Butted Raft

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano 105 FC-5800 Shimano SM-BBR60 Shimano 105 BR-5800 Shimano 105 ST-5800 Shimano 105 HB 5800 Shimano 105 CS-5800 11kolo Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Continental Vittoria Rubino Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis San Marco ERA RITCHEY Comp Logic Alu 7005 Hydroforming Double Butted Raft

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BBR60 Shimano Ultegra BR-6800 Shimano Ultegra ST-6800 Shimano 105 HB 5800 Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Continental Vittoria Rubino Ritchey Comp V2 Ritchey 4-Axis San Marco ERA RITCHEY Comp Logic Alu 7005 Hydroforming Double Butted Raft

cena/price/Preis

25 799 Kč

28 799 Kč

30 299 Kč

34 899 Kč

43 869 Kč


road <117>

<raft>

<specifikace>

materiál rámu Alu 7005 Hydr. Double Butted Sloping frame material hmotnost rámu 1349 g frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø headset

1 1/8-1,5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

>

6 999 Kč cena bez vidlice

without fork

A B C C1 D E F G

47“

50“

52“

55“

58“

47 51,1 50 12,5 75,5 72,5 40,6

50 53,5 52,5 13,5 75 73 40,6

52 55,7 54,5 15,5 74,5 73,5 40,6

55 57,2 56,5 17,5 74 73,5 40,6

58 59,3 58,2 20 73,5 73,5 40,6


<turmalet> hmotnost;weight= 9.1kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Turmalet Shimano Claris 2x8 Turmalet Shimano Sora 2x9

Turmalet ShimanoTiagra 2x10

Turmalet Shimano105 2x11

Turmalet Shimano Ultegra 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material)

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano Claris FC-2450 Shimano BB-ES25 Shimano Claris BR-2400 Shimano Claris ST-2400 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 8kolo Shimano HG-40 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport Tech Keeps Alu 7005 Hydroforming Double Butted Turmalet

2x9 Shimano Sora RD-3500 Shimano Sora FD-3500 Shimano Sora FC-3550 Shimano SM-BB4600 Shimano Sora BR-3500 Shimano Sora ST-3500 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 9kolo Shimano HG-53 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport Tech Keeps Alu 7005 Hydroforming Double Butted Turmalet

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Shimano Tiagra FC-4700 Shimano BB-RS500 Shimano Tiagra BR-4700 Shimano Tiagra ST-4700 Shimano Tiagra RS400 Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport Tech Keeps Alu 7005 Hydroforming Double Butted Turmalet

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-561 Shimano 105 ST-5800 Shimano 105 HB 5800 Shimano 105 CS-5800 11kolo Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport Tech Keeps Alu 7005 Hydroforming Double Butted Turmalet

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-561 Shimano Ultegra ST-6800 Shimano 105 HB 5800 Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Alu krk FSA No.11 Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport Tech Keeps Alu 7005 Hydroforming Double Butted Turmalet

cena/price/Preis

22 699 Kč

25 699 Kč

27 999 Kč

30 799 Kč

35 699 Kč


road <119>

<turmalet>

materiál rámu

frame material < s p e c i f i k a c e >hmotnost rámu

Alu 7005 Hydr. Double Butted

1539 g

frame weight

Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø přesmykače

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

cena/price/preis

5 999 Kč

Ø středové složení

>

cena bez vidlice

without fork

A B C C1 D E F G

48“

52“

54“

56“

58“

60“

62“

64“

48 51,9 51,9 11 74 72

52 53 53 12,5 73,5 72

54 54,1 54,1 13,5 73,5 73

56 54,7 54,7 15 73,5 73

58 55,1 55,1 17 73 73

60 55,7 55,7 19 73 73

62 56,7 56,7 21 72,5 73

64 58,7 58,7 23 72,5 73


<domestic> hmotnost;weight= 9.6kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Domestic Shimano A070 2x7 Domestic Shimano Claris 2x8

Domestic Shimano Claris 2x8

Domestic Shimano Sora 2x9 Domestic ShimanoTiagra 2x10

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x7 Shimano RD-A070 Shimano FD-A070 Prowil ALU Neco Promax ECO Shimano ST-A070 Promax Alu Eco-šroubovací Shimano MF-TZ21 7k

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400 Prowil ALU Neco Promax ECO Shimano Claris ST-2400 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 8kolo

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400 Shimano Claris FC-2450 Shimano BB-ES25 Shimano Claris BR-2400 Shimano Claris ST-2400 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 8kolo

2x9 Shimano Sora RD-3500 Shimano Sora FD-3500 Shimano Sora FC-3550 Shimano SM-BB4600 Shimano Sora BR-3500 Shimano Sora ST-3500 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 9kolo

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Shimano HG-40 Ocelová FSA 8B Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Domestic

Shimano HG-40 Noxon Alu FSA 8B Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Domestic

Shimano HG-40 Noxon Alu FSA 8B Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Domestic

Shimano HG-53 Noxon Alu FSA 8B Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Domestic

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Shimano Tiagra FC-4700 Shimano BB-RS500 Shimano Tiagra BR-4700 Shimano Tiagra ST-4700 Shimano Tiagra RS400 Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Alu FSA 8B Rigida TR-18 Kenda Vittoria Zafiro Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Domestic

cena/price/Preis

14 399 Kč

17 679 Kč

19 889 Kč

22 889 Kč

25 479 Kč

MODEL

Domestic Shimano A070 3x7 Domestic Shimano Claris 3x8

Domestic Shimano Claris 3x8

Domestic Shimano Sora 3x9 Domestic ShimanoTiagra 3x10

převody/gear/Getriebe

3x7

3x8

3x8

3x9

3x10

cena/price/Preis

14 559 Kč

17 859 Kč

20 199 Kč

22 655 Kč

26 599 Kč


road <121>

<domestic>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005 Double Butted

frame weight

1639 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

31,6 mm

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø přesmykače

Ø hl. složení Ø headset

1 1/8 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø středové složení

cena/price/preis

>

4 479 Kč cena bez vidlice

without fork

A B C C1 D E F G

47“

50“

52“

55“

58“

47 51,3 50 12,5 75,5 72,5 40,6

50 53,7 52,5 13,5 75 73 40,6

52 55,9 54,5 15,5 74,5 73,5 40,6

55 57,8 56,5 17,5 74 73,5 40,6

58 59,5 58,2 20 73,5 73,5 40,6


<!DOCTYPE html> <html> <body> <form action=“action_page.php“> First name:<br> <input type=“text“ name=“firstname“> <br> Last name:<br> <input type=“text“ name=“lastname“> <br><br> <input type=“submit“> </form> <p>Note that the form itself is not visible.</p> <p>Also note that the default width of a text field is 20 characters.</p> </body> </html>

loading...


cyk lo k r o s


<ATOL DISC> hmotnost;weight= 7.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Atol Disc ShimanoTiagra 2x10

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche

Shimano FC-CX50 Shimano BB-RS500 Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Tiagra ST-4700 Novatec Superlight Disc Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

Atol Disc Shimano105 2x11

Atol Disc Shimano Ultegra 2x11

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano FC-RS500 Shimano BB-RS500 Shimano BR-RS505 Disc Hydraulic Shimano ST-RS505 Novatec Superlight Disc Shimano 105 CS-5800 11kolo

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-RS505 Disc Hydraulic Shimano ST-RS505 Novatec Superlight Disc Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

Atol Disc Shimano Ultegra Di2 2x11

Atol Disc Shimano Dura Ace 2x11 2x11 Shimano Dura Ace RD-9000 Shimano Dura Ace FD-9000 Shimano Dura Ace FC-9000 Shimano SM-BB92-41B Shimano BR-R785 Disc Hydraulic

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BB72-41B Shimano BR-RS785 Disc Hydraulic Shimano ST-R785 Novatec Superlight Disc Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

Shimano ST-RS685 Novatec Superlight Disc Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Tufo-Galuska Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Atol Disc

Tufo-Galuska Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Atol Disc

Tufo-Galuska Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Atol Disc

Tufo-Galuska Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Atol Disc

Tufo-Galuska Ritchey WCS Ritchey WCS San MarcoConcor Ritchey WCS Full Carbon Monococque Atol Disc

cena/price/Preis

72 499 Kč

79 999 Kč

82 999 Kč

102 999 Kč

108 999 Kč


cyklokros <125>

<ATOL DISC>

materiál rámu

<specifikace>

frame material

Full UD Carbon Monocoque

frame weight

1089 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

31,6 mm

Ø seat post

Ø přesmykače

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

29 999 Kč FSA hl.složení Vidlice Noxon Carbon Disc

FSA headset Noxon fork Carbon column Disc

A B C C1 D E F G

48“

50“

52“

54“

56“

48 51

50 52,5

52 53,5

54 56 54,5 56

58 57,5

10 75,5 70,5 42,5

11,5 75 70,5 42,5

12,5 74,5 71 42,5

13,5 74 71,5 42,5

16 73 72,5 42,5

14,5 73,5 72 42,5

58“


<ATOL>

hmotnost;weight= 7.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Atol ShimanoTiagra 2x10

Atol Shimano105 2x11

Atol Shimano Ultegra 2x11

Atol Shimano Ultegra Di2 2x11

Atol Shimano Dura Ace 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Shimano FC-CX50 Shimano BB-RS500 Shimano BR-CX50 Shimano Tiagra ST-4700 Novatec Superlight Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano FC-RS500 Shimano BB-RS500 Shimano BR-CX50 Shimano 105 ST-5800 Novatec Superlight Shimano 105 CS-5800 11kolo

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-CX50 Shimano Ultegra ST-6800 Novatec Superlight Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-CX50 Shimano Ultegra ST-6800 Novatec Superlight Shimano Ultegra CS-6800 11kolo

Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

2x11 Shimano Dura Ace RD-9000 Shimano Dura Ace FD-9000 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-CX50 Shimano Dura Ace ST-9001 Novatec Superlight Shimano Dura Ace CS-9000 11kolo Shimano Dura Ace CN-HG900 Noxon Carbon - Carbon krk FSA 42/48 ACB Noxon Carbon-Galuskový

pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Tufo-Galuska Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Atol

Tufo-Galuska Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Atol

Tufo-Galuska Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Atol

Tufo-Galuska Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Atol

Tufo-Galuska Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San MarcoConcor Deda RHM01 Black Full Carbon Monococque Atol

cena/price/Preis

60 999 Kč

61 699 Kč

65 889 Kč

88 999 Kč

79 999 Kč

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche


cyklokros <127>

<ATOL>

materiál rámu

<specifikace>

frame material

Full UD Carbon Monocoque

frame weight

1099 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

31,6 mm

Ø seat post

Ø přesmykače

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø headset

1 1/8 -1,5 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

23 499 Kč FSA hl.složení Vidlice Noxon Carbon krk

FSA headset Noxon fork Carbon column

A B C C1 D E F G

53“

56“

59“

53 54,7

56,2 56,2

59,2 57,6

14 74 72 42,5

16 74 72,5 42,5

18 74 73 42,5


<GREEN DISC> hmotnost;weight= 9.1kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Green Disc Shimano Sora 2x9

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen

2x9 Shimano Sora RD-3500 Shimano Sora FD-3500

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano FC-CX50 Shimano BB-RS500 Shimano BR-TX805 Disc-RT20 Shimano Sora ST-3500 Shimano M3050 Disc Shimano HG50 9kolo Shimano HG-53 Noxon Carbon Disc -Alu krk FSA 42/48 ACB Rigida TR-18 Continental Schwalbe Rapid Rob Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport Tech Keeps Alu 7005 Superlite Triple Butted Green Disc

cena/price/Preis

31 899 Kč

řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material)

Green Disc Shimano Ultegra 2x11

Green Disc Shimano Ultegra Di2 2x11

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano FC-RS500 Shimano BB-RS500 Shimano BR-RS505 Disc Hydraulic Shimano Tiagra ST-4700 Shimano ST-RS505 Shimano M3050 Disc Shimano WH-RX05 Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano 105 CS-5800 11kolo Shimano HG-54 Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon Disc -Alu krk Noxon Carbon Disc -Alu krk FSA 42/48 ACB FSA 42/48 ACB Rigida TR-18 Shimano WH-RX05 Continental Continental Schwalbe Rapid Rob Schwalbe Rapid Rob Tech Keeps-Superlight Deda RS01 Black Tech Keeps-Superlight Deda Zero 1 Black TRX Sport San Marco ERA Tech Keeps Deda RHM01 Black Alu 7005 Superlite Triple Butted Alu 7005 Superlite Triple Butted Green Disc Green Disc

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-RS505 Disc Hydraulic Shimano ST-RS505 Shimano WH-RX05 Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon Disc -Alu krk FSA 42/48 ACB Shimano WH-RX05 Continental Schwalbe Rapid Rob Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San Marco ERA Deda RHM01 Black Alu 7005 Superlite Triple Butted

2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BB72-41B Shimano BR-RS785 Disc Hydraulic Shimano ST-R785 Shimano WH-RX31 Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon Disc -Alu krk FSA 42/48 ACB Shimano WH-RX31 Continental Schwalbe Rapid Rob Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San Marco ERA Deda RHM01 Black Alu 7005 Superlite Triple Butted

Green Disc

Green Disc

33 359 Kč

47 999 Kč

68 999 Kč

Green Disc ShimanoTiagra 2x10

Green Disc Shimano 105 2x11

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Shimano FC-CX50 Shimano BB-RS500 Shimano BR-TX805 Disc-RT20

45 999 Kč


cyklokros <129>

<GREEN DISC>

materiál rámu

<specifikace>

frame material

Alu 7005 Superlite Triple Butted

frame weight

1570 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

31,8 mm

Ø headset

1 1/8 Int.

Ø bottom bracket

Press Fit

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

>

8 999 Kč cena bez vidlice

without fork

A B C C1 D E F G

52“

54“

57“

59“

60“

62“

52 52,9

54 54

57 55,2

59 57,2

60 58,8

62 60

11,5 74,5 71

13 74 71,5

14,5 73 72

16 73 72

17,5 73 72

19 73 72


<CROSS> hmotnost;weight= 8.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Cross Shimano Sora 2x9

Cross ShimanoTiagra 2x10

Cross Shimano105 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x9 Shimano Sora RD-3500 Shimano Sora FD-3500

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Shimano FC-CX50 Shimano BB-RS500 Tektro Shimano Tiagra ST-4700 Shimano Tiagra RS400 Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Carbon -Alu krk Neco Rigida TR-18 Continental Schwalbe Rapid Rob Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport Tech Keeps Alu 7005 Superlite Triple Butted

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Tektro Shimano 105 ST-5800 Shimano 105 HB 5800 Shimano 105 CS-5800 11kolo

Cross Shimano Ultegra 2x11

rám/frame/Rahmen (type)

Shimano HG-53 Noxon Carbon -Alu krk Neco Rigida TR-18 Continental Schwalbe Rapid Rob Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport Tech Keeps Alu 7005 Superlite Triple Butted Cross

Cross

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Tektro Shimano Ultegra ST-6800 Shimano 105 HB 5800 Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano 105 CN-HG600 Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Alu krk Noxon Carbon -Alu krk Neco Neco Rigida TR-18 Rigida TR-18 Continental Continental Schwalbe Rapid Rob Schwalbe Rapid Rob Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight Tech Keeps-Superlight TRX Sport TRX Sport Tech Keeps Tech Keeps Alu 7005 Superlite Triple Butted Alu 7005 Superlite Triple Butted Cross Cross

cena/price/Preis

28 399 Kč

31 899 Kč

32 549 Kč

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material)

Shimano Sora FC-3550 Shimano BB-RS500 Tektro Shimano Sora ST-3500 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 9kolo

36 999 Kč

Cross Shimano Ultegra Di2 2x11 2x11 Shimano Ultegra RD-6870 Shimano Ultegra FD-6870 Shimano Ultegra FC-6800 Shimano SM-BBR60 Shimano BR-CX70 Shimano Ultegra ST-6870 Mavic Aksium Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-6800 Noxon Carbon -Alu krk Neco Mavic Aksium Continental Schwalbe Rapid Rob Deda RS01 Black Deda Zero 1 Black San Marco ERA Deda RHM01 Black Alu 7005 Superlite Triple Butted Cross

59 999 Kč


cyklokros <131>

<CROSS>

materiál rámu

<specifikace>

frame material

Alu 7005 Superlite Triple Butted

frame weight

1499 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

31,6 mm

Ø seat post

Ø přesmykače

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø headset

1 1/8-1.5 Int.

Ø bottom bracket

Press Fit

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

10 999 Kč FSA hl.složení Vidlice Noxon Carbon Alu krk

FSA headset Noxon fork Carbon Alu column

A B C C1 D E F G

51“

55“

58“

61“

51

55

58

61

53,1 12 74 73

54,7 12,5 74 73

56,3 15 74 73

57 18 74 73


<TRILOBITE> hmotnost;weight= 9.3kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Trilobite Shimano Claris 2x8

Trilobite Shimano Sora 2x9

Trilobitet ShimanoTiagra 2x10

Trilobite Shimano105 2x11

Trilobite Shimano Ultegra 2x11

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400

2x9 Shimano Sora RD-3500 Shimano Sora FD-3500 Shimano Sora FC-3550 Shimano SM-BB4600 Saccon Shimano Sora ST-3500 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 9kolo

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Shimano Tiagra FC-4700 Shimano BB-RS500 Saccon Shimano Tiagra ST-4700 Shimano Tiagra RS400 Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo

2x11 Shimano 105 RD-5800 Shimano 105 FD-5800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Tektro Shimano 105 ST-5800 Shimano 105 HB 5800 Shimano 105 CS-5800 11kolo

řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen

Shimano HG-40 Noxon Carbon -Alu krk Neco

Shimano HG-53 Noxon Carbon -Alu krk Neco Rigida TR-18

Shimano HG-54 Noxon Carbon -Alu krk Neco Rigida TR-18

Shimano 105 CN-HG600 Noxon Carbon -Alu krk Neco Rigida TR-18

2x11 Shimano Ultegra RD-6800 Shimano Ultegra FD-6800 Shimano FC-RS500 Shimano SM-BBR60 Tektro Shimano Ultegra ST-6800 Shimano 105 HB 5800 Shimano Ultegra CS-6800 11kolo Shimano Ultegra CN-HG701 Noxon Carbon -Alu krk Neco Rigida TR-18

duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Trilobite

Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Trilobite

Kenda Kenda Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Trilobite

Continental Schwalbe Rapid Rob Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Trilobite

Continental Schwalbe Rapid Rob Tech Keeps Tech Keeps TRX Pro Tech Keeps Alu 7005 Double Butted Trilobite

cena/price/Preis

20 999 Kč

23 999 Kč

26 599 Kč

29 999 Kč

33 999 Kč

Shimano Claris FC-2450 Shimano BB-ES25 Saccon Shimano Claris ST-2400 Shimano Claris 2400 Shimano HG50 8kolo


cyklokros <133>

<TRILOBITE>

materiál rámu

<specifikace>

frame material

Alu 7005 Double Butted

frame weight

1599 g

hmotnost rámu Ø sedlovky

31,6 mm

Ø seat post

Ø přesmykače

Ø front derailleur

34,9 mm

Ø headset

1 1/8 Semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

>

4 999 Kč cena bez vidlice

without fork

50

54

56

58

60

62

A B C

50 51

54 51,8

56 53,6

58

60

62

C1 D E F G

50 10,5 73 72 42,5

51,6 12 73 72 42,5

53,5 14,5 73 72 42,5

54,7 16,5 73 72 42,5

55,5 19 73 72 42,5

56,8 20 73 72 42,5


loading...


kid bi k e


<heat>

hmotnost;weight= 7.9kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Heath Shimano A070 2x7

Heath Shimano Claris 2x8

Heath Shimano Claris 2x8

Heath Shimano Sora 2x9

Heath ShimanoTiagra 2x10

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen

2x7 Shimano RD-A070 Shimano FD-A070

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400 Prowil ALU Neco Promax ECO Shimano Claris ST-2400 Formula Shimano HG50 8kolo Shimano HG-40 Noxon Carbon -Alu krk Neco Eco Formula

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400 Prowil ALU Neco Shimano Claris BR-2400 Shimano Claris ST-2400 Formula Shimano HG50 8kolo Shimano HG-40 Noxon Carbon -Alu krk Neco Eco Formula

2x9 Shimano Sora RD-3500 Shimano Sora FD-3500 Prowil ALU Neco Shimano Sora BR-3500 Shimano Sora ST-3500 Formula Shimano HG50 9kolo Shimano HG-53 Noxon Carbon -Alu krk Neco Eco Formula

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Prowil ALU Neco Shimano Tiagra BR-4700 Shimano Tiagra ST-4700 Formula Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Carbon -Alu krk Neco Eco Formula

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 + Carbon Heath

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 + Carbon Heath

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 + Carbon Heath

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 + Carbon Heath

duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

cena/price/Preis

Prowil ALU Neco Promax ECO Shimano ST-A070 Formula Shimano HG50 7kolo Shimano HG-40 Noxon Carbon -Alu krk Neco Eco

Formula

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 + Carbon Heath

23 599 Kč

24 999 Kč

25 999 Kč

28 399 Kč

29 999 Kč


kid bike <137>

<heat>

<specifikace>

materiál rámu frame material

Alu 7005 Double Butted zadní stavba Carbon

hmotnost rámu frame weight

1099 g (20“)

Ø sedlovky

Ø seat post

27,2 mm

Ø front derailleur

31,8 mm

Ø headset

1 1/8 Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø přesmykače

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

9 799 Kč hl.složení Vidlice Noxon Carbon Alu krk

headset Noxon carbon fork Alu column

průměr kol

wheel diameter

Ø 20“

Ø 22“

Ø 24“

Ø 26“

A B C

350 390,2

370 414,9

410 450,8

450 472,9

C1 D E F G

392,4 108 75,7 71 287

416,5 108 76 71,6 314

442,5 115 75,7 71,7 340

472 115 74 73 370


<raptor> hmotnost;weight= 8.1kg

Ilustrační foto / illustrative photo

MODEL

Raptor Shimano A070 2x7

Raptor Shimano Claris 2x8

Raptor Shimano Claris 2x8

Raptor Shimano Sora 2x9

Raptor ShimanoTiagra 2x10

převody/gear/Getriebe přehazovačka/rear deraileur/Schaltwerk přesmykač/front deraileur/Umwerfer Šlapací střed/crankset/Kurbelsatz středové složení/bottom bracket/Innenlager brzdové čelisti/brakes/Bremsen řazení/shift levers/Schalthebel náby/hubs/Naben kazeta/sprockets/Kassette řetěz/chain/Kette vidlice/fork/Gabel hlavové složení/headset/Steuersatz ráfky/rims/Felgen

2x7 Shimano RD-A070 Shimano FD-A070

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400 Prowil ALU Neco Promax ECO Shimano Claris ST-2400 Formula Shimano HG50 8kolo Shimano HG-40 Noxon Alu Neco Eco Formula

2x8 Shimano Claris RD-2400 Shimano Claris FD-2400 Prowil ALU Neco Shimano Claris BR-2400 Shimano Claris ST-2400 Formula Shimano HG50 8kolo Shimano HG-40 Noxon Alu Neco Eco Formula

2x9 Shimano Sora RD-3500 Shimano Sora FD-3500 Prowil ALU Neco Shimano Sora BR-3500 Shimano Sora ST-3500 Formula Shimano HG50 9kolo Shimano HG-53 Noxon Alu Neco Eco Formula

2x10 Shimano Tiagra RD-4700 Shimano Tiagra FD-4700 Prowil ALU Neco Shimano Tiagra BR-4700 Shimano Tiagra ST-4700 Formula Shimano Tiagra CS-HG500 10kolo Shimano HG-54 Noxon Alu Neco Eco Formula

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 Raptor

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 Raptor

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 Raptor

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 Raptor

duše /inner tubes/Schläuche pláště/tyres/Reifen sedlovka/seatpost/Sattelstütze představec/stem/Vorbau sedlo/saddle/Sattel řídítka/handlebars/Lenker rám/frame/Rahmen (material) rám/frame/Rahmen (type)

cena/price/Preis

Prowil ALU Neco Promax ECO Shimano ST-A070 Formula Shimano HG50 7kolo Shimano HG-40 Noxon Alu Neco Eco

Formula

CST CST Zoom Zoom TRX Pro Zoom Alu 7005 Raptor

18 999 Kč

20 499 Kč

21 559 Kč

23 899 Kč

25 599 Kč


kid bike <139>

<raptor>

průměr kol

materiál rámu

<specifikace>

frame material

Alu 7005

frame weight

1249 g (20“)

hmotnost rámu Ø sedlovky

27,2 mm

Ø seat post

Ø přesmykače

Ø front derailleur

31,8 mm

Ø headset

1 1/8 Semi-Int.

Ø bottom bracket

Bsa 68 mm

Ø hl. složení

Ø středové složení

cena/price/preis

+

5 599 Kč hl.složení Vidlice Noxon Alu krk

headset Noxon fork Alu column

wheel diameter

Ø 20“

Ø 22“

Ø 24“

Ø 26“

A B C

350

370

410

450

C1 D E F G

394,17 108 75,7 71 297

417,41 108 76 71,8 324

445 115 75,7 71,8 350

473 115 74 375Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.