Page 1

Kevätesite 2010

Mäkelä, Raimo

Sydämen haava –Naisnarsistin miesuhri Morgan, Elisa

SPOTTI VALOMERESSÄ -Miten voisin kertoa uskostani Jeesukseen? ”En ole mikään evankelista!” ”Miten kertoisin uskostani sukulaisilleni?” Kokenut evankelista opastaa huomaamaan ja hyödyntämään arjen pieniä tilanteita. Ne ovat valonpilkahduksia, joista kasvaa valomeri. Kenenkään ei tarvitse väheksyä mahdollisuuksiaan olla mukana maailmanhistorian suurimmassa ja tärkeimmässä projektissa. Lähelläsi elävät ihmiset voivat löytää Kristuksen luo. Sinä voit ja sinä osaat. Käytännönläheinen, rohkaiseva ja innostava kirja jokaiselle kristitylle. Suomentanut Johanna Hartikainen. ISBN 978-951-619-530-1 Ovh 18 € Ilmestyy kesäkuussa 2010 Kustannus Oy Uusi Tie

Mäkelä jatkaa ansiokasta narsismi-aiheen käsittelyä uudessa kirjassaan. Kirja pohjaa kymmenien miesten kertomuksiin kärsimyksistään luonnehäiriöisen naisen rinnalla. ”Lainaan myös Sirakin kirjan kuvausta asiasta - 2200 vuoden takaa! Siitä kirjan nimikin juontuu. Havaintoesimerkkinä on maailmankuulu viulisti ja säveltäjä Fritz Kreisler, joka ilmeisesti kuuluu joukkoon.” Noin 150 sivua. ISBN 978-951-888-516-3 Ovh 18 € Ilmestyy maaliskuussa 2010 Perussanoma Oy


Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa sekä käytännöllisen filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa. Suuri yleisö on tullut tuntemaan hänet uskon ja tieteen suhdetta koskevasta julkisesta debatista, jota hän on käynyt uusateisteja vastaan, sekä Usko ja tiede –trilogiasta (Usko, tieto ja myytit; Usko, tiede ja Raamattu; Usko, tiede ja evoluutio), joka on voittanut useita palkintoja (ks. esite s. 17).

Puolimatka, Tapio TIEDEKESKUSTELUN AVOIMUUSKOE Mitä tapahtuu, kun tunnettu teisti esittelee ateistifilosofin kriittisiä näkemyksiä valtakunnan suurimmassa lehdessä? Ajankohtainen kirja keskustelusta uskon ja tieteen suhteesta. Mielenkiintoisia esimerkkejä ja terävää argumentointia. ISBN 978-951-619-524-0 Ovh 32 € Ilmestyy huhtikuussa 2010, Kustannus Oy Uusi Tie

Humanitas ISSN 1798-3053 Humanitas –sarjassa julkaistaan yleistajuisia mutta asiantuntevalta pohjalta nousevia esityksiä, jotka pureutuvat uskon, tieteen ja ateismin rajankäyntiin. Sarja toimii kirkon puolelta puheenvuorona ja kipinän antajana ajatuksille. Sarja haluaa tarjota lähtökohdan laajempaan maailmankuvalliseen keskusteluun. Sarjat toimittajat dos. Tom Holmén (ÅA) ja dos. Olli-Pekka Vainio (HY). Suunnittelevassa toimitusneuvostossa dos. Jari Jolkkonen, dos. Anni Maria Laato, piispa ja dos. Matti Repo sekä prof. Miikka Ruokanen. Hart, David Bentley

Ateismin harhat Nykyinen uskonnonvastainen polemiikki (Hitchens, Dawkins, Dennet, Harris) perustuu käsitesekaannuksiin, pinnallisiin yksinkertaistuksiin ja suoranaiseen tietämättömyyteen. Näin väittää David Bentley Hart, eräs aikamme johtavista uskonnonfilosofeista. Hart hahmottelee, miten kristinusko on positiivisesti muovannut maailmanhistoriaa ja näkee kristinuskon rapautumisen yhteiskuntamme uhkatekijänä. Uskontokritiikin kritiikin ehdoton ykkösteos. Noin 300 sivua ISBN 978-951-888-527-9 Ovh 32 € Ilmestyy toukokuussa 2010, Perussanoma Oy Professori David Bentley Hart on teologi, filosofi ja kirjailija, joka työskentelee tällä hetkellä Providence Collegessa, Yhdysvalloissa. Hän hyödyntää teksteissään sekä patristisia että postmoderneja ajattelijoita ja hänet tunnetaan terävänä yhteiskunnallisten ilmiöiden ja filosofisten suuntausten kommentaattorina. Hänen pääteoksensa on The Beauty of the Infinite (2003), jota pidetään yhtenä viime vuosikymmenten merkittävimpänä teologian yleisesityksenä. Hart on ortodoksisen kirkon jäsen.


Kirjatiimin syysesite 2|3

Useita kirjoittajia

TÄTÄ ON KRISTINUSKO Millaista oli kristinusko, kun se vielä oli upouusi asia maailmassa? Mistä kristinuskossa on kysymys ja mitä tieteellinen tutkimus siitä sanoo? Tätä on kristinusko –sarja palvelee laajana ja kattavana käsikirjastona erityisen hyvin pienryhmien vetäjiä, opettajia ja seurakunnan työntekijöitä sekä kaikkia kristinuskon lähtökohdista kiinnostuneita. Taskukokoiset kirjat ilmestyvät kolme kerrallaan, kahdesti vuodessa. Kirjoittajat ovat alan akateemisia asiantuntijoita. Sarjan toimittaa dos. teol.tri Tom Holmén (Åbo Akademi, Helsingin yliopisto). Huhtikuussa 2010 ilmestyvät kolme kirjaa Perussanoma Oy

Jokiranta, Jutta

Kankaanniemi, Matti

Holmén, Tom

Vanha testamentti

Uusi testamentti

Apokryfit

Kirjassa tutustutaan Vanhaan testamenttiin historiallisena dokumenttina ja selvitellään sen roolia kristinuskon synnyssä sekä varhaisten kristittyjen pyhänä kirjana. Noin 120 sivua. ISBN 978-951-888-524-8 Ovh 17 €

Kirjassa tutustutaan Uuteen testamenttiin historiallisena dokumenttina. Miten Uusi testamentti syntyi, mitkä tekijät siihen vaikuttivat, keitä olivat ihmiset sen takana? Noin 120 sivua. ISBN 978-951-888-525-5 Ovh 17 €

Kirjassa tutustutaan Vanhan testamentin apokryfikirjoihin, niiden syntyhistoriaan ja sanomaan sekä merkitykseen varhaisen kristillisyyden kannalta. Noin 120 sivua. ISBN 978-951-888-526-2 Ovh 17 €

Sarjan ensimmäisessä tripletissä ilmestyneet kirjat: Lindqvist, Pekka

Thurén, Lauri

951-888-500-2 17 €

951-888-502-6 17 €

Synti

Auvinen, Ville

Anteeksianto

951-888-501-9 17 €

Kristillinen elämä


Doyle, Christopher (teksti) Goffe, Toni (kuvitus)

Raamatun HURJAT kertomukset Raamattu on täynnä merkillisiä kertomuksia: milloin poika taistelee jättiläisen kanssa, milloin kala nielaisee miehen! Kaikkien näiden ihmisten elämässä toimi Jumala, joka loi ja rakasti heitä. Kirjan tekstit ja värikkäät kuvat saavat Raamatun kertomukset elämään yllättävällä tavalla! 64 sivua. ISBN 978-951-888-556-9 Ovh 13 € Ilmestyy maaliskuussa 2010 Perussanoma Oy

LASTEN RAAMATTU Värikuvakertomuksin Raamatun unohtumattomat ja rakastetut kertomukset lapsille kerrottuina ja elävästi kuvitettuina. Kirja tutustuttaa Nooaan, Joosefiin, Moosekseen, Mariaan, Jeesukseen, Pietariin, Paavaliin ja moniin muihin Vanhan ja Uuden testamentin henkilöihin. Kirja johtaa sisälle Raamatun rikkaaseen, jännittävään ja värikkääseen maailmaan. Monissa kodeissa se on avannut Jumalan todellisuuden niin lapsille kuin aikuisillekin. Nämä kertomukset jäävät lasten mieleen. Kahdeksas painos. ISBN 978-951-619-305-5 Ovh 32 € Ilmestyy heinäkuussa 2010 Kustannus Oy Uusi Tie

David, J. & Smith, J.

Pisteestä pisteeseen: Väritys- ja tarrakirja

Piittala, Hanna-Leena

ÄITI, KERRO MINULLE JEESUKSESTA Sympaattisesti kuvitettu lastenkirja, jossa kerrotaan Jeesuksen elämästä ja merkityksestä. ISBN 978-951-619-526-4 Ovh 18,90 € Ilmestyy huhtikuussa 2010 Kustannus Oy Uusi Tie

Kuvita itse Raamatun kertomukset yhdistämällä pisteet, etsimällä oikeat tarrat ja värittämällä kuvat! Raamatunkohdat ja kysymykset auttavat sukeltamaan syvemmälle kertomusten maailmaan. Noin 20 sivua. ISBN 978-951-888-509-5 Ovh 5,90 € Ilmestynyt Perussanoma Oy


Kirjatiimin kevätesite 4|5

Ottosen, Espen

MINUN HOMOSEKSUAALIT YSTÄVÄNI

Miten kristitty kokee elämän homoseksuaalisen taipumuksensa kanssa? Voiko seksuaalinen taipumus muuttua? Kirjassa seitsemän kristittyä homoseksuaalia eripuolilta Skandinaviaa kertoo kokemuksistaan ja elämästään. Kirja on julkaistu norjaksi ja tanskaksi. Espen Ottosen on norjalaisen lähetysjärjestön Misjonsambandetin viestintäjohtaja sekä Utsyn-lehden päätoimittaja. Hän on myös tunnettu mediavaikuttaja Norjassa. ISBN 978-951-619-527-1 Ovh 18 € Ilmestyy kesäkuussa 2010 Kustannus Oy Uusi Tie

Tiira, Mikko

JUMALAN KATSEEN ALLA Aamos Jumala puhuu, mutta kuuleeko ihminen? Aamoksen kirjan kuvaama maailma tulee lähelle omaa aikaamme: oikeudenmukaisuutta poljetaan ja ihmisarvon kunnioitus on kadoksissa. Näiden takeina on kuitenkin itse Jumala, joka vaatii kansat tilille kovakorvaisuudestaan ja -sydämisyydestään. ISBN 978-951-619-529-5 Ovh 21,90 € Ilmestyy kesäkuussa 2010 Kustannus Oy Uusi Tie

Olson, Bruce

Tämän ristin tähden tapan sinut Mitä tapahtuu, kun 19-vuotias poika lähtee yltiöpäisesti EteläAmerikan viidakoihin? Viidakoissa viettäminään vuosina Bruce Olson joutuu moniin hengenvaarallisiin tilanteisiin, kunnes Pyhän Hengen herätys muuttaa villien intiaaniheimojen elämän täydellisesti. Noin 120 sivua. ISBN 978-951-888-522-4 Ovh 17 € Ilmestyy helmikuussa 2010 Perussanoma Oy

Hempelmann, Heinzpeter

Kaikkien uskontojen Jumala Uskommeko kaikki samaan Jumalaan? Eikö tärkeintä ole vain olla uskonnollinen ja uskoa? Eikö ole suvaitsematonta väittää, että jokin tietty uskonto yksinään on totuus? Kirjassa pureudutaan kristillisen uskon asemaan monikulttuurisessa ja -uskonnollisessa yhteiskunnassa. Noin 100 sivua. ISBN 978-951-888-523-1 Ovh 13 € Ilmestyy toukokuussa 2010 Perussanoma Oy


Laato, Antti

Vanhan Testamentin viikkohartauskirja

Vartiainen, Lauri & Vähäsarja, Juha

Millä tavalla Vanhan testamentin tekstit avaavat kirkkovuoden pyhien teemat? Millä tavalla Vanha testamentti voi johtaa rikkaaseen ja syvempään hartauselämään? Miten Vanhaa testamenttia voi tai tulisi ymmärtää? Viikkohartauskirja sisältää tekstin vuoden jokaisen viikon jokaiselle päivälle. Arvokas puoliranskalainen kansi, jossa selän materiaali on punaista nahkajäljitelmää ja kansi kluuttikangasta. Noin 500 sivua ISBN 978-951-888-517-0 Ovh 39 € Ilmestyy elokuussa 2010 Perussanoma Oy

Kokeile tätä kotona! Koko perheen hartauskirja kirkkovuoden joka sunnuntaille. Kirjan hartaustekstit sopivat ja avautuvat niin lapsille kuin aikuisillekin. Kirja auttaa yhteiseen hiljentymiseen mökillä, matkoilla tai muuten, kun et pääse tai ehdi kirkkoon. Arvokas puoliranskalainen kansi, jossa selän materiaali on sinistä nahkajäljitelmää ja kansi kluuttikangasta. Noin 250 sivua ISBN 978-951-888-532-3 Ovh 28 € Ilmestyy elokuussa 2010 Perussanoma Oy

Kotipostilla

Elstad, Gunnar

Yhteiselämän kiemurat Me kaipaamme seuraa ja harmoniaa, mutta ajaudumme usein konflikteihin. Elstadin kirjasta niin apua tarvitseva kuin auttajakin saa työkaluja elämän hankaluuksien selvittämiseen. Aiheina mm. kommunikointi, avioliitto ja yksinäisyys. Noin 180 sivua ISBN 978-951-888-520-0 Ovh 25 € Ilmestyy toukokuussa 2010 Perussanoma Oy


Kirjatiimin kevätesite 6|7

Bokedahl, Tomas

MITÄ OVAT APOKRYFIKIRJAT? Vanhan testamentin apokryfikirjoista on tullut uudet käännökset, mutta mitä nämä kirjat ovat ja miten niihin pitäisi suhtautua? Kuuluvatko apokryfit Raamattuun vai eivät? Ovatko ne Jumalan sanaa? Mistä on kysymys? –sarja ISBN 978-951-619-490-8 Ovh 14 € Ilmestyy maaliskuussa 2010 Kustannus Oy Uusi Tie

GOSPEL JUNIOR Gospel Junior on uusi, varhaisnuori-ikäisille ja heidän vanhemmilleen suunnattu jumalanpalveluskokonaisuus. Se sisältää uusia lauluja, säveliä, visualisointia, havainnollistamista, yhteyttä ja Jumalan Sanaa. Laulujen ja musiikin teksteistä, sävelistä ja tuottamisesta ovat vastanneet Suomi-gospelin tunnetut nimet Anna-Mari Kaskinen, Tommi Kalenius, Mikko Nikula ja Sami Asp. Lisätiedot www.gospeljunior.fi. Perussanoma Oy

GOSPEL JUNIOR – LAULUT, SOVITUKSET JA MATERIAALIPAKKI Materiaalipakki sisältää laulujen sanat, melodiat, erilaisia sovituksia ja cd-levyn, jolla laulujen taustat soitettuna. Mukana ideoita Gospel Junior -jumalanpalvelusten, työpajojen ja toimintapäivien järjestämiseen erilaisin toteutuksin. ISBN 978-951-888-511-8 Ovh 79 €

gospel junior -cd katson peiliin MSGCD-02 Ovh 23 €

GOSPEL JUNIOR -LAULUT Sisältää Gospel Junior -laulujen sanat, nuotit ja sointumerkinnät. 42 sivua. ISBN 978-951-888-493-7 Ovh 12 €

GOSPEL JUNIOR PLUS -PAKETTI Sisältää seuraavat Gospel Junior -tuotteet: Gospel Junior -CD: Katson peiliin, Gospel Junior -Laulut, sovitukset ja materiaalipakki. ISBN 978-951-888-512-5 Ovh 99 €

Malk, Per-Olof

JEESUKSEN JÄÄHYVÄISRUKOUS Johannes 17 Jeesus rukoilee omiensa puolesta ennen vangitsemistaan. Rukousta, joka on talletettuna Johanneksen evankeliumissa, kutsutaan siksi myös Jeesuksen ylimmäispapilliseksi rukoukseksi. Jeesus, seurakunnan Paimen ja Ylipappi, rukoilee siinä myös meidän puolestamme. Tunnetun raamattuopettajan syvällistä, pääsiäisen viettoon hiljentävää pohdintaa. ISBN 978-951-619-528-8 Ovh 23 € Ilmestyy maaliskuussa 2010 Kustannus Oy Uusi Tie


Norvanto, Jukka

Avoimen lähteen äärellä Sakarjan kirja Sakarja oli näkyjen mies, mietiskelijä. Masennuksen päivinä hän kurkotti messiaanisen ajan ihanuuteen. Sakarjalla onkin enemmän messiasennustuksia kuin kellään toisella pienistä profeetoista. Hän kutsui kansaansa ja myös meitä avoimen Kristus-lähteen äärelle. Noin 200 sivua. ISBN 978-951-888-515-6 Ovh 17,90 € Ilmestyy tammikuussa 2010 Perussanoma Oy

Norvanto, Jukka

Norvanto, Jukka

Tuomioita ja lohdutusta Miika ja Nahum

Ylistystä ja murhetta Habakuk, Sefanja ja Haggai

Herran sana Vanhan testamentin pienten profeettojen kautta sisältää jykevää ja karua tuomion sanomaa. Mutta se avaa myös lohdutusta tuomioiden alla nöyrtyneille. Kaikilta pieniltä profeetoilta löytyy myös messiaaninen viesti, tunnetuimpana ehkä Miikan profetia Betlehemistä syntyvästä hallitsijasta. Noin 200 sivua.

Jumala johtaa maailmanhistorian tapahtumia. Rangaistus Juudan kansan epäjumalanpalveluksesta tulee babylonialaisten kautta. Synkästi alkanut Habakukin kirja päättyy silti ylistyslauluun. Sefanja kuvaa tummin värein Jumalan rakkauden kääntöpuolta, pyhyyttä. Haggai puolestaan kokee murhetta, mutta myös pääsee iloitsemaan temppelin uudelleen käyttöön ottamisesta. Noin 200 sivua. ISBN 978-951-888-528-6 Ovh 17,90 € Ilmestyy maaliskuussa 2010 Perussanoma Oy

ISBN 978-951-888-518-7 Ovh 17,90 € Ilmestyy maaliskuussa 2010 Perussanoma Oy


Kirjatiimin kevätesite 8|9

Norvanto, Jukka

Ensimmäinen ja viimeinen Ilmestyskirja 1-10 Jeesus Kristus tulee takaisin! Se on Ilmestyskirjan tärkein viesti. Jeesus oli mukana jo luomisessa, hän hallitsee maailmankaikkeutta, ja hänen paluunsa päättää tämän maailmanajan. Johanneksen ilmestys on kirjoitettu uskon vahvistamiseksi erityisesti vainojen aikana. Noin 200 sivua. ISBN 978-951-888-529-3 Ovh 17,90 € Ilmestyy toukokuussa 2010 Perussanoma Oy

Norvanto, Jukka

Päämäärä näkyy Ilmestyskirja 11-22 Ilmestyskirja kiehtoo ja pelottaa. Sisältäähän se runsaasti outoja näkyjä, petoja, kosmisia taisteluita sekä lopullisen tuomion. Loppuhuipennuksena on kuitenkin kuvia ikuisuudesta, uusista taivaista ja uudesta maasta, josta kaikki paha on poistettu. Noin 200 sivua. ISBN 978-951-888-555-2 Ovh 17,90 € Ilmestyy toukokuussa 2010 Perussanoma Oy

Norvanto, Jukka

Tahtoisin lukea Raamattua Pieni opas avuksi Raamatun lukemiseen. Kirjoittaja käsittelee mm. seuraavia aiheita: Millaisia kysymyksiä kulloinkin tutkittavalle raamatunkohdalle olisi hyvä esittää? Miksi Raamattua kannattaa tutkia ja mihin sitä tarvitaan? Sopii Raamatun väliin. Pirita Norvannon mustavalkokuvitus. Noin 50 sivua. ISBN 978-951-888-519-4 Ovh 5 € Ilmestyy helmikuussa 2010 Perussanoma Oy

Jukka Norvanto Sotkamolainen pastori, teol. lis. Jukka Norvanto (s. 1957) on hyvän vastaanoton saanut radioraamattukoulun opettaja. Ennen radiopastorityötään hän on toiminut Ruotsissa seurakuntatyössä ja opettajana sekä Suomen Raamattuopiston kurssikeskus Vuokatinrannan johtajana 1988-1996. Raamattu elämään –kirjasarjassa radioraamattukoulun luennot on muokattu lukijaystävälliseen kirjalliseen asuun. Sarjassa on ilmestynyt 50 kirjaa.


www.bible.fi

-

markkinoiden laajin raamattuvalikoima

Raamattuvalikoiman

huiput

Pipliaseura

Kuvitettu Uusi Testamentti Laadukkaan aikakauslehden ulkoasu ja näyttävät kuvat sitovat Raamatun tekstin tähän päivään. isbn 9789515774262 28 €

Apokryfiraamattu 92 –käännös. Saatavana vihdoinkin Raamattu Apokryfikirjoilla (deuterokanoniset kirjat). Tyylikäs kansimateriaali on taipuisa ja vihreän hohtava. Teksti jakeittain. Koko 122 x 180 mm. isbn 9789515774316 26 €

Uusi testamentti ja psalmit Ekohenkinen Uusi testamentti ja psalmit sopii lahjakirjaksi.

Trendikäs kuvakansi. Sopii lahjakirjaksi. Koko 15x18 cm. Isbn 9789515774286

Odotettu uutuus

12,90 €

Isotekstinen Raamattu Kaunis vaalea nahkajäljitelmäkansi on kestävää materiaalia. isbn 9789515774293 25 €

Ääniraamattu Mp3

Iso teksti, kaksi lukunauhaa

Raamattu valmiiksi ladattuna muistitikulle on kuin koru. Usb-muisti, jolla lähes 2 Gt tilaa omille tiedostoille. isbn 9789525776980

Saatavana myös meiltä.

69 €

Suomen Pipliaseura | PL 54 |

00241 HELSINKI | puh 010 838 6520 | www.bible.fi Saatavana kaikista kirjakaupoista.


Kirjatiimin kevätesite 10|11

101 VINKKIÄ

Mikko Goes To Heaven

Tuovinen, Leena (teksti) Tuovinen, Pentti (kuvat)

Luovia ideoita ja käytännön neuvoja avioliiton arkeen. Kaunis lahjakirja, ruusunpunainen painatus. 978-951-619-493-9 18 € Kustannus Oy Uusi Tie

AURINGON MAAT -CD Toinen painos. UTCD 7048 15 € Kustannus Oy Uusi Tie

HEPOKATTI HEINÄKÄISEN NIITTYKONSERTTI

Välimäki, Johanna

Vähäsarja, Juha

Auvinen, Juha Norvanto, Jukka

AHISTAA! – Mistä apu nuoren ahdistukseen?

Nuoren puhetta nuorelle, kuinka selvitä tämän ajan paineiden keskellä? 978-951-619-507-3 15 € Kustannus Oy Uusi Tie

AVARA KUIN TAIVAS

978-951-888-458-6 Hartauskirjan hurskaiden joukon heikoimmalle lenkille. Tarjoushinta 10 € Perussanoma Oy

Falk, Sonja (teksti) Kanervisto, Pirkko (kuvitus)

Eskola, Timo

Lohdutuksen sanoja avuksi surun kohdanneelle. 951-619-506-6 19,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Kristinuskon perustotuuksien murtamisyrityksien paljastus. 951-619-435-4 Tarjoushinta 2 € Kustannus Oy Uusi Tie

AIKA LOHDUTUKSELLE

Nummela, Leif

ALKAEN MOOSEKSESTA – JEESUS JOKAISESSA VANHAN TESTAMENTIN KIRJASSA VT:n kirjat yksi kerrallaan. 978-951-619-504-2 24,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Eskola, Timo

ANTIKRISTUKSEN APOSTOLIT

Analyysia aikamme hengellis– teologisesta suunnasta. 951-888-414-5 Tarjoushinta 5 € Perussanoma Oy

Rainerma, Keijo

ARVOMME – AARTEEMME

DA VINCI -KOODI JA KÄTKETTY VIISAUS

Heiskanen, Sinikka Lehtimäki, Asta

DONKIN PUUHAKIRJA

Donkki-aasin hauskimmat tehtävät kouluikäisille. 978-951-619-500-4 7,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Carswell, Jonathan Wright, Joanna

EN TAHDO KOSTOA – SUSANNE GESKEN TARINA Keitä ovat tämän päivän marttyyrit? 951-619-511-0 Tarjoushinta 10 € Kustannus Oy Uusi Tie

Timo Eskola analysoi, mistä kohupappien radikaalit lausumat nousevat. 951-888-397-1 Tarjoushinta 5 € Perussanoma Oy

Moriuchi, Mique (kuvitus) Falk, Sonja (toimittanut)

HYVÄN YÖN RUKOUKSET Nelivärikuvitus. Pehmustetut kovat kannet, kimallefoliointi. 978-951-619-496-0 12,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Rainerma, Keijo – Falk, Mika

HYVÄ KYSYMYS! -DVD

Keskusteluohjelma uskon ja elämän kysymyksistä. 1. tuotantokausi. JAKSOT 1–12 (UTDVD 7052) 19 € Kustannus Oy Uusi Tie JAKSOT 13–24 (UTDVD 7053) 19 € Kustannus Oy Uusi Tie

Ojanen, Markku

HYVÄ, PAHA IHMINEN

Professori Markku Ojanen tarttuu ihmisen perimmäiseen olemukseen. 951-888-424-2 Tarjoushinta 10 € Perussanoma Oy

Jumalan apua ja johdatusta. 951-619-431-1 Tarjoushinta 5 € Kustannus Oy Uusi Tie

Junkkaala, Eero

ATEISTIT ALTTARILLA

Radiolähetysjärjestön työntekijät kertovat kokemuksistaan. 978-951-888-475-3 25 € Perussanoma Oy

Kirja edesmenneestä lähetysjohtajasta Juhani Lindgrenistä. 978-951-888-442-5 25 € Perussanoma Oy

Eskola, Timo

Eskola, Timo

HORISONTIN TAAKSE

Sariola, Jukka

EVANKELIUMI ENSIN

Mitä ovat tämän päivän ateismin käyttämät perusteet? 978-951-619-522-6 24,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

951-619-509-7 15,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Korhonen, Matti (toim.) Lindgren, Juhani

Pidetyn paimenen sydämenpuhetta uskon kalleimmista aarteista. 978-951-619-471-7 21,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Ateismin sietämätön keveys

Ihastuttava runokirja lapsille.

FAKTAA VAI FIKTIOTA?

Mitä arkeologia kertoo Raamatun historiallisuudesta. 951-619-441-9 Tarjoushinta 7,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Tolamo, Marja-Terttu Waris, Pirjo (kuvitus) Nurmi, Mikko (koonnut)

HELMET

Hengellisistä lauluista tuttuja runoja. Kaunis nelivärikuvitus. 978-951-888-496-8 20 € Perussanoma Oy

HÄN VAHVISTAA MINUN ASKELEENI

Hallesby, Ole

HÄNEN SIIPIENSÄ SUOJASSA

Mitä tarkoittaa, että Jumalaa on samalla kertaa pelättävä ja rakastava? 978-951-888-449-4 Tarjoushinta 6 € Perussanoma Oy

Junkkaala, Eero

IHANAT NAISET

Esseitä Raamatun naisista. 978-951-888-472-2 24 € Perussanoma Oy


Janatuinen, Mailis

IHMISEN KÄYTTÖOHJEET

Pokkaripainos paljon kysytystä käskyjen selitysteoksesta. 978-951-888-436-4 Tarjoushinta 8 € Perussanoma Oy

Kataja, Heini

ILMASSA ILOA

Ollilainen, Vesa

Jeesuksen vertaukset Tutkija avaa Jeesuksen tunnetuimpia vertauksia ja historiallisia taustoja 978-951-619-519-6 24,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Hiltunen, Petri

KUIN SALAMAN LEIMAHDUS

Teol.tri Petri Hiltunen pohtii sitä, miten Jeesuksen paluu tapahtuu. 978-951-888-437-1 Tarjoushinta 5 € Perussanoma Oy

Järvirova, Aila Hook, Rickhard & Francis

Leppänen, Seija ja Sakari & Silventoinen, Helka ja Markku

Evankeliumien kertomukset Jeesuksesta. Nelivärikuvitus. 978-951-619-492-2 Tarjoushinta 15 € (norm.25 € ) Kustannus Oy Uusi Tie

Ihmissuhdetyön konkarit tiivistävät keskeiset havainnot hyvän kumppanuuden perustasta.

Kanttorin kirpeitä ja koskettavia kotirunoja. Värikuvitus. 951-888-368-8 18 € Perussanoma Oy

JEESUS LASTEN YSTÄVÄ

IHMISET VANHASSA TESTAMENTISSA

Bailey, Kenneth E.

Kinnunen, Saara

Ulottuvuuksia mm. Jeesuksen sukujuurista, Vuorisaarnasta ja rukouselämästä. 951-888-459-3 32 € Perussanoma Oy

Kokenut perheterapeutti ja kirjailija pohtii kodin tyhjenemistä lasten lähtiessä maailmalle. 951-888-423-4 Tarjoushinta 10 € Perussanoma Oy

Lindgren, Juhani

Tommi Kalenius

Mikko Goes To Heaven

Lähetysjohtaja ja teologian tohtori selittää Paavalin Filipissä kirjoittamaa kirjettä. 951-888-374-2 Tarjoushinta 5 € Perussanoma Oy

Laulaja-lauluntekijä Tommi Kaleniuksen uusin sooloalbumi muotoutuu tyyliltään akustisesta folkista poppiin. MSGCD-01 22 € Message

Toinen painos. UTCD 7047 15 € Kustannus Oy Uusi Tie

Tarrakirja 951-619-453-2 Tarjoushinta 4 € Kustannus Oy Uusi Tie

ILON LÄHTEELLÄ

JEESUS LÄHI-IDÄN ASUKKAAN SILMIN

JÄLJET-CD

Kumppanina kurkihirren alla

978-951-619-331-4 21,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

KUN PESÄ TYHJENEE

KUU-CD

Ranta, Erkki

Santala, Risto

Koski, Kylli

Apostolien teot jatkavat Uudessa testamentissa siitä, mihin evankeliumit lopettavat. 978-951-888-432-6 Tarjoushinta 9 € Perussanoma Oy

Juutalaisten ja kristittyjen käsityksistä Jeesuksen persoonasta. 978-951-888-466-1 Tarjous 8 € Perussanoma Oy

Kylli-täti piirtää ja kertoo enkeleistä. 951-619-141-X Tarjoushinta 4 € (norm.16,90 € ) Kustannus Oy Uusi Tie

ILOSANOMA YLI RAJOJEN

Soramies, Risto

ISLAM OVELLAMME Islamin synty, olemus ja haaste. 951-619-354-4 10 € Kustannus Oy Uusi Tie

Janatuinen, Mailis

JA HERRA OTTI

Janatuinen pohtii syvällisesti Jobin kirjan sanomaa. 978-951-888-460-9 19 € Perussanoma Oy

Janatuinen, Mailis

JA HERRA OTTI -ÄÄNIKIRJA Äänikirja sinulle, joka olet menettänyt sen, mitä ilman et uskonut voivasi elää. 951-888-487-6 19 € Perussanoma Oy

KENEN TE SANOTTE MINUN OLEVAN?

KERTOMUS JEESUKSESTA Tarrakirja 978-951-619-476-2 7,50 € Kustannus Oy Uusi Tie

Vilja, Iiro & Heikkilä, Risto

Ja jumala loi tieteen... Kosmologia

Fysiikan dosentti ja teologian lisensiaatti pohtivat maailman syntyä tieteen ja uskonnon näkökulmista. 978-951-888-504-0 27 € Perussanoma Oy

KYLLI-TÄDIN ENKELIKIRJA

Hiltunen, Paavo

LAIN JA EVANKELIUMIN MIES

Hovioikeudenneuvos Paavo Hiltusen värikäs ja monivaiheinen omaelämänkerta. 978-951-619-489-2 28 € Kustannus Oy Uusi Tie

Stott, John

LINNUT OPETTAJAMME

Mitä linnut opettavat meille uskosta ja elämänhallinnasta? Nelivärikuvitus. 978-951-619-461-8 28 € Kustannus Oy Uusi Tie

Heikkinen, Jouko

Riikonen, Teuvo V.

Raskaan surutyön läpikäynyt kirjoittaja kutsuu lukijaa matkalle lohdutuksen lähteille. 978-951-888-441-8 25 € Perussanoma Oy

Johdatus kirkolliseen satiiriin. 951-619-417-6 Tarjoushinta 2 € Kustannus Oy Uusi Tie

KUIN LINTU PESÄKOLOSSA

LIPPA SILMILLE JA LIUKUUN


Kirjatiimin kevätesite 12|13

Pitkänen, Seija

Gustavsson, Stefan

Kirja parisuhteiden odotuksista ja kaikesta siitä mitä parisuhteessa on ennen pitkää kohdattava. 978-951-888-506-4 19 € Perussanoma Oy

Käsitellään mm. pahan ongelma ja uskon ja tieteen suhde. Uudistettu painos. 978-915-619-466-3 Tarjoushinta 6,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

lunttilappuja parisuhteeseen

MIHIN USKOMME PERUSTUU?

Valen-Sendstad, Olav

OLENKO KRISTITTY? 978-951-888-470-8 12 € Perussanoma Oy

Lehtimäki, Asta

Myllärinen, Sanna (toim.)

Brosché, Fredrik

Ssarjakuva Afrikassa kasvaneen lähetyslapsen paluusta Suomeen. 978-951-619-501-1 12,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Polttavia kysymyksiä Raamatusta ja uskosta. Vastaajina tunnettuja raamatunopettajia. 978-951-619-472-4 Tarjoushinta 3,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Kirja valottaa ihmisen psyykkisen ja fyysisen olemuksen vuorovaikutusta ja kokonaisuutta. 951-888-382-3 Tarjoushinta 15 € Perussanoma Oy

Junkkaala, Eero

Junkkaala, Timo

Ijäs, Kirsti

Tässä kirjassa tehdään matkaa Raamattuun tunnettujen sanontojen kautta. ISBN-13 978-951-888-433-3 Tarjoushinta 4 € Perussanoma Oy

Voidaanko evankeliumeihin luottaa? 951-888-425-0 24 € Perussanoma Oy

Perheneuvoja kirjoittaa lämpimästi ja arkisesti naisen elämästä naiselle. 978-951-888-476-0 19 € Perussanoma Oy

Mäkelä, Raimo

Junkkaala, Eero

MAIJA-KAISA – MATKALAUKKULAPSI

MANNAA TAIVAASTA!

Lindskoog, Kathryn

MATKA NARNIAAN

C.S. Lewis -asiantuntija taustoittaa Narnia-sarjaa. Tarjoushinta 3 € Perussanoma Oy

MITÄ IHMETTÄ?

MITÄ TIEDÄMME JEESUKSESTA

MURTUNUTTA HÄN EI MUSERRA

Raimo Mäkelä pohtii terveen ja sairaan hengellisyyden rajalinjaa. 951-888-413-7 Tarjoushinta 3 € Perussanoma Oy

Viitanen, Miina

Mäkelä, Raimo

Mitä tuntemuksia länsimaalainen nuori nainen käy läpi muuttaessaan uuteen, vieraaseen kulttuuriin? 978-951-619-469-4 Tarjoushinta 3,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Esiteltynä n. 50 luonnehäiriöiselle tyypillistä piirrettä. 951-888-351-3 16 € Perussanoma Oy

MATKALIPPU MORDVAAN

NAAMIONA TERVE MIELI

OLEN IHME

OLEN NAINEN

OLET VAPAA!

Uskon merkityksen pohdintaa. 951-619-380-3 10 € Kustannus Oy Uusi Tie

Ojanen, Markku

Onnellisuusprofessorin päiväkirja Uusia näkökulmia tutusta ja aina kiinnostavasta aiheesta. 978-951-888-503-3 29 € Perussanoma Oy

Piittala, Hanna-Leena & Mika

Alajoki, Pirjo

Värikäs kirja lapsiperheen pitkästä Egyptin matkasta ja matkavalmisteluista. 978-951-619-442-7 15,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Feminismin juuret ja vaikutus. 951-619-434-6 Tarjoushinta 6,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Uusmies, Hannu

Kekäle, Jari – Murto, Esko

Junkkaala, Timo

Miehen suoraa puhetta miehelle asioista, joista miehet eivät yleensä puhu. 978-951-619-470-0 Tarjoushinta 3,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Mistä on kysymys? 8 951-619-439-7 Tarjoushinta 2 € Kustannus Oy Uusi Tie

Elämäkerta julistajasta ja kirkosta eronneesta dogmatiikan professorista. 951-888-366-1 25 € Perussanoma Oy

MEIDÄN PERHE MATKUSTAA

MIEHEN MATKA

NAISEUS VEDENJAKAJALLA

NARNIA TODELLISUUDEN PEILINÄ

Junkkaala Eero

Kaartinen, Leena

Pidetyn puhujan leppoisaa ja syvällistä kerrontaa miehen vanhenemisesta. 978-951-619-519-6 24,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Lääkäri Leena Kaartisen koskettava kirja Afganistanin Hasara-heimon keskeltä. 978-951-888-453-1 25 € Perussanoma Oy

Mies tässä iässä

NÄKEMIIN HASARAMAA!

Rajamäki, Johanna Kanervisto, Pirkko

ONNEN JA KIVUN KYYNELEITÄ

Lahjakirjassa raikkaita runoja ja upeita valokuvia. 978-951-619-479-3 Tarjoushinta 5,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

OSMO TIILILÄ – PROTESTANTTI

Haverinen, Soili Janatuinen, Mailis

PAIMENUUS, IHMISARVO JA SUKUPUOLI Mistä on kysymys? –sarja 978-951-619-473-1 14 € Kustannus Oy Uusi Tie


Piiroinen, Esko – Wiklund, Jan

PAPPI VAI LÄÄKÄRI

Livio, Hanna-Leena (toim.) Livio, Viivi (kuvitus)

Langi, Tom & Maikki

SINUN MUUREILLESI, JERUSALEM

Millainen vaikutus sielun hyvinvoinnilla on terveyteemme? 978-951-888-452-4 Tarjoushinta 5 € Perussanoma Oy

pysytään yhdessä avioliittotarinoita

Kekäle, Jari & Päivi Salo, Matti & Satu

Huhtaniemi, Leena

Grandhagen, Egil

Nimi- ja syntymäpäiväkirja. 951-619-413-3 21 € Kustannus Oy Uusi Tie

Evankeliumi selkeästi. 951-619-440-0 Tarjoushinta 3,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

PARISUHTEEN AJOKOULU Keinoja parisuhteen syventämiseen ja tietoiseen kehittämiseen. 978-951-888-461-6 20 € Perussanoma Oy

Elämänmakuisia tarinoita tavallisista avioliitoista. 978-951-888-491-3 20 € Perussanoma Oy

PÄIVÄN VÄLÄHDYKSIÄ

Israel kuvin ja sanoin. 951-619-457-3 Tarjoushinta 8,50 € Kustannus Oy Uusi Tie

SINÄ OLET ARVOKAS

Saarnivaara, Uuras

Nummela, Leif

Valkama, Pirkko

Tunnetun JKR-raamatunkäännöksen tekijän minidogmatiikka. 978-951-619-488-5 Tarjoushinta 5,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Raamatun kirjoja yhdistävä juoni. 951-619-460-5 19,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

1. Moos. 12–50. Jumala aloittaa pelastussuunnitelmansa toteuttamisen. 978-951-619-502-8 24,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

PELASTUS JA PYHITYS LUTHERIN MUKAAN

Freus, Zbigniew (kuvitus) Palmgren, Pulmu (teksti)

PERHEEN KUVARAAMATTU

Palkittu teos. Raamatun kertomukset koko Perheelle. 978-951-619-481-6 Tarjoushinta 20 € (norm.36,80 € ) Kustannus Oy Uusi Tie

Santala Risto

Pieni astia pyhässä maassa

Kirja nuoren isän ja äidin surutyöstä heidän luovuttaessaan lastansa Pyhän maan kätköön. 978-951-888-495-1 15 € Perussanoma Oy

Mazali, Gustavo

PIENI PALAPELIRAAMATTU Raamattuaiheisia palapelejä. 951-619-436-2 Tarjoushinta 6,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

RAAMATUN PUNAINEN LANKA

SIUNAUS KAIKILLE KANSOILLE

Björkström, Aune-Inkeri

Kallio, Pertti – Itkonen, Pekka

Voiko hyväksikäytöstä selvitä? 978-951-619-508-0 24,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Monille rakkaista Sinisen laulukirjan lauluista ilmestyi kolmas äänite. PSCD-26 Tarjoushinta 9 € Perussanoma Oy

rikotut rajat

Rainerma, Keijo

SANA PÄIVÄÄSI

Sananpaikka ja lyhyt selitys vuoden jokaiselle päivälle. 978-951-619-503-5 28 € Kustannus Oy Uusi Tie

Janatuinen, Mailis

SANKAREITA JA PELKUREITA

Kirjassa esitellään Raamatun miehiä Aadamista Pietariin. 978-951-888-435-7 24 € Perussanoma Oy

SUA KOHTI HERRANI -CD

Puonti, Ari

Suhteesta siunaukseen

Homoseksuaalinen elämäntapa ja kristilliset arvot 978-951-619-523-3 14 € Kustannus Oy Uusi Tie

Dowley, Tim (toimittanut) Takkula, Kai (suomentanut)

SUURI RAAMATTUTIETO

Laaja, monipuolinen, värikäs ja luotettava johdatus Raamatun maailmaan. 951-888-443-2 35 € Perussanoma Oy

Dowley, Tim

Saarnivaara, Uuras

Mäkelä, Raimo

Lapsille luova mahdollisuus kehittää piirustustaitojaan Raamatun kertomusten avulla. 978-951-888-498-2 18 € Perussanoma Oy

Tohtori Saarnivaara kertoo elämästään, heräämisestään ja raamattunäkemyksestään. UTCD 7050 Ovh 5 € Kustannus Oy Uusi Tie

Kuinka elää vihan ja pelkojen maailmassa joutumatta niiden kurimukseen? 978-951-888-450-0 Tarjoushinta 7 € Perussanoma Oy

Salo, Mia

Ahvenjärvi, Jaana & Sauli

Mistä on kysymys? 9 951-619-459-1 10 € Kustannus Oy Uusi tie

UTCD-7046 20 € Kustannus Oy Uusi Tie

piirtäiskö raamatun eläimiä

PSYYKKINEN TERVEYS JA SYNNINTUNTO

SEITSEMÄN MEREN KYNTÄJÄ -CD

SINUN KANSSASI HUOMISEEN -CD

TERVE MIELI – TERVE USKO

Rosenius, Carl Olof

TIE RAUHAAN

Tie rauhaan on usko Kristukseen, eivät omat aikaansaannokset. 951-888-483-8 24 € Perussanoma Oy


Kirjatiimin kevätesite 14|15

Luther, Martti

Ahvenjärvi, Sauli

Vironhovi, Marjut

Lutheria nykysuomeksi. Päivän sana –tyyppinen kirja, lukunauha. 978-951-888-505-7 28 € Perussanoma Oy

Lauluja miehen elämästä. UTCD 7049 20 € Kustannus Oy Uusi Tie

951-619-430-3 Tarjoushinta 2 € Kustannus Oy Uusi Tie

tienviittoja

TÄTÄ ELÄMÄÄ -CD

Thoene, Bodie & Brock

Puolimatka, Tapio

Siion-kronikan ensimmäinen osa uusintapainoksena. 978-951-888-484-5 19 € Perussanoma Oy

Uusi painos kysytysyä, uskon ja tieteen suhdetta käsittelevän trilogian ensimmäisestä osasta. 978-951-619-520-2 29 € Kustannus Oy Uusi Tie

toivon portit

usko, tieto ja myytit

VALHE – FAKTAA USKOMUSHOIDOISTA

Engelsviken, Tormod

VAPAAKSI PAHOLAISEN VALLASTA 978-951-888-471-5 10 € Perussanoma Oy

Tiusanen, Pia (toimittanut)

Andersen, Öivind

Ajankohtaisia artikkeleita Luvatusta maasta. Useita kirjoittajia. 978-951-619-493-1 Tarjoushinta 5,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Roomalaiskirje 1–8. Miten voin pelastua? Mitä laki vaatii meiltä? Mitä on evankeliumi? 978-951-619-474-8 24,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

VIISAUDEN LÄHTEILLÄ LUTHERIN SEURASSA

Liljeqvist, Matti

Eskelinen, Pekka

Mäkeläinen, Jaakko (koonnut)

Miten suhtautua Jehovan todistajiin ja mormoneihin? 951-888-371-8 Tarjoushinta 4 € Perussanoma Oy

Sanomaltaan rikkas Heprealaiskirjeen kansantajuisesti ja mielenkiintoisesti. 951-619-505-9 21,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

VIRVOITUKSEN LÄHTEILLÄ

Mäkelä, Raimo

Jokiranta, Liisi

Taival, Kaija Silventoinen, Arvo

Voiko ihmiskunta saavuttaa pysyvän rauhan? 978-951-888-474-6 12 € Perussanoma Oy

Esra ja Nehemia rohkaisevat kansaa rakentamaan Jerusalemin temppelin uudelleen. 951-619-510-3 24,90 € Kustannus Oy Uusi TIe

TOIVOSI TÄNÄÄN, ISRAEL

TORNI JA TEMPPELI

TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA

Bailey, Kenneth

TUHJAALAJPOIKIEN PALUU

Lähi-idän tuntijan kirja herättää tutut Raamatun kertomukset eloon. 951-888-358-0 Tarjoushinta 5 € Perussanoma Oy

USKOSTA USKOON

VAPAHTAJA VELJENÄ

VASTUSTUKSESTA HUOLIMATTA

Ranta, Erkki - Viherkanto, Mari (kuvitus)

viesti vuorilta 978-951-888-494-4 32,90 € Perussanoma Oy

Morgner, Ckristoph

Mustonen, Ilmari

Rakentavaa ja kriittistä pohdintaa karismaattisuudesta. 951-888-292-4 1€ Perussanoma Oy

Eeva ja Erik Barendsenin marttyyrikertomus 978-951-619-521-9 16 € Kustannus Oy Uusi Tie

TULTA JA TAPPURAA

Vuorilla kruunatut

Pitkänen, Seija Vilkniemi, Marja

Telemäki, Anna-Maria

Omaa suruaan läpikäyvä voi helposti samaistua Pitkäsen tekstiin. 978-951-888-478-4 21 € Perussanoma Oy

Seikkailut jatkuvat Filippiineillä ja Suomessa 951-619-419-2 Tarjoushinta 5,50 € Kustannus Oy Uusi Tie

TURVALLISESTI PERILLE

URPO & HILARY – TEHTÄVÄ HAMLET

Mäkeläinen, Jaakko (koonnut)

Lutherin sanoja siitä, mistä todellinen viisaus löytyy. 978-951-619-491-5 18,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Herättäjien sanomaa. 951-619-429-X Tarjoushinta 4,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

ÄIDIN SIUNAUS

Äidin rukoukset lastensa puolesta toivat siunauksen suvulle. 978-951-619-455-7 Tarjoushinta 5,90 € Kustannus Oy Uusi Tie


Pieper, Sophie – Corke, Estelle

Dowley–Smallman

PIENI RAAMATTUHETKI -SARJA

Suositut raamatunkertomukset mukavasti kerrottuina ja ihastuttavan värikkäästi kuvitettuina. JUMALA LUO MAAILMAN 978-951-619-482-3 7,30 € Kustannus Oy Uusi Tie

ENSIMMÄINEN JOULU 978-951-619-486-1 7,30 € Kustannus Oy Uusi Tie

JEESUS JA KALASTAJAT 978-951-619-483-0 7,30 € Kustannus Oy Uusi Tie

JEESUS JA IHME 978-951-619-484-7 7,30 € Kustannus Oy Uusi Tie

JEESUS PUHUU VUORELLA 978-951-619-485-4 7,30 € Kustannus Oy Uusi Tie

JEESUS JA PÄÄSIÄINEN 978-951-619-487-8 7,30 € Kustannus Oy Uusi Tie

MOOSES JA PRINSESSA 978-951-619-513-4 7,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

NOOA JA VEDENPAISUMUS 978-951-619-512-7 7,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

KADONNUT LAMMAS 978-951-619-517-2 7,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

JOONA JA SUURI KALA 978-951-619-515-8 7,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

SARJA RAAMATUN ELÄIMISTÄ

Neljä Raamatun tarinaa joihin eläimet liittyvät. AASI AUTTAA MIESTÄ 951-619-447-8 6,90 €  Tarjoushinta 2,90 € Kustannus Oy Uusi Tie ANKKA PELASTAA VAUVAN 951-619-445-1 6,90 €  Tarjoushinta 2,90 € Kustannus Oy Uusi Tie KORPPI RUOKKII ELIAN 951-619-446-X 6,90 €  Tarjoushinta 2,90 € Kustannus Oy Uusi Tie POSSU OPPII JAKAMAAN 951-619-444-3 6,90 €  Tarjoushinta 2,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Elstad, Gunnar

Gunnar Elstadin sielunhoidossa DANIEL JA LEIJONAT 978-951-619-516-5 7,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

DAAVID JA GOLJAT 978-951-619-514-1 7,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Norjalaisen psykologin ja teologin teokset avuksi vierellä kulkemiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen.

Yhteiselämän kiemurat

ISBN 978-951-888-520-0 25 € Ilmestyy toukokuussa 2010 Perussanoma Oy

Lucado, Max

KYLPYKIRJAT VAUVOILLE

Iloiset ja värikkäät kylpykirjat perheen pienimmille. LUOJAN LUOMAT ELÄIMET MAATILALLA 978-951-619-477-9 7,30 € Kustannus Oy Uusi Tie

KUVAKIRJAT

Max Lucadon kertomissa ja Sergio Martinezin kuvittamissa kertomuksissa Pumpinello oppii Eeli Puunveistäjältä elämän tärkeimmistä asioista.

SIELUNHOITO 951-888-482-1 Tarjoushinta 7 € Perussanoma Oy

SINÄ OLET TÄRKEÄ 978-951-888-467-8 Tarjoushinta 7 € Perussanoma Oy

TUNNE ITSESI – TUNNISTA TUNTEESI LUOJAN LUOMAT ELÄIMET MERESSÄ 978-951-619-478-6 7,30 € Kustannus Oy Uusi Tie

SINÄ OLET MINUN 978-951-888-485-2 15 € Perussanoma Oy

978-951-888-454-8 10 € Perussanoma Oy


Kirjatiimin kevätesite 16|17

Puolimatka, Tapio

USKO, TIEDE JA EVOLUUTIO

Miten jaksaa 150 vuotta täyttävä evoluutioteoria? 978-951-619-498-4 32 € Kustannus Oy Uusi Tie

Puolimatka, Tapio

Thoene, Bodie & Brock

ISRAEL -KRONIKKA

Suositussa romaani-sarjassa eletään Israelin valtion syntyhistorian kuohuvia vuosia. JERUSALEMIN SYDÄN Israel-kronikka 3 951-888-323-8 Tarjoushinta 3 € Perussanoma Oy

USKO, TIEDE JA RAAMATTU

Kestääkö Raamattu tieteellisen ja kriittisen tarkastelun? 978-951-619-467-0 32 € Kustannus Oy Uusi Tie

Puolimatka, Tapio

USKO, TIETO JA MYYTIT

JERUSALEMIN KIRJAKÄÄRÖT Israel-kronikka 4 951-888-328-9 Tarjoushinta 3 € Perussanoma Oy

Rainerma, Keijo

JOHANNES-SELITYSTEN SARJA

Johanneksen evankeliumin, Ilmestyskirjan ja Johanneksen kirjeiden selitykset. ELÄMÄN VALO 978-951-888-415-3 24 € Perussanoma Oy

TULEVAISUUS TIEDOSSA! 978-951-888-399-8 24 € Perussanoma Oy

Onko tiede todistanut, ettei Jumalaa ole olemassa? 978-951-619-520-2 29 € Kustannus Oy Uusi Tie RAKKAITA YSTÄVIÄ 978-951-888-447-0 Tarjoushinta 10 € Perussanoma Oy

AVAIN RAAMATTUUN -KIRJAT

Parry, Alan & Linda

PAHVISIVUISET KELLOKIRJAT

KARHUHERRAN RAAMATTUHETKI 951-619-432-X 16,90 € Tarjoushinta 5,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

KARHUHERRAN RUKOUSHETKI 951-619-433-8 16,90 € Tarjoushinta 5,90 € Kustannus Oy Uusi Tie

Eskelinen, Pekka AIKA LOPPUU Ilmestyskirja 951-619-368-4 22 € Hämäläinen, Seppo ARMOLAHJAT ARJESSA 951-619-367-6 23 € Sormunen, Jarmo HEIKOISSA VÄKEVÄ 2. Korinttolaiskirje 951-619-319-6 20,20 € Riikonen, Teuvo HETI MATKAAN Markuksen evankeliumi 951-619-311-0 20,20 € Kähkönen, Sakari ISRAELIN SALAISUUS Sakarjan kirja 951-619-378-1 10 €

Eskelinen, Pekka JEESUS VANHASSA TESTAMENTISSA 951-619-405-2 23,80 € Kähkönen, Sakari JOBIN KIRJAN TARKOITUS 951-619-428-1 23,80 € Eskelinen, Pekka JUMALAN SUUNNITELMA TOTEUTUU Jesajan kirja 951-619-437-0 23,80 € Eskelinen, Pekka KAIKELLA ON AIKANSA Saarnaajan kirja 978-951-619-465-6 21,80 € Sormunen, Jarmo KAIKESSA ENSIMMÄINEN Kolossalaiskirje 951-619-343-9 20,20 €

Nummela, Leif LASKETTU AIKA Tessalonikalaiskirjeet 951-619-310-2 20,20 € Eskelinen, Pekka LAULUN AIKA ON TULLUT Laulujen laulu 951-619-427-3 18,50 € Junkkaala, Eero LUVATUSSA MAASSA Tuomarien kirja 951-619-406-0 23,80 € Jokiranta, Liisi MAAILMAN KUULUISIN SAARNA Vuorisaarna 951-619-324-2 20,20 € Eskelinen, Pekka MAAILMANVALTOJEN NOUSU JA TUHO Danielin kirja 951-619-332-3 22,80 €

Valkama, Pirkko PARATIISISTA KARKOTETTU 1. Mooseksen kirja 1–11 951-619-392-7 22 € Jokiranta, Liisi SUDET TULEVAT Johanneksen kirjeet 951-619-369-2 22 € Pihkala, Jorma VAPAHTAJAN SYLISSÄ Johanneksen evankeliumi 951-619-309-9 20,20 € Jokiranta, Liisi VAPAUTEEN Galatalaiskirje 951-619-458-3 23,80 € Kustannus Oy Uusi Tie


Jukka Norvanto

RAAMATTU ELÄMÄÄN -SARJA ALUSSA... 888-238-X ARJEN VIISAUTTA 888-448-7 Avoimen lähteen äärellä 888-515-6 ELÄVIEN EVANKELIUMI 888-381-5 Ensimmäinen ja viimeinen 888-529-3 ERÄMAA OPETTI 888-313-0 HEDELMÄÄ KANTAVA USKO 888-468-5 HERRAN KÄRSIVÄ PALVELIJA 888-356-4 HERRAN PÄIVÄN ODOTUS 888-455-5 ILOITSE SITTENKIN 888-507-1 JAAKOBISTA JOOSEFIIN 888-243-6 JEESUS – MAAILMAN VALO 888-330-0 JEESUS ON ENEMMÄN 888-481-4 JEESUS - TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ 888-331-8 JESAJA - PROFEETTOJEN RUHTINAS 888-355-6

JUMALA PUHUU TOISIN 888-489-0 KAIKEN KESTÄVÄ RAKKAUS 888-465-4 KATUMUKSEN JA KIITOKSEN LAULUJA 888-370-X KETÄ KUMARRAT? 888-456-2 KUNINKAAN EVANKELIUMI 888-251-7 KUNINKAAN KÄRSIMYS 888-263-0 KUNINKAAN VALTAKUNTA 888-257-6 KYMMENEN KÄSKYÄ 888-280-0 KÖYHIEN EVANKELIUMI 888-380-7 LUVATTUUN MAAHAN 888-327-0 MASENTUNEEN JA ROHKAISTUN LAULUJA 888-376-9 MURROSAIKOJEN PROFEETTA 888-407-2 MUUKALAISET MATKALLA 888-417-X NOASTA ABRAHAMIIN 888-242-8 OIKEUS VIRRATKOON KUIN VESI 888-469-2

Thoene, Bodie & Brock OLKAA PYHÄT! 888-288-6 OPI HISTORIASTA 888-418-8 ORJUUDESTA VAPAUTEEN 888-276-2 PAIMENPOJASTA KUNINKAAKSI 888-339-4 PALJASTAVA RAKKAUS 888-490-6 PALVELIJAN EVANKELIUMI 888-269-X PINTAA SYVEMMÄLLE 888-508-8 PISTIN JA ARMO 888-440-1 Päämäärä näkyy 888-555-2 RAKENTAVAT JOHTAJAT 888-396-3 SALOMOSTA SIDKIAAN 888-390-4 SEURAKUNTA SYNTYY 888-286-X SINÄ, JOTA RAKASTAN 888-378-5 SIUNAUSTA SINULLE 888-309-2 SYVEMMÄLLE ELÄMÄÄN 888-301-7 SÄRKYNEEN SYDÄMEN PROFEETTA 888-480-7 TAISTELU VAPAUDESTA 888-477-7

TERVEESEEN USKOON 888-406-4 Tuomioita ja lohdutusta 888-518-7 USKON JALO KILPAILU 888-462-3 VAHVAT JA HEIKOT 888-430-2 YHDEKSI KANSAKSI 888-363-7 YKSIN USKOSTA 888-297-5 Ylistystä ja murhetta 888-528-6 17,90 €/kpl Perussanoma Oy

A.D. -KRONIKKA

Uuden testamentin lehdiltä tutut että fiktiiviset henkilöt herättävät eloon ajanlaskumme alun maailman. TOSI VALO A.D. -kronikka 1 978-951-888-361-0 Tarjoushinta 6 € Perussanoma Oy

PARANTAVA KOSKETUS A.D. -kronikka 2 951-888-369-6 Tarjoushinta 6 € Perussanoma Oy

HENKI JA ELÄMÄ A.D.-kronikka 3 951-888-383-1 Tarjoushinta 6 € Perussanoma Oy

AAMUN KOITTO A.D.-kronikka 4 978-951-888-405-6 Tarjoushinta 6 € Perussanoma Oy

SYDÄMEN SINETTI A.D.-kronikka 5 978-951-888-434-0 Tarjoushinta 6 € Perussanoma Oy

JUKKA NORVANNON MUITA KIRJOJA Tahtoisin lukea Raamattua 951-888-519-4 5 € Perussanoma Oy

SISÄLLE SANAAN – JOHDANNOT UUDEN TESTAMENTIN KIRJOIHIN 978-951-888-446-3 17 € Perussanoma Oy

AVAINJAKEET 978-951-888-473-9 Tarjoushinta 12 € Perussanoma Oy

ONNELLISTEN SAARI 951-888-429-3 Tarjoushinta 6 € Perussanoma Oy

TÄHDEN POIKA A.D. -Kronikka 6 978-951-888-463-0 28 € Perussanoma Oy

Kekäle, Jari – Kalenius, Tommi SISÄLLE SANAAN – JOHDANNOT VANHAN TESTAMENTIN KIRJOIHIN 978-951-888-445-6 17 € Perussanoma Oy

IHMEELLISESTI TEHTY

Psalmimessun laulut nuottikirjana ja CD:nä. Solisteina mm. Tommi Kalenius ja Maria Ylipää. NUOTTIKIRJA 978-951-888-427-2 15 € Perussanoma Oy

CD PS-CD 25 20 € Perussanoma Oy


KIRJA

KIRJAILIJA ISBN

101 vinkkiä

KUST.

OVH TILAUS

619-493-9

UT

18,00

Aamun ensimmäinen

Muroma, Urho

888-321-1

PS

2,50

Aamun koitto

Thoene, Bodie & Brock

888-405-6

PS

6,00

Aasi auttaa miestä

Dowley – Smallman

619-447-8

UT

2,90

Ahistaa

Välimäki, Johanna

619-507-3

UT

15,00

Aika lohdutukselle

Falk, Sonja – Kanervisto, Pirkko

619-506-6

UT

19,90

Aika loppuu

Eskelinen, Pekka

619-368-4

UT

22,00

Alkaen Mooseksesta

Nummela, Leif

619-504-2

UT

24,90

Alussa...

Norvanto, Jukka

888-238-X

PS

17,90

Ankka pelastaa vauvan

Dowley – Smallman

619-445-1

UT

2,90

Anteeksianto

Auvinen, Ville

888-501-9

PS

17,00

Antikristuksen apostolit

Eskola, Timo

888-414-5

PS

5,00

APOKRYFIT (TÄTÄ ON KRISTINUSKO-sarja)

Holmén, Tom

888-526-2

PS

17,00

Arjen viisautta

Norvanto, Jukka

888-448-7

PS

17,90

Armolahjat arjessa

Hämäläinen, Seppo

619-367-6

UT

23,00

Arpiniskainen mies

Vinje, Kari

888-401-3

PS

5,00

Arvomme – aarteemme

Rainerma, Keijo

619-471-7

UT

21,90

ATEISMIN HARHAT (HUMANITAS-sarja)

Hart, David Bentley

888-527-9

PS

32,00

Ateismin sietämätön keveys

Eskola, Timo

619-522-6

UT

24,90

Ateistit alttarilla

Eskola, Timo

888-397-1

PS

5,00

Auringon maat -CD

Mikko Goes To Heaven

UTCD-7048

UT

15,00

Avainjakeet

Norvanto, Jukka

888-473-9

PS

12,00

Avara kuin taivas

Vähäsarja, Juha

888-458-6

PS

10,00

Avioliiton ajo-ohjeita

Koskela, Jouni & Eija

888-385-8

PS

10,00

AVOIMEN LÄHTEEN ÄÄRELLÄ (SAKARJA)

Norvanto, Jukka

888-515-6

PS

17,90

619-514-1

UT

7,90

Daavid voittaa goljatin

619-516-5

UT

7,90

Da Vinci -koodi ja kätketty viisaus

Daniel ja leijonat Eskola, Timo

619-435-4

UT

2,00

Donkin puuhakirja

Heiskanen, Sinikka – Lehtimäki, Asta

619-500-4

UT

7,90

Eetu odottaa joulua

Kanerva, Marjaana

888-426-9

PS

5,00

Elämän valo

Rainerma, Keijo

888-415-3

PS

24,00

Elävien evankeliumi

Norvanto, Jukka

888-381-5

PS

17,90

Ensi askel Raamattuun

Taylor, Kenneth

888-392-0

PS

12,00

ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN (ILMESTYSKIRJA 1- 10)

Norvanto, Jukka

888-529-3

PS

17,90

Ensimmäinen joulu

Pieper, Sophie – Corke, Estelle

691-486-1

UT

7,30

En tahdo kostoa

Carswell, Jonathan

619-511-0

UT

10,00

Erämaa opetti

Norvanto, Jukka

888-313-0

PS

14,00

Evankeliumi ensin

Lindgren, Juhani

888-442-5

PS

25,00

Faktaa vai fiktiota?

Junkkaala, Eero

619-441-9

UT

7,90

Hedelmää kantava usko

Norvanto, Jukka

888-468-5

PS

17,90

MSGCD-02

PS

23,00

Gospel junior -cd: katson peiliin Gospel junior -laulut

888-493-7

PS

12,00

Gospel junior – laulut, sovitukset ja materiaalipakki

888-511-8

PS

79,00

888-512-5

PS

99,00

Heikoissa väkevä

Gospel junior plus -paketti Sormunen, Jarmo

619-319-6

UT

20,20

Helmet

Tolamo, Marja-Terttu – Waris, Pirjo

888-496-8

PS

20,00

Henki ja elämä

Thoene, Bodie & Brock

888-383-1

PS

6,00

Herran kärsivä palvelija

Norvanto, Jukka

888-356-4

PS

17,90

Herran päivän odotus

Norvanto, Jukka

888-455-5

PS

17,90

Herätys! – Herätyksen sukupolven tuntoja

Hakala – Mäkelä – Sumiala – Seppänen

888-373-4

PS

5,00

Hepokatti heinäkäisen niittykonsertti

Tuovinen Leena & Pentti

619-509-7

UT

15,90

Heti matkaan

Riikonen, Teuvo V.

619-311-0

UT

20,20

Hoiva Nalle

Parry, Alan & Linda

619-335-8

UT

6,40

Horisontin taakse

Auvinen, Juha – Norvanto, Jukka

888-475-3

PS

25,00

Hunaja Nalle

Parry, Alan & Linda

619-334-X

UT

6,40

Hyvän yön rukoukset

Moriuchi, Mique

619-496-0

UT

12,90

Hyvä, paha, ihminen

Ojanen, Markku

888-424-2

PS

10,00

Hän vahvistaa minun askeleeni

Sariola, Jukka

619-431-1

UT

5,00


KIRJA

KIRJAILIJA ISBN

Hänen siipiensä suojassa

Hallesby, Ole

888-449-4

PS

6,00

Ihanat naiset

Junkkaala, Eero

888-472-2

PS

24,00

Ihan totta

Perkiö, Pia

888-411-0

PS

3,00

Ihmeellisesti tehty, CD

Kalenius, Tommi – Kekäle, Jari

PSCD-25

PS

20,00

Ihmeellisesti tehty, nuottikirja

Kalenius, Tommi – Kekäle, Jari

888-463-0

PS

15,00

Ihmisen käyttöohjeet

Janatuinen, Mailis

888-436-6

PS

8,00

619-453-2

UT

4,00

Ihmiset Vanhassa testamentissa (tarrakirja)

KUST.

OVH TILAUS

Ihmisiä olemme

Ijäs, Kirsti

888-403-X

PS

5,00

Ilmassa iloa

Kataja–Kantola, Heini

888-368-8

PS

18,00

Iloa armosta

Norvanto, Jukka

888-402-9

PS

2,00

Iloitse sittenkin

Norvanto, Jukka

888-507-1

PS

17,90

Ilon lähteellä

Lindgren, Juhani

888-374-2

PS

5,00

Ilosanoma yli rajojen

Ranta, Erkki

888-432-6

PS

5,00

Iltavartio

Muroma, Urho

888-348-3

PS

2,50

Islam ovellamme

Soramies, Risto

619-354-4

UT

10,00

Israelin salaisuus

Kähkönen, Sakari

619-378-1

UT

10,00

Jaakobista Joosefiin

Norvanto, Jukka

888-243-6

PS

17,90

Ja herra otti -äänikirja

Janatuinen, Mailis

888-487-6

PS

19,00

Ja Herra otti

Janatuinen, Mailis

888-460-9

PS

19,00

Ja jumala loi tieteen... Kosmologia

Vilja, Iiro – Heikkilä, Risto

888-504-0

PS

27,00

JEESUKSEN JÄÄHYVÄISRUKOUS

Malk, Per-Olof

619-528-8

UT

23,00

Jeesuksen vertaukset

Ollilainen, Vesa

619-519-6

UT

24,90

Jeesus ja ihme

Pieper, Sophie – Corke, Estelle

619-484-7

UT

7,30

Jeesus ja kalastajat

Pieper, Sophie – Corke, Estelle

619-483-0

UT

7,30

Jeesus ja pääsiäinen

Pieper, Sophie – Corke, Estelle

619-487-8

UT

7,30

Jeesus lasten ystävä

Hook , Rickhard & Francis – Järvirova, Aila

619-492-2

UT

25,00

Jeesus lähi-idän asukkaan silmin

Bailey, Kenneth E.

888-459-3

PS

32,00

Jeesus – maailman valo

Norvanto, Jukka

888-330-0

PS

17,90

Jeesus on enemmän

Norvanto, Jukka

888-481-4

PS

17,90

Jeesus puhuu vuorella

Pieper, Sophie – Corke, Estelle

619-487-8

UT

7,30

Jeesus – tie, totuus ja elämä

Norvanto, Jukka

888-331-9

PS

17,90

Jeesus Vanhassa testamentissa

Eskelinen, Pekka

619-405-2

UT

17,90

Jerusalemin kirjakääröt

Thoene, Bodie

888-328-9

PS

3,00

Jerusalemin sydän

Thoene, Bodie

888-323-8

PS

3,00

Jesaja – profeettojen ruhtinas

Norvanto, Jukka

888-355-6

PS

17,90

Jobin kirjan tarkoitus

Kähkönen, Sakari

619-428-1

UT

23,80

619-515-8

UT

7,90

Joona ja suuri kala Jumala luo maailman

Pieper, Sophie – Corke, Estelle

619-461-8

UT

7,30

Jumala puhuu toisin

Norvanto, Jukka

888-489-0

PS

17,90

Jumala tekee ihmeitä

Öystese, Ole

888-333-5

PS

22,00

JUMALAN KATSEEN ALLA

Tiira, Mikko

619-529-5

UT

21,90

Jumalan suunnitelma toteutuu

Eskelinen, Pekka

619-437-0

UT

23,80

Jäljet CD

Kalenius, Tommi

MSGCD-01

PS

23,00

619-517-2

UT

7,90

Kadonnut lammas Kaikella on aikansa

Eskelinen, Pekka

619-465-6

UT

21,80

Kaiken kestävä rakkaus

Norvanto, Jukka

888-462-3

PS

17,90

Kaikessa ensimmäinen

Sormunen, Jarmo

619-343-9

UT

20,20

KAIKKIEN USKONTOJEN JUMALA

Hempelmann, Heinzpeter

888-523-1

PS

13,00

Kala

Mikko Goes To Heaven

UTCD-7044

UT

17,00

Kalliolle rakennettu

Alex – Mazali

619-426-5

UT

11,00

Karhuherran raamattuhetki

Parry, Alan & Linda

619-432-X

UT

5,90

Karhuherran rukoushetki

Parry, Alan & Linda

619-433-8

UT

5,90

Kasteen haudasta ehtoollisen juhlaan

Mäkelä, Raimo

888-307-6

PS

5,00

Katumuksen ja kiitoksen lauluja

Norvanto, Jukka

888-370-X

PS

17,90

Kenen te sanotte minun olevan?

Santala, Risto

888-466-1

PS

8,00

619-476-2

UT

7,50

Kertomus Jeesuksesta (tarrakirja) Ketä kumarrat?

Norvanto, Jukka

888-456-2

PS

17,90

Kokemuksia evankeliumin muutosvoimasta

Saarelma, Reino (toim.)

619-462-5

UT

20,00


KIRJA

KIRJAILIJA ISBN

Kolme hyvää vuotta

Auranen, Leena

619-468-7

UT

5,90

Korppi ruokkii Elian

Dowley – Smallman

619-446-X

UT

2,90

Kotiin CD

Ahvenjärvi, Sauli

UTCD-7043

UT

20,00

KOTIPOSTILLA

Vartiainen, Lauri & Vähäsarja, Juha

888-532-3

PS

28,00

Kristillinen elämä

Thurén, Lauri

888-502-6

PS

17,00

Kuin lintu pesäkolossa

Heikkinen, Jouko

888-441-8

PS

25,00

Kuin salaman leimahdus

Hiltunen, Petri

888-437-1

PS

5,00

Kumppanina kurkihirren alla

Leppänen, S. ja S. & Silventoinen H. ja M.

619-331-4

UT

21,90

Kun pesä tyhjenee

Kinnunen, Saara

888-423-4

PS

10,00

Kuninkaan evankeliumi

Norvanto, Jukka

888-251-7

PS

17,90

Kuninkaan kärsimys

Norvanto, Jukka

888-263-0

PS

17,90

Kuninkaan valtakunta

Norvanto, Jukka

888-257-6

PS

17,90

Kuolen, siis elän

Linkola, Antti

888-384-X

PS

3,00

Kuu -CD

Mikko Goes To Heaven

UTCD-7047

UT

15,00

Kylli-tädin enkelikirja

Koski, Kylli

619-141-X

UT

4,00

Kymmenen käskyä

Norvanto, Jukka

888-280-0

PS

17,90

Köyhien evankeliumi

Norvanto, Jukka

888-380-7

PS

17,90

Lain ja evankeliumin mies

Hiltunen, Paavo

619-489-2

UT

28,00

Laskettu aika

Nummela, Leif

619-310-2

UT

20,20

619-305-5

UT

32,00

LASTEN RAAMATTU

KUST.

OVH TILAUS

Laulun aika on tullut

Eskelinen, Pekka

619-427-3

UT

18,50

Linnut opettajamme

Stott, John

619-461-8

UT

28,00

Lippa silmille ja liukuun

Riikonen, Teuvo V.

619-417-6

UT

2,00

Lunttilappuja parisuhteeseen

Pitkänen, Seija

888-506-4

PS

19,00

619-477-9

UT

7,30

Luojan luomat eläimet maatilalla

619-478-6

UT

7,30

Luvattuun maahan

Luojan luomat eläimet meressä Norvanto, Jukka

888-327-0

PS

17,90

Luvatussa maassa

Junkkaala, Eero

619-406-0

UT

23,80

Maailma ja minä CD

Turvakytkin

PSCS-21

PS

9,00

Maailman kuuluisin saarna

Jokiranta, Liisi

619-324-2

UT

20,20

Maailman valtojen nousu ja tuho

Eskelinen, Pekka

619-332-3

UT

22,80

Maija-Kaisa – matkalaukkulapsi

Lehtimäki, Asta

619-501-1

UT

12,90

Mannaa taivaasta

Junkkaala, Eero

888-433-3

PS

4,00

Masentuneen ja rohkaistun lauluja

Norvanto, Jukka

888-376-9

PS

17,90

Matka Narniaan

Lindskoog, Kathryn

888-409-9

PS

3,00

Matkalippu Mordvaan

Viitanen, Miina

619-469-4

UT

3,90

Meidän perhe matkustaa

Piittala, Hanna-Leena & Mika

619-442-7

UT

15,90

Miehen matka

Uusmies, Hannu

619-470-0

UT

3,90

Mies tässä iässä

Junkkaala, Eero

619-518-9

UT

24,90

Mihin uskomme perustuu

Gustavsson, Stefan

619-466-3

UT

6,90

MINUN HOMOSEKSUAALIT YSTÄVÄNI

Ottosen, Espen

619-527-1

UT

18,00

Mitä ihmettä?

Myllärinen, Sanna (toim.)

619-472-4

UT

3,90

Mitä ovat apokryfikirjat?

Bokedahl, Tomas

619-490-8

UT

14,00

Mitä tiedämme Jeesuksesta

Junkkaala, Timo

888-425-0

PS

24,00

Mitä varten kirkko on?

Parvio, Eero

888-248-7

PS

5,00

619-513-4

UT

7,90

Mooses ja prinsessa Murrosaikojen profeetta

Norvanto, Jukka

888-407-2

PS

17,90

Murtunutta hän ei muserra

Mäkelä, Raimo

888-413-7

PS

3,00

Muukalaiset matkalla

Norvanto, Jukka

888-417-X

PS

17,90

Naamiona terve mieli

Mäkelä, Raimo

888-351-3

PS

16,00

Naiseus vedenjakajalla

Alajoki, Pirjo

619-434-6

UT

6,90

Narnia todellisuuden peilinä

Kekäle, Jari – Murto, Esko

619-439-7

UT

2,00

Niityn kukat ihanat

Karpo, Raita

UTCD-7045

UT

20,00

619-512-7

UT

7,90

Nooa ja vedenpaisumus Nooasta Abrahamiin

Norvanto, Jukka

888-242-8

PS

17,90

Näkemiin Hasaramaa!

Kaartinen, Leena

888-453-1

PS

17,90

Odota Jumalaa

Ankkuri & Ahvenjärvi, Sauli

UTCD-7042

UT

12,00

Oikeus virratkoon kuin vesi

Norvanto, Jukka

888-469-2

PS

17,90


KIRJA

KIRJAILIJA ISBN

KUST.

OVH TILAUS

Olen ihme

Brosché, Fredrik

888-382-3

PS

15,00

Olen nainen

Ijäs, Kirsti

888-476-0

PS

19,00

Olenko kristitty?

Valen-Sendstad, Olav

888-470-8

PS

12,00

Olet vapaa!

Junkkaala, Eero

619-380-3

UT

10,00

Olipa kerran laulu -nuottivihko

Kalenius, Tommi

888-412-9

PS

5,00

Olkaa pyhät!

Norvanto, Jukka

888-288-6

PS

17,90

Onnellisten saari

Norvanto, Jukka

888-429-3

PS

6,00

Onnellisuusprofessorin päiväkirja

Ojanen, Markku

888-503-3

PS

29,00

Onnen ja kivun kyyneleitä

Kanervisto, Pirkko

619-479-3

UT

5,90

Opi historiasta

Norvanto, Jukka

888-418-8

PS

17,90

Orjuudesta vapauteen

Norvanto, Jukka

888-276-2

PS

17,90

Osmo Tiililä - protestantti

Junkkaala, Timo

888-366-1

PS

15,00

Paimenpojasta kuninkaaksi

Norvanto, Jukka

888-339-4

PS

17,90

Paimenuus, ihmisarvo ja sukupuoli

Haverinen, Soili – Janatuinen, Mailis

619-473-1

UT

14,00

Paljastava rakkaus

Norvanto, Jukka

888-490-6

PS

17,90

Palvelijan evankeliumi

Norvanto, Jukka

888-269-X

PS

17,90

Pappi vai lääkäri

Piiroinen, Esko – Wiklund, Jan

888-452-4

PS

5,00

Parantava kosketus

Thoene, Bodie & Brock

888-369-6

PS

6,00

Paratiisista karkotettu

Valkama, Pirkko

619-392-7

UT

22,00

Parisuhteen ajokoulu

Kekäle, Jari & Päivi – Salo, Matti & Satu

888-461-6

PS

20,00

Pelastus ja pyhitys lutherin mukaan

Saarnivaara, Uuras

619-488-5

UT

5,90

Perheen kuvaraamattu

Freus, Zbigniew – Palmgren, Pulmu

619-481-6

UT

20,00

Pieni astia pyhässä maassa

Santala, Risto

888-495-1

PS

15,00

Pieni palapeliraamattu

Mazali

619-436-2

UT

6,90

Pintaa syvemmälle

Norvanto, Jukka

888-508-8

PS

17,90

Piirtäiskö raamatun eläimiä

Dowley, Tim

888-498-2

PS

18,00

PISTEESTÄ PISTEESEEN – VÄRITYS- JA TARRAKIRJA

David, J. & Smith, J.

888-509-5

PS

5,90

Pistin ja armo

Norvanto, Jukka

888-440-1

PS

17,90

Possu oppii jakamaan

Dowley – Smallman

619-444-3

UT

2,90

Psyykkinen terveys ja synnintunto

Salo, Mia

619-459-1

UT

10,00

Punertaa marjat pihlajan

Räty, Jouko

888-400-5

PS

3,00

Pysytään yhdessä

Livio, Hanna-Leena & Viivi

888-491-3

PS

24,90

Päivän välähdyksiä

Huhtaniemi, Leena

619-413-3

UT

21,00

PÄÄMÄÄRÄ NÄKYY (ILMESTYSKIRJA 11-22)

Norvanto, Jukka

888-555-2

PS

17,90

RAAMATUN HURJAT KERTOMUKSET

Doyle, Christopher – Goffe, Toni

888-556-9

PS

13,00

Raamatun punainen lanka

Nummela, Leif

619-460-5

UT

19,90

Rakentavat johtajat

Norvanto, Jukka

888-396-3

PS

17,90

Rakkaita ystäviä

Rainerma, Keijo

888-447-0

PS

10,00

Rikotut rajat

Björkström, Aune-Inkeri

619-508-0

UT

24,90

Salomosta Sidkiaan

Norvanto, Jukka

888-390-4

PS

17,90

Sana päivääsi

Rainerma, Keijo

619-503-5

UT

28,00

Sanan anna koskettaa!

Janatuinen, Mailis

888-408-0

PS

5,00

Sankareita ja pelkureita

Janatuinen, Mailis

888-435-7

PS

24,00

Seitsemän meren kyntäjä CD

Saarnivaara, Uuras

UTCD-7050

UT

5,00

Seurakunta syntyy

Norvanto, Jukka

888-286-X

PS

17,90

Sielunhoito

Elstad, Gunnar

888-482-1

PS

7,00

Simon Pietari

Gärtner, Bertil

888-410-2

PS

5,00

Sinun kanssasi huomiseen CD

Ahvenjärvi, Jaana & Sauli

UTCD-7046

UT

20,00

Sinun muureillesi, Jerusalem

Langi, Maikki & Tom

619-457-3

UT

8,50

Sinä olet arvokas

Grandhagen, Egil

619-440-0

UT

3,90

Sinä olet minun

Lucado, Max

888-485-2

PS

15,00

Sinä olet tärkeä

Lucado, Max

888-467-8

PS

7,00

Sinä, jota rakastan

Norvanto, Jukka

888-378-5

PS

17,90

Sisälle Sanaan – UT

Norvanto, Jukka

888-446-3

PS

17,00

Sisälle Sanaan – VT

Norvanto, Jukka

888-445-6

PS

17,00

Siunausta sinulle

Norvanto, Jukka

888-309-2

PS

17,90

Siunaus kaikille kansoille

Valkama, Pirkko

619-502-8

UT

24,90

Soi kiitoslaulumme CD

Välimäki, Pirkko & Terttu

PSCD-22

PS

18,00


KIRJA

KIRJAILIJA ISBN

KUST.

OVH TILAUS

SPOTTI VALOMERESSÄ

Morgan, Elisa

619-530-1

PS

18,00

Sua kohti Herrani CD

Kallio, Pertti – Itkonen, Pekka

PSCD-26

PS

9,00

Sudet tulevat

Jokiranta, Liisi

619-369-2

UT

22,00

Suhteesta siunaukseen

Puonti, Ari

UT

14,00

Suuri raamattutieto

Dowley, Tim – Takkula, Kai (suom.)

888-443-2

PS

35,00

SYDÄMEN HAAVA – NAISNARSISTIN MIESUHRI

Mäkelä, Raimo

888-516-3

PS

18,00

Synti

Lindqvist, Pekka

888-500-2

PS

17,00

Syvemmälle elämään

Norvanto, Jukka

888-301-7

PS

17,90

Särkymisen siunaus

Santala, Risto

888-230-4

PS

5,00

Särkyneen sydämen profeetta

Norvanto, Jukka

888-480-7

PS

17,90

TAHTOISIN LUKEA RAAMATTUA

Norvanto, Jukka

888-519-4

PS

5,00

Taistelu vapaudesta

Norvanto, Jukka

888-477-7

PS

17,90

Taivasta maan päällä

Vähäsarja, Juha

888-451-7

PS

3,00

Terve mieli – terve usko

Mäkelä, Raimo

888-450-0

PS

7,00

Terveeseen uskoon

Norvanto, Jukka

888-406-4

PS

17,90

TIEDEKESKUSTELUN AVOIMUUSKOE

Puolimatka, Tapio

619-524,0

UT

32,00

Tienviittoja

Luther, Martti

888-505-7

PS

28,00

Tie rauhaan

Rosenius, Carl Olof

888-483-8

PS

24,00

Toivon portit

Thoene, Bodie

888-484-5

PS

19,00

Toivon rakennuspuita

Vähäsarja, Juha

888-421-8

PS

2,00

Toivon välähdyksiä kyynelten keskellä

Mäkeläinen, Jaakko

619-394-3

UT

18,50

Toivosi tänään, Israel

Tiusanen Pia (toim.)

619-493-1

UT

5,90

Torni ja temppeli

Liljeqvist, Matti

888-371-8

PS

4,00

Tosi valo

Thoene, Brodie & Brock

888-361-0

PS

8,00

Tuhatvuotinen valtakunta

Mäkelä, Raimo

888-474-6

PS

12,00

Tuhlaajapoikien paluu

Bailey, Kenneth

888-358-0

PS

5,00

Tulevaisuus tiedossa

Rainerma, Keijo

888-399-8

PS

24,00

Tulta ja tappuraa

Morgner, Christoph

888-292-4

PS

1,00

Tunne itsesi – tunnista tunteesi

Elstad, Gunnar

888-454-8

PS

10,00

TUOMIOITA JA LOHDUTUSTA (MIIKA, NAHUM)

Norvanto, Jukka

888-518-7

PS

17,90

Turvallisesti perille

Pitkänen, Seija – Vilkniemi, Marja

888-478-4

PS

21,00

Tähden poika

Thoene, Bodie & Brock

888-463-0

PS

28,00

TÄMÄN RISTIN TÄHDEN TAPAN SINUT

Olson, Bruce

888-522-4

PS

17,00

Tätä elämää

Ahvenjärvi, Sauli

UTCD-7049

UT

20,00

Urpo & Hilary – tehtävä Hamlet

Telemäki, Anna-Maria

619-419-2

UT

5,50

Usko, tiede ja evoluutio

Puolimatka, Tapio

619-498-4

UT

32,00

Usko, tiede ja raamattu

Puolimatka, Tapio

619-467-0

UT

32,00

Usko, tieto ja myytit

Puolimatka, Tapio

619-520-2

UT

29,00

Uskon jalo kilpailu

Norvanto, Jukka

888-462-3

PS

17,90

Uskosta uskoon

Andersen, Öivind

619-474-8

UT

24,90

Uudelle ladulle, CD

Pro Fide

PSCD-23

PS

10,00

UUSI TESTAMENTTI (TÄTÄ ON KRISTINUSKO-sarja)

Kankaanniemi, Matti

888-525-5

PS

17,00

Uusi testamentti elämään

Välttilä, Orvokki

888-312-2

PS

2,00

Vahvat ja heikot

Norvanto, Jukka

888-430-2

PS

17,90

Valhe – faktaa uskomushoidoista

Vironhovi, Marjut

619-430-3

UT

2,00

VANHA TESTAMENTTI (TÄTÄ ON KRISTINUSKO-sarja)

Jokiranta, Jutta

888-524-8

PS

17,00

VANHAN TESTAMENTIN VIIKKOHARTAUSKIRJA

Laato, Antti

888-517-0

PS

39,00

Vapaaksi paholaisen vallasta

Engelsviken, Tormod

888-471-5

PS

10,00

Vapahtajan sylissä

Pihkala, Jorma

619-309-9

UT

20,20

Vapahtaja veljenä

Eskelinen, Pekka

619-505-9

UT

21,90

Vapauteen

Jokiranta, Liisi

619-458-3

UT

23,80

Vastustuksesta huolimatta

Jokiranta, Liisi

619-510-3

UT

24,90

Varsovan requiem

Thoene Bodie

888-247-8

PS

3,00

Vertausten Raamattu

Olesen, Cecil

619-451-9

UT

4,00

Viesti vuorilta – Matteuksen evankeliumi kaikelle kansalle

Ranta, Erkki – Viherkanto, Mari

888-494-4

PS

32,90

Viisauden lähteillä Lutherin seurassa

Mäkeläinen, Jaakko (koonnut)

619-491-5

UT

18,90

Virvoituksen lähteillä

Mäkeläinen, Jaakko

619-429-X

UT

4,90

Vuorilla kruunatut

Mustonen, Ilmari

619-521-9

UT

16,00


KIRJA

KIRJAILIJA ISBN

KUST.

OVH TILAUS

Yhdeksi kansaksi

Norvanto, Jukka

888-363-7

PS

17,90

YHTEISELÄMÄN KIEMURAT

Elstad, Gunnar

888-520-0

PS

25,00

Yhteiskuntakoe

Puolimatka, Tapio

UT

16,00

YLISTYSTÄ JA MURHETTA (HABAKUK, SEFANJA JA HAGGAI)

Norvanto, Jukka

888-528-6

PS

17,90

Yksin uskosta

Norvanto, Jukka

888-297-5

PS

17,90

Äidin siunaus

Taival, Kaija

619-455-7

UT

3,90

ÄITI, KERRO MINULLE JEESUKSESTA

Piittala, Hanna-Leena

619-526-4

UT

18,90

KIRJAEDUSTAJAT Pohjois-Suomi Mika Hautanen mika.hautanen@uusitie.com puh. 06 557 6377 GSM 0400 864 625 Kustannus Oy Uusi Tie • Perussanoma Oy

Etelä-Suomi Kari Mäkelä kari.makela@perussanoma.fi puh. (09) 5123 9120 GSM 040 412 4198 fax (09) 505 2950

Kirjavälitys • kvtilaus@kirjavalitys.fi • puh. 010 345 1520• fax 010 345 1454 Kustannus Oy Uusi Tie • Opistotie 1, 12310 Ryttylä • (019) 779 20 • tilauspalvelu@uusitie.com Perussanoma Oy • PL 15 (Helsingintie 10), 02700 Kauniainen • (09) 5123 9120 • tilauspalvelu@perussanoma.fi

Kirjatiimin kevätesite 2010  

Kirjatiimin kevätuutuudet 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you