Page 1

UTROPSTECKNET #2 2014 KONGRESSEN – SOLLEFTEÅ 14 MARS – 16 MARS


ANSVARIG UTGIVARE & FOTOGRAF

GRAFIKER, SKRIBENT & FOTOGRAF

FOTOREDAKTÖR & SKRIBENT

AD, GRAFIKER & SKRIBENT

Arda Eken

Kimmy Bolke

Karolina Klaus-Heidi Friberg

Nadan Gergeo

KOMMUNICERA MERA. Under helgen har vi haft chansen att prata med många ungdomsråd som passionerat berättat vad de har på gång just nu. Ungdomsråden jobbar med vitt skilda områden, allt från att arrangera sociala och kulturella evenemang till att jobba politiskt och mot orättvisor. Tack var Sveriges Ungdomsråds träffar så får ungdomsråden chans att dela vad de håller på med, inspirera och inspireras. Vår förhoppning är att ungdomsråden ska kunna inspireras av varandra också emellan träffarna. Som

veteraner i Sveriges ungdomsrådssammanhang vet vi att det finns bättre förutsättningar att dela med sig av projekt och lärdomar idag. Under helgen har vi fått träffa tillskottet till kansliet, Arda, som kommer jobba med kommunikation. Vi har fått se en ny hemsida som är snyggare och tydligare än någonsin. En iPhone app kommer snart släppas med tips och råd för ungdomsråden och så är vi, kommunikationsgruppen, igång igen. Vi hoppas att 2014-2015 ska bli ett år då ungdomsråd kan inspireras av varandra mer än någonsin.

Vi önskar den nya styrelsen lycka till under det närmsta året. Vi är övertygade om att det kommer bli Sveriges Ungdomsråds bästa år någonsin. Och att ungdomsråden ska få ta del av varandras framgångar och lärdomar mer än någonsin, också när de inte är på en inspirationshelg, IRL eller kongress. I det här numret har vi försökt summera helgen men också skrivit om vad som händer i Sveriges ungdomsråd och i de lokala ungdomsråden just nu. Låt dig inspireras och se tillbaka på en fantastisk helg i Sollefteå. Enjoy!


ORD FRÅN ORDFÖRANDE. Hej världsbästa Svungare! Jag vill verkligen tacka er från djupet av mitt hjärta. Att bli omvald till ordförande gör mig så otroligt glad, peppad, stärkt men också väldigt ödmjuk. När jag skriver den här texten så sitter jag på tåget hem. Det slår mig gång på gång hur sjukt det är att få det här förtroendet från en så bra organisation som Sveriges ungdomsråd, av så fantastiska personer som ni. Året som har gått har varit fantastiskt och nästa kommer vi tillsammans att

göra ännu bättre. Vi ska bli mer tillgängliga som organisation, bygga ut och utveckla vår kunskap och kompetens, arbeta snabbt och vara lätta att ha att göra med. Det ska vara roligt att vara med och tillsammans driva och delta i Svungs verksamhet. Det ska vara lätt att engagera sig och Sveriges ungdomsråd ska bli en ännu coolare organisation. Genom det här så blir vi tyngre och mer eftertraktade än vad vi redan är. På så sätt får vi det också lättare att driva igenom våra frågor. Tillgänglighet,

kunskap, kompetens, snabbt, lätt, coolt och roligt. En organisation att lita och att lyssna på! Tusen tack för stödet ni visar och energin ni ger mig. Alla vi som utgör Svung ska tillsammans genomföra stordåd i år!

FOTO: KAROLINA FRIBERG TEXT: HANNA NYBERG


WHAT’S UP U-RÅDEN?

Ismael Tuncer, Haninge U-råd

Hilda Bergkvist, Mönsterås U-råd

William Wiktorsson, Borås U-råd

VAD ÄR PÅ G I HANINGE UNGDOMSRÅD?

VAD ÄR PÅ G I MÖNSTERÅS UNGDOMSRÅD?

VAD ÄR PÅ G I BORÅS UNGDOMSRÅD?

– Vi kör på full fart inför valet med att få unga att rösta. Vi arrangerar skolbesök med politiker och står inne i centrum och informerar. Samtidigt försöker vi värva medlemmar. Dessutom funderar vi på att arrangera musikfestivalen UngKult med rap artister och lokala band.

– Det har öppnat ett flyktingboende i Mönsterås och vi jobbar för att hjälpa flyktingarna att bli integrerade i skolan. Dessutom jobbar vi med Radio XX och gör en podcast om hur det är att vara ung i en avbefolkningsbygd som Mönsterås.

– Vi arrangerar Demokratinatta dit vi bjuder in politiker från alla partipolitiska ungdomsförbund till speeddating och debatt.

VAD ÄR DITT DRÖMPROJEKT? – En stor fet rap musik festival!

VAD HÄNDER I DITT LIV OM 10 ÅR? – Jag är gymnasielärare i Svenska och Engelska. Kanske är jag lärare i mitt hemland Turkiet.

VAD ÄR DITT DRÖMPROJEKT? – Ett projekt där alla ungdomar engagerar sig för att bekämpa rasism, homofobi och andra fördomar som är djupt rotade på landsbygden.

VAD HÄNDER I DITT LIV OM 10 ÅR? – Sysslar med någon slags organisering av människor som är för mänskliga rättigheter.

VAD ÄR DITT DRÖMPROJEKT? – Att få mer folk involverade så att det är lättare att få sin röst hörd. Det minskar gapet mellan politiker och ungdomsråd.

VAD HÄNDER I DITT LIV OM 10 ÅR? – Jag jobbar utomlands som automationstekniker eller så är jag engagerad inom politik.


Karin Dömstedt, Norbergs U-råd

Armita Mohebali, Jönköpings U-råd

Haidar Becher, Sundsvalls U-råd

VAD ÄR PÅ G I NORBERGS UNGDOMSRÅD?

VAD ÄR PÅ G I JÖNKÖPINGS UNGDOMSRÅD?

VAD ÄR PÅ G I SUNDSVALLS UNGDOMSRÅD?

– Vi arrangerar en konsert under Earth Hour tillsammans med en folkhögskola. Efter konserten kommer vi tända japanska lyktor som vi skriver fördomar på och sedan låter lyfta och flyga iväg.

– Vi driver projektet “Valet är ditt” tillsammans med Demokratiombudet på kommunen och Sensus. Projektet ska leda till högre valdeltagande i de två orter med lägst valdeltagande i Jönköpings kommun. Vi riktar oss främst till kvinnor och ungdomar. Till exempel så erbjuder vi barnvakt åt kvinnor så att de kan gå och rösta.

– Vårt fokus just nu ligger på Inflytandefestivalen. Det är en festival för att främja ungdomars inflytande, i år är temat mångfald och jämlikhet. Vi har haft en förut och har märkt att eleverna från gymnasierna som kom älskade det, så nu planerar vi en till.

VAD ÄR DITT DRÖMPROJEKT? – Något med antirasism. Jag skulle vilja att främlingsfientlighet inte fanns och att alla fick vara vem de vill och var de vill.

VAD HÄNDER I DITT LIV OM 10 ÅR? – Jag är snickare eller arkitekt och engagerar mig i något politiskt. Jag bor i alla fall inte kvar i Norsberg, kanske bor jag i Göteborg.

VAD ÄR DITT DRÖMPROJEKT? – Jag gick med i ungdomsrådet för att jag vill arrangera ett “Halv åtta hos mig”. Det var den enda organisationen där jag kände att man kan ha vilken idé som helst. Jag vill fortsätta stötta alla idéer som folk har, att vem som helst kan vara med och välkomna vilken idé det än är.

VAD ÄR DITT DRÖMPROJEKT? – Det enda jag vill och hoppas på är att ungdomar ska ha möjligheten att lätt kunna påverka utan att vuxna påpekar att de är just ungdomar.

VAD HÄNDER I DITT LIV OM 10 ÅR? – Då är jag förhoppningsvis filmregissör, har barn och bor troligen kvar i Sundsvall för jag vill se hur mycket det kommer utvecklas.

VAD HÄNDER I DITT LIV OM 10 ÅR? – Jag arbetar som sjuksköterska och kan mycket väl vara kvar i Jönköping och fortsätta vara engagerad och lyfta frågor.

TEXT & FOTO: KIMMY BOLKE FOTO: KAROLINA FRIBERG


FOTO: KAROLINA FRIBERG


DRAMAT I PLENUM – Höjdpunkter från helgens förhandlingar.

Ett gäng med föreningsproffs flögs in och bildade mötesledning för Kongressen 2014. De är imponerade över hur aktivt deltagandet har varit. – Deltagarna har varit mycket aktiva i yrkanden, haft sakförfrågningar och ordningsfrågor, berättar kongressordföranden Frida Åsbrink. Vi har samlat ett urval av de mest intressanta händelserna i mötessalen, som under helgen kallats plenum.

DEBATT OM ORDNINGEN FÖR TALARE Mötet inleddes med att man diskuterade arbetsordningen, alltså reglerna för mötet och debatterna. Snabbt hamnade man i en diskussion om den prioriterade talarlistan, den ordning som man har rätt att uttrycka sin åsikt. På förslag från styrelsen var att talarlistan skulle prioriteras för att få en jämn fördelning av kön och ungdomsråd i talarstolen. Erfarenheten från tidigare kongresser var att ett fåtal människor dominerat på talarlistan. Många invände mot förslaget då en organisation som jobbar mot en ojämn maktfördelning i förhållande till ålder skulle ta hänsyn till attribut såsom kön och vilket ungdomsråd

man kommer ifrån när man bestämmer vem som ska komma till tals. En svår fråga och en intressant debatt. Många ville komma till tals i frågan att mötesordföranden blev tvungen att sätta stopp för fortsatt debatt. Det slutade i att talarlistan prioriterades med hänsyn till vilka ungdomsråd talare kom ifrån, men inte med hänsyn till kön.

BIDRAGSUTDELNING DISKUTERADES I utskottet som behandlade stadgarna och Idéprogrammet startade en diskussion kring hur bidrag fördelas. Problemet som lyftes var att ungdomsråd täcker olika stora geografiska områden. Hur förhåller sig lokala och regionala ungdomsråd till varandra? Hur ska bidragen fördelas mellan ungdomsråd som täcker väldigt varierade storlekar på geografiska områden? Endast småändringar av språket i stadgarna gjordes, men diskussionen kommer förmodligen återkomma i andra sammanhang.

fullmäktige ordet. De tyckte det var viktigt att ungdomsråd presenterar vad de gör för andra ungdomsråd. Styrelsen tog till sig vad som sagts och diskussionen slutade i att ett tillägg kommer skrivas in i verksamhetsplanen. Tillägget lyder: “Sveriges Ungdomsråd ska i högsta möjliga mån ta med en representant från ett närliggande ungdomsråd när Sveriges ungdomsråd träffar ett nytt ungdomsråd som inte är medlemmar.”

VALET AV NYA STYRELSEN Helgens stora höjdpunkt var valet av en ny styrelse. Mer om det finns att läsa på nästa sida. De beslut som togs under Kongressen finns att läsa i sin helhet i mötesprotokollet som finns att ladda ner på www. sverigesungdomsrad.se.

ETABLERADE U-RÅD BESÖKER NYA I utskottet som behandlade verksamhetsplanen fick Botkyrka ungdoms-

TEXT & FOTO: KIMMY BOLKE


GRÅTFEST OCH SÅPA. Valberedningens förslag blev till slut den nya styrelsen. Hanna Nyberg och Jorge Londoño kandiderade till ordförandeposten och de båda verkar otroligt omtyckta av organisationen. Till slut var det Hanna som blev vald – hon sitter kvar ett tredje år som ordförande. När hela styrelsen annonserats blåstes det såpbubblor och plenum förvandlades till en gråtfest. Kongressens deltagare belyste hur mycket Hanna betytt för organisationen och hur fötroendet för styrelsen förbättrats sedan hon tillträtt under

Kongressen i Karlstad 2012. I talarstolen berättades det också om hur varm och öppen hon varit och hur hon alltid har tid till att prata med enskilda medlemmar. Den nya styrelsen går från 7 till 9 ledamöter för att bättre kunna hantera en växande organisation. Karolina Berntsson och Armita Mohebali kandiderade till posten som vice ordförande. Kongressen valde Karolina, som suttit i styrelsen de senaste två åren som ledamot. Revisorerna sitter kvar ytterligare en mandatperiod. Val-

beredningen är helt ny. Den gamla styrelsen tackades av och inte heller då kunde tårarna hållas tillbaka. Karin förklarade att om hon inte kan finnas med i fysisk form så vill hon i alla fall andligen finnas i styrelserummet. Hon efterlämnade därför ett gravljus med sitt porträtt. Nya styrelsen fick också ett lotterikit så att de lättare kan komma fram till sekreteraren för varje möte.

TEXT & FOTO: KIMMY BOLKE


FÖRTROENDEVALDA 2014/2015. STYRELSE Ordförande Hanna Nyberg, Umeå Omvald Vice ordförande Karolina Berntsson, Göteborg Tidigare ledamot

VERKSAMHETSREVISORER Frida Andersson, Nynäshamn Ny styrelsemedlem

Linus Hannedal och Johanna Alm

AUKTORISERAD REVISOR Irem Kilincaslan, Karlstad Ny styrelsemedlem Anni Kan, Umeå Ny styrelsemedlem

Ledamöter Per Markus Risman, Enköping Omvald

Robin Pihl, Malmö Ny styrelsemedlem

Lucas Johansson, Mönsterås Omvald

Gabriel Johansson, Skövde Ny styrelsemedlem

Lena Norman (BDO)

VALBEREDNING Berkan Eken (Karlstad), Aida Ohtonen (Haparanda), Magda Bergquist Andersson (Mönsterås), Sean Janse (Karlstad) och Aria Nakhaei (Kållered)


FOTO: KIMMY BOLKE


#SVUNG14

Fräsch styrelse

BAAM!

HejHEj!

@bellabelliiss #svung14 Styrelse för 2014/2015 ! Detta kommer bli epic och ni är så jävla gryyyyyma!!!

@magtor01 Plenum at night. (Med lampor) #svung14 #svung

@felixkonig Styrelsen för @lsu_se vinkar till #umr14 #svung14 #upk14 #rsnsfu och Assyriska Ungdomsförbundet som har årsmöte!! Pepp!

Never forget

Korridordans

Stenkoll

@emirbosnia Vad vet ni om krimlivet #svung #svung14 #påsenhasslaoss

@gallivareung Mångfald #svung #svung14

@jenny_petri The fabulous info disc.!!! #svung #svung14


#KÄMPASHOWAN Den internationella kvinnodagen, som infaller den 8:e mars varje år, började lida mot sitt slut i Malmö. Tolvslaget stundade och den feministiska demonstration för jämställdhet, som hållits under kvällen, närmade sig sitt slut på Möllevångstorget. En dag och kväll fylld med hopp och glädje om en ljusare, våldsfri och jämställd framtid slutade inte lika bra som den började. Den slutade i ett nazistiskt mordförsök. När demonstrationen ”Ta natten tillbaka” avslutats på Möllevångstorget började ett flertal demonstranter röra sig bort mot Moriska Paviljongen* för att gå på ”8-e marsfesten”. En tillställning där Ladyfest, Tomboy, Utopin och Tiffany Kronlöf fixat klubb mellan 22-03. En av dessa demonstranter var Showan Shattak, en ung kille som är känd i Malmö för sin ledande gestalt i kampen mot homofobi och rasism inom fotbollsvärlden. Han är en hängiven Malmö FF-supporter och har bland annat varit med och grundat “Fotbollssupportrar mot homofobi”. Men Showan och de andra demonstranterna hann inte långt. På Kris-

tianstadsgatan, nära Folkets Park och Moriska Paviljongen, stötte de ihop med ett gäng beväpnade nazister. Ett gäng där fyra av sex har bekräftats som medlemmar i Svenskarnas parti*. Nazisterna attackerade demonstranterna och Showan fälldes till marken. En nazist satte sig på honom och, enligt vittnen, ”matade” slag mot hans huvud. De övriga demonstranterna försökte hjälpa honom loss och en lyckades få bort nazisten som satt på honom. En kvinnlig demonstrant trycktes upp med ansiktet mot en husvägg. Hon höggs med kniv i rygg, mage och i underarmen. En annan höggs i armhålan och en tredje under armen och in i lungan. Samtliga skadade fördes till sjukhus där de nu fått vård. Showans tillstånd har varit mest kritiskt och ansetts livshotande. Han vårdas nu på intensiven där han legat i koma med svåra skallskador. Händelsen har spridit sig som en löpeld, både i och utanför Sveriges gränser, och stödet för Showan och hans skadade meddemonstranter är

enormt. I skrivande stund, en vecka efter händelsen, har hela 2097 bilder lagts upp på Instagram med hashtagen #kämpashowan och Facebook-sidan ”Solidaritet med kamraterna i Malmö. #kämpashowan” har hela 21,077 likes. Självklart stödjer även Sveriges ungdomsråd Showan och alla andra skadade, samt ställer sig för allas lika värde. Heja solidariteten! Ps. Igår, lördag den 15:e mars, vaknade Showan ur koman och fick sin respirator bortkopplad. Så kom igen nu, kämpa Showan, kämpa. Ds. *Nöjeslokal och mötesplats i Malmö Folkets Park med bistro, barer och scener där det bl.a hålls konserter och klubbar flera dagar i veckan. *Svenskarnas parti (SvP) är ett svenskt nynazistiskt politiskt parti. Partiet bildades, under beteckningen Folkfronten, i november 2008.

TEXT: KAROLINA FRIBERG


FOTO: ARDA EKEN


DEN OFRIVILLIGA PIRATEN. Efter den korta beskrivningen av schemat tror jag att det var en speciell föreläsare som många såg fram emot; Dima Litvinov. Några kände till hans unika berättelse sen tidigare men för majoriteten tror jag att detta var något helt nytt och det enda de visste var att han suttit i ryskt fängelse i två månader. Jag är en av de som inte kände till berättelsen sen tidigare och såg verkligen fram emot föreläsningen.

Hans pappa och hans kamrater var politiska fångar under Sovjetunionens tid och Dima hade även läst böcker om fängelser så han kände sig faktiskt lite förberedd och hade en bild av hur det var att sitta i fängelse. Dock var det mycket som gjorde honom positivt överraskad och som nog förändrade många ungdomsrådares bild av fängelse helt.

Jag fick hälsa på Dima och ställa lite frågor innan föreläsningen. Han verkade väldigt glad och taggad men samtidigt lite osäker på hur han skulle inleda sin föreläsning då han inte visste hur många som kände till historien sen innan. Men när han kom in i föreläsningssalen och blev presenterad möttes han av en STOR applåd och blev väldigt glatt överraskad och sa att det var väldigt överväldigande.

Allt började den 19 september 2013 då 30 personer (28 aktivister och 2 frilansjournalister) ombord på ett holländskt fartyg befann sig vid Gazproms (som har en överenskommelse med Shell som står bakom hela produktionen) havsbaserade oljeproduktion i Arktis för att protestera på ett, enligt Dima, fredligt sätt för att rädda Arktis. Genom att hissa upp banderoller på Gazproms oljeriggar ville de väcka uppmärksamhet så att världen skulle veta vad som föregick på Arktis.

Dima Litvinov föddes i Moskva 1962. När han var elva år gammal flyttade han till USA och avslutade sin skolgång där och har sen dess rest runt mycket fram och tillbaka och bott i olika länder. Till Sverige kom han för första gången 1987 när han var i tjugofemårsåldern och återvände 1994 och blev svensk medborgare. I Greenpeace har han varit aktiv i ca 25 år och jag tror inte att han kunde tänka sig att det skulle leda till 100 dagars fängelse.

De hann inte alls långt förrän ett fartyg med ryska säkerhetsstyrkor dök upp och började hota med våld och att beskjuta det holländska fartyget och Greenpeace svarade med att de inte alls förstod varför de skulle bli beskjutna eftersom de befann sig på internationellt vatten. Denna galenskap pågick i flera timmar och eskalerade i att de ryska säkerhetsstyrkorna till slut fullkomligt tog över det holländska fartyget och satte hela besättnin-

gen inför förhör och visitering och anklagade dem för sjöröveri. Några dagar senare fördes de till fängelse där de möttes av en man i blå kostym som bar ett väldigt självsäkert leende på läpparna och sa ”Välkomna till ert nya hem”. Det som sen är så överraskande är det system som fångarna hade byggt upp med regler för hur de skulle bete sig mot varandra; att de skulle respektera varandra, inte svära åt varandra, inte använda något våld mot varandra samt att det skulle dela med sig av så mycket som möjligt utan att kräva något i utbyte. När man inser att fångar, de som står längst ner i samhället, kan skapa ett sådant samhälle och få det att fungera så får man sig en riktig tankeställare och undrar; vad det är för fel på det ”vanliga” samhället som vi lever i där vi dessutom skryter om att vi lever i ett civiliserat samhälle. Efter att ha suttit i fängelse i två månader fick hela besättningen amnesti och släpptes bland annat tack vare av de stora protester och namninsamlingar som skapats via sociala medier.

FOTO: ARDA EKEN TEXT: CLAUDIA LUZI


STORSLAGNA PLANER EFTER KONGRESSEN. – Sollefteå Ungdomsdelegation är min chef, sa kommunanställda Marie Sundelin på invigningen till Kongressen 2014. Ungdomsdelegationen, som står bakom årets kongress är en kraft att räkna med i Sollefteå. Marie har fullt upp med att hjälpa till att förverkliga de planer som Ungdomsdelegationen har, bland annat ett Ungdomens Hus. Jag försöker hitta Sollefteå Ungdomsdelegations ordförande för att hålla en intervju men inser snabbt att det inte finns någon. Jag hittar istället Celinn Wallin, Emilié Sehlsetdt, Jennifer Lidström och Anna Sjöbergh som tar en paus från förhandlingar och kongressfix. – Vi har ingen fast ordförande utan det varierar. Man får anmäla intresse om att vara ordförande i början av ett möte. Om flera är intresserade så röstar vi, berättar Jennifer Lidström. – Det är bra att alla får pröva på, fyller Emilié Sehlstedt i. Efter nästan 10 år har Ungdomsdelegationen blivit en etablerad kraft i Sollefteå. De har många bollar i luften. – Just nu arbetar vi med ett Ungdomens Hus som ska stå klart 2016, berättar Jennifer. Vad som ska rymmas i huset är upp

till ungdomarna i kommunen. Ungdomsdelegationen har samlat ihop förslag genom att hålla workshops på den årligen återkommande Ungdomstinget som Delegationen arrangerar. På önskelistan står bland annat ett fik, en studio, instrument, datorer och rum för studiero. I fiket är tanken att ungdomar ska få extrajobba. Ungdomsdelegationen jobbar också med att påverka kommunens politiker. – Kommunen har dragit in på bussturer för att spara pengar, berättar Jennifer. Vi vill få tillbaka de mest behövda turerna, inte bara för oss unga utan för många andra i kommunen. De ansvariga har dock ställt in alla möten som Ungdomsdelegationen arrangerat för att diskutera frågan. – Vi vill få in mer folk som medlemmar så att vi tas på större allvar, säger Anna Sjöbergh, också medlem i Ungdomsdelegationen. De vill också vara med och påverka andra delar av kommunen. Till exempel förbättra gymnasiet och högstadiet. Barn– och utbildningsnämnden har på inrådan av Ungdomsdelegationen anordnat en kompetensutbildning för lärare i att bemöta ungdomar i skolan. – Den var väldigt uppskattad från både elever och lärare, berättar Anna.

När jag frågar vad ungdomsrådet betyder för dem skiner de upp. – Det betyder ALLT! utbrister Emilié. Det är en extrafamilj, fortsätter hon. Ett galet, öppet och spontant gäng beskriver de sig som. De ca 25 medlemmarna är allt från musik-, konstoch kulturintresserade till sportfanatiker. Emilié och Jennifer har kanske det mest udda intresset; spontanteater. Ibland kan folk till och med missta dem för att deras teater är verklighet. Hela gänget är dessutom förtjusta i den årliga Badkarsracet som de arrangerar i kanalen inne i Sollefteå. – Nått badkar sjunker alltid, skrattar Anna. Sollefteå Ungdomsdelegation är helt klart ett energiskt tillskott till en, enligt medlemmarna, ganska tråkig ort. Vi på Utropstecknet ser fram emot att se hur Ungdomens Hus kommer att bli och önskar dem all lycka i framtiden!

TEXT: KIMMY BOLKE FOTO: KAROLINA FRIBERG


SVERIGES UNGDOMSRÅDS MAKEOVER. Under invigningen lanserade och presenterade Sveriges ungdomsråd en ny webbplats, formgiven av Linda Olander. Jämfört med den förgående webbplatsen är den nya stilrenare, mer substansrik men framförallt mer lättöverskådlig – det är helt enkelt lättare att hitta information på sajten och informationen är intressantare. Den nya webbplatsen är dessutom responsiv, vilket i praktiken innebär att den anpassar sig efter enheten man surfar på (t.ex. mobil, surfplatta eller

dator). Det innebär bland annat att du inte konstant behöver zooma in och ut för att kunna läsa på webbplatsen på mindre skärmar. I samband med lanseringen av webbplatsen tog Linda Olander även fram en ny grafisk profil och en uppdaterad logotyp för Sveriges ungdomsråd. En grafisk profil är helt enkelt riktlinjer för hur Sveriges ungdomsråd ska se ut rent grafiskt, både digitalt och i tryck. I korta drag kommer Sveriges ungdomsråd framöver vara mer färgrik (många nya färger har tagits fram)

och lekfull men samtidigt professionell, vilket definitivt speglar organisationen som den är i dagsläget. Vi i kommunikationsgruppen känner till vikten av grafisk design och kommunition och vi är glada att Sveriges ungdomsråd har valt att lägga ner tid och resurser på det. Kommunikationsgruppen approves.

ILLU: KAROLINA FRIBERG TEXT: NADAN GERGEO


SWISS ARMY KNIFE FÖR U-RÅDARE. Snart lanseras Sveriges Ungdomsråds app PÅVERKApp till iPhone. Appen ska fungera som ett verktyg för ungdomsråd att kunna påverka samhället. Appen samlar bl.a information om hur kommuner fungerar och vilka rättigheter en har som medborgare. Den innehåller även HowTo:s om hur en startar en förening eller driver ett projekt från idé till verklighet. Appen riktar sig både till de som funderar på att starta ett ungdomsråd, eller till de mer erfarna ungdomsråds-

medlemmar som behöver fräscha upp minnet om ett eller annat. Kommande evenemang finns också samlade i appen, tillsammans med Sveriges Ungdomsråds Twitter-flöde och kontaktuppgifter. Med appen i fickan kan en alltid vara uppdaterad på vad som händer inom Sveriges Ungdomsråd. Design och utveckling står Nadan Gergeo för. Han är ungdomsrådsveteran och en del av kommunikationsgruppen. – Att få ta fram en app för Sveriges ungdomsråd har varit otroligt kul med

tanke på att det är Sveriges ungdomsråds första, säger Nadan. Men det har även varit stressigt då det var ett tight schema att förhålla sig till. Vid sin sida har han haft kollegan Lucas Wiener från den egendrivna byrån Backslashforward. PÅVERKApp dyker förhoppningsvis upp på Apple App Store i slutet av mars, förutsatt att den blir godkänd av Apple.

ILLU: KAROLINA FRIBERG TEXT: KIMMY BOLKE


FOTO: KAROLINA FRIBERG


MINNESVÄRT. KONGRESSORDFÖRANDEN DRAR HELGENS BÄSTA ORDVITS Ordvitsarna haglade tätt under Kongressen. Självutnämnd roligast var kongressordföranden Frida Åsbrink när hon i plenum förklarade att “talarlistan är Tom som Jerry”.

INVIGNING AV DEN NYA ORDFÖRANDEKLUBBAN Helgen till ära hade Sveriges Ungdomsråd köpt in en ny, fin ordförandeklubba. – Jag har fått många hårda slag i helgen, snyftade ordförandeklubban när vi pratade med hen.

LINUS HANNEDALS NYSNING Obeskrivbart. Ni som var där vet vad det handlar om.

KONGRESSENS FÖRSTA BESLUT Det första beslutet som Kongressen tog var att mötessekreterare Anton Hjelm skulle ha Fridas mössa under hela helgen. – Jag känner mig otroligt kränkt, men det var kul för Anton att testa på hur det är att vara mig, säger Frida.

TEXT: KIMMY BOLKE FOTO: KAROLINA FRIBERG

Profile for Utropstecknet

Utropstecknet #2 2014  

I det här numret har vi försökt summera kongress-helgen men också skrivit om vad som händer i Sveriges ungdomsråd och i de lokala ungdomsråd...

Utropstecknet #2 2014  

I det här numret har vi försökt summera kongress-helgen men också skrivit om vad som händer i Sveriges ungdomsråd och i de lokala ungdomsråd...

Advertisement