Page 32

ACHTERGROND

‘Willen we de zorg humaan houden, dan is er meer technologie nodig’

32 UT NIEUWS 09|2015

H

oe vaak heeft hij het niet met eigen ogen zien gebeuren: een zorgverlener die bij zijn bejaarde moeder thuis kwam en nog niet de gelegenheid had voor een persoonlijk praatje. Simpelweg, omdat alle beschikbare tijd op ging aan het verzamelen van gegevens en het invullen van formulieren. Voor hoogleraar Hermie Hermens lijdt het dan ook geen twijfel: als we willen dat de zorg in de toekomst behapbaar én betaalbaar, maar vooral ook humaan blijft, dan zal de technologie er een groter aandeel in moeten krijgen. De hoogleraar Telemedicine bij de faculteit Biomedical Signals and Systems staat daar overigens niet alleen in. ‘De overtuiging dat de technologie een flink deel van de zorg kan en moet overnemen heerst inmiddels wereldwijd.’ En dat gaat ook zeker gebeuren, meent Hermens. Met allerlei slimme ict-systemen, zoals die momenteel worden ontwikkeld bij het Centre for Monitoring en Coaching, het jongste wetenschappelijke onderzoekscentrum dat de UT kent. Hoewel het CMC pas medio september officieel werd

opgericht als onderdeel van CTIT, fungeert het al geruime tijd als samenwerkingsverband van de drie vakgroepen Biomedical Signals and Systems, Human Media Interaction (hoogleraar Dirk Heylen) en Psychology, Health & Technology (hoogleraar Ernst Bohlmeijer). Doel van het CMC is technologie te ontwikkelen die ouderen en chronisch zieken in staat stelt om langer zelfredzaam te zijn. ‘Mensen willen tegenwoordig zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ook als ze ouder worden en wat gaan mankeren. Probleem is echter dat er dan geen constant toezicht op hen is. Maar als zorgverlener en als mantelzorger wil je wel graag weten of alles met de betrokkene in orde is’, aldus Hermens. Volgens de coördinator van het CMC kan de technologie daarbij uitkomst bieden. Met systemen die het gedrag van de patiënt of de oudere nauwkeurig monitoren.

Carebox Een van de projecten, waaraan het CMC momenteel werkt is Carebox, een systeem dat met behulp van sensoren uiteenlopende data over de gebruiker verzamelt. ‘Bijvoor-


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.