UT Nieuws Magazine Oktober 2015

Page 4

KORT

TEKST: MAAIKE PLATVOET >

?

HOE IS HET EIGENLIJK MET… DE TAAIE TILLER

A

ls het alleen bouwen was, was hij al lang klaar geweest’, zegt postdoc en beeldend kunstenaar Volkert van der Wijk, terwijl hij in de WOT-werkplaats stangen voor de ballasttanks aan het buigen is. Het zijn de laatste loodjes voor zijn ‘Taaie Tiller’, een kinetisch kunstwerk van ruim zeven meter lang en vier meter breed, dat in de vijver naast Hotel Drienerburght komt te staan. Op zonne-energie wordt water in ballastcontainers gepompt, waardoor het mechanisme een cilindervormig gewicht van 300 kilo uit het water tilt, om vervolgens het gewicht van drie meter hoogte in het water te laten vallen. Dat proces blijft zich continu herhalen.

EUREKA!

‘Het was vooral veel regelen, rekenen, tekenen’, zegt Van der Wijk. ‘Je hoopt dat een goed ontwerp tijd bespaart, maar in de praktijk kom je erachter dat er zóveel kleine dingen zijn waar je nog rekening mee moet houden.’ In november hoopt Van der Wijk het ‘kale ontwerp’ af te hebben, waarna het kunstwerk getest wordt in het water. Begin 2016 moet de Taaie Tiller in volle glorie te bewonderen zijn op de campus. Tot die tijd is het doorwerken, want de laatste loodjes, die wegen het zwaarst. ‘Het is zoals de machine. Je moet blíjven doorzetten en dan komt het bevrijdende resultaat.’ De ontwikkelingen volgen? Dat kan op www.taaietiller.com.

‘Je hoopt dat een goed ontwerp tijd bespaart’

GENERAAL

L

eiders van een zogenaamd Multiteam Systeem, een samenwerking tussen twee of meer teams, moeten als een ‘generaal zijn die de baas is over alle legeronderdelen’. Dat concludeert Julia Wijnmaalen deze maand in haar proefschrift. Tijdens haar promotie deed ze in Afghanistan onderzoek naar drie teams die de bouwwerkzaamheden uitvoerden voor de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz. Ook onderzocht ze in San Francisco de groepsprocessen binnen een bouwteam dat werkte aan een hoofdkantoor van een ICT-bedrijf. Drie van deze vier Multiteam Systemen bleken uiteen te vallen in verschillende groepjes. Volgens Wijnmaalen was van samenwerking daardoor nauwelijks sprake. ‘Er werd steeds minder gecommuniceerd en er was weinig vertrouwen in elkaar.’ De promovenda onderzocht niet alleen de problemen, ze droeg ook oplossingen aan. Ze ontwikkelde een cursus voor jonge militaire leiders. Sta je aan het hoofd van een Multi Team Systeem dan moet je volgens sociaalpsycholoog Wijnmaalen veel aandacht besteden aan teambuilding. ‘Geen kop koffie of een barbecue, maar een goed doordachte aanpak met aandacht voor rolverdeling. Als leider moet je de verschillende groepjes in het team mixen en veel tijd steken in het creëren van een overkoepelende identiteit.’

4 UT NIEUWS 08|2015


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.