UT Nieuws Magazine Februari 2013

Page 24

Achtergrond

Ook de das wacht een ontgroening met bier

De rijke geschiedenis van Waarom draagt een student een stropdas? De stropdas, das of lat laat zien bij welke

naast ‘bier-, bras- en bralcapaciteiten’ een flinke

vereniging of dispuut hij of zij zit. Een das zegt bovendien iets over iemands identiteit. UT

bezit. Magnus bestaat namelijk uit (oud-)wedstrijd-

Nieuws voelde zes leden van verschillende huizen, studentenverenigingen en disputen aan de tand over de rituelen en tradities rondom de das.

dosis sportiviteit, ambitie en doorzettingsvermogen roeiers van de Drienerlose Roeivereniging Euros. Voordat je in aanmerking komt om een das te dragen moet je eerst minimaal een jaar in training. De das van Magnus is overwegend marineblauw met groene banen en met het logo van Magnus. Daarin

Tekst: Mo Cornelisz | Foto’s: Arjan Reef >

de basiskleur geel is. Groen en geel zijn onze huis-

staan roeispanen, de ‘M’ van Magnus en onze

kleuren. Een echte groene Cocagne-das verdien je

lijfspreuk ‘Dolor in Capite est’. Dat betekent ‘Pijn

Oorspronkelijk komt de das uit het oude Rome.

pas na een ontgroening en een klusweek. Zo heb

zit in je Hoofd’. We dragen de das als we aanwezig

De voorganger van de das die wij nu kennen

ik tijdens mijn klusweek een houten kroegvloer in

zijn bij verenigings- en dispuutsactiviteiten. Ben je

was destijds de Fascalia, die als doel had om de

de bar gelegd, je zorgt er in die week voor dat al-

de das kwijt, dan moet je hem terugverdienen en

stembanden van de drager warm te houden. In de

les weer spic en span is. De officiële das, die ik nu

dat gaat niet zonder slag of stoot. Er mogen geen

geschiedenis kent de das rijke tradities. Zijde of

om heb, is groen met het witte logo. Ondanks dat

andere mensen aan de das komen, dan krijg je

katoen, een dubbele windsor of een platte knoop,

geel onze huiskleur is, is het logo wit. Dat staat

een vlakke of word je op de grond gelegd. De das

met de das kun je alle kanten op. Ook tegen-

toch net even wat chiquer bij een wit overhemd.

draagt een Magnaat met trots.’

woordig draagt de das nog veel gebruiken met

De ‘huisauto’ past overigens goed bij de das, de

zich mee. Zo moet óók de das ontgroend worden

Renault Twingo is ook groen. Als je na een avond

voordat hij gedragen kan worden. Dat gebeurt

stappen zonder das thuiskomt, ga je heel goed na

onder meer door de das in een biertje te dopen

wat je die avond hebt gedaan. Uiteindelijk blijkt

Naam:

en het biertje vervolgens op te drinken.

dan dat de das in de binnenzak van je jasje zit. De

Guus Kattenbelt

das kwijtraken kan simpelweg niet.’

Leeftijd: 20

‘Kwijtraken kan niet’

‘Pijn zit in je hoofd’

‘Een kroeglat moet ontmaagd’

Studie: Technische Wiskunde

Naam: Wout Stroeken

Naam:

Leeftijd: 20

Dirk-Jan Fokkens

Studie: Werktuig-

Leeftijd: 23

bouwkunde

Studie: Technische bedrijfskunde

Draagt een das van: dispuut Thoridor ‘Wij noemen het geen das, maar een lat. Deze naam draagt het door de stijfheid. In de das zit bloed, zweet en tranen wat een bepaalde stijfheid creëert. Een tweede verwijzing is dat wij de

Draagt een das van: Huize Cocagne, aan de Hengelosestraat

Draagt een das van: Heeren wedstrijdroeiers-

lat voor onszelf hoog leggen. Op de lat staan de

dispuut Magnus

kleuren van Thoridor, met het logo en de naam

‘De das die ik nu draag krijg je niet zomaar. Als

erin. Elk actief lid heeft twee verschillende latten

je in Huize Cocagne gaat wonen begin je met een

‘Een das zegt iets over je identiteit. Als je iemand

die voor hem beide heilig zijn; een nette lat en

feutendas. Dat is een das vol kleurtjes, waarvan

met onze das ziet, kun je ervan uitgaan dat diegene

een kroeglat. De nette lat heb ik nu om, die draag

24 UT NIEUWS 01|2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.