UT Nieuws Magazine november 2014

Page 10

Ondernemer

Clear Flight Solutions heeft de wind mee met bekendheid robotroofvogel

De bliksemaanval van

Robird

Wie kent ze niet? Vogelverschrikkers op akkergrond. Vaak mĂŠt vogel, op arm of hoofd. Van een schrikbeeld is totaal geen sprake, maar dat wordt anders wanneer de robotvogel van Clear Flight Solutions komt aanvliegen. Alleen al het silhouet van deze nagemaakte robotroofvogel jaagt de vogels de stuipen op het lijf. En dat is precies de bedoeling.

10 UT NIEUWS 09|2014