UT Nieuws Magazine April 2012

Page 30

Cultuur

De zomer van Alice De hal van gebouw De Vrijhof vult zich deze stille zondagmiddag met vreemde geluidjes.

Wie stiekem achter de deuren gaat spieden waar dat vandaan komt, krijgt snel duidelijkheid. De

Er moet nog veel gerepeteerd worden voordat het zover is. Muzikaal leider Frank Deiman slaat een toets aan op z’n piano en laat de groep vrolijke

crew van Alice in Wonderland zit middenin een sessie theateroefeningen. Lekker gek doen om los

deuntjes zingen. ‘Articuleren, denk erom men-

te komen. En daarna serieus aan de slag. Want de zomer van Alice staat voor de deur.

regisseur Evert de Vries de wind er flink onder.

sen…………..articuleren! Een zaal verderop heeft ‘Deze tekst moet je streng uitspreken. Je bent boos. Heel boos! Zo ja…..goed zo……voel je het?’.

Tekst: Ditta op den Dries I Foto’s: Arjan Reef en Hans Hordijk >

Hij leunt even achterover op de rode stoeltjes van het Amphitheater. Zichtbaar genietend van de

‘De zomer van Alice’ is het centrale thema van

openluchttheater van de Universiteit Twente.

vorderingen van zijn spelers. Het komt allemaal

de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters,

De premiére is op zaterdag 2 juni. ‘Op de UT heb-

goed. Dat zie je aan zijn houding. |

het overkoepelende orgaan voor ruim 50 actieve

ben we in totaal zeven afleveringen gepland’, vertelt

openluchttheaters. Het is namelijk precies 150

productie-assistent Bart Peeters Weem. ‘Ook enkele

jaar geleden dat Lewis Carroll het verhaal van

matinees op zondag en een reservevoorstelling,

Alice in Wonderland bedacht. Daarom wordt

mocht het weer niet meewerken. We hebben bij de

er in elk openluchttheater in Nederland een

selectie van de data rekening gehouden met het EK

productie rond dit thema opgevoerd. Oók in het

voetbal.’

30 UT NIEUWS 03|2012

Kijk ook op Facebookpagina Alice in Wonderland utwente


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.