Page 1

Klass 9A

2009


ANNONS

rvice Liber kundse olm kh 162 89 Stoc 30 93 Tel: 08-690 93 01/02 Fax: 08-690 rvice.liber@liber.se se nd E-post: ku e www.liber.s

are! Hej Skolled

rändras ela tiden fö H : g in n a mpelvis att samma utm ktor är exe att svara på fa d t e g ti m ik r v ta n e t. E arb att skolan vi på Liber tåt och inå n faktor är a u h n c e n o d a å n n b la E , o r. te båda ga rbe Du på sk krav på oss r skolans a h förväntnin c a fö o y r n a o r rn n e a a ll g v ä in a st y förutsättn raft. Detta etet med n ktningar: r till skolarb attraktionsk e n m si m a k ko ö bestämda ri r e e tt tr a i d elev e e d m n a åste arbeta vårt erbjud ningen. medvetet m av undervis att utveckla l å e p d t ig a rl ts tu sa a ärför är IT en n rnas arbete och vi har d tidens skola del blir lära e m a m fr I ro : ä n -l e e g rvisnin passat. ch med rätt edel i unde ividuellt an dare av IT o d n in ä v r e lja hela n a 1. E-lärom m a r n li a nde b a kunna fö dan v ra sk re lä r n ä s e a v a le rn rn e e e v v h Ele g. Då h ele n oc rävande oc h uppföljnin Både lärare k c : o n ts e e n o ss rb e ti a c k e re ro refl smål lärp mind ödjer hela de kunskap ning, tester, ä st å n tr p m ll p ti so u t l n e e a d ff e ättningar, k lva faktasto 2. Lärom egna föruts san från sjä a e n sr si g n in å rn fr lä ti in v, u cker och att varje ele aktuella bö n v a se t n a n e h c r im rt rialet öka skap. Mate lerade. r ett brett so n u e u d rm sk ju e fo rb n s e i n m ä n V som fi fördjupad smaterial: hålla en fortbildning enkelt sätt arskap eller d t tt le ra e , e å g c p n fi li li k tt a c a v e l 3. K lig utv din persona om person er dig och lp jä h e-kurser in h c o t pedagogisk en på är mycket ktionskraft ra tt a . a å k iv ö tensn llsammans er för dig. hög kompe ur kan vi ti mtalspartn H sa ? u tt n rä st is c ju t behov av hittar vi pre verksamhe ndservice, så u k r å v d e Vad har din ta m ing och pra din skola? R n! Välkomme hälsning, Med vänlig Östevik Svein Arne hef Marknadsc Liber AB k@liber.se svein.ostevi

3 VERKTYG FÖR ATT ÖKA DIN SKOLAS ATTRAKTIONSKRAFT

GRÄNSLÖST LÄRANDE


Du är med och utvecklar Sveriges framtid.......................... I debatten om skolans uppdrag och framtid lyfts ofta elevernas situation fram. Presterar de tillräckligt, bör de betygsättas tidigare och varför sjunker kunskapsnivån? Utbildningsminister Jan Björklund menar att ledarskapet är en av de mest avgörande faktorerna för en väl fungerande skola. Har du den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda en verksamhet med ett stort antal medarbetare och flera hundra elever med olika ursprung och individuella förutsättningar? Eleverna är vår framtid och skall fortsätta att bygga det samhälle vi lägger grunden till idag. Att vara en god och pedagogisk ledare, att förvalta en budget i miljonklassen, ha kunskap om diskrimineringslagar, anställningsvillkor, myndighetsutövning, jämställdshetsföreskrifter och krishantering. Listan över vad en rektor ska kunna jonglera är omfattande. Har du den gedigna utbildning som behövs för att hålla alla bollar i luften? Och vet du hur du skall använda dessa kunskaper för att förvandla skolan till ett starkt varumärke som tål konkurrens ute på marknaden? Spelreglerna har förändrats. Idag är det inte bara de skolor som presterar väl, utan också de som ser till att ligga steget före och som satsar på god marknadsföring, som lockar nya elever till sig. Skolledare behöver en stor portion personligt mod och engagemang för att stimulera och motivera sina medarbetare till att i samverkan nå läroplanens mål och skapa en god arbetsmiljö för elever och personal. Och det finns många inspirerande förebilder att välja bland. Läs till exempel om klass 9A från Johannesskolan i Malmö på sidan fyra, där man genom skickligt ledarskap, starka viljor och ihärdigt samarbete lyckades genomföra en helomvändning med en stökig klass och istället hjälpa eleverna till fantastiska resultat. Vill du också förändra och lyfta elevernas prestation på din skola? Börja i rätt ände och skapa först en stabil grund för dig och dina medarbetare att stå på. I denna katalog medverkar utbildningsanordnare som kan hjälpa dig att få rätt kompetens inom en mängd olika områden. Vad behöver du utveckla dig mer inom? Ta chansen och ta ditt ansvar – boka upp dig för en utbildning under 2009. Vill du ha hjälp att hitta rätt utbildning? Ring 08–509 106 80 eller gå in på www.skolledarutbildningar.se Med vänliga hälsningar Fredrik Edborg Projektledare Skolledarutbildningar Tore Hamnegård Kanslichef Sveriges Skolledarförbund

1


Vad är nästa steg i din kompetensutveckling? Låt oss hjälpa dig!

www.skolledarutbildningar.se www.utbildning.se

SKOLLEDARUTBILDNINGAR 2009 www.skolledarutbildningar.se Katalogen är ett samarbete mellan Sveriges Skolledarförbund och utbildning.se. Medverkande företag och organisationer har bidragit med eget redaktionellt material (text och bilder). UTGIVNING, AVSÄNDARE Sveriges Skolledarförbund Box 3266 103 65 STOCKHOLM Tfn: 08–567 062 00 Fax: 08–567 062 99 E-post: info@skolledarna.se Hemsida: www.skolledarna.se Kansli/besöksadress: Vasagatan 48, STOCKHOLM Ansvarig utgivare, kanslichef: Tore Hamnegård, tore.hamnegard@skolledarna.se Kansliassistent: Lena Elison, lena.elison@skolledarna.se PRODUKTION OCH ANNONSERING Företagsutbildningar Sverige AB Torstenssonsgatan 4, 4tr 114 56 STOCKHOLM Tfn: 08–509 106 60 Fax: 08–509 106 99 E-post: info@utbildning.se Hemsida: www.utbildning.se VD: Mattias Säker, mattias.saker@utbildning.se Projektledare: Fredrik Edborg fredrik.edborg@utbildning.se Grafisk form/layout: Malin Säker malin.saker@utbildning.se Skribenter: Louise Ringheim Foss louise.ringheim@utbildning.se och Emilia Millares Foto framsida: Nils Bergendal/SVT Tryck: Edita Västra Aros, Västerås © Sveriges Skolledarförbund och Företagsutbildningar Sverige AB, 2008

MEDVERKAN NÄSTA ÅR Vill ditt företag eller organisation synas i nästa års katalog, Skolledarutbildningar 2010? Kontakta projektledare Fredrik Edborg på tfn: 08–509 106 60 eller e-post: fredrik.edborg@utbildning.se BESTÄLLA KATALOGER Känner du någon som skulle vilja ha ett exemplar av denna katalog? Kontakta Lena Elison, Sveriges Skolledarförbund på tfn: 08–567 062 00, eller gå in på www.skolledarutbildningar.se och klicka på ”Beställ katalog”.

www.skolledarutbildningar.se


Innehåll.......................................................... Fler kvalificerade skolledare behövs ”Allt är möjligt”

4

Eva-Marie Schultz, rektor på Johannesskolan i Malmö som medverkade i den omdebatterade tv-serien ”Klass 9A”.

Anlagd skolbrand är toppen på isberget

6

8

På tio år har antalet anlagda skolbränder i Sverige fördubblats.

Lars Flodin, ordförande för Sveriges Skolledarförbund som länge har arbetat för en obligatorisk rektorsutbildning.

Bemöt media – på rätt sätt!

Rektorsprogrammet

– hur fungerar det?

Stick ut hakan – och bli belönad

11

Heja Rektorn, ett pris som höjer statusen på rektorsyrket.

12 Hur reagerar man när en journalist ringer och ställer svåra frågor om skolan?

13 Lär dig mer om vad som gäller.

.................................................Utbildningar REKTORSUTBILDNINGAR

Skolverket Rektorsutbildningen – Göteborg Rektorsutbildningen – Karlstad Rektorsutbildningen – Linköping Rektorsutbildningen – Malmö Rektorsutbildningen – Stockholm Rektorsutbildningen – Umeå Rektorsutbildningen – Uppsala Rektorsutbildningen – Växjö Rektorsakademien

COACHNING/PERSONLIG UTV./MOTIVATION

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26

29 30 31 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37

EKONOMI

Taurus Ekonomiutbildning

41 42 42

SKOLJURIDIK/JURIDIK

JP Infonet Förlag AB GR Utbildning PuL-Pedagogen Sveriges Kommuner och Landsting

45 46 46 47

Cardell Consulting Carin Windolf Kompetensutveckling NET Nils-Eric Tedgård

49 50 50

UGL

UGL-Portalen

Advantum Kompetens AB Riksförbundet Attention NCU – Linköpings universitet Lund Univ. Commissioned Education AB Conductive Hoppets Stjärna Högskolan i Gävle

53

KOMMUNIKATION / MARKNADSFÖRING

Afirmia / Retorikforum / Rhetor Dalarna 55 Laurell Företagspartner AB 55 Mindset 56 Oliv form & kommunikation 56 Poppius Konsult AB 57 Sannguis AB 57

59 60 61 64 65 65 66

KVALITET & SÄKERHET

Brandskyddsföreningen Kunskapskällan AB

PERSONAL/ORGANISATION

LEDARSKAP

CoachCompanion Gestalt Akademin i Skandinavien Karlstads universitets uppdrags AB Lärarfortbildning AB Ahlerup & Partner AB Edfood HB Friskolornas riksförbund Göteborgs Psykoterapi Institut Plunge AB Provins fem AB SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Tuff Ledarskapsträning Ugil Konsult AB Winzadahl AB

CoachCompanion AKADEMI Coachstjärnan AB Human Resources Scandinavia AB

PEDAGOGIK

68 69

DATORKUNSKAP/IT & TEKNIK

Graphisoft Sverige

71

NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN

CETIS Kemilärarnas Resurscentrum

73 74

SKOLHÄLSA / MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET

AspDampForum AB Planen i Sverige AB

76 76

FÖRELÄSARE/UTBILDARE & KONFERENSER

Fryshusets KunskapsCentrum Medalgon Utbildning

78 78

Index

79

39

3


”Allt är möjligt” Allt är möjligt. Jag har blivit modigare av att gå utanför de gängse ramarna och att våga se möjligheterna. Det säger Eva-Marie Schultz, rektor på Johannesskolan i Malmö som medverkade i den omdebatterade tv-serien ”Klass 9A”. Text: Emilia Millares Foto: Johannesskolan

När Eva-Marie tillträdde sin tjänst på Johannesskolan i Malmö fick hon i uppdrag att lyfta skolan från att vara en av Malmös sämst presterande skolor till att bli den bästa. Hon och biträdande rektor Håkan Bengtsson skulle skapa högre måluppfyllelse och en tryggare miljö på skolan. Förändringsarbetet innebar bland annat att skapa nya rutiner för arbetet och bygga ett nytt intranät. Mitt i detta arbete hörde produktionsbolaget Strix av sig. De hade en programidé som gick ut på att man skulle ta en klass och byta ut alla lärare mot framstående pedagoger. På så sätt skulle man försöka höja elevernas resultat.   – Vi tänkte ”vilket intressant program, det vill jag gärna titta på. Men inte här”. Den spontana reaktionen var rädsla för hur eleverna, föräldrarna och lärarna skulle ta det, berättar Eva-Marie. Ny chans för eleverna Efter att Håkan och Eva-Marie diskuterat med TV-folket bestämde de att SVT själva fick prata med lärarna. All personal på skolan kallades till en konferens med representanter från SVT och efteråt sa lärarna ja till att medverka i serien. Sen åkte SVT hem till alla elever och föräldwww.skolledarutbildningar.se

Anledningen till att vi sa ja var att det var en chans för eleverna att möta nya pedagoger med hög måluppfyllelse.

rar i klassen, varpå även de tackade ja till medverkan.   – Anledningen till att vi sa ja var att det var en chans för eleverna att möta nya pedagoger med hög måluppfyllelse. Dessa lärare jobbar med tydliga mål, alla elever vet vad de behöver för att få G, VG och MVG. Den andra anledningen var att eftersom vi inte betalade för SVTlärarna och behöll de ordinarie lärarna så fick vi dubbla resurser.   – Vårt uppdrag på Johannesskolan var att få högre måluppfyllelse, en tryggare miljö och arbeta med värdegrundsfrågor. Vi valde att medverka som en del i det förändringsarbetet, säger Eva-Marie.

”Nu sätter vi högre mål” Hur ställer du till er medverkan idag?   – Vi är positiva. Eleverna har vuxit otroligt mycket och ledningsgruppen och skolan har vi blivit bättre på bemötandet och att vara tydliga med målen. Det har blivit roliga och kreativa diskussioner. Skillnaden mellan de gamla och de nya lärarna var att de nya lärarna var tydligare med målen och bemötte eleverna på ett annat sätt, tror Eva-Marie.   – Vi satte ett högt mål: att vara bland de tre bästa klasserna i Sverige. Vi hade aldrig kommit på det målet själva. Nu sätter vi högre mål för alla klasser, visst kan de och visst kan vi hjälpa dem att nå


Eva-Marie Schultz, rektor på Johannesskolan i Malmö som medverkade i den omdebatterade tv-serien ”Klass 9A”.

målen. När klassen fick tillbaka sina gamla lärare blev det en omställningsperiod på några veckor.   – Det är inte lätt att byta lärare men de klarade det väldigt bra. Eleverna har fått väldigt bra resultat under vårterminen också. Och kämpaglöden: ”vi kan gemensamt”, har alla lärarna haft med sig. Resultaten har inte sjunkit i klassen. ”Jag har lärt mig att ställa högra krav” Vad har du lärt dig av projektet?   – Jag har lärt mig att allt är möjligt. Det går att förändra. Jag har också lärt mig att ställa höga krav och att både skolledare och lärare måste vara tydliga.   – Det är roligt att ha varit med i den här processen, jag tror att jag har blivit modigare av att gå lite utanför de gängse ramarna och att våga se möjligheterna. Förutom att vara modig behöver en skolledare vara bra på att delegera, menar Eva-Marie. Du kan inte göra allt själv.

  – Du måste ha tydliga mål för personalen, så att de vet vad jag och skolledningen vill. Om du inte gör det är det svårt för personalen att veta vart vi är på väg. Sen måste du ge personalen tid för reflektion och eftertanke. Skolledare behöver bli bättre på att testa nya vägar och lära av andra, säger Eva-Marie.

Dessutom är det viktigt att vara tydlig och kunna förklara målen för eleverna på ett pedagogiskt sätt, menar Eva-Marie.

För att möta framtidens krav måste skolledare utveckla samarbete med näringslivet, menar Eva-Marie.

Eva-Marie har goda möjligheter att kompetensutveckla sig. Hon sitter i en ledningsgrupp som ofta gör studiebesök på andra skolor och verksamheter. Hon har gått rektorsutbildningen och nyligen en kurs i skoljuridik.

  – Vi måste ha ett samarbete med näringslivet, det har vi inte idag. Vi måste tillsammans titta på vilken typ av elever vi behöver i framtidens näringsliv. ”De måste tro på sig själva” Vad får barn och ungdomar att motiveras och prestera?   – De måste tro på sig själva. Och lärarna och föräldrarna måste tro på dem och ge dem vägarna. Alla elever lär sig inte på samma sätt så det gäller att hitta varje enskild individ och förstå hur han eller hon jobbar.

  – Vi har lärt oss att skolledarna, lärarna och föräldrarna är jätteviktiga och det gäller att ha ett bra samarbete dem emellan.

  – Jag är intresserad av att bli bättre på coachande samtal, att kunna ha bra pedagogiska diskussioner med personalen på ett berikande sätt för både mig och personalen. Vad är det bästa med ditt jobb?   – Det är omväxlande, det händer alltid saker och du kan förändra. Du har möjlighet att driva utveckling framåt, entusiasmera, få med alla. Det är oerhört spännande.

5


Sverige behöver fler kvalificerade skolledare Rektors ansvar sträcker sig över flera olika områden, men många saknar en tillräckligt stabil grund att stå på i sin yrkesroll. En gedigen utbildning är nyckeln till ett kvalificerat ledarskap, anser Lars Flodin, ordförande för Sveriges Skolledarförbund där man länge har arbetat för en obligatorisk rektorsutbildning.

Text: Louise Ringheim Foss Foto: Sveriges Skolledarförbund

Programmet skulle egentligen starta i december 2008 men skjuts nu upp då länsrätten, efter överklagan, slagit fast att upphandlingen av rektorsprogrammet strider mot lagen om offentlig upphandling. På Sveriges Skolledarförbund hoppas man att programmet snart kan starta och att beslutet om en obligatorisk utbildning skall fattas.   – Många av dagens verksamma skolledare saknar en tillräckligt stabil grund att stå på. Snarare än genom utbildning har man kanske nått sin yrkesposition genom erfarenhet och har så att säga prövat sig fram till rektorsrollen, säger Lars Flodin, ordförande för Sveriges Skolledarförbund sedan två och ett halvt år tillbaka. Skolledarförbundet är dels en facklig organisation och dels ett yrkesförbund som verkar för att skapa en god och trygg skolmiljö, inte bara för elever utan också för skolledare. www.skolledarutbildningar.se

  – Skolan är en arbetsplats där man fysiskt och psykiskt ska kunna må bra och arbeta i många år. Ett kvalificerat ledarskap spelar dessutom en central roll i elevens förutsättningar att kunna prestera och ta till sig kunskap och därför är det viktigt att skolledare kontinuerligt får kompetensutbildning, menar Lars. Ett program för skolledare i startgroparna Det nya rektorsprogrammet riktar sig till nytillträdda rektorer, men även biträdande rektorer och förskolechefer som tillträtt en fast tjänst som skolledare är välkomna. Tanken är att man efter max sex månader i rollen som rektor ska söka in till den statliga rektorsutbildningen. Den kommer främst att behandla tre viktiga områden; skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och slutligen utbildning i skolledarskap, på vardera 10 akademiska poäng. Lars skulle

emellertid gärna se att utbildningen var mer omfattande än 30 poäng.   – Det bör vara en processutbildning där man under en längre tid får möjlighet att diskutera, stöta och blöta dilemman och svårigheter man möter i sitt jobb, dels i ett nätverk tillsammans med andra som går utbildningen och dels under sakkunnig ledning av en rektorsutbildare. Redan lång kö till utbildningen Ett anslag på hundra miljoner kronor till utbildningen per år är föreslaget i en budgetproposition från regeringen. Summan är en fördubbling från tidigare anslag men Lars är ändå osäker på om hundra miljoner kommer att räcka.     – Det är redan nu lång kö till utbildningen och skall man dessutom satsa på många nya som söker in kan det bli svårt.


Skolledare behöver få kontinuerlig kompetensutbildning.

verk. Yrket inbegriper ju allt ifrån ekonomistyrning och juridik till krisberedskap och renodlat ledarskap. Man ansvarar för elevers och personalens utveckling och behöver följaktligen en gedigen utbildning.

Stort ansvar kräver bred kunskap Lars tror särskilt att programmet kan hjälpa till att tydligare definiera de många olika ansvarsområden som vilar på skolledares axlar.

I en rapport, Improving School Leadership uppmanar den internationella organisationen OECD regeringar världen över att satsa på sina skolledare. Rapporten grundar sig på en omfattande undersökning genomförd med 22 olika länder i syfte att förbättra skolmiljön och skolledares anställningsvillkor. I rapporten framgår att man i alla deltagande länder betraktar rektorsyrket som stimulerande och roligt, men ofta överbelastande med för mycket personal och krav på den enskilde rektorn och dennes förmåga att agera korrekt inom en mängd spridda områden. Något Lars kan hålla med om.     – I svenska skolor idag är gränserna för var rektors arbete börjar och slutar alltför diffusa. Vi behöver mer tydlighet och fler ledningsteam, så att man på ett effektivare sätt kan dela upp personal och ansvarsområden. Sverige behöver fler kvalificerade skolledare som fortlöpande får bra kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Ännu finns mycket att göra, men det nya rektorsprogrammet är ett kliv i rätt riktning, avslutar han.

  – Det krävs att rektorer har en bred kunskap och inblick i skolans alla regel-

För aktuell information, gå in på www.skolverket.se

Lars Flodin, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Målet är givetvis att man skall kunna ta emot alla sökande, men tiden får utvisa om det blir möjligt, eller om man kommer vara tvungen att begränsa mängden antagna, menar han. För rektorer som redan genomgått annan utbildning eller som varit yrkesverksamma i flera år kommer istället möjlighet finnas till att söka en kompletterande utbildning med tonvikt främst på kunskapsområdet Skoljuridik och myndighetsutövning samt Mål och resultatstyrning. Ingen ska på det sättet behöva räknas som mindre kvalificerad än dem som genomgått den nya utbildningen.  

  – Det är en form av övergångsbestämmelse som är nödvändig vid sådana här förändringar, förklarar Lars. Det vore orimligt att plötsligt omyndigförklara alla dem som arbetat länge och tillgodogjort sig väsentliga kunskaper genom yrkeserfarenhet.

7


Anlagd skolbrand är toppen på isberget På tio år har antalet anlagda skolbränder i Sverige fördubblats. Man räknar med att det sker ungefär en anlagd brand per dag, de flesta av dem under skoltid. Vad beror det på? Och är det möjligt att åtgärda problemen?   – Det gäller att uppmärksamma varningstecknen i tid, menar Susanne Hessler från Brandskyddsföreningen som hjälper skolledare att förebygga anlagda bränder. Text: Louise Ringheim Foss ”Ta tag i det lilla så minskar det stora”, är ledorden som borde prägla varje skola i kampen mot de anlagda bränderna. Skadegörelse av olika grad är nämligen ofta föregångare till experiment med eld, ett upptåg som kan få katastrofala följder. Anlagda bränder bottnar oftast i sociala problem och kan vara ett sätt för personer med tendenser till brottslighet att utagera sina frustrationer. Det är inte heller ovanligt att orsaken är grupptryck, www.skolledarutbildningar.se

att upprätthålla en form av status bland vännerna, eller också ren naivitet där man bara tänker ”leka lite” men inte förstår att eld tar sig så snabbt. Kostar samhället 500 miljoner kronor per år Förutom den omedelbara fara det kan innebära för elever och personal, rör det sig också om enorma summor pengar som samhället varje år tvingas betala

för att bekosta reparationer, självrisker och olika åtgärder i samband med en brand.   – Man har Susanne Hessler räknat på det och kommit fram till att summan för denna typ av skadegörelse uppgår till minst 500 miljoner kronor per år. Det motsvarar omkring 1200 lärartjänster som pengarna istället kunde ha använts till, berättar Susanne som arbetar som processledare för projektet ”Anlagd Brand”, ett prioriterat område som Brandskyddsföreningen kommer att jobba med i flera år framöver.   – Projektet är främst inriktat på skolmiljön, eftersom det är ett särskilt problemdrabbat område och vi vill för-


Det kan vara frestande att bolla över det på Räddningstjänsten men rektor bär ansvaret.

söka upplysa och hjälpa skolledare så att bränderna kan förebyggas, säger Susanne. Hon betonar vikten av att rektor till fullo förstår det ansvar för systematiskt brandskyddsarbete som ingår i jobbet.   – Det kan kännas frestande att bolla över det på Räddningstjänsten men det är rektor som bär ansvaret, och det finns väldigt mycket man kan göra för att effektivt motarbeta den negativa utvecklingen.

om att ”detta är en skola där man bryr sig och tar ansvar”.   – Det handlar mycket om att tidigt se varningstecknen och finna de elever som mår dåligt så att de får stöd och hjälp. En anlagd brand är ju oftast bara toppen av isberget. Det börjar kanske med ett

och gör ordentliga insatser, innan bekymmer av mindre art utvecklas till tragedier. Till sin hjälp har skolledare Brandskyddsföreningens egna nyhetsbrev och informationshäften med idéer och inspiration att använda i vardagen. Föreningen kan också förmedla kontakt med räddningstjänsten och har i dagsläget planer på att

Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt, praktiska och psykologiska åtgärder.   Praktiska åtgärder som att ha en krisplan som alla på skolan är väl bekanta med, är av stor vikt. Att byta ut papperskorgar i plast till plåt, så att elden kan självslockna är också en bra början, liksom att röja undan buskage, containrar och andra föremål invid fasaden som bland annat kan fungera som gömställen. Viktigt är också att ha larm och ordentliga lås samt en god belysning som eliminerar mörka vrår som försvårar uppsikten över skolområdet. Kameror som brandförebyggande åtgärd är Susanne en aning skeptisk till.   – Kameror kan fylla en viss funktion emot vandalisering, men vi anser det inte vara någon hållbar lösning på problemen. Det behöver i så fall ske i kombination med flera andra åtgärder. Att använda övervakningskameror kan dessutom riskera att öka upplevelsen av skolan som brottsbelastad, menar hon. Upptäck varningstecknen i tid Det största och viktigaste förebyggande arbetet tror hon ändå består av de psykologiska åtgärderna. Att skapa en lugn och trevlig skolmiljö där elever och personal kan känna sig trygga. En ren och ordnad miljö sänder ut tydliga signaler

ovårdat språk, klotter och mindre skadegörelse men som, om det tillåts fortgå, snabbt leder till betydligt allvarligare missgärningar. De vuxna bör också ha ett naturligt förhållningssätt till eleverna och röra sig mer ute i korridorerna. Det har visat sig ha en lugnande inverkan, berättar Susanne. Brandskyddsföreningen stöttar skolledare Skolbränder går att förebygga men det kräver att man tar problemen på allvar

utöka samarbetet med organisationen Sveriges kommun och landsting, en part som väger tungt om man skall få skolorna att jobba mer för den viktiga brandskyddsfrågan.   – Visst krävs en del arbete, men att investera resurser och engagemang i att förebygga anlagda bränder blir betydligt billigare och lättare än att behöva hantera situationen när katastrofen väl varit framme, avslutar Susanne.

9


Vad gör en rektor bra? Text: Louise Ringheim Foss

Rodrigo Artigas, idrott- och spanskalärare, Engelska Skolan, Stockholm. Vad kan dagens rektorer göra bättre?   – Skapa en bättre sammanhållning mellan lärare och arbetslag. Visa en professionalism gentemot sitt lärarkollegium (i form av ind. samtal, feedback, stöd osv.). Vad tycker du att rektorer behöver kompetensutveckling inom?   – Att kunna se/höra/lyssna på lärarnas önskemål och tyckanden. Kunna ta avstånd från vad som är lärarbeslut och ge oss ansvaret och stödet för dessa beslut.

Åsa Högemark, bildlärare på Broskolan, Bro. Vad kan dagens rektorer göra bättre?   – Vara med mer i verksamheten och syssla mer med pedagogiska frågor. De ska vara våra pedagogiska ledare och exempelvis leda en diskussion kring olika lärstilar. Vad tycker du att rektorer behöver kompetensutveckling inom?   – Ledarskap. Rektorer är ibland dåliga på att ge feedback, eftersom de inte är med i verksamheten, och vet vad vi lärare gör. www.skolledarutbildningar.se

Aho Alp, klasslärare åk 5, Knutbyskolan, Rinkeby. Vad kan dagens rektorer göra bättre?   – Ha en större närvaro på arbetsplatesen. Många rektorer har en massa andra uppdrag vid sidan om. Detta gör att man ibland som lärare inte vet vem man ska vända sig till när man behöver snabba svar eller beslut.Vår rektor finns i stort sett alltid på plats och har ’en öppen dörr’, detta skapar trygghet och man känner att det finns någon att vända sig till när/om det behövs. Vad tycker du att rektorer behöver kompetensutveckling inom?   – Det är viktigt att rektorer har en förankring i den närmiljö som man arbetar i. De ska helst ha arbetat som lärare själva i skolan eller området tidigare.

Karl-Gustav Råsmark, kemi- och biologilärare på Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg. Vad kan dagens rektorer göra bättre?

Bernd Mehlich, SO och tyskalärare på Solklintsskolan, Gotland. Vad kan dagens rektorer göra bättre?   – Delta i fler möten, besöka undervisningsgrupperna och visa sig mer bland såväl elever som de vuxna. Att få mer positiv feedback är också viktigt. En klapp på axeln behöver alla då och då. Vad tycker du att rektorer behöver kompetensutveckling inom?   – Som det ser ut nu är det ekonomin som bestämmer allt. Men lika viktigt är att man har en fungerande social miljö, för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Därför skulle jag önska att man fokuserade mer på att utveckla den sociala pedagogiken.

  – Jag skulle önska att de blev avlastade en del administrativt arbete så att de kunde fokusera mer på framåtsyftande pedagogisk utveckling. Vad tycker du att rektorer behöver kompetensutveckling inom?   – Inom nya och kanske okonventionella pedagogiker för att få en mer flexibel skola.


Stick ut hakan

– och bli belönad

Känner du en duktig och driven skolledare? En rektor som vågar tänka i nya kreativa banor och som inspirerar till mer arbetsglädje i skolmiljön? Då kan du gå in på Rektorsakademiens hemsida och nominera fram en vinnare av priset ”Heja Rektorn”. Text: Louise Ringheim Foss

Caj Malmros är en av grundarna till Rektorsakademien. När startade ni ”Heja Rektorn?”   – Vi på Rektorsakademien startade det tillsammans år 2005. Vad var syftet?   –Vi ville höja statusen på Caj Malmros rektorsyrket och samtidigt sporra verksamma rektorer i deras arbete och uppmuntra till att våga bryta mönster och tänka nytt. Vilka kan vara med och tävla?   – Alla är välkomna; både rektorer och biträdande rektorer.

Eva Petersson rektor på Tynneredsskolan.

Hur går nomineringarna till?   – Man kan gå in på vår hemsida och föreslå duktiga rektorer som bör bli nominerade. Sedan väljer vi ut dem som vi tycker gjort ett spännande upplägg. Vi vill lyfta fram rektorer som vågar sticka ut hakan. Skolledare som vågar och lyckas och som kan statuera inspirerande exempel för andra. Var delas priset ut?   – På våra nätverksträffar som äger rum tre gånger per år i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. De nominerade rektorerna kan dock vara verksamma var som helst i landet.

Vad för slags pris är det?   – Vi brukar dela ut priser som är uppseendeväckande, till exempel en mycket stor pokal eller en flagga på en halvmeter hög flaggstång. Poängen är att de skall synas så att de väcker nyfikenhet och frågor där de står. Vilka framtidsplaner har ni nu med Heja Rektorn?   – Det finns planer på att eventuellt öka prestigen genom att välja ut en årets ”Heja Rektorn” för hela Sverige. Oavsett vad så kommer vi att fortsätta med detta, då det varit väldigt uppskattat.

11


Bemöt media på rätt sätt! – det vinner din skola på Hur reagerar man när en journalist ringer och ställer svåra frågor om skolan? Mary Böhm, rektor på Vasaskolan, Djursholm har erfarenhet av just det. Hur ser hon på relationen till medierna och vilka tips kan hon dela med sig av, efter att ha fått en kortare medieträning? Text: Louise Ringheim Foss

I vilka sammanhang har du som rektor haft kontakt med journalister?     – Det var speciellt vid ett tillfälle då tidningen Nacka Värmdöposten skrev om oss. Skolan hade anordnat en skidresa för Mary Böhm, rektor på årskurs nio. Vasaskolan, Djursholm. Resan var fyra dagar lång och kostade 1600 kronor per person. Tidningen ifrågasatte summan och menade att alla elever kanske inte skulle ha ekonomisk möjlighet att följa med, att skolan borde vara kostnadsfri. Jag blev intervjuad och mitt svar blev en aning förvrängt. I artikeln framstod jag som att jag inte tyckte att 1600 kronor var något att hetsa upp sig för. Det blev en tråkig diskussion som jag gärna hade varit utan.

Vad för slags medieträning har du fått? – Jag har gått en skolledarutbildning på Rektorsakademien som innehöll en halvdags seminarium i medieträning. Det var mycket kompetenta ledare som resonerade kring hur man bäst bemöter media. Som skolledare är det nödvändigt att ha en god kontakt med media. Har man det kan man använda kontakten till ett ”ge och ta- förhållande”. Vi ringer gärna upp de tidningar som är intresserade av oss och bjuder in dem till olika evenemang som skolan anordnar. Hur gick seminariet till?   – Vi fick träna på att bemöta journalister och att samtidigt le och bevara lugnet. För att simulera en verklig situation hade vi till och med mikrofoner under övningarna. Mycket handlar om att man, när en fråga ställs, klarar att ta över pinnen och svarar väl avvägt, utan att lämna ut alltför mycket och utan att låta sig bli trängd av frågorna. Har er skola någon policy för hur media bör bemötas av medarbetarna?   – Nej, någon speciell policy har vi inte i dagsläget. Ringer en journalist och ställer frågor har alla en rätt och ett ansvar att svara. Det är det som är grunden för yttrandefriheten. Tror du att det är viktigt för rektorer idag att ha god medievana?   – Jag är helt övertygad om att det är viktigt. Vad som helst kan hända på skolan och i samhället och när tidningarna kommer gäller det att vara förberedd och

redan innan ha planerat hur man skall bemöta dem. Får man bra uppmärksamhet i media kan det leda till att flera ungdomar söker in till just din skola, vilket är väldigt positivt. Tyvärr kan det hela få motsatt effekt om man får negativ uppmärksamhet i media. Den viktigaste påverkan är dock skolans image, skolans anseende i folkmun. Talar folk väl om skolan resulterar det i att fler elever vill börja där. Finns det något du skulle vilja bli bättre på när det gäller mediekontakter?   – Massor! Jag har fortfarande mycket att lära. Danderyds kommun har haft kurser för skolledare i medieträning, liksom rektorsakademien har. Idag har elever rätt att själva välja skola, istället för som tidigare, då man blev hänvisad till den som låg närmast, och därför behöver man kunna profilera sig och sälja in sin skola på ett bra sätt. Det skapar konkurrens mellan skolorna, vilket jag tror leder till bättre kvalitet för eleverna. Kan du ge skolledare något tips på hur man kan samarbeta med media?   – Att man går en kurs och lär sig mer. Man måste alltid vara tillmötesgående mot media och lyssna och lära sig av andras erfarenheter. Det viktigaste är att alltid vara positiv när journalister ringer. Man måste komma ihåg att pressen bara gör sin uppgift; de skall syna och ifrågasätta och skolan kan säkerligen behöva bli synad mer, vi är ju en sådan stor del av samhället.


Projektarbetstävling för landets gymnasister

2009 ”Vilken skola har Sveriges bästa gymnasielever?” För tredje året i rad koras Sveriges bästa

Tävlingen ger Sveriges avgångselever på

projektarbeten av en namnkunnig jury (tidigare

gymnasiet samt Sveriges skolor chansen att visa

jurymedlemmar: Malou von Sivers journalist, Henrik

upp sig och är även ett bra incitament för alla

Lindskog chefredaktör på tidningen Chili, Bonian

gymnasiestudenter att vilja prestera mer och

Golmohammadi FN:s Svenska Generalsekreterare,

att få chansen att bli årets pristagare inom sitt

Cecilia Bladh Studentrelationer & Employer

ämnesområde. Ericsson, Skandiabanken och

branding på Ericsson). Årets Skolarbete lyfter fram

Svenska FN-förbundet har varit med och stött

enskilda insatser i skolan samt belönar kreativitet

tävlingen och bjudit in vinnarna till sina respektive

och hårt arbete.

huvudkontor.

”Det var mycket hedrande att bli tillfrågad om att dela ut globalpriset i Mimers Brunns uppsatstävling. De uppsatser jag läst har hållit mycket hög klass och man kan i vissa fall tro att det rör sig om universitetsuppsatser snarare än uppsatser på gymnasienivå. Jag uppmuntrar starkt dessa ungdomars engagemang för globala frågor och hoppas att de fortsätter visa sitt intresse för detta område.” / FN-förbundets generalsekreterare Bonian

Bidrag lämnas in mellan 2009-02-16 och 2009-04-30 på Mimersbrunn.se Mer information går att hitta på www.mimersbrunn.se/aretsskolarbete

13


Rektorsprogrammet – hur fungerar det? Vem får söka till rektorsprogrammet? Rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer med ansvar för läroplanstyrd verksamhet. Nytillträdda rektorer har förtur till platserna. En bra ide kan vara att först arbeta ett år för att få bredare yrkeserfarenhet, och på så vis få ut mer av studierna. Senast fyra år efter tillträdet till rektorstjänsten skall man ha genomfört utbildningen. Hur söker jag in? Anmälan görs på skolverkets hemsida www.skolverket.se. Ange även önskemål om vilken högskola du helst vill studera på.

Vem bekostar utbildningen? Staten står för själva utbildningskostnaderna medan huvudmannen står för deltagarens lön, resor och litteratur osv. Vem beslutar om jag får gå utbildningen? Huvudmannen beslutar om du får gå eller inte. Hur omfattande är programmet? Tre år och man gör det som en del av sitt arbete. Det är därför viktigt att du kommer överens med din huvudman om att utbildningen måste få sin tid. Programmet motsvarar 30 akademiska poäng.

Vilka huvudpunkter kommer utbildningen att fokusera på? Tre olika kunskapsområden: • Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 poäng • Mål - och resultatstyrning, 10 poäng • Skolledarskap, 10 poäng Hur kommer upplägget att se ut? Utbildningen kommer att varva lärarledda möten och internat med distansstudier på en läroplattform. Tillämpningsarbetet kommer att ske på den egna skolan. I utbildningen ingår examination. Vilket bevis får jag på genomförd utbildning? Du får ett utbildningscertifikat. Är programmet valfritt eller obligatoriskt? Ambitionerna är att det skall vara obligatoriskt för nytillträdda rektorer och frivilligt för förskolechefer och biträdande rektorer. Exakt tidpunkt för när detta kan träda i kraft är i dagsläget inte klart. För aktuell information, gå in på www.skolverket.se Källa: Björn Sandström, projektledare för rektorsprogrammet på Skolverket.

Text: Louise Ringheim Foss

www.skolledarutbildningar.se


REK TORSUTBILDNINGAR Fyller du ut din stol? Majoriteten av Sveriges rektorer har genomgått en rektorsutbildning. Är du en av dem? Rektorsutbildningar vänder sig till dig som arbetar som rektor eller till ­annan skolpersonal som siktar på rektorsjobb. Utbildningen ger dig kunskap att hantera det komplexa uppdrag det innebär att vara rektor. Rektorsutbildningar innehåller bland annat utbildning i ledarskap med fokus på uppdraget att leda en skola, utbildning i skoljuridik, myndighetsutövning och det statliga uppdraget och regelverket. Du får ett helt nytt förhållningssätt till ditt yrke.

15


REK TORSUTBILDNINGAR

Rektorsprogrammet

Skolverket Alströmergatan 12 106 20 STOCKHOLM 08–527 332 00 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Utbildningens innehåll Rektorsprogrammet omfattar tre kunskapsområden: • Skoljuridik och myndighetsutövning • Mål- och resultatstyrning • Skolledarskap Dessa kunskapsområden är centrala för skolledarskapets praktiska genomförande. De är starkt relaterade till varandra och rektor måste kunna hantera dem tillsammans då de bildar ett komplext system.

Den statliga befattningsutbildningen för rektorer.   Rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. Uppdraget är att skapa en skola och förskola av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande och tryggt. Det statliga Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, förskolechefer och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen.

I kunskapsområdet skoljuridik och myndighetsutövning behandlas de förutsättningar som anges i lagar och förordningar. Tonvikt läggs också vid hur skolans uppdrag formuleras i de nationella målen. I kunskapsområdet mål- och resultatstyrning behandlas det kvalitetsasbete som krävs i skolan för att uppnå de nationella målen för utbildningen och skapa förutsättningar för utveckling. I kunskapsområdet skolledarskap behand-

las hur verksamheten ska kunna ledas med utgångspunkt i rektors nationella uppdrag och styr-systemets principer så att utveckling sker i riktning mot ökad måluppfyllelse.

Omfattning Utbildningen är fullgjord då deltagaren uppnått kursfordringar om 30 högskolepoäng fördelade med 10 högskolepoäng vardera inom de tre delarna • Skoljuridik och myndighetsutövning, • Mål och resultatstyrning och • Skolledarskap Rektorsprogrammet omfattar internatperioder, seminariedagar och eget arbete på den egna skolan samt litteraturstudier. För att genomföra utbildningen bör rektor avsätta motsvarande cirka en dag i veckan under programmets tre år för utbildningen, som utgör en del av rektors ordinarie arbetsuppgifter.

Examination De tre kunskapsområdena ska examineras. Ansvarig för examinationens uppläggning och genomförande är de högskolor och universitet som Skolverket ger i uppdrag att anordna utbildningen. Betygskalan ska överensstämma med högskoleförordningen.

www.skolledarutbildningar.se


Mål Efter genomgången rektorsutbildning skall rektor visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att leda arbetet att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar åvilar rektor. Detta gäller såväl kommunala som fristående skolor.

Anmälan Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning och är därför öppen för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Ansökan sker via en webblankett på Skolverkets hemsida, som ska fyllas i av huvudmannen eller på huvudmannens direkta uppdrag.   För antagning till utbildningen krävs inga ytterligare förkunskaper än att du i din befattning har ansvar för läroplansstyrd verksamhet

Kostnader Staten står för själva utbildningskostnaderna medan huvudmannen står för lön under utbildningstiden, resor till internatoch seminariedagar, kostnader för internat och kurslitteratur.

17


REK TORSUTBILDNINGAR

Göteborgs universitet

Rektorsutbildningen Göteborgs universitet Box 300 405 30 GÖTEBORG 031–786 27 70 rektorsutbildningen@rut.gu.se www.rektorsutbildningen.org.gu.se

Vi finns i vackra lokaler vid fakulteten för Utbildningsvetenskap och har utbildningar för dig som vill bli rektor och dig som redan arbetar som rektor samt kompetensutveckling för ledningsgrupper. Se nedan, läs mer på vår webbsida. Kursort är Göteborg, andra platser kan väljas beroende av deltagares hemort. Eget upplägg för kommuner eller annan huvudman kan skräddarsys. Vi åtar oss handledningsuppdrag för grupper och enskilda.

Förberedande rektorsutbildning – vad ska rektor använda tiden till? Du vill veta mer om vad rektorsarbete innebär eller förbereda dig för att söka rektorsarbete. Omfattar 10 utbildningsdagar över två terminer. Inleds och avslutas med heldagar, däremellan åtta halvdagar kl.15 – 19. Tid för litteraturläsning och mentorsträff ingår. Behandlar rektorsrollen, förebilder och drivkrafter, förskolans/skolans styrning och skolans uppdrag.

Introduktionsutbildning Ny som rektor? Vår utbildning på 10 heldagar behandlar fyra centrala delar av rektorsuppdraget. Vilka ramar bestämmer rektors arbete. Verksamhetens kärnprocesser – lärande och undervisning. Den egna organisationen – konflikthantering och grupprocesser. Hur hittar jag ett ledarskap som fungerar för mig.

Fördjupningskurser för dig som gått rektorsutbildningen Skoljuridik & myndighetsutövning Omfattar 6 heldagar under ett kalenderår och behandlar de lagar och förordningar som styr förskolans och skolans verksamheter. Tonvikt läggs på hur förskolans och skolans uppdrag formuleras i de nationella målen.

Värdebaserat ledarskap För dig som vill öka din kunskap om och förståelse för värderingars påverkan på www.skolledarutbildningar.se

ledarskap och organisation. Arbetar bl.a. med verktyg för att hantera etiska dilemman. Prövar olika sätt att synliggöra vilka värderingar som egna och medarbetares ställningstaganden grundar sig på. 2-dagars internat i början och slutet, 4 kursdagar emellan.

Med analysen som grund Intensivkurs under en termin för dig som vill fördjupa kvalitetsarbetet. Du arbetar med egna kvalitetsarbetet som grund för att förstå hur man går från beskrivning till analys. Du får också hjälp att nå en vetenskaplig dimension – att gå från att tycka till att veta. Internat på 2 dagar följt av 4 heldagar.

Leda lärande i lag Vill ge redskap för förbättrat utvecklingsarbete. Rutiner för möten och samtal runt gemensamma skolangelägenheter finns – men det gemensamma diskuterandet sätter få spår i klassrumsarbetet. Du bearbetar aktuella begrepp och utforskar sätt att förankra styrdokumenten i lagarbetet. 2-dagars internat samt 8 dagar kl. 13- 18.

Masterutbildning Du kan också fördjupa dig inom fler områden genom att läsa på halvfart på avancerad nivå mot en masterexamen i utbildningsledarskap. Läs mer på denna länk: http://www.ipd.gu.se/utbildning/ masterutbildningar/miu/


Karlstads universitet Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet erbjuder utbildningar och annan kompetensutveckling för skolledare inom kommunala och fristående skolor och förskolor.

Rektorsutbildningen Nordvästra Regionen Karlstads universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD 054–700 14 08 www.rektorsutbildningen.se

• • •

Ackrediterad anordnare av den statliga befattningsutbildningen. God forskningsanknytning inom ledarskap och skolförbättring. Goda referenser.

Utbud

Ny i yrket?

Utbildningar; anordnas reguljärt eller på uppdrag. Kurserna tas fram i dialog med berörda kommuner eller andra uppdragsgivare:

För befattningshavare i skola och förskola som funderar på att bli skolledare och har kommunens uppbackning anordnar vi rekryteringsutbildning.  

BEFATTNINGSUTBILDNING Anordnare av den statliga befattningsutbildningen för rektorer i Värmlands, Örebro, Dalarnas och delar av Västra Götalands län sedan 2002. Ersätts fr o m 2009 av det nya Rektorsprogrammet (se www.rektorsutbildningen.se) REKRYTERINGSUTBILDNING För pedagoger och andra som funderar på en karriär som skolledare. KOMPETENSUTVECKLING FÖR VERKSAMMA SKOLLEDARE Seminarieserier med inbjudna föreläsare och eget arbete i lärgrupper. MAGISTERPROGRAMMET PEDAGOGISK YRKESVERKSAMHET 120HP, DISTANS. Särskilt spår för utbildningsledning. Kan byggas på till en masterexamen. KURS I SKOLJURISIK OCH MYNDIGHETSUTÖVNING I vår ger vi en kurs i skoljuridik och myndighetsutövning, 10 p. Kursen går på kvartsfart och distans och motsvarar första delkursen i det nya Rektorsprogrammet.

UTBILDNING FÖR SKOLPOLITIKER För skolans politiker anordnas kursen Politiskt ledarskap och skolutveckling. SKRÄDDARSYDDA LEDARSKAPS- OCH SKOLUTVECKLINGSUTBILDNINGAR Anordnas på uppdragsbasis. EXEMPEL PÅ ANDRA PÅGÅENDE OCH PLANERADE VERKSAMHETER: Kartläggningar, uppföljningar och utvärderingar. • Genomförs och redovisas på uppdragsbasis. Handledning, coachning. • Individuellt eller i grupp. Stöd i nätverksbyggande. • Utifrån kommunernas och skol ledarnas behov och intressen.

Kontakta oss www.rektorsutbildningen.se Tfn: 054–700 14 08 Fotograf: Hans M Karlsson

Gå in på www.rektorsutbildningen.se för att se hur man anmäler sig.

19


REK TORSUTBILDNINGAR

Linköpings universitet

Rektorsutbildningen / IBL Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 013–28 40 60 ingun.wildrot-tjadermo@liu.se www.ibl.liu.se/rut/

Linköpings universitet är ett av de lärosäten som har ansvar för den statliga rektorsutbildningen. Utbildningen är en befattningsutbildning med processinriktning. För närvarande är utbildningstiden två år.   Utöver den Statliga rektorsutbildningen erbjuder Linköpings universitet följande utbildningar för rektorer och övriga ledare i skolans verksamhet:

Rekryteringsutbildning Utbildningen avser att ge personer, ex. lagledare som önskar gå in i en roll som ledare i skolan, en förståelse och kunskap om de villkor som gäller för det egna ledarskapet. Utbildningen betonar det personliga och professionella ledarskapet i en erfarenhetsbaserad process.   Strukturen i utbildningen är tvådagarsmöten i form av seminarier, föreläsningar och auskultationer hos erfarna rektorer.

Introduktionsutbildning (uppdragsutbildning, 10hp) Den här utbildningen erbjuds dem som nyligen tagit rollen som rektor i läroplansstyrda verksamheter. Utbildningen fokuserar rektorsuppdraget med myndighetsutövning och styrning, ledarskap/ personalledning samt rektor som garant för kvalitet .   Utbildningen tar ca sex månader i anspråk och är seminarie- och nätbaserad.

Skoljuridik och skolledaretik I denna utbildning är relationen mellan skoljuridik, skolledaretik och pedagogisk verksamhet central. Föreläsningar och seminarium kretsar kring hur fallstudier och aktuella fall av juridisk och etisk karaktär kan vara vägledande i arbetet med den vardagliga skolverksamheten och de dilemman rektor ställs inför.

Rektors svåra samtal Vi erbjuder en tredagars upplevelsebasewww.skolledarutbildningar.se

rad ledarskapsutbildning som fokuserar ledarskapet i svåra situationer. Utbildningen utgår från självupplevda händelser och problematiserar upplevelsen av svåra och stressande situationer. Hur kan man förändra och utveckla sitt förhållningssätt för att känna trygghet och mod i otryggheten?

Rektors guldgruva - om att analysera och kommunicera kvalitet

Föreläsningserie om aktuell rektorsforskning/skolforskning

Mer information

Större och mindre grupper av rektorer, områdeschefer och lagledare kan med vår hjälp skräddarsy en serie föreläsningar om aktuell forskning om rektors komplexa vardag och arbete.

Forskningscirklar för rektorer och/ eller lärare Läs aktuell rektors- och skolforskning i ”lättsmält form” och samtala därefter med forskare helt utifrån egna önskemål. Vi tillhandahåller/tipsar om aktuella texter och skolforskare som kan komma till din enhet under ett par timmar.

Under tre halvdagar får rektor möjlighet och hjälp att konstruktivt granska den egna kvalitetsredovisningen, få inspiration att samla/upptäcka kvalitativa data i den egna verksamheten och analysera dem inför kommande kvalitetsredovisningar.

Utförligare beskrivning av ovanstående kurser kan fås via e-post, ingun.wildrot-tjadermo@liu.se.

REKTORSVERKET.SE Se annons om kommande rektorsforskningskonferens på Vildmarkshotellet, Kolmården strax utanför Norrköping samt på Strandbaden i Falkenberg som vi genomför tillsammans med Malmö Högskola, Lunds universitet och Göteborgs universitet.


Flera vägar – till ökad kunskap

Rektorsutbildningen Skolutveckling och ledarskap Lärarutbildningen, Malmö högskola 205 06 MALMÖ 040–665 80 90 lotta.karlind@mah.se www.mah.se/sol

Att ha fokus på skola – som helhet Det är uppgiften för enheten Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö högskola.   Här arbetar vi med frågor om lärande, skola, bildning, utbildning samt skolutveckling och ledarskap. Och på enheten finns såväl forskning som en mängd korta och längre kurser och program – för bland annat specialpedagoger och speciallärare. Inom ramen för SOL verkar även RUC/Regionalt utvecklingscentrum som både bedriver en omfattande uppdragsverksamhet och anordnar konferenser, seminarium och olika kurser – med bland annat fokus på utveckling och ledningsfrågor. På enheten Skolutveckling och ledarskap återfinns dessutom den statliga rektorsutbildningen för Skåne – som har ett unikt samarbete med Skolinspektionen kring skoljuridikfrågor och myndighetsutövning.   Tillsammans med Lunds universitet har enheten Skolutveckling och ledarskap nu även ansökt om att få anordna den framtida rektorsutbildningen.

• Rektorsutbildning • Enstaka kurser • Skräddarsydda insatser • Handledning Flera vägar – med samma mål.   Enheten Skolutveckling och ledarskap erbjuder olika sätt att nå ökad kunskap i skolutvecklings- och ledarskapsfrågor.   Här finns allt från endagskonferenser till djuplodande utbildningar – som är framtagna och utvecklade i samråd med det omgivande skolsamhället.

UTBILDNINGAR/KOMPETENSUTVECKLING SOM SOL ERBJUDER: • Rektorsutbildning • Handledning för ledare och lednings grupper • Skolans styrning och skoljuridik, 15 hp • Ledarskap och skolutveckling med inriktning mot specialpedagogik, 5 hp • Utbildningsledarskap och skolutveck- ling I + II, 15+15 hp • Skolutveckling, lärande och ledarskap, 30 hp • Magisterkurs i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningsledar- skap, 60 hp • Magisterkurs i utbildningsvetenskap inom området, skolutveckling, profes- sion och ledarskap, 60 hp • Processledarutbildning (åtta halv- dagar) • Skolans styrning (fem utbildnings- tillfällen) • Rektor med vetande (konferens i vår)

21


REK TORSUTBILDNINGAR

Stockholms universitet

Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM 08–16 20 00 anna.forssell@ped.su.se www.ped.su.se

Centrum för Utbildningsledning vid Pedagogiska institutionen.   Fokus för verksamheten är utbildning och forskning kring utbildningsledning, skolans styrning och ledning, skolutveckling samt utbildningspolitik. Vi belyser centrala frågor kring ledarskap, sociala processer och organisationsteori. Vi erbjuder ett brett utbud av professionsinriktad utbildning på akademisk grund för skolledare; men även för lärare och andra med intresse för dessa frågor.

Rektorsprogrammet

Masterexamen i utbildningsledning

2008 fick Stockholms universitet i uppdrag av Skolverket att anordna den nya statliga befattningsutbildningen för rektorer. Programmet kommer att starta 2009. Utbildningen innehåller tre delar: skoljuridik och myndighetsutövning, mål och resultatstyrning samt skolledarskap. Tillsammans bildar de tre delarna en sammanhängande helhet. En viktig utgångspunkt är att det ska finnas ett nära samband mellan teori och praktik. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och varje delkurs skall omfatta tio högskolepoäng . Det nya i denna utbildning är bl.a. att utbildningen nu ger akademiska poäng och ligger på avancerad nivå.

Till hösten 2009 inrättar vi ett nytt masterprogram i pedagogik med fokus på utbildningsledning. Den nya inriktningen ger de studerande specialkompetens på hög nivå och behörighet att söka forskarutbildning. Masterutbildningen omfattar 120 högskolepoäng och består av åtta terminers studier på halvtid och avslutas med ett självständigt arbete på 30 hp.

Utbildningen på Stockholms universitet kommer att vara tvärvetenskaplig och ett samarbete mellan Pedagogiska institutionen (programansvarig), Företagsekonomiska, Juridiska och Statsvetenskapliga institutionerna. Utbildningen kommer att löpa under en treårsperiod, med en delkurs per år och kan leda fram till en Masterexamen i pedagogik. Parallellt med de tre delkurserna ligger en ”integrerande kurs” som skall ge utrymme för tillämpning av kunskaperna i det egna skolvardagen, omvärldsanalys samt därutöver ge kontinuitet, djup och progression genom hela utbildningen. www.skolledarutbildningar.se

Fristående kurser Pedagogiska institutionen erbjuder läsåret 2009/10 flera fristående kurser: • Att leda arbetslag • Ledarskap i skolan • Ledarskap och grupprocesser för lärare • Ledarskapets psykologi – om makt, människor och mening • Ledarskap på beteendevetenskaplig grund

Uppdragsutbildning och kompetensutveckling Vi bedriver en omfattande utåtriktad utbildningsverksamhet med kommuner, landsting, högskolor och universitet m.fl. som uppdragsgivare. Inom ramen för sådan uppdrags- och fortbildningsverksamhet deltar personer med olika anknytning till skolans ledningsarbete såsom rektorer, biträdande rektorer, arbetslagsledare, förskolechefer, skolchefer och hela ledningsgrupper. Andra deltagande yrkes-

kategorier är lärare, skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG: • Utbildning för förvaltningschefer och skolpolitiker • Ledningsgruppsutbildning • Forskningscirklar i skolutveckling och skolkultur • Rekryteringsutbildning • Arbetslagsledarutbildning • Kurser i pedagogiskt ledarskap för skolledare och lärare • Kurser i skolutveckling


Umeå universitet Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, arbetar sedan 1993 med att utveckla skolans ledarskap. I sin praktiska utbildningsverksamhet är Centrum särskilt riktad mot den norra delen av Sverige genom t.ex. uppdraget som utbildningsanordnare för den statliga rektorsutbildningen. Rektorsutbildningen Umeå universitet 901 87 UMEÅ 090–786 78 14 Jonas.Hoog@soc.umu.se www.pol.umu.se/CPD/ www.pol.umu.se/CPD/magister

Centrum för skolledarutveckling Centrums utbildningsfilosofi genomsyras av att i lärandet kombinera praktisk erfarenhet, teorier och analysmodeller med empirisk forskning och policy analys. Samtliga utbildningar är tydligt kopplade till det som pågår vid kursdeltagarnas egna verksamhetsområden men också till forskning, utveckling och trender inom utbildningsområdet. Inom Centrum för skolledarutveckling bedrivs också forskning i olika projekt t ex ”Structure, Culture, Leadership – Prerequisites for Successful Schools?” där 24 skolor i 12 kommuner i hela landet studeras. Projektet är också kopplat till ett internationellt projekt i 14 länder.

Rektor till Rektor- 2009 Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet etablerade hösten 2004 en ny, årligen återkommande mötesplats för rektorer, förtroendevalda och representanter för skolförvaltning på nationell, regional och lokal nivå.   Datum för nästa konferens är 24-25 september 2009.

Politikerseminarium Varje år i januari anordnar Centrum ett tvådagars seminarium för politiker. Aktuella skolfrågor, forskning och policy tas upp.

UTBILDNINGAR Rekryteringsutbildning, 7,5 hp Riktas till framförallt lärare som intresserar sig för att avancera till rektor och vill få insikt i vad rollen innebär. Utbildningen genomförs i samverkan med berörda kommuner som också utser sökande. Introduktionsutbildning, 7,5 hp Riktas till dem som nyligen tillträtt en anställning som rektor. Genomförs i samverkan med berörda kommuner som också utser sökande. Rektorsutbildning Den statliga rektorsutbildningen är en befattningsutbildning som riktas till rektorer som varit verksamma ett par tre år. Utbildningen är fn tvåårig, omfattar 30 utbildningsdagar i samlingar plus egen aktivitet på hemmaplan. Den kan valideras till 30 högskolepoäng i Magisterutbildningen i utbildningsledarskap vid Umeå universitet. Rektorsutbildningen kommer att ersättas av Rektorsprogrammet. Umeå universitet och Centrum för skolledarutveckling är en av anordnarna av det nya rektorsprogrammet. De orter som inte fick uppdraget har överklagat beslutet och Länsrätten i Stockholm har beslutat att upphandlingen skall göras om. Länsrättens beslut kommer att överklagas av Skolverket. Information om rektorsprogrammet kan fås från: www.skolverket.se

Magisterprogrammet i utbildningsledarskap Magisterprogrammet med inriktning mot Utbildningsledarskap omfattar 40 poäng och består av 5 olika kurser. Kurserna har samlingar 2 - 3 gånger à två dagar per termin och drivs med 25 procents studietakt. Magisterprogrammets kurser: • Utbildningsledarskap I Ledarskap i en förändrad skola, 15 hp • Utbildningsledarskap IIa Förändringsledning och kvalitetsut- veckling i skolan, 15 hp • Utbildningsledarskap III Teori och analys inom området utbildningsledarskap, 7,5 hp • Utbildningsledarskap IV Forskningsmetodik med inriktning mot utbildningsledarskap, 7,5 hp • Utbildningsledarskap V Uppsats, 15 hp Skolchefs/förvaltningschefsutbildning Centrum bedriver sedan 10 år tillbaka ett skolchefseminarium med nystart varje år. Det består av fyra tvådagars seminarier per år, ofta med internationella gäster samt en studieresa till en internationell forskningskonferens. Seminariet kan också – om examinerande uppgifter genomförs – ge till kurspoäng inom magisterprogrammet i utbildningsledarskap

23


REK TORSUTBILDNINGAR

Uppsala universitet Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet är sedan flera år ackrediterad anordnare av den statliga befattningsutbildningen. Våra utbildningar anordnas reguljärt eller på uppdrag. Kurserna tas fram i dialog med berörda kommuner eller andra uppdragsgivare. Uppsala universitet Rektorsutbildningen 750 02 UPPSALA 018–471 76 10 www.rut.uu.se

Befattningsutbildning Anordnare av den statliga befattningsutbildningen för rektorer i mellansvenska regionen sedan 1992.

Rekryteringsutbildning Seminarieserie för personer som är intresserade av framtida skolledaryrke. Ny kursstart sker varje år.

Juridik för skolledare Seminarieserie som innehåller såväl föreläsningar som praktiska övningar.

Chefsprogram Kompetensutveckling för förvaltningschefer.

Fotograf: Tommy Westberg

Kontaktpersoner: PÅ UPPDRAGSBASIS ANORDNAS: • Skräddarsydda ledarskaps utbildningar • Stöd för systematiskt kvalitetsarbete • Handledning – individuellt och i grupp • Utvärderingar av lednings organisationer, skolorganisationer, arbetsklimat och kultur. • Kompetensutveckling för skol politiker • Skolstudier i europeiska länder

www.skolledarutbildningar.se

Kristina Malmberg Tfn: 018–471 76 08 Leena Zeitler Tfn: 018–471 76 10 Läs mer på www.rut.uu.se


Rektorsutbildningen Växjö universitet är en av de ackrediterade anordnarna av den statliga Rektorsutbildningen. Vårt nuvarande upptagningsområde går från Öland i öster till Halmstad i väster och inkluderar Kronobergs och Blekinge län samt södra delarna av Hallands och Kalmar län. Rektorsutbildningen Växjö universitet 351 95 VÄXJÖ 0470–70 80 01 ingela.bengtsson@vxu.se www.vxu.se/svi/rektorsutbildningen

Här tränas några deltagare i systemtänkande genom simuleringsövning.

Information om Växjö universitet

Hur jobbar vi?

På Växjö universitet kan du välja mellan närmare 100 utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. Till detta kommer cirka 1 200 fristående kurser i en mängd olika ämne.   Vår forskning innehåller en rad väletablerade forskningsområden, som till exempel arbetsmarknadspolitik, entreprenörskap, historia, matematisk modellering, migration, sociologi samt skogs-, trä- och bioenergiteknik. För närvarande finns forskarutbildning i 20 ämnen med totalt 250 forskarstuderande.   Idag har Växjö universitet 14 000 studenter. Genom samgåendet mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar den 1/1 2010 kommer det nya Linnéuniversitet att bli ett av landets 10 största universitet med totalt ca 25 000 studenter.

Inom de ramar som de centrala målen anger präglas Rektorsutbildningen vid Växjö universitet av • Stor delaktighet från varje kursgrupp i utbildningens utformning och innehåll • Erfarenhetsbaserad och processinrik- tad inlärning med praktisk anknytning • En inriktning mot att utbildningen skall ge tydliga avtryck i ett förbättrat ledarbeteende i den egna verksamhe- ten

Ett internationellt studiebesök ingår också i utbildningen.

Utbildningsinslag I likhet med Rektorsutbildningen på andra orter genomför vi ett 30-tal utbildningsdagar, de flesta i internatform, under två år. Mellan gemensamma kursträffar och seminarier arbetar kursgruppen dessutom kontinuerligt i mindre nätverk om 6–7

rektorer för att följa upp och bearbeta aktuella teman och för att handleda och stödja varandra när det gäller olika dilemman man står inför i sitt ledarskap. Det utvecklingsarbete som genomförs syftar till att kontinuerligt genom utbildningen tillämpa centrala kursmoment kring ledarskap, förändrings- och kvalitetsarbete i den egna verksamheten med betoning på reflektion och utveckling kring det egna ledarskapet. Litteraturstudier och tillämpningsuppgifter ingår som stöd för att bearbeta kursinnehållet och anknyta det till den praktiska verksamheten.   Utöver grupphandledning på nätverksträffar, arbetar vi i vår region även med individuell handledning. Varje kursdeltagare handleds då på sin egen skola under ett par dagar i praktiskt skolledarskap genom att få feedback på sitt eget ledarbeteende

Övrigt utbud Rektorsutbildningen vid Växjö universitetet erbjuder en rad andra utbildningar och tjänster såsom skräddarsydda utbildningsinsatser inom skolledarskap, arbetslagsledarutbildning, rekryteringsutbildning samt enskild och grupphandledning av skolledare.   Kontakta oss gärna eller besök vår webbplats: www.vxu.se/svi/rektorsutbildningen

25


REK TORSUTBILDNINGAR

Vi kompetensutvecklar skolledare

Rektorsakademien Sveavägen 34 Box 1380 111 93 STOCKHOLM 08–23 10 90 info@rektorsakademien.se www.rektorsakademien.se

Chefs- och ledarskapet är en av de allra viktigaste faktorerna för att en skola ska fungera väl. Ledarskap handlar om att påverka människors bilder, uppfattningar och tro, och få dem att samverka så att man tillsammans kan lösa uppgifter för att nå uppsatta mål. Ingen kan förneka att en bra skola är den enskilt viktigaste förutsättningen för ett fungerande samhälle. För att öka Sveriges attraktionskraft i framtiden är det nödvändigt att vi utvecklar elevernas utbildningsmiljö. Vägen till en utvecklad skola anpassad till morgondagens behov går genom skolledaren.

Vi hjälper dig Rektorsakademien erbjuder dig som har erfarenhet av eller är blivande skolledare/ rektor olika ledarutvecklingsprogram. I programmen eller de kortare utbildningarna har du möjlighet att komma till insikt i hur du ska hantera de dagliga situationer som uppstår i din vardag. Du har möjlighet att lära av dina egna erfarenheter men också ta del av andras och lära av dem. Tanken är att inspirera och ge dig verktyg för att skapa förutsättningar för din organisation att skapa ett ökat lärande och högre måluppfyllelse för eleverna.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR/ KURSER: • Skolledarutbildning • Bygga varumärke och marknadsföra din skola/förskola/organisation • Moderna verktyg för lärande • Ekonomi för skolledare • Bryt mönstret eller gå under • Coachande ledarskap • Kommunikationsstilar • Så lyckas du med likabehandlings arbetet


Forskning som stärker rektor ”Rektorsverket” är ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och högskolan i Malmö. Rektorsverket.se vill verka för att sprida aktuell forskning för skolledare. Vi vill skapa mötesplatser för goda samtal och reflektioner om skolans ledarskap i ljuset av relevant forskning.

Vi inbjuder till konferens med temat Vad finns det för forskning som stärker rektor? Målgrupp för konferensen är rektorer, skolchefer, forskare, politiker i kommunerna samt ansvariga för fristående skolor. Konferens I Konferens II

27 – 28 maj 4 – 5 juni

Vildmarkshotellet, Kolmården Hotell Strandbaden, Falkenberg

Boka in datum i din kalender, samma innehåll vid båda tillfällena.

Mer information finns från december 2008 på konferensens hemsida www.rektorsverket.se


LEDARSK AP Som ledare ska du vara tydlig med din skolas vision och mål – och få elever, föräldrar och medarbetare att arbeta åt samma håll. Du ska skapa en förståelse för uppdraget och stimulera, motivera och engagera medarbetarna att nå läroplanens mål – för att eleverna ska få möjlighet till goda studieresultat. För att vara en bra ledare måste du förstå hur du själv fungerar i din organisation. Utbildningar i ledarskap lär dig bland annat att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare, hur du kommunicerar effektivt och effektiviserar beslutsfattande och delegering. Skaffa dig inspiration och nya verktyg att leda din personal mot målen.


Kvartetten bakom ”Årets skola”

CoachCompanion Slottsgatan 20 211 33 MALMÖ 040–30 68 60 info@coachcompanion.se www.coachcompanion.se

CoachCompanions verktyg CoachCompanion bistår med ett kraftfullt verktyg som kommer genomsyra hela skolan. Ett verktyg för kommunikation baserat på djup respekt för förmågan och motivationen som finns i varje människa.   – Coaching ger verktygen att bryta hierarkier och ge fler ansvar att lösa problemen i det dagliga arbetet, säger Niklas Anderberg, rektor på Bladins skola i Malmö. Välkomna att höra av er så berättar vi mer hur ni kan få in det coachande förhållningssättet på er skola.

Bladins skola i Malmö blev av Skolverket utsedd till ”Årets skola 2008”. Fyra av ledarna gick under året CoachCompanions utbildning “Det Coachande Förhållningssättet”. CoachCompanion hjälper skolledare att förflytta hela skolan till ett coachande förhållningssätt.   Ledare, all personal, alla elever, alla föräldrar blir engagerade och tillsammans uträttar ni underverk.   Ni arbetar i en process som leder skolans utveckling framåt mot uppsatta mål. Bladins rektor Niklas Anderberg, längst till höger, flankerad av Martin Roth, Bodil Svensson och Sandra Nilsson De är kvartetten bakom utmärkelsen “Årets skola 2008”.

UTBILDNINGAR • Det coachande förhållningssättet program för personal/elever i olika steg. • Det Coachande Ledarskapet, Inten- sivutbildning, 5 dagar. • Det Coachande ledarskapet med diplomering, 9 dagar, även som intensivutbildning. • Diplomerad coach 8 dagar med individuell coaching. • Det Coachande Ledarskapet, 2 dagar. • Det Coachande Samtalet, 2 dagar. • Individuell coaching med 40 certifie- rade coacher i agenturen.

COACHCOMPANION CoachCompanion är ett av Sveriges största coachföretag och arbetar på ett heltäckande sätt med ledarutbildning och internationellt kvalitetssäkrad professionell coaching. Vi levererar coachtjänster – både utbildningar och personlig coaching – såväl till den offentliga sektorn som till den privata marknaden. Hör av dig till oss: 040-30 68 60 08-611 03 33 031-19 13 33 www.coachcompanion.se info@coachcompanion.se

29


LEDARSK AP

Tryggare personligt ledarskap

Gestalt Akademin i Skandinavien Duvnäsgatan 14 116 34 STOCKHOLM 08–10 81 71 info@gestaltakademin.se www.gestaltakademin.se

Som skolledare och lärare måste du kunna motivera och samarbeta med kollegor, elever och deras föräldrar. Det är kanske här som ditt personliga ledarskap prövas hårdast.   När du kan leda dig själv kan du också leda andra och skapa förutsättningar för positiva relationer, trygghet och lärande.   Vi utbildar ledare och chefer i dialog och samspel sedan mer än 30 år. I våra utbildningar integreras alltid personlig och professionell utveckling.

Dialog, samspel och utveckling Våra utbildningar bygger på det gestaltiska förhållnings- och arbetssättet där dialog, samspel och utveckling står i fokus. Utgångspunkten är att vi alla påverkar varandra genom vårt sätt att vara och uttrycka oss. Genom medvetenhet, självinsikt samt öppen och tydlig kommunikation kan vi skapa trygga relationer som främjar hälsa, arbetsglädje, ansvarstagande och effektivitet. Genom att tillägna dig gestaltisk teori och metod får du: • ökad medvetenhet och mod att leda dig själv och andra • bättre förmåga att förstå och stödja människor i deras vardag • nya verktyg för att underlätta kom- munikation och skapa engagemang och ansvarstagande

Hög kvalitet och upplevelsebaserat lärande Våra utbildningar är baserade på personlig utveckling och upplevelsebaserat lärande. Undervisningen utgår alltid från individen och gruppen, teori varvas och integreras med praktiska övningar. www.skolledarutbildningar.se

Gestalt Akademin i Skandinavien Vi bedriver sedan mer än 30 år utbildning inom personlig utveckling, psykoterapi samt ledarskap och organisation. Bland våra kunder finns bland annat chefer, konsulter, HR-ansvariga, rektorer, lärare,

INTRODUKTION – 2 DAGAR För dig som vill undersöka vad gestaltmetodiken kan bidra med.

kuratorer, socionomer, präster, psykologer, läkare, sjuksköterskor och andra som av personliga eller professionella skäl vill lära sig mer om dialog och samspel. Vi är ackrediterade av EAGT, European Association for Gestalt Therapy.

YRKESUTBILDNINGAR – 2 ÅR Dipl. Gestaltterapeut Yrkesutbildning för dig som vill hjälpa andra att växa och leva ett friare liv. Dipl. Organisationskonsult Yrkesutbildning för dig som vill arbeta med utveckling av individ, grupp och organisation.

GRUNDUTBILDNING – 2 ÅR Personlig och professionell utveckling för dig som arbetar med individ, grupp och organisation. Krävs för att gå vidare till våra yrkesutbildningar. Bedrivs på deltid vid sidan av ditt vanliga arbete.

Bedrivs på deltid vid sidan av ditt vanliga arbete.

För övriga utbildningar och kurser se www.gestaltakademin.se


Modernt • anpassat • flexibelt

Karlstads universitets uppdrags AB Karlstads universitet 651 88 KARLSTAD 054–700 10 00 uppdrag@kau.se www.uppdrag.kau.se

Välkommen till Karlstads universitet och universitetets eget utbildningsbolag, Karlstads universitets uppdrags AB.    Karlstads universitet erbjuder skräddarsydd uppdragsutbildning som kompetensutveckling för anställda i näringsliv och offentlig sektor. Uppdragsutbildning är en viktig del av universitetets samverkansuppgift, till nytta för näringsliv, samhälle och för universitetet.

Uppdragsutbildning Över 250 uppdragsgivare på tre år och 50-70 uppdrag och uppdragsutbildningar årligen!   Karlstads universitet erbjuder skräddarsydd uppdragsutbildning som kompetensutveckling för anställda i näringsliv och offentlig sektor.   Uppdragsutbildning är en viktig del av universitetets samverkansuppgift, till nytta för näringsliv, samhälle och för universitetet.

IG IDAG!

ANMÄL D

FLYGANDE START FÖR LÄRARLYFTET. Kurser på distans.

En uppdragsutbildning är en kurs på högskolenivå vars omfattning, ev. högskolepoäng, innehåll och form har anpassats till uppdragsgivarens önskemål.   Det är uppdragsgivaren som bestämmer vilka personer som ska delta och det finns inga krav på högskolebehörighet. Karlstads universitet erbjuder uppdragsutbildningar inom fem kompetensområden: skola, ledarskap, ekonomi & förvaltning, vård & omsorg, industri & it.   Inom varje kompetenområde finns ett antal färdigutvecklade uppdragskurser, men det mest vanliga är att universitetet skräddarsyr utbildningar utifrån uppdragsgivarens specifika önskemål. Kontaktpersoner och senaste nytt finns på www.uppdrag.kau.se Vi skräddarsyr kurser utifrån ert behov!

www.uppdrag.kau.se

Lärarlyftet – kurser på distans Karlstads universitet satsar stort på fortbildning för lärare.   Inom Lärarlyftet kan behöriga lärare i samråd med skolhuvudmannen välja kurser ur universitetets reguljära kursutbud eller ur det skräddarsydda kursutbudet. Karlstads universitet har fått en flygande start i Lärarlyftet. Sedan starten har hundratals lärare tillsammans med sina skolledare valt Karlstads universitet. Alla kurser ges på distans och varje termin erbjuds nya spännande kurser. Nyheter och kursbeskrivningar finns på www.uppdrag.kau.se

31


LEDARSK AP

Utbildning som gör skillnad!

Lärarfortbildning AB Box 120 60 102 22 STOCKHOLM 08–737 65 81 info@lararfortbildning.se www.lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB erbjuder kvalificerad utbildning för skolledare och lärare inom alla skolformer. Företaget arbetar över hela landet med individer, grupper, arbetslag, skolor och hela kommuner.   Vi har framgångsrikt bedrivit kurser, konferenser och skräddarsydda utbildningar i 20 år och har stor kunskap inom området ledarskap och skolutveckling!

Vi startar upp utvecklingsarbetet! Vårt mål är är att möta skolledares och lärares behov av utveckling med kunskap, stöd, inspiration och praktiska verktyg. Vi ser oss ofta som ”startkablar” i utvecklingsarbetet. Vårt arbetssätt är processinriktat och vi utgår ifrån skolornas egen vardag.

Våra utbildare har skolan som specialitet Våra utbildare har såväl teoretiska som praktiska kunskaper om skolutveckling. Samtliga har varit verksamma inom skolan och är därför speciellt skickliga på att tillhandahålla metoder och sätta igång processer för utveckling som tar sin utgångspunkt i den egna verksamheten. För oss är det en förutsättning för en förankrad och hållbar skolutveckling.

En heltäckande fortbildningsleverantör Eftersom vi har skolan som specialitet kan vi helt fokusera på utvecklingen inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Till skillnad från de flesta av våra kollegor i branschen så erbjuder vi utbildning i flera olika former: både kurs, konferens, uppdragsfortbildning och nätverk. Utbildningarna kan dessutom kompletteras med både handledning och coachning. www.skolledarutbildningar.se

Våra utbildningsområden • Kvalitetsutveckling och pedagogisk bedömning • Professionen och samarbetet • Normer och värden • Pedagogik och lärande

Analys för förändringsarbete Vi arbetar även med konsultuppdrag i organisationer som har behov av att förändra och utveckla sin organisation. Vår roll är processledarens där vi stödjer och utmanar mot uppsatta mål. Som start använder vi ofta vårt digitala analysverktyg.

Handlingskraft i skolan är en del av vår mission Söker du kunskap, insikter, inspiration och handlingskraft för att målmedvetet fortsätta utvecklingsarbetet i skolan? Kontakta oss, vi kan bli din utbildningspartner.

UTBILDNINGAR 2009 Här följer några av våra mest efterfrågade utbildningar för grund- och gymnasieskola: • Arbetslagsledarutbildning • Arbetslagsutveckling • Bli en medveten bedömare och betygsättare • Kvalitetssäkra läs- och skriv- undervisningen • Kvalitetsutveckling inifrån • Kvalitetsutveckling av en mål- och resultatstyrd skola • Nycklar till framgångsrikt tematiskt lärande BLAND NYHETERNA 2009 • Konflikthantering för lärare • Svåra samtal Vårt utbud av utbildning presenteras i sin helhet på www.lararfortbildning.se


Utbildningar som gör skillnad Ahlerup & Partner arbetar som föreläsare och konsulter inom management och utveckling. Vi arbetar bl.a. med NLP coaching och utbildningar, teambildning, ledarutveckling, medarbetarenkäter, arbetsmiljöarbete, personalrutiner och omorganisation. Ahlerup & Partner AB Floravägen 4 178 33 EKERÖ 070–595 60 57 info@ahlerup.se www.ahlerup.se

Ledarskap i förändring Omvärlden förändras allt snabbare och det ställer nya krav på både skolledare och lärare. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med nytänkande och förändring. En ledare med rätt verktyg och god kommunikationsförmåga utvecklar medarbetare mot att nå uppsatta mål både för skolan och i klassrummet.

Arbetsglädje och energi Coaching och utbildning för lärare leder till en stark självkänsla och arbetsglädje. Detta skapar förutsättningar för motiverade elever med framgång i skolarbetet.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR: • Den moderna ledarutbildningen • NLP Practitioner • Balans i livet genom personlig utveckling • Bli ett sammansvetsat team • Coachande ledarskap - en verktygslåda med inspiration och energi • Mål - sätt upp, nå och överträffa dem Målet med våra utbildningar är ökad delaktighet och förbättrat resultaten i organisationer. Arbetet sker utifrån de egna behoven och önskemålen.

Christina Ahlerup startade företaget 1998. Hon har mer än 20-års erfarenhet av HR-frågor och hon är dessutom diplomerad NLP coach® och certifierad NLP-trainer.

Ledarutveckling

Edfood HB c/o Biltz Hägervägen 15 131 43 NACKA 0707–41 40 33 edfood@comhem.se oscar.oqvist@gmail.com www.edfood.se

Upplägg/Mål För ledare inom förskola och skola krävs kunskaper som är möjliga att snabbt omsätta i handling.   Denna inriktning på handlandet skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning som lägger större vikt vid de personliga egenskaperna. Målet är att kunskaperna skall få synbara och konkreta effekter. Här är systemteorin med sin pragmatiska orientering till stor hjälp.

Omfattning

Utbildningens huvudmoment

Ansvarig

• Generell systemkompetens • Sakområdeskompetens (styrning) • Kommunikativ kompetens (ledning)

Oscar Öquist , fil.lic , leg.psykolog

Utbildningen erbjuds i två nivåer – en heldag med grundläggande orientering inom samtliga områden och en fördjupande utbildning på tre dagar (internat) inriktad mot ledningsgrupper med tonvikt på praktiska fall och reflekterande samtal.

Målgrupper Ledare på olika nivåer inom förskola och skola.

33


LEDARSK AP

Ska du starta friskola? Friskolornas riksförbund Friskolornas riksförbund håller kurser för dig som planerar att starta en friskola.

Friskolornas riksförbund Sturegatan 11, Box 555 45 102 04 STOCKHOLM 08–762 77 58 info@friskola.se www.friskola.se

Vi går igenom vad du behöver veta för att lyckas med dina planer. Under utbildningen behandlas bland annat ansökningsförfarandet, ekonomi, juridik, arbetsgivarfrågor och friskolan som företag. Föreläsare är representanter från Statens skolinspektion och arbetsgivarsidan samt Friskolornas riksförbunds egen jurist och ekonom.

KURSER 2009 • Malmö den 20 januari • Göteborg den 21 januari • Stockholm den 27 januari Friskolornas riksförbund anordnar Starta friskola-kurser i början av varje år. Anmäl dig idag på www.friskola.se/startafriskola

Kurserna riktar sig till dig som är intresserad av att starta fristående förskola, grundskola, gymnasium eller kompletterande skola. Du kanske har för avsikt att redan under våren lämna in en ansökan till Statens skolinspektion? Välkommen!

 





    

  

•

Psykosocial utbildning  • 

Göteborgs Psykoterapi Institut Vasagatan 16 411 24 GÖTEBORG 031–711 97 51 adm@gpsi.se www.gpsi.se

Psykosocial handledar- och gruppledarutbildning Göteborgs Psykoterapi Institut anordnar följande utbildning i Göteborg: • Psykosocial handledar- och grupp ledarutbildning. 2-årig utbildning med psykoanalytisk teori och praktik som grund. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom vård, behandling, skola mm. Vänder sig även till ledare, föreståndare som vill utveckla sin kunskap om gruppledarskap. Kursdag: tisdag em, varannan vecka. Start ht 2010. Kan även ges som uppdragsutbildning till arbetsplatser.

www.skolledarutbildningar.se

OM OSS Göteborgs Psykoterapi Institut som startades 1974 erbjuder psykoterapi för vuxna, barn och ungdomar, par och familjer. Vi erbjuder också handledning både individuellt och i grupp samt bedriver ubildningsverksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö. För mer information se: www.gpsi.se


Vi inbjuder till utbildningar Plunge organisationskonsulter

Plunge AB Lundagatan 37 117 27 STOCKHOLM 08–668 69 80 info@plunge.se www.plunge.se

Plunge into (verb) – kasta sig ut i, dyka ner i .   Företaget Plunge startades 2000. Verksamheten innefattar ledar- och medarbetarutveckling samt organisations- och grupputveckling. Läs mer om oss och våra utbildningar på www.plunge.se. UTBILDNINGAR Designverkstad för Processledare – fokus på skapande av mötes-, utbildnings- och utvecklingsprogram, samt färdighetsträning • 19-20 mars 2009, 9.000 kr + moms

Konflikthantering för chefer – färdighetsträning i att förebygga och hantera egna och andras konflikter • Se hemsidan för datum HT09. Klart Ledarskap – för en lärande och effektiv arbetsplats Ges vid två tillfällen: • 27-28 april samt 11-12 maj 2009 (4 dagar), 22.000 kr + moms • 5-6 + 19-20 nov 2009 (4 dagar), 22.000 kr + moms Praktiskt Processledarskap – pedagogiska förhållningssätt och praktiska metoder för delaktighet och engagemang Ges vid två tillfällen: • 16-17 april 2009, 10.000 kr + moms • 15-16 okt 2009, 10.000 kr + moms

Provins fem Vi utmanar och utvecklar ledare samt skapar engagemang och involvering i hela organisationen

Provins fem AB Hantverkargatan 51 112 31 STOCKHOLM 08–441 04 00 info@provinsfem.se www.provinsfem.se

Provins fem arbetar med ledar- och organisationsutveckling. Vi hjälper människor och organisationer att utvecklas. Utgångspunkten för våra utvecklingsinsatser är behovet i organisationen. Insatserna utformas och genomförs i ett nära och förtroendefullt samarbete med dig som uppdragsgivare.

Exempel på uppdrag

Ledningsgruppsutveckling Fokus på det gemensamma uppdraget och strategiska frågeställningar. Ledarutveckling för arbetslagsledare Uppdraget i organisationen, ledarrollen i arbetslaget, personligt ledarskap. Klart Ledarskap En utbildning för ledare som ökar möjligheten till lärande i hela organisationen. Utbildningen har fått stor framgång i skolan och genomförs som fristående kurs eller som modul i ett ledarprogram. Läs mer på www.klartledarskap.se

Visionsarbete i Storgrupp Skolans vision görs levande och konkret genom att involvera och engagera alla medarbetare samtidigt. Arbetskonferens för Goda möten Hela organisationen involveras i att skapa goda möten mellan: lärare – elev, lärare – föräldrar, kollegor, ledare – medarbetare.

35


LEDARSK AP

9

120 Examinatorer sökes Är du en duktig skolledare? Vill du lära dig mer om systematisk verksamhetsutveckling?

9 SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10 412 50 GÖTEBORG 031–723 17 00 fl@siq.se www.siq.se

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling driver på regeringens uppdrag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Syftet är att identifiera och lyfta fram goda föredömen bland svenska skolor/förskolor. Till höstens utvärderingar söker vi nu 120 personer från både skola och näringsliv som vill vara med och utvärdera deltagande skolverksamheter.   Att vara Examinator innebär ett åtagande att efter en kostnadsfri utbildning utvärdera en skola/förskola som deltar i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Att bli Examinator är ett sätt att utveckla sig själv och sin verksamhet genom att lära av andra.   Tidsåtgång för utbildning och genomfört utvärderingsuppdrag beräknas till

14-17 dagar fördelade mellan maj och november. Cirka hälften av dagarna är på distans. Du bekostar själv dina resor och logi i samband med internatutbildningen. Ansökan för att bli Examinator görs senast den 17 april via www.siq.se under rubriken Examinator. MER INFORMATION Frågor om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola? Läs mer på: www.siq.se/UtmarkelsenBattreSkola eller kontakta projektledare Fredrik Lundgren, fl@siq.se, 031–723 17 17 SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling är en icke vinstdrivande stiftelse med syfte att verka för en ökad kvalitetsmognad i hela det svenska samhället.

Förändring & bestående resultat

Tuff Ledarskapsträning Högomsvägen 10 183 50 TÄBY 08–446 16 20 info@tuffledarskapstraning.se www.tuffledarskapstraning.se

Problem i din skola?

Vi erbjuder

Vi fungerar som en partner till skolor som vill införa ett modernt coachande ledarskap i klassrummet. Kännetecknande för våra insatser är att vi tillsammans med skolans personal åstadkommer snabb förändring med bestående resultat.

• • •

KONKRETA RESULTAT: ”Rakare och tydligare dialog med mina medarbetare och mindre ansvar på mina axlar. Människor är mer delaktiga och vi fattar gemensamma beslut.” /rektor på en gymnasieskola ”I samtal med elev har jag fått eleven att verkligen tänka efter och kunna se framåt, kanske skönja en framtid långt där borta. Mycket positivt.” /lärare på en gymnasieskola

www.skolledarutbildningar.se

Tuff coachträning för lärare Tuff ledarskapsträning för skolledare Samarbetscoaching – gå från ett oönskat arbetsklimat till ett fungerande


Kunskap & erfarenhet Utveckling av grupp, individ och ledare

Ugil Konsult AB Sandplantörens väg 21-23 302 65 HALMSTAD 035–17 15 80 info@ugil.se www.ugil.se

Vi har under åren utvecklat en omfattande repertoar av kurser, seminarier och utbildningar. Du som deltagare är med och påverkar utbildningen från början till slut. Vår erfarenhet är att resurserna oftast finns på arbetsplatsen därför vill vi hitta dem och utveckla mot gemensamma mål.   Vi har företagsbeställda ledarskaps- och medledarskapsprogram, coaching och terapisamtal samt våra öppna kurser. Ugil arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av sina utbildningar och handledare. Genom att arbeta med följande verktyg kan förändring ske: • Engagemang • Laganda • Konflikthantering • Ledarskap • Självkännedom • Kreativitet

VÅRA ÖPPNA KURSER • UGL2008 – 5 dagar • SKILLS – 3+2 dagar • Personlig Utveckling – 2+1 dagar • Tankeutmanande dialog – 2+2 dagar • PIST – 2+1 dagar • Företagsbeställda kurser Mer information, www.ugil.se

Vi skapar arbetsplatser där ledare och medarbetare växer och lever upp till sina egna och andras förväntningar.

Vi hjälper dig att göra skillnad Vi erbjuder • • • • • Winzadahl AB Maskinistgatan 3 D 271 46 YSTAD 0705–799 600 kontakt@winzadahl.se www.winzadahl.se

processtöd, handledning och seminarier på den egna enheten coachning verktyg som når ut i klassrummen skräddarsydda utvecklingsprogram kostnadsfri första konsultation

WINZADAHL Vi har lång erfarenhet av förändringsarbete och ledarskap, och kompetens inom KBT och organisationspsykologi. Vi arbetar utifrån målet att skapa konkreta resultat och effekter i din verksamhet.

37


EKONOMI Som skolledare ansvarar du för att ekonomiska mål och riktlinjer följs liksom att eleverna, utifrån de befintliga resurserna, får bästa tänkbara förutsättningar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Ekonomin genomsyrar varje del av organisationen och varje beslut du fattar medför konsekvenser. Har du de färdigheter som behövs för att med trygga händer kunna styra verksamheten mot bättre lönsamhet? Höj din kompetensnivå inom allt ifrån kalkylering och effektiv budgetplanering till resultat- och balansräkning och låt ekonomin bli en styrka i din yrkesroll.


Ekonomi för icke-ekonomer

Taurus Ekonomiutbildning Svetsaregatan 4 426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA 031–29 50 70 michael@taurusekonomi.se www.taurusekonomi.se

Om kursen

Kursavgift

Ekonomi för icke-ekonomer är en praktiskt inriktad 2-dagarskurs som lär dig att tolka och analysera ekonomisk information. Målet med utbildningen är att du ska få en grundläggande förståelse för de ekonomiska sambanden. Med dessa kunskaper ökar din möjlighet att effektivisera verksamheten.

7995 kr (ex moms) inkl kaffe, lunch, kursmaterial och intyg.

Innehåll

• • • • • •

Affärsredovisningens grunder Löpande redovisning Bokslut Nyckeltal Budget/prognos Produktkalkyl

Kursledare Kursen leds av Michael Andersson som under 20 år arbetat som controller inom olika branscher.

Vad säger deltagarna om utbildningen?  ”Mycket bra! Bra material, utförande och mycket bra innehåll. Lärorikt med mycket info på kort tid.” Jesper Broström, iBusiness AB   ”Mycket bra med stort fokus på min verksamhet. Känner stort förtroende för kursledaren.” Johan Roth, Drivhuset i Kalmar

Tid och plats Gå in på vår hemsida för att läsa om aktuellt kursutbud. Utbildningen kan också anpassas och hållas på plats hos kunden. www.taurusekonomi.se

Katalogen på webben www.skolledarutbildningar.se

39


COACHNING / PERSONLIG UT VECKLING/ MOTIVATION Medarbetarna är din skolas viktigaste resurs. Vet du hur du leder dem framåt – mot de gemensamma målen? Kan du lyssna? Ställer du produktiva frågor? Ger du konstruktiv kritik? Motiverade medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifter och mål och bidrar till att förbättra skolans resultat. Utbildningar i coachning, personlig utveckling och motivation hjälper dig att skapa en effektivare – och mänskligare skola. Du får chansen att bidra till både personalens och din egen personliga utveckling. Målet är att du som skolledare ska lyfta fram människors potential och bidra till att skapa en skola med ett kreativt arbetsklimat där medarbetarna utvecklas.

www.skolledarutbildningar.se


Vill du bli professionell coach? CoachCompanion erbjuder grundläggande yrkesutbildning till diplomerad coach enligt internationell standard av ICF (International Coach Federation).   Vill du som skolledare lära dig det coachande ledarskapet på ett snabbt, enkelt men ändå mycket professionellt sätt? CoachCompanion Slottsgatan 20 211 33 MALMÖ 040–30 68 60 info@coachcompanion.se www.coachcompanion.se

Intensivutbildning Då passar vår DCLM intensivutbildning dig. Utbildningen ger dig också möjlighet att bli diplomerad coach. UPPLÄGG – DCLM Intensiv DCLM Intensiv genomförs under fem dagar och har som mål att ge skolledarna en stabil grund för sin fortsatta inriktning som coachande ledare. Utbildningen är skräddarsydd till skolledare. När? 5 dagar 09.00 -17.00 Deltagarna väljer, antingen före eller efter intensivveckan, om de vill gå vidare till diplomering genom att lägga till ytterligare tre utbildningsdagar (en dag/månad) och en separat diplomeringsdag.   Som diplomerad coach finns det möjlighet att ansöka om internationell certifiering.   De som enbart väljer intensivveckan får ändå en mycket gedigen grund i sitt fortsatta ledarskap. Hur? Korta teori pass varvas med övningar av varierande slag som gör utbildningen både stimulerande och lärorik. Vad? Utbildningen har som bas de professionella coachkompetenserna anpassade till ledarsituationen och verksamheten. Frågor? Kontakta oss gärna för mer information.

Bladins rektor Niklas Anderberg, längst till höger, flankerad av Bodil Svensson, Sandra Nilsson och Martin Roth. De utgör kvartetten bakom Skolverkets “Årets skola 2008” och har alla gått CoachCompanions utbildning.

CoachCompanion är ett av Sveriges största coachföretag och arbetar på ett heltäckande sätt med professionell coaching. Vi levererar coachtjänster – både utbildningar och personlig coaching – såväl till den offentliga sektorn som den privata marknaden.

Huvudkontoret ligger i Malmö. Vi är rikstäckande och startade även utlandsetablering 2008 HÖR AV DIG TILL OSS 040-30 68 60, 08-611 03 33, 031-19 13 33 www.coachcompanion.se info@coachcompanion.se

41


COACHNING / PERSONLIG UT VECKLING/ MOTIVATION

Utveckla ditt ledarskap i skolan! Utbilda dig till professionell Diplomerad coach!

AKADEMI Coachstjärnan AB Solparksvägen 1 169 54 SOLNA 08–583 564 70 / 0702–61 40 54 coachstjarnan@telia.com www.coachstjarnan.se

En utbildning i enlighet med International Coach Federations (ICF) kvalitetskriterier. AKADEMI Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet.   Utbildningens innehåll motsvarar kravet för internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF. De 10 utbildningsdagarna förläggs till fem tillfällen över fyra månader (2 dagar/månad).

Coachande pedagog – 1 dag Bli mer framgångsrik i din lärarroll. Lär dig samtalsverktyg inom coaching!

AKADEMI Coachstjärnan Ett utbildningscenter för framtidens Coacher, Ledare och Entrepenörer – erbjuder Ackrediterade Diplomutbildningar i coaching med möjlighet till vidare internationell certifiering inom ICF på olika nivåer. Vår diplomutbildning är ackrediterad Margareta Sundin, (ACSTH), Professionell PCCcertfierad coach ICF kvalitetsgranskad och godkänd av ICF, International Coach Federation. Datum & pris: www.coachstjarnan.se

COACHPROGRAM SKRÄDDARSYDDA • Personlig coaching • Team/Gruppcoaching • Retorik

Består dina dagar av möten? Vässa din samtalsteknik

Human Resources Scandinavia AB Tanja Talarek 018–430 44 40 070–32 16 445 info@hrscandinavia.se www.hrscandinavia.se

Består dina dagar också för det mesta av möten med lärare, föräldrar och elever, representanter för olika myndigheter, kollegor och chefer? Då är det kanske dags att vässa din samtalsteknik. Psykologen och civilekonomen Tanja Talarek hjälper dig att uppnå dina mål. Under tre coachingdagar får du individuella verktyg, som bygger på psykologiska principer och som dessutom är anpassade till ditt naturliga sätt. Metoden är väl beprövad från näringslivet i inoch utlandet. Efter kursen har du verktyg för livets alla lägen, även privat. Kursen bygger på situationer på din arbetsplats och de utmaningar som du utsätts för. Du lär dig att vända laddade situationer till möjligheter. Vänta inte. Ring eller maila idag!

www.skolledarutbildningar.se

Tanja Talarek

UPPLÄGG Kursen är individuellt upplagd och består av tre coachingdagar fördelade på en period av några veckor. Vi träffas på din skola eftersom kursen ska läggas upp efter just dina behov. • Få ordning på just dina svaga punkter • Vänd motgångar till framgångar • Nå dina mål utan att tumma på något • Lär dig någonting för livet


*03+/,.%4 !LLTPÍETTSTËLLE DYGNETRUNT VARSOMHELST (ËRlNNERDUSVAREN

4IDSBESPARANDE

)*03KOLNETFÍRDUSOMSKOLLEDARESNABBTOCHENKELT SVARPÍFRÍGORSOMRÚROLIKAVARDAGSSITUATIONERISKOLAN $ETKANGËLLAFRÍGORKRINGSEKRETESS ELEVVÍRD SKOL SKJUTS ARBETSMILJÚ BETYG TILLSYN DISCIPLINËRAÍTGËRDER SKOLPLIKTMM

*03KOLNETËRLËTTATTANVËNDA DENHARENLOGISK STRUKTUROCHENENKELSÚKFUNKTION$ETINNEBËRATTDU MYCKETSNABBTKANHITTADENÚNSKADEINFORMATIONEN

(ÚGKVALITET *03KOLNETSAMARBETARMEDNÍGRAAVDEFRËMSTASKOL JURISTERNAILANDET6ÍRAEXPERTERSKRIVERANALYSEROCHSAM MANFATTNINGARKRINGDECENTRALASKOLJURIDISKAFRÍGORNA

6IBEVAKARDAGLIGENREGERING RIKSDAG OLIKAMYNDIG HETER ORGANISATIONEROCHMEDIA$UlNNERALLTIDDE SENASTENYHETERNAI*03KOLNETTILLSAMMANSMED NYADOMAR REFERAT ANALYSER RAPPORTERMM

TSKUNDTJËNSTOM +ONTAKTA*0)NFONE ENTESTINLOGG DUVILLVETAMER FÍ  TIONAV* 03KOLNET ELLERENDEMONSTRA 4EL  N JPINFONETSE % POSTREDAKTIONE INFONETSE (EMSIDAWWWJP )DÏO,UCK!"

%4 02/6!* 03+/,. -¿.!$' 2!4)3

!KTUELLT

*0)NFONET&ÚRLAG!" +ORNHAMNSTORG "OX 3TOCKHOLM 4ELEFON WWWJPINFONETSE


Kat.text SKOLJURIDIK/JURIDIK

SKOL JURIDIK/JURIDIK Du som är skolledare måste varje dag hantera frågor som kräver juridisk kompetens. Känner du till alla de författningar och regelsystem som styr skolans värld och ditt arbete som skolledare? Ämnet skoljuridik är omfattande och områden som kommunalrätt, ­arbetsrätt, arbetsmiljö, offentlighet, sekretess och elevinflytande ­ingår. Det räcker inte med att du känner till det omfattande regelverket i skolans värld. Du måste också förstå innebörden av reglerna, hur du ska tolka dem, förstå hur de påverkar dina elever och kunna tillämpa dem. Genom en utbildning i skoljuridik/juridik blir du säkrare i din yrkesutövning och får dessutom chans att diskutera dessa komplicerade frågor.

www.skolledarutbildningar.se


Seminarier i skoljuridik 2009 Rätt kompetens är nyckeln till framgång i en allt mer komplicerad värld. Du som arbetar inom skolan kan nu ta del av våra uppskattade utbildningar i skoljuridik. Vi har grundläggande utbildningar inom alla skolformer med både teoretiska och praktiska inslag som du har nytta av i ditt dagliga arbete. JP Infonet Förlag AB Box 2237 103 16 STOCKHOLM Kundtjänst 08–462 65 60 utbildning@jpinfonet.se www.jpinfonet.se

JP Infonet – för dig som behöver veta När det gäller att förstå ett ämne så finns det ingenting som slår en genomgång av en framstående expert. JP Infonet har under lång tid erbjudit digitala informationstjänster med allt viktigt samlat på ett ställe. Nu erbjuder vi också utbildningar. En utbildning hos oss innebär att du får träffa landets främsta specialister inom sina respektive områden. Vi ordnar seminarier i aktuella frågor och vi skräddarsyr utbildningar efter dina önskemål.

Seminarier i skoljuridik JP Infonet ordnar utbildningar i skoljuridik för dig som arbetar som skolledare och inom skolförvaltning. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av hur dagens regelsystem på skolans område är uppbyggt samt vad som händer inom skollagstiftningen. Utbildningarna innehåller även praktiska delar som du har nytta av i ditt dagliga arbete. SEMINARIER I SKOLJURIDIK VÅREN 2009 Förskola 11 februari

Stockholm

Särskola 12 mars

Stockholm

Grundskola/gymnasieskola 25 mars Stockholm Grundskola/gymnasieskola 23 april Göteborg Friskola 7 maj

Stockholm

Förskola 13 maj

Helsingborg

För mer information eller anmälan gå in på www.jpinfonet.se/seminarier eller ring 08-462 65 60.

EXEMPEL PÅ KURSLEDARE Mikael Hellstadius, kansliråd på Utbildningsdepartementet. Niklas Wallentin, förvaltningsjurist och processförare på Försäkringskassan, f d förbundsjurist på Lärarförbundet.

SKRÄDDARSYDDA SEMINARIER Vi erbjuder även kundanpassade seminarier. Kontakta oss för mer information.

Exempel på seminariernas innehåll • Ansvarsfördelningen på skolans område • Vilka olika regler styr skolans verksamhet? • Vad händer med den nya skollagen? • En ny betygsskala • Aktuella statliga utredningar • Disciplinära åtgärder – vad får skolan göra för att upprätthålla ordning och god studiemiljö? De nya reglerna om beslag av föremål • Elevintegritet – drogtester, genom- gång av skåp och väskor, inpasserings- kontroll, kameraövervakning • Kränkande behandling – skolans an- svar vid mobbning, likabehandlings- plan • Förskolan och vårdnadstvister • Offentlighet och sekretess • Medicinering och egenvård i förskolan • Anmälningsplikt till socialtjänsten • Intyg för tillfällig föräldrapenning • Assistenter i skolan, LSS och LASS

45


SKOL JURIDIK/JURIDIK

GR Utbildning Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GR Utbildning anordnar utbildningar för skolledare/motsvarande inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Exempel på GR:s skolledarutbildningar är: Kontaktpersoner: Gunnar Hejde 031–29 60 96 / 0707–40 60 96 gunnar.hejde@GRkom.se Anders Löfgren 031–335 5047 anders.lofgren@GRkom.se www.GRkom.se/utbildning

Kommunal introduktionsutbildning Utbildningen omfattar 90 klocktimmar och riktar sig i första hand till nytillträdda skolledare/motsvarande. Denna utbildning har getts varje år sedan slutet av 1990-talet. Kursen startar i regel i slutet av februari och pågår till början av december varje år. Cirka 30skolledare deltar varje år.

Skoljuridisk fördjupningskurs Denna utbildning riktar sig i första hand till skolledare/motsvarande som arbetat några år. Utbildningen omfattar tre heldagar.

Samtliga skolledare i Mölndals och Skövdes kommuner har gått utbildningen.

Rekryteringsutbildning Utbildningen vänder sig till personer som är intresserade av ledarskap inom skolan. Kursen omfattar 30 timmar. Hösten 2008 deltar personer från Ales, Härrydas, Kungsbackas och Mölndals kommuner.

Övrigt • •

GR Utbildning åtar sig att skräddarsy utbildningar för kommuner/ motsvarande. Det ordinarie utbudet. GR Utbildning ger ut en ny katalog varje termin. I katalogen finns ett stort utbud för främst lärare med också många utbild- ningar som riktar sig direkt till skol- ledare/motsvarande.

Personuppgiftslagen i skolan Personuppgiftslagen

PuL-Pedagogen Flygarvägen 157 175 69 JÄRFÄLLA 08–36 22 30, 070–751 90 41 info@pulpedagogen.se www.pulpedagogen.se

Att följa reglerna i personuppgiftslagen (PuL) är en skyldighet som gäller i alla sammanhang där personuppgifter hanteras. I skolans värld där IT-utvecklingen går med blixtens hastighet är det extra viktigt att allt blir rätt.   PuL-Pedagogen erbjuder utbildningar i PuL som är anpassade för skolans behov. På ett pedagogiskt och lättfattligt sätt går vi igenom de delar av PuL som är nödvändiga att känna till för alla som arbetar inom skolan.   PuL-Pedagogen kan även skräddarsy en utbildning för ditt arbetslag. Kontakta kristina.blomberg@pulpedagogen.se för mer information. PuL-Pedagogen drivs av juristen Kristina Blomberg, som efter 22 år på Datainspektionen har en gedigen erfarenhet både

www.skolledarutbildningar.se

av lagstiftningen och att utbilda inom PuL-området.

PuL i skolan Vad får man skriva om en elev? Hur får vi kommunicera med elever och föräldrar? Vad får vi publicera på nätet? Frågorna är många, men låt dig inte förskräckas – det är inte svårt att göra rätt bara man vet vad som gäller!

KURSTILLFÄLLEN VÅREN 2009 Malmö: 16 mars 10.00 – 15.00 Göteborg: 30 mars 10.00 – 15.00 Stockholm: 20 april 10.00 – 15.00 KOSTNAD: 1 600:- inkl. lunch och material Anmäl dig på www.pulpedagogen.se där även höstens kurstillfällen kommer att presenteras


Ordning & säkerhet i skolan? Om oss Sveriges Kommuner och Landsting är en intresseorganisation för landets samtliga kommuner och landsting.

Kurs i ordning och säkerhet i skolan – juridiska aspekter Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för juridik Hornsgatan 20 118 82 STOCKHOLM 08–452 70 00 www.skl.se

Under kursen går vi bland annat igenom följande frågor:   Förbjuda föräldrar att komma in? Ordningsregler i skolan? Kränkande behandling? Disciplinära åtgärder? Beslagta egendom? Drogtester? Polisanmälan? Flytta mobbare? Anmälan till socialtjänsten? Anmäla till Arbetsmiljöverket? Bråkiga elever i ”akutgrupp”? Visitation av elevskåp? Klädförbud? Kollektiv bestraffning?

MEDVERKANDE Förbundsjuristerna Irene ReuterforsMattsson och Ann Sofi Agnevik vars verksamhetsfält främst sträcker sig över skoljuridik, offentlighet och sekretess, kommunalrätt, offentlig rätt och socialtjänst. TID OCH PLATS Kurserna kommer att anordnas under våren och hösten 2009. MER INFORMATION Information om anmälan m.m. se vår hemsida www.skl.se under innehåll A–Ö/Juridik/Kurser och konferenser.

Program Konferenspaketet ”Må Bra”

Må bra konferens! Stärk sammanhållningen och öka trivseln i arbetsgruppen genom att lämna vardagen en stund. I vårt populära konferenspaket ”Må Bra” ingår allt ni behöver, bl a en föreläsning som hjälper er att hitta motivationen och glädjen på jobbet!

Hänvisa till denna annons vid bokning så får alla deltagare en designad Dalecarlia badrock som present.

Hotellet ligger i hjärtat avDalarna, högt på en kulle med en fantastisk utsikt över Siljan.

• Ankomst. Kaffe, frukt- och juicebuffé. • Tid för eget program. • Stor lunchbuffé. • 2 tim föreläsning. Välj mellan: En gladare arbetsplats Inspirerande tips och idéer om hur vi kan må bättre både på och utanför arbetsplatsen. Ett friskare liv Handfasta tips och råd om hur vi kan tanketräna oss till en ny inställning och skapa nya, goda vanor. Tankens Kraft Genom verktyg som mental träning, tankens kraft och medveten närvaro ökar våra möjligheter att uppnå det vi önskar. • Kaffe, frukt- och juicebuffé. • Avkoppling i vårt Spa. Pool, bubbelpool, gym, bastu och skön musik ingår. Ni kan också boka till behandlingar, t ex massage, Face Relax mm. • 3-rätters middag på kvällen. • Övernattning 1 dygn i dubbelrum. • Stor frukostbuffé. Avresa.

Pris och mer info på vår hemsida: www.dalecarlia.se

– K O N F E R E N S & S PA –

Bokning & info: 0247- 891 00

www.dalecarlia.se


PERSONAL/ORGANISATION Möter din skola framtiden med rätt kompetens? Som skolledare behöver du kunskap om hur du rekryterar rätt personal och hur du sedan motiverar och utvecklar den. Du behöver också känna till hur du bäst organiserar arbetet som ska utföras och hur du skapar en organisationskultur som präglas av kompetens, kreativitet och utveckling. Under en utbildning inom personal/organisation kan du lära dig allt från hur du lägger du upp ett utvecklingssamtal och andra svåra samtal till hur du skapar effektiva möten, hur du bygger och underhåller ett effektivt team, skapar ett arbetsklimat för lärande och hur du leder din skola genom en förändring.


Världens bästa skola!

Cardell Consulting Hjorttackegatan 23 211 33 MALMÖ 0733–74 47 77 liv.cardell@cardellconsulting.se www.cardellconsulting.se

Liv Cardell, Cardell Consulting erbjuder processer, föreläsningar och workshops: Världens bästa skola! Skapa en vision, varumärke och gemensamma kärnvärden. Kanalisera en gemensam kraft mot en önskad skola. Skapa vision, varumärke, kärnvärden, önskade elev och ledarbeteenden. Implementera ritualer, system, koder och tankemodeller som levandegör och utvecklar det önskade. Kreativa, berörande och inspirerande metoder från såväl det lilla teamet som med alla medarbetare tillsammans i storgrupp. Storgruppsmetodik för personal- och föräldramöten Om storgruppsmöten där alla blir aktiva, engagerade och känner sig delaktiga. Ett effektivt redskap för att skapa gemensamma tankekartor, värdegrunder och förhållningsätt. Med rätt metodik är det lätt att få alla delaktiga, engagerade och att kanalisera en gemensam positiv kraft. Liv lär ut storgruppsredskap men modererar också möten. Livs- Karriär- och Framtidsplanering Redskap för att hantera komplexitet och oändliga val i syfte att skapa riktning och balans i livet. Livs- karriär- och framtidssplanering handlar om att utforska drivkrafter, värdegrunder, drömmar och frågor som rör livskvalitet. Ofta sker dessa samtal enskilt

Liv Cardell, Cardell Consulting, har jobbat som organsiationskonsult i 25 år inom näringsliv och offentlig verksamhet. Liv jobbar mycket med ledningsgrupper, visions- och värdegrundande arbete, effektiva möten, kick offs, team-utveckling, ledarutbildning, handledning.

men passar utmärkt och är till och med en fördel att göra i grupp. Skaffa dig redskapen för att själv hitta din riktning eller för att stödja andra, enskilt eller i grupp. Världsmedborgarskap! Frihet och individualism ställer krav på personligt ansvar Om mötes- och samtalsredskap som bidrar till att bli en mer seende, medveten och ansvarsfull världsmedborgare. I vår tid eftersträvar vi frihet och individualism. Frihet måste kopplas till medvetenhet och ansvar. Speciellt i en värld där vi globalt blir alltmer beroende av varandra och där allt fler vill dela på en sinande välfärdskaka. Liv lär ut dialogredskap som inspirerar till att bli en mer medveten och ansvarstagande kreatör av denna världen och där vi inser vår viktighet för det som blir. Språk- och mötesmodeller som skapar kraft, framtidstro och som hanterar mångfald. Konkreta metoder blandade med teori och övningar. Om lösningsfokuserat förhållningssätt, speech mastery, reflektion, reflekterande team och appreciativ inquiry (=uppskattande utforskning) samt andra tankemodeller som bygger på språket som kultur och framtidsskapare. Om samtalsmetoder som hanterar och skapar större förståelse för skillnader.

Giraffspråket Hur kan en lång hals och ett stort hjärta förändra världen? Hur kommer det sig att en del bara möter idioter och andra aldrig möter en idiot? Giraffspråket är ingen teknik utan ett förhållningssätt. Om alla tänkte och handlade enligt Giraffspråkets principer skulle världen se annorlunda ut. Coachande ledar- lärarskap Att metodiskt stödja individer att nå mål och spränga komfortzoner. Genomgång och träning av coachingmodellen GROW samt basläggande samtalsmetodik.

Mer om Cardell Consulting Liv har deltagit som coach i TV-programmet drömjobbet och kommer snart ut med en bok som handlar om möten och samtalsformer som bidrar till att skapa kreativitet, vilja till förändring och ständigt lärande både i livet och yrkeslivet.

49


PERSONAL/ORGANISATION

Öppenhet laganda lärande Kompetensutveckling för ledningsgrupper, IPU Profilanalys Ta vara på olikheter och öka er kommunikativa förmåga.

Personlig mentor Bollplank för att se möjligheter och vara kapabel att hantera hinder som dyker upp. Carin Windolf Kompetensutveckling Hökstigen 16 144 44 RÖNNINGE 08–532 512 00 070–600 50 14 info@carinwindolf.se www.carinwindolf.se

Utbildning för arbetslagsledare Stärkas i ledarskapet och tydliggöra uppdraget. Öppen utbildning 25 - 27 mars

Teamutveckling Vid nystart eller då ni behöver vidareutveckling.

Professionella samtal Med personal, föräldrar och kolleger. Öppen utbildning Prof. föräldrasamtal 19 - 20 mars

Upplägg Deltagarna får redskap och förhållningssätt genom att teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Utbildningsdagarna skräddarsys. Carin Windolf kompetensutveckling erbjuder utbildning för all personal inom alla skolformer. Jag har 20 års erfarenhet som pedagog, ledare/chef och har arbetat med utbildning inom kommun och kunskapsföretag i 18 år. Jag är auktoriserad mentor med egen verksamhet sedan 2005.

För skolor som vill utvecklas NET utbildar kring utvecklingssamtal samtalsmetodik, ledarskapet i klassrummet, pedagogik, coaching för skolan mm i form av studiedagar på din skola, öppna seminarier och genom att förmedla sveriges främsta föreläsare gentemot skolan, bl a lärarna från SVT:s tv-serie ”Klass 9A”. NET Nils-Eric Tedgård Långsjöhöjden 89 125 51 ÄLVSJÖ 08–643 67 67 / 0707–31 81 51 tedgard@tedgard.se www.tedgard.se

Olle Anfelt

Framgångsrika skolor Lennart Grosin

Bland utbildningarna finner du: Ledarskapet i klassrummet & pedagogik

Våldets konsekvenser – föreläsning för elever

Gunilla Hammar Säfström

Gunilla Nielsen

Ledarskapet i klassrummet & pedagogik Stavros Louca

Ledarskapet i klassrummet Mål och motivation Coaching för skolan Igor Adoris

www.skolledarutbildningar.se

Coaching för skolan

Få samtalet att lyfta – Utvecklingssamtal – Samtalsmetodik Ledarskapet i klassrummet – SFIC-metoden Nils-Eric Tedgård


Vet du vem du är? Du som arbetsgivare kan berätta vem du är på Skoljobb.se och nå rätt medarbetarkompetens.


UT VECKLING GRUPP LEDARE På utbildning i UGL får du som ledare lära dig hur du uppnår grupper med starkare arbetsmotivation samt högre effektivitet och problem­ lösningsförmåga. Du lär dig mer om drivkrafter i grupper, relationer och hur gruppdynamiken påverkar arbetsresultatet – men allra mest lär du dig om dig själv, ditt ledarskap och dina relationer. UGL står för utveckling av grupp och ledare och är en metod som har använts under 20 år för att reformera försvarets syn på ledarskap. Under de senaste åren har även näringsliv och offentlig förvaltning visat stort intresse för utbildningen. Idag är det en av landets mest vedertagna ledarskap- och medarbetarskapsutbildningar.


UGL-Portalen

UGL-Portalen Silfverlin Vasaplatsen 4 411 34 GÖTEBORG 031–47 91 90 / 070–890 12 06 info@ugl-portalen.se www.UGL-Portalen.se

UGL och ugl 2008 Försvarshögskolan (FHS) är sedan 1/1-2008 statlig högskola och har tagit fram ytterligare ett UGL-koncept, som kallas ugl 2008. Ett annorlunda innehåll och en annorlunda form var nödvändig för att utbildningen skulle kunna godkännas av Högskoleverket. FHS äger varumärket ”UGL” och har valt att ta med namnet ”UGL” till ugl 2008.   Det som tidigare varit känt som ”UGL” under lång tid kommer att erbjudas under namnet UCL.

UGL/UCL ”UGL original” vilar på vetenskaplig grund och har använts under 27 år. Idag den mest använda ledarskapsutbildning. Antalet deltagare har hela tiden ökat och c:a 80.000 svenskar har hittills gått ”UGL original”. Utbildningen syftar till att öka deltagarens självkännedom och självförtroende. Kursen ger en större förmåga att kunna kommunicera direkt och tydligt, kunna ta emot och ge feedback, kunna upptäcka konflikter och förmåga att hantera dem. Deltagaren skall ha upplevt och kunna känna igen olika faser i en grupps utveckling och förstå hur hon/han bör agera utifrån dessa. UGL-Portalens filosofi är att den enskilda individens trygghet avgör hur stort steg hon vågar ta. Därför är det handledarnas primära uppgift att skapa trygghet som en förutsättning för lärande. Utbildningspedagogiken benämns upplevelsebaserad inlärning. Från Portalens utbildningar skall deltagaren gå stärkt med en ökad självinsikt, självförtroende och självaktning.

Deltagaren får en större förståelse för hur mobbing och utanförskap uppstår och påverkar grupper. Hon/han får även insikt i risker för arbetsutmattning i förhållande till grupputveckling och ledarskap, hon/ han skall känna sig säkrare i sin yrkesroll, känna mindre stress och kunna behålla sin energi i utsatta situationer.

UGL-Portalen

het av gruppen som ledare - då uppstår grundförutsättningen för en samlad energi riktad mot arbetsuppgiften”. UGL-Portalen har ett kvalitetsfokus på handledares processkompetens, trygghet, utbildning, erfarenhet och kunnighet.

Det övergripande målet för UGL-Portalens utbildningar är att öka förståelsen för samspelet mellan människor, hur det påverkar effektivitet och trivsel i en grupp.

UGL-Portalen UGL-Portalen består av en grupp UGLarrangörer och UGL-handledare med bred kompetens i beteendevetenskap och lång erfarenhet av UGL.

Utbildningarna vänder sig till alla som berörs eller är intresserade av att öka förståelsen för de processer som löper, synligt eller osynligt – medvetet eller omedvetet, under en grupputveckling över tid.

UGL-Portalen specialiserar sig på UGL/ UCL och på vår website finner du utförlig information kring UGL. Om du önskar sätta dig in i vad UGL innebär eller inte innebär, bekanta dig med våra UGL-arrangörer och UGL-handledare, följa utvecklingen av UGL/UCL – gå till www.UGL-Portalen.se.

UGL-Portalens synsätt vad gäller ledarskap utgår från ”att vara chef är en position - att vara ledare är en relation” och ”när en chef har skapat en god relation till samtliga i sin arbetsgrupp erhåller hon/han behörig-

Du är välkommen att anmäla dig online till den utbildning som passar dig bäst. Vi erbjuder utbildningstillfällen på flera orter i Sverige. Besök gärna www.UGL-Portalen.se

53


KOMMUNIK ATION / MARKNADSFÖRING Att effektivt och pedagogiskt kunna förmedla sitt budskap är en nyckel till framgångsrikt ledarskap. Vare sig det rör sig om att leda ett givande möte, motivera elever och personal i deras arbete eller att bättre profilera skolan utåt i samhället. En utbildning inom kommunikation skapar nya förutsättningar för såväl din individuella utveckling som för hela verksamheten och ökar din förståelse för kommunikationens fascinerande tekniker. Lär dig att behärska och bygga vinnande strategier för en mer tydlig och målmedveten marknadsföring. Din skola blir mer konkurrenskraftig och du bidrar till en mer givande skolmiljö.

www.skolledarutbildningar.se


Retorik i skolan Retorik för lärare

Ida Hanson: 08–708 70 84 www.retorikforum.se Karin Beronius: 073–046 39 32 www.rhetordalarna.com Mia Nilsson: 070–480 71 26 www.afirmia.se

För att växa som människor behöver barn mer än läsning, skrivning och räkning. De behöver lära sig att lyssna. Och tala.   Vi utbildar lärare i retorik enligt den prisbelönta Älvdalsmodellen, som stegvis lär barn att behärska sitt språk. Vårt mål är att lära eleverna engagera, motivera och övertyga samtidigt som de utvecklar empati, självkänsla och självförtroende.

UR PROGRAMMET: • Ett tryggt, tillåtande klassrumsklimat • Aktivt lyssnande och respons • Framförandet: kroppsspråk, röst, andning • Anförandet: struktur och disposition Välkommen att boka en introduktionsdag om Retorik i skolan. Ring till oss så kommer vi till din skola!

Retorik och konflikthantering En fördjupning för dig som är lärare/ skolledare som gör dig medveten om hur du kan utveckla din egen förmåga att bemöta arbetskolleger och elever på ett säkrare, mer tydligt och tillitsfullt sätt.   Vårt mål är att du genom god kommunikation ska kunna bygga nya, och stärka befintliga, relationer med både vuxna och ungdomar samt kunna tillämpa ett tydligt kommunikativt ledarskap i ditt arbete.

UR PROGRAMMET: • Nå den goda kommunikationen • Skapa tillit och övertyga i varje möte • Kroppsspråk och röst, naturliga instrument • Närvaro och handlingsberedskap • Olika modeller för konflikthantering • Övningar, improvisationer och rollspel Ring till oss så kommer vi till din arbetsplats!

Skapa kreativa samtalsforum

Laurell Företagspartner AB Dipl. Samtalspedagog Maria Laurell Lundin 070–518 86 64 maria@laurells.se www.laurells.se

Samtalspedagogik

Våra utbildningar

Vill du undvika ”gäspiga” förutsägbara sammanträden där alltid samma personer uttalar sig och pratar i mun på varann medan andra tar en tupplur? Vill du kvalitetssäkra besluten och dessutom spara både tid och pengar? Samtalspedagogiken och våra andra utbildningar ger dig verktyg som hjälper dig till ett ledarskap som skapar delaktighet, inspiration och kreativitet.

• • • • • • • • •

Laurells finns i Siljansnäs, vid Siljan, i hjärtat av Dalarna. Om vi inte kommer till er är våra utbildningar förlagda till Siljansnäs hotell på Björkberget i Siljansnäs. Där finns en fantastisk miljö som ger utbildningen en ytterligare dimension.

Diplomerad Samtalspedagog 1-årig distansutbidning Det goda samtalet – inspirationskurs i samtalspedagogik 2-dagar Samtalspedagogik – för kreativa möten 2 dagar Ledarskapet i klassrummet Medarbetarsamtal Ledarskap – Är det ensamt på toppen 5 träffar om vardera 2,5 timmar Uppdragsutbildningar Rekryteringsutbildning för blivande rektorer, 1-årigt program Coachande ledarskap 1-årigt program

55


KOMMUNIK ATION / MARKNADSFÖRING

Utbildning i kommunikation Bra kommunikation Mindset Mäster Samuelsgatan 60, 10 tr 111 21 STOCKHOLM 08–586 388 00 info@mindset.se www.mindset.se

Bra kommunikation är tydlig och slagkraftig. Bra kommunikation fyller sitt syfte. I bra kommunikation finns kraft att påverka, att förändra och att skapa. Att bemästra kommunikation innebär att ha ett försprång, i nästan allt. Utbildning har egentligen bara ett mål. Att få dig att växa och få dig att hamna där du alltid ska vara – steget före.

RETORIK – KONSTEN ATT ÖVERTYGA Har du någon gång behövt övertyga någon om det riktiga i dina åsikter? Vare sig det rör sig om en presentation, ett tal eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg.

För mer information om kurstillfällen och bokning är du välkommen att kontakta Mindsets utbildningsrådgivare, på telefon: 08–527 288 70.

Lösningen är inte att arbeta mer utan att utnyttja din arbetstid mer effektivt. Metoder och arbetssätt som ger dig bättre förståelse för din tid och möjliggör ett effektivt arbetssätt.

PERSONLIG EFFEKTIVITET Tillhör du dem som önskar att dygnet hade fler timmar eller önskar du att du skulle hinna med mer?

Att marknadsföra sin skola Specialister på marknadsföring av skolor

Oliv form & kommunikation Järnvägsstationen 441 30 ALINGSÅS 0322–67 26 00 info@oliv.nu www.oliv.nu

Oliv form & kommunikation är en PR-byrå med pedagogisk kompetens som specialiserat sig på marknadsföring av skolor. Som skolledare vänder du dig med fördel till oss när du behöver hjälp med stora som små uppdrag eller bara ett bollplank för att testa dina egna idéer, få lite tips eller handfasta råd i kommunikationsfrågor. Vi bistår dig med allt från marknadsplan, grafisk profil och logotype till trycksaker, annonser, hemsida, profilprodukter, text & bild, mässmaterial och mycket annat. Vår ambition är att se på marknadsföring med nya ögon. Att undvika klyschor och nå längre än till ytan. Hög kvalitet, respekt och helhetstänkande är viktigt för oss. Vår bakgrund är gedigen men inte självklar i branschen – och det är oftast till vår fördel.

www.skolledarutbildningar.se

För att svara mot det behov av inspiration, kunskap och kontakter vi upplever att många skolor har idag anordnar vi återkommande utbildningsdagar för skolledare och marknadsföringsansvariga. Håll utkik efter våra inbjudningar och annonser. NYTT FÖR I ÅR! Personlig genomgång av din marknadsföring Vi kommer till din skola för att tillsammans med dig och/eller din marknadsföringsgrupp se över marknadsföringen och lämna förslag på åtgärder. Hel- eller halvdag. Begär offert. Boka på info@oliv.nu


Skriv så att ditt budskap når ut Vi utbildar i skrivande och kommunikation Som skolledare kommunicerar du ständigt med personal, föräldrar, förvaltningar och elever. Våra utbildningar ger dig redskapen så att skolans information är effektiv, och anpassad efter målgruppen, både till innehåll och språk. Poppius Konsult AB Pustegränd 1 – 3 118 20 STOCKHOLM 08–663 77 20 info@poppius.se www.poppius.se

Yrkesverksamma journalister Alla våra utbildare är yrkesverksamma journalister med stor erfarenhet av utbildning för företag och organisationer. Poppius Konsult AB är ett dotterbolag till Stiftelsen Poppius Journalistskola som grundades 1947.

SEMINARIER OCH KURSER • Effektivt skrivande. Få ut ditt budskap. • Praktiskt seminarium i konsten att skriva på webben • Kurser i praktiskt skrivande. Mål- gruppsanalys, ton, stilistik och moderna skrivregler. • Seminarier för hela personalen vid exempelvis studiedagar • Presentationsteknik och muntlig kommunikation

Hos er eller hos oss Vi anordnar utbildningen på din skola eller hos oss i moderna kurslokaler i Stockholm.

Kommunikation = Ledarskap Kommunikation är Ledarskap

Sannguis AB 0706–655 655 susanne.ytterborn@sannguis.se Karin@karincoach.se www.sannguis.se

programmet för dig som vill utforska ditt eget och andras sätt att kommunicera. Kommunikationen med dig själv och andra har stor inverkan på om du når dit du vill.   Det hela handlar om Ontologi - Läran om varandet - hur du är gentemot dig själv och andra.   Under programmet får deltagarna insikt om och tillgång till sin egen fulla potential. Att våga vara ansvarig för sig själv som orsak i sina egna liv, på arbetet med kollegor osv. skapar framgång. Att ha tillgång till framgångsrik kommunikation är växande ledarskap.   Kommunikation är Ledarskap ges även som seminarium (a tre timmar) där deltagarna får möjlighet till reflektioner och början till utveckling inom området kommunikation.

UR PROGRAMMET: • Hur marknadsför du dig som individ, kollega, partner eller förälder? • Hur skulle enkel och tydlig kommuni- kation påverka dig/organisationen? • När du når fram med din kommunika- tion, vad har du då tillgång till? • Vad säger du om dig själv? • Vad är ledarskap?

57


Kat.text PEDAGOGIK

PEDAGOGIK ”Pedagogik är inte att fylla ett ämbar, utan att tända en eld” sa Herakleitos cirka 500 år före Kristus. Det har inte förändrats. I framtiden behöver vi personer som kan analysera, tänka, forska och lösa problem själva. Inte dem som kan rabbla upp kunskap. Som skolledare ska du se till att eleverna förstår hur viktigt och roligt det är att lära sig och att de lär sig på ett sätt som de har användning för i framtiden. Pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar psykologi, ledarskap, organisationsteori, kunskapsteori, intelligensforskning, filosofi och sociologi. Utbildning i pedagogik ger dig praktiska redskap för att planera, genomföra och följa upp dina elevers utbildning.


För dig som lärare & specialist! Advantum Kompetens är ett nytänkande kompetensutvecklingsföretag med siktet inställt på att få människor och organisationer att lyfta. Vi arbetar med effektiva utbildningar inom Ledarskap, Pedagogik, Presentationsteknik/ Retorik och Personlig utveckling. Advantum Kompetens AB Svante Arrhenius väg 21 F 114 18 STOCKHOLM 08–441 81 00 info@advantumkompetens.se www.advantumkompetens.se

Hässlögymnasiet valde Praktisk Pedagogik! Hässlögymnasiet i Västerås är en gymnasieskola för flygbranschen. Lars Åke Lindholm vände sig till Advantum Kompetens för att utbilda sina yrkeslärare i Praktisk Pedagogik.   – Vi var ute efter att ge våra yrkeslärare, som är specialister på det ämne de undervisar inom - flygteknik - en pedagogisk plattform att stå på.   – Deltagarna har varit mycket nöjda och vi kan verkligen rekommendera utbildningen för de som har en specialistroll och behöver förmedla kunskap till andra. På kort tid fick vi verktyg och angreppssätt för att bli tryggare och tydligare i vår roll som lärare för gymnasieelever. Vad var speciellt bra med utbildningen?   – Mycket fokus på praktisk träning och bra balans mellan olika aktiviteter. Redan efter två dagar har jag med mig godbitar som jag kan plocka ur och som gett mig nya infallsvinklar. Rekommenderar du utbildningen?   – Jag tror att alla skulle behöver lära sig mer om pedagogik. Den här utbildningen är en konkret och praktisk utbildning som lämpar sig väl för alla som vill bli bättre pedagoger.

PRAKTISK PEDAGOGIK 2 DAGAR Utbildningens mål: Att få större kunskaper och färdigheter i att praktiskt lära ut till andra. Målgrupp: Lärare, skolledare, rektorer och yrkeslärare som har en kunskapsöverförande roll. Innehåll: • Målet styr val av metod och innehåll • Metodval och pedagogik • Konsten att planera lektioner/lärpass • Omgivningen och möblering påverkar lärandet • Att ta hänsyn till och arbeta med lärstilar • Dialog och gensvar • Hantera motstånd och ointresse • När det oväntade händer Ingår: Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning. Anmälan/information: Mona Sandgren: 08-441 81 00 www.advantumkompetens.se

TIPS Vi har även utbildningarna: • Att leda workshops • Idéutveckling • Möteseffektivitet • Presentationsteknik/Retorik

Många års erfarenhet Ända sedan starten år 2000 har pedagogik i praktisk tillämpning varit ett stort produktområde som många efterfrågat. Vi har arbetat med grupper inom såväl stat, kommun och landsting som inom den privata företagsvärlden.

Praktisk verklighet Vår styrka är att koppla teori till praktisk verklighet och driva deltagare in i en process av aktiv träning och egen reflektion på konkreta övningsresultat. Vår pedagogik bygger på upplevelsebaserad inlärning där egen aktivitet är i fokus. Vi har utvecklat mallar och checklistor som kan användas om man vill, eller vill plocka delar utav. Våra konsulter som utbildar i pedagogik har samtliga gedigen praktisk och teoretisk bakgrund i ämnet och har i många år utbildat i många olika typer av grupper. Vi verkar över hela Sverige och har ett öppet kursprogram i Stockholm, Göteborg och Malmö.

59


PEDAGOGIK

Kunskap gör skillnad

Riksförbundet Attention/ NP-Kompetens Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM 08–709 22 60 info@attention-riks.se www.attention-riks.se

Vi vet att en till två elever i varje klass har ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Det kan vara ADHD, DAMP, autism, dyslexi, tvångssyndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar eller Aspergers syndrom. För många av dem är varje minut i skolan en utmaning. Vi vet också att vuxnas kunskap om dessa funktionshinder gör stor skillnad för barnen i skolan. Utan kunskap och pedagogiska verktyg blir det svårt att bemöta och hjälpa dessa barn på rätt sätt. Vi vill förbättra kunskapsläget och kan nu erbjuda ett eget utbildningsprogram.

Vårt utbildningspaket

NPF-pedagogik i skolan

Riksförbundet Attention erbjuder dig som arbetar i skolan en grundutbildning om elever med dessa diagnoser. Utbildningen är för dig som vill ha pedagogiska verktyg och fortsätta utvecklas i mötet med barn med särskilda behov. En bra skola är viktig för alla barn. För barn med svårigheter är det avgörande. I skolan ställs krav som kan vara stora för vanliga barn men som kan bli oöverkomliga för barn med brister inom koncentration, kommunikation och perception och oftast även inlärningsproblem och läs- och skrivsvårigheter.

Efter en kartläggning av kunskapsläget och informationsbehovet i skolorna om NPF förstår vi att intresset är stort att lära sig mer. Lärare vill få mer kunskap om dessa elevers speciella behov för att kunna hjälpa dem på rätt sätt.

• Specialpedagogik bemötande/ verktyg Föreläsningar Coachutbildning: MindMentor utbildar NPF-coacher i samarbete med Attention. • 2 terminer (23 heldagar)

Om utbildningarna

Vårt utbildningsmaterial

Vi skräddarsyr utbildningar för skolpersonal om pedagogiskt arbets- och förhållningssätt i arbetet med barn och ungdomar med NPF.

• CD-rom ”Att leva med ADHD” + lärar- handledning (2 olika material: om pojkar respektive om flickor) • “Kunskap gör skillnad” - studiemateri- al för vuxna med NPF och deras anhöriga • Faktablad om bl.a. diagnoser och kon- sekvenser, råd till lärare om pedagogik och bemötande • Referenslitteraturlistor • NPF Forum, årlig konferens om utveck- lingen inom neuropsykiatri För mer information, offert och referenser kontakta gärna Katherine Wiklund, tfn 08–709 22 68, e-post: katherine.wiklund@attention-riks.se. Se också hemsidan www.attention-riks.se.

Skräddarsydda utbildningar om NPF har hittills med lyckat resultat genomförts av Attention inom bland annat socialtjänsten, kriminalvården, trafikskolor och försäkringskassor runt om i landet. Nu vill vi träffa dig som arbetar i skolan!

Uppdragsutbildningar Exempel 3-dagarspaket: • Grundutbildning • Specialpedagogik bemötande/verktyg • 1 föreläsning ur ett inifrånperspektiv • Handledning Exempel 2-dagarspaket: • Grundutbildning

Kursmål Genom våra utbildningar får du kunskap som gör skillnad. Du får konkreta verktyg för att på ett konstruktivt sätt bemöta elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Vår målsättning är att kursen ska ge dig insikt, göra dig tryggare i din roll som lärare och stärka din pedagogiska förmåga.


Miljö- & utomhuspedagogik Nationellt Centrum utomhuspedagogik, hälsa, lärande och miljö (NCU) har sin hemvist vid Linköpings universitet. Vi vill öka förståelsen för utomhusmiljön som lärmiljö, ett komplement till och växelverkan med klassrums- och textbaserat lärande. NCU Institutionen för kultur och kommunikation Hus Key Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING www.liu.se/ikk/ncu

Vad är utomhuspedagogik? • • • • •

Ett samspel mellan boklig bildning och sinnlig erfarenhet där närmiljö blir lärmiljö En pedagogik som visar att staden, skolgården, parken, natur- och kultur landskapet är lika självklara lärande miljöer som biblioteket och klassrum En pedagogik som visar att upplevelser i utomhusmiljön utgör en bas för inlärning och en källa till kunskap Ett komplement till den traditionella pedagogiken Ett ämnesövergripande tematiskt utbildningsområde

Utbildningsprogram inom utomhuspedagogik Vi erbjuder en MAGISTERUTBILDNING i utomhuspedagogik, Magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik, 60hp.   Målgrupp: lärare, pedagoger verksamma i grundskola och förskola, samt lärarutbildare eller motsvarande.   Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt lärarexamen om minst 120 poäng (180hp).   Typ av utbildning: Läses på halvfart under två år. Undervisningsspråk svenska (den internationella på engelska) Veckoslut/helger/internat påbyggnadsutbild-

ning på distans, träffar i Linköping och övriga delar av Östergötland, Sörmland och Småland under veckoslut och helger under 2009/2011 samt under två internatveckor i Europa maj/augusti 2010.   För mer information om programmet och anmälan se hemsidan www.liu.se/utbildning/pabyggnad och www.liu.se/pub/jsp/polopoly. jsp?d=17576&a=120661.  Vi har även en engelsk MASTERUTBILDNING, Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 60 ECTS. Läses på helfart under ett år. Undervisningsspråk engelska. För mer information om programmet och anmälan se hemsidan: www.liu.se/en/education/ master/masterpage och www.liu.se/esi/ cmu/english/master/master. Magisterprogrammet och masterprogrammet startar nästa gång hösten 2009.

Fristående kurser inom utomhuspedagogik • • •

Utomhuspedagogik med estetisk inriktning 7,5hp Utomhuspedagogik med inriktning mot språk och landskap 7,5p Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv och lärande 7,5hp

• •

Utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa och lärande 7,5hp Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturvägledning 30hp

För mer information om kurserna och anmälan se ww.liu.se/utbildning/kurs och www.liu.se/ikk/ncu/. Vi har fristående kurser som startar både höst- och vårtermin. Vi erbjuder även flera olika uppdragsutbildningar som ges på beställning om 7,5 eller 15 hp t ex Utomhuspedagogik med inriktning mot teknik och naturvetenskap i ett hållbart samhälle, Utomhuspedagogik med inriktning mot biologi, ekologi och hållbar utveckling, Utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa och lärande samt Utomhuspedagogik med inriktning mot språk och landskap. Flera ges inom läraroch förskollärarlyftet from 2009. Kontakta oss gärna för mer information Anders Szczepanski, anders.szczepanski@liu.se, Tfn: 013–28 19 91, 070–975 68 03 Eva Kätting, eva.katting@liu.se, Tfn: 013–28 27 41 Katarina Johansson, Tfn: 013–28 19 97 katarina.johansson@liu.se

61


OM VÄRLDEN ÄR FÖRÄNDERLIG, MÅSTE VÄL LÄROMEDLEN OCKSÅ VARA DET?


I framtidens skola är IT en naturlig del av undervisningen. Inte för att det är modernt utan för att det gör lärarnas arbete lättare och elevernas lärande effektivare. Redan idag har vi en mängd e-läromedel som kan hjälpa dig att öka din skolas attraktionskraft, se vad vi utvecklat www. liber.se/elaromedel.


PEDAGOGIK

Kunskapsveckan i Lund 2009

Lund University Commissioned Education Box 117 221 00 LUND 046–222 07 07 info@education.lu.se www.education.lu.se

Kunskapsveckan i Lund 2009 den 15-17 juni! Delta i Kunskapsveckan i Lund och låt dig inspireras, utvecklas och roas i lundensisk anda! Vi erbjuder 20 heldagsseminarier inom ett flertal områden för lärare, skolledare, politiker och tjänstemän på utbildningsområdet. Arrangemanget äger rum för tredje gången och är Lunds universitets stora satsning på fortbildning inom skolområdet. Kunskapsveckan i Lund genomförs med Lunds kommun som huvudsamarbetspartner. Välkommen!

20 heldagsseminarier! Kom till Lunds universitet 15-17 juni 2009 och välj bland 20 heldagsseminarier för lärare, skolledare, politiker och tjänstemän på utbildningsområdet! Kunskapsveckan i Lund arrangeras för tredje året och temat för 2009 är Skola för hållbar utveckling. Bland årets heldagsseminarier återfinns Retorik, Hållbar utveckling, Bedömning, Matematik och Ledarskap och mycket mera. Anmäl dig till en, två eller tre dagar!   Utöver heldagsseminarierna bjuder vi bland annat på temaföreläsning med advokat Peter Althin, företagsbesök (Tetra Pak) och lundensisk överraskning.   Arrangemanget är Lunds universitets stora satsning på fortbildning inom skolområdet. Kunskapsveckan i Lund 2009 genomförs med Lunds kommun som huvudsamarbetspartner. Delta i Kunskapsveckan i Lund och låt dig inspireras, utvecklas och roas i lundensisk anda! Välkommen! Senaste datum för anmälan är den 2 april 2009! Begränsat antal platser! Länk till mer information och anmälan:

Thomas B. Johansson, professor och chef för Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet. Föreläser vid heldagsseminarium om ”Hur hänger energi- och klimatfrågorna samman med en godtagbart hållbar samhällsutveckling?”.

Peter Althin, advokat. Temaföreläsare under rubriken ”Brottsförebyggande arbete – för att förhindra ungdomar att börja eller fastna i kriminalitet”.

www.education.lu.se/skola/kunskapsveckan Bild högst upp till vänster: Lunds universitet, Palaestra. Här registrerar man sig innan heldagsseminarierna börjar. Bild längst ner till vänster: Lunds universitet, Universitetshuset. En del av seminarierna äger rum här.

www.skolledarutbildningar.se


Utbildningar för skolan 2009

AB Conductive Karlavägen 104 115 26 STOCKHOLM 08–670 84 80 info@conductive.se www.conductive.se

Framtidens skola KOMMANDE UTBILDNINGAR Framtidens särskola • Utmaningar för stärkt kunskapsutveck- ling hos särskolans elever Januari, Stockholm Att hantera elever med ADHD • Metoder och arbetssätt för hela skolan Mars, Stockholm Laborativ matematik • Nya laborativa metoder för att skapa lust och motivation att lära! September, Stockholm För mer information och program, besök www.conductive.se

Skolan står ständigt för nya utmaningar som skolans personal måste vara uppdaterade på. Conductive bjuder in Sveriges mest aktuella och kunniga skolledare och pedagoger för att ge dig nya idéer, vägledning och svar på dina frågor. Från att du som pedagog ska hitta nya verktyg för dina elever, skapa rätt inlärningsmiljö, ge rätt kunskap, till att du som skolledare bör leda en organisation som ska förändras. Med fokus på skolans utveckling och utmaningar ser vi framemot att välkomna dig till Conductives utbildningar.

Låt barnen möta världen Mötesplatsen för arbete med barn i rättvisefrågor

Hoppets Stjärna Kärrsjö 136 890 54 TREHÖRNINGSJÖ 0662–461 00 info@hoppetsstjarna.se www.hoppetsstjarna.se

Hoppets Stjärna erbjuder skolor hjälp i värdegrundsarbetet och internationaliseringen av barnen.   Genom vårt material kan barnen få förståelse för andra kulturer och se hur andra lever. Vi tror att dessa frågor är av största vikt för hur barnen agerar i dag och i framtiden. Vi tror att ökad kunskap ökar toleransen och motverkar främlingsfientlighet. Barnen kommer att förstå att de är viktiga i det globala sammanhanget.   Vi vill motverka apati och ge barnen tro på att de kan förändra, de kan påverka, de kan bistå, de kan skapa solidaritet, de kan skapa samhörighet, de är aktörer i världen, på hemmaplan och i den egna skolan.

Vårt material passar in i arbetet med världsdelarna, länder, religion, samhällskunskap, rättvisefrågor. Filmer, arbetsmaterial, tidningar och utställningen Barn av Samma Jord låter barnen möta världen. Beställning av Starkids skolmaterial: Tfn: 08–623 02 81 E-post: starkids@starkids.cc Hemsida: www.starkids.cc EN RESURS I ARBETET KRING: Solidaritet Förståelse Internationalisering Samhörighet Inlevelse i globala sammanhang

65


PEDAGOGIK

Fortbildning för lärare Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi: www.hig.se/p-inst/Lararlyftet.htm

Högskolan i Gävle Kungsbäcksvägen 47 801 76 GÄVLE 026–64 85 00 www.hig.se

Vi skräddarsyr kurser utifrån varje skolas behov. Det finns stora möjligheter till ämnesfördjupningar, breddningar och kompletteringsutbildningar utifrån individuella förutsättningar och behov. Vi erbjuder studier på campus, distans och hemmavid på hel-, halv-, och kvartsfart. Information om kursutbud och behörighet finns på våra hemsidor: Institutionen för Matematik, natur- och datavetenskap: www.hig.se/n-inst/student/kurser/ lararlyftet/lararfortbildningen.html

FÖR MER INFORMATION • Pedagogik • Didaktik • Psykologi • Folkhälsovetenskap Kontakta: Camilla Gustafsson tfn: 026–64 86 30 / e-post: cgo@hig.se Sten-Inge Hedenström tfn: 070–363 87 85 e-post: stehem@hig.se

• Naturvetenskap • Idrott och hälsa • Matematik och statistik • Datavetenskap

Kontakta: Maria Modée tfn: 026–64 87 45 / e-post: mme@hig.se

Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg 4–5 mars 2009 Svenska Mässan · Mötesplatsen för alla skolledare · www.skolledarexpo.se MÖTESPLATS Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling, inspiration och nätverksmöjligheter. Här träffar du kollegor från hela Norden. FORTBILDNING Kongressprogrammet tar upp aktuella frågeställningar kring ledarskap. Lyssna till ministrar, hjärnforskare, debattörer, historiker, framtids- och ungdomsforskare. UTSTÄLLNING I anslutning till kongressen finns en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Du får ett samlat grepp om vad marknaden har att erbjuda.

Ladda ner programmet från vår hemsida www.skolledarexpo.se

4–5 mars 2009 Nästa gång arrangeras Skolledarkongressen våren 2010.

Tel 031–708 84 00 · www.skolledarexpo.se · skolledarna@svenskamassan.se · Ett samarrangemang av Sveriges Skolledarförbund och Bok & Bibliotek AB


KVALITE T & SÄKERHET Hur hög kvalitet håller undervisningen på din skola? Hur utvärderas elevernas kunskaper? Kraven på kvalitetsarbetet blir allt hårdare. Alla kommunala skolor ska varje år göra en kvalitetsredovisning som innehåller en bedömning av hur de nationella målen har uppnåtts och vilka åtgärder skolan ska vidta om målen inte uppnåtts. Arbetet med att utveckla skolans kvalitet måste ständigt stämmas av. Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vad måste vi ändra? Vilka effekter får det om vi gör så här? Vad får vårt arbete för resultat? Lär dig hur du bedömer, säkrar och utvecklar kvaliteten på din skola. På så sätt formar du en skola som står sig i konkurrensen.


KVALITE T & SÄKERHET

Tryggare skolor

Brandskyddsföreningen 115 87 STOCKHOLM 08–588 474 00 sbf@svbf.se www.svbf.se

Undvik de värsta fällorna Det är alltid bättre att förebygga än att släcka. Med rätt kunskap kan man undvika de värsta fällorna och ha en beredskap för olika situationer som kan uppstå. Det är viktigt att man arbetar med både sociala och tekniska lösningar så att man minskar ungdomarnas benägenhet att anlägga bränder samtidigt som man också gör det svårare att tända på. Det handlar helt enkelt om att skapa en tryggare arbetsmiljö för både barn och vuxna.

Brandskyddsföreningen Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisation att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Vi kan också skräddarsy kurser för just din skolas personal. Hör av dig till oss om du vill veta mer. Du når utbildningsavdelningen på telefonnummer 08–588 474 00 eller per e-post utbildning@svbf.se. Du är också välkommen att besöka oss på www.svbf.se.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Ger dig enkla verktyg att sköta brandskyddet i vardagen. INTERN BRANDSKYDDSKONTROLLANT Lär dig hitta brandrisker och hur du ska hantera dem.

www.skolledarutbildningar.se

Ingenstans i Europa är det så vanligt med skolbränder som i Sverige. Varje dag brinner det i minst en svensk skola och både verksamhet och pengar går förlorade. Över en halv miljard kronor per år faktiskt. Vanligast är att man tänder på i en papperskorg på skoltoaletten. Det händer oftast mitt på dagen när skolan är full av elever och personal. Som tur är upptäcks de flesta bränder tidigt och släcks innan situationen blir allvarlig. I bästa fall är en skolbrand bara störande. Ganska ofta kostar de pengar. I värsta fall blir det riktigt farligt.


Kunskapskällan AB Våra populäraste utbildningar

Kunskapskällan AB Bodal 1035 760 10 BERGSHAMRA 0176–26 10 41 kjellann@bergshamra.com www.kunskapskallan.com

Vi anpassar vårt utbud efter skolans behov.   Individuella utvecklingsplaner – Handfasta verktyg som kan förstås av elever och föräldrar i uppföljning av kunskaper och kompetenser.   Elevledda utvecklingssamtal – Utvecklingssamtalet förebereds som tema på skoltid och eleven leder samtalet med föräldern.   Elevinflytande – Arbeta med reellt elev­ inflytande med enkla medel som stärker lärandet.   Sokratiska samtal – Intellektuell och kommunikativ förmåga övas i alla åldrar genom gruppsamtal om etiska och filosofiska dilemman.   Arbetslagsutbildning – Arbetslagets organisation och kommunikation.

  Lagledar- och ledningsgruppsutbildningar – Ledningens organisation, kommunikation och system för visioner och planer.   Kvalitetsredovisning – Hur kvalitetsredovisningen utformas för att utveckla skolan. ­­  Ledarhandledning för rektorer och arbetslagsledare – Enskild handledning – som stöd för det egna ledarskapet. Grupphandledning – med 3–5 ledare tillsammans. Sokratisk handledning i grupp – 3–5 ledare samlas kring ett problem eller dilemma i en text/bild och fortsätter reflexionen utifrån den egna vardagen.

Vill du få fler sökande till din skola? Ett samarbete med oss betyder fler elever till er.

Gymnasium.se är den sajt där blivande gymnasiestudenter söker bland samtliga gymnasieskolor i Sverige på ett användarvänligt och överskådligt sätt. Med över 50 000 unika besökare varje månad, är gymnasium.se platsen där elever väljer sin gymnasieskola. Kontakta oss gärna för en diskussion kring ett samarbete som kan innebära fler sökande till er skola. Tel: 08-509 106 00 I samarbete med Studentum.se som även rekryterar studenter till: Språkutbildningar - KY-utbildningar - Folkhögskolor - Yrkesutbildningar - Distansutbildningar Komvuxutbildningar - Akademiska utbildningar - Internationella utbildningar - Vuxenutbildningar

www.gymnasium.se


DATORKUNSK AP/IT & TEKNIK Vi befinner oss mitt i ett enormt experiment. Datorn, mobiltelefonen och Internet har förändrat skolvärlden. De senaste decennierna har vi fått helt nya förutsättningar för lärande och undervisning. Datorer och Internet har blivit ett självklart verktyg i klassrummet – men det finns ännu inga tydliga direktiv för hur vi ska använda och dra nytta av dessa nya verktyg. Vill du lära dig använda nya pedagogiska verktyg för att skapa en modernare, effektivare och roligare undervisning? En stark IT-profil på skolan är ett sätt att attrahera fler elever. Har du den kompetens som krävs?


Virtuellt byggande med CAD Proffsverktyg med framtid

Graphisoft Sverige Solna Torg 19 8 tr 171 45 SOLNA 08–735 59 00 education@graphisoft.se www.graphisoft.se

Med ArchiCAD får studenter tillgång till ett fullfjädrat proffsverktyg. Utvecklingen inom byggbranschen går mot att man skapar virtuella byggnadsmodeller (BIM) som används för att ta fram den dokumentation som behövs. Planritningar, fasader, sektioner för projektering och byggande. Mängdavtagningar för kostnadsberäkningar. Visualiseringar för att förstå hur byggnaden kommer att se ut. Med ArchiCAD har användaren ett enda verktyg i stället för två eller tre olika program för att nå slutmålet.

Populärt i skolan ArchiCAD har länge varit ett naturligt verktyg för skolor att utbilda i och för studenter att lära sig, ArchiCAD är extremt populärt och inte minst viktigt att lära sig så att man är väl förberedd inför framtiden. Framtiden finns i databasdrivna designverktyg och

där är ArchiCAD det främsta verktyget för studenter och dessutom gratis. ”Ett kraftfullt pedagogiskt verktyg för att bygga kunskap om byggande, som är roligt att lära sig” per-erik ekeberg Sundsta-Älvkullegymnasiet VI VÄLJER HÖG KVALITÉT Vi har lång erfarenhet av utbildning inom ArchiCAD. Detta innebär att oavsett om ni har många års vana när det gäller CAD-projektering eller bara har arbetat med papper och penna så har vi möjlighet att ge er den utbildning ni behöver. GRUNDKURS 3 DAGAR
 Under tre dagar får du lära dig grunderna i modellorienterad projektering med ArchiCAD. KURSTILLFÄLLEN Ta kontakt med Graphisoft Sverige eller besök vår hemsida www.graphisoft.se

Vill du få fler sökande till din skola? Ett samarbete med oss betyder fler elever till er. Studentum.se är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Vår affärsidé är att hjälpa svenska och utländska universitet, högskolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitut att finna studenter till sina utbildningsplatser. Detta gör vi via vår webbportal och söktjänst, genom samarbetspartners, genom vår utbildningsguide i print, samt genom besök i gymnasieskolor och deltagande på utbildningsmässor runt om i Sverige. Studentum har idag över 500 nöjda skolor och utbildningsinstitut i söktjänsten. Bli en av dem du också!

Kontakta oss gärna för en diskussion kring ett samarbete som kan innebära fler sökande till er skola. Tel: 08-509 106 00 - www.studentum.se


NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN Har ni ont om tid till att prova nya undervisningsformer och utveckla nya experiment eller fördjupningar? De nationella resurscentrumen stimulerar den pedagogiska utvecklingen och kan hjälpa till med inspiration, kompetensutveckling och som en resurs i undervisningen. Nationella resurscentrum är en satsning som har inrättats på uppdrag av regeringen för att koppla samman skolan med forskningen. Resurscentrumen ska stödja skolornas och lärarnas arbete inom områden som matematik, biologi och bioteknik, fysik, flexibelt lärande och främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. En stor del av verksamheten är kostnadsfri.


TEKNIK - prioriterat i Lärarlyftet!

Linköpings universitet CETIS Campus Norrköping 601 74 NORRKÖPING cetis@cetis.liu.se www.cetis.se

Nu finns det en rejäl chans till kompetensutveckling! Sök den nationella grundkursen i Teknik för lärare i förskolan och grundskolan! Den har utarbetats av ett femtontal av landets lärarutbildningar tillsammans med CETIS. Syftet med denna gemensamma satsning att utveckla och stärka en nationellt likvärdig teknikundervisning.

Teknik är roligt att arbeta med – det tycker både lärare och elever. Men alltför många lärare, som undervisar i det obligatoriska teknikämnet, saknar utbildning – och då är det svårt att göra ett bra jobb. Lärarlyftet ger landets skolledare en möjlighet att rätta till mer än tio år av vanskötsel. Teknik är prioriterat i Lärarlyftet!

CENTRUM FÖR TEKNIKEN I SKOLAN Centrum för tekniken i skolan, CETIS, är ett nationellt resurscentrum vid LInköpings universitet. Det finansieras av utbildningsdepartementet och har till uppgift att bidra till teknikundervisningens utveckling i förskola och grundskola.

Läs mer på www.teknikenlyfter.se

73


NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN

För bättre kemi/NO i skolan Lärarlyftskurs (30 hp) och studiedagar Skolor kan beställa anpassade, förmånliga studiedagar på olika teman i NO och kemi av Sveriges nationella resurscentrum i kemi (KRC). Vi ordnar NO-Biennaler och har en kompetenshöjande kurs inom Lärarlyftet. Mer info ges av viviann@krc.su.se KRC, KÖL Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM 08–163 702 viviann@krc.su.se www.krc.su.se

Vår målsättning Målsättningen är att ge stöd åt kemilärare i grundskolan och gymnasieskolan för att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning i kemi och NO.

Vilka är vi? Vi på KRC är lärare från universitet, gymnasium och grundskola, med gedigen kemiutbildning och koppling till skolan.

Vår verksamhet Förutom att vi ordnar kurser, producerar vi stödmaterial för kemi- och NO-lärare, bl.a. elevexperiment, råd om säkerhet, information om utvecklingen i skolan via kontakter med lärare, skolmyndigheter och andra aktörer. Vi bidrar även till kontakt mellan skola och kemiindustri. Vårt informationsbrev med nyttiga tips för skolan kommer gratis till svenska skolor. Om ni saknar det meddela till daina@krc.su.se   På hemsidan www.krc.su.se finns material, som fritt får används av skolor.   Vår Frågelåda utnyttjas av både lärare och elever och Kompendier kan gratis laddas ner eller beställas till självkostnadspris.

Mitt jobb är en katastrof! Vi på Röda Korset arbetar med katastrofer. Stora och små. I Bangladesh och i Tranås. Hjälp oss att göra världen till en mänskligare plats genom att bli månadsgivare i Röda Korset. Du kan bidra med 100 kr eller mer i månaden. Mer info på www.redcross.se eller anmäl dig på 020-213 213. Tack.

www.redcross.se


SKOLHÄLSA / MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET Drömskolan är mobbnings- och skolkfri, med trygga elever utan alkoholoch narkotikaproblem och friska medarbetare. Är ni där än? Du ansvarar för arbetsmiljön på din skola – såväl för eleverna som för lärarna. Skaffa dig kunskap att analysera och utvärdera din skolas riskfaktorer och lär dig hur ni kan arbeta för att främja en god skolmiljö. En mångkulturell skola kan vara en guldgruva där elevernas kulturer och språk möts och formar en modern utbildning med internationell karaktär. Men varför beskrivs skolor där många elever har sina rötter i andra länder så ofta som problemskolor? På utbildningar i mångfald & jämställdhet lär du dig även att undvika diskriminering på grund av kön, funktionshinder, religion, sexuell läggning eller etnicitet.


SKOLHÄLSA / MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET

En skola för alla? En skola för alla – utopi eller verklighet? Inom ramen för vår utbildningsverksamhet finner du:

AspDampForum AB Box 5069 121 16 JOHANNESHOV 070–643 27 84 ir.thunberg@telia.com www.aspdammsskolan.com

För rektorer Hur skapar vi en skola för alla? Vi kan inte komma med alla lösningar men vi kan ge idéer och väcka tankar om hur vi skapar en skola där neuropsykiatriska funktionshinder tillåts ingå. I skolorna ropas det ofta efter resurser men vi ser att lösningar inte alltid behöver kosta mer pengar.

• Föreläsningar • Konsultationer och handledning • Studiebesök För lärare samt övrig skolpersonal • Föreläsningar • Konsultationer och handledning • Studiecirklar och studiebesök Utöver ovanstående kan vi också erbjuda pedagogiska utredningar.

Vi gör besök på er skola där vi gör en översyn av organisationen och undersöker hur arbetet sker pedagogiskt och praktiskt. Vi utarbetar sedan ett förslag till lösning.

Jämställdhet & mångfald Leder till en plan

Planen i Sverige AB Umestan Företagspark 903 47 UMEÅ 090–71 85 50 info@planen.se www.planen.se

Alla våra utbildningar mynnar ut i en plan, en Likabehandlingsplan för skolan (6–9 och gymnasiet), Likabehandlingsplan för Arbetslivet, jämställdhetsplan eller mångfaldsplan. Oavsett vilken plan det gäller, är den utformad helt efter de lagar som styr de olika planernas innehåll, tillkomst o.s.v.

Anpassning av utbildningen Planen finns över hela landet Planer som tagits fram enligt vår modell finns i olika verksamheter över hela landet, grundskolor, gymnasieskolor, komvux, börsföretag, banker, kommuner, kommunala bolag m.fl.

Stor erfarenhet De cirka 5 år vi arbetat med detta koncept har gett oss stor erfarenhet.

www.skolledarutbildningar.se

Vi har t.ex. ett samlat material från olika verksamheter och skolor så att vi under utbildningarna kan se hur det ser ut hos andra. Givetvis namnges eller visas ingen enskild verksamhet, utan detta är material som kommer från ett stort antal verksamheter.

Utbildningarna kan genomföras på flera olika sätt – olika vägar fram till en plan som håller måttet på det sätt som passar er. För mer information och förslag till genomförande, kontakta Roger Lundholm: E-post: roger@planen.se Tfn: 090–71 85 50


FÖRELÄSARE / UTBILDARE / KONFERENSER Bli inspirerad. Få nya idéer. Bryt gamla mönster. Såväl skolledare som lärare fastnar lätt i det löpande arbetet och har ont om tid för utvecklingsarbete. Ibland kan det räcka med en föreläsning för att komma ifrån vardagens måsten och skapa ny energi till utveckling. Under denna kategori hittar du föreläsare och utbildare som kan skapa ett specialanpassat upplägg för de förutsättningar som finns på din skola. Det kan handla om en kick off, konferens, föreläsning eller utbildningsdag på helt rätt nivå för er.

77


FÖRELÄSARE / UTBILDARE / KONFERENSER

Passion för kunskap Skolutveckling, ungdomsfrågor och organisationsutveckling

Fryshusets KunskapsCentrum Mårtensdalsgatan 2–8 120 30 STOCKHOLM 08–691 72 58, 08–691 76 00 fkc@fryshuset.se www.fryshuset.se/fkc

UTBILDNING, COACHNING OCH FÖRELÄSNINGAR: • Coachning av ledare & organisationer • Passion Pedagogik, lärarnätverket • Verklighetsbaserad undervisning • Att motivera lågmotiverade elever • Att bygga projekt för undervisning • Verktyg för bättre samarbete i arbetslag • Matematiken i fokus • Bygga resurscenter för ALLA elever • Hedersfrågor • Gängkultur och fotbollsvåld • Ungdomars identitet och självkänsla • Agression Replacement Training • Disa, gruppledarutbildning för tjejer • Rasism och vit makt • Utanförskap, kränkning och mobbing • Nätvandrarna – Vuxna på nätet • Kostnader för utanförskap • Växa upp med drogproblematik • Temadagar för alla era elever – Genus, Droger, Sexualitet

Fryshusets idé utgår från unga människors behov, drömmar och passioner om utveckling och framtidstro – en idé som vi gärna sprider och delar med oss av.   Under de senaste åren har intresset för Fryshusets samlade kunskaper ökat. Därför har vi skapat Fryshusets KunskapsCentrum – en utbildningsverksamhet som ger fler människor möjlighet att ta del av Fryshusets kunskaper och erfarenheter. FKC är Fryshusets samlade expertis under ett tak.   Våra utbildningsområden är skolutveckling, organisationsutveckling och ungdomsfrågor. Vi erbjuder både kortare kurser och längre uppdragsutbildningar, coachning och föreläsningar.   Vi organiserar också temadagar och utbildningspaket för alla era elever.

Föreläsningar & kurser Urval av föreläsningar Några av våra välrenommerade föreläsare.

Attraktiva föreläsningar/kurser Medalgon Utbildning Brunnsgatan 9 172 68 SUNDBYBERG 08–28 66 90 info@medalgon.se www.medalgon.se

www.skolledarutbildningar.se

Medalgon erbjuder attraktiva föreläsningar/kurser som bidrar till att höja kunskapsnivån och underlättar därmed för deltagarna att hantera och bemöta problemsituationer som uppstår i det vardagliga arbetet. - På kvällstid (kurser dagtid). - Från centralt belägna platser. - Vi erbjuder ett brett utbud av ämnen. Från självkänsla, kommunikation, konflikthantering och genusfrågor till föreläsningar om ADHD, Asperger och Tourettes syndrom. - Föreläsare med spetskompetens, till marknadsmässiga priser.

Medalgon samarbetar med ett flertal mycket kompetenta föreläsare inom olika områden. Nedan beskriver vi ett urval av föreläsningar och föreläsare. Söker du något annat kontakta gärna oss. Våra priser är konkurrenskraftiga! Hel- halvdag, dag - kvällstid eller fortbildning workshops över tid? • Fostran/Utveckling/Pedagogik • Inspiration/Motivation/Hälsa/Personlig utveckling • Inspiration för förskolan • Ledarskap/Kommunikation/ Konflikthantering • Mångkultur 250 föreläsningar på 30 platser – för ytterligare information se: www.medalgon.se eller ring 08-28 66 90


AB Conductive

65

Advantum Kompetens AB

59

42 76

AspDampForum AB 68

Brandskyddsföreningen Cardell Consulting

49

Carin Windolf Kompetensutveckling

50 73

CETIS 29 41

CoachCompanion Edfood HB

33

Friskolornas riksförbund

34 78

Fryshusets KunskapsCentrum Gestalt Akademin i Skandinavien

30 46

GR Utbildning

71

Graphisoft Sverige Göteborgs Psykoterapi Institut

34 65

Hoppets Stjärna 42

Human Resources Scandinavia AB

66

Högskolan i Gävle 45

JP Infonet Förlag AB Karlstads universitets uppdrags AB

31 74

Kemilärarnas Resurscentrum 69

Kunskapskällan AB Laurell Företagspartner AB Lund Univ. Commissioned Education

FÖRELÄSARE/UTBILDARE & KONFERENSER

33

AKADEMI Coachstjärnan AB

CoachCompanion

SKOLHÄLSA / MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET

NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN

DATORKUNSKAP/IT & TEKNIK

55

Afirmia / Retorikforum / Rhetor Dalarna Ahlerup & Partner AB

KVALITET & SÄKERHET

PEDAGOGIK

KOMMUNIKATION / MARKNADSFÖRING

UGL

PERSONAL/ORGANISATION

SKOLJURIDIK/JURIDIK

EKONOMI

LEDARSKAP

REKTORSUTBILDNINGAR

Övrig kategoritillhörighet

COACHNING/ PERSONLIG UTV. & MOTIVATION

Huvudkategori

55 64


FÖRELÄSARE/UTBILDARE & KONFERENSER

SKOLHÄLSA / MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET

56

Mindset

61

NCU – Linköpings universitet 50

NET Nils-Eric Tedgård

56

Oliv form & kommunikation

76

Planen i Sverige AB 35

Plunge AB

57

Poppius Konsult AB 35

Provins fem AB

46

PuL-Pedagogen 26

60

Riksförbundet Attention Rektorsutbildningen – Göteborg

18

Rektorsutbildningen – Karlstad

19

Rektorsutbildningen – Linköping

20

Rektorsutbildningen – Malmö

21

Rektorsutbildningen – Stockholm

22

Rektorsutbildningen – Umeå

23

Rektorsutbildningen – Uppsala

24

Rektorsutbildningen – Växjö

25 57

Sannguis AB 36

SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling 16

47

Sveriges Kommuner och Landsting 39

Taurus Ekonomiutbildning Tuff Ledarskapsträning

36

Ugil Konsult AB

37 53

UGL-Portalen Winzadahl AB

NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN

78

Medalgon Utbildning

Skolverket

DATORKUNSKAP/IT & TEKNIK

32

Lärarfortbildning AB

Rektorsakademien

KVALITET & SÄKERHET

PEDAGOGIK

KOMMUNIKATION / MARKNADSFÖRING

UGL

PERSONAL/ORGANISATION

SKOLJURIDIK/JURIDIK

EKONOMI

LEDARSKAP

REKTORSUTBILDNINGAR

Övrig kategoritillhörighet

COACHNING/ PERSONLIG UTV. & MOTIVATION

Huvudkategori

37


Bakom varje betydelsefull bok står en betydelsefull författare.

LARS STRANNEGÅRD Professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och är bl.a. medredaktör till kommande boken Ledarskap.

ÖKA ATTRAKTIONSKRAFTEN! Du och dina medarbetare är din skolas främsta tillgång. Öka den! Vi kan hjälpa dig att på ett enkelt och tillgängligt sätt utveckla din organisation. Liber erbjuder ett brett sortiment av fortbildningslitteratur inom mängder av ämnesområden; personlig utveckling, ledarskapsutveckling eller fördjupad ämneskompetens. Vad har din verksamhet behov av? Kontakta oss på Liber så hjälper vår kunniga kundservice dig. Du kan också förkovra dig på www.liber.se/facklitteratur. Varmt välkommen!

Liber kundservice Tel: 08-690 93 30 Fax: 08-690 93 01/02 E-post: kundservice.liber@liber.se www.liber.se Enstaka exemplar köpes enklast i din bokhandel.

GRÄNSLÖST LÄRANDE

ERIK BLENNBERGER Etik och ledarskap vänder sig särskilt till chefer och tar upp etiska problem. Den klargör etiska värden och normer för arbetet som chef inom olika samhällssektorer och branscher samt på olika nivåer i en organisation. ISBN 978-91-47-08852-2 F-pris: 150 kr 80 sid

CHRISTER OLSSON En inspirerande bok om personlig utveckling på flera plan: Relationerna, jobbet och hälsan. Vart är du på väg – och vill du dit? är skriven av en av landets mest anlitade och populära föredragshållare.

LOVE NORDENMARK, MARIA ROSÉN Lika värde – lika villkor? visar hur man kan utveckla sitt arbete för lika villkor för alla barn och elever. Den tar upp hur makt, normer och diskriminering fungerar, tar sig uttryck och kan motverkas.

MARIAN OLSSON Mentorskap ger dig inspiration, vägledning samt råd och tips för att mentorskapet ska bli utvecklande och givande för såväl dig som din samtalspartner. Boken ingår i serien Exec, läs mer på liber.se/exec

ISBN 978-91-47-08966-6 F-pris: 140 kr 160 sid

ISBN 978-91-47-08455-5 F-pris: 180 kr 144 sid

ISBN 978-91-47-08924-6 F-pris: 127 kr 64 sid

INGER BJÖRNELOO FN/Unesco riktar för närvarande stor uppmärksamhet mot alla lärare i världen. Hållbar utveckling ger konkreta exempel på ämnesövergripande arbete med elever i alla åldrar. ISBN 978-91-47-08473-9 F-pris: 185 kr 176 sid


www.skolledarutbildningar.se

Skolledarutbildningar 2009  

Skolledarutbildningar 2009