Page 1

1


Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi Belediye Başkanı

Mustafa KARA Yayın Yönetmeni

Hasan EKMEN Yayın Sorumlusu

Ali ÇELİK Yayına hazırlayanlar: Yağmur SARICAN AŞKIN Hatice ÇEVİK Çizimler-Kapak Tasarım Ragıp BULİÇ Baskı: Dergah Ofset

Üsküdar Belediyesi'nin çocuklara armağanıdır.

Sevgili Çocuklar; Oyunlar hayatımızın vazgeçilmezidir. Daha da önemlisi, büyüdüğünüzde yapacağınız işlerin neşeli bir provasıdır. Kızlar bebeklerle oynayarak, yıllar sonra üstleneceği annelik vazifesine hazırlık yaparlar; erkekler de oyuncak kamyon, ambulans ve polis arabalarıyla oynarken, büyüdüğünde yapacağı işleri öğrenirler. Kısacası nasıl ki, biz yetişkinler işlerimize, görevlerimize biraz eğlence katmayı, yaşarken eğlenmeyi seviyorsak; sizler de oynadığınız oyunlarla çocukluğunuza, hayatınıza neşe, eğlence katıyorsunuz. Çoğunuz büyüklerinden, "Bizim çocukluğumuzda bu kadar oyuncak yoktu. Bir değnek, bir mermer parçası, bir bir avuç gazoz kapağı bulduk mu, hemen başlardık oynamaya" gibi sözler duymuştur. Evet, yoktu; henüz icat edilmemişti. Hele Uçan helikopterleri, Uzaktan kumandalı yarış arabalarını, robotlarını, bilgisayar oyunlarını rüyamızda bile göremezdik. Ama sevgili çocuklar, bizim de bir şansımız vardı: Arkadaşlarımızla sadece okulda, sıralarda değil, kendi mahallelerimizde, evimizin önünde oynarken de görüşürdük. Mendil Kapmaca, Körebe, Bezirgân Başı, Seksek , Birdirbir, Saklambaç... Arkadaşlarımızla birlikte, bugün bile unutamadığımız oyunlar oynardık ve çok keyif alırdık. İşte şimdi, siz de arkadaşlarınızla beraber hiç sıkılmadan oynayabilin; eğlenirken öğrenebilin diye en çok sevdiğimiz oyunlardan oluşan bir kitap hazırladık. Bi de size geç fark ettiğim bir şey söyleyeyim: Bizler Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmış değiliz, oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanıyoruz. Hepinize, sizleri yaşlandırmayacak kadar neşeli oyunlar diliyor, sevgilerimi iletiyorum.


5

M

erhaba arkadaşlar benim adım Mızıknaz, adımdan da anladığınız gibi bütün oyunlara katılır ve mızıkçılık yaparım. Mızıkçılık dediğime bakmayın aslında çok güzel oyunlar oynarım. Şimdi sizlere 1 değil, 3 değil, 5 değil, tam 15 tane oyun anlatacağım. Sakın okumadan geçmeyin oyun aralarında, kazanmanız için verdiğim ipuçlarına da dikkat edin.

Oyun başlıyooooo OYUNUN ADI: TOPAÇ OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ:

r!

zandırılan ivme sonucunda topacın, mümkün olduğunca uzun süre çevrilmeye çalışılması şarttır. Denge önemlidir ve denge güzel olduğunda topaç daha fazla döner. Değişik kuralları olan farklı biçimlerde oynanılır. Dönerken güzel şekiller sergilemesi için bazen renk renk boyalarla donatılır. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok canbazlık ve atraksiyon içeren bir oyundur.

Topaç genelde sert ağaç cinslerinden yapılır. Özellikle şimşir ağacı tercih edilir. Adını, orta parmağa bağlanan ipin diğer ucunun sarıldığı topaçtan (Ağaçtan yapılır, ucunda kabara adı verilen özel çivisi vardır.) alır. Yöresel olarak değişik isimler kullanılır. "Mozik" bunlardan biridir. Topaç oyunlarından iki türlüsü şöyledir:

OYUNDA KULLANILAN ARAÇGEREÇLER: Bir adet topaç, ip ve düz-

• Büyükçe bir yere daire çizilir ve boş topaçlar bunun içine konulur. Oyuncu topacını bunun içine atarak, yerdeki boş topaçları daigün bir zemin yeterli. renin dışına çıkarmaya çalışır. Dairenin dışına çıkardığı topaç onun olur. OYUNUN OYNANIŞI: Topaç oyun- • Diğer topaç oyunu da zaman yarışıdır. Bu larında İp topaca sarıldıktan sonra elin, hız- oyunda aynı anda döndürülen topaçlardan la ileriye doğru itilip geri çekilmesiyle ka- hangisi daha fazla dönerse o galip sayılır.


7

OYUNUN ADI: YAKAR TOP (ORTADA SIÇAN) OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Oyun, en az 3 kişiyle oynanır. Daha fazla kişiyle oynamak isterseniz iki takım kurabilirsiniz. Oyun genellikle üç oyuncu ile oyun alanı belirlenmeden oynandığında "Ortada Sıçan", takımlar halinde ve kurallı olarak oynandığında ise "Yakan ya da yakar top" olarak adlandırılır.

OYUNDA KULLANILAN ARAÇGEREÇLER: Top

OYUNUN OYNANIŞI: Yaklaşık 10 metre genişliğinde, karşılıklı 2 çizgi ile vurucuların oyun yerleri belirlenir. Sayışma ile seçilen ebe ya da takım, çizgilerin arasında yerini alır. Vurucu arkadaşlar, hızlı bir şekilde ortadaki oyuncu arkadaşları topla vurmaya çalışır. Bu süreçte ortadaki oyuncu arkadaşlar vurulmadan ve top yere değmeden yakalanmayı başarırlarsa can kazanmış olurlar. Kazandıkları her canı, vuruldukları anda kaybederler. Can kazanmadan ya da kazandıkları canlar bittiğinde vurulan arkadaş oyundan çıkar. Daha önce vurularak oyun dışı kalan takım arkadaşını, topu yakalayan oyuncu isterse oyuna yeniden dâhil eder, istemezse kazanılmış can olarak kalır. Genellikle oyunun çok uzamaması için atışlar, oyun başlamadan önce belirlenen bir sayı üzerinden yapılır. Bu sayı içinde ebe vurulmaz ise oyunu kazanmış olur.

İPUCU:

Can kazanan arkadaş takım arkadaşlarından birini oyuna dâhil ederse iki kişinin de can kazanma şansı olabilir benden söylemesi...


9

OYUNUN ADI: MENDİL KAPMACA

OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Kız - erkek karışık oynanabilen bir oyundur. En az 6 kişi ile oynanır. Oyun ismini oyunda kullanılan mendilden alır.

OYUNDA KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER: Mendil OYUNUN OYNANIŞI: Her iki takım da eşit sayıda oyuncuya sahip olur. Rakip takımlar arada en az 10 metre olacak şekilde karşı karşıya durur. Takımdaki arkadaşlar yan yana dizilir. Seçilen hakem bu alanın ortasında kıpırdamadan kolunu uzatarak elindeki mendili sallar. Ve oyun başladığında hakem örneğin; "3'ler!" diye bağırınca, her takımdan üçüncü sıradaki arkadaş, koşarak men-

dili kapmaya çalışır. Biri mendili kapar biri kapamaz. Peki, mendili kapınca ne olur? Mendili kapan yakalanmadan eski yerine dönebilirse, takımına bir sayı kazandırmış olur. Yakalanırsa diğer takım sayı alır.

MENDİLİ KAPAMAYAN NE YAPAR? Mendili kapamayan arkadaş, diğerini yakamaya çalışır. Yakalayıp mendili alırsa takımına bir sayı kazandırmış olur. Not: Mendili kapmasına rağmen yakalanan kişi sayı kaybetmiş olur.


11

OYUNUN ADI: İSTOP OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: En az 5 oyuncuyla oynanır. OYUNDA KULLANILAN ARAÇGEREÇLER: Top

OYUNUN OYNANIŞI: Oyundaki her arkadaşa bir meyve ismi verilir. Oyun, seçilen bir arkadaşın topu havaya fırlatması ile başlar. Örneğin; "elma" diye bağırılarak top havaya atılır. Elma adını verdiğimiz ve artık aynı zamanda ebe olan oyuncu arkadaş topu tutmaya çalışır. Eğer top tutulamaz yere düşer ise diğer arkadaşlar ebeden kaçarak uzaklaşmaya başlarlar. Bu kaçış, düşen top yerden alınıncaya kadar sürer. Ebe topu aldığında "istop" diye bağırır. Diğer arkadaşlar oldukları yerde kıpırdamadan kalırlar. Ebe bulunduğu yerden, arkadaşlardan birini topla vurmaya çalışır. Eğer vurmayı başarırsa vurulan kişi, topu bu kez

bir başka meyve ismi söyleyerek havaya fırlatır ve oyun devam eder. Eğer vuramazsa diğer arkadaşlar, ebe topu yeniden eline alana kadar kaçmaya devam eder. Ebe birini vurana kadar ebelikten kurtulamaz. Oyun, ancak biri vurulduktan sonra devam edebilir. Bazen oyunu zorlaştırmak için ebe, topu eline aldığı anda yüksek sesle bir renk ismi söyler. Diğerleri oyun alanı içinde o rengi aramaya başlar, eğer bulurlarsa ebe onlara dokunamaz. Rengi bulamayan ve ebe tarafından vurulan kişi, oyundan çıkar ve tek oyuncu kalana kadar oyun devam eder. Bu oyun da "Renkli istop" olarak adlandırılır.

İPUCU:

Havaya fırlatılan topu yere düşmeden yakalamaya çalışın ve hemen yeni bir meyve ismi söyleyin. Oyunu hızlandırdığınızda daha zevkli olduğunu göreceksiniz.


13

Ebenin gözleri bir bez ile çevresini görmesine engel olacak şekilde bağlanır. Oyun daha önceden belirlenmiş olan alan OYUN HAKKINDA GENEL içinde oynanır. BİLGİ: En az 3 kişiyle oynanır. Oyuna Gözleri bağlı olan ebe, çevresindeki arkatılan arkadaş sayınızı ne kadar artırır- kadaşlarını yakalamak için mücadele eder. Yakaladığı arkadaşı ebe olur ve sanız oyun o kadar eğlenceli hale gelir. oyun bu şekilde devam eder.

OYUNUN ADI: KÖREBE

OYUNDA KULLANILAN ARAÇİPUCU: Ebe olan arkadaşınızın gözGEREÇLER: Bir bez parçası.

OYUNUN OYNANIŞI: Oyun öncesi sayışmadan sonra bir kişi ebe olarak seçilir.

lerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.


15

OYUNUN ADI: GAZOZ KAPAĞI

OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Kız - erkek karışık oynanabilen bir oyundur. En az 2 kişi ile oynanır. Oyun ismini oyunda kullanılan gazoz kapağından alır.

OYUNDA KULLANILAN ARAÇGEREÇLER: Gazoz kapağı, taş

OYUNUN OYNANIŞI:

En az 2 kişiyle oynanır. Oyuna başlamadan önce arkadaşlarla birlikte her kapak için bir değer biçilir. Mesela maden suyu kapağı 20'lik, gazoz kapağı 10'luk, meyve suyu kapağı 5'lik gibi. Oyunun kaç kapak değerinde oynanacağına karar verilir. Her oyuncu belirlenen değer karşılığı kadar kapağını oyunun oynanacağı alana 2cm. aralıkla düz bir çizgi oluşturacak şekilde dizer. Mesela, 50'lik bir oyun oynamak için verilen örnekteki değerler üzerinden bir oyuncu oyuna, 1 maden suyu kapağı, 2 gazoz kapağı, 2 de meyve suyu kapağıyla katılabilir. Sol baştaki kapağa 'Baş' adı verilir. Her oyuncu kapaklarını

oyun alanına dizdikten sonra, kapakların 10-15 metre gerisine düz bir çizgi çekilir. Her oyuncu avuç içi büyüklüğünde düz bir taşı eline alır ve sırayla bu çizgiden kapakların üzerine taşını atar. Kapaklara en yakın atılan taşın sahibi oyuna başlar. Diğer oyuncular da taşlarının kapaklara olan yakınlıklarına göre sıralanırlar. İlk sıradaki oyuncu ilk atışını yapar. Amaç “Baş" adı verilen kapağı vurmaktır. Bu kapağı vuran kişi kapakların hepsine sahip olur. Bu kapağın sağındaki kapaklardan biri vurulursa, vurulan kapak ve sağında kalan diğer tüm kapaklar atışı yapan oyuncunun olur. Hedef en çok sayıda kapağı toplamaktır. Oyun, kapakların hepsi bitinceye kadar sıralı atışlarla devam eder.


17

OYUNUN ADI: SEKSEK OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Kız - erkek karışık oynanabilen bir oyundur. En az 2 kişi ile oynanır. Oyun ismini, tek ayakla oynanması sebebiyle sekmek kelimesinden alır.

OYUNDA KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER: Taş OYUNUN OYNANIŞI:

Oyunun oynanacağı düz bir zemine, tebeşir ya da bir kiremit parçası yardımıyla, seksek oyununa özel 1'den 8'e kadar numaralandırılmış eşit kareler çizilir. Her oyuncunun yassı bir taşı olmalıdır. Sayışma ile oyuna ilk başlayacak olan arkadaş belirlenir. Oyuna başlayan arkadaş taşını 1 numaralı karenin içine atar. Taş karenin çizgileri üzerine ya da dışına gelirse oyuncu arkadaş yanmış sayılır ve sıra bir sonraki arkadaşa geçer. Ancak taş, karenin içine atıldığı sürece oyuncu arkadaş oyuna devam edebi-

lir. Taşı atan oyuncu arkadaş, tek ayak üzerinde bir numaralı kareye basmadan 2 numaralı kareye ve karelerin çizgilerine değmeden tüm karelere sırasıyla sekerek gider ve geri döner. 2 numaralı kareye tekrar dönen oyuncu arkadaş 1 numaralı kareden tek ayak üzerinde eğilerek taşı alır ve 1 numaralı karenin üzerinden atlayarak oyun alanının dışına çıkar. Bu işlem diğer karelere sırasıyla taş atılarak devam eder. Oyunun amacı yanmadan 8 numaralı kareye kadar taşını atarak devam etmektir. Yanan oyuncu sırasını diğer oyuncu arkadaşına verir. Sıra tekrar kendine geldiğinde hangi karede yanmışsa o kareden başlayarak taşını atmaya devam eder. Bu şekilde 8 numaralı kareye kadar taşını atıp oyunu tamamlayan ilk kişi oyunun kazananı olur.


19

OYUNUN ADI: BEZİRGAN BAŞI OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Kız – erkek karışık oynanabilen bir oyundur. En az 10 kişi ile oynanır. Oyun ismini, tacir, gezgin anlamına gelen Bezirgân kelimesinden alır.

OYUNDA KULLANILAN ARAÇGEREÇLER: İp

OYUNUN OYNANIŞI:

"Aç kapıyı bezirgân başı, bezirgân başı. Kapı hakkı ne verirsin? Ne alırsın? Bir sıçan, iki sıçan, üçüncüde kapana yakalan" Bezirgânlar maniyi söylerken, diğer oyuncu arkadaşları bezirgânların ellerinin altından sırayla geçerler. Bezirgânlar " üçüncüde kapana yakalan " dedikleri anda ellerini indirerek geçmekte olan oyuncu arkadaşını yakalarlar ve üçü birlikte diğer oyuncu arkadaşlarından uzaklaşırlar. Yakaladıkları arkadaşlarına daha önce kendilerinin belirledikleri iki ismi de söyleyip, birini seçmesini isterler. Yakalanan oyuncu hangi ismi seçerse o kişinin arkasına geçer ve onu belinden tutar. Oyun bu şekilde tüm oyuncuların yakalanmasına ve isim seçmesine kadar devam eder. Taraflar belirlendiğinde ortaya çizilen çizginin her iki tarafına geçerek, ip çekişmece oynarlar. Karşısındaki grubu arada çizilen çizgiden kendi tarafına çekmeyi başaran grup oyunu kazanır.

Oyuna başlamadan önce iki kişi 'Bezirgân' seçilir. Bezirgânlar, ayrı bir köşede diğer arkadaşlarına duyurmadan kendilerine birer isim seçerler. Sonra yere bir çizgi çizerek, çizginin iki yanında karşılıklı durup el ele tutuşur ve ellerini diğer arkadaşlar altından geçebileceği kadar yukarı kaldırarak, oyun ma- Not: Bu oyun başka bir oyunun takımnisini söyle- larını belirlemek amacıyla da oynanabilir. meye başlarlar. Oyun manisi şöyledir;


21

OYUNDA KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER: Yumurta, kaşık.

OYUNUN ADI: YUMURTA TAŞIMA OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Kız - erkek karışık oynanabilen bir oyundur. En az 10 kişi ile oynanır.

OYUNUN OYNANIŞI: Genellikle piknik alanlarında, bir kaşık ve içine yerleştirilen haşlanmış bir yumurta ile oynanır. Oyunu yönetmek için bir hakem tayin edilir. Oyuncular başlangıç çizgisinde yan yana sıralanırlar. Hakemin komutu ile herkes kaşıklarının saplarını ağızlarına alır. Ve yumurtaları kaşığın haznesine yerleştirir. Başlamak için verilen işaretle birlikte kaşıklara dokunmadan ve yumurtayı düşürmeden belirlenen varış çizgisine ilk ulaşan oyuncu, oyunu kazanmış olur. İPUCU: Arkadaşlar yumurtaya değil de varış çizgisine bakarak yürürseniz daha başarılı olursunuz. Mızıknaz'dan söylemesi...


23

OYUNUN ADI: YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Kız - erkek karışık oynanabilen bir oyundur. En az 8 kişi ile oynanır.

OYUNDA KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER: Mendil OYUNUN OYNANIŞI:

Oyuna başlamadan önce sayışma ile bir ebe belirlenir. Ebenin dışında kalan arkadaşlar bir halka oluşturarak, dizlerinin üzerinde yere otururlar. Ebe olan oyuncu yerde oturan arkadaşlarının arkasından dolanır ve aşağıdaki maniyi söyler; "Yağ satarım, bal satarım, Ustam öldü, ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır. Satsam 15 liradır. Zam-bak Zum-bak Dön arkana iyi bak."

Ebe bu maniyi söylerken elindeki mendili sezdirmeden bir arkadaşının arkasına bırakır. Mendili bıraktığı oyuncu, mendili fark ettiği anda onu alarak ebeyi kovalamaya başlar ve mendilin düğümlü olan ucuyla oyuncunun sırtına vurmaya çalışır. Ebe ise o arkadaşının kalktığı yere sırtına mendil gelmeden ulaşmaya çalışır. Bunu başarırsa, ebelik elinde mendil olan diğer oyuncuya geçer ve oyun böyle devam eder.

İPUCU: Oyundaki mani kısmı hep birlikte söylenirse ebe daha çok heyecanlanabilir ve oyun daha zevkli bir hal alır.


25

şiler ebe olmaktan kurtulur. Ebe bulduğu kişilerin ismini söyleyerek onları sobeler. Eğer ismi yanlış söylerse çömlek OYUN HAKKINDA GENEL patladı diye bağırırlar ve ebe bir sonraBİLGİ: Kız - erkek karışık oynanabi- ki oyunda tekrar gözlerini yumarak saylen bir oyundur. En az 4 kişi ile oynanır. maya başlar. Eğer oyun sonunda birden fazla kişi sobelenirse aralarında saymaca yapılarak yeni ebe belirlenir ve oyun OYUNUN OYNANIŞI: Sayışma böyle devam eder. sonucu bir kişi ebe seçilir. Oyuncu arkadaşlar saymacanın kaça kadar olacağını belirlerler ve ebe bir duvara yüzünü dönüp gözlerini kapayarak belirlenen sayıya kadar yüksek sesle saymaya başlar. Bu sayı en çok 50'ye kadar olabilir. Ebe saymayı bitirince, “önüm, arkam, sağım, solum sobe, saklanmayan ebe" diye bağırır. Bu tekerlemeden de anlaşılacağı üzere oyuncu arkadaşlar ebenin etrafında duramazlar mutlaka bir yere saklanmak zorundadırlar. Ebe saklanan arkadaşlarını bulmaya çalışır. Diğer oyuncu arkadaşları ise ebenin kalenin başından ayrıldığını görünce, ebenin saydığı duvara sobelemeye çalışırlar. Sobeleyen ki-

OYUNUN ADI: SAKLAMBAÇ


27

edilir. Oyuncular kendilerine sıra geldiğinde atlarken oyun tekerlemesini söylerler.

OYUNUN ADI: BİRDİRBİR OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: En az 5 kişi ile oynanır. Oyun ne kadar çok oyuncu olursa o kadar keyifli hale gelir.

OYUNUN OYNANIŞI: Sayışma sonucu bir ebe belirlenir. Ebe 90 derecelik açıyla ellerini dizlerine koyarak öne doğru eğilir. Oyunda bu harekete "sırt yapma" denir. Diğer oyuncu arkadaşları da ebenin üzerinden atlamak için sıraya girerler. Oyunun amacı; ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açıp, sıçrayarak atlayabilmektir. Tüm oyuncu arkadaşlar bunu başarıp atlayabilirse 2. turda ebe, sırtını bir kademe yükseltir ve bu şekilde oyuna devam

"Birdirbir, ikidir iki, olur tilki, Üçtür üç, yapması güç, Dörttür dört, kuş gibi öt, Beştir beş, aldım bir eş, Altıdır altı, yaptım kahvaltı, Yedim yedi, elim sırtına değdi, Sekizim seksek, Dokuzum durak" Eğer bir oyuncu atlayamazsa yanar ve diğer ebeye bir adım mesafe yanında aynı şekilde eğilerek o da ebe olur. Oyuncular artık sırayla tüm ebelerin sırtından atlamak zorundadırlar. Oyun bu şekilde devam eder ve tüm ebelerin sırtından yanmadan atlamayı başaran oyuncu oyunu kazanır.

İPUCU:

Arkadaşlar oyuna başlamadan önce biraz ısınma hareketleri yapın, atlarken ve sıçrarken daha yükseğe çıkabilmenizi sağlayacaktır, benden söylemesi…


29

OYUNUN ADI: AYAK İPİ OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Genellikle kız arkadaşlar tarafından oynanan bir oyundur. 3 kişiyle oynanır.

OYUNDA KULLANILAN ARAÇGEREÇLER: Lastik ip

OYUNUN OYNANIŞI:

Sayışma yapılarak oyun sıralaması belirlenir, ikinci ve üçüncü arkadaşlar yaklaşık 1,5-2 metre aralıkla karşılıklı durarak ayaklarına, iki ucundan bağlı lastik bir ip geçirirler. İlk atlama kademesi ayak bilekleridir. Başarılı her atlamanın ardından bu kademe bel hizasına kadar çıkacaktır. Atlayacak oyuncu, ilk olarak "bir" diye seslenip dışarıdan sıçrayarak, lastik ipin bir kenarını iki ayağının ara-

sına alır ve sıçrayarak girdiği yönün karşı tarafına atlar. Bu yönden yine ipi ayakları arasına alarak ilk sıçrayışını, karşı tarafında kalan ipi iki ayağı arasına alarak ikinci sıçrayışını yapar. Ve ipin dışına çıkar. Yine beklemeden aynı eylemi tekrarlayarak 3. ve 4. sıçramalarla başladığı yere döner. Her sıçramasında atlama sayısı söylemek zorundadır. İlk kademeyi iplere takılmadan atlamayı başarırsa, ikinci kademeye geçer. Bu aşamada ipler biraz daha yukarı kaldırılır. Her başarılı aşamanın ardından ipler, son aşamaya kadar daha da yükseltilir. Oyuncu herhangi bir aşamada iplere takılarak başarısız olursa yanar. Lastik ipin içine geçerek ikinci oyuncunun yerini alır, ikinci oyuncu ilk aşamadan oyuna başlar ve devam eder. Yanması durumunda üçüncü oyuncunun yerine geçer ve üçüncü oyuncu atlamaya başlar. Her yanma sonucunda, atlayan oyuncu başta belirlenen sıraya göre değişir. Yeniden oyuna başlayan her oyuncu, oyuna yandığı aşamadan başlar. Oyunu belirlenen son kademeye ulaşan ve başarıyla tamamlayabilen ilk oyuncu kazanır.


31

OYUNUN ADI: BEŞTAŞ OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Kız - erkek karışık oynanabilen bir oyundur. En az 2 kişi ile oynanır. Gitgide zorlaşan 3 bölümden oluşmaktadır. El becerisi gerekti- lümü başarı ile tamamlarsa ikinci bölüme geçer. Bu bölümde ilk bölümde olduğu gibi taşren bir oyundur. lar serbestçe yere bırakılır. Başparmak ve OYUNDA KULLANILAN ARAÇ- işaret parmağının arası açılarak bir kale görüntüsü verilmeye çalışılır. Oyuncu arkadaş GEREÇLER: 5 adet ufak (misket büyük- yine yerden uygun bir taşı eline alır, bu taşı lüğünde olabilir) taş havaya atarak her seferinde parmaklarının arasından bir taş geçirir ve havaya attığı taşı OYUNUN OYNANIŞI: Oyuna ilk yakalar. Rakip oyuncu arkadaşı da parmağın başlayacak olan arkadaşımız saymaca ile arasından en son geçecek taşı seçer. belirlenir. Belirlenen oyuncu arkadaş elin- Oyuncu arkadaş rakip olan arkadaşının seçdeki beş taşı serbestçe yere bırakır. Sonra tiği bu taşı en son parmaklarının arasından yerdeki taşlardan diğer taşlara yakın olan, geçirmek zorundadır. Bu aşamayı da taalınması güç olan birini eline alır ve seçtiği mamlarsa son aşamaya geçer. Son aşamataşı havaya atar. O taş havadayken yerden da, taşların tamamı avucunun içinde hafifbaşka bir taş alır ve havadaki taşı aynı eliy- çe yukarı doğru atılır ve avucun tersiyle taşle tutmaya çalışır. Yerden aldığı taşı kenara lar tutulmaya çalışılır. Avucunun tersinde en bırakır ve diğer taşları da aynı şekilde teker çok taş kalan oyuncu arkadaş oyunu kazateker toplar. Bu aşamayı başarıyla geçerse nır. Aşamaların herhangi bir yerinde yanan bir sonraki aşamada yerdeki taşları ikişer oyuncu sırayı bir sonraki oyuncuya bırakır. ikişer toplar. Daha sonra yerden aynı sefer- Oyun böyle dönüşerek devam eder, ancak de üç taşı ve bir sonraki seferde kalan bir her yanan oyuncu sıra kendisine geldiğinde taşı alır. Bir sonraki aşamada da yerden aynı ilk aşamadan başlayarak oyuna devam eder. anda dört taşı birden almaya çalışır. Bu bö-


33

OYUNUN ADI: ÇELİK ÇOMAK OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: Genellikle erkek çocuklar tarafından oynan bir oyundur. 4'er kişilik iki grupla oynanır.

OYUNDA KULLANILAN ARAÇGEREÇLER: Bir adet çelik, 8 adet çomak olacak nitelikte tahta sopa.

OYUNUN OYNANIŞI: Belirlenen oyun alanı içerisine küçük bir kuyu kazılır. Üzerine yatay olarak "çelik" adı verilen 2030 cm boyunda, iki ucu yontulmuş tahta bir çubuk bırakılır. Ayrıca yine her arkadaşımızın elinde bu çubukla aynı özelliklerde ama uzunluğu 70-80 cm arasında değişen 'Çomak' adı verilen çubuklar olacaktır. Kuyunun yaklaşık yirmi adım ötesine düz bir çizgi çizilir. Oyuna başlayacak olan grubu belirlemek için her gruptan bir arkadaş, bu çizginin ardından çomaklarını, çeliğin bulunduğu kuyuya doğru atar. Çeliği vurmayı başarabilen oyuncu arkadaşın grubu oyuna başlar. Diğer grubun oyuncuları çizginin ardına yerleşirler. Atıcı görevini üstlenen oyuncu çomağı ile kuyudaki çeliği önce havaya doğru sıçratır. Çelik havada iken, yine çomağıyla vurarak diğer grup oyuncularına

doğru fırlatır. Bu vuruşu yaptıktan hemen sonra da çomağını bulunduğu yere bırakır. Diğer grup oyuncuları çeliği havada iken yakalamayı başarırlarsa bir puan kazanırlar ve atıcı oyundan çıkar. Yakalayamazlar ve çubuk yere düşerse; diğer gruptan bir oyuncu arkadaş çeliği, çomağıyla tek hareketle sıçratarak atıcının çomağını vurmaya çalışır. Vurabilirse, grubu puan kazanır ve yine karşı grubun atıcısını oyun dışı bırakır. Vuramazsa diğer grup, sopasının düştüğü yer ile atıcının sopası arasındaki mesafeyi tek ayakla sıçrayarak alması için bir adım sayısı belirler. Örneğin bir adımda, 2 adımda ya da 3 adımda gibi. Oyuncu arkadaş, bildirilen sayıda adımla, atıcının çomağını almayı başarırsa grubu, o sayı kadar puan kazanır, başaramazsa puanlar karşı tarafa yazılır. Sonra taraflar yer değiştirir ve oyun, belirlenen puana ulaşılana ya da belirlenen bir sürenin sonuna kadar devam eder. Belirlenen puana ulaşılan ilk grup ya da belirlenen bir sürenin sonunda en yüksek puanı kazanan grup oyunu kazanır.


35

OYUNUN ADI: UZUNEŞEK OYUN HAKKINDA GENEL BİLGİ: 6 ve üzeri sayıyla iki grup olarak oynanır. Genellikle erkekler tarafından tercih edilen bir oyundur.

OYUNUN OYNANIŞI: Oyunda iki grup ve "yastık" diye adlandırılan aynı zamanda hakemlik görevi yapan bir kişi daha bulunur. Yastık olan arkadaş ayakta sırtını bir zemine dayar vaziyette durur. Yarışmacı gruptan ilk arkadaşımız, başını 90' derecelik açıyla yastığa, yani hakeme yaslar. Gruptaki diğer arkadaşlar da art arda, başlarını önlerindeki oyuncu arkadaşının bacaklarının arasına sokarak dizilirler.

Diğer grup ise teker teker koşar ve sıçrayarak, uzun bir hat haline gelmiş olan karşı grup oyuncularının üzerine atlar. Oyundaki amacımız bu hattı yıkarak oyunu kazanmaktır. Eğer grup yıkılmaz ise atlayan gruptaki oyuncu arkadaşımız diğer grubun üzerindeyken eliyle tek ya da çift işareti yapar. Yastık görevi yapan arkadaşımız, alttaki oyuncuya "Tek mi? Çift mi?" diye sorar. Eğer verdiği cevap doğru ise üstteki grupla, alttaki grup yer değiştirir ve oyun bu şekilde devam eder.

İPUCU:

Arkadaşlar oyuna başlamadan önce biraz ısınma hareketleri yapın, atlarken ve sıçrarken daha yükseğe çıkabilmenizi sağlayacaktır benden söylemesi…


Çık Dışarıya Oynayalım  

Sevgili Çocuklar; Oyunlar hayatımızın vazgeçilmezidir. Daha da önemlisi, büyüdüğünüzde yapacağınız işlerin neşeli bir provasıdır. Kızlar beb...

Çık Dışarıya Oynayalım  

Sevgili Çocuklar; Oyunlar hayatımızın vazgeçilmezidir. Daha da önemlisi, büyüdüğünüzde yapacağınız işlerin neşeli bir provasıdır. Kızlar beb...

Advertisement