Študent – veš, kaj ješ: Čas za spremembe

Page 18

Mnenje študentov – izsledki fokusnih skupin Študentje želijo biti siti in se ob enem dobro počutiti. Največjo vlogo igrajo bližina fakultet in domov ter urnik predavanj.

Izbirajo glede na počutje in količino hrane. Na bone je ceneje in hitreje, čeprav na račun slabše izbire.

Projekt »Študent – veš, kaj ješ« sofinancira Ministrstvo za zdravje, izvaja pa Zveza potrošnikov Slovenije v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.