Page 1

2011-2012

FAN FICTION BLIR FILM MED NY TJÄNST

Vi ska ha skoj länge än! 10-års jubilerande ScandiDos

Uppfinnare med passion för odling Möt Mats Andersson Mapro Systems

Ny toppnotering. UIC ger 14,2 gånger pengarna

”Det är omoraliskt att inte patentera” Åsa Wheelock, forskare och vd Hikari Bio

Resultat, reportage och intervjuer. UIC-året 2011-2012 har summerats.


INNEHÅLL 3.

Vd har ordet

7.

UIC får idéer och företag att växa

8. Uppsala Innovation Centre inkubatorprogram 10.

Passion för odling Mapro Systems

18.

WorldFoto - appen från bitCycle

19.

Beactica – a rising star

19.

Valueguards HOX-index ger svar

20.

Halo Genomics blir Agilent Technologies

20.

Denator breddar ägandet

21.

Hallå världen – UIC internationellt

22.

Utan patentering – ingenting Hikari Bio

28.

Vi ska ha skoj länge än 10-års jubilerande Scandidos

34.

UIC Business Prep – nytt UIC-program

37.

Historien om Svensk Tradition

37.

MultiPro till Sveaskog

37.

ngenic och Kalmar Energi

38.

Fan Fiction blir film med ny tjänst Fanchinima.

43.

UIC på Relationsdagen 2012

48.

UIC-program & bolag

52.

Snabbgenomgång UIC-året 2011-2012

55.

UIC-året i siffror

56.

Personal

57.

Resultat 2011

58. Styrelse 59.

2

Summary UIC Annual Report

VD OCH ANSVARIG UTGIVARE: PER BENGTSSON, UPPSALA INNOVATION CENTRE (UIC) COPYWRITER/SKRIBENT: ELISABETH LÖFQVIST, WOC MARKETING STINA THOR, UPPSALA INNOVATION CENTRE ART DIRECTOR: TONY LINDSTRAND, WOC MARKETING FOTO: ALEX & MARTIN PHOTOGRAPHERS TONY LINDSTRAND, WOC MARKETING GERTRUD HENRICSON TRYCK & PREPRESS: SANDVIKENS TRYCKERI MEDVERKANDE UIC ÅRSBERÄTTELSE: PER BENGTSSON, UPPSALA INNOVATION CENTRE MATS ANDERSSON, MAPRO SYSTEMS JENS PERSSON, BITCYCLE PER KÄLLBLAD, BEACTICA OLLE ERICSSON, HALO GENOMICS (AGILENT TECHNOLOGIES) OLOF SKÖLD, DENATOR ÅSA WHEELOCK, HIKARI BIO GÖRGEN NILSSON, SCANDIDOS ANDERS NORDSTRÖM, UPPSALA INNOVATION CENTRE ANNA SJÖBERG, FACILITATE PARTNER ANDERS WESTERMARK, NOVORTEX LINA BÖRJESSON, LINA DESIGN FREDRIK FERNLUND, NGENIC CHRISTOPHER KINGDON, FANCHINIMA JOHN NILSSON, DIVISION BY ZERO KJELL BOHLIN, ÅAC MICROTEC THOMAS BERGFJORD, ELECTROENGINE ANNA SÖDERHOLM, ALMI INVEST UPPSALA INNOVATION CENTRE UPPSALA SCIENCE PARK 751 83 UPPSALA BESÖKSADRESS: DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG 10B TELEFON 018-477 04 40


Vd har ordet

Under 2011 blev vårt ROI 14,2 gånger pengarna. En toppnotering.

För er som följt UIC och våra bolag under en längre tid minns kanske år 2008/2009 då vi hamnade i en lågkon-

junktur. Under den perioden lyckades UIC-bolagen tillsammans att nå större investeringar än tidigare. Det investerades då 210 miljoner kronor, vilket var en rekordnivå. Förklaringen till det stora intresset för investeringar i våra UICbolag är lika aktuell då som nu. Vi har flera mycket bra och intressanta företag i vår närhet som investerare gärna tar del av. Vårt arbete i UIC-bolagen utgör en kvalitetssäkring för investerare, som vet hur vi på ett strukturerat sätt utvecklar företagen genom vårt affärsutvecklingsstöd. Vi vet också att flera investerare uppskattar den kontinuerliga genomlysningen som vi gör i våra bolag för att minska risker och öka värdet efter bästa förmåga. Nu slår vi rekord igen. Investeringarna i våra UIC-bolag under denna period slår tidigare års nivåer med råge. Stort grattis till alla våra bolag som tillsammans attraherat hela 314 miljoner kronor i investeringar under det gångna året. Ett år

som vi gick in i med befogad oro för hur vi skulle lyckas nå behövligt kapital till våra företag. Under 2011 har flera UIC-bolag fått välförtjänt uppmärksamhet genom utmärkelser och priser. Några exempel som kan nämnas är BioChromix och Division By Zero som valdes ut att delta i Svenska institutets satsning på en internationell innovationsturné som besöker flera länder i världen. Almi Företagspartners årliga regionala innovationspris Årets unga innovatör gick till Jonas Wamstad och Fredrik Edström, Airwatergreen. Airwatergreen tilldelades även Almi Företagspartners stipendium SKAPA Framtidens Innovatörer. Tre UIC-bolag erhöll finansiering från VINNOVA:s program Forska & Väx: Gradientech, Valueguard och Olink. Beactica kom på femte plats i Deloittes ”Rising Stars” med en tillväxt på 508 procent över en treårsperiod

3

q

Året som gått har varit ett ekonomiskt mycket turbulent år. Börserna har fallit och fallit, gått upp och fallit igen. Hela nationers ekonomier har havererat och frågor som ”kan ett land gå i konkurs?” har ställts. Med den omvärldsbilden påverkas självklart även förutsättningarna för att lyckas med att starta nya företag här i Sverige. Osäkerheten i hur den så kallade marknaden ska utvecklas gör det svårare att bedöma marknadspotentialen för en ny produkt eller tjänst. Investeringsviljan hos privatpersoner och institutionella investerare ökar inte med dessa förtecken som världsekonomin har visat. Trots detta har de bolag som utvecklats genom att få kvalificerat affärsutvecklingsstöd från Uppsala Innovation Centre (UIC) under året lyckats mycket bra.


•

Vd har ordet

Per Bengtsson, vd Uppsala Innovation Centre

4


Vd har ordet

I år påbörjar vi en stor satsning på IT-bolag. Vi vill attrahera ännu fler nya IT-företag.

En stor händelse under det gångna året blev Agilent Technologies köp av UIC-bolaget Halo Genomics. Halo Genomics är leverantör av innovativ teknik för provberedning i nästa generations sekvensering av DNA. Bolaget bildades så sent som 2008 då det antogs till UIC. Det är en mycket snabb utveckling som skett av bolaget med en framgångsrik exit efter tre år. Agilent Technologies har 18 700 anställda och en försäljning på 6,6 miljarder dollar i 100 länder. Att företaget nu väljer att fortsätta utvecklingen inom Halo Genomics område i Uppsala är ett starkt bevis på den spetskompetens som finns i regionen. En viktig affär på flera sätt – den korta tiden från bolagsstart till affär, vikten av internationella kontakter och värdet av att de tidigare ägarna till bolaget är mycket nöjda med försäljningen. Det skapar intresse och möjligheten till fler investeringar med förnyat uppväxlat kapital.

ceptet. Affärscoachernas arbete med UIC-bolagen gör att vi kan driva UIC som en breddinkubator, det vill säga en branschoberoende företagsinkubator. Det innebär att vi kan vända oss till företag inom alla branscher. Vi har byggt upp en erfarenhet som gör att vi kan nyttja våra affärscoachers kompetenser mycket effektivt. Modellen gör oss flexibla och kostnadseffektiva då affärscoacherna anlitas efter behov. Vi har idag ett mycket nära och effektivt samarbete mellan oss aktörer i innovationssystemet i Uppsala, vilket är närmast unikt i Sverige. Det är det starka samarbetet mellan aktörerna i innovationssystemet som bidragit till framgångarna i ”våra” gemensamma bolag. Jag ser framför mig att samarbetet inom innovationssystemet bara kommer att öka. Behåller vi bara tydligheten i våra roller blir det ett fortsatt effektivt system. En viktig ingrediens för bolagens framgångar är också våra partner. Vi har ett mycket bra och givande samarbete med våra partner, som supporterar utvecklingen i våra företag genom tjänster, kunskap och finansiering. Tillsammans med privata och offentliga partner har vi byggt upp ett starkt innovationssystem med stor kunskap om de projekt och företag som vi arbetar med. En kunskap som jag tror kan utvecklas och komma till gagn på nationell nivå.

UIC har förstärkt och utvecklat sin modell under året. Kärnan i UIC-modellen är våra affärscoacher. Ett drygt 50tal personer som finns tillgängliga för affärscoachuppdrag i våra bolag. Personer med lång erfarenhet av att driva och utveckla stora som små bolag inom respektive bransch. UICs affärscoachmodell bidrar stort till framgångskon-

Ett konkret exempel är Uppsala BIOs modell för BIO-X som nu implementeras i Västra Götalandsregionen. UIC har haft stor nytta av samarbetet med Uppsala BIO inom life science. Projekt som befinner sig i gränslandet mellan forskning och kommersialisering har genom BIO-X kunnat nå ytterligare resurser för förberedelser före ingången

i UIC. Detta är en bidragande orsak till de goda resultaten för våra bolag inom life science. Andelen projekt från Akademiska sjukhuset till UIC har ökat under året tack vare det fortsatta samarbetet med Innovation Akademiska. Vi har fått fortsatt förtroende att arbeta extra fokuserat i Östhammar tillsammans med kommunen och Svensk Kärnbränslehantering (SKB). En satsning som nu pågått under två års tid och resulterat i ett flertal bolag som antagits till UIC. Det har också skapat nya utmaningar för UIC vilket bland annat lett till utvecklingen av ett nytt programsteg inom UIC. UIC Business Prep är ett steg mellan UIC Business Lab och UIC Business Accelerator. Det är ett förberedande steg för de bolag som söker till UIC Business Accelerator, men där något av kriterierna för att antas måste slipas. UIC Business Prep introducerades under våren 2011 och är nu i full gång. Vi berättar mer om vårt nya programsteg på sidorna 34-36. I år påbörjar vi en stor satsning på ITbolag. Vi vill attrahera ännu fler nya IT-företag då vi vet att vi kan bidra på ett positivt sätt även till dessa bolags utveckling. Vi har därför tagit fram en handlingsplan och startat samarbete med flera aktörer, däribland Uppsala kommun. UIC har förstärkt med en ny tjänst med ansvar för vår IT-satsning. I arbetet med Sveriges Innovationsstrategi 2020 har UIC bjudits in till flera regionala dialoger och möten med tjänstemän och politiker. Under året har vi också fått besök av partiledare och riksdagsledamöter. Vid dessa möten framhåller jag min syn på att

5

q

och utsågs till det snabbast växande bioteknikföretaget. Utmärkelserna har fortsatt under 2012 då Wavecraft och ngenic erhöll företagspriset Bona Postulata. Nordeas resestipendium gick i år till Episentec och PEPTONIC medical. Dessutom tog Q-linea och Spiber Technologies plats på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för landets mest lovande unga teknikföretag.


Vd har ordet

UIC ska vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. innovationspolitik inte får sammanblandas med regionalpolitik. Båda är viktiga men var för sig. Innovationspolitiken måste innehålla ett visst mått av prestationsbaserad fördelning och den ska baseras på de förutsättningar som finns i en region med hänsyn taget till antalet invånare, företag och flöde av nya företagsidéer. Innovationspolitiken bör inte styras efter geografiska områden. Det är viktigt att kunna visa på att satsningarna ger effekt både på kort och lång sikt. Idag är det mycket svårt att finna finansiering till att förstärka vårt system. Pengarna finns inte här. Ändå har vi under flera år kunnat visa på en god utveckling. I år kan vi visa på ett mycket bra ”return on investment” (ROI) på offentligt satsade medel till UIC. Under 2011 blev vårt ROI 14,2 gånger pengarna. Det innebär att en offentlig krona till UIC återbetalades under samma år med 14,2 kronor från våra bolag till staten. En toppnotering! Vi kan också visa att av de bolag som genomgått UIC Business Accelerator är nio av tio bolag fortsatt aktiva på marknaden efter att de lämnat UIC. Men hur kan vi växla upp så att resurserna till vår region ökar gällande support av nya företag och tillgången till tidigt riskkapital? Förutsättningarna finns, men inte kapitalet. Den frågan kvarstår, men jag hoppas att den når ett svar i Sveriges nya innovationsstrategi och kommande FoU-propositioner från regeringen. Med dessa resultat och med den omfattning som UIC idag har måste vi också nå

6

en långsiktig finansiering av verksamheten. I oktober startade det nya nationella inkubatorprogrammet Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G Sweden) under ledning av Innovationsbron. Baserat på presterade resultat och intyg om regional medfinansiering kunde inkubatorer erhålla driftsfinansiering. UIC är en av de inkubatorer som kvalificerat sig till detta. För att skapa en långsiktighet i systemet garanterades två års framförhållning i finansieringen. Under våren har ett arbete påbörjats angående sammanslagningen av Innovationsbron och Almi. Nyligen annonserades det att riksdagen bemyndigade regeringen att överlåta statens aktier i Innovationsbron AB till Almi Företagspartner AB och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra transaktionen. För inkubatorsverige blir det nu viktigt att detta leder till en sömlös övergång. Vi var precis på väg att få en långsiktighet i finansieringen, men idag vet vi inte var inkubatorprogrammet hamnar. Det kan gå till Almi, Tillväxtverket eller kanske tillbaka till VINNOVA där det en gång startades som ett pilotprojekt år 2003. Jag hoppas att denna förändring genomförs på ett effektivt och bra sätt så att utvecklingen går i en positiv riktning även fortsättningsvis. Efter ett besök från regeringens utredare gällande nedläggningen av AstraZeneca i Södertälje tog STUNS kontakt med Södertälje kommun. Det visade sig att behovet av de tjänster

som UIC erbjuder är av stort intresse för kommunen. Den 15 juni beslutade Södertälje kommun att utse UIC till den företagsinkubator som ska vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. Behovet av stöd inom entreprenörskap och affärsutveckling i kölvattnet efter AstraZenecas nedskärningar är i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och avknoppningar hos regionens stora arbetsgivare. Samarbetet innebär att UIC öppnar ett kontor i området Snäckviken med närhet till AstraZeneca. Vi är ödmjuka inför uppdraget och samtidigt väldigt stolta över detta erkännande av vår UIC-modell. Jag ser fram mot ett nytt spännande år med ett starkt UIC-team, framgångsrika UIC-bolag, värdefulla partner och ägare. Tack för det förtroende vi fått under det gångna året! Nu siktar vi mot nya UIC-mål.

Per Bengtsson vd Uppsala Innovation Centre


UIC får idéer och företag att växa Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för entreprenörer och tillväxtföretag både inom och utanför Uppsalaregionen.

Uppsala Innovation Centre stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och affärsmän i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. Vi är en neutral och branschoberoende företagsinkubator och erbjuder en dynamisk och väl beprövad process för att utveckla människor, affärer och företag. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad etableras.

UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan vi vara en neutral samarbetspartner till våra bolag. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB.

UIC-modellen skapar framgångsrika företag UIC-modellen formades 2004 och har visat sig fungera bra än i dag eftersom hela nio av tio ”UIC-bolag” som har genomfört UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden. UIC-modellen innefattar fem program för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad.

UIC Business Start UIC Business Lab UIC Business Prep UIC Business Accelerator UIC Alumni I UIC-modellen innefattas även vårt framgångsrika affärscoachsystem där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledningsgrupp samt styrelse och bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade kontakter med viktiga nätverk. Den stora bredden av affärscoacher gör det möjligt för oss att vara branschoberoende och företagen får därmed expertstöd från en erfaren person från deras specifika bransch.

UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden, B.I.G. Sweden, samt deltar i EU-projektet Industrialiseringsprocesser i innovativa miljöer (IIM) som delfinansieras av EU. UIC är även medlem i Swedish Incubators & Science Parks, SISP, som är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks.

UIC tar inte några ägarandelar i bolagen. UIC-företag får hjälp att finna finansiering och tillgång till kommersiella och tekniska nätverk. UIC ger viktigt stöd i industrialiseringsfasen när företagets produktion ska igång på allvar. UIC erbjuder tillgång till internationella kontakter i flera världsdelar.

UIC har också en grupp specialister, industrialiseringscoacher. Dessa personer har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion.

7


Uppsala Innovation Centre - inkubatorprogram

Utveckla & förbereda

Å

Å

Utvärdera & förädla

UIC BUSINESS PREP

UIC BUSINESS ACCELERATOR Genomföra

Å

Å

Inspirera & förbereda

UIC BUSINESS LAB

AFFÄRSCOACHER UIC PARTNER UIC RESURS

UIC Business Start

UIC Business Start riktar sig till blivande entreprenörer med en önskan om att starta och driva företag. UIC Business Start ger också möjlighet att bekräfta den affärsmässiga bärkraften i idén.

UIC Business Lab

UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag.

UIC Business Prep

UIC Business Prep är ett nytt program för särskilt utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika utvecklingsområden som behöver förfinas och förberedas ytterligare så att kriterierna för programmet UIC Business Accelerator kan uppfyllas.

UIC Business Accelerator

UIC Business Accelerator vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. UIC Business Accelerator är ett stimulerande och utvecklande inkubatorprogram som ger företaget tillgång till viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom affärscoachning, rådgivning, stöd i finansieringsprocessen, seminarier samt ett omfattande nätverk.

UIC Alumni

UIC Alumni vänder sig till företag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. UIC Alumni skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre.

UIC Partner

UICs breda spektrum av partner bidrar med kunskap och kompetens genom bland annat seminarier, individuell rådgivning och bidrar till finansieringen av Uppsala Innovation Centre.

UIC Resurs

UIC Resurs är ett nätverk av utvalda resurser som erbjuder avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum, verktyg för informationsinhämtning och analyser, proof-of-concept studier och mycket mer. Idén är att tidiga företag eller projekt snabbt ska få tillgång till resurser som de själva saknar. Resurser som är viktiga för utvecklingen av företagets produkter och tjänster.

8

UIC ALUMNI Återkoppla

Å

UIC BUSINESS START


14,2 UICs return on investment, ROI för 2011 Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna finansieringen som UIC fått i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under 2011. För varje satsad krona i UIC under 2011 har UIC-bolagen gett 14,2 gånger pengarna tillbaka.

9


Lätt att köra och lätt att använda. Mactrac är en lätt traktor som kan ta sig fram och göra nytta i skogen, på vindfällen, på åkrarna och på snöiga vägar. Den utvecklas ständigt. Idag finns det en mängd redskap för odling och skogsbruk och fler kommer. - Det är en kompetent maskin som utvecklar en enorm kraft för sin storlek, säger Mats Andersson, Mapro Systems.

10


Passion för odling

Han är galen i jordbruk. Mats Andersson har en passion för odling. Han är också en maskinkonstruktör som ser möjligheter. Att uppfinna och tillverka jordbruksmaskiner är hans specialitet. Mapro Systems har funnits under många år. Företaget har sina kunder runt om i världen. Mest känd är företagets smidiga och smarta maskin för ogräsrensning och skördning av sallad, jordgubbar, ris och mycket mer. - Maskinerna som jag konstruerar är vitt skilda typer av maskiner. De är konstru-

erade för att kunna användas både av ett litet jordbruk i Afrika, risodlingar i Sydostasien eller på de gigantiska fälten i Kalifornien. De är smarta, sparar tid och underlättar arbetet på fälten. Oavsett i vilken världsdel du odlar din mark är problemet detsamma. Maten växer på marken och fortfarande är det vanligaste sättet att skörda att böja sig ner och plocka upp. Ser man till utvecklingen inom industrin har det hänt mycket mer. Men inom jordbruket världen över går det oftast till som det alltid har gjort.

q

Samarbetet med Uppsala Innovation Centre har gett Mats Andersson nya möjligheter och ny kunskap. Han är ingen nybörjare. Företaget har funnits i mer än 20 år. Utmaningen är att expandera. Få igång serietillverkning och utvecklas i sin roll som vd.

11


โ€ข

Passion fรถr odling

Mats Andersson


Maskinen Mats tänker på går under det svenskklingande namnet Drängen. På den ligger man bekvämt framåtlutad på mage med stöd för pannan och med armarna fria att rensa ogräs eller skörda det som vuxit klart på fältet. Farten framåt regleras med pedaler som man styr med fötterna. På sidorna finns lådor att lägga skörden i. Riktigt bekvämt visar det sig vid ett test. Alla detaljer är noga utprovade och testade. Inget är lämnat åt slumpen.

- Behovet är stort. De som kan bruka jorden går nu i pension och intresset för att odla är inte så stort. Men att kunna odla är livsviktigt för hela vår planet. Mina maskiner är tänkta till de mindre gårdarnas verksamhet för att underlätta arbetet. Men även de större gårdarna är intresserade. Sveriges största morotsodlare använder en av maskinerna för att hålla fälten rena från ogräs.

Bästsäljaren är traktorn Mactrac, en multimaskin som kan användas både på fälten och i skogen. En frömaskin som klarar att så alla typer av fröer är en annan uppfinning som är hårdvaluta i arbetet att få fram nya fröer och odlingstekniker. - Vi har några riktigt bra maskiner. Nu är min utmaning att öka verksamheten. Att expandera, tillverka fler maskiner och be-

rätta att vi finns och vad vi kan. Idag tillverkar vi allt här i verkstaden. Att expandera kräver att vi kommer igång och kan serietillverka det vi gör idag. Det kräver också att vi blir fler och att vi systematiserar vårt marknadsarbete. Tillsammans med Uppsala Innovation Centre håller jag på att lära mig det som krävs. Verkstaden är en liten lokal som ger intrycket av att vara ett eget organiserat kaos. Två personer arbetar på Mapro Systems förutom Mats som idag i stort sett inte har någon tid att själv, som han säger, skruva maskiner. - Jag har gjort allt själv från början och vet hur det ska göras. Nu gör andra jobbet och för mig är utmaningen att göra alla moment förståeliga och se till att vår kvalitet i allt är 100 procent. Jag hatar att inte kunna hålla leveranstider. Det måste vi alltid klara. När vi har levererat en maskin ska den aldrig komma tillbaka

13

q

Intresset för att odla väcktes tidigt hos Mats. Liksom att hitta sätt att göra arbetet enklare. En kombination som gjort honom till en maskintillverkare som också förstår vad som krävs för att framgångsrikt driva fram plantor från frön. Att behärska båda sidorna tror han är nyckeln till framgången hos de konstruktioner som han har gjort. Och hittills har kunderna hittat honom, via internet, via artiklar i tidningar, rekommendationer och möjligheter som dykt upp och som Mats förvaltat väl.

Passion för odling


Kontoret ligger vägg i vägg med verkstaden. Mapros maskiner används idag både på de stora farmerna i Nordamerika och på de små utvecklingsjordbruken i Afrika.

14


Passion för odling

”Jag vet att jag har kunskapen att bygga maskiner. Nu är min uppgift att få andra att bygga dem ännu bättre”

utan vara så välbyggd och med så hög kvalitet att den fungerar. Här finns inga kompromisser. Utmaningen är antagen och Mats är mer än nöjd med att ha fått chansen att utveckla sin verksamhet och utbilda sig själv. - Via UIC har jag fått kontakt med personer med rätt erfarenhet och bakgrund. Först ut är att få igång serietillverkning av Drängen. Vi måste använda den yta vi har maximalt och helst vill jag ha ett löpande band. Siktet är inställt på att vi ska montera allt här. Vi har kunskapen att bygga men måste lära oss att göra det på ett annat sätt. Via Företagslyftet i Östhammars kommun har jag också fått möjlighet att arbeta med en person med erfarenhet från Volvo Lastvagnar i Göteborg. Under året har Mapro Systems ingått i UICs nystartade program UIC Business Prep och UIC Business Lab. Här har den erfarne entreprenören och företagaren Mats njutit.

- Jag gillar också att via UIC möta en mix av företag från olika branscher och med så olika erfarenhet av företagande. Det är positivt och berikande. Ofta kan det vara lättare att se lösningar för andra än att själv se hur man ska lösa det man står inför. Jag lyssnar gärna på vad andra

Lätt att köra. Lätt att använda. Mats på en av Mapros populära maskiner Mactrac.

säger – men sen tar jag beslut själv. Utmaningen för Mats nu är att arbeta hårt med att utveckla produktionen och för tillfället bromsa utvecklingen av nya produkter. - Det kan gå snabbt nu. Våra maskiner är starka på den marknad vi vill in på. Jag ser stora potentialer på de stora farmerna i Nordamerika och på utvecklingsjordbruken som sakta växer fram i Afrika. Två marknader där vi redan finns idag. Om fem år tror jag att produktionen sker i nya lokaler. Då har vi också en utveck-

lingsverkstad där vi arbetar med att ta fram och konstruera nya maskiner. - Jag har många idéer på lager. Min hjärna fungera som ett CAD/CAM-program och jag kan se mina idéer tredimensionellt, från olika vinklar och hur de kan bli verklighet. För mig gäller det att bromsa idéerna nu och utvecklas i min roll som vd och företagsledare. Jag ser inga problem, bara möjligheter. Jag vet att jag har kunskapen att bygga maskiner. Nu är min uppgift att få andra att bygga dem ännu bättre. Jag har inget alls emot att bli bortrationaliserad. Det vore bara skönt!

15

q

- Det är fantastiskt att få gå på kurs i det läge som jag befinner mig nu. Jag vet vad jag gör och vet vad jag behöver. För mig är det enkelt att ta emot det jag lär mig och direkt växla upp det i mitt arbete. Programmen är mycket proffsiga och håller hög nivå. Att delta i UICs program gör också att jag får hjälp att ta mig tid att göra det som jag måste för att utveckla mitt företag.


Passion för odling

På kontoret finns mötet med en annan odlare förevigat. Idag tillverkar Mapro allt i sin egen verkstad. Förutom Mats jobbar två andra personer där. Drängen, maskinen som bland annat Sveriges största morotsodlare använder står i en del av lokalen. Riktigt bekväm visade det sig vid ett test.

16


Passion för odling

Mapro Systems erbjuder egna konstruktioner av jord- och skogsbruksmaskiner som kan möta de ökande kraven på ekologi och ergonomi. www.mactrac.se Mapro Systems har genomgått UIC Business Lab och UIC Business Prep.

Fakta Östhammarprojektet Svensk Kärnbränslehantering, SKB, beslutade under 2009 att på sikt slutförvara använt kärnbränsle i urberget i Östhammars kommun. Beslutet innebär omfattande mervärdesprogram i Östhammars och Oskarshamns kommuner under en 15-årsperiod. UIC har uppdraget att arbeta som företagsinkubator i samarbete med SKB Näringslivsutveckling för att utveckla nya tillväxtföretag och affärsidéer med målet att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Östhammars kommun.

17


Notiser

Sommaren 2011 rusade bitCycles mest populära app hittills, WordFoto, på listorna och utsågs till ”App of the Week” på Apples lista av mest nedladdade appar. - WordFoto blev riktigt bra. Appen fungerade precis som vi ville, då den marknadsför sig själv genom att de som laddat ner appen gärna visar upp bilderna de gjort för sina kompisar. På så vis sprids intresset för appen vidare och fler laddar ner den, säger Jens Persson som tillsammans med Gustaf Jorlin driver bitCycle. Succén med WordFoto har inneburit att bitCycle fått en ekonomisk buffert och kan fortsätta att både uppdatera de appar som redan är släppta och kreera nya. Utan en internationell succé hade det blivit svårt för företaget att fortsätta sin verksamhet. Den första iPhone-appen som bitCycle utvecklade och lanserade, Drunkalizer, nådde ut brett, men bara på den svenska marknaden. WordFoto har nått både den europeiska och den amerikanska marknaden. - Vi är inga traditionella företagsbyggare som vill växa och bli stora. Vi prioriterar att kunna göra det vi tycker om, att leva ett fritt liv och ha kul. Kontakten med UIC och vårt deltagande i UIC Business Lab var bra för oss. Det bästa var att vi gjorde en affärsplan där vi tydligt formulerade vår idé och vad som krävdes av oss för att lyckas. Att inte bara vara diffust överens om vad vi skulle göra utan vara tydliga mot varandra har betytt mycket för oss. bitCycle kommersialiserar underhållande och kreativa applikationer för mobiltelefoner. www.bitcycle.com bitCycle har genomgått UIC Business Lab.

18


Notiser

Beactica – a rising star Beactica kom på femte plats i Deloittes ”Rising Stars” med en tillväxt på 508 procent över en treårsperiod. Rising Stars är en kategori av teknikföretag med kort verksamhetstid och snabb tillväxt. De har potential att bli morgondagens ”Fast 50-företag” och utgör en viktig del i svenskt näringslivs framtid.

arbetsavtal där vi i ett tidigt skede kommer att ta fram läkemedelssubstanser som har större chans att utvecklas till färdiga läkemedel och fungera som intressanta startpunkter för framtida läkemedel, säger Per Källblad, vd på Beactica.

Under året har Beactica fortsatt sitt framgångsrika arbete. Flera nya avtal har tecknats.

Beactica arbetar med kvalificerat metodstöd avseende upptäckt, optimering och utveckling av nya läkemedel. www.beactica.com

- Vi är glada att kunna erbjuda vår egen plattform för läkemedelsutveckling, Sprint. Vi har tecknat flera sam-

Beactica har deltagit i UIC Business Lab och UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC Alumni.

Di.se väljer Valueguards HOX-index som underlag

för sin bevakning av de månatliga prisförändringarna på bostadsmarknaden. Därmed väljer Di.se att göra som allt fler experter gör, till exempel Riksbanken, Statens bostadskreditnämnd och Eurostat. I första hand kommer Di.se att skriva om de månatliga bostadsprisförändringarna utifrån siffrorna från Valueguard och Statistiska centralbyrån.

Valueguard erbjuder en lösning för säkring av och handel med värden på fastighetsmarknaden. www.valueguard.se

Valueguard har deltagit i UIC Business Lab och UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC Alumni.

19


Notiser

Den danska läkemedelsjätten Novo AS investerar i Denator

och är nu näst största ägaren i företaget. Den totala finansieringsrundan innefattar även statliga Almi Invest samt befintliga ägare.

Agilent Technologies förvärvar UIC-bolaget Halo Genomics Agilent Technologies är ett spin-off företag från HP och är en ledande leverantör av system för DNA-forskning. Under 2012 börjar Agilent Technologies att sälja Halo Genomics teknik på världsmarknaden. Forskning och utveckling stannar i Uppsala och väntas växa de närmaste åren. – Det var inget svårt val att säga ja. Agilent Technologies vill behålla forskningen i Uppsala samtidigt som vi inlemmas i ett stort forskningsnätverk och ett globalt försäljningsnätverk. Agilent har också ett produktionskunnande som vi successivt upptäckt att vi inte har, säger Olle Ericsson, en av de fem forskarna bakom Halo Genomics, vd och initiativtagare till bolaget. De fem forskarna vid Uppsala universitet som bildade bolaget 2008 har utvecklat ett viktigt led i DNA-sekvensiering, en nyckel till att utnyttja de nya maskinernas fulla kapacitet. Halo Genomics har varit en bra investering för grundteamet. Investerare och alla parter ser transaktionen som framgångsrik. Efter endast tre års utveckling tar en grupp forskare språnget ut på världsmarknaden med en unik teknik för DNA-analys. Att en färdig produkt inom ett så komplicerat område tagits fram på några få år är i det närmaste unikt. En viktig förklaring är att idén vuxit fram i en stark forskarmiljö vid Uppsala universitet. En bidragande orsak är också det stöd som bolaget fått genom innovationssystemet i Uppsala. – Uppsala Innovation Centre har varit en viktig tillgång i arbetet att utveckla och hitta finansiering till bolaget. Vi är kanske ett mönsterexempel på att ta vara på alla resurser inom UIC, säger Olle Ericsson.

- Det här är en viktig milstolpe i vår kommersiella utveckling som stärker våra expansionsplaner. Novo AS är en stark aktör med bra kontakter och erfarenhet inom läkemedelsindustrin och life science. Vi har jobbat hårt i många år och den här investeringen ger oss ett kvitto på att vi har gjort rätt saker, säger Olof Sköld, vd på Denator. - Detta är vår första investering i ett instrumentbolag och bekräftar vårt fortsatta intresse för att finansiera innovativ vetenskap och entreprenörskap i hela Skandinavien, säger Søren Møller, Managing Investment Director på Novo Seeds, som nu går in i Denators styrelse. Denator har sitt huvudkontor i Göteborg medan forskning och utveckling bedrivs i Uppsala.

Halo Genomics (Agilent Technologies) utvecklar metoder för provpreparering i samband med genetiska sekvensieringsanalyser. www.halogenomics.com

Denator utvecklar innovativa instrument och engångsartiklar för att kvalitetssäkra biologiska prover för effektivare diagnostik och läkemedelsutveckling. www.denator.com

Halo Genomics (Agilent Technologies) ingår i UIC Business Accelerator.

Denator har deltagit i UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC Alumni.

20


Hallå världen! Att nå en internationell marknad är viktigt för flera UIC-bolag. Många har redan etablerade internationella kontakter i sin egen bransch. Kontakter som stärks och utökas via Uppsala Innovation Centres affärscoacher och i samarbeten med nyckelpersoner med internationella kontakter. Att tänka internationellt redan från start är en strategi som genomsyrar UICs arbete. Att bolagets produkt eller tjänst bedöms ha god internationell potential är också avgörande för att bolaget ska få tillgång till en affärscoach och ta en plats i UIC Business Accelerator. - Våra affärscoacher tillför bolagen kvalificerad kunskap och intressanta nätverk som kompletterar och matchar företagens behov. Vi har också samarbetsavtal med partner på olika marknader, framförallt i USA och Kina, säger Per Bengtsson, vd på UIC. Även på hemmaplan knyts hela tiden nya kontakter. Uppsala Innovation Centre är flitigt anlitad när utländska näringslivsdelegationer är på besök i Sverige och Uppsala. Under det senaste året har UIC bland annat fått besök av delegationer från Nya Zeeland, Turkiet, Japan, Sydkorea och Vallonien i Belgien.

- Intresset för UIC är stort. Vårt fokus är på våra UICbolag. På sikt hoppas vi att vår medverkan kan gynna våra företag när det gäller värdefulla kontakter och samarbeten över gränserna. Under året har UIC också medverkat på konferenser och seminarier i bland annat Spanien och Brasilien.

Uppsala Innovation Centre har idag samarbeten med en rad noder ute i världen. Flera av dessa tillsammans med Uppsala BIO. Så här ser samarbetet ut idag: • BioBusiness Alliance of Minnesota (BBAM), USA • Shanghai Zhangjiang Biotech & Pharmaceutical Base Development Company (ZJBPB), Kina • Emerging Technology Center, Baltimore, USA • US Market Access Center, San José, USA • Commercialization Center for Innovative Technologies, North Brunswick, USA

21


寒松一色千年別 Det japanska sättet att leva inspirerar Åsa Wheelock. Inte bara när det gäller namnet på företaget. I sitt arbetsrum har Åsa också en meditationsplats helt enligt japansk modell med ett zen koan som fritt översatt betyder ungefär ”vintertall har samma färg i tusen år”. Enligt zen-tradition är det upp till var och en att meditera på vad detta kan betyda!


”Det är omoraliskt att inte patentera”

Åsa Wheelock, forskare och vd Hikari Bio

Utan tidig patentering – ingenting. Att tidigt patentera sin forskning har gett Åsa Wheelock frihet och möjligheter. Frihet att välja när forskningsresultaten ska publiceras. Möjlighet och resurser att utveckla det instrument hon alltid saknat i sin egen forskning. För Åsa har vägen från forskare till vd gått via projektet Mentor4Research och Uppsala Innovation Centre.

Idag har Åsa en forskartjänst på Karolinska Institutet, KI. Det instrument hon utvecklat är något hon själv saknat i sitt eget arbete. - Mitt forskningsområde handlar om lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Idag upptäcks sjukdomen ofta alltför sent och det finns inget eller lite att göra. Mitt arbete är inriktat på att hitta metoder som gör att vi tidigare kan upptäcka sjukdomen och utveckla nya behandlingsformer. En nyckel i det arbetet är att hitta nya biomarkörer. Med hjälp av biomarkörer kan vi

hitta molekyler som indikerar att en individ håller på att få sjukdomen. Utifrån min forskning har jag utvecklat ett nytt, bättre och känsligare instrument, CuTEDGE som gör att man kan se och mäta alla proteiner – också de ovanliga som är de bästa och mest användbara i ett sådant här arbete. Vi använder bland annat laserteknik, därav namnet Hikari – ljusstråle. Och vi har med hjälp av fluorescensteknik lyckats lägga till en ny dimension – tiden för fluorescensen. Det ger oss möjlighet att specifikt mäta precis det vi vill utan att bakgrundsbruset, som alltid finns, påverkar resultatet. Arbetet med att hitta nya biomarkörer är ett stort forskningsfält. Det nya mätinstrumentet CuTEDGE är ett hjälpmedel som många kan få stor nytta av. För Åsa har utvecklingsarbetet inneburit kontakt med en ny värld.

q

Åsa Wheelock är vd på Hikari Bio. Företagets japanskt klingande namn är ingen slump. Åsa har bott i Japan och har tagit med sig mycket inspiration hem från livet i Japan. Det är också vid Kyoto University i Japan och University of California, USA, som hon har arbetat med sin forskning och lagt grunden till sin innovation. Hikari är ett glatt positivt tecken och det första tecknet i det japanska ordet som betyder laserstråle.

23


Ă…sa Wheelock


Utan patentering - ingenting

Det japanska tecknet Hikari 光 Hikari är ett glatt positivt tecken som bland annat används för att beskriva en glad och utåtriktad personlighet och är även första tecknet i det japanska ordet som betyder laserstråle. Vi använder detta tecken i vår logga.

- Jag har kommit i kontakt med en helt ny värld. Entreprenörernas värld. Det har varit en härlig energiinjektion som inspirerat och engagerat mig. Jämfört med den akademiska världen som ibland kan upplevas pretentiös och just akademisk är det här en otroligt positiv miljö. Avgörande för Åsas beslut att utveckla sin idé till en konkret produkt, som öppnar nya möjligheter för att diagnostisera och utveckla nya läkemedel, har varit två saker: mentorprogrammet Mentor4Research och företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre. - Mentor4Research och UIC har varit de två absolut viktigaste stegen i jobbet att utveckla mitt instrument och utveckla mitt företag. I Mentor4Research arbetade jag med en otroligt bra mentor, Bo Möllstam. I UIC har jag bland annat fått ta del av det fantastiska nätverket och inkubatorprogrammen UIC Business Start och UIC Business Lab.

För mig var det en stor omvälvning att tänka så. Det gäller att ha ett välpaketerat koncept – som är patenterat och validerat. I den akademiska världen är vi inte vana att tänka så. Vi är vana att publicera våra resultat. Men, publicerar du din favoritmolekyl innan den är patenterad kommer den aldrig att kunna bli ett läkemedel. Ingen kan investera i något som inte är skyddat – om du inte patenterar tar du död på dina vackra fynd, och det kan aldrig komma samhället eller patienterna till nytta. Rent resursslöseri med andra ord.

Nästa steg var att utveckla företaget och affärsmodellen. - Valet var enkelt för min del. Uppsala Innovation Centre är unikt på många sätt. Det är också den inkubator i landet med bäst track-record när det gäller att få fram företag som är vinstdrivande. För mig är det viktigt att arbetet kan ske på distans. Många inkubatorer kräver delägande och att man förväntas sitta i lokalerna. Jag vill ha kvar mitt engagemang i forskningen och har redan en bra utgångspunkt för mitt jobb. UIC har samma syn som jag i den frågan. Tillsammans med UIC har jag lärt mig att prioritera min tid och sätta mål för mitt företag. Arbetet i UIC är mycket professionellt och man har otroligt kompetenta partner och nätverk.

q

Avgörande för mig var att jag fick hjälp att förstå hur viktigt det är att i ett mycket tidigt skede patentera min forskning. Utan det hade jag inte haft något att kommersialisera eller något att erbjuda intresserade investerare. Forskare fokuserar ofta på själva upptäckten, men nästa steg är att snabbt presentera sin forskning i rätt vetenskapliga tidskrifter och på konferenser. För industrin är inte upptäckten i sig det viktigaste utan hur bra affärsidén runtomkring upptäckten är. Vill du gå vidare med din forskning kommersiellt måste du därför beskriva för industrin varför din produkt är bra med rätt argument.

25


Utan patentering - ingenting

Att delta i UIC Business Lab har lärt mig att tänka mer affärsmässigt. Så här i efterhand inser jag att jag var ganska naiv i början. Fokus i UIC Business Lab är att skriva en affärsplan. Det har tvingat mig att avsätta tid och gett mig en struktur i jobbet och fått mig att inse hur nyttig och viktig affärsplanen är. Styrkan är också att vi som ingår i programmet är så olika. Jag tror inte att det skulle vara lika bra om alla hade samma bakgrund. Vi jobbar med olika saker och har olika erfarenhet av att omsätta våra idéer och innovationer kommersiellt. Det finns ett recept för att driva ett företag som fungerar, det är samma regler som gäller oavsett om du jobbar med en högteknologisk produkt eller en hemsida. Den kunskapen ger UIC Business Lab. Nästa steg för Åsa och Hikari Bio är att tillsammans med en internationell biotech-partner paketera och utveckla det nya instrumentet CuTEDGE. Förhandlingar med en av marknadsledarna i branschen inleddes för något år sedan och kontrakt är på gång. Målet är att

inom den akademiska forskningen ändrar sina villkor när det gäller att använda bidrag till patentering. I nuläget tillåter inte de flesta finansiärer att man använder forskningsmedel för att skydda sina fynd och idéer, ett kortsiktigt tänkande som tyvärr gör att många forskningsfynd inte kommer samhället till nytta. det gemensamma utvecklingsarbetet ska leda till att CuTEDGE licensieras ut för tillverkning och marknadsföring av biotech-partnern. För Åsa är det en bra lösning. Hon har fler idéer på lut. - Jag tycker att det är en rolig process att utveckla min forskning. Jag gav mig in i forskningen med ambition att det skulle bli något av det, att mitt arbete skulle komma till nytta. Jag har hittat en modell och rätt samarbetspartner som gör att jag kan förverkliga det. På sikt hoppas och tror Åsa att det ska vara naturligt för fler forskare att patentera sitt arbete. Delvis tror hon att det handlar om en generationsfråga. Hon tror också att det är nödvändigt att finansiärer och aktörer

26

- Idag är det bara en liten del som forskarna kan använda för immaterialrättsfrågor. Att patentera kostar pengar som det sällan är gott om i ett tidigt skede. Mer pengar som kan användas till patent skulle betyda mycket. Ökad kunskap är också viktigt. De här frågorna borde komma in i doktorandutbildningen. Idag ligger fokus på att utbilda för den akademiska forskningen, men i realiteten kommer de flesta av våra forskarstudenter att ha sina framtida arbeten inom industrin. Hikari Bio utvecklar en ny teknologi för proteindetektion och kvantifiering i gelbaserad proteomik, med tusenfaldig förbättring i känslighet och dynamisk räckvidd. www.hikaribio.se Hikari Bio har genomgått UIC Business Start och UIC Business Lab.


Utan patentering - ingenting

Mentor4Research Mentor4Research drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med VINNOVA som samarbetspartner och finansiär. Projektet ska ge duktiga forskare bättre kontaktnät inom näringslivet samt lära dem se den egna forskningens kommersiella potential. Tanken är att ”match-making” mellan forskare och mentorer ska öka kommersialiseringen av svenska forskningsresultat.

27


Gรถrgen Nilsson och Ingemar Wiberg


Vi ska ha skoj länge än ScandiDos är en global aktör. Företaget utvecklar och säljer system för att kvalitetssäkra avancerad strålbehandling av cancer och har idag installationer i mer än 35 länder världen över. Fler står på tur. Det går bra nu. Men vägen har inte varit spikrak. En som följt bolaget under alla år är Uppsala Innovation Centre. Idag är ScandiDos ett av UICs alumnföretag. ScandiDos var ett av de första bolagen som antogs i UIC efter att den nya UICmodellen formades 2004.

S

- Strålterapin har under de senaste tio åren utvecklats mycket och är idag väsentligt mer avancerad och mer komplex än när vi startade 2002. Vi förutsåg den utvecklingen och behovet av fyrdimensionell dosimetrimätning (att jämföra med de tvådimensionella system som man använde för tio år sedan). Specifikationen för vårt koncept växte fram under ScandiDos första halvår. Den första produkten som varit på marknaden i fem år har gjort oss kända som det nya innovativa företaget med de bästa lösningarna för den nya strålterapin. Den andra produkten släpps senare i år. Att det skulle ta så lång tid och vara så mycket jobb att få igång försäljning och få företaget att visa svarta siffror, hade vi aldrig trott, säger Görgen Nilsson.

q

candiDos startade 2002 och 10-årsjubileet firades med tårta och gokart. Grundarna visste precis vad de ville åstadkomma när de bestämde sig för att köra ett företag ihop. Båda kom från branschen och såg behovet. Idag är Görgen Nilsson vd för företaget och Ingemar Wiberg, marknadschef. Ytterligare tre personer från deras tidigare arbetsplats finns med i teamet som idag har 22 anställda. 18 i Uppsala och fyra i USA.

29


Vi ska ha skoj länge än

Idag är ScandiDos system installerat på sjukhus och kliniker världen över och används för kvalitetskontroll vid cancerbehandling. Innan behandlingen påbörjas görs en plan för hur behandlingen ska gå till. En noggrann individuell dosplanering görs. För att vara säker på att alla inmatade värden är korrekta och alla inställningar stämmer enligt plan testar man, det vill säga kvalitetskontrollerar, innan det är dags att starta patientbehandlingen. Det är nu ScandiDos system används. Systemet gör det möjligt att bekräfta att alla inmatade värden är korrekta, att dosen är rätt och att den ges exakt på rätt ställe i kroppen. Allt kontrolleras och verifieras. Om något avviker ger systemet information om vad som behöver korrigeras.

- Vårt system kan användas före behandling för kontroll och under pågående behandling för att varna om något avviker från behandlingsplanen, eller om något tekniskt fel uppstår. Vårt fyrdimensionella system klarar att bryta ner informationen i flera mindre delar. Det ökar möjligheten att snabbt upptäcka felkällor och åtgärda dem. Det betyder mycket för patientsäkerheten och behandlingsresultatet. Snabbheten i både mätning och analys bidrar till att fler patienter kan behandlas med den modernaste behandlingstekniken och köerna kortas. Om man backar några år kan man konstatera att det tog längre tid än vad någon på ScandiDos kunde ana att nå den position företaget har idag.

30

- Konkurrenterna såg tidigt hotet från ScandiDos och reagerade på detta. Vår produkt var bättre än vad de kunde erbjuda, men de hade ett större och bredare sortiment och gjorde snabbt klart för sina återförsäljare att om de sålde vårt system så var det slut med distributionen av deras bredare sortiment. Därmed fick vi svårare att nå ut till slutkunderna på flera marknader. På de marknader där vi hade bra kanaler gick det däremot mycket bra. Varje land har olika kanaler för att nå marknaden, så vi har fått arbeta mycket med att hitta nya unika lösningar. Även om vi har globala samarbeten med de stora aktörerna som utvecklar och säljer strålterapiutrustning behöver vi arbeta genom lokala återförsäljare i varje land. Att hitta rätt kanaler tog längre tid än beräknat men nu har vi sålt system i mer än 35 länder så det går bra nu. - Det tar alltid mer tid än vad man beräknar att utveckla en produkt. Att uppnå den noggrannhet som krävs och hitta produktionsvänliga metoder är tidskrävande och tålamodsprövande. För oss tog det lång tid att hitta leverantörer som kunde leverera den kvalitet vi efterfrågade. Min erfarenhet är att man lätt underskattar den tid och kunskap som krävs för att produktionssätta prototypen. Rådet till andra i liknande situation är att se till att man har någon som har erfarenhet av produktionssättning när man kommer i den fasen. Det är onödigt tufft att vara nybörjare också i den rollen.


Vi ska ha skoj länge än

- Det eviga dilemmat mellan att utveckla produkten lite till eller att ta steget att lansera har vi också brottats med. Jag tror att det är lite av ett svenskt dilemma. Vi finputsar och finputsar. Vi vill gärna vara extra perfekta. Alternativet är att lansera produkten när den funktionsmässigt klarar de uppställda kraven för att sedan fortsätta och uppgradera produkten. Vi har sett många ofullständiga produkter komma ut på marknaden, men man har ändå lyckats få snurr på verksamheten, kommit tillbaka och uppgraderat sin produkt och i slutänden vunnit på att vara tidigt ute med produkten. Det gäller att hitta balansen mellan funktion och lanseringstillfälle, kvaliteten får man dock inte slarva med.

deltagit på möten med politiker. Vi har i alla lokala sammanhang varit noga med att berätta att vi är ett UIC-bolag. Det har gett oss en viktig kvalitetsstämpel.

- Vi hörde talas om UIC från flera olika håll. Både via Almi, STUNS och Teknikbrostiftelsen. Men det var faktiskt UIC som kontaktade oss. Där träffade vi bland andra Lars Olde som blev vår affärscoach, ett samarbete som betytt mycket för oss. Via UIC har vi dessutom varit med på givande seminarier, fått uppmärksamhet i pressen och

En egenskap som Görgen och kollegan Ingemar verkligen visat prov på. Inte minst när det gäller finansiering av företaget med usel timing när IT-bubblan sprack med dunder och brak och riskkapitalisterna snabbt konstaterade att de förlorat rejält med pengar. Vägen till svarta siffror för ScandiDos har gått via affärsänglar, Industrifonden och några andra större aktörer.

q

Våren 2004 antogs ScandiDos som ett av de första företagen i Uppsala Innovation Centre efter att den nya UIC-modellen formades 2004.

Men viktigast har samarbetet med vår affärscoach varit och de möjligheter som öppnades via hans och UICs nätverk. Möten som öppnade för en första tidig finansiering. Det finns så många bra idéer men nystartade företag behöver kunskap om vem som vill och kan vara med och betala, och hur man förpackar det man vill sälja. Vår affärscoach hade stor kunskap om sälj och marknadsföring och det har hjälpt oss. Man kan inte få nog med hjälp. Att driva företag är så mycket mer än att utveckla en produkt. Envishet är en av de viktigaste egenskaperna för att starta och driva företag.

31


Vi ska ha skoj länge än

- Vår affärscoach har hjälpt oss även här. Det är tufft att förhandla om hur mycket makt en partner ska ha i förhållande till sitt ägande. Vi tog inte in några större summor och så här i efterhand kanske vi skulle ha gjort det. När man söker lägre belopp är inte de stora aktörerna intresserade. För att finansiera vår utveckling och få egna intäkter tog vi in produkter som vi sålde i Skandinavien. Jag har också periodvis tagit deltidsjobb vid sidan om på Karolinska. - Vi rullar på bra nu, men jag önskar att expansionen kunde gå snabbare. Vi har två bra produkter och ett flertal extra moduler, uppdateringar med mera. Våra produkter hakar i varandra och de är anpassade till marknadens två största aktörer när det gäller strålterapiutrustning. Utmaningen nu är att fortsätta växa och bli tillräckligt stora för att få

32

känna oss lite lugna. Vi behöver förbättra våra kanaler ut till marknaden och kommer absolut inte luta oss tillbaka. Vi har flera nya produktidéer att utveckla och kommer också att fortsätta med en del egen forskning. Vi ska ha skoj länge än!

ScandiDos utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer. www.scandidos.com ScandiDos ingår i dag i UIC Alumni och har tidigare genomfört UIC Business Accelerator.


Vi ska ha skoj länge än

Först går det ganska lugnt till, men efter tio minuter ökar tempot, målen börjar rulla in, det är mer adrenalin på plan, mer fajt och mer flåsande. - En gång i veckan spelar vi innebandy. Det är kul att göra något tillsammans utanför jobbet. Vi får röra på oss, spela tillsammans och stärka teamet. Det är viktigt att vi som arbetar tillsammans mår bra. Jag har alltid gillat innebandy, jag cyklar och tycker om att röra på mig och försöker vara med och spela varje vecka, säger Görgen Nilsson, vd ScandiDos. Dagens match är jämn. Nästa vecka är det dags igen.

33


Anders Nordstrรถm


UIC Business Prep

Lättare ta nästa steg med nytt program UIC Business Prep heter det nya programmet från Uppsala Innovation Centre som ska göra fler företag redo att ta nästa steg – att kommersialisera sin verksamhet och bli antagen till en av de åtråvärda platserna i UIC Business Accelerator. Det nya programmet fungerar som ett förberedande program för handplockade företag inför UIC Business Accelerator. Ansvarig för programmet är UICs Anders Nordström som är nöjd med att det finns ett programsteg som minskar glappet mellan UIC Business Lab och UIC Business Accelerator.

- UIC Business Prep är ett individuellt program som man inte kan söka till. Vi väljer ut de företag som vi ser kan vara aktuella för programmet. Vad företagen behöver arbeta med för att kunna ta sig vidare och utvecklas till ett tillväxtföretag med internationell potential varierar. Det kan gälla utveckling av affärsplanen, teamutveckling, finansieringsvägledning, tekniksparring eller ekonomistyrning. Det kan också handla om att få tillgång till expertnätverk, frågor om industrialisering, internationalisering och kommunikationsutveckling, säger Anders Nordström på UIC och som ansvarar för programmet.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Två bolag har efter individuell coachning tagit steget in i UIC Business Accelerator. Och fler är på gång. - För ett av bolagen var det finansiering som krävdes och det har företaget lyckats ordna. För ett annat bolag handlade det om att förstärka teamet, få företagsledningen på plats och ta nödvändiga strategiska steg framåt. Det är också åtgärdat. Merparten av företagen kommer via UIC Business Lab, men det är inget krav.

Eftersom behoven är så olika är också lösningarna olika. Upplägget är individuellt.

- Vi är nöjda med hur programmet verkligen har fasats in i nuvarande program och affärscoachernas arbete för att förstärka bolagen. Det är viktigt att man som företag lär sig att identifiera vad man behöver hjälp och stöd med. Att generellt erbjuda affärscoachning utan att bolagen har identifierat behovet själva är inte en lösning. En egen insikt, att se vad som krävs härnäst, är avgörande för att kunna utveckla en egen hållbar affärsidé.

- Bolagen i UIC Business Prep får 30 timmar tillsammans med en affärscoach som har erfarenhet av just det som bolaget står inför och behöver lösa för att komma vidare. Tidsrymden för coachningen är planerad till ett halvår.

Så här tycker två av företagen som gått UIC Business Prep.

q

UIC Business Prep startade i april 2011. Alla företag som ingår i UIC Business Prep har hög potential att utvecklas vidare. Alla med en vilja att utveckla sitt företag och alla med en del kvar att arbeta med och åtgärda innan de uppfyller kraven för en plats i UIC Business Accelerator.

35


UIC Business Prep

Anna Sjöberg driver företaget Facilitate Partner i Östhammar Anna gick UIC Business Lab för ett år sedan och är ett av företagen som ingår i UIC Business Prep. - Fokus för mig i UIC Business Prep är tillväxt. Vi började med att diskutera finansieringsfrågan och vilka alternativen är. Valet är gjort och jag arbetar nu vidare med egen växtkraft. Vi har också arbetat med att bygga upp vår försäljningsverksamhet och just nu är fokus på hur vi ska agera på exportmarknaden, säger Anna Sjöberg, vd på Facilitate Partner. Erfarenheten av att ingå i programmet är positiv. - Det ger mig trygghet. Jag har någon att bolla frågorna med och får tillgång till erfarenhet och kunskap. Arbetet driver mig framåt och jag får kraft att orka ta nästa steg. Det blir helt enkelt mer fokus i arbetet och jag blir säkrare i det jag gör. Att tillhöra något och ha stöd från UIC är betydelsefullt. Det är skönt att ha någon att diskutera med och som man verkligen kan lita på. Facilitate Partner står bakom varumärket Anna PS, ett nytt underklädeskoncept på marknaden. www.facilitatepartner.se

Foto: Lönnabackafotograferna

Andreas Lundin driver tillsammans med Richard Marsell och Anders Westermark företaget Novortex Under våren 2012 avslutade de UIC Business Prep och planen är nu att komma ut på marknaden med sin produkt. - UIC Business Prep har varit en guide på vägen för att få ut vår produkt på marknaden. Vi har jobbat konkret med frågor kring vem vi behöver kontakta, vad vi ska fokusera på, vad som behöver göras och vad som krävs för att vi ska nå marknaden, säger Andreas Lundin, Novortex. Delar av teamet har gått UIC Business Start och UIC Business Lab. I UIC Business Prep har hela teamet varit samlat.

36

- UIC Business Prep är en skön fålla att vara i. Man blir riktad åt rätt håll och kommer snabbare till målet. Uppsala har ett bra nätverk när det gäller att guida nystartade företag. Det har vi fått uppleva. Vi har fått ett kraftfullt stöd, säger Andreas. Novortex utvecklar produkter till sjukhus och vårdcentraler som gör vården snabbare, enklare och effektivare. www.novortex.com


• Lina Börjesson

Notiser

Sveaskog har förvärvat rättigheterna till det mekaniska snytbaggeskyddet MultiPro MultiPro skyddar skogsplantor mot angrepp av insekten snytbagge. MultiPro har utvecklats av UIC-bolaget ProForestry och består av en papphylsa som appliceras manuellt på plantan. Papphylsan hindrar snytbaggen från att äta på plantans stam. Produkten är ännu inte färdig för försäljning utan kräver ytterligare utveckling. Skyddet har under flera år testats vetenskapligt av Sveriges lantbruksuniversitet och uppvisat en bra skyddseffekt. - Sveaskog har som mål att helt komma ifrån användning av insekticider vid skogsföryngring. Tillsammans med Conniflex, som skyddar täckrotsplantor mot snytbaggar, kommer vi med MultiPro att nå det målet. Det är positivt för hela branschen, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog. ProForestry Sweden utvecklar nyckelinnovationer för lönsammare skogsföryngring, bland annat snytbaggeskyddet MultiPro.

Historien om Svensk Tradition Allt startade med den hopfällbara julbocken Bocken Bo. Tidningarna skrev om Bocken Bo och Grand Hôtel i Stockholm köpte ett antal till sin Veranda. När julen var över kände formgivaren Lina Börjesson att det kunde vara en god idé att följa upp Bocken Bo med fler produkter i samma stil. Och så blev det. Till påsk kom Tuppen Ture. En stor och stolt tupp, cirka 50 cm åt alla håll. - Jag vill värna om gamla traditioner men de kan behöva möta nya former. Mitt mål har egentligen aldrig varit att bli egen företagare. Jag har bara kommit på en smart idé som ser ut att hålla. Jag startade för drygt ett år sedan och det börjar rulla på bra nu, säger Lina Börjesson. Lina blev nominerad till utmärkelsen Årets kvinnliga uppfinnare 2012. Liksom den hopfällbara julbocken fick den hopfällbara påsktuppen pryda fönstren på Grand Hôtels Veranda. Lagom till skaldjurssäsongen fick Lina frågan om hon ville göra en kräfta som dekoration till Grand Hôtels berömda skaldjursbuffé. Svaret blev ja. Kräftan Karl var född. - Jag vill förmedla och öka kunskapen om våra svenska traditioner och har därför samlat alla mina figurer under namnet Svensk Tradition. I höst kommer den fjärde traditionsbäraren Älgen Ärling, lagom till älgjakten. Lina Design designar och säljer exklusiva hopfällbara figurer baserade på gamla traditioner, men i uppdaterad form. www.svensktradition.se Lina Design har genomgått UIC Business Lab.

ProForestry har deltagit i UIC Business Lab och UIC Business Accelerator och ingår idag i UIC Alumni.

ngenic tecknar avtal med Kalmar Energi I sin satsning på framtidens energitjänster har Kalmar Energi skrivit ett tvåårsavtal med ngenic. - Vårt koncept bygger på ”win-win” mellan kund och leverantör där vi optimerar fjärrvärmeleveranser för både fastighetsägaren och värmeleverantören vilket gynnar miljö såväl som ekonomi. Tillsammans kan parterna uppnå större fördelar än om de arbetat separat, säger Fredrik Fernlund, vd ngenic. Projektet rymmer produktutveckling baserad på ngenics lösning för optimering av fjärrvärmeleveranser. - Vi vill gärna bidra till energilösningar som optimerar våra kunders värmeförbrukning samtidigt som vi själva vill utveckla tjänster som är trovärdiga. ngenic erbjuder ett bra verktyg för att ta oss in i framtiden säger Anna Karlsson, vd för Kalmar Energi. ngenic kommersialiserar intelligent styrning av uppvärmningssystem. www.ngenic.se ngenic har genomgått UIC Business Lab.

37


38


Fan Fiction blir film med ny tjänst Författaren och nobelpristagaren Mario Vargas Llosa började sitt författarskap med att skriva spännande fortsättningar på böcker han själv läst. Ett sätt att skriva som idag har utvecklats till en egen genre – Fan Fiction. Böckerna och filmerna om Harry Potter, Twilight och mangahjälten Naruto lockar miljoner fans att fortsätta berättandet. Allt publiceras på nätet i olika forum, kommenteras och bedöms. Med UIC-bolaget Fanchinimas tjänst öppnas en ny spännande möjlighet för alla Fan Fiction författare. Att inte bara skriva utan också göra egna filmer av sina berättelser.

Christopher Kingdon, vd Fanchinima

Fanchinima. Lägg namnet på minnet. Fanchinima är ett av fem nya bolag som under 2011-2012 fått en plats i UICs inkubatorprogram UIC Business Accelerator. Bolagets namn är väl valt och berättar inom vilket område företaget vill växa och bli en spelare att räkna med. Fan kommer från Fan Fiction, en ny snabbväxande genre där fansen själva skriver en egen fortsättning på favoritböcker och filmer. Chinima kommer från Machinima (machine och cinema) som är en filmgenre där man skapar film med hjälp av datorspel. Filmens aktörer är spelfigurer och man använder sig av spelets grafik för att skapa filmens scener. Och det är på den egna datorn allt händer.

q

Hos Uppsala Innovation Centre har Fanchinima mött stöd, kunskap och en förståelse för framtidens företagande med nätet som plattform och arbetet har kommit igång på allvar.

39


- Det vi nu skapar är en möjlighet för dem som vill ta nästa steg, att med sin egen berättelse som manus göra en egen film. Idag räknar man med att det finns ungefär 2,5 miljoner Fan Fiction-författare som har skrivit och publicerat cirka 8 miljoner berättelser på nätet. Berättelser som har laddats ner och lästs av mer än 5,5 miljoner människor. Den här våren har dessutom bästsäljarlistans tre översta platser på den amerikanska bokjätten amazon.com toppats av EL James Twilight Fan Fiction Trilogy, säger Christopher Kingdon, vd på Fanchinima. Utvecklingsarbetet är i full gång. En alfaversion är klar och en grupp Fan Fiction-författare ingår i teamet, tycker till, ger förslag på förbättringar och testar. I juni var det skarpt läge i Las Vegas där tio Fan Fiction-författare och filmmakare fick visa upp sina kortfilmer under TwiFic 2012 – det årliga mötet för Twilight Fan Fiction-författare. - Det var så klart väldigt spännande. Vi vet att intresset för machinima är otroligt stort. Bara i april i år såg inte mindre än 168 miljoner personer 1 miljon machinima-klipp mer än 1,6 miljard gånger. Det är otroligt mycket, intresset är stort. Med vårt verktyg kommer det att bli enklare för alla att göra sin egen film – på sin egen dator. Allt som behövs för att göra en film finns i Fanchinimas tjänst. Först importeras och bearbetas manus. Sedan väljs i vilka miljöer de olika scenerna ska spelas in och vilka avatarskådespelare som ska spela de olika rollerna. Kameravinklar ställs in för de olika scenerna, och när alla inställningar är klara animerar Fanchinima allt i olika tagningar. Repliker tas från manus och läpprörelser och ansiktsuttryck synkas automatiskt. Tagningarna redigeras, ljudeffekter och musik läggs till och därefter laddas den färdiga filmen upp via programmet. Enkelt eller hur? Fanchinima har bestämt sig för att bygga ett användarvänligt berättarverktyg. Och som alltid ligger det smart teknik och smarta lösningar bakom.


Fan Fiction är en genre som är på stark frammarsch. UIC-bolaget Fanchinima tänker ta det till en helt ny nivå. Hos UIC har de mött stöd, kunskap och förståelse för framtidens företagande med nätet som plattform.


Fan Fiction blir film med ny tjänst

Teamet bakom Fanchinima leds av Christopher Kingdon, ingenjör från Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och med erfarenhet från bland annat Ericsson, där han ledde skapandet av företagets mobila positioneringserbjudande. Från tiden på Ericsson finns också kontakter med duktiga animatörer och tekniker från de baltiska länderna som Fanchinima knutit till sig i sitt estländska dotterbolag. Med i arbetet är också universitetslektor Jonas Beskow vid KTH som doktorerat i autoanimering. - Jonas forskning och dess tillämpning i Fanchinima gör att vi får ett teknikförsprång gentemot konkurrenterna när det gäller animering. Det är ett försprång som håller i tiden eftersom vi hela tiden kan inkludera resultatet av ny forskning och forskningens riktning kommer också att påverkas av vårt arbete. Att utveckla nya tjänster på nya marknader är inte helt lätt. Uppsala Innovation Centre och Innovationsbron har trott på konceptet, och med deras stöd har Fanchinima kunnat accelerera sitt arbete och kommit igång på allvar. - UIC har gett det stöd som krävdes för att vi skulle få det startkapital vi behövde. Det har gett oss startplåten för vårt utvecklingsarbete. Utan det hade vi inte kommit igång. Jag är imponerad över kunskapen som finns hos UIC. De har ett entreprenöriellt synsätt och en förmåga att förstå framtidens affärer, vilket betyder mycket för vårt samarbete. Förutom den kvalitetsstämpel vi fått genom att vara ett UIC-bolag har vi också fått en egen affärscoach som fått oss att snegla åt Business to Business-sektorn, vilket lett till intressanta samarbeten med filmbranschen. UIC-bolaget Fanchinimas berättartjänst tar vara på de berättelser som förr stannade i byrålådan. Mer än var tredje person drömmer om att skriva en bok och lika många drömmer om att utveckla sin kreativa förmåga. Fanchinima utvecklar sin tjänst tillsammans med sina kunder. För att ha tid att arbeta riktigt nära sina kunder har man valt en mycket avgränsad första kundgrupp – de som skriver Twilight Fan Fiction. Vi utvecklar vårt verktyg i nära samarbete med våra testanvändare och i Las Vegas fick vi möta några av dem. På TwiFic hölls en kortfilmsfestival med filmer som gjorts med vår tjänst. Att nå och engagera personer som är inflytelserika inom sina grupper är viktigt för oss. De kommer sedan att engagera andra via sociala medier.

42

”Genom att bedriva utvecklingsarbetet nära användarna säkrar vi att vi bygger rätt produkt”

Det finns flera varianter på själva affärsmodellen. Vi kommer att prova ut en mix av modeller med en gratis inträdesprodukt men ta betalt för expansioner och premiumabonnemang. Vi räknar med att bli lönsamma tidigt 2014. Genom att bedriva utvecklingsarbetet nära användarna säkrar vi att vi bygger rätt produkt. Vi kan involvera våra kunder på ett sätt som får dem att känna att vår produkt också är deras, att det är en produkt de vill representera och marknadsföra. Björn Berg är affärscoach från Uppsala Innovation Centre och arbetar tillsammans med Fanchinima. - Fan Fiction-skrivandet är stort, omfattande och utbrett. Det här kan bli hur stort som helst. Som affärscoach kan jag tillföra alternativa vägar att nå dit man är på väg. Att väga in möjligheten att Fanchinimas tjänst också kan vara intressant för filmindustrin har varit ett spår som vi bollat. En idé som gett bra respons. Vi har också kunnat koppla in en expert på viral marknadsföring. Christopher och teamet är lättcoachade. Personkemin mellan oss fungerar och jag är imponerad över den snabbhet och noggrannhet med vilken man arbetar, säger Björn Berg, affärscoach på UIC. Samarbetet med UIC har också gett en annan pluseffekt för Fanchinima enligt Christopher. - Kvalitetsstämpeln som vi får genom att vara ett UICbolag gör att investerare är mer intresserade av oss. De vet att vi ingår i UIC och det ger viktiga signaler om bolaget. Man vet att någon håller koll på oss. Björn skvallrar till UIC och Innovationsbron. Det tycker jag är bra, säger Christopher. Fanchinima simulerar filmskapandeprocessen i en webbaserad tjänst som låter konsumenter göra egna filmer utifrån sina egna berättelser. www.fanchinima.com Fanchinima har genomgått UIC Business Prep och ingår i UIC Business Accelerator.


Relationsbyggande i fokus

I slutet av april samlade man tolv av UIC-bolagen och deltog på Relationsdagen - ett event på hemmaplan.

q

Möten, konferenser, hearings och besök. Under ett år är Uppsala Innovation Centre representerat i en rad olika sammanhang. Alltid med sökarljuset inställt på att förbättra och förstärka möjligheterna för framtidens tillväxtföretag.

43


Relationsbyggande i fokus

och innovationer, ja då är de redan passé eller i alla fall inte längre nya. Så, hur gör man för att redan nu hitta framtidens affärer?

Per Bengtsson och Sissela Kyle

Varje vår kallar nätverket Relation till sin årliga Relationsdag. I år lockade man beslutsfattare i Uppsalas näringsliv med föreläsningar, mingel och möten kring temat expansion. Nytt för i år var att besökarna hade chansen att ta en titt i kristallkulan och redan nu bekanta sig med några av framtidens Uppsalaföretag. Tolv UIC-bolag tog chansen, visade upp sig och berättade om sin verksamhet.

- Det är vår uppgift att lyssna och vara med och försöka göra en bedömning i ett tidigt skede. Att förstå affärer och kunna spelreglerna för tidiga bolag är kunskap som finns hos UIC. Vi arbetar också med ett brett och extremt kunnigt nätverk och har seniora affärscoacher med spetskompetens som adderar affärskunskap i bolagen. Nya idéer måste skyddas, att patentera i ett tidigt skede är viktigt. Att nå marknaden före konkurrenterna är också ofta avgörande. UICs affärscoacher kan snabba på det jobbet. Ja, så krävs det ju också medvind och bra timing, blir svaret från Per.

Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre är nöjd med initiativet. - Vi är stolta över att vara en del av Relationsdagen och att UIC-bolagens arbete uppmärksammas. Jag ser det som ett kvitto på att bolagen vi arbetar med ses som en del av näringslivet i Uppsala län. Här finns en stor del av landets nya intressanta företag. Det är positivt att vi syns i en större krets och att fler får veta mer om vad vi gör och vilka resultat våra företag levererar. - Relationsdagen är också ett bra tillfälle att utöka sitt nätverk. Bra kontaktnät kan man aldrig få för många av. Jag tror också att det finns många intressanta personer på plats som våra bolag gärna vill ha kontakt med. Många etablerade företag deltar på Relationsdagen. För några av dem är det kanske aktuellt att nu eller på sikt starta en spin-off verksamhet. Att de får veta mer om oss, att vi kan vara en resurs i sådant arbete är också ett viktigt budskap vid en sådan här dag, säger Per. Och visst blev de nystartade bolagens och UICs arbete uppmärksammat. Dagen började med att Sissela Kyle, dagens konferencier, diskuterade tillväxt och expansion med UICs vd. Inför en mer än fullsatt sal med lika många eller fler åhörare stående längs väggarna fick Per möjlighet att berätta om UIC och hur man arbetar. Och precis som Sissela kunde konstatera är det ofta så att när vi förstår nya idéer

44

Annie Lööf

De mer övergripande villkoren för företagande och regeringens innovationspolitik stod nästa talare för, näringsminister Annie Lööf som bland mycket annat ville stärka de innovativa miljöerna, hitta former för ökad samverkan och inspirera till ett ökat entreprenörskap. - Jag önskar att det ska vara lika självklart för unga personer att efter sin examen antingen bli anställd på ett företag eller att bli egenföretagare. Tillväxt är summan av allas tillväxt.


Relationsbyggande i fokus

Intervjun kan du se på www.uic.se

Fredrik Dahl

Mer av den varan, tillväxt, bjöd UIC-bolagen på. I tur och ordning berättade Fredrik Dahl, Agilent Technologies, tidigare Halo Genomics, om företagets utveckling, från forskning till framgångsrik exit på bara tre år. Electroengines vd Thomas Bergfjord berättade i sin tur om vilka utmaningar man ställs inför när man har bestämt sig för att utveckla en riktigt smart elbil. Mer energi handlade det om när Hexicon berättade om sin verksamhet, vindkraft till havs. Och därefter var det dags för ÅAC Microtecs vd Kjell Bohlin att ge en inblick i hur man bygger satelliter och hur företagets teknik nu hittar nya tillämpningar långt ute till havs på oljeplattformar och långt under jord inom gruvindustrin.

- Jag tycker att Relationsdagen är intressant och den sätter igång många nya tankar. Här är det inte bara life science-företag som jag annars nästan alltid möter. Det är positivt och det ger mig verkligen möjlighet att gå runt och ta kontakt och prata med andra företag. Det är viktigt och det är bra att lyfta blicken och ta del av erfarenhet och kunskap, säger Camilla. Malmös starke man, Percy Nilsson avslutade dagen med att berätta hur stadsdelen Hyllie med Malmö Arena sakta men säkert vuxit fram och han påminde om att framgångsrikt entreprenörskap inte bara kräver tillgång till pengar och bra kontakter utan också mycket envishet och hårt jobb. - Det man tar sig för, det måste man verkligen fullfölja. Både i medgång och motgång.

En av UICs affärscoacher Camilla Huse Bondesson avslutade seminariet med att bjuda på tips och råd om hur man bygger upp och kommersialiserar sin idé. Om Relationsdagen tyckte hon så här:

Annie Lööf och Sissela Kyle

q

Camilla Huse Bondesson

45


Relationsbyggande i fokus

Houston we have a solution! Vem om inte UIC-bolaget ÅAC Microtec kan starta sin föreläsning med de orden. ÅAC Microtec var ett av de första bolagen som antogs i UIC efter att UIC-modellen formats 2004. Idag ingår man i UIC Alumni och på Relationsdagen berättade Kjell Bohlin, vd ÅAC Microtec kort om vad det betytt för bolagets utveckling.

John Nilsson

jDome, som just nu turnerar världen runt med Svenska institutets utställning om svenska innovationer fanns på plats. Intresset att få prova på var stort. - Det har hänt mycket för oss under året. Vi har signat ett globalt återförsäljaravtal och från att ha startat med en produkt för gamers som vill ha en häftigare spelupplevelse, har vi under året vuxit inom området taktiska träningsprogramvaror. Ett område som handlar om vidareutveckling av olika simuleringssystem och en ny produkt, jDome Bike Around. jDome Bike Around är resultatet av ett samarbete som vi har startat med personal inom äldrevård och demensboende och är tänkt som en möjlighet till både fysisk aktivitet och upplevelser till de som inte längre kan ge sig ut i trafiken. Man sitter på en träningscykel och på skärmen runt om projiceras en väg med hjälp av Google Street View. Ofta kan man till och med cykla runt i sin gamla hemstad. jDome Bike Around har fått stor uppmärksamhet på Innovative Sweden när utställningen var i Toronto. Nu väntar Japan och vi vet att intresset är stort även där, säger John Nilsson, vd Division By Zero och grundaren av jDome.

46

Kjell Bohlin - Det största och mest betydelsefulla bidraget för oss har varit vår affärscoach som hjälpte oss att bygga upp företaget, att få ordning på de ekonomiska systemen och som såg till att vi fick en bra styrelse. Affärscoachen hjälpte oss också att reda ut relationen mellan ägarna, något som haft stor betydelse för företagets fortsatta framgång. Att UIC är en oberoende aktör har också haft stor betydelse. Det har gett trovärdighet och en reell möjlighet att verkligen kunna hjälpa till, säger Kjell Bohlin, vd ÅAC Microtec.


Relationsbyggande i fokus

Thomas Bergfjord

Köra bil utan bensin, javisst. Hos Electroengine fortsätter arbetet att utveckla ett smart batterihanteringssystem för att elbilen ska bli ett verkligt attraktivt val. Fokus i jobbet ligger också på att hitta samarbetsformer med de stora bolagen. Thomas Bergfjord, vd och grundare av Electroengine passade på att dela med sig av sin erfarenhet och ge lite goda råd när det gäller att utveckla sin produkt eller idé.

Relationsdagen är en mötesplats för beslutsfattare i Uppsala län. Årets upplaga hade temat expansion. UIC var på plats med tolv av sina bolag samt partner och affärscoacher. Även riskkapitalbolaget Almi Invest fanns på plats. Anna Söderholm är Investment Manager och ansvarig för investeringarna i Uppsalaregionen.

Anna Söderholm

- Stick ut hakan! Du kommer att behöva resurser för att förverkliga din idé. Ingen kommer att satsa på dig om du inte visar att du själv tror på det du gör. Acceptera oreda! Allt är inte på plats från början. Fokusera på det viktigaste och acceptera att allt som du velat ha klart inte är det. Våga fatta beslut! Det viktigaste är att det händer något. Lita på din magkänsla och se till att det händer något istället för att vänta tills allt är perfekt.

- När vi tittar på ett bolag som kan vara intressant att investera i är det framförallt produkten eller tjänsten som bolaget erbjuder som vi intresserar oss för. Vi tittar också på teamet runt bolaget som är de som ska göra jobbet, att man kan försäljning och sin marknad och har ordning och reda på bolagets finanser. Styrelsen för bolaget är också viktig för vår bedömning. UIC-bolagen är ofta professionella på ett annat sätt än vad många tidiga bolag är. De är drillade och har fått lära sig att tänka affärsmässigt. De har koll på det som de behöver veta. Man kan nog beskriva det som att UIC ”knådar” bolagen så att de kan ta nästa steg. UICbolagen vet att det inte går att bara tänka på produkten. I Uppsala län har Almi Invest investerat i Agilent Technologies (tidigare Halo Genomics), Imint, Oss-Q och Denator. I hela Sverige har riskkapitalbolaget investerat i över 100 bolag.

47


UIC-program & bolag UIC Business Start Inspirera och förbereda UIC Business Start riktar sig till blivande entreprenörer med en önskan om att starta och driva företag. UIC Business Start syftar till att ge entreprenören en bred baskunskap för expansion av sin affärsidé och en möjlighet att bekräfta den affärsmässiga bärkraften. Under perioden 2011/2012 har UIC Business Start genomförts tre gånger. Varje omgång omfattar ett antal seminarier och en avslutande examen där deltagarna får presentera sina affärsidéer för en expertpanel som ger feedback och värdefulla råd. Totalt har 44 personer i 34 företag eller projekt deltagit i programmet. Entreprenörerna som deltagit har sin bakgrund inom vitt skilda områden och branscher som IT, medicinteknik, tillverkning, lantbruk, design, sjuk- och friskvård, fordon, turism och kultur.

cSens Utvecklar diagnostiska kit med en ny markör att användas vid cancerbehandling. Cureos Kommersialiserar ett kraftfullt programvaruverktyg för analys och optimering av strålterapi. www.cureos.com DUTTAL Utvecklar och kommersialiserar ”Functional Food Ingredients” som reducerar fetma. Episentec Utveckling och marknadsföring av reagens, tillbehör och teknologier för förbättrade biosensor-analyser. www.episentec.com

Eftersom personer och företag som deltagit i UIC Business Start är i en uppstartsfas redovisas inga idéer eller hemvist för entreprenörerna.

Expektra Utvecklar och säljer kundspecifika informationstjänster till aktörer på energimarknaden, med fokus på riskhantering inom elhandel. www.expektra.se

UIC Business Lab

FIKOMA Utvecklar och säljer ett verktyg som gör det enkelt för företagare att ta fram en miljö- och kvalitetssäkring och därmed kvalificera sig för att lämna anbud där beställaren ställer sådana krav.

Utvärdera och förädla UIC Business Lab stärker den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Programmet ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. UIC Business Lab syftar till att tillföra deltagande företag en tidig och konstruktiv granskning av affärsidé och affärsplan inför möten med framtida affärspartner. Förutom de gemensamma halvdagsträffarna ingår individuella möten med affärsrådgivare, retorik- och presentationscoacher samt experter inom marknadsprofilering. Programmet avslutas med att deltagarna får presentera sin affärsplan för en grupp erfarna affärsbedömare. Under perioden har sex UIC Business Lab-program pågått med totalt 42 projekt och företag. UIC Business Lab 2011/2012 AS Kommersialiserar hjälpmedel inom sjukvården. bitCycle Kommersialiserar underhållande och kreativa applikationer för mobiltelefoner www.bitcycle.com

48

Comtrack Använder sig av sin teknikplattform för bland annat utveckling av en ny generation cyklar - ”smartbikes”.

FociDose Utvecklar en mer effektiv metod för mätning av strålskador vid cancerterapi för att optimera stråldosen efter patienten. Fröken Smart Utvecklar och säljer designade bruksföremål som underlättar i vardagen. www.frokensmart.se Grätz Bodbacka Utveckling och försäljning av datorprogram. www.gratzbodbacka.se Hikari Bio Utvecklar en ny teknologi för proteindetektion och kvantifiering i gelbaserad proteomik, med tusenfaldig förbättring i känslighet och dynamisk räckvidd. www.hikaribio.se HRM Skandinavia Affärsidén är att utveckla musiktekniska hjälpmedel. www.skandinavia.se Integrated Antennas Kundanpassad antennteknologi för integrerade trådlösa system. www.iantennas.com

Bokklubb på nätet Affärsidén är en internetbaserad bokcirkel och nav för alla världens litteraturintresserade.

Klarspråkskollen Utvecklar och säljer en tjänst som ska underlätta för bland annat myndighetsanställda att skriva texter på vårdad och begriplig svenska. www.klarsprakskollen.se

Ch’ant’ebi Affärsidén är att tillverka och sälja egendesignade ryggsäckar som underlättar vardagen. www.chantebi.com

Lacum Kommersialiserar innovation rörande tågväxlar som tål vinterförhållanden bättre.


• Liljedahl Care Concept Kommersialiserar ett nytt reningskoncept av enskilda avlopp som reducerar övergödning. www.liljedahl.cc Lina Design Bocken Bo och Tuppen Ture med flera - designar och säljer exklusiva hopfällbara figurer baserade på gamla traditioner, men i uppdaterad form. www.svensktradition.se Mapro Systems Erbjuder egna konstruktioner av jord- och skogsbruksmaskiner som kan möta de ökande kraven på ekologi och ergonomi. www.mactrac.se MiaLin Affärsidén är att sälja inspirerande och unika träningskläder för kvinnor. MITM - Man In The Middle Utvecklar ett journalsystem, baserat på öppen källkod, med inbyggt interaktivt beslutsstöd för sjukvården. www.mitm.se Modelomics Kommersialiserar tjänster inom bioinformatik och statistisk modellering. www.modelomics.se ngenic Kommersialiserar intelligent styrning av uppvärmningssystem. www.ngenic.se Ninwise Kommersialiserar produkter som förenklar och effektiviserar operationer på sjukhus. NucleoPhile Affärsidén är att utveckla och sälja reagens och automationslösningar för storskalig extraktion av vävnadsprov. Pophunters Film & TV Utvecklar interaktiv informationsfilm för utbildning i större organisationer. Quixel Utveckling och försäljning av grafikteknologisk mjuk- och hårdvara. www.quixelab.com Relivia Kommersialiserar en steril injicerbar viskös lösning som kan lindra artros hos djur (häst, hund) och människa. Replico Medical/SciSoft Utvecklar diagnostiska kit för förbättrade analyser av mikroorganismer orsakande feber och tropiska sjukdomar. Ridgeview Diagnostics Exploaterar diagnostiska möjligheter baserat på realtidsmätande teknik. www.ridgeviewdiagnostics.com

UIC-program & bolag

Uprise Enterprise Affärsidén är att erbjuda effektivare e-handelslösningar till små och medelstora företag med funktioner för nätverkande försäljning. VBN Components Erbjuder komponenter i höghållfasta metaller gjorda med en friformningsteknik som ger möjlighet att framställa komplicerade detaljer snabbt och utan spill. www.vbncomponents.com Vecta Biosystems Utvecklar en DNA-diagnostik för kostnadseffektiva och snabba provsvar på plats. www.vectabiosystems.com Vegafish Vegafish kommersialiserar ett nytt koncept inom ekologisk fisk- och växtproduktion. Genom att kombinera fiskodling och växtodling i slutna recirkulerande system med växtätande fiskarter, och genom att placera dessa i en kontrollerad växthusmiljö, elimineras många miljöproblem som i nuläget hindrar nyetablering av fiskodlingar. www.vegafish.com WaveCraft i Uppsala Utvecklar och kommersialiserar utrustning baserad på mikrovågor som reducerar tid, kostnader och miljöpåverkan vid tillverkning av läkemedel. www.wavecraft.se XX Kommersialisera en digital samarbetsplattform för utbildare med syfte att höja kvaliteten i den svenska skolan och högre utbildningen.

UIC Business Prep Utveckla och förbereda Programmet UIC Business Prep startade i april 2011. UIC Business Prep är ett nytt program för särskilt utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika områden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare så att kriterierna för programmet UIC Business Accelerator kan uppfyllas. Under perioden har nio företag deltagit i UIC BusinessPrep. Episentec Episentec förser biosensor-användare med nya reagens, tillbehör och metoder som avsevärt förbättrar biosensorernas prestanda och utökar deras tillämpningsområde. www.episentec.com

Sensorer i nanostorlek för gaser eller biomolekyler Att användas för kvalitetsmätningar i livsmedelsindustrin eller mätningar av farliga gaser.

Facilitate Partner Facilitate Partner står bakom varumärket Anna PS, ett nytt underklädeskoncept på marknaden. Verkar också som konsultverksamhet inom produktionsstyrning samt ledarskapsutveckling. www.facilitatepartner.se

Strandberg Guitarworks Affärsidén är att erbjuda gitarrer som gör det möjligt att spela längre och bättre genom låg vikt och ergonomisk utformning. www.strandbergguitars.com

Fanchinima Fanchinima simulerar filmskapandeprocessen i ett webbaserat spel som låter konsumenter göra egna filmer utifrån sina egna berättelser. www.fanchinima.com

Swedish Environmental Markets (SEM) Utvecklar och kommersialiserar nya och innovativa teknologier inom återvinningsområdet.

Mapro Systems Erbjuder egna konstruktioner av jord- och skogsbruksmaskiner som kan möta de ökande kraven på ekologi och ergonomi. www.mactrac.se

49


UIC-program & bolag

MITM - Man In The Middle Utvecklar ett journalsystem, baserat på öppen källkod, med inbyggt interaktivt beslutsstöd för sjukvården. www.mitm.se Novortex Novortex utvecklar produkter till sjukhus och vårdcentraler som gör vården snabbare, enklare och effektivare. www.novortex.com Oss-Q Oss-Q utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster globalt för behandling av svåra bendefekter, till att börja med inom området kranieskador. Företagets vision är att bli uppfattad av patienter och vårdgivare som den ledande leverantören inom valda satsningsområden. www.oss-q.com Sublift Sublift producerar och säljer självgående båthanteringsvagnar för rationell sjösättning och torrsättning av båtar samt rangering på land och i trånga utrymmen. www.sublift.se Swedish Environmental Markets (SEM) Utvecklar och kommersialiserar nya och innovativa teknologier inom återvinningsområdet.

UIC Business Accelerator Genomföra UIC Business Accelerator fokuserar på kommersialiseringsfasen och vänder sig till nystartade bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst. Programmet ger den kompetens som krävs för att introducera företagets tjänst eller produkt på den internationella marknaden samt ger professionellt stöd i finansieringsprocessen. Varje företag har en eller flera affärscoacher som följer och stöttar företagets utveckling. I programmet ingår ett stort och aktivt nätverk, fördjupande seminarier, tillgång till tjänster från UICs partner samt VD-klubben med möjlighet till erfarenhetsutbyte med både andra företag som är aktiva i Uppsala Innovation Centre och alumnföretag. Under perioden har 14 företag deltagit i UIC Business Accelerator. Programmet sträcker sig normalt över två år men kan i vissa fall utökas med ytterligare ett år. Airwatergreen Utveckling av en teknik för att kondensera vatten ur luft - och omvänt erbjuda effektiv avfuktning - helt oberoende av extern elektricitet. www.airwatergreen.com Airwaterwell Utveckling av världens mest kostnadseffektiva luftavfuktningsteknik. www.airwaterwell.com BioChromix BioChromix utvecklar unika produkter för diagnos av Alzheimers sjukdom i ett så tidigt skede som möjligt. www.biochromix.com Division By Zero jDome revolutionerar dataspelsmarknaden med en skärm som ger en upplevelse av att man klivit in i spel- eller simulatorvärlden. www.jdome.com Fanchinima Fanchinima simulerar filmskapandeprocessen i ett webbaserat spel som låter konsumenter göra egna filmer utifrån sina egna berättelser. www.fanchinima.com

50

Guru Audio Utvecklar och säljer exklusiva högtalare med mjukvarubaserat ljudbehandlingssystem för hifi och professionell användning. www.guruaudio.com Halo Genomics Utvecklar metoder för provpreparering i samband med genetiska sekvenseringsanalyser. Köpt av Agilent Technologies. www.halogenomics.com Hexicon Utvecklar en effektiv flytande vindkraftplattform som kombinerar och nyttjar olika energikällor tillgängliga till havs. www.hexicon.eu OncoTargeting CRO (Contract Research Organization) främst inom preklinisk forskning, tyngdpunkten ligger på kemi (syntes och analytisk). Företaget bedriver även konsultverksamhet till forskningsbolag. www.oncotargeting.com Oss-Q Oss-Q utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster globalt för behandling av svåra bendefekter, till att börja med inom området kranieskador. Företagets vision är att bli uppfattad av patienter och vårdgivare som den ledande leverantören inom valda satsningsområden. www.oss-q.com PEPTONIC medical Utvecklar med hjälp av peptiden oxytocin en produkt för behandling av vaginal atrofi (torra slemhinnor). www.peptonicmedical.se Sprint Bioscience Erbjuder fragmentbaserade metoder för tidig läkemedelsutveckling i egen regi eller som uppdragsforskning. www.sprintbioscience.com Svensk e-identitet Svensk e-identitet erbjuder enkla, säkra och kostnadseffektiva tjänster för elektronisk identifiering av användare vid inloggning. Tjänsterna är flexibla och dynamiska och fungerar för ”allt från blogg till bank”. www.e-identitet.se Vetok Utvecklar bioresorberbart buntband för kirurgi. www.ligatie.com

UIC Alumni Återkoppla UIC Alumni ger företag stora möjligheter att utöka och förstärka sitt nätverk. UIC Alumni vänder sig till företag som tidigare deltagit i UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. Alumni betyder skyddsling och Uppsala Innovation Centre månar särskilt om de företag som deltagit i inkubatorprogrammet. UIC Alumni ger företagen fortsatt tillgång till UICs affärscoacher. Företagen inbjuds till seminarier, återträffar och VD-klubben med möjlighet till erfarenhetsutbyte med både andra alumner och företag som är aktiva i UIC. Idag är 30 företag medlemmar i UIC Alumni. Halo Genomics (köpt av Agilent Technologies), Vetok, BioChromix, Division By Zero, Hexicon och PEPTONIC medical utsågs till alumner under 2012. Diplomering ägde rum på den årliga UIC-dagen (tidigare kallad Alumndagen) i augusti 2012.


• Acanova Utvecklar teknik för värmebehandling av utsäde, som avknoppats till bolaget SeedGard, nu kallat ThermoSeed. www.thermoseed.com Agriprim IT- och informationsföretag specialiserat på lantbruks- och livsmedelssektorn. Äger medieföretaget Jordbruksaktuellt. www.agriprim.com AroCell Kommersialisering av biomarkörer för uppföljning av cancerbehandling. www.arocell.com Beactica Kvalificerat metodstöd avseende upptäckt, optimering och utveckling av nya läkemedel. www.beactica.com Bergström & Hellqvist Utvecklar kunskap och arbetssätt i livsmedelsföretag bland annat gällande kvalitetssäkring och miljöhänsyn. www.bergstrom-hellqvist.com BioChromix BioChromix utvecklar unika produkter för diagnos av Alzheimers sjukdom i ett så tidigt skede som möjligt. www.biochromix.com ChromoGenics Sweden Utvecklar elektrochroma material. www.chromogenics.se Denator Utvecklar innovativa instrument och engångsartiklar för att kvalitetssäkra biologiska prover för effektivare diagnostik och läkemedelsutveckling. www.denator.com Division By Zero jDome revolutionerar dataspelsmarknaden med en skärm som ger en upplevelse av att man klivit in i spel- eller simulatorvärlden. www.jdome.com Electroengine Utvecklar ett nytt koncept och teknologi för framtidens elfordon. www.electroengine.se Eribis Pharmaceuticals Utvecklar ett nytt peptidläkemedel för indikationer inom hjärt-/kärlområdet. www.eribispharma.se Exos Utvecklar en helautomatisk urbeningsmaskin för fisk. www.exos.se Halo Genomics Utvecklar metoder för provpreparering i samband med genetiska sekvenseringsanalyser. Köpt av Agilent Technologies. www.halogenomics.com Hexicon Utvecklar en effektiv flytande vindkraftplattform som kombinerar och nyttjar olika energikällor tillgängliga till havs. www.hexicon.eu

UIC-program & bolag

Isconova Utvecklar adjuvans för framställning av vacciner. www.isconova.se ModPro Utvecklar en ny typ av kemiskt framställda bindare till proteiner för läkemedelsutveckling och diagnostiska tester. www.modpro.se NanoSpace Utvecklar mikrosystemkomponenter till rymdfarkoster. www.nanospace.se Olink Utvecklar banbrytande teknologi för biomolekulär analys. www.olink.com Olligon Utvecklar metod för fermentering av spannmål till nya livsmedel. Köpt av Cerealia Foods. PEPTONIC medical Utvecklar med hjälp av peptiden oxytocin en produkt för behandling av vaginal atrofi (torra slemhinnor). www.peptonicmedical.se ProForestry Sweden Utvecklar nyckelinnovationer för lönsammare skogsföryngring; snytbaggeskydd – MultiPro. Köpt av Sveaskog. Rotundus Erbjuder en extremt tålig robot som ett alternativ till väktare och dyr traditionell bevakningsteknik. www.rotundus.se Rätt Spår (f d FUUB) Kvalitetssäkringssystem för behandling inom vård och omsorg. www.rattspar.se ScandiDos Utvecklar ett unikt mätverifierings- och kvalitetssäkringssystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer. www.scandidos.com Sensidose Utvecklar en patenterad teknik för individuellt anpassad mikrodosering av vanliga läkemedel. www.sensidose.se Valueguard Lösning för säkring av och handel med värden på fastighetsmarknaden. www.valueguard.se Vetok Utvecklar bioresorberbart buntband för kirurgi. www.ligatie.com Vidilab Veterinärmedicinskt företag som utvecklar metoder för diagnostisering av parasiter. www.vidilab.se ÅAC Microtec Utvecklar en ny generation små och kraftfulla satelliter baserat på mikroelektromekaniska komponenter för såväl rymd- som jordapplikationer. www.aacmicrotec.com

Imint, Image Intelligence Utvecklar en programvara som förbättrar och automatiserar arbetet att analysera videobilder som skickas från pilotlösa flygplan (UAV). www.imint.se

51


Snabbgenomgång Våren 2011

Hösten 2011

ÅAC Microtec utvärderar Marsfordonet ExoMars Europeiska rymdorganisationen ESA har gett UICs alumnföretag ÅAC Microtec i uppdrag att utvärdera tillverkningsprocessen av så kallade SiP-enheter som ska användas i rymden, speciellt i samband med ExoMars som är ett fordon som ESA planerar att skicka till Mars.

IMINT utökar internationellt Alumn-företaget Imint, Image Intelligence, fortsätter att expandera internationellt och har tecknat avtal med tre distributörer som kommer att sälja och marknadsföra Imints produkter i Danmark, Italien och Sydkorea. Imint utvecklar en programvara som förbättrar och automatiserar arbetet att analysera videobilder som skickas från pilotlösa flygplan (UAV).

AroCells nyemission fulltecknad AroCell har genomfört nyemission inför listning på AktieTorget. Nyemissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7 miljoner kronor. Efter avslutad nyemission har bolaget cirka 430 aktieägare, varav drygt 400 tillkom i emissionen. AroCell är ett av UICs alumnföretag och arbetar med kommersialisering av biomarkörer för uppföljning av cancerbehandling.

Karolinska Development investerar i BioChromix Acceleratorföretaget BioChromix har fått finansiering genom en nyemission riktad till Karolinska Development. Nyemissionen gör det möjligt för BioChromix att accelerera utvecklingen, valideringen och kommersialiseringen av innovativa detektionsverktyg för diagnostik och forskning om neurodegenerativa sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom.

52

Ågerup investerar i UICbolaget Olink Investmentbolaget nxt2b (Nexttobe AB) som ägs av Bengt Ågerup köper 49 procent av aktierna i UICbolaget Olink. Det är det andra UIC-bolaget som Bengt Ågerup nu blir delägare i. - Olink erbjuder spännande affärsmöjligheter baserade på banbrytande forskning. Detta är den första stora investeringen för nxt2b och jag ser fram emot att delta i den fortsatta utvecklingen av Olink. Olinks huvudkontor och verksamheten kommer att bli kvar i Uppsala, säger Bengt Ågerup.

Ny framgång för Isconova

Unikt avtal med NASA gläder ÅAC

Positiva data har publicerats från den aktuella fågelinfluensastudien med alumnföretaget Isconovas adjuvans Matrix MTM. Det är den vetenskapliga tidskriften Vaccine som har publicerat den första artikeln som presenterar data från PanFluVacs humanstudie. Matrix MTM gav utmärkta resultat i studien. Tidigare studier har visat att det är svårt att framkalla ett tillräckligt immunsvar mot fågelinfluensa. Matrix MTM ökade markant effekten av vaccinet och de adjuverade vaccinen mötte samtliga uppsatta kriterier i studien.

Rymdstyrelsen och NASA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller utveckling av teknologi till framtida satelliter. Avtalet innebär att ÅAC Microtec blir första utländska företag som får bidra med styrdatorer och kraftelektronik till NASAs satelliter. Det tioåriga avtalet med NASA är ett strategiskt partnerskap som ger svenska rymdföretag möjlighet att verifiera ny teknik och bli leverantörer av avancerad rymdteknik till NASA. Genom avtalet öppnas också nya möjligheter för svensk medverkan i framtida NASA-projekt.


Snabbgenomgång

OncoTargeting i nytt samarbete Acceleratorföretaget OncoTargeting startar ett samarbete med det danska företaget Niels Clausen-Kaas. Målet för de båda företagen är att gemensamt stärka och utöka sin marknadsposition, inte bara i Sverige och Danmark utan även i övriga Europa och USA.

Airwatergreen överst på pallen UICs Acceleratorföretag Airwatergreen knep inte bara priset som bästa uppländska innovatör. I början av oktober utnämndes Jonas Wamstad och Fredrik Edström till Sverigevinnare av stipendiet SKAPA Framtidens Innovatörer.

ScandiDos marknadslanserar Delta 4AT ScandiDos nya mätsystem Delta 4AT har marknadslanserats på den amerikanska marknaden. Tidigare har företaget utvecklat mätsystemet DeltaPT som används för att planera och kvalitetssäkra behandlingen före behandlingsstart. När det nya systemet produktlanseras i augusti 2012 kommer ScandiDos mätsystem klara av att kvalitetssäkra hela behandlingsprocessen - från planering till sista behandlingstillfället. ScandiDos ingår i UIC Alumni.

Våren 2012 Di.se väljer att använda Valueguards HOX-index som underlag för sin bevakning av de månatliga prisförändringarna på bostadsmarknaden.

Good Food Practice i nytt bolag UICs alumnföretag Good Food Practice och finska Oy FoodFiles Ltd har fusionerats och skapar ett nytt bolag. Det nybildade företaget FoodFiles AB arbetar med livsmedels- och nutritionsfokuserad uppdragsforskning. Företaget blir den starkaste aktören i Skandinavien och topp 5 i Europa med en omsättning på 2,5 miljoner euro. Företaget ägs till lika delar av de båda dotterbolagen.

Två UIC-bolag på 33-listan Årets hetaste, mest lovande unga teknikföretag har korats. UIC-bolagen Q-linea och Spiber Technologies är två av 33 företag som tar plats på listan. Q-linea utvecklar applikationer och system för detektion av bland annat biologiska stridsmedel. Spiber Technologies utvecklar material baserat på spindeltrådsprotein för medicinska eller industriella applikationer.

Nanologica i nytt samarbete Oriflame Cosmetics och UIC-bolaget Nanologica skriver ett strategiskt samarbetsavtal. Nanologica utvecklar nanoporösa strukturer med tillämpningar inom till exempel läkemedel och kosmetika. Avtalet gäller samarbete inom en rad områden, men framförallt utveckling av den teknologi som Oriflame använder för sina skönhetsprodukter.

q

Di.se väljer Valueguards HOX-index

53


Snabbgenomgång

Kraftpaket i miniatyr UICs alumnbolag ÅAC Mictrotec tar ett nytt steg i sitt framgångsrika arbete att utveckla miniatyriserade motorstyrningsprodukter. Nu med sikte på offshore- och gruvindustrin där tekniken kan användas för styrning av borriggar som är utsatta för extrema förhållanden. De miniatyriserade motorstyrningsenheterna är mindre än 20 mm i diameter och all styrningslogik är integrerad med motorn.

Ny värderingstjänst från Valueguard En ny skräddarsydd värderingstjänst från Valueguard gör det enklare för fastighetsmäklare att värdera bostadens marknadsvärde. Tjänsten ger fastighetsmäklaren ett aktuellt värde på fastigheten och en lista med relevanta jämförelseobjekt.

STUNS får ny vd Christina Frimodig blir ny vd på STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Christina Frimodig har varit verksam inom Uppsalas life science-industri i många år, bland annat som vd på Svanova Biotech. 1 augusti är första dagen på nya jobbet.

Marenplan i Södertälje

54

ngenic talare vid regeringens samtal om smarta elnät Energitjänsteföretaget ngenic var inbjudna talare vid regeringens lansering av ett samordningsråd för smarta elnät. De deltog dessutom i rundabordssamtal som inleddes av energiminister Anna-Karin Hatt där representanter från ABB, KTH, Ericsson, Fortum och Sveriges Konsumenter också deltog. UIC-bolaget ngenic lyfte fram sina förväntningar på samordningsrådet utifrån ett innovationsperspektiv och beskrev vad rådet kan göra för att underlätta för nya energitjänsteföretag.

Uppsala Innovation Centre blir Södertäljes företagsinkubator Södertälje kommun har utsett Uppsala Innovation Centre, till den företagsinkubator som ska vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. Behovet av stöd inom entreprenörskap och affärsutveckling i kölvattnet efter AstraZenecas nedskärningar är i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och avknoppningar hos regionens stora arbetsgivare. Samarbetet innebär att UIC öppnar ett kontor i området Snäckviken med närhet till AstraZeneca.


UIC-året i siffror Uppsala Innovation Centre erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för entreprenörer och tillväxtföretag i alla branscher. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden) samt deltar i EU-projektet Industrialiseringsprocesser i innovativa miljöer (IIM) som delfinansieras av EU.

Ägare UIC ägs till lika delar av Almi Företagspartner Uppsala, SLU Holding, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och Uppsala universitets Utveckling.

Styrelse Styrelse under 2011 var Curt Nilsson, ordförande, Catharina Blom, Hans Enocson, Björn Ingemarsson, Hans Johansson, Carl-Henrik Koit, Karin MeyerRosberg och Eva Sterte. Från och med 1 januari 2012 tillträdde Per Lundequist som ordförande i UICs styrelse.

Partner UICs partner bidrar med kunskap och kompetens genom bland annat seminarier, individuell rådgivning och bidrag till finansieringen av UIC. UIC har 23 partner. Advokatfirman Lindahl, Ahlford Advokatbyrå, Almi Företagspartner Uppsala, Brann, DUO Revision, Etteplan, Groth & Co, Innovationsbron, Klövern, Länsförsäkringar Uppsala, Matador Kommunikation, Nordea, Prevas, Proffice, PwC, Regionförbundet Uppsala län, SKB i samarbete med Östhammars kommun, STUNS, Swedbank, Uppsala BIO, Uppsala kommun, Vasakronan, WOC Marketing.

Personal Per Bengtsson, vd Kerstin Bjurhall, controller Lars Dahlbom, UIC-bolag med IT-inriktning Tommy Nilsson, UIC Business Start och IIM Anders Nordström, UIC Östhammar, UIC Business Prep och UIC Business Accelerator Lars Olde, UIC Business Accelerator Maria Sjöstedt, föräldraledig Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig Daniel E. Walker, internationalisering Stina Wikner, UIC Business Lab och UIC Resurs

UIC-program Uppsala Innovation Centre erbjuder programmen UIC Business Start, UIC Business Lab, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator och UIC Alumni. UIC Business Start Tre omgångar 44 deltagare UIC Business Lab Sex program har pågått med 42 projekt och företag. UIC Business Prep Nio företag UIC Business Accelerator 14 företag UIC Alumni 30 företag

Affärscoacher UIC har ett nätverk med drygt 50, av styrelsen godkända, handplockade affärscoacher som representerar alla branscher.

VD-klubb Klubben syftar till att skapa ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor och för nätverkande mellan ledare i företagen i UIC Business Accelerator och UIC Alumni. Träffarna sker regelbundet och leds av en moderator.

EU-projekt UIC driver projektet Industrialiseringsprocesser i innovativa miljöer (IIM) som delfinansieras av EU.

Nyheter och press UIC har under perioden utökat sin informationsspridning. Nio nyhetsbrev har skickats till ägare, partner, inkubatorbolag och övriga intressenter. Cirka 30 pressmeddelanden har spridits till lokala och nationella medier samt affärspress via UICs pressrum på Mynewsdesk och sociala medier. Under 2012 bildade UIC en grupp på Linkedin där nyheter blandas med diskussioner tillsammans med UICs Linkedin-nätverk. UIC har tagit emot flera studiebesök och deltagit i flera olika nationella och internationella forum. I maj 2012 deltog UIC i evenemanget Relationsdagen där vi mötte Uppsalaregionens näringsliv tillsammans med tolv UIC-bolag. UIC deltog även på en av Sveriges största datorfestivaler, Birdie, som samlade 1 400 dator- och IT-intresserade ungdomar. Få de senaste nyheterna från UIC genom att följa vår grupp på Linkedin eller på Facebook.

55


Personal

Från vänster: Kerstin Bjurhall, Lars Dahlbom, Per Bengtsson, Stina Thor, Lars Olde, Maria Sjöstedt och Anders Nordström. Saknas på bild: Stina Wikner, Tommy Nilsson och Daniel E. Walker.

56


Resultat 2011 2010 års resultat inom parentes.

Finansiering Uppsala Innovation Centre UIC omsatte 13,8 (13,2) miljoner kronor under 2011. UICs verksamhet finansieras av sina partner och ägare. Innovationsbron är den enskilt största finansiären genom sitt inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).

Omsättning och resultat Omsättning under 2011 för inkubatorbolagen var 201 (164) miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* var -83 (-86) miljoner kronor.

Skatteintäkter Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2011 var 106 (73) miljoner kronor.

Offentlig ROI Offentlig return on investment, ROI, är 14,2 (8,7) för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som bolagen återbetalat till staten under 2011. I detta fall 14,2 gånger.

* Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

Följande siffror gäller inkubatorbolag inom UICs programsteg.

Investeringar Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2011 varit 314 (152) miljoner kronor • 243 (85) miljoner kronor i ägarkapital • 71 (67) miljoner i bidrag och lån

Antal sysselsatta 309 (263) personer har varit verksamma i inkubatorbolagen under 2011. Av dessa är 54 (46) nyanställda under perioden.

Vad är en företagsinkubator? En företagsinkubator stödjer tidiga företag som vill utveckla nya idéer och bli starka tillväxtföretag. En företagsinkubator erbjuder en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företag. Inkubatorn tillhandahåller management, finansieringshjälp, kommersiella och tekniska nätverk. Läs mer om företagsinkubatorer på www.sisp.se www.nbia.org

57


Styrelse

Carl-Henrik Koit, Eva Sterte, Hans Enocson, Karin Meyer-Rosberg, Catharina Blom, Bjรถrn Ingemarsson,och Per Lundequist Saknas pรฅ bilden: Hans Johansson

58


Summary UIC Annual Report Uppsala Innovation Centre (UIC) is one of the leading business incubators for growth companies in Sweden. UIC provides qualified advice and support for new companies looking to develop innovative ideas, with the goal of helping those businesses achieve sustainable and viable growth. Moreover, UIC provides financial assistance as well as access to commercial and technological networks. Uppsala Innovation Centre offers five business programs: UIC Business Start, UIC Business Lab, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator and UIC Alumni. UIC Business Prep is a new program for carefully selected high potential companies to develop and prepare in order to meet the criteria for the UIC Business Accelerator program. UIC is part of the Swedish national incubator program Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden), which is run by Innovationsbron. UIC is managing the project Industrialization in Innovative Environments (IIM), which is partly financed by the European Union. Moreover, UIC is a member of the Swedish Incubators & Science Parks, SISP, which is a trade association for Swedish incubators and science parks.

were gained 14.2 times through the taxes the incubator companies paid back to society. The figures below refer to companies currently in, or that have passed, the incubator programs.

Investments The investments in the incubator companies during 2011 equaled to USD 42.9 million. • USD 33.2 million in venture capital • USD 9.7 million in contributions and loans

Number of employees 309 people have been active in the incubator companies during 2011. Of these, 54 were new recruitments.

UIC programs

Turnover and net income

During 2011/2012, the scope of the UIC programs was as follows:

Turnover during 2011 for the incubator companies was USD 27 million and the net income* was USD -11.3 million.

UIC Business Start Three programs, 44 participants UIC Business Lab Six programs, 42 participating projects or companies UIC Business Prep Nine companies UIC Business Accelerator 14 companies UIC Alumni 30 companies

Tax revenues The accumulated tax revenues (direct taxes such as profit tax, employer’s contribution, employee’s tax at source and VAT) generated by the incubator companies during 2011 was USD 14,5 million. * Net income is the sum of the income from all of the companies both profitable and non profitable.

Financing UIC

What is a business incubator?

The turnover for UIC during 2011 was USD 1.9 million. UIC’s activities are funded entirely by its partners and owners, with Innovationsbron accounting for a large part through its national incubator program Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).

A business incubator supports start-up companies which want to commercialize new ideas to become strong growth companies. A business incubator provides a dynamic process for developing people, business and companies. The incubator provides management and financial assistance as well as access to commercial and technological networks.

Public ROI Public return on investment (ROI) is 14.2 for Uppsala Innovation Centre. ROI is the ratio of money gained on an investment relative to the amount of money invested. In this case, the public funding UIC received during 2011

Read more about business incubators at www.sisp.se www.nbia.org

59


Uppsala Innovation Centre Uppsala Science Park SE-751 83 Uppsala Sweden +46 (0) 18 477 04 40 info@uic.se www.uic.se

Årsberättelse Uppsala Innovation Centre (UIC)  

Resultat, reportage och intervjuer. UIC-året 2011-2012 har summerats.

Advertisement