Page 1


ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 1, 2020

1-2

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 3, 2020

3-2

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 1 (BP1)

1-3

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 3 (BP3)

3-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020,BP 1

1-4 - 1-33

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020,BP 3

3-4 - 3-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.1: Bandar Alor Gajah

1-4 – 1-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.1: Bandar Durian Tunggal

3-4 – 3-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.2: Kelamak

1-6 – 1-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.2: Padang Keladi

3-6 – 3-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.3: Kaw. Perindustrian Kelemak

1-8 – 1-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.3: UTem

3-8 – 3-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.4: Kelemak Jaya

1-10 – 1-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.4: Permai Machap Umboo

3-10 – 3-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.5: Pegoh

1-12 – 1-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.5: kg. Machap Baru

3-12 – 3-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.6: A’Famosa Resort

1-14 – 1-15

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 4, 2020

4-2

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.7: Kaw.Perindustrian Pegoh

1-16 – 1-17

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 4 (BP4)

4-3

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.8: Paya Datuk

1-18 – 1-19

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020,BP 4

4-4 – 4-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.9: Pekan Simpang Ampat

1-20 – 1-21

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.1: Melaka World Solar Valley

4-4 – 4-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.10: Taboh Naning Jaya

1-22 – 1-25

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.2: Pekan Rembia

4-6 – 4-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.11: Bukit Payung

1-26 – 1-27

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.3: Rembia

4-8 – 4-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.12: Kuari Taboh Naning

1-28 – 1-29

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.4: Sg. Petai

4-10 – 4-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.13: Kawasan Perindustrian Biotech

1-30 – 1-31

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.5: Parit Melana

4-12 – 4-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.14: Vendor City

1-32 -1-33

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 5, 2020

5-2 5-3

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 2, 2020

2-2

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 5 (BP5)

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 2 (BP2)

2-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020,BP 5

5-4 –5-17

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020,BP 2

2-4 – 2-19

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.1: Bandar Masjid Tanah

5-4 – 5-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.1: Bandar Pulau Sebang

2-4 – 2-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.2: Air Limau

5-6 – 5-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.2: Pulau Sebang Utara

2-6 – 2-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.3: Ayer Pa’abas

5-8 – 5-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.3: Pulau Sebang Selatan

2-8 – 2-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.4: Lendu

5-10 – 5-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.4: Padang Sebang

2-10 – 2-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.5: Durian Daun

5-14 – 5-15

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.5: Gadek

2-12 – 2-15

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.6: Sungai Udang

5-16 – 5-17

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.6: Hutan Percha

2-16 – 2-17

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.7: Tebong Stesen

2-18 – 2-19 ISIKANDUNGAN BAHAGIAN B

i


ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 6, 2020

6-2

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 6 (BP6)

6-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020,BP 6

6-4 - 6-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.1: Pekan Lubok Cina

6-4 – 6-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.2: Kg. Lubok Cina

6-6 – 6-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.3: Ramuan China Besar

6-8 – 6-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.4: Sungai Siput

6-10 – 6-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.5: Brisu

6-12 – 6-13

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 7, 2020

7-2

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 7 (BP7)

7-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020,BP 7

7-4 – 7-33

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.1: Pekan Kuala Linggi

7-4 – 7-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.2: Kuala Linggi

7-6 – 7-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.3: Pekan Kuala Sungai Baru

7-10 – 7-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.4: Ayer Molek

7-12 – 7-15

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.5: Seri Jeram

7-16 – 7-19

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.6: Kaw. Perindustrian Masjid Tanah

7-20 – 7-21

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.7: Paya Mengkuang

7-22 – 7-23

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.8: Koridor Pantai Tg. BIdara – Pengkalan Balak

7-24 – 7-27

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.8: Koridor Pantau Telok Gong – Kuala Linggi

7-28 – 7-31

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.10: Tanjung Tuan

7-32 – 7-33

ISIKANDUNGAN BAHAGIAN B

ii


BP 1 : ALOR GAJAH DAERAH

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

SEREMBAN

BP 6

BP 2

BP 1

BRISU

ALOR GAJAH

DAERAH

PULAU SEBANGTEBONG

JASIN

KUALA LINGGIPENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7

BP 5

BP 4

MASJID TANAH-LENDU

MELAKAPINDAH-REMBIA

BP 3 MACHAPDURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 1,2020

1-2

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 1 (BP1)

1-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020, BP1

1-4 hingga 1-33

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.1 : Bandar Alor Gajah

1-4 – 1-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.2 : Kelemak

1-6 – 1-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.3 : Kaw. Perindustrian Kelemak

1-8 – 1-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.4 : Kelemak Jaya

1-10 – 1-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.5 : Pegoh

1-12 – 1-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.6 : A’ Famosa Resort

1-14 – 1-15

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.7 : Kaw. Perindustrian Pegoh

1-16 – 1-17

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.8 : Paya Datuk

1-18 – 1- 19

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.9 : Pekan Simpang Ampat

1-20 – 1-21

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.10 : Taboh Naning Jaya

1-22– 1-25

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.11 : Bukit Payung

1-26 -1-27

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.12 : Kuari Taboh Naning

1-28 – 1-29

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.13 : Taboh Naning

1-30 – 1-31

Kelas Kegunaan Tanah BPK 1.14 : Vendor City

1-32 – 1-33

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-1


BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

GUNA TANAH UTAMA BP1, 2020

Blok Perancangan 1 (BP1) yang mempunyai keluasan 8,057.89 hektar. Ia meliputi Mukim Taboh Naning, Mukim Melekek dan Mukim Pegoh. Bandar Alor Gajah (Pusat Separa Wilayah) dan Pekan Simpang Ampat (Pusat Pertumbuhan Utama) menjadi nukleus pertumbuhan bagi BP ini. Terdiri daripada 12 JKKK. Terdapat 14 Blok Perancangan Kecil (BPK) yang bertujuan untuk memperincikan cadangan untuk tujuan pelaksanaan. Pembahagian BPK juga turut mengambil kira BPK di dalam RT Alor Gajah yang terdahulu. Rajah 1.2 : Sempadan Blok Perancangan Kecil, BP 1 - Alor Gajah

U

Pembangunan di BP1: Alor Gajah tertumpu kepada pembangunan bercampur yang terdiri daripada zon galakan perumahan, perindustrian, perdagangan di samping pembangunan kemudahan sokongan yang lain seperti pendidikan, keagamaan, kawasan lapang dan infrastruktur. Bandar Alor Gajah akan berfungsi sebagai Pusat Separa Wilayah yang menyediakan pelbagai perkhidmatan di peringkat daerah (high order goods) dan kemudahan bagi keseluruhan KRT dan disokong oleh nukleus pembangunan utama iaitu Pekan Simpang Ampat. Guna tanah utama bagi BP1 : Alor Gajah adalah perumahan yang meliputi kawasan seluas 2,719.66 hektar iaitu 33.75 dari keseluruhan BP1 (Rujuk Jadual 1.2).

Jadual 1.2 : Guna Tanah Utama BP1,2020 GUNA TANAH

HEKTAR

PERATUS

GUNA TANAH TEPU BINA Perumahan Terancang

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

BP 1

BRISU

ALOR GAJAH

BP 2 PULAU SEBANGTEBONG

KUALA LINGGIPENGKALAN BALAKBP 7 TG.TUAN

BP 5

BP 4

MASJID TANAHLENDU

MELAKAPINDA H-REMBIA

ke Pulau Sebang

BP 3 MACHAPDURIAN TUNGGAL

MELAKA TENGAH

1,211.40

15.03

Perniagaan

142.04

1.76

Institusi dan Kemudahan Masyarakat

314.34

3.90

Tanah Lapang dan Rekreasi

218.14

2.71

5,467.23

67.85

1,432.43

17.78

Tanah Belum Diusahakan / Tidak Diusahakan

-

-

Tanah Kosong

-

-

38.93

0.48

6.35

0.08

1,477.71

18.34

Rizab Hutan

59.88

0.74

Badan Air

38.74

0.48

Jumlah Kecil

98.62

1.22

Rizab Pengangkutan & Perhubungan

796.93

9.89

Rizab Infrastruktur dan Utiliti

217.40

2.70

Jumlah Kecil

1,014.33

12.59

JUMLAH KESELURUHAN

8,057.89

100.00

PERTANIAN, PENTERNAKAN & AKUAKULTUR

Rajah 1.1 : Pelan Lokasi BP 1 Alor Gajah

Pertanian ke Brisu

Jadual 1.1 : Pembahagian BPK bagi BP1 DUN TERLIBAT

HEKTAR

PERATUS

1.1

Bandar Alor Gajah

Rembia

878.62

10.90

1.2

Kelemak

Rembia

443.73

5.51

1.3

KP Kelemak

Rembia

112.99

1.40

1.4

Kelemak Jaya

Rembia

668.87

8.30

1.5

Pegoh

Rembia

909.65

11.29

1.6

A’ Famosa Resort

Gadek

484.65

6.01

1.7

KP Pegoh

Gadek

328.40

4.08

1.8

Paya Datuk

1,015.88

12.61

1.9

Pekan Simpang Ampat

Taboh Naning

268.24

3.33

1.10

Taboh Naning Jaya

Taboh Naning

1,796.88

22.30

1.11

Bukit Payung

Taboh Naning

295.82

3.67

1.12

Kuari Taboh Naning

Taboh Naning

227.33

2.82

1.13

KP Biotech

Taboh Naning

120.86

1.50

1.14

Vendor City

Taboh Naning

505.97

6.28

8,057.89

100.00

Taboh Naning / Gadek

JUMLAH

10.69

Jumlah Kecil

DAERAH

BLOK PERANCANGAN KECIL (BPK)

861.65

Perindustrian

SEREMBAN

BP 6

33.75

Perumahan Kampung

ke Seremban/ Utara

DAERAH

2,719.66

Penternakan Akuakultur Jumlah Kecil

ke Ayer Pa’Abas ke Gadek

RIZAB HUTAN DAN BADAN AIR

RIZAB PENGANGKUTAN & INFRASTRUKTUR ke Masjid Tanah ke Melaka Pindah

Ke Rembia

Sumber : RTD Alor Gajah 2020

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-2


PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

Rajah 1.3 : Peta Cadangan, BP 1 : Alor Gajah

U

Perindustrian KAWASAN PERNIAGAAN/ PERDAGANGAN

AM J

Kegunaan Kerajaan

Perniagaan

IS – Istana MZ - Muzium PK – Pejabat Kerajaan BB – Badan Berkanun RAY – Rumah Anak Yatim RWE – Rumah Warga Emas RI - Rumah OKU

KAWASAN INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT Kemudahan Pendidikan

BP 2 PULAU SEBANG-TEBONG

BP 7 BP 5

0

0.75

MASJID TANAH-LENDU

SS o o lS ko l ko l kU u lU u lU u A l A y A ye yre e r rP P a P n a a n sn a a s s SS o o lS ko l ko l kU u lU u lU u A l A y A ye yre e r rP P a P n a a n sn a a s s SS o o lS ko l ko l kU u lU u lU u A l A y A ye yre e r rP P a P n a a n sn a a s s

1.5

S SSS S SS SS

kilometres

1.12 1.12

t t t a a a p ap tap ta t t t t m mpmap ap a E mE mEpmp p g g EgmE mE m n n nE E E a na gna gn g g g g p pa pna na n m pm pma p a a e e mepm pm p S S Sm m m i i ei e e a a SaeS eS e g gi gSi Si S n gnagni ag ia i a a a u unugn gn g S uS uSnu n n S uS uS u S S S

MM M M M M M MM

BP 4

BP 3

MELAKAPINDAHREMBIA

MACHAP-DURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

K .K g .g .C e C re Ca re n a r a n a n P a P P th ti h i Kg u tu iu h KK g .g K .g .C e C re Ca re n a r a n a n P a P u tu P th iu h it h i Ca r a n P a P P th ti h i KK g .K g .g .C e C re re n a n a u tu iu h

ke Seremban/ Utara

1.14 1.14

1.11 1.11 1.11 a ob a h o b h o h Nn i g n i g H T T a T b NN a a n ia n g HH a ta l tla tl a ob a h o b h o h Nn i g n i g H T T a T b NN a a n ia n g HH a ta l tla tl a h b h o h Nn i g H T T a T b a ob o NN a a n ia n g i n g HH a ta l tla tl

B ku B tiku tik P ti a P yP a u ya n yu g n u g n g Bu B ku B tiku tik P ti a P yP a u ya n yu g n u g n g Bu BB u ku B tkiu tik tiP a P yP a u ya n yu g n u g n g J Ja m Ja m a bm a b ta b ta tn a n a n Na Na g Ng a a g a J Ja m J m a a bm a b ta b ta tn a n a n Na Na g Ng a a g a J Ja m Ja m a bm a b ta b ta tn a n a n Na Na g Ng a a g a KK g .K g .g .O O O r ra n ra g n a g n g AA s iA sl isl il KK g .g K .g .O O O r ra n ra g n a g n g AA s iA sl isl il KK g .K g .g .O O O r ra n ra g n a g n g AA s iA sl isl il BB k kB t kt. t. .P P a ya P yu a n u y g n u g n g BB k kB t tk. t. .P P a ya P yu a n u y g n u g n g BB k kB t kt. t. .P P a ya P yu a n u y g n u g n g

Lain-lain Kemudahan Masyarakat

S SSS S SS SS

DS- Dewan Serbaguna Awam DOR – Dewan Orang Ramai BR – Balai Raya PA – Perpustakaan Awam PP – Pejabat Pos

S SSS S SS SS

1.10 1.10

ke Pulau Sebang KK g .K g .g T . T a T a b b a o o b h h o h KK g .g K .g T . T a T a b b a o o b h h o h KK g .K g .g T . T a T a b b a o o b h h o h

SS SS S S SSS

51

1.9 1.9 1.9 1.9 S uS uS u S uS uS nu n n S uS uS nu gn agn iag ia i g g gaBB n gn agn iag B i B i uB u u a ia B i uB lou hlou hlo h ia B B lo lo lo u lou hlou hlo h h h h

BP 6

mm Na Nn n i g n i g TT mT n .n .n .N a n ia g mm Na Nn n i g n i g TT mT n .n .n .N a n ia g Nn n i g TT mT mm n .n .n .N a Na n ia g n i g

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

Kg K .K g .g .K K e m e Km e m u su su s Kg K .g K .g .K K e m e Km e m u su su s Kg K .K g .g .K K e m e Km e m u su su s

ng ng ng tn n tu g gg n tu n nn eu me m em e tu tu g gg n tu nn e u J e J m em n . .J e te tu tu n n e ee n e. m gg SS S .g J e n e n J . .J m e m J m Sg Sg S .g J . e.J e Sg Sg Sg

– Surau - Masjid - Tokong - Kuil - Gereja

S SSS S SS SS

1 M

Kemudahan Tempat Ibadat

Sg SS gg . B SS Sg g .g .B rB r is . B . isrB is Sg Sg S .g B u u r u is u . .B rB . isr is u r isB r u isr u is u u

TANAH LAPANG DAN REKREASI Tanah Lapang/Kawasan Hijau

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

SS S S S SS SS

S S S S gS gS g S gS gS. g. . g g. gP. P. P e e e . P. eP.rePre r P Pr Per er e e ee el e l e l r r l rinl inl in e ein egin gin g l l gl g g in in in g g g

Kemudahan Kesihatan KD – Klinik Desa KK - Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti H - Hospital

KK g .K g .g .L a L n a L u jn a tu jn tu j t KK g .g K .g .L a L n a L u jn a tu jn tu j t KK g .K g .g .L a L n a L u jn a tu jn tu j t

61

TDK – Tadika SR - Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah SA - Sekolah Agama PP – Pusat Penyelidikan IL – Institut Latihan

S M T K G

BP 1 ALOR GAJAH

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

PP – Pondok Polis BP - Balai Polis IPP - Ibu Pejabat Polis Daerah PJ - Penjara PTI – Pusat Tahanan Imigresen PSD – Pusat Serenti Dadah PL – Pusat Latihan Tentera / Polis / Bomba KT – Kem Tentera

KAWASAN PERINDUSTRIAN

TAMPIN

BRISU

Kemudahan Keselamatan

Perumahan / Perkampungan

DAERAH

BP 6

Le bu h

GUNA TANAH TEPUBINA KAWASAN PERUMAHAN

DAERAH REMBAU DAERAH SEREMBAN

Ru Rm u Rm u m a h a h a h AA ww a Aa m wm a m Ru Rm u Rm u m a h a h a h AA ww a Aa m wm a m Ru Rm u Rm u m a h a h a A h A ww a Aa m wm a m Sm i m S i m S p i a p n a p g n a g n g AA mm Am p p a a tp ta t Sm i m S iS m p i a p n a p g n a g n g AA mm Am p p a a tp ta t Sm i m S i m S p i a p n a p g n a g n g AA mm Am p p a a tp ta t

Simpang Simpang Ampat Ampat Simpang Ampat SimpangAmpat Ampat Simpang Simpang Ampat

S SS S SS SS S

P kP e a ke n ka n a S n m S i p m i a p n p a g a n n g g Pe iS m P ke Pa ke n ka n a S n m S i p m i a p n p a g a n n g g Pe iS m ka n a S n m S m i a p a Pe P kP e a ke n iS m i p p n a g n n g g AA mA mm p a p tp a a t t AA mA mm p a p tp a a t t AA mA mm p a p tp a a t t

1.6 1.6 1.6 1.6

KK g .g K .g .M M e Me l ke l ke l e k ke D k a Da lD a m l m a l m KK g .g K .g .M M e Me l ke l ke l e k ke D k a Da lD a m l m a l m KK g .g K .g .M M e Me l ke l ke l e k ke D k a Da lD a m l m a l m

Kemudahan Perkuburan

K .K g .g .L u L b L u o u b kb o o k kK e Kp K e o e p n p o g o n n g g Kg g .g .L u L b u L o b u ko b ko kK e Kp K e o e p n p o g o n n g g KK g .K L u K e p o KK g .K g .g .L u L b u o b kb o o k kK e Kp e o p n o g n n g g

PI – Perkuburan Islam JC - Jirat Cina PB - Buddha PK - Kristian H/S – Hindu / Sikh CMT – Krematoria

KK g .g K .g .P P e rP e re n ilre g n ile g n il g KK g .g K .g .P P e rP e re n ilre g n ile g n il g KK g .g K .g .P P e rP e re n ilre g n ile g n il g

1.7 1.7 1.7 1.7

S SSS S SS SS

ke Brisu M 1

0

K .K g .g .K K K u d u n a n d nd a g a n a n g n g a a n n Kg u n K .g K .g .K u Kn K u d u n a n d nd a g a n a n g n g a a n n Kg K u n a n g KK g .K g .g .K K u n u d n a d nd a g n a g n a a n n

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

BP 2

S SSS S SS SS KK g .K g .g .B a BB ta a t tn a g a n n g g M MM e e l ke l e kl ke e k k KK g .g K .g .B a BB ta a t tn a g a n n g g M MM e e l ke l e kl ke e k k KK g .K g .g .B a BB ta a t tn a g a n n g g M MM e e l ke l e kl ke e k k

KK g g K . .g .S S o o lS ko l o kl kU u lU u lU u P l P a n a a P jn n a j g n a j g n g KK g g K . .g .S S o o lS ko l ko l kU u lU u lU u P l P a n Pa a jn n a j g n a j g n g KK g g K . .g .S S o o lS ko l o kl kU u lU u lU u P l P a n a a P jn n a j g n a j g n g

PERTANIAN, PENTERNAKAN / AKUAKULTUR

T T mT mm n n K n K o p K o e p o re p a re sra isa N si a iN n a Nn ia g n i g n i g T T mT mm n n K n K o p K o e p o re p a re sra isa N si a iN n a Nn ia g n i g n i g T T mT mm n n K n K o p K o e p o re p a re sra isa N si a iN n a Nn ia g n i g n i g

KK g .K g .g .U u l u U lU u P l P e e g Pg o e o h g h o h KK g .K g .g .U u l u U lU u P l P e e g Pg o e o h g h o h KK g .K g .g .U u l u U lU u P l P e e g Pg o e o h g h o h KK g .g K .g .P a Pa P d a d n a d g n a g n g KK g .g K .g .P a Pa P d a d n a d g n a g n g KK g .g K .g .P a Pa P d a d n a d g n a g n g

S SS S SS SS S

1.5 1.5 1.5 1.5

KK g .K g .g .T T a T n a u ja n n u j g u n j n g g Ba Ba B l ia l a li i Kg K .K g .g .T T a T n a u ja n n u j g u n j n g g Ba Ba B l ia l a li i KK g .K g .g .T T a T n a u ja n n u j g u n j n g g Ba Ba B l ia l a li i

Kawasan Pertanian

KK g .g K .g .S o So lS ko l ko l S k n iS d n iS a d n i a d a KK g .g K .g .S o So lS ko l ko l S k n iS d n iS a d n i a d a KK g .g K .g .S o So lS ko l ko l S k n iS d n iS a d n i a d a

SS S S S SS SS SS SS S S SSS

Sg Sg Sg . T . T S .g T Sg Sg a m a. m am . T Sg S .g T Sg Tap p in p in a. a m in mm . T . T aT m a m ap in n ip in mp p in p in pn i

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

KK . .T T e e n n g hg a a h h Kg .g g e T n g a K e e n g h a h KK g g . .g .T T e T n n g g a ha e n g h a h g e KK g K . .g .T T e T n n g g a ha

. .R R g . g gS SS a k s a a R k k s s a a a k s k Rs . R k a a s a a .S .g R gg SS s s s a a a R . .R R . g g gS SS a k k k a

M1 32

BADAN AIR

M M MM M M M MM

M1 37

Ru Rm u Rm u a mh a h a A h A wa w Am a wm a mP a P ya Pa y a y D a a D ta D to a kto ko k Ru Rm u Rm u a mh a h a A h A wa w Am a wm a mP a P ya Pa y a y D a a D ta D to a kto ko k Ru Rm u Rm u a mh a h a A h A wa w Am a wm a mP a P ya Pa y a y D a a D ta D to a kto ko k

ke Ayer Pa’Abas

a ia ia i a na ana ian ia i n n in i i r Tr Tr aT na ana an a y eyA rey Tre Tr aT a a . yA . ey rey Tre Tr T . A A . yA . eA e e S gS gS .g A A yA y S gS gS .g . . S gS gS g

Badan Air /Sungai M1 34

SS Su uu nn Su Su Sn gg ug a i n ag n ia Su Su Sn B g iB ug aB a ta i aB a n ag ng n ia tn ta a nn g iB a ia aB g ag iB i aB a ta ta ta g B n nM n g M eM e e a ta ag a ta ta g nM n ng g M M la la kla k k g M M eM lae lae kla ak ak a e lae lae la a a a k ak ak a

53 M1

PERTANIAN, PENTERNAKAN DAN AKUAKULTUR

Ke Gadek

lm m TT mT mm n n n KK e K e l e m l e a ka a k kP P e P re e rd ra d d n a a n n a a mm K lm m e l m P ra a d a a n a TT mT n n n KK e e l e a a k ka kP P e e r re d d n n mm K lm m e l m P ra a d a a n a TT mT n n n KK e e l e a a k ka kP P e e r re d d n n

S SS S SS SS S

Sg Sg Sg . L Sg . L S .g L Sg e e nd nd . e . n Sg Sg S .g L L u eL d e e. n . L . L nu nu d du en eL d eu n nu d d du u u

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR & UTILITI RIZAB PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

I IK IS KK SS Pa P yP a a y ya a Da D tD a a u t tku u k k I IK IS KK SS Pa P yP a a y ya a Da D tD a a u t tku u k k I IK IS KK SS Pa P yP a a y ya a Da D tD a a u t tku u k k

M M M M M MM M M

RIZAB INFRASTRUKTUR & UTILITI

S SS S SS SS S

Cadangan Laluan Keretapi

- PMU - PPU - PE - SPP - SPSP - STP - ST

KK g .K g g . .D a DD a l a m l a lm m KK g .K g .g .D a DD a l a m l a lm m KK g .K g g . .D a DD a l a m l a lm m

TT mT mn mn S n rS iS r S ri u iS tS u e tu rte a re ra a TT mT mn mn S n rS iS r S ri u i tS S u e tu rte a re ra a TT mT mn mn S n rS iS r S ri u iS tS u e tu rte a re ra a

K .K g .g .P P e g n e kg n ka g a l n a l n l e lm m Kg e P n lk a n KK e e lK e m a ka ka k K .g K .g .P P e g n e kg n ka g a l n a l n l e lm m Kg e P n lk a n KK e e lK e m a ka ka k e kg n ka g a a l n lm m Kg K .K g .g .P P e P n e g n lk a n l n KK e e lK e m l e a ka ka k

mn m .n .n .S u S tS u te u rte a re a r Ia In d n I a d n h a d h a h T T mT mn m .n .n .S u S tu S te u rte a re a r Ia In d n I a d n h a d h a h T T mT m .n .n .S u u rte a r Ia In d I a n h d h a h T T mT mn S tS u te re a n d a

mm ti tra i a ir ra a T T mT n .n .n .M M M u tu u a mm ti tra i a ir ra a T T mT n .n .n .M M M u tu u a ir ra a T T mT mm n .n .n .M M M u tu u a ti tra i a

M M M M M M M M M

aannnnn aaatttattaa elllallaa SSSSeee rraarraaaa ttaataaaa UUU Ut yyyaaa rraraayyy uuuhhhrrr eeebbbuuu LLLeee

K .g K .g .K e Ke e l m e l a m ka ka k Kg lK m K .g .K K e l m e l a m ka ka k KK g .g e e lK m K .g .K K e l a m ka ka k KK g .g e e lK m e l m

S S S S uS uS u S uS uSnun n u unugn gn g a a a n gn agniagi a i g g i gAi Ai A a a Aa A A i i iy y y A Ay Aey ey e r r r y ey reyBre Br B e e Be B B r r re e e B Be Bme me m b b b e me bme bm b m m ma a a b b a bna na n a na na n n n n

LAIN-LAIN

FT 139

KK g .g K .g .B B a ra B ru a u r u KK g .g K .g .B B a ra B ru a u r u KK g .g K .g .B B a ra B ru a u r u

SS SS S S SSS

M M M M M M MM M

K .K g .g .A A ye yre re rL a L n a L u a tu jn tu j t Kg y A jn K .g K .g .A A ye yre re rL a L n a L u a tu jn tu j t Kg y A jn L u a tu j t Kg K .K g .g .A A y A ye yre re rL a L n a jn jn tu

u u u d ud ud u n n dn d d e e e u u u .L e.L ne.L nedn d d g g .Lg .L n.L n n S gS gS.Lge.L e.L e S gS gS g S S S

Pencawang Masuk Utama Pencawang Pembahagi Utama Pencawang Elketrik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal Sistem Pemindahan Sisa Pepejal Sistem Pembetungan Sistem Telekomunikasi

19

Lain-lain

Landasan Keretapi

Bandar Bandar BandarAlor Alor Alor AlorGajah Gajah Gajah Gaj ah ah Bandar Bandar Bandar Alor Alor Gajah Gaj

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 du du du nn e e L L L i n i e i a a a g du g du du nn nn ug uu e e Sn L SS L L i n i a i e a a uu g du dd ng n nn e e ei n ug uu L Sn SS iL L i a a a g g nn ug un uS SS

Bekalan Air

Cadangan Jalan Raya

1.1 1.1 1.1 1.1

58 M1

Laluan Paip Gas

Jalan Raya

g .g .J e J a l a e tl n ta g a n n g g KK g .K lJe ta K .g .J e J a le a tl n ta g a n n g g KK g .g lJe ta e ta g a KK g .K g .g .J e J a lJe ta l a tl n n n g g

S SSS S SS SS

Talian Rentis Elektrik

Lebuh Raya

mn m .n .n .S u S tS u e u t rte a e r ra a TT mT mn m .n .n .S u S tS u e u t rte a e r ra a TT mT m .n .n .S u u e TT mT mn S tS u e t rte a r ra a

1.2 1.2 1.2 1.2

KK g .g K .g .B a Ba lB ia l ia l i KK g .g K .g .B a Ba lB ia l ia l i KK g .g K .g .B a Ba lB ia l ia l i

BP 4

TT mT mm n .n .n .S S r rS i irK K ie e lK e m l m e l m a a k ka k TT mT mm n .n .n .S S r rS i irK K ie e lK e m l m e l m a a k ka k TT mT mm n .n .n .S S r rS i irK K ie e lK e m l m e l m a a k ka k

TT mT mm n .n .n .M M M e w e a w e a h wh a h KK e e lK e m l m e l a m ka ka k TT mT mm n .n .n .M M M e w e a w e a h wh a h KK e e lK e m l m e l a m ka ka k TT mT mm n .n .n .M M M e w e a w e a h wh a h KK e e lK m e l m e l a m ka ka k

1.3 1.3

S SS S SS SS S

TT mT mn m .n .n .J a J yJa a y ya a TT mT mn m .n .n .J Ja ya J a y a y a TT mT mn m .n .n .J a J yJa a y ya a

a .w K a .w .P e P rP e n n ri u n d i sd u tu s srt ta ra i a n i n Ke e l e m l m k k KK a w ire d ir n Ke lK m a ka a K .w a a .w .P e P rP e n n ri u n d i sd u tu s srt ta ra i a n i n Ke e l e m l m k k KK a w ire d ir n Ke lK m a ka a K a .w .P e ri u n i sd ra i n l m KK a w a .w P rP e n ire d n d u tu s srt ta ir n i a n Ke Ke lK m e l e m a ka a k k

ke Masjid Tanah

Blok Perancangan

BP 5

I IK IS KK SSg S .S g .g . I IK IS KS KSg S .S g .g . I IK IS KK SSg S .S g .g . Pe P tP e te a ita ia i PP e te P te a ita ia i PP e tP e te a ita ia i

Ke Melaka Pindah

Petempatan Orang Asli

Blok Perancangan Kecil S uS uS u S uS uS nu gn gn g

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-3


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.1 : BANDAR ALOR GAJAH PETUNJUK

RAJAH 1.4 : PETA CADANGAN BPK 1.1 U

2.1 2.1 M137

2.3 2.3

aa aaakkkkkkaaa ellalaa MM MM Meeelll M nnnnngggggg n a a a aaattttattaa BB BB Baaa iiiB gggaaaaiii nnnnnnggg SS SS Suuuuuu S

Tmn Tmn Kelemak Kelemak Perdana Perdana S S S

SR SR SR SR SR SR

IKS IKS Paya Paya Datuk DatukTTTTT M M M M M M SM SM SM

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1(8) Institusi Awam (Institusi dan Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

JC JC JC JC JC JC

Jalan

Kg. Jelatang Jelatang Kg.

s sss s

Lebuhraya

SR SR SR SR SR SR

T TT TT T

1.10 1.10

1.1 1.1

SR SR SR PerpustakaanAwam Awam Awam SR SR SR Perpustakaan Perpustakaan Awam Perpustakaan Awam Pej.....Daerah Daerah Pej Daerah Pej Daerah Pej Daerah Pej

PP PP PP PP PP

Cadangan Jalan Cadangan Laluan Keretapi

M M M M M Medan MedanSelera Selera SeleraMenggong Menggong Medan Selera Menggong Menggong Medan Selera Menggong Medan Medan Selera

SR SRBP SR BP BP BP BP BP

19

SR SR SR SR SR

Sempadan BPK

M M M M M M

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan SM SM SM

MPAG MPAG MPAG MPAG MPAG MPAG TM TM TM TM TM G G G G G

Bekalan Air Lain-lain Pencawang Elketrik

- PE

LAIN-LAIN

S S S S S Alor Hospital Hospital Hospital AlorBandar Gaj Gajah ah ah Bandar Alor Alor Gajah Gajah Alor Gaj ah Hospital Hospital Hospital Alor Alor Gaj Gaj ah

S S S S S S

Talian Rentis Elektrik

Sungai

S S S

Tmn Tmn Sri Sri Sutera Sutera

JKR JKR JKR JKR JKR JKR

SM SR S M T PI JC BP

– Sekolah Menengah – Sekolah Rendah - Surau - Masjid - Tokong - Perkuburan Islam - Perkuburan Cina - Balai Polis

JC JC JC JC JC SM SM SM SM SM SM

Pusat Perkhidmatan Pusat PusatPerkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan Pusat Pusat Perkhidmatan Pusat Perkhidmatan Industri Industri Ternakan Ternakan Industri IndustriTernakan Ternakan Industri Industri Ternakan Ternakan

M M M M M M

Tmn. Sutera Sutera Indah Indah Tmn. S S S S S S

Kg. Kg. Pengkalan Pengkalan Kelemak Kelemak

BBP BBP BBP PI PI PI PI PI PI

1.2 1.2

SSSSSSuuuuuu nnnnnngggggg aaaiii iiiMMM

KELUASAN : 878.62 HEKTAR

SSS ggg S Sg g......M M M M eee Me la la la ela kk kk lak aaa ka PP PP aP in in in Pin dd dd in ind aa aa da h hh hh ah

5.3 5.3

1.12 1.12

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Pembangunan Kg. Tebat kepada pembangunan kawasan perniagaan bagi menggalakkan penglibatan penduduk dalam aktiviti perniagaan • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-4


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.1 : BANDAR ALOR GAJAH KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.1

Utama PERNIAGAAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan (Utama)

Sokongan Perumahan

• Runcit • Kedai borong runcit • Kedai menjual dan  membaiki • Kedai sewaan • Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran  • Perniagaan  perkhidmatan  • Kegunaan  bercampur

• Pejabat • Pusat beli belah  • Arked beli‐belah 

• Pasaraya besar • Kegunaan  bercampur • Lain‐lain

C4‐ Bangunan penginapan 

• Hotel • Rumah tumpangan • Rumah rehat

• Pangsapuri servis

C5 – Pusat kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans  dan hartanah

• Perbankan • Broker saham 

C6 ‐ Gerai

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C1‐ Kedai

Institusi Tanah Lapang  dan  Rekreasi C2 – kompleks  perniagaan 

C7 ‐ Pasar

• Pasar Borong

• Pasar basah

C8 – Pusat Makanan 

• Restoran • Medan selera • Kedai Kopi

• Kedai kek dan roti • Kafeteria dan  kantin • Kafe terbuka • Lain‐lain

• Stesen

• Stesen dengan  servis

C9 – Stesen Minyak

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang  dan  Rekreasi

KOLUM IV

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat  Densiti: Kepadatan maksimum 40 unit/ekar

Aktiviti A. • • • • •

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar Rumah Teres Rumah Kluster Rumah Bertingkat

D. • • • • • • • • • • • • • • • •

Institusi Taska Tadika Pusat Jagaan Kanak‐Kanak Institusi Pendidikan Tinggi Institut Latihan Masjid/ Surau Rumah Ibadat Bukan Islam Balai Polis/ Pondok Polis Dewan Pameran Rumah Kebajikan Rumah Persatuan/Pertubuhan Dewan Serbaguna Tandas Awam Pusat Rawatan Swasta Pusat Konvensyen Auditorium

Perniagaan

B1 – Industri Ringan 

Rujuk Lampiran 

B2 ‐ Industri Sederhana Rujuk Lampiran 

Syarat • • • • • •

• •

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Kepadatan maksimum perumahan  • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III  dalam pusat bandar 40 unit/ekar. dan IV  Mengikut keperluan dan syarat‐ syarat ditetapkan dalam kebenaran  • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  merancang. pencemaran  Mengikut Piawaian Perancangan dan  • Sebarang aktiviti yang  keperluan penduduk. mewujudkan percanggahan  Penyediaan landskap perlu  guna tanah dan menimbulkan  disediakan untuk kegunaan  kacau ganggu. penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Permainan • Taman Rekreasi/ Awam • Taman Dan Kebun Bunga Awam • Padang Pertunjukan • Stadium  • Kompleks Sukan  • Rumah Kelab C. Perniagaan • Perkedaian • Rumah Rehat • Chalet • Kewangan / Perbankan • Gerai • Pasar • Pusat Makanan  • Stesen Minyak D. Institusi • Taska • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Institusi Pendidikan Tinggi • Institut Latihan • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan • Kesihatan • Balai Polis/ Pondok Polis • Rumah Kebajikan • Dewan Serbaguna • Dewan Orang Ramai • Balairaya • Perpustakaan  • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Kejiranan • Taman Bandaran • Kemudahan Sukan dan Rekreasi.

PERINDUSTRIAN

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat (Sokongan)

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  dan IV pembangunan perniagaan.  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  guna tanah dan menimbulkan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  kacau ganggu. Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran  merancang. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk. • Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

Catatan • Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi  keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar /  Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai  integrasi antara satu bangunan ke  bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan kemudahan  yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada  dalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak  setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi  keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar /  Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai  integrasi antara satu bangunan ke  bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan kemudahan  yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• Semua aktiviti yang tidak  • Kawasan industri perlu  • Aktiviti yang tidak mencemarkan. tersenarai dalam kolum III  menyediakan kaedah‐kaedah  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  dan IV. kawalan pencemaran. Perancangan  dan  Undang‐undang  • Sebarang aktiviti yang  kecil Bangunan Seragam,1984. mewujudkan percanggahan  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  guna tanah dan menimbulkan  kawalan pencemaran. kacau ganggu.

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-5


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.2 : KELEMAK PETUNJUK

RAJAH 1.5 : PETA CADANGAN BPK 1.2 U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai Lebuhraya Cadangan Jalan

Talian Rentis Elektrik Bekalan Air Lain-lain Pencawang Masuk Utama - PMU

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 443.73 HEKTAR

S - Surau M - Masjid DOR – Dewan Orang Ramai T - Tadika

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-6


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.2 : KELEMAK KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.2a

Utama

Sokongan

PERUMAHAN Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat  Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti C. Perniagaan • Runcit  • Kedai Borong Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus  • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoren • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafe Terbuka • Lain‐Lain • Stesen Minyak D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Menengah  • Masid / Surau  • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Pusat Info Desa

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai  dalam kolum III dan IV. perumahan yang  memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  mengandungi 100 unit  pembangunan perniagaan  mewujudkan percanggahan guna  rumah perlu menyediakan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  tanah dan menimbulkan kacau  tapak gerai  seluas              Perancangan  dan  Undang‐Undang  ganggu. (40’ x 40’) untuk diserahkan  Kecil Bangunan Seragam, 1984 pada MPAG. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  • Aktiviti perniagaan  ditetapkan dalam kebenaran  dibenarkan di kawasan  merancang. kediaman sedia ada dalam  • Mengikut Piawaian Perancangan dan  lingkungan 100 meter  keperluan penduduk. daripada jalan utama (>60’)  • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk; yang dapat memenuhi  • Mempertingkatkan faktor  kehendak setempat dan  keselamatan dan keperluan bagi  garis panduan /piawaian  pejalan kaki;  yang telah ditetapkan. • Mengambilkira faktor kesesakan  • Penerapan ciri‐ciri bandar  lalulintas, kemudahan tempat letak  selamat perlu dilaksanakan  kereta dan mengikut piawaian  khususnya melalui aspek  perancangan; penyediaan kemudahan  • Keperluan penambahan kemudahan  yang bersesuaian. tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan BPK 1.2b

PERUMAHAN Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat  Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

C. Perniagaan • Runcit  • Kedai Borong Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus  • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoren • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafe Terbuka • Lain‐Lain • Stesen Minyak D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah  • Institusi Pengajian Tinggi • Masid / Surau  • Rumah Ibadat Bukan Islam • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Pusat Info Desa

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III dan IV. perumahan yang  memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  mengandungi 100 unit  pembangunan perniagaan  mewujudkan percanggahan guna  rumah perlu menyediakan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  tanah dan menimbulkan kacau  tapak gerai  seluas                   Perancangan  dan  Undang‐Undang  ganggu. (40’ x 40’) untuk diserahkan  Kecil Bangunan Seragam, 1984 pada MPAG. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  • Aktiviti perniagaan  ditetapkan dalam kebenaran  dibenarkan di kawasan  merancang. kediaman sedia ada dalam  • Mengikut Piawaian Perancangan dan  lingkungan 100 meter  keperluan penduduk. daripada jalan utama (>60’)  • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk; yang dapat memenuhi  • Mempertingkatkan faktor  kehendak setempat dan  keselamatan dan keperluan bagi  garis panduan /piawaian yag  pejalan kaki;  telah ditetapkan. • Mengambilkira faktor kesesakan  • Penerapan ciri‐ciri bandar  lalulintas, kemudahan tempat letak  selamat perlu dilaksanakan  kereta dan mengikut piawaian  khususnya melalui aspek  perancangan; penyediaan kemudahan  • Keperluan penambahan kemudahan  yang bersesuaian. tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-7


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.3 : KAWASAN PERINDUSTRIAN KELEMAK PETUNJUK

RAJAH 1.6 : PETA CADANGAN BPK 1.3

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas G Infrastuktur & utiliti

U

1.2 1.2

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Talian Rentis Elektrik

Jalan Lain-lain

Pencawang Elektrik

- PE

19

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

1.3 1.3

Kaw. Perindustrian Kelemak

4.4 4.4

aaaiiiiii eeettttttaaa P Peee PP PP ggg...... S Sggg SS SS

KELUASAN : 112.99 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-8


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.3 : KAWASAN PERINDUSTRIAN KELEMAK KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.3

Utama

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

PERINDUSTRIAN  

PERUMAHAN

KOLUM III

B1 – Industri Ringan 

• Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk  lampiran)

B2 – Industri Sederhana

• Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk  lampiran)

A1– Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster Institusi A4‐ Rumah Teres Tanah Lapang dan  A5‐ Rumah Bertingkat Rekreasi Densiti: Kepadatan Maksimum (40 Unit/ ekar) Perniagaan

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti

Syarat

Catatan

• Mengikut garis  panduan  ,  Piawaian  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan kediaman  tersenarai dalam kolum III  (asrama pekerja) dan pusat  Perancangan  dan  Undang‐Undang  dan IV. perkhidmatan setempat (gerai,  Kecil Bangunan Seragam, 1984 pusat servis dan yang berkaitan  • Penyediaan zon penampan kawasan  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  kawasan perindustrian) pada lot  industri tertakluk kepada garis  cadangan perindustrian adalah  panduan Jabatan Alam Sekitar. percanggahan guna tanah  dibenarkan bagi tujuan  dan menimbulkan kacau  menyokong pembangunan  ganggu. perindustrian • Aktiviti perindustrian hendaklah  selaras dengan kawasan  sekitarnya yang tertakluk  kepada pertimbangan /  kelulusan MPAG. • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian. C. Perniagaan • Runcit  • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoren • Medan Selera D. Institusi • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Masid / Surau  E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  perumahan yang mengandungi  memenuhi  garispanduan  100 unit rumah perlu  dan IV. pembangunan perniagaan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  menyediakan tapak gerai  seluas  Perancangan  dan  Undang‐Undang  (40’ x 40’) untuk diserahkan  mewujudkan  Kecil Bangunan Seragam, 1984 pada MPAG. percanggahan guna tanah  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ • Penerapan ciri‐ciri bandar  dan menimbulkan kacau  syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. selamat perlu dilaksanakan  ganggu. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  khususnya melalui aspek  keperluan penduduk. penyediaan kemudahan yang  • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  bersesuaian. penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-9


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.4 : KELEMAK JAYA PETUNJUK

RAJAH 1.7 : PETA CADANGAN BPK 1.4

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Terancang Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat ) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti

U

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 668.87 HEKTAR

S M PI

- Surau - Masjid - Perkuburan Islam

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-10


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.4 : KELEMAK JAYA KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.4

Utama

Sokongan

PERUMAHAN Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5 – Rumah Bertingkat

Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti C. Perniagaan • Perkedaian • Pejabat • Kegunaan Bercampur • Gerai Berkelompok • Pasar • Restoran • Medan Selera • Kafe • Stesen Minyak D. Institusi  • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Hospital • Klinik Desa • Klinik Kesihatan • Masjid / Surau • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustkaan • Tandas Awam • Medan Info Desa

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  kediaman  yang  dapat  memenuhi  tersenarai dalam kolum III dan  garispanduan pembangunan perniagaan  IV • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Sebarang aktiviti yang  Bangunan Seragam, 1984 mewujudkan percanggahan  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  guna tanah dan menimbulkan  ditetapkan dalam kebenaran merancang. kacau ganggu. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan tertakluk  kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan  pencemaran.

Catatan

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit  rumah perlu menyediakan tapak  gerai  seluas (40’ x 40’) untuk  diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada  dalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak  setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-11


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.5 : PEGOH PETUNJUK

RAJAH 1.8 : PETA CADANGAN BPK 1.5

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas G Infrastruktur & utiliti Kelas H Pertanian

U

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Talian Rentis Elektrik

Jalan

Laluan Paip Gas

Lebuhraya Sungai Cadangan Jalan

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 909.65 HEKTAR

S M

- Surau - Masjid

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum keluasan 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-12


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.5 : PEGOH KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.5

Utama

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

PERUMAHAN Perniagaan Institusi

KOLUM IV Aktiviti C. Perniagaan • Perkedaian • Pejabat • Kegunaan Bercampur • Gerai Berkelompok • Pasar • Restoran • Medan Selera • Kafe • Stesen Minyak

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Tanah Lapang dan  Rekreasi Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

D. Institusi  • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Desa • Klinik Kesihatan • Masjid / Surau • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Medan Info Desa

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Setiap pembangunan perumahan  • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  yang mengandungi 100 unit rumah  tersenarai dalam kolum III dan  kawasan  kediaman  yang  dapat  perlu menyediakan tapak gerai   IV. memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  seluas         (40’ x 40’) untuk  pembangunan perniagaan  diserahkan pada MPAG. mewujudkan percanggahan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  guna tanah dan menimbulkan  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada dalam  kacau ganggu. Perancangan  dan  Undang‐Undang  lingkungan 100 meter daripada jalan  Kecil Bangunan Seragam, 1984 utama (>60’) yang dapat memenuhi  • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  kehendak setempat dan garis  ditetapkan  dalam  kebenaran  panduan /piawaian yang telah  merancang. ditetapkan. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  • Aktiviti perniagaan hendaklah  selaras dengan fungsi kawasan dan  keperluan penduduk. tertakluk kepada pertimbangan /  • Penyediaan landskap perlu disediakan  kelulusan MPAG. untuk kegunaan penduduk; • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  • Mempertingkatkan  faktor  perlu dilaksanakan khususnya  keselamatan  dan  keperluan  bagi  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian. pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 ‐ pertanian Komoditi  utama

• Getah • Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil 

• Buah‐buahan • Koko • Sayur‐sayuran • Lain‐lain

H3‐ Penternakan

• Ternakan binatang  (secara  terkawal) kecuali babi.

H4 ‐ Akuakultur 

• Air masin • Air tawar

Institusi

• Kepadatan maksimum  yang  • Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit  dibenarkan 12 unit / ekar. tersenarai dalam kolum III dan  dibenarkan di kawasan pertanian  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  IV. sekiranya dapat memenuhi  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Sebarang aktiviti yang  keperluan garis panduan.  C. Perniagaan Kecil Bangunan Seragam, 1984 mewujudkan percanggahan  • Kedai Runcit • Mengikut  keperluan  setempat  dan  guna tanah dan menimbulkan  • Kegunaan racun (pesticides/  • Lain –lain yang menyokong aktiviti  perlu  mengikut  garis  panduan  /  kacau ganggu. herbicides) mesti mematuhi Garis  pertanian. piawaian perancangan. Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. D. Institusi • Aktiviti penternakan hendaklah  • Masjid  / Surau dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada  sebuah kolam di mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah  mengikut piwaian yang ditetapkan  oleh Jabatan Alam Sekitar. A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-13


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.6 : A FAMOSA RESORT PETUNJUK

RAJAH 1.9 : PETA CADANGAN BPK 1.6 U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perniagaan Kelas E Kemudahan Rekreasi Swasta Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Lebuhraya

Laluan Paip Gas

Sungai

Bekalan Air Lain-lain Pencawang Masuk Utama - PMU

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 484.65 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-14


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.6 : A FAMOSA RESORT KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.6

Utama

Sokongan

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

PERUMAHAN Perniagaan

A1‐Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar Tanah Lapang Dan  A3‐ Rumah Kluster Rekreasi A4‐Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat  Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti C. Perniagaan • Pusat hiburan keluarga • Gelanggang Sukan  • Rumah Kelab • Hotel • Rumah Penginapan • Rumah Rehat • Chalet • Pangsapuri Servis • Lain‐lain 

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  dan IV pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut garis panduan , Piawaian  mewujudkan percanggahan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  guna tanah dan  Kecil Bangunan Seragam, 1984. menimbulkan kacau ganggu. • Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran  • Lain‐lain pusat hiburan hendaklah  sesuai dengan penduduk dan  E. Tanah Lapang dan Rekreasi keadaan setempat  serta mengikut  • Padang golf garis panduan, Piawaian  • Gelanggang permainan kawalan jauh  Perancangan dan Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Taman Tema • Taman haiwan  • Rumah Kelab • Lain‐lain 

Catatan

• Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan kemudahan  yang telah ditetapkan • Aktiviti perniagaan hendaklah  selaras dengan fungsi kawasan dan  tertakluk kepada pertimbangan /  kelulusan MPAG. • Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas        (40’ x 40’) untuk  diserahkan pada MPAG. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-15


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.7 : KAWASAN PERINDUSTRIAN PEGOH PETUNJUK

RAJAH 1.10 : PETA CADANGAN BPK 1.7 U

S S S S S S S S S S S S

mpang mpang Ampat Ampat

1.6 1.6 A A AFamosa Famosa Famosa Famosa A A A Famosa Famosa

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Kemudahan Masyarakat Lain Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Lebuhraya

Laluan Paip Gas

Sungai Cadangan Jalan

1.7 1.7

Bekalan Air Lain-lain Pencawang Masuk Utama

- PMU

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

1.8 1.8 K K Ka aaa aw w wa aaa as sss sa aaa an nnn n P P Pe eee errrrriiiii n nnn nd ddd du uuu us sss s tttttrrrrriiiii a aaa an nnn n P P Pe eee eg ggg go ooo oh hhh h w P P K K K w P P

h bu Le J AM

CS 16

SM SM SM SM SM SM

PI PI PI PI PI PI

1.5 1.5 S S S S S S

KELUASAN : 328.40 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-16


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.7 : KAWASAN PERINDUSTRIAN PEGOH KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.7

Utama

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

PERINDUSTRIAN   Perniagaan

B – Perindustrian

PERUMAHAN

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Perniagaan Institusi Awam

Tanah Lapang dan  Densiti Maks: Rekreasi Kepadatan (20 unit / ekar)

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti

• Semua aktiviti yang dinyatakan  C. Perniagaan (rujuk lampiran) • Runcit • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

. Perniagaan • Runcit • Kedai  borong runcit • Kedai menjual dan membaiki • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus • Bilik Pameran • Perniagaan perkhidmatan • Kegunaan bercampur • Gerai • Restoran • Medan selera • Kedai kopi • Kedai kek dan roti • Kafe terbuka • Stesen Minyak D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah  • Sekolah Menengah  • Masjid / Surau  • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai  • Balai Raya  • Perpustakaan  • Tandas Awam  • Medan Info Desa 

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti perindustrian hendaklah  kawasan  perindustrian  yang  dapat  selaras dengan kawasan sekitarnya  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  pembangunan  yang tertakluk kepada pertimbangan  dan IV perniagaan  / kelulusan MPAG. • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  mewujudkan percanggahan  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  perlu dilaksanakan khususnya melalui  guna tanah dan menimbulkan  Bangunan Seragam, 1984. kacau ganggu. aspek penyediaan kemudahan yang  • Penyediaan  zon  penampan  kawasan  bersesuaian. industri  tertakluk  kepada  garis  panduan  Jabatan Alam Sekitar. • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  kawasan  kediaman  yang  dapat  dan IV memenuhi  garispanduan  pembangunan  • Sebarang aktiviti yang  perniagaan  mewujudkan percanggahan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  guna tanah dan menimbulkan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  kacau ganggu. Bangunan Seragam, 1984 • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

• Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  penyediaan kemudahan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan hendaklah selaras  dengan fungsi kawasan dan tertakluk  kepada pertimbangan / kelulusan  MPAG • Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai  seluas  (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada dalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan  • Lot permainan  • Padang Permainan

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-17


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.8 : PAYA DATUK PETUNJUK

RAJAH 1.11 : PETA CADANGAN BPK 1.8

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti

SSSSSSgggggg ......PPPPPP eeeerrrrrre eeellli ilininnng ggg

U

M 15 1

S Su SS SS un uu uu nn ng nn ga gg gg aa aiiiiiiB aa B B Bu B B lo lo ulo uu uu loh lo lo h hh hh

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

Simpang Simpang Ampat Ampat

S S S S S S

Jalan

Talian Rentis Elektrik

Lebuhraya

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan

Bekalan Air

1.9 1.9 1

6.5 6.5

LAIN-LAIN

Kg. Lubok Kepong Kg. LubokKepong Kepong Kg.Lubok Lubok Kepong Kg. Kg. Lubok Kepong

Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan S S S S S

SM SM SM SM SM PI PI PI PI PI

S S S

J AM

1.8 1.8

S S S S S S

h bu Le

S S S S S S

M M M M M

Kg. Kg. Kg.Solok Solok SolokUlu Ulu UluPanjang Panjang Panjang Solok Ulu Panjang Kg. Kg. Kg. Solok Ulu Panjang

Suuunnn SS S nnngggaaaiii SSSeeem mpppaaannn m nnnggg EEEm mpppaaa m ttt

Kg. Batang Melekek Kg. BatangMelekek Melekek Kg.Batang Batang Melekek Kg. Kg. Batang Melekek

PI PI PI PI PI PI

– Sekolah Menengah – Sekolah Rendah - Surau - Masjid - Perkuburan Islam

1.7 1.7 CS 16

Kg. Kundangan Kg. Kundangan Kg.Kundangan Kundangan Kg. Kg. Kundangan

SM SR S M PI

Tmn Koperasi Naning TT Tmn mn mnKoperasi Koperasi Naning Naning Koperasi Naning Tmn T mn Koperasi Naning

1.5 1.

S S S S S S S S S S Kg. Padang Kg. Padang Kg.Padang Padang Kg. Kg. Padang

M1 53

Kg.T Tanjung Balai Kg. TTTanjung anjung Balai Kg. anjung Balai Balai Kg. Balai Kg. anjung PI PI PI PI PI

SR SR SR SR SR

S S S S S S

S S S S S S SR SR SR SR SR SR

5.3 5.3

Kg. TTengah engah Kg. Tengah engah Kg.T Kg. Kg. T engah

Sg. Rasak Sg.Rasak Rasak Sg. Rasak Sg. Sg. Rasak

Ayer Ayer Pa'Abas Pa'Abas

M1

32

KELUASAN : 1,015.88 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-18


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.8 : PAYA DATUK KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.8

Utama PERUMAHAN

Sokongan Perniagaan Institusi

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Tanah Lapang Dan  Densiti: Rekreasi Kepadatan (20  unit/ekar)

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti C.  Perniagaan • Runcit • Kedai  borong runcit • Kedai menjual dan membaiki • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus • Bilik Pameran • Perniagaan perkhidmatan • Kegunaan bercampur • Gerai • Restoran • Medan selera • Kedai kopi • Kedai kek dan roti • Kafe terbuka • Stesen Minyak D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah  • Sekolah Menengah  • Masjid /Surau  • Tanah Perkuburan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai  • Balai Raya  • Perpustakaan  • Tandas Awam  • Medan Info Desa 

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan komited dan cadangan  tersenarai dalam kolum III dan IV. kediaman  yang  dapat  memenuhi  perlu mengikut garis panduan  • Sebarang aktiviti yang  garispanduan pembangunan perniagaan  penyediaan kemudahan yang telah  mewujudkan percanggahan guna  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  ditetapkan. tanah dan menimbulkan kacau  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Aktiviti perniagaan hendaklah selaras  ganggu. Bangunan Seragam, 1984 dengan fungsi kawasan dan tertakluk  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  kepada pertimbangan / kelulusan  ditetapkan dalam kebenaran merancang. MPAG. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  • Setiap pembangunan perumahan  keperluan penduduk. yang mengandungi 100 unit rumah  • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  perlu menyediakan tapak gerai  seluas  untuk kegunaan penduduk; (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  MPAG. dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada dalam  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  lingkungan 100 meter daripada jalan  mengikut piawaian perancangan; utama (>60’) yang dapat memenuhi  • Keperluan  penambahan  kemudahan  kehendak setempat dan garis  tertakluk kepada MPAG; panduan /piawaian yag telah  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  ditetapkan. kawalan pencemaran. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan  • Lot permainan  • Padang Permainan

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-19


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.9 : PEKAN SIMPANG AMPAT PETUNJUK

RAJAH 1.12 : PETA CADANGAN BPK 1.9 ttt m E m E m mpppaaattt E Em nnnggg E m ppp paaannnggg mp m

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat ) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas J Badan Air Kelas G Infrastuktur & utiliti

U

1.14 1.14

Tmn. Tmn. Naning Naning

RI RI RI RI RI RI

Kg. Kg. Kemus Kemus S S S S S S

Rumah Rumah Aw Awam am Simpang Simpang Ampat Ampat

s ss ss s BP BP BP BP BP BP

PI PI PI PI PI PI

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI JC JC JC JC JC JC SR SR SR SR SR SR

SR SR SR SR SR SR

SA SA SA SA SA SA M M M M M M

T TTT T

Simpang Ampat Ampat Simpang

KK KK KK KK KK KK

Jalan

Talian Rentis Elektrik

Lebuhraya

Bekalan Air

1.7 1.7 LAIN-LAIN C S

1.9 1.9

16

Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

1.8 1.8 M1 0

SM – Sekolah Menengah SR – Sekolah Rendah KK – Klinik Kesihatan

S - Surau M - Masjid T - Tokong PI - Perkuburan Islam JC – Jerat Cina BP – Balai Polis RI - Rumah OKU

PI PI PI PI PI PI

h bu Le

S S S un ng Su S S ga uu uu aiiiiiiS nn nn gg gg S Se aa aa em m mp S S S pa ee ee an m m m ng pp pp gE aa aa nn nn E Em gg gg m mp E E E pa m m m atttttt pp pp aa aa

Kg. Kg. Pereling Pereling

AM J

KELUASAN : 268.24 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Sepanjang rizab sungai Simpang Empat yang bersesuaian dibangunkan sebagai kawasan rekreasi pinggiran sungai disesuaikan dengan pembangunan kawasan perniagaan di Pekan Simpang Empat • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-20


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.9 : PEKAN SIMPANG EMPAT KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan Kecil  (BPK)

Jenis Gunatanah

BPK 4.2

Utama PERUMAHAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti C. Perniagaan • Kedai Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Perbankan • Gerai • Pasar • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kafeteria • Kafe Terbuka • Stesen Minyak

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Tanah Lapang dan  Rekreasi Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Masjid/ Surau • Tanah Perkuburan • Balai Polis • Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Medan Info Desa

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  • disenaraikan dalam kolum III dan  memenuhi  garispanduan  IV. pembangunan perniagaan  • Aktiviti yang mencemarkan atau  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mempunyai risiko pencemaran.  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984 • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi kawasan  dan tertakluk kepada pertimbangan/  kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki  yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang  lain serta kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III dan  IV. • Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran. 

• Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi kawasan  dan tertakluk kepada pertimbangan/  kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki  yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang  lain serta kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERNIAGAAN

Institusi

C1‐ Kedai

Tanah Lapang dan  Rekreasi

• • • •

• Bilik pameran Runcit  Kedai menjual dan membaiki  • Perniagaan perkhidmatan  • Kegunaan bercampur  Kedai sewaan  Perkhidmatan khusus

C2 – Kompleks  Perniagaan

• Pejabat • Pusat beli‐belah • Arked beli belah

• Pasaraya besar • Kegunaan bercampur • Lain‐lain

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans dan  hartanah 

• Perbankan • Broker saham

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C7‐ Pasar

• Pasar borong

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

C9‐ Stesen Minyak 

• Stesen minyak

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

D. Institusi • Bangunan Kegunaan Kerajaan  • Pejabat Kerajaan • Balai Bomba E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Awam • Gelanggang Permainan

• •

• Pasar basah • Kafeteria dan kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain 

• • Stesen minyak dengan  servis

Catatan

Mengikut keperluan dan syarat‐ syarat ditetapkan dalam  kebenaran merancang. Mengikut Piawaian Perancangan  dan keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu  disediakan untuk kegunaan  penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat  letak kereta dan mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

Fungsi: Pusat Pertumbuhan Utama (Pusat Perniagaan III) Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak. PERINDUSTRIAN

B1 – Industri Ringan

• Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk lampiran)

B2 – Indsutri  Sederhana

• Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk lampiran)

• Penyediaan zon penampan kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  industri  tertakluk  kepada  garis  • disenaraikan dalam kolum III dan  IV. panduan Jabatan Alam Sekitar. • Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran. 

• Aktiviti perindustrian hendaklah selaras  dengan kawasan sekitarnya yang tertakluk  kepada pertimbangan / kelulusan MPAG. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-21


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.10 : TABOH NANING JAYA PETUNJUK

RAJAH 1.13 : PETA CADANGAN BPK 1.10

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat ) Kelas D1(8) Institusi Awam (Institusi dan Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas H Pertanian

U

SSS SSS SSS

SSS SSS SSS

Ke Km e m K e mK K h d h iK d m ih m d i m a a t ta tN e Ne g Ng a e a rg ra a r a Km e e mK K h ih m d i m Ne Ng e a r a KK e m h d iK d m a a t ta tN e g a rg ra a KK e m e m K e mK K h d h iK d m ih m d i m a a t ta tN e Ne g Ng a e a rg ra a r a

Solok Solok SolokUlu Ulu Ulu UluAyer Ayer Ayer Ayer Panas Panas Panas Panas Solok Solok Solok Ulu Ulu Ayer Ayer Panas

PP u tP u tru ta r -ra P -a u P - tP u tru tir ri i PP u tu P tru ta r -a r P -a u P - tP u tru tir ri i - tP PP u tP u tru ta r -ra P -a u P u tru tir ri i

S S S S S PPPP PPPP PPPP

1.10b 1.10b

J C J JC C J C J C J C J C J JC C

KK DK DD KK DD KD KK DK DD

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

S S S S S TTT TTT TTT

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

TT a p T a a p ka p ka kP e Pu lP e p u le u p l su p a su n a s n a n TT a p T a a p ka p ka kP e Pu lP e p u le u p l su p a su n a s n a n TT a p T a a p ka p ka P k e Pu lP e p u le u p l su p a su n a s n a n S sS i sa Pe je i sa S i a Pp P e e p a p la je la j l S sS i a Pe je siS a si a Pp P e e p a p la je la j l S sS i sa iS sa Pe Pp e e p a je je la i a P p la j l

M M M M M BB RR BR BB RR BR BB RR BR

Kg. Kg.Cerana Cerana CeranaPutih Putih Putih Kg. Cerana Putih Kg. Cerana Putih Kg. Kg. Cerana Putih

1.10 1.10

SSS SSS SSS

Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Lebuhraya

Bekalan Air

Landasan Keretapi Cadangan Jalan

I I P IP P PP I IP I P IP P I I

BB a tB a ta u tu u MMM e g e a g e tila g th ila th il h BB a ta B ta u tu u MMM e g e a g e tila g th ila th il h BB a tB a ta u tu u MMM e g e a g e tila g th ila th il h

LAIN-LAIN

Taboh Taboh TabohNaning Naning Naning Naning Halt Halt Halt Halt Taboh Naning Halt Taboh Taboh Naning SS T S T PT PP SS T S T PT PP SS T S T PT PP

Sempadan BPK

SS RS RR SS RR SR SS RS RR

SS AS AA SS AA SA SS AS AA

Jambatan JambatanNaga Naga Naga Jambatan Naga Jambatan Naga Jambatan Jambatan Naga

Bkt. Bkt.Payung Payung Payung Bkt. Payung Bkt. Payung Bkt. Bkt. Payung

TT AT AA TT AT AA TT AT AA

AA DT DT A E DT CC E EC AA DT AT D E DT CC E EC AA DT DT A E DT CC E EC

Sempadan BPKK

Bukit Bukit BukitPayung Payung Payung Payung Bukit Bukit Bukit Payung Payung Kg. Kg. Kg. Orang Orang Asli Asli Kg. Kg. Kg.Orang Orang Orang Orang Asli Asli Asli Asli

T T AT AA T T AT AA T T AT AA

S S S S S

S - Surau M - Masjid JC - Perkuburan Cina

22

1.11 1.11

Kg. Kg.Lanjut Lanjut Lanjut Kg.

SR – Sekolah Rendah KD – Klinik Desa

S S S S S Un rvi rse stir tis it i U vin U ve in e Un e U vin Uv in re vi sre tisr tis ti i Un U vin in e rvi rse stir tis it i U ve Ku lu a L p u Ka u a K l a l u L m u L m u m p ru p ru r Ku lu a L p u Ka Ka u l a l u L m u L m u m p ru p ru r Ku Ka u lu a l a L L m u p u p ru Ka l u L m u m p ru r

1.10b 1.10b

1.13 1.13 S S S S S S MMM MM M a ka ka m Mm M a kM m a Mm MM M a ka ka m M a kM m a MM M a ka ka m a k m a m Do D lo D lS o a S l d iS a d ia d i Do D lo D lS o a S l d ia Sd ia d i Do D lo D lS o a S l d iS a d ia d i

1.10a 1.10a

15 1

1.14 1.14

S SS Sgggggg... SS ...P Peeeeerr PP PP rrreeeeellili lilinninnnngg ggg

atttt m paaa m Em E mppp gE pp nggg annn paaa pp mp m S em S Seee gggaiiiS S S unnngggaaai S Suuu

M

S S S S S

Ko Km o m K o m p e lp ke lp kse l ks s KK o m Km o o m p e lp ke lp kse l ks s KK o m o m K o m p e lp ke lp kse l ks s

B B B uuu ulo B B Bu lohhh lo lo lo hhh

6.5 6.5

RI RI RI RI RI

Tmn. Tmn.Naning Naning Naning Tmn. Naning Tmn. Naning Tmn. Tmn. Naning

J JA JA PA E R PP EU E RN U RN UN J A R J A JP E A PP EU E RN U RN UN J JA A P E PR EU RN U J A P E RN UN

SSS SSS SSS

R R R

hhhA A A

KELUASAN : 1,796.88 HEKTAR

KKK KKK KKK

J C J JC C J C J C J C J C J JC C

Kg. Kg. Kg.Taboh Taboh Taboh Taboh Kg. Kg. Kg. Taboh Taboh

BP BB PP

PP I IP I PP I IP I

Kg. Kemus Kg. Kg.Kemus Kemus Kemus Kg. Kg. Kemus Kg. Kemus SSS SSS SSS

S S S S S

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum keluasan 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-22


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.10 : TABOH NANING JAYA KOLUM I Blok Perancangan Kecil  BPK 1.10a

KOLUM II

KOLUM III

Jenis Guna tanah  Utama PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang  dan Rekreasi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Aktiviti B. Industri • Bengkel membaiki kenderaan  bermotor dan berjentera C.  Perniagaan • Runcit • Kedai  borong runcit • Kedai menjual dan membaiki • Kedai sewaan  • Perniagaan perkhidmatan • Kegunaan bercampur • Gerai • Pasar Borong • Restoran • Medan selera • Kedai kopi • Kedai kek dan roti • Kafe terbuka • Stesen Minyak

Densiti: Kepadatan (8‐12 unit/ekar)

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Industri

KOLUM IV

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah  • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa  • Masjid  • Surau  • Rumah Ibadat • Dewan Orang Ramai  • Balai Raya  • Perpustakaan  • Tandas Awam  • Medan Info Desa 

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak tersenarai  dalam kolum III dan IV. kawasan  kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang mewujudkan  pembangunan perniagaan  percanggahan guna tanah dan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  menimbulkan kacau ganggu. Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984 • Penyediaan  zon  penampan  industri  tertakluk  kepada  garis  panduan  Jabatan Alam Sekitar. • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

Catatan

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit  rumah perlu menyediakan tapak  gerai  seluas (40’ x 40’) untuk  diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada  dalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak  setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar /  Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai  integrasi antara satu bangunan ke  bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan  • Lot permainan  • Padang Permainan PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 ‐ pertanian Komoditi  utama

• Getah • Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

H3‐ Penternakan

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Koko Lain‐lain

• Ternakan binatang  (secara  terkawal) kecuali babi.

A. • •

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar

C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

• Hanya melibatkan rumah kampung. • Semua aktiviti yang tidak tersenarai  • Aktiviti penternakan burung walit  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  dibenarkan di kawasan pertanian  dalam kolum III dan IV. Perancangan  dan  Undang‐Undang  sekiranya dapat memenuhi  Kecil Bangunan Seragam, 1984 keperluan garis panduan.  • Sebarang aktiviti yang mewujudkan  • Perlu  menjalankan  langkah  – percanggahan guna tanah dan  • Kegunaan racun (pesticides/  menimbulkan kacau ganggu. herbicides) mesti mematuhi Garis  langkah kawalan pencemaran . Panduan Jabatan Pertanian dan  • Mengikut keperluan setempat dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. perlu mengikut garis panduan /  • Aktiviti penternakan hendaklah  piawaian perancangan.  dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada  sebuah kolam di mana bahan‐ bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-23


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.10 : TABOH NANING JAYA PETUNJUK

RAJAH 1.13 : PETA CADANGAN BPK 1.10

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat ) Kelas D1(8) Institusi Awam (Institusi dan Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas H Pertanian

U

SSS SSS SSS

SSS SSS SSS

Ke Km e m K e mK K h d h iK d m ih m d i m a a t ta tN e Ne g Ng a e a rg ra a r a Km e e mK K h ih m d i m Ne Ng e a r a KK e m h d iK d m a a t ta tN e g a rg ra a KK e m e m K e mK K h d h iK d m ih m d i m a a t ta tN e Ne g Ng a e a rg ra a r a

Solok Solok SolokUlu Ulu Ulu UluAyer Ayer Ayer Ayer Panas Panas Panas Panas Solok Solok Solok Ulu Ulu Ayer Ayer Panas

PP u tP u tru ta r -ra P -a u P - tP u tru tir ri i PP u tu P tru ta r -a r P -a u P - tP u tru tir ri i - tP PP u tP u tru ta r -ra P -a u P u tru tir ri i

S S S S S PPPP PPPP PPPP

1.10b 1.10b

J C J JC C J C J C J C J C J JC C

KK DK DD KK DD KD KK DK DD

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

S S S S S TTT TTT TTT

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

TT a p T a a p ka p ka kP e Pu lP e p u le u p l su p a su n a s n a n TT a p T a a p ka p ka kP e Pu lP e p u le u p l su p a su n a s n a n TT a p T a a p ka p ka P k e Pu lP e p u le u p l su p a su n a s n a n S sS i sa Pe je i sa S i a Pp P e e p a p la je la j l S sS i a Pe je siS a si a Pp P e e p a p la je la j l S sS i sa iS sa Pe Pp e e p a je je la i a P p la j l

M M M M M BB RR BR BB RR BR BB RR BR

Kg. Kg.Cerana Cerana CeranaPutih Putih Putih Kg. Cerana Putih Kg. Cerana Putih Kg. Kg. Cerana Putih

1.10 1.10

SSS SSS SSS

Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Lebuhraya

Bekalan Air

Landasan Keretapi Cadangan Jalan I I P IP P PP I IP I P IP P I I

BB a tB a ta u tu u MMM e g e a g e tila g th ila th il h BB a ta B ta u tu u MMM e g e a g e tila g th ila th il h BB a tB a ta u tu u MMM e g e a g e tila g th ila th il h

LAIN-LAIN

Taboh Taboh TabohNaning Naning Naning Naning Halt Halt Halt Halt Taboh Naning Halt Taboh Taboh Naning SS T S T PT PP SS T S T PT PP SS T S T PT PP

Sempadan BPK

SS RS RR SS RR SR SS RS RR

SS AS AA SS AA SA SS AS AA

Jambatan JambatanNaga Naga Naga Jambatan Naga Jambatan Naga Jambatan Jambatan Naga

Bkt. Bkt.Payung Payung Payung Bkt. Payung Bkt. Payung Bkt. Bkt. Payung

TT AT AA TT AT AA TT AT AA

AA DT DT A E DT CC E EC AA DT AT D E DT CC E EC AA DT DT A E DT CC E EC

Sempadan BPKK

Bukit Bukit BukitPayung Payung Payung Payung Bukit Bukit Bukit Payung Payung Kg. Kg. Kg. Orang Orang Asli Asli Kg. Kg. Kg.Orang Orang Orang Orang Asli Asli Asli Asli

T T AT AA T T AT AA T T AT AA

S S S S S

S - Surau M - Masjid JC - Perkuburan Cina

22

1.11 1.11

Kg. Kg.Lanjut Lanjut Lanjut Kg.

SR – Sekolah Rendah KD – Klinik Desa

S S S S S Un rvi rse stir tis it i U vin U ve in e Un e U vin Uv in re vi sre tisr tis ti i Un U vin in e rvi rse stir tis it i U ve Ku lu a L p u Ka u a K l a l u L m u L m u m p ru p ru r Ku lu a L p u Ka Ka u l a l u L m u L m u m p ru p ru r Ku Ka u lu a l a L L m u p u p ru Ka l u L m u m p ru r

1.10b 1.10b

1.13 1.13 S S S S S S MMM MM M a ka ka m Mm M a kM m a Mm MM M a ka ka m M a kM m a MM M a ka ka m a k m a m Do D lo D lS o a S l d iS a d ia d i Do D lo D lS o a S l d ia Sd ia d i Do D lo D lS o a S l d iS a d ia d i

1.10a 1.10a

15 1

1.14 1.14

S SS Sgggggg... SS ...P Peeeeerr PP PP rrreeeeellili lilinninnnngg ggg

atttt m paaa m Em E mppp gE pp nggg annn paaa pp mp m S em S Seee gggaiiiS S S unnngggaaai S Suuu

M

S S S S S

Ko Km o m K o m p e lp ke lp kse l ks s KK o m Km o o m p e lp ke lp kse l ks s KK o m o m K o m p e lp ke lp kse l ks s

B B B uuu ulo B B Bu lohhh lo lo lo hhh

6.5 6.5

RI RI RI RI RI

Tmn. Tmn.Naning Naning Naning Tmn. Naning Tmn. Naning Tmn. Tmn. Naning

J JA JA PA E R PP EU E RN U RN UN J A R J A JP E A PP EU E RN U RN UN J JA A P E PR EU RN U J A P E RN UN

SSS SSS SSS

R R R

hhhA A A

KELUASAN : 1,796.88 HEKTAR

KKK KKK KKK

J C J JC C J C J C J C J C J JC C

Kg. Kg. Kg.Taboh Taboh Taboh Taboh Kg. Kg. Kg. Taboh Taboh

BP BB PP

PP I IP I PP I IP I

Kg. Kemus Kg. Kg.Kemus Kemus Kemus Kg. Kg. Kemus Kg. Kemus SSS SSS SSS

S S S S S

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum keluasan 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-24


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.10 : TABOH NANING JAYA KOLUM I

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna tanah  Blok Perancangan Kecil  BPK 1.10b

Utama PERUMAHAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Industri Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak tersenarai  B. Industri kawasan  kediaman  yang  dapat  dalam kolum III dan IV • Bengkel membaiki kenderaan bermotor  memenuhi  garispanduan  pembangunan  • Sebarang aktiviti yang mewujudkan  dan berjentera perniagaan  percanggahan guna tanah dan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  menimbulkan kacau ganggu. C.  Perniagaan Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Runcit Bangunan Seragam, 1984 • Kedai  borong runcit • Setiap  pembangunan  perumahan  yang  • Kedai menjual dan membaiki mengandungi  40  unit  rumah  perlu  • Kedai sewaan  menyediakan 1 unit kedai. • Perniagaan perkhidmatan • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  • Kegunaan bercampur ditetapkan  • Gerai dalam  kebenaran  • Pasar Borong merancang. • Restoran • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  • Medan selera keperluan penduduk. • Kedai kopi • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  • Kedai kek dan roti untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  • Kafe terbuka dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Stesen Minyak • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  D. Institusi kereta  dan  mengikut  piawaian  • Tadika perancangan; • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Keperluan  penambahan  kemudahan  • Sekolah Rendah  tertakluk kepada MPAG; • Sekolah Menengah • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • Klinik Kesihatan kawalan pencemaran. • Klinik Desa  • Masjid /Surau  • Balai Polis / Pondok Polis • Rumah Ibadat • Dewan Orang Ramai  • Balai Raya  • Perpustakaan  • Tandas Awam  • Medan Info Desa 

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres Densiti: Kepadatan (8‐12 unit/ekar)

Catatan

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x  40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada dalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah adalah  digalakkan. • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro  perlu dilengkapi dengan kemudahan  pejalan kaki yang selamat serta  mempunyai integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan  • Lot permainan  • Padang Permainan PERNIAGAAN

Tanah Lapang dan  Rekreasi

C1‐ Kedai

• Runcit • Perniagaan  • Kedai borong runcit perkhidmatan  • Kedai menjual dan  • Kegunaan  membaiki bercampur • Kedai sewaan • Perkhidmatan khusus

C6 ‐ Gerai

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C7 ‐ Pasar

• Pasar Borong

• Pasar basah

C8 – Pusat Makanan 

• Restoran • Medan selera • Kedai Kopi

• Kedai kek dan  roti • Kafeteria dan  kantin • Kafe terbuka • Lain‐lain

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan  • Lot permainan  • Padang Permainan

• Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan faktor keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Pembangunan perniagaan baru  • Semua aktiviti yang tidak  berbentuk bangunan sesebuah adalah  disenaraikan dalam kolum III dan IV digalakkan. • Aktiviti yang mencemarkan atau  • ‘Infill development’ bagi kawasan  mempunyai risiko pencemaran  perniagaan perlu diberi keutamaan • Sebarang aktiviti yang mewujudkan  • Aktiviti perniagaan / perdagangan  percanggahan guna tanah dan  hendaklah selaras dengan fungsi  menimbulkan kacau ganggu. kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro  perlu dilengkapi dengan kemudahan  pejalan kaki yang selamat serta  mempunyai integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  penyediaan kemudahan yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-25


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.11 : BUKIT PAYUNG PETUNJUK

RAJAH 1.14 : PETA CADANGAN BPK 1.11 U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas H Pertanian

`

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Laluan Paip Gas

Jalan Sungai Petempatan Orang Asli Landasan Keretapi

LAIN-LAIN Sempadan BPK

S - Surau

Sempadan BPKK

KELUASAN : 295.82 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-26


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.11 : BUKIT PAYUNG KOLUM I Blok Perancangan Kecil 1.11

KOLUM II

KOLUM III

Jenis Guna tanah  Utama PERTANIAN

Perniagaan

H1 ‐ Pertanian Komoditi  utama

• Getah • Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

H3‐ Penternakan

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Koko Lain‐lain

• Ternakan binatang  (secara  terkawal) kecuali babi.

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perumahan

KOLUM IV

Aktiviti A. • •

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar

C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Kepadatan Maksimum 8‐12 unit / ekar. • Semua aktiviti yang tidak tersenarai  • Hanya melibatkan rumah kampung. dalam kolum III dan IV • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Sebarang aktiviti yang mewujudkan  Perancangan dan Undang‐Undang Kecil  percanggahan guna tanah dan  Bangunan Seragam, 1984 menimbulkan kacau ganggu. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran . • Mengikut keperluan setempat dan  perlu mengikut garis panduan /  piawaian perancangan. 

Catatan

• Aktiviti penternakan burung walit  dibenarkan di kawasan pertanian  sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  • Kegunaan racun (pesticides/  herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah  dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada  sebuah kolam di mana bahan‐ bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-27


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.12 : KUARI TABOH NANING PETUNJUK

RAJAH 1.15 : PETA CADANGAN BPK 1.12 U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas B Perindustrian Kelas D1(3) Kemudahan Keagamaan Kelas D1(4) Kemudahan Perkuburan Kelas H Pertanian RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai

LAIN-LAIN

S S S S S S

Sempadan BPK Sempadan BPKK

JC - Perkuburan Cina S - Surau

JC JC JC JC JC JC

1.12 1.12 Tapak Tapak Pelupusan Pelupusan Sisa Sisa Pepej Pepejal al

1.10 1.10

2.2 2.2

1.11 1.11 KELUASAN : 227.33 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-28


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.12 : KUARI TABOH NANING KOLUM I Blok Perancangan Kecil BPK 1.12

KOLUM II

KOLUM III

Jenis Guna tanah  Utama

Sokongan

PERINDUSTRIAN

PERTANIAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Perumahan Perniagan

B3 – Industri Berat

• Kuari

H1 ‐ Pertanian Komoditi  utama

• Getah • Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

H3‐ Penternakan

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Institusi

PERKUBURAN

Institusi

D1 (4) – Perkuburan Cina

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Koko Lain‐lain

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti

Syarat

Catatan

• Aktiviti perindustrian  • Penyediaan zon penampan kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  hendaklah selaras dengan  industri  tertakluk  kepada  garis  tersenarai dalam kolum III  kawasan sekitarnya yang  panduan Jabatan Alam Sekitar. dan IV tertakluk kepada  • Sebarang aktiviti yang  pertimbangan / kelulusan  mewujudkan  percanggahan guna tanah  MPAG. dan menimbulkan kacau  • Perlu kepada kawalan dan  ganggu. pemantauan terhadap  aktiviti  perindustrian.  • Kepadatan  Maksimum  8‐12  unit/  • Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan  ekar. tersenarai dalam kolum III  burung walit dibenarkan  • Hanya melibatkan rumah kampung. dan IV. di kawasan pertanian  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  sekiranya dapat  mewujudkan  C. Perniagaan memenuhi keperluan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  percanggahan guna tanah  • Runcit garis panduan.  Kecil Bangunan Seragam, 1984 dan menimbulkan kacau  • Lain –lain yang menyokong  • Perlu  menjalankan  langkah  – • Kegunaan racun  aktiviti pertanian  (pesticides/ herbicides)  langkah kawalan pencemaran . ganggu. mesti mematuhi Garis  • Mengikut keperluan setempat dan  E. Institusi Panduan Jabatan  perlu mengikut garis panduan /  • Tadika Pertanian dan Akta Kualiti  piawaian perancangan.  • Surau Alam Sekitar. • Balai Raya • Aktiviti penternakan  hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan  kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa  buangan mestilah  mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan  Alam Sekitar. A. • •

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar

D. Institusi • Perkuburan • Krematorium • Lain‐Lain

• Mengikut keperluan setempat dan  perlu mengikut garis panduan /  piawaian perancangan

• Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  dan IV. • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna tanah  dan menimbulkan kacau  ganggu.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-29


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.13 : KAWASAN PERINDUSTRIAN BIOTECH PETUNJUK

RAJAH 1.16: PETA CADANGAN BPK 1.13

Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Laluan Paip Gas

Sungai Landasan Keretapi

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 120.86 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-30


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.13 : KAWASAN PERINDUSTRIAN BIOTECH KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil

Jenis Guna tanah 

BPK 1.13

Utama PERINDUSTRIAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi

B1 – Industri Ringan

Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk lampiran)

B2 – Industri Sederhana

Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk lampiran)

B3 – Industri Berat

Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk lampiran)

Pengangkutan

B4 – Industri Khas

Industri Berteknologi Tinggi

KOLUM IV Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti C. Perniagaan • Runcit • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran • Lain‐lain aktiviti yang  menyokong perindustrian. D. Institusi • Pusat Penyelidikan F. Pengangkutan • Pengangkutan Darat / Inland  Port

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4 – Rumah Teres

Tanah Lapang dan  Densiti: Rekreasi Kepadatan (8‐12 unit/ekar)

KOLUM V

C.  Perniagaan • Runcit • Kedai  borong runcit • Kedai menjual dan membaiki • Kedai sewaan  • Perniagaan perkhidmatan • Kegunaan bercampur • Gerai • Restoran • Medan selera • Kedai kopi • Kedai kek dan roti • Kafe terbuka • Stesen Minyak D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah  • Sekolah Menengah • Masjid  • Surau  • Dewan Orang Ramai  • Balai Raya  E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan  • Lot permainan  • Padang Permainan

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan kediaman  kawasan  perindustrian  yang  dapat  (asrama pekerja) dan pusat  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  dan IV perkhidmatan setempat (gerai,  pembangunan perniagaan  • Aktiviti yang mencemarkan  pusat servis dan yang berkaitan  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  atau mempunyai risiko  kawasan perindustrian) pada  Perancangan  dan  Undang‐Undang  pencemaran  lot cadangan perindustrian  • Sebarang aktiviti yang  adalah dibenarkan bagi tujuan  Kecil Bangunan Seragam, 1984. mewujudkan percanggahan  menyokong pembangunan  • Penyediaan  zon  penampan  kawasan  guna tanah dan menimbulkan  perindustrian industri  tertakluk  kepada  garis  kacau ganggu. • Aktiviti perindustrian hendaklah  panduan Jabatan Alam Sekitar. selaras dengan kawasan  sekitarnya yang tertakluk  kepada pertimbangan /  kelulusan MPAG. • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  kawasan  kediaman  yang  dapat  dan IV memenuhi  garispanduan  • Aktiviti yang mencemarkan  pembangunan perniagaan  atau mempunyai risiko  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  pencemaran  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Sebarang aktiviti yang  Kecil Bangunan Seragam, 1984 mewujudkan percanggahan  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ guna tanah dan menimbulkan  syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. kacau ganggu. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan  kemudahan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan hendaklah  selaras dengan fungsi kawasan  dan tertakluk kepada  pertimbangan / kelulusan  MPAG • Setiap pembangunan  perumahan yang mengandungi  100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk  diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan  di kawasan kediaman sedia ada  dalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’)  yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan.  • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-31


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 1.14 : VENDOR CITY PETUNJUK

RAJAH 1.17 : PETA CADANGAN BPK 1.14 U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Lebuhraya

Bekalan Air

Landasan Keretapi Cadangan Jalan

STP - Sistem Pembetungan TA - Tangki Air

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 505.97 HEKTAR

SR - Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama S - Surau

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-32


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 1.14 : VENDOR CITY KOLUM I

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna tanah  Blok Perancangan Kecil BPK 1.14

Utama PERINDUSTRIAN  

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

Aktiviti

Perumahan

B1 – Industri Ringan 

• Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk lampiran)

Perniagaan

B2 – Industri Sederhana

• Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk lampiran)

Tanah Lapang dan  Rekreasi

A. Perumahan • Rumah Teres • Rumah Bertingkat C. Perniagaan • Runcit • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran • Lain‐lain aktiviti yang  menyokong perindustrian. E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Awam

PERUMAHAN

Industri Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM V

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres  A5‐ Rumah Bertingkat

B. Industri • Bengkel membaiki kenderaan  bermotor dan berjentera C.  Perniagaan • Runcit • Kedai  borong runcit • Kedai menjual dan membaiki • Kedai sewaan  • Perniagaan perkhidmatan • Kegunaan bercampur • Gerai • Restoran • Medan selera • Kedai kopi • Kedai kek dan roti • Kafe terbuka • Stesen Minyak

Densiti Kepadatan (40 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah  • Sekolah Menengah • Masjid / Surau  • Dewan Orang Ramai  • Balai Raya 

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan kediaman (asrama pekerja)  tersenarai dalam kolum III  dan pusat perkhidmatan setempat (gerai,  perindustrian  yang  dapat  memenuhi  dan IV pusat servis dan yang berkaitan kawasan  garispanduan pembangunan perniagaan . perindustrian) pada lot cadangan  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  perindustrian adalah dibenarkan bagi tujuan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  percanggahan guna tanah  menyokong pembangunan perindustrian Bangunan Seragam, 1984. dan menimbulkan kacau  • Aktiviti perindustrian hendaklah selaras  • Penyediaan  zon  penampan  kawasan  ganggu. dengan kawasan sekitarnya yang tertakluk  industri  tertakluk  kepada  garis  panduan  kepada pertimbangan / kelulusan MPAG. Jabatan Alam Sekitar. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan komited dan cadangan perlu  tersenarai dalam kolum III  kediaman  yang  dapat  memenuhi  mengikut garis panduan penyediaan  dan IV garispanduan pembangunan perniagaan  kemudahan yang telah ditetapkan • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  • Aktiviti perniagaan hendaklah selaras  mewujudkan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  dengan fungsi kawasan dan tertakluk  percanggahan guna tanah  Bangunan Seragam, 1984 kepada pertimbangan / kelulusan MPAG dan menimbulkan kacau  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  ganggu. ditetapkan dalam kebenaran merancang. kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  meter daripada jalan utama (>60’) yang  keperluan penduduk. dapat memenuhi kehendak setempat dan  • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  garis panduan /piawaian yang telah  untuk kegunaan penduduk; ditetapkan. • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dan keperluan bagi pejalan kaki;  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian. • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak kereta  dan mengikut piawaian perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan  • Lot permainan  • Padang Permainan PERNIAGAAN 

Tanah Lapang dan  Rekreasi

C1‐ Kedai

• • • • •

Runcit Kedai borong runcit Kedai menjual dan membaiki Kedai sewaan Perkhidmatan khusus

C6 ‐ Gerai

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C8 – Pusat Makanan 

• Restoran • Medan selera • Kedai Kopi

• • • •

C9 – Stesen Minyak

• Stesen

• Stesen dengan servis

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

• Bilik pameran  • Perniagaan  perkhidmatan  • Kegunaan bercampur

Kedai kek dan roti Kafeteria dan kantin Kafe terbuka Lain‐lain

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan  • Padang Permainan • Padang Awam

• Mengikut keperluan  dan  syarat‐syarat  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan perniagaan baru berbentuk  disenaraikan dalam kolum  bangunan sesebuah adalah digalakkan. ditetapkan dalam kebenaran merancang. • ‘Infill development’ bagi kawasan  • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  III dan IV perniagaan perlu diberi keutamaan keperluan penduduk. • Aktiviti yang  • Aktiviti perniagaan / perdagangan  • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  mencemarkan atau  hendaklah selaras dengan fungsi kawasan  untuk kegunaan penduduk; mempunyai risiko  dan tertakluk kepada pertimbangan/  • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  pencemaran  kelulusan MPAG dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Sebarang aktiviti yang  • Mengambilkira faktor kesesakan lalulintas,  • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  mewujudkan  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki  percanggahan guna tanah  mengikut piawaian perancangan; yang selamat serta mempunyai integrasi  dan menimbulkan kacau  • Keperluan  penambahan  kemudahan  antara satu bangunan ke bangunan yang  ganggu. tertakluk kepada MPAG; lain serta kemudahan pengangkutan awam. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • Pembangunan komited dan cadangan perlu  kawalan pencemaran. mengikut garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

1-33


BP 2 : PULAU SEBANG - TEBONG DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

DAERAH SEREMBAN

BP 6

BP 2

BP 1

BRISU

ALOR GAJAH

PULAU SEBANG-TEBONG

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 5

BP 4

MASJID TANAH-LENDU

MELAKAPINDAH-REMBIA

BP 3 MACHAP-DURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP2,2020

2-2

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 2 (BP2)

2-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020, BP2

2-4 hingga 2-19

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.1 : Bandar Pulau Sebang

2-4 – 2-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.2 : Pulau Sebang Utara

2-6 – 2-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.3 : Pulau Sebang Selatan

2-8 – 2-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.4 : Padang Sebang

2-10 – 2-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.5 : Gadek

2-12 – 2-15

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.6 : Hutan Percha

2-16 – 2-17

Kelas Kegunaan Tanah BPK 2.7 : Tebong Stesen

2-18 – 2-19

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-1


BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

GUNA TANAH UTAMA BP 2, 2020

Blok Perancangan 2 (BP2) yang mempunyai keluasan 10,727.58 hektar terletak di Timur Laut Daerah Alor Gajah. Ia meliputi mukim Mukim Pulau Sebang, Mukim Kemuning, Mukim Tebong, Mukim Tanjung Rimau, Mukim Padang Sebang dan Mukim Gadek dan terdiri daripada 11 kawasan JKKK. Nukleus Pertumbuhan yang menjadi titik tumpu pembangunan adalah Pulau Sebang, Hutan Percha dan Tebong. BP2 telah dibahagikan kepada 7 Blok Perancangan Kecil (BPK) yang dipecahkan kepada guna tanah utama sesuatu kawasan.

Pembangunan di BP2 menumpukan kepada galakan perumahan yang berdensiti rendah dan sederhana rendah. Kebanyakan kawasan masih dikekalkan sebagai kawasan pertanian. Hampir keseluruhan adalah di bawah kawasan tadahan air. Tiada sebarang projek mega yang dirancang di kawasan ini kerana majoriti adalah kawasan tadahan air.

Rajah 2.2 : Sempadan Blok Perancangan Kecil, BP 2 : Pulau Sebang - Tebong

DAERAH

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

GUNA TANAH

BP 6

U

BP 2

BP 1 ALOR GAJAH

PULAU SEBANGTEBONG

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 5 MASJID TANAHLENDU

BP 4

0

BP 3

MELAKAPINDAHREMBIA

MACHAP-DURIAN TUNGGAL

1

2

Ke Gemencheh

kilometers

Ke Tampin

DAERAH

HEKTAR

PERATUS

GUNA TANAH TEPU BINA

SEREMBAN

BRISU

Jadual 2.2 : Guna Tanah Utama BP2,2020

Perumahan Terancang

922.49

8.60

Perumahan Kampung

492.30

4.59

Perindustrian

72.91

0.68

Perniagaan

17.41

0.16

138.63

1.29

33.14

0.31

1,676.88

15.63

8,078.51

75.31

Tanah Belum Diusahakan / Tidak Diusahakan

-

-

Tanah Kosong

-

-

Penternakan

12.37

0.12

Akuakultur

49.16

0.46

8,140.04

75.88

37.17

0.35

5.35

0.05

42.52

0.40

Rizab Pengangkutan & Perhubungan

709.57

6.61

Rizab Infrastruktur dan Utiliti

158.84

1.48

Jumlah Kecil

868.14

8.09

10,727.58

100.00

MELAKA TENGAH

Rajah 2.1 : Pelan Lokasi BP 2 : Pulau Sebang - Tebong

Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Bkt. Bkt. Bkt. PP utus utus P utus Bkt. Bkt. Bkt. PP utus utus P utus Bkt. Bkt. Bkt. PP utus utus P utus

Kg. Kg. Kg. SS olok olok S olok Bukit Bukit Bukit Putus PP utus utus Kg. Kg. Kg. SS olok olok S olok Bukit Bukit Bukit Putus P utus P utus Kg. Kg. Kg. SS olok olok S olok Bukit Bukit Bukit Putus PP utus utus

Institusi dan Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang dan Rekreasi

Ke Batang Melaka

Jumlah Kecil

2.1 2.1

S Sim impang Sim pang pang K.K. SK.Sungga ungga S ungga S Sim impang Sim pang pang K.K. SK.Sungga ungga S ungga S Sim impang Sim pang pang K.K. SK.Sungga ungga S ungga

Kg. Kg. Kg. K.K. Ina K. Ina Ina Kg. Kg. Kg. K.K. Ina K. Ina Ina Kg. Kg. Kg. K.K. Ina K. Ina Ina

2.2 2.2

PERTANIAN, PENTERNAKAN & AKUAKULTUR

Kuala Kuala Kuala S ungga SS ungga ungga Kuala Kuala Kuala S ungga S ungga S ungga Kuala Kuala Kuala S ungga SS ungga ungga

Kg. Kg. Kg. Ker Ker Ker uuu Kg. Kg. Kg. Ker Ker Ker uuu Kg. Kg. Kg. Ker Ker Ker uuu

2.7 2.7

IKS IKS IKS PP ulau ulau Pulau SS ebang ebang S ebang IKS IKS IKS PP ulau ulau Pulau SS ebang ebang S ebang IKS IKS IKS PP ulau ulau Pulau SS ebang ebang S ebang Kg. Kg. Kg. OrOrang ang Or ang Asli Asli Asli Kg. Kg. Kg. OrOrang ang Or ang Asli Asli Asli Kg. Kg. Kg. OrOrang ang Or ang Asli Asli Asli Hutan Hutan Hutan Per Per Pcha er cha cha Hutan Hutan Hutan Per Per Pcha er cha cha Hutan Hutan Hutan Per Per Pcha er cha cha

Pertanian

Kg. Kg. Kg. Tebong Tebong Tebong Kg. Kg. Kg. Tebong Tebong Tebong Kg. Kg. Kg. Tebong Tebong Tebong

Kg. P ulau S ebang Kg. P ulau ebang Kg. P ulau SS ebang Kg. Kg. P ulau P ulau S ebang S ebang Kg. P ulau S ebang Kg. ulau S ebang Kg. PP ulau S ebang Kg. P ulau S ebang

Ke Simpang Ampat

Kg. Kg. Kg. Kem Kem Kemuning uning uning Kg. Kg. Kg. Kem Kem Kemuning uning uning Kg. Kg. Kg. Kem Kem Kemuning uning uning

2.6 2.6

Kg. Kg. Kubang Kubang Gajah Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kg. Kubang Kubang Gajah Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kg. Kubang Kubang Gajah Gajah Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Bkt. Bkt. Bkt. S ebang SS ebang ebang Bkt. Bkt. Bkt. S ebang SS ebang ebang Bkt. Bkt. Bkt. S ebang SS ebang ebang

2.3 2.3

Kg. Kg. Hutan Hutan PP er er cha cha Kg. Hutan P er cha Kg. Kg. Hutan Hutan PP er er cha cha Kg. Hutan P er cha Kg. Hutan er cha Kg. Kg. Hutan Hutan P er PP er cha cha Kg. Kg. Kg. Tanjung Tanjung Tanjung Rim Rim Rimau auau Dalam Dalam Dalam Kg. Kg. Kg. Tanjung Tanjung Tanjung Rim Rim Rimau auau Dalam Dalam Dalam Kg. Kg. Kg. Tanjung Tanjung Tanjung Rim Rim Rimau auau Dalam Dalam Dalam

Kg. Kg. Kg. Tanjung Tanjung Tanjung Rimau Rimau Rim au Kg. Tanjung Rimau Kg. Kg. Tanjung Tanjung Rimau Rim au Kg. Kg. Kg. Tanjung Tanjung Tanjung Rimau Rimau Rim au

Kg. Kg. Kg. PP adang adang P adang SS ebang ebang S ebang Kg. Kg. Kg. PP adang adang P adang SS ebang ebang S ebang Kg. Kg. Kg. PP adang adang P adang SS ebang ebang S ebang Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Kg. Kg. Kg. OrOr ang Or ang ang Asli Asli Asli Kubang Kubang Kubang Badak Badak Badak Kubang Kubang Kubang Badak Badak Badak Kubang Kubang Kubang Badak Badak Badak

Kg. OrOr ang Asli Kg. Kg. Or ang ang Asli Asli Kg. OrOr ang Asli Kg. Kg. Or ang ang Asli Asli Kg. Kg. OrOr ang ang Asli Asli Kg. Or ang Asli Tebong Tebong Tebong SS tesen tesen Stesen Tebong Tebong Tebong SS tesen tesen Stesen Tebong Tebong Tebong SS tesen tesen Stesen

Kg. Kg. Kg. Punggor PP unggor unggor Kg. Kg. Kg. Punggor P unggor P unggor Kg. Kg. Kg. Punggor PP unggor unggor

2.4 2.4

Jumlah Kecil

Ke Simpang Gading Ke Machap

RIZAB HUTAN DAN BADAN AIR

Kg. Kg. Kg. Gadek Gadek Gadek Kg. Kg. Kg. Gadek Gadek Gadek Kg. Kg. Kg. Gadek Gadek Gadek

Kg. Kg. Kg. Am Am Ampang pang pang Kg. Kg. Kg. Am Am Ampang pang pang Kg. Kg. Kg. Am Am Ampang pang pang Kg. Kg. Kg. Ganun Ganun Ganun Kg. Kg. Kg. Ganun Ganun Ganun Kg. Kg. Kg. Ganun Ganun Ganun

Rizab Hutan

Kg. Kg. Kg. Binjai Binjai Binjai Kg. Kg. Kg. Binjai Binjai Binjai Kg. Kg. Kg. Binjai Binjai Binjai

2.5 2.5

Kg. Kg. Kg. Buloh Buloh Buloh China China China Kg. Kg. Kg. Buloh Buloh Buloh China China China Kg. Kg. Kg. Buloh Buloh Buloh China China China

Kg. Kg. Dalong Dalong Kg. Dalong Kg. Kg. Dalong Dalong Kg. Dalong Kg. Dalong Kg. Kg. Dalong Dalong Kg. Kg. P adang P adang Kubu Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Kg. P adang P adang Kubu Kubu Kg. Padang Kubu Kg. P adang Kubu Kg. Kg. Padang P adang Kubu Kubu

Kg. Kg. Gadek Gadek Dalam Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Kg. Gadek Gadek Dalam Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Kg. Gadek Gadek Dalam Dalam Kg. Gadek Dalam

BLOK PERANCANGAN KECIL (BPK)

Ke Bandar Alor Gajah

Badan Air

Jadual 2.1 : Pembahagian BPK bagi BP2 DUN TERLIBAT

HEKTAR

PERATUS

2.1

PEKAN PULAU SEBANG

GADEK

276.78

2.58

2.2

KG PULAU SEBANG UTARA

GADEK

1,587.24

14.80

2.3

KG PULAU SEBANG SELATAN

GADEK

539.57

5.03

2.4

KG PADANG SEBANG

GADEK

858.72

8.00

2.5

GADEK

GADEK

1,466.88

13.67

2.6

FELDA HUTAN PERCHA

MACHAP

2,597.87

24.22

2.7

KG TEBONG STESEN

MACHAP

3,400.52

31.70

10,727.58

100.00

JUMLAH

Jumlah Kecil RIZAB PENGANGKUTAN & INFRASTRUKTUR

JUMLAH KESELURUHAN

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah, 2020

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-2


PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG

GUNA TANAH TEPUBINA

Rajah 2.3 : Peta Cadangan, BP 2 : Pulau Sebang - Tebong

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

U

DAERAH

Kemudahan Keselamatan

KAWASAN PERUMAHAN

PP – Pondok Polis BP - Balai Polis IPP - Ibu Pejabat Polis Daerah PJ - Penjara PTI – Pusat Tahanan Imigresen PSD – Pusat Serenti Dadah PL – Pusat Latihan Tentera / Polis / Bomba KT – Kem Tentera

Perumahan / Perkampungan KAWASAN PERINDUSTRIAN Perindustrian

SEREMBAN

BP 6

ALOR GAJAH

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 5

BP 4

MASJID TANAH-LENDU

KAWASAN PERNIAGAAN/ PERDAGANGAN

BP 3

MELAKAPINDAHREMBIA

MACHAP-DURIAN TUNGGAL

DAERAH

Kegunaan Kerajaan

Perniagaan

BP 2 PULAU SEBANGTEBONG

BP 1

BRISU

MELAKA TENGAH

IS – Istana MZ - Muzium PK – Pejabat Kerajaan BB – Badan Berkanun RAY – Rumah Anak Yatim RWE – Rumah Warga Emas RI - Rumah OKU

KAWASAN INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT Kemudahan Pendidikan TDK – Tadika SR - Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah SA - Sekolah Agama PP – Pusat Penyelidikan IL – Institut Latihan

Lain-lain Kemudahan Masyarakat

Kemudahan Kesihatan KD – Klinik Desa KK - Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti H - Hospital

S SS S SS SS S

PK PK PK PK PK PK PK PK PK

S SS S SS SS S

M1 49

TANAH LAPANG DAN REKREASI

2.1 2.1

Tanah Lapang/Kawasan Hijau

DAERAH TAMPIN

SS S SS S SS S

Kemudahan Tempat Ibadat KK g .K g .g .K K . .K .I In a In a na KK g .g K .g .K K . .K .I In a In a na KK g .K g .g .K K . .K .I In a In a na

– Surau - Masjid - Tokong - Kuil - Gereja

SM SM SM

Bukit Bukit BukitPantat Pantat PantatUlat Ulat Ulat

Pulau Pulau PulauSebang Sebang Sebang Sebang Pulau Pulau Pulau Sebang KD KD KD KD KD KD KD KD KD

2.2 2.2 2.2

M M M M M MM M M

Kem Kem KemBina Bina Bina BinaNegara Negara Negara Negara Kem Kem Kem Bina Bina Negara Negara Alor AlorGajah Gajah Gajah Alor Gajah Alor Alor Gajah

S SS S SS SS S

SS S SS S SS S

PI – Perkuburan Islam JC - Jirat Cina PB - Buddha PK - Kristian H/S – Hindu / Sikh CMT – Krematoria

SR SS RR SR SR SR K KK S R SR SR K KK K KK

Bu B kB u tiku tik S ti a iS o la iS n o la i g n o l g n g Bu B ku B tiku tik S ti a iS o la iS n o la i g n o l g n g Bu B kB u tiku tik S ti a iS o la iS n o la i g n o l g n g

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

KK K KK K KK K

RK RK RK RK RK RK RK RK RK Bu kk Se bb a n g Bu Bu kk kii ttit itii ttSe Se Se ba ba an an ng ng gg g Bu k b Bu Bu Se Se b a n Kg Kg Kg . . .Pu Pu Pu Bu Pu Bu la la k lu u ka aku u i tit uiSe Se Se Se bb b a ba a n an n g ng g gg Bu tSe Se b a n Kg Kg Kg Pu Pu la la u Se b a b n a g n g Kg Kg Kg .. .. ..Pu Pu Pu la la ll u au u Se Se Se b ba b an a ng n gg

S SS S SS SS S

Bukit Bukit BukitBangkong Bangkong Bangkong Bangkong Bukit Bukit Bukit Bangkong

M M M PI PI PI PI PI

KD KD KD KD Kg. Kg. Kg. Tebong T ebong Kg. Kg. Kg.KD Tebong TTebong Tebong ebong

Kg Kg Kg . . .Ke Ke Ke Ke m mm m uu un n un nin in nii n n in gg gg g Kg Kg Kg Ke Ke m m u u n in g Kg Kg Kg .. .. ..Ke Ke Ke m mm u un u nin n in in g gg S SS S SS SS S

0 M1

DOR DOR DOR DOR DOR DOR

KK g .g K .g .K u Kb ua K b u n a bg n a g nG g GG aa j h a j h a j h KK g .g K .g .K u Kb Ka u b u n a bg n a g nG g GG aa j h a j h a j h KK g .g K .g .K u Kb ua K b u n a bg n a g nG g GG aa j h a j h a j h

S SS S SS SS S

KK g .K g .g .O O O r ra n a r g n ag n A g sA ilsA ils il KK g .g K .g .O O O r ra n a r g n ag n A g sA ilsA ils il KK g .K g .g .O O O r ra n a r g n ag n A g sA ilsA ils il

Ke Simpang Ampat

2.6 2.6 2.6

BB k kB t tk. t. .S e Sb S ea e b n b a g a nn g g BB k kB t tk. t. .S e Sb S ea e b n b a g a nn g g BB k ktB tk. t. .S e Sb ea b n a g nn g g S e b a

M MM M M M MM M

BB u kB u tkiu tki tiR u Rp u Ra p u ia p ia i Bu B ku B tkiu tik tiR u Rp u Ra p u ia p ia i BB u ku Rp u p B tkiu tki tiR u Ra u ia p ia i

S SS S SS SS S

Sg. Sg. Sg. Ke Ke mu mu nin nin g Sg. Sg. Sg. Ke Ke Ke mu mu mu nin nin nin g g Sg. Sg.Ke Sg. Ke Kemu Ke mu munin mu ning nin nin g gg gg

KK g .g K .g .T T a n T au jn a n u j g n u j g nR g m iR m iR a m i ua u a u KK g .g K .g .T T a n T au jn a n u j g n u j g nR g m iR m iR a m i ua u a u KK g .g K .g .T T a n T au jn a n u j g n u j g nR g m iR m iR a m i ua u a u

Sg. Sg. Sg. Tam Tam pin pin Sg. Sg. Sg. Tam Tam Tam pin pin pin Sg. Sg. Sg.Tam Tam Tam Tampin pin pin pin

16

M1 35

CS

KK g .g K .g .P P a a d Pd a a n dg an g n g SS e e b Sb a e a n bn a g g ng KK g .g K .g .P P a a d Pd a a n dg an g n g SS e e b Sb a e a n bn a g g ng KK g .g K .g .P P a a d Pd a a n dg an g n g SS e e b Sb a e a n bn a g g ng

S SS S SS SS S

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

Tebong Tebong Tebong Tebong Tebong Tebong

PP PP PP PP PP PP

Bukit Percha Bukit Percha BukitPercha Percha Bukit Bukit Percha

S SS S SS SS S

BP 1

M M M M M M

nn n da n da dan n nn nda da n nn n da Pa Pa n Pa da da da er erPa Pa n nn n Pa er er er Pa Pa Pa Ayer ......Ay er er er Ay Ay Ay Sg Sg ...Ay Sg Ay Ay Ay Sg Sg Sg Sg Sg Sg

PERTANIAN, PENTERNAKAN DAN AKUAKULTUR

SR SR SR SR SR SR

SR SR Hutan SR Kg. Kg. Kg. HutanPercha Percha Percha Hutan Percha Kg. Kg. Kg. Hutan Hutan Percha

K gK .g an jn Rm iR m Da lD m K .g .T T T a u an u j g n u j g n g iR m ia u aa u u Da a l a m l m K gK .g an jn Rm iR m Da lD m K .g .T T T a u an u j g n u j g n g iR m ia u aa u u Da a l a m l m K gK .g an a u jn u j g n Rm iR m iR m aa u u Da Da lD m a l a m K .g .T T T an u j g n g ia u l m

PERTANIAN, PENTERNAKAN / AKUAKULTUR

H/S H/S H/S H/S H/S H/S

DOR DOR DOR SA SA SA BP BP BP M M M PD PD PD Hutan Hutan Hutan Percha Percha Percha KK KK KK KK KK KK

SR SR SR

ng ng ng ng ng ng ntu ntu ntung ng ng ee e entu ntu ntu ntu e ee em em em ntu ntu JJ Jem J e e em em em J J em em Sg Sg Sg J ......J ...J Sg Sg Sg Sg Sg Sg

S SS S SS SS S

Kawasan Pertanian

Kuala Kuala KualaSungga Sungga Sungga

SR SR SR

T TT Tuuu TT g g...g g...T...TT S g gg g SS Sg S S SS S

S SS S SS SS S

S SS S SS SS S

JC JC JC

2.7 2.7 2.7 Kg. Kg. Kg.Orang Orang OrangAsli Asli Asli Orang Asli Kg. Kg. Kg. Orang Asli g g gg g ng n g gg nn n Hutan Hutan HutanPercha Percha Percha ja ja n nn n jaja jaja n n nn n u njajaja nu un un uu

SS S SS S S SS

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

T TT TT T

S SS S SS SS S

SR SR SR SR SR SR

ru ru ru ru ru ru Ke ......Ke ...Ke Ke ru Ke Ke ru Sg Sg Sg Ke Ke Keru Sg Sg Sg Sg Sg Sg

I IK IK SK SS PP ua lP u u a l u a l u SS e b S ea b e n a bg n a g n g I IK IK SK SS PP ua lP u u a l u a l u SS e b S ea b e n a bg n a g n g I IK IK SK SS PP ua lP u u a l u a l u SS e b S ea b e n a bg n a g n g

Kemudahan Perkuburan

BP BP BP BP BP

S SS S SS SS S

Ke Tampin Kg Kg Kg . . .Ke Ke Ke Ke ru ru ru Kg Kg Kg Ke Ke ru ru ru Kg Kg Kg .. .. ..Ke Ke Ke ru ru ru

M112 RI RI RI RI RI RI

RI RI RI Simpang Simpang Simpang K. K. K.Sungga Sungga Sungga JC JC JC

PP I IP I P IP IP I PP I IP I

Sg. Sg. Sg. Pondo Po Po ndoiiiiii ndo Sg. Sg. Sg. Po Po Po ndo ndo ndo Sg. Sg. Sg.Po Po Po ndo ndo ndo iii

S M T K G

Kg. Kg. Kg. Orang Orang Asli Asli Kg. Kg. Kg.Orang Orang Orang OrangAsli Asli Asli Asli Bkt. Bkt.Putus Putus Putus Bkt. Putus Bkt. Putus Kg. Kg. Kg.Solok Solok SolokBukit Bukit BukitPutus Putus Putus Bkt.

1

DS- Dewan Serbaguna Awam DOR – Dewan Orang Ramai BR – Balai Raya PA – Perpustakaan Awam PP – Pejabat Pos

Kg. Kg. Kg. Orang Orang Asli Asli Kg. Kg. Kg.Orang Orang Orang OrangAsli Asli Asli Asli Kg. Kg.Orang Orang OrangAsli Asli Asli Kg. Orang Asli Kg. Orang Asli Kubang Kubang KubangBadak Badak Badak Badak Kubang Kubang Kubang Badak TTebong ebong Stesen Stesen Stesen Tebong

DAERAH JASIN

Kg K g.K .g .P P u n u Pg n u g no g ro g ro r Kg K g.K .g .P P u n u Pg n u g no g ro g ro r Kg K g.K .g .P P u n u Pg n u g no g ro g ro r

2.4 2.4 2.4

M MM M MM M MM P IP IP I PP I IP I PP I IP I

M1 9

BB u kB u tkiu tik tiT T g i g a iT a g i a BB u ku B tkiu tik tiT T g i g a iT a g i a BB u kB u tkiu tik tiT T g i g a iT a g i a

BADAN AIR

PP MP MM U UU PP MP MM U UU PP MP MM U UU

SS S SS S SS S TT AT AA TT AT AA TT AT AA

Ke Simpang Gading

SS S SS S SS S

KK g .K g .g .G G a Gd a e d a ke d ke k KK g .g K .g .G G a Gd a e d a ke d ke k KK g .K g .g .G G a Gd a e d a ke d ke k

Sun SS SS unga un un S un un SS S ga ga un un un ga ga ga ga ga ga Ba Ba BB ata aa a B B iiiiiiiiiB ta ta ta B B ng nn nn ta ta a a a gM gg gg n ta ta ta Mel M M n n n M M g g g el elel M M M ak ak ak el el ak ak ak el a aa el el aa ak ak ak a a a a

M1 31

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

Ke Machap

LL o L o j o ji ji iR a Ra w Rw aw a a t ta ta nn a n LL o L o j o ji ji iR a Ra w Rw aw a a t ta a tn n a n LL o L o j o ji ji iR a Ra w Rw aw a a t ta ta nn a n

SS RR SR SS RR SR SS RR SR

A iA iA r ir rG G G ad a d e ak d e k ek A iA iA r ir G r GG ad a d e ak d e k ek A iA iA r ir rG G G ad a d e ak d e k ek

TT T TT T TT T

BR BR BR BR BR BR BR BR BR

Gadek Gadek Gadek Gadek Gadek Gadek BP BP BP BP BP BP BP BP BP

SS RS RR SS RR SR SS RS RR MM M MM M MM M

MM M M M M MM M

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR & UTILITI

Kg K .K g .g .B n i a B jn B i ia jn ia j i KK g .K g .g .B n i a B jn B i ia jn ia j i KK g .K g .g .B n i a B jn B i ia jn ia j i

Kg. Kg. Ganun Ganun Kg. Ganun Ganun Kg. Ganun Kg. Kg.

RIZAB INFRASTRUKTUR & UTILITI

BP 3

SM SM SM SM SM SM SM SM SM S SS S SS SS S

Kg. Kg. Buloh Buloh BulohChina China China Kg. RI RI RI RI RI RI RI RI RI

Talian Rentis Elektrik

Jalan Raya

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan Raya

Kg. Kg. Dalong Dalong Kg. Dalong Dalong Kg. Dalong Kg. Kg.

Bekalan Air

Landasan Keretapi Cadangan Laluan Komuter

- PMU - PPU - PE - SPP - SPSP - STP - ST

SS S Sg. g.AAAnnn g.g. g. S S g. S SS g. g. g. An AA akAAA ak ak nak nn A AA ak ak ak nn ak ak yerrP ye ye Aye AA ye ye ye A AA Pin ye P ye inda in in P P rrrP rrrrP in in da da PP in in in da da da h hh h da da da h h h hh

19

LAIN-LAIN

2.5 2.5 2.5 Kg. Kg. Padang PadangKubu Kubu Kg. Padang Kubu Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Kg.

61

Lain-lain Pencawang Masuk Utama Pencawang Pembahagi Utama Pencawang Elketrik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal Sistem Pemindahan Sisa Pepejal Sistem Pembetungan Sistem Telekomunikasi

Kg. Kg. Gadek Gadek GadekDalam Dalam Dalam Kg. S SS SS Sg. S S g. g.g. g.g. S g.A g. A AA AA g. An A n nn nn A nak n ak ak ak n ak akA A AA AA ak ak ak Aye yerrr ye ye A A ye ye ye ye ye Chhh CC C rrrrC C rrC C C he h e ee ee hh hh eT T TT TT e e Tia ia iaia iaia T T ia ia ia

Lebuh Raya

Blok Perancangan

M1 37

RIZAB PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

KK g .K g .g .A A mm Ap ma p n a pg n a g ng KK g .g K .g .A A mm Ap ma p n a pg n a g ng KK g .K g .g .A A mm Ap ma p n a pg n a g ng

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

Sg. Sg. Sg. Sg Sg Sg M M Mach ach ach achap .M ..M Sg. Sg. Sg. M M ach ach ap ap ap M M ap ap ach ach ach ap ap ap

Badan Air /Sungai

BP 4

hhhhhh dddddddddaaaaaahaaahh in in inin Pin PP P inin in in PP kkkkkkkkkaaaaaaaaaPPP la la la eela lala la eeela Meeeela M M .. ..M MM M M ..M Sgggggg.ggg.. S S S SS SS S

ssssss nnnnnnaaaaaasaaass Paaaaaanaaann PP PrP rrP eeeerreerrPrrPP Ayyyyyyyyyeee AA A.A A gg...g...A ..AA S S S Sgggggg SS S SS

SS Sggg S S S SS S g...A g Ayyy AA gg g...g A ...A A A A yyyyyyeeeereerr Buuu BB eerrerrB B rrB B B B u lo lo uu ulo uu lo lo lo h hh h lo lo lo h h hh h

Ke Johor Bahru/Selatan Petempatan Orang Asli

Blok Perancangan Kecil

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-3


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG PETA CADANGAN BLOK PERNCANGAN 2.1 : BANDAR PULAU SEBANG PETUNJUK

RAJAH 2.4 : PETA CADANGAN BPK 2.1

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

U

Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Lain-lain

Sungai

Tangki Air - TA

Landasan Keretapi Cadangan Jalan Cadangan Laluan Komuter

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

KELUASAN : 276.78 HEKTAR

SM – Sekolah Menengah SR - Sekolah Rendah SA – Sekolah Agama S - Surau M - Masjid K - Kuil DS - Dewan Serbaguna DOR – Dewan Orang Ramai BR - Balai Raya PI - Perkuburan Islam

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-4


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 2.1 : BANDAR PULAU SEBANG KOLUM I Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK 2.1

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Utama PERUMAHAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

Aktiviti C. Perniagaan • Perkedaian • Gerai • Pasar • Pusat Makanan  • Stesen Minyak

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat 

D. Institusi • Taska • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Institusi Pendidikan Tinggi • Institut Latihan • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Dewan Orang Ramai • Balairaya • Perpustakaan  • Medan Info Desa

Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Permainan

PERNIAGAAN

Perumahan

C1‐ Kedai

Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Jenis Guna Tanah

C2 – Kompleks Perniagaan

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran • Perniagaan  perkhidmatan  • Kegunaan  bercampur 

• Pejabat • Pusat beli‐belah • Arked beli‐belah

• Pasaraya besar • Kegunaan  bercampur • Lain‐lain

C4 – Bangunan Penginapan 

• • • •

Hotel Tempat peranginan Rumah tumpangan Rumah rehat

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans  dan hartanah 

• Perbankan • Broker saham

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C7‐ Pasar

• Pasar borong

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

C9‐ Stesen Minyak 

• Stesen minyak

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

• Asrama • Chalet • Pangsapuri servis

Syarat

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar Rumah Teres Rumah Kluster Rumah Bertingkat

D. • • • • • • • • • • • • •

Institusi Taska Tadika Pusat Jagaan Kanak‐Kanak Institusi Pendidikan Tinggi Institut Latihan Masjid/ Surau Rumah Ibadat Bukan Islam Balai Polis/Pondok Polis Rumah Kebajikan Rumah Persatuan/Pertubuhan Dewan Serbaguna Tandas Awam Pusat Rawatan Swasta

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Permainan • Taman Rekreasi/ Awam • Kafeteria dan kantin  • Taman Dan Kebun Bunga Awam • Kafe terbuka • Padang Pertunjukan • Lain‐lain  • Stadium  • Kompleks Sukan  • Rumah Kelab • Stesen minyak  dengan servis

Fungsi: Pusat Pertumbuhan Utama (Pusat Perniagaan III)

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan yang  tersenarai dalam kolum III  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  kawasan  kediaman  yang  dapat  dan IV. tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  memenuhi  garispanduan  • Aktiviti yang  pada MPAG. pembangunan perniagaan . mencemarkan atau  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mempunyai risiko  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100 meter  Perancangan  dan  Undang‐Undang  pencemaran.  daripada jalan utama (>60’) yang dapat  Kecil Bangunan Seragam, 1984. memenuhi kehendak setempat dan garis  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ panduan /piawaian yang telah ditetapkan. syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  • Pembangunan perniagaan baru berbentuk  merancang. bangunan sesebuah adalah digalakkan. • Penyediaan  landskap  perlu  • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan  disediakan  untuk  kegunaan  perlu diberi keutamaan. penduduk. • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah  • Mempertingkatkan  faktor  selaras dengan fungsi kawasan dan tertakluk  keselamatan  dan  keperluan  bagi  kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG pejalan kaki.  • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki yang  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  selamat serta mempunyai integrasi antara satu  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan. bangunan ke bangunan yang lain serta  • Keperluan  penambahan  kemudahan  kemudahan pengangkutan awam. tertakluk kepada MPAG. • Pembangunan komited dan cadangan perlu  • Perlu menjalankan langkah – langkah  mengikut garis panduan penyediaan kemudahan  kawalan pencemaran. yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

A. • • • • •

• Pasar basah

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Kepadatan maksimum perumahan  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan yang  • disenaraikan dalam kolum  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  dalam pusat bandar 40 unit/ekar. III dan IV tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  Mengikut keperluan dan syarat‐ syarat ditetapkan dalam kebenaran  • Aktiviti yang  pada MPAG. merancang. mencemarkan atau  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  Penyediaan landskap perlu  mempunyai risiko  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100 meter  disediakan untuk kegunaan  pencemaran.  daripada jalan utama (>60’) yang dapat  penduduk. memenuhi kehendak setempat dan garis  Mempertingkatkan faktor  panduan /piawaian yang telah ditetapkan. keselamatan dan keperluan bagi  • Pembangunan perniagaan baru berbentuk  pejalan kaki.  bangunan sesebuah adalah digalakkan. Mengambilkira faktor kesesakan  • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan  lalulintas, kemudahan tempat letak  perlu diberi keutamaan kereta dan mengikut piawaian  • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah  perancangan. selaras dengan fungsi kawasan dan tertakluk  Keperluan penambahan  kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG kemudahan tertakluk kepada  • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  MPAG. dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki yang  Perlu menjalankan langkah – selamat serta mempunyai integrasi antara satu  langkah kawalan pencemaran. bangunan ke bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan penyediaan kemudahan  yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak

PERINDUSTRIAN

Perniagaan

BI – Industri Ringan B5 – Industri Kotej 

• Semua aktiviti yang dinyatakan (Rujuk Lampiran)

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

• Aktiviti yang tidak mencemarkan. • Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti perindustrian hendaklah selaras dengan  tersenarai dalam kolum III  kawasan sekitarnya yang tertakluk kepada  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  pertimbangan / kelulusan MPAG. dan IV. Perancangan  dan  Undang‐undang  • Sebarang aktiviti yang  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  kecil Bangunan Seragam,1984. mewujudkan  dilaksanakan khususnya melalui aspek  • Perlu menjalankan langkah – langkah  percanggahan guna tanah  penyediaan kemudahan yang bersesuaian kawalan pencemaran. dan menimbulkan kacau  ganggu.

1-7 BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-5


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 2.2 : PULAU SEBANG UTARA PETUNJUK

RAJAH 2.5 : PETA CADANGAN BPK 2.2 U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan)

PK PK

Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan)

22

Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi

2.2b 2.2b

Kelas G Infrastuktur & Utiliti Pu Pulau lau Seban Sebangg

2.1 2.1

Kelas H Pertanian

Sg. Sg. Sg. Per Sg. Sg.Per elin elin Per Per Perelin elin elin eling ggg g

2.2a 2.2a

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

S S S S SS SS S

Jalan

2.2 2.2 S S S S S S

1.13 1.13 K K K K K K

RK RK RK RK

SS

PI PI PI

TT

LL LL LL

M

10

BP BP BP

Pencawang Masuk Utama - PMU Pencawang Elektrik - PE

LL LL LL

Sempadan BPK

SR SR SR SR SR PMU PMU PMU

Laluan Paip Gas Lain-lain

LAIN-LAIN

9

SR SR SR

LL LL LL LL LL LL

FT13

PE PE PE

RK RK RK RK RK RK

Cadangan laluan Komuter

PI PI

SS RK RK RK S S S RK RK SPE S S PE PE PE PE RK RK RK

Landasan Keretapi Cadangan Jalan

SR SR SR SR SR K K K K K K

Talian Rentis Elektrik

Sungai

ru ru Ke Keru ru Ke Ke Sg.....Ke Ke Sg Sg Sg

Sempadan BPKK

SR SR SR

Pusat Pertumbuhan

2.6 2.6

1.6 1.6 ggg nin nin nin mu mu ninggg nin munin mu mu Ke Kemu Sg Sg Sg Sg Sg...Ke

KELUASAN : 1587.24 HEKTAR

ggg un un un ng ng nt nt nt ng ntu ntu me Je me . .Je me Je mentu Sg Sg Sg Jeme Sg Sg Sg...Je

2.3 2.3

SM – Sekolah Menengah SA – Sekolah Agama S - Surau M - Masjid K - Kuil PI - Perkuburan Islam PK – Perkuburan Kristian BP - Balai Polis

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-6


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 2.2: PULAU SEBANG UTARA KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 2.2a

Utama PERTANIAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perumahan Perniagaan

KOLUM IV

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Institusi

Aktiviti • Kelapa sawit A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar • Tanaman  herba C. Perniagaan • Kopi  • Kedai Runcit • Kelapa • Lain –lain yang menyokong  • Lain‐lain aktiviti pertanian.

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

H3 – Penternakan  •Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

BPK 2.2b

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat 

C. Perniagaan • Perkedaian • Gerai • Pasar • Pusat Makanan  • Stesen Minyak

Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

D. Institusi • Taska • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Institusi Pendidikan Tinggi • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Tandas Awam • Perpustakaan  • Medan Info Desa

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan  • Kepadatan Maksimum 8‐12 unit / ekar. • Semua aktiviti yang tidak  di kawasan pertanian sekiranya dapat  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  tersenarai dalam kolum III  memenuhi keperluan garis panduan.  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  dan IV. • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  Bangunan Seragam, 1984 • Sebarang aktiviti yang  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  mewujudkan percanggahan  dan Akta Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  kawalan pencemaran . guna tanah dan  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti  • Mengikut keperluan setempat dan perlu  menimbulkan kacau  ini hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam  mengikut garis panduan / piawaian  ganggu. di mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan  perancangan.  diberi rawatan dan sisa buangan mestilah  mengikut piwaian yang ditetapkan oleh  Jabatan Alam Sekitar. • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan yang  kediaman  yang  dapat  memenuhi  mengandungi 100 unit rumah perlu  tersenarai dalam kolum III  garispanduan pembangunan perniagaan  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  dan IV. • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  • Aktiviti yang mencemarkan  untuk diserahkan pada MPAG. Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  atau mempunyai risiko  Bangunan Seragam, 1984. kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  pencemaran . • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  • Sebarang aktiviti yang  meter daripada jalan utama (>60’) yang dapat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. memenuhi kehendak setempat dan garis  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan  panduan / piawaian yang telah ditetapkan. • Penyediaan landskap perlu disediakan untuk  menimbulkan kacau  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  kegunaan penduduk. ganggu. dilaksanakan khususnya melalui aspek  • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  penyediaan kemudahan yang bersesuaian. keperluan bagi pejalan kaki.  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 – Pertanian Komoditi      • Getah Utama

• Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Institusi H3 – Penternakan 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

PERINDUSTRIAN

Perniagaan

BI – Industri Ringan

• Semua aktiviti yang dinyatakan  (Rujuk Lampiran)

C. Perniagaan • Runcit • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran • Lain‐lain aktiviti yang  menyokong perindustrian.

• Aktiviti perindustrian hendaklah selaras  • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum  dengan kawasan sekitarnya yang tertakluk  perindustrian  yang  dapat  memenuhi  III dan IV kepada pertimbangan / kelulusan MPAG. garispanduan pembangunan perniagaan  • Aktiviti yang mencemarkan  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  atau mempunyai risiko  dilaksanakan khususnya melalui aspek  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  pencemaran . • Sebarang aktiviti yang  penyediaan kemudahan yang bersesuaian. Bangunan Seragam, 1984. mewujudkan percanggahan  • Penyediaan zon penampan kawasan industri  guna tanah dan  tertakluk  kepada  garis  panduan  Jabatan  menimbulkan kacau  Alam Sekitar. ganggu.

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus

D. • • • • • • • • •

• Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan 

B2 – Industri Sederhana B5 – Industri Kotej 

PERNIAGAAN

Institusi

C1‐ Kedai

Tanah Lapang dan  Rekreasi

• Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan  • Satu  rumah  kediaman  bagi  setiap  lot  • Semua aktiviti yang tidak  di kawasan pertanian sekiranya dapat  disenaraikan dalam kolum  pertanian. memenuhi keperluan garis panduan.  III dan IV • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Aktiviti yang mencemarkan  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian  atau mempunyai risiko  Bangunan Seragam, 1984 dan Akta Kualiti Alam Sekitar. pencemaran . • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • Sebarang aktiviti yang  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti  mewujudkan percanggahan  kawalan pencemaran . ini hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam  guna tanah dan  • Mengikut keperluan setempat dan perlu  di mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan  menimbulkan kacau  mengikut garis panduan / piawaian  diberi rawatan dan sisa buangan mestilah  ganggu. perancangan.  mengikut piwaian yang ditetapkan oleh  Jabatan Alam Sekitar

Fungsi: Pusat Perniagaan Kejiranan Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak

• Bilik pameran  • Perniagaan  perkhidmatan  • Kegunaan bercampur 

• • •

Institusi Taska Tadika Pusat Jagaan Kanak‐Kanak Institut Latihan Masjid/ Surau Rumah Ibadat Bukan Islam Pondok Polis Rumah Kebajikan Rumah  Persatuan/Pertubuhan Dewan Serbaguna Tandas Awam Pusat Rawatan Swasta

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Permainan • Taman Rekreasi/ Awam • Taman Dan Kebun Bunga  Awam.

• Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum  III dan IV • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  pencemaran . • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan  menimbulkan kacau  ganggu.

• Pembangunan perniagaan baru berbentuk bangunan  sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan perlu  diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah selaras  dengan fungsi kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang lain serta kemudahan  pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu mengikut  garis panduan penyediaan kemudahan yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek penyediaan kemudahan  yang bersesuaian.

1-7 BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-7


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 2.3 : PULAU SEBANG SELATAN KOLUM I GUNA TANAH UTAMA Kelas Kegunaan Tanah

RAJAH 2.6 : PETA CADANGAN BPK 2.3 U

Kelas A Perumahan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai Cadangan laluan Komuter

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 539.57 HEKTAR

SM S M PI

– Sekolah Menengah - Surau - Masjid - Perkuburan Islam

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-8


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 2.3 : PULAU SEBANG SELATAN KOLUM I Blok Perancangan  Kecil (BPK) BPK 2.3a

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna Tanah Utama PERUMAHAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

Aktiviti C. Perniagaan • Perkedaian • Gerai • Pasar • Pusat Makanan  • Stesen Minyak

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres Densiti: Kepadatan (8‐12 unit/ekar)

D. Institusi • Taska • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Institusi Pendidikan Tinggi • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Tandas Awam • Perpustakaan  • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan Institusi

BPK 2.3b

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

H1 – Pertanian Komoditi      • Getah Utama

• Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

• • • •

H3 – Penternakan 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

Densiti: Kepadatan (8‐12 unit/ekar)

Perumahan Perniagaan

D. Institusi • Taska • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Institusi Pendidikan Tinggi • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Tandas Awam • Perpustakaan  • Medan Info Desa

Institusi

H1 – Pertanian Komoditi      • Getah Utama

• Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

• • • •

H3 – Penternakan 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

Catatan Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan yang  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III dan  mengandungi 100 unit rumah perlu  memenuhi  garispanduan  IV. menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  pembangunan perniagaan  • Aktiviti yang mencemarkan atau  untuk diserahkan pada MPAG. • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mempunyai risiko pencemaran . • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Sebarang aktiviti yang  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  Kecil Bangunan Seragam, 1984. meter daripada jalan utama (>60’) yang dapat  mewujudkan percanggahan  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  memenuhi kehendak setempat dan garis  guna tanah dan menimbulkan  ditetapkan  dalam  kebenaran  panduan / piawaian yang telah ditetapkan. kacau ganggu. merancang. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  • Penyediaan landskap  perlu  disediakan  penyediaan kemudahan yang bersesuaian. untuk kegunaan penduduk. • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki.  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum III dan  di kawasan pertanian sekiranya dapat  pertanian. IV. memenuhi keperluan garis panduan.  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan atau  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mempunyai risiko pencemaran . mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian  C. Perniagaan Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Sebarang aktiviti yang  dan Akta Kualiti Alam Sekitar. • Kedai Runcit mewujudkan percanggahan  • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  • Lain –lain yang menyokong aktiviti  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  guna tanah dan menimbulkan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  kawalan pencemaran . pertanian. kacau ganggu. hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  • Mengikut keperluan setempat dan  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan  D. Institusi perlu mengikut garis panduan /  diberi rawatan dan sisa buangan mestilah  • Masjid  / Surau piawaian perancangan.  mengikut piwaian yang ditetapkan oleh  • Tadika Jabatan Alam Sekitar. • Balai Raya C. Perniagaan • Perkedaian • Gerai • Pasar • Pusat Makanan  • Stesen Minyak

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Syarat

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERTANIAN

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan yang  kawasan  kediaman  yang  dapat  mengandungi 100 unit rumah perlu  tersenarai dalam kolum III dan  memenuhi  garispanduan  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  IV. pembangunan perniagaan  untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti yang mencemarkan atau  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mempunyai risiko pencemaran . • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Sebarang aktiviti yang  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  Kecil Bangunan Seragam, 1984. meter daripada jalan utama (>60’) yang dapat  mewujudkan percanggahan  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  guna tanah dan menimbulkan  memenuhi kehendak setempat dan garis  ditetapkan  dalam  kebenaran  kacau ganggu. panduan / piawaian yang telah ditetapkan. merancang. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  • Penyediaan landskap  perlu  disediakan  penyediaan kemudahan yang bersesuaian. untuk kegunaan penduduk. • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki.  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum III dan  di kawasan pertanian sekiranya dapat  pertanian. IV. memenuhi keperluan garis panduan.  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan atau  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mempunyai risiko pencemaran . mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian  C. Perniagaan Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Sebarang aktiviti yang  dan Akta Kualiti Alam Sekitar. • Kedai Runcit mewujudkan percanggahan  • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  • Lain –lain yang menyokong aktiviti  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  guna tanah dan menimbulkan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  kawalan pencemaran . pertanian. kacau ganggu. hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  • Mengikut keperluan setempat dan  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan  D. Institusi perlu mengikut garis panduan /  diberi rawatan dan sisa buangan mestilah  • Masjid  / Surau piawaian perancangan.  mengikut piwaian yang ditetapkan oleh  • Tadika Jabatan Alam Sekitar. • Balai Raya

1-7 BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-9


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 2.4 : PADANG SEBANG PETUNJUK

RAJAH 2.7 : PETA CADANGAN BPK 2.4

Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan Cadangan laluan Komuter

Bekalan Air Lain-Lain Pencawang Masuk Utama Tangki Air

- PMU - TA

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 858.72 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah RI – Rumah OKU KK – Klinik Kesihatan PI - Perkuburan Islam M – Masjid S - Surau

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-10


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 2.4 : PADANG SEBANG KOLUM I Blok Perancangan  Kecil (BPK) BPK 2.4a

KOLUM II

KOLUM III

Jenis Guna Tanah Utama PERUMAHAN

Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

Aktiviti C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Bilik Pameran • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Densiti: Kepadatan (8 ‐ 12 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan  • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

BPK 2.4b

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Bilik Pameran • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Densiti: Kepadatan (8 ‐ 12 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan  • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

BADAN AIR

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Tiada aktiviti pembangunan dibenarkan.

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan

KOLUM IV

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan yang  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  mengandungi 100 unit rumah perlu  memenuhi  garispanduan  dan IV. menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  pembangunan perniagaan  • Aktiviti yang mencemarkan  untuk diserahkan pada MPAG. • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  atau mempunyai risiko  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  pencemaran . Kecil Bangunan Seragam, 1984. meter daripada jalan utama (>60’) yang  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ dapat memenuhi kehendak setempat dan  mewujudkan percanggahan  syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  garis panduan / piawaian yang telah  guna tanah dan  merancang. ditetapkan. menimbulkan kacau ganggu. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  • Penyediaan  landskap  perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  disediakan  untuk  kegunaan  penyediaan kemudahan yang bersesuaian. penduduk. • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki.  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG. • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum III  dibenarkan di kawasan pertanian sekiranya  pertanian. dan IV. dapat memenuhi keperluan garis panduan.  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Aktiviti yang mencemarkan  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides)  Perancangan  dan  Undang‐Undang  atau mempunyai risiko  mesti mematuhi Garis Panduan Jabatan  Kecil Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. • Perlu menjalankan langkah – langkah  • Sebarang aktiviti yang  • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  mewujudkan percanggahan  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti  kawalan pencemaran . guna tanah dan  ini hendaklah disalurkan kepada sebuah  • Mengikut keperluan setempat dan  menimbulkan kacau ganggu. kolam di mana bahan‐bahan pepejal  perlu mengikut garis panduan /  diasingkan dan diberi rawatan dan sisa  piawaian perancangan.  buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan yang  kawasan  kediaman  yang  dapat  mengandungi 100 unit rumah perlu  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  dan IV. pembangunan perniagaan  untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti yang mencemarkan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  atau mempunyai risiko  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  pencemaran . kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Sebarang aktiviti yang  meter daripada jalan utama (>60’) yang  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ mewujudkan percanggahan  dapat memenuhi kehendak setempat dan  syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  guna tanah dan  garis panduan / piawaian yang telah  merancang. menimbulkan kacau ganggu. ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  landskap  perlu  • Penyediaan  dilaksanakan khususnya melalui aspek  disediakan  untuk  kegunaan  penyediaan kemudahan yang bersesuaian. penduduk. • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki.  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG. • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum III  dibenarkan di kawasan pertanian sekiranya  pertanian. dan IV. dapat memenuhi keperluan garis panduan.  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  Kecil Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . • Perlu menjalankan langkah – langkah  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  kawalan pencemaran . guna tanah dan  • Mengikut keperluan setempat dan  menimbulkan kacau ganggu. perlu mengikut garis panduan /  piawaian perancangan.  • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  pencemaran.

1-7 BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-11


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 2.5 : GADEK PETUNJUK

RAJAH 2.8 : PETA CADANGAN BPK 2.5 U

2.4 2.4

FT

13 9

2.6 2.6

1.5 1.5

aa aa ak ak el el aka a M M elak ak Mel el ng M a a ang ng M at at at ng ta ta ta B B Bat aa a Ba Ba Ba ai ai at at B B ai B ng ng uu uun ai ng S S SS gggai Su Su Su un S Sun

SR SR SR SR SR SR JC JC JC JC JC JC JC JC JC

T TTT T BR BR BR BR BR BR SR SR SR

BP BP BP BP BP

SSS Sggg. . S ggg...T TTT Taaam mpppin m aam m in pppin in in

S S S S S S

RI RI RI RI RI RI

KD M M M KD KD KD M M M KD

Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air

2.5a 2.5a S S S SS S

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti

2.5 2.5

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai Cadangan Jalan Lebuhraya RI RI RI RI RI RI

3.5 3.5

2.5b 2.5b

Cadangan Laluan Komuter

LAIN-LAIN SR SR SR SR SR SR

Sempadan BPK Sempadan BPKK

1.1 1.1

Pusat Pertumbuhan

aaannnnnn llaalaaaattttattaa SSSeeeeeelll raraaSSS ttaataarrara Ut t UUU aaaU a yyyyyaa hhhrrrarraa bbbuuuuuhh LLLLLeeeeeebb

4.5 4.5

M 10 hhh dddaaaaahhh inininddd PP PP Pininin P kkkkkaaaaaa a a k a eeellllllaa MMMeee ggg......MMM SS Sggg S SS

KELUASAN : 1466.88 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah M - Masjid S - Surau T - Tokong KD – Klinik Desa BP - Balai Polis BR - Balai Raya RI - Rumah OKU JC - Perkuburan Cina

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-12


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 2.5 : GADEK KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 2.5a

KOLUM III

KOLUM IV Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan Utama PERUMAHAN

Aktiviti

Sokongan Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan  • Medan Info Desa

Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan Institusi

PERNIAGAAN

Institusi

KOLUM V

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

H3 – Penternakan 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

C1 – Kedai

• • • •

Tanah Lapang dan  Rekreasi

C5 – Pusat Kewangan 

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

Runcit Kedai menjual dan membaiki Kedai sewaan Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran • Perniagaan  perkhidmatan • Kegunaan  bercampur

• Pusat Perkhidmatan Kewangan,  Insurans dan hartanah 

• Perbankan • Broker Saham

D. • • • • • • • • •

• Lain‐lain

• • •

C6 – Gerai

• Gerai berkelompok

C8 – Pusat Makanan

• • • •

C9 – Stesen Minyak

• Stesen minyak

Restoran Medan selera Kedai kopi Kedai kek dan roti

Fungsi: Pusat Perniagaan Tahap V Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak

• Kafeteria • Kafe terbuka • Lain‐lain

• Stesen minyak  dengan servis

Institusi Taska Tadika Pusat Jagaan Kanak‐Kanak Institut Latihan Masjid/ Surau Rumah Ibadat Bukan Islam Pondok Polis Rumah Kebajikan Rumah  Persatuan/Pertubuhan Dewan Serbaguna Tandas Awam Pusat Rawatan Swasta

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Permainan • Taman Rekreasi/ Awam • Taman Dan Kebun Bunga  Awam.

Syarat

Catatan Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III  kawasan  kediaman  yang  dapat  dan IV memenuhi  garispanduan  • Aktiviti yang mencemarkan  pembangunan perniagaan  atau mempunyai risiko  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  pencemaran . Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk. • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki.  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

• Semua aktiviti yang tidak  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum III  pertanian. dan IV. • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  Kecil Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  kawalan pencemaran . guna tanah dan menimbulkan  • Mengikut keperluan setempat dan  kacau ganggu. perlu mengikut garis panduan /  piawaian perancangan. 

• •

• •

Kepadatan maksimum perumahan  • Semua aktiviti yang tidak  dalam pusat bandar 40 unit/ekar. • disenaraikan dalam kolum III  Mengikut keperluan dan syarat‐ dan IV syarat ditetapkan dalam kebenaran  • Aktiviti yang mencemarkan  merancang. atau mempunyai risiko  Penyediaan landskap perlu  pencemaran.  disediakan untuk kegunaan  penduduk. Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki.  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan. Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG. Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x  40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan / piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• Aktiviti penternakan burung walit  dibenarkan di kawasan pertanian  sekiranya dapat memenuhi keperluan  garis panduan.  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides)  mesti mematuhi Garis Panduan Jabatan  Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari  aktiviti ini hendaklah disalurkan kepada  sebuah kolam di mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan diberi rawatan dan  sisa buangan mestilah mengikut piwaian  yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar. • Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x  40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi kawasan  dan tertakluk kepada pertimbangan/  kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro  perlu dilengkapi dengan kemudahan  pejalan kaki yang selamat serta  mempunyai integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

1-7 BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-13


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 2.5 : GADEK RAJAH 2.8 : PETA CADANGAN BPK 2.5

PETUNJUK

U

2.4 2.4

FT

13 9

2.6 2.6

1.5 1.5

aa aa ak ak el el aka a M M elak ak Mel el ng M a a ang ng M at at at ng ta ta ta B B Bat aa a Ba Ba Ba ai ai at at B B ai B ng ng uu uun ai ng S S SS gggai Su Su Su un S Sun

SR SR SR SR SR SR JC JC JC JC JC JC JC JC JC

T TTT T BR BR BR BR BR BR SR SR SR

BP BP BP BP BP

SSS Sggg. . S ggg...T TTT Taaam mpppin m aam m in pppin in in

S S S S S S

RI RI RI RI RI RI

KD M M M KD KD KD M M M KD

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air

2.5a 2.5a S S S SS S

2.5 2.5

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai Cadangan Jalan RI RI RI RI RI RI

3.5 3.5

2.5b 2.5b

Lebuhraya Cadangan Laluan Komuter

LAIN-LAIN SR SR SR SR SR SR

Sempadan BPK Sempadan BPKK

1.1 1.1

Pusat Pertumbuhan

aaannnnnn llaalaaaattttattaa SSSeeeeeelll raraaSSS ttaataarrara Ut t UUU aaaU a yyyyyaa hhhrrrarraa bbbuuuuuhh LLLLLeeeeeebb

4.5 4.5

M 10 hhh dddaaaaahhh inininddd PP PP Pininin P kkkkkaaaaaa a a k a eeellllllaa MMMeee ggg......MMM SS Sggg S SS

KELUASAN : 1466.88 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah M - Masjid S - Surau T - Tokong KD – Klinik Desa BP - Balai Polis BR - Balai Raya RI - Rumah OKU JC - Perkuburan Cina

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-14


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 2.5 : GADEK KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 2.5b

KOLUM III

KOLUM IV Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan Utama PERUMAHAN

Aktiviti

Sokongan Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan  • Medan Info Desa

Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan Institusi

PERNIAGAAN

Institusi

KOLUM V

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

H3 – Penternakan 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

C1 – Kedai

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

Runcit Kedai menjual dan membaiki Kedai sewaan Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran • Perniagaan  perkhidmatan • Kegunaan  bercampur

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat Perkhidmatan Kewangan,  Insurans dan hartanah 

• Perbankan • Broker Saham

D. • • • • • • • • •

C6 – Gerai

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

• • •

C8 – Pusat Makanan

• • • •

C9 – Stesen Minyak

• Stesen minyak

Tanah Lapang dan  Rekreasi

Restoran Medan selera Kedai kopi Kedai kek dan roti

Fungsi: Pusat Perniagaan Tahap V Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak

• Kafeteria • Kafe terbuka • Lain‐lain

• Stesen minyak  dengan servis

Institusi Taska Tadika Pusat Jagaan Kanak‐Kanak Institut Latihan Masjid/ Surau Rumah Ibadat Bukan Islam Pondok Polis Rumah Kebajikan Rumah  Persatuan/Pertubuhan Dewan Serbaguna Tandas Awam Pusat Rawatan Swasta

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Permainan • Taman Rekreasi/ Awam • Taman Dan Kebun Bunga  Awam.

Syarat

Catatan Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III  kawasan  kediaman  yang  dapat  dan IV memenuhi  garispanduan  • Aktiviti yang mencemarkan  pembangunan perniagaan  atau mempunyai risiko  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  pencemaran . Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk. • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki.  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG. • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan / piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum III  dibenarkan di kawasan pertanian sekiranya  pertanian. dan IV. dapat memenuhi keperluan garis panduan.  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides)  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  mesti mematuhi Garis Panduan Jabatan  Kecil Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. • Perlu menjalankan langkah – langkah  • Sebarang aktiviti yang  • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  mewujudkan percanggahan  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari  kawalan pencemaran . guna tanah dan menimbulkan  aktiviti ini hendaklah disalurkan kepada  • Mengikut keperluan setempat dan  kacau ganggu. sebuah kolam di mana bahan‐bahan pepejal  perlu mengikut garis panduan /  diasingkan dan diberi rawatan dan sisa  piawaian perancangan.  buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. • •

Kepadatan maksimum perumahan  • Semua aktiviti yang tidak  dalam pusat bandar 40 unit/ekar. • disenaraikan dalam kolum III  Mengikut keperluan dan syarat‐ dan IV syarat ditetapkan dalam kebenaran  • Aktiviti yang mencemarkan  merancang. atau mempunyai risiko  pencemaran.  Penyediaan landskap perlu  disediakan untuk kegunaan  penduduk. Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki.  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan. Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG. Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi kawasan  dan tertakluk kepada pertimbangan/  kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki  yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang  lain serta kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

1-7 BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-15


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 2.6 : HUTAN PERCHA KOLUM I

RAJAH 2.9 : PETA CADANGAN BPK 2.6

GUNA TANAH UTAMA Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan)

U

Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Laluan Paip Gas

Sungai Cadangan Jalan Landasan Keretapi Petempatan Orang Asli

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

KELUASAN : 2597.87 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah S - Surau M - Masjid DOR – Dewan Orang Ramai KK - Klinik Kesihatan KD - Klinik Desa BB – Balai Bomba BP - Balai Polis

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blokperancangan kecil ini(minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-16


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 2.6 : HUTAN PERCHA KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 2.6

Utama PERUMAHAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Bilik Pameran • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Densiti: Kepadatan (8‐12 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan  • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

BADAN AIR

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  babi.

Tanah Lapang dan  Tidak ada sebarang pembangunan dibenarkan. Rekreasi

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Taman Awam

Syarat

Catatan

• Setiap pembangunan  • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  perumahan yang  kawasan  kediaman  yang  dapat  disenaraikan dalam kolum  mengandungi 100 unit rumah  memenuhi  garispanduan  III dan IV perlu menyediakan tapak  pembangunan perniagaan  • Aktiviti yang mencemarkan  gerai  seluas (40’ x 40’) untuk • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  atau mempunyai risiko  diserahkan pada MPAG. Perancangan  dan  Undang‐Undang  pencemaran. • Aktiviti perniagaan  Kecil Bangunan Seragam, 1984. dibenarkan di kawasan  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ kediaman sedia ada dalam  syarat ditetapkan dalam kebenaran  lingkungan 100 meter  merancang. daripada jalan utama (>60’)  yang dapat memenuhi  • Penyediaan  landskap  perlu  kehendak setempat dan garis  disediakan  untuk  kegunaan  panduan / piawaian yang  penduduk. • Mempertingkatkan  faktor  telah ditetapkan. keselamatan  dan  keperluan  bagi  • Penerapan ciri‐ciri bandar  pejalan kaki.  selamat perlu dilaksanakan  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  khususnya melalui aspek  lalulintas, kemudahan tempat letak  penyediaan kemudahan yang  kereta  dan  mengikut  piawaian  bersesuaian. perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran. • Aktiviti penternakan burung  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  • Semua aktiviti yang tidak  walit dibenarkan di kawasan  disenaraikan dalam kolum  pertanian. pertanian sekiranya dapat  III dan IV. • Mengikut garis panduan , Piawaian  memenuhi keperluan garis  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan  panduan.  atau mempunyai risiko  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Kegunaan racun (pesticides/  pencemaran . • Perlu  menjalankan  langkah  – • Sebarang aktiviti yang  herbicides) mesti mematuhi  Garis Panduan Jabatan  mewujudkan percanggahan  langkah kawalan pencemaran . Pertanian dan Akta Kualiti  guna tanah dan  • Mengikut keperluan setempat dan  Alam Sekitar. menimbulkan kacau  perlu mengikut garis panduan /  • Aktiviti penternakan  ganggu. piawaian perancangan.  hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan  dari aktiviti ini hendaklah  disalurkan kepada sebuah  kolam di mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian  yang ditetapkan oleh  Jabatan Alam Sekitar. • Mengikut keperluan setempat dan  • Semua aktiviti yang tidak  perlu mengikut garis panduan /  disenaraikan dalam kolum  piawaian perancangan . III dan IV • Penyediaan landskap dibenarkan  • Aktiviti yang mencemarkan  untuk kegunaan penduduk. atau mempunyai risiko  pencemaran 

1-7 BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-17


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG - TEBONG PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 2.7 : TEBONG STESEN PETUNJUK

RAJAH 2.10 : PETA CADANGAN BPK 2.7

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air

U

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Laluan Paip Gas

Jalan Sungai Cadangan Jalan Landasan Keretapi

LAIN-LAIN Sempadan BPK

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

SM SR M S

– Sekolah Menengah – Sekolah Rendah - Masjid - Surau

KD – Klinik Desa BP – Balai Polis PI – Perkuburan Islam JC - Perkuburan Cina H/S – Perkuburan Hindu/Sikh BP – Balai Polis PP – Pejabat Pos RI – Rumah OKU

KELUASAN : 3400.52 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-18


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 2.7 : TEBONG STESEN KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 2.7

Utama PERUMAHAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi  Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur

Densiti: Kepadatan (8‐12 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Islam • Balai Polis/ Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan  • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan PERINDUSTRIAN

B1‐ Industri Ringan

B5 – Industri Kotej

Perumahan Perniagaan

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan  di  kawasan  kediaman  yang  perumahan yang  disenaraikan dalam kolum  dapat  memenuhi  garispanduan  mengandungi 100 unit rumah  III dan IV pembangunan perniagaan  perlu menyediakan tapak  • Aktiviti yang mencemarkan  • Mengikut  garis  panduan,  gerai  seluas (40’ x 40’) untuk atau mempunyai risiko  Piawaian  Perancangan  dan  diserahkan pada MPAG. pencemaran. Undang‐Undang  Kecil  • Aktiviti perniagaan  dibenarkan di kawasan  Bangunan Seragam, 1984. kediaman sedia ada dalam  • Mengikut keperluan dan  syarat‐ lingkungan 100 meter  syarat  ditetapkan  dalam  daripada jalan utama (>60’)  kebenaran merancang. yang dapat memenuhi  • Penyediaan  landskap  perlu  kehendak setempat dan garis  disediakan  untuk  kegunaan  panduan / piawaian yang  penduduk. telah ditetapkan. • Mempertingkatkan  faktor  • Penerapan ciri‐ciri bandar  keselamatan dan keperluan bagi  selamat perlu dilaksanakan  pejalan kaki.  khususnya melalui aspek  • Mengambilkira  faktor  penyediaan kemudahan yang  kesesakan  lalulintas,  bersesuaian. kemudahan tempat letak kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran. • Aktiviti perindustrian  • Mengikut  garis  panduan  ,  • Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  hendaklah selaras dengan  Piawaian  Perancangan  dan  dan IV kawasan sekitarnya yang  Undang‐Undang  Kecil  • Sebarang aktiviti yang  tertakluk kepada  Bangunan Seragam, 1984. pertimbangan / kelulusan  • Penyediaan  zon  penampan  mewujudkan percanggahan  MPAG. kawasan  industri  tertakluk  guna tanah dan  • Penerapan ciri‐ciri bandar  kepada  garis  panduan  Jabatan  menimbulkan kacau  selamat perlu dilaksanakan  Alam Sekitar. ganggu. khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• Semua aktiviti yang dinyatakan (rujuk lampiran)

B2‐ Industri Sederhana

PERTANIAN

Syarat

Catatan

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

• Aktiviti penternakan burung  • Satu rumah kediaman bagi satu  • Semua aktiviti yang tidak  walit dibenarkan di kawasan  lot pertanian. disenaraikan dalam kolum  pertanian sekiranya dapat  • Mengikut  garis  panduan,  III dan IV. memenuhi keperluan garis  Piawaian  Perancangan  dan  • Aktiviti yang mencemarkan  panduan.  Undang‐Undang  Kecil  atau mempunyai risiko  Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . • Kegunaan racun (pesticides/  • Perlu  menjalankan  langkah  – • Sebarang aktiviti yang  herbicides) mesti mematuhi  langkah kawalan pencemaran . mewujudkan percanggahan  Garis Panduan Jabatan  • Mengikut keperluan setempat  guna tanah dan  Pertanian dan Akta Kualiti  dan perlu mengikut garis  menimbulkan kacau  Alam Sekitar. ganggu. • Aktiviti penternakan  panduan / piawaian  hendaklah dikawal. Bahan  perancangan.  Buangan yang dikeluarkan  dari aktiviti ini hendaklah  disalurkan kepada sebuah  kolam di mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian  yang ditetapkan oleh  Jabatan Alam Sekitar.

1-7 BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

2-19


BP 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

DAERAH SEREMBAN

BP 6

BP 1

BRISU

ALOR GAJAH

BP 2

DAERAH

PULAU SEBANGTEBONG

JASIN

KUALA LINGGIPENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 5

BP 4

MASJID TANAH-LENDU

MELAKAPINDAH-REMBIA

BP 3 MACHAPDURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP3,2020

3-2

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 3 (BP3)

3-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020, BP3

3-4 hingga 3-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.1 : Bandar Durian Tunggal

3-4 – 3-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.2 : Padang Keladi

3-6 – 3-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.3 : UTeM

3-8 – 3-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.4 : Permai Machap Umboo

3-10 – 3-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 3.5 : Kg. Machap Baru

3-12 – 3-13

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-1


BLOK PERANCANGAN 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL GUNA TANAH UTAMA BP3,2020

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL Blok Perancangan 3 (BP3) yang mempunyai keluasan 12,832.49 hektar terletak di timur mengunjur ke bawah bahagian Tenggara Daerah Alor Gajah. Ia meliputi mukim Machap dan mukim Durian Tunggal yang terdiri daripada 10 kawasan JKKK. Nukleus Pertumbuhan yang menjadi titik tumpu pembangunan adalah Pekan Durian Tunggal, Machap dan Machap Baru. BP3 telah dibahagikan kepada 5 Blok Perancangan Kecil (BPK) yang dipecahkan kepada guna tanah utama sesuatu kawasan.

Rajah 3.2 : Sempadan Blok Perancangan Kecil, BP 3 : Machap – Durian Tunggal Ke Hutan Perca

Pembangunan di BP 3 menumpukan kepada galakan pembangunan perumahan yang berdensiti rendah dan sederhana rendah serta perdagangan, perindustrian dan institusi khususnya di bahagian selatan BP ini. Justifikasi kepada galakan pembangunan ini adalah kerana sebahagian kawasan ini adalah kawasan Hang Tuah Jaya dan terdapat cadangan pusat bandar (CBD) Hang Tuah Jaya. Daripada jajaran Lebuhraya Utara-Selatan mengunjur ke arah utara blok ini, kebanyakan kawasan masih dikekalkan sebagai kawasan pertanian dan kegunaan empangan Durian Tunggal. Zon guna tanah utama bagi BP 3 : Machap - Durian Tunggal adalah kawasan pertanian yang meliputi kawasan seluas 7,093.05 hektar iaitu 55.27% dari keseluruhan BP 3.

U Jadual 3.2 : Guna Tanah Utama BP3,2020 GUNA TANAH MMM MMM PPMPMM PPP PBR PIPIPI PPSA BR BR SA SA PIPIPI KD KD KD BR BR BR SA SA SA PIPIPI SA KD KD KD BR BR BR SA SA KD KD KD

0

1

2

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

Ke Selandar

SA SA SA BR BR BR SA SA SA BR BR BR SA SA SA BR BR BR M M M MMM MMM SSS SSS SSS

TT T TT T DOR T TDOR TDOR DOR DOR DOR KD KD BP BPKD BP DOR DOR DOR KD KD BP BPKD BP KD BPKD KD BP BP SR SR SR SR SR SR SR SR SR

TTT TTT TTT BR BR BR SR SR SR BR BR BR T T T SR SR SR BR BR BR T T T SSS SR SR SR T T T SSS S SRekreasi SRekreasi Taman Taman Taman Rekreasi Taman Taman Rekreasi Rekreasi Taman Rekreasi Taman Rekreasi Taman Taman Rekreasi Rekreasi Datuk Datuk Datuk Wira Wira Wira Poh Poh Poh Ah Ah Ah Tiam Tiam Tiam Datuk Datuk Datuk Wira Wira Wira Poh Poh Poh Ah Ah Ah Tiam Tiam Tiam Datuk Datuk Datuk Wira Wira Wira Poh Poh Poh Ah Ah Ah Tiam Tiam Tiam

SA SA SA SA SA SA MM M SA SA SA MMBR M BR BR MMM BR BR BR BR BR BR

Ke Alor Gajah

PERATUS

GUNA TANAH TEPU BINA Perumahan Terancang

miles

3.5 3.5

HEKTAR

2,391.48

18.64

Perumahan Kampung

310.65

2.42

Perindustrian

147.05

1.15

Perniagaan

392.37

3.06

Institusi dan Kemudahan Masyarakat

450.13

3.51

Tanah Lapang dan Rekreasi

432.06

3.37

4,123.74

32.14

7,093.05

55.27

Tanah Belum Diusahakan / Tidak Diusahakan

-

-

Tanah Kosong

-

-

241.35

1.88

28.77

0.22

7,363.17

57.38

0.08

0.00

Badan Air

511.41

3.99

Jumlah Kecil

511.49

3.99

Rizab Pengangkutan & Perhubungan

337.87

2.63

Rizab Infrastruktur dan Utiliti

496.22

3.87

Jumlah Kecil

834.09

6.505

12,832.49

100.00

Jumlah Kecil PERTANIAN, PENTERNAKAN & AKUAKULTUR JCJC JC JCJC JC JC JCJC

DAERAH SEREMBAN

Ke Melaka Pindahl

Pertanian

DAERAH TAMPIN

DAERAH REMBAU

3.4 3.4

BP 6

BP 2

BP 1

BRISU

PULAU SEBANGTEBONG

ALOR GAJAH

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 5 TTT TTT TTT

EDI EDI Training Training EDI Training EDI EDI Training Training EDI Training EDI Training EDI EDI Training Training

MASJID TANAHLENDU

JCJCJC JCJCJC JCJCJC

BP 4

MELAKA PINDAH - REMBIA

Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre Centre

KKK KKK KKK

KKK KKK KKK

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

3.3 3.3

Penternakan

BP 3 MACHAP DURIAN TUNGGAL

Akuakultur

DAERAH MELAKA TENGAH

Ternakan Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ayam Ternakan Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ayam Ternakan Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ayam Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang

Jumlah Kecil

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

PIPIPI PIPIPI PIPISA PISA SA SA SA SA SA SA SA

Rajah 3.1 : Pelan Lokasi BP 3 : Machap – Durian Tunggal

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

MMM MMM MMM

3.1 3.1

Pusat Pusat Pusat Giat Giat Giat BP Pusat Pusat Pusat Giat Giat BP Giat BP BP Pusat Pusat Pusat Giat Giat BP Giat BP SR SR SR BP BP BP PP PP PP SR SR SR SR Mara SR SR Mara Mara PP PP PP SR SR SR SR Mara SR SR Mara Mara PP PP PP SR SR Mara Mara SR Mara

TDK TDK TDK TDK TDK TDK TDK TDK TDK UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM UTeM

PK PK PK PK PK PK PK PK PK

JKM JKM JKM JKM JKM KD JKM KD KD JKM KD JKM JKM KD KD KD KD KD SSS SSS SM SM SM SSS DOR SM SM DOR DORSM SM SM DOR DOR DORSM DOR DOR DOR

Ke Sungai Udang

INB INB INB Resort Resort Resort INB INB INB Resort Resort Resort INB INB INB Resort Resort Resort

3.2 3.2

Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks Kastam Kastam Kastam Kastam Kastam Kastam Kastam Kastam Kastam

Ke Johor Bahru / Selatan

Kolej Kolej Kolej Yayasan Yayasan Yayasan Saad Saad Saad Kolej Kolej Kolej Yayasan Yayasan Yayasan Saad Saad Saad Kolej Kolej Kolej Yayasan Yayasan Yayasan Saad Saad Saad

RIZAB HUTAN DAN BADAN AIR Rizab Hutan

RIZAB PENGANGKUTAN & INFRASTRUKTUR

Hotel Hotel Hotel Puteri Puteri Puteri Hotel Hotel Hotel Puteri Puteri Puteri Hotel Hotel Hotel Puteri Puteri Puteri Hotel Hotel Sri Sri Malaysia Malaysia Hotel Sri Malaysia Hotel Hotel Sri Sri Malaysia Malaysia Hotel Sri Malaysia Hotel Sri Malaysia Hotel Hotel Sri Sri Malaysia Malaysia

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

SSS SSS

Trucker Trucker Trucker Trucker Trucker Trucker Trucker Trucker Trucker Centre Centre Centre Centre Centre MMM Centre Centre Centre MMM Centre MMM

Ke Bukit Katil

Jadual 3.1 : Pembahagian BPK bagi BP3 BLOK PERANCANGAN KECIL (BPK)

DUN TERLIBAT

HEKTAR

PERATUS

3.1

PEKAN DURIAN TUNGGAL

DURIAN TUNGGAL

277.02

2.16

3.2

PADANG KELADI

DURIAN TUNGGAL

2,363.53

18.42

3.3

UTeM

DURIAN TUNGGAL

2,352.94

18.34

3.4

PERMAI MACHAP UMBOO

MACHAP

3,920.62

30.55

3.5

KG. MACHAP BARU

MACHAP

JUMLAH

3,918.38

30.53

12,832.49

100.00

JUMLAH KESELURUHAN

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah, 2020

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-2


PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL

RAJAH 3.3 : PETA CADANGAN, BP 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL

TAMPIN

BP 6

DAERAH

MELAKA TENGAH

Kegunaan Kerajaan

Perniagaan

IS – Istana MZ - Muzium PK – Pejabat Kerajaan BB – Badan Berkanun RAY – Rumah Anak Yatim RWE – Rumah Warga Emas RI - Rumah OKU

KAWASAN INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT Kemudahan Pendidikan

BP 3 MACHAPDURIAN TUNGGAL

Menggong Menggong Menggong Menggong Menggong

U

3.5 3.5

Lain-lain Kemudahan Masyarakat

TDK – Tadika SR - Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah SA - Sekolah Agama PP – Pusat Penyelidikan IL – Institut Latihan

SS S SS g.g g.AAA g.g. S Sg. S S g g nn nak nn An A .A .g. .A ak ak akAAA n n AA ak ak n ak ak ak ye ye yerrP Aye AA ye ye ye A AA ye PP ye Pin in inda P P rrrP rrrrP in in in P da da in in in da da da hh h h da da da h hh h h

DS- Dewan Serbaguna Awam DOR – Dewan Orang Ramai BR – Balai Raya PA – Perpustakaan Awam PP – Pejabat Pos

Kemudahan Kesihatan KD – Klinik Desa KK - Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti H - Hospital

FT 13 9

TANAH LAPANG DAN REKREASI

hhh aaaahhaahhhh nnddnddddaaa PP Piiinniiinniiidnndd PP P kkkaaaaaaaaaPPP leaallaaala lkkaakkkk eela Meeeeleel l M M M M M . . . M M M ... S Sgggggg.ggg. . SS S S S SS

Ke

la Se

ar nd

SS Sggg S SS SS Sg ...A g...g A gg g...A AA A Ayyyyyyyyyeeeereerr A A rrB eerrerrB B BB B Bu B B u uu u lo lo ulo uu u lo lo lo h lo lo lo h hh h h hh h

Machap Machap MachapBaru Baru Baru

Machap Machap Machap Machap Machap

Tanah Lapang

Kemudahan Tempat Ibadat S M T K G

BP 4

MELAKAPINDAHREMBIA

Sg Sg Sg .M Sg Sg Sg Mach M achap ach ach .M Sg Sg Sg M ach ach ......M ap .M ap M M ach ach ach ap ap ap ap ap ap

KAWASAN PERNIAGAAN/ PERDAGANGAN

BP 5 MASJID TANAH-LENDU

S Sgg.g.. S S SS SS S g Annn A A ..A gg g..g g..A A AA A n a aa kAAA kk ka nn nn na a ak ak ka kkA y yy y e ey e AA AA Ay y ye ye C C C e ee errrrrrC rrrC h hh h C CC Ch eTTT e e h hh he ee ee e TT ia ia T TT Tia iaia ia iaia ia

Perindustrian

BP 7

S S Sun un un unga S S un SS SS ga ga u uun un ga ga nnga ga ga ga B B Ba iiiiiiiiiB a a ata B ta ta ta a B BB Ba n n n ta ta a aa gg g g n ta ta ta M M M nn nn ng M M g gg gM elel el el M M Mel ak ak ak ak ak ak el elel el a aa a a aka aka a a ka

KAWASAN PERINDUSTRIAN

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

Sg. SS S g. g. SS g gg S S S Tam T T ..T g g ampipipi am am T T ..T ..g am am TT am am am n n nn pi pipi n n pipi pi nn n

PP – Pondok Polis BP - Balai Polis IPP - Ibu Pejabat Polis Daerah PJ - Penjara PTI – Pusat Tahanan Imigresen PSD – Pusat Serenti Dadah PL – Pusat Latihan Tentera / Polis / Bomba KT – Kem Tentera

Perumahan / Perkampungan

PULAU SEBANG-TEBONG

61

Kemudahan Keselamatan

KAWASAN PERUMAHAN

BP 2

BP 1

ALOR GAJAH

BRISU

M1 31

GUNA TANAH TEPUBINA

M1 3 5

SEREMBAN

M1 9

DAERAH

n nn da nn da da n n an da an an dan da n nn PP PPa nda n da da er er er Pa n Pa n Pa er erPa er Ay Ay Ay Pa g. g. er er Ay Ay Ayer SS SSg g. g. Ay Ay S .g. ..Ay S Sg. Sg Sg

DAERAH REMBAU

Sg. Sg. Sg.Ke Ke Ke Kemu mu mu mu Sg. Sg. Sg. Ke Ke mu mu Sg. Sg. Sg. Ke Ke Ke mu mu mu

ng ng ng uu ung ng ng ng u ng ng u u

DAERAH

Kawasan Hijau

– Surau - Masjid - Tokong - Kuil - Gereja

A Ke

Kemudahan Perkuburan

jah

3.4 3.4 47 M1

Suun SS SS S un nggagaa nn SS S u uu n n u un u n ga ga g aiiiiiiM aiiia gg M M M ag M M ela e e la la M M M e ela e la lala kaaa k k e ee la la k kk k kk a aa a aa

Ga

nnn an l aaatttataa Seeeeellal SS SS aa S aarrrraraa UUttttataa UU aaaU aaayyyyyyaaa hrrrrarraa hh hh uh uu uu bbbu Leeeeeebbb LL LL L

PI – Perkuburan Islam JC - Jirat Cina PB - Buddha PK - Kristian H/S – Hindu / Sikh CMT – Krematoria

lor

BP 4

PERTANIAN, PENTERNAKAN DAN AKUAKULTUR

7 M1

M1 33

PERTANIAN, PENTERNAKAN / AKUAKULTUR

3.3 3.3

Kawasan Pertanian

Simpang Gading Simpang Gading SimpangGading Gading Simpang Simpang Gading

gg gg g in in ing g g as as as in in in g G G Gas as as as in in in g. g. g.G G G G as as S SS Sg. g. g. g. G G SS S g. g. S S

BADAN AIR

M2

Badan Air /Sungai

30 M1

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR & UTILITI

DAERAH JASIN

Durian Tunggal Durian Tunggal DurianTunggal Tunggal Durian Durian Tunggal

RIZAB INFRASTRUKTUR & UTILITI

Lebuh Raya

Talian Rentis Elektrik

Jalan Raya

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan Raya

Bekalan Air

Cadangan Kawasan Tadahan

3.2 3.2 Ke Jo hor Selata n

Lain-lain Pencawang Masuk Utama Pencawang Pembahagi Utama Pencawang Elketrik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal Sistem Pemindahan Sisa Pepejal Sistem Pembetungan Sistem Telekomunikasi

- PMU - PPU - PE - SPP - SPSP - STP - ST

Ke Sungai Udang

LAIN-LAIN Blok Perancangan

Petempatan Orang Asli

Blok Perancangan Kecil

Sempadan Rancangan Kawasan Khas Hang Tuah Jaya

Bahru

/

M2 9

RIZAB PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

3.1 3.1

DAERAH MELAKA TENGAH

Nota : PENGEZONAN TERPERINCI BPK 3.2 (SEBAHAGIAN HANG TUAH JAYA) Rujuk Rancangan Kawasan Khas Hang Tuah Jaya

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-3


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 3.1 : BANDAR DURIAN TUNGGAL RAJAH 3.4 : PETA CADANGAN BPK 3.1

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1(8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastruktur & utiliti Kelas Khas J Badan Air

U

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai

Lain-lain Pencawang Elektrik

- PE

Lebuhraya

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan Rancangan Kawasan Khas Hang Tuah Jaya

Nota : PENGEZONAN TERPERINCI BPK 3.1 (SEBAHAGIAN HANG TUAH JAYA) Rujuk Rancangan Kawasan Khas Hang Tuah Jaya

KELUASAN : 277.02 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama M S PP BB

- Masjid - Surau - Pejabat Pos - Balai Bomba

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-4


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 3.1 : BANDAR DURIAN TUNGGAL KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK) 

Jenis Guna Tanah

BPK 3.1

Utama PERNIAGAAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Institusi

C1‐ Kedai

Tanah Lapang dan  Rekreasi

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans  dan hartanah 

• Perbankan • Broker saham

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C7‐ Pasar

• Pasar Kering

• Pasar Basah 

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

• Stesen Minyak dan  gas

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Bilik pameran  D. Institusi Perniagaan perkhidmatan  • Pejabat Kerajaan Kegunaan bercampur  • Bangunan kegunaan  Kedai Borong Runcit  kerajaan/ badan berkanun.

• Rumah Rehat

C9‐ Stesen Minyak 

KOLUM V

Aktiviti • • • •

C4 – Bangunan Penginapan

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

KOLUM IV

Syarat •

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Awam • • Lot Permainan • Padang Permainan •

• Kafeteria dan kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain 

• Stesen minyak dengan  restoran dan perniagaan  runcit

Fungsi: Pusat Pertumbuhan Utama – Perniagaan Tahap III

Catatan

Mengikut keperluan dan  • Pembangunan perniagaan baru  • Semua aktiviti yang  berbentuk bangunan sesebuah  syarat‐syarat ditetapkan  tidak disenaraikan dalam  adalah digalakkan. dalam kebenaran merancang. kolum III dan IV. • ‘Infill development’ bagi kawasan  Mengikut Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  perniagaan perlu diberi keutamaan Perancangan dan keperluan  mewujudkan  • Aktiviti perniagaan / perdagangan  penduduk. percanggahan guna  hendaklah selaras dengan fungsi  Penyediaan landskap perlu  tanah serta  kawasan dan tertakluk kepada  disediakan untuk kegunaan  menimbulkan masalah  penduduk; kacau ganggu . pertimbangan/ kelulusan MPAG Mempertingkatkan faktor  • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro  keselamatan dan keperluan  perlu dilengkapi dengan kemudahan  bagi pejalan kaki;  pejalan kaki yang selamat serta  Mengambilkira faktor  mempunyai integrasi antara satu  kesesakan lalulintas,  bangunan ke bangunan yang lain  kemudahan tempat letak  serta kemudahan pengangkutan  kereta dan mengikut piawaian  awam. perancangan; • Pembangunan komited dan  Keperluan penambahan  cadangan perlu mengikut garis  kemudahan tertakluk kepada  panduan penyediaan kemudahan  MPAG; yang telah ditetapkan. Perlu menjalankan langkah – • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  langkah kawalan pencemaran. melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak. PERUMAHAN

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster Institusi A4‐ Rumah Teres Tanah Lapang dan  A5‐ Rumah Bertingkat  Rekreasi Densiti: Kepadatan  ( 40 unit / ekar)

Perniagaan

C. Perniagaan • Perkedaian • Rumah Rehat • Chalet • Kewangan / Perbankan • Gerai • Pasar • Pusat Makanan  • Stesen Minyak

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  • Semua aktiviti yang  di  kawasan  kediaman  yang  tidak tersenarai dalam  kolum III dan IV. dapat  memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  pembangunan perniagaan  mewujudkan  • Mengikut  garis  panduan,  percanggahan guna  Piawaian  Perancangan  dan  tanah serta  Undang‐Undang  Kecil  menimbulkan masalah  Bangunan Seragam, 1984 D. Institusi kacau ganggu . • Mengikut keperluan dan syarat‐ • Tadika syarat  ditetapkan  dalam  • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah kebenaran merancang. • Sekolah Menengah • Mengikut  Piawaian  • Sekolah Agama Perancangan  dan  keperluan  • Masjid/ Surau penduduk. • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan • Penyediaan  landskap  perlu  • Kesihatan disediakan  untuk  kegunaan  • Balai Polis penduduk; • Balai Bomba • Pondok Polis • Mempertingkatkan  faktor  • Kompleks Komuniti keselamatan  dan  keperluan  • Pusat Komuniti bagi pejalan kaki;  • Pejabat Kerajaan • Mengambilkira  faktor  • Dewan Serbaguna • Dewan Orang Ramai kesesakan  lalulintas,  • Balairaya kemudahan tempat letak kereta  • Perpustakaan  dan  mengikut  piawaian  • Medan Info Desa perancangan; E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Keperluan  penambahan  • Lot permainan kemudahan  tertakluk  kepada  • Padang Kejiranan MPAG; • Taman Bandaran • Kemudahan Sukan dan  • Perlu  menjalankan  langkah  – Rekreasi. langkah kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah  ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-5


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 3.2 : PADANG KELADI (SEBAHAGIAN HANG TUAH JAYA) RAJAH 3.5 : PETA CADANGAN BPK 3.2

PETUNJUK

Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas Khas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai Cadangan Jalan

LAIN-LAIN Sempadan BPK

S

- Surau

Sempadan BPKK Rancangan Kawasan Khas Hang Tuah Jaya

Nota : PENGEZONAN TERPERINCI BPK 3.2 (SEBAHAGIAN HANG TUAH JAYA) Rujuk Rancangan Kawasan Khas Hang Tuah Jaya

KELUASAN : 3,920.62 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-6


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 3.2 : PADANG KELADI (SEBAHAGIAN HANG TUAH JAYA) KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 3.2

Utama

KOLUM III

Institusi Tanah Lapang  dan Rekreasi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

Aktiviti C. Perniagaan • Perkedaian • Gerai D. Institusi • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Kemudahan Sukan dan  Rekreasi.

BADAN AIR

Tanah Lapang  dan Rekreasi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

PERUMAHAN Perniagaan

KOLUM IV

Sungai Rezab Sungai

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Taman Awam

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang  kawasan  kediaman  yang  dapat  tidak tersenarai dalam  memenuhi  garispanduan  kolum III dan IV. pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  percanggahan guna  Perancangan  dan  Undang‐Undang  tanah serta  Kecil Bangunan Seragam, 1984 menimbulkan masalah  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  kacau ganggu . ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap perlu  disediakan  untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Catatan

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x  40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  pembangunan dan piawaian  perancangan yang telah ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• Mengikut keperluan  setempat  dan  • Semua aktiviti yang  tidak disenaraikan dalam  perlu  mengikut  garis  panduan  /  kolum III dan IV piawaian perancangan  • Aktiviti yang  mencemarkan atau  mempunyai risiko  pencemaran.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-7


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 3.3 : UTeM RAJAH 3.6 : PETA CADANGAN BPK 3.3

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U

47 M1

Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastruktur & utiliti Kelas H Pertanian Kelas Khas J Badan Air

9 M1

3.4 3.4

Kg. Kg. Ayer Ayer Semubok Semubok

sss

M2

Jalan

Lain-lain

Sungai

Pencawang Elektrik

- PE

Lebuhraya

Sim Simpang pang Gading Gading

M M M M M M g ggg ing in in in as asin Gas G G g......G ggg G G Sg SSS S

4.5 4.5

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

Kawasan Tadahan Air

SR SR SR

K K K K K K

LAIN-LAIN

S S S

3.3 3.3

sss

SM SM SM

Ternakan TernakanAyam Ayam Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ayam Ternakan Ternakan Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang

Sempadan BPK Pusat Pertumbuhan

Bukit Bukit Ulor Ulor Upa Upa

S SSS Su uuu un nnn ng ggg ga aaa aiiiiiD DDD Du ri uuu uri rrriia ria aannn aia nnT TTT Tu uuu un gg nnn ng gg gg gg gg ga aaa allllll

Rancangan Kawasan Khas Hang Tuah Jaya

SM SR M S K

– Sekolah Menengah – Sekolah Rendah - Masjid - Surau - Kuil

Ldg. Ldg. Chuan Chuan Hin Hin Sang Sang

M

Durian Tunggal Durian Tunggal

0 13

M 15 1

57 M1

3.1 3.1

3.2 3.2

Nota : PENGEZONAN TERPERINCI BPK 3.3 (SEBAHAGIAN HANG TUAH JAYA) Rujuk Rancangan Kawasan Khas Hang Tuah Jaya

KELUASAN : 3,920.62 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini(minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-8


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 3.3 : UTeM KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah 

BPK3.3

Utama PERUMAHAN

KOLUM III

Institusi Tanah Lapang  dan Rekreas

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan

KOLUM IV

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Aktiviti C. Perniagaan • Perniagaan Runcit • Menjual dan Membaiki • Perniagaan Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran • Kedai Kek dan Roti • Gerai • Bengkel membaiki kenderaan  bermotor  • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Stesen Minyak

Densiti Maksimum: Kepadatan (20 unit /ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Dewan Orang Ramai • Balairaya • Perpustakaan  • Medan Info Desa • Tandas Awam

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  kediaman  yang  dapat  memenuhi  tersenarai dalam kolum III  garispanduan pembangunan perniagaan  dan IV. • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  guna tanah serta  Bangunan Seragam, 1984 menimbulkan masalah kacau  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ganggu . ditetapkan dalam kebenaran merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Catatan

• Setiap pembangunan  perumahan yang mengandungi  100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang  telah ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang  telah ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan  di kawasan kediaman sedia  adadalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’)  yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Kejiranan • Taman Bandaran • Kemudahan Sukan dan Rekreasi. PERTANIAN 

Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian Komoditi  Utama

• Getah • Kelapa sawit 

H3 – Penternakan 

• Ternakan binatang  (secara terkawal)  kecuali babi.

H4 ‐ Akuakultur

• Air tawar • Air Payau 

Institusi

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  • Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung  pertanian. disenaraikan dalam kolum III  walit dibenarkan di kawasan  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  dan IV. pertanian sekiranya dapat  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Aktiviti yang mencemarkan  memenuhi keperluan garis  atau mempunyai risiko  panduan.  Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . • Kegunaan racun (pesticides/  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • Sebarang aktiviti yang  herbicides) mesti mematuhi  kawalan pencemaran . mewujudkan percanggahan  Garis Panduan Jabatan  • Mengikut keperluan setempat dan perlu  guna tanah dan  Pertanian dan Akta Kualiti Alam  mengikut garis panduan / piawaian  menimbulkan kacau ganggu. Sekitar. perancangan.  • Aktiviti penternakan hendaklah  dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada  sebuah kolam di mana bahan‐ bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa  buangan mestilah mengikut  piwaian yang ditetapkan oleh  Jabatan Alam Sekitar.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-9


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 3.4 : PERMAI MACHAP UMBOO RAJAH 3.7 : PETA CADANGAN BPK 3.4

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U Kg. Kg. Permai Permai Machap Machap Umboo Umboo M M M M M M M M M

S S S S S S

BR BR BR BR BR BR SA SA M M M M M

Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan

3.5 3.5

Kg. Kg. Baharu Baharu Bukit Bukit Bulat Bulat RI RI RI RI RI RI RI RI RI

SSSg gg g... A Annn gg .AA naaak kA Ayyye kk kk A A yeeerrrP Pin indddaa PP PP in in ddaaah hhh

Kg. Kg. Machap Machap Baru Baru

TT

DOR DOR DOR DOR DOR KD BP BP BP KD KD KD BP BP BP KD SR SR SR SR SR

T TT TT T BR BR BR BR SR SR SRBR

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

Machap Machap

hhh dddaaahh ininindd aaaPPP aakkkkkaa eeeeeellllallaa MMM M M

SA SA SA SA SA M M M M M BR BR BR BR BR

TTTaman Machap Baru Baru Machap S Rekreasi S Taman Taman Rekreasi Rekreasi Taman Rekreasi Taman Rekreasi

Kg. Kg. Ayer Ayer Bangkong Bangkong S SS SS Sggg... ggg...AAAyy AAyyyeeerr eerrrBBBuu BBBuuullo ohhh lloo lo hhh

Datuk Datuk Datuk Wira Wira Poh Poh Ah Ah Tiam Tiam Datuk Datuk DatukWira Wira Wira WiraPoh Poh Poh PohAh Ah Ah AhTiam Tiam Tiam Tiam

Kg. Permatang Kg. Permatang Ayer Ayer Pasir Pasir

Bukit Bukit Gila Gila

Bukit Bukit Kledang Kledang

Bukit Bukit Besar Besar Kg. Kg. Orang Orang Asli Asli Bkt Bkt Besar Besar Kg. Kg. Machap Machap Umbor Umbor (Machap (Machap Umbor Umbor Dalam) Dalam)

Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastruktur & utiliti Kelas H Pertanian Kelas Khas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Bekalan Air

Jalan Sungai Kawasan Tadahan Air

4.5 4.5 LAIN-LAIN Sempadan BPK 47 M1

Sempadan BPKK

3.4 3.4

Pusat Pertumbuhan Petempatan Orang Asli

SA M KD BR JC

- Sekolah Agama - Masjid - Klinik Desa - Balai Raya - Perkuburan Cina

JC JC JC

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

Kg. Kg. Ayer Ayer Semubok Semubok

JC JC JC

T TT TT T

M M M M M M M M M

JC JC JC Sim Simpang pangEDI Gading Gading EDI Training EDI Training EDI Training Training EDI Training S SS S SS SS S

g gg in ing in gg as in in asin G Gas G as g......G gg G G Sg SS gg SS S

M2

Centre Centre Centre Centre Centre Centre

SR SR SR SR SR SR

K K K K K K

K K K K K K SS S SS S S SS Kg Ay ee MMM si si s Kg Kg Ay Ay ererrrrM Maa an an ng ng ggg gigs Kg ... ... ...Ay e Kg Ay a n Kg Ay Kg Kg Ay Ay eerre MMa aan n g ggiig Kg Ay errMM ang ngg gsii ssii s s

Kg Kg Ay Ay ere errrrRe Re Re sa sa am am mm m Kg . . .Ay Ay ee Re ss a m Kg Ay Re Kg Ay Re s a Kg e s Kg Ay Re s a Kg Kg .. .. ..Ay Ay e erre rrRe Re s sa am mm

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

S SS S SS SS S Pd Pd g.g g.. ..Ke Ke Ke rb rb au au uu u Pd gg Ke rb aa u Pd Ke rb Pd Ke rb a Pd g rb a Pd Ke rb a Pd Pd g g..g . .Ke Ke rb rb a au uu

Ternakan Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ternakan TernakanAyam Ayam Ayam Ayam Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang Kelang

3.3 3.3

SS S SS S S SS

Bukit Bukit Ulor Ulor Upa Upa SR SS RR SS RS RR SS RR SR

Tm Tm Ce Ce m p k a II Tm .n m a k a Tm n Ce m p a k a II Tmn n... ...Ce Ce mp pa ak ka aII II Tm nn Ce mm pp a ka a IIII Tm Ce p a k Tm Tm n n..n Ce Ce m mm p pa ak ka aa II IIII

P IP IP I PP I IP I PP I IP I

SS AS AA SS AA SA SS AS AA

SS S S S SS SS

MMM MMM MMM

SS SS Suuu S u nnnggga g aaaiiiDDD i DDDuuu urrirriaiiaa nnnTTT TTTuuu

Chuan Hin Hin Sang Sang Ldg. Ldg. Chuan

KELUASAN : 3,920.62 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-10


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 3.4 : PERMAI MACHAP UMBOO KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah 

BPK3.4

Utama PERTANIAN

KOLUM III

KOLUM IV Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan

Aktiviti

Sokongan Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian komoditi  utama

• Getah • Kelapa sawit 

H3 – Penternakan

• Ternakan binatang  (secara terkawal)  kecuali babi.

Institusi

A. • •

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar

C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

C. Perniagaan • Perniagaan Runcit • Menjual dan Membaiki • Perniagaan Perkhidmatan  Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran • Kedai Kek dan Roti • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Stesen Minyak

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐Rumah Kluster A4 ‐ Rumah Teres Densiti Maksimum: Kepadatan (8‐12 unit /ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Sekolah Agama • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Tanah Perkuburan E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Kejiranan • Padang Permainan

BADAN AIR

KAWASAN TADAHAN AIR

Perumahan Pertanian Kemudahan Pertanian

KOLUM V

C1 – Bekalan Air

• Empangan Durian Tunggal

G1 – Bekalan Air

• Tadahan Empangan  Durian Tunggal

Syarat

Kemudahan Pertanian • Tempat pengumpulan  • Stor barangan  H. Pertanian • Getah  • Kelapa sawit  • Ternakan binatang  (secara  terkawal) kecuali babi.

Catatan

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum  dibenarkan di kawasan pertanian  pertanian. III dan IV. sekiranya dapat memenuhi keperluan  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  garis panduan.  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang  mencemarkan atau  • Kegunaan racun (pesticides/  Kecil Bangunan Seragam, 1984. mempunyai risiko  herbicides) mesti mematuhi Garis  • Perlu menjalankan langkah – langkah  pencemaran . Panduan Jabatan Pertanian dan Akta  • Sebarang aktiviti yang  Kualiti Alam Sekitar. kawalan pencemaran . mewujudkan  • Aktiviti penternakan hendaklah  • Mengikut keperluan setempat dan  percanggahan guna tanah  dikawal. Bahan Buangan yang  perlu mengikut garis panduan /  dan menimbulkan kacau  dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah  piawaian perancangan.  ganggu. disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan  dan diberi rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan  kawasan  kediaman  yang  dapat  yang mengandungi 100 unit rumah  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  perlu menyediakan tapak gerai  seluas  dan IV. pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  mewujudkan  MPAG. • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  percanggahan guna tanah  • Pembangunan komited dan cadangan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  serta menimbulkan  perlu mengikut garis panduan  Kecil Bangunan Seragam, 1984 masalah kacau ganggu . pembangunan dan piawaian  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ perancangan yang telah ditetapkan syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  • Penyediaan kemudahan perlu  merancang. mengikut garis panduan yang telah  • Mengikut Piawaian Perancangan dan  ditetapkan keperluan penduduk. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  • Penyediaan  landskap  perlu  kawasan kediaman sedia adadalam  disediakan  untuk  kegunaan  lingkungan 100 meter daripada jalan  penduduk; utama (>60’) yang dapat memenuhi  • Mempertingkatkan  faktor  kehendak setempat dan garis  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  panduan /piawaian yang telah  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  ditetapkan. lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  kereta  dan  mengikut  piawaian  aspek penyediaan kemudahan yang  perancangan; bersesuaian. • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Tidak ada sebarang  pembangunan dibenarkan. A.Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

• Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  dan IV. • Pembangunan  perumahan  dikehendaki  mengadakan  sistem  pembentungan  dan  rawatan  najis  yang  diawasi  secukupnya  untuk  memastikan  sistem  ini  berjalan  dengan sempurna.

• Aktiviti pembalakan /  • Kegunaan racun (pesticides/  pembukaan hutan. herbicides) mesti mematuhi Garis  • Aktiviti Perlombongan. Panduan Jabatan Pertanian dan Akta  • Aktiviti nuklear dan bahan  Kualiti Alam Sekitar. radioaktif. • Aktiviti penternakan hendaklah  • Aktiviti industri. dikawal. Bahan Buangan yang  • Semua aktiviti yang tidak  dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah  disenaraikan dalam kolum  disalurkan kepada sebuah kolam di  III dan IV mana bahan‐bahan pepejal diasingkan  dan diberi rawatan dan sisa buangan  • Aktiviti yang  mencemarkan atau  mestilah mengikut piwaian yang  mempunyai risiko  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. pencemaran.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-11


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 3.5 : MACHAP BARU RAJAH 3.8 : PETA CADANGAN BPK 3.5

GUNA TANAH UTAMA Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastruktur & utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air

U

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai

Talian Rentis Elektrik Bekalan Air

Landasan Keretapi Cadangan Jalan Kawasan Tadahan Air

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

KELUASAN : 3,918.38 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama M - Masjid S - Surau T - Tokong PI - Perkuburan Islam KD - Klinik Desa BP - Balai Polis DOR – Dewan Orang Ramai BR - Balai Raya

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-12


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 3.5 : MACHAP BARU KOLUM I

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna Tanah  Blok Perancangan Kecil (BPK)  BPK3.5a

Utama PERTANIAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perumahan Perniagaan Institusi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

H1 ‐ Pertanian komoditi utama

• •

Getah Kelapa sawit 

H3 – Penternakan 

Ternakan binatang (secara terkawal) kecuali babi.

H4 – Akuakultur

• •

Air tawar Air payau

Aktiviti A. • •

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar

C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian 

• • • •

Catatan

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Syarat Satu rumah kediaman bagi satu lot pertanian. • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  Seragam,  • 1984. Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan  • pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu mengikut  garis panduan / piawaian perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III dan IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran . Sebarang aktiviti yang mewujudkan  percanggahan guna tanah dan  menimbulkan kacau ganggu.

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan  pembangunan perniagaan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  Seragam,  1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan  dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan  penduduk. Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan penduduk; Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan  pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak tersenarai  dalam kolum III dan IV. Sebarang aktiviti yang mewujudkan  percanggahan guna tanah serta  menimbulkan masalah kacau  ganggu .

Mengikut garis panduan agensi berkaitan 

Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III dan IV Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran

• •

E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya PERUMAHAN 

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

BADAN AIR

Tanah Lapang dan  Rekreasi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3 ‐ Rumah Kluster A4 ‐ Rumah Teres

C. Perniagaan • Perniagaan Runcit • Menjual dan Membaiki • Perniagaan Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau. • Tanah Perkuburan • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

Densiti Maksimum: Kepadatan (8‐12 unit /ekar)

J – Badan Air

Sungaii

Pertanian dan akuakultur

• • • • • • • • •

• •

BPK 3.5b

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian komoditi utama

• •

Getah Kelapa sawit 

H3 – Penternakan 

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Institusi

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A4‐ Rumah Teres Densiti Maksimum: Kepadatan (8‐12 unit /ekar)

KAWASAN TADAHAN  Perumahan G1 – Bekalan Air AIR Pertanian Kemudahan Pertanian

Tadahan Empangan  Durian Tunggal

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

• • • •

C. Perniagaan • Perniagaan Runcit • Menjual dan Membaiki • Perniagaan Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Tanah Perkuburan • Balai Polis • Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

Kemudahan Pertanian • Tempat pengumpulan  • Stor barangan  H. Pertanian • Getah  • Kelapa sawit  • Ternakan binatang  (secara terkawal)  kecuali babi.

• • • • • • • •

• • •

Satu rumah kediaman bagi satu lot pertanian. • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  Seragam,  • 1984. Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan  • pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu mengikut  garis panduan / piawaian perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III dan IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran . Sebarang aktiviti yang mewujudkan  percanggahan guna tanah dan  menimbulkan kacau ganggu.

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan  pembangunan perniagaan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  Seragam,  1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan  dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan  penduduk. Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan penduduk; Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan  pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak tersenarai  dalam kolum III dan IV. Sebarang aktiviti yang mewujudkan  percanggahan guna tanah serta  menimbulkan masalah kacau  ganggu .

Pembangunan perumahan  dikehendaki  • mengadakan  sistem  pembentungan  dan  rawatan  najis  yang  diawasi  secukupnya  untuk  memastikan  • sistem ini berjalan dengan sempurna. •

Aktiviti pembalakan / pembukaan  hutan. Aktiviti Perlombongan. Aktiviti nuklear dan bahan  radioaktif. Aktiviti industri. Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III dan IV Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran.

• • •

• •

• • •

• •

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa buangan mestilah  mengikut piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan  Alam Sekitar. Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Penyediaan kemudahan perlu mengikut garis  panduan yang telah ditetapkan Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa buangan mestilah  mengikut piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan  Alam Sekitar. Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Penyediaan kemudahan perlu mengikut garis  panduan yang telah ditetapkan Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa buangan mestilah  mengikut piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan  Alam Sekitar.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

3-13


BP 4 : MELAKA PINDAH - REMBIA DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

DAERAH SEREMBAN

BP 6

BP 2

BP 1

BRISU

DAERAH

PULAU SEBANG TEBONG

ALOR GAJAH

JASIN

KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 5

BP 4

MASJID TANAH-LENDU

MELAKA PINDAH - REMBIA

BP 3 MACHAP DURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP 4,2020

4-2

PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 4 (BP4)

4-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020, BP4

4-4 hingga 4-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.1 : Melaka World Solar Valley

4-4 – 4-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.2 : Pekan Rembia

4-6 – 4-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.3 : Rembia

4-8 – 4-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.4 : Sg. Petai

4-10 – 4-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 4.5 : Parit Melana

4-12 – 4-13

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-1


BLOK PERANCANGAN 4 : MELAKA PINDAH - REMBIA SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

GUNA TANAH UTAMA BP4, 2020

Blok Perancangan 4 (BP4) yang mempunyai keluasan 7,248.43 hektar terletak di selatan Daerah Alor Gajah. Ia meliputi Mukim Melaka Pindah, Mukim Beringin, Mukim Parit Melana, Mukim Sg. Petai dan Mukim Rembia yang terdiri daripada 7 kawasan JKKK. Nukleus Pertumbuhan yang menjadi titik tumpu pembangunan adalah Pekan Rembia dan Pekan Melaka Pindah. BP4 telah dibahagikan kepada 5 Blok Perancangan Kecil (BPK) yang dipecahkan mengikut kepada guna tanah utama yang dominan.

Pembangunan di BP4 menumpukan kepada galakan pembangunan perumahan yang berdensiti rendah dan sederhana rendah serta perindustrian dan pembangunan sokongan yang lain. Pembangunan yang pesat dilihat berlaku dari Alor Gajah mengunjur ke Rembia menggalakkan pembangunan kawasan perumahan. Dengan adanya kawasan industri sedia ada (Melaka World Solar Valley) ia menjadi pemangkin pembangunan ke kawasan sekitar.

Rajah 4.2 : Sempadan Blok Perancangan Kecil, BP 4 : Melaka Pindah - Rembia

Keseluruhan zon guna tanah utama bagi BP4 : Melaka Pindah - Rembia adalah kawasan pertanian yang meliputi kawasan seluas 3,320.51 hektar iaitu 45.81% dari keseluruhan BP4.

Ke Seremban/ Utara

U

Jadual 4.2 : Guna Tanah Utama BP4,2020 GUNA TANAH

HEKTAR

PERATUS

GUNA TANAH TEPU BINA 0

1

2

JC JC JC JC JC JC JC JC JC

Ke

kilometers

Perumahan Terancang

ng bo Te

Depo Depo DepoTahanan Tahanan Tahanan Tahanan Depo Depo Depo Tahanan Tahanan Depo Depo Depo Tahanan Tahanan Tahanan S SS Td Td Td RK RK RK S Td S Td Td RK RK RK S SS S Td Td Td RK RK RK

a lor G Ke A

Ke Masjid Tanah

PI PI PI PI PI PI PIPI PI

IPD IPD IPDAlor Alor Alor Alor Gajah Gajah Gajah IPD IPD IPD Alor Alor Gajah Gajah Gajah Pusat IPD Perkhidmatan IPD IPD Alor Alor Alor Gajah Gajah Gajah Pusat Pusat Perkhidmatan Perkhidmatan Pusat Perkhidmatan Pusat Perkhidmatan Pusat Perkhidmatan Pusat Pusat Perkhidmatan Perkhidmatan Pusat Perkhidmatan Industri Industri Tenusu Tenusu Industri Tenusu Industri Industri Tenusu Tenusu Industri Tenusu Industri Tenusu Industri Industri Tenusu Tenusu

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU

SS SS S S SSS S SS T TT S T SS SS TT TT T S

j ah

K KK K KK KK K

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PIPI PI

M MM M MM MM M

LL LL LL LL LL LL LL LL LL

M MM M MM MM M

4.4 4.4

4.5 4.5 S SSS S SS SS

S SS S SS SS S DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR

JC JC JC JC JC JC JC JC JC

S SS S SS SS S

T TT T TT TT T

M MMM M MM MM M MM M MM PI PI PI MMM PI PI PIPI PI PI

Ke Le u nd

Ke Krubong

4.2 4.2

DS DS DS DS SR DS SR SR DS DS SR DS DS SR SR SR SR SR JC JC JC JC JC JC JC JC JC

PI PI PI PI PI PI PIPI PI K KK K KK KK K

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

BRISU

ALOR GAJAH

PULAU SEBANG TEBONG

ria

l ngga n Tu

BP 4

MELAKA PINDAH REMBIA

BP 3 MACHAP DURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

Rajah 4.1 : Pelan Lokasi BP4 : Melaka Pindah - Rembia

Tanah Lapang dan Rekreasi

40.11

0.55

3,016.29

41.61

3,320.51

45.81

Tanah Belum Diusahakan/ Tidak Diusahakan

-

-

Tanah Kosong

-

-

20.15

0.28

3.53

0.05

3,404.49

46.97

255.77

3.53

17.19

0.24

242.96

3.35

Rizab Pengangkutan & Perhubungan

524.6

7.24

Rizab Infrastruktur dan Utiliti

59.99

0.83

584.59

8.07

7,248.43

100.00

Jumlah Kecil

4.1

BP 5 MASJID TANAH LENDU

0.84

RIZAB PENGANGKUTAN & INFRASTRUKTUR

Jadual 4.1 : Pembahagian BPK bagi BP4 BLOK PERANCANGAN KECIL (BPK)

KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK BP 7 TG.TUAN

0.26

60.61

Jumlah Kecil

JC JC JC JC JC JC JC JC JC

Ke Paya Rumput

BP 2

19.12

Institusi dan Kemudahan Masyarakat

Badan Air

Jo h Se or B la a t a hr n u/

DAERAH SEREMBAN

BP 1

Perniagaan

Rizab Hutan Ke

u Ke D

BP 6

6.06

RIZAB HUTAN DAN BADAN AIR

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

PI PIPI PI PI PI PIPI PI SR SR SR SR SR SR SR SR SR MM MM M M M MM

DAERAH TAMPIN

439.39

Jumlah Kecil

JC JC JC JC JC JC JC JC JC

DAERAH REMBAU

Perindustrian

Penternakan

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

M MM M MM MM M

S SS S SS SS S KKK K KK KK K BP BP BP BP BP BP BP BP BP

4.3 4.3

6.63

Akuakultur

4.1 4.1 S SS S SS SS S

IL IL IL IL IL IL ILIL IL

480.77

Pertanian

JC JC JC JC JC JC JC JC JC

S SS S SS SS S

Perumahan Kampung

PERTANIAN, PENTERNAKAN & AKUAKULTUR

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

M MMM SR SR SR M SR SR SR MM MM SR SR SR

S SS S SS SS S

27.27

Jumlah Kecil

SR SR SR S SS SR SR SR S SR SR SS SS SSR PI PI PI PI PI PI PI PI PI

1,976.29

MELAKA WORLD SOLAR VALLEY

DUN TERLIBAT REMBIA

HEKTAR 194.56

PERATUS 2.68

4.2

PEKAN REMBIA

REMBIA

198.41

2.74

4.3

REMBIA

REMBIA

1,484.92

20.49

4.4

SUNGAI PETAI

REMBIA

1,592.69

21.97

4.5

PARIT MELANA

MACHAP JUMLAH

3,777.85

52.12

7,248.43

100.00

JUMLAH KESELURUHAN

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah, 2020

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-2


PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 4 : MELAKA PINDAH - REMBIA

Rajah 4.3 : Peta Cadangan, BP 4 : Melaka Pindah - Rembia

U

GUNA TANAH TEPUBINA

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

DAERAH SEREMBAN

BP 6

Kemudahan Keselamatan

KAWASAN PERUMAHAN

KAWASAN PERNIAGAAN/ PERDAGANGAN

Kegunaan Kerajaan

Perniagaan

Kemudahan Pendidikan

BP2

JC JC JC JC JC JC S SS S S SS SS

m re Se

Td Td Td S SS S RK Td Td Td S S RK RK RK

a ar Ut

PI PI PI PI PI PI

TANAH LAPANG DAN REKREASI

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

IPD IPDAlor Alor AlorGajah Gajah Gajah IPD Alor Gajah IPD IPD Alor Gajah Pusat Pusat Pusat Perkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan Pusat Pusat Pusat Perkhidmatan Perkhidmatan M MM M MM MM M Industri Industri Tenusu Tenusu Tenusu Industri Tenusu Industri Industri Tenusu

Depo Depo Depo Tahanan Tahanan Tahanan Tahanan Depo Depo Depo Tahanan

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

Bukit Bukit BukitPanchor Panchor Panchor Panchor Bukit Bukit Bukit Panchor

Tmn Tmn TmnMelaka Melaka MelakaPerdana Perdana Perdana

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

Tanah Lapang

K KK K KK KK K

ajah

Ke Masjid Tanah

Tmn. Tmn. Tmn. Alor Alor Alor Alor Tmn. Tmn. Tmn. Alor Tmn. Tmn. Tmn. Jaya Jaya Jaya LL LL LL

LL LL LL LL LL IKS IKS IKSSg. Sg. Sg. Sg. LL IKS IKS IKS Sg. Sg. Petai Petai Petai Petai Petai

Tmn. Tmn. Tmn. INTEKMA INTEKMA INTEKMA INTEKMA Tmn. Tmn. Tmn. INTEKMA Alor AlorGajah Gajah Gajah Alor Gajah Alor Alor Gajah Tmn. Tmn. Tmn. Tmn. Tmn. Heights Heights Heights Heights Heights Dimensi Dimensi Dimensi Dimensi Dimensi Dimensi M M M M M MM M M

Kemudahan Perkuburan PI – Perkuburan Islam JC - Jirat Cina PB - Buddha PK - Kristian H/S – Hindu / Sikh CMT – Krematoria

Bukit Bukit Bukit Tampoi Tampoi Tampoi

Melaka Melaka MelakaPindah Pindah Pindah Pindah Melaka Melaka Melaka Pindah Pindah BP4

Kg. Kg. Kg. Ayer Ayer Udang Udang Kg. Kg. Kg. Ayer Ayer Ayer AyerUdang Udang Udang Udang

SR SR SR S SS SR SR SR S SR SR SS SS S SR

S SS S SS SS S

Kg. Kg. Kg. Tengah Tengah Tengah

4.4 4.4

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

M M M M M SR SR SR MM M M SR SR SR SR SR SR

Solok Solok Solok Ayer Ayer Mentagor Mentagor Solok Solok SolokAyer Ayer Ayer AyerMentagor Mentagor Mentagor Mentagor

Solok Solok Duku Duku Solok SolokDuku Duku Solok Solok Duku Duku

Kg. Kg. Kg. Seberang Seberang SeberangPerai Perai Perai Seberang Perai Kg. Kg. Kg. Seberang Perai

Kg. Kg. Kg. Sungai Sungai SungaiPetai Petai Petai Sungai Petai Kg. Kg. Kg. Sungai Petai

JC JC JC JC JC JC

Kg. Kg.Parit ParitMelana Melana Kg. Parit Melana Parit Melana Kg. Parit Melana Kg. Kg.

SS SS Suun S S un nn nggagaa S S u u n n uu un u n gg ga ag aiiiiiiM g ga M M M aiiia M M ee ela ela la la la M M M e e la kk kaaa kk e e e la la la k k k k aa a a aa

Bukit Bukit Bukit Kuau Kuau Kuau Kuau Bukit Bukit Bukit Kuau

S SS S SS SS S

M M M M M Kg. Kg. Kg.Panchor Panchor PanchorM Panchor Kg. Kg. Kg. Panchor

Kg. Kg. Kg. Gajah Gajah GajahMati Mati Mati Gajah Mati Kg. Kg. Kg. Gajah Mati S SS S SS SS S

Ru Rm u Rm u m ah a h a h AA wa A wm a wm a mS S g .S g .g .P e P tP ee ta tia a i i Ru Rm u Rm u m ah a h a h AA wa A wm a wm a mS S g .S g .g .P e P tP ee ta tia a i i Ru Rm u Rm u m ah a h a h AA wa A wm a wm a mS S g .S g .g .P e P tP ee ta tia a i i

S SS S SS SS S

JC JC JC JC JC JC

S SS S SS SS S

PERTANIAN, PENTERNAKAN / AKUAKULTUR

Pantai Pantai Pantai Belimbing Belimbing Pantai Pantai Pantai Belimbing Belimbing Belimbing Belimbing T T TT TT

Sg Sg Sg Sg Sg Sg Pe Pe Pe Sg Sg Sg Pe Pe ai ai ai ...Pe ......Pe Pe Pe ai ai tttai ttttttai ai ai

PERTANIAN, PENTERNAKAN DAN AKUAKULTUR

Kg K .K g .g .A yA e yA re y re P r u P tu Pe tu h te h e h Kg K .K g .g .A yA e yA re y re P r u P tu Pe tu h te h e h Kg K .K g .g .A yA e yA re y re P r u P tu Pe tu h te h e h

M M M M M M PI PI PI PI PI

SR SR SR SR SR SR

BP3

M M M M M MM M M

Kg. Kg. Kg.Beringin Beringin Beringin

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

du en

T T mT mn m .n .n .P e Pa lP en a e l g a n l in g g i i T T mT mn m .n .n .P e Pa lP en a e l g a n l in g g i i T T mT mn m .n .n .P e Pa lP en a e l g a n l in g g i i

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

45 M1

RIZAB HUTAN

Solok Solok SolokUlu Ulu Ulu UluSeraja Seraja Seraja Seraja Solok Solok Solok Ulu Ulu Seraja

M M M M M M

4.1 4.1 4.1

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

L Ke

Kawasan Pertanian

n taaannn llaalaattat SSSeeeeelll rrrraaraaaSS UUUttttataa yaaaaaaUU rraaraayyy uuuhhhhhhr eeebbbbu LLLLeee

M M M

M MM e a le ka W WW oo r rd l d S o a lS a e lV le ka l ka a o rl d l S o ra lo ra l rV V a ye la ye l y M MM e a le ka W WW oo r rd l d S o a lS a e lV le ka l a k a o rl d l S o ra lo ra l rV V a ye la ye l y M MM e a le ka le ka W WW oo r rd l d S o a lS o ra lo ra a e lV a ye la ye l ka a o rl d l S l rV V l y

TT mT n .n .n .M M M AA I IA M IM M mm TT mT n .n .n .M M M AA I IA M IM M mm TT mT mm n .n .n .M M M AA I IA M IM M

S SS S SS SS S

Hutan

B uB kB y A ilta g u tkiu tki tiA A ye rye re rP e P tP ea et n n ila g n il g B uB ku y A ilta g B tkiu tki tiA A ye rye re rP e P tP ea et n n ila g n il g B uB kB u tkiu tki tiA A y A ye rye re rP e P tP ea ilta g n ila g et n n il g

T T mT k B b a ib a mn m .n .n .B B kt tk. t. .R e Rm e Re mm b i a i T T mT k B b a ib a mn m .n .n .B B kt tk. t. .R e Rm e Re mm b i a i T T mT mn k B kt kt. t. .R e Rm e mm b a ib a i a m .n .n .B B Re b i

Bu B kB u tkiu tik tiP P u tP u tu tsu su s Bu B kB u tkiu tik tiP P u tP u tu tsu su s Bu B kB u tkiu tik tiP P u tP u tu tsu su s

R uR m u Rm um a h ah a h AA wA w a a m wm a mR R e e m Rm e m ba b i a ib a i R uR m u Rm um a h ah a h AA ww A a a m wm a mR R e e m Rm e m ba b i a ib a i R uR m u Rm um a h ah a h AA wA w a a m wm a mR R e e m Rm e m ba b i a ib a i

SS KS KK SS KK SK SS KS KK

T T mT mm n n . .n .R R e e m Rm em b b a i a ib a U i U t ta Ua m t m a a ma a T T mT mm n .n .n .R e Rm e Rm em b a ib a ib a U i tU ta Um a t m a a ma a T T mT mm n n . .n .R R e e m Rm em b b a i a ib a U i U t ta Ua m t m a a ma a

Badan Air /Sungai

Rembia Rembia Rembia Rembia Rembia Rembia

PP e kP e ka e n a k n a n Re Rm e Rm em b a ib a ib a i PP e kP e ka e n a k n a n Re Rm e Rm em b a ib a ib a i PP e kP e ka e n a k n a n Re Rm e Rm em b a ib a ib a i

Kg. Kg. Kg.T TTT Tebing ebing ebing ebing Kg. Kg. Kg. ebing Belimbing Belimbing Belimbing Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam

M1 33

TT mT mn m .n .n .R e Rm e Rm e m ba ib a ib a i TT mT mn m .n .n .R e Rm e Rm e m ba ib a ib a i TT mT mn m .n .n .R e Rm e Rm e m ba ib a ib a i

4.2 4.2

Ke Krubong

BP5

BADAN AIR

M M M M M MM M M

Ke 7 M1

M M M M M MM M M L d L g d L .g d .g .B tB B t. t. .J e J u lJe tu e l u o tl nto g n o g ng L d L g d L .g d .g .B tB B t. t. .J e J u lJe tu e l u o tl nto g n o g ng L d L g d L .g d .g .B tB B t. t. .J e J u lJe tu e l o u tl nto g n o g ng

RIZAB INFRASTRUKTUR & UTILITI Talian Rentis Elektrik

Jalan Raya

ttt u u p utttttt up pu pp p u uu m m p pu u um u mp m um uu m m R R u um Ru RR R RR yyyaaaaaaaaaR PP PaaaP Paaayyaaayyyy P PP agaaaiiiaaaiiiiiiP gg g nu n g g gaag uu ng n u un u n nn SS S u un Su S S SS S

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR & UTILITI

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan Raya

Bekalan Air

Landasan Keretapi

Lain-lain

Landasan LRT / ERL Cadangan Laluan Komuter

Jo

ho

rB ah ru /S el

at a

n

KD KD KD KD KD KD SS SS Suuu S S SS n nggg uu un n n n u u un nn g gg gg g

Solok SolokMasjid Masjid MasjidT Tanah anahMerah Merah Solok Masjid TTT anah Merah anah Merah Solok Solok Solok Masjid Masjid anah Merah S SS S SS SS S S SS S S SS SS

- PMU - PPU - PE - SPP - SPSP - STP - ST

M1 30

JC JC JC

JC JC JC TT TT Tmn. mn. mn. mn.Rembia Rembia Rembia Permai Permai Rembia Permai T mn. mn. Rembia Permai Permai M MM M MM MM M

mpu t

DAERAH MELAKA TENGAH

ya Ru

LAIN-LAIN

SR SR SR SR SR

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

PI PI PI PI PI PI SR SR SR SR SR Solok SolokHj. Hj. Hj.Dollah Dollah Dollah M M Solok Hj. Dollah M Solok Solok Hj. Dollah M M

Ke P a

Pencawang Masuk Utama Pencawang Pembahagi Utama Pencawang Elektrik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal Sistem Pemindahan Sisa Pepejal Sistem Pembetungan Sistem Telekomunikasi

Bukit Bukit Bukit ambun ambun Bukit Bukit BukitT TT TTambun Tambun ambun ambun

SSS

Bukit Bukit Bukit Gereja Gereja Gereja

DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR

Bkt. Bkt. Bkt. Samak Samak Samak

4.5 4.5 4.5

PI PI PI PI PI PI PPI PI I PI PI PI PI PI PI PI PI PI

M M M M M M MM M

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

S SS S SS SS S

Kg. Kg. Kg. Ulu Ulu Melaka Melaka Pindah Pindah Kg. Kg. Kg. Ulu Ulu Ulu UluMelaka Melaka Melaka MelakaPindah Pindah Pindah Pindah

S SS S SS SS S

S SS S SS SS S

T TT T TT TT T

lor G

– Surau - Masjid - Tokong - Kuil - Gereja

PM PM PMU UUU U PM PM PM PM PM PMUU UU

PM PM PM U PM PM PMU UU U U PM PM PM U UU

S S S SS S

Ke A

Kawasan Hijau

Tmn. Tmn. Tmn. Pengkalan Pengkalan Tmn. Tmn. Tmn. Pengkalan Pengkalan Pengkalan Pengkalan Indah Indah Indah Kg. Kg. Kg. Balai Balai Indah Indah Indah Kg. Kg. Kg. Balai Balai Balai Balai

19

uu u u u uu dnd du u d dd nen dn d nd een .L .Leeeeneenn .L .L .L.L g g.L gg .L g g.L S SS Sg g g S S SS S

Kemudahan Tempat Ibadat

RIZAB PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Lebuh Raya

FT 1 39

hhhhhh dddaaaahaahh inin ddddddaaa inin in in PP in in PP P Pin P P aaaaaaP la la kkkkkkkkkaaa lala la la eela la eeeela M M MM M Meee ...M ..g...M M . g g S SS S SS Sgggggg S S

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

n/ ba

KD – Klinik Desa KK - Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti H - Hospital

Bukit Bukit Bukit Sekudong Sekudong BukitSekudong Sekudong Bukit Bukit Sekudong Sekudong

BP1

Ke

DS- Dewan Serbaguna Awam DOR – Dewan Orang Ramai BR – Balai Raya PA – Perpustakaan Awam PP – Pejabat Pos

Kemudahan Kesihatan

BP 3 MACHAP-DURIAN TUNGGAL

DAERAH

du du du Lendu Len Len du du du gaiLen gai gai Len Len du du Len ngai n nn gai gai gai Len Len Su Su Su nn n n gai gai Su Su Su n Su Su Su

Lain-lain Kemudahan Masyarakat

TDK – Tadika SR - Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah SA - Sekolah Agama PP – Pusat Penyelidikan IL – Institut Latihan

BP 4 MELAKA PINDAHREMBIA

MELAKA TENGAH

Kg. Kg.Padang PadangKubu Kubu Kg. Padang Kubu Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Kg.

IS – Istana MZ - Muzium PK – Pejabat Kerajaan BB – Badan Berkanun RAY – Rumah Anak Yatim RWE – Rumah Warga Emas RI - Rumah OKU

KAWASAN INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

S M T K G

BP 5

MASJID TANAH-LENDU

du du du

Perindustrian

BP 7 aiiiiii aaa aiiiaa na na nn a aa n n aan n Ta TrrT TT a aan ee T eerrree errrT rTT ye yy e yyyy A AA A y A Ay g g...g g A g...A ...A SS S gg g S Sg SS SS

KAWASAN PERINDUSTRIAN

PULAU SEBANG-TEBONG

ALOR GAJAH

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

PP – Pondok Polis BP - Balai Polis IPP - Ibu Pejabat Polis Daerah PJ - Penjara PTI – Pusat Tahanan Imigresen PSD – Pusat Serenti Dadah PL – Pusat Latihan Tentera / Polis / Bomba KT – Kem Tentera

Perumahan / Perkampungan

BP 2

BP 1

BRISU

U

Kg. Kg. Kg.Bangsal Bangsal Bangsal Bawah Bawah Bawah Bangsal Bawah Kg. Kg. Kg. Bangsal Bawah

un rian T Ke Du

ggal

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

JC JC JC JC JC

Solok Solok SolokJeram Jeram Jeram

Blok Perancangan Blok Perancangan Kecil

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-3


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 4 : MELAKA PINDAH - REMBIA

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 4.1 : MELAKA WORLD SOLAR VALLEY PETUNJUK

RAJAH 4.4 : PETA CADANGAN BPK 4.1

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

U

Kelas B Perindustrian

4.4 4.4

Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas G Infrastruktur & utiliti RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai Bekalan Air

LAIN-LAIN

4.1 4.1

Sempadan BPK

4.3 4.3

Sempadan BPKK

SK – Sekolah Kebangsaan M - Masjid

Melaka Melaka World World Solar Solar Valley Valley

SK SK M M

4.2 4.2

Rem Rembia bia S SS SS Sg gg gg g......JJJeee JJJeeerraraa rraraam m m m m m

KELUASAN : 194.56 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-4


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 4.1 : KAWASAN PERINDUSTRIAN REMBIA KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna tanah

BPK 4.1 

utama PERINDUSTRIAN

KOLUM III

KOLUM IV Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan

Aktiviti

B3 – Industri Berat

• Industri Solar • Industri sokongan 

C. Perniagaan • Perniagaan perkhidmatan • Pusat kewangan • Gerai • Stesen minyak • Aktiviti sokongan kepada  keperluan pembangunan industri D. Institusi • Pusat Penyelidikan

Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Awam PERUMAHAN

Perniagaan Institusi

C. Perniagaan • Kedai Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • erkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kafeteria • Kafe Terbuka • Stesen Minyak

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Tanah Lapang dan  Densiti: Rekreasi Kepadatan (20 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Masjid/ Surau E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Permainan PERNIAGAAN 

Syarat

Sokongan Perniagaan

Institusi

KOLUM V

C1‐ Kedai

C8‐ Pusat Makanan 

C9‐ Stesen Minyak 

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  • Kedai sewaan  • Perkhidmatan  khusus

• Bilik pameran • Perniagaan  perkhidmatan  • Kegunaan  bercampur 

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

• Kafeteria dan  kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain 

• • • •

• Stesen minyak

D. Institusi • Balai Polis • Pondok Polis

Catatan

• Aktiviti hendaklah  tidak  mencemarkan  • Semua aktiviti yang  alam sekitar tidak tersenarai  • Mengikut  keperluan  setempat  dan  perlu  dalam kolum III dan  mengikut  garis  panduan  /  piawaian  IV. perancangan. • Sebarang aktiviti  yang mewujudkan  percanggahan guna  tanah serta  menimbulkan  masalah kacau  ganggu .

• Tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan  MPAG. • Kawasan industri perlu menyediakan  kaedah‐kaedah kawalan pencemaran. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian. 

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang  tidak tersenarai  kawasan  kediaman  yang  dapat  dalam kolum III dan  memenuhi  garispanduan  pembangunan  perniagaan  IV. • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  • Sebarang aktiviti  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  yang mewujudkan  Bangunan Seragam, 1984 percanggahan guna  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  tanah serta  ditetapkan dalam kebenaran merancang. menimbulkan  • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  masalah kacau  ganggu . keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x  40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  pembangunan dan piawaian perancangan  yang telah ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu mengikut  garis panduan yang telah ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  • Semua aktiviti yang  tidak disenaraikan  ditetapkan dalam kebenaran  dalam kolum III dan  merancang. IV. Mengikut Piawaian Perancangan dan  • Sebarang aktiviti  keperluan penduduk. yang mewujudkan  Penyediaan landskap perlu disediakan  percanggahan guna  untuk kegunaan penduduk; tanah serta  Mempertingkatkan faktor keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  menimbulkan  Mengambilkira faktor kesesakan  masalah kacau  lalulintas, kemudahan tempat letak  ganggu . kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi kawasan  dan tertakluk kepada pertimbangan/  kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro  perlu dilengkapi dengan kemudahan  pejalan kaki yang selamat serta  mempunyai integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• • • •

• Stesen minyak  dengan servis •

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-5


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 4 : MELAKA PINDAH - REMBIA

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 4.2 : PEKAN REMBIA RAJAH 4.5 : PETA CADANGAN BPK 4.2

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

U

Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan)

Tmn. Tmn. Pelangi Pelangi

Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan)

Tmn. MAIM Tmn. MAIM

Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat)

S S S S S S

Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi

Tmn. Bkt. Tmn. Bkt.Rembia Rembia

Kelas G Infrastruktur & utiliti

4.1 4.1

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Talian Rentis Elektrik

Jalan

S S S S S S

Cadangan Jalan

K K Rumah Awam K Rumah Awam Rembia Rembia K K BP BP BP BP BP BP

LAIN-LAIN

4.2 4.2

Sempadan BPK

Tmn.Rembia Tmn. Rembia Utama Utama

SR SR SR SR SR SR

DS DS DS DS DS DS

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

Re Rem mbia bia

S S S S S S

Tmn. Tmn.Rembia Rembia

Pekan Pekan Rembia Rembia

SR SA KK S M K PI BP DS

– Sekolah Rendah – Sekolah Agama - Klinik Kesihatan - Surau - Masjid - Kuil - Perkuburan Islam - Balai Polis - Dewan Serbaguna

KK KK M M

PI PI PI PI PI PI

38 M1

K K

S SS SS Sgggggg ......JJJ JJJeeeeeerrr rraaraaaam m m m m m

IL IL IL IL PP aaiiiiiPP gg gg gaaa g SS SS Suuunnn S

KELUASAN : 198.41 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-6


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 4.2 : PEKAN REMBIA KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Gunatanah

BPK 4.2

Utama PERUMAHAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti C. Perniagaan • Kedai Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Perbankan • Gerai • Pasar • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kafeteria • Kafe Terbuka • Stesen Minyak

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat  Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Masjid/ Surau • Tanah Perkuburan • Balai Polis • Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Medan Info Desa

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  • Semua aktiviti yang tidak  di  kawasan  kediaman  yang  tersenarai dalam kolum III  dapat  memenuhi  garispanduan  dan IV. pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  mewujudkan  Piawaian  Perancangan  dan  percanggahan guna tanah  Undang‐Undang Kecil Bangunan  serta menimbulkan  Seragam, 1984 masalah kacau ganggu . • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan  penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan tempat letak kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan  perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak  gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut  garis panduan pembangunan  dan piawaian perancangan  yang telah ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang  telah ditetapkan • Aktiviti perniagaan  dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’)  yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang  telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• Semua aktiviti yang tidak  Mengikut keperluan dan  syarat‐syarat ditetapkan dalam  disenaraikan dalam kolum  kebenaran merancang. III dan IV. Mengikut Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  Perancangan dan keperluan  mewujudkan  penduduk. percanggahan guna tanah  Penyediaan landskap perlu  serta menimbulkan  disediakan untuk kegunaan  masalah kacau ganggu . penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan  bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor  kesesakan lalulintas,  kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Pembangunan perniagaan  baru berbentuk bangunan  sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi  kawasan perniagaan perlu  diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan /  perdagangan hendaklah  selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk  kepada pertimbangan/  kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk  Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai  integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang  lain serta kemudahan  pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut  garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan PERNIAGAAN

Institusi

C1‐ Kedai

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran • Perniagaan  perkhidmatan  • Kegunaan bercampur 

C2 – Kompleks Perniagaan

• Pejabat • Pusat beli‐belah • Arked beli belah

• Pasaraya besar • Kegunaan bercampur • Lain‐lain

Tanah Lapang dan  Rekreasi

C4 – Bangunan Penginapan  • • • •

Hotel Tempat peranginan Rumah tumpangan Rumah rehat

• Asrama • Chalet • Pangsapuri servis

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans dan  hartanah 

• Perbankan • Broker saham

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C7‐ Pasar

• Pasar borong

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

C9‐ Stesen Minyak 

• Stesen minyak

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

Fungsi: Pusat Pertumbuhan Utama (Pusat Perniagaan III) Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

• Pasar basah • Kafeteria dan kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain  • Stesen minyak dengan  servis

• D. Institusi • Bangunan Kegunaan Kerajaan  • Pejabat Kerajaan • • Balai Bomba E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Awam • Gelanggang Permainan

• • •

• •

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-7


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 4 : MELAKA PINDAH - REMBIA

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 4.3 : REMBIA PETUNJUK

RAJAH 4.6 : PETA CADANGAN BPK 4.3

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam ( Pendidikan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam ( Perkuburan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas H Pertanian Kelas G Infrastuktur & utiliti

U Kg. Kg. Ayer AyerPuteh Puteh Kg. Ayer Puteh Ayer Puteh Kg. Kg. Kg. Ayer Puteh

Sg SSS g.....PPP ggg S et eta aiiiii aa et aa

M 14 5

SM SM SM SM SM

RI RI RI RI RI RI Tmn. Tmn. Tmn. Pelangi Pelangi Pelangi Pelangi Tmn. Tmn. Tmn. Pelangi

SSS

Tmn. Tmn. Tmn. MAIM MAIM MAIMSSSSSS MAIM Tmn. Tmn. Tmn. MAIM

Melaka Melaka MelakaWorld World World WorldSolar Solar Solar SolarValley Valley Valley Valley Melaka Melaka Melaka World World Solar Solar Valley

Tmn. Tmn. Tmn. Bkt. Bkt. Bkt. Rembia Rembia Rembia Bkt. Rembia Tmn. Tmn. Tmn. Bkt. Rembia

Bukit Bukit Bukit Putus Putus Putus Putus Bukit Bukit Bukit Putus

Bukit Bukit Bukit Ayer Ayer AyerPetaling Petaling Petaling Ayer Petaling Bukit Bukit Bukit Ayer Petaling

S SS S SS SS S

SK SK SK SK SK SK

K KK Rumah Rumah RumahAwam Awam Awam AwamRembia Rembia Rembia K Rembia KK KK K Rumah Rumah Rumah Awam Awam Rembia BP BP BP BP BP BP BP BP BP

Tmn. Tmn. Tmn. Rembia Rembia Utama Utama Tmn. Tmn. Tmn. Rembia Rembia Rembia RembiaUtama Utama Utama Utama S SS S SS SS S

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

DS DS DS DS DS DS DS DS DS

Tmn. Tmn. Tmn. Rembia Rembia Rembia Rembia Tmn. Tmn. Tmn. Rembia

Rem Rem bia bia Pekan Pekan PekanRembia Rembia Rembia

Jalan

Pekan Pekan Rembia PekanRembia Rembia

Landasan LRT / ERL

KK KK KK KK KK KK KK KK KK

4.3a 4.3a

M M M M M M

38 M1

K KK K KK KK K

Ldg. Ldg. Ldg. Bt. Bt. Bt. Jelutong Jelutong Jelutong Bt. Jelutong Ldg. Ldg. Ldg. Bt. Jelutong

Talian Rentis Elektrik

Cadangan Jalan

J C J C JJ C J JC C C J JC CC J S SS S SS SS S

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

S SSS S ggg...JJ . .JJJeee eerrrarraamm aam m m

LAIN-LAIN Sempadan BPK

IL IL IL IL IL IL IL IL IL

Sempadan BPKK

ttt pppuuuuuuttt m m mppp m m RRRuuuuuum yyyaaaaaaRRR PPPaaaaaayyy aaaiiiiiiPPP nnnggggggaaa Suuuuuunnn SS S SS

PI PI

Solok Solok Hj. Hj. Dollah Dollah

SR SR

Pusat Pertumbuhan

4.3b 4.3b

SR S M RI PI JC

- Sekolah Rendah - Surau - Masjid - Rumah Ibadat - Perkuburan Islam - Perkuburan Cina

M M S S S S S S

S S S S S S

JC JC

JC JC Tmn. Rembia Tmn. Rembia Permai Permai M M M M M M

Kg. Kg. Bangsal Bangsal Bawah Bawah RI RI RI RI RI RI

JC JC

Solok Jeram Solok Jeram

KELUASAN : 1,484.92 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-8


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 4.3 : REMBIA KOLUM I Blok Perancangan Kecil  (BPK)/ BPK 4.3a

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Gunatanah Utama PERUMAHAN

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

Aktiviti

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat 

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Tanah Perkuburan E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan BPK 4.3b

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

A. • •

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar

C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

PERINDUSTRIAN

Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM V

BI – Industri Ringan

• Rujuk Lampiran 

B5 – Industri Kotej 

• Industri  perusahaan  lerepek, kicap, sos, kuih‐ muih, makanan  trsdisional

• Industri perusahaan  jahitan dan sulaman • Industri perusahaan  bantal dan cadar

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Awam

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III dan  memenuhi  garispanduan  IV. pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mewujudkan percanggahan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  guna tanah serta menimbulkan  Kecil Bangunan Seragam, 1984 masalah kacau ganggu . • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat ditetapkan dalam kebenaran  merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah  ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada  jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  • Semua aktiviti yang tidak  pertanian. disenaraikan dalam kolum III  • Mengikut garis panduan , Piawaian  dan IV. Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan  Kecil Bangunan Seragam, 1984. atau mempunyai risiko  • Perlu  menjalankan  langkah  – pencemaran . langkah kawalan pencemaran . • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut keperluan setempat dan  mewujudkan percanggahan  perlu mengikut garis panduan /  guna tanah dan menimbulkan  piawaian perancangan.  kacau ganggu.

• Aktiviti penternakan burung walit  dibenarkan di kawasan pertanian  sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  • Kegunaan racun (pesticides/  herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah  dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada  sebuah kolam di mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah  mengikut piwaian yang ditetapkan  oleh Jabatan Alam Sekitar.

• Aktiviti hendaklah  tidak  • Semua aktiviti yang tidak  • Tertakluk kepada pertimbangan/  mencemarkan alam sekitar tersenarai dalam kolum III dan  kelulusan MPAG. • Mengikut  keperluan setempat  dan  IV. • Kawasan industri perlu  perlu  mengikut  garis  panduan  /  • Sebarang aktiviti yang  menyediakan kaedah‐kaedah  piawaian perancangan. mewujudkan percanggahan  kawalan pencemaran. guna tanah serta menimbulkan  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  masalah kacau ganggu . perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-9


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 4 : MELAKA PINDAH - REMBIA

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 4.4 : SUNGAI PETAI PETUNJUK

RAJAH 4.7 : PETA CADANGAN BPK 4.4

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

U

Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan

uuu u ddu nnnddd .L.Leeeee ggg.L.L.L S SSS S

SS SS gg gg S Sg g......M M M M ee ee M Me la la la ela kk kk la lak aa aa ka PP PP aP in in in Pin dd dd in ind aa aa da h hh hh ah

Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan)

1.2 1.2

M2

Bukit Bukit Tampoi Tampoi

1.3 1.3

IKS IKS Sg. Sg. Petai Petai

Tmn. Tmn. INTEKMA INTEKMA Alor Alor Gajah Gajah Tmn. Tmn. Heights Heights Dimensi Dimensi MMM MMM MMM

4.5 4.5

LL LL LL

Melaka Melaka Pindah Pindah

PI PI PI M M M SR SR SR

Solok Solok Ayer Ayer Mentagor Mentagor

Kg. Kg. Sungai Sungai Petai Petai bu Le

h

AM

4.4c 4.4c

Bkt. Bkt. Samak Samak

4.4b 4.4b

Kelas J Badan Air

J S SSS Su uuu un nnn ng ggg ga aaa aiiiiiM M M M Me la eee ela la kaaa la lak kkk aa

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Kg. Kg. Gajah Gajah Mati Mati 4.4 4.4

Kelas H Pertanian

Kg. Kg. Seberang Seberang Perai Perai

Bukit Bukit Kuau Kuau

Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastruktur & Utiliti

Kg. Kg. Ayer Ayer Udang Udang M158

Lendu Lendu

Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan)

Talian Rentis Elektrik

Sungai

4.4a 4.4a

S S S DOR DOR DOR

Cadangan Jalan Cadangan Laluan Komuter

Rumah Rumah Awam Awam Sg. Sg. Petai Petai S S S S S S

Bekalan Air

LAIN-LAIN Sempadan BPK

Sg Sg Sg Sg Sg.....Pe Pe Pe Peta Pe taiiiiii ta

M 13

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

BP BP BP BP BP BP

8

5.4 5.4

4.1 4.1

SM – Sekolah Menengah SR - Sekolah Rendah S - Surau M - Masjid DOR – Dewan Orang Ramai BR - Balai Raya PI - Perkuburan Islam BP - Balai Polis LL – Lain-lain Kegunaan Kerajaan

4.3 4.3

Rem Rembia bia R R bi bi

KELUASAN : 1,592.69 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-10


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 4.4 : SUNGAI PETAI KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan Kecil  (BPK)/ 

Jenis Gunatanah

BPK 4.4a

Utama PERTANIAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perumahan Perniagaan

Aktiviti

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

Getah

Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  babi.

Rujuk Lampiran 

Institusi

H3 – Penternakan 

PERINDUSTRIAN

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Perniagaan

BI – Industri Ringan

Tanah Lapang dan  Rekreasi

B5 – Industri Kotej 

• Industri  perusahaan  lerepek, kicap, sos,  kuih‐muih, makanan  trsdisional

• Industri perusahaan  jahitan dan sulaman • Industri perusahaan  bantal dan cadar

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

• • •

C. Perniagaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Restoran • Gerai

• •

• •

Kepadatan Maksimum 8‐12 unit / ekar. • Hanya melibatkan rumah kampung. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984 • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan  pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu mengikut  garis panduan / piawaian perancangan. 

Semua aktiviti yang  • tidak tersenarai dalam  kolum III dan IV Sebarang aktiviti yang  • mewujudkan  percanggahan guna  tanah dan menimbulkan  • kacau ganggu.

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan  di kawasan pertanian sekiranya dapat  memenuhi keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides)  mesti mematuhi Garis Panduan Jabatan  Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti  ini hendaklah disalurkan kepada sebuah  kolam di mana bahan‐bahan pepejal  diasingkan dan diberi rawatan dan sisa  buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

Aktiviti hendaklah tidak mencemarkan alam sekitar • Mengikut  keperluan  setempat  dan  perlu  mengikut  garis panduan / piawaian perancangan. •

Semua aktiviti yang  tidak tersenarai dalam  kolum III dan IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna  tanah serta  menimbulkan masalah  kacau ganggu .

Tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan  MPAG. Kawasan industri perlu menyediakan kaedah‐ kaedah kawalan pencemaran. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Awam PERNIAGAAN

BPK 4.4b

PERUMAHAN

C1‐ Kedai

• •

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus

• •

Bilik pameran  Perniagaan  perkhidmatan  Kegunaan bercampur 

C6 – Gerai 

Gerai berkelompok

Lain‐lain

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

• • •

Kafeteria dan kantin  Kafe terbuka Lain‐lain 

C9‐ Stesen Minyak 

Stesen minyak

Stesen minyak dengan  servis

Fungsi: Pusat Perniagaan Kejiranan

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

Getah

Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  babi.

Institusi

H3 – Penternakan 

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4 – Rumah Teres  Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan  Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

BPK 4.4c

• •

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam  • Medan Info Desa

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

• • • • • •

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

• • •

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan  Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Mp/edan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis/Pondok Polis • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam  • Medan Info Desa

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan 

• •

• • • • • •

Catatan

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Syarat

Mengikut keperluan dan syarat‐syarat ditetapkan  dalam kebenaran merancang. Mengikut Piawaian Perancangan dan keperluan  penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan untuk  kegunaan penduduk; Mempertingkatkan faktor keselamatan dan  keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan lalulintas,  kemudahan tempat letak kereta dan mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan kemudahan tertakluk  kepada MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan  pencemaran.

• • •

Semua aktiviti yang  tidak disenaraikan  dalam kolum III dan IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna  tanah serta  menimbulkan masalah  kacau ganggu .

• Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan  perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah  selaras dengan fungsi kawasan dan tertakluk  kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki  yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang lain  serta kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  kediaman  • yang  dapat  memenuhi  garispanduan  pembangunan  perniagaan  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  • Undang‐Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan  dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan  penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan untuk kegunaan  penduduk; Mempertingkatkan faktor keselamatan dan keperluan  bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada  MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan  pencemaran.

Semua aktiviti yang  tidak tersenarai dalam  kolum III dan IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna  tanah serta  menimbulkan masalah  kacau ganggu .

Kepadatan Maksimum 8‐12 unit / ekar. • Hanya melibatkan rumah kampung. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984 • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan  pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu mengikut  garis panduan / piawaian perancangan. 

Semua aktiviti yang  • tidak tersenarai dalam  kolum III dan IV Sebarang aktiviti yang  • mewujudkan  percanggahan guna  tanah dan menimbulkan  • kacau ganggu.

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan  di kawasan pertanian sekiranya dapat  memenuhi keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides)  mesti mematuhi Garis Panduan Jabatan  Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti  ini hendaklah disalurkan kepada sebuah  kolam di mana bahan‐bahan pepejal  diasingkan dan diberi rawatan dan sisa  buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  kediaman  • yang  dapat  memenuhi  garispanduan  pembangunan  perniagaan  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  • Undang‐Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan  dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan  penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan untuk kegunaan  penduduk; Mempertingkatkan faktor keselamatan dan keperluan  bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada  MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan  pencemaran.

Semua aktiviti yang  tidak tersenarai dalam  kolum III dan IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna  tanah serta  menimbulkan masalah  kacau ganggu .

Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Penyediaan kemudahan perlu mengikut garis  panduan yang telah ditetapkan Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• •

• • •

• • •

Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Penyediaan kemudahan perlu mengikut garis  panduan yang telah ditetapkan Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-11


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 4 : MELAKA PINDAH - REMBIA

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 4.5 : PARIT MELANA PETUNJUK

RAJAH 4.8 : PETA CADANGAN BPK 4.5 iii nnnaaaiii TTTaaannnaaa ee ee errrrrTTTaaa yy yy ye AA AA Ay . .A g gg gg g...

U Kg. Kg. Kg.Padang Padang Padang Kubu Kubu Kubu

2.5 2.5 1.4 1.4

3.5 3.5 Bukit Bukit BukitSekudong Sekudong Sekudong Sekudong Bukit Bukit Bukit Sekudong Sekudong

1.1 1.1 Bandar Alor Alor Gajah Gajah Bandar

JC JC JC JC JC JC

19

S S S S S S

S S S RK RK Td Td Td S S S RK RK RK

0 M1

PI PI PI PI PI PI SM SM SM SM SM SM SM SM SM

IPD IPD IPD Alor Alor Alor Gaj Gaj ah ah IPD IPD IPD Alor Alor Alor Gaj Gaj Gaj Gajah ah ah ah Pusat Pusat Pusat Perkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan Pusat Pusat Pusat Perkhidmatan Perkhidmatan Perkhidmatan M M M M M M Industri IndustriTenusu Tenusu Tenusu Industri Tenusu Industri Industri Tenusu

T mn. mn. Pengkalan Pengkalan TT TT Tmn. mn. mn. mn.Pengkalan Indah Indah Indah Indah Indah Kg. Kg. Kg.Balai Balai Balai

PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU

TT T T T TT TT

SS S S S SS SS

TT TT Tmn. mn. mn. mn.Alor Alor Alor Alor T mn. mn. Alor T mn. mn. Jaya Jaya TT TT Tmn. mn. mn. mn.Jaya Jaya Jaya Jaya

1.3 1.3

Bukit Bukit Bukit ampoi ampoi Bukit Bukit BukitT TT TT Tampoi ampoi ampoi ampoi

Melaka Melaka Pindah Pindah M158

Kg. Kg. Kg.Ayer Ayer AyerUdang Udang Udang Ayer Udang Kg. Kg. Kg. Ayer Udang

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

M M M M M M M M M SR SR SR SR SR SR SR SR SR

J Kg. Kg.Sungai Sungai Sungai Petai Petai Petai Kg. Sungai Petai Kg. Kg. Sungai Petai M Kg. Kg. Kg.ATTTengah engah h engah

Samak Samak Samak Samak Samak Samak

JC JC JC JC JC JC

M17 M M M Kg. Kg. Kg. Panchor Panchor Kg. Kg. Kg.Panchor Panchor Panchor Panchor MM

4.4 4.4

SS S S S SS SS DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR DOR

Kg. Kg. Kg.Parit Parit Parit ParitMelana Melana Melana Melana Kg. Kg. Kg. Parit Parit Melana Melana S S S S S S

JC JC JC JC JC JC

SS S SS S S SS

TTT S Sg SS SS g......P gg gg et eta PPet PP et et aiiiii aa aa

4.1 4.1

Ru a h AA wa b a ib a Rm u Rm u m a h a h wm A a wm a mR e Rm e Rm e m ib a i Ru a h AA wa b a ib a Rm u m a h Am wm a mR e Rm e m i Rm u a h w a Rm e ib a Ru Rm u a h a h AA wa wm a Rm e b a ib a ib a Rm u m a h A wm a mR e Rm e m i

M M M M M M L g d L .g d .g .B tB B t. t. .J e J u e tu le tu l tn o g n o g n g L d lJ o L g d L .g d .g .B tB tB J u J tu le tu l tn o g n o g n g L d . t. .J e le o L .g d .g .B tB B l tn o g n g L d L g d t. t. .J e J u lJ e tu le tu o o g n

3

Sempadan BPK

S S S

3.3 3.3

Kg. Kg. Kg.Tebing Tebing Tebing Tebing Kg. Kg. Kg. Tebing Tebing Belimbing Belimbing Belimbing Belimbing Belimbing Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam

SS KS KK SS KK SK SS KS KK

mm Rm e Rm e m ib a i TT mT n .n .n .R e b a ib a mm Rm e ib a Rm e m i TT mT n .n .n .R e b a ib a Rm e m i TT mT mm n .n .n .R e Rm e b a ib a ib a

LAIN-LAIN

SR SR SR SR SR SR

BB u kB y A e tP a n itla g u tkiu tki tiA A ye rye re rP P e te n ila g n il g BB u ku y yA e re e te a n itla g B tkiu tik tiA A y re rP P P te n il g n ila g BB u ku y A ye rye re rP P e tP e te a n itla g n ila g B tkiu tki tiA A n il g

TT mT n .n .n .B B k B t k b a ib a mm k t. t. .R e Rm e Rm e m ib a i TT mT n .n .n .B B k B t tk. t. .R e b a ib a Rm e m i mm k Rm e ib a TT mT mm n .n .n .B B k B t k k t. t. .R e Rm e b a ib a ib a Rm e m i

4.2 4.2

Bekalan Air

SR SR SR SR SR SR

M M M M M

MMM e a le ka le a kl ka W a WW o ro d lro d rl S d l o Sa lS o ra lo ra l rV a Ve lV a ye la ye l y MMM e a le ka le a kl a k W a WW o ro d lro d lr S d l o Sa lo S ra lo ra l rV a Ve la V ye la ye l y MMM e a le ka le a kl ka W a WW o ro d lro d rl S d l o Sa lS o ra lo ra l rV a Ve lV a ye la ye l y

TT mT n .n .n .R e b a ib a U a tm a a a mm Rm e Rm e m ib a i tU tU a m a m TT mT n .n .n .R e b a ib a U a tm a a a Rm e m i tU tU a m mm Rm e ib a a m TT mT mm n .n .n .R e Rm e b a ib a ib a U a tm a m a a a Rm e m i tU tU a m

Cadangan Laluan Komuter

M M M M M M

Kg. Kg. Kg.Beringin Beringin Beringin Beringin Kg. Kg. Kg. Beringin Beringin

mm e n a le g n a l ig n ig i TT mT n .n .n .P P e a lP mm Pa Pn a le g n a l ig n ig i TT mT n .n .n .P e le a l ig n ig i TT mT mm n .n .n .P P e a lP e n a le g n

TT mT mm n .n .n .M M M AA I A IM IM M TT mT mm n .n .n .M M M AA I A IM IM M TT mT mm n .n .n .M M M AA I A IM IM M

Cadangan Jalan

M M M M M M

M 13

RI RI RI RI RI RI

Lebuhraya

Solok Solok SolokUlu Ulu Ulu UluSeraja Seraja Seraja Seraja Solok Solok Solok Ulu Ulu Seraja Seraja M M M M M M PI PI PI PI PI

SM SM SM SM SM SM

Talian Rentis Elektrik

Sungai

S S S S S S

Pantai Pantai PantaiBelimbing Belimbing Belimbing Belimbing Pantai Pantai Pantai Belimbing

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Bukit Bukit BukitTambun Tambun Tambun Tambun Bukit Bukit Bukit Tambun Tambun

S S S S S S

Bukit Bukit Bukit Gereja Gereja Bukit Bukit BukitGereja Gereja Gereja Gereja

Ru a h Aw a tia ia i Rm u Rm u m a h a h Aa w Am a wm a mS g S .g S .g .P e P te P te Ru a h AA wa g .g e te a tia ia i Rm u m a h Am wm a mS S S .g .P P P te Rm u a h w a Ru Rm u a h a h wa w a g .g e te a ita ia i Rm u m a A h A Am wm a mS S S .g .P P P te

g .g .A A y e re rP P u tu e h e h KK g .K y A e ry u tP e th e h K .g .A A A y re rP P P tu e h KK g .g y y e re u tu e th e h KK g .K g .g .A A y A e ry y e re rP P u tP u tu e th e h

3.4 3.4

S S S S S S

Solok Solok SolokDuku Duku Duku

S Su SSS un uuu ng nnn ga ggg aiiiiiM aaa M M ee Me M M llaa elllla ee kk ak a aa kaa kk

Kg. Kg. Kg.Gajah Gajah GajahMati Mati Mati Gajah Mati Kg. Kg. Kg. Gajah Mati

4.5 4.5

4.5a 4.5a

Kg. Kg. Kg.Seberang Seberang SeberangPerai Perai Perai Seberang Perai Kg. Kg. Kg. Seberang Perai

bu Le

Bukit Bukit BukitKuau Kuau Kuau Kuau Bukit Bukit Bukit Kuau

SR SR SR SS S SR SS SR SR S SR SR SR S SS KD KD KD KD KD KD KD KD KD

47 M1

S S S S S Solok Solok SolokAyer Ayer Ayer AyerMentagor Mentagor Mentagor Mentagor Solok Solok Solok Ayer Ayer Mentagor Mentagor

PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI

M M M M M M M M M

LL LL LL

LL LL LL LL LL IKS IKS IKS Sg. Sg. Sg.LL Sg. IKS IKS IKS Sg. Petai Petai Petai Petai Petai

Gajah Gajah ajah Gajah hts ts ts hts ts ts

Kg. Kg. Kg.Ulu Ulu UluMelaka Melaka MelakaPindah Pindah Pindah

S S S S S S

S S S S S S

KK K KK K K KK

aannnnn aatttattaa elllallaa SSSSeee rraaraaaa ttataaa r UUUttt aaa U aaayyy hrraraa uuuhhh eeebbbb LLLLeee

M2

PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU PMU

Depo Depo DepoTahanan Tahanan Tahanan Tahanan Depo Depo Depo Tahanan Tahanan

RI RI RI RI RI RI

4.5b 4.5b

Bukit Bukit Bukit Panchor Panchor Bukit Bukit BukitPanchor Panchor Panchor Panchor

TT TT Tmn mn mn mnMelaka Melaka MelakaPerdana Perdana Perdana Melaka Perdana T mn mn Melaka Perdana

Machap Machap

aaahhhhhh ddddddaaa inin in inin PPPin aaaPPP aaakkkkkkaaa eeeeeellllallaa MMM ggg......MMM SS SS Sggg

RI RI RI RI RI RI

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

1.2 1.2

S SS SS S

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (kemudahan Masyarakat) Kelas D1 (8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas H Pertanian Kelas I Perhutanan Kelas J Badan Air

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan ggg in in in as as as in inggg G G G as asin G Gas S gg gg g......G SS SS Sg

Rem Rembia bia

PP e kP e ka e n ka n a n Re Rm e Rm e m b a ib a ib a i PP e ke P ka e n k n a a n Re Rm e Rm e m b a ib a ib a i PP e kP e ka e n ka n a n Re Rm e Rm e m b a ib a ib a i

4.3 4.3 Sgg SS SS S ggg.....JJJ JJJeeeeerrr raraam m m m m m

M M M M M M

SR SR SR SR SR SR ttt ppppppuuuuuuttt m m uuum m m m Ruuu RR RR aaaR aaayyyyyyaaa PP Paaa PP iiiP gggaaaaaaiii uuunnnnnnggg SS Suuu SS S

PI PI PI PI PI PI SR SR SR SR SR SR Solok Solok Solok Hj. Hj. Dollah Dollah M M Solok Solok SolokHj. Hj. Hj. Hj.Dollah Dollah Dollah Dollah M M M

KD KD KD

Solok Solok SolokMasjid Masjid Masjid MasjidTanah Tanah Tanah TanahMerah Merah Merah Merah Solok Solok Solok Masjid Masjid Tanah Tanah Merah Merah M

S S S

0 13

S S S

S S S JC JC JC JC JC Permai TT TT Tmn. mn. mn. mn.Rembia Rembia Rembia Permai Rembia Permai T mn. mn. Rembia Permai Permai M M M M M MKg. Kg. Kg. Bangsal Bangsal Bawah Bawah Kg. Kg. Kg.Bangsal Bangsal Bangsal Bangsal Bawah Bawah Bawah Bawah RI RI RI RI RI RI

JC JC JC

KELUASAN : 3,777.85 HEKTAR

M 15 1

3.1 3.1

SS Suuu SS S nggg nn nn un aiiiDDD aa aa ggga urririi uu uu DDDu annn aia aa iia nnnTTTuuu nggg nn nn uuun gggggaaal l aalll

SM SR SA KD S M T DS BR PI JC

– Sekolah Menengah - Sekolah rendah – Sekolah Agama - Klinik Desa - Surau - Masjid - Tokong - Dewan Serbaguna - Balai Raya - Perkuburan Islam - Perkuburan Cina

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-12


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 4.5 : PARIT MELANA KOLUM I Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK 4.5a

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Gunatanah Utama PERUMAHAN

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

Aktiviti

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan  Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam  • Medan Info Desa

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • kawasan  kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan  • pembangunan perniagaan  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984 Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk; Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah serta menimbulkan  masalah kacau ganggu .

Kepadatan Maksimum 8‐12 unit / ekar. • Hanya melibatkan rumah kampung. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984 Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan  perlu mengikut garis panduan /  piawaian perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan IV Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

Satu rumah kediaman bagi satu lot  pertanian.

Mengikut keperluan setempat dan  perlu mengikut garis panduan  /piawaian perancangan 

Semua aktiviti yang tidak  • disenaraikan dalam kolum III dan  IV Aktiviti yang mencemarkan atau  • mempunyai risiko pencemaran 

• • • • •

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

• • PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Institusi

BPK 4.5b

PERTANIAN

Perumahan

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang  menyokong aktiviti  pertanian 

• • • • •

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  babi.

H1 – Pertanian Komoditi      Utama

Getah

Kelapa sawit

H2 – Pertanian Komersil

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi  Kelapa Lain‐lain

H3 – Penternakan 

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  babi.

B3 – Industri Berat

Industri Kuari 

BI – Industri Ringan

Rujuk Lampiran 

B5 – Industri Kotej 

• Industri  perusahaan  • Industri perusahaan  lerepek, kicap, sos,  jahitan dan sulaman kuih‐muih, makanan  • Industri perusahaan  trsdisional bantal dan cadar

Institusi

PERUMAHAN

Perumahan Rumah Sesebuah Rumah Berkembar

H3 – Penternakan 

Perniagaan

PERINDUSTRIAN

A. • •

A1 – Rumah Sesebuah  A2 – Rumah Berkembar A3 – Rumah Kluster A4 – Rumah Teres Densiti: Kepadatan (8‐12 unit/ekar)

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang  menyokong aktiviti  pertanian 

D. Institusi • Masjid/Surau • Rumah Ibadat • Tanah Perkuburan • Balai Raya

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam  • Medan Info Desa

• • • • •

E. Tanah Lapang dan  Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

• • PERHUTANAN

Tidak ada sebarang pembangunan dibenarkan.

• •

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Catatan

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Syarat

• • •

• • •

Industri kuari  adalah dikawasan yang  • telah ditetapkan sahaja. Mengikut  keperluan  garis  panduan/piawaian perancangan. • Aktiviti  hendaklah  tidak  mencemarkan alam sekitar.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah serta menimbulkan  masalah kacau ganggu .

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • kawasan  kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan  pembangunan perniagaan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984 Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk; Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah serta menimbulkan  masalah kacau ganggu .

• •

• • •

• • •

Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Penyediaan kemudahan perlu mengikut garis  panduan yang telah ditetapkan Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan kediaman  sedia adadalam lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi kehendak  setempat dan garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah  disalurkan kepada sebuah kolam di mana bahan‐ bahan pepejal diasingkan dan diberi rawatan dan  sisa buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah  disalurkan kepada sebuah kolam di mana bahan‐ bahan pepejal diasingkan dan diberi rawatan dan  sisa buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG. Kawasan industri perlu menyediakan kaedah‐kaedah  kawalan pencemaran. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Penyediaan kemudahan perlu mengikut garis  panduan yang telah ditetapkan Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan kediaman  sedia adadalam lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi kehendak  setempat dan garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran .

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

4-13


BP 5 : MASJID TANAH - LENDU DAERAH

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

SEREMBAN

BP 6

BP 1

BRISU

ALOR GAJAH

BP 2

DAERAH

PULAU SEBANGTEBONG

JASIN

KUALA LINGGIPENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7

BP 5 MASJID TANAH-LENDU

BP 4 MELAKAPINDAH-REMBIA

BP 3 MACHAPDURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP5, 2020 PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 5 (BP5) CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020, BP5

5-2 5-2 & 5-3 5-4 hingga 5-17

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.1 : Bandar Masjid Tanah

5-4 – 5-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.2 : Air Limau

5-6 – 5-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.3 : Ayer Pa’Abas

5-8 – 5-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.4 : Lendu

5-10 – 5-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.5 : Durian Daun

5-14 – 5-15

Kelas Kegunaan Tanah BPK 5.6 : Sungai Udang

5-16 – 5-17

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-1


BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH - LENDU SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

GUNA TANAH UTAMA BP 5, 2020

Blok Perancangan 5 (BP5) yang mempunyai keluasan 11,272.77 hektar terletak di selatan Daerah Alor Gajah. Ia terdiri daripada 17 kawasan JKKK. Nukleus Pertumbuhan yang menjadi titik tumpu pembangunan adalah Masjid Tanah, Ayer Pa’ Abas dan Lendu. BP5 telah dibahagikan kepada 6 Blok Perancangan Kecil (BPK) yang dipecahkan berdasarkan guna tanah utama.

Pembangunan di BP5 adalah bercorak linear dan koridor pembangunan adalah mengikut jajaran jalan utama. Ia menumpukan kepada galakan pembangunan perumahan yang berdensiti rendah dan sederhana rendah serta pembangunan sokongan yang lain. Hutan Simpan Sungai Udang akan dipelihara dan dilindungi dari ancaman pembangunan. Zon guna tanah utama bagi BP5 : Masjid Tanah – Lendu adalah kawasan perumahan terancang yang meliputi kawasan seluas 1,117.81 hektar iaitu 9.92% dari keseluruhan BP 5.

Rajah 5.2 : Sempadan Blok Perancangan Kecil, BP 5 : Masjid Tanah - Lendu

BP 6

BP 1

BRISU KUALA LINGGIPENGKALAN BALAKBP 7 TG.TUAN

Ke Brisu

DAERAH TAMPIN

DAERAH REMBAU DAERAH SEREMBAN ALOR GAJAH

BP 5

MASJID TANAHLENDU

Jadual 5.2 : Guna Tanah Utama BP5,2020

U

BP 2 PULAU SEBANGTEBONG

BP 4 MELAKA PINDAH REMBIA

GUNA TANAH

HEKTAR

PERATUS

GUNA TANAH TEPU BINA

BP 3 MACHAP DURIAN TUNGGAL

Ke Bandar Alor Gajah DAERAH

Rajah 5.1 : Pelan Lokasi BP 5 : Masjid Tanah - Lendu

MELAKA TENGAH

5.3 5.3

0

1

2

kilometers

Perumahan Terancang

1,117.81

9.92

Perumahan Kampung

1,047.80

9.29

Perindustrian

17.50

0.16

Perniagaan

17.19

0.15

481.74

4.27

17.49

0.16

2699.53

23.95

6,376.89

56.57

Tanah Belum Diusahakan / Tidak Diusahakan

-

-

Tanah Kosong

-

-

Penternakan

80.82

0.72

Akuakultur

36.67

0.33

6,494.38

57.61

1,478.15

13.11

24.83

0.22

1,502.53

13.33

Rizab Pengangkutan & Perhubungan

272.56

2.42

Rizab Infrastruktur dan Utiliti

303.77

2.69

Jumlah Kecil

576.33

5.11

11,272.77

100.00

Institusi dan Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang dan Rekreasi

5.2 5.2

Ke Ramuan China Besar

Jumlah Kecil PERTANIAN, PENTERNAKAN & AKUAKULTUR

Ke Bandar Alor Gajah

Pertanian 5.1 5.1 5.4 5.4 Ke Pengkalan Balak

5.5 5.5

Ke Tanjung Bidara

Jumlah Kecil Ke Rembia

RIZAB HUTAN DAN BADAN AIR Rizab Hutan 5.6 5.6

Badan Air Jumlah Kecil RIZAB PENGANGKUTAN & INFRASTRUKTUR Jadual 5.1 : Pembahagian BPK bagi BP5 BLOK PERANCANGAN KECIL (BPK) 5.1

BANDAR MASJID TANAH

5.2

AIR LIMAU

5.3

AYER PA'ABAS

5.4

DUN TERLIBAT

HEKTAR

PERATUS

413.58

3.67

AYER LIMAU

1,792.12

15.90

TABOH NANING

2,987.22

26.50

LENDU

LENDU

2,761.64

24.50

5.5

DURIAN DAUN

LENDU

1,528.04

13.56

5.6

SUNGAI UDANG

LENDU

1,790.17

15.88

11,272.77

100.00

JUMLAH

LENDU / AYER LIMAU

JUMLAH KESELURUHAN

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah, 2020

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-2


PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH - LENDU

Rajah 5.3 : Peta Cadangan, BP 5 : Masjid Tanah - Lendu

DAERAH

PP – Pondok Polis BP - Balai Polis IPP - Ibu Pejabat Polis Daerah PJ - Penjara PTI – Pusat Tahanan Imigresen PSD – Pusat Serenti Dadah PL – Pusat Latihan Tentera / Polis / Bomba KT – Kem Tentera

KAWASAN PERINDUSTRIAN Perindustrian KAWASAN PERNIAGAAN/ PERDAGANGAN

BP 6

BP 1

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7

M M M M M M M M M

BP 5 MASJID TANAHLENDU

Kg. Kg. Kg.M MM MM Mas as aa as ss s jid jid jidSaga Saga Saga Sa ga ga Kg. Kg. Kg. a jid jid jid Saga Sa Kg. Kg. Kg. MM Mas a as s jid jid jid Saga Saga Sa ga

MRSM MRSM MRSM MRSM MRSM MRSM MRSM MRSM MRSM Tmn Tmn Tm Ke Ke didi didi didi Inda Indah h Tmn Tmn Tm n nKe Ke Ke Ke didi didi didiInda Inda Inda Indah hh h Tmn Tmn Tm n Ke Ke Ke didi didi didi Inda Inda Indah h h

Kg. Kg. Kg.Le Le Le Le long long long Kg. Kg. Kg. Le Le long long long Kg. Kg. Le Le long long Kg. Le long

SSS SSSSSSgggg.gg. . gg..g..R R.RR R R.R RRaaaaaa aaam mm m mm m m m uuuuuuuuuaaaanaann aannannnnCCC CC Chhh CC C hhhhhhiinniinniinn ininiaanaaaa aaaK KK Kee K K KeeeK K eeeecccchcchh cchhchhiihhii ii i illlilll lll

Kg. Kg. Kg. Ge Ge dang ng Kg. Kg. Kg.Geda Geda Ge Gedang dang dang ng Kg. Kg. Kg. Geda Ge Ge dang dang ng

Ayer Ayer AyerPa'Abas Pa'Abas Pa'Abas Pa'Abas Ayer Ayer Ayer Pa'Abas Pa'Abas

BP BP BP BP BP BP BP BP BP Pek Pek Pe a a ka an n an n Ay Ay Aye Aye errrrr Pek Pek Pe k an n Aye Aye er Pek Pek Pe a k an an n Ay Aye Aye er rr Pa Pa Pa 'Aba 'Aba 'Abas ss s Pa Pa Pa 'Aba 'Aba 'Abas s Pa Pa Pa 'Aba 'Aba 'Abas ss

Kg. Kg. Kg.La La La Lanjut njut njutM M MM Maa aanis nis nis Kg. Kg. Kg. La Lanjut njut njut M nis nis Kg. Kg. Kg.La La Lanjut njut njutM MMa aaanis anis nis nis

Rantau Panj ang Rantau Panjang ang RantauPanj Panj ang Rantau Rantau Panj ang

Kg. Kg. Kg. Sg. Sg. Ragok Ra S Kg. Kg. Kg.Sg. Sg. Sg. Sg.Ragok Ragok Ragok Ra gok gok S S S Kg. Kg. Sg. Sg. Sg. Ragok Ragok Ra gok SS SS S Kg.

PI PI PI PI PI PI PI PI PI Kolej RISDA Kolej KolejRISDA RISDA RISDA Kolej Kolej Kolej RISDA RISDA Kolej Kolej RISDA RISDA Kolej RISDA

Kg. Kg. Kg.Ranta Ranta Ranta Rantau uu u Pa Pa Panja Panjang nja ng ng ng Kg. Kg. Kg. Ranta Rantau u Panja Panjang nja ng Kg. Kg. Kg. Ranta Ranta Rantau u u Pa Panja Panjang nja ng ng

sar sar sar e e B B sar sar e e ee ina ina ina B BB sar sar sar Ch Ch Ch esar e ina ina Be BB an an an Ch Ch ina inaB ina mu mu mu an an China Ch Ch Ra ..Ra ....Ra mu mu anCh an an Sg Sg Sg Ra Ra mu muan mu Sg Sg Sg Ramu Ra .Ra ..Ra Sg Sg Sg

Kg. Kg. Kg. Ay Ay rer rrPa Pa Pa '' '' ''Aba Abas Abas s Kg. Kg. Kg.Aye Aye Ay Aye e er Pa Pa Pa Aba Abas Abas s Kg. Kg. Kg. Aye Ay Ay errer rPa Pa Pa ' ' 'Aba Abas Abas s H /H /S H /S S H /H /S H /S S H /H /S H /S S Kg .K g g g g a ig Kg . .A y Ae y A re y re P r u Pn P u u n n a ia i Kg .K g g g g a ig Kg . .A y Ae y A re y re P r u Pn P u u n n a ia i Kg Kg .K g . .A y Ae y Pn u u g n n g g a ig a ia i A re y re P r u P

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

JC J C J C JC J C J C JC J C J C

Kg. Kg. Kg.Ay Ay Ay Aye er errrM MM MM Manggis anggis aa anggis nggis nggis Kg. Kg. Kg. Ay Aye er er a nggis Kg. Kg. Kg. Ay Ay Aye er er rMM Manggis a anggis nggis

JC J C J C JC J C J C JC J C J C

TANAH LAPANG DAN REKREASI

Bt. Bt. Bt.Tunggal Tunggal Tungga Tunggall ll Bt. Bt. Bt. Tungga Tungga Bt. Bt. Bt. Tunggal Tungga Tungga ll

M MM Kg. Kg. Kg.Pdg. Pdg. Pdg. Pdg. La La La la lang lang ng M M Kg. Kg. Kg. Pdg. Pdg. La La La la lang lang ng MLa MM M Kg. Pdg. La lang Kg. Kg. Pdg. Pdg. La la lang ng

Kg K A Kg . .g .B B kk tB t.k .t .A A pp i ip t ti t Kg . .B k B tk Ap it it t K B t.k .t .A p A Kg . g i p K A Kg Kg . .g .B B kk tB t.k .t .A A pp i ip t ti t

S SS S SS SS S

du du du Lendu Len Len du du du gaiLen gai gai Len du Len du Len ngai nn gai gai gai Len Len Su Su Su nn n n gai gai Su Su Su n n Su Su Su

Tanah Lapang/Kawasan Hijau

Kemudahan Tempat Ibadat

S SS S SS SS S

SS o S l o k o i L o l lo k A k y Ae y A re y re rL L im im a mu au a u SS o o l o k o i L S k y A re y re rL L mu a u l lo k A Ae y im im a au SS o S o l o l lo k o k A Ae y i L im im a au k y A re y re rL L mu a u RR SS RS SR SS RR SS RS RR

8

S SS S SS SS S

K KK K KK KK K

13China Besar Ke Ramuan FT EE PP EP Kg Kg K . g . P .J P e J E re J E a re m a r m a m P E R u R u m R u m h a h ah Aw Aw Aa wm a m a m Kg Kg K . g . P .J P e J P re J E a re m a r m m E E R m R m h a h ah Aw Aw Aa wm a m a m Kg Kg K . g . R .J u e J u re J u a re m a r m m Ru Ru mu R ma mh a h ah Aw Aw Aa wm a m a m

Kg K . .S S o l lo k C k h Ca C hm h a m a b mb a n a g g Kg . g oS l o k o a b n gn Kg . .S S l lo k C Ca hm a m a n g g K S k h C h a b mb a Kg . g oo l o k o a b n gn K k h C h a b mb a Kg Kg . g . .S S oS o l o l lo k o k C Ca hm a m a b n a n gn g g

Kg . .P a Py a Pa y a y R a u Ru Ru mp mp u t t Kg .K g m u p t u Kg . .P a Py a y a Ru mp u t t Pa y R a u Ru mp Kg .K g m u p t u Pa y R a u Ru mp Kg Kg .K g . .P a Py a y a Ru m mp u p u t u t t

MM M M M M MM M

PT I IP IP T T PT I IP IP T T I IP IP T P T T

Kemudahan Perkuburan

SS o S o l o l o lk o k k DD u u D r ru i ira a in n a n DD a a u Du a nn u n UU l lU u u l u SS o o S l o l o lk o k k DD u u D r ru i ira a in n a n DD a a u Du a nn u n UU l lU u u l u SS o S o l o l o lk o k k DD u u D r ru i ira a in n a n DD a a u Du a nn u n UU l lU u u l u

S SS S SS SS S RK RK RK RK RK RK RK PPP RK RK MP MM MM PM PP EP EEPPP BM R BR BP R M M PP EE PEPPP BR BR BR PP EP EE BR BR BR T T n T SS r irS ir iA m n n Am Aa mn a n a n T T n T SS r irS ir iA m Aa mn a n n n Am a n T T n T n n SS r irS ir iA m Am a n Aa mn a n

S SS S SS SS S

S SS S SS SS S

L L PL PS PSS L L PL PSS PS L L PL PS PSS

PI – Perkuburan Islam JC - Jirat Cina PB - Buddha PK - Kristian H/S – Hindu / Sikh CMT – Krematoria

PPP MP MM PPP MP MM PPP MP MM

S SS S SS SS S SS SS PI PI PI Kg. Kg. Kg.Ay Ay Ay Ay ee erer Hitam Hitam Hita m mLe Le Le ndu ndu ndu S Suuuuuu PI PI PI Kg. Kg. Kg. Ay Ay e rrrHitam Hitam Hita Le Le ndu ndu ndu S SS PI PI PI Kg. Kg. Kg.Ay Ay Ay eerrer er Hitam Hitam Hita mLe Le Le Le ndu ndu ndu uunnnunnnnnnggg S S S S SS SS S ggggaaaggaaaiiaaaii ii AA AyA ii iA A A y y AyyAyyyyeee eeeerrreerrrrrrBBB BB Bee BeeB B mm m mm eeeeem m bS b bS PE PE PE m mS PE PE PE PE PE bbS bbaaaaaanaaann PE S S S bbS S nnnnnn M M M M M M M M M

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

PP J P J J PP J P J J PP J P J J KK PP KP PK PP KK PP KP KK

u u uu u uu u du dnd dd d d nen nd nd een .Leeeeneenn .L .L .L.L .L .L g.L g gg g.L g g Sg SS g SS S S S S

– Surau - Masjid - Tokong - Kuil - Gereja

Ke Bandar Alor Gajah

S S S S SS SS S

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

S S S S SS SS S

S S S S SS SS S

BP 6

Sg. Sg. Rasak Sg. Rasak Sg. Rasak Sg. Rasak Sg. Rasak Sg. Sg. Sg.Rasak Rasak Rasak Rasak

KD KD KD KD KD KD KD KD KD SR SR SR SR SR SR SR SR SR

M M M M M M M M M SR SR SR SR SR SR SR SR SR

Bt. Bt. Bt.Telok Telok Telok Te lok lok Bt. Bt. Bt. Telok Te Bt. Bt. Bt. Telok Telok Te lok

Kg. Kg. Kg.Te Te Tengah Tengah nga h h Kg. Kg. Kg. Tengah Tengah nga Kg. Kg. Kg.Te Tengah Tengah nga h

M M M M M M

M RWE RWE RWE IKS IKS IKSAye Aye Ay Aye ee e rrM rM Pa Pa Pa 'Aba 'Aba 'Aba ss ss s RWE IKS IKS IKS Ay Ay Pa Pa Pa 'Aba 'Aba 'Aba s RWE RWE RWE IKS IKS IKS Aye Ay Ay ee rrrrRWE rrRWE Pa Pa Pa 'Aba 'Aba 'Aba s ss

S SS S SS SS S

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

KD – Klinik Desa KK - Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti H - Hospital

S M T K G

Kg. Pa ya Dala m Kg. Kg.Pa Pa Pay yaa aDala Da Dala la la m m Kg. ya m Kg. Kg. Pa Pay ya Da Da la m m Kg. Kg. Kg. Pa Pa Pay ya yaa Dala Da Da la la m m m

MELAKA TENGAH

DS- Dewan Serbaguna Awam DOR – Dewan Orang Ramai BR – Balai Raya PA – Perpustakaan Awam PP – Pejabat Pos

Kemudahan Kesihatan

Ke Brisu

MACHAP-DURIAN TUNGGAL

Kg. Kg. Kg. Kua Kuala la la Katil Katil Ka Kg. Kg. Kg.Kua Kua Kua Kuala la la Katil Katil Ka til til Kg. Kg. Kg. Kua Kua Kuala la la Katil Katil Ka til

Lain-lain Kemudahan Masyarakat

TDK – Tadika SR - Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah SA - Sekolah Agama PP – Pusat Penyelidikan IL – Institut Latihan

Kg. Kg. Kg.Pa Pa Pa Pa dang da dang ng ngBe Be Be Bes sa sarra arr Kg. Kg. Kg. Pa Pa dang da da ng Be Bes sa sa Kg. Kg. Kg.Pa Pa Pa dang da dang ngBe Be Bes sa sararrrr

iaiiiiii naa aiiaa aaa an an n nn n naa Taa an aa TT TrT eeerrreerrrT eeeTrrTT Ayyyyyye A ...A A g AA Ayyy A gg g...g g...A S S S S Sggg SS SS

Kemudahan Pendidikan

BP 3

DAERAH

IS – Istana MZ - Muzium PK – Pejabat Kerajaan BB – Badan Berkanun RAY – Rumah Anak Yatim RWE – Rumah Warga Emas RI - Rumah OKU

KAWASAN INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

S SS S S SS SS

BP 4

MELAKAPINDAHREMBIA

S SS S SS SS S

Kegunaan Kerajaan

Perniagaan

PULAU SEBANG-TEBONG

ALOR GAJAH

BRISU

U

BP 2

S S g S S SS ..L g g g...g Sg SS g...L gg e e L L LL .L nnd n en Le en en L d d en en en uu u du du du du du du

Perumahan / Perkampungan

DAERAH

SgTAMPIN S SS S SS g.J.JJ S S g...g g gg g g ..JJ..JJJJeeeern rneee rn eeern rn eern rn rn rn h eeeeh heeh h hh hh

M1 55

Kemudahan Keselamatan

KAWASAN PERUMAHAN

DAERAH REMBAU

SEREMBAN

SS S Sun un un unga S S S un un SS ga ga un un un ga ga ga ga Se Se Se ga ga iiiiiiiiiSe Se Se m m mpa Se Se Se m m m pang pa m m m pa pa pa ngEm ng pa pa pa ng ng ng Empa Em ng ng ng Em Em Em pattt pa Em Em Em pa pa pa pa pa pa tttttt

GUNA TANAH TEPUBINA

RK RK RK RK RK RK RK RK RK

M M M M M M MM M

S SS S SS SS S

Ko m l p Be Ko Ko mp mp le lk ee ks k s s B lB e e li lia ia a Ko m l p Be Ko mp Ko mp le lk ee ks k s s B lB e e li lia ia a Ko Ko m mp l p le lk ee ks k s s Be B lB e e li lia ia a Ko mp Rk a Ra k n a k n a n uu d a a e n e d u u Ra MMM ud a d L L e L n dn u d Rk a Ra k n a k n a n uu d a a e n e d u u Ra MMM ud a d L L e L n dn u d Ra k n a n e Ra Rk a k n a MMM ud uu d a d a a L L e L n e n dn d u d u u

Kg. Kg.Baru Baru BaruLendu Lendu Lendu Kg.

I I PP I P PP I IP I PP I P I I

SSS SSS SSS

SS oS o l o l lo k o k k Ch Ch C ah b a b a b ia ia i SS oS o l o l lo k o k k Ch Ch C ah b a b a b ia ia i SS oS o l o l lo k o k k Ch Ch C ah b a b a b ia ia i

DO DO DO RRR DO DO DO RRR DO DO DO RRR

M MM M MM M MM SS RS RR SR SR SR SS RR SR

Ke Bandar Alor Gajah

S SS S S S Pasar Pasar KD KD KD SBR SBR SBR Pasar Pasar Pasar Pasar BR KD KD KD Pasar Pasar Pasar BR BR KD KD KD SR SR SR BR BR BR SR SR SR SR SR PP SR PP PP PP PP PP PP PP PP TT T T T T TT T

Kg Kg .K g . .S o So lS o l lo k o k B k e B re Ba re n a r n g a g n a n a g n an Kg Kg .K g . .S o So lS o l lk o o k B k e B re Ba re n a r g n a n a g n g a n an Kg Kg .K g . .S o So lS o l lo k o k B k e B re Ba re n a r n g a g n a n a g n an

Masjid Masj Masjid id idTanah Tanah Tanah Tanah Masjid Masj Masj id Tanah

FT 139

Lendu Lendu Lendu Lendu Lendu Lendu

T T AT AA T T AT AA T T AT AA

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

Kg. Kg.Lendu Lendu Kg. Lendu Lendu Kg. Lendu Kg. Kg. SR SR SR SR SR SR

TA TA TA TA TA TA TA TA TA

PP I P I I P IP IP I PP I IP I

7 M1 5

SR SR SR S SS S SS SS S

PERTANIAN, PENTERNAKAN / AKUAKULTUR

5.1 5.1 5.1

PERTANIAN, PENTERNAKAN DAN AKUAKULTUR

S SS S SS SS S

SPR SPR SPR SPR LP SPR SPR LP LP S S SPR SPR LP LP SS SSPR SLP LP LP LP

Kawasan Pertanian

S SS S SS SS S

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Kg. Kg.Lendu LenduKechil Kechil Kg. Lendu Kechil Lendu Kechil Kg. Lendu Kechil Kg. Kg. LL LL LL LL LL LL LL LL LL

BP 7

RIZAB HUTAN

S SS S SS SS S

T T T T TT TT T S S S S SS SS S

59 M1

5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

Hutan

K K K K KK KK K m m m m m m eram era era Jera JJ JJ m m era era era J J era Sg era Sg ......J Sg J Sg Sg Sg g. g. g. SS S

Sg. Sg. Sg.Ba Ba Ba Bahar har haru haru u Sg. Sg. Sg. Ba Ba haru haru u Sg. Sg. Sg. Ba Ba Ba har haru haru u

T TTT T TT TT

Ke Tanjung Bidara

Bt. Bt. BatuPuteh Puteh Bt. Batu Puteh Batu Puteh Bt. Batu Puteh Bt. Bt. Batu S SS S SS SS S

T TT T TT TT T

Ke Km e K em m T T e T e n n e t n te tre e a r ra a Ke Km e K em m T T e T e n n e t n te tre e a r ra a Ke Km e K em m T T e T e n n e t n te tre e a r ra a MMM a s a sja jis jid id d T T a n T aa n h n a h a h MMM a s a sja jis jid id d T T a n T aa n h n a h a h MMM a s a sja jis jid id d T T a n T aa n h n a h a h

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR & UTILITI RIZAB PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

Ke Rembia

5.6 5.6 5.6 Hu H ta n a t n a n e R rk ee rk a e r s a e is a is iS S u n g Ud U a a g g Hu t u RR e k u S n u g n a g ia ia iU d a d n n g n Hu H ta n a t n a n e R rk ee rk a e r s a e is a is iS S u n g Ud U a a g g Hu t u RR e k u S n u g n a g ia ia iU d a d n n g n H t n a n R rk ee r s e is a is iS S U a Hu Hu t u ta a n RR e k e rk a e a u S u n u n g n g a g ia ia iU d Ud a d a n n g n g g

Bekalan Air Pencawang Masuk Utama Pencawang Pembahagi Utama Pencawang Elektrik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal Sistem Pemindahan Sisa Pepejal Sistem Pembetungan Sistem Telekomunikasi

Cadangan Kawasan Tadahan

LAIN-LAIN

- PMU - PPU - PE - SPP - SPSP - STP - ST

AA T T AT AA T T AT T T AT AA

SSS SSS SSS

S SS SS Sgggggg.ggg. . S SS .. ..TTT..TTTTTTkkk .PP kkkk...kk...P P..P Paaaaaa P PP aapppappppppaaa aaaannnaannnnnn

Lain-lain

Cadangan Laluan Komuter Landasan LRT / ERL

Su Su Su nga nn nn Su Su Su ga ga ga n Su Su Su iiiU ga ga U UU nn n dan dd ga ga ga ang an an U UU d d dd iiiiiiU g g gg an an U d d g gg an an an g

mm mm m ta ta tata m mmm ta tata iita HH HiiHiiita Hi HHiH eerrrerrrrrrH Ayyyyeeeeee AyyyA A iiiA AAyy AA ggaaagaaaiiaaaiiii uuuunnnuunnnnnngggggg S S SS S Suuu S SS

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan Raya

aauuuauuuuuu rrbbrbbaabbaaaa eeeeeerreeerrbrrbb MM MM M M eeeerrreerrrrrrMMM AyyyA Ayyyyyyeee A AA A A i i iA ggggaaaggaaaiiaaaii ii uunnunnnnggg SSSSSSuuuunuunn SSS

RIZAB INFRASTRUKTUR & UTILITI Talian Rentis Elektrik

Jalan Raya

M1 45

pu pu pu u uu uttttttttt pp pu p m m mp u um uu p m m m R Ru RR u um u m a aR aa R RR R u u a aa a ay ay ya yy ya P Pay PPa ay y P Pa P ai ai ai Pa ga gg ai ai ai iiPa ia g g ga un un un g g Sun SS un un nng n S S SS uu u SS

Badan Air /Sungai

SSS SSS SSS

S SS SS S Sgggggg.ggg.. SS A AA .. ..A A..A Ayyyyyyyyyeee AA rH eeeerrreerrrH HrrH H HH Hiiittiiittiiiattaa H ttaataam aam m m m m mm m

Ke Pengkalan Balak

BADAN AIR

Lebuh Raya

Sg Sg Sg ..Pe Sg Sg Sg ..g. Pe S S S ..Pe Pe Pe Pe ttttttai g. g. ai tttai Pe Pe Pe ai ai ai ai ai ai

SSS Tmn. Tmn. Sri Sri Lendu Lendu Tmn. Tmn.Sri SriLendu Lendu Tmn. Tmn. Sri Sri Lendu Lendu

K K K K KK KK K

Perk Perk Pe a mpungan am punga Perk Perk Pe rk rk aam am mpungan ampungan pungan punga n n Perk Perk Pe rk a am mpungan am pungan punga n Sg. Sg.Udang Uda Udang ng ng Sg. Udang Sg. Uda Sg. Uda ng Sg. Sg. Uda ng Sg. Sg. Udang Uda ng PP u P u s a u s ta s at tL a L tL a ita tih ih an h a n a n PP u P u s a u s ta s at tL a L tL a ita tih ih an h a n a n PP u P u s a u s ta s at tL a L tL a ita tih ih an h a n a n Re R le R la e a l a Re R le R la e a l a Re R le R la e a l a

DAERAH MELAKA TENGAH

u s ta s ta tP P P e e n y le y e li ild id d ik ia k n a a k n n PP u P s u a e n y n e u s ta e n y le ik ia k n a s ta tP P P e y le k n a n PP u P s u a e n y n e i ild id d s ta tP P P y e k PP u P u s u a s ta e n e e n y n e y le li ild id d ik ia k n a a n n

Ke Km e Km e mT T eT n e e n t n te te r e ra ra a Ke Km e Km e mT T eT n e e n t n te te r e ra ra a Ke Km e Km e mT T eT n e e n t n te te r e ra ra a

MMM RS RM S RM SM MMM RS RM S RM SM MMM RS RM S RM SM

Blok Perancangan

5

Blok Perancangan Kecil

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-3


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH – LENDU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 5.1 : BANDAR MASJID TANAH LP LP

RAJAH 5.4 : PETA CADANGAN BPK 5.1

BR BR BR BR

PETUNJUK

M M

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1 (8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas J Badan Air

UU LP LP LP LP LP LP PE PE PE

5.2 5.2

S SS S

S SS S

TA TA

S S S S JC JC JC JC

PK PK PK PK PE PE RK RK

Tm Tmn nn n Rek Rek reas reasiiTB Rek reas reas Tm Tm reas iiTB TB TB TB TB Bk t.t. Ber ingin Bk Ber ingin SS

JC JC JC

BR BR BR BR PP PPM M M PP PP M

7.5 7.5

S S SS S S

T T TT

SR SR

Masjid Tanah Tanah Masjid LL LL LL LL LL LLBP BP BP BP

M M PI PI

Komple Komple ks ks Ja perun Komple Kompleks ks ks ks Ja Ja Ja perun perun perun Lendu Lendu

S SS S

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

M2

29 M

M M M M

G G G G

S SS S LP LP LP LP

RK RK RK RK

SR SR SR SR PK PK PK PK

5.1 5.1

M M M M

RK RK RK RK

Lain-lain

Cadangan “Express Rail Link”

Pencawang Elektrik

- PE

PK PK LAIN-LAIN

SM SM SM SM

SR SR

T TT T SS

SM SM SM SM

SS

Sempadan BPK

SM – Sekolah Menengah

Sempadan BPKK

SR – Sekolah Rendah

Pusat Pertumbuhan

M

- Masjid

S

- Surau

T

- Tokong

DOR – Dewan Orang Ramai

PP PP M PP PPM M M

SR SR SR SR

BR - Balai Raya

S S

BP - Balai Polis

DO DOR R LP LP LP

Sungai Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

SM SM

RK RK

Talian Rentis Elektrik

Jalan

PE PE PE PE

S S S SS S

PE PE PE PE

PI PI

LP LP LP LP

PI

BBP BBP BBP BBP BBP BBP

JC - Perkuburan Cina

LP LP LP LP LP LPLP LP LP LP

PPM – Padang Permainan

TT

PE PE PE PE S S RK RK RK RK

- Perkuburan Islam

PK - Perkuburan kristian

LP LP LP LP LP LP TT

BBP – Balai Polis dan Penyelamat

LP LP LP LP

SS

KELUASAN : 413.58 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-4


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 5.1 : BANDAR MASJID TANAH KOLUM I Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK 5.1 

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna Tanah Utama PERUMAHAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang  dan Rekreasi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres A5‐ Rumah Bertingkat 

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Densiti: Kepadatan (40 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam  • Medan Info Desa

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  dan IV. memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  pembangunan perniagaan  mewujudkan percanggahan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  guna tanah serta  Perancangan  dan  Undang‐Undang  menimbulkan masalah kacau  Kecil Bangunan Seragam, 1984 ganggu . • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat ditetapkan dalam kebenaran  merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

Catatan

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai  seluas  (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  MPAG. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  pembangunan dan piawaian  perancangan yang telah ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan PERNIAGAAN

Institusi

C1‐ Kedai

Tanah Lapang  dan Rekreasi

• • • •

Runcit Kedai menjual dan membaiki  Kedai sewaan  Perkhidmatan khusus

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans dan  hartanah 

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok • Lain‐lain 

C7‐ Pasar

• Pasar Kering

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

C9‐ Stesen Minyak 

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

• Stesen Minyak

• Bilik pameran  D. Institusi • Perniagaan perkhidmatan  • Bangunan Kegunaan Kerajaan  • Kegunaan bercampur  • Pejabat Kerajaan

• • Perbankan • Broker saham

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Awam • Gelanggang Permainan

Perniagaan

B2‐ Industri Sederhana

• • Kafeteria dan kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain 

• Stesen dengan servis

Bengkel Membaiki Kenderaan

B5‐ Perindustrian Perkhidmatan  • Memperbaiki Kereta • Menjual dan memasang tayar

BADAN AIR

Tanah Lapang  dan Rekreasi

G1 (3) – Bekalan Air

• Kolam Takungan  • Sungai

• •

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

PERINDUSTRIAN

• Industri perusahaan  bantal dan cadar

Mengikut keperluan dan syarat‐ syarat ditetapkan dalam  kebenaran merancang. Mengikut Piawaian Perancangan  dan keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu  disediakan untuk kegunaan  penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat  letak kereta dan mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan perniagaan baru  disenaraikan dalam kolum III  berbentuk bangunan sesebuah adalah  dan IV. digalakkan. • Sebarang aktiviti yang  • ‘Infill development’ bagi kawasan  mewujudkan percanggahan  perniagaan perlu diberi keutamaan guna tanah serta  • Aktiviti perniagaan / perdagangan  menimbulkan masalah kacau  hendaklah selaras dengan fungsi  ganggu . kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro  perlu dilengkapi dengan kemudahan  pejalan kaki yang selamat serta  mempunyai integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang lain  serta kemudahan pengangkutan  awam. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  penyediaan kemudahan yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

C. Perniagaan • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

• Aktiviti hendaklah  tidak  • Semua aktiviti yang tidak  • Tertakluk kepada pertimbangan/  mencemarkan alam sekitar kelulusan MPAG. tersenarai dalam kolum III  • Mengikut  keperluan  setempat  dan  • Kawasan industri perlu menyediakan  dan IV. perlu  mengikut  garis  panduan  /  • Sebarang aktiviti yang  kaedah‐kaedah kawalan pencemaran. piawaian perancangan. mewujudkan percanggahan  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  guna tanah serta  aspek penyediaan kemudahan yang  menimbulkan masalah kacau  ganggu . bersesuaian. 

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Taman Awam • Rekreasi Awam • Taman Tema

• Mengikut keperluan  setempat  dan  • Semua aktiviti yang tidak  mengikut garis panduan /  piawaian  tersenarai dalam kolum III  perancangan  dan IV.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-5


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH – LENDU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 5.2 : AIR LIMAU PETUNJUK

RAJAH 5.5 : PETA CADANGAN BPK 5.2

ar sssa sa arrr Be Bes ar Be hin hinaaaBe hin Be C Chin C an anC an hin hin C C mu muan mu an an Ra Ramu Ra mu mu Ra Ra Sg Sg......Ra Sg

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1 (8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas H Pertanian Kelas G Infrastuktur & utiliti

M 135

U 5.3 5.3

JC JC JC JC

6.3 6.3

JC JC RI RI RI RI RI RI

Kg.. Bkt Bkt.. Apit Apit Kg s ss ss s

s ss ss s 5

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Solok lok Ayer Ayer Lim Limau au So

SR SR SR SR SR SR

s ss ss s

Talian Rentis Elektrik

Jalan

Laluan Paip Gas

Sungai

Kg Kg.. Solok Solok Cham C hambang bang

PE PE Rum mah ah Aw Awam am Ru

Rum mah ah Aw Awam am Ru

s s s s s s s s s

Solok lok Durian Durian Daun Daun Ulu Ulu So

Cadangan “Express Rail Link” Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

5.2 5.2 s ss ss s

M M RK RK M M M Ru Kg tt PP Kg.. Paya Paya Rum mpu pu PPM M

PP PPM M

IPT IPT

Tn Tn Sri Sri A Am m an an

Tmnn Datuk Datuk Tham Thamby by Tm RK RK RK RKCh PP PPM M PP PP M Chik ik Karim Karim PE PE PE

7.5 7.5

- PE

Tangki Air

- TA

LAIN-LAIN

PJ PJ LP LP

PK PK PK PK PK PK

Lain-Lain Pencawang Elektrik

Ayer Kg yer LLim Kg.. Solok Solok A imau au PI PI PI PI PI PI

LP LP LP LP LP LP

BR BR BR BR BR BR M M M

Kg Kg.. Ten Tengah gah

s ss ss s M2

LP LP LP

FT

Kg Kg.. Lek Lekok ok

Kg.. Solok Solok Beran Berangan gan Kg

S S S S S S

PI PI PI PI PI PI

So Solok lok Chab Chabai ai

5.1 5.1

SM – Sekolah Menengah

Sempadan BPKK

SR – Sekolah Rendah

Pusat Pertumbuhan

S

- Surau

M - Masjid BR – Balai Raya KD - Klinik Desa PI - Perkuburan Islam BP - Balai Polis JC - Perkuburan Cina PPM – Padang Permainan PK - Pejabat Kerajaan

Solok lok Kayu Kayu Ara Ara So

5.5 5.5

M

29

Masjid Tanah Tanah Masjid

9 13

Sempadan BPK

KELUASAN : 1,792.12 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-6


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 5.2 : AIR LIMAU KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna tanah

BPK 5.2

Utama PERTANIAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian komoditi    utama

• Getah • Kelapa sawit 

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi

A1 – Rumah Sesebuah A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Tanah Lapang dan  Densiti: Rekreasi Kepadatan (8‐12unit/ekar)

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti

• Tanaman herba • Kopi • Kelapa • Lain‐lain 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  babi.

A.Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

Syarat

Catatan

• Aktiviti penternakan burung walit  • Satu rumah kediaman bagi satu  • Semua aktiviti yang tidak  lot pertanian. disenaraikan dalam kolum  dibenarkan di kawasan pertanian  • Mengikut  garis  panduan  ,  III dan IV. sekiranya dapat memenuhi  Piawaian  Perancangan  dan  • Aktiviti yang mencemarkan  keperluan garis panduan.  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  atau mempunyai risiko  • Kegunaan racun (pesticides/  Seragam, 1984. pencemaran . herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan  • Perlu  menjalankan  langkah  – • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  Akta Kualiti Alam Sekitar. langkah kawalan pencemaran . guna tanah dan  • Aktiviti penternakan hendaklah  • Mengikut keperluan setempat  menimbulkan kacau  dikawal. Bahan Buangan yang  dan perlu mengikut garis  ganggu. dikeluarkan dari aktiviti ini  panduan / piawaian perancangan.  hendaklah disalurkan kepada  sebuah kolam di mana bahan‐ bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar. • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  kawasan  kediaman  yang  dapat  dan IV. memenuhi  garispanduan  pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  mewujudkan percanggahan  Piawaian  Perancangan  dan  guna tanah serta  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  menimbulkan masalah  Seragam, 1984 kacau ganggu . • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah  ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang  telah ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada  jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat  dan garis panduan /piawaian yang  telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-7


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH – LENDU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 5.3 : AYER PA’ABAS PETUNJUK

RAJAH 5.6 : PETA CADANGAN BPK 5.3 U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C1 Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas H Pertanian Kelas G Infrastuktur & utiliti RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Cadangan Kawasan Tadahan

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

KELUASAN : 2,987.22 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah M - Masjid S - Surau KD - Klinik Desa BP - Balai Polis PI - Perkuburan Islam H/S – Perkuburan Hindu/Sikh

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-8


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 5.3 : AYER PA’ ABAS KOLUM I

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna tanah  Blok Perancangan Kecil (BPK)

Aktiviti Yang Dibenarkan Utama

BPK5.3a

PERUMAHAN

Aktiviti

Sokongan Perniagaan Institusi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3 ‐ Rumah Kluster A4 ‐ Rumah Teres

Tanah Lapang dan  Rekreasi Densiti Maksimum: Kepadatan (20 unit/ekar)

PERINDUSTRIAN

PERTANIAN

Perniagaan

B1 ‐ Industri Ringan 

Semua aktiviti yang dinyatakan (Rujuk Lampiran)

B2 – Industri Sederhana

Bengkel membaiki kenderaan bermotor dan berjentera

B5 – Industri Kotej 

Semua aktiviti yang dinyatakan (Rujuk Lampiran)

H1 ‐ Pertanian komoditi    utama

• •

Getah Kelapa sawit 

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

H3 – Penternakan 

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Perumahan

H1 ‐ Pertanian komoditi Utama

• •

Getah Kelapa sawit 

Perniagaan

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

H3 – Penternakan 

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Perumahan Perniagaan Institusi 

BPK 5.3b

PERTANIAN

Institusi

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KAWASAN TADAHAN  AIR

Perumahan Pertanian Kemudahan Pertanian

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres Densiti Maksimum: Kepadatan (20 unit/ekar)

G1 – Bekalan Air

Tadahan Empangan  Jerneh

• • • •

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Medan Info Desa E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan C. Perniagaan • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

• • • • • • • •

• •

• •

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Perkuburan Islam • Dewan Orang Ramai • Balai Raya E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar Kemudahan Pertanian • Tempat pengumpulan  • Stor barangan  H. Pertanian • Getah  • Kelapa sawit  • Ternakan binatang  (secara terkawal)  kecuali babi.

• •

• • • • • • • •

Catatan

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Syarat Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • kediaman  yang  dapat  memenuhi  • garispanduan pembangunan perniagaan  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan Seragam, 1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk kegunaan penduduk; Mempertingkatkan faktor keselamatan dan  keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak  • tersenarai dalam kolum III dan IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan guna  tanah serta menimbulkan  • masalah kacau ganggu .

Aktiviti hendaklah tidak mencemarkan alam  • sekitar Mengikut  keperluan  setempat  dan  perlu  • mengikut  garis  panduan  /  piawaian  perancangan.

Semua aktiviti yang tidak  • tersenarai dalam kolum III dan IV. • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan guna  • tanah serta menimbulkan  masalah kacau ganggu .

Tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG. Kawasan industri perlu menyediakan kaedah‐ kaedah kawalan pencemaran. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian. 

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  pertanian. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  • disenaraikan dalam kolum III dan  IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  • mempunyai risiko pencemaran . Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan guna  • tanah dan menimbulkan kacau  ganggu.

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar.

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  pertanian. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  • disenaraikan dalam kolum III dan  IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  • mempunyai risiko pencemaran . Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan guna  • tanah dan menimbulkan kacau  ganggu.

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar.

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan pembangunan perniagaan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan Seragam, 1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk kegunaan penduduk; Mempertingkatkan faktor keselamatan dan  keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak  • tersenarai dalam kolum III dan IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan guna  tanah serta menimbulkan  • masalah kacau ganggu .

Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Penyediaan kemudahan perlu mengikut garis  panduan yang telah ditetapkan Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis panduan /piawaian  yang telah ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

Pembangunan perumahan  dikehendaki  • mengadakan  sistem  pembentungan  dan  rawatan  najis  yang  diawasi  secukupnya  • untuk  memastikan  sistem  ini  berjalan  • dengan sempurna. • •

Aktiviti pembalakan / pembukaan  • hutan. Aktiviti Perlombongan. Aktiviti nuklear dan bahan  • radioaktif. Aktiviti industri. Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III dan  IV Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran.

• •

• •

Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Penyediaan kemudahan perlu mengikut garis  panduan yang telah ditetapkan Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis panduan /piawaian  yang telah ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-9


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH – LENDU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 5.4 : LENDU PETUNJUK

RAJAH 5.7 : PETA CADANGAN BPK 5.4 1.1 1.1

8 15

M M M M M M M M M

M

5.3 5.3

U U 1.1 1.1 Bandar Alor Alor Gajah Gajah Bandar 19

uuu nd nd Le ai ai ai Lend nduuu nd nd ng ng ng Le ai Le ai Su Su Su ngai ng Sung Su Su

1.4 1.4

K K K 1

M M M M M M M M M

S S S S SS SS S

F

39 T1

TA TA TA TA TA TA Kompleks KompleksBelia Belia Belia Kompleks Belia Kompleks Kompleks Belia Rakan Rakan Rakan Muda Muda Muda MudaLendu Lendu Lendu Lendu Rakan Rakan Rakan Muda Muda Lendu Lendu

PE PE PE M M M

1.2 1.2 1.3 1.3

M2

Lendu Lendu

S S S S Pasar S Pasar KD KD KD Pasar Pasar Pasar KD KD KD BR BR SR SR BR SR BR BR SR PP PP PP PP PP PP SR TTT

PI PI PI PI PI PI S SS SS S DOR DOR DOR

M M M M M M

SR SR SR SR SR SRKD KD KD KD KD

S S S PI PI PI PI PI S S S S S S

S SSSuuuu nnnnggg g aaaai iiiA AAAyyyyeee eeerrrr B BB BB Beeeeemm m m mbbb S S S bbaaaaaaS nnnS nn

uu uu u dddu nn nn nddd eeen .L.L.L .L ggg.L S SSS Sggg

5.2 5.2

TA TA TA

PI PI PI PI PI PI

h bu Le

SR SR SR S S S S S

J

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

4.4 4.4

5.4a 5.4a 5.5 5.5

AM

Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Cadangan “Express Rail Link”

SPR SPR LP SPR LP LP SPR SPR LP S S S SLP S S

K K K

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas H Pertanian Kelas I Perhutanan Kelas J Badan Air

S SS Sg SS gg g......P gg et et PP Pet PP et eta et aa aiiiiii aa

Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai Cadangan Laluan Komuter

M 14

S SS S SS SS S

5

ill hil hil Kec Kec Lendu Lendu Kechi Sg. Sg. hil Kec Kechil Sg. Lendu Lendu Lendu Kech Sg. Sg.Lendu

LL LL LL

4.1 4.1

S S S

TTT

Lain-Lain Pencawang Elektrik

- PE

Tangki Air

- TA

LAIN-LAIN

K K K

5.4 5.4 4.2 4.2

5.4b 5.4b TTT

S S SS S S S S S S SS SS S

Sg. Sg.Ba Ba Baha ha haru Sg. ru ru Baha Sg. Sg. ru Ba ha ru

TTT

Sungai Ayer Sungai AyerMerbau Ayer Merbau Sungai Merbau Sungai Sungai Ayer Ayer Merbau

66

m m aam HHiittittataam ee errrrrHHHiii yye ee AAyy AA aa aiiiiiA gga aa nngg uun nn SS Su S uu SS

Hutan Hutan Hutan Rekreasi Rekreasi Rekreasi Rekreasi Sungai Sungai Sungai Sungai Udang Udang Udang Udang Hutan Hutan Hutan Rekreasi Rekreasi Sungai Sungai Udang Udang

KELUASAN : 2,761.64 HEKTAR

M - Masjid

Pusat Pertumbuhan

S

- Surau

PP - Pondok Polis KD - Klinik Desa

tt pppu uuu uttt m m uuum m mpp R RR RR Ruu aaayyyyyaaaaa PPP i iP Paaa ggaaaaaaiii nnn uun nggg SSS S Suuu

4.3 4.3

SR – Sekolah Rendah

Sempadan BPKK

PI - Perkuburan Islam

M1 38 Kem Kem KemTentera Tentera Tentera Tentera Kem Kem Kem Tentera Tentera Masjid Masjid Tanah Tanah Tanah Masjid Tanah Masjid Masjid Tanah

S Sggg SSS gg.....JJJeee JJeeerrara raraam m m

Sempadan BPK

T

- Tokong

K

- Kuil

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-10


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 5.4 : LENDU KOLUM I Blok Perancangan  Kecil (BPK) BPK5.4a

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna tanah 

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Utama PERUMAHAN

Aktiviti

Sokongan Perniagaan Institusi

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Perbankan • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Tanah Lapang dan  Densiti Maksimum: Rekreasi Kepadatan (20 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Perkuburan • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Perpustakaan E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan PERNIAGAAN 

Institusi

C1‐ Kedai

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran  • Perniagaan  perkhidmatan  • Kegunaan  bercampur 

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans  dan hartanah 

• Perbankan • Broker saham

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok • Lain‐lain 

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

C9‐ Stesen Minyak 

• Stesen

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

D. Institusi • Bangunan Kegunaan Kerajaan

Perniagaan

H1 ‐ Pertanian Komoditi  Utama

• Getah • Kelapa sawit 

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

Mengikut keperluan dan syarat‐ • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam  syarat ditetapkan dalam  kolum III dan IV. kebenaran merancang. • Sebarang aktiviti yang  Mengikut Piawaian  mewujudkan  Perancangan dan keperluan  percanggahan guna  penduduk. tanah serta  Penyediaan landskap perlu  menimbulkan masalah  disediakan untuk kegunaan  kacau ganggu . penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat  letak kereta dan mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah adalah  digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro  perlu dilengkapi dengan kemudahan  pejalan kaki yang selamat serta  mempunyai integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  penyediaan kemudahan yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• •

• Stesen dengan  servis

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak. Perumahan

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x  40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  pembangunan dan piawaian  perancangan yang telah ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu mengikut  garis panduan yang telah ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• Kafeteria dan  kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain 

• Tanaman herba • Kopi • Kelapa • Lain‐lain 

• Ternakan binatang  (secara terkawal)  kecuali babi.

A.Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian • E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum  memenuhi  garispanduan  III dan IV. pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  mewujudkan  Piawaian  Perancangan  dan  percanggahan guna  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  tanah serta  Seragam, 1984 menimbulkan masalah  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ kacau ganggu . syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

Fungsi: Nukleus pertumbuhan kecil – Pusat Perniagaan Tahap IV

PERTANIAN

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit  • Satu rumah kediaman bagi satu  disenaraikan dalam  dibenarkan di kawasan pertanian  lot pertanian. kolum III dan IV. sekiranya dapat memenuhi keperluan  • Mengikut  garis  panduan  ,  garis panduan.  Piawaian  Perancangan  dan  • Aktiviti yang  mencemarkan atau  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides)  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  mempunyai risiko  mesti mematuhi Garis Panduan Jabatan  Seragam, 1984. pencemaran . Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  • Perlu  menjalankan  langkah  – • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari  langkah kawalan pencemaran . percanggahan guna  aktiviti ini hendaklah disalurkan kepada  • Mengikut keperluan setempat  tanah dan menimbulkan  sebuah kolam di mana bahan‐bahan  dan perlu mengikut garis  kacau ganggu. pepejal diasingkan dan diberi rawatan  panduan / piawaian perancangan.  dan sisa buangan mestilah mengikut  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan  Alam Sekitar.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-11


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH – LENDU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 5.4 : LENDU PETUNJUK

RAJAH 5.8 : PETA CADANGAN BPK 5.4 U

1.1 1.1

8 15

M M M M M M M M M

M

5.3 5.3

Bandar Alor Alor Gajah Gajah Bandar 19

uuu nd nd nd Le Le nd nduuu ai ng ng ng ai Le Le Lend Le Su Su ngai ng Su Sung Su

1.4 1.4

K K K 1

M M M M M M M M M

S S S S SS SS S

F

39 T1

TA TA TA TA TA TA Kompleks KompleksBelia Belia Belia Kompleks Belia Kompleks Kompleks Belia Rakan Rakan Rakan Muda Muda Muda MudaLendu Lendu Lendu Lendu Rakan Rakan Rakan Muda Muda Lendu Lendu

PE PE PE M M M

1.2 1.2 1.3 1.3

M2

Lendu Lendu

S S S S Pasar S Pasar KD KD KD Pasar Pasar Pasar KD KD KD BR BR SR SR BR SR BR BR SR PP PP PP PP PP PP SR TTT

PI PI PI PI PI PI S SS SS S DOR DOR DOR

M M M M M M

SR SR SR SR SR SRKD KD KD KD KD

S S S PI PI PI PI PI S S S S S S

S SSSuuuu nnnnggg g aaaai iiiA AAAyyyyeee eeerrrr B BB BB Beeeeemm m m mbbb S S S bbaaaaaaS nnnS nn

uu uu u ddu dd nnnd .L.L.Leeeeennn gg gg g.L.L.L SSg SS S

5.2 5.2

TA TA TA

PI PI PI PI PI PI

h bu Le

SR SR SR S S S S S

J

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

4.4 4.4

5.4a 5.4a 5.5 5.5

AM

Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Cadangan “Express Rail Link”

SPR SPR LP SPR LP LP SPR SPR LP S S S SLP S S

K K K

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas H Pertanian Kelas I Perhutanan Kelas J Badan Air

S Sg SS SS g......P gg gg et et Pet PP PP eta et et aiiiiii aa aa

Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai Cadangan Laluan Komuter

M 14

S SS S SS SS S

Lain-Lain

5

ill hil Kec Kec Kech Lendu Lendu Sg. Sg. hil hil Lendu Kechi Kec Kechil Sg.Lendu Lendu Sg. Sg.

LL LL LL

4.1 4.1

S S S

TTT

Pencawang Elektrik

- PE

Tangki Air

- TA

LAIN-LAIN

K K K

5.4 5.4 4.2 4.2

5.4b 5.4b TTT

S S SS S S S S S S SS SS S

Sg. Sg.Ba Sg. Baha Baha haru Sg. Sg. ru ru

TTT

Sungai Ayer Sungai AyerMerbau Ayer Merbau Sungai Merbau Sungai Sungai Ayer Ayer Merbau

66

KELUASAN : 2,761.64 HEKTAR

M - Masjid

Pusat Pertumbuhan

S

- Surau

PP - Pondok Polis KD - Klinik Desa

tt pppu uuuttt m m uuum m m mpp R RRR Ru aayyyyyaaaa PP i iP Paaa PP gggaaaaaiii nnn uun nggg SS S Suuu SS

4.3 4.3

m m aam HHHiittitattaam eerrrHHHi i yyy AAAy yeeerr gggaaaiiiiiA un nnn ngggaa Su S uuu SSS

Hutan Hutan Hutan Rekreasi Rekreasi Rekreasi Rekreasi Sungai Sungai Sungai Sungai Udang Udang Udang Udang Hutan Hutan Hutan Rekreasi Rekreasi Sungai Sungai Udang Udang

SR – Sekolah Rendah

PI - Perkuburan Islam

M1 38 Kem Kem Kem Tentera Tentera Kem Kem KemTentera Tentera Tentera Tentera Masjid Masjid Masjid Tanah Tanah Tanah Tanah Masjid Masjid Masjid Tanah

S g... SS SS Sg gg gg ...JJJJJJeeeeeerrr rraaraaaam m m m

Sempadan BPK Sempadan BPKK

T

- Tokong

K

- Kuil

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-12


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 5.4 : LENDU KOLUM I

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Blok Perancangan  Kecil (BPK) BPK5.4b

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Jenis Guna tanah  Aktiviti Yang Dibenarkan Utama PERUMAHAN

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan Aktiviti

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Perbankan • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres Densiti Maksimum: Kepadatan (20 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Perkuburan • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Perpustakaan E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

PERNIAGAAN

Institusi

C1‐ Kedai

C5 – Pusat Kewangan 

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran  D. Institusi • Perniagaan perkhidmatan  • Bangunan Kegunaan Kerajaan • Kegunaan bercampur 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans dan  hartanah 

• Perbankan • Broker saham

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok • Lain‐lain 

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

C9‐ Stesen Minyak 

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

• Stesen

Syarat • Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III dan  memenuhi  garispanduan  IV. pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mewujudkan percanggahan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  guna tanah serta menimbulkan  Kecil Bangunan Seragam, 1984 masalah kacau ganggu . • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

• • • • •

• Kafeteria dan kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain 

• •

• Stesen dengan servis

• Semua aktiviti yang tidak  Mengikut keperluan dan syarat‐ disenaraikan dalam kolum III  syarat ditetapkan dalam kebenaran  dan IV. merancang. • Sebarang aktiviti yang  Mengikut Piawaian Perancangan  mewujudkan percanggahan  dan keperluan penduduk. guna tanah serta menimbulkan  Penyediaan landskap perlu  masalah kacau ganggu . disediakan untuk kegunaan  penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

Fungsi: Nukleus pertumbuhan kecil – Pusat Perniagaan Tahap IV

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

PERTANIAN

Perumahan

H1 ‐ Pertanian Komoditi Utama

• Getah • Kelapa sawit 

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Perniagaan Institusi 

H3 – Penternakan 

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

A.Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

Catatan

• Semua aktiviti yang tidak  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum III  pertanian. dan IV. • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Aktiviti yang mencemarkan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  atau mempunyai risiko  Kecil Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  kawalan pencemaran . guna tanah dan menimbulkan  • Mengikut keperluan setempat dan  kacau ganggu. perlu mengikut garis panduan /  piawaian perancangan. 

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah  ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar /  Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan  yang lain serta kemudahan  pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan kemudahan  yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• Aktiviti penternakan burung walit  dibenarkan di kawasan pertanian  sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  • Kegunaan racun (pesticides/  herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah  dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada  sebuah kolam di mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah  mengikut piwaian yang ditetapkan  oleh Jabatan Alam Sekitar.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-13


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH – LENDU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 5.5 : DURIAN DAUN KOLUM I GUNA TANAH UTAMA Kelas Kegunaan Tanah

RAJAH 5.9 : PETA CADANGAN BPK 5.5 U

Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E1 Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas H Pertanian RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Cadangan “Express Rail Link” Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai Cadangan Laluan Komuter

LAIN-LAIN Sempadan BPK

S

- Surau

Sempadan BPKK

M

- Masjid

Pusat Pertumbuhan

DOR – Dewan Orang Ramai KD - Klinik Desa PI

KELUASAN : 1,528.04 HEKTAR

- Perkuburan Islam

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-14


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 5.5 : DURIAN DAUN KOLUM I

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna tanah  Blok Perancangan  Kecil (BPK) BPK5.5a

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Utama PERTANIAN

Aktiviti

Sokongan Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian komoditi utama

• Getah • Kelapa sawit 

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

A.Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres Densiti Maksimum: Kepadatan (20 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Dewan Orang Ramai • Perpustakaan

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

• Semua aktiviti yang  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  tidak disenaraikan  pertanian. dalam kolum III dan  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  IV. Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Aktiviti yang  Bangunan Seragam, 1984. mencemarkan atau  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  mempunyai risiko  pencemaran . kawalan pencemaran . • Sebarang aktiviti  • Mengikut keperluan setempat dan perlu  yang mewujudkan  mengikut garis panduan / piawaian  percanggahan guna  perancangan.  tanah dan  menimbulkan kacau  ganggu.

• Aktiviti penternakan burung walit  dibenarkan di kawasan pertanian  sekiranya dapat memenuhi keperluan  garis panduan.  • Kegunaan racun (pesticides/  herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan Akta  Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah  dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah  disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan  dan diberi rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • Semua aktiviti yang  kediaman  yang  dapat  memenuhi  tidak tersenarai  garispanduan pembangunan perniagaan  dalam kolum III dan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  IV. Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Sebarang aktiviti  Bangunan Seragam, 1984 yang mewujudkan  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  percanggahan guna  ditetapkan dalam kebenaran merancang. tanah serta  • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  menimbulkan  keperluan penduduk. masalah kacau  • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  ganggu . untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan faktor keselamatan dan  keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai  seluas  (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  MPAG. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  pembangunan dan piawaian  perancangan yang telah ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• Semua aktiviti yang  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  tidak disenaraikan  pertanian. dalam kolum III dan  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  IV. Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Aktiviti yang  Bangunan Seragam, 1984. mencemarkan atau  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  mempunyai risiko  pencemaran . kawalan pencemaran . • Sebarang aktiviti  • Mengikut keperluan setempat dan perlu  yang mewujudkan  mengikut garis panduan / piawaian  percanggahan guna  perancangan.  tanah dan  menimbulkan kacau  ganggu.

• Aktiviti penternakan burung walit  dibenarkan di kawasan pertanian  sekiranya dapat memenuhi keperluan  garis panduan.  • Kegunaan racun (pesticides/  herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan Akta  Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah  dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah  disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan  dan diberi rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • Semua aktiviti yang  kediaman  yang  dapat  memenuhi  tidak tersenarai  garispanduan pembangunan perniagaan  dalam kolum III dan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  IV. Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Sebarang aktiviti  Bangunan Seragam, 1984 yang mewujudkan  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  percanggahan guna  ditetapkan dalam kebenaran merancang. tanah serta  • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  menimbulkan  keperluan penduduk. masalah kacau  • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  ganggu . untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan faktor keselamatan dan  keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai  seluas  (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  MPAG. • Pembangunan komited dan cadangan  perlu mengikut garis panduan  pembangunan dan piawaian  perancangan yang telah ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang telah  ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya melalui  aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan BPK5.5b

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian komoditi utama

• Getah • Kelapa sawit 

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

H3 – Penternakan 

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

A.Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian  E. Institusi • Tadika • Surau • Balai Raya

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3 ‐ Rumah Kluster A4 ‐ Rumah Teres Densiti Maksimum: Kepadatan (20 unit/ekar)

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Dewan Orang Ramai • Perpustakaan E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

Catatan

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-15


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH – LENDU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 5.6 : SUNGAI UDANG KOLUM I GUNA TANAH UTAMA Kelas Kegunaan Tanah

RAJAH 5.10 : PETA CADANGAN BPK 5.6

U

Sg. Sg. Sg. Ba Ba ha ha ru ru Sg.Ba Sg. Sg. Baha Ba Ba haru ha ha ru ru ru

S Sgggggg SS SS ......AAA AAAyyyyy eeeeerrr r rH Hiiitiitt HH HH taataaam m m m m

SS

Ke Kem m Tentera Tentera Tanah Ma Masj sjid id Tanah

5.5 5.5

Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1 (8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas H Pertanian Kelas I Perhutanan RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai Cadangan Lebuhraya

7.5 7.5

Laluan Paip Gas TA

– Tangki Air

Pesisir Pantai

5.6 5.6

Hutan Rekrea Hutan Rekreasi si SSunga ungaii Uda Udang ng LAIN-LAIN Sempadan BPK

TA TA

S Sggggg. . SSS ...TTTTTTkk kkk.....PPP PPaaaaa ppppppaaaaann nnn

Sempadan BPKK

S ng ng SS SS Su uu ai uu ai ung ng ng ngai U ai ai ai U U an an U Ud ddd dan an an ang ggg g

Perkampungan Perkampungan Sg. Sg.Udang Udang Pusat Latiha n Pusat Latihan Re Rela la

SS

Pusat PPenye Pusat enyelidika lidikann

Ke Kem m Tentera Tentera MRSM MRSM

KELUASAN : 1790.17 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-16


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 5.6 : SUNGAI UDANG KOLUM I Blok Perancangan  Kecil (BPK) BPK5.6

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna tanah 

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Utama

Sokongan

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan Aktiviti

Syarat

PERHUTANAN

Rekreasi

 Aktiviti penyelidikan dan pembangunan dan rekreasi pasif  Zon latihan tentera

E. Rekreasi • Jogging Trek

• Mengikut keperluan  setempat  dan  • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III  perlu  memenuhi  garis  panduan  /  dan IV. piawaian perancangan  • Aktiviti  yang  bersesuaian  dengan  pengekalan dan pemeliharaan hutan 

PERUMAHAN

Perniagaan

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  dan IV. pembangunan perniagaan  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mewujudkan percanggahan  Perancangan dan Undang‐Undang Kecil  guna tanah serta  Bangunan Seragam, 1984 menimbulkan masalah kacau  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ganggu . ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Institusi Tanah Lapang  dan Rekreasi

Densiti Maksimum: Kepadatan (20 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Pusat Penyelidikan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Medan Info Desa

Catatan

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit  rumah perlu menyediakan tapak  gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah  ditetapkan • Penyediaan kemudahan perlu  mengikut garis panduan yang  telah ditetapkan • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia  adadalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak  setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

5-17


BP 6 : BRISU DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

DAERAH SEREMBAN

BP 6

BP 2

BP 1

BRISU

DAERAH

PULAU SEBANG-TEBONG

ALOR GAJAH

JASIN

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 4

BP 5

MELAKA PINDAH-REMBIA

MASJID TANAH-LENDU

BP 3 MACHAP-DURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL DAN GUNA TANAH UTAMA BP6,2020 PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 6 (BP6) CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020, BP6

6-2 6-2 & 6-3 6-4 hingga 6-13

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.1 : Pekan Lubok Cina

6-4 – 6-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.2 : Kg. Lubok Cina

6-6 – 6-7

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.3 : Ramuan China Besar

6-8 – 6-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.4 : Sungai Siput

6-10 – 6-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 6.5 : Brisu

6-12 – 6-13

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-1


BLOK PERANCANGAN 6 : BRISU SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

GUNA TANAH UTAMA BP 6, 2020

Blok Perancangan 6 (BP6) yang mempunyai keluasan 7,369.04 hektar terletak di barat laut Daerah Alor Gajah. Kedudukannya di utara BP5. Ia meliputi mukim Ramuan China Kechil, Ramuan China Besar, Sungai Siput, Brisu dan sebahagian Mukim Sungai Buloh dan terdiri daripada 10 kawasan JKKK. Nukleus Pertumbuhan yang menjadi titik tumpu pembangunan adalah Pekan Lubok Cina, Brisu dan Ramuan Cina Besar. BP6 dibahagikan kepada 5 Blok Perancangan Kecil (BPK) yang dipecahkan kepada guna tanah utama.

Zon guna tanah utama bagi BP6 : kawasan perumahan terancang meliputi kawasan seluas 1,057.54 hektar iaitu 14.35% dari keseluruhan BP6. Ia merangkumi tambahan 90.12 hektar dalam kategori pembangunan komited dan 899.43 hektar dalam kategori cadangan baru. Walaubagaimanapun guna tanah di blok perancangan 6 (BP6) masih didominasi oleh guna tanah pertanian iaitu sebanyak 4,948.95 (67.16%) daripada keseluruhan blok perancangan. Pembangunan pertanian juga turut diberi fokus untuk diseimbangkan dengan ekonomi semasa kawasan blok perancangan 6.

Rajah 6.2 : Sempadan Blok Perancangan Kecil, BP 6 : Brisu

Jadual 6.2 : Guna Tanah Utama BP6 GUNA TANAH

U

Ke Seremban

PERATUS

GUNA TANAH TEPU BINA Perumahan Terancang

1,057.54

14.35

752.38

10.21

Perindustrian

48.89

0.66

Perniagaan

23.97

0.33

Institusi dan Kemudahan Masyarakat

102.36

1.39

Tanah Lapang dan Rekreasi

152.93

2.09

2,138.07

29.01

4,948.95

67.16

Tanah Belum Diusahakan/ Tidak Diusahakan

-

-

Tanah Kosong

-

-

Penternakan

35.00

0.47

Akuakultur

36.43

0.49

5,020.38

68.13

82.94

1.13

9.77

0.13

92.71

1.26

Rizab Pengangkutan & Perhubungan

70.56

0.96

Rizab Infrastruktur dan Utiliti

47.42

0.64

117.88

1.60

7,369.04

100.00

Perumahan Kampung 0

HEKTAR

1

6.1 6.1

2

kilometers

6.4 6.4

6.5 6.5

Jumlah Kecil PERTANIAN, PENTERNAKAN & AKUAKULTUR Pertanian

6.2 6.2 Ke Ayer Pa’Abas

6.3 6.3

Jumlah Kecil

Ke Ayer Pa’Abas

Ke Kuala Sg. Baru

RIZAB HUTAN DAN BADAN AIR Rizab Hutan Badan Air Jumlah Kecil DAERAH

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

Ke Masjid Tanah

SEREMBAN

BP 6 BRISU

ALOR GAJAH

PULAU SEBANG-TEBONG

BLOK PERANCANGAN KECIL (BPK)

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

6.1

BP 7 BP 4

BP 5 MASJID TANAHLENDU

RIZAB PENGANGKUTAN & INFRASTRUKTUR

Jadual 6.1 : Pembahagian BPK bagi BP6

BP 2

BP 1

MELAKAPINDAHREMBIA

BP 3 MACHAP-DURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

Rajah 6.1 : Pelan Lokasi BP 6 : Brisu

PEKAN LUBOK CINA

DUN TERLIBAT AYER LIMAU

HEKTAR 77.25

PERATUS 1.05

6.2

KG. LUBOK CINA

AYER LIMAU

1,697.05

23.03

6.3

RAMUAN CHINA BESAR

AYER LIMAU

1,389.05

18.85

6.4

SUNGAI SIPUT

AYER LIMAU

1,896.74

25.74

6.5

BRISU

TABOH NANING

2,308.95

31.33

7,369.04

100.00

JUMLAH

Jumlah Kecil JUMLAH KESELURUHAN

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah, 2020

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-2


PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 6 : BRISU

Rajah 6.3 : Peta Cadangan, BP 6 : Brisu

DAERAH

GUNA TANAH TEPUBINA

PP – Pondok Polis BP - Balai Polis IPP - Ibu Pejabat Polis Daerah PJ - Penjara PTI – Pusat Tahanan Imigresen PSD – Pusat Serenti Dadah PL – Pusat Latihan Tentera / Polis / Bomba KT – Kem Tentera

Perumahan / Perkampungan KAWASAN PERINDUSTRIAN Perindustrian KAWASAN PERNIAGAAN/ PERDAGANGAN

TAMPIN

BP 2

BP 1

U

PULAU SEBANG-TEBONG

ALOR GAJAH

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 4

BP 5 MASJID TANAH-LENDU

BP 3

MELAKAPINDAHREMBIA

MACHAP-DURIAN TUNGGAL

0

DAERAH MELAKA TENGAH

0.5

1

kilometres

Kegunaan Kerajaan

Perniagaan

IS – Istana MZ - Muzium PK – Pejabat Kerajaan BB – Badan Berkanun RAY – Rumah Anak Yatim RWE – Rumah Warga Emas RI - Rumah OKU

KAWASAN INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT Kemudahan Pendidikan

Lain-lain Kemudahan Masyarakat

Kemudahan Kesihatan KD – Klinik Desa KK - Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti H - Hospital

Ke Seremban

M1 0

Bt. Bt. Bt. Jelutong Jelutong Bt. Bt. Bt.Jelutong Jelutong Jelutong Jelutong

DAERAH REMBAU

TANAH LAPANG DAN REKREASI Lubok Lubok LubokChina China China China Lubok Lubok Lubok China China

Tanah Lapang/Kawasan Hijau

Kemudahan Tempat Ibadat

Bt. Bt. Bt.Putus Putus Putus Putus Bt. Bt. Bt. Putus

S SS S SS SS S

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

pap p pp p dd daaap daaad d daapp d D Deeeeeeeeed D DD D eerrerrD rrD D A Ayyyyyyyyyeeeereerr AA A .A gg g...A g g...g g ..AA SS Sg g S SS S S S

Bt. Bt. Bt.Palas Palas Palas Palas Bt. Palas Bt. Bt. u uu utttttt utttu ip ip S S ip ip ip S S ipuuu ip Sip iiiS Sip SS gaaag g gaaaiiaaaiiii gg nn un u n un uu nggg nn nu S S S S Suuu SS SS

– Surau - Masjid - Tokong - Kuil - Gereja

Kg. Kg. Kg.Sg. Sg. Sg.Siput Siput SiputHulu Hulu Hulu Bukit Bukit BukitAyer Ayer Ayer AyerLanjut Lanjut Lanjut Lanjut Bukit Bukit Bukit Ayer Ayer Lanjut Lanjut S SS S SS SS S

Kg. Kg. Kg.Kubang Kubang KubangBadak Badak Badak Kubang Badak Kg. Kg. Kg. Kubang Badak Kg. Kg. Lubok Buntar Kg.Lubok LubokBuntar Buntar Lubok Buntar Kg. Kg. Kg. Lubok Buntar

Bt. Bt. Bt.Bertam Bertam Bertam

Rumah Rumah Rumah Awam Awam Awam S SS Rumah Rumah Rumah Awam Awam KD KD KD S KD KD KD SS SS S LP LP LP LP KD KD LP LP LPKD LP LP Sg. Sg. Siput Siput Sg. Siput Sg. Sg. Siput Siput

SS S S S SS SS PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM Kom ple k kks s J JJ aa pe run Komple Komple ks ks JJ J aape ape perun run run Kom ple s a pe Komple Komple ks pe run run Kom Komple ple kks s JJ a aape pe pe run run Komple ks J run DUN DUN DUNAy Ay Ay Aye er erLima Lima rLima Lima Lim u u au uu u DUN DUN DUN Ay Aye er er Lim a DUN DUN DUN Ay Ay Aye er er Lima rrLima Lim u a uu

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

Solok Solok SolokUlu Ulu Ulu UluBrisu Brisu Brisu Brisu Solok Solok Solok Ulu Ulu Brisu 51

Kemudahan Perkuburan

Kg. Kg. Kg.Sg. Sg. Sg. Sg.Siput Siput Siput Siput Kg. Kg. Kg. Sg. Sg. Siput Siput

1 M

SA SA SA SA SA SA SA SA SA

PI – Perkuburan Islam JC - Jirat Cina PB - Buddha PK - Kristian H/S – Hindu / Sikh CMT – Krematoria

M MM M MM MM M

Kg. Kg. Kg.Lendu Lendu Lendu Lendu Kg. Kg. Kg. Lendu S SS SS S

Kg. Kg. Kg.Gaung Gaung GaungKeladi Keladi Keladi Gaung Keladi Kg. Kg. Kg. Gaung Keladi

SSS

Ldg. Ldg. Ldg.Brisu Brisu Brisu

M MM M MM MM M BR BR BR BR BR BR BR BR SR SR SR SR SR BR SR SR SR SR

Kg. Kg. Kg.Sg. Sg. Sg.Jerneh Jerneh Jerneh

Sun SS S S S unga un S SS un un un ga ga un un un ga ga ga iiiiiiiiiRReRe ga ga ga em Re R e m m Re RR e eRe m m m bau bb b m m m b au bbau bb au au au au au au

Bt. Bt. Bt. Hitam Hitam Bt. Bt. Bt.Hitam Hitam Hitam Hitam

Empangan Empangan Empangan Empangan Empangan Empangan Sungai Sungai Sungai Jernih Jernih Jernih Jernih Sungai Sungai Sungai Jernih

S SS S SS SS S

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

53 M1

LL LL LL LL LL LL LL LL LL

M M M M M MM M M

S SS S SS SS S

SA M SA SA MM M SA SA SA SA MM MM SA M SA

M1 55

Kg. Kg.Ramuan Ramuan RamuanChina ChinaBesar Besar China Besar Kg. Kg. Kg. Ramuan Ramuan China Besar

M1 61

Ke Ayer Pa’Abas

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

Ke Ayer Pa’Abas

S SS S SS SS S S SS S SS SS S

Ke Kuala Sg. Baru

M1 40

Ramuan Ramuan RamuanChina China ChinaBesar Besar Besar China Besar Ramuan Ramuan Ramuan China Besar BP BP BP BP BP BP BP BP BP

S SS S SS SS S

SSSSSSSSSggg gggg..gg..R..RR . .R R.R RR Raaaaaa aaam mm mm mmm m uuuuuuuuuaaa aaaannaannnn nnnC C CC C C CC Chhhhhh hhhin inin inin ininin in aaaaaa aaaK K KeK K K KK eeKeeeeeeccc cccchhcchhihhi i hhiihiilliill ll lll

M1 34

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 sar sar e ee esar BB BB B sar sar sar ee ina ina inaB B sar sar Ch eesar e Ch China ina ina ina BB an an anCh Ch Ch Ch ina ina muan mu an an an Ch Ch Ramu Ra mu mu mu an an Sg. Sg.Ra Sg. Ra Ra Ra mu mu mu Sg. Sg. Sg. Ra Ra Ra Sg. Sg. Sg.

BP 7

BP 5

Lain-lain - PMU - PPU - PE - SPP - SPSP - STP - ST

IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN

58 M1

LAIN-LAIN

Bt. Bt. Bt.Tunggal Tunggal T unggal unggal Tunggal Bt. Bt. Bt. T

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

TA TA TA TA TA TA TA TA TA

S SS S SS SS S

Bekalan Air

Cadangan Kawasan Tadahan

S SS S SS SS S

S SS S SS SS S

Laluan Paip Gas

Pencawang Masuk Utama Pencawang Pembahagi Utama Pencawang Elektrik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal Sistem Pemindahan Sisa Pepejal Sistem Pembetungan Sistem Telekomunikasi

Kg. Kg. Kg.Padang Padang PadangKambing Kambing Kambing

Kg. Kg. Kg.Solok Solok Solok SolokUban Uban Uban Uban Kg. Kg. Kg. Solok Solok Uban Uban

PJ PJ PJ LL LL PJ PJ PJ LL LL LL PJ PJ PJ LL LL LL LL

Badan Air /Sungai

Landasan LRT / ERL

SR SR SR SR SR SR SR SR SR MMM KD KD KD M KD KD KD MM MM KD KD M KD S SS S SS SS S

Dus un Dus Dus un un Dus Dus un un Dus un Dus un Dus Dus un un D' D' D' Pa Pa ra ra radis dis dis e e D' D' D'Pa Pa Pa Pa ra ra radis dis dis ee e e D' D' D' Pa Pa Pa ra ra radis dis dise ee

S SS S SS SS S

M1 38

Cadangan Jalan Raya

TA TA TA TA TA TA TA TA TA

S SS S SS SS S

Felcra Felcra FelcraRamuan Ramuan RamuanCina Cina Cina Ramuan Cina Felcra Felcra Felcra Ramuan Cina M MM M PJ PJ MM MM MPJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ

S SS S SS SS S

Kg. Kg. Kg.Melekek Melekek Melekek MelekekDalam Dalam Dalam Dalam Kg. Kg. Kg. Melekek Melekek Dalam Dalam M MM M MM MM M

S SS S SS SS S

M MM M MM MM M KD KD KD KD KD KD KD KD KD

SS S SS S SS S

RIZAB INFRASTRUKTUR & UTILITI Talian Rentis Elektrik

KD KD KD KD KD KD KD KD Kg. Kg. Kg.Brisu Brisu BrisuKD Brisu Kg. Kg. Kg. Brisu

SSS Sg.g. g.g.LLL S SS SSg. g.L g.g.g. endu en en LL en en en Len LL du du endu en du du du du du

aarrarrrr eeeessseesssaasssaaraarr B B B aaaaaaB BB BB Beee aaa in inin inin hh hin C hh hh hininin Ch CC CC nn aaaan n naan nn nCCC u u u u m m uu uu uaaa m m m aaRaaaam m m m RR RR RaR Raa aaaiiiaaiiiiiiR g gaa gaag gg n n u un n un nu nn nggg uu S SS SS S SS Suuu

Kg. Kg. Kg.China China ChinaKechil Kechil Kechil

S SS S SS SS S Paya Kg. Kg. Kg. Paya PayaLebar Lebar Lebar Lebar Kg. Kg. Kg. Paya Paya Paya Lebar

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR & UTILITI

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

Kg. Kg. Kg.Bt. Bt. Bt. Bt.Kekabu Kekabu Kekabu Kekabu Kg. Kg. Kg. Bt. Bt. Kekabu

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

BR BR BR BR BR BR BR BR BR

Kg. Kg. Kg. Sungai Sungai Buloh Buloh Kg. Kg. Kg.Sungai Sungai Sungai Sungai Buloh Buloh Buloh Buloh

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

BADAN AIR

Kg. Kg. Kg.Ulu Ulu UluSg. Sg. Sg.Buloh Buloh Buloh Ulu Sg. Buloh Kg. Kg. Kg. Ulu Sg. Buloh

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Brisu Brisu Brisu Brisu Brisu Brisu

S SS S SS SS S

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

Ldg. Ldg. Ldg.Tay Tay T ay ayMiang Miang MiangGuan Guan Guan Tay Miang Guan Ldg. Ldg. Ldg. T Miang Guan

Hutan

M MM M MM MM M

M MM M M M MSA MSA M SA SA SA SA SA SA SA

S S S S SS g SS Sg g g g...g gg g...JJ...JJJJeee JJJeeeern rn eern rn rn rn eehh rn rn rneeeeeeh h hh heh h

RIZAB HUTAN

Jalan Raya

PP PP PP PP PP PP PP PP PP

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

Kole j Ke Ke ma hiran Kolej Kolej Ke Ke ma ma hira hiran nn n Kole ma hiran Kolej Kolej Ke Ke ma ma hira hira Kole Kolej jj Ke Ke ma ma hiran hira nn Kolej Ke ma hira Tinggi MM ee la ka Tinggi TinggiM MM M ee e la lak kaa a Tinggi e la ka Tinggi Tinggi la lak ka Tinggi Tinggi MM e ee la la ka ka Tinggi M lak a

Bt. Bt. Bt. Pengkalan Pengkalan Kulit Kulit Bt. Bt. Bt.Pengkalan Pengkalan Pengkalan PengkalanKulit Kulit Kulit Kulit

Kawasan Pertanian

Lebuh Raya

S SSS S SS SS

Kg. Kg. Kg.Ramuan Ramuan RamuanChina China ChinaKechil Kechil Kechil

PERTANIAN, PENTERNAKAN / AKUAKULTUR

RIZAB PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

PI PI PI PI PI PI PI PI PI

Kg. Kg. Kg.Batu Batu BatuAlang Alang Alang Batu Alang Kg. Kg. Kg. Batu Alang

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

S SS S SS SS S

PERTANIAN, PENTERNAKAN DAN AKUAKULTUR

BP 1

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

SS SS Sun S S un unga S S un un un ga ga un un un ga ga ga ga ga ga BBu Bu u iiiiiiiiiB ulo B B Bu u lo lo B Bu u u lo lo lo hh h lo lo lo h h hh h h

DS- Dewan Serbaguna Awam DOR – Dewan Orang Ramai BR – Balai Raya PA – Perpustakaan Awam PP – Pejabat Pos

Sg Sg Sg Sg Sg Sg ..g. ..B ..B S S S Br Br Br g.g. Brrrrisu isu isu isu B B B isu isu rrisu isu isu

TDK – Tadika SR - Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah SA - Sekolah Agama PP – Pusat Penyelidikan IL – Institut Latihan

S M T K G

DAERAH

BP 6 BRISU

Kemudahan Keselamatan

KAWASAN PERUMAHAN

DAERAH REMBAU

SEREMBAN

Sg. Sg. Sg. Ba Ba Sg. Sg. Sg. har har Ba Ba Ba Sg.Ba Sg. Sg. har har haru Baharu Ba Ba u uu haru har haru u u

5

Ke Masjid Tanah

Blok Perancangan Blok Perancangan Kecil

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-3


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 6 : BRISU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 6.1 : PEKAN LUBOK CINA RAJAH 6.4 : PETA CADANGAN BPK 6.1

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Lain-lain

Sungai

Pencawang Elektrik

- PE

Bekalan Air

Tangki Air

- TA

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

SM – Sekolah Menengah SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama KK - Klinik Kesihatan S

- Surau

M - Masjid RI - Rumah Ibadat PI - Perkuburan Islam JC - Jirat Cina BP - Balai Polis DOR - Dewan Orang Ramai PP - Pejabat Pos

KELUASAN : 77.25 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-4


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 6.1 : PEKAN LUBOK CINA KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna tanah

BPK 6.1

Utama PERUMAHAN

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Bangunan Penginapan • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Tanah Lapang  dan Rekreasi Densiti: Kepadatan (20 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Tanah Perkuburan Islam • Jirat Cina • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan • Tandas Awam • Medan Info Desa

Syarat

• Aktiviti perniagaan dibenarkan di  • Semua aktiviti yang  kawasan  kediaman  yang  dapat  tidak tersenarai dalam  kolum III dan IV memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  pembangunan perniagaan  mewujudkan  • Mengikut  garis  panduan,  percanggahan guna  Piawaian  Perancangan  dan  tanah dan menimbulkan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  kacau ganggu Seragam, 1984 • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran merancang. • Mengikut Piawaian  Perancangan  dan keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan PERNIAGAAN

Industri Sederhana

• Runcit • Kedai menjual dan  membaiki  • Kedai sewaan  • Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran  • Perniagaan  perkhidmatan  • Kegunaan bercampur 

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans  dan hartanah 

• Perbankan • Broker saham

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C7‐ Pasar

• Pasar Kering

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

• Kafeteria dan kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain 

C9‐ Stesen Minyak 

• Stesen

• Stesen dengan servis

C1‐ Kedai

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

B2 – Industri Sederhana • Bengkel membaiki kenderaan  bermotor dan berjentera.

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak. •

• Semua aktiviti yang  Mengikut keperluan dan  tidak disenaraikan  syarat‐syarat ditetapkan dalam  dalam kolum III dan IV kebenaran merancang. • Aktiviti yang  Mengikut Piawaian  mencemarkan atau  Perancangan dan keperluan  penduduk. mempunyai risiko  Penyediaan landskap perlu  pencemaran  • Sebarang aktiviti yang  disediakan untuk kegunaan  mewujudkan  penduduk; percanggahan guna  Mempertingkatkan faktor  tanah dan menimbulkan  keselamatan dan keperluan  kacau ganggu bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor  kesesakan lalulintas,  kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

Catatan

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada dalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar /  Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan  yang lain serta kemudahan  pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan kemudahan  yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian. • Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan  perniagaan perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan  hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada  pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar /  Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan  yang lain serta kemudahan  pengangkutan awam. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-5


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 6 : BRISU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 6.2 : KG. LUBOK CINA RAJAH 6.5 : PETA CADANGAN BPK 6.2

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E1 Kawasan Lapang dan Rekreasi Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Talian Rentis Elektrik Laluan Paip Gas

Jalan Sungai Cadangan Jalan Cadangan Kawasan Tadahan Lain-lain Pencawang Elektrik

- PE

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

SR – Sekolah Rendah KD - Klinik Desa S

- Surau

M - Masjid

6.2c

KELUASAN : 1,697.05 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini(minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-6


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 6.2 : KG. LUBOK CINA KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan Kecil  (BPK)

Jenis Guna tanah

BPK 6.2a

KOLUM III

KOLUM IV

Aktiviti Yang Dibenarkan Utama PERUMAHAN

Aktiviti

Sokongan Industri Sederhana Perniagaan

B2 – Industri Sederhana • Bengkel membaiki kenderaan  bermotor dan berjentera.

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Stesen Minyak 

Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Densiti: Kepadatan (8 – 12 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Dewan Orang Ramai • Balai Raya

Syarat

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III dan IV. memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  pembangunan perniagaan  mewujudkan percanggahan guna  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  tanah dan menimbulkan kacau  Kecil Bangunan Seragam, 1984 ganggu. • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐ syarat  ditetapkan  dalam  kebenaran  merancang. • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan keperluan penduduk. • Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk  kegunaan  penduduk; • Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan  bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk  kepada  MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

PERTANIAN

Perumahan

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

H1 ‐ Pertanian komoditi Utama • Getah 

Perniagaan Institusi 

H2 – Pertanian Komersil 

H3 – Penternakan  H4 – Akuakultur  BPK 6.2b

PERTANIAN

Perumahan

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain

D. Institusi • Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi. • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya • Air tawar A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

H1 ‐ Pertanian komoditi Utama • Getah 

Perniagaan Institusi 

BPK 6.2c

KAWASAN TADAHAN AIR

Perumahan Pertanian Kemudahan Pertanian

C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian.

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

H3 – Penternakan  H4 – Akuakultur 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya • Air tawar

G1 – Bekalan Air

• Tadahan Empangan Jernah

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain

C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar H. Pertanian • Getah  • Kelapa sawit  • Ternakan binatang  (secara  terkawal) kecuali babi. Kemudahan Pertanian • Tempat pengumpulan  • Stor barangan 

Catatan Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan • Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan  perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah  selaras dengan fungsi kawasan dan tertakluk  kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki yang  selamat serta mempunyai integrasi antara satu  bangunan ke bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan penyediaan kemudahan  yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III dan  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  pertanian. IV. keperluan garis panduan.  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Aktiviti yang mencemarkan atau  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  Perancangan  dan  Undang‐Undang  mempunyai risiko pencemaran . mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Sebarang aktiviti yang  Akta Kualiti Alam Sekitar. • Perlu  menjalankan  langkah  – mewujudkan percanggahan guna  • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  tanah dan menimbulkan kacau  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  langkah kawalan pencemaran . ganggu. hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  • Mengikut keperluan setempat dan  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  perlu mengikut garis panduan /  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  piawaian perancangan.  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar. • Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III dan  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  pertanian. IV. keperluan garis panduan.  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Aktiviti yang mencemarkan atau  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  Perancangan  dan  Undang‐Undang  mempunyai risiko pencemaran . mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Sebarang aktiviti yang  Akta Kualiti Alam Sekitar. • Perlu  menjalankan  langkah  – mewujudkan percanggahan guna  • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  tanah dan menimbulkan kacau  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  langkah kawalan pencemaran . ganggu. hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  • Mengikut keperluan setempat dan  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  perlu mengikut garis panduan /  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  piawaian perancangan.  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar. • Pembangunan  perumahan  dikehendaki  mengadakan  sistem  pembentungan  dan  rawatan  najis  yang  diawasi  secukupnya  untuk  memastikan  sistem  ini  berjalan  dengan sempurna. • Mengikut  garispanduan  agensi  berkaitan.

• Aktiviti pembalakan / pembukaan  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  hutan. Akta Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti Perlombongan. • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  • Aktiviti nuklear dan bahan  radioaktif. Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  • Aktiviti industri. hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  • Semua aktiviti yang tidak  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  disenaraikan dalam kolum III dan  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  IV piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  • Aktiviti yang mencemarkan atau  Sekitar. mempunyai risiko pencemaran.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-7


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 6 : BRISU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 6.3 : RAMUAN CHINA BESAR RAJAH 6.6 : PETA CADANGAN BPK 6.3

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air

U

M17

BR BR BR BR SR SR SR SR SRBR

S S S S S S

6.3b 6.3b

Bt. Bt. Hitam Hitam

eeehhhhh rrnnrnnneee JJJeeeeerr ggg.....JJ SSSSSgg

r sssaaaarrr B eeees ninnaaaaaaBBB h iiin CC Chhh CC nC uaaaannn m muuu am m RRRaaa iR g aaaaiii nnnggg uun S Suuu SS SS

uuu bbaaauuu m mbbbaa m m m Reeeeeem aaaaaiiiiiiRRR a g g g nn ng nn uu un uu SS Su SS S

6.4 6.4

Kolej Kolej Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kolej Tinggi Melaka TinggiMelaka Melaka Tinggi Melaka Tinggi Tinggi Melaka

Bt. Bt. Pengkalan Pengkalan Kulit Kulit

SR SR SR SR SR SR M M M KD KD KD

M MPJ M PJ PJ PJ PJ

6.2 6.2

6.3a 6.3aLdg. Ldg. Tay Tay Miang Miang Guan Guan

S S S S S

LL LL LL

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

S S S S S S

6.3a 6.3a

S S S S S Paya Kg. Kg. Paya Lebar Lebar

PJ PJ PJ LL PJ PJ PJLL LL LL LL

Talian Rentis Elektrik

Jalan

TA TA TA TA TA

Laluan Paip Gas

Sungai Cadangan Jalan SR SR SR SR SR SR

RI RI RI RI RI RI

M M M M M M

S S S

38 M 1 SR SR SR SR SR S S S S S

6.3 6.3

SA SA M M SA M

Bekalan Air Lain-lain

59 M1

Kg. Kg. Ramuan Ramuan China China Besar Besar

Cadangan “Express Rail Link” S S S SS S

S S S S S S

6.3c 6.3c

S S S S S S

M161 M1 40

Ram Ramuan uan China China Besar Besar BP BP BP

SSSSSggggg .....R RR Raaa RR aaam mm m mm uuuuuuaaaaaa nnnCC CCChhh hhhiiiniinn nnaaaaa Keee KKK K eeecccccchhh hhhiiiiliill ll

Pencawang Elektrik

- PE

Tangki Air

- TA

5.3 5.3 LAIN-LAIN

S S S S S S

Sempadan BPK

6.3a 6.3a

S S S SS S

Sempadan BPKK ar ar ss Be Be ar ar ar aaaBe sar ss hin hin Bes Be C C C an an an hinaaaBe hin hin Chin C mu mu mu anC an Ra Ra Ra muan mu Sg Sg Sg Ramu Ra Sg......Ra Sg Sg

Pusat Pertumbuhan

SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama IKBN – Institusi Awam S

- Surau

M - Masjid RI - Rumah Ibadat BP - Balai Polis

7.4 7.4 IKBN IKBN IKBN

Sg Sg Sg Ba Ba Sg......Ba Sg ha ha Sg ru Baha Ba Ba ru haru ha ha ru ru

5.2 5.2 5

KELUASAN : 1,389.05 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-8


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 6.3 : RAMUAN CHINA BESAR KOLUM I Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK 6.3a

KOLUM II

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Utama PERTANIAN

PERUMAHAN

Perumahan

H1 ‐ Pertanian Komoditi Utama

Getah

Kelapa sawit

Perniagaan

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain

H3 – Penternakan 

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

PERINDUSTRIAN

PERNIAGAAN

Aktiviti

Sokongan

Perniagaan

Perniagaan

Industri Sederhana

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Institusi

BPK 6.3b

KOLUM IV

Jenis Guna tanah

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres Densiti: Kepadatan (8 – 12 unit/ekar)

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

C. Perniagaan • Lain‐lain aktiviti yang  menyokong perindustrian.

B1 – Industri Ringan

Rujuk Lampiran 

B5 – Industri Kotej

• •

Industri perusahaan  kerepek, kicap, sos, kuih‐muih  dan makanan tradisional

• • •

Industri perusahaan  jahitan dan sulaman Industri perusahaan  bantal dan cadar

C1‐ Kedai

• • • •

Runcit Kedai menjual dan membaiki  Kedai sewaan  Perkhidmatan khusus

• • •

Bilik pameran  B2 – Industri Sederhana Perniagaan perkhidmatan  • Bengkel membaiki kenderaan  Kegunaan bercampur  bermotor dan berjentera.

Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans dan  hartanah 

• •

Perbankan Broker saham

C5 – Pusat Kewangan 

Syarat

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  pertanian. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984. Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • kawalan pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  • disenaraikan dalam kolum  III dan IV. • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  • pencemaran . Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna tanah  dan menimbulkan kacau  ganggu.

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan pembangunan perniagaan  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan untuk  kegunaan penduduk; Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  dan IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna tanah  dan menimbulkan kacau  ganggu.

Penyediaan zon  penampan  kawasan  • industri  tertakluk  kepada  garis  panduan  • Jabatan Alam Sekitar. •

Semua aktiviti yang tidak  • disenaraikan dalam kolum  III dan IV. • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  • pencemaran. 

Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  • ditetapkan dalam kebenaran merancang. Mengikut Piawaian Perancangan dan  • keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan faktor keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak kereta  dan mengikut piawaian perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• •

• • • • • • • •

• • •

C6 – Gerai 

Gerai berkelompok

Lain‐lain

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

• • •

Kafeteria dan kantin  Kafe terbuka Lain‐lain 

Stesen

C9‐ Stesen Minyak 

Catatan Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

• Stesen dengan servis

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di kawasan pertanian  sekiranya dapat memenuhi keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi rawatan  dan sisa buangan mestilah mengikut piwaian yang ditetapkan oleh  Jabatan Alam Sekitar.

Setiap pembangunan perumahan yang mengandungi 100 unit  rumah perlu menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk  diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan kediaman sedia ada  dalam lingkungan 100 meter daripada jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan garis panduan /piawaian yang  telah ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan perlu diberi  keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang lain serta kemudahan  pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan kemudahan yang bersesuaian. •

Aktiviti perindustrian hendaklah selaras dengan kawasan sekitarnya  yang tertakluk kepada pertimbangan / kelulusan MPAG. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan kemudahan yang bersesuaian. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum  III dan IV Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  pencemaran  Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna tanah  dan menimbulkan kacau  ganggu

• Pembangunan perniagaan baru berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan perlu diberi  keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang lain serta kemudahan  pengangkutan awam.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  dan IV Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna tanah  dan menimbulkan kacau  ganggu

Setiap pembangunan perumahan yang mengandungi 100 unit  rumah perlu menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk  diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan kediaman sedia ada  dalam lingkungan 100 meter daripada jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan garis panduan /piawaian yang  telah ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru berbentuk bangunan sesebuah  adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan perlu diberi  keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah selaras dengan fungsi  kawasan dan tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang lain serta kemudahan  pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

BPK 6.3c

PERUMAHAN

Industri Perniagaan

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

Densiti: Kepadatan (8 – 12 unit/ekar)

B2‐ Industri Sederhana • Bengkel membaiki kenderaan  bermotor dan berjentera C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Dewan Orang Ramai • Balai Raya E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan

• • • • • • • • •

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan pembangunan perniagaan  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan untuk  kegunaan penduduk; Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan  keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-9


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 6 : BRISU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL BPK 6.4 : SUNGAI SIPUT RAJAH 6.7 : PETA CADANGAN, 2020

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1(8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas E1 Kawasan Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Laluan Paip Gas

Sungai Cadangan Jalan Cadangan Kawasan Tadahan Lain-lain Pencawang Elektrik

- PE

LAIN-LAIN

Sempadan BPK

SR – Sekolah Rendah

Sempadan BPKK

SA - Sekolah Agama KD - Klinik Desa S

- Surau

M - Masjid LL - Lain-lain Kegunaan

KELUASAN : 1,896.74 HEKTAR

Kerajaan

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-10


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 6.4 : SUNGAI SIPUT KOLUM I

KOLUM II

KOLUM IV

Aktiviti Yang Dibenarkan Utama PERUMAHAN 

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Jenis Guna tanah

Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK6.4a

KOLUM III

Aktiviti

Catatan Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Syarat

Sokongan Industri Sederhana Perniagaan

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

Densiti: Kepadatan (8 – 12 unit/ekar)

B2 – Industri Sederhana • Bengkel membaiki kenderaan  bermotor dan berjentera.

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/Surau • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Bangunan Kegunaan Kerajaan /  Badan Berkanun

• • • • •

• •

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • kawasan  kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan  pembangunan  • perniagaan  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan Seragam, 1984 Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. Penyediaan  landskap  perlu  disediakan  untuk kegunaan penduduk; Mempertingkatkan  faktor  keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut  piawaian  perancangan; Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak tersenarai  dalam kolum III dan IV Sebarang aktiviti yang mewujudkan  percanggahan guna tanah dan  menimbulkan kacau ganggu

Setiap pembangunan perumahan yang mengandungi 100 unit  rumah perlu menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk  diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan kediaman sedia ada  dalam lingkungan 100 meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru berbentuk bangunan  sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan perlu diberi  keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah selaras dengan  fungsi kawasan dan tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan  MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu dilengkapi dengan  kemudahan pejalan kaki yang selamat serta mempunyai  integrasi antara satu bangunan ke bangunan yang lain serta  kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu mengikut garis  panduan penyediaan kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  pertanian. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984. Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak disenaraikan  dalam kolum III dan IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran . Sebarang aktiviti yang mewujudkan  percanggahan guna tanah dan  menimbulkan kacau ganggu.

Pembangunan perumahan  dikehendaki  mengadakan  sistem  pembentungan  dan  rawatan  najis  yang  diawasi  secukupnya  untuk  memastikan  sistem  ini  berjalan  dengan sempurna.

Aktiviti pembalakan / pembukaan  hutan. Aktiviti Perlombongan. Aktiviti nuklear dan bahan radioaktif. Aktiviti industri. Semua aktiviti yang tidak disenaraikan  dalam kolum III dan IV Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan

BPK6.4b

PERTANIAN

Perumahan

H1 ‐ Pertanian Komoditi Utama

Getah

Kelapa sawit

Perniagaan Institusi 

BPK6.4c

KAWASAN TADAHAN  AIR 

Perumahan

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

H3 – Penternakan 

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

H4 – Akuakultur 

Air tawar

G1 – Bekalan Air

Tadahan Empangan Jerneh

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

Pertanian

• •

• •

Kemudahan Pertanian • Tempat pengumpulan  • Stor barangan 

Kemudahan Pertanian

H. Pertanian • Getah  • Kelapa sawit  • Ternakan binatang  (secara  terkawal) kecuali babi.

BADAN AIR

Tiada sebarang  pembangunan  dibenarkan.

G1 – Bekalan Air

Kawasan Takungan Empangan Jerneh

PERTANIAN

Perumahan

H1 ‐ Pertanian Komoditi Utama

Getah

Kelapa sawit

Perniagaan Institusi 

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

H3 – Penternakan 

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

H4 – Akuakultur 

Air tawar

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

• • • • • •

• •

• •

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  pertanian. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  • Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984. Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak disenaraikan  dalam kolum III dan IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  mempunyai risiko pencemaran . Sebarang aktiviti yang mewujudkan  percanggahan guna tanah dan  menimbulkan kacau ganggu.

• •

• •

• • •

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di kawasan  pertanian sekiranya dapat memenuhi keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di kawasan  pertanian sekiranya dapat memenuhi keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan Pertanian dan Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-11


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 6 : BRISU

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 6.5 : BRISU RAJAH 6.8 : PETA CADANGAN BPK 6.4

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E1 Kawasan Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan Bekalan Air Lain-lain Pencawang Elektrik

- PE

Tangki Air

- TA

LAIN-LAIN

Sempadan BPK Sempadan BPKK

SR – Sekolah Rendah KD - Klinik Desa BR - Balai Raya S

- Surau

M - Masjid RI - Rumah Ibadat PI - Perkuburan Islam

KELUASAN : 2,308.95 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini(minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-12


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 6.5 : BRISU KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan Kecil  (BPK)

Jenis Guna tanah

BPK6.5a

KOLUM III

KOLUM IV Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan Utama PERUMAHAN 

KOLUM V

Aktiviti

Syarat

Sokongan Perniagaan Institusi

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan  Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Tanah Lapang dan  Rekreasi Densiti: Kepadatan (8 – 12 unit/ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Klinik Kesihatan • Klinik Desa • Masjid/Surau • Perkuburan Islam • Dewan Orang Ramai • Balai Raya

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • Semua aktiviti yang tidak  kediaman  yang  dapat  memenuhi  tersenarai dalam kolum  garispanduan pembangunan perniagaan  III dan IV • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  mewujudkan  Bangunan Seragam, 1984 percanggahan guna  • Mengikut  keperluan  dan  syarat‐syarat  tanah dan menimbulkan  ditetapkan dalam kebenaran merancang. kacau ganggu • Mengikut  Piawaian  Perancangan  dan  keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu disediakan untuk  kegunaan penduduk; • Mempertingkatkan  faktor keselamatan  dan  keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira  faktor  kesesakan  lalulintas,  kemudahan  tempat  letak  kereta  dan  mengikut piawaian perancangan; • Keperluan  penambahan  kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia ada dalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah ditetapkan. • Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan  perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah  selaras dengan fungsi kawasan dan tertakluk  kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki  yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang lain  serta kemudahan pengangkutan awam. • Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan penyediaan  kemudahan yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• Semua aktiviti yang tidak  Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  disenaraikan dalam  ditetapkan dalam kebenaran merancang. kolum III dan IV Mengikut Piawaian Perancangan dan  • Aktiviti yang  keperluan penduduk. mencemarkan atau  Penyediaan landskap perlu disediakan  mempunyai risiko  untuk kegunaan penduduk; pencemaran  Mempertingkatkan faktor keselamatan  • Sebarang aktiviti yang  dan keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan lalulintas,  mewujudkan  kemudahan tempat letak kereta dan  percanggahan guna  mengikut piawaian perancangan; tanah dan menimbulkan  Keperluan penambahan kemudahan  kacau ganggu tertakluk kepada MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah adalah digalakkan. • ‘Infill development’ bagi kawasan perniagaan  perlu diberi keutamaan • Aktiviti perniagaan / perdagangan hendaklah  selaras dengan fungsi kawasan dan tertakluk  kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG • Perniagaan berbentuk Bazaar / Bistro perlu  dilengkapi dengan kemudahan pejalan kaki  yang selamat serta mempunyai integrasi  antara satu bangunan ke bangunan yang lain  serta kemudahan pengangkutan awam. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Lot Permainan • Padang Permainan • Padang Kejiranan PERNIAGAAN

Industri Sederhana

C1‐ Kedai

• Runcit • Kedai menjual dan   membaiki 

• Perniagaan perkhidmatan  • Kegunaan bercampur 

C6 – Gerai 

• Gerai berkelompok

• Lain‐lain

C8‐ Pusat Makanan 

• • • •

C9‐ Stesen Minyak 

Restoran Medan Selera Kedai Kopi  Kedai kek dan roti 

• Stesen

B2 – Industri Sederhana • Bengkel membaiki  kenderaan bermotor dan  berjentera.

• • •

• Kafeteria dan kantin  • Kafe terbuka • Lain‐lain 

• •

• Stesen dengan servis • •

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

BPK6.5b

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian Komoditi  Utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

PERINDUSTRIAN

Buah‐buahan Sayur‐sayuran Rempah ratus Koko

• Kelapa sawit • • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain

H3 – Penternakan 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

H4 – Akuakultur 

• Air tawar

B3  ‐ Industri Berat

• Kilang Membuat Peluru

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam  pertanian. di kawasan pertanian sekiranya dapat  kolum III dan IV. • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  memenuhi keperluan garis panduan.  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Aktiviti yang  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  Bangunan Seragam, 1984. mencemarkan atau  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian  • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  mempunyai risiko  dan Akta Kualiti Alam Sekitar. kawalan pencemaran . pencemaran . • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal.  • Mengikut keperluan setempat dan perlu  • Sebarang aktiviti yang  Bahan Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti  mengikut garis panduan / piawaian  mewujudkan  ini hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam  perancangan.  percanggahan guna  di mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa buangan mestilah  tanah dan menimbulkan  mengikut piwaian yang ditetapkan oleh  kacau ganggu. Jabatan Alam Sekitar. • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan keselamatan dan menyediakan  langkah‐langkah tindakan keselamatan.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

6-13


BP 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK – TG. TUAN DAERAH

DAERAH DAERAH

TAMPIN

REMBAU

SEREMBAN

BP 6

BP 2

BP 1

BRISU

DAERAH

PULAU SEBANG-TEBONG

ALOR GAJAH

JASIN

KUALA LINGGI-PENGKALAN BALAK-TG.TUAN

BP 7 BP 4

BP 5

MELAKA PINDAH-REMBIA

MASJID TANAH-LENDU

BP 3

MACHAP-DURIAN TUNGGAL

DAERAH MELAKA TENGAH

ISI KANDUNGAN PERKARA

MUKA SURAT

SEMPADAN BLOK PERANCANGAN DAN GUNA TANAH UTAMA BP7,2020 PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 7 (BP7)

7-2 7-2 & 7-3

CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH 2020, BP7

7-4 hingga 7-33

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.1 : Pekan Kuala Linggi

7-4 – 7-5

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.2 : Kuala Linggi

7-6 – 7-9

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.3 : Pekan Kuala Sungai Baru

7-10 – 7-11

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.4 : Ayer Molek

7-12 – 7-15

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.5 : Seri Jeram

7-16 – 7-19

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.6 : Kaw. Perindustrian Masjid Tanah

7-20 – 7-21

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.7 : Paya Mengkuang

7-22 – 7-23

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.8 : Koridor Pantai Tg. Bidara – Pengkalan Balak

7-24 – 7-27

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.9 : Koridor Pantai Telok Gong – Kuala Linggi

7-28 – 7-31

Kelas Kegunaan Tanah BPK 7.10 : Tg. Tuan

7-32 – 7-33

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-1


BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK – TG.TUAN SEMPADAN BLOK PERANCANGAN KECIL

GUNA TANAH UTAMA BP 7,2020

Blok Perancangan 7 (BP7) yang mempunyai keluasan 9,480.45 hektar terletak di barat Daerah Alor Gajah bersempadanan dengan Selat Melaka. Ia meliputi Mukim Kuala Linggi, Sungai Baru Ilir, Sungai Baru Tengah dan Sungai Baru dan terdiri daripada 20 kawasan JKKK. Nukleus Pertumbuhan yang menjadi titik tumpu pembangunan adalah Kuala Linggi, Pengkalan Balak, Kuala Sungai Baru dan Tanjung Bidara. BP7 dibahagikan kepada 10 Blok Perancangan Kecil (BPK) termasuk Tanjung Tuan yang dipecahkan kepada guna tanah utama.

Zon guna tanah utama bagi BP7 : Kuala Linggi – Pengkalan Balak – Tanjung Tuan adalah kawasan perumahan terancang yang meliputi kawasan seluas 1,199.10 hektar iaitu 12.65 % dari keseluruhan BP 7. Ia merangkumi tambahan 448.09 hektar dalam kategori pembangunan komited dan 646.10 hektar dalam kategori cadangan baru.

Rajah 7.2 : Sempadan Blok Perancangan Kecil, BP 7 : Kuala Linggi – Pengkalan Balak – Tg. Tuan

U

DAERAH

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

KUALA LINGGIPENGKALAN BALAKTG.TUAN BP 7

BP 1 ALOR GAJAH

0.75

1.5

MASJID TANAH-LENDU

kilometres

PULAU SEBANG-TEBONG

MELAKAPINDAHREMBIA

HEKTAR

PERATUS

GUNA TANAH TEPU BINA

BP 2

BP 4

BP 5

0

GUNA TANAH

SEREMBAN

BP 6 BRISU

Jadual 7.2 : Guna Tanah Utama BP7

BP 3 MACHAP-DURIAN TUNGGAL

DAERAH

Perumahan Terancang

1,199.10

12.65

Perumahan Kampung

726.51

7.66

Perindustrian

411.16

4.34

Perniagaan

384.40

4.05

Institusi dan Kemudahan Masyarakat

172.21

1.82

90.71

0.96

2,984.09

31.48

4,537.22

47.86

Tanah Belum Diusahakan/ Tidak Diusahakan

-

-

Tanah Kosong

-

-

678.18

7.15

17.91

0.19

5,233.31

55.20

192.8

2.03

257.27

2.71

450.07

4.75

Rizab Pengangkutan & Perhubungan

604.89

6.38

Rizab Infrastruktur dan Utiliti

208.59

2.20

812.98

8.58

9,480.45

100.00

MELAKA TENGAH

Ke Lubuk China

Rajah 7.1 : Pelan Lokasi BP 7 : Kuala Linggi – Pengkalan Balak – Tg. Tuan Ke Port Dickson

Tanah Lapang dan Rekreasi Jumlah Kecil PERTANIAN, PENTERNAKAN & AKUAKULTUR Pertanian

Ke Ramuan China Besar

Penternakan Ke Ramuan China Besar

Akuakultur Jumlah Kecil RIZAB HUTAN DAN BADAN AIR

Ke Masjid Tanah

Rizab Hutan Badan Air Jumlah Kecil RIZAB PENGANGKUTAN & INFRASTRUKTUR

Jadual 7.1 : Pembagian BPK bagi BP7 BLOK PERANCANGAN KECIL (BPK)

DUN TERLIBAT

HEKTAR

PERATUS

7.1

PEKAN KUALA LINGGI

KUALA LINGGI

316.36

3.34

7.2

KUALA LINGGI

KUALA LINGGI

2,410.00

25.42

7.3

PEKAN KUALA SUNGAI BARU

KUALA LINGGI

209.50

2.21

7.4

AYER MOLEK

KUALA LINGGI

3,232.91

34.10

7.5

SERI JERAM

TANJUNG BIDARA

1,489.41

15.71

7.6

KP MASJID TANAH

TANJUNG BIDARA

178.70

1.88

7.7

PAYA MENGKUANG

KUALA LINGGI

583.90

6.16

7.8

KORIDOR PANTAI TG. BIDARAPENGKALAN BALAK

KUALA LINGGI

467.21

4.93

7.9

KORIDOR PANTAI TELOK GONGKUALA LINGGI

KUALA LINGGI

492.18

5.19

7.10

TG. TUAN

KUALA LINGGI

100.28

1.06

9,480.45

100.00

JUMLAH

Jumlah Kecil JUMLAH KESELURUHAN Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah, 2020 Ke Masjid Tanah

Ke Bandar Melaka

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-2


PETA CADANGAN 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK- TG TUAN

DAERAH

DAERAH

DAERAH

REMBAU

TAMPIN

U

SEREMBAN

GUNA TANAH TEPUBINA

BP 6

Kemudahan Keselamatan

KAWASAN PERUMAHAN

KAWASAN PERINDUSTRIAN Perindustrian

KUALA LINGGIPENGKALAN BALAKTG.TUAN BP 7

PULAU SEBANG-TEBONG

BP 4

BP 5 MASJID TANAH-LENDU

ggiigii ii ggggggggggiggi i iinniinniinnggg i i iLLLLLLiLLLninin ggggaaaggaaaiiaaaii ii n n n g g g nnn Suuuuuunuuunn S S S SS SS S

BP 3

MELAKAPINDAHREMBIA

MACHAP-DURIAN TUNGGAL

Kg K .K g .g .S m iS m iS p m i a p n a p g n a g n L g n iL g n iL g n i ig ig i KK g .g K .g .S m iS m iS p m i a p n a p g n a g n L g n iL g n iL g n i ig ig i KK g .K g .g .S m iS m iS p m i a p n a p g n a g n L g n iL g n iL g n i ig ig i

KK g .K g .S g .g .S S g .g .D u Da u Da u a KK g .g g .S K .g .S S g .g .D u Da u Da u a KK g .g g .S g .g .D u Da u K .g .S S Da u a

DAERAH

KK g .K g .g .S g S .S g .g .D u Da u Da u a KK g .g K .g .S g S .S g .g .D u Da u Da u a KK g .K g .g .S g S .S g .g .D u Da u Da u a

MELAKA TENGAH

KK g .K e e d a g .g .B kB tkB tk. t. .C e Cm e Cm e p mp p d e ka d ka k KK g .g K .g .B kB tkB tk. t. .C e Cm e Cm e p mp e e d p d a e ka d ka k KK g .g Cm e e e d a K .g .B kB tkB tk. t. .C e Cm e p mp p d e ka d ka k

KAWASAN PERNIAGAAN/ PERDAGANGAN

Kegunaan Kerajaan

Perniagaan

IS – Istana MZ - Muzium PK – Pejabat Kerajaan BB – Badan Berkanun RAY – Rumah Anak Yatim RWE – Rumah Warga Emas RI - Rumah OKU

Kemudahan Pendidikan

Lain-lain Kemudahan Masyarakat

TDK – Tadika SR - Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah SA - Sekolah Agama PP – Pusat Penyelidikan IL – Institut Latihan

Ke Lubuk China

38 M1

Ke Port Dickson

TANAH LAPANG DAN REKREASI

M1 40

KK g .K g g . .B u BB ku u tik kti tiB e BB re e ru ra u u n a a g n n g g K .g .B u BB BB ru ra u u a a n n g g KK g .g ku u tik kti tiB e re e n g KK g .K g g . .B u BB ku u tik kti tiB e BB re e ru ra u u n a a g n n g g

T T mT mm n n n SS r rS i irA A in n g Ag kn ku lg u n lk n g u l g n g T T mT mm n n n SS r rS i irA A in n g Ag kn ku lg u n lk n g u l g n g T T mT mm n n n SS r rS i irA A in n g Ag kn ku lg u n lk n g u l g n g

7.1 7.1 7.1 7.1

PE PP EE PP EP EE PP EP EE

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

PP e lP e e la lb a a u bb h u u a hh n a a nn Ba B tB a a e t tre e r rT rT T a r d ra a e dd e e PP e lP e e la lb a a u bb h u u a hh n a a nn Ba B tB a a e t tre e r rT rT T a r d ra a e dd e e PP e lP e e la lb a a u bb h u u a hh n a a nn Ba B tB a a e t tre e r rT rT T a r d ra a e dd e e

Kuala Kuala KualaLinggi Linggi Linggi Linggi Kuala Kuala Kuala Linggi Linggi Ku KK u a u la a l la a L iL L n i ig n n gg i g i i Ku Ku K a u la a l la a L iL L n i ig n n gg i g i i Ku KK u a u la a l la a L iL L n i ig n n gg i g i i

SSS SSS SSS

KK g .K g .g .N e Na le N ya le a yl n a y na n Kg le K .g K .g .N e Na N ya le a yl n a y na n KK g .K g .g .N e Na le N ya le a yl n a y na n

7.4 7.4 7.4

S SS S SS SS S

M MM AR AD R AD R I ID I M MM AR AD R AD R I ID I M MM AR AD R AD R I ID I Ku a u la la la N Lu i u ga i u Ku K a N L N s L in u a s in s n gD a g D g i u s D i u s u n s n u n Ku Ku K a u la la la N Lu a L i u s L in u a in ga n gD g i u g i u s i u n N N s s a D D s u s n u n Ku Ku K a u la la la N Lu a N L i u N s L in u a s in ga s n gD a g i u D g i u s D i u s u n s n u n

SR SR SR SR SR SR SR SR SR

SR SS RR SS RS RR SS RS RR

O OO r c Re r h c r h ca rh a d ra d r d Rs e Ro s e ro s to r tr t O OO r c r h c r h ca h ra d ra d r d Re Rs e Ro s e ro s to r tr t O OO r c r h c r h ca h ra d ra d r d Re Rs e Ro s e ro s to r tr t

SM SM SM SM SM SM SM SM SM

PP uP u s u a s ta s ta tL L a L ta a ti tih ih a h n a a nn PP uP u s u a s ta s ta tL L a L ta a ti tih ih a h n a a nn PP uP u s u a s ta s ta tL L a L ta a ti tih ih a h n a a nn TT e rT e n re n a r k n a a k n a k n a n Ay Aa y Am a y m a m TT e rT e n re n a r k n a a k n a k n a n Ay Aa y Am a y m a m TT e rT e n re n a a a k n a Ay Aa y a r k n k n a n Am y m a m I IK IB KN B KN BN I IK IB KN B KN BN I IK IB KN B KN BN

K .K g .g .A A ye ry e re rM M o Me lo ke l k Kg y A lo ke Kg K .g K .g .A A y y A e re y re rM M o Me lo ke lo ke l k KK g .K g .g .A A y y A e ry e re rM M o Me lo ke lo ke l k RK RK RK RK RK RK PPP MP MM RK RK RK PPP MM PM MP MM SSP SPP SSS SSS

KK g .K g .g .S S e b e a S b e ra b ra n ra g n a g n P g a P ra P tira tir ti KK g .g K .g .S S e b Sa e b e ra b ra n ra g n a g n P g a P ra P tira tir ti KK g .K g .g .S S e b e a S b e ra b ra n ra g n a g n P g a P ra P tira tir ti BB a B a g ga a g n n a n CC h h C e e h e AA mm Am a a r ra r BB a a B g ga a g n n a n CC h h C e e h e AA mm Am a a r ra r BB a B a g ga a g n n a n CC h h C e e h e AA mm Am a a r ra r

– Surau - Masjid - Tokong - Kuil - Gereja

Ke Ramuan China Besar

SSSSSSSSSgggg.gg. . gg..g..R R..R R RR R R R aaaaaaaaam mm m mm m m m uuu uuuuuuaaaanaann aannannnnCCC CC Chhh CC C hhhhhhiinniinniinn ininiaanaaaa aaaK KK Kee K K KeeeK K eeeecccchcchh cchhchhiihhii ii i illlilll lll

TT AT AA AA TT AT TT AT AA

MMM MMM MMM

Kemudahan Tempat Ibadat

SS i S is a is a s P a eP p e Pp e jp e ja e lja la l SS i iS s a is a s P a eP p e Pp e jp e ja e lja la l SS i S is a is a s P a eP p e Pp e jp e ja e lja la l

7.2 7.2

L a L da L a d n a d g n a g n G g Go Gh o h o S h o So So P o n iP n iP n i L a L da L a d n a d g n a g n G g Go Gh o h o S h o So So P o n iP n iP n i L a L da L a d n a d g n a g n G g Go Gh o h o S h o So So P o n iP n iP n i

SSS SSS SSS

Tanah Lapang/Kawasan Hijau

TT a p T a p a k p a k a P k e PP le u le p lu u ps p u a u s n a s n a n TT a p T a p a k p a k a P k e PP le u le p lu u ps p u a u s n a s n a n TT a p T a p a k p a k a P k e PP le u le p lu u ps p u a u s n a s n a n

Ce Cm e Cm e p mp e d p e d a e k d a k a P k P LL P KN K LN KN Ce Cm e Cm e p mp e d p e d a e k d a k a P k P LL P KN K LN KN Ce Cm e Cm e p mp e d p e d a e k d a k a P k P LL P KN K LN KN

PPPP PPPP PPPP

KD – Klinik Desa KK - Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti H - Hospital

5

Ke Km e Km e m WWW a ra ira is r a is n a s n a n Ke Km e Km e m WWW a ra ira is r a is n a s n a n Ke Km e Km e m WWW a ra ira is r a is n a s n a n

L a o o i n L d a L a d n a d g n a g n G g Go G oh h o S h S So P o n P iP n i L a o o i n L d a L a d n a d g n a g n G g Go G oh h o S h S So P o n P iP n i L a L d a d n a n o o P i n iP n L a d g a g n G g Go G oh h o S h S So P o n i

DS- Dewan Serbaguna Awam DOR – Dewan Orang Ramai BR – Balai Raya PA – Perpustakaan Awam PP – Pejabat Pos

Kemudahan Kesihatan

S SS SS Sg S S S gg g...g g...JJ...JJJJ g g g JJJeeeeeern rn rn eeern rneeeeheehh rn rn rn rn eeh hh heh h

M1 61

KAWASAN INSTITUSI DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT

BB BB BB BB BB BB BB BB BB KK DD KD KK DD KD KK DD KD

TT mT mm n n n Re Rb e Ra b e a n b n a a n Ja Je e rJ rn e h n ir h in h i TT mT mm n n n Re Rb e Ra b e a n b n a a n Ja Je e rJ rn e h n ir h in h i TT mT mm n n n Re Rb e Ra b e a n b n a a n Ja Je e rJ rn e h n ir h in h i

I In In s n ts ts i ti itu tu u t tT T e T k e e n k k n o n o l o l lo go i g g i i I In In s n ts ts i ti itu tu u t tT T e T k e e n k k n o n o l o l lo go i g g i i I In In s n ts ts i ti itu tu u t tT T e T k e e n k k n o n o l o l lo go i g g i i MMM MMM MMM

Un Un g Un g g a s g a s a s Un Un g Un g g a s g a s a s Un Un g Un g g a s g a s a s

SS AS AA SA SA SA SS AA SA

S SSS S SS SS

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

KK g .K g .g .L u L b u L o b u ko b ko R k e Rd e Ra d e n a d n a n Kg K .K g .g .L u L b u L o b u ko b ko R k e Rd e Ra d e n a d n a n KK g .K g .g .L u L b u L o b u ko b ko R k e Rd e Ra d e n a d n a n J C J C J C J C J C J C J C J C J C

Ko Ko K l o le lje je jT T e k T e n k e n on k o l o l o g l o g i g i iI s I lIs s a l m la a mm Ko Ko K l o le lje je jT T e T k e n k e n on k o l o l o g l o g i g i iI s I Ils s a l lm a a mm Ko Ko K l o le lje je jT T e T k e n k e n on k o l o l o g l o g i g i iI s I Ils a s l lm a a mm

SS RS RR SS RR SR SS RS RR

Kemudahan Perkuburan

L L PL PP mm Ka K u a l P a l e P rP e m e r rm a m a a i iP TT mT n n n Ku lu a L iP L L P mm Ka K u a l P a l e P rL P e m e r rL ma m a a i iP TT mT n n n Ku lu a L P P L L P P P iL K a l e P e m TT mT mm n n n Ku Ka u a lu a l P P rL e m r rL ma i i L P P P ia a SL L S PL S PP SSS LL PL PS PSS LL PL PP LL PL PP

M M M M M M M M M

K .K g .g .T T T a u a n u j g n u j g n g e a re ira ia i Kg a n jn SS e rS Kg K .g K .g .T T a n T a u jn a n u j g n u j g n S g S e re Sa re ia r ia i KK g .K g .g .T T a n T a u jn a n u j g n u j g n g Se S rS e a re ira ia i

KK g .K g .g .T T a T n a u ja u n n j n g u j g n g TT a h T a h a a n h n a n KK g .g K .g .T T a T n a u ja u n n j n g u j g n g TT a h T a h a a n h n a n KK g .K g .g .T T a T n a u ja u n n j n g u j g n g TT a h T a h a a n h n a n

LL PL PP LL PL PP LL PL PP

M MM e le le a lk a a k a k a M MM e le le a lk a a k a k a M MM e le le a lk a a k a k a MM M MM M MM M

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

M MM M MM M MM

KM KM KM PPP KM KM KM PPP KM KM KM PPP J C J C J C J C J C J C J C J C J C

TT T TT T TT T

SSS SSSS AS AA KK g .K g .g .L u L L b u u o b bko o k kR e Rd e a R d n e a a d n n Me Md Ma SSSS AA SA KK g .g K .g .L u L L b u u o b bko o k kR R R e e n d d n a a n Me Md Ma AS AA KK g .K g .g .L u L L b u u o b bko o k kR R e R d n e a a d n n SS MMM

S SS S SS SS S

SSS SSS SSS

SR SS RR SS RS RR SS RS RR SS AS AA SS AA SA SS AS AA

KK g .K g .g .U o jU n o jU g n o j g n P g a Pd a Pa d n a d g n a g n g KK g .K g .g .U o jU n o jU g n o j g n P g a Pd a Pa d n a d g n a g n g KK g .K g .g .U o jU n o jU g n o j g n P g a Pd a Pa d n a d g n a g n g

KK g .K g .g .P P u a P u l a u l u a l u KK g .g K .g .P P u a P u l a u l u a l u KK g .K g .g .P P u a P u l a u l u a l u TT T TT T TT T

PI – Perkuburan Islam JC - Jirat Cina PB - Buddha PK - Kristian H/S – Hindu / Sikh CMT – Krematoria

MM M MM M MM M

( (A L (A L AM L AM A )M ) ) ( (A L (A L AM L AM A )M ) ) ( (A L (A L AM L AM A )M ) )

SR SS RM RMM SR SS RM RMM SR SS RM RMM

FT 138

KK g .K g .g .T T e T n e g n e a g n h a g h a h KK g .g K .g .T T e T n e g n e a g n h a g h a h KK g .K g .g .T T e T n e g n e a g n h a g h a h

S SS S SS SS S

SSS SSS SSS

KD KD KD KD KD KD KD KD KD

7.3 7.3

TT mT mn m .n .n .S S e rS e rie Jri e iJ rJ e a re m a r m a m TT mT mn m .n .n .S S e re S rie Jir e i re J J a re m a r m a m TT mT mn m .n .n .S S e rS e rie Jri e iJ rJ e a re m a r m a m SSS SSS SSS T T mT mm n n n S rS S ir rG i iG G a m a m a e ma le n a le n a l n T T mT mm n n n S rS S ir rG i G i G a m a m a e ma le n a le n a l n T T mT mm n n n S rS S ir rG i iG G a m a m a e ma le n a le n a l n

KK g g .K .g .L L a a d L d a a n d g an g n g KK g g .K .g .L L a a d L d a a n d g an g n g KK g g .K .g .L L a a d L d a a n d g an g n g

SSS SSS SSS

SS MS MM SM SM SM SS MM SM

S SS S SS SS S

RR BB RB B B R PPB MM P PR MR R B R PPB MM P PB MR PPP MM PM T T mT mn m .n .n .H .H j .jH A .j A b b d Ad u b a lu d a h lu h a l h T T mT mn m .n .n .H .H j .jH A .j A b b d Ad u b a lu d a h lu h a l h P L P Ph T T mT mn m .n .n .H .H j .jH A .j A b L b d AL d u b a lu d a h lu a l h LL PL PP Ld L PL PP LL PL PS PS a m a m S a m a d a d a B B TB DR K T L T L DR P L KR D P K PS S a m Sm a a m a d a d a d B B T L T L DR P L DR K P K PS S a m a m S a m a d a d a d TB DR K B T B D K TB T DR K DR KR

KK g .K g .g .H rilH rilH ril KK g .g K .g .H rilH rilH ril KK g .K g .g .H rilH rilH ril

7.9 7.9 7.9 7.9 SSS SSS SSS

SS MS MM SS MM SM SS MS MM

RI RI RI RI RI RI RI RI RI

SS RS RR SS RR SR SS RS RR

PPPP PPPP PPPP

MMM MMM MMM

PP I P I I P IP IP I PP I IP I

KK g .K g .g .P e P rP e m re rm a m ta ta n ta g n a g n g KK g .K g .g .P e P rP e m re rm a m ta ta n a g n g M ta Mn Mg KK g .K g .g .P e P rP e m re rm a m ta ta n a g n g M ta Mn Mg MMM

Kuala Kuala KualaSungai Sungai Sungai Baru Baru Baru TT mT mn D se a B ya a u y yu u s s .s m .n n .D e D sa e sa aB B TT mT ya a u s mn m .s n s .n .D e D sD e a e s sa aB a BB y yu u TT mT ya a u s mn m .s n s . .D e n D sD e a e s sa aB a BB y yu u

SS RS RR SS RS RR SS RS RR

SS o o lS ko l ko l kK K u K a u a lu a l a l SS o o lS ko l ko l kK K u K a u a lu a l a l SS o o lS ko l ko l kK K u K a u a lu a l a l

T T mT mm n n n Aa iA l sa iA l sa il s T T mT mm n n L AL n a iA l sa ilA sa iP l S s SS P L P T T mT mm n n L AL n a iA l sa iA l sa iP l S s P L P P SP E SP EE LL PL PPSP SP E SP EE PP EP EE

KKKK KKKK KKKK

BP BP BP BP BP BP BP BP BP

SR SS RR SR SR SR SS RS RR SS RR AS AR SS AS R SR AS AS SS AS R RR IS PI SP S AP A IA PP I IP I PP I P I I

RK RK RK RK RK RK RK RK RK M MM M MM M MM

7.7 7.7 7.7 7.7

SSS SSS SSS

SSS SSS SSS KK g .K g .g .B B a ra Bu ra ru u KK g .g K .g .B B a ra Bu ra ru u KK g .K g .g .B B a ra Bu ra ru u

SSS SSS SSS

PP uP u s a u s ta s ta tL L a tL a tia ith ih a n h a n a n Pu Pu P s a u s ta s ta tL L a tL a tia ith ih a n h a n a n PP uu P s a u s ta s ta tL L a tL a tia ith ih a n h a n a n

TT T TT T TT T

PERTANIAN, PENTERNAKAN / AKUAKULTUR

Kg K .K g .g .J e J rJe a e r m ra a mm Kg K .g K .g .J e J rJe a e r m ra a mm Kg K .K g .g .J e J rJe a e r m ra a mm SR SS RR SS RS RR SS RS RR

SSS SSS SSS

KK g .K g .g .M M a Mn a n a L n o L ko L ko k KK g .g K .g .M M a Mn a n a L n o L ko L ko k KK g .g a n L ko K .g .M M a Mn a L n o L ko k

Ak d e d m a L u t u a la a a Aa k Aa k d a e m e im i iL L a u a t tM M M l ly a s a y iy s s i ia a Ak Aa k Aa d k d a e d m e m e im i iL L a L u a u a t u t tM M M a la a l ly a s a y iy s s a i ia a Ak Aa k Aa d k d a e d m e m e im i iL L a L u a u a t u t tM M M a la a l ly a s a y iy s s a i ia a

SSS SSS SSS

T T e T n e n e t n te te r e ra ra a T T e T n e n e t n te te r e ra ra a T T e T n e n e t n te te r e ra ra a

L a L d a L a d n d a g a n n g g Ke KK m e e mm p a p sp a a s s L a d a a n g KK e e mm p p a a sp sa s L a L d d n a g n g K e m L a L d a L a d n d a g a n n g g Ke KK m e e mm p a p sp a a s s

M MM M MM M MM

g .K g .g .T T e o T le ko le ko l kB e Ba lB e n a le g n a l g na a g a P IP P I I KK g .K g .g .T T e o T le ko le ko l kB e Ba lB e n a le g n a l g na a g a PP I P I I KK g .K g .g .T T e o T le ko le ko l kB e Ba lB e n a le g n a l g na a g a PP I P I I KK

T T mT mm n n n SS r S ri ri i T T mT mm n n n SS r rS i ri i T T mT mm n n n SS r S ri ri i u a u a K lu a l a l SSSKK u a Ka u lu a l a l SSSKK u a u a K lu a l a l SSSKK

PERTANIAN, PENTERNAKAN DAN AKUAKULTUR

PP I P I I PP I IP I PP I P I I SSS SSS SSS

SSS SSS SSS g l o lk kA A ye ye r rK K l u lt tu u t t KK g K . .g .S S o S o l ko y A r e e K u le e tu K l o lk kA A ye ye r rK K l u lt tu u t t KK g g . .g .S S o S o l ko y A r e e K u le e tu lk kA A lt tu u KK g K g . .g .S S o S o l ko l o y A ye ye r e r rK K e K u le e tu l u t t o ww tr k te k e k PP o P wo e re tre e o ww tr k te k e k PP o P wo e re tre e te k e k PP o P o wo ww e re tre e tr k

Kg K .K g .g .B a B rB a u ra ru P u a P yP a a y a y M a Me Mn e g n e kg n u kg a u k n a u g n a g n g KK g .g K .g .B a B ra Bu ra ru P u a P ya Pa y a y M a Me Mn e g n e kg n u kg a u k n a u g n a g n g KK g .K g .g .B a B rB a u ra ru P u a P yP a a y y a M a Me Mn e g n e kg n u kg a u k n a u g n a g n g

MMM MMM MMM SS RS RR SS RR SR SS RR SR

Kawasan Pertanian

KK g .K g .g .L o L n o L d n o a d n n a d g n a g n g KK g .g K .g .L o L n o L d n o a d n n a d g n a g n g KK g .K g .g .L o L n o L d n o a d n n a d g n a g n g

TT AT AA TT AT AA TT AT AA

SS RR SR RR SS RS mT mm n n n PP a a yP ya a y a SS RS RT RT T mT mm n n n Pa P yP a a y ya a TTT mT mm n n n PP a a yP ya a y a TTT BP BP BP MB MP M e P n e P g n e kg n u kg a ku n a u g n a g n g B B MM e P n n g g k kg u ku a a n n g g BP B B P M e e n u a n g MMM e n e e g n n kg g u k ka u u n a a g n n g g

DS DS DS DS DS DS DS DS DS

M MM M MM M MM

PPP MP MM PPP MM PM PPP MP MM KK g .K g .g .T T e o T le ko le ko l kG G G o n o g n o g n g KK g .g K .g .T T e o T le ko le ko l kG G G o n o g n o g n g KK g .K g .g .T T e o T le ko le ko l kG G G o n o g n o g n g M M M M MM M MM PP EP EE PP EE PE PP EP EE KK g .K g .g .S u Sn S u g n u a g n iga T ia T iu T a u n a u g n a g n g KK g .g K .g .S u Sn S u g n u a g n iga iT a T iu T a u n a u g n a g n g KK g .K g .g .S u Sn S u g n u a g n iga iT a T iu T a u n a u g n a g n g

RIZAB HUTAN

M1 59

S M T K G

BP 2

BP 1 ALOR GAJAH

BRISU

aarrarrrr eeeessseesssaasssaaraarr BB B BB Beee B aaaaaaB B in aaa inin in inin h in in hh hin hh C C CC C CC Chhh nan aan nC nn u u u uaaaanaann uu m m m u uu m m m m m RR Raaaaaam RaaaR R RR aaaiiiaaiiiiiiR g g gaa gaag n g gg n un u ng nn uu n nu un S SS S S Suuu S SS

PP – Pondok Polis BP - Balai Polis IPP - Ibu Pejabat Polis Daerah PJ - Penjara PTI – Pusat Tahanan Imigresen PSD – Pusat Serenti Dadah PL – Pusat Latihan Tentera / Polis / Bomba KT – Kem Tentera

Perumahan / Perkampungan

Rajah 7.3 : Peta Cadangan, BP 7 : Kuala Linggi – Pengkalan Balak – Tg. Tuan

BR BB RR BR BR BR BR BB RR SSS SSS SSS

SSS SSS SSS KK g .K g .g .S S o o lS ko l ko l kK K e K m e m e m a n a g n a g n g KK g .g K .g .S S o o lS ko l ko l kK K e K m e m e m a n a g n a g n g KK g .K g .g .S S o o lS ko l ko l kK K e K m e m e m a n a g n a g n g

L d L g d L .g d .g .W W W e e e e WW W e e h h e h SS o i o iS h h o i h L d L g d L .g d .g .W W W e e e e WW W e e h h e h SS o i o iS h h o i h L d L g d L .g d .g .W W W e e e e WW W e e h h e h SS o i o iS h h o i h PP MP MU MU U PM PM PU MU U PP MM PU MU U

SS AS AA SS AA SA SS AS AA

7.8 7.8

Hutan

BB t B t. t. .B B a tB a ta u tu u AA s A sa h sa a h h BB t tB . t. .B B a ta u tu u AA s A B ta sa h sa a h h BB t B t. t. .B B a tB a ta u tu u AA s A sa h sa a h h

mm . .P e P rP e n r d n ri u n d i sd u tu s srt a tir n ra i a n i n TT mT n .n n ie mm . .P e P rP e n r d n ri u n d i sd u tu s srt a tir n ra i a n i n TT mT n .n n ie ri u n i sd tir n ra i n TT mT mm n .n n . .P e P rP e n ie r d n d u tu s srt a i a n

SS RS RR SR SR SR SS RR SR

7.6 7.6 7.6 7.6

SSS g .K g .g .S S u n u Sg n u a g n ia g T ia u T i a u Tn a u g n a g n g SSSKK K .K g .g .S u Sn u Sg n u a g n ia g T ia u T i a u Tn a u g n a g n g SSSKg KK g .K g .g .S S u n u Sg n u a g n ia g T ia u T i a u Tn a u g n a g n g

BADAN AIR

TT AT AA TT mT mn m .n .n .B d i a B d iB ra d i a r a rT Ia In d n h a d h a h T A In T Ad Aa TT mT mn m .n .n .B d i a B d iB ra d i a r a rT Ia In d n h a d h a h T A In T Ad Aa E E Pa P M In Md TT mT mn m .n .n .B P d i P B a d iB rP a d i a rE rP In a d n h a d h a h M Ia PE PP EE PP MM MP PP EP EE PP MP MM

isj d ij T a a n h a n h a h M MM a sa d ijsa d T a T n isj d ij T a a n h a n h a h M MM a sa d ijsa d T a T n ij T n h a h M MM a sa d ijsa d isj d T a T n a a n h a

SSS SSS SSS

Ko KK o l o e l jle je jM M a M ta rta itr k ir u ik lu k a u l s la is a is i Ko Ko K l o e l jle je jM M a M ta rta itr k ir u ik lu k a u l s la is a is i Ko KK o l o e l jle je jM M a M ta rta itr k ir u ik lu k a u l s la is a is i

BR BR BR BR BR BR BR BR BR

MMe M el la e k la a k a k K a P KM P KM PM MMe M el la e k la a k a k K a P KM P KM PM MMe M el la e k la a k a k K a P KM P KM PM

MMM MMM MMM

T T mT mm n .n .n .B d iB a B d i rd a i a r ra a Pe PP re e m r rm m a ia a i i T T mT mm n .n .n .B d iB a B d i rd a i a r ra a Pe PP re e m r rm m a ia a i i T T mT mm n .n .n .B d iB a B d i rd a i a r ra a Pe PP re e m r rm m a ia a i i PPS MS P MS P M PPP SS M PS M M PPS MS P MS P M

7 M1 5

SSS SSS SSS

Badan Air /Sungai

J C J C J C J C J C J C J C J C J C SS RS RR SR SR SR SS RR SR

SS MM SM SS MM SM SS MM SM

PP e rP e kre rk a k m a a mm p u p p n u u g n n a g g n a a n n PP e re P kre rk a k m a a mm p u p p n u u g n n a g g n a a n n PP e rP e kre rk a k m a a mm p u p p n u u g n n a g g n a a n n

KK g .K g .g .S S g S . .g .K K g e e rK rte tre te h h e h Kg K .g K .g .S S g S . .g .K K g e e rK rte tre te h h e h P IP P I I KK g .K g .g .S S g S . .g .K K g e e rK rte tre te h h e h PP I P I I PP I P I I

EE PP EP PE PP EE PP EP EE

KD KD KD KD KD KD KD KD KD PP e n P e g n e kg n a kg a lk n a l n a l B n a Ba lB ka l ka l k PP e n P e g n e kg n a kg a lk n a l n a l B n a Ba lB ka l ka l k PP e n P e g n e kg n a kg a lk n a l n a l B n a Ba lB lM ka lM k M ka BR BR BR MMM PPPP BR BR BR MMM PPPP BR BR BR PPP PT T T T TT T TT

y e re rH tiH ta iH tm ia m a m AA y A e ry A y re rH tiH ta iH tm ia m a m AA y y e re ia m a m AA y A e ry y e re rH tiH ta iH tm

LL PL PP LL PL PP LL PL PP

J C J C J C J C J C J C J C J C J C

SSS SSS SSS

Pengkalan Pengkalan PengkalanBalak Balak Balak Balak Pengkalan Pengkalan Pengkalan Balak

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR & UTILITI

KK g .g K .g .A rA i riA riH tiH tia H tm a i m a mU u U l u lU u l KK g .g i riA riH tiH tia l u K .g .A rA H tm a i m a mU u U lU u l KK g .g K .g .A rA i riA riH tiH tia H tm a i m a mU u U l u lU u l

RK RK RK LL PL PP P E .n P E .n .B RT K RT P K RK E Ld S P S L P T m m n m iL Ba d B i rS a d iP a r a r Ja a J ya J a y a y a RT K RT P K RK E P P .n E E .n .B L Ld S P S P m m Ba d B i rS a d iP a r a r Ja a J ya J a y a y a T m n iL PT En P E .n P E .n .B d S S T T m m m iB a d B i rS a d i a r a r Ja a J ya J a y a y a

SSS SSS SSS

Lebuh Raya

RIZAB INFRASTRUKTUR & UTILITI Talian Rentis Elektrik

7.5 7.5 7.5 7.5

KK g .K g .g .H a Ha liH m a li m a li m KK g .g K .g .H a Ha liH m a li m a li m KK g .K g .g .H a Ha liH m a li m a li m KK g .K g .g .P a Pd a Pa d n a d g n a g n g Ke Km e Km e u mn u tn u n ti g n ti g n i g KK g .K g .g .P P a d a Pa d n a d g n a g n g KK e e m Km e u mu n n tu tn i n g it g n i g KK g .K g .g .P a Pd a Pa d n a d g n a g n g Ke Km e Km e u mn u tn u n ti g n ti g n i g SSS SSS KK g .K g .g .H a Ha liS Hm a liS m a liS m Kg K .g K .g .H a Ha liH m a li m a li m KK g .K g .g .H a Ha liH m a li m a li m

Laluan Paip Gas

Jalan Raya

TT mT mn mn B n d B i a d iB ra d i ra ra a TT mT mn mn n Bd B i a d iB ra d i ra ra a TT mT mn mn n Bd B i a d iB ra d i ra ra a Em Ea ma Em s sa s Em Ea ma Em s sa s Ea ma EE mm s sa s

Bekalan Air

Cadangan Jalan Raya

TT KT KK TT KT KK TT KT KK I IL IL L I IL IL L I IL IL L

SSS SSS SSS

Landasan LRT/ERL Koridor Pelancongan Cadangan Lebuhraya Persisir Pantai Cadangan Jambatan

Pencawang Masuk Utama Pencawang Pembahagi Utama Pencawang Elektrik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal Sistem Pemindahan Sisa Pepejal Sistem Pembetungan Sistem Telekomunikasi

L d L g d L .g d .g .Y o Yn Y o g n o g n P g o Po Pn o n o O n On On n n L d L g d L .g d .g .Y o Yn Y o g n o g n P g o Po Pn o n o O n On On n n L d L g d L .g d .g .Y o Yn Y o g n o g n P g o Po Pn o n o O n On On n n

P IP P I I P IP P I I P IP P I I

Lain-lain

M MM M MM M MM

- PMU - PPU - PE - SPP - SPSP - STP - ST

LLLL LLLL LLLL LL LL L L a Li KK g .K g .g .A A y y e A re y re rH tiH tia Hm ta i m a mP P a n a P tn a ta n itL ia L L a Li KK g .K g .g .A A y y e A re y re rH tiH tia Hm ta i m a mP P a n a P tn a ta n itL ia KK g .K g .g .A A y y e A re y re rH tiH tia Hm ta i m a mP P a n a P tn a ta n a it ia i SSS SSS SSS

SS MS MM SS MM SM SS MS MM

Kg g T .g .g .B d i d a rd K .K g .g .T T B B i a i ra ra a KK g .g g T .g .g .B d i d a rd K .g .T T B B i a i ra ra a KK g .g g T .g .g .B d B i d a i a rd K .g .T T B i ra ra a SR SS RR SS RS RR SS RS RR SM SS MM SM SS MM SM SS MM

KD KD KD KD KD KD KD KD KD T T mT iB a mn m .n .n .B d d i ra B d i a r a r a T T mT iB a mn m .n .n .B d d iB ra d i a r a r a T T mT mn iB a d i ra r a m .n .n .B d B d i a r a

SS AS AA SA SA SA SS AA SA MM M MM M MM M BR BR BR BR BR BR BR BR BR

B tB B t. t. .T T e re Te r n e r dn e a d n ka d ka k BB t tB . .t .T T e e rT re n r dn e a n ka d ka k e d BB t B t. t. .T T e re Te r n e r dn e a d n ka d ka k

SSS SSS SSS

SSS SSS SSS

Pa Pm lP a m la m a l a a PP a m la Pm la m a l a a PP a m lP a m la m a l a a

Tg. Bidara Tg. Tg.Bidara Bidara Bidara Tg. Tg. Bidara Tg. Bidara

P IP P I I PP I P I I PP I P I I

SS S S Sgggggg.ggg.. SS SS .. ..TT..TTTT TTTkkkkkk.kkk.. .. ..P .PP P Paaaaaapaaapp PP P.P ppppppaaaaaanaaann nnnnnn

RIZAB PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

BR BR BR BR BR BR BR BR BR MMM MMM MMM

I I P IP P I I PP I P PP I P I I

LAIN-LAIN

SSS SSS SSS

BR BR BR BR BR BR BR BR BR

SSS SSS SSS

LL LL LL LL LL LL

Sempadan Blok Perancangan Sempadan Blok Perancangan Kecil

Kawasan Santuari Penyu

T T LT L KL KK SST ST LL T KK LK SSS T T LT L KL KK SSS

M1 43

Ke Bandar Melaka

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-3


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.1 : PEKAN KUALA LINGGI RAJAH 7.5 : PETA CADANGAN BPK 7.1

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

U

Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1 (1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1 (3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1 (5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1 (7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1 (8) Institusi Awam (Institusi dan Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai Cadangan Jalan Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan

KELUASAN : 316.36 HEKTAR

SM SR SA S M PP

– Sekolah Menengah – Sekolah Rendah - Sekolah Agama - Surau - Masjid - Pondok Polis

Nota:  Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan.  Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam.  Pembangunan di sepanjang Sungai Linggi perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan habitat kelipkelip. • Pembangunan di sepanjang pantai perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan penyu. • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini(minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-4


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.1 : PEKAN KUALA LINGGI KOLUM I Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK 7.1

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna Tanah Utama PERUMAHAN

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

Aktiviti

A1 ‐Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster Institusi A4‐ Rumah Teres Tanah Lapang dan  A5‐ Rumah Bertingkat  Rekreasi

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Perniagaan

Densiti Maks: Kepadatan (<40 unit / ekar)

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III  kawasan  kediaman  yang  dapat  dan IV. memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  pembangunan perniagaan.  mewujudkan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  percanggahan guna tanah  Perancangan  dan  Undang‐Undang  dan menimbulkan kacau  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Mengikut keperluan dan syarat‐ ganggu. syarat ditetapkan dalam kebenaran  merancang. • Mengikut Piawaian Perancangan  dan keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu  disediakan untuk kegunaan  penduduk. • Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Sepanjang kawasan pesisiran pantai adalah  zon koridor galakan pelancongan (5 km ke  sebelah darat dan 6.1 km nautika ke  sebelah laut dari paras purata air pasang  perbani. • Ketinggian bangunan untuk lot‐lot yang  berhampiran pantai (selepas rezab 60m)  tidak melebihi 3 tingkat bergantung kepada  kesesuaian tapak. • Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai seluas (40’x 40’)  untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100  meter daripada jalan utama (>60’) yang  dapat memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

• Mengikut keperluan garis  • Semua aktiviti yang tidak  panduan/piawaian perancangan. tersenarai dalam kolum III  • Aktiviti  bengkel  dan  perusahaan  dan IV. hendaklah tidak mencemarkan alam  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  sekitar. percanggahan guna tanah  dan menimbulkan kacau  ganggu.

• Menaiktaraf pelabuhan barter trade Kuala  Linggi. • Kemudahan yang menyokong  pembangunan pelabuhan Kuala Linggi  dibenarkan. • Tertakluk kepada pertimbangan/ kelulusan  MPAG. • Kawasan industri perlu menyediakan  kaedah‐kaedah kawalan pencemaran. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

D. Institusi • Masjid • Balai Polis • Pusat Komuniti • Bangunan Kerajaan • Perpustakaan Komuniti • Tandas Awam 

• Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum  III dan IV. • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  percanggahan guna tanah  serta menimbulkan  masalah kacau ganggu .

• Pembangunan perniagaan baru berbentuk  bangunan sesebuah digalakkan. • Aktiviti perniagaan  hendaklah selaras  dengan fungsi kawasan dan tertakluk  kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG.

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik  Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Balai Polis / Pondok Polis/ Bit Polis • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Bangunan Kerajaan • Tanah Perkuburan • Dewan Orang Ramai • Balai Raya • Perpustakaan Komuniti • Tandas Awam  E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan • Gelanggang Permainan PERINDUSTRIAN

Perniagaan

B2 ‐ Industri Sederhana

• Semua yang dinyatakan (Rujuk Lampiran)

B3 – Industri Berat (Barter Trade  • Semua yang dinyatakan (Rujuk Lampiran) Kuala Linggi)

PERNIAGAAN

Institusi

C1‐ Kedai

Tanah Lapang dan  Rekreasi

• • • •

Runcit Kedai Menjual dan Membaiki Kedai Sewaan Perkhidmatan Khusus

C2 – Kompleks Perniagaan 

• Kedai Pejabat • Pusat Membeli‐Belah

C4 – Bangunan Penginapan

• Pangsapuri Servis

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans dan  hartanah 

C6 – Gerai 

• Gerai Berkelompok 

C8 – Pusat Makanan 

• • • •

Restoran Medan Selera Kedai Kopi Kedai Kek dan Roti 

• Bilik Pameran • Perniagaan  Perkhidmatan • Kegunaan  Bercampur • Arked Beli‐Belah • Pasar Raya Besar

• Perbankan

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Gelanggang Permainan • Taman/ Padang Awam

• • • •

• Lain‐lain • Kafeteria dan Kantin  • Kafe Terbuka • Lain‐ lain 

C9‐ Stesen Minyak 

• Stesen

Fungsi: Pusat Pertumbuhan Kecil

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

• •

Mengikut keperluan dan syarat‐ syarat ditetapkan dalam  kebenaran merancang. Mengikut Piawaian Perancangan  dan keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu  disediakan untuk kegunaan  penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat  letak kereta dan mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  Pihak Berkuasa Tempatan; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Stesen dengan Servis

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-5


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.2 : KUALA LINGGI RAJAH 7.6 : PETA CADANGAN BPK 7.2

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

U

Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas I Perhutanan Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik Laluan Paip Gas

Sungai Cadangan Jalan Cadangan “Express Rail Link” Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

LAIN-LAIN Sempadan BPK

S - Surau M - Masjid

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan

KELUASAN : 2,410.00 HEKTAR

Nota:  Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan.  Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam.  Pembangunan di sepanjang Sungai Linggi perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan habitat kelip-kelip. • Pembangunan di sepanjang pantai perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan penyu. • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-6


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.2 : KUALA LINGGI KOLUM I Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK 7.2a 

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Utama PERUMAHAN

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Jenis Guna Tanah Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

Catatan

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan Aktiviti C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

A1 – Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar  A3‐ Rumah Kluster A5‐ Rumah Teres  Densiti Maks: Kepadatan (20 unit / ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti

Syarat •

• • • • • •

• •

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • kawasan  kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan  pembangunan  • perniagaan.  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan Seragam, 1984. Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran  merancang. Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk. Mempertingkatkan faktor keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

Mengikut keperluan garis  • panduan/piawaian perancangan. Aktiviti  bengkel  dan  perusahaan  hendaklah  tidak  mencemarkan  alam  • sekitar.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

• • • •

Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. Pembangunan komited dan cadangan perlu  mengikut garis panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah ditetapkan Pemeliharaan Hutan Simpan Sungai Linggi &  dinaiktaraf sebagai Taman Rekreasi Wilayah Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

PERINDUSTRIAN

Perniagaan

B2 ‐ Industri Sederhana

Semua yang dinayatkan (Rujuk Lampiran)

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

• •

• •

PERNIAGAAN

Institusi

C1‐ Kedai

Kegunaan Bercampur

Tanah Lapang dan  Rekreasi

C2 – Kompleks Perniagaan 

• •

Kedai Pejabat Pusat Membeli‐Belah

• •

Arked Beli‐Belah Pasar Raya Besar

C5 – Pusat Kewangan 

Pusat perkhidmatan kewangan,  insurans dan hartanah 

Perbankan

C6 – Gerai 

Gerai Berkelompok

Lain‐lain

C9 – Stesen Minyak

Stesen

Stesen dengan servis

D. Institusi • Masjid • Balai Polis • Pusat Komuniti • Bangunan Kerajaan • Perpustakaan Komuniti • Tandas Awam  E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Gelanggang Permainan • Taman/ Padang Awam

• • •

Fungsi: Pusat Perniagaan Kejiranan Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

PERTANIAN

Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian komoditi  utama

Getah

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

Institusi

H3 ‐ Penternakan

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

PERHUTANAN

Rekreasi

KSAS Tahap I Pemeliharaan Hutan Bakau Sungai Linggi

• • •

Aktiviti eco pelancongan  Tapak kem perkhemahan  Lain‐lain aktiviti eko‐pelancongan 

• •

• •

Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran  merancang. Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada Pihak Berkuasa  Tempatan; Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

Pembangunan kediaman (asrama pekerja) dan  pusat perkhidmatan setempat (gerai, pusat servis  dan yang berkaitan kawasan perindustrian) pada  lot cadangan perindustrian adalah dibenarkan  bagi tujuan menyokong pembangunan  perindustrian. Aktiviti perindustrian hendaklah selaras dengan  kawasan sekitarnya yang tertakluk kepada  pertimbangan / kelulusan MPAG. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang bersesuaian.

• Aktiviti perdagangan/ perniagaan hendaklah  Semua aktiviti yang tidak  selaras dengan fungsi kawasan dan tertakluk  disenaraikan dalam kolum III  kepada pertimbangan / kelulusan MPAG dan IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah serta menimbulkan  masalah kacau ganggu .

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  pertanian. Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984. Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • kawalan pencemaran . Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III  dan IV. Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  pencemaran . Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

Mengikut keperluan setempat dan perlu  • mengikut garis panduan /piawaian  perancangan Aktiviti yang tidak mencemarkan dan  menganggu  habitat hutan bakau

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar.

Tertakluk kepada pertimbangan / kelulusan MPAG

• •

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-7


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.2 : KUALA LINGGI RAJAH 7.6 : PETA CADANGAN BPK 7.2

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

U

Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas I Perhutanan Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik Laluan Paip Gas

Sungai Cadangan Jalan Cadangan “Express Rail Link” Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

S - Surau M - Masjid T - Tokong

Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan

KELUASAN : 2,410.00 HEKTAR

Nota:  Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan.  Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam.  Pembangunan di sepanjang Sungai Linggi perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan habitat kelip-kelip. • Pembangunan di sepanjang pantai perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan penyu. • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini (minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-8


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.2 : KUALA LINGGI KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan Kecil  (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 7.2b 

Utama PERTANIAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perumahan Perniagaan Institusi 

PERINDUSTRIAN

KOLUM III

Perniagaan

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

H1 ‐ Pertanian komoditi  utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

H3 ‐ Penternakan

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

B2 ‐ Industri Sederhana

• Semua yang dinayatkan (Rujuk Lampiran)

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

KOLUM IV

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang  menyokong perindustrian.

Syarat

Catatan

• Satu rumah kediaman bagi  • Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti penternakan burung walit  disenaraikan dalam kolum  dibenarkan di kawasan pertanian  satu lot pertanian. III dan IV. sekiranya dapat memenuhi  • Mengikut  garis  panduan  ,  keperluan garis panduan.  Piawaian  Perancangan  dan  • Aktiviti yang  mencemarkan atau  • Kegunaan racun (pesticides/  Undang‐Undang  Kecil  mempunyai risiko  herbicides) mesti mematuhi Garis  Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. • Perlu  menjalankan  langkah  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  • Aktiviti penternakan hendaklah  – langkah  kawalan  percanggahan guna tanah  dikawal. Bahan Buangan yang  pencemaran . dan menimbulkan kacau  dikeluarkan dari aktiviti ini  • Mengikut keperluan  ganggu. hendaklah disalurkan kepada  setempat dan perlu  sebuah kolam di mana bahan‐ mengikut garis panduan /  bahan pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa buangan  piawaian perancangan.  mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar. • Mengikut keperluan garis  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan kediaman (asrama  tersenarai dalam kolum III  panduan/piawaian  pekerja) dan pusat perkhidmatan  dan IV. perancangan. setempat (gerai, pusat servis dan  • Aktiviti  bengkel  dan  • Sebarang aktiviti yang  yang berkaitan kawasan  mewujudkan  perusahaan  hendaklah  percanggahan guna tanah  tidak  mencemarkan  alam  perindustrian) pada lot cadangan  dan menimbulkan kacau  sekitar. perindustrian adalah dibenarkan  ganggu. bagi tujuan menyokong  pembangunan perindustrian. • Aktiviti perindustrian hendaklah  selaras dengan kawasan sekitarnya  yang tertakluk kepada  pertimbangan / kelulusan MPAG. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-9


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.3 : PEKAN KUALA SUNGAI BARU RAJAH 7.7 : PETA CADANGAN BPK 7.3

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

U

Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai Cadangan Jalan Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan

KELUASAN : 209.5 HEKTAR

SR SA M S RI KK KD PI BP PP

– Sekolah Rendah - Sekolah Agama - Masjid - Surau - Rumah Ibadat – Klinik Kesihatan - Klinik Desa - Perkuburan Islam - Balai Polis - Pondok Polis

Nota:  Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan.  Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini(minimum 8 hektar) • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-10


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.3 : PEKAN KUALA SUNGAI BARU KOLUM I Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK 7.3

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna Tanah Utama PERUMAHAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang  dan Rekreasi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar  A3‐ Rumah Kluster A5‐ Rumah Teres 

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Densiti Maks: Kepadatan (20 unit / ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik  Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan  di  kawasan  kediaman  yang  yang mengandungi 100 unit rumah  tersenarai dalam kolum III dan IV. dapat  memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang  perlu menyediakan tapak gerai   mewujudkan percanggahan guna  pembangunan perniagaan.  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  tanah dan menimbulkan kacau  • Mengikut  garis  panduan,  pada MPAG. ganggu. Piawaian  Perancangan  dan  • Pembangunan komited dan  Undang‐Undang Kecil Bangunan  cadangan perlu mengikut garis  Seragam, 1984. panduan pembangunan dan  • Mengikut keperluan dan syarat‐ piawaian perancangan yang telah  syarat ditetapkan dalam  ditetapkan kebenaran merancang. • Penyediaan kemudahan perlu  • Mengikut Piawaian  mengikut garis panduan yang telah  Perancangan dan keperluan  ditetapkan penduduk. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  • Penyediaan landskap perlu  kawasan kediaman sedia adadalam  disediakan untuk kegunaan  lingkungan 100 meter daripada jalan  penduduk. utama (>60’) yang dapat memenuhi  • Mempertingkatkan faktor  kehendak setempat dan garis  keselamatan dan keperluan bagi  panduan /piawaian yang telah  pejalan kaki;  ditetapkan. • Mengambilkira faktor kesesakan  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  lalulintas, kemudahan tempat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  letak kereta dan mengikut  kemudahan yang bersesuaian. piawaian perancangan; • Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan PERNIAGAAN

Institusi

C1‐ Kedai

• • • •

C2 – Kompleks Perniagaan 

• Pejabat • Pusat beli‐belah

C4 – Bangunan Penginapan

• Pangsapuri servis

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans dan  hartanah 

• Perbankan

C6 – Gerai 

• Gerai Berkelompok

• Lain‐lain

C8 – Pusat Makanan 

• Restoran • Medan selera • Kedai Kopi

• • • •

C9 – Stesen Minyak

• Stesen

• Stesen dan servis

Fungsi: Nukleus Pertumbuhan Kecil – Pusat Perniagaan Tahap IV

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

B2 ‐ Industri Sederhana

• Semua yang dinyatakan (Rujuk Lampiran)

Tanah Lapang  dan Rekreasi

PERINDUSTRIAN

Perniagaan

Runcit Kedai menjual dan membaiki  Kedai sewaan  Perkhidmatan khusus

• Bilik pameran  D. Institusi • Perniagaan perkhidmatan  • Masjid • Kegunaan bercampur  • Balai Polis • Pusat Komuniti • Bangunan Kerajaan • Arked beli‐belah • Perpustakaan Komuniti • Pasaraya besar • Tandas Awam  E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Gelanggang Permainan • Taman/ Padang Awam

• • • • •

Kedai Kek dan Roti Kafeteria dan Kantin  Kafe terbuka Lain‐lain

• •

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

Mengikut keperluan dan  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan perniagaan baru  syarat‐syarat ditetapkan dalam  disenaraikan dalam kolum III dan  berbentuk bangunan sesebuah  kebenaran merancang. IV. digalakkan. Mengikut Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  • Aktiviti perniagaan  hendaklah  Perancangan dan keperluan  mewujudkan percanggahan guna  selaras dengan fungsi kawasan dan  penduduk. tanah serta menimbulkan  tertakluk kepada pertimbangan/  Penyediaan landskap perlu  masalah kacau ganggu . kelulusan MPAG. disediakan untuk kegunaan  penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan  bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor  kesesakan lalulintas,  kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  Pihak Berkuasa Tempatan; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Mengikut keperluan garis  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan kediaman (asrama  panduan/piawaian perancangan. tersenarai dalam kolum III dan IV. pekerja) dan pusat perkhidmatan  • Aktiviti bengkel dan perusahaan  • Sebarang aktiviti yang  setempat (gerai, pusat servis dan  hendaklah  tidak  mencemarkan  mewujudkan percanggahan guna  yang berkaitan kawasan  alam sekitar. tanah dan menimbulkan kacau  perindustrian) pada lot cadangan  ganggu. perindustrian adalah dibenarkan  bagi tujuan menyokong  pembangunan perindustrian. • Aktiviti perindustrian hendaklah  selaras dengan kawasan sekitarnya  yang tertakluk kepada pertimbangan  / kelulusan MPAG. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-11


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.4 : AYER MOLEK RAJAH 7.8 : PETA CADANGAN BPK 7.4

PETUNJUK

rrrrr eeeeesssssaaa aaBBB n niin nn naaa

U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

6.3 6.3 M 17

Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan

ggii gg gg in in ing ggggiii LL LL Lin in in aa aa aiiiiii L gga nn nn ngg uu uu un SS SS Su S

7.4a 7.4a

38 M1

Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan)

6.2 6.2

Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan)

aaa arrrrr ee esssa B Be ee B aaa aB B hh hin hh in ina C Ch C nn nC nn C C aa an aa uu ua uu m mu m aa am aa m m R Ra R . . . R R R g g g SS Sggg SS S

Kem Warisan Kem Kem Warisan Warisan Kem Warisan Kem Kem Warisan Warisan Kem Kem Warisan Warisan Kem Warisan Cempedak PLKN Cempedak CempedakPLKN PLKN PLKN Cempedak Cempedak PLKN Cempedak PLKN Cempedak PLKN Cempedak Cempedak PLKN PLKN

Ladang Goh Soo Pin Ladang LadangGoh Goh GohSoo Soo SooPin Pin Pin Ladang Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin

SSSSSSgggggg ......R RR Raaa RR aaam mm m mm uuuuuuaaaaannn nnnCCC CChhh hhiiiniinn aaaaa

Tapak Pelupusan Tapak Tapak Pelupusan Pelupusan Tapak Pelupusan TapakPelupusan Pelupusan Tapak Pelupusan Tapak Tapak Pelupusan Tapak Pelupusan Tapak Pelupusan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal SisaPepejal Pepejal Sisa Pepejal Sisa Sisa Pepejal Sisa Sisa Pepej Pepejal al al Sisa Pepej

Cempedak Cempedak PLKN CempedakPLKN PLKN

SisaPepej Pepejal al Sisa Sisa Pepej al

M1 40

Ram Ramuan uan China China Besar Besar

Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat)

Tmn Tmn TmnSri Sri SriAngklung Angklung Angklung PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE

Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi

M 16 1

7.2 7.2

KD KD KD KD KD KD KD KD

Tmn Tmn Tmn Rebana Rebana Jernih Jernih Tmn Tmn Rebana Rebana Jernih Jernih TmnRebana RebanaJernih Jernih

7.4b 7.4b

M M M M M M M M M M Kg. Lubok Redan Kg. LubokRedan Redan Kg. Lubok Lubok Redan Kg. Kg. Lubok Redan

Kolej Teknologi Islam Kolej TeknologiIslam Islam Kolej Teknologi Teknologi Islam Kolej Kolej Teknologi Islam Melaka Melaka Melaka Melaka Melaka Melaka KMP KMP KMP M M KMP KMP M M M

JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC

JC JC JC JC T T JC JC TT JC JC T T JC JCT TT T

SR SR SR SR SR S S SR S S SR SR SR S SR S SA S S SA SA S SSA SA Kg. Kg. Kg. Lubok Lubok Lubok Redan Redan SA SA SA SA SASR M M M MRedan M M M M

M M M

Kg. Ujong Padang Kg. UjongPadang Padang Kg. Ujong Ujong Padang Kg. Kg. Ujong Padang

Sungai

Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Pulau Kg. Kg. Pulau S S S S S S S S S S S

Tmn Sri Gamelan Tmn TmnSri Sri SriGamelan Gamelan Gamelan Tmn Tmn Sri Gamelan Tmn Sri Gamelan

KD KD KD KD KD KD

Cadangan “Express Rail Link”

PE - Pencawang Elektrik TA - Tangki Air

3 PP PP PP PP PP SR SR SR SR SR SR

BP BP BP BP BP

SR SR SR SR SR SR SR SA SR SR SA SA SR SA SA SA PI PI PI PI PI PI

M M M M M

PI PI PI PI PI

M M M M M

s ss ss s Kuala Kuala Sungai Sungai Baru Baru

7.9 7.9

M M M

7.4c 7.4c

S S S

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

7.7 7.7

T TT TT T

Pusat Pusat PusatLatihan Latihan Latihan Tentera Tentera Tentera Tentera Tentera

PI PI PI PI PI

M M M M M S S S S S

PI PI PI PI PI S S S S S Powertek Powertek Powertek Powertek Powertek

14 3

S S S S S

Sempadan BPK

RK RK RK RK RK

KK KK KK KK KK

7.3 7.3 S S S S

LAIN-LAIN

LP S S LP LP S S LP S LPS PE PE PE PE PE

M

M 15

Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

BR BR BR PPM PPM PPM PPM PPM BR BR PPM PPM PPM PPM PPM PPM

SR SR SR SR DS DS SR DS DS SR SRT DS SR SR DS TT TT T DS DSSR DS DS T T BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP

7.8 7.8

PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM

M M M M M PE PE PE PE PE PE

KELUASAN : 3,232.91 HEKTAR

M M M

S S S S S

SR SR SR SR SR SR

TA TA TA TA TA TA

M M M M M M

7.5 7.5

BR BR BR BR BR

2

SM SM SM SM SM S S S S S SR SR SR

Lain-lain

Cadangan Jalan

5.2 5.2

SR SR SR SR SR SR

Tmn. Hj. Abdullah Tmn. Hj. Abdullah Abdullah Tmn. Hj. Hj. Abdullah Tmn. Tmn. Hj. Abdullah LP LP LP LP LP LP LP LP Samad Samad LP LP LP Samad Samad TDK TDK TDK LP LP LPSamad BR BR BR TDK TDK BR BR BR BR BR BR

M 13

S S S S S

SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM

Talian Rentis Elektrik Laluan Paip Gas

Jalan

S S S S S S

S S S S S

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

5

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

Kg. Man Lok Kg. ManLok Lok Kg. Man Man Lok Kg. Kg. Man Lok

FT13 8

Kelas J Badan Air

KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD

a a aa aa SR SR SR M M SR SR SR M M M

Kelas H Pertanian

Institut Teknologi Institut Teknologi InstitutTeknologi Teknologi Institut Teknologi Institut Teknologi Institut Teknologi Institut Institut Teknologi Institut Teknologi Institut Teknologi Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas

uuu aaarrrrurruu aaahhhhhhaaa BBaa BB .....B SSSSSggggg

M M M M M M M M M M

T TT TT T

Kelas G Infrastuktur & Utiliti

Pusat Latihan Pusat Latihan Pusat Pusat Latihan Latihan Pusat Latihan Pusat Latihan Pusat Latihan Pusat Latihan Pusat Pusat Latihan Latihan Pusat Latihan Ternakan Ayam Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ayam Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ayam Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ayam IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN

7.4 7.4

Kg. Ayer Molek Kg. Ayer AyerMolek Molek Kg.

RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM S S S S S S S S S

Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan)

TA TA TA TA TA TA

SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR Kg. Kg. Ayer Ayer AyerMolek Molek Molek Kg.

Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan)

PMU PMU PMU PMU PMU PMU

S S S S S

S S S S S S

Zon Galakan Pelancongan

SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama S - Surau M - Masjid DS - Dewan Serbaguna KD - Klinik Desa JC - Perkuburan Cina BP - Balai Polis PPM – Padang Permainan

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-12


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.4 : AYER MOLEK KOLUM I

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Blok Perancangan Kecil  (BPK) BPK 7.4a 

Utama PERTANIAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian komoditi utama

Getah

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

H3 ‐ Penternakan

Perniagaan Institusi

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi. •

Catatan

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan Aktiviti

Institusi

PERUMAHAN

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Jenis Guna Tanah

Ternakan babi secara terkawal tertakluk pada syarat nyata  tanah sedia ada sahaja.

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar  A3‐ Rumah Kluster A4‐Rumah Teres

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

• •

C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian.

Densiti Maks: Kepadatan  (8‐12 unit / ekar)

Satu rumah kediaman bagi satu lot pertanian. • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Bangunan Seragam, 1984. Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran . • Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  • disenaraikan dalam kolum III dan  IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  • mempunyai risiko pencemaran . Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  • guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar.

Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  kawasan  • kediaman  yang  dapat  memenuhi  garispanduan pembangunan perniagaan.  Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  • Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan Seragam, 1984. Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. Penyediaan landskap perlu disediakan untuk  kegunaan penduduk. Mempertingkatkan faktor keselamatan dan  keperluan bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan lalulintas,  kemudahan tempat letak kereta dan  mengikut piawaian perancangan; Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis panduan /piawaian  yang telah ditetapkan. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

Mengikut keperluan garis panduan/piawaian  • perancangan. Aktiviti  bengkel  dan  perusahaan  hendaklah  tidak mencemarkan alam sekitar. •

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak 

Tanah Lapang dan  Rekreasi

Syarat

• • • • • • •

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Cina • Balai Polis / Pondok Polis • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti

• •

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

PERINDUSTRIAN

Perniagaan

B2 ‐ Industri Sederhana

Semua yang dinyatakan (Rujuk Lampiran)

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

• •

• •

BPK 7.4b

PERTANIAN

Perumahan

H1 ‐ Pertanian komoditi utama

Getah

Perniagaan

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

• •

Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi. Ternakan babi secara terkawal tertakluk pada syarat nyata  tanah sedia ada sahaja.

Institusi H3 ‐ Penternakan

PERINDUSTRIAN

Perniagaan

B2 ‐ Industri Sederhana

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

Semua yang dinyatakan (Rujuk Lampiran)

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

• •

C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian.

• •

Satu rumah kediaman bagi satu lot pertanian. • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan Seragam, 1984. • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  kawalan pencemaran . • Mengikut keperluan setempat dan perlu  mengikut garis panduan / piawaian  perancangan. 

Semua aktiviti yang tidak  • disenaraikan dalam kolum III dan  IV. Aktiviti yang mencemarkan atau  • mempunyai risiko pencemaran . Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  • guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu. •

Sebahagian cadangan pengekalan kawasan  pertanian. Dibenarkan 1 unit rumah dalam lot  pertanian > 1 ekar. Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan mestilah mengikut  piwaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam  Sekitar.

Mengikut keperluan garis panduan/piawaian  • perancangan. Aktiviti  bengkel  dan  perusahaan  hendaklah  tidak mencemarkan alam sekitar. •

Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III dan  IV. Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

Pembangunan kediaman (asrama pekerja) dan  pusat perkhidmatan setempat (gerai, pusat servis  dan yang berkaitan kawasan perindustrian) pada  lot cadangan perindustrian adalah dibenarkan bagi  tujuan menyokong pembangunan perindustrian. Aktiviti perindustrian hendaklah selaras dengan  kawasan sekitarnya yang tertakluk kepada  pertimbangan / kelulusan MPAG. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

• •

Pembangunan kediaman (asrama pekerja) dan  pusat perkhidmatan setempat (gerai, pusat servis  dan yang berkaitan kawasan perindustrian) pada  lot cadangan perindustrian adalah dibenarkan bagi  tujuan menyokong pembangunan perindustrian. Aktiviti perindustrian hendaklah selaras dengan  kawasan sekitarnya yang tertakluk kepada  pertimbangan / kelulusan MPAG. Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• •

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-13


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.4 : AYER MOLEK RAJAH 7.8 : PETA CADANGAN BPK 7.4

PETUNJUK

rrrrr eeeeesssssaaa aaBBB n niin nn naaa

U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan

6.3 6.3 M 17

Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan

ggii gg gg in in ing ggggiii LL LL Lin in in aa aa aiiiiii L gga nn nn ngg uu uu un SS SS Su S

7.4a 7.4a

38 M1

Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan)

6.2 6.2

Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan)

aaa arrrrr ee esssa B Be ee B aaa aB B hh hin hh in ina C Ch C nn nC nn C C aa an aa uu ua uu m mu m aa am aa m m R Ra R . . . R R R g g g SS Sggg SS S

Kem Warisan Kem Kem Warisan Warisan Kem Warisan Kem Kem Warisan Warisan Kem Kem Warisan Warisan Kem Warisan Cempedak PLKN Cempedak CempedakPLKN PLKN PLKN Cempedak Cempedak PLKN Cempedak PLKN Cempedak PLKN Cempedak Cempedak PLKN PLKN

Ladang Goh Soo Pin Ladang LadangGoh Goh GohSoo Soo SooPin Pin Pin Ladang Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin

SSSSSSgggggg ......R RR Raaa RR aaam mm m mm uuuuuuaaaaannn nnnCCC CChhh hhiiiniinn aaaaa

Tapak Pelupusan Tapak Tapak Pelupusan Pelupusan Tapak Pelupusan TapakPelupusan Pelupusan Tapak Pelupusan Tapak Tapak Pelupusan Tapak Pelupusan Tapak Pelupusan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal SisaPepejal Pepejal Sisa Pepejal Sisa Sisa Pepejal Sisa Sisa Pepej Pepejal al al Sisa Pepej

Cempedak Cempedak PLKN CempedakPLKN PLKN

SisaPepej Pepejal al Sisa Sisa Pepej al

M1 40

Ram Ramuan uan China China Besar Besar

Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat)

Tmn Tmn TmnSri Sri SriAngklung Angklung Angklung PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE

Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi

M 16 1

7.2 7.2

KD KD KD KD KD KD KD KD

Tmn Tmn Tmn Rebana Rebana Jernih Jernih Tmn Tmn Rebana Rebana Jernih Jernih TmnRebana RebanaJernih Jernih

7.4b 7.4b

M M M M M M M M M M Kg. Lubok Redan Kg. LubokRedan Redan Kg. Lubok Lubok Redan Kg. Kg. Lubok Redan

Kolej Teknologi Islam Kolej TeknologiIslam Islam Kolej Teknologi Teknologi Islam Kolej Kolej Teknologi Islam Melaka Melaka Melaka Melaka Melaka Melaka KMP KMP KMP M M KMP KMP M M M

JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC JC

JC JC JC JC T T JC JC TT JC JC T T JC JCT TT T

SR SR SR SR SR S S SR S S SR SR SR S SR S SA S S SA SA S SSA SA Kg. Kg. Kg. Lubok Lubok Lubok Redan Redan SA SA SA SA SASR M M M MRedan M M M M

M M M

Kg. Ujong Padang Kg. UjongPadang Padang Kg. Ujong Ujong Padang Kg. Kg. Ujong Padang

Sungai

Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Pulau Kg. Kg. Pulau S S S S S S S S S S S

Tmn Sri Gamelan Tmn TmnSri Sri SriGamelan Gamelan Gamelan Tmn Tmn Sri Gamelan Tmn Sri Gamelan

KD KD KD KD KD KD

Cadangan “Express Rail Link”

PE - Pencawang Elektrik TA - Tangki Air

3 PP PP PP PP PP SR SR SR SR SR SR

BP BP BP BP BP

SR SR SR SR SR SR SR SA SR SR SA SA SR SA SA SA PI PI PI PI PI PI

M M M M M

PI PI PI PI PI

M M M M M

s ss ss s Kuala Kuala Sungai Sungai Baru Baru

7.9 7.9

M M M

7.4c 7.4c

S S S

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

7.7 7.7

T TT TT T

Pusat Pusat PusatLatihan Latihan Latihan Tentera Tentera Tentera Tentera Tentera

PI PI PI PI PI

M M M M M S S S S S

PI PI PI PI PI S S S S S Powertek Powertek Powertek Powertek Powertek

14 3

S S S S S

Sempadan BPK

RK RK RK RK RK

KK KK KK KK KK

7.3 7.3 S S S S

LAIN-LAIN

LP S S LP LP S S LP S LPS PE PE PE PE PE

M

M 15

Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

BR BR BR PPM PPM PPM PPM PPM BR BR PPM PPM PPM PPM PPM PPM

SR SR SR SR DS DS SR DS DS SR SRT DS SR SR DS TT TT T DS DSSR DS DS T T BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP

7.8 7.8

PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM

M M M M M PE PE PE PE PE PE

KELUASAN : 3,232.91 HEKTAR

M M M

S S S S S

SR SR SR SR SR SR

TA TA TA TA TA TA

M M M M M M

7.5 7.5

BR BR BR BR BR

2

SM SM SM SM SM S S S S S SR SR SR

Lain-lain

Cadangan Jalan

5.2 5.2

SR SR SR SR SR SR

Tmn. Hj. Abdullah Tmn. Hj. Abdullah Abdullah Tmn. Hj. Hj. Abdullah Tmn. Tmn. Hj. Abdullah LP LP LP LP LP LP LP LP Samad Samad LP LP LP Samad Samad TDK TDK TDK LP LP LPSamad BR BR BR TDK TDK BR BR BR BR BR BR

M 13

S S S S S

SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM

Talian Rentis Elektrik Laluan Paip Gas

Jalan

S S S S S S

S S S S S

RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

5

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

Kg. Man Lok Kg. ManLok Lok Kg. Man Man Lok Kg. Kg. Man Lok

FT13 8

Kelas J Badan Air

KD KD KD KD KD KD KD KD KD KD

a a aa aa SR SR SR M M SR SR SR M M M

Kelas H Pertanian

Institut Teknologi Institut Teknologi InstitutTeknologi Teknologi Institut Teknologi Institut Teknologi Institut Teknologi Institut Institut Teknologi Institut Teknologi Institut Teknologi Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas Unggas

uuu aaarrrrurruu aaahhhhhhaaa BBaa BB .....B SSSSSggggg

M M M M M M M M M M

T TT TT T

Kelas G Infrastuktur & Utiliti

Pusat Latihan Pusat Latihan Pusat Pusat Latihan Latihan Pusat Latihan Pusat Latihan Pusat Latihan Pusat Latihan Pusat Pusat Latihan Latihan Pusat Latihan Ternakan Ayam Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ayam Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ayam Ternakan Ternakan Ayam Ayam Ternakan Ayam IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN IKBN

7.4 7.4

Kg. Ayer Molek Kg. Ayer AyerMolek Molek Kg.

RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK RK PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM S S S S S S S S S

Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan)

TA TA TA TA TA TA

SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR Kg. Kg. Ayer Ayer AyerMolek Molek Molek Kg.

Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan)

PMU PMU PMU PMU PMU PMU

S S S S S

S S S S S S

Zon Galakan Pelancongan

SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama S - Surau M - Masjid DS - Dewan Serbaguna KD - Klinik Desa JC - Perkuburan Cina BP - Balai Polis PPM – Padang Permainan

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-14


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.4 : AYER MOLEK KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 7.4b

Utama PERUMAHAN

KOLUM III

Tanah Lapang dan  Rekreasi

PERTANIAN

Aktiviti Yang Dibenarkan • • • •

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4 – Rumah Teres

Densiti Maks: Kepadatan  (8‐12 unit / ekar)

Perumahan

H1 ‐ Pertanian komoditi utama • Getah 

Perniagaan

H2 – Pertanian Komersil 

Institusi H3 ‐ Penternakan

PERUMAHAN

Aktiviti

Sokongan Perniagaan Institusi

BPK 7.4c

KOLUM IV

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar  A3‐ Rumah Kluster A4 – Rumah Teres Densiti Maks: Kepadatan  (8‐12 unit / ekar)

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Catatan

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Perkuburan Cina • Balai Polis / Pondok Polis • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan

• Setiap pembangunan perumahan yang  • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  mengandungi 100 unit rumah perlu menyediakan  tersenarai dalam kolum III  kawasan  kediaman  yang  dapat  dan IV. memenuhi  garispanduan  tapak gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  • Sebarang aktiviti yang  pembangunan perniagaan.  pada MPAG. mewujudkan percanggahan  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  guna tanah dan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  kediaman sedia adadalam lingkungan 100 meter  menimbulkan kacau  Kecil Bangunan Seragam, 1984. daripada jalan utama (>60’) yang dapat memenuhi  ganggu. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  kehendak setempat dan garis panduan /piawaian  ditetapkan dalam kebenaran  yang telah ditetapkan. merancang. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  • Mengikut Piawaian Perancangan dan  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  keperluan penduduk. kemudahan yang bersesuaian. • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk. • Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

• Semua aktiviti yang tidak  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  disenaraikan dalam kolum  pertanian. III dan IV. • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  Kecil Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • Sebarang aktiviti yang  kawalan pencemaran . mewujudkan percanggahan  • Mengikut keperluan setempat dan  guna tanah dan  perlu mengikut garis panduan /  piawaian perancangan.  menimbulkan kacau  ganggu.

C. Perniagaan • Kedai Runcit • Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian. babi. • Ternakan babi secara terkawal tertakluk  D. Institusi pada syarat nyata tanah sedia ada sahaja. • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kedai Kek dan Roti • Kafeteria • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Balai Polis / Pondok Polis • Balai Bomba • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti

• Sebahagian cadangan pengekalan kawasan  pertanian. Dibenarkan 1 unit rumah dalam lot  pertanian > 1 ekar. • Aktiviti penternakan burung walit dibenarkan di  kawasan pertanian sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan.  • Kegunaan racun (pesticides/ herbicides) mesti  mematuhi Garis Panduan Jabatan Pertanian dan  Akta Kualiti Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan dari aktiviti ini hendaklah  disalurkan kepada sebuah kolam di mana bahan‐ bahan pepejal diasingkan dan diberi rawatan dan  sisa buangan mestilah mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

• Aktiviti perniagaan dibenarkan di kawasan  • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kediaman sedia adadalam lingkungan 100 meter  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  daripada jalan utama (>60’) yang dapat memenuhi  memenuhi  garispanduan  dan IV. kehendak setempat dan garis panduan /piawaian  pembangunan perniagaan.  • Sebarang aktiviti yang  yang telah ditetapkan. • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mewujudkan percanggahan  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  Perancangan  dan  Undang‐Undang  guna tanah dan  dilaksanakan khususnya melalui aspek penyediaan  menimbulkan kacau  Kecil Bangunan Seragam, 1984. kemudahan yang bersesuaian. ganggu. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran  merancang. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk. • Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-15


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.5 : SERI JERAM RAJAH 7.9 : PETA CADANGAN BPK 7.5

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1(8) Institusi Awam (Institusi dan Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai Cadangan Jalan Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai Cadangan “Express Rail Link”

Talian Rentis Elektrik Laluan Paip Gas Lain-lain Pencawang Masuk Utama - PMU Pencawang Elektrik - PE Tangki Air - TA

Cadangan Laluan Komuter

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

KELUASAN : 1,489.41 HEKTAR

SM - Sekolah Menengah SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama S - Surau M - Masjid BR - Balai Raya PI - Perkuburan Islam PPM – Padang Permainan

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-16


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.5 : SERI JERAM KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah Utama

BPK 7.5a

Utama PERTANIAN

KOLUM III

KOLUM IV Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan

Aktiviti

Sokongan Perumahan Perniagaan

H1 ‐ Pertanian komoditi  utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

H3 ‐ Penternakan

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong  aktiviti pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

PERUMAHAN

Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

KOLUM V

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres  Densiti Maks: Kepadatan  (20 unit / ekar)

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kedai Sewaan • Perkhidmatan Khusus • Perniagaan Perkhidmatan • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik  Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Tanah Perkuburan • Balai Polis / Pondok Polis • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Catatan

• Sebahagian cadangan  • Satu rumah kediaman bagi satu lot  • Semua aktiviti yang tidak  pertanian. disenaraikan dalam kolum  pengekalan kawasan  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  III dan IV. pertanian. Dibenarkan 1  Perancangan  dan  Undang‐Undang  • Aktiviti yang mencemarkan  unit rumah dalam lot  Kecil Bangunan Seragam, 1984. atau mempunyai risiko  pertanian > 1 ekar. pencemaran . • Aktiviti penternakan  • Perlu  menjalankan  langkah  – • Sebarang aktiviti yang  burung walit dibenarkan  langkah kawalan pencemaran . mewujudkan  di kawasan pertanian  • Mengikut keperluan setempat dan  percanggahan guna tanah  sekiranya dapat  perlu mengikut garis panduan /  dan menimbulkan kacau  memenuhi keperluan  piawaian perancangan.  ganggu. garis panduan.  • Kegunaan racun  (pesticides/ herbicides)  mesti mematuhi Garis  Panduan Jabatan  Pertanian dan Akta Kualiti  Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan  hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang  dikeluarkan dari aktiviti ini  hendaklah disalurkan  kepada sebuah kolam di  mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan  diberi rawatan dan sisa  buangan mestilah  mengikut piwaian yang  ditetapkan oleh Jabatan  Alam Sekitar. • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan  kawasan  kediaman  yang  dapat  perumahan yang  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  mengandungi 100 unit  dan IV. pembangunan perniagaan.  rumah perlu menyediakan  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  tapak gerai  seluas (40’ x  mewujudkan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  40’) untuk diserahkan  percanggahan guna tanah  pada MPAG. dan menimbulkan kacau  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Aktiviti perniagaan  ganggu. • Mengikut keperluan dan syarat‐ dibenarkan di kawasan  syarat ditetapkan dalam kebenaran  merancang. kediaman sedia adadalam  • Mengikut Piawaian Perancangan  lingkungan 100 meter  dan keperluan penduduk. daripada jalan utama  • Penyediaan landskap perlu  (>60’) yang dapat  disediakan untuk kegunaan  memenuhi kehendak  penduduk. setempat dan garis  • Mempertingkatkan faktor  panduan /piawaian yang  keselamatan dan keperluan bagi  telah ditetapkan. pejalan kaki;  • Penerapan ciri‐ciri bandar  • Mengambilkira faktor kesesakan  selamat perlu  lalulintas, kemudahan tempat letak  dilaksanakan khususnya  kereta dan mengikut piawaian  melalui aspek penyediaan  perancangan; kemudahan yang  • Keperluan penambahan kemudahan  bersesuaian. tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-17


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.5 : SERI JERAM RAJAH 7.9 : PETA CADANGAN BPK 7.5

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1(8) Institusi Awam (Institusi dan Kegunaan Kerajaan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai Cadangan Jalan Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai Cadangan “Express Rail Link”

Talian Rentis Elektrik Laluan Paip Gas Lain-lain Pencawang Masuk Utama - PMU Pencawang Elektrik - PE Tangki Air - TA

Cadangan Laluan Komuter

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan

KELUASAN : 1,489.41 HEKTAR

SM - Sekolah Menengah SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama S - Surau M - Masjid BR - Balai Raya KD - Klinik Desa PI - Perkuburan Islam PPM – Padang Permainan

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-18


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.5 : SERI JERAM KOLUM I Blok Perancangan  Kecil (BPK) BPK 7.5b

KOLUM II

KOLUM III

KOLUM IV

Jenis Guna Tanah Utama PERUMAHAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan Institusi Tanah Lapang dan  Rekreasi

Aktiviti

A1‐ Rumah Sesebuah  A2 – Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres 

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Stesen Minyak 

Densiti Maks: Kepadatan  (20 unit / ekar)

D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik  Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Balai Polis / Pondok Polis • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan PERTANIAN

Perumahan

H1 ‐ Pertanian komoditi utama

• Getah

Perniagaan

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi H3 ‐ Penternakan

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar C. Perniagaan • Kedai Runcit • Lain –lain yang menyokong aktiviti  pertanian. D. Institusi • Masjid  / Surau • Tadika • Balai Raya

PERINDUSTRIAN

Perniagaan

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

B2 ‐ Industri Sederhana

•Semua yang dinyatakan (Rujuk Lampiran) 

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III dan  memenuhi  garispanduan  pembangunan  IV. perniagaan.  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  mewujudkan percanggahan  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  guna tanah dan menimbulkan  Bangunan Seragam, 1984. kacau ganggu. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk. • Mempertingkatkan faktor keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Setiap pembangunan  perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak  gerai  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan  dibenarkan di kawasan  kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter  daripada jalan utama (>60’)  yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis  panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

• Satu rumah kediaman bagi satu lot  • Semua aktiviti yang tidak  pertanian. disenaraikan dalam kolum III  • Mengikut  garis  panduan  ,  Piawaian  dan IV. Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  • Aktiviti yang mencemarkan  atau mempunyai risiko  Bangunan Seragam, 1984. pencemaran . • Perlu  menjalankan  langkah  – langkah  • Sebarang aktiviti yang  kawalan pencemaran . mewujudkan percanggahan  • Mengikut keperluan setempat dan perlu  guna tanah dan menimbulkan  mengikut garis panduan / piawaian  kacau ganggu. perancangan. 

• Sebahagian cadangan  pengekalan kawasan  pertanian. Dibenarkan 1 unit  rumah dalam lot pertanian > 1  ekar. • Aktiviti penternakan burung  walit dibenarkan di kawasan  pertanian sekiranya dapat  memenuhi keperluan garis  panduan.  • Kegunaan racun (pesticides/  herbicides) mesti mematuhi  Garis Panduan Jabatan  Pertanian dan Akta Kualiti  Alam Sekitar. • Aktiviti penternakan  hendaklah dikawal. Bahan  Buangan yang dikeluarkan  dari aktiviti ini hendaklah  disalurkan kepada sebuah  kolam di mana bahan‐bahan  pepejal diasingkan dan diberi  rawatan dan sisa buangan  mestilah mengikut piwaian  yang ditetapkan oleh Jabatan  Alam Sekitar.

• Mengikut keperluan garis  • Semua aktiviti yang tidak  panduan/piawaian perancangan. tersenarai dalam kolum III dan  • Aktiviti  bengkel  dan  perusahaan  IV. hendaklah  tidak  mencemarkan  alam  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan percanggahan  sekitar. guna tanah dan menimbulkan  kacau ganggu.

• Pembangunan kediaman  (asrama pekerja) dan pusat  perkhidmatan setempat  (gerai, pusat servis dan yang  berkaitan kawasan  perindustrian) pada lot  cadangan perindustrian  adalah dibenarkan bagi tujuan  menyokong pembangunan  perindustrian. • Aktiviti perindustrian  hendaklah selaras dengan  kawasan sekitarnya yang  tertakluk kepada  pertimbangan / kelulusan  MPAG. • Penerapan ciri‐ciri bandar  selamat perlu dilaksanakan  khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-19


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.6 : KAW. PERINDUSTRIAN MASJID TANAH RAJAH 7.10 : PETA CADANGAN BPK 7.6

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U

Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Lain-lain

Sungai

Pencawang Masuk Utama - PMU

Bekalan Air

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK

KELUASAN : 178.7 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah JC - Perkuburan Cina PPM – Padang Permainan

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-20


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.6 : KAW. PERINDUSTRIAN MASJID TANAH KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 7.6

Utama

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

PERINDUSTRIAN

Institusi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti

Syarat

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan  minuman • Lain‐lain aktiviti yang  menyokong  perindustrian.

• Semua aktiviti yang tidak   Pembangunan kediaman (asrama  • Mengikut keperluan garis  tersenarai dalam kolum III  panduan/piawaian perancangan. pekerja) dan pusat perkhidmatan  dan IV. • Aktiviti  bengkel  dan  perusahaan  setempat (gerai, pusat servis dan  hendaklah  tidak  mencemarkan  • Sebarang aktiviti yang  yang berkaitan kawasan  mewujudkan  alam sekitar. percanggahan guna  perindustrian) pada lot cadangan  tanah dan menimbulkan  perindustrian adalah dibenarkan  kacau ganggu. bagi tujuan menyokong  pembangunan perindustrian • Aktiviti perindustrian hendaklah  selaras dengan kawasan  sekitarnya yang tertakluk kepada  pertimbangan / kelulusan MPAG • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• Runcit • Kedai borong runcit • Kedai menjual dan  membaiki • Kedai sewaan 

• Perkhidmatan khusus • Perniagaan  Perkhidmatan  • Kegunaan bercampur

D. Institusi • Pusat rawatan swasta

C5 – Pusat Kewangan 

• Pusat perkhidmatan  kewangan, insurans dan  hartanah 

• Perbankan

C6 – Gerai 

• Gerai Berkelompok

• Lain‐lain (bazar)

C8 – Pusat Makanan 

• Restoran • Medan selera • Kedai Kopi

• • • •

• Stesen

• Stesen dengan servis

C1‐ Kedai

C9 – Stesen Minyak

Kedai Kek dan Roti Kafeteria dan Kantin  Kafe terbuka Lain‐lain

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

• PERUMAHAN

Catatan

• Semua yang dinyatakan(Rujuk Lampiran )

B1 ‐ Industri Ringan B2 ‐ Industri Sederhana

PERNIAGAAN

KOLUM IV

Perniagaan

A1‐Rumah Sesebuah A2‐ Rumah Berkembar Institusi A3‐ Rumah Kluster Tanah Lapang dan  A4‐ Rumah Teres  Rekreasi Densiti Maks: Kepadatan  (20 unit / ekar)

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan  Membaiki • Kegunaan Bercampur • Gerai • Restoran • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Pusat Jagaan Kanak‐ Kanak • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan /  Poliklinik Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan  Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Tanah Perkuburan E. Tanah Lapang dan  Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

• Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan perniagaan baru  Mengikut keperluan dan  berbentuk bangunan sesebuah  disenaraikan dalam kolum  syarat‐syarat ditetapkan dalam  digalakkan. kebenaran merancang. III dan IV • Aktiviti perniagaan  hendaklah  Mengikut Piawaian  • Aktiviti yang  selaras dengan fungsi kawasan  dan tertakluk kepada  Perancangan dan keperluan  mencemarkan atau  pertimbangan/ kelulusan MPAG. mempunyai risiko  penduduk. pencemaran Penyediaan landskap perlu  • Sebarang aktiviti yang  disediakan untuk kegunaan  mewujudkan  penduduk; percanggahan guna  Mempertingkatkan faktor  tanah serta menimbulkan  keselamatan dan keperluan  masalah kacau ganggu  bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor  kesesakan lalulintas,  kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  Pihak Berkuasa Tempatan; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Aktiviti perniagaan dibenarkan di  • Semua aktiviti yang tidak  • Setiap pembangunan perumahan  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  yang mengandungi 100 unit rumah  memenuhi  garispanduan  dan IV. perlu menyediakan tapak gerai   pembangunan perniagaan.  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  mewujudkan  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  Piawaian  Perancangan  dan  percanggahan guna  pada MPAG. Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  tanah dan menimbulkan  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  Seragam, 1984. kacau ganggu. kawasan kediaman sedia adadalam  • Mengikut keperluan dan syarat‐ syarat ditetapkan dalam  lingkungan 100 meter daripada  kebenaran merancang. jalan utama (>60’) yang dapat  • Mengikut Piawaian Perancangan  memenuhi kehendak setempat  dan keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu  dan garis panduan /piawaian yang  disediakan untuk kegunaan  telah ditetapkan. penduduk. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  • Mempertingkatkan faktor  perlu dilaksanakan khususnya  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  melalui aspek penyediaan  • Mengambilkira faktor kesesakan  kemudahan yang bersesuaian. lalulintas, kemudahan tempat  letak kereta dan mengikut  piawaian perancangan; • Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-21


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.7 : PAYA MENGKUANG RAJAH 7.11 : PETA CADANGAN BPK 7.7

PETUNJUK Kelas Kegunaan Tanah

U Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian

Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan

Talian Rentis Elektrik

Sungai

Laluan Paip Gas

Cadangan Jalan Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

LAIN-LAIN Sempadan BPK

M – Masjid

Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan

KELUASAN : 583.90 HEKTAR

Nota: • Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan. • Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-22


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.7 : PAYA MENGKUANG KOLUM I Blok Perancangan  Kecil (BPK) BPK 7.7

KOLUM II

KOLUM III

Jenis Guna Tanah  Utama PERINDUSTRIAN

PERTANIAN

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan Perniagaan

KOLUM IV

B4 ‐ Industri Khas (Industri  Berteknologi Tinggi)

• Kuari

B2 ‐ Industri Sederhana

• Semua yang dinyatakan (Rujuk Lampiran )

Perumahan

H1 ‐ Pertanian komoditi utama

• Getah

Perniagaan

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi H3 ‐ Penternakan

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  babi.

Aktiviti

Perniagaan Institusi

A1‐ Rumah Sesebuah A2‐Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4‐ Rumah Teres 

Tanah Lapang dan  Rekreasi Densiti Maks: Kepadatan (8‐12 unit / ekar)

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

C. Perniagaan • Gerai  • Pusat makanan dan minuman • Lain‐lain aktiviti yang menyokong  perindustrian.

• Mengikut keperluan garis  • Semua aktiviti yang tidak tersenarai  panduan/piawaian perancangan. dalam kolum III dan IV. • Aktiviti  bengkel  dan  perusahaan  • Sebarang aktiviti yang mewujudkan  hendaklah  tidak  mencemarkan  alam  percanggahan guna tanah dan  sekitar. menimbulkan kacau ganggu.

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

• Satu rumah  kediaman  bagi  satu  lot  • Semua aktiviti yang tidak disenaraikan  • Pembangunan komited dan  dalam kolum III dan IV cadangan perlu mengikut garis  pertanian. panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah  • Mengikut  keperluan  setempat  dan  ditetapkan perlu  mengikut  garis  panduan  • Sebahagian cadangan pengekalan  /piawaian perancangan.  kawasan pertanian. Dibenarkan 1  • Perlu menjalankan langkah–langkah  unit rumah dalam lot pertanian > 1  kawalan pencemaran.  ekar • Aktiviti penternakan burung walit  dibenarkan di kawasan pertanian  sekiranya dapat memenuhi  keperluan garis panduan 

D. Institusi • Masjid/Surau • Rumah Ibadat • Tanah Perkuburan • Balai Raya

• Ternakan babi secara terkawal tertakluk pada syarat  nyata tanah sedia ada sahaja.

PERUMAHAN

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kegunaan Bercampur • Bangunan Penginapan • Gerai • Restoran • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Tanah Perkuburan • Kompleks Komuniti E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak tersenarai  kawasan  kediaman  yang  dapat  dalam kolum III dan IV. memenuhi  garispanduan  • Sebarang aktiviti yang mewujudkan  pembangunan perniagaan.  percanggahan guna tanah dan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  menimbulkan kacau ganggu. Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil Bangunan Seragam, 1984. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran  merancang. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu  disediakan untuk kegunaan  penduduk. • Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

• Kemudahan sedia ada perlu  dikekalkan • Pembangunan komited dan  cadangan perlu mengikut garis  panduan pembangunan dan  piawaian perancangan yang telah  ditetapkan • Penternakan babi sedia ada  hendaklah dipindahkan ke kawasan  lain. • Pembangunan kediaman (asrama  pekerja) dan pusat perkhidmatan  setempat (gerai, pusat servis dan  yang berkaitan kawasan  perindustrian) pada lot cadangan  perindustrian adalah dibenarkan  bagi tujuan menyokong  pembangunan perindustrian. • Aktiviti perindustrian hendaklah  selaras dengan kawasan sekitarnya  yang tertakluk kepada  pertimbangan / kelulusan MPAG. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada  jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat dan  garis panduan /piawaian yang telah  ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

1-7

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-23


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.8 : KORIDOR PANTAI TG. BIDARA – PENGKALAN BALAK RAJAH 7.12 : PETA CADANGAN BPK 7.8 14 3

7.7 7.7

M

7.9 7.9 Kg. Kg. MMTelok Telok Gong Gong M M M M PE PE PE PE PE PE

Kg. Kg. Sungai Sungai Tuang Tuang

SR SR SR SR SR SR

M

7.6 7.6

SSKg. Kg. Sungai Sungai Tuang Tuang BR BR BR BR BR BR BR BR BR

7.8a 7.8a 15 5

MMM MMM MMM

M SSS SSS SSS

15 M 29 M

7

Kg. Kg. Sg. Sg. Kerteh Kerteh sss PP I P I I PP I P I I PP I P I I

sss

KD KD KD KD KD KD

JC JC JC JC JC JC

M M M BR BR PP PP M BR T T Pengkalan Pengkalan Balak Balak

9 15

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1(8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Laluan Paip Gas

Sungai

7.5 7.5

Kg. Kg. Hailam Hailam

Cadangan Jalan

Kg. Kg. Padang Padang Kemunting Kemunting S Kg. Kg. S Hailam Hailam

Cadangan Jambatan

7.8 7.8

Lain-lain Pencawang Elektrik - PE

LAIN-LAIN

7.8b 7.8b

Sempadan BPK Sempadan BPKK

S S

Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan

Santuari Santuari Penyu Penyu (Padang Kemunting) Kemunting) (Padang

Kawasan Santuari Penyu

Kg. Kg. Ayer Ayer Hitam HitamPantai Pantai S S S S S S

Kg. Kg. Tg. Tg. Bidara Bidara

SM SM SM SM SM SM

S S

KD KD KD KD KD KD

SA SR SR SA M M M

SM SM SM SM SM SM

S S S S S S

M M M

BR BR BR BR BR BR

5.6 5.6

PI PI PI PI PI PI S S S S S S

BR BR BR BR BR

S S S S S S

LL LL LL LL LL LL TLK TLK TLK TLK S S S S S S TLK

M

KELUASAN : 467.21 HEKTAR

Talian Rentis Elektrik

Jalan

S S S S S S

S Sggggg SSS ......TTT TTkkkkk. . ...P Paaaaaa PP PP ppppppaaaaaannn nnn

U

PETUNJUK

19

SM - Sekolah Menengah SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama S - Surau M - Masjid T - Tokong BR - Balai Raya PP - Pondok Polis KD - Klinik Desa PI - Perkuburan Islam JC - Perkuburan Cina TLK – Tempat Letak Kenderaan LL - Lain-Lain Kegunaan Kerajaan

Nota:  Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan.  Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini(minimum 8 hektar) • Pembangunan di sepanjang pantai perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan penyu. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-24


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.8 : KORIDOR PANTAI TG. BIDARA – PENGKALAN BALAK KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah 

BPK 7.8a 

Utama PERTANIAN

KOLUM III

Perumahan

H1 ‐ Pertanian komoditi  utama

• Getah

H2 – Pertanian Komersil 

• • • •

Institusi

H3‐ Penternakan Perniagaan Institusi

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Yang Dibenarkan

Aktiviti

Sokongan

Perniagaan

PERUMAHAN

KOLUM IV

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4 – Rumah Teres

Tanah Lapang dan  Rekreasi Densiti Maks: Kepadatan  (8‐12 unit / ekar)

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar

Tanaman herba Kopi D. Institusi Kelapa • Masjid/Surau Lain‐lain  • Rumah Ibadat • Tanah Perkuburan • Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali  • Balai Raya babi. • • • •

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kegunaan Bercampur • Hotel • Tempat Peranginan • Rumah Tumpangan • Chalet • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kafe • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik  Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Tanah Perkuburan • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti

Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Catatan

• Satu rumah  kediaman  bagi  satu  • Semua aktiviti yang  lot pertanian. tidak disenaraikan  dalam kolum III dan IV • Dibenarkan 1 unit rumah dalam lot  • Mengikut  keperluan  setempat  pertanian > 1 ekar dan  perlu  mengikut  garis  panduan /piawaian perancangan.  • Perlu menjalankan langkah– langkah kawalan pencemaran.  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  • Semua aktiviti yang  • Sepanjang kawasan pesisiran pantai  kawasan  kediaman  yang  dapat  adalah zon koridor galakan  tidak tersenarai dalam  memenuhi  garispanduan  pelancongan (5 km ke sebelah darat &  kolum III dan IV. pembangunan perniagaan.  6.1 km nautika ke sebelah laut dari  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  paras purata air pasang perbani mewujudkan  Piawaian  Perancangan  dan  • Ketinggian bangunan untuk lot‐lot  percanggahan guna  Undang‐Undang  Kecil  Bangunan  tanah dan  yang berhampiran pantai (selepas  Seragam, 1984. menimbulkan kacau  rezab 60m) tidak melebihi 3 tingkat  • Mengikut keperluan dan syarat‐ ganggu. bergantung kepada kesesuaian tapak • Setiap pembangunan perumahan  syarat ditetapkan dalam  yang mengandungi 100 unit rumah  kebenaran merancang. perlu menyediakan tapak gerai  seluas  • Mengikut Piawaian Perancangan  (40’ x 40’) untuk diserahkan pada  dan keperluan penduduk. MPAG. • Penyediaan landskap perlu  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  disediakan untuk kegunaan  kawasan kediaman sedia adadalam  penduduk. lingkungan 100 meter daripada jalan  • Mempertingkatkan faktor  utama (>60’) yang dapat memenuhi  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  kehendak setempat dan garis  • Mengambilkira faktor kesesakan  panduan /piawaian yang telah  lalulintas, kemudahan tempat  ditetapkan. letak kereta dan mengikut  • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  piawaian perancangan; perlu dilaksanakan khususnya melalui  • Keperluan penambahan  aspek penyediaan kemudahan yang  kemudahan tertakluk kepada  bersesuaian. MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-25


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.8 : KORIDOR PANTAI TG. BIDARA – PENGKALAN BALAK RAJAH 7.12 : PETA CADANGAN BPK 7.8

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas B Perindustrian Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan)

14 3

7.7 7.7

M

7.9 7.9 Kg. Kg. MMTelok Telok Gong Gong M M M M PE PE PE PE PE PE

Kg. Kg. Sungai Sungai Tuang Tuang

SR SR SR SR SR SR

M

7.6 7.6

SSKg. Kg. Sungai Sungai Tuang Tuang BR BR BR BR BR BR BR BR BR

7.8a 7.8a 15 5

MMM MMM MMM

M SSS SSS SSS

15 M 29 M

7

Kg. Kg. Sg. Sg. Kerteh Kerteh sss PP I P I I PP I P I I PP I P I I

sss

KD KD KD KD KD KD

JC JC JC JC JC JC

M M M BR BR PP PP M BR T T Pengkalan Pengkalan Balak Balak

9 15

Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas D1(5) Institusi Awam (Keselamatan) Kelas D1(7) Institusi Awam (Kemudahan Masyarakat) Kelas D1(8) Institusi Awam (Kegunaan Kerajaan) Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas H Pertanian Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

S S S S S S

Kg. Kg. Padang Padang Kemunting Kemunting S Kg. Kg. S Hailam Hailam

7.8 7.8

Cadangan Jalan

Lain-lain

Cadangan Jambatan

Pencawang Elektrik - PE

LAIN-LAIN

7.8b 7.8b

Sempadan BPK Sempadan BPKK

S S

Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan

Santuari Santuari Penyu Penyu (Padang Kemunting) Kemunting) (Padang

Kawasan Santuari Penyu

Kg. Kg. Ayer Ayer Hitam HitamPantai Pantai S S S S S S

Kg. Kg. Tg. Tg. Bidara Bidara

SM SM SM SM SM SM

S S

KD KD KD KD KD KD

SA SR SR SA M M M

SM SM SM SM SM SM

Laluan Paip Gas

Sungai

7.5 7.5

Kg. Kg. Hailam Hailam

S S S S S S

M M M

BR BR BR BR BR BR

5.6 5.6

PI PI PI PI PI PI S S S S S S

BR BR BR BR BR

S S S S S S

LL LL LL LL LL LL TLK TLK TLK TLK S S S S S S TLK

M

KELUASAN : 467.21 HEKTAR

Talian Rentis Elektrik

Jalan

S Sggggg SSS ......TTT TTkkkkk. . ...P Paaaaaa PP PP ppppppaaaaaannn nnn

U

PETUNJUK

19

SM - Sekolah Menengah SR – Sekolah Rendah SA - Sekolah Agama S - Surau M - Masjid T - Tokong BR - Balai Raya PP - Pondok Polis KD - Klinik Desa PI - Perkuburan Islam JC - Perkuburan Cina TLK – Tempat Letak Kenderaan LL - Lain-Lain Kegunaan Kerajaan

Nota:  Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan.  Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Keperluan menyediakan Taman Tempatan di blok perancangan kecil ini(minimum 8 hektar) • Pembangunan di sepanjang pantai perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan penyu. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-26


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.8 : KORIDOR PANTAI TG. BIDARA – PENGKALAN BALAK KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 7.8b 

Utama PERTANIAN

KOLUM III

KOLUM IV Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Dibenarkan

Aktiviti

Sokongan Perumahan Perniagaan  Institusi 

PERUMAHAN Perniagaan Institusi

KOLUM V

H1 ‐ Pertanian komoditi  • Getah  utama H2 – Pertanian  Komersil 

• • • •

Buah‐buahan Sayur‐sayuran  Rempah ratus Koko

H3 – Penternakan 

• Ternakan binatang  (secara terkawal) kecuali babi.

• • • •

Tanaman herba Kopi Kelapa Lain‐lain 

A. Perumahan • Rumah Sesebuah • Rumah Berkembar D. Institusi • Masjid/Surau • Rumah Ibadat • Tanah Perkuburan • Balai Raya C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kegunaan Bercampur • Hotel • Tempat Peranginan • Rumah Tumpangan • Chalet • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kafe • Stesen Minyak 

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4 – Rumah Teres

Tanah Lapang  dan Rekreasi Densiti Maks: Kepadatan (8‐12 unit / ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik  Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Tanah Perkuburan • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti

Syarat

Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan

Catatan

• Dibenarkan 1 unit rumah dalam lot  • Satu rumah kediaman bagi satu  • Semua aktiviti yang tidak  disenaraikan dalam kolum III  pertanian > 1 ekar lot pertanian. dan IV • Mengikut  keperluan  setempat  dan  perlu  mengikut  garis  panduan  /piawaian  perancangan.  • Perlu menjalankan langkah– langkah kawalan pencemaran.  • Aktiviti  perniagaan  dibenarkan  • Semua aktiviti yang tidak  di  kawasan  kediaman  yang  tersenarai dalam kolum III  dapat memenuhi garispanduan  dan IV. pembangunan perniagaan.  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut  garis  panduan,  mewujudkan percanggahan  Piawaian  Perancangan  dan  guna tanah dan  Undang‐Undang  Kecil  menimbulkan kacau ganggu. Bangunan Seragam, 1984. • Mengikut keperluan dan  syarat‐syarat ditetapkan dalam  kebenaran merancang. • Mengikut Piawaian  Perancangan dan keperluan  penduduk. • Penyediaan landskap perlu  disediakan untuk kegunaan  penduduk. • Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan  bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor  kesesakan lalulintas,  kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

• Sepanjang kawasan pesisiran pantai  adalah zon koridor galakan  pelancongan (5 km ke sebelah darat &  6.1 km nautika ke sebelah laut dari paras  purata air pasang perbani • Ketinggian bangunan untuk lot‐lot yang  berhampiran pantai (selepas rezab  60m) tidak melebihi 3 tingkat  bergantung kepada kesesuaian tapak • Setiap pembangunan perumahan yang  mengandungi 100 unit rumah perlu  menyediakan tapak gerai  seluas (40’ x  40’) untuk diserahkan pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia ada dalam  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kehendak setempat dan garis panduan  /piawaian yang telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat perlu  dilaksanakan khususnya melalui aspek  penyediaan kemudahan yang  bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan PERNIAGAAN Institusi

C1‐ Kedai

• Runcit • Kegunaan Bercampur

C4 – Bangunan  Penginapan

• Hotel • Tempat peranginan  • Rumah Tumpangan 

• Chalet

C6 – Gerai 

• Gerai Berkelompok

• Lain‐lain

C8 – Pusat Makanan 

• Restoran • Medan selera • Kedai Kopi

• • • •

• Stesen

• Stesen dengan Servis

C9 – Stesen Minyak 

D. Institusi • Pusat rawatan swasta

Kedai Kek dan Roti Kafeteria dan Kantin  Kafe terbuka Lain‐lain

• •

Fungsi: Pusat Pertumbuhan Kecil – Tahap IV Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak.

• •

Mengikut keperluan dan  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan perniagaan baru  syarat‐syarat ditetapkan  disenaraikan dalam kolum III  berbentuk bangunan sesebuah  dalam kebenaran merancang. dan IV digalakkan. Mengikut Piawaian  • Sebarang aktiviti yang  • Aktiviti perniagaan  hendaklah selaras  Perancangan dan keperluan  mewujudkan percanggahan  dengan fungsi kawasan dan tertakluk  penduduk. guna tanah serta  kepada pertimbangan/ kelulusan MPAG. Penyediaan landskap perlu  menimbulkan masalah kacau  disediakan untuk kegunaan  ganggu . penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan  bagi pejalan kaki;  Mengambilkira faktor  kesesakan lalulintas,  kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  Pihak Berkuasa Tempatan; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan  pencemaran.

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-27


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.9 : KORIDOR PANTAI TELOK GONG – KUALA LINGGI RAJAH 7.13 : PETA CADANGAN BPK 7.9

PETUNJUK

U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas I Hutan Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai Cadangan Jalan Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan Kawasan Santuari Penyu

KELUASAN : 492.18 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah S - Surau M - Masjid T - Tokong KD - Klinik Desa PI - Perkuburan Islam

Nota:  Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan.  Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Pembangunan di sepanjang pantai perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan penyu. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-28


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.9 : KORIDOR PANTAI TELOK GONG – KUALA LINGGI KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 7.9a

Utama

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

PERUMAHAN Perniagaan Institusi

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4 – Rumah Teres

Tanah Lapang  dan Rekreasi Fungsi: Zon Galakan Pelancongan Densiti Maks: Kepadatan (8‐ 12 unit / ekar)

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kegunaan Bercampur • Hotel • Tempat Peranginan • Rumah Tumpangan • Chalet • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kafe • Stesen Minyak  D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Tanah Perkuburan • Tempat Membakar Mayat • Balai Polis / Pondok Polis • Tanah Perkuburan • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti

Syarat

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  kawasan  kediaman  yang  dapat  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  pembangunan  dan IV. perniagaan.  • Sebarang aktiviti yang  mewujudkan  • Mengikut  garis  panduan,  Piawaian  percanggahan guna tanah  Perancangan  dan  Undang‐Undang  Kecil  dan menimbulkan kacau  Bangunan Seragam, 1984. ganggu. • Mengikut keperluan dan syarat‐syarat  ditetapkan dalam kebenaran merancang. • Mengikut Piawaian Perancangan dan  keperluan penduduk. • Penyediaan landskap perlu disediakan  untuk kegunaan penduduk. • Mempertingkatkan faktor keselamatan  dan keperluan bagi pejalan kaki;  • Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat letak  kereta dan mengikut piawaian  perancangan; • Keperluan penambahan kemudahan  tertakluk kepada MPAG; • Perlu menjalankan langkah – langkah  kawalan pencemaran.

Catatan

• Sepanjang kawasan pesisiran  pantai adalah zon koridor galakan  pelancongan (5 km ke sebelah  darat & 6.1 km nautika ke sebelah  laut dari paras purata air pasang  perbani • Ketinggian bangunan untuk lot‐lot  yang berhampiran pantai (selepas  rezab 60m) tidak melebihi 3  tingkat bergantung kepada  kesesuaian tapak • Setiap pembangunan perumahan  yang mengandungi 100 unit rumah  perlu menyediakan tapak gerai   seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  pada MPAG. • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  kawasan kediaman sedia adadalam  lingkungan 100 meter daripada  jalan utama (>60’) yang dapat  memenuhi kehendak setempat  dan garis panduan /piawaian yang  telah ditetapkan. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-29


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.9 : KORIDOR PANTAI TELOK GONG – KUALA LINGGI RAJAH 7.13 : PETA CADANGAN BPK 7.9

PETUNJUK

U

Kelas Kegunaan Tanah Kelas A Perumahan Kelas C Perniagaan Kelas D1(1) Institusi Awam (Pendidikan) Kelas D1(2) Institusi Awam (Kesihatan) Kelas D1(3) Institusi Awam (Keagamaan) Kelas D1(4) Institusi Awam (Perkuburan) Kelas E Tanah Lapang dan Rekreasi Kelas G Infrastuktur & Utiliti Kelas I Hutan Kelas J Badan Air RIZAB PENGANGKUTAN, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI Jalan Sungai Cadangan Jalan Cadangan Lebuhraya Pesisir Pantai

LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Pusat Pertumbuhan Zon Galakkan Pelancongan Kawasan Santuari Penyu

KELUASAN : 492.18 HEKTAR

SR – Sekolah Rendah SM - Sekolah Menengah S - Surau M - Masjid T - Tokong KD - Klinik Desa PI - Perkuburan Islam

Nota:  Peruntukan kawasan lapang bagi suatu projek pembangunan adalah 10% daripada keluasan kasar tapak pembangunan.  Zon penampan hendaklah diserah milik kepada kerajaan untuk kegunaan awam. • Pembangunan di sepanjang pantai perlu mengekalkan persekitaran semulajadi bagi menjaga kepentingan penyu. • Semua cadangan pembangunan kemudahan awam, masyarakat, infrastruktur dan kawasan lapang sekiranya tidak dilaksanakan selepas 2 tahun pewartaan maka kawasan tersebut boleh dipertimbangkan untuk pembangunan lain yang bersesuaian dengan pembangunan kawasan sekitar

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-30


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.9 : KORIDOR PANTAI TELOK GONG – KUALA LINGGI KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 7.9b

Utama

KOLUM III Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

PERUMAHAN Perniagaan Institusi

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti

A1‐ Rumah Sesebuah  A2‐ Rumah Berkembar A3‐ Rumah Kluster A4 – Rumah Teres

C. Perniagaan • Runcit • Kedai Menjual dan Membaiki • Kegunaan Bercampur • Hotel • Tempat Peranginan • Rumah Tumpangan • Chalet • Gerai • Restoran • Medan Selera • Kedai Kopi • Kafe • Stesen Minyak 

Tanah Lapang  dan Rekreasi Densiti Maks: Kepadatan  (8‐12 unit / ekar)

D. Institusi • Tadika • Sekolah Rendah • Sekolah Menengah • Klinik Kesihatan / Poliklinik  Komuniti • Klinik Desa • Masjid/ Surau • Rumah Ibadat Bukan Islam • Balai Polis / Pondok Polis • Tanah Perkuburan • Kompleks Komuniti • Pusat Komuniti • Perpustakaan Komuniti E. Tanah Lapang dan Rekreasi • Padang Kejiranan • Lot Permainan • Padang Permainan PERNIAGAAN Institusi

C1‐ Kedai

• Runcit • Kegunaan Bercampur

C4 – Bangunan Penginapan

• Hotel • Tempat peranginan  • Rumah Tumpangan 

• Chalet

C6 – Gerai 

• Gerai Berkelompok

• Lain‐lain

C9 – Stesen Minyak 

• Stesen

• Stesen dengan  Servis

Fungsi: Pusat Pertumbuhan Desa – Pusat Komuniti

D. Institusi • Pusat rawatan swasta

Syarat

Catatan

• Aktiviti perniagaan  dibenarkan  di  • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan komited dan yang  kawasan  kediaman  yang  dapat  dicadangkan perlu mengikut garis  tersenarai dalam kolum III  memenuhi  garispanduan  panduan pembangunan dan  dan IV. pembangunan perniagaan.  piawaian perancangan yang telah  • Sebarang aktiviti yang  • Mengikut garis panduan, Piawaian  ditetapkan mewujudkan  Perancangan dan Undang‐Undang  percanggahan guna tanah  • Sepanjang kawasan pesisiran pantai  dan menimbulkan kacau  Kecil Bangunan Seragam, 1984. adalah zon koridor galakan  ganggu. • Mengikut keperluan dan syarat‐ pelancongan (5 km ke sebelah darat  syarat ditetapkan dalam  & 6.1 km nautika ke sebelah laut dari  kebenaran merancang. paras purata air pasang perbani • Mengikut Piawaian Perancangan  • Ketinggian bangunan untuk lot‐lot  dan keperluan penduduk. yang berhampiran pantai (selepas  • Penyediaan landskap perlu  rezab 60m) tidak melebihi 3 tingkat  disediakan untuk kegunaan  bergantung kepada kesesuaian  penduduk. tapak • Mempertingkatkan faktor  • Setiap pembangunan perumahan  keselamatan dan keperluan bagi  yang mengandungi 100 unit rumah  pejalan kaki;  perlu menyediakan tapak gerai   • Mengambilkira faktor kesesakan  seluas (40’ x 40’) untuk diserahkan  lalulintas, kemudahan tempat  pada MPAG. letak kereta dan mengikut  • Aktiviti perniagaan dibenarkan di  piawaian perancangan; kawasan kediaman sedia ada dalam  • Keperluan penambahan  lingkungan 100 meter daripada jalan  utama (>60’) yang dapat memenuhi  kemudahan tertakluk kepada  kehendak setempat dan garis  MPAG; panduan /piawaian yang telah  • Perlu menjalankan langkah – ditetapkan. langkah kawalan pencemaran. • Penerapan ciri‐ciri bandar selamat  perlu dilaksanakan khususnya  melalui aspek penyediaan  kemudahan yang bersesuaian.

• •

Plinth Area : 60% daripada keluasan tapak. •

Mengikut keperluan dan syarat‐ • Semua aktiviti yang tidak  • Pembangunan perniagaan baru  berbentuk bangunan sesebuah  disenaraikan dalam kolum  syarat ditetapkan dalam  III dan IV kebenaran merancang. digalakkan. Mengikut Piawaian Perancangan  • Sebarang aktiviti yang  • Aktiviti perniagaan  hendaklah  mewujudkan  dan keperluan penduduk. selaras dengan fungsi kawasan dan  percanggahan guna tanah  Penyediaan landskap perlu  tertakluk kepada pertimbangan/  serta menimbulkan  disediakan untuk kegunaan  kelulusan MPAG. masalah kacau ganggu  penduduk; Mempertingkatkan faktor  keselamatan dan keperluan bagi  pejalan kaki;  Mengambilkira faktor kesesakan  lalulintas, kemudahan tempat  letak kereta dan mengikut  piawaian perancangan; Keperluan penambahan  kemudahan tertakluk kepada  Pihak Berkuasa Tempatan; Perlu menjalankan langkah – langkah kawalan pencemaran.

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-31


CADANGAN KELAS KEGUNAAN TANAH, 2020 BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGKALAN BALAK & TG. TUAN

PETA CADANGAN BLOK PERANCANGAN KECIL 7.10 : TANJUNG TUAN RAJAH 7.14 : PETA CADANGAN BPK 7.10 PETUNJUK

U Kelas Kegunaan Tanah Kelas C Perniagaan Kelas I Perhutanan Kelas J Badan Air LAIN-LAIN Sempadan BPK Sempadan BPKK Kawasan Terumbu Karang

KELUASAN : 100.28 HEKTAR BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-32


JADUAL KELAS KEGUNAAN TANAH, BPK 7.10 : TANJUNG TUAN KOLUM I

KOLUM II

Blok Perancangan  Kecil (BPK)

Jenis Guna Tanah

BPK 7.10

Utama

Aktiviti Yang Dibenarkan

Sokongan

PERHUTANAN PERNIAGAAN

KOLUM III

KOLUM IV

KOLUM V

Aktiviti Yang Dibenarkan Dengan Syarat

Aktiviti Yang Tidak  Dibenarkan

Aktiviti

Syarat

KSAS Tahap I – Zon Eko Lancong Pengekalan dan Pemeliharaan Hutan Simpan Tg. Tuan Institusi

C4 – Bangunan Penginapan   • • • • C8 – Pusat Makanan 

Hotel Tempat Peranginan Rumah Tumpangan Rumah Rehat

• Restoran

• Semua aktiviti yang tidak  tersenarai dalam kolum III • Asrama • Chalet

D. Institusi • Surau • Tandas Awam

Tapak Perkhemahan Nisbah plot: Densiti Maksimum 8‐12 unit / ekar Kawasan ‘plinth’ = 60 peratus

Catatan

• Semua aktiviti yang tidak  • Aktiviti perdagangan yang berkaitan  Mengikut keperluan dan  disenaraikan dalam kolum III  pelancongan hanya yang berkaitan dengan  syarat‐syarat ditetapkan  penyediaan penginapan densiti rendah;  dalam kebenaran  dan IV. • Kawasan pembangunan adalah di kawasan  merancang. • Sebarang aktiviti yang  sedia ada yang dibenarkan. Bukan di  Mengikut Piawaian  mewujudkan percanggahan  kawasan ‘core protected areas’. Perancangan dan  guna tanah serta  • Ketinggian bangunan hendaklah selari dan  menimbulkan masalah  keperluan penduduk. kacau ganggu . Penyediaan landskap perlu  harmoni dengan pembangunan sedia ada. disediakan untuk kegunaan  • Aktiviti pelancongan dan rekreasi yang tidak  penduduk; memberi impak yang negatif. Mempertingkatkan faktor  • Aktiviti yang menyokong pelancongan dan  keselamatan dan  tidak menjejaskan keaslian kawasan serta  keperluan bagi pejalan  tidak menyebabkan pencemaran. kaki;  • Kemudahan sedia ada perlu dikekalkan dan  Mengambilkira faktor  dipantau. kesesakan lalulintas,  • Pembangunan yang dicadangan perlu  kemudahan tempat letak  mengikut garis panduan pembangunan dan  kereta dan mengikut  piawaian perancangan yang telah  piawaian perancangan; ditetapkan. Keperluan penambahan  • Zon Eko‐Lancong. kemudahan tertakluk  • KSAS – Kawasan Hutan, Rezab Hidupan Liar,  kepada Pihak Berkuasa  Kawasan Terumbu Karang. Tempatan; Perlu menjalankan langkah  – langkah kawalan  pencemaran.

BAHAGIAN B : PETA CADANGAN, 2020

7-33


L LO OR R G GA AJJA AH H

LAMPIRAN Klasifikasi Guna Tanah A PERUMAHAN

Klasifikasi Guna Tanah B PERINDUSTRIAN

Klasifikasi Guna Tanah Kelas Penggunaan A1 Rumah Sesebuah

Penggunaan/Aktiviti/Jenis 1. Rumah sesebuah setingkat 2. Rumah sesebuah bertingkat

A2

Rumah Berkembar

1. Rumah berkembar setingkat 2. Rumah berkembar bertingkat

A3

Rumah Kluster

1. Rumah kluster setingkat 2. Rumah kluster bertingkat

A4

Rumah Teres

1. Rumah teres setingkat 2. Rumah teres bertingkat

A5

Bumah Bertingkat

1. 2. 3. 4.

Kelas Penggunaan B1 Industri Ringan

Kondominium Pangsapuri Rumah pangsa Rumah bandar Penggunaan/Aktiviti/Jenis 1. Industri kraftangan 2. Industri pembuatan barangan tekstil (barangan kelengkapan rumah kecuali pakaian) 3. Kilang pakaian 4. Industri membuat pakaian dan tempahan jahitan 5. Industri pakaian-pakaian lain (yang tidak terdapat di aktiviti (1) â&#x20AC;&#x201C; (4) di atas) 6. Industri pembuatan bekas berasaskan kayu dan rotan dan barangan kecil (rotan, mensiang, buluh dan mengkuang) 7. Industri pembuatan barangan berasaskan kayu dan kabus 8. Industri pembuatan kasut berasaskan getah 9. Industri pembuatan penyapu, berus dan mop 10. Industri membuat payung 11. Kilang teh

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 12. Kilang tenunan dan anyaman gentian semulajadi (kapas, jerami, sutera, bulu biri-biri, sabut kelapa, hem) 13. Industri memproses rotan 14. Industri membuat tali, kabel, jaring dan lain-lain pintalan 15. Industri pembuatan barangan berasaskan kulit dan gentian kulit (kecuali kasut dan pakaian) 16. Industri pembuatan kasut (bukan berasaskan getah dan plastik) 17. Industri pembuatan kotak daripada kertas dan kertas keras 18. Industri pembungkusan barangan farmasi 19. Gudang (tempat simpan barang secara sementara, seperti gudang getah, plastik, kontena)

Industri Sederhana

1. Kilang aiskrim 2. Kilang produk tenusu lain (keju, krimer, susu segar, susu tepung, minyak sapi dan lainlain) 3. Industri mengetin nanas 4. Industri mengetin dan mengawet buah-buahan (selain nenas) dan sayur-sayuran 5. Industri mengetin makanan laut yang telah diawet dan diproses 6. Kilang beras bersaiz kecil (memproses padi tanaman sendiri sahaja) 7. Kilang mengisar tepung 8. Kilang sagu dan ubi kayu 9. Kilang biskut 10. Kilang roti

B2

1

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan B2 Industri Sederhana

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 11. Industri pembuatan koko, coklat dan manisan 12. Kilang ais (kecuali yang berasaskan bahan kimia) 13. Kilang kopi 14. Industri pembuatan mihun, mi dan produk berkaitan lain 15. Industri rempah ratus dan serbuk kari 16. Industri pembuatan kanji dan produknya 17. Industri pembuatan produkproduk lain (yang tidak terdapat di aktiviti (1) â&#x20AC;&#x201C; (16) di atas) 18. Industri pembuatan makanan haiwan tersedia 19. Industri minuman ringan dan air berkarbonat 20. Industri pembuatan produk tembakau 21. Kilang mewarna, meluntur, mencetak dan menghasilkan benang dan fabrik (selain daripada batik) 22. Industri membuat batik 23. Kilang tekstil sintetik 24. Industri pembuatan tekstil utama lain 25. Kilang pakaian berasaskan mengait 26. Industri pembuatan permaidani dan hamparan 27. Industri pembuatan tekstil (yang tidak terdapat di aktiviti (21) â&#x20AC;&#x201C; (26) di atas) 28. Industri menyamak kulit 29. Industri pakaian berbulu

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

B2

Industri Sederhana

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 30. Pembuatan perabot dan alat pemasangan (kecuali barangan logam) 31. Industri mencetak, penerbitan dan kedua-duanya 32. Industri pembuatan sabun dan barangan cucian 33. Industri pembuatan barangan wangian, kosmetik dan dandanan 34. Kilang mancis 35. Industri pembuatan produk plastik domestik 36. Industri pembuatan tembikar dan barangan berasaskan tanah liat 37. Kilang produk berasaskan batu dan batu potong 38. Industri pembuatan barangan kutleri, alat tangan dan perkakasan (kecuali menukang logam timah dan besi) 39. Kilang pembuatan produk logam timah dan besi 40. Kilang pembuatan produk berkomponen logam 41. Kilang pembuatan bekas timah dan logam 42. Kilang pembuatan wayar dan produk wayar 43. Industri pembuatan produk berasaskan loyang, tembaga, pewter dan aluminium 44. Industri pembuatan bahanbahan lain berasaskan komponen logam 45. Kilang alat jentera dan kelengkapan

2

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 46. Kilang pembuatan mesin pejabat, pengkomputeran dan mesin pengiraan 47. Kilang pembuatan gramafon dan pita magnetik pra-rakaman 48. Kilang kabel dan wayar 49. Kilang tiub dan lampu elektrik 50. Kilang peralatan radas elektrik 51. Industri pembuatan pelbagai kelengkapan elektrik 52. Pembuatan dan pemasangan basikal, basikal roda tiga dan beca 53. Kilang pembuatan peralatan pengangkutan 54. Kilang pembuatan barangan fotografi dan optik 55. Kilang pembuatan jam tangan dan jam 56. Kilang pembuatan barangan kemas dan yang berkaitan 57. Kilang pembuatan peralatan muzik 58. Kilang pembuatan barangan sukan 59. Kilang pembuatan pen, pensel, bekalan pejabat dan alat seni lukis 60. Industri pembuatan alat mainan kanak-kanak 61. Industri-industri pembuatan lain 62. Stor dan gudang 63. Industri perkhidmatan lain yang berkaitan pengangkutan (penghantaran) 64. Bengkel membaiki kenderaan bermotor dan berjentera

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan B3 Industri Berat

Penggunaan/Aktiviti/Jenis 1. Industri perlombongan batu arang 2. Industri pengeluaran gas asli dan petroleum 3. Industri perlombongan bijih besi 4. Industri pengorekan bijih timah 5. Industri perlombongan bijih timah (selain pengorekan) 6. Industri mendulang 7. Industri rawatan amang 8. Industri perlombongan bauksit, emas, tembaga, antimoni 9. Industri perlombongan logam yang tidak mengandungi ferum (unsur logam yang digunakan untuk membuat keluli besi) 10. Industri kuari batu kapur 11. Industri kuari-kuari lain 12. Kilang penyembelihan, penyediaan dan pengawetan daging 13. Industri pembuatan minyak kelapa 14. Industri pembuatan minyak kelapa sawit 15. Industri pembuatan minyak isirong kelapa sawit 16. Industri pembuatan minyak dan lemak sayuran dan haiwan 17. Kilang-kilang bijirin lain 18. Kilang gula dan kilang penapis 19. Industri menyuling, menjernihkan dan mengadun spirit 20. Industri wain 21. Kilang minuman keras 22. Kilang papan 23. Industri pembuatan pulpa, kertas dan kertas keras

3

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 24. Industri pembuatan gas untuk kegunaan industri (mampat, cecair atau pepejal) 25. Industri pembuatan bahan kimia industri asas lain kecuali baja 26. Industri pembuatan baja dan racun serangga 27. Industri pembuatan resin sintetik, bahan plastik dan gentian tiruan kecuali kaca 28. Kilang pembuatan cat, varnis dan laker 29. Kilang pembuatan ubat-ubatan 30. Kilangpembuatan produk kimia 31. Kilang penapisan petroleum 32. Kilang pembuatan produk lain berasaskan petroleum dan batu arang 33. Industri tayar dan tiub 34. Industri mengisar semula getah dan proses lateks getah 35. Rumah asap getah 36. Industri pembuatan produk getah lain 37. Kilang pembuatan kaca dan produk kaca 38. Kilang pembuatan kapur dan plaster 39. Industri pembuatan barang berasaskan tanah liat 40. Industri pembuatan simen hidraulik 41. Industri pembuatan simen dan produk konkrit 42. Industri pembuatan produk mineral bukan logam lain 43. Industri primer besi dan keluli 44. Faundri (melebur logam atau kaca)

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 45. Industri asas besi dan keluli lain 46. Industri melebur timah 47. Industri kitar semula timah 48. Industri asas logam lain yang tidak mengandungi ferum (unsur logam yang digunakan untuk membuat keluli besi) 49. Kilang pembuatan enjin dan turbin 50. Kilang pembuatan jentera dan kelengkapan pertanian 51. Kilang pembuatan jentera kayu dan logam 52. Kilang pembuatan jentera dan kelengkapan industri khas (kecuali jentera kerja kayu dan logam) 53. Kilang pembuatan mesin pendingin beku, ekzos, pengudaraan dan penyaman udara 54. Kilang pembuatan jentera dan radas elektrik bagi industri 55. Kilang pembuatan radio, televisyen dan kelengkapan rakaman 56. Kilang pembuatan semi konduktor, komponen elektrik lain dan kelengkapan komunikasi serta radas 57. Kilang pembuatan peralatan elektrik dan kelengkapan rumah 58. Kilang bateri dan sel kering 59. Industri membina dan membaiki kapal 60. Industri pembuatan peralatan landasan

4

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 61. Industri pembuatan badan kenderaan bermotor 62. Kilang pembuatan dan pemasangan kenderaan bermotor 63. Industri pembuatan aksesori dan bahagian kenderaan bermotor 64. Kilang pembuatan dan pemasangan motosikal dan skuter 65. Industri pembuatan pesawat udara 66. Industri pembuatan kelengkapan mengukur dan mengawal untuk kegunaan profesional dan saintifik 67. Industri jana kuasa dan lampu elektrik 68. Industri bekalan wap dan air panas 69. Industri bekalan dan kerja perusahaan air 70. Industri pembuatan dan pengedaran gas 71. Sanitari dan perkhidmatan yang berkaitan 72. Loji tenaga berasaskan fosil 73. Insenerator bahan kimia 74. Industri penghasilan bahan radioaktif, memproses bahan buangan nuklear atau penghasilan komponen nuklear 75. Industri memproses bahan buangan toksid dan sisa berbahaya 76. Kompleks kargo berbahaya 77. Industri olahan dan kitar semula sisa buangan berjadual 78. Industri penternakan komersil

Klasifikasi Guna Tanah

Klasifikasi Guna Tanah C PERNIAGAAN

Kelas Penggunaan B4 Industri Khas

Penggunaan/Aktiviti/Jenis 1. Industri berteknologi tinggi 2. Industri penerbangan

B5

1. Industri perusahaan kerepek, kicap, sos, kuih-muih, makanan tradisional 2. Industri perusahaan jahitan dan sulaman 3. Industri perusahaan bantal dan cadar Penggunaan/Aktiviti/Jenis 1. Runcit  Kedai Menjual akuarium (ikan peliharaan dan aksesori)  Kedai Menjual barangan keperluan harian(pasar mini)  Kedai Menjual bunga dan barang perhiasan  Kedai Menjual cermin mata (optikal)  Kedai Menjual elektrik (peralatan dan kelengkapan)  Kedai Menjual cenderamata dan barangan antik  Kedai Menjual hamparan dan permaidani  Kedai Menjual mesin jahit dan peralatan menjahit  Kedai Menjual permainan kanak-kanak  Kedai Menjual barang kemas dan aksesori  Kedai Menjual lukisan (cat dan peralatan lukisan)  Kedai Menjual barangan pewter  Kedai Menjual peralatan makmal sains

Industri Kotej

Kelas Penggunaan C1 Kedai

5

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb.  Kedai Menjual alat solek dan haruman  Kedai Menjual barangan plastik, aluminium dan kaca seperti sudu-garpu dan pinggan mangkuk  Kedai Menjual barang tekstil  Kedai Menjual alat tulis/buku  Kedai Menjual perabot rumah dan pejabat  Lain-lain 2. Kedai Borong Runcit 3. Kedai Menjual dan membaiki  Jam dinding dan jam tangan  Peralatan sukan  Peralatan elektrik  Barang kemas  Peralatan komputer  Bangsal (peralatan rumah, perabot, besi buruk)  Lain-lain 4. Kedai Sewaan  Peralatan rumah  Aksesori peribadi  Cakera Padat  Buku  Lain-lain 5. Perkhidmatan khusus  Kedai Salun rambut dan kecantikan  Spa/Pusat kecantikan  Kedai Muzik (peralatan dan rekod)  Kedai ubat dan farmasi

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb.  Kedai Tukang jahit dan pembuat pakaian yang tidak termasuk kilang pakaian  Kedai Pengurup wang  Kedai Pajak gadai  Kedai ramalan nombor  Kedai gambar dan menjual peralatan fotografi  Kedai telekom, menjual alat-alat telekomunikasi dan seumpamanya  Kafe Siber  Pusat video  Kedai Bingkai dan cermin  Kedai Membuat kunci pendua  Wakil akhbar  Agensi Perkapalan  Agensi Pelancongan  Syarikat pengiklanan dan perfileman  Pusat kesihatan jasmani, senamrobik dan bina badan  Syarikat multimedia  Pejabat pos, kedai telekom, kurier dan aktiviti seumpamanya  Kedai Dobi  Klinik haiwan  Klinik Swasta  Lain-lain 6. Bilik pameran  Galeri seni lukis  Bilik pameran kereta  Bilik pameran perabot  Hiasan dalaman dan dekorasi  Lain-lain

6

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

C2

Kompleks Perniagaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 7. Perniagaan perkhidmatan  Kedai menjual dan membaiki basikal  Kedai menjual motosikal  Kedai mempamer dan menjual kenderaan terpakai  Kedai menjual aksesori kenderaan  Kedai menjual alat ganti kenderaan  Lain-lain 8. Kegunaan bercampur  Kedai/hotel  Kedai/kediaman  Kedai/pejabat  Kedai/pejabat/kediaman  Lain-lain 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pejabat Pusat beli-belah Arked beli-belah Pasaraya besar Kegunaan bercampur Lain-lain

C3

Pusat Hiburan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pusat snuker Pusat hiburan keluarga Gelanggang sukan Pusat boling Bar/pub/disko/karaoke Pawagam Kelas kebudayaan dan kesenian Lain-lain

C4

Bangunan Penginapan

1. 2. 3. 4. 5.

Hotel Tempat peranginan Rumah tumpangan Rumah rehat Asrama

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

C5

C6

Penggunaan/Aktiviti/Jenis

Pusat Kewangan 1. Pusat Perkhidmatan kewangan, insurans dan hartanah 2. Perbankan 3. Broker saham Gerai 1. Gerai berkelompok 2. Lain-lain

D

INSTITUSI

C7

Pasar

1. Pasar borong 2. Pasar basah

C8

Pusat Makanan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

C9

Stesen Minyak

1. Stesen 2. Stesen dengan servis

D1

Institusi Awam

1. Pendidikan  Taska  Tabika  Tadika  Sekolah Rendah  Sekolah Menengah  Sekolah agama  Sekolah bersepadu  Sekolah pendidikan khas  Institusi pendidikan tinggi  Pusat penyelidikan  Institusi latihan 2. Kesihatan  Hospital  Klinik kesihatan

Restoran Medan selera Kedai kopi Kedai kek dan roti Kafeteria dan kantin Kafe terbuka Lain-lain

7

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb.  Klinik desa  Lain-lain 3. Keagamaan  Masjid  Surau  Tokong  Kuil  Gereja  Dewan keagamaan  Lain-lain 4. Perkuburan  Perkuburan Islam  Perkuburan Cina  Perkuburan Kristian  Perkuburan Hindu  Krematorium  Lain-lain 5. Keselamatan  Ibu pejabat polis negeri/daerah  Balai polis  Pondok polis  Pusat latihan polis/tentera/bomba  Kem tentera  Lapang sasar  Pusat tahanan imigresen/khas  Balai bomba dan penyelamat  Pusat serenti  Penjara 6. Rumah Kebajikan  Rumah anak yatim  Rumah warga emas  Rumah orang kurang upaya /istimewa

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

D2

Institusi Swasta

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb.  Rumah persatuan/pertubuhan  Pusat pemulihan akhlak 7. Kemudahan Masyarakat  Dewan serbaguna  Dewan orang ramai  Balai raya  Perpustakaan  Rumah kelab persatuan  Tandas awam  Medan Info desa 8. Kegunaan Kerajaan  Muzium  Pejabat kerajaan/agensi kerajaan  Mahkamah  Bangunan kegunaan kerajaan/badan berkanun 1. Pendidikan  Tadika swasta  Sekolah rendah swasta  Sekolah menengah swasta  Sekolah agama swasta  Sekolah pendidikan khas swasta  Sekolah antarabangsa  Institusi pendidikan tinggi swasta 2. Kesihatan  Hospital swasta  Pusat rawatan swasta  Perkhidmatan kejururawatan  Sanatorium  Pusat jagaan

8

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

E

TANAH LAPANG DAN REKREASI

Kelas Penggunaan

E1

E2

F

PENGANGKUTAN

F1

Tanah Lapang

Kemudahan Sukan dan Rekreasi

Pengangkutan Darat

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 3. Perkuburan  Taman Peringatan  Kolobarium  Krematorium/dewan pengurusan mayat 4. Dewan  Pusat konvensyen  Auditorium  Dewan serbaguna 5. Lain-lain 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klasifikasi Guna Tanah

Lot Permainan Padang Permainan Padang Kejiranan Taman Tempatan Taman Bandaran Taman Wilayah/Negeri Taman Nasional/Negara Lain-lain

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Stadium Kompleks Sukan Litar Lumba Kereta/Motorsikal Gelanggang Permainan Padang Golf Padang Sukan Berkuda Gelanggang Permainan Kawalan Jauh 8. Lapang Sasar 9. Taman Tema 10. Taman Haiwan 11. Rumah Kelab 12. Lain-lain 1. Terminal/stesen bas 2. Terminal/stesen teksi 3. Terminal pengangkutan rel

G

INFRASTRUKTUR DAN UTILITI

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis

F2

Pengangkutan Air

1. 2. 3. 4. 5.

Pelabuhan laut Marina Terminal feri/bot Jeti Stesen pemindahan kargo

F3

Pengangkutan Udara

1. 2. 3. 4.

Lapangan terbang Terminal Kargo Stesen pemindahan kargo Lapangan terbang kecil (Airstrip)

F4

Jalan

1. 2. 3. 4. 5.

Lebuhraya Jalan Persekutuan Jalan Negeri Jalan Bandaran Lain-lain

G1

Infrastruktur Dan Utiliti

1. Bekalan Elektrik  Talian Rentis 500 kv  Talian Rentis 275 kv  Talian Rentis 132 kv  Talian Rentis 66 kv  Loji Janakuasa Elektrik  Loji Janakuasa Hidro

9

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb.  Pencawang Masuk Utama (PMU)  Pencawang Pembahagi Utama (PPU)  Pencawang Elektrik (PE) 2. Bekalan Gas  Laluan Paip Gas PGU I  Laluan Paip Gas PGU II  Laluan Paip Gas PGU III  City Gates  Stesen Pengagih Gas  Lain-lain 3. Bekalan Air  Empangan  Paip Pengaliran Air Antara Negara/Negeri/Daerah  Loji Rawatan Air  Loji Air  Takat Pengambilan Air/Air bawah tanah  Rumah Pam Bekalan Air  Tangki Air 4. Pengairan dan Perparitan  Kolam Takungan  Kolam Tahanan  Stesen Pam  Saliran Pertanian  Rangkaian Sistem Perparitan 5. Telekomunikasi  Satelit Bumi  Stesen VSAT  Stesen Radio Selular  Bangunan Ibu Sawat  Stesen Bukit  Stesen Radio  Menara Radar/Antena

Klasifikasi Guna Tanah

H

PERTANIAN

Kelas Penggunaan

H1

H2

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb.  IT Hub  Menara Pemancar Telekomunikasi  Rangkaian Telekomunikasi 6. Pelupusan Sisa Pepejal  Pusat Pemindahan  Pusat Pemindaan Sementara  Tapak Pelupusan  Insinerator 7. Pelupusan Sisa Toksik  Loji Rawatan Kimia/berbahaya  Pusat Pertukaran – Kimia/berbahaya  Loji Insinerator – Kimia/berbahaya  Loji Rawatan –Klinikal  Pusat Pertukaran –Klinikal  Loji Rawatan –Radioaktif  Pusat Pertukaran – Radioaktif 8. Pembetungan  Loji Rawatan Kumbahan  Stesen Pam Rangkaian  Kolam Oksidasi  Lain-lain

Pertanian 1. Getah Komoditi Utama 2. Kelapa sawit 3. Padi Pertanian 1. Buah-buahan Komersil 2. Sayur-sayuran 3. 4. 5. 6.

Rempah Ratus Koko Tebu Tanaman Herba

10

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN


L LO OR R G GA AJJA AH H

Klasifikasi Guna Tanah

Kelas Penggunaan

Penggunaan/Aktiviti/Jenis samb. 7. Kopi 8. Teh 9. Mengkuang 10. Tanaman Berumbi 11. Tanaman Bijirin 12. Tembakau 13. Kelapa 14. Sagu 15. Bunga 16. Lain-lain

H3

Penternakan

1. Ternakan binatang (livestock)  Lembu  Tenusu  Kambing  Biri-biri  Babi  Ayam  Itik  Angsa  Campuran  Lain-lain

H4

Akuakultur

1. Air Masin 2. Air Tawar 3. Air Payau

11

J JIIL LIID D1 1

BAHAGIAN B : LAMPIRAN

Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah  
Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah  

Jilid 1 : Bahagian B Peta Panduan Kelas Kegunaan Tanah

Advertisement