Page 1

FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS NR 3 • JUNI 2014

+

Ledarskapet avgörande för anställdas hälsa

”CHEFEN SUGER”

Får anställda skriva vad som helst på sociala medier?

TMF kommer närmare medlemmarna

VÄNDE OCH VANN Stefan Lindbäcks satsning på flerfamiljshus i trä slog rätt

5

färska exempel på Attefallshus


Innehåll nummer 3 • 2014

Hej!

Trä & Möbelforum är TMF:s medlems­ ker till-­ tidning där vi försö m medlem föra värde till dig so d verktyg me ra bid att m no ge . on ati pir och ins vi ska skriva Vad tycker du att nen och tio om? Mejla redak ! ta rät be tomf@tmf.se

Trä & Möbelforum ges ut av TMF – en del av Arbio AB tel: 08-762 72 50 Storgatan 19, 102 04 Stockholm Ansvarig utgivare: David Johnsson tomf@tmf.se Projektledare: Cecilia Uhler (CU) cecilia.uhler@tmf.se Produktion: Uppdragsmedia Redaktörer: Kristofer Sandberg (KS) Charlotta Zingmark (CZ) tel: 070-483 61 91 charlotta.zingmark@ uppdragsmedia.se Layout: Jesper Möller Adressregister: Sofia Stensson tel: 08-762 72 47 sofia.stensson@tmf.se Annons: Lime AB tel: 040-40 86 80 Tryck: Trydells Tryckeri Omslagsfoto: Paulina Holmgren

8 Gränslöst arbete stressar

När är du färdig med jobbet? Det är inte lätt att veta. Särskilt inte om ditt arbete är förknippat med stor frihet med otydliga gränser mellan arbete och privatliv. Problemet är att det ofta leder till psykisk ohälsa.

4 Aktuellt Redaktörens ord, Årets möbel och Stockholmsbyggnad i trä. 6 Spaningen Det våras för Attefallshusen. Vi visar fem läckra byggnader.

14 Lindbäcks lyft

När Piteåföretaget Lindbäcks startade fanns ingen efterfrågan på flerfamiljshus i trä. I dag är läget annorlunda. Utvecklingen har tagit fart och framtiden ser allt annat än dyster ut.

7 Hallå där! Smart Housing är hållbart boende i trä och glas. 11 Strategiskt Christine Mellner om hur chefen får de anställda att må bra.

18 Insikt TMF storsatsar – både i Almedalen och regionalt. 22 Profilen Hallbyggarna Jonsered AB är Sveriges bästa team.

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 ­medlemsföretag med över 30 000 anställda. Med fokus på medlemsnytta skall TMF ständigt arbeta för att främja företagandet inom svensk trä- och möbelindustri, visionen är att TMF skall vara en självklar företrädare för den svenska trä- och möbelindustrin i alla företagarfrågor.

Spånskivor - MDF - Plywood - Träfiberskivor - Lamellträ LVL - Limträ - Inredningsskivor - OSB - Laminat - mm

Alla skivor ur en hand

ASSA OEMs flerpunktslås för ytterdörr, säkerhetsdörr och fönsterdörr.

Tryggt, smart & enkelt, helt enkelt.

ASSA Connect MPL är en serie lås med fler fördelar än bara två extra låspunkter - flerpunktlåsen är utvecklade för att ge • ökad säkerhet • extra tätning och • eftertraktad bekvämlighet.

ASSA Connect MPL,

Med kontor och lager i Vittsjö i norra Skåne och i Stockholm har vi löst logistiken för hela landet.

Vittsjö 0451 - 235 00

www.wiwood.se

låsen med tre låspunkter i en och samma låsenhet.

Älvsjö 08 - 694 0470

www.assaoem.se


Aktuellt

Sänk farten och bli den du vill vara

 H

inner du med att vara den du vill? När reflekterade du senast över de signaler du sänder till din omgivning? Ledarska­ pets betydelse för de anställdas psykiska hälsa går inte att överskatta. Det är du som chef som visar riktningen. Det är dig dina anställda litar på när det blåser snålt. Det är ytterst du som formar den organisation ni vill vara. Ett återkommande problem för många chefer är dock att de inte hin­ ner med vara den ledare de själva öns­ kar. När arbetsbelast­ ningen är tung haltar många gånger kon­ takten och återkopplingen med medarbe­ tarna. Ledarskapet blir otydligt. Och med otydligheten kommer ovisshet, stress och psykisk ohälsa. Så innan du skickar det där jätteviktiga mejlet sent på söndagskvällen, tänk efter igen om det verkligen inte kan vänta några timmar. För vad tror du att dina anställda tänker om dig när de får mejl på sin lediga tid? Det här numret av Trä & Möbelforum handlar om hur man sätter gränser mel­ lan arbete och fritid. Men vi gör också ett stopp hos Lindbäcks i Piteå. För 25 år sedan var de nära krisen. Nu går de som tåget. Nyckeln är en satsning på fler­ familjshus i trä. Studier visar för övrigt att vi under de kommande 40 åren kommer att bygga lika mycket som vi gjort under hela mänsklighetens historia. Att bygga i trä, det enda förnybara materialet, är då ingen dum idé om mänskligheten ska kunna fortsätta skriva historia.

”Vad tänker dina anställda om dig när de får mejl på sin lediga tid?”

”HYSCHHHHH …” Design Freyja Sewell heter den brittiska formgivaren bakom dessa underbara ullkojor. Men de är mer än bara mysiga. Tanken är att de ska vara den där reträtten man kan behöva i annars ibland stökiga offentliga miljöer, som till exempel flygplatser, kontor eller hotell. Vad den heter? ”Hush” såklart.

Önskas: Enklare regler för arbetsmiljön Nyhet Arbetsmiljön står högt på

man läser vissa tidningar, säger agendan för svenska företag. Anna Bergsten, arbetsmiljöDet visar en ny rapport från expert på Svenskt NäringsSvenskt Näringsliv – ”Förliv och en av författarna till ändring för en ännu bättre rapporten. arbetsmiljö”. Men regelverket kring PROCENT Av 1 000 intervjuade arbetsmiljö kunde vara enkföretag svarar hela 95 procent lare. 40 procent av de intervjuatt arbetsmiljö är mycket eller ade företagen anser att det är svårt ganska prioriterat. att ta till sig och förstå det. – Det är viktigt att lyfta fram att arbetsmiljön inte alls ser så mörk Läs mer på korta.nu/ och dyster ut som man kan tro när arbetsmiljorapport

95

FOTO: RASMUS NORLANDER

REDAKTÖREN:

Kristofer Sandberg, redaktör

Stockholmare + trähus = sant

Aktuellt ”Med levande fasader av cederträ, hög detaljering och vacker skala visar

bostadshuset hur en vacker stadsdel kan bli ännu bättre med nya samspel mellan det som är nytt och det som funnits där länge.” Så löd motiveringen när Skagers­ huset i Årsta utsågs till Årets Stockholmsbyggnad av stockholmarna själva.  4

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

Rättelse: I förra numret skrev vi att Minna Magnusson studerat på Konstfack. Det ska vara Beckmans.


Aktuellt

Gilla Jobbet i oktober Mässa Den 22–23 oktober förvandlas Stockholmsmässan till Sveriges största mötesplats för dig som är engagerad i arbetsmiljöfrågor. Kom och inspireras av över 100 seminarier, utställningar, forskning, praktik, åsikter och insikter. Nytt för i år är knytkonferenser dit deltagarna tar

med sig ämnen som de vill diskutera. Flera internationellt kända forskare kommer till årets Gilla Jobbet. Bland annat Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Gilla Jobbet arrange-

ras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn och kommunoch landstingssektorn. Läs mer om Gilla Jobbet på gillajobbet.se

18

Efter klockan 18:00 får cirka en miljon fransmän inom teknik- och konsultbranschen inte arbeta via smartphone eller dator. Detta enligt ett nytt kollektivavtal.

Svenskar mest nöjda med arbetsmiljön Nyhet Vi känner oro över stress på jobbet, vi är flexibla, vi

har goda arbetsvillkor och vi är hyfsat nöjda med arbetsmil­ jön – ja, det visar en undersökning om arbetsförhållandena i EU:s medlemsländer, gjord av Europeiska arbetsmiljöbyrån. Studien visar att svenskar, jämfört med andra nationalite­ ter, toppar när det gäller oron för stress. Två av tre tycker att stress är den största faran för deras arbetsmiljö. Nära hälften av anställda i Sverige har också känt stress, depression och

ångest av orsaker inom arbetet. Sammantaget inom EU är det bara var fjärde som känner så. Besvären leder dock inte till sjukfrånvaro i större omfattning. Åtta av tio svenskar uppger att de haft som mest 1–3 sjukdagar orsakade av jobbet. En annan kategori som Sverige toppar är flexibla arbetsti­ der och möjligheten att jobba hemifrån. Nästan sex av tio kan det och gör det. Genomsnittet i EU är en fjärdedel.   [Duochjobbet.se]

Forskning ”Användningen av trä främjar hälsa och väl­ befinnande i kropp och själ.” Det säger Marjut Wallenius, docent och doktor i psykologi vid universitetet i Tammerfors. Studier i Norge, Japan, Kanada och Österrike visar att trä verkar ha positiva effekter på människors känslomässiga till­ stånd. Marjut Wallenius menar att trä som ytmaterial är i särklass bäst när det handlar om att ge en lugnande effekt. – Detta utifrån den positiva känslomässiga upplevelse trä ger och den värme och hemkänsla den förmedlar, säger Marjut Wallenius. [woodproducts.fi]

Vi fick boken!

FOTO: KRISTIAN POHL

Trä minskar stress

Årets möbel

Utmärkelse Möbelsnickaren och formgivaren

Gustav Person får Sköna hems utmärkelse Årets möbel 2014. Bordet Spänna är resultatet av hans undersökning om hur trä kan fogas samman utan användning av spik, skruv eller lim. 

Gunnel Bogholt, Oskarshamn, Jonas Källberg, Vaggeryd, och Tommy Magnfält, Bodafors, hörde av sig till oss efter att ha läst Trä & Möbelforum nr 2 och valt sin favoritstol. De får varsitt exemplar av Dan Gordans praktverk ”Svenska stolar och deras formgivare 1899– 2013”. JUNI 2014 TRÄ&MÖBELFORUM

5


Spaningen

Ett stort Attefall framåt Attefallshuset är en fristående permanentbostad på 25 kvadratmeter som får byggas utan bygglov, enligt ett förslag från regeringen. Godkänns förslaget föreslås de nya reglerna träda i kraft den 2 juli. Många aktörer har redan ritat sina egna Attefallshus. Här är fem funktionella exempel. TEXT CHARLOTTA ZINGMARK

VILLA LAESSKER White Arkitekter

Ett stilrent trähus för ett flexibelt boende med gott om förvaring. Huset har en funktionsvägg från vilken möbler som säng och skrivbord kan fällas ut och in. Allt beroende på vilken rumsfunktion man vill ha: sovrum, matrum eller vardagsrum.

12 34 5 E25 Enkelrum

Ett välisolerat hus med ljusinsläpp från alla väderstreck. Har sovrum, allrum, kök och badrum. E25 levereras helt färdigbyggt med kranbil och lyfts på plats i trädgården.

JABO DALSTORP Jabo Wood Product

Ett hus med färdiga väggsektioner av stående funkispanel. Husets takbrytning skapar en asymmetrisk silhuett som understryker funkisstilen. Fönstren i takbrytningen bidrar till att göra huset ljust.

6

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

C/O ATTEFALL Sommarnöjen

Ett sadeltakshus i furu som tagits fram i samarbete med arkitekten Thomas Sandell. Huset, som har loftvåning och inbyggd dubbelsäng, har ytbehandlats med järnvitriol för en naturlig och underhållsfri grå kulör.

VÄTTEN Årjängsstugan

Ett hus med genuin stugkänsla som passar den som behöver en lite större gäststuga. Här finns plats för en storstuga med en liten köksavdelning och ett badrum med dusch och wc.


Hallå där!

Småländsk smartness Ska vi kunna utveckla bostäder för framtiden, måste människor med olika erfa­ renheter och kompetenser mötas”, säger Per-Erik Eriksson som är processledare för innovationsmiljön Smart Housing Småland. Nu erövrar han Almedalen med en bostadsprototyp som visar möjligheterna med trä och glas i kombination med ny teknik. Du har haft ett händelserikt första år. Vad har Smart Housing Småland åstadkommit hittills?

– Vi har satt igång flera förstudier och ordnat en mängd mötesplatser i form av workshops. Vi har genomfört en fram­ tidsverkstad och anordnat både företags­ coachning och forskarskola. Dessutom har vi startat upp ett stort projekt som ska visas under Almedalsveckan. Spännande! Vad innebär det?

– Vi har tagit fram en prototyp som tar sikte på boende för unga, framför allt i städer och tillväxtregioner där bostads­ försörjningen är svag. Trots att det är en standardmodul på 13 x 4 meter har vi tänjt en hel del på gränserna, både när det gäller gestaltning och utformning. Modu­ len rymmer två bostäder med gemen­ samt kök och badrum och kan användas till hus upp till sex våningar höga. Smart Housing Småland VAD: En innovationsmiljö som skapar smarta och hållbara boenden med bas i trä och glas. Syftet är att bygga nya bostäder yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart. SAMARBETSPARTNERS: SP (Sveriges Tekniska Forsk­ ningsinstitut) är projektansva­ riga i Smart Housing. Bakom satsningen står även TMF, ett antal företag i Småland, tre läns­ styrelser och regionförbund, Glafo (glasforskningsinstitutet), Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping samt Vinnova.

Vilken roll spelar trä och glas för att möta framtidens krav på yteffektiva lägenheter?

– Genom att hitta nya sätt att kombi­ nera trä och glas skapas nya värden för framtidens smarta byggande och boende. I dag kan glas bli en bärande vägg. Det kan formas och färgas och förses med inbyggda funktioner. Glas betyder ljus och öppnar upp för helt nya tankar kring vad som är fönster och vad som är vägg. Hur ser Smart Housing Smålands verksamhet ut om tio år?

– Om tio år har vi förhoppningsvis kommit långt inom att få företag att arbeta mer med innovation, i samarbete med akademi och olika institutioner. Vår vision är att bli en internationellt ledande innovationsmiljö.    KATARINA BRANDT JUNI 2014 TRÄ&MÖBELFORUM

7


Perspektiv

Den förrädiska

FRIHETEN Gränslöst arbete skapar stress och sjukdom I dag har en del arbetstagare gränslös frihet medan andra är ständigt övervakade och kontrollerade. Båda sätten att organisera arbetet på kan leda till stress. Avgörande för en god arbetsmiljö är en tydlig chef som delegerar och sätter gränser. TEXT ROLAND WISTEDT ILLUSTRATION KRISTIN LIDSTRÖM

E 

tt arbete utan gränser gör att det blir väldigt svårt att veta när du är klar med job­ bet. Friheten leder ofta till att du arbetar många kvällar och helger, ofta hemifrån. Du blir själv din värsta fiende och friheten blir en tvångströja. En annan variant på gränslöst arbete är att syssla med privata saker under arbets­ tiden för att man är undersysselsatt eller uttråkad. Problemet är inte lika omfat­ tande, men har fått en del uppmärksam­ het på senare tid. Även i detta samman­ hang finns det risk för psykisk ohälsa som brukar benämnas ”boreout”. Arbetet blir så ointressant och tråkigt att den anställde riskerar att hamna i en depression. Och det är mångasom drabbas. Var

femte person i Sverige blir sjuk på grund av arbetet, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Många får besvär på grund av stress och psykiska påfrestningar. Bland kvinnor är det faktiskt den främsta anled­ ningen till sjukdom. En oroväckande och hittills något svårfångad utveckling som dock håller på att få sin förklaring genom senare års forskningsrön. En trend inom den senaste arbets­ miljö­forsk­ningen är att titta mer på 8

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

strukturen och organisationen och min­ dre på individen för att hitta förklaringen till stress och psykisk ohälsa. Exempelvis har Tina Forsberg Kank­ kunen, forskare vid sociologiska institu­ tionen på Stockholms universitet, visat att chefer i traditionellt kvinnliga yrken har sämre förutsättningar för sitt ledarskap än chefer på traditionellt manliga jobb. – Det är hur arbetet är organiserat som är avgörande, inte könet. Det är ett struk­ turellt problem, säger Tina Forsberg Kankkunen. Hennes forskningsresultat bekräftas i en färsk rapport från Arbetsmiljöverket, baserad på sammanlagt 900 inspektioner i 59 av landets kommuner, där man jäm­ fört den kvinnodominerade hemtjäns­ ten med den manligt präglade tekniska förvaltningen. Rapportens resultat är entydigt. Arbetsmiljön inom hemtjänsten är betydligt sämre än inom den tekniska förvaltningen.

Är chefen otydlig och alltför omhändertagande och inkännande är sjuk­ frånvaron högre.

Stressen var högre och chefen hann inte vara när­ varande. Dessutom inne­ bär arbetet med människor att de anställda blir känslomäs­ sigt engagerade. Det är inte samma påfrestning inom en teknisk verksam­ het där du ofta kan planera ditt arbete på längre sikt och lämna jobbet när arbetsdagen är slut. Forskarvärlden är även ense om att ett gott ledarskap är avgörande för arbetstagarnas välbefinnande. En rak och öppen kommunikation mellan chefer och medarbetare samt tyd­ liga arbetsuppgifter skapar en god arbetsmiljö. Studier visar att där det finns en ledare som är tydlig, delege­ rar och ställer krav både på sig själv och sina medarbetare är sjukfrån­ varon låg. Är chefen otydlig och alltför omhändertagande och inkännande gentemot perso­ nalen är sjukfrånvaron högre. Det är även viktigt för trivseln på en arbetsplats att chefen är synlig och att hon eller han ser sin medarbetare och ger dem bekräftelse. Detta blir extra viktigt när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut.


Outtalad norm råder på Tarkett Joanna Bergström, HR mana­ ger, Tarkett. Tarkett har ingen policy när det gäller när och hur medarbetar­ na ska vara kontaktbara. – Men jag vågar påstå att det inte händer särskilt ofta att en chef tar kontakt med en medarbetare utanför ordina­ rie arbetstid. Man kan säga att det finns en outtalad norm om att inte störa på fritiden, säger Joanna Bergström. Företaget har just genomfört en antistresskampanj för att lära de anställda att und­vika stress och känna igen symtomen. – Utmattningssyndrom är svårt att upptäcka i tid, där­ för är det viktigt att jobba före­ byggande, säger Joanna Berg­ ström. Ett led i det arbetet är att företagshälsovården på Tar­ kett går runt bland de anställ­ da en gång i månaden och pra­ tar förutsättningslöst. Allt för att på ett tidigt stadium fånga upp tecken på fysisk eller psy­ kisk ohälsa. Joanna Bergström tycker att det moderna arbetslivet ställer höga krav på de anställda.

JUNI 2014 TRÄ&MÖBELFORUM

9


Perspektiv

När den nya tekniken gör att du alltid går att nå och att du kan jobba från hem­ met, hotellrummet eller sommarstugan blir chefens roll som förebild och gräns­ sättare extra viktig. Det är ledningen i företaget eller organisationen som sätter normerna. Därför måste företaget vara medvetet om gränsdragningsproble­ met och skaffa sig en tydlig policy. I Tyskland har flera storföretaginfört

förbud mot jobbmejl efter arbetstid. BMW har förbjudit sina chefer att mejla anställda under deras lediga tid. Konkur­ renten Volkswagen använder en annan modell. Där stängs mejlfunktionen i tjänstetelefonen av efter arbetsdagens slut. Och på Daimler stoppas mejl som skickas till anställda under semes­ tern. I stället får den som mejlar ett autosvar med kontaktuppgifter till en ställföreträdare. I Tyskland har regeringen till och med föreslagit lagstiftning när det gäller gränsdragningen mel­ lan arbete och fritid. I Sverige tror dock inte arbetsmarknadens parter att lag­ stiftning är en bra lösning, utan vill att företagen själva utarbetar riktlinjer. Problemen kring det gränslösaarbetet

gäller främst för akademiker och högre tjänstemän. I andra änden finner vi anställda på callcenter eller bemannings­ företag, som är väldigt övervakade och kontrollerade med metoder som närmast påminner om en sorts taylorism där varenda sak du gör mäts och värderas. I de här fallen är det låg kontroll och inget inflytande över arbetet som leder till vantrivsel och ohälsa.

 MW har förbjudit sina B chefer att mejla anställda under deras lediga tid. Något som man skulle kunna kalla för motsatt spår när det gäller det gränslösa arbetet är sociologen Roland Paulsens forskning. Här är det alltså den privata sfären som flyttar in på kontoret. Han har sett anställda som fyller stora delar av sin dag med Facebook, Twitter, privata telefonsamtal och toklånga fika­ pauser därför att de är undersysselsatta, uttråkade eller helt enkelt maskar. Enligt

Roland Paulsen finns en del anställda som också slösurfar på nätet för att stressa av. I sin doktorsavhandling ”Empty Labor: Subjectivity and Idleness at Work”, som publicerades förra året, har Roland Paulsen intervjuat drygt 40 anställda som ägnar så mycket som hälften av sin arbetstid åt vad han kallar ”tomt arbete”. De flesta som deltog i studien hade kontorsarbeten framför datorskärm. – Det är en stor ojämlikhet på arbets­ marknaden som det inte talas om. Medan en kontorsanställd kan ägna uppåt halva dagen åt privata saker kan exempelvis vårdpersonal ha svårt att ta en halvtim­ mes lunchpaus, säger Roland Paulsen.

”Vi är restriktiva med för mycket övertid” Annika Lund, personal­ ansvarig, Svedbergs. Grundprincipen på Svedbergs är att allt arbete ska ske under den schemalagda arbetstiden. Men det finns undantag. – Vi tycker att den som har fått en mobiltelefon av före­ taget och även använder den privat har ingått en överens­ kommelse om att få bli störd på

10

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

fritiden. Men självklart får che­ fen inte ringa i tid och otid, utan det handlar om akuta ärenden, säger Annika Lund. På Svedbergs ”stämplar” alla in via sina datorer. Det gör att företaget har koll på om någon sitter och jobbar på helgen eller sena kvällar. – Om vi ser att någon har sut­ tit och jobbat här på sönda­

gen brukar närmsta chef ha ett samtal direkt på måndagen. Någon enstaka gång kan det

vara okej, men vi är väldigt res­ triktiva med för mycket övertid. Rent allmänt tycker Anni­ ka Lund att många av de yngre medarbetarna med barn stres­ sar för mycket. – De ska vara med på allting samtidigt som de ska sköta barnen, hemmet och jobbet. De borde kanske dra ned lite på takten, säger hon.


Strategiskt

”En bra chef skickar inga mejl på söndagskvällen” En av de sannolikt viktigaste faktorerna för att undvika psykisk ohälsa hos de anställda är ett gott ledarskap. Forskaren Christin Mellner tipsar om hur du som chef ska agera för att du och dina medarbetare ska må bra. TEXT ROLAND WISTEDT FOTO STEFAN SÖDERSTRÖM

N 

är den gamla ordningen med fasta arbets­ tider och eget rum försvinner tenderar arbetslivet att bli allt mer individualiserat. Och när företaget släpper greppet får den enskilde större frihet att organisera sitt jobb. Men med friheten följer också ökade krav att själv reg­ lera sin tid. Den tidigare skarpa gränsen mellan arbete och fri­ tid suddas ut. En del anställda tycker att det är utmärkt, andra drabbas av stress, sömnsvårig­ heter och ohälsa.

1

Ett arbetsgivar-­ ansvar Det är när arbetet invaderar privatlivet som problemen uppstår. Tiden för avkoppling och återhämtning blir alltför kort och medarbetarna blir stressade och uttröttade när de jobbar för långa pass. – Det är svårt för en ensam anställd att sätta gränser och skapa normer. Det som i dag till stor del har blivit en individfråga är egentligen ett arbetsgivaransvar, säger Christin Mellner, som är doktor i psykologi och arbets­ livsforskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon använder begreppen ”målklarhet” och ”ansvars­ tydlighet” för att fånga

FORSKARE. Christin Mellner har koll på hur gott ledarskap kan undvika stress.

Råd och tips till chefen ■ Skicka inte mejl sena

kvällar eller under helgen. Det går säkert lika bra att ta kontakt nästa arbetsdag. ■ Sätt tydliga gränser för ditt eget agerande. Försök att jobba normala arbets­ dagar och undvik långa arbetsveckor. ■ Lägg in fler medarbetarsamtal. Försök fånga upp om de anställda har en rimlig arbetsbelastning. Försök att ha koll på dem som jobbar sena kvällar och helger. Dis­ kutera vad som främjar och hindrar de anställda att ha en fungerande gränskontroll. ■ Sätt en norm. Bestäm när det är okej att ta kontakt med de anställda, eller när de anställda inte förväntas vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid.

betydelsen av hur viktigt det är att den anställde verkligen vet vad som förväntas och vet när jobbet är färdigt. I dag känner många att de har väldigt höga krav på sig men vet inte riktigt vad det är som förväntas av dem. På grund av otrygghet i en kon­ kurrensutsatt och föränder­ lig värld så jobbar många lite extra för att stärka sin posi­ tion i företaget och på arbets­ marknaden. Då är det svårt att säga att nu är mitt upp­ drag klart, det går ju alltid att göra lite till. Här har che­ fen en viktig gränssättande funktion.

2

Fler samtal med medarbetarna För att chefen ska veta vad som är en rimlig arbetsbelast­ ning krävs det regelbundna kontakter och avstämningar med de anställda. En enkel åtgärd kan vara att ha fler

medarbetarsamtal där frågan kan diskuteras. – Ett stort och återkom­ mande problem som tidigare forskning visat är att cheferna har för många underställda. De hinner helt enkelt inte vara den sortens chef som de skulle vilja vara. De har inte tid att ha den individuella kontakten som krävs för att medarbetarna ska må bra. Många gånger är det just cheferna som har en helt orimlig arbetssituation, säger Christin Mellner.

3

Skicka inga mejl på söndagar Under samtalet lyfter hon flera gånger fram vikten av att det är företaget och organisa­ tionen som måste sätta nor­ merna för när det är okej att ta kontakt med de anställda. – En bra chef skickar inga mejl på söndagskvällen efter­ som det skapar stress. En ambitiös anställd tror att det förväntas att hon eller han ska svara trots att det är helg. Den här sortens oro är väldigt enkel att undvika genom att skaffa en företagspolicy. Christin Mellner menar att många sänder mejl och sms och talar in meddelanden utanför ordinarie arbetstid bara därför att det är tekniskt möjligt, att man gör det utan att tänka på konsekvenserna. – Därför att det viktigt att prata om de här sakerna så att JUNI 2014 TRÄ&MÖBELFORUM

11


Strategiskt

Frågor + svar

”Cheferna har för många under­ ställda. De hinner helt enkelt inte vara den sortens chef som de skulle vilja vara. ”

det når ut till alla på företaget, att medvetandegöra. Sedan finns det ju tekniska lösningar som skulle kunna förhindra att meddelanden går ut i tid och otid, påpekar hon.

4

Flexibilitet med tydlig gräns Enligt en undersökning som Christin Mellner genomförde 2010 ville en klar majoritet ha fritid och arbete åtskilda, men utan att förlora flexibiliteten. Det är bra att kunna hämta barnen på dagis lite tidigare för att ta igen den förlorade arbetstiden senare på kvällen. Men det är samtidigt viktigt att kunna ha ostörd fritid. Hälften av dem som vill ha tydliga gränser mellan arbete och privatliv tyckte att det fungerade bra, det vill säga de hade en fungerande gränskontroll.

5

Se upp för deltidsfällan Det var däremot klart fler män som föredrar att separera arbete och privatliv som tyckte att de hade kontroll på läget, medan många kvinnor i stället upplevde svårigheter att ha strikta gränser. – Flera av de här kvinnorna hade valt att jobba deltid. Antagligen som en strategi för att hålla isär arbete och fritid på ett bättre sätt. Men strate­ gin fungerande inte eftersom de deltidsarbetande kvin­ norna faktiskt jobbade lika mycket som alla andra, säger Christin Mellner. 

12

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se. KATIA STORM BITR FÖRHANDLINGS­CHEF, JURIST/­FÖRHANDLARE katia.storm@tmf.se

Sociala medier – vad gäller? Gränsen mellan jobb och privat blir alltmer diffus och gränslös – något som inte minst är påtagligt i fråga om sociala medier som Facebook och Twitter. Vad gäller när en anställd tar sig för stora friheter på nätet? Och vad kan du som arbetsgivare göra? Här följer några vanliga frågor på området.

Inför riktlinjer för sociala medier Jag har en anställd som ofta skriver om företaget och sin ”chef” på ett negativt sätt på sin privata facebooksida. Kan jag kräva att denne ska sluta med det? Genom kollektivav­ tal och anställnings­ avtal har en anställd en loja­

litetsplikt gentemot sin arbetsgivare, vilket bland annat medför att den anställde inte får vidta åtgärder som är tänkta att skada eller på annat sätt för­ svåra för arbetsgivarens verksamhet. Det innebär att den anställde är skyldig att sätta arbetsgivarens intres­ se framför sitt eget samt att undvika lägen där arbets­ tagaren kan hamna i en

intressekonflikt med arbets­ givaren. Publiceras uttalan­ den som arbetsgivaren upp­ fattar skadar företagets anseende eller affärsrelatio­ ner genom sitt negativa innehåll kan arbetsgivaren initialt be att den anställde tar bort dem. Om arbets­ tagaren vägrar får arbets­ givaren sedan göra en bedömning om det råder illojalitet i fråga om ageran­


det på det sociala mediet; uti­ från till exempel innehållet av uttalandet, kopplingen till arbetsgivaren, uttalandets spridning samt skadans omfattning. Utifrån denna bedömning kan han därefter vidta tillrättavisande åtgär­ der såsom erinran eller upp­ sägning/avsked. Ett lämpligt sätt att före­ bygga ogenomtänkta utta­ landen på Facebook, Twit­ ter och andra sociala medier är att företaget har riktlinjer för vad anställda bör tän­ ka på när de använder soci­ ala medier. Notera dock att skriftliga riktlinjer inte ger ett heltäckande skydd eftersom domstolen gör en helhetsbe­ dömning i det enskilda fallet.

Kan inte kräva tummen upp Kan jag kräva att mina anställda ska gå med i och stödja företagets Facebookgrupp? Som tidigare nämnts är det lojalitetsplik­ ten som reglerar arbetstaga­ rens och arbetsgivarens skyl­ digheter gentemot varandra. Lojalitetsplikt gäller, oavsett om man är i tjänst eller inte i tjänst, dock har den anställ­ de rätt till sitt privatliv. Det rekommenderas därför inte att arbetsgivaren kräver att de anställda använder sitt privata konto på Facebook för att stödja företagets facebookgrupp. Det bör vara valfritt. Företaget kan dock ha skriftliga riktlinjer för hur

de anställda kan stödja före­ taget i sociala medier. En annan lösning kan vara att tilldela anställda en ”ambassadörsroll” där det är tydligt att de kommunicerar ut budskap från företaget. I riktlinjerna kan arbetsgiva­ ren formulera hur de anställ­ da ska hantera de sociala medierna, för att det tydligt ska framgå vem som är avsändaren av all information kopplat till företaget.

Lojalitetsplikten gäller enligt lag Vilka arbetsrätts­ liga metoder finns det för grova övertramp på nätet? Ett företag som har en anställd som utta­ lat sig på ett grovt och skad­ ligt vis om företaget har möj­ lighet att vidta samma arbetsrättsliga åtgärder för det beteendet som vid annan misskötsamhet som strider mot lojalitetsplikten enligt lag och avtal. Arbets­givaren måste dock först påtala att beteendet är felaktigt, kräva rättelse samt informera att anställningen kan komma att upphöra om inte beteendet upphör. Fortsätter eller upp­ repas beteendet, får arbets­ givaren därefter överväga lämplig åtgärd, det vill säga uppsägning alternativt avsked. TMF rekommenderar att ta kontakt med företagsråd­ givarna för detaljerad råd­ givning. –Där teknik möter form

”Fortsätter eller upprepas beteendet, får arbetsgivaren ­ därefter överväga lämplig åtgärd, det vill säga uppsägning alternativt avsked. ”

facebook.com/woodfusion


FLERFAMILJSHUS I TRÄ

LJUS FRA FÖR FLERFAMILJSHUS I TRÄ

I dag omfattar flerfamiljshus i trä tio procent av marknaden för bostadsbyggande i Sverige. Framtiden är ljus. För Lindbäcks i Piteå är e ­ fterfrågan större än vad man kan leverera. TEXT MAGNUS HAGSTRÖM FOTO PAULINA HOLMGREN

14

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014


MTID

T  

MF:s Gustaf Edgren som är ansvarig för bransch­ utvecklingen inom trä­ hus konstaterar att det hos arkitektkåren, i alla fall historiskt, funnits en något avig inställning till prefabricerad och indu­ striell tillverkning. För att

i nästa andetag utbrista: – Framtiden ser lovande ut. ’Prefab’ har en enorm potential. Trenden är tydlig: Efterfrågan på fler­ familjshus i trä ökar. I dag har industrin en begrän­ sad kapacitet och just nu står vi vid ett vägskäl. Jag både hoppas och tror att fler, inte minst inom råva­ rusidan, gärna ser att det byggs mer i trä. Skogsindu­ strin är en mäktig kraft som jag hoppas kommer att bidra till nästa steg och utvecklingen av industriellt tillverkade flerfamiljhus med trästomme. En som har sett utvecklingenpå nära håll är Ste­

fan Lindbäck som är vd för Lindbäcks Bygg i Piteå. Under en lågkonjunktur i byggbranschen för 25 år sedan bestämde sig företaget för att medvetet satsa på träkonstruktion. – Företaget var nere på 25 anställda. Det var en överlevnadsinstinkt att vi måste göra något. Det svenska medlemskapet i EU 1994 tog dess­ utom bort ett hinder som funnits tidigare. Då blev det tillåtet att bygga fler våningar än två med trästomme. – Småhusbyggande i trä är tradition. Både byg­ gare och kunder är vana vid det. När vi startade resan fanns ingen stor efterfrågan på flerfamiljshus i trä, nu är det tio procent av marknaden varav vi har ungefär fem procent. Men man kan säga att vi både fick lära oss att krypa och gå innan vi kunde springa. För att säkra kvaliteten utgår Lindbäcks från en teknisk plattform som de hela tiden fyller på och gör lite bättre. De har en cykel för förbättring och anser själva att det blir väldigt lite fel i produktionerna. – Vi märker att vi måste jämföra oss med fast industri. Om vi bygger in fel ser vi till att återkalla dessa. Vi måste kunna gå tillbaka och åtgärda de fel som görs. Och vi är noga med att hålla det överens­ komna priset hela vägen. Trä som byggnadsmaterial vinner terräng, fram­

BRA MILJÖVAL. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet på marknaden. Dess lättare vikt och egenskaper gör att byggen i trä är mer mjljövänliga och går snabbare jämfört med traditionellt byggande.

tidsutsikterna är ljusa – ändå är själva trämaterialet inte det man framhåller hos Lindbäcks. – Vi marknadsför oss inte med att vi bygger trä­ hus, vi marknadsför boende och har velat komma bort från frågan ”varför ska man bygga i trä?”. Vi konkurrerar på en proffsmarknad med jättar som JM och Skanska och valde att ta bort ordet trä ur vår marknadsföring. Vi säger i stället att vi tycker att man ska bygga med oss. Trä är nästan sekundärt. JUNI 2014 TRÄ&MÖBELFORUM

15


TID FÖR TRÄ. Stefan Lindbäck håller på k ­ valiteten vilket skapar ­trygghet hos kunderna och stadig tillväxt för företaget.

Tomas Nord, inno­ vationsforskare vid Linköpings ­universitet.

Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Gustaf Edgren, TMF, projekt­ ledare, bransch­ utveckling trähus.

16

När byggbolag som nischat sig inom trä inte betonar materialet eller håller fram aspekter som klimatfrågor, hållbarhetstänk och miljövänlig­ het finns det andra som gör det. Susanne Ruden­ stam är chef för Sveriges Träbyggnadskansli och har många argument varför trä är framtidens byggnadsmaterial. – Trä är det enda byggnadsmaterial som är förny­ bart. Allt annat handlar om ändliga resurser. Enligt den amerikanska rapporten ”Global Trends 2030” kommer det under de närmaste 40 åren byggas lika mycket som vi tidigare gjort i mänsklighetens his­ toria. Därför krävs nya sätt att bygga. Jag förstår att branschen inte betonar detta, men som jag ser det har vi ett ess i rockärmen: Världen måste gå över till mer förnybara råvaror. Det gäller mänsklighetens överlevnad. Susanne Rudenstam framhåller också att trä bara väger en tredjedel av vad betong gör och därmed blir betydligt miljövänligare att hantera vid trans­ porter till exempel. Och att förfabricerade träele­ ment överhuvudtaget gör byggprocessen smidigare. Det är det stor skillnad på att sätta upp träbygg­ nader i jämförelse med traditionella byggen där betong är huvudmaterialet. – Om man generaliserar så tar husbyggen i trä en tredjedel av tiden jämfört med traditionellt byg­ gande. Och ska man förtäta en stad är trä ett enkelt alternativ för att till exempel bygga på en eller två våningar ovanpå en befintlig byggnad. Men man ska

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

inte vara ortodox. En betonggrund krävs alltid även för trähus och ska man bygga riktigt högt fungerar kanske inte alltid trä. Tomas Nord, innovationsforskare vid Linköpings

universitet, forskar om trä- och möbelindustrin och sågverken och deras förutsättningar och framtid. Han menar att för att byggande i trä ska bli ett reellt alternativ till det befintliga byggandet bör det komma upp i 20–30 procent av det totala byggandet. – För tio år sedan var målet att vi skulle ha nått dit i dag. I stället har byggande i trä legat stadigt på 7–12 procent av den svenska marknaden för flerbostads­ byggande, konstaterar Tomas Nord. Tre förändringar behöver ske, enligt Tomas Nord, för att 20–30 procent av svenska flerfamiljshus ska byggas i trä:

1 2 3

Kapaciteten att producera måste öka. Det ­måste till fler tillverkare som kan leverera det kunderna efterfrågar. Beställarna måste få ökad kunskap om att ­bygga i trä. Miljöargumentet kommer in starkare i byggande. Bland annat skulle stat och ­myndigheter kunna bli ännu tydligare beställare ­utifrån ett miljöperspektiv.

– Att ha sin verksamhet i trähus skulle också kunna vara en naturlig del av ett företags CSR-arbete (Cor­ porate Social Responsibility/samhällsansvar), efter­ som trä är en förnybar resurs, säger Tomas Nord.


”Det har funnits vissa tekniska utmaningar som brandsäkerhet, ljud och fukt men dessa behärskar vi i dag väl.” 20 år efter EU-inträdet tycks marknaden defi­ nitivt vara mogen för trä som byggnadsmaterial även när det gäller flerfamiljshus. Intresset ökar stadigt och i fallet Lindbäcks är det snarare så att efterfrågan är större än vad man kan leverera. – Man märker att återkommande kunder är trygga med vårt sätt att jobba. Tillväxtmängden enligt planen till 2017–18 ökar med 15 procent årligen. Vi har nu 210 anställda och skulle kunna öppna en eller två fabriker till, men vi måste hålla på kvaliteten och väljer därför att inte öppna ännu. Och även om Stefan Lindbäck inledningsvis inte ville betona trämaterialet i sig som köpargu­ ment har han märkt en attitydförändring. – Nu börjar det bli läge att lyfta fram trä, vi märker att kunden bryr sig. Det har funnits vissa tekniska utmaningar som brandsäkerhet, ljud och fukt men dessa behärskar vi i dag väl. Vi vet hur trä beter sig efter de här 20–25 åren. Sverige är ett land där trä som material har stark förankring hos befolkningen. Ändå var det alltså förbjudet under många år att bygga trä­ hus högre än två våningar. Orsaken är att det på midsommar­aftonen 1888 brann i fyra svenska städer – ­Sundsvall, Härnösand, Umeå och Lilla Edet. Träets brandfarlighet är dock något som Trä­ byggnadskansliets chef Susanne Rudenstam tycker har överdrivits genom åren. – Det är skillnad på brännbara material och brandsäkra konstruktioner. I dag vet vi hur vi bygger brandsäkert med brännbara material. Oftast är det inredningen som brinner vid

eldsvåda, men från branschens sida fortsätter vi att utveckla metoder och system. I en stad av Piteås storlekär en aktör som Lind­ bäcks med 210 anställda en ganska stor arbetsgi­ vare. Just sysselsättningspolitiska frågor är också något som Susanne Rudenstam gärna framhåller. – Det är också en intressant aspekt. Träbyg­ gandet finns utanför de stora städerna – i Norr­ botten, Västerbotten, längs Norrlandskusten och i Småland. Vi har här en industri där lokala bolag kan ta monteringsuppdragen där det byggs och det skapar fler jobb på landsbygden, säger hon. Hur ser det då ut för den svenska träbyggnads­

industrins möjligheter att gå på export? Gustaf Edgren på TMF konstaterar att det i bland annat i Tyskland, Norge och England etablerat sig före­ tag som bygger i trä. Alltså finns intresset. – Och så finns ett företag i Sverige som ägs av japaner och har hela sin marknad i Japan. De är framgångsrika därför att de kan japansk kultur. Japan har en kärlek till trä. Lindbäcks tillhör företagen som i viss mån ägnat sig åt export. De var inne på den norska marknaden men avbröt satsningen för två år sedan då det blev en alltför omfattande godkän­ nandeprocess att gå igenom. – Däremot exporterar vi vårt kunnande till producenter som vill göra som vi. Vi har gjort det i Danmark och har dialog med kollegor i Finland, Kanada och USA. Det blir ju ett sätt för oss att få betalt för våra misstag! Fotnot: I september planerar TMF att ge ut sin första rapport med statistik för flerfamiljshus.

Stabilt nära max 2012 byggdes 1267 lägenheter i flerfamiljshus i trä. TMF:s branschstatistik (utförd av SCB) går tillbaka till 2007 och noteringen är den högsta. Det totala byggandet i landet varierar ganska kraftigt år från år, men när det gäller flerfamiljshus i trä är det relativt stabilt – branschen levererar ganska nära sin max­ kapacitet. De senaste årens antal lägenheter i trähus (procentandel av det totala byggandet)

10,9% 7,3%

12,3% (859 st)

(983 st)

8,6% (1 047 st)

(1 190 st)

2007

10,1% 6,6%

(1 267 st)

(882 st)

2008

2009

2010

2011

2012

Hallå där! Peter Mossbrant, vd för Derome Hus som bygger flerbostadshus i trä.

Hur ser framtids­planerna ut? – Vi började vår resa i Växjö 2003 där vi bygg­ de flervåningshus på plats med trästomme och lärde oss en hel del. Nästa pro­ jekt var i Helsingborg där vi byggde helt i trä, också på plats. Därefter har vi byggt ett system i moduler och börjar hitta rätt i konstruk­ tionen. Till en början var vårt system överdimensionerat, det var både ballonger och hängslen. Aktuellt just nu är ett stort projekt i Kville­ bäcken, centralt i Göteborg. Det handlar om byggnation av 2000 bostäder där vi står för 90 stycken uppdelat på tre huskroppar. Är trä ett framtidsmaterial för industriell produktion av flerfamiljshus? – Jag tror utvecklingen kommer att fortsätta men det finns fortfarande pro­ blem med traditioner. Men om tio år tror jag trä är mer vedertaget och har kommit in i utbildningarna. Vilken respons får ni för de genomförda byggena? – Vår erfarenhet är att man trivs väldigt bra i husen och i dag har vi inga problem med brandsäkerhet eller lyhördhet. Arkitektoniskt är det ofta vackra byggnader. Men allt passar inte att byg­ gas i trä, det gäller att vi i branschen får vara med från början i detaljplanerna för nya bostadsområden. Går det trögt att få genomslag för trä som byggmaterial? – Jag vill ändå påstå att det gått relativt snabbt att få upp intresset.


Insikt

LÄS TIDNINGEN PÅ WEBBEN www.traomobelforum.se

NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF

Bortse inte från individens ansvar Av tradition har frågor om arbetsmiljö mest handlat

om den fysiska miljön. Till exempel har det rört sig om farliga maskiner, roterande maskindelar, buller, kemi­ kalier, halk- och fallrisker eller ljus. Den psykosociala miljön är dock minst lika viktig, kanske till och med viktigare i dag när den fysiska arbetsmiljön blir allt bättre. Vi ser det i statistiken med minskande arbets­ olyckor och arbetssjukdomar, men också när det gäller hur trä- och möbelindustrin glädjande nog stadigt sjunker på listan över riskfyllda yrken. En allt bättre fysisk arbetsmiljö ställer nya och andra krav på de psykiska och psykosociala frågorna. Gradvis ökar fokus på den psyko­ ”Kombinationen av sociala arbetsmiljön och arbetsgivarens och inte minst ledarskapets och de organisatoriska medarbetarnas frågornas betydelse. Det engagemang och kan bland annat handla om ansvar skapar stress, konflikthantering, framgång.” balans mellan individens förmåga och de krav som arbetsinnehållet ställer. Helt klart är att möjligheten att påverka sitt arbete är en avgörande fråga för trivsel på arbetsplatsen. Ledarskapets betydelse för den psykosociala

arbetsmiljön ska inte underskattas, men man ska i sam­ manhanget heller inte bortse från medarbetarnas och individernas eget ansvar för utvecklingen av den egna arbetsmiljön. Även om ansvaret i rättslig mening alltid är arbetsgivarens påverkar självfallet medarbetarnas aktiviteter och agerande helheten. Grundläggande för det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra. Arbetsgivaren ska se till att spel­ planen och förutsättningarna är riktiga och att medar­ betarna ges förutsättningar att verka inom dessa ramar. Kombinationen av arbetsgivarens och medarbetarnas engagemang och ansvar skapar framgång och ökad konkurrenskraft och ökar dessutom arbetsplatsens attraktionskraft. Nya generationer ställer nya krav och den enskildes möjlighet till påverkan spelar stor roll när det gäller möjlig­ heten att attrahera nya medarbetare. Till sist hoppas jag att vi syns

i Almedalen! TMF arrangerar tre vik­ tiga seminarier och fortsätter driva våra näringspolitiska frågor på ett framgångsrikt sätt. David Johnsson vd, TMF

18

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

Almedalsveckan – viktig mötesarena Medierna kallar det superval­ år. EU-val i juni följt av riks­ dagsval i september. Därmed blir även Almedalen en viktig mötesplats 2014 för att driva näringspolitiska frågor. Årets Almedalsvecka pågår den

29 juni till 6 juli och slår ännu ett nytt rekord i antalet seminarier.

TMF arrangerar tre av dem och är även aktiva med politikermö­ ten och mingel. – TMF är i Almedalen med en stark uppställning av kunniga medarbetare. Vi skapar mötes­ platser och debatter på plats kring flera viktiga frågor, bland annat hur vi kan förmedla vilka spännande jobb för unga det finns

TMF:s Almedalsaktiviteter 2014 av hindren. Hur kan drömmen om villan i storstan förverkligas? Bland deltagarna: Stefan Attefall (KD), bostadsminister

Byggmingel

29

Tid: 20:00–22:00 Plats: Svenskt juni Näringslivs trädgård Tillsammans med Svensk Byggnäring inleder vi veckan.

LOU: Skrota rangordning och möjliggör den goda affären i möbelbranschen

1

Glappet i bostadspolitiken: Hur kan drömmen om den varierade staden förverkligas?

30

Tid: 08:00–09:15 Plats: Industritomten juni Villor och mellanstora flerfamiljshus är allt för sällan en del av nyproduktionen i kommunernas tätortsplaner. Bolånetaket, marktill­gången och kanske en förlegad syn på små­ huset som en röd stuga med vita knutar på landet är några

Tid: 08:00–09:30 Plats: Clematis juli Den svenska möbelmark­ naden omsätter cirka 28 mil­ jarder varje år, och de offentliga inköpen av möbler är ryggraden i branschen. Rangordningsmo­ dellen som infördes år 2008 har dock skapat en situation där den offentliga upphandlingen av möb­ ler i princip har satt konkurrensen ur spel. Bland deltagarna: Ardalan She­ karabi (S), riksdagsledamot som även doktorerat i ämnet offentliga upphandlingar, Lotta Olsson (M), riksdagsledamot


TMF-­EVENEMANG PÅ GÅNG

extra 2014 inom industrin, de allvarliga bristerna inom den offentliga upphandlingen av möbler, samt vikten av att skapa varia­ tion i nyproduktonen i kom­ munernas tätortsplaner, och ge mer utrymme för villor och mellanstora flerfamiljshus, säger Anne Rådestad, kom­ munikationschef på TMF.

Hur löser vi missmatchen mellan ungdomsarbetslösheten och industribehovet?

2

Tid: 08:00–09:30 Plats: Donners juli Brunns veranda (Samarrangeras med GSfacket) Hur kan ungdoms­ arbetslösheten bita sig fast samtidigt som industrin på många orter skriker efter fler anställda? Missmatch­ ningen mellan behovet och den väg in på arbetsmark­ naden som erbjuds unga arbetstagare är redan idag en stor svensk tillväxtpropp. Fotnot: TMF har medverkat i Almedalsveckan sedan 2006 och har under åren lyckats skapa stor uppmärksamhet för de ämnen som vi har lyft fram och drivit.

1

Swedish Midsummer Design Weekend, Stockholm 26–27 juni

2

Almedalsveckan, Visby 29 juni–6 juli

3

Trä & Teknik, Svenska Mässan, Göteborg 2–5 september

TMF satsar regionalt TMF förändrar och ut­ökar sin arbetsgivar­ service från och med den 1 maj 2014. Tillsammans med Grafiska Företagens Förbund, GFF, slår organisationerna ihop sina centrala och regionala förhandlingsavdelningar och blir därmed mer tillgängliga för medlemmarna. TMF:s nya förhandlingschef, Eva Glückman, ser fram emot det nya organisationsupplägget. – Det känns bra att den nya organisationen kommer igång. Det är ett naturligt steg då båda förbunden har GS-facket och Unionen som motpart. Vad vinner man som TMFmedlem på det här? – Med den nya organisationen kommer våra medlemsföretag att få ännu bättre service då vi kommer att ha kontor runt hela landet. Vi kommer vara fler rådgivare som kan bistå företagen. Alla våra rådgivare har lång arbetsrättslig erfarenhet så företagen kommer att vara i trygga händer. Även TMF:s vd, David Johnsson, tycker att TMF:s medlemsföretag har mycket att vinna på den organisatoriska sammanslagningen. – Våra medlemmar kommer, utan ökade kostnader, att med förändringen få tillgång till ett större nätverk av rådgivare på både central och regional nivå, vilket är mycket bra. Medlemsföretagen, som ju är våra uppdragsgivare, ska veta att det alltid finns någon, i deras närhet, som står på deras sida och kan hjälpa dem i de ofta väldigt komplicerade och känsliga frågor som kan uppstå. Mer valuta för medlemsavgiften helt enkelt. Det här är ett mer modernt sätt att arbeta som omedelbart kommer medlemmarna till del.

FALUN  Stefan Jernberg tfn. 023-580 82, stefan.jernberg@tmf.se Områden: Dalarna, ­Värmland, Gävleborg, ­Västmanland och Örebro

GÖTEBORG  Dan Wennergren tfn. 031-62 94 23, dan.wennergren@tmf.se Områden: Västra Götaland (ej Borås, Karlsborg, Tibro, Skövde, Hjo, T ­ idaholm, Götene, Ulricehamn, Herrljunga, F ­ alköping, Vara, ­Skara, Lid­köping, Gullspång, ­Töreboda) och Halland (ej Halmstad och Laholm)

MALMÖ  Ambjörn Wahlberg tfn. 040-35 25 60, ambjorn.wahlberg@tmf.se Områden: Skåne

UMEÅ  Susanne Glas  tfn. 090-71 82 81, susanne.glas@tmf.se Områden: V ­ ästernorrland, Jämtland, Norrbotten, ­Västerbotten

STOCKHOLM (förhandlare) Anna Freij tfn. 08-762 72 18, anna.freij@tmf.se Daniel Peterson tfn. 08-762 79 62, daniel.peterson@tmf.se Katia Storm tfn. 08-762 79 88 katia.storm@tmf.se Christina Villa tfn. 08-762 68 28 christina.villa@tmf.se Områden: Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland

JÖNKÖPING Anna-Lena Johansson tfn. 036-30 32 27, anna-lena.johansson@tmf.se Områden: Jönköping (ej Vetlanda, Värnamo och Sävsjö), Västra Götaland (Borås, Karlsborg, Tibro, Skövde, Hjo, Tidaholm, Götene, Ulricehamn, Herrljunga, Falköping, Vara, Skara, Lidköping, Gullspång, Töreboda)

VÄXJÖ  Thomas Wall tfn: 0470-74 84 22, thomas.wall@tmf.se Områden: Kalmar, Kronoberg, Blekinge, södra Halland (Halmstad, Laholm) och Vetlanda, Värnamo, Sävsjö i Jönköpings län JUNI 2014 TRÄ&MÖBELFORUM

19


Insikt NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TMF

Ministertätt hos TMF Under våren har TMF haft ett flertal ministrar på besök. ■ Den 8 april fanns handels­ minister Ewa Björling och Sve­ riges I­talienambassadör Ruth ­Jacoby på plats på Milano­ mässan, inbjudna av TMF, för att träffa nio utställare samt delta vid två svenska design­ satsningar. Björling hälsade på i montrarna hos samtliga sex möbelföretag som ställde ut; Blå Station, Johanson Design, Karl Andersson & Söner, Lammhults, OFFECCT samt Swedese. ■ Arbetsmarknadsminister ­Elisabeth Svantesson gästa­ de den 20 maj ett styrelsemöte hos TMF (på Näringslivets Hus) där hon talade om yrkesintro­ duktionsavtal. 

7 000

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp från 6 500 till 7 000 för 2014.

Repris på succén i fjol I slutet av juni är det åter dags för Swedish Mid­ summer Design Weekend (SMDW). Förväntningar­ na är höga efter succén, premiäråret 2013, och evenemanget blev tidigt fulltecknat. SMDW arrangeras av TMF,

VisitSweden samt Stock­ holmsmässan tillsammans med 14 av Sveriges ledande möbelproducenter med syfte att öka det internatio­ nella intresset för svensk möbeldesign och varumärket Sverige. Ambitionen är även att öka intresset för mässan Stockholm Furniture & Light Fair i februari.

Över 60 europeiska arki­ tekter och journalister möt­ tes av ett somrigt Stockholm och han med att besöka de 14 medverkande designföreta­ gen i fem showrooms. Årets upplägg liknar fjolårets, men nu öppnar slottet sina por­ tar, föjt av en föreläsning av Per Kallstenius, Stockholms förre stadsarkitekt. – Målet med den här sats­ ningen är att öka exporten av designmöbler genom att få Europas ledande opinions­ bildare, som arkitekter och journalister, att blicka mot Sverige. Vi har en unik möbel­ design och en möbelindustri som står för kvalitet, hållbar tillverkning och god arbets­

miljö. Det är värden som vi vill förmedla och framhäva för att öka intresset för svenska designmöbler säger Cecilia Ask Engström, chef för bran­ schutveckling på TMF. SWEDISH MIDSUMMER DESIGN WEEKEND När: 26–27 juni. Vem: Arrangeras av TMF, VisitSweden och Stock­ holmsmässan, tillsammans med 14 möbelproducen­ ter (Abstracta, Blå Station, Fogia, Gärsnäs, Karl Anders­ son & Söner, Källemo, Lammhults, Materia, NC, Offecct, Röshults, Skandi­ form, Swedese och Zero). Läs mer: smdw.se

Cecilia Skingsley

Wood Fusion i fokus på Trä & Teknik Vice riksbankschefen gästade TMF Trähus I mitten av maj var det årsmö­ te för TMF Trähus. Bland gäs­ terna fanns Cecilia Skingsley, vice riksbankchef, samt Liza Nyberg, Chef Privatmarknad Sverige, Danske Bank. Förutom egna dragningarna hann duon svara på frågor om hur man kan finansiera ett ökat bostadsbyggande. Skingsleys prognos var att reproräntan lig­ ger kvar på samma nivåer till andra kvartalet 2015, men såg samtidigt inte lånestrukturen som den stora anledningen till bostadsbristen. – Jag tror snarare att det är ett byggtekniskt problem och att inte kommunerna har släppt till tillräckligt med mark, sa Cecilia Skingsley.

20

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

Till årets Trä & Teknikmässa tar showroomet Wood Fusion större plats, och satsar via arkitekt­ byrån Case Studion på en ny mötesdesign.

Trä & Teknik

2–5 septe Svenska mber Mä s s Göteborg an

Tanken är att besökaren

ska få upplevelsen ”att vara i trä” på den 18 × 18 meter stora ytan. Det ligger även ett särskilt fokus på indu­ strins förädlingsaspekt samt olika former av innovation. På Wood Fusion-ytan syns TMF, Inredia, Svensk Form i Väst, Sveriges Arkitekter och Chalmers. Det kommer även finnas materialbibliotek och 3D-printers. På Wood Fusion möts människor, material och maskiner och det bjuds på såväl workshops , utställ­

ningar som seminarier Under fyra dagar kommer fyra olika teman att presente­ ras; Hitta ditt drömjobb, Trä 2014, Stora Produktionsda­

gen samt ”Made in Sweden”, för vems skull då? Läs mer på: www.woodfusion.se


SKR UV SP E CIAL ISTE N

Sparar tid och kraft

1  351

Den patenterade och innovativa

UTFÄRDADE MASKINKÖRKORT PÅ TRE ÅR Maskinkörkortet har lagt i en högre växel sedan lansering­ en 2011. Totalt har 1 351 styck­ en fått körkort för en eller flera maskiner under de här 3,5 åren, varav 415 endast under 2014. När det gäller testplatser top­ par Brinellgymnasiet i Nässjö rankningen i fråga om utförda prov (328 stycken), följda av TTC Training Centre i Tibro (280). – Efter en trevande start har det nu kommit igång ordent­ ligt, vilket är mycket glädjan­ de. Vi kan se att Maskinkör­ kortet täcker ett viktigt behov hos både skolan och företagen, säger Martina Hallgren, arbets­

HECO-UNIX är en helgängad skruv med sammandragande effekt. Gängan trycker automatiskt trämaterial mot varandra utan att behöva använda kraft eller tvingar.

miljö- och Maskinkörkorts­ ansvarig på TMF. Under resten av 2014 kom­ mer den grafiska profilen att uppdateras. Dessutom lanse­ ras sju nya maskinavsnitt. Där­ med rymmer Maskinkörkortet 14 stycken totalt.

Heco-Unix Se film på www.heco.se

Läs mer på www.tmf.se/maskinkortet

www.heco.se HECO Nordiska, Nyhems Industriområde, 330 33 Hillerstorp. 0370 -37 51 00.

Säkra datorkapslingar för moderna och funktionella miljöer. Småländska Eventus Design AB har mångårig erfarenhet av att tillverka kapslingsklassade skåp och pulpeter för offentliga miljöer. Produkter från Eventus kännetecknas av hög kvalitet och slitstyrka samtidigt som produkterna har en småländsk prissättning. Har du miljön och behoven, ring oss - vi vet var skåpet ska stå.

Utvägen 6 SE-361 31 Emmaboda Tel: 0471 466 00 Fax: 0471 134 25 e-post: info@eventus.se • www.eventus.se


Profilen

Ärlighet varar längst Ärlighet, transparens och genuin omtanke om varandra. Så blev Hallbyggarna Jonsered AB Sveriges bästa arbetsteam.

P    

TEXT SARA NYBLIN

rojektchefen Ulf Rohdin som gjort något bra, har varit en betydande del hade en svår situation att lösa i teamarbetet. när företaget Hallbyggarna – När man gjort något bra vill man bli upp­ Jonsered i Falun fick nya märksammad för det, säger Ulf. ägare i form av riskkapita­ lister. Men istället för att I motiveringen skriver Prevent att med ”en vika ner sig valde han och omtanke om varandra som normalt bara är teamet att göra det bästa av förbehållen nära och kära situationen. fick de ordning på verksam­ MOTIVERINGEN TILL PRISET Ärlighet och transpa­ heten”. Just omtänksamhet ”Arbetsteamet tog tag i en svår rens blev ledorden för Ulf och familjär stämning är arbetssituation och utmana­ som ville skapa tillit hos de något som teamet verkligen de problemen trots tuffa föru t­ sättningar. Genom bra samver­ anställda. Något som gav prioriterar. De försöker hitta kan i det förebyggande arbets­ resultat. Bland 130 nomine­ på saker även på fritiden, så milj öarbetet och en omtan­ rade utsågs teamet tidigare som att fiska och spela inne­ ke om varandra som normalt i år till landets bästa i Pre­ bandy tillsammans. bara är förbehållen nära och vents tävling. – Vi är som en familj, vil­ kära fick de ordning på verk­ – Jag är övertygad om ket juryn tog fasta på. När en samheten. För att klara av den att jag har Sveriges bästa av tjejerna hade svårt att få bragden krävdes allas delak­ tighet, total tillit inom teamet, team, de är extraordinära, ihop husbygge, karriär och en arbetsinsats lång utöver det säger Ulf som också var den familj så åkte killarna hem vanliga och ett bra ledarskap.” som anmälde teamet till till henne och målade huset, tävlingen. säger Ulf. Han återkommer fler En viktig del i arbetet för Ulf har varit att gånger till ärlighet och hur viktigt det varit för bryta ner och konkretisera företagets målsätt­ teamet på Hallbyggarna. Det är också det han ning. Han menar att alla drivs av olika saker kan rekommendera andra företag och orga­ och att det är viktigt att se och utgå från detta. nistationer som vill förbättra sin arbetsmiljö. – Killen på lagret har andra drivkrafter än – Ärlighet kombinerat med att bry sig om jag har, säger han. varandra, gör man det jobbet får man mycket Även att följa upp målen och lyfta fram den tillbaka, säger Ulf.

22

TRÄ&MÖBELFORUM JUNI 2014

Ulf Rohdin AKTUELL: Som projektchef på Hallbyggarna Jonsered AB, som utsetts till Sveriges bästa arbetsteam av Prevent. ÅLDER: 43 år. BOR: I Borlänge.

TRE TIPS FÖR BÄTTRE TEAMKÄNSLA:

1

Ärlighet. Vi står för vad vi tycker, men med goda intentioner och mycket omtanke. Ärlighet ska ald­ rig såra. Det ska alltid vara väl menat och med en god avsikt.

2 3

Delaktighet. Vi bryr oss om utan att vara tvingade till det. Livsbalans. Vi värderar alla medarbetares möjlig­ het till god balans mellan arbe­ te och privatliv.


NYCKELFRI VARDAG — DORMA Duo HOME Med nya Duo HOME, elektromekaniskt lås för ytterdörrar, har du full kontroll över vem som har tillgång till din bostad och när. Använd nyckelbricka eller mobiltelefon utrustad med NFC-chip för att låsa och låsa upp. Kombinera med tidsbegränsad pinkod for ytterligere säkerhet. Läs mer på dorma.com


POSTTIDNING B AVS: Trä och Möbelföretagen Box 55 525 102 04 STOCKHOLM

blir Sherwin-Williams

Becker Acroma blir Sherwin-Williams

Sherwin-Williams – Your Coating Solutions Partner På Sherwin-Williams har vi levererat ytbehandlingslösningar till industrin i nästan 150 år. Vi strävar kontinuerligt efter att leverera optimala produkter och tjänster som bygger på de senaste innovationerna. Genom gedigen erfarenhet och genom att vara lyhörd för marknadens behov, kan vi erbjuda dig skräddarsydda lösningar och kvalificerad teknisk support som ger mervärde för din verksamhet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta din lokala representant eller besöka vår hemsida www.sherwin-williams.eu

Sherwin-Williams Sweden AB Box 2016 | 195 02 Märsta | Tel 0381-261 00 | Fax 0381-261 99 www.sherwin-williams.eu

®

Trä och Möbelforum #3 2014  

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen. Ambitionen med tidningen är att gå på djupet och lyfta fr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you