Page 1

U P O N O R Y H DY S K U N TA - J A YMPÄ RI S TÖTE KNIIKK A m i t o i t u s ta u l u ko t

04 I 2009 51028

293


Mitoitustaulukot liitteet 1.1-9

294

m i t o i t u s ta u l u ko t


Liite 1.1

Mitoitusnomogrammi täysille Ultra Rib 2 -putkistoille.

y=d

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 1,0 Veden lämpötila t = 10 °C 1

2

4

6

8

10

20

40

100 90 80 70 60

80 100

60

200

3,5 200

2,5

Nopeus [m/s]

30

1000

2000

315

50 40

600

Putken halkaisija [mm]

250

3,0

400

450

2,0

560

20

1,5 10 9 8 7 6

1,0

5 4 3

ViemŠrin kaltevuus [ä]

2

0,5

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,2

0,1 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

400

600

1000

2000

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

295


Liite 1.2

↓ Mitoitusnomogrammi Ultra Rib 2 -putkistoille, joiden täyttöaste on 70 %.

y

↓ d

↑ ↑

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 0,7 Veden lämpötila t = 10 °C 1

2

4

6

8

10

20

40

100 90 80 70 60

60

80 100

3,5 200 250

3,0

50

400

1000

2000

1000

2000

Putken halkaisija [mm]

Nopeus [m/s]

30

600

315

2,5

40

200

450

2,0

20

1,5 10 9 8 7 6

1,0

5 4 3

0,5

1 0,9 0,8 0,7 0,6

Esimerkki 4

ViemŠrin kaltevuus [ä]

2

0,5 0,4 0,3

0,2

0,1 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

400

600

Virtaama [l/s]

296

m i t o i t u s ta u l u ko t


Liite 1.3

Mitoitusnomogrammi Ultra Rib -2 -putkistoille, joiden täyttöaste on 50 %.

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

↑ ↑

d

y

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 0,5 Veden lämpötila t = 10 °C 1

2

4

6

8

10

20

40

3,5

100 90 80 70 60

60

80 100

200

1000

2000

1000

2000

250 315

2,5

Putken halkaisija [mm]

50

450

2,0

560

Nopeus [m/s]

30

600

200

3,0

40

400

1,5

20

1,0

10 9 8 7 6 5 4 3

0,5

Viemärin kaltevuus [‰]

2

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,2

0,1 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

400

600

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

297


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Liite 2.1

50

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 200 Ultra Rib-2

40 30

ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6 5

JŠtevesi

4 3

Sadevesi

2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

10

20

40

60

80 100

200

80 100

200

Virtaama [l/s]

1

2

4

6

8

100 90 80 70 60

Liite 2.2 Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 250 Ultra Rib-2

50 40 30

Viemärin kaltevuus [‰]

20

10 9 8 7 6 5

Jätevesi

4 3

Sadevesi 2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

Virtaama [l/s]

298

m i t o i t u s ta u l u ko t


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Liite 2.3

50

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 315 Ultra Rib-2

40 30

Viemärin kaltevuus [‰]

20

10 9 8 7 6 5 4

Jätevesi

3

2

Sadevesi

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Liite 2.4

50

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 450 Ultra Rib-2

40 30

ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6 5 4 3

JŠtevesi

2

Sadevesi 1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

299


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Liite 2.5

50

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 560 Ultra Rib-2

40 30

ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6 5 4 3

JŠtevesi Esimerkki 4

Esimerkki 4

2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

Sadevesi

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

300

m i t o i t u s ta u l u ko t


Liite 3.1

Mitoitusnomogrammi täysille Dupplex-putkistoille.

y=d

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 1,0 Veden lämpötila t = 10 °C 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80

100

200

400

600

1000

2000

1000

2000

3.5 160

100 90 80 70 60

200

3.0

250

2.5

Putken halkaisija [mm] 315

50 40

2.0

400

30

1.5

20

Nopeus [m/s] 1.0

10 9 8 7 6 5 4 3

0.5

Viemärin kaltevuus (‰)

2

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Esimerkki 3

0,3

0,2

0,1 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80

100

200

400

600

Virtaama (I/s)

M i t o i t u s ta u l u ko t

301


Liite 3.2

Mitoitusnomogrammi Dupplex-putkistoille, joiden täyttöaste on 70 %.

y

↓ d

↑ ↑

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 0,7 Veden lämpötila t = 10 °C 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80

100

200

400

600

1000

2000

600

1000

2000

3.5 160

100 90 80 70 60

200

3.0

250

2.5

40

Putken halkaisija [mm] 315

50

400

2.0

30

1.5

20

Nopeus [m/s] 1.0

10 9 8 7 6 5 4 3

0.5

Viemärin kaltevuus (‰)

2

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,2

0,1 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80

100

200

400

Virtaama (I/s)

302

m i t o i t u s ta u l u ko t


Liite 3.3

Mitoitusnomogrammi Dupplex-putkistoille, joiden täyttöaste on 50 %.

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

↑ ↑

d

y

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 0,5 Veden lämpötila t = 10 °C 1

2

4

6

8

10

20

3.5

40

160

3.0

100 90 80 70 60

60

80

200

400

600

1000

2000

600

1000

2000

200 250

2.5

50

100

Putken halkaisija [mm] 315 400

2.0

40 30

1.5 Nopeus [m/s]

20

1.0 10 9 8 7 6 5 4

0.5

3

Viemärin kaltevuus (‰)

2

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,2

0,1 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80

100

200

400

Virtaama (I/s)

M i t o i t u s ta u l u ko t

303


100 90 80 70 60

Liite 4.1

� �

� �

� �

� �

� �

�� �

200

50

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 160 Dupplex

40 30

Viemärin kaltevuus [‰]

20

10 9 8 7 6

Jätevesi

5 4

Sadevesi

3

2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

10

20

40

60

80 100

200

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

1

Liite 4.2

100 90 80 70 60

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 200 Dupplex

50

2

4

6

8

40 30

ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6

JŠtevesi

5 4

Sadevesi

3

2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

Virtaama [l/s]

304

m i t o i t u s ta u l u ko t


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Liite 4.3

50

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 250 Dupplex

40 30

ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6 5

JŠtevesi

4 3

Sadevesi 2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

10

20

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

1

Liite 4.4

100 90 80 70 60

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 315 Dupplex

50

2

4

6

8

40 30

ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6 5 4

JŠtevesi

3

2

Esimerkki 3

Sadevesi

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

305


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Liite 4.5

50

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 400 Dupplex

40 30

ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6 5 4 3

JŠtevesi

2

Sadevesi 1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

306

m i t o i t u s ta u l u ko t


Liite 5.1

Mitoitusnomogrammi täysille PVC-putkistoille, joiden rengasjäykkyys on SN 8.

y=d

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

↑ y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 1,0

1000 900 800 700 600 500 400 300

4,0

200

110

3,5

160

3,0

100 90 80 70 60

200

2,5 Nopeus [m/s]

50

Putken halkaisija [mm] 250 315

2,0

400

40

500

1,5

30

Viemärin kaltevuus [‰]

20

1,0 10 9 8 7 6

0,8

0,6

5 4 3

2

1 1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

20

40

60

80 100

200

400

600

800 1000

2000

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

307


Liite 5.2

Mitoitusnomogrammi PVC-putkistoille, joiden täyttöaste on 70 % ja rengasjäykkyys SN 8.

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

↑ ↑

y

d

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 0,7

1000 900 800 700 600 500 400 300

4,0 110

200

3,5 160

3,0 100 90 80 70 60

200

2,5 Nopeus [m/s]

Putken halkaisija [mm] 250 315

2,0

400

50 40

500 1,5

30

Viemärin kaltevuus [‰]

20

1,0 0,8

10 9 8 7 6

0,6

5 4 3

2

1 1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

20

40

60

80 100

200

400

600

800 1000

2000

Virtaama [l/s]

308

m i t o i t u s ta u l u ko t


Liite 5.3

Mitoitusnomogrammi PVC-putkistoille, joiden täyttöaste on 50 % ja rengasjäykkyys SN 8.

d

y

↑ ↑

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 0,5

1000 900 800 700 600

4,0

500

110

3,5

400 300

160

3,0

200

2,5

200

Nopeus [m/s]

[mm] 250 315

2,0

100 90 80 70 60

400 500

1,5

50 40

1,0

30

0,8 Viemärin kaltevuus [‰]

20

0,6 10 9 8 7 6 5 4 3

2

1 1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

20

40

60

80 100

200

400

600 800 1000

2000

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

309


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Liite 6.1 Maaviemärijärjestelmä PVC SN 8.

50 40 30

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 160 ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6

JŠtevesi

5 4

Sadevesi

3

2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

10

20

40

60

80 100

200

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

1

2

4

6

8

100 90 80 70 60

Liite 6.2 Maaviemärijärjestelmä PVC SN 8

50 40 30

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 200 ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6

JŠtevesi

5 4

Sadevesi

3

2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

Virtaama [l/s]

310

m i t o i t u s ta u l u ko t


1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

100 90 80 70 60

Liite 6.3 Maaviemärijärjestelmä PVC SN 8.

50 40 30

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 250 ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6 5

JŠtevesi

4 3

Sadevesi 2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

10

20

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

1

2

4

6

8

100 90 80 70 60

Liite 6.4 Maaviemärijärjestelmä PVC SN 8.

50 40 30

Itsepuhdistuvuuskäyrät ø 315 ViemŠrin kaltevuus [ä]

20

10 9 8 7 6 5 4

JŠtevesi

3

Sadevesi

2

1 0,9 0,8 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

311


1,0

Liite 7

0,9

Suhteellinen vedenpinnan korkeus y/d

Mitoitusnomogrammi, jolla maahan asennetut täydet Uponor PVC-viemäriputkistot voidaan muuntaa osittain täysiksi.

0,8

0,7

0,6

1

3

2

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1: Suhteellinen virtaama Q/Qf 2: Suhteellinen veden nopeus v/vf 3: Suhteellinen hydraulinen sŠde R/Rf

312

m i t o i t u s ta u l u ko t


Liite 8.1

Mitoitusnomogrammi täysille Uponorsadevesijärjestelmä PE:n putkistoille.

y=d

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 1,0 Veden lämpötila t = 10 °C

100 90 80 70 60 50 40

5,0

600 700

30

20

800 900

Putken halkaisija [mm] 1000

4,0

1200 1400 1600

3,0 10 9 8 7 6

2000

2,5

2500 2,0

Nopeus [m/s]

5 4

1,5

3

ViemŠrin kaltevuus [ä]

2

1,0 0,8

1 0,9 0,8 0,7 0,6

0,6

0,5

0,5

0,4 0,3

0,2

0,1 10

20

40

60

80

100

200

400

600 800 1000

2000

4000

6000

10000

20000

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

313


Liite 8.2

Mitoitusnomogrammi Uponor-sadevesijärjestelmä PE:n putkistoille, joiden täyttöaste on 70 %.

y

↓ d

↑ ↑

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 0,7 Veden lämpötila t = 10 °C

100 90 80 70 60 50 40

5,0

600

30

700 800

4,0 20

3,0 10 9 8 7 6

Putken halkaisija [mm] 900 1000 1200 1400 1600 2000

2,5

2500 2,0

Nopeus [m/s]

5 4

1,5

3

2

ViemŠrin kaltevuus [ä]

1,0 0,8

1 0,9 0,8 0,7 0,6

0,6

0,5

0,5

0,4 0,3

0,2

0,1 10

20

40

60

80

100

200

400

600 800 1000

2000

4000

6000

10000

20000

Virtaama [l/s]

314

m i t o i t u s ta u l u ko t


Liite 8.3

Mitoitusnomogrammi Uponor-sadevesijärjestelmä PE:n putkistoille, joiden täyttöaste on 50 %.

d

y

↑ ↑

Nomogrammi on graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 0,5 Veden lämpötila t = 10 °C

100 90 80 70 60

5,0

50

600

700

40

4,0

30

20

800

900 1000

Putken halkaisija [mm] 1200 1400 1600

3,0 2,5

2000 2500

10 9 8 7 6

2,0

Nopeus [m/s] 1,5

5 4 3

1,0

ViemŠrin kaltevuus [ä]

2

0,8 1 0,9 0,8 0,7 0,6

0,6 0,5

0,5 0,4 0,3

0,2

0,1 10

20

40

60

80

100

200

400

600 800 1000

2000

4000

6000

10000

20000

Virtaama [l/s]

M i t o i t u s ta u l u ko t

315


Liite 9

Mitoitusnomogrammi täysille Uponorsadevesijärjestelmä PP:n putkistoille.

y=d

Nomogrammion graafinen esitys Colebrook-Whiten kaavasta

y = vedenpinnan korkeus d = sisähalkaisija Karheuskerroin k = 0,00025 m Täyttösuhde y/d = 1,0 Veden lämpötila t = 10 °C 1

2

4

6

8

10

20

100 90 80 70 60

40

60

400

600

1000

2000

160/138

2,5

200/172

2,0

Putken halkaisija [mm]

250/215

50 40

200

80 100

110/95

3,0

315/272

1,5

30

450/400

Nopeus (m/s)

20

560/500 1,0

670/600

0,8

10 9 8 7 6

0,6

5

0,5

4 3

0,4

ViemŠrin kaltevuus [ä]

2

0,3 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

0,1 1

2

4

6

8

10

20

40

60

80 100

200

400

600

1000

2000

Virtaama [l/s]

316

m i t o i t u s ta u l u ko t


Muistiinpanoja

M i t o i t u s ta u l u ko t

317


318

m i t o i t u s ta u l u ko t


M i t o i t u s ta u l u ko t

319


320

m i t o i t u s ta u l u ko t


M i t o i t u s ta u l u ko t

321


322

m i t o i t u s ta u l u ko t


M i t o i t u s ta u l u ko t

323


324

m i t o i t u s ta u l u ko t

14 mitoitustaulukot 04 2009  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/technical-handbook-inf/14_mitoitustaulukot_04_2009.pdf?version=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you