GU Journalen 5-2020

Page 22

Nyheter ■ Profilen

KLASSISKT SKOLAD FYSIKER – Om du inte vet något om antiken, hur ska du då kunna förstå vår moderna värld? Det undrar Giovanni Volpe. Men han är varken språkforskare, historiker eller filosof. Istället är han nybliven professor i fysik, med fyra stora engagemang: optiska pincetter, ­aktiva partiklar, neurovetenskap och utveckling av artificiell intelligens. Text: Eva Lundgren Foto: Johan Wingborg

22

GUJOURNALEN VINTERN 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.