GU Journalen 2-2018

Page 14

NYHETER

Neutze får stort anslag Foto: JOHAN WINGBORG

Hur det går till när det syre vi andas omvandlas till energi i våra celler har varit känt sedan länge. Men någon exakt förklaring till de kemiska processerna finns inte. Åtminstone inte än. Men nu har Richard Neutze fått Europeiska forskningsrådets Advanced Grant, ett av världens finaste anslag, för att undersöka just det. FORSKNINGEN GÖRS med hjälp av så

kallade frielektronlasrar, flera kilometer långa rör genom vilka extremt korta och energirika ljuspulser skic– kas mot det prov som ska undersökas. Ljusimpulserna är på tusendels miljarddelar av en sekund och på grund av hettan förstörs det undersökta provet. Men precis innan det sprängs sönder hinner en bild tas, som visar just det ingen forskare tidigare sett, nämligen hur det går till när provet förändras. När hundratusentals sådana bilder läggs på varandra kan forskarna få fram en film som visar processen i detalj. – Det påminner om Jurassic Park, förklarar Richard Neutze, professor i biokemi. Att hitta dinosaurieben är förstås spännande och ännu mer intressant blir det när bitarna sätts ihop till ett djur. Men det är först när vi får se en film om hur dinosaurierna levde och rörde sig som vi verkligen börjar förstå vad de var för slags varelser.

DE ENTITETER RICHARD Neutze vill göra en film om är visserligen väldigt mycket mindre än en dinosaurie, men kanske mer intressanta. Det handlar nämligen om hur levande organismer fungerar på cellnivå – både människor och brontosaurusar. – Vi undersöker insidan på mitokondrien, cellens batteri, och hur molekylen ADP tillsammans med fosfat bildar ATP, som är en central energitransportör hos alla levande organismer. Det vi vill veta är exakt

14 GUJOURNALEN MAJ 2018

- Sverige är bra på att satsa på internationell forskning, menar Richard Neutze, som nu fått ERC Advanced Grant.

hur det går till när protoner pumpas genom cellens membran. Min forskargrupp, som är specialiserad på röntgenljusmetoder, samarbetar med Gisela Brändén, expert inom membranproteiners struktur och funktion, vilket är väldigt givande.

framgång beror just på det, att våga göra det osäkra som leder till verkligt ny kunskap. Richard Neutzes grupp hör till världens främsta inom sitt område. Han har också uppmärksammats Richard Neutze,­ tidigare och exempelvis varit Walprofessor i biokemi, lenberg Scholar, fått Göran Gustafshar fått Europeiska sonpriset samt en rådsprofessur från BIDRAGET FRÅN Europeiska forskforskningsrådets Vetenskapsrådet. ningsrådet innebär 2,5 miljoner euro (ERC) Advanced – Men jag är inte ensam. Instituunder fem år. Grant, på 2,5 tionen för kemi och molekylärbiologi – Vi planerar att anställa tre miljoner euro under hör till de mest framgångsrika i landoktorander, två postdoktorer samt fem år. Andrew tekniska experter. Den stora fördelen Ewing, som delar det. Sverige är ett ganska bra land att med ett så här stort bidrag är att vi sin tjänst mellan GU vara forskare i, inte minst för att man inte behöver lägga alla ägg i en korg: och Chalmers, fick är så intresserad av internationell också ett anslag. samverkan här. eftersom vi kan ha tre–fyra projekt på gång samtidigt, kan vi satsa även på mer udda idéer. Mycket av min EVA LUNDGREN

Fakta


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.