Page 30

REPORTAGE

Mörka personligheter på gott och ont Människor med ”mörka” personlighetsdrag kan ställa till med stor oreda på en arbetsplats men de kan också bana väg för framgång och ledande positioner. Tre särskilt mörka profiler återfinns i det som kallas för den mörka triaden som beskriver den empatilöse psykopaten, den uppmärksamhetstörstande narcissisten och den c ­ yniske och baksluge machiavellisten. – AKADEMIN ÄR EN speciell plats som drar till sig såväl toppresterande personer med starka elitistiska drag och emellanåt lite ”udda”, introverta och specialbegåvade individer som helst vill undvika uppmärksamhet. Vissa i den förstnämnda gruppen vill gärna synas och höras och uppskattar inflytande och makt, ofta med en god intention men ibland med en helt annan agenda, säger Max Rapp Ricciardi, docent i psykologi, som bland annat forskar om destruktiva processer och urspårade personligheter i arbetslivet. Begreppet den mörka triaden laserades av forskarna Paulhus och Williams 2002 och beskriver machia­ vellism, subklinisk psykopati och subklinisk narcissism. Med subklinisk menas att personlighetsstörningen är av mildare grad. Illustration: CATRIN JAKOBSSON

30 GUJOURNALEN MARS 2018

GU Journalen 1-2018  
GU Journalen 1-2018  

Här är årets första nummer av GU Journalen på hela 52 sidor. Läs om: Lotta Dellve om hur chefer bör vara, årets stora ledarskifte vid GU, om...