Page 1

ADMITERE MASTER Specializările oferite de Universitatea Babeș-Bolyai la nivel master, la admiterea din 2014 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITÄT

BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY


Această broşură prezintă specializările oferite de Universitatea Babeș-Bolyai la nivel master, la admiterea din 2014. Informații despre admitere se pot obţine și prin internet la adresa www.ubbcluj.ro. Vă rugăm, accesați de pe această pagină atât informațiile generale despre admitere ale Universității, cât și informațiile despre specializările dorite pe paginile facultăților. Acestea se accesează de pe pagina principală din meniul „structura”, apoi „facultăți”. Pentru orice detalii, respectiv informații definitive privind specializările, vă rugăm să vă adresați comisiilor de admitere de la facultățile care oferă aceste specializări. Numărul locurilor de școlarizare – locuri gratuite (bugetate) și cele cu taxă – sunt comunicate de către minister și universitate ulterior redactării acestei broșuri informative. Modificările ulterioare care se impun prezentului material, în eventuala apariție a unor noi reglementări din partea Ministerului Educației Naționale, respectiv în urma autorizării unor noi specializări, se vor comunica prompt și prin toate mijloacele disponibile. Responsabilitatea revine Comisiilor de admitere din facultăți, Direcției Comunicare și Relații Publice și Oficiilor permanente de admitere.


CUPRINS CALENDARUL ADMITERII 2014 SESIUNEA DIN IULIE FACULTĂŢI, SPECIALIZĂRI ŞI CRITERII DE SELECŢIE Facultatea de Matematică şi Informatică Facultatea de Fizică Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Facultatea de Biologie şi Geologie Facultatea de Geografie Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Facultatea de Drept Facultatea de Litere Facultatea de Istorie şi Filosofie Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Facultatea de Studii Europene Facultatea de Business Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Teologie Ortodoxă Facultatea de Teologie Greco-Catolică Facultatea de Teologie Reformată Facultatea de Teologie Romano-Catolică Facultatea de Teatru şi Televiziune

4 13 13 14 14 15 15 16 16 17 20 21 24 36 36 37 42 42 43 43 43 44


GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ADMITERII LA FACULTĂȚI NIVEL MASTER Sesiunea iulie 2014


FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 22-24 iulie Perioada de înscriere (între orele 9:00-13:00) 25 iulie Proba scrisă de specialitate (ora 9.00, Cladirea Centrală a Universităţii, str. M. Kogalniceanu nr. 1) 25 iulie Proba scrisă eliminatorie de limba engleză (ora 14.00, Clădirea Centrală a Universităţii, str. M. Kogalniceanu nr. 1) 25 iulie Afişarea rezultatelor probelor scrise (ora 20.00) 26-27 iulie Depunerea contestațiilor la probele scrise, prin email 28 iulie Depunerea contestațiilor la probele scrise, la comisie (între orele 8.00-9.00) 28 iulie Rezolvarea contestațiilor (ora 10.00) 28 iulie Afişarea rezultatelor concursului de admitere 29-30 iulie Confirmarea locului, achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi la taxă, retragerea dosarului de concurs (între orele 9.00-13.00) 30 iulie Afişarea rezultatelor concursului de admitere după confirmări 31 iulie Depunerea cererilor de redistribuire pe locurile rămase disponibile (orele 8.00-10.00) 31 iulie Afișarea rezultatelor după redistribuirea candidaților pe locurile rămase disponibile, pe bază de cerere depusă la Comisia de Admitere (ora 12.00) 31 iulie Achitarea primei rate a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă după etapa de redistribuire (între orele 12.00-14.00) 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

4


FACULTATEA DE FIZICĂ 14-18 iulie Înscrierea candidaților și 21-23 iulie 24 iulie 25 iulie 28-30 iulie 31 iulie

Susţinerea probelor Afişarea rezultatelor Confirmarea locului Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ 15-19 iulie Înscrierea candidaților și 21-22 iulie 22 iulie Testul de limbă, interviul și afişarea rezultatelor 23-24 iulie Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor, preluarea actelor în vederea confirmării 24 iulie Afişarea rezultatelor după contestaţii 25–26 iulie Prima etapă de confirmare a ocupării locului de către cei admişi 27 iulie Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare 28-30 iulie A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi în urma redistribuirii locurilor rămase vacante după prima etapă de confirmări 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE 14-22 iulie 23-24 iulie 25 iulie 25, 28, 29 iulie 29 iulie 29-31 iulie

Înscrierea candidaților (orele 9.00-14.00) Interviu Afişarea rezultatelor Confirmarea locului Redistribuirea locurilor disponibilizate Confirmarea locului după redistribuiri

5


FACULTATEA DE GEOGRAFIE 14-18 iulie 21 iulie 23 iulie 24-26 iulie 30 iulie

Înscrierea candidaților (orele 9.00-13.00) Interviu Afişarea rezultatelor Confirmarea locului (orele 9.00-13.00) Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI 14-19, 21 iulie 22 iulie 23 iulie 23-25 iulie și 28 iulie

Înscrierea candidaților Susținerea interviului Afișarea rezultatelor Confirmarea locului

29 iulie Comunicarea rezultatelor dupa confirmări 30-31 iulie Confirmarea locului după redistribuiri, confirmarea locului la taxă 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE DREPT Nu se organizează admitere în vară.

FACULTATEA DE LITERE Nu se organizează admitere în vară.

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE 14-22 iulie 24-25 iulie 28 iulie 29 iulie

6

Înscrierea candidaţilor Susţinerea probelor Confirmarea locului Afişarea rezultatelor finale


FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14-19 iulie 21-23 iulie 24 iulie 24-29 iulie

Înscrierea candidaţilor Procesarea datelor Afișarea rezultatelor Confirmarea locului (pentru cei admişi cu taxă plata primei rate de şcolarizare) 31 iulie Rezultate finale

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 14-18 iulie 21-23 iulie 25 iulie 28-29 iulie

Înscrierea candidaţilor Susținerea examenului Afișarea rezultatelor Confirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire 29 iulie Comunicarea rezultatelor după redistribuiri 30 iulie Confirmarea locului după redistribuiri 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR 14–18 iulie 18 iulie 19 iulie 19 iulie 19 iulie 20-21 iulie 21 iulie 22-23 iulie

Înscrierea candidaţilor Afişarea listei cu candidaţii înscrişi Culegerea şi înregistrarea observaţiilor Probă de competenţă lingvistică. Comunicarea rezultatelor Afișarea programării susținerii probei de admitere (examen scris) Susținerea probei de admitere (examen scris) Prelucrarea datelor, comunicarea rezultatelor Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere

7


24–26 iulie Confirmarea locului 26 iulie Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor 27 iulie Confirmarea locului după prima redistribuire 27 iulie Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor 28 iulie Confirmarea locului după a doua redistribuire 30 iulie Comunicarea rezultatelor la sfârșitul sesiunii de admitere

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 14-21 iulie 22 iulie 23-26 iulie 26 iulie 27-30 iulie 31 iulie

Înscrierea candidaţilor Interviu. Afişarea rezultatelor Confirmarea locului Redistribuirea locurilor neocupate Confirmarea locurilor după redistribuire Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE BUSINESS 14-18 iulie Înscrierea candidaţilor 19 iulie Examen de admitere (AA ora 9.00, MH ora 12.00, AAI ora 15.00) 20 iulie Afişarea rezultatelor iniţiale 21-22 iulie Contestaţii 22-26 iulie Confirmarea locului 26 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate 27-29 iulie Confirmarea locului după redistribuiri 30 iulie Afişarea rezultatelor finale

8


FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII 14-21 iulie 22-23 iulie 23 iulie 24 iulie 24-27 iulie 28 iulie 29-30 iulie 31 iulie

Înscrierea candidaţilor Interviuri Rezultate inițiale Contestaţii, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor Confirmarea locului Redistribuiri Confirmarea locurilor după redistribuire Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 14-16 iulie 17 iulie 18 iulie 21 iulie 22 iulie 23 iulie 23-25 iulie 26 iulie 28-29 iulie 30 iulie

Înscrierea candidaţilor Procesarea datelor Testul grilă Procesarea datelor Afişarea rezultatelor Contestații Confirmarea locului Redistribuiri Confirmarea locului după redistribuiri Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 14-16 iulie Înscrierea candidaţilor şi depunerea proiectelor de cercetare 21 iulie Afişarea rezultatelor 21-23 iulie Confirmarea locului 24-25 iulie Redistriburi 25 iulie Afişarea rezultatelor finale

9


FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ 14-26 iulie Înscrierea candidaţilor cu excepţia zilelor de 19 şi 20 iulie 2014 (între orele 8.00-16.00) 28 iulie Prezentarea planului de cercetare (ora 10.00) 29-30 iulie Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ 1 martie-11 iulie Preînscrierea candidaţilor

14-23 iulie Înscrierea candidaţilor (excepție zilele de sâmbătă și duminică) 24 iulie Susținerea proiectului 25 iulie Afişarea rezultatelor 28-30 iulie Confirmarea locului 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ din 1 martie 14-25 iulie 26 iulie 28-29 iulie 30 iulie 30 iulie 30 iulie

10

Preînscrierea candidaţilor Înscrierea candidaţilor (luni-vineri 9.00-14.00) Afişarea rezultatelor Confirmarea locului şi depunerea actelor pentru cei admişi Redistribuirea locurilor disponibile Confirmarea locului după redistribuiri Afişarea rezultatelor finale


FACULTATEA DE TEATRU ȘI TELEVIZIUNE Teatru, film și multimedia 14-19 iulie 21 iulie 24 iulie 25 iulie 28-29 iulie 30 iulie

Înscrierea candidaţilor Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi Susținerea probelor (între orele 10.00-14.00) Afișarea rezultatelor (după ora 16.00) Confirmarea locului (între orele 10.00 și 14.00) Afișarea rezultatelor finale

Actorie și Regie 14-19 iulie 21 iulie 25 iulie 28 iulie 29 iulie 30 iulie

Înscrierea candidaţilor Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi Susținerea probelor (ora 10.00) Afișarea rezultatelor Confirmarea locului (între orele 10.00 și 14.00) Afișarea rezultatelor finale

Teatru contemporan (actorie și teatrologie) Admiterea va avea loc doar în luna septembrie 2014.

Calendarul admiterii poate fi consultat pe site-ul: admitere.ubbcluj.ro

11


FACULTĂȚI, SPECIALIZĂRI ȘI CRITERII DE SELECȚIE NIVEL MASTER Sesiunea iulie 2014


FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Tel. : 0264-405.300, int. 5244

Domeniul Matematică 1. Specializarea MATEMATICĂ 2. Specializarea MATEMATICĂ DIDACTICĂ 3. Specializarea MATEMATICĂ APLICATĂ 4. Specializarea MATEMATICĂ COMPUTAȚIONALĂ

E-mail: math@math.ubbcluj.ro admitere@cs.ubbcluj.ro Website: http://cs.ubbcluj.ro

Domeniul Informatică 5. Specializarea PROGRAMARE BAZATĂ PE COMPONENTE 6. Specializarea SISTEME INTELIGENTE 7. Specializarea BAZE DE DATE 8. Specializarea SISTEME DISTRIBUITE ÎN INTERNET 9. Specializarea OPTIMIZAREA MODELELOR INFORMATICE 10. Specializarea INGINERIE SOFTWARE 11. Specializarea PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR ENTERPRISE 12. Specializarea INTELIGENȚĂ COMPUTAȚIONALĂ APLICATĂ

Criterii de admitere

Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS Procedura de clasificare: media anilor de studiu – 75% și media examenului de licență – 25%.

Criterii de departajare

Media generală de promovare a anilor de studiu Media examenului de licență.

FACULTATEA DE FIZICĂ Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Tel. : 0264-405300, int. 5176

E-mail: phys@phys.ubbcluj.ro Website: http://phys.ubbcluj.ro

Domeniul Fizică 1. Specializarea FIZICĂ COMPUTAȚIONALĂ 2. Specializarea FIZICA CORPULUI SOLID 3. Specializarea BIOMATERIALE 4. Specializarea BIOFIZICĂ ȘI FIZICĂ MEDICALĂ Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie) 5. Specializarea ŞTIINŢE - masterat didactic

Criterii de admitere

Interviu - 50% Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare Nota obținută la interviu.

13


FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Cluj-Napoca, Str. Arany Janos nr. 11 Tel. : 0264-593833, Fax: 0264-590818

E-mail: chem@chem.ubbcluj.ro admitere@chem.ubbcluj.ro Website: http://chem.ubbcluj.ro

Domeniul Inginerie chimică 1. Specializarea INGINERIA MATERIALELOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 2. Specializarea INGINERIA PROCESELOR ORGANICE ŞI BIOCHIMICE 3. Specializarea INGINERIE CHIMICĂ AVANSATĂ DE PROCES Domeniul Chimie 4. Specializarea CHIMIE AVANSATĂ 5. Specializarea MODELARE MOLECULARĂ ÎN CHIMIE ŞI BIOCHIMIE 6. Specializarea CONTROLUL CHIMIC AL CALITĂŢII MEDIULUI ŞI TEHNICI DE DEPOLUARE 7. Specializarea CHIMIE CLINICĂ 8. Specializarea CHIMIE CRIMINALISTICĂ 9. Specializarea TEHNICI MODERNE DE SINTEZĂ ÎN CHIMIE Interdisciplinar (Chimie, Inginerie Chimică) 10. Specializarea PROCESAREA ŞI CONTROLUL ALIMENTELOR

Criterii de admitere

Media de admitere se va calcula ca o medie aritmetică între nota interviului de admitere și media obținută de candidat la examenul de licență/diplomă.

Criterii de departajare

Media generală de promovare a anilor de studiu nivel licență Media ultimului an de studiu nivel licență.

FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE Cluj-Napoca, Str. Republicii nr.44, Tel. : 0264-431858, Fax: 0264-431858

E-mail: admitere@biolog.ubbcluj.ro Website: http://bioge.ubbcluj.ro

Domeniul Biologie 1. Specializarea BIOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ 2. Specializarea BIOTRANSFORMĂRI CELULARE 3. Specializarea ECOLOGIE SISTEMICĂ ŞI CONSERVARE 4. Specializarea UTILIZAREA ŞI PROTECŢIA RESURSELOR BIOLOGICE 5. Specializarea ECOLOGIE TERESTRĂ ŞI ACVATICĂ 6. Specializarea ŞTIINŢELE NUTRIŢIEI 7. Specializarea BIOLOGIE MEDICALĂ 8. Specializarea ECOLOGIE CULTURALĂ Domeniul Geologie 9. Specializarea GEOLOGIA BAZINELOR SEDIMENTARE 10. Specializarea MINERALOGIE APLICATĂ ŞI PETROLOGIE

14


Criterii de admitere

Media examenului de licenţă – 50% Nota la interviu – 50%

Criterii de departajare Media examenului de licenţă. Domeniul Biologie 11. Specializarea ŞTIINŢELE NUTRIŢIEI

Criterii de admitere

Media examenului de licenţă - 100%

Criterii de departajare

Nota examenului probei orale de licenţă.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 5-7 Tel. : 0264 - 431865

E-mail: admit@geografie.ubbcluj.ro Website: http://geografie.ubbcluj.ro

Domeniul Geografie 1. Specializarea AMENAJARE ŞI DEZVOLTARE TURISTICĂ 2. Specializarea GEOMATICĂ 3. Specializarea PLANIFICARE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ 4. Specializarea RESURSE ŞI RISCURI ÎN MEDIUL HIDROATMOSFERIC 5. Specializarea TURISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI (Sighetu Marmației) 6. Specializarea TURISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ 7. Specializarea ECOTURISM ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ (Gheorgheni) 8. Specializarea GESTIUNEA INTEGRATĂ A RESURSELOR DE DEZVOLTARE Interdisciplinar (Geografie şi Știința Sportului și Educației Fizice) 9. Specializarea TURISMUL SPORTIV ŞI AGREMENTUL DIN PERSPECTIVA ECODEZVOLTĂRII (Bistriţa)

Criterii de admitere

Media examenului la licenţă - 50%. Interviu – 50%

FACULTATEA DE DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI Cluj-Napoca, Str. Fântânele nr. 30 Tel. : 0264-307030, Fax: 0264-307032

E-mail: enviro@ubbcluj.ro Website: http://enviro.ubbcluj.ro

Domeniul Ştiinţa Mediului 1. Specializarea GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 2. Specializarea EVALUAREA RISCULUI ŞI SECURITATEA MEDIULUI 3. Specializarea CALITATEA MEDIULUI ŞI SURSE ENERGETICE

15


Criterii de admitere

Media examenului de licenţă – 70% Nota la interviu – 30%

FACULTATEA DE DREPT Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 11 Tel. : 0264-450443

E-mail: admitere@law.ubbcluj.ro Website: http://law.ubbcluj.ro

Domeniul Drept 1. Specializarea INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT 2. Specializarea ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ 3. Specializarea DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR

Criterii de admitere

Probă scrisă pe baza unei tematici afişate; 4. Specializarea DREPT PRIVAT COMPARAT (DROIT PRIVÉ COMPARÉ)

Criterii de admitere

Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză; 5. Specializarea DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE

Criterii de admitere

Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară pe baza unei tematici afişate;

FACULTATEA DE LITERE Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 31 Tel. : 0264-534676, 0264-532238

E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro Website: http://lett.ubbcluj.ro

Domeniul Filologie 1. Specializarea STUDII LITERARE ROMÂNEŞTI 2. Specializarea ISTORIA IMAGINILOR – ISTORIA IDEILOR 3. Specializarea LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT ROMANIC 4. Specializarea STUDII DE LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ MAGHIARĂ 5. Specializarea DIRECŢII ACTUALE ÎN LINGVISTICĂ 6. Specializarea STUDII CULTURALE BRITANICE 7. Specializarea LITERATURĂ ŞI CIVILIZAŢIE – DIALOG INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL FRANCOFON

16


8. Specializarea STUDII IRLANDEZE 9. Specializarea GERMANISTICA ÎN CONTEXT EUROPEAN 10. Specializarea COMUNICARE MULTILINGVĂ ŞI MULTICULTURALĂ 11. Specializarea MASTERAT EUROPEAN DE TRADUCTOLOGIE – TERMINOLOGIE 12. Specializarea MASTERAT EUROPEAN DE INTERPRETARE DE CONFERINŢĂ Domeniul Studii Culturale 13. Specializarea CULTURĂ ŞI SOCIETATE – TRADIŢIE ŞI MODERNITATE

S

I S

I

S

I

Criterii de admitere

Nota obținută la examenul de admitere.

Criterii de departajare

Media obţinută la examenul de licenţă Media anilor de studii din facultate.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Tel. : 0264-405300, int. 5277

E-mail: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro admitere@hiphi.ubbcluj.ro Website: http://hiphi.ubbcluj.ro

Domeniul Istorie 1. Specializarea ARHEOLOGIE ŞI STUDII CLASICE

Criterii de admitere

Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 50% Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare

Nota obținută la proba scrisă în cadrul examenului de licență Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență. 2. Specializarea SOCIETATE, ARTĂ, IDENTITĂŢI ÎN EUROPA CENTRALĂ. DE LA MEDIEVAL LA MODERNITATE 3. Specializarea ISTORIA ŞI SOCIO-ANTROPOLOGIA EPOCII MODERNE 4. Specializarea ISTORIA EUROPEI DE SUD-EST 5. Specializarea ISTORIE, MEMORIE, ORALITATE ÎN SECOLUL XX

17


Criterii de admitere

Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare

Media examenului de licență Nota obținută la susținerea publică în cadrul examenului de licență. 6. Specializarea CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Criterii de admitere

Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50% Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare

Nota obținută la proba scrisă în cadrul examenului de licență Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență. Domeniul Ştiinţe ale Comunicării 7. Specializarea ŞTIINŢELE INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 8. Specializarea MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI POLITICILOR EUROPENE 9. Specializarea ISTORIE CONTEMPORANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Criterii de admitere

Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare

Media examenului de licență Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

18


Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

10. Specializarea COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ

Domeniul Ştiinţe Politice 11. Specializarea MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

Criterii de admitere

Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50% Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare

Nota obținută la proba scrisă în cadrul examenului de licență. Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Domeniul Filosofie 12. Specializarea FILOSOFIE ANTICĂ ŞI MEDIEVALĂ 13. Specializarea FILOSOFIE, CULTURĂ, COMUNICARE Domeniul Studii Culturale 14. Specializarea STUDII IUDAICE

Criterii de admitere

Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare

Media examenului de licență Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență. Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

15. Specializarea EVALUAREA POLITICILOR ȘI A PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE Domeniul Filosofie

16. Specializarea ETICA PROFESIONALĂ 17. Specializarea TEORIE CRITICĂ ȘI STUDII MULTICULTURALE

19


Criterii de admitere

Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50% Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare

Nota obținută la proba scrisă în cadrul examenului de licență Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Tel. : 0264-424674, 0264-419958, 0264-405300, int.5341

E-mail: admitere@socasis.ubbcluj.ro Website: http://socasis.ubbcluj.ro

Domeniul Sociologie 1. Specializarea CERCETARE SOCIOLOGICĂ AVANSATĂ 2. Specializarea COMUNICARE, SOCIETATE ŞI MASS MEDIA 3. Specializarea ANTROPOLOGIE APLICATĂ 4. Specializarea SOCIOLOGIE APLICATĂ ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ 5. Specializarea SOCIOLOGIE APLICATĂ ÎN CONDUCEREA INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ONG-URILOR 6. Specializarea MANAGEMENTUL STRATEGIC AL RESURSELOR UMANE

Criterii de admitere

1. Media de licenţă 2. Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licenţă 3. Scrisoare de motivaţie Pct. 1- 60% Pct. 2 şi 3 – 40%

7. Specializarea GERONTOLOGIE SOCIALĂ 8. Specializarea CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ ÎN SERVICIILE SOCIALE 9. Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN SPAŢIUL JUSTIŢIEI. PROBAŢIUNE ŞI MEDIERE 10. Specializarea MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE 11. Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU SĂNĂTATE MENTALĂ 12. Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ECONOMIE SOCIALĂ 13. Specializarea MASTERAT EUROPEAN ÎN DREPTURILE COPIILOR 14. Specializarea POLITICI ȘI SERVICII SOCIALE

20


Criterii de admitere

1.Media de licenţă – 60% 2.CV şi scrisoare de motivaţie – 40%

Criterii de departajare

Media examenului de licenţă Interviu cu candidații care sunt în situația de a fi departajați.

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Linia Română Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor Nr.7 Tel. : 0264-590559, 0264-405337, 0264-405300, int. 5905 Cluj-Napoca, Str. Republicii Nr.37 Linia Maghiară Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.128

E-mail: psiedu@psiedu.ubbcluj.ro

E-mail: titkarsag.pszichologia@ubbcluj.ro Website: http://pszichologia.ro

Domeniul Psihologie 1. Specializarea PSIHOLOGIE CLINICĂ, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOTERAPIE 2. Specializarea TEHNICI PSIHOLOGICE PENTRU CONTROLUL COMPORTAMENTULUI ŞI DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI UMAN

Criterii de admitere

Media de licenţă - 20% Interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului; referatul se va preda la depunerea dosarului de înscriere - 80%.

Criterii de departajare

Media examenului de bacalaureat. Media examenului de licenţă. 3. Specializarea CONSULTANȚĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

Criterii de admitere

Susţinerea unui proiect de cercetare elaborat anterior – 70% din media finală de admitere (proiectul se depune în momentul înscrierii) Media examenului de licenţă - 30% din media finală de admitere

21


Criterii de departajare

Media examenului de licenţă. Media examenului de bacalaureat. 4. Specializarea PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE ŞI SĂNĂTATE ORGANIZAŢIONALĂ 5. Specializarea CONSILIERE ȘI INTERVENȚII PSIHOLOGICE ÎN DEZVOLTAREA UMANĂ 6. Specializarea PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ȘI CLINICE

Criterii de admitere

Media de licenţă - 20% Susţinerea orală a unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral - 80%.

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea orală şi evaluarea proiectului. Media examenului de bacalaureat. 7. Specializarea CONSILIERE GENETICĂ

Criterii de admitere

Media de licenţă - 20% Interviu pe baza unui referat de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului; referatul se va preda la depunerea dosarului - 80%.

Criterii de departajare

Media examenului de licenţă. Media examenului de bacalaureat. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei 8. Specializarea CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 9. Specializarea EDUCAŢIE CIVICĂ

Criterii de admitere

22

Nota obţinută la susținerea proiectului de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini). Proiectul se va depune la dosar în momentul înscrierii.


Criterii de departajare

Media examenului de licenţă. Media examenului de bacalaureat.

10. Specializarea TERAPIA LIMBAJULUI ȘI AUDIOLOGIE EDUCAȚIONALĂ

Criterii de admitere

Media examenului de licenţă - 30% Nota la examenul oral care constă în susţinerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare, program de prevenţie/intervenţie) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral – 70%

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea orală şi evaluarea proiectului. Media examenului de bacalaureat.

11. Specializarea MANAGEMENT, CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN INSTITUȚIILE INCLUZIVE

Criterii de admitere

Media examenului de licenţă - 30% Nota la examenul oral care constă în susţinerea unui proiect de cercetare din tematica programului masteral – 70%

Criterii de departajare

Nota obţinută la examenul oral. Media examenului de bacalaureat.

12. Specializarea DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII GERMANE, CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA GERMANĂ A EUROPEI CENTRALE ŞI DE SUD EST

Criterii de admitere

Susţinerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat

Criterii de departajare

Media obţinută la examenul de licenţă. Media examenului de bacalaureat.

23


13. Specializarea MANAGEMENT CURRICULAR

Criterii de admitere

Admiterea se face în ordinea mediilor Media examenului de licenţă – 40% Nota la interviu – 60%

Criterii de departajare

Media examenului de licenţă. Media examenului de bacalaureat.

14. Specializarea METODE ȘI PRACTICI ALTERNATIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

Criterii de admitere

Media examenului de licență – 30% Susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii. – 70%

Criterii de departajare Nota la susținerea orală Media examenului de licență.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR Cluj-Napoca, Str. Teodor Mihali 58-60 Tel. : 0264-418655, Fax: 0264-412570

E-mail: admitere@econ.ubbcluj.ro Website: http://econ.ubbcluj.ro

Domeniul Management 1. Specializarea ADMINISTRARE ŞI COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ ÎN AFACERI

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică (în limba engleză/franceză) 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă – 50% - nota examenului scris pe tema Comunicare internațională în afaceri – 50 %

24


Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

2. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR

*

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică (*limba engleză) 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Management (la specializarea cu predare în limba engleză, examenul va fi susținut în limba engleză)- 50 %.

Criterii de departajare

- media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Management - 50 %. 3. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR Sfântu Gheorghe

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; -nota examenului scris la disciplinele Management, Managementul resurselor umane şi Management strategic - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. 4. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Management - 50 %.

25


Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. 5. Specializarea INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Management - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. 6. Specializarea MANAGEMENTUL AFACERILOR

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media generală de licenţă – 50% - nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Management - 50 %

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Domeniul Marketing 7. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică

26


2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Marketing (la specializarea cu predare în limba maghiară, examenul va fi susținut în limba maghiară) - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Domeniul Administrarea Afacerilor 8. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă- 50 %; - nota examenului scris la disciplina Economie şi marketing în turism - 50 %

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

Domeniul Finanţe 9. Specializarea BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 % - nota examenului scris la disciplina Management financiar - 50 %.

27


Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

10. Specializarea FINANŢE CORPORATIVE-ASIGURĂRI

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Asigurări - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

11. Specializarea GESTIUNE FINANCIARĂ CORPORATIVĂ

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Finanţele întreprinderii - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

28


12. Specializarea FISCALITATE

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Finanţe publice - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

Domeniul Contabilitate 13. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL 14. Specializarea DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE 15. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT 16. Specializarea AUDITUL ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

Domeniul Cibernetică și Statistică 17. Specializarea SISTEME DE ASISTARE A DECIZIILOR ECONOMICE

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media la examenul de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Elemente avansate de Informatică Economică - 50 %.

29


Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

18. Specializarea ECONOMETRIE ŞI STATISTICĂ APLICATĂ

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Statistică descriptivă - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

Domeniul Informatică economică 19. Specializarea E-BUSINESS

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Elemente avansate de Informatică Economică-50 %

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

Domeniul Economie şi afaceri internaţionale 20. Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE 21. Specializarea MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE

30


Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Afaceri economice internaționale - oportunități și riscuri - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

22. Specializarea MANAGEMENT INTERNAŢIONAL

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică (limba germană) 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris în limba germană la disciplinele Management internaţional şi Managementul calităţii - 50 %.

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

Domeniul Economie 23. Specializarea AGROBUSINESS

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Managementul afacerilor agroalimentare - 50 %.

31


Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

24. Specializarea DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ 25. Specializarea ECONOMIA MEDIULUI

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă - 50 %; - nota examenului scris la disciplina Economie şi politici de dezvoltare regională -50%

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

26. Specializarea GESTIUNEA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR

Criterii de admitere

1. Condiţie de înscriere - certificat de competenţă lingvistică 2. Modul de desfăşurare a admiterii: - media examenului de licenţă – 50% - nota examenului scris la disciplina Management sau Contabilitate, evaluare și audit - 50 %

Criterii de departajare

- nota obţinută la examenul scris; - nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

32


FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Cluj-Napoca, Str. Emanuel de Martonne nr. 1 Tel. : 0264-405300, int. 5931,5348; 0264-593770

E-mail: admitere@euro.ubbcluj.ro Website: http://euro.ubbcluj.ro

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 1. Specializarea STUDII POLITICE EUROPENE COMPARATE 2. Specializarea AFACERI EUROPENE ŞI MANAGEMENT DE PROGRAME 3. Specializarea SOCIETATE MEDIATICĂ 4. Specializarea STUDII POLITICE EUROPENE COMPARATE: GERMANIA ŞI EUROPA DE EST 5. Specializarea STUDII TRANSATLANTICE 6. Specializarea GUVERNANŢĂ EUROPEANĂ 7. Specializarea DIPLOMAȚIE CULTURALĂ ȘI ECONOMII GLOBALE 8. Specializarea DIPLOMAȚIE CULTURALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 9. Specializarea EVALUAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE Domeniul Management 10. Specializarea MANAGEMENT PERFORMANT Domeniul Economie 11. Specializarea STRATEGIA EUROPEANĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei 12. Specializarea MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

Criterii de admitere Interviu - 100%

FACULTATEA DE BUSINESS Cluj-Napoca, Str. Horea nr.7 Tel. : 0264-599170, Fax: 0264-590110

E-mail: admitere@tbs.ubbcluj.ro Website: http://tbs.ubbcluj.ro

Domeniul Administrarea Afacerilor 1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR 2. Specializarea MANAGEMENT HOTELIER 3. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAȚIONALE

3

Criterii de admitere

Nota obţinută la examenul scris – 70% Media examenului de licenţă – 30%

Criterii de departajare

Nota obținută la proba scrisă a examenului de admitere Media examenului de licență.

33


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Cluj-Napoca, Str. General Traian Moşoiu nr. 71 Tel. : 0264-431505, int.6261, 0264-402216

E-mail: admitere@fspac.ubbcluj.ro Website: http://fspac.ubbcluj.ro

Învătământ cu frecvenţă Domeniul Ştiinţe Politice 1. Specializarea MARKETING POLITIC ŞI COMUNICARE

Criterii de admitere

Interviu de motivaţie pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiară

Criterii de departajare Media examenului de licenţă.

2. Specializarea DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ

Criterii de admitere

Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25% Interviu motivaţional -75%

Criterii de departajare Media examenului de licenţă.

3. Specializarea COMUNICARE POLITICĂ

Criterii de admitere

Interviu de motivaţie pe baza unui CV - 70% Media de licență - 30%

Criterii de departajare Media examenului de licenţă. 4. Specializarea STUDII GLOBALE

Criterii de admitere

Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 50% Media examenului de licenţă – 50%

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

34


5. Specializarea MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR POLITICE

Criterii de admitere

Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV

Criterii de departajare Media examenului de licență

6. Specializarea PROIECTAREA CERCETĂRII ŞI ANALIZA DATELOR ÎN ŞTIINŢE SOCIALE

Criterii de admitere

Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25% Interviu motivaţional - 75%

Criterii de departajare Media examenului de licență

7. Specializarea POLITICI DE INCLUZIUNE A ROMILOR (POLICIES FOR ROMA INCLUSION)

Criterii de admitere

Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV, ambele redactate în limba română sau engleză

Criterii de departajare Media examenului de licență

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării 8. Specializarea PRODUCŢIE MEDIA

Criterii de admitere

Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV - 50% Media de la examenul licenţă - 50%

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

35


9. Specializarea RELAŢII PUBLICE 10. Specializarea PUBLICITATE

Criterii de admitere

Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70% Media examenului de licenţă - 30%

Criterii de departajare Media examenului de licență

11. Specializarea COMUNICARE SOCIOCULTURALĂ

Criterii de admitere

Interviu pe baza unui proiect de cercetare - 50% Media examenului de licenţă - 50%

Criterii de departajare

Nota susţinerii lucrării de licenţă.

12. Specializarea PUBLICITATE ŞI RELAŢII PUBLICE

Criterii de admitere

Interviu motivaţional în limba germană - 70% Media generală de licenţă - 30%

Criterii de departajare Media examenului de licenţă.

13. Specializarea COMUNICARE MEDIATICĂ (MEDIA COMMUNICATION)

Criterii de admitere

Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză - 50% Media examenului de licenţă - 50%

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.

14. Specializarea TEHNICI AVANSATE DE COMUNICARE

Criterii de admitere

36

Interviu motivaţional - 70% Media examenului de licenţă - 30%


Criterii de departajare

Datorită faptului că admiterea se va face şi pe baza unui interviu, comisia de admitere va stabili lista celor admişi, nu există posibilitate de medii egale.

Domeniul Ştiinţe Administrative 15. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 16. Specializarea MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN SFERA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Criterii de admitere

Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de departajare Media examenului de licenţă.

17. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Specializarea are 2 module: 1. Guvernanţa economică a serviciilor publice– limba engleză 2. Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză 18. Specializarea MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI NONPROFIT

Specializarea are 2 module: 1. Managementul serviciilor publice – limba engleză 2. Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză

Criterii de admitere

Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de departajare Media examenului de licenţă.

37


19. Specializarea MANAGEMENTUL CRIZELOR ŞI CONFLICTELOR

Criterii de admitere

Interviu de motivaţie pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză

Criterii de departajare

Datorită faptului că admiterea se va face doar pe baza unui interviu, comisia de admitere va stabili lista celor admişi, nu există posibilitate de medii egale.

20. Specializarea ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE ȘI INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ (SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION IN PUBLIC GOVERNANCE)

Criterii de admitere

Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV, ambele redactate în limba engleză.

Criterii de departajare Media examenului de licență.

Învăţământ cu frecvenţă redusă Domeniul Ştiinţe ale Comunicării 1. Specializarea RELAŢII PUBLICE 2. Specializarea PUBLICITATE 3. Specializarea MANAGEMENT MEDIA Domeniul Ştiinţe Administrative 4. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Criterii de admitere

Scrisoare de motivație care se depune la dosar – cu pondere 100% din media finală.

Criterii de departajare Media examenului de licență.

38


FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Cluj-Napoca, Str. Pandurilor nr.7 Tel. : 0264-420709

E-mail: sport@sport.ubbcluj.ro Website: http://sport.ubbcluj.ro

Domeniul Știința Sportului și Educației Fizice 1. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ, FITNESS ŞI AGREMENT ÎN TURISM 2. Specializarea ANTRENAMENT ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ 3. Specializarea MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE 4. Specializarea KINETOTERAPIE ÎN AFECŢIUNILE APARATULUI LOCOMOTOR

Criterii de admitere Test grilă - 100%

Criterii de departajare Media examenului de licență Media anilor de studiu.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Cluj-Napoca, Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n. Tel. : 0264 - 431005

E-mail: ot@ot.ubbcluj.ro Website: http://ot.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie 1. Specializarea DOCTRINA ŞI HERMENEUTICA CREŞTIN ORTODOXĂ 2. Specializarea ORTODOXIE ROMÂNEASCĂ ŞI VIAŢA LITURGICĂ 3. Specializarea PASTORAŢIE ŞI DUHOVNICIE 4. Specializarea BIOETICĂ - MORALĂ, ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE 5. Specializarea ARTĂ SACRĂ- CONSERVAREA, RESTAURAREA ŞI CREAREA BUNURILOR CULTURALE

Criterii de admitere

Media examenului de licenţă – 40% Nota acordată pe proiect – 60%

Criterii de departajare Media examenului de licenţă Nota acordată pe proiect.

39


FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 26 Tel. : 0264 -599579

E-mail: gct@gct.ubbcluj.ro Website: http://gct.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie 1. Specializarea TEOLOGIE BIBLICĂ 2. Specializarea CONSILIEREA SOCIO-SPIRITUALĂ A POPULAŢIILOR VULNERABILE 3. Specializarea TEOLOGIE PASTORALĂ ÎN COMUNITĂŢILE ECLEZIALE (Blaj) 4. Specializarea FUNDAMENTE CREŞTINE ALE IDENTITĂŢII EUROPENE (Oradea)

Criterii de admitere

Media de la examenul de licenţă – 60% Susţinerea unui proiect pe o temă la alegere din domeniul masterului - 40%

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 7, et.II Tel. : 0264-590723, Fax: 0264-590723

E-mail: rt@rt.ubbcluj.ro Website: http://rt.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie 1. Specializarea TEOLOGIE APLICATĂ 2. Specializarea TEOLOGIE-MUZICĂ-EDUCAŢIE

Criterii de admitere

Nota susţinerii planului de cercetare – 50 % Media examenului de licenţă – 50%.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 5 Tel. : 0264-430688, 0264-590715

E-mail: rct@rocateo.ubbcluj.ro Website: http://rocateo.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie 1. Specializarea CONSILIERE PASTORALĂ 2. Specializarea TEOLOGIE, CULTURĂ ŞI SOCIETATE 3. Specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ PASTORALĂ APLICATĂ (Alba-Iulia)

Criterii de admitere

40

Interviu/prezentare proiect – 50% Media examenului de licență – 50%


FACULTATEA DE TEATRU ȘI TELEVIZIUNE Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.4 Tel. : 0264-590066, Fax: 0264-590066

E-mail: secretariat.ttv@ubbcluj.ro Website: http://teatrutv.ubbcluj.ro

Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului 1. Specializarea TEATRU, FILM ŞI MULTIMEDIA

Criterii de admitere

Modul A – Arte performative și film Interviu/Colocviu Modul B – Producție media: Film documentar Interviu pe baza unui proiect individual, redactat anterior în scris Modul C - Multimedia Interactivă Interviu în limba engleză pe baza prezentării unui proiect individual scris, de cercetare sau creație multimedia. 2. Specializarea ACTORIE ŞI REGIE

Criterii de admitere

Modul A - Actorie Repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi interpretate – 50% Probă practică de improvizație teatrală – 50% Modul B - Regie de teatru Interviu: candidatul va prezenta un portofoliu de spectacole proprii realizate, din care comisia va alege un spectacol pentru expunere – 50% Candidatul va prezenta un proiect regizoral de spectacol – 50% 3. Specializarea TEATRU CONTEMPORAN (actorie și teatrologie)

Criterii de admitere

Modul A - Actorie Repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi interpretate – 50% Probă practică de improvizație teatrală – 50% Modul B – Teatrologie Interviu pe baza unui proiect individual de cercetare sau creație în domeniu, redactat anterior în scris – 50% Lucrare scrisă proprie cu tematică din domeniul spectacologiei sau al dramaturgiei – 50%

41


LEGENDĂ

S

Spaniolă

Învățământ cu frecvență

42

I

Italiană


NOTIȚE


Material realizat de Direcția Comunicare și Relații Publice Editat de Rectoratul Universității Babeș-Bolyai Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca Tel: 0264-405.300, Fax: 0264-591.906 E-mail: daniela.ciobotaru@ubbcluj.ro erzsebet.kozma@ubbcluj.ro Website: http://ubbcluj.ro


Brosura master admitere 2014  

Informatii despre admiterea la Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca - nivel master.