Karrieredesign

Page 1

Agnethe Ellingsen Her får vi gode verktøy til å bygge kompetanse og læring for en bærekraftig og spennende karriere. Jeg opplever at boken fyller karrierebegrepet med et innhold som revitaliserer det for dagens og fremtidens arbeidsliv. Tove Selnes, konserndirektør People, Storebrand ASA Boken er velskrevet, lettlest og nyttig uavhengig av hvor du er i egen karriere. Den gir et nytt perspektiv gjennom bruk av designtenkning og verktøy som du kan bruke i egen utvikling. Den er også viktig for deg som er leder og som er nysgjerrig på hvordan du kan utvikle dine ansatte. La deg inspirere av boken Karrieredesign! Ivar H. Kristensen, adm.dir., Hovedorganisasjonen Virke En etterlengtet bok med en rik verktøykasse for å utvikle egen og andres karriere. Forfatteren språksetter forståelsen for og endring av karriereutvikling på en sterk og original måte. Denne boken kommer til å inspirere mange!

Agnethe Ellingsen

En inspirerende bok for alle med lærelyst og ambisjoner om et rikt arbeidsliv i stadig utvikling.

Arne Svendsrud, forfatter, arbeids- og organisasjonspsykolog

relevant faglig forankring i anerkjent karriereteori har forfatteren utviklet et spennende konsept som vil hjelpe både unge og eldre å navigere i dagens og framtidas arbeidsliv. Erik Hagaseth Haug, ph.d.-karriereveiledning, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet Agnethe Ellingsen er forfatter, karriere- og lederveileder. Hun har en tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og strategisk design for innovasjon. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, både med utviklingsprosesser, kurs og foredrag. Hun har også erfaring som underviser og sensor på høgskolenivå. Ellingsen har tidligere utgitt suksess­boken 100-dagerskoden. Hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver.

I S B N 978-82-15-03054-8

ISBN: 978-82-15-03054-8

9

788215 030548

Karrieredesign

Dette er en spennende bok. Med utgangspunkt i en god oversikt over trender i arbeids­livet og

Karrieredes gn Meningsfull karriere i et foranderlig arbeidslivKARRIEREDESIGN

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 1

10.01.2020 13:52


9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 2

10.01.2020 13:52


Agnethe Ellingsen

KARRIEREDESIGN Meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv

Universitetsforlaget

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 3

10.01.2020 13:52


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03054-8 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettig­hetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag: Jorunn Småland Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS Boken er satt med: Adobe Garamons Pro 11,5/14 Papir: 100 g Amber Graphic 1,0

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 4

10.01.2020 13:52


Til pappa, som valgte en karriere som motstandsmann og grenselos under krigen. Du gjorde det du fant meningsfullt under utrygge og omskiftelige forhold. Du satte selv livet på spill for å redde utallige liv. Du vil for alltid være min største inspirasjon.

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 5

10.01.2020 13:52


9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 6

10.01.2020 13:52


Innhold

Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Takk til. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bokens oppbygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Del 1: Et karrierelandskap i endring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Sentrale utviklingstrender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Globalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Internasjonal handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bærekraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Teknologispredning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Digitalisering av arbeidslivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Fleksibel arbeidskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Demografi, eldrebølge og lange karrierer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Betydning for våre karrierer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Fra jobbsikkerhet til karrieresikkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Eksperimentelle karrierer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Fra arbeidsliv til læringsliv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Livslang læring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Innelåste karrierer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ansettbarhet og overførbare kompetanser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sosiale og emosjonelle ferdigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tankesett og holdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sentrale karrierekompetanser og karrierelæring. . . . . . . . . . . . . . 34 Oppsummering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 7

10.01.2020 13:52


8

Innhold

Del 2: Designtenkning som rammeverk for karriereledelse. . . . . . . . . . . . . 37 Designtenkning, hva er det? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Designtenkningens prosess og metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Modell for karrieredesign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Designprinsipper og tankesett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Designtenkning og karrierekompetanser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Nysgjerrighet, kreativitet og inspirasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Oppsummering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Del 3: Design din karriere!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Karrieredesign og verktøykassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Forberedelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Din personlige loggbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Din karrieresituasjon i dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Statussjekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Karrierebrif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Co-creation og ditt karriereteam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Fase 1: Selvinnsikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Din personlige reise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Mening på jobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Sentrale livshendelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Karriereanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Motivasjon og mestring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Verdier og livsformål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Din karrierekapital og dine styrker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Din realkompetanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Resultater og overførbare kompetanser . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Ditt karrierenettverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Tilbakemeldinger fra andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Arbeidslivets behov og betalingsvilje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Fremtidsscenarioer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Personlige fremtidsscenarioer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Fase 2: Definering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Innsiktsanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Innsiktskart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Karriere-SWOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ditt storyboard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Flaks eller har du designet det?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 8

10.01.2020 13:52


Innhold

9

Din problemdefinering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Komplekse problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Problemdefinering og redefinering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Karrierekriterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Fase 3: Idémyldring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Idéutvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Forberedelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Idémyldring alene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Idémyldring med andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Valg og konseptutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Napkin pitch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Teste dine hypoteser og antagelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Fase 4: Utprøving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Om prototyping og utprøving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Rask utprøving av karrieremuligheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Karriereintervju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Egne erfaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Jobbsøkerprosess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Læring ved hjelp av Feedback grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Veien videre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Fremdrift ved hjelp av gameplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Oppsummering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Avsluttende ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Vedlegg: Karriereteoriers relevans for karrieredesign med designtenkning. . . 123 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Trekkteori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Personlighetstrekk og yrkesfelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Livsløpsteorier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Fra stabilitet til mobilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Konstruktivisme og livsdesign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Identitetsteori og konstruktivisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Karrierelæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Sosialkognitiv læringsteori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Karrierekompetanser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Alternative karrierekompetanser i en omskiftelig verden. . . . . . . 138 Nasjonale rammeverk for karrierekompetanser. . . . . . . . . . . . . . 140 Oppsummering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 9

10.01.2020 13:52


10

Innhold

Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Sluttnoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 10

10.01.2020 13:52


Forord

Jeg har skrevet denne boken for deg som er interessert i hvordan du kan lede egen karriere i et arbeidsliv som endrer seg raskt. Det spiller ingen rolle om du er i starten, midtveis eller i slutten av din karriere. Boken er også relevant for HR med ansvar for karriere- og kompetanseutvikling, studenter innen HR og karriereveiledning, og ikke minst for karriere- og studieveiledere. Jeg har utviklet et konsept jeg kaller for karrieredesign. Begrepet er ikke helt nytt, det er et innarbeidet begrep i karriereverdenen, men da i en annen form og primært utprøvd i USA.1 Det som kjennetegner min versjon, er at jeg kombinerer tradisjonelle karriereveiledningsmetoder med innovasjonsmetodikken designtenkning (design thinking). Jeg har tro på at denne kombinasjonen er gunstig når vi skal navigere i et arbeidsliv der fremtiden er usikker. Disse to fagfeltene har mye til felles, og i kombinasjon kan de være enda mer kraftfulle. Spesielt nyttig vil den være om du har en karriereut­ fordring eller et problem du ønsker en løsning på, men hvor du ikke aner hvordan du skal gå frem. Min versjon av karrieredesign kan derfor være en videreutvikling av det tradisjonelle begrepet og et supplement til tradisjonell karriereveiledning. Prosessen med å skrive denne boken har betydd å forene disse to fagfelt­ ene til ett felles konsept. Karrierefaget, med over 100 års forskning og utvikling på den ene siden, og designtenkning, som innovasjonsmetodikk med sin utviklingshistorie på den andre siden. Skriveprosessen har vært til dels krevende og har tatt lengre tid enn jeg så for meg i forkant. Gamle manus er blitt forkastet og nye påstartet. Men jeg har hatt en indre tro og drivkraft om at denne kombinasjonen av designtenkning og karriereveiledningsmetoder er et positivt bidrag til hvordan vi kan lede våre karrierer i det omskiftelige arbeidslivet. Det å forene disse fagfeltene har betydd at jeg har vært nødt til å avgrense mye fra begge felt. Jeg kunne sikkert tatt med mer, og enkelte vil kanskje savne noe. Men jeg har prøvd å gjøre det enkelt med å ta med det mest sentrale fra begge sider.

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 11

20.01.2020 12:52


12

Forord

Jeg håper du liker konseptet og at det vil hjelpe deg til å navigere i dagens og fremtidens arbeidsliv. Jeg ønsker deg lykke til med en spennende, innholdsrik og meningsfull karriere! Jeg gjør oppmerksom på at alle eventuelle feil og unøyaktigheter som fremkommer i denne boken er mine egne. Oslo, januar 2020 Agnethe Ellingsen

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 12

20.01.2020 12:52


Forord

13

Takk til Underveis i denne skriveprosessen har jeg hatt gode fagpersoner på hvert felt som har gitt innspill, idéer og forslag til forbedring. Alle har tent på idéen og har ønsket å bidra, og det er mange å takke. Først og fremst vil jeg starte med å takke Monika Hestad, en av landets fremste eksperter på design og designtenkning. Du er grundig og har gitt uvurderlige innspill og forslag til forbedringer. Takk for et inspirerende samarbeid og ikke minst læring. Jeg har også vært så heldig å ha tilgang til flere av landets fagspesialister og forfattere innen karrierefaget. Først Arne Svendsrud, det at du trodde på konseptet og umiddelbart så nytten av det, ga meg enormt med påfyll av motivasjon. Takk for dine bidrag i flere omganger. I tillegg takk til ­Reinhardt Jåstad Røyset og Kjell Helge Kleppestø for at dere ville vurdere et tidlig manus. Igjen fikk jeg innspill som løftet det karrierefaglige. ­Reinhardt, takk for din grundighet gjennom hele manuset med nyttige innspill til å gjøre boken enda bedre. Kjell Helge, takk for ditt herlige perspektiv om at vi løfter dette feltet i flokk og at alle bidrag er med på å støtte opp under nasjonale ramme­verk og viktigheten av karrierekompetanser. Så var jeg så heldig å få Erik Hagaseth Haug til å lese gjennom og gi sin tilbakemelding. Tusen takk for gjennomgang og nyttige presiseringer. Jeg må også takke Arne Krokan for kvalitetssikring av delen som omhandler teknologiutvikling og hvordan det påvirker arbeidslivet. Erik Juel i Universitetsforlaget har vært min forlagsredaktør, og han likte umiddelbart idéen da vi møttes i en tidlig fase. Takk for dine kloke innspill og nyttig sparring underveis. Boken fikk en tydeligere rød tråd og ble mer spisset ved din hjelp. Mange flere som jobber med innovasjon og karrierer har lest og gitt sine innspill om det språklige, faglige, form og farge. Takk til Kirsti Elisabeth Wiik, Eli Haugerud, Martine Langberg, Ivar H. Kristensen og Lise ­Lyngsnes Randeberg. Dere har alle bidratt med svært gode råd. Takk til Hanne de Linde for at du ville dele din kollasj. Ikke minst må jeg takke «Beate», som er personen vi følger gjennom den praktiske delen av boken. Hun ble i et møte mellom oss inspirert av konseptet og meldte seg frivillig til å teste verktøyene på egen hånd. Det løftet boken, og jeg håper det ga deg motivasjon og en god retning videre. Så må jeg til slutt takke min kjære mann Morten, som må være verdens mest tålmodige sjel. Takk for at du alltid støtter, oppmuntrer og gir meg den roen jeg trenger for å fokusere og skrive. Du er min bauta.

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 13

10.01.2020 13:52


9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 14

10.01.2020 13:52


Innledning

Arbeidslivet er i stadig forandring med høy endringstakt. Ulike utviklings­ trender innen teknologi, demografi og globalisering slår inn og gjør karri­ erelandskapet vi skal manøvrere i, mindre forutsigbart og mer usikkert. Våre karrieremønstre endres, og vi eksperimenterer mer når jobber forsvinner, nye kommer til og vi får digitale kollegaer. Denne utviklingen gjør det mer krevende å lede sin egen karriere, særlig fordi karrierer varer lenger og det er vanskelig å spå hvilke kompetanser som vil etterspørres langt frem i tid. Samtidig er det i stor grad opp til oss selv å sikre at vi er relevante og attrak­ tive i arbeidsmarkedet. I dette landskapet er det mange som kan være utrygge på sin egen karriere. Kanskje du også bekymrer deg om du er gått ut på dato, eller er best før? Opplever du mening med den veien du har valgt? Eller føler du deg litt malt opp i et hjørne og innelåst med den karrieren du har? Våre karrierer kan være til glede eller bekymring, for vi har alle en karriere i en eller annen form. Og med karriere mener jeg summen av alle arbeids- og livsroller gjennom livet. Det er balansen mellom betalt og ikkebetalt arbeid, deltakelse i all læring, utdanning og arbeidstrening.2 Selv om de fleste kanskje forbinder karrierer med å stige i gradene og klatre lederstigen. Det å aktivt jobbe med og lede sin karriere krever en innsats, og det er rart hvor lite tid flere av oss bruker på karriereutforsking, karrierevalg og -utvikling. Faktisk mindre tid enn vi bruker på å planlegge en ferie eller nes�te bilkjøp. Og, mange av oss har fokus på karrieren først når krisen rammer. Men kanskje vi bruker liten tid fordi vi ikke helt vet hvordan vi skal gå frem, og mangler de riktige verktøyene. Er det mulig å planlegge og lede en karriere i en så omskiftelig verden? Ja, det er det, men vi må tenke annerledes, være åpne og eksperimentere mer. Noe av det mest risikofylte vi kan gjøre, er nemlig å ikke gjøre noe som helst. Vi må mobilisere våre ressurser og kompetanser på nye måter. Raskere. De som lykkes best i dagens karrierer, er aktive, nysgjerrige, kreative, utforskende, tar sjanser og har et åpent og lærevillig sinn. De er litt som Espen Askeladd.3 De leker og eksperimenterer mer. De utvikler vaner og tankesett som øker karrieremulighetene og sannsynligheten for å være på rett plass til rett tid. De har god selvinnsikt og fokuserer på livslang læring og utvikling hvor

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 15

10.01.2020 13:52


16

Innledning

de reinvesterer i seg selv og sørger for at de er relevante. Om du skal være litt som Espen Askeladd, trenger du en metode og noen verktøy til å hjelpe deg på denne veien. Det er mitt mål med denne boken. Jeg ønsker å hjelpe deg så du kan skape deg en karriere som er motiverende og gir mening, der du får brukt styrker og kompetanser som arbeidslivet etterspør. Karrieredesign som metode, forener tradisjonell karriereveiledning og en innovasjonsmetodikk som heter designtenkning (design thinking). Sistnevnte er en kreativ prosess som egner seg til å løse problemer og utfordringer i en usikker og omskiftelig verden. Ved å bruke karrieredesign blir du en karrieredesigner, der du adopterer et tankesett der du er nysgjerrig, åpen, kreativ og optimistisk med et ønske om å kontinuerlig forbedre og lære gjennom å prøve ut nye ting. Karrieredesignere er nemlig aktive og opptatt av å gjøre noe. Du vil løse problemer og utfordringer som er forankret i dine egne personlige behov. For er du som de fleste av oss, ble du ikke født med en indre innsikt i hvem du er og hva du er ment å gjøre. Det er noe du finner ut gjennom å prøve deg selv i den store verden. Du skaper din karriere gjennom hva du gjør i praksis, hvilke sjanser du griper, og hvilke du velger å la gå. Du som leser har kanskje et konkret problem i din karriere, eller en mulighet du lurer på om du skal gripe. Eller du ønsker å være i forkant av utviklingen og finne gode løsninger. Jeg ønsker å gi deg en verktøykasse for hvordan du kan håndtere ulike situasjoner og lede en livslang karriere. Det er viktig å presisere at boken ikke har inngående fokus rundt jobbsøkerprosessen med råd og veiledning om hvordan du skal skrive jobbsøknad, utarbeide CV eller forberede deg til jobbintervjuer. Der finnes det mange andre kilder på markedet som beskriver dette grundig. Det du derimot får gjennom å lese denne boken, er kunnskap om designtenkning som innovasjonsmetode og hvordan du kan bruke den på din egen karriere. Samtidig lærer du deg en problemløsingsprosess, kreative tilnærminger og hvordan du kan jobbe med idémyldring, alle kompetanser som bare blir mer og mer viktige i arbeidslivet. Du vil utvide din kreative verktøykasse til ulike bruksområder som i seg selv vil gjøre deg mer relevant. Tar du i bruk metoden på egen karriere, vil du dessuten lære mer om deg selv, jobbe kreativt og eksperimentere med ulike karriereveier før du bestemmer deg helt. Det er en eksperimentell læringsreise hvor du er en karriereturist. Du vil kunne snu deg raskere og finne veier du ikke visste om.

Bokens oppbygging Skal du jobbe som karrieredesigner, må du kjenne til hvordan arbeidslivets utvikling påvirker deg som karriereaktør. I bokens første del tar jeg derfor

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 16

10.01.2020 13:52


Innledning

17

kort for meg sentrale utviklingstrender som påvirker karrierelandskapet, sammen med behovet for livslang læring. Del 2 og 3 handler om hvordan du kan bruke karrieredesign som metode når du skal jobbe med din egen karriere. Vedlegget om sentrale karriereteorier og perspektiver vil gi deg forståelse for dagens karriereråd og min vinkling. Basert på ovennevnte er bokens innhold strukturert i tre hoveddeler samt ett vedlegg. Del 1 omhandler arbeidslivets utvikling og drivere for endring. Organisasjoner må legge til rette for mer smidig innovasjon og håndtering av en mer fleksibel arbeidsstokk. Vi blir dessuten eldre og må jobbe lenger, noe som betyr flere overganger og skifter. Læring er ferskvare, og vi må alle reinvestere i egen læring kontinuerlig. I denne delen ser jeg på disse trendene og hva det betyr for våre karrierer og karrieremønstre. Del 1 avsluttes med ulike kompetanser som anses å være viktige fremover. Del 2 presenterer designtenkning som tilnærming og metode til karriere­ ledelse i et usikkert karrierelandskap. Her dykker vi ned i designtenkningens verden og ser på hvordan vi kan bruke denne prosessen som rammeverk på oss selv og vår karriereutvikling. Designtenkning kombineres her med sent­ rale karriereteorier som deler noe av det samme tankesettet. Del 3 er bokens mer praktiske del, hvor du kan leke med å være din egen karrieredesigner.

Selvinnsikt

Definering

Idémyldring

Utprøving

Figur 1.1 Karrieredesignmodellen med ulike faser.

Her oppfordres du til å jobbe deg gjennom karrieredesignmodellen bestående av fire områder: selvinnsikt, der du skal forske på deg selv, definering, som betyr å avgrense til noe konkret du ønsker å jobbe videre med, idémyldring, der du får tips og øvelser til hvordan du kan være kreativ og finne nye veier, og til sist utprøving, som handler om å testkjøre noen idéer du er nysgjerrig på. Her vil du lære mye om deg selv gjennom eksperimentell læring slik at du blir mer sikker på din retning fremover. Hele denne prosessen er iterativ

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 17

10.01.2020 13:52


18

Innledning

(gjentagende), som vil si at du beveger deg frem og tilbake mellom de ulike områdene, helt frem til du har funnet riktig løsning. Vedlegget beskriver ulike karriereteoriers utvikling og hvordan det relaterer til designtenkning. Vi ser på ulike vinklinger og perspektiver frem til i dag, og her kan du blant annet lese om trekkteorier, livsløpsteorier, karrierekonstruktivisme, identitetsteori, karrierelæring og karrierekompetanser. Dette vedlegget er nok mest relevant for karriereveiledere og andre som jobber med karriereutvikling. Boken kan leses fra start til slutt, men de ulike delene kan også leses separat. Del 1 er ment å gi en forståelsesramme for hvorfor karriereledelse er viktig i et omskiftelig arbeidsliv. Men du kan gå direkte til del 2 om du vil lære om designtenkning og karrieredesign. Del 3 er arbeidsdelen, og her finner du et utvalg øvelser og verktøy for å jobbe med din egen karriere, samtidig som jeg oppfordrer deg til også å finne andre øvelser. Jeg anbefaler å jobbe med denne delen i flere omganger, enten alene, sammen med en karriereveileder eller med andre som kjenner deg godt. Kanskje du kan gjøre dette sammen med en venn eller en kollega? Lek deg med smakebitene og gjør notater underveis. Gir du det et forsøk, håper jeg du finner ut at dette er en artig og leken metode for å jobbe med egen karriere, og at det vil gi deg ny innsikt og nye muligheter.

9788215030548_Ellingsen_Karrieredesign.indd 18

10.01.2020 13:52Agnethe Ellingsen Her får vi gode verktøy til å bygge kompetanse og læring for en bærekraftig og spennende karriere. Jeg opplever at boken fyller karrierebegrepet med et innhold som revitaliserer det for dagens og fremtidens arbeidsliv. Tove Selnes, konserndirektør People, Storebrand ASA Boken er velskrevet, lettlest og nyttig uavhengig av hvor du er i egen karriere. Den gir et nytt perspektiv gjennom bruk av designtenkning og verktøy som du kan bruke i egen utvikling. Den er også viktig for deg som er leder og som er nysgjerrig på hvordan du kan utvikle dine ansatte. La deg inspirere av boken Karrieredesign! Ivar H. Kristensen, adm.dir., Hovedorganisasjonen Virke En etterlengtet bok med en rik verktøykasse for å utvikle egen og andres karriere. Forfatteren språksetter forståelsen for og endring av karriereutvikling på en sterk og original måte. Denne boken kommer til å inspirere mange!

Agnethe Ellingsen

En inspirerende bok for alle med lærelyst og ambisjoner om et rikt arbeidsliv i stadig utvikling.

Arne Svendsrud, forfatter, arbeids- og organisasjonspsykolog

relevant faglig forankring i anerkjent karriereteori har forfatteren utviklet et spennende konsept som vil hjelpe både unge og eldre å navigere i dagens og framtidas arbeidsliv. Erik Hagaseth Haug, ph.d.-karriereveiledning, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet Agnethe Ellingsen er forfatter, karriere- og lederveileder. Hun har en tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og strategisk design for innovasjon. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, både med utviklingsprosesser, kurs og foredrag. Hun har også erfaring som underviser og sensor på høgskolenivå. Ellingsen har tidligere utgitt suksess­boken 100-dagerskoden. Hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver.

I S B N 978-82-15-03054-8

ISBN: 978-82-15-03054-8

9

788215 030548

Karrieredesign

Dette er en spennende bok. Med utgangspunkt i en god oversikt over trender i arbeids­livet og

Karrieredes gn Meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.