UT september 2010, nr 8

Page 6

6

uudised

September 2010 nr 8 UT

Tudengite mõttetalgud Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) korraldab laupäeval, 9. oktoobril kõrgkoolides üle Eesti mõttetalgud «Minu otsus», mille eesmärk on leida lahendusi kõrgkoolide ja kõrgharidussüsteemi probleemidele. «Tudengid on ühiskonna alustala, kellest sõltub meie tulevik. Soovime luua tingimused, et üliõpilased mõtleksid julgelt ja piirideta kuidas muuta üheskoos meie kõrgharidussüsteem paremaks,» ütles EÜL-i juhatuse aseesimees Eimar Veldre. Kõrgkoolides toimuvatele mõttetalgutele saab registreerida alates septembri algusest kodulehel aadressil www.minuotsus.ee. Lisainfot leiab Facebookist lehelt «Minu otsus». «Ootame talgupäevale kõiki, kes hoolivad oma kõrgkoolist ja Eesti kõrghariduse tulevikust,» ütles Veldre. Mõttetalgud korraldatakse kõrgkoolide, teaduskondade ja osakondade põhiselt. Talgutest oodatakse osa võtma üliõpilasi, õppejõude ja vilistlasi. Mõttetalgud on sisendiks EÜL-i riigikogu valimiste platvormile, mis võetakse vastu novembris toimuval üldkogul. Mõttetalgud korraldab EÜL projekti «Kas sinu kõrgkoolis on…?» raames. Talgute läbiviimist toetavad Euroopa Noored Eesti Büroo, Rektorite Nõukogu ja Tallink.

Arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri (vasakult), ajalootudeng Kaarel Koosapoeg ja arheoloogia doktorant Martin Malve uurivad järjekordset Foto: Andres Tennus luustikku.

Keemiahoone remont tõi päevavalgele keskaegsed luustikud TÜ vana keemiahoone remondiga seoses on maapinnast välja tulnud juba ligi poolsada kunagisele Maarja kiriku kalmistule maetud inimese tervet luustikku. TÜ arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri kinnitusel on tegu keskaegsete linlaste tüüpiliste kirikumatustega. «Peale selle on lugematul hulgal ärasegatud ja liigutatud luid,» lisas ta. Kõik maapõuest leitu on siiani

olnud ootuspärane. Nii paljastus remonttööde käigus ka osa kunagise Maarja kiriku müürist. Kuna remont hoone ümber jätkub, jätkuvad ka arheoloogilised väljakaevamised, mistõttu leitakse Tvauri hinnangul luustikke veel. Luustikud talletatakse edasisteks uuringuteks TÜ arheoloogiakogus. Tvauri sõnutsi on leitud luustikud väärt allikas näiteks demograafilisteks uuringuteks.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.