Page 3

SISUKORD

JUUNI 2019, NR 6

14

10

31

14

34

18

38

KOLUMN Hull Teadlane kirjutab teadusest ja teadlastest meie ümber ja meis endis PERSOON Mere­ ökoloog Jonne Kotta ütleb, et inimkond istub otsekui dünamiidi otsas AKTUAALNE Valeuudistega võitlemiseks tuleb inimesi harida

21 28

21

AKTUAALNE Üliõpilased aitavad hiinlastel eesti keelt õppida

24

INTERVJUU Hiina sotsiaal- ja majanduspoliitika asjatundja Liisi Karindi sõnul pole selle suurriigi tegevuses midagi erakordset

28

ETTEVÕTLUS Internetiohutust saab õppida lauamängu abil

34

40

3

TUDENGID Tartu teoreetikud külastasid Viljandi praktikuid TEADUS Kui rahvusvähemustel on oma elupiirkonnad, siis nad kohalikega pigem ei lõimu AJALUGU Geomeetrilise mõtte arengust Tartus

40

ELUKOOL Matemaatikaõpetajal on amet, mis hoiab alati koolis

44

ESSEE Ilmar Raag arutleb, kuidas sünnib ühiskonnas muutus

46

Doktoritööd, stipendiumid, teated, tunnustusavaldused ja juubeliõnnitlused

51

KEELENURK Miljon+ töörühm avab termini uurimus tausta

Järgmine Universitas Tartuensis ilmub 6. septembril 2019. Lõpetajate nimekirjad ja suvised uudised avaldame veebis enne jaanipäeva.

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement