Page 11

kolumn 11

UT Mai 2010 nr 5

Prima Vista – ülikoolilinna kirjanduspidu Berk Vaher inglise filoloogia lektor; Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees

T

artu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista toimub tänavu seitsmendat aastat ning suuremana kui eales varem. Juba ainuüksi eelprogramm oli sama suur kui mõne algusaasta festival! Põhiprogrammis on väliskülalisi nii Venemaalt, Briti saartelt, Saksamaalt, Hispaaniast, Soomest kui ka Lätist ning muidugi on rohkesti eesti algupärase kirjanduse tutvustajaid. Traditsiooniliste, kirjandust linnaruumi toovate sündmuste kõrval on programmis tavapärasest rohkem kirjasõna ning muude kultuuri ja ühiskonnaelu valdkondade seostamist. Õigusega on tänavuse festivali loosungiks «Ellujäämise kunst». Majandussurutis ei ole tegijate indu kahandanud – pigem on tunda, kuidas järk-järgult professionaalsemad korraldajad oskavad leida keerulistes olukordades uusi lahendusi ja nõnda saavutada parema tulemuse, kui ehk esialgsetel tingimustel suutnukski. Kirjandust ja kirjanikke rahva ette toova festivali elushoidmine turgutab kahtlemata ka inimeste

Foto: Peeter Langovits / Postimees / Scanpix

usku kultuuri elujõusse ning kirjasõna võimesse rasketel aegadel tuge pakkuda. Tartu ülikoolil on Prima Vista tekkes ja kasvamises kindlasti eriline roll. Usun, et kesklinnas tegutseva linna identiteeti niivõrd tugevalt kujundava ülikoolita ei oleks Tartu festival suutnud kasvada Eesti suurimaks, võib öelda, et lausa üheks Põhjamaade üheks suuremaks kirjandusfestivaliks. Kahtlemata on mujal korraldatud raamatumesse mastaapsemalt, kuid Prima Vista eripära on just pearõhu koondamine kirjanduse kunstilisele küljele, pakkudes midagi nii rafineeritud maitsele kui ka lihtsale raamatuhuvilisele ning seda sageli ühe ja sama sündmuse piires. Kõik tänu sellele, et Tartu ülikooli vaimsust

kannavad nii paljud festivali korraldajad kui ka põhiosa publikust. Ülikooli slavistikatraditsioonidel on oma osa selles, et Prima Vista on peaaegu ainus Tartu linna mainesündmus, millel on igal aastal selgelt piiritletud programm siinsele vene intelligentsile. Ülikooli laienemine üle Eesti on leidnud vaste Prima Vista missioonis viia festivaliprogramm igal aastal ka mõnda teise Eesti linna, näidates, et Tartu on kirjanduspealinn just oma tahtega väärt tekste ja autoreid teistega jagada ning ka teisi ära kuulata. Kas me saanuks eelmisel aastal ühe ülemaailmselt tuntuima kirjaniku Umberto Eco festivali peakülaliseks, kui Eco poleks ka Tartu ülikooli audoktor? Filoloogia ja kultuuriuuringute populaarsus Tartu ülikoolis on taganud festivali külastavate paljude riikide kirjanike ülesastumistele keeleoskajaist huviliste rohkuse. Igal aastal lisandub festivali esinejate hulka neid, kes mullu olid veel publiku seas – ülikoolist tuleb ka üha uusi Eesti kirjanikke. Nii annab Prima Vista aastast aastasse paljude keelte ja kultuuride tundjatele, kirjasõna armastajatele ülikoolis elutähtsa sõnumi – teid on vaja, teil on koht nii Tartus, Eestis kui ka maailmas. UT


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.