Óbudai Egyetem :: Hírmondó :: 2016. december

Page 1

2016. december

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

11. szám

Kedves Egyetemi Polgárok! Kedves Olvasók! A karácsonyi ünnepek, az évvége közeledte jó alkalom arra, hogy áttekintsük, milyen volt a 2016-os esztendő és mit várunk a jövő évtől. Az idei év kétség kívül egyik legnagyobb eredménye, hogy az egyetem Szenátusa elfogadta a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó intézményfejlesztési tervet, mely egy modern, 21. századi egyetemi működési mód megteremtését tűzte ki célul. Az IFT-ben megfogalmazott új felsőoktatási modell kialakításával olyan egyetemet kívánunk létrehozni, amely hálózatos működésű, újszerű oktatási módszereket alkalmaz, az ipar igényeit kielégítő, magas szintű képzést, valamint nemzetközileg elismert kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytat. Az oktatás minőségének javítása érdekében az idei évben új tantervek kidolgozásába kezdtünk, több elektronikus tanagyagot építünk be az oktatásba, amelyek lehetővé teszik, hogy a kor igényeihez igazodva korszerűsítsük képzéseinket. Ezek bevezetésére a következő tanévtől kerül sor. Számos tanulástámogató intézkedésre került sor annak érdekében, hogy hallgatóinkat

minél több eszközzel segítsük hozzá a diploma sikeres megszerzéséhez. Ilyen például a patronáló tanári rendszer elindítása, a MATLAB és a Mateking szoftverek széleskörű használatának bevezetése. Gyakorlatorientált szemléletünk jegyében bővítjük a duális képzésben is a lehetőségeket, így jövőre több budapesti karunkon is elérhető lesz ez az oktatási forma, amelynek keretében jelenleg már 104 vállalattal működünk együtt. Kormányzati támogatással 2017-ben elkezdődik a Kandó Kollégium rekonstrukciója is, ahol 405 két, illetve háromágyas szobát alakítunk ki, ezzel is tovább javítva szolgáltatásaink színvonalát. Eddigi eredményeinkre, sikereinkre építve továbbra is kérjük az Önök támogatását terveink megvalósításához. Ezen gondolatok jegyében mindenkinek meghitt karácsonyi ünnepeket és az újesztendőben jó egészséget, sikereket és sok örömöt kívánunk!

Prof. dr. Réger Mihály Szigeti Ádám rektor kancellár


2. oldal

Hírmondó

2016. december

Új nemzetközi kutatási bizottság alakult az IEEE SMC szervezetében az Óbudai Egyetem kutatóinak vezetésével A több mint 400.000 tagot számláló IEEE szervezet 36 tagszervezete közül, az IEEE Systems Man and Cybernetics (SMC), egy újabb kutatási bizottság létrehozását (Technical Committee, TC) hagyta jóvá Cyber-Medical Systems néven, a szervezet Cybernetics ágán belül. A bizottság létrehozását az Óbudai Egyetem két egyetemi tanára, Dr. habil. Kovács Levente és Dr. Rudas Imre kezdeményezte 2016 tavaszán, majd az IEEE SMC vezetősége több körben vizsgálta céljának egyediségét, létjogosultságát és a bizottságot alkotó nemzetközi kutatók témába illő tudományos impaktját. A jóváhagyott TC célja, hogy nemzetközileg magas szinten művelje az Ipar 4.0 (Cyber-Physical Systems) egészségügyben jegyzett „alteregóját”, a kiber-orvosi rendszerek kutatási irányait, elsősorban a személyre szabott egészségügy, intelligens egészségügyi eszközök/ rendszerek, élettani szabályozások, orvosi robotika és orvosi tudásalapú rendszerek területein. A TC-t tömörítő 49 kutató a világ különböző tájairól csatlakozott a szervezethez. Céljuk, hogy évről évre magasan jegyzett folyóirat publikációkkal, tematikus nemzetközi konferencia szekciókkal erősítsék az intelligens egészségügyi irányokat és az ipar ehhez kapcsolódó kutatásait és törekvéseit. A TC nyitott minden, ezen a területen aktívan tenni és csatlakozni kívánó kutató érdeklődése iránt. A vezetőséget Dr. habil. Kovács Levente és Dr. Rudas Imre professzor urak mellett Japánból Dr. Hamido Fu-

jita és Belgiumból Dr. Clara Ionescu egyetemi tanárok alkotják. Bővebb információ a http://www.ieeesmc.org/ technical-activities/cybernetics/cyber-medical-systems honlapon, a TC hivatalos IEEE oldalán érhető el. Az IEEE SMC vezetősége a jóváhagyáshoz együttesen értékelte a kezdeményezők által, az elmúlt évek során tett törekvéseket (nemzetközi megjelenéseket, publikációkat, nemzetközi láthatóságot és impaktot), megvizsgálta a tématerület kutatási létjogosultságát és nemzetközi egyediségét, valamint a jövőbeni elképzeléseket. Külön pozitív értékelést kapott, hogy az SMC 2016-os éves kongresszusa során (melyet Budapesten szerveztek és melyen Dr. Rudas Imre professzor úr révén az Óbudai Egyetem társszervező volt) ebben a témában meghívott szekciókat szervezett a TC vezetősége (Model-based Healthcare I-II). Pozitív értékelést kapott, hogy a TC külön figyelmet fordít a nők a tudományban kérdésére és népszerűsítésére (lásd Women in Engineering workshop), valamint felkarolja és támogatja a fiatal kutatókat (lásd SMC Junior szatellit konferencia az SMC 2016 keretében). Emellett Dr. Rudas Imre professzor úr az IEEE SMC-ben végzett több éves áldozatos munkája, Dr. habil. Kovács Levente közelmúltban elnyert ERC StG pályázata, de az IEEE SMC Hungary Chapter vezetősége és aktivitása is fontos szempontot jelentett. Gratulálunk a megalakuláshoz és a munkához sok sikert kívánunk! Kovács Levente

Egyetemünk életéből A Bánki Kar Shell OECO csapata képviselte egyetemünket a Play IT Show-n A rendezvény otthon adott az interaktív pályaorientációs kiállításnak, ahol az Óbudai Egyetem is bemutathatta képzési portfólióját a Bánki kar OECO Shell Eco-marathon csapatának képviseletével. A legnagyobb IT és GAMER kiállításon, a Play IT Show-n jártunk. Budapesten a Hungexpo rendezvénycsarnokban a több mint 30.000 látogató immár a 30.000 m2-es területen élvezhette a november végi rendezvényt. A résztvevők kipróbálhatták a legújabb játékokat, az új generációs informatikai eszközöket és konzolokat; valamint változatos, új programokon vehettek


2016. december

Hírmondó

részt. A profi játékosok a helyszíni versenyeken bizonyíthattak szórakoztatva a rajongókat, akik kedvenceiknek szurkolhattak. Az csapat standjánál az érdeklődők megtekinthették a programozható és önjáró robotunkat, 3D nyomtatónkat és a vele gyártott gyors prototípus alkatrészeinket, valamint a verseny Go-kart-ból kialakított autonóm járművünket. Ezen kívül bepillantást adtunk abba, hogy az IT hogyan kapcsolódik az iparhoz, s miként befolyásolja annak alakulását, ezáltal az Ipar 4.0, a SMART city és az IoT (~Internet of Things) témák iránt kíváncsiskodók is választ kaptak kérdéseikre. A beszélgetések közben

3. oldal

elmondhattuk, hogy az IT iránt érdeklődő diákoknak miért érdemes informatikát tanulni például a Neumann karunkon, vagy éppen a Bánki karon autonóm járművet tervezni és építeni. Az érdeklődők legnagyobb hányadát az általános és középiskolás diákok, illetve szüleik alkották. Ezért is éltünk a lehetőséggel, hogy az egyetemet is bemutassuk és reméljük, sikerült felkelteni azon diákok érdeklődést, akik szeretnék majd tanulmányaikat műszaki vonalon folytatni, remélhetőleg az Óbudai Egyetemen. Kerekes Ferenc Attila

II. Kandó Ipari Fórum Kandó II. Ipari Fórumán a kötelező gyakorlati idő drasztikus emelését javasolták az ipar képviselői A hathetes kötelező gyakorlati idő hat hónapra való emelését, a személyes készségek (soft skills) fejlesztésének tananyagba való illesztését, az idegen nyelvek oktatásának megerősítését és a kooperatív képzés tartalmi fejlesztését kezdeményezték a II. Ipari Fórumon résztvevő ipari partnerek képviselői. Idén másodszor rendeztük meg a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként, a Kandó Konferencián az Ipari Fórumot, amelyen a kar 19 ipari partnere képviseltette magát, többek között olyan nagy cégek, mint az Antenna Hungária, a Flextronics, a National Instruments, a Rhode Schwarz, a Robert Bosch, a Siemens és a Thyssenkrupp. A fórumon a bevezető előadásokat követő kerekasztal beszélgetéseken a felsőoktatás és az ipar együttműködésének egyes kiemelt kérdéseivel foglalkoztunk, így többek között a duális és kooperatív képzések megvalósításáról, a gyakorlati képzésről, a projekt alapú oktatás színvonalának és hatékonyságának fejlesztéséről, valamint közös oktatási-, kutatási együttműködések gyakorlati megvalósításának lehetőségeiről esett szó. A fórumon Dr. Vajda István dékán bevezető előadásában kihangsúlyozta, hogy a villamosmérnök képzésben nagy hangsúlyt kell fektetni a gyakorlatorientált szemléletre, és a hallgatóknak már tanulmányaik folyamán olyan ismereteket és készségeket kell megtanítani, amelyek a végzés után megkönnyítik az elhelyezkedést és az ipari környezetbe való beilleszkedést. Ezt követően Ábrahám László, a National Instruments ügyvezetője előadásában kiemelte, hogy a jól képzett villamosmérnökökre nagy a kereslet a magyar és nemzetközi

munkaerőpiacon, és a mérnökpálya iránti érdeklődést a gyerekekben már az óvodában és általános iskolában kell felkelteni, ehhez pedig olyan játékos, interaktív eszközökre van szükség, amelyek fejlesztik a gyerekek kreativitását és a problémamegoldó képességüket. Dr. Temesvári Zsolt, a Kandó Technológia Transzfer központ vezetője és Sándor Tamás dékáni hivatalvezető azokról az eredményektől számolt be, amelyek a tavalyi, I. Ipari Fórumon felmerült ipari visszajelzések alapján születtek. A tavalyi 10 pontos javaslatcsomag alapján módosult az Egyetem kooperatív képzési szabályzata. Két lényeges új eleme, hogy most már a nappali mesterképzésben is lehetőség van kooperatív képzésre, valamint a képzés új finanszírozási lehetőségei nyomán a kooperatív képzés versenyképesebbé vált a vállalatok által inkább preferált gyakornoki képzéssel szemben. Dr. Maros Dóra kutatásidékán helyettes előadásában kiemelte, hogy a kooperatív és duális képzés jelentőségét és fejlesztésének szükségességét az is alátámasztja, hogy megjelent az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében a Duális és kooperatív


4. oldal

Hírmondó

felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése, EFOP-3.5.1-16 számú pályázat. A pályázat elsődleges célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítása, felkészítés a céges környezetben való munkavégzésre, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása. Az ipari partnerek képviselői egységesen egyetértettek abban, hogy készek a pályázati célok megvalósításában együttműködni az egyetemmel. A kerekasztal beszélgetéseken több aktuális téma került terítékre az ipari szakemberek részéről. Ezek közül érdemes kiemelni, hogy több hozzászóló véleménye szerint szakmailag sem a hallgató, sem a vállalat nem profitál a kötelező 6 hetes gyakorlatból, hiszen ennyi idő alatt nem lehet érdemben bevonni egy hallgatót a vállalati munkafolyamatokba, a szakmai feladatokba, nem lehet értelmes munkát adni nekik és a vállalat működését sem ismerik meg ennyi idő alatt. A hallgatók átvezetését a tanulásból a munka világába – az eddigi gyakorlattól eltérően – sokkal jobban elősegítené, ha a kötelező gyakorlat ideje 6 hónap lenne, a törvényben előírt 6 hét helyett. A kooperatív vagy duális képzési forma erre jó lehetőséget kínálna, és módot adna arra, hogy a területünkön tapasztalható munkaerőhiányt a vállalatok átmenetileg enyhítsék, a tehetséges hallgatók pedig munkalehetőséget kapnának a végzés után.

2016. december

Több hozzászólásban is elhangzott, hogy a szakmai ismeretek megszerzésén túl rendkívül fontosnak tarják a hallgatók egyéni képességeinek, az ún. „soft skills” fejlesztését még a tanulmányaik alatt. Ilyen többek között az emocionális intelligencia, a motiválhatóság, a kreativitás, az analitikus és logikus gondolkodás, a csapatmunkára való képesség és a kommunikáció készség. A felmérések szerint ugyanis a tudás, a kompetenciák és a „soft skills” hármasa közül ez utóbbit tartják a legfontosabbnak (36,9 százalék) a cégek toborzó munkatársai a vállalaton belüli siker szempontjából. Ezt követik a kompetenciák (33,8 százalék), majd az elméleti ismeretek (29,2 százalék). A tavalyi és az idei fórumon is a résztvevők egyetértettek abban, hogy a tárgyalóképes, elsősorban angol nyelvtudás elengedhetetlen a szakmában, és annak ellenére, hogy sok végzős hallgató ugyan rendelkezik nyelvvizsgával, azonban egy-egy kivételtől eltekintve a nyelvtudásuk passzív, ezért az ipari gyakorlatban lényegében használhatatlan. Dr. Lendvay Marianna oktatási dékánhelyettes hozzátette, hogy az egyetemen kötelezően két tantárgyat idegen nyelven kell teljesíteni minden hallgatónak, de akiknek van nyelvvizsgája, azok a hallgatók nem kapnak külön nyelvi képzést. Az egyetem keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel elősegíthető a hallgatók nyelvi készségeinek további fejlesztése. Dr. Maros Dóra

NJSZT díjazottak az Óbudai Egyetemen 2016. november 29-én, a jubileumi, tizedik Digitális Esélyegyenlőség konferencián ünnepélyesen átadták a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2016. évi díjait. Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának két oktatója is elismerésben részesült. 2016-ban Neumann-díjas: Dr. Vámossy Zoltán. A BME Gépészmérnöki Karán szerzett matematikus-mérnök diplomát, majd a Videoton Fejlesztési Intézetben dolgozott szoftverfejlesztőként. 1989 óta az Óbudai Egyetem, illetve a jogelőd intézményeinek oktatója, jelenleg az Alkalmazott Informatikai Intézet igazgatóhelyettese és egyetemi docense. Vezetésével honosodott meg a többféléves, kiscsoportos projektmunka a Mérnök informatikus képzésben. Hallgatói kiemelkedő eredményeket értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Az Óbudai Egyetem Tudományos

Diákköri Tanácsának elnöke, a Neumann Kar TDK felelőse. Kutatási területe a gépi látás, mobil robotok környezet feltérképezése és navigációja, doktori értekezését Mobil robotok navigációja PAL-optikára alapozott gépi látással témakörben készítette. A 90-es évek elejétől az NJSZT mesterséges intelligencia szakosztály tagja, a szakosztály szervezésében készült Mesterséges intelligencia tankönyv egyik szerzője, a szakosztály vezetőségi tagja, 2012 nyarától a szakosztály titkára, éveken át az Intelligens Rendszerek – Fiatal Kutatók Szimpóziuma főszervezője. A Mesterséges Intelligenca Almanach egyik szerzője. Az NJSZT Robotika szakosztály alapító vezetőségi tagja, jelenlegi alelnöke. Az évente megrendezett Robot Nap, majd Robot és Mesterséges Intelligencia Nap egyik szerzője. 125 közlemény szerzője, 2004-ben Az év informatika oktatója díjat kapott, 2005-ben az Országos


2016. december

Hírmondó

Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérmese. Idén Kemény János-díjat kapott Ferenci Tamás orvosbiológiai mérnök, klinikai biostatisztikus, az Óbudai Egyetem NIK adjunktusa, az Élettani Szabályozások Csoportjának tagja. Szakmai munkássága során folyamatosan összekapcsolja az orvosi kérdések megválaszolásához szükséges klinikai oldalt, a statisztikai ismereteket és az informatikai eszközök alkalmazását. 2015-ben 32 tudományos publikációt közölt, melyek számos, népegészségügyileg fontos betegség biostatisztikai vizsgálatára terjedtek ki. Egyik közleménye az első volt Közép-Európában, amely az alsó végtagi érbetegségek miatt szükségessé váló amputációk epidemiológiáját egy egész országos lefedő adatbázis alapján vizsgálta. A közleményt az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága is tárgyalta, és ennek alapján az érsebészetet 2015 végén hiányszakmává minősítették át amely azt példázza, hogy egy tudományos publikáció milyen társadalmi hatást tud kifejteni. Számos tudományos előadást tartott, a Klinikai Biostatisztikai Társaságnál bemutatott előadássorozata azt a célt szolgálta, hogy a hazai szakmai közönséget is megismertesse az itthon még ritkábban használt informatikai

5. oldal

megoldásokkal, ezzel is serkentve a korszerű számítógépes eszközök felhasználását a hazai orvosi kutatásokban. Az Óbudai Egyetem nevében gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

A díjátadás eredeti cikke itt olvasható: http://njszt.hu/neumann/hir/20161130/dijazottaink-2016 Ferenci Tamás pályájáról itt található egy részletesebb interjú: http://njszt.hu/neumann/hir/20161212/ulunk-a-kiaknazatlan-aranybanyan Tóth Krisztina

Kódolás Órája az Óbudai Egyetemen December 19-én több mint 250 középiskolás érkezett az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karára, hogy részt vegyenek egy 60 perces rendhagyó informatika órán. A Kódolás Órája (Hour of Code) egy globális kezdeményezés, melynek célja hogy minden fiatal megismerkedhessen a programozás és algoritmus alkotás alapgondolataival egy rendhagyó, játékos foglalkozáson. A mozgalomban világszerte tanulók milliói vesznek részt,

Magyarországon is több iskola készült saját diákjainak programmal. Az ország egyik legnagyobb nyilvános Kódolás Órája rendezvényét az Óbudai Egyetemen tartották, ahova a környező iskolákból több mint 250 középiskolás érkezett. A rendezvényt Kertész Gábor, tanársegéd, az esemény főszervezője nyitotta meg. Köszöntötte azokat a középiskolásokat, akik informatikai területen szeretnének továbbtanulni, és külön üdvözölte a kódolás iránt érdeklődő fiatalokat is, akik nem rendelkeznek informatikai affinitással. Elmondta, a programozási nyelvek alkalmazása mögötti logika univerzális, az ismerete hasznos. A kódolás fejleszti a logikát, a problémamegoldó készséget és a rendszerszemléletet. A megnyitó és rövid útbaigazítás után a diákok elfoglalták a Neumann Kar számítógépes laborjait, ahol a kezdő és haladó kódolók különböző feladatokat oldhattak meg. Azok, akik még soha nem foglalkoztak programozással, a Star Wars filmek, vagy a Minecraft játékok világában mozgó karakterek viselkedését szimulálhatták


6. oldal

Hírmondó

egy magyar nyelvű, blokkos fejlesztői felületen. Az egy órányi kódolás leteltével Dr. Sergyán Szabolcs, az Alkalmazott Informatikai Intézet igazgatója tartott rövid ismertetőt a Neumann Karról. Bemutatta a mérnök informatikus képzés szerkezetét és a Kar ipari kapcsolatrendszerét. Ismertette a duális képzés előnyeit, felhívta a figyelmet, hogy informatikusnak lenni „menő”, azon túl, hogy stabil kereseti forrás is. A Kódolás Óráján a programozással már korábban is foglalkozók számára a szervezők külön feladattal ké-

2016. december

szültek. A népszerű online játék, az Agar.IO nyomán elkészítették az Agar.ÓE fantázianevű játékot, ahol a játékosok mozgatására néhány soros programot kellett írniuk a résztvevőknek. Ezeket a kódokat a 60 perces fejlesztési idő leteltével izgalmas versenyen mérték össze, a legjobbakat ajándékcsomagokkal jutalmazták. A rendezvény zárásaként a több mint 250 résztvevő névre szóló oklevelet kapott, a Kódolás Órája sikeres teljesítéséért. Kertész Gábor

Rejtős hallgató nyerte a Leginnovatívabb szakdolgozat díjat Az Óbudai Egyetemen idén először hirdették meg a területén. A protoLeginnovatívabb szakdolgozat díjat. A számos beadott típust saját maga pályamunka közül Bagi Zsófia ipari termék- és formagyártatta, és a dolgotervező mérnök, a Rejtő kar végzőse nyerte a versenyt. A zathoz üzleti terv is díjat a Szenátus november 28-i ülésén adták át. készült, hiszen lehetBagi Zsófia szakdolgozatában közösségi terek akuszséges, hogy piaci szfétikai komfortjának javítását vizsgálta. ra is felfigyel rá. Olyan lámpacsaládot tervezett, mely nagy nyitott Zsófia nyáron terekben csökkenti a zajt, miközben hasznos és látvávégzett a Rejtő Sánnyos kiegészítője a térnek. A lámpabúra anyaga saját dor Könnyűipari és innováció, kikísérletezett egy alternatív anyagokból Környezetmérnöki álló, újfajta szerkezetet egy akusztikus szakember segít- karon, jelenleg egy belsőépítész cégnél dolgozik terveségével. zőként. A munkáját nagyon élvezi, engedik kibontakozni a kreativitását, most éppen egy vezetői irodát tervez, ahol neki kell kitalálnia az egész koncepciót a megrendelő igényeinek megfelelően, a helyiség adottságait szem előtt tartva, kiválasztani az anyagokat, burkolatokat, bútorokat, majd azokra árajánlatokat kérni, menedzselni a látványtervek és a kiviteli tervek elkészülését. Elmondta, hogy kiskorában nem volt konkrét elképzelése arról, hogy mi szeretne lenni, de a belsőépítészet, lakberendezés mindig is izgatta. Gyerekként a LEGO elemekből mindig az általa megálmodott enteriőröket építette meg és rendezte be. Középiskola után elvégzett egy tervezőgrafika tanMérések bizonyítják, hogy ugyanolyan hatékony, folyamot, aminek nagy hasznát vette az egyetemen is. mint a piacon lévő legnevesebb akusztikus anyagok, de Nagyon szeretett idejárni, az egyetemi közösség kicsit azoknál költséghatékonyabb, mivel a szerkezet magja még most is hiányzik neki, és a tanárokra is jó szívvel újrahasznosított anyagból készül. A kirigami techniká- emlékszik. val készült, különböző méretű, panelekből összekapÚgy érzi, sok mindent tud hasznosítani abból, amit csolható lámpaburát többféle formában és méretben is itt tanult és a műszaki alapismeretek adnak egyfajta bizösszeállíthatóak. A dolgozat készítése, elmondása szerint, tonságot a munkájában. izgalmas folyamat volt, megismerte a szakértőket, a céGratulálunk Zsófiának és további sikereket kívánunk geket, akik ezen a területen működnek, műhelyekbe járt választott hivatásában! be, ismerősöket szerzett a lámpaiparban és az akusztika Pásztor Ildikó


2016. december

Hírmondó

7. oldal

Ergonómiai ötletpályázat díjainak kiosztása a Rejtő Karon A Magyar Ergonómiai Társaság 2012 óta ír ki pályázatot kifejezetten felsőoktatásban tanuló hallgatók számára olyan termékötletek kidolgozására, amelyek az emberek mindennapi életét könnyebbé, kellemesebbé, biztonságosabbá teszik, valamint egészségük megőrzését is szolgálják. Évente átlagban 20-25 munka érkezik be, rendszeresen pályáznak a NYME, a MOME, a BME és az Óbudai Egyetem hallgatói. A pályázatok elbírásában az érintett intézmények tanárai mellett ergonómiai és design szakemberek valamint a Magyar Formatervezési Tanács képviselője is részt vett. 2016-ban az első díjat az Óbudai Egyetem BGK hallgatója, Vercz Dávid kapta Egészségügyi mobil asztal című munkájáért

A második díjon két soproni hallgató osztozott: Kozári Kristóf (NYME Simonyi Kar)- Evőeszköz kengyel, Ernhoffer Bálint (NYME Simonyi Kar)- Cursorooombiciklistáska. A harmadik díjat a Rejtő kar hallgatója, Kontra Lilla nyerte: Női kabát sclerosis multiplexes betegeknek című munkájával. A fődíjat és a könyvjutalmakat a Rejtő Sándor Kön�nyűipari és Környezetmérnöki Kar tanácsának ülésén Mischlinger Gábor c. egyetemi docens (BME) és Dr. habil Kisfaludy Márta dékán adta át az Óbudai Egyetem hallgatóinak. Gratulálunk a díjazottaknak és sok sikert kívánunk további munkájuk során! Pásztor Ildikó

CSR Konferencia 2016. december 2-án a Keleti Károly Gazdasági Kar rendezte a CSR a vállalati és közszférában konferenciát, amely az egyetemen megvalósuló önkéntesség bemutatása mellett kitért a vállalatok társadalmi felelősségvállalására is. A konferencia első részében meghívott szakértők és menedzserek értelmezték a CSR koncepció lényegét és mutatták be a legjobb gyakorlatokat a közösségi értékteremtést illetően. A konferenciát Dr. Varga János, a Gazdaság ét Társadalomtudományi Intézet oktatója nyitotta meg, majd Dr. Tóth Gergely bemutatta újonnan megjelent Gazdasággép című könyvét. A meghívott előadók között köszönthettük Dr. Győri Zsuzsanna CSR szakértőt, Szabó Istvánt, a KPMG Magyarország CSR menedzserét, Dr. Molnár Klárát, a Magyar Adományozói Fórum igazgatóját, valamint Schubauer Krisztinát, a Microsoft Magyarország CSR tevékenységéért felelős menedzserét. A konferencia második részében is az önkéntesség és a társadalomért felelős koncepció maradt a középpontban. Hajna Csongor a Provident Magyarország képviseletében a felelős és fenntartható pénzügyekről beszélt, Kanyó Roland a DM Magyarország CSR gyakorlatát ismertette, míg

Brandt Viktor az Álomszállító tevékenységét mutatta be a 15 perces prezentációjában. A konferencia legjobban várt előadásán Takács Júlia vázolta fel a CSR Hungary díj rövid történetét és a díjátadás menetét, kritériumait. Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni a társadalmi felelősségvállalásra. Ennek megfelelően a tavaszi szemeszterben újabb rendezvények, szakmai programok fognak esélyt teremteni a közösségi értékteremtés növelésére. Varga János

Industry 4.0 Nemzetközi Klaszterkonferencia A Keleti Károly Gazdasági Kar 2016. november 21-én ter-rel közös szervezésben. A konferencia nemzetközi és tartotta az Industry 4.0 Nemzetközi Klaszterkonferen- hazai résztvevők részvételével angol nyelven zajlott. ciát a Visegrad Fund valamint az Innoskart ICT clusA kart Dr. Lazányi Kornélia dékánhelyettes


8. oldal

Hírmondó

képviselte, aki bevezetőjében köszöntötte a tudományos konferencia résztvevőit, egyúttal kifejtette, hogy a rendezvény nemcsak szakmai, hanem személyes és egyetemi szintű kapcsolatok kiépítésére, illetve a már meglevők bővítésére is lehetőséget biztosít. A konferencia alatt az Innoskart IKT Klaszter – Pintér Zsuzsanna ügyvezető képviseletében – és az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara, hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötött. A konferencián az akadémiai, a vállalati, a kormányzati és nonprofit szféra képviselői egyaránt képviselték magukat. A sokszínűséget már a magyar résztvevők köre is jól példázza: többek között jelen volt Szaplonczay Orsolya (Innoskart ICT Cluster), Bihari Béla (IT Plus Cluster, Gnome Design), Szilágyi Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium), Péter Attila (Nemzeti Eszközkezelő) és Havasi Zoltán (Mohanet Mobilsytems) is a

2016. december

rendezvényen. A konferencia három alapvető programpontból állt, amelyek közül az első rész előadói a „Visegrádi Együttműködés egy versenyképes Közép-Európáért” témában fejtették ki véleményüket. Ezt követte a második szekció, amely az Industry 4.0 gazdasági és társadalmi nézőpontjait vitatta meg. Végül kerekasztal beszélgetések keretében a résztvevők megvitatták, hogy az egyes régiókra jellemző gyakorlati alkalmazásokat milyen eszközökkel lehetne javítani és milyen lehetősége van a regionális klasztereknek az együttműködésre. Záró beszédében Pintér Zsuzsanna (az Innoskart IKT Klaszter ügyvezető menedzsere) a konferencia fontosságát hangsúlyozva kiemelte, hogy az együttműködés segítségével új távlatok nyílnak meg. Beke Éva

Fikusz 2016 2016. november 25-én a Keleti Károly Gazdasági Kar ismét megrendezte a Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ) nemzetközi konferenciát.

magát. Az eseményt Dr Tick József az Óbudai Egyetem Innovációs főigazgatója ünnepélyes keretek között nyitotta meg. A plenáris előadók között köszönthettük a Bukaresti Közgazdasági Egyetem professzorát, Horatiu Dragomirescut, a francia Normandiai Le Havre Egyetem tanárát, Dr. Pascal Ricordelt, valamint az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar képviseletében Dr. Takácsné Professor György Katalint is. A konferencia elnöke Dr. Reicher Regina volt. Ez a nemzetközi találkozó kiváló lehetőséget biztosított a magyar és külföldi doktoranduszok és fiatal kutatók számára, hogy megosszák ismereteiket, bemutassák kutatásaikat és kicseréljék tapasztalataikat. A konferencián elhangzott előadásokat hamarosan a konferencia Az immár több, mint 10 éves múltra visszatekintő, nagy hivatalos oldalán is megtalálhatják: http://kgk.uni-obuhagyományokkal rendelkező rendezvényen nyolc ország da.hu/fikusz és számos hazai egyetem és doktori képzés képviselte Lazányi Kornélia

Nemzetközi hét a Keleti Karon A Keleti Károly Gazdasági Kar és az Erasmus+ immáron ötödjére szervezte meg, november 21-24. között a „New Challenges of the 21st Century” című nemzetközi oktatási hetet, melyre az EU Erasmus+ partnereken kívül a kreditmobilitási kapcsolatok országaiból is érkeztek vendég előadók.

Az angol nyelvű előadásokat és szemináriumokat szabadon látogathatták mind a hallgatók, mind az érdeklődő oktatók. Az előadásokra a Népszínház és a Tavaszmező utcai épületekben párhuzamosan került sor. A változatos programsorozat számos témában (innovative start-up, digital marketing, communications, regional


2016. december

Hírmondó

competitiveness, sustainable development, non-profit organisations, business simulation, business plan, statistical tools, quality management, study abroad, cross-cultural differences) kínált a hallgatók számára érdekes és hasznos előadásokat. A program széleskörű népszerűségnek örvend a hall-

9. oldal

gatók és a külföldi vendégtanárok körében is. Idén ősszel a vendégoktatók Bulgáriából, Finnországból, Franciaországból, Németországból, Oroszországból, Romániából, Szerbiából, Vietnámból érkeztek. Összesen 12 oktató tartott előadást vagy vezetett szemináriumot a rendezvény ideje alatt. A vendégprofesszorok a hetet lezáró FIKUSZ Nemzetközi Szimpóziumon (Symposium for Young Researchers), november 25-én is aktív szerepet vállaltak. Plenáris előadóként Pascal Ricordel (Le Havre University, France), szekcióelnökként Florin Duma (Babes-Bolyai University, Romania) és előadóként Ksenia Baimakova (State University of Aerospace Instrumentation, Russia), Plamena Palamarova (University of Economics in Varna, Bulgaria), Beáta Kádár (Sapientia Hungarian University of Transylvania, Romania) és Predrag Djordjević (University of Belgrade, Serbia). Lazányi Kornélia

Vendégünk volt a Polgármester Dr. Cser-Palkovics Andrásnak Székesfehérvár polgármesterének tehették fel kérdéseiket a fehérvári hallgatók. Az ÓE Alba Regia Műszaki Kar Mikoviny szakkollégiumában megrendezett dispután az ÓE AMK hallgatóin kívül, a Corvinus Campus, valamint a Kodolányi János Főiskola is képviseltette magát. A jelenlévők a városvezetőtől több témában vártak válaszokat, így esett szó a székesfehérvári parkolási lehetőségekről (konkrétan a Gyümölcs utcai kollégium környéke), a kerékpár útvonalak bővítése, a hallgatói élet fellendítése, a lakhatási kérdések, a selmeci hagyományőrzés szerepe a város életében, a Petőfi Egyetemi Klubról, az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjról, a felsőoktatási kollégiumok helyzetéről. A rendezvény jó hangulata, közvetlen légköre megteremtette, hogy a Polgármestert, mint magánembert is közelebbről megismerjék. Beszélt a családjáról, a választott szakmájáról, városvezetői hivatásáról, a pécsi egyetemi éveiről, saját oktatóiról való kapcsolatáról.

Fotó: Bácskai Gergő

Az inspiráló estén kérte a hallgatókat gyűjtsék ös�sze azokat a témákat, igényeket, amelyeknek a város a megvalósításában segíteni tud. Buzdította a hallgatókat, hogy ötleteljenek bátran, hogyan lehetne minél színesebbé tenni a hallgatói életet. Veres Richárd

Stratégiai partnerség a Hanons Systems Hungary Kft. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar között A megállapodást Karikó Zsolt, a Hanon Systems Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és dr. habil. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Ka-

rának dékánja írták alá az egyetemen, ahol ott volt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere is.


10. oldal

Hírmondó

„Jól jelzi a mostani megállapodás is, hogy az az elképzelés, amit korábban elindítottunk megvalósulni látszik és egyre többen felismerik azt, hogy komoly egyetemi partner kell ahhoz, hogy a műszaki képzések területén előre tudjunk lépni.” - fogalmazott Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere a stratégiai megállapodás kapcsán. Mint mondta a helyi gazdaság nagyon jó évet zár 2016-ban de küzd a munkaerőhiánnyal, ez utóbbi téma pedig minden gazdasági szereplővel való beszélgetés alkalmával előkerül. A magyar gazdaság egésze szempontjából is az az egyik legfontosabb, hogy hogyan és milyen módon tudunk a következő években is hasonlóan jó évet zárni, amiben a legnagyobb kihívás a munkaerő kérdése – emelte ki. Erre nincs csodaszer, sok területen kell előre lépni: nyilván az egyik legfontosabb a béremelés kérdése, de a lakhatás és az oktatás is ugyanilyen fontos. Az Alba Regia Műszaki Kar a magyar felsőoktatás egészét illetően egyedi, annyi tudomány területen képez mérnököket, ami magabiztosságot ad a karnak – mondta Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja. A Hanon Systems Hungary Kft-vel eddig is voltak hosszas megbeszéléseink a közös munkáról és az oktatásról. Székesfehérváron és környékén a felsőoktatás további megerősítése azért is fontos, mert a jövő szakembereit helyben kell képezni. Karikó Zsolt a Hanon Systems Hungary Kft ügyvezetője arról beszélt, hogy 15 évvel ezelőtt döntött úgy az akkori Visteon, hogy kutatás-fejlesztést hozott Fehérvárra. „Akkor a műszaki egyetemmel kötöttünk megállapodást, amivel az volt a célunk, hogy próbáljuk átadni azt

a tudást és tapasztalatot, amit az életbe kikerülve tudnak hasznosítani a hallgatók. Fontosnak tartja, hogy a felsőoktatásból ne kerüljön ki olyan mérnökpalánta, aki nem tapasztalta meg a gyártás során a gyakorlati munkát. Az ipar óriási változás előtt áll, és az elkövetkezendő években nagyon fontos, hogy az egyetemen is elsajátíthassák a hallgatók az Ipar 4.0-hoz szükséges tudást.” Az Ipar 4.0 koncepció hajtómotorja a gazdaság és a társadalom egyre gyorsuló digitalizálódása. Ennek alapját digitális hálózatba kapcsolt intelligens rendszerek alkotják, amelyek segítségével túlnyomórészt önszerveződő gyártás válik lehetségessé: az emberek, a gépek, a berendezések, a logisztika és a termékek kölcsönösen kommunikálnak egymással. Az Ipar 4.0 fő célkitűzései közé tartozik a rugalmas egyedi gyártás gazdaságossá tétele, az erőforrások hatékony felhasználása, az ergonomikus gyártás, valamint az ügyfelek és üzleti partnerek dinamikus bevonása az értékteremtési láncba. forrás: www.szekesfehervar.hu

Rövid híreink Elindult az Óbudai Egyetem I LOVE OE mobil alkalmazása A jelenlegi és a leendő hallgatók informálására szolgáló mobil applikációt indított az Óbudai Egyetem és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK). Az alkalmazást az egyetem hallgatói fejlesztették, s jelenleg beta verzióban üzemel. Elérhető Android rendszeren és hamarosan iOS-en is. A tervek szerint a használat közben felmerülő igényeket figyelembe véve fejlesztik majd tovább az I Love OE néven futó alkalmazást. Az I Love OE-t az Egyetem Napján mutatták be, ahol Szögi Gábor, az EHÖK elnöke hangsúlyozta: „A Z generáció tagjait szeretnénk elérni minél több fórumon.

2016. december


2016. december

Hírmondó

Öt fontos terület érhető el az egyetemen tanuló hallgatók számára az applikáción belül, ahol kiválaszthatják, hogy mely témakörökről szeretnének értesítést kapni: szakmai és tanulmányi ügyek, pályázatok, munka, kollégium valamint szórakozás.” Az alkalmazáson keresztül értesülhetnek a hallgatók az egyetemi és az EHÖK által szervezett rendezvényekről, az ösztöndíj lehetőségekről, de külön menüpontot alakítottak ki az egyetem iránt érdeklődő, felvételire készülő fiataloknak is, hogy segítsék őket a döntéshez szükséges információk megszerzésében. Az alkalmazás ingyenes és innen tölthető le: https:// goo.gl/NZBNVA

Télapó Ünnepség Az Óbudai Egyetem támogatja a közösségépítést, ezért felelősséget vállaló küldetésének egyik eleme jótékonysági rendezvények szervezése. A Keleti Károly Gazdasági Kar és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar tanárai, alkalmazottai és hallgatói aktív részt vállaltak a 2016. december 6-ára szervezett Télapó ünnepség szervezésében. A Szűz utcai óvoda mintegy 130 apróságával vártuk együtt a Télapót. A program első részében egy Mikulásról szóló filmet tekinthettek meg a gyerekek, majd ezt követte a gyerekek által összeállított műsor énekekkel és versekkel. Végül a Télapó segítségével csaltunk mosolyt az óvoda kicsiny lakóinak arcára.

A rendezvény kitűzött célja az volt, hogy olyan intézményi környezetet teremtsen, amelyben ajándékozó és ajándékozott egyaránt ünnepélyesnek érezhette az alkalmat.

Korrepetitori élménynap

11. oldal

felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Nemzeti Tehetség Program támogatására, és rendezte meg a társadalmi felelősségvállalásról szóló élménynapját 2016. december 2-án. Az esemény fő résztvevői a korrepetitorok voltak, akik áldozatos munkájukkal egész félévben kitartóan és önzetlenül segítették a tantárgyakhoz kapcsolódóan támogatásra szoruló diáktársaikat. Az élménynap kiváló lehetőséget kínált a program népszerűsítésére, valamint arra, hogy a korrepetitorok nagyobb közönség előtt is gyakorolhassák előadói képességeiket. A korrepetitorok által az eseményen előadott példák kiadvány formájában a későbbiekben is elérhetik az érdeklődő hallgatók.

Nemzetközi Kerekasztal megbeszélés 2016. november 23-án a nemzetközi héten lehetőség nyílt arra, hogy Dr. Lazányi Kornélia kezdeményezésére külföldi egyetemek vezető professzoraival egy informális beszélgetésre induljon, elsősorban azokon a területeken ahol a közös pályázatok, diákcsere programok valamint kölcsönös megállapodások kerülhetnek előtérbe. A megbeszélésen többek között részt vett Florin Duma professzor, a romániai Babes-Bolyai University képviseletében, Dr. Raymund Figura professzor a német Westfälische Hochschule University of Applied Sciences képviseletében, Hung Vo Trung professzor a vietnámi University of Danangről, Pascal Ricordel professzor a francia University of Le Havre képviseletében és Ksenia Baimakova Oroszországból, a Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation-ről. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a jövőbeni közös együttműködés alapvető eszközei az angol nyelvű Massive Open Online kurzusok, új innovatív tanítási tapasztalatok cseréje, valamint közös uniós és azon kívüli összehangolt pályázatok lehetnek.

Tudományos Diákköri Konferencia

Az Óbudai Egyetem 2016. november 16-án tartotta XLIV. tudományos Diákköri Konferenciáját. Az eseA Keleti Károly Gazdasági Kar a 2016/17-es tanévben ményt egy 10 alkalmas felkészítő előadássorozat előzimmár második alkalommal pályázott sikerrel a fiatal te meg, melyet a Keleti Károly Gazdasági Kar oktatói


12. oldal

Hírmondó

2016. december

tartottak az érdeklődő KGK-s és KVK-s hallgatóknak. Az előadássorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására kiírt Nemzeti Tehetség Program támogatásának segítségével valósulhatott meg.

• Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola • Biztonságtudományi Doktori Iskola keretében nappali, költségtérítéses levelező képzési rendben, valamint és egyéni felkészülés formában. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási Együttműködés a műszaki utánpótlásért szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljekonferencia síteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előAz Óbudai Egyetemet Dr. Maros Dóra képviselte a menetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő konferencián, amelyet a Budapesti Műszaki Szakképzési három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Központ (BMSZK) szervezett decemberben. Jelentkezési határidő: 2017. január 31. 16.00 óra Előadásának címe: „Egyetemek szerepe a műszaki utánDoktori képzésre jelentkezni a választott doktori ispótlásban” Az előadáson szó volt a gyakorlati képzés kola honlapjáról letölthető jelentkezési lap és melléklejelentőségéről, ezen belül a duális és kooperatív képzés teinek benyújtásával lehet a doktori iskolánál: fontosságáról. Dr. Maros Dóra részletezte az Óbudai Egyetem tervét, a folyamatosan csökkenő hallgatói létAlkalmazott Informatikai és Alkalmazott szám megfékezésére, a felvett diákok természettudomáMatematikai Doktori Iskola (AIAM DI) nyos ismereteinek hiányosságainak pótlására, és az ezzel Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár kapcsolatos egyetemi megoldásokra. • 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Kiemelte, hogy már most is, de az elkövetkező évek- • tel: +36-1-666-5616 ben különösen fontos lesz, hogy a mostani „digitális” Z • e-mail: galantai.aurel@nik.uni-obuda.hu generációt mind a felsőoktatásban, mind a munkaerő- • web: http://aidi.uni-obuda.hu http://www.doktori. piacon a generációra jellemző képességeket kihasználva hu/index.php?menuid=191&di_ID=184 kell kezelni, azaz a műszaki szakmák megismertetéséhez, Anyagtudományok és Technológiák megkedveltetéséhez és oktatásához a sikeresség érdekéDoktori Iskola (AT DI) ben az eddigiektől lényegesen eltérő módszereket szük- Dr. Vajda István egyetemi tanár séges a jövőben alkalmazni. • 1034 Budapest, Bécsi út 96/B • tel: +36-1-666-5800, +36-1-666-5801 • e-mail: vajda@uni-obuda.hu Az Óbudai Egyetem felvételt hirdet • web: http://atdi.uni-obuda.hu http://www.doktori. doktori képzésre hu/index.php?menuid=191&di_ID=194 Biztonságtudományi Doktori Iskola (BDI) Az Óbudai Egyetem felvételt hirdet 4 éves doktori Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni • 1081 Budapest, Népszínház utca 8. Fszt. 38. felkészülésre. • tel: +36-1-666-5401 Az Óbudai Egyetemen 2017 februárjától PhD fokozat • e-mail: rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu megszerzésére felkészítő doktori képzés indul az • web: http://bdi.uni-obuda.hu http://www.doktori. • Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematihu/index.php?menuid=191&di_ID=191 kai Doktori Iskola A felvételi hirdetmény ITT érhető el. Az Óbudai Egyetem elektronikus kiadványa 1034 Budapest, Bécsi út 96/b • Telefon: +36 1 666-5613, fax: +36 1 666-5621 Honlap: www.uni-obuda.hu www.facebook.com/ObudaiEgyetem Felelős kiadó: Prof. Dr. Réger Mihály Főszerkesztő: Lövei Tünde Szerkesztőbizottság: Erdődi Balázs, Nagy Krisztina, Sípos Kornélia


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.