NEWS_1

Page 1

Néws Τεύχος 1, Ιαν. Ιαν. – Φεβ. Φεβ. 2012


Néws

Νéα

Bi-monthly News Edition Of UNESCO Youth Club of Thessaloniki

∆ιµηνιαία έκδοση του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Non Profit, Non commercial use

Μη κερδοσκοπική, µη εµπορική χρήση

Issue 1st Jan. - Feb. 2012

Τεύχος 1ον Ιαν. - Φεβ. 2012

Executive Editor Stefanos Katsoulis

Επιµέλεια Έκδοσης Στέφανος Κατσούλης

Contact info

Επικοινωνία

UNESCO Youth Club of Thessaloniki,

Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης,

P.O. Box 12019, 54323 Thessaloniki

Τ.Θ. 12019, 54323 Θεσσαλονίκη

info@unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki Εξώφυλλο/Cover photo: “Rapprochement of Cultures 2010”, Rodrigo Laguarda - Graphic Designer © 2012. Entry for UNESCO's poster competition celebrating the International Year for the Rapprochement of Cultures. Χρήση µη εµπορική/Non-commercial use. Πηγή/Source: http://www.rodrigolaguarda.com/project/rapproachment-of-cultures/

2⁞


News⁞ éditorial Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη,

Συντακτική Οµάδα

20 Φεβρουαρίου 2012

Με χαρά παρουσιάζουµε τη νέα µας ηλεκτρονική έκδοση, έκδοση, η οποία ευελπιστούµε να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο στην ενηµέρωση, ενηµέρωση, προβολή και επικοινωνία του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Το 2011 αποτέλεσε για τον Όµιλο µας µια χρονιά µε πολλές και αξιόλογες δραστηριότητες. δραστηριότητες. Ο Όµιλος UNESCO νέων Θεσσαλονίκης διοργάνωσε διεθνή συνέδρια, συνέδρια, συµµετείχε σε διαδικασίες εθελοντικού χαρακτήρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, πρωτοστάτησε στη δηµιουργία του ∆ικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων της πόλης, πόλης, συµµετείχε ενεργά στις εργασίες για την επιτυχή διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη.

Κανάτα Χριστίνα Κεσσανλής Κώστας Μπρόκου Μαρία Παπαϊωάννου Μπάµπης Πουρνάρη Μαρία Σταυριανάκης Κώστας

Είναι ιδιαίτερη χαρά για µας το γεγονός ότι ο κ. Παπαϊωάννου, Παπαϊωάννου, µέλος του ∆.Σ. του Οµίλου µας ήταν εκείνος που υποστήριξε την υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης στην τελική διαδικασία επιλογής στην Πορτογαλία και τελικά όλη η Ελληνική αποστολή επέστρεψε πίσω στη Θεσσαλονίκη µε το νικητήριο τίτλο. τίτλο. Μια ακόµη σηµαντική στιγµή για µας ήταν η φιλοξενία στην Ελλάδα της κας. κας. Monique Coleman, της εκπροσώπου των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Έτος Νεολαίας. Νεολαίας. Μικρές και µεγάλες στιγµές µας οδήγησαν στην ιδέα δηµιουργίας της παρούσας ηλεκτρονικής έκδοσης, έκδοσης, µε σκοπό την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση µε όλα τα ενδιαφερόµενα άτοµα. άτοµα. Επιπλέον, Επιπλέον, ευελπιστούµε η έκδοση αυτή να καταστεί ένας χώρος έκφρασης των µελών του Οµίλου αλλά και όλων των ενδιαφερόµενων, ενδιαφερόµενων, καθώς στόχος µας είναι να διευρυνθούν οι θεµατικές ενότητες βάση των προτάσεων σας και να συµπεριληφθούν τα δικά σας άρθρα εµπλουτίζοντας το περιεχόµενο της έκδοσης, έκδοσης, έχοντας πάντα ως γνώµονα τις αρχές και τους σκοπούς της UNESCO και µε βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της νέας γενιάς. γενιάς.

Στέφανος Κατσούλης Πρόεδρος Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Αν επιθυµείτε να ενταχθείτε στη συντακτική οµάδα ή θα θέλατε µέσα από το έντυπο µας να αναδειχθούν κάποια θέµατα τα οποία σας ενδιαφέρουν, περιµένουµε τα κείµενα και τις προτάσεις σας. Επικοινωνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος και για αποστολή κειµένων αποκλειστικά στο e-mail: news@unescoyouth.gr

⁞3


2011⁞Στιγµéς µας 23-27/2/2011, Κρούσεβο 25-29/5/2011, Θεσσαλονίκη

⁞ ∆ιεθνές ∆ιµερές Συνέδριο µε τίτλο “Contacts for the Common Future”. Συνδιοργανώθηκε από τον Όµιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και το Youth Alliance Krusevo και ολοκληρώθηκε σε 2 µέρη.

Το 1ο µέρος έλαβε χώρα στην πόλη Krusevo της Π.Γ.∆.Μ. και το 2ο µέρος στη Θεσσαλονίκη. Συµµετείχαν 40 νέοι, εκπρόσωποι µη κυβερνητικών οργανώσεων από διάφορα κράτη των Βαλκανίων. Σκοποί του Συνεδρίου ήταν: η ανάπτυξη φιλικών γειτονικών σχέσεων, η ανάδειξη πιθανών ευκαιριών συνεργασίας σε τοµείς κρίσιµους για την νεολαία, η συµµετοχή των νέων στη δηµόσια ζωή και στα κοινά.

Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Γραφείο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, Ευρώπη, αποτέλεσε τον επίσηµο φορέα προώθησης του ∆ιεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωµένων Εθνών (Αύγουστος 20102010-2011).

15/4/20 11, Αθ ήνα

⁞ Στις 13-15 Απριλίου 2011 ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είχε την τιµή να φιλοξενήσει στη χώρα µας την Εκπρόσωπο των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Έτος Νεολαίας κα. Monique Coleman, γνωστή Αµερικανίδα ηθοποιό, η οποία ανταποκρινόµενη στην πρόσκληση του Οµίλου ενέταξε την Ελλάδα στην παγκόσµια περιοδεία της. Το πρόγραµµα της επίσκεψης της επιµελήθηκε ο Όµιλος UNESCO και περιλάµβανε επισκέψεις σε σχολεία, σειρά συναντήσεων µε κυβερνητικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και µε προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για την κοινωνική τους δράση, αλλά και συνεντεύξεις σε διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

15/4/2011, Αθήνα

13/4/20 11, Θεσ σαλονίκ η

4⁞

Στην Αθήνα συνάντησε την Πρέσβη Καλής Θελήσεως της UNESCO, κα. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, τον Πρέσβη των ΗΠΑ, κ. Daniel Smith στο κτίριο της Πρεσβείας, καθώς και τον Γενικό Γραµµατέα Νέας Γενιάς, κ. Γιάννο Λιβανό, στο Μουσείο της Ακρόπολης.


∆ράσεις για τα παιδιά και τους νέους

⁞ «Παιδική Παραθινούπολη»: Οι µικροί µας φίλοι είχαν την ευκαιρία να µάθουν για τις έννοιες της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόµησης ενέργειας για το µέλλον µας.

3-5/6/2011, Καλαµαριά

⁞ Ο Όµιλος µας συµµετείχε στην διοργάνωση της ∆ιεθνούς Κατασκήνωσης Παιδιών που διοργανώθηκε από το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια. 150 παιδιά από όλα τα κράτη των Βαλκανίων είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το νερό, ένα από τα πολυτιµότερα αγαθά στις µέρες µας.

20/8/2011, Χαλκιδική

Συνεργασίες µε οµάδες νέων της πόλης

η σαλονίκ 1, Θεσ 1 0 /2 /9 25

⁞ «Το κυνήγι του

η ίκ ον εσ σα λ Θ 01 1, /2

Σε συνεργασία µε την οµάδα “Why not” και µε την υποστήριξη της Αντιδηµαρχίας Νεολαίας, Αθλητισµού και Εθελοντισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µια διαφορετική βιβλιοθήκη «στήθηκε» για µια ολόκληρη ηµέρα στο πάρκο της Νέας Παραλίας της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία µε την οµάδα των Book-Crossers Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε ένα πρωτότυπο παιχνίδι αναζήτησης βιβλίων σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Μέσα από το παιχνίδι οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την διαδικασία της καταγραφής και απελευθέρωσης των βιβλίων µέσω της διεθνούς πρακτικής του Book-Crossing, σύµφωνα µε την οποία: «κάθε βιβλίο δεν ανήκει σε έναν αλλά σε όλους τους αναγνώστες, αναγνώστες, καθώς η τέχνη συνιστά κοινό αγαθό όλων» όλων».

12

Βιβλιοθήκη στο Πάρκο»:

Ελεύθερου Βιβλίου»:

3/

⁞ «Μια Pop up

⁞5


UNESCO⁞Νéα

Μέσα από αυτό το γεγονός, η UNESCO επεδίωξε να φέρει στο προσκήνιο την πρόθεση του Ιρακινού Κοινοβουλίου να περάσει νοµοσχέδιο που θα περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωµα του συνέρχεσθαι. Το νοµοσχέδιο αυτό έχει ως στόχο κυρίως δηµοσιογράφους, συγγραφείς, διαχειριστές διαδικτυακών blogs, αλλά και γενικότερα οποιονδήποτε επιχειρεί να εκφράσει τη γνώµη του, εφόσον δεν βρίσκεται σε συµφωνία µε την κυβέρνηση.

Η Παλαιστινιακή σηµαία δίπλα στην σηµαία της UNESCO, στην Έδρα του Οργανισµού στο Παρίσι. Πνευµατικά ∆ικαιώµατα ©: AP Photo / Remy de la Mauviniere

6⁞

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/newsand-in-focus-articles/allnews/news/freedom_of_expression_is_a_human_right_unesco_conference_in_baghdad/

21.12.2011 ⁞ «Η Ελευθερία Έκφρασης είναι ∆ικαίωµα του Ανθρώπου» Ανθρώπου» ήταν το θέµα του Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2011 στο Ιρακινό Κοινοβούλιο στη Βαγδάτη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο της UNESCO για το Ιράκ, το Γραφείο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της «Αποστολής Βοήθειας των Ηνωµένων Εθνών για το Ιράκ» (UNAMI HRO) και την Επιτροπή του Ιρακινού Κοινοβουλίου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. Συµµετείχαν περισσότεροι από 150 απεσταλµένοι, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, και: µελών του Ιρακινού Κοινοβουλίου, προσωπικοτήτων των Ιρακινών µέσων ενηµέρωσης, εκπροσώπων από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αντιπροσώπων µη-κυβερνητικών οργανώσεων µε έδρα το Ιράκ.

Από αριστερά: Mohamed Djelid (∆ιευθυντής του Γραφείου της UNESCO για το Ιράκ), Saleem AlJbor (Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Ιρακινού Κοινοβουλίου) και Amani Soliman (Επικεφαλής του Τοµέα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του Γραφείου της UNESCO για το Ιράκ). Πνευµατικά ∆ικαιώµατα ©: UNESCO

Η UNESCO και οι εταίροι της πέτυχαν την ευαισθητοποίηση µελών του κοινοβουλίου, αλλά και της κοινής γνώµης, σχετικά µε τους κινδύνους αυτού του νοµοσχεδίου. Πολλοί βουλευτές υποσχέθηκαν να καταψηφίσουν το νοµοσχέδιο και δεσµεύτηκαν να συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησε στο συνέδριο, εντός των εκλογικών τους περιφερειών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τους κινδύνους που δηµιουργεί για το λαό ο περιορισµός της ελευθερίας έκφρασης. Τέλος, αποφασίστηκε η σύσταση µιας οργανωτικής επιτροπής που θα παρακολουθεί στενότερα την κατεύθυνση που θα λάβει το Κοινοβούλιο στο άµεσο µέλλον, σε σχέση µε την ελευθερία της έκφρασης.

17.12.2011 ⁞ «Πιέζει τις ΗΠΑ για άρση της αναστολής χρηµατοδότησης» χρηµατοδότησης» Η Γενική ∆ιευθύντρια της UNESCO, Irina Bokova, κατά τη διάρκεια της τριήµερης επίσκεψης της στην Ουάσινγκτον ενέτεινε τις πιέσεις για άρση της αναστολής της χρηµατοδότησης από τις ΗΠΑ, µετά την ένταξη της Παλαιστίνης ως µέλος στον ∆ιεθνή Οργανισµό. Αναφέρθηκε ιδίως στον τοµέα της Επιστήµης και συγκεκριµένα στο έργο της UNESCO για τους ωκεανούς και την βιώσιµη ανάπτυξη. Κατά τη συνάντηση της µε την Υφυπουργό Εµπορίου για τους Ωκεανούς και την Ατµόσφαιρα, Dr. Jane Lubchenco, τόνισε ότι η οµαλή λειτουργία της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής Ωκεανογραφίας (IOC) είναι κρίσιµη για την οµαλή διεξαγωγή των εµπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της Επιτροπής λειτουργεί και ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης έκτακτων καιρικών φαινοµένων (π.χ. τσουνάµι). Η χρηµατοδότηση των ΗΠΑ είναι κρίσιµη για την αποτελεσµατική λειτουργία της (ανέρχεται στο 22% του προϋπολογισµού του Οργανισµού), ενώ η παύση της θα επηρεάσει τοµείς της UNESCO µε ζωτικά συµφέροντα για την οικονοµία των ΗΠΑ, δήλωσε η Υφυπουργός. Η αντίδραση της Γενικής ∆ιευθύντριας της UNESCO ήταν άµεση, καθώς δήλωσε ότι «δεν είναι όλα για το χρήµα» και τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιτελούν σηµαντικό έργο στην προώθηση των αξιών της UNESCO, όπως ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και πως αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο στρεβλώσεις στην οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισµού, λόγω αναστολής της χρηµατοδότησης, θα προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες στο έργο που επιτελεί. Πηγή: UNESCOPRESS, http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/unesco_director_general_highlights_key_science_initiatives_in_pus h_to_restore_us_funding-1/


Info ⁞ «UNESCO και Νεολαία» Νεολαία»

17 - 20.10.2011 ⁞ «UNESCO Youth Forum 2011» 2011»

Σύµφωνα µε τον ορισµό για τη νεολαία των Ηνωµένων Εθνών, νέος είναι άνθρωπος ηλικίας µεταξύ 15 και 24 ετών. Η UNESCO ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη την µεγάλη ετερογένεια µεταξύ των νέων ανθρώπων παγκοσµίως, διακηρύσσει ότι «το µέχρι ποια ηλικία θεωρείται κάποιος νέος» διαφέρει σε κάθε γεωγραφική περιοχή του πλανήτη, από χώρα σε χώρα, αλλά ακόµη και εντός της επικράτειας της ίδιας χώρας.

Οι σηµερινοί νέοι υψώνουν την φωνή τους για να διαµορφώσουν το παρόν και το µέλλον των χωρών τους. Θέλουν να ακουστούν και να συµµετέχουν στις συνοµιλίες λήψης αποφάσεων επιδιώκοντας την αλλαγή.

Με το σύνθηµα «Ενεργώντας µε και για τους Νέους» Νέους», η UNESCO θέτει ως στόχο την ενίσχυση της θέσης των νέων ανθρώπων, προσφέροντας ένα βήµα για να ακουστούν οι φωνές τους, αλλά και εργαλεία για την επίλυση των προβληµάτων τα οποία αντιµετωπίζουν οι νέοι, όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός και ο αναλφαβητισµός. Πνευµ. ∆ικαιώµατα ©: UNESCO Κήρυξη της έναρξης του ∆ιεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωµένων Εθνών στις 12/08/2012. Πνευµ. ∆ικαιώµατα ©: UN Photo / P. Filgueiras

Από το Φεβρουάριο 2010 ως το Φεβρουάριο 2011, η UNESCO συµπροέδρευε µε το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για τη Νεολαία στο ∆ίκτυο των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη της Νεολαίας (IANYD). Υπό αυτή της την ιδιότητα, η UNESCO βοήθησε στο συντονισµό των εργασιών του ∆ιεθνούς Έτους Νεολαίας, καθώς και άλλων διεθνών εκδηλώσεων, όπως της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Νέων (Μεξικό, Αύγουστος 2010). Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-humansciences/themes/social-transformations/youth/

Το 7ο UNESCO Youth Forum πραγµατοποιήθηκε από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2011 στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Εκπρόσωποι της νεολαίας, της κοινωνίας των πολιτών, των Ηνωµένων Εθνών, διεθνών οργανισµών, αλλά και της ακαδηµαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τοµέα βρέθηκαν µαζί, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για όλα τα κρίσιµα θέµατα.

Κύριο θέµα του Forum ήταν «Πώς η Νεολαία Οδηγεί στην Αλλαγή» Αλλαγή», ενώ ορίστηκαν και οι ακόλουθες ειδικότερες θεµατικές: (α) Πολίτες σε δράση: νέοι στη δηµόσια και πολιτική ζωή, (β) Αντιµετώπιση του αποκλεισµού των νέων και βία, και (γ) Κατάργηση των εµποδίων στην απασχόληση. Στο πλαίσιο των θεµατικών αυτών συζητήθηκαν διεξοδικά ζητήµατα όπως: η δηµιουργία ευκαιριών για τους σπουδαστές, η προώθηση των δηµοκρατικών θεσµών, η απασχόληση των νέων, η αναζήτηση κοινωνικών καινοτοµιών και η επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης. Οι συµµετέχοντες εξέτασαν επίσης τις συµπεράσµατα και τα διδάγµατα του ∆ιεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωµένων Εθνών και αναζήτησαν τρόπους αξιοποίησης της δυναµικής που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Έτους. Κατά τη λήξη του Forum συντάχθηκε Έκθεση µε τα συµπεράσµατα, που παρουσιάστηκε στους αντιπροσώπους των Κρατών Μελών της UNESCO, κατά τη διάρκεια της 36ης Γενικής Συνδιάσκεψης στο Παρίσι (25/10/2011-10/11/2011). Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/socialtransformations/youth/youth-forums/7th-unesco-youth-forum/

Highlight ⁞ «Η κλιµατική αλλαγή από τη µατιά των νέων» νέων» Νέοι προβάλλουν ισχυρά µηνύµατα για την κλιµατική αλλαγή, αλλαγή, συνδυάζοντας τη δηµιουργικότητα µε τη διαπολιτισµικότητα. Απόφοιτοι των κορυφαίων, διεθνώς, γαλλικών και κινεζικών σχολών κινούµενων σχεδίων, δηµιούργησαν πέντε ταινίες κινουµένων σχεδίων για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις αιτίες και τους κινδύνους της κλιµατικής αλλαγής στον πλανήτη. Συνδυάζουν χιούµορ και συναίσθηµα προκειµένου να προβάλλουν σύντοµα αλλά ουσιαστικά µηνύµατα για την κλιµατική αλλαγή, τα οποία απευθύνονται τόσο σε παιδιά και απλούς πολίτες όσο και σε φορείς άσκησης υψηλής πολιτικής ανά τον κόσµο. Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/resources/news-and-in-focus-articles/in-focusarticles/2011/youth-creates-powerful-messages-on-climate-change/

©: UNESCO

⁞7


Πρόσωπα⁞ Γιάννος Λιβανός Γενικός Γραµµατέας Νέας Γενιάς Ο Γενικός Γραµµατέας της Νέας Γενιάς, Γενιάς, κ. Γιάννος Λιβανός, Λιβανός, κάνει µια σύντοµη αποτίµηση των δράσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού στη χώρα µας. µας. «Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού 2011 (Ε (Ε.Ε.Ε.) είχε την ευθύνη για την υλοποίηση µιας σειράς δράσεων µε στόχο την ανάδειξη και την καλλιέργεια του εθελοντικού πνεύµατος στη χώρα µας, µας, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης που εκπονήθηκε σε συνεργασία µε επτά εθελοντικές οργανώσεις. οργανώσεις. Η έναρξη των δράσεων σηµατοδοτήθηκε µε την «Περιοδεία» Περιοδεία» του Ε.Ε.Ε., µια επταήµερη διαδραστική έκθεση αφιερωµένη στον εθελοντισµό, εθελοντισµό, που διεξήχθη τον Μάρτιο στο Γκάζι µε τη συµµετοχή 100 περίπου εθελοντικών οργανώσεων και περίπου 2.500 επισκεπτών. επισκεπτών. Ακολούθησαν δεκάδες άλλες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, Ελλάδα, τις οποίες η Γ.Γ.Ν.Γ. υποστήριξε και σε αρκετές από αυτές συµµετείχε, συµµετείχε, ενώ διοργάνωσε και ηµερίδες που απευθύνονταν σε φοιτητές, φοιτητές, όπως στην Κοµοτηνή και τα Ιωάννινα. Ιωάννινα. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων αναφορικά µε την αξία του εθελοντισµού και τη σηµασία του εθελοντικού έργου, έργου, ιδιαίτερα στη σηµερινή δυσµενή συγκυρία. συγκυρία. Από τη συµµετοχή και τις ερωτήσεις του κόσµου διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες θέλουν να προσφέρουν αρκεί να έχουν το έναυσµα, έναυσµα, να γνωρίζουν τον τρόπο και την προστιθέµενη αξία της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο. σύνολο. Οι δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού συνεχίζονται και το 2012. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διεξαγωγή της πρώτης Πανελλαδικής Έρευνας πεδίου για τον εθελοντισµό µε τη συµµετοχή κοινού και οργανώσεων, οργανώσεων, µε ζητούµενο, ζητούµενο, µεταξύ άλλων, άλλων, το προφίλ του Έλληνα Εθελοντή και της Ελληνικής Εθελοντικής Οργάνωσης, Οργάνωσης, καθώς και την καταγραφή στοιχείων τόσο για τον επίσηµο όσο και τον ανεπίσηµο εθελοντισµό. εθελοντισµό. Επίσης, Επίσης, έχει δροµολογηθεί η διαδικασία παραγωγής εκπαιδευτικού εγχειριδίου και ντοκιµαντέρ για µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκπαίδευσης, που θα χρησιµεύσουν ως παιδαγωγικά εργαλεία για τους καθηγητές. καθηγητές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού απέδωσε πλούσιους καρπούς στο τοµέα της επικοινωνίας µε την κοινωνία των πολιτών και στον τοµέα της ανταλλαγής πρακτικών και πληροφόρησης για το καθεστώς του εθελοντισµού στα υπόλοιπα κράτη –µέλη της Ε.Ε. Αυτή η εµπειρία σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, έρευνας, που αναµένονται στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2012, θα συµβάλουν στη διαµόρφωση µιας συνεκτικής πολιτικής για τον Εθελοντισµό στην Ελλάδα» Ελλάδα».

Ο Γενικός Γραµµατέας Νέας Γενιάς, Γενιάς, Γιάννος Λιβανός

Info ⁞ Παγκόσµιες & ∆ιεθνείς Ηµέρες του ΟΗΕ

Παγκόσµια Ηµέρα Ραδιοφώνου Για την UNESCO η Παγκόσµια Ηµέρα Ραδιοφώνου αποτελεί µια ευκαιρία ανάδειξης της αξίας και της δυναµικής του ραδιοφώνου, ενώ ενθαρρύνει όλες τις χώρες να γιορτάσουν αυτή την ηµέρα µε την οργάνωση δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και ραδιοφωνικών εκποµπών. 8⁞

Πηγή: http://www.unesco.org

13 Φεβρουαρίου:

21 Φεβρουαρίου: ∆ιεθνής Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας Έχει σκοπό την προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυµορφίας και της πολυγλωσσίας. Φέτος έχει ως θέµα: «Μητρική γλώσσα διδασκαλίας και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισµούς», ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία της µητρικής γλώσσας σε σχέση µε την κατοχύρωση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση.


Με το σύνθηµα «άδραξε τη µέρα» επεδίωξε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώµη η Γενική ∆ιευθύντρια της UNESCO, κα. Irina Bokova, στο µήνυµα της σχετικά µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Οργανισµού για το 2012. Σύµφωνα µε το µήνυµα της: • Το 2011 ήταν µια χρονιά µε πολλές προκλήσεις για την UNESCO και τον κόσµο ολόκληρο. Οι επαναστάσεις του Αραβικού κόσµου κατέδειξαν µια ισχυρή προσπάθεια για την επικράτηση της δηµοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· ο Οργανισµός υποδέχτηκε δύο νέα Κράτη Μέλη, το Νότιο Σουδάν και την Παλαιστίνη· ο παγκόσµιος πληθυσµός ξεπέρασε τα 7 δισεκατοµµύρια· όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς την εκπαίδευση, την πολιτιστική πολυµορφία, τις επιστήµες, ενώ οι νέοι διεκδικούν ολοένα και περισσότερο την ενεργό συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για ένα βιώσιµο µέλλον. • Το 2011 η UNESCO ανέλαβε σηµαντικές πρωτοβουλίες σε όλους τους τοµείς δράσης της. Ιδιαίτερα στον τοµέα της νεολαίας, µεταξύ άλλων, διοργάνωσε το World Youth Forum όπου συµµετείχαν 210 εκπρόσωποι 127 Κρατών Μελών του Οργανισµού, ενώ εγκαινίασε µια σπουδαία επιστηµονική έρευνα για το νερό στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Έτους Χηµείας, στην οποία συµµετείχαν πάνω από 35.000 µαθητές παγκοσµίως. Για το 2012, η UNESCO είναι έτοιµη να εντείνει τις προσπάθειες για τη στήριξη εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, την προώθηση του πολιτισµού και την υποστήριξη των οργανώσεων των µέσων ενηµέρωσης ως θεµέλιο για τον εκδηµοκρατισµό των νέων κοινωνιών που διαµορφώνονται. • Υπάρχουν αρκετές σηµαντικές ευκαιρίες για να εκµεταλλευτούµε αυτή τη χρονιά. Η UNESCO γιορτάζει την 40ή επέτειο από την υιοθέτηση της Σύµβασης για την Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά, µια ευκαιρία για να τονισθεί ο καταλυτικός ρόλος της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του πολιτισµού για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Παγκόσµια Κληρονοµιά είναι µια πηγή ταυτότητας και γνώσης που πρέπει να διαχυθεί. Το 2012 θα διεξαχθεί επίσης η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την Βιώσιµη Ανάπτυξη (Rio+20). Η UNESCO έχει ως στόχο να αναδείξει την δύναµη της εκπαίδευσης, των επιστηµών, του πολιτισµού και των µέσων ενηµέρωσης στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξη. Τέλος, µε αφορµή την απόφαση των ΗΠΑ για αναστολή της χρηµατοδότησης τους προς τον Οργανισµό, είναι ευκαιρία να επιταχυνθούν οι προσπάθειες µεταρρύθµισης του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του, κατέληξε η κα. Bokova.

Info ⁞ το ξέρατε ότι… ότι… • Ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2004 µε έγκριση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, που αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή. •Έχει µεγάλη δραστηριοποίηση στην περιοχή των Βαλκανίων. • Είναι µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας, του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Youthnet, του Ελληνικού ∆ικτύου του Anna Lindh Foundation, του ∆ικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης (Thess-∆ΙΚΤΥΟ) και του Euro-Mediterranean Youth Platform.

Πηγή: http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/seizing_the_day_unesco_in_2012/

UNESCO 2012⁞ «Άδραξε τη µéρα»

Η γνώµη σας ⁞ «Τι είναι για σας ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης; Θεσσαλονίκης;» • «∆ιεθνής οργάνωση όπου ενεργοποιηµένοι νέοι προσπαθούν µέσα από εκδηλώσεις να γνωστοποιήσουν στους πολίτες ποικίλα θέµατα που µας αφορούν!» Στέλλα (20 ετών), ετών), Φοιτήτρια ιατρικής • «Μία αφορµή για δραστηριοποίηση σε θέµατα πολιτισµού και εκπαίδευσης, µέσω της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών µεταξύ νέων ανθρώπων.» Ελευθερία (28 ετών), ετών), project manager

• «Εθελοντισµός, δραστηριότητες, συνεργασία- η νεολαία του µέλλοντος, ο κόσµος που ονειρευόµαστε!» Μάνος (21 ετών), ετών), Φοιτητής νοµικής • «∆ιευρύνει τους ορίζοντες και ανοίγει νέους δρόµους. Μέσα στα πλαίσια της χώρας γνωρίζεις άλλους κόσµους!» Γιώργος (21 ετών), ετών), φοιτητής τµήµατος ηλεκτρολόγων µηχανικών

• «Φορέας προαγωγής των διαπολιτισµικών σχέσεων των νέων, µέσα από τα προγράµµατα ανταλλαγής!» Κωνσταντίνα (25 ετών), ετών), µεταπτυχιακή φοιτήτρια • «Νέοι πάντα µέσα σε όλα! Ο Όµιλος προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες για τον ελεύθερο χρόνο!» Νίκος (31 ετών), ετών), ιδιωτικός υπάλληλος ⁞9


⁞Προσεχώς… Προσεχώς…

Το 2011 θεσµοθετήθηκε το άτυπο ∆ίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, µε τον τίτλο «Thess-∆ΙΚΤΥΟ» που σκοπό έχει τη γνωριµία, τη συνεργασία και την διοργάνωση κοινών δράσεων µε επίκεντρο τη προώθηση του εθελοντισµού. Ταυτόχρονα, συνιστά και την πρώτη προσπάθεια δικτύωσης, αλληλοενηµέρωσης και κοινής παρουσίας των οργανώσεων της πόλης. Το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού 2011 καθώς και η υποψηφιότητα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014 υπήρξαν 2 άξονες πάνω στους οποίος τόσο το ∆ίκτυο όσο και το σύνολο των νέων της πόλης στήριξαν µε θετικά αποτελέσµατα. Κάποιες από τις κύριες δραστηριότητες του ∆ικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων, στις οποίες συµµετείχε και ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ήταν: • 23/03/2011: Συνέντευξη τύπου για την επίσηµη ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας του ∆ικτύου. • 10-18/09/2011: Συµµετοχή µε οργανωµένο περίπτερο στην 76η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η ύπαρξη και λειτουργία του «ThessThess∆ίκτυο» ∆ίκτυο» είναι ένα καλό παράδειγµα για την πόλη της Θεσσαλονίκης και από την µεριά του Οµίλου µας θα συνεχίσουµε να το υποστηρίζουµε και να το διευρύνουµε µε προτάσεις και καλές πρακτικές. πρακτικές.

• Νέο πρόγραµµα µε τίτλο "Contacts For the Common Future", Future", 09-11 Μαρτίου 2012, στο Κρούσεβο της ΠΓ∆Μ • 3ο µέρος της τριµερούς συνάντησης (Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓ∆Μ) “Together for Europe” Europe”, µε θέµα τις πολιτικές νεολαίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα πραγµατοποιηθεί 30 Μαρτίου ως 1 Απριλίου 2012 στη Θεσσαλονίκη.

• 27/11/2011: Εορταστικής εκδήλωση µε τίτλο «Thess δε Thess» για τον ένα χρόνο από την ίδρυση του ∆ικτύου. Προβολές και δρώµενα γύρω από τις δράσεις των οργανώσεων του ∆ικτύου, µουσική, διασκέδαση και ενηµέρωση αποτέλεσαν τα στοιχεία που συνέθεσαν το πλαίσιο της επιτυχηµένης αυτής εκδήλωσης, που αναδείχτηκε σε µια γιορτή για τον εθελοντισµό και τη κοινωνία των πολιτών της Θεσσαλονίκης. • 04/12/2011: Εκδήλωση για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Εθελοντισµού. • Τέλος, από το Νοέµβριο του 2011: Έναρξη Ραδιοφωνικής εκποµπής του Thess-∆ΙΚΤΥΟ, κάθε Πέµπτη και από 15:00 – 16:00 από το FM 100,6.

Προτάσεις ⁞ «Θεσσαλονίκης δρώµενα» δρώµενα» ⁞ 14o Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης Με το γενικό τίτλο «Εικόνες του 210υ 210υ αιώνα» αιώνα» το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης επιδιώκει να κερδίσει το απαιτητικό κοινό της πόλης, µε την προβολή πρόσφατων παραγωγών ντοκιµαντέρ από διάφορα Βαλκανικά κράτη και από τη ∆ανία. Μέσα από το αφιέρωµα “Balkan Focus” (το οποίο εντάσσεται στο πρόγραµµα «Θεσσαλονίκη - Σταυροδρόµι πολιτισµών») αναδεικνύεται η θεµατική και αισθητική ποικιλοµορφία των έργων διαφόρων δηµιουργών από τα Βαλκάνια. Ντοκιµαντέρ απ’ τη Ρουµανία, τη Σερβία, την Κροατία και την Τουρκία, συνθέτουν το ψηφιδωτό του σύγχρονου κόσµου. Επιπλέον, µε το αφιέρωµα στα δανέζικα ντοκιµαντέρ, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη σκηνοθετική πρωτοτυπία, επιτυγχάνεται η ανάδειξη κρίσιµων ζητηµάτων της σύγχρονης πραγµατικότητας. 10⁞

- ∆ιάρκεια: ∆ιάρκεια: 0909-18/03/2012 -πληροφορίες: www.filmfestival.gr πληροφορίες: http:// http://www.filmfestival.gr

!!! ime t s It’

UNESCO Youth Club of Thessaloniki

Théss⁞ «∆ίκτυο»


Contact info

Επικοινωνία

UNESCO Youth Club of Thessaloniki,

Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης,

P.O. Box 12019, 54323 Thessaloniki

Τ.Θ. 12019, 54323 Θεσσαλονίκη

info@unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.