ABC och de andra mjuka och hårda bokstavskompisarna

Page 1

Linda J. Harbers och Marie Selenius

ABC

och de andra mjuka och harda bokstavskompisarna o

oo

o
.. Till alskade Eira och Gustav . . . . att ni ar . . de ni ar .. Till alskade Saga – for

ABC och de andra mjuka och hårda bokstavskompisarna Utgiven av Idus förlag www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Text: Linda J. Harbers © Illustration och sättning: Marie Selenius Första upplagan Tryckt i Riga, 2018 ISBN: 978-91-7577-885-3


ABC

och de andra mjuka och harda bokstavskompisarna o

Linda J. Harbers och Marie Selenius


Aa

Alicia Allvar kan verka rätt så tyst, men hon är bara fundersam när hon inte säger ett knyst. När hon tänker får hon smarta idéer. Det kan vara om rymdfarkoster eller modiga féer. Alicia älskar apor och apelsiner, men är inte förtjust i ananas, även om den är full av vitaminer.


Bb

Berit Barsk kan tyckas rätt så tvär, men låt mig säga så här, om hon får visa sitt rätta jag, så ska du se att hon blir din vän en vacker dag. Berit älskar biofilmer, bananer och nybakat bröd, speciellt när skorpan är alldeles spröd.


Cc

Ceasar Citron kan verka sur ibland, ända tills du försiktigt tar hans hand. Då får du se att han kan cirkuskonster som få, han kan svinga, hjula och balansera på tå. Ceasar trivs bland clowner och cirkustält. Han gillar clementiner och lila lavendelfält.


Dd

Doris Dur är en glad och sprallig figur, man vet aldrig vad hon har på lur. Ständigt nya upptåg på gång, bli inte förvånad om hon stämmer upp i en sång. Doris tycker att dinosaurier och delfiner är spännande djur, hon älskar att dansa och visar gärna hur.


När Alicia tänker får hon smarta idéer, det kan vara om rymdfarkoster eller modiga féer. Om Berit får visa sitt rätta jag, så ska du se att hon blir din vän en vacker dag. Ceasar kan cirkuskonster som få, han kan svinga, hjula och balansera på tå. Alla är unika och har sitt sätt att vara. De är alla barn och lika underbara! Alicia, Berit och Ceasar är några av de 29 barn du möter i denna alfabetsbok på rim. Precis som ­bokstäver är olika, är barn olika. Vi har alla olika ­kunskaper, talanger och intressen och mår bra av olika saker. Vi bär alla på små skatter och är som allra bäst när vi får vara oss själva.

www.idusforlag.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.