Får mormor komma hit? En bok om migrationsrätt

Page 1

Angelica Öhrn, Christina Hildebrand & Hedvig Wallin

Får mormor komma hit? En bok om migrationsrätt
Till Sebastian, Giulia, Alexander och Anton.

Får mormor komma hit? En bok om migrationsrätt Utgiven av Idus förlag

www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Text: Angelica Öhrn, Christina Hildebrand © Bild: Hedvig Wallin

Grafisk form och sättning: Alexandra Lundquist, Idus förlag Första upplagan

Tryckt i Viljandi, 2018 ISBN: 978-91-7577-855-6


Angelica Öhrn, Christina Hildebrand & Hedvig Wallin

Får mormor komma hit? En bok om migrationsrätt


6


Mamma och pappa är ledsna. Fast det vill de inte visa för Khalil och lillasyster. Pappa försöker busa och skoja med dem som vanligt. Mamma också. Men Khalil ser ju … Han ser att pappas ögon inte orkar le, eller att mammas ögon ibland blir alldeles blanka av tårar. Khalils familj kommer från Aleppo i Syrien. Där har det varit krig i flera år. När Khalil var fyra år kom de till Sverige som flyktingar. Men mormor är fortfarande kvar i Syrien.

7


8


Mamma och pappa vill inte prata om kriget. De säger att det är alldeles för hemskt. Inte heller vill de att Khalil och lillasyster ska se bilder från tv eller tidningar. Men Khalil har sett ändå. Husen som det en gång bodde människor i har förvandlats till stenhögar. Människor letar bland rasmassor efter sin familj och sina vänner. Barn som är dammiga och blodiga tittar framför sig med tom blick. ”Vi har haft sådan tur”, hör Khalil sin pappa säga till mamma en kväll. ”Jag vet”, svarar mamma. ”Om bara …” Mamma börjar gråta. Och Khalil vet att det har med mormor att göra.

9


10


I vanliga fall är Khalil alltid tillsammans med Agnes och Lovisa. Oftast är de i någon av sina kojor. De har en i skogsdungen bakom skolan och en hemma hos Lovisas mormor. Lovisas mormor har en stor källare och där får de leka hur mycket de vill. Men de senaste veckorna känns det inte roligt att gå hem till Lovisas mormor. Khalil kan bara tänka på hur orättvist det är. Lovisa kan träffa sin mormor hur ofta hon vill. Medan hans mormor är jättelångt borta i ett land där det är krig.

11


I skolan är Khalil trött och ledsen. Igår kväll hörde han mamma gråta mer än vanligt och Khalil kan inte sluta att tänka på mormor. Tänk om hon ligger fastklämd under ett hus som har rasat. Tänk om ingen hittar henne. När det ringer för rast skyndar sig alla barnen ut. Bara Khalil sitter kvar. ”Vill du inte gå ut och leka idag?” säger deras lärare Jovan och sätter sig bredvid honom. ”Är ni osams?”

12


Khalil tittar ner på sin bänk. Det har blivit ett hack mitt på. Han skakar på huvudet och väntar på att Jovan ska säga till honom att gå ut med de andra barnen. Men istället frågar Jovan om Khalil vill vara kvar inne på rasten och hjälpa honom med en sak.

13


De klipper trianglar, kvadrater och cirklar av färgglatt papper. Jovan berättar att de ska använda dem i matten. Det är skönt att sitta i klassrummet, klippa papper och lyssna på Jovans småprat. ”Det är min mormor”, säger Khalil plötsligt. Jovan slutar klippa. ”Är hon sjuk?” Khalil skakar på huvudet. Ögonen börjar svida. ”Hon är …”, rösten spricker samtidigt som en tår trillar ner på bänken.

14


”… kvar i Syrien.” Jovan avslutar meningen åt honom. ”Får hon komma hit?” Khalil skakar på huvudet samtidigt som han viskar: ”Jag vet inte.” Sedan forsar tårarna ur hans ögon. Jovan kramar Khalil. ”Jag har en idé”, säger Jovan efter en stund. ”Det är fler än du i klassen som undrar över liknande frågor. Jag ska bjuda hit någon som kan förklara det här för oss.”

15


Några dagar senare får klassen besök. ”Jag heter Peter Larsson och är advokat. Jag jobbar med att hjälpa människor som kommer till Sverige och söker asyl. Idag kommer jag att berätta för er varför människor flyr och kommer till Sverige och hur det går till när det fattas beslut om vilka som får stanna. Men också om varför de besluten fattas. Ni får gärna ställa frågor.” Khalil ser sig om i klassrummet. Förutom han själv kommer även Gabriel och Dania från Syrien. Dania kom till Sverige förra året. Gabriel har precis som Khalil varit i Sverige i fem år. ”Just nu är det många krig i världen och människor flyr. Exempel på länder som det kommer många människor från är Syrien, Afghanistan och Irak.” Peter pekar ut länderna på en karta. ”Men människor flyr inte bara för att det är krig. De kan också fly för att de är förföljda på grund av sin religion eller hudfärg. Eller för att de tycker annorlunda än de som bestämmer i landet. Dessa människor kan hamna i fängelse eller till och med bli dödade.”

16


17


Peter fortsätter: ”Det finns också människor som lämnar sitt hemland eftersom de är väldigt fattiga och hoppas hitta ett jobb i ett annat land. Eller för att det varit en naturkatastrof, till exempel jordbävning eller översvämning. Bor man i ett land där man kan råka väldigt illa ut kan man söka asyl i ett annat land. I Sverige har alla människor rätt att söka asyl. Asyl söks på en myndighet som heter Migrationsverket. De bestämmer om människor som inte kommer från Sverige får bo här.”

Fakta Asyl betyder att man söker skydd i ett annat land än sitt hemland. En person som ansöker om asyl kallas för asylsökande. Det är Migrationsverket som beslutar om den asylsökande personen får stanna i Sverige. Om man får ja på sin asylansökan får man något som kallas för uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd betyder att man har rätt att bo i Sverige. Om man får nej på sin ansökan och tycker att det är fel kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. Då kan beslutet komma att ändras.

18


19


Khalil, Agnes och Lovisa är 10 år och bästa kompisar. De tycker om att leka hemma hos Lovisas mormor, som har en jättestor källare där de kan bygga kojor. Men de senaste veckorna har det inte känts roligt att gå hem till Lovisas mormor. Khalil kan bara tänka på hur orättvist det är. Lovisa kan träffa sin mormor hur ofta hon vill. Medan hans mormor är jättelångt borta i ett land där det är krig. Barnens lärare märker att Khalil är ledsen och bjuder in en person som förklarar för klassen vilka som har rätt att bosätta sig i Sverige och vilka som kan få asyl. Men också vilka det är som bestämmer lagarna i Sverige. Får mormor komma hit? – en bok om migrationsrätt är en berättelse om en pojke som längtar efter sin mormor men också en faktabok om migrationsrätt. ”Viktig, lärorik och berörande. Med säker hand kombinerar författarna en fin ramberättelse om en pojke som saknar sin mormor med fakta som vi alla bör känna till. Läs den tillsammans med ditt barn!” – Ingrid Jönsson, lärare och författare

JURIDIK FÖR BARN

www.idusforlag.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.