Issuu on Google+

Wibe & Defem

KabelfÜrläggningssystem Produktkatalog


Kabelförläggningssystemet är grunden i våra kraft- och nätverkslösningar Med ett kraftfullt och omfattande utbud av kabelförläggningsprodukter från Schneider Electric kan våra kunder känna sig säkra på att det alltid finns en stark ryggrad att bygga sina lösningar kring – oavsett om det gäller köpcentrum, tung industri eller offshore miljö.

P135034

Kabelförläggning är en väsentlig del i det totala Schneider Electric-erbjudandet, från eldistribution till effektiva fastighetssystem.

I slutet av 1920-talet insåg grundarna av Wibe, Wikstrand och Berg, fördelarna med att använda en stege horisontellt likväl som vertikalt och att en horisontellt monterad stege var perfekt för att bära kablage. Under åren har sortimentet vuxit till ett av marknadens mest kompletta system för kabelförläggning, anpassningsbart för en mängd olika applikationer P133081

och miljöer.

Schneider Electric AB Wibe är idag en helt integrerad del av Schneider Electric. Detta innebär att våra kunder i en ännu större utsträckning kan dra nytta av det totala Schneider Electric-erbjudandet.

P135717

Vårt kabelförläggningssortiment innehåller alla nödvändiga komponenter för en komplett lösning trådstegar, kabelrännor och kabelstegar tillsammans med ett brett utbud av olika tillbehör.


Wibe Kabelstegssystem

Ryggraden i byggnadens infrastruktur Kabelförläggningssystemet är lika viktigt för en byggnads infrastruktur som skelettet för kroppen. Wibe kabelstegar är robusta och funktionella och samma stege kan användas både horisontellt och vertikalt. Lägg till ett omfattande tillbehörs­program samt ett brett utbud av ytbehandlingar – och du får en säker och lättskött lösning som kan monteras i valfri riktning eller vinkel i alla typer av miljöer.

Wibe kabelstegar

4

Olika lösningar

6

Tillbehör och egenskaper

14

Brandmotståndsegenskaper 16 Konfigurationsverktyget 17 Referenser 19 Sortiment 21

P138772

Teknisk information

316

3


Lätt, stark och hållbar En produkt med rätt egenskaper, anpassad för ändamålet, uppfyller kraven på hög prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Därför är en grundlig analys av miljön vad gäller korrosivitet, föroreningar, fukt och salt avgörande innan du väljer material och ytbehandling.

Wibe KHZSP / KHZSPZ P13

569

8

Kabelstege med öppen sidoprofil, dräneringshål i sidoprofilen (syrafast utförande) och perforerade stegpinnar KHZSP Längd: 3000, 4000 och 6000 mm. Bredd: 200-600 mm Korrosivitetsklass: C2 till C5-M Ytbehandling: Sendzimirförzinkad, Termoplast, Syrafast AISI 316L KHZSPZ Längd: 4 och 6 m. Bredd: 200-600 mm Korrosivitetsklass: C3 till C4 Ytbehandling: Varmförzinkad

P13

570

0

Wibe KHZPS / KHZP Kabelstege med perforerade stegpinnar KHZPS Längd: 6000 mm. Bredd: 150-1000 mm Korrosivitetsklass: C2 Ytbehandling: Sendzimirförzinkad KHZP Längd: 3000 och 6000 mm. Bredd: 150-1000 mm Korrosivitetsklass: C3 till C5-M Ytbehandling: Varmförzinkad, Zinkpox®, Syrafast AISI 316L

P13

570

2

Wibe KHZPV Förstärkt kabelstege med perforerade stegpinnar Längd: 6000 mm. Bredd: 200-1000 mm Korrosivitetsklass: C3 till C5-M Ytbehandling: Varmförzinkad, Zinkpox®, Syrafast AISI 316L

4


Wibe KHZ

7

569

P13

Kabelstege med ovalpressade stegpinnar Längd: 6000 mm. Bredd: 150 - 600 mm Korrosivitetsklass: C3 till C5-I Ytbehandling: Varmförzinkad, Zinkpox®

9

569

Wibe KHZV

P13

Förstärkt kabelstege med ovalpressade stegpinnar Längd: 6000 mm. Bredd: 200-600 mm Korrosivitetsklass: C3 till C5-I Ytbehandling: Varmförzinkad, Zinkpox®

Wibe täcker alla korrosivitetsklasser C1

C2

C3

Elförzinkad - Fzb

Sendzimirförzinkad - Fzs

Varmförzinkad - Fzv

För uppvärmda utrymmen med mycket liten miljökorro­sivitet, som t ex hotell och kontor.

För icke uppvärmda miljöer med låg miljökorrosivitet, t ex lagerbyggnader och parkeringsgarage.

För stads- och lättare industrimiljö med måttlig miljökorrosivitet, t ex bryggerier och mejerier.

C4

C5-I

C5-M

Varmförzinkad - Fzv

Rostfritt stål AISI 304, Zinkpox®, Termoplast

Syrafast AISI 316L, Termoplast

För områden med permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar, t ex kemisk och tung industri, tunnlar och varv.

För utrymmen med nästan perma­ nent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar och salt i luften, t ex reningsverk och off-shore.

För områden med hög miljö­korrosivitet, hög luftfuktighet och stor mängd luftföroreningar t ex industri- och kustmiljöer, kemisk industri och varv.

För mer information om ytbehandlingar och korrosivitetsklasser, se sid X-X

5


P135711

Monteras i sidoprofilen på vertikala stegar, används för montage av uttagsboxar och brytare etc.

6

Avvinkling 22

Takpendel

Används för horisontell och vertikal avvinkling av kabelstegar eller avgrening i valfri vinkel. Passar även alla T- och X-avgreningar.

Används för pendel- eller bäroksmontage i tak eller på golv. P135711

P138787

P135711

Montageplåt 61

Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och ankarskenor. P138788

Bärok 3 & 6


Organiserat och redo för ständiga förändringar I en högteknologisk industri måste infrastrukturen vara modulär och flexibel, vilket minimerar risken för kostsamma driftstopp vid växling till en ny design eller modell. Detta är anledningen till att Wibes kabelstegar är snabbt anpassningsbara till olika lösningar. En avancerad industriell miljö kan verkligen

fattar ett brett utbud av olika dimensioner och

sätta krav på kraft- och nätverksinfrastrukturen.

tillbehör som krökar, konsoler, fästen, skarvar,

För Wibe kabelstegar är ingen situation för

avvinklingar och mycket mer. Detta gör hela

komplicerad. Vårt kabelstegserbjudande om-

lösningen flexibel och justerbar.

7


P135725

P135758

P136735

Utmaningen En typisk urban miljö. Tusentals människor pendlar varje dag, det är stressat och trångt. Punktliga avgångar och ankomster är vad alla förväntar sig – då finns inget utrymme för en otillräcklig infrastruktur. 2 3 1

5 4

8

En smart funktion är dräneringshål placerade upp- och nedtill i den öppna sidoprofilen på KHZSP syrafasta stegar, som förebygger att vatten samlas i sidoprofilen.

6

Lösningen Installationen utförs med ett fåtal detaljer: 1. KHZSP kabelstege i syrafast stål 2. Takbultfäste 3. Bärok 3 4. Avvinkling 22 5. Avgreningsplåt 33 6. Skarv 21


Vi växlar in på framtidens spår Idag möts vi av ständigt ökande förväntningar på prestanda, flexibilitet och hållbarhet. Avancerade konstruktioner kräver högsta kvalitet in i minsta detalj och att ligga i fas med den tekniska utvecklingen är en utmanande uppgift. Vårt mål är att utveckla produkter med högsta prestanda och med minsta möjliga påverkan på vår miljö. Monorailtåg illustrerar en modern stads infra­

Trots det är resan smidig, bekväm och tyst.

struktur, men idén om förhöjda tåg på spår går

De ökande kraven på kapacitet och komfort har

faktiskt tillbaka till början av 1900-talet. Dagens

drivit på utvecklingen av avancerad teknik och

monorailtåg används ofta för snabba intercity­

sofistikerad design. Med vårt omfattande utbud

tåganslutningar genom tunnlar och öppna

som ständigt förfinas och förbättras, uppfyller

landskap, där de utsätts för regn, is och snö –

Wibes kabelstegar alla krav med råge.

vid en hastighet som ofta överstiger 300 km/t.

9


P135703

4

5 6

2

1 3

10

P135720

Utmaningen Tung industriell miljö med mycket föroreningar. Produktiv tid är viktig. Det finns inget utrymme för kostsamma driftstopp.

Lösningen Dessa delar är de enda som behövs: 1. KHZ kabelstege i varmförzinkat stål 2. Vertikalkrök 18 3. Stegskarv 21 4. Lock W5 5. T-avgrening 16 6. Takpendel 20FS, Konsol 50, Ändskydd


Vi bryter ny mark för tunga applikationer Ingen miljö är för hård eller för smutsig. Med rätt material och ytbehandling av kabelförläggningslösningen är kraft- och nätverksförsörjningen säkrad. Det är bullriga, intensiva och mycket hårda

De stående vertikala takpendlarna kan bära

förutsättningar. Att upprätthålla kontinuerlig

flera lager av stegar ovanpå varandra. Detta

produktion är högt prioriterat och eventuella

säkerställer även enkelt underhåll och service.

fel kommer att äventyra säkerheten för per-

Detaljer som runda stegpinnar och skyddsplåtar

sonalen och påverka lönsamheten. Här sätts

skyddar installationen från smuts och skador.

kabelförläggningssystemet verkligen på prov.

11


P135704

P135720

Utmaningen En miljö som en stor idrottsarena kräver extra starka lösningar, både gällande säkerhet och enkelt underhåll i svåråtkomliga utrymmen.

2 4 1 5

3

12

Få men starka Installationen ovan är monterad med ett begränsat antal detaljer: 1. KHZPV kabelstege i varmförzinkat stål 2. T-avgrening 56 3. Avgreningskrok 47 4. Takpendel 20F Konsol 50F Ändskydd 5. Profilskydd


Säkerhet och pålitlig drift i fokus Tiotusentals människor, jubel, engagemang och allas ögon på spelet. Högt över planen finns strålkastarsystemet som stöds av en omfattande infrastruktur med förstärkta kabelstegar. Pålitlig och trygg funktion är vad alla förväntar sig och vad de kan räkna med. Om uppgiften är att stödja felfri, pålitlig belys-

kraftiga takpendlar, konsoler, avvinklingar etc.

ning för spelet på planen och publiken, tillsam-

En annan unik egenskap är den sexkantiga pro-

mans med kraft- och nätverksförsörjning för TV-

filen som möjliggör en säker avgrening var som

och radiosändning, är endast de starkaste till-

helst på stegen. Profilskyddet, som säkerställer

räckligt bra. Wibes förstärkta kabelstege KHZPV

en skonsam övergång för kablarna, kan också

har en imponerande belastningsförmåga av 150

användas för tydlig märkning och identifiering.

kg/m (vid 4 m konsolavstånd), uppbackad av

13


Tillbehör och smarta egenskaper Stegskarv 21 Click Z+ När man skall skarva två stycken Wibe kabelstegar är Stegskarv 21 Click Z+ en snabb och effektiv lösning. Klicka fast skarven på stegens sidoprofil. Lås enkelt fast skarven genom att böja upp låsblecken med en skruvmejsel. Passar även för skarvning med 90º krökar, T- och Xavgreningar. Skarvarna är provade för att ha elektrisk kontinuitet och har höga belastningsegenskaper.

P136736

för korrosivitetsklass C1 – C4.

P136741

Zink + ytbehandling är godkänd

Avvinkling 22 Denna geniala koppling möjliggör montering av horisontella eller vertikala avgreningar i vilken vinkel som helst. Den kan också användas för 90° krökar, T- och X-avgreningar eller som en avvinkling. I avsnittet “Användning och montage” i denna katalog hittar du

P136742

P136737

en hel del installationsexempel.

Avgreningskrokar Praktiska avgreningskrokar som används för att göra 90° avgreningar. Bara att haka på var som helst på stegen. Utrustad med ett extra hål för att säkerställa elektrisk kontinuitet eller för låsning

P136743

P136738

vid vertikalt montage av stegen.

T-skruv 26F Denna smarta bult har en gummikudde som gör att den hålls på plats i önskad position vid montage i vertikala ankarskenor innan fastsättning. Placera T-skruven i önskat läge, justera den om det behövs

P136744

P136739

och dra sedan åt muttern.

14


Dosplåtar Dosplåt 35S kan monteras stående eller hängande på kabelstegens sidoprofil, montaget sker skruvlöst. Alla hålade montageplåtar är förberedda med hålbild för montage av Actassi/LexCom nätverksmodularjack. Dosplåten finns även med P136740

förmonterade dosor och uttag. Dosplåt 35P är avsedd att monteras mellan två stegpinnar.

P136745

35S 35P

Teleränna Håll hela installationen städad och välorganiserad. Telerännan används för att separera olika typer av kablage som kraftkablar och nätverkskablar.

5

75

38

P136749

P1

Upphängning Det stora utbudet av upphängningsdetaljerna erbjuder snabba, starka och flexibla lösningar.

P136748

P138754

Ingen installation är för komplicerad.

Kabelrulle S Kabelrullar förenklar dragning av kablar. Rullarna är justerbara i höjd för att tillåta kablar att passera under. Lämplig för 90° krökar, T- och

P136751

P138756

X-avgreningar samt vertikalkrökar.

15


Certifierade enligt DIN4102-12 för brandklass E30 och E90 Ju längre installationen är resistent mot brand, desto längre kommer det elektriska systemet att kunna fungera normalt. Wibe-produkter med E30 och E90-certifiering kommer att minska antalet dödsoffer i händelse av en brand. Det välbeprövade, pålitliga systemet kommer att förlänga tillgången till kritiska larmtjänster, t.ex. brandsläckningssystem, belysning, ventilation och andra viktiga anläggningar.

Wibe kabelstegar uppfyller de tuffaste produktstandarder: IEC 61537 UNE EN ISO 9227 DIN 4102-12 för brandklass E30 och E90

P141424

Wibe kabelstegssystem är också godkänd av Det Norske Veritas (DNV) för off-shore- och varvsindustrin.

Om testet

Ett urval av Wibes produkter har visat utmärkta

upp till 1000º C utan att kollapsa och med den

brandmotståndsegenskaper. Du kan känna dig

elektriska prestandan fortfarande intakt hos

säker när du installerar Wibe kabelstegar i miljöer

kablaget.

som kräver både E30- och E90-certifiering. Wibe kabelstegssystem är också godkänt enligt UL E-80034 för användning i USA och Kanada.

16

Kabelstegar med upphängningsdetaljer och

För installationsanvisningar vänligen se Tekniska

Dätwyler Pyrofil KERAM E30- och E90-kablar

delen i denna katalog.

testades under 90 minuter i en temperatur av


Wibe Defem Configuration tool – gör rätt val

Minska spill och maximera användbarhet och effektivitet genom att använda vårt web­baserade konfigurationsverktyg. P138782

Beställ inloggning: http://wibe.combinum.eu/

Det smartaste sättet att vara effektiv och lönsam på är att skära ner på kostnaderna. Otillräckliga eller överdimensionerade material betyder slöseri med resurser och pengar. Vårt konfigurationsverktyg hjälper dig att beräkna rätt mängd material och du slipper förlora tid och pengar samtidigt som du värnar om miljön.

Gör beräkningar som är korrekta, flexibla och up-to-date Gör rätt val

Verktyget

Det handlar om att göra rätt val. Specificera dina

Wibe Defem konfigureringsverktyg är en unik

krav när det gäller t ex miljö-/ korrosivitetsklass,

och användarvänlig hjälp för beställare, installa-

last och stödavstånd etc och du får ett optime-

törer och grossister. Verktyget är gratis och

rat val för din installation. Dina beräkningar

perfekt för att optimera mängden material för

sparas, så att du kan justera dem när som helst.

varje unik installation. Ingen tidigare erfarenhet

Konfigurationsverktyget uppdateras automatiskt

krävs, allt du behöver är en vanlig webbläsare

om produkter lanseras eller byts ut. Detta garan-

och en personlig inloggning (som tillhandahålls

terar uppdaterade och korrekta beräkningar. Du

av Schneider Electric) och du är redo att börja.

skapar enkelt BOM-listor (Bill of Material) som även kan överföras till Excel.

17


3,2

miljoner meter tillverkas varje ĂĽr. Wibe kabelstegar utgĂśr ryggraden i en modern infrastruktur.


Erfarenhet och kunskap tar dig till nya höjder. Skapa delade värden Genom åren har vi byggt upp en enastående mängd kunskap och kompetens som är viktiga resurser för kontinuerlig produktutveckling. Ett annat viktigt bidrag till detta är kunskapen hos våra kunder. Tillsammans undersöker vi behoven idag och imorgon, vårt gemensamma mål är att finna ännu effektivare, mer hållbara och framtidssäkra lösningar. Vårt nära samarbete ger ökad kunskap och starkare konkurrenskraft för båda parter, vilket resulterat i framgångsrika projekt som uppmärksammas över hela världen.

P135722

Wibes kabelstegssystem hanterar kraft-, data- och kontrollkablar med högt ställda krav på prestanda och problemfritt underhåll.

P136752

Burj Khalifa, Dubai. Världens högsta byggnad sträcker sig nästan 830 meter upp i luften. Detta kan jämföras med Sears Tower i Chicago som är 442 meter högt och Empire State Building i New York som når upp till 381 meter. Ökande krav på längre, högre och bredare konstruktioner kräver kilometervis av kablar – och en ryggrad i denna moderna infrastruktur som byggs upp av Wibe kabelstegar. Som enda godkänd leverantör av kabelstegar till Hyder Consultant och Emaar Properties PJSC, har Schneider Electric levererat 1.500 st KHZP kabelstegar (9.000 meter) till denna imponerande byggnad.

19


P129687 P126020

Kabelstege KHZV installerad på Outokumpu Stainless, Avesta.

Kabelstege KHZP installerad på Lukoil Varandey, Barentshav, Ryssland.

P129667

P136521

Kabelstege KHZP installerad på ett kärnkraftsverk i Ryssland.

Kabelstege KHZP installerad på BP/ARCO/ Technip – Al Rayyan Development, Qatar. 20

Kabelstege KHZP installerad på Kista Science Center.

P129750

P129698

P129702

Kabelstege KHZ installerad på SSAB Tunnplåt, Borlänge.

Kabelstege KHZV installerad på Gärdstaverken.


Innehåll Wibe kabelstegssystem Montageöversikter....................... 22

Valguider Sendzimirförzinkat ...................... 30 Varmförzinkat .............................. 38 Zinkpox Vit................................... 52 Termoplast................................... 66 Syrafast.......................................70

Sortiment Sendzimirförzinkat ...................... 77 Varmförzinkat .............................. 89 Zinkpox Vit................................. 109 Termoplast................................. 124 Syrafast.....................................130

Teknisk information Ytbehandling............................. 318 Korrosivitetsklasser................... 320 Tekniska/materialdata................ 322 Potentialutjämning..................... 323 - Kabelstegar............................. 324 Elektromagnetisk kompatibilitet............................. 329 Separationsavstånd data/kraft................................... 330 E-30 och E-90 brandtest........... 332 Standarder och kvalitet.............. 334 Användning och montage.......... 336 E-nummeröversikt..................... 535

21


Montageรถversikt

Wibe kabelstegar

KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ, KHZP

67

16 30

57, 58

61

12

48

20 71

8 57, 58 57, 58 74

70

4

60

68

13

37

73

69

7 37

30

44 68 5 21

26

14 73

66

65

32 39

10

9 19 1

10

21

23 72

49 31

32 9

31

10

36

2

11 18

43 42

6

9

73 11 41 59

73

22

9 21 38

29

2

59

54

26 64 25

10

24

17

22


För övriga detaljer och ytbehandlingar se följande sidor: Fzs, 77-88 Fzv, 89-108 Fzv vit, 109-123 Termoplast, 124-129 Syrafast, 130-145

15

63

11 19

62

6 27

50

33 49 35

5

56 3

10

40

30

34 52

44

28 65

53 55 45

21

Detaljer 1. Kabelstege KHZSP, KHZSPZ 2. Kabelstege KHZ 3. Kabelstege KHZPS, KHZP 4. Konsol 50i 5. Konsol 50, 50L, 50F 6. Konsolklammer 42 7. Underläggsplatta 40 8. Montageskena 40 9. Bärok 3, Bärok 6 10. Takpendlar 11. Pendel-/Ankarskenor 12. Ankarskena 24/26x53 för ingjutning 13. T-skruv 26F 14. Takfäste 5 15. Takfäste 520 16. Tunnel-/bergrumsfästen (tak, vägg, golv) 17. Ståndarstöd för 24/20F, 24/20FS 18. Balkfäste HT-11 19. Pendelskarv 2J, 2FJ, 20J 20. Pendelstag 1 21. Stegskarv 21 22. Stegskarv 9 23. Övergångsskarv 29 24. Nedtagsskarv 32 25. Reduceringsskarv 31 26. Avvinkling 22 27. Vinkelkrok 4 28. Ändfäste 10 29. Klammer 41 30. Väggfäste 11/25, 11/75 31. Pinnlock 27 32. Ändskydd 28, 28i 33. Profilskydd 28P 34. Ändskydd 28E, 28D, 28C, 28F 35. Avgreningsplåt 33/1, 33/2 36. 90º krök 15 37. Avgreningskoppling 14 38. T-avgrening 16 39. X-avgrening 17 40. Vertikalkrök 18 41. Dosplåt 35P 42. Dosplåt 35S 43. Jordklämma W79 44. Takfäste TF-10 och TF-16 45. Bärok HSO 48. Montageplåt 61 49. Avskiljningsplåt 39 50. Mellanstycke W39 52. Skyddsplåt 65 53. Dosplåt 35S, förmonterad 54. Teleränna 36 55. Fäste 12 56. Krok 8 57. Kabelhållare A och R 58. Mellanlägg EM 59. Kabelklammer ER, Sf sid 145 60. Najtråd 61. Montageskena WMS15, WMS25 62. Kabelrulle S 63. Kabelrulle 38 Rig´n roll/ Kabelrullesats 66 64. Märkplåt 93 65. Pendel W76 M8, M10 66. Lock W5 67. Lockskarv 68. Profilfäste 37 69. Lockklammer 70. Lock 90º krök 71. Lock T-avgrening 72. Rasskydd 73. Skruvsatser 74. Expander

Fzs 78 78 79 80 79,80 80 80 86 81 87 81 80 79 79 79 82 82 80 79 88 88 88 85 83 79 82 82 83 82 83 83 84 82 83 85 86 86 86 88 88 88 81 83 84 84 84 84 84 84 86 290

Fzv 90 92 91 95 96 96 96 96 97 98 98 106 99 99 106 99 105 98 99 94 94 94 94 94 94 102 100 96 96 107 107 107 107 107 101 94 102 102 101 101 101 99 96 101 103 103 104 103 100 107 107 108 108 108 108 100 103 104 104 104 103 104 104 106 290

Fzv vit 111 110 114 115 115 115 115 116 117 106 118 118 118 118 118 113 113 113 113 113 119 119 115 115 122 122 122 122 122 120 113 120 120 119 119 122 123 123 123 100 121 121 121 121 121 106 290

23


Montageรถversikt

Wibe kabelstegar

KHZV, KHZPV

47

45

46

18 44 6 42, 43

47 46

49 3 4 27 33

26

9, 10 (14, 15) 34

35

33 27

24

48

1

38

16

8

33

28

31

20

33

19 12 32 33

33 37 48 33

4 7

33

36

30

29 33

36 33 23

12

25

5 21

24

21


För övriga detaljer och ytbehandlingar se följande sidor: Fzs, 77-88 Fzv, 89-108 Fzv vit, 109-123 Termoplast, 124-129 Syrafast, 130-145

17

13

20

4

22

2 38 3 27

50 29

41

Detaljer 1. Kabelstege KHZV 2. Kabelstege KHZPV 3. Konsol 50F 4. Konsolklammer 42, 43 5. Avskiljningsplåt 39 6. Montageskena 40 7. Bärok 3 8. Takpendel 20 9. Takpendel 20F 10. Takpendel 20FS 12. Pendel-/Ankarskena 24/48 13. Pendel-/Ankarskena 24/20 14. Pendel-/Ankarskena 24/20F 15. Pendel-/Ankarskena 24/20FS 16. Takfäste 5 17. Takfäste 520 18. Tunnel- och bergrumsfästen (tak, vägg, golv) 19. Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS 20. Pendelskarv 2J, 2 FJ, 20J 21. Ändfäste 10 22. Klammer 41 23. Väggfäste 11/25, 11/75 24. Pinnlock 27 25. Ändskydd 28E, 28D, 28C, 28F 26. Kapskarv 45 27. Avgreningskrok 47 28. Valvstolpe 46 29. Avvinkling 49 30. Märkplåt 93 31. 90º krök 55 32. T-avgrening 56 33. Skarv/skruvsats KHZV 34. Armaturfäste 200 35. Avvinkling 44 36. Avvinkling 51 37. Dosplåt 35P 38. Dosplåt 35S 41. Skyddsplåt 65 42. Kabelhållare A och R Fzs 43. Mellanlägg EM 44. Lock W5 45. Lockskarv 46. Profilfäste 37 47. Lockklammer 48. Skruvsatser 49. Expander 50. Profilskydd 28P

Fzv 93 93 95 96 103 96 96 97 97 97 98 98 98 98 99 99 106 99 98 100 96 96 107 107 94 102 96 95 108 102 102 94 107 95 95 101 101 104 85 86 103 104 104 104 106 290 107

Fzv vit 112 112 114 115 115 115 115 116 116 116 117 117 117 117 118 118 118 118 119 115 115 122 122 113 119 115 114 123 120 120 113 122 113 113 121 121 121 106 290 122

Sf 135 137 137 141 137 138 138 139 143 138 137 137 144 145 136 141 137 136 145 140 141 136 136 136 140 140 143 142 142 142 143 290 144

25


Upph채ngningsdetaljer

Wibe kabelstegar

KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ, KHZP, KHZV, KHZPV

40

31 32

40

40

31

16

39

32

33 39

25

26

30

12

11

17

29 30

39 25 24

24 45

45

11

39

21

9

15

24

20 15 23

39

40

40

43

16

4 6 39

45

22

39 39

26

1

2

23

45

16

40

10

40

8

39

7

17

6 38

6

38

38


För övriga detaljer och ytbehandlingar se följande sidor: Fzs, 77-88 Fzv, 89-108 Fzv vit, 109-123 Termoplast, 124-129 Syrafast, 130-145

14

28 13

36

44 41

37 5

3

4

40

40 39 37 3 42

3

43

Detaljer 1. Konsol 50i 2. Konsol 30 3. Konsol 50L, 50, 50F 4. Konsolklammer 42 5. Underläggsplatta 40 6. Bärok 3 7. Bärok 6 8. Bärok HSO 9. Takpendel 2Fi 10. Takpendel 2 11. Takpendel 2F 12. Takpendel 20 13. Takpendel 20F 14. Takpendel 20FS 15. Pendel-/Ankarskena 24/34 16. Pendel-/Ankarskena 24/48 17. Pendel-/Ankarskena 24/20 18. Pendel-/Ankarskena 24/20F 19. Pendel-/Ankarskena 24/20FS 20. Pendelskarv 2J 21. Pendelskarv 2FJ 22. Pendelskarv 20J 23. Pendel W76 M8, M10 24. Takfäste TF-10, TF-16 25. Takfäste 5 26. Takfäste 520 27. Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS 28. Takplatta 20F, 20FS 29. Pendelstag 1 30. Stagfäste 60/40 31. Takfäste 5BK 32. Takfäste 5TP 33. Takfäste 5TPA 34. Vinkelfäste 5L 35. Vinkelfäste 5LS 36. Sidofäste 20, 20F 37. Väggfäste 11/25, 11/75 38. Ändskydd 28E, 28D, 28C, 28F, 28J 39. Skruvsats 22S eller 2S 40. T-skruv 26F 41. Takbultfäste 42. Väggbultfäste 43. Golvbultfäste 44. Bygelsats M6, Sf sid. 137 45. Flänsmutter M8, M10

Fzs 79 79 80 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81 80 81 81 79 88 86 86 81

Fzv 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 100 99 99 99 99 99 99 100 99 99 99 100 100 100 96 107 106 106 106 106 106 100

19 18 40

34,35

40

27

27


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Fzs


Valguide

Wibe kabelstegar

Sendzimirförzinkade stegar

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

11 200 47

11 200 51

11 200 55

11 200 59

11 200 63

Kabelstegar L=3 meter L=4 meter

11 200 23

11 200 26

11 200 29

11 200 31

11 200 35

L=6 meter

11 200 68

11 200 69

11 200 70

11 200 71

11 200 72

Stegskarv 21 Click Z+

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

Stegskarv 21 Z+

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

Avvinkling 22

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

Nedtagsskarv 32 Fzv

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

Avgreningskoppling 14

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 25

11 221 28

11 221 31

11 221 33

11 221 37

Skarvar & Avvinklingar

Krökar 90° krök 15 inre Upphängningsdetaljer vägg

Konsol 30

11 207 99

11 207 10

11 207 12

11 207 13

11 207 14

11 207 15

Konsol 50i/81

11 207 99

11 207 54

11 207 56

11 207 58

11 208 93

11 208 97

Konsol 50 Fzv

11 207 99

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

Väggfäste 11/25

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

Väggfäste 11/75

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

30


KHZPS 150

KHZPS 200

KHZPS 300

KHZPS 400

KHZPS 500

KHZPS 600

KHZPS 800

KHZPS 1000

11 200 22

11 200 25

11 200 28

11 200 30

725354

11 200 37

781099

725356

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 25

11 221 28

11 221 31

11 221 33

11 221 37

11 207 54

11 207 56

11 207 58

11 208 93

11 208 97

11 207 19

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 43

11 207 49

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

31


Valguide

Wibe kabelstegar

Sendzimirförzinkade stegar

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=3 meter

11 200 47

11 200 51

11 200 55

11 200 59

11 200 63

L=4 meter

11 200 23

11 200 26

11 200 29

11 200 31

11 200 35

L=6 meter

11 200 68

11 200 69

11 200 70

11 200 71

11 200 72

Upphängningsdetaljer tak/golv Konsol 30

11 207 99

T-skruv M8 11 218 73 M10 11 218 29

11 207 10

11 207 12

11 207 13

11 207 14

11 207 15

Konsol 50i/81

11 207 99

T-skruv M8 11 218 73 M10 11 218 29

11 207 54

11 207 56

11 207 58

11 208 93

11 208 97

Konsol 50 Fzv

11 207 99

T-skruv M8 11 218 73 M10 11 218 29

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

Bärok 3

11 207 99

Skruvsats 22S för Tp2/2F 11 218 12 20S för Tp20 11 218 09

11 210 51

11 210 54

11 210 57

11 210 60

11 210 63

Bärok 6

11 207 99

Pendel M10 2 m 11 253 73 3 m 11 253 75

11 210 75

11 210 79

11 210 83

11 210 87

11 210 91

Takpendel 2Fi-300 Takpendel 2Fi--500 Takpendel 2Fi--750 Takpendel 2Fi--1000

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

Takpendel 2-300 Fzv Takpendel 2-400 Fzv Takpendel 2-500 Fzv Takpendel 2-700 Fzv Takpendel 2-1000 Fzv

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

Takpendel 2F-280 Fzv Takpendel 2F-370 Fzv Takpendel 2F-505 Fzv Takpendel 2F-640 Fzv Takpendel 2F-730 Fzv Takpendel 2F-865 Fzv Takpendel 2F-1000 Fzv Takpendel 2F-1500 Fzv

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

Takpendel 20-280 Fzv Takpendel 20-370 Fzv Takpendel 20-500 Fzv Takpendel 20-640 Fzv Takpendel 20-700 Fzv Takpendel 20-865 Fzv Takpendel 20-1000 Fzv Takpendel 20-1500 Fzv Takpendel 20-2000 Fzv Takpendel 20-3000 Fzv

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

Avskiljning Avskiljningsplåt 39/24

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

Avskiljningsplåt 39/55

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

Teleränna 36-50 Teleränna 36-100 Teleränna 36-200

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

32


KHZPS 150

KHZPS 200

KHZPS 300

KHZPS 400

KHZPS 500

KHZPS 600

KHZPS 800

KHZPS 1000

11 200 22

11 200 25

11 200 28

11 200 30

725354

11 200 37

781099

725356

11 207 54

11 207 56

11 207 58

11 208 93

11 208 97

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 43

11 207 49

11 210 51

11 210 54

11 210 57

11 210 60

11 210 63

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

797191 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 207 19

33


Valguide

Wibe kabelstegar

Sendzimirförzinkade stegar

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=3 meter

11 200 47

11 200 51

11 200 55

11 200 59

11 200 63

L=4 meter

11 200 23

11 200 26

11 200 29

11 200 31

11 200 35

L=6 meter

11 200 68

11 200 69

11 200 70

11 200 71

11 200 72

11 250 79

11 250 82

11 250 85

11 250 87

11 250 89

Lock 90° krök

732323

732324

732325

732326

732327

Lock T-avgrening

732346

732347

732348

732349

732350

Lockskarv

11 250 91

11 250 92

11 250 93

712644

712645

Profilfäste 37

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

Lockklammer

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

Kombibeslag B21

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

Kombibeslag B21 90°

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

Klammer 41

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

Vinkelfäste 5L Fzv

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

Vinkelfäste 5LS Fzv

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

Dosplåt 35S

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

Dosplåt 35S ohålad

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

Dosplåt 35P

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

Profilskydd 28P

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

Avgreningsplåt 33/1

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

Avgreningsplåt 33/2

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

Lock Lock W5

Fästen

Vinkelkrok 4 Al

Ändfäste 10 Al Dosplåtar

Kabelskydd

34


KHZPS 150

KHZPS 200

KHZPS 300

KHZPS 400

KHZPS 500

KHZPS 600

KHZPS 800

KHZPS 1000

11 200 22

11 200 25

11 200 28

11 200 30

725354

11 200 37

781099

725356

11 251 16

11 250 79

11 250 82

11 250 85

11 250 87

11 250 89

732322

732323

732324

732325

732326

732327

781802

732328

732345

732346

732347

732348

732349

732350

781803

732351

712639

11 250 91

11 250 92

11 250 93

712644

712645

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

732222

35


Wibe kabelstegar

Valguide

Sendzimirförzinkade stegar

Övriga tillbehör Skruvsats 2S Fzv

11 218 06

Skruvsats 20S Fzv

11 218 09

Skruvsats 22S Fzv

11 218 12

T-skruv 26F M8 Fzb

11 218 73

T-skruv 26F M10 Fzb

11 218 29

Kabelrulle S

16 004 54

Kabelrulle 38 Rig'n roll

16 004 55

Pendel Pendel W76 M8/1000 Fzb

11 271 54

Pendel W76 M10/2000 Fzb

11 253 73

Pendel W76 M10/3000 Fzb

11 253 75

Flänsmutter B43 M8

11 494 05

Flänsmutter B43 M10

11 494 64

Skarvmutter M8

11 271 60

Skarvmutter M10

11 253 79

Ovalmutter B50 M8

11 494 56

Ovalmutter B50 M10

11 494 66

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning, SE

11 221 00

Profil-/ Ändskydd

36

Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28 röd

11 220 71

Ändplugg 28i vit Ändplugg 28i röd

11 220 77 11 220 75

Ändskydd 28C Takpendel 2 & P/A-skena 24/34

11 218 55

Ändskydd 28D Takpendel 20 & P/A-skena 24/20

11 218 59

Ändskydd 28E Takpendel 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48

11 218 56

Ändskydd 28F Takpendel 20FS & P/A-skena 24/20FS

11 218 60

Ändskydd 28J Takpendel 20F & P/A-skena 24/20F

11 218 61


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Fzv


Valguide

Wibe kabelstegar

Varmförzinkade stegar Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

Kabelstegar, perforerade stegpinnar

Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSPZ 200

KHZSPZ 300

KHZSPZ 400

KHZSPZ 500

KHZSPZ 600

L=3 meter KHZP L=4 meter KHZSPZ

723904

723905

723906

723907

723908

11 200 74

11 200 75

11 200 76

11 200 77

11 200 78

Stegskarv 21

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

Stegskarv 21 click Z+

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

Stegskarv 21 Z+

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

Avvinkling 22

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

Nedtagsskarv 32

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

Avgreningskoppling 14

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre 90° krök 15 yttre

11 221 23 11 221 53

11 221 26 11 221 56

11 221 29 11 221 59

11 221 32 11 221 62

11 221 35 11 221 65

T-avgrening 16

11 223 23

11 223 26

11 223 29

11 223 32

11 223 35

X-avgrening 17

11 223 63

11 223 66

11 223 69

11 223 72

11 223 75

Riser 18

11 224 23

11 224 26

11 224 29

11 224 32

11 224 35

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

Väggfäste 11/25

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

Väggfäste 11/75

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

L=6 meter KHZP/KHZSPZ L=6 meter KHZPV Stegskarvar & Avvinklingar

Skruvsats M12 för KHZPV Avvinkling 44

Avvinkling 51

Kapskarv 45

90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 207 97 Konsol 50

11 207 98 11 225 12

Konsol 50F

11 207 98 11 225 12

38


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZPV 150

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

783516

783517

783518

783519

783520

783521

783522

783523

11 202 20

11 202 23

11 202 26

11 202 29

718566

11 202 35

721960

11 202 41

717982

717983

717984

717985

717986

-

11 204 41

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

-

11 226 97

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 03

-

11 225 03

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 60

-

11 225 60

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 225 06

-

11 225 06

11 221 20 716179

11 221 23 11 221 53

11 221 26 11 221 56

11 221 29 11 221 59

11 221 32 11 221 62

11 221 35 11 221 65

721961 723057

11 221 41 723260

716193

11 223 23

11 223 26

11 223 29

11 223 32

11 223 35

721962

716200

716209

11 223 63

11 223 66

11 223 69

11 223 72

11 223 75

721963

716216

11 224 20

11 224 23

11 224 26

11 224 29

11 224 32

11 224 35

721964

11 224 41

11 225 63

11 225 66

11 225 69

716245

11 225 75

-

11 225 81

11 226 23

11 226 26

11 226 29

716259

11 226 35

-

11 226 41

11 225 23

11 225 26

11 225 29

720517

11 225 35

-

11 225 41

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 43

11 207 49

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

-

11 207 49

11 207 72

11 207 78

11 207 81

11 207 83

11 207 87

-

11 207 93

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 207 19

KHZP 800

KHZP 1000 KHZPV 1000

39


Valguide

Wibe kabelstegar

Varmförzinkade stegar Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSPZ 200

KHZSPZ 300

KHZSPZ 400

KHZSPZ 500

KHZSPZ 600

Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=4 meter KHZSPZ L=6 meter KHZP/KHZSPZ

723904

723905

723906

723907

723908

11 200 74

11 200 75

11 200 76

11 200 77

11 200 78

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 210 49

11 210 52

11 210 55

11 210 58

11 210 61

791064

791065

791066

791067

791068

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

L=6 meter KHZPV Upphängningsdetaljer vägg/golv Konsol 50

Konsol 50F

11 207 97 11 207 98 11 225 12 11 207 98 11 225 12

T-skruv M8 11 218 74 M10 11 218 32

Bärok 3

11 207 97

Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 12 20S för Tp 20 11 218 09

Bärok HSO

11 207 97

Pendel M10 2 m 11 253 73 3 m 11 253 75

Takpendel 2-300 Fzv Takpendel 2-400 Fzv Takpendel 2-500 Fzv Takpendel 2-700 Fzv Takpendel 2-1000 Fzv

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

Takpendel 2F-280 Fzv Takpendel 2F-370 Fzv Takpendel 2F-505 Fzv Takpendel 2F-640 Fzv Takpendel 2F-730 Fzv Takpendel 2F-865 Fzv Takpendel 2F-1000 Fzv Takpendel 2F-1500 Fzv

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

Takpendel 20-280 Fzv Takpendel 20-370 Fzv Takpendel 20-500 Fzv Takpendel 20-640 Fzv Takpendel 20-700 Fzv Takpendel 20-865 Fzv Takpendel 20-1000 Fzv Takpendel 20-1500 Fzv Takpendel 20-2000 Fzv Takpendel 20-3000 Fzv

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

Avskiljning Avskiljningsplåt 39/24 Avskiljningsplåt 39/55

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

732983

732983

732983

732983

732983

Teleränna 36-50 Teleränna 36-100 Teleränna 39-200

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

Lock W5

732265

732266

732267

732268

732269

Lock 90° krök

781434

781435

781436

781437

781438

Lock T-avgrening

781441

781442

781443

781444

781445

Lockskarv

780453

780454

780455

780456

780457

Profilfäste 37

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

Lockklammer

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

Lock

40


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 150

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

-

KHZPV 1000

783516

783517

783518

783519

783520

783521

783522

783523

11 202 20

11 202 23

11 202 26

11 202 29

718566

11 202 35

721960

11 202 41

717982

717983

717984

717985

717986

-

11 204 41

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 43

11 207 49

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

-

11 207 49

11 207 72

11 207 78

11 207 81

11 207 83

11 207 87

-

11 207 93

11 210 46

11 210 49

11 210 52

11 210 55

11 210 58

11 210 61

-

-

791063

791064

791065

791066

791067

791068

-

-

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

797191 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 207 19

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

732983

732983

732983

732983

732983

732983

732983

732983

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

732264

732265

732266

732267

732268

732269

782213

732270

781433

781434

781435

781436

781437

781438

781793

781439

781440

781441

781442

781443

781444

781445

781796

781446

780452

780453

780454

780455

780456

780457

-

-

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

41


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSPZ 200

KHZSPZ 300

KHZSPZ 400

KHZSPZ 500

KHZSPZ 600

Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=4 meter KHZSPZ

723904

723905

723906

723907

723908

11 200 74

11 200 75

11 200 76

11 200 77

11 200 78

Kombibeslag B21

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

Kombibeslag B21 90°

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

Klammer 41

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

Vinkelfäste 5L

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

Vinkelfäste 5LS

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

Takbultfäste

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

Golvbultfäste

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

Väggbultfäste

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

Dosplåt 35S

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

Dosplåt 35P

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

Profilskydd 28P

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

Avgreningsplåt 33/2

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

L=6 meter KHZP/SPZ L=6 meter KHZPV Fästen

Vinkelkrok 4

Ändfäste 10

Avgreningskrok 47 Dosplåtar

Kabelskydd

42


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 150

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

-

KHZPV 1000

783516

783517

783518

783519

783520

783521

783522

783523

11 202 20

11 202 23

11 202 26

11 202 29

718566

11 202 35

721960

11 202 41

717982

717983

717984

717985

717986

-

11 204 41

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 225 15

-

11 225 15

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

43


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Stegskarvar & Avvinklingar Stegskarv 21 click Z+ Stegskarv 21 Z+

Stegskarv 21 Fzv

Avvinkling 22

Nedtagsskarv 32 Fzv

Avgreningskoppling 14 Skruvsats M12 for KHZPV Avvinkling 44 Avvinkling 51 Stegskarv 45 Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre 90° krök 15 yttre T-avgrening 16 X-avgrening 17 Vertikalkrök 18 90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 207 97 Konsol 50

11 207 98 11 225 12

Konsol 50F

11 207 98 11 225 12

Väggfäste 11/25 Väggfäste 11/75

44

T-skruv eller skruvsats


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 20

11 201 23

11 201 26

11 201 29

11 201 32

11 201 35

11 204 23

11 204 26

11 204 29

712018

11 204 35

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 221 20 716179

11 221 23 11 221 53

11 221 26 11 221 56

11 221 29 11 221 59

11 221 32 11 221 62

11 221 35 11 221 65

716193

11 223 23

11 223 26

11 223 29

11 223 32

11 223 35

716209

11 223 63

11 223 66

11 223 69

11 223 72

11 223 75

11 224 20

11 224 23

11 224 26

11 224 29

11 224 32

11 224 35

11 225 63

11 225 66

11 225 69

716245

11 225 75

11 226 23

11 226 26

11 226 29

716259

11 226 35

11 225 23

11 225 26

11 225 29

720517

11 225 35

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 72

11 207 78

11 207 81

11 207 83

11 207 87

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 207 19

45


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Upphängningsdetaljer vägg/golv Konsol 50

Konsol 50F

11 207 98 11 225 12 11 207 98 11 225 12

Bärok 3

11 207 97

Bärok HSO

11 207 97

Takpendel 2-300 Fzv Takpendel 2-400 Fzv Takpendel 2-500 Fzv Takpendel 2-700 Fzv Takpendel 2-1000 Fzv Takpendel 2F-280 Fzv Takpendel 2F-370 Fzv Takpendel 2F-505 Fzv Takpendel 2F-640Fzv Takpendel 2F-730Fzv Takpendel 2F-865 Fzv Takpendel 2F-1000 Fzv Takpendel 2F-1500 Fzv Takpendel 20-280 Fzv Takpendel 20-370 Fzv Takpendel 20-500 Fzv Takpendel 20-640 Fzv Takpendel 20-700 Fzv Takpendel 20-865 Fzv Takpendel 20-1000 Fzv Takpendel 20-1500 Fzv Takpendel 20-2000 Fzv Takpendel 20-3000 Fzv Avskiljning Avskiljningsplåt 39/24 Avskiljningsplåt 39/55 Teleränna 36-50 Teleränna 36-100 Teleränna 39-200 Lock Lock W5 Lock 90° krök Lock T-avgrening Lock joint Profile support picee 37 Lockklammer

46

11 207 97 T-skruv M8 11 218 74 M10 11 218 32 Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 12 20S för Tp 20 11 218 09 Pendel M10 2 m 11 253 73 3 m 11 253 75


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 20

11 201 23

11 201 26

11 201 29

11 201 32

11 201 35

11 204 23

11 204 26

11 204 29

712018

11 204 35

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 72

11 207 78

11 207 81

11 207 83

11 207 87

11 210 46

11 210 49

11 210 52

11 210 55

11 210 58

11 210 61

791063

791064

791065

791066

791067

791068

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 207 19

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

732983

732983

732983

732983

732983

732983

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

732264

732265

732266

732267

732268

732269

781433

781434

781435

781436

781437

781438

781440

781441

781442

781443

781444

781445

780452

780453

780454

780455

780456

780457

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

47


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Fixing accessories Kombibeslag B21

Kombibeslag B21 90°

Klammer 41

Vinkelfäste 5L Fzv Vinkelfäste 5LS Fzv Round bar fixing ceilings Fzv Round bar fixing floors Fzv Round bar fixing walls Fzv Vinkelkrok 4

Ändfäste 10

Avgreningskrok 47 Dosplåtar Dosplåt 35S Dosplåt 35P Kabelskydd Profilskydd 28P

Avgreningsplåt 33/2

48

T-skruv eller skruvsats


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 20

11 201 23

11 201 26

11 201 29

11 201 32

11 201 35

11 204 23

11 204 26

11 204 29

712018

11 204 35

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

49


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar

Övriga tillbehör Skruvsats 2S Fzv

11 218 06

Skruvsats 20S Fzv

11 218 09

Skruvsats 22S Fzv

11 218 12

T-skruv 26F M8 30 mm T-skruv 26F M10 30 mm T-skruv 26F M10 50 mm

11 218 74 11 218 32 11 218 38

Rostskyddsfärg, Galvafroid

11 295 85

Kabelrulle S

16 004 54

Kabelrulle 38 Rig'n roll

16 004 55

Pendel Pendel W76 M8/1000 mm Fzv

CSU794697

Pendel W76 M8/2000 mm Fzv

CSU734698

Flänsmutter M8 Fzv

CSU794715

Skarvmutter M8 Fzv

CSU794699

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning

11 221 00

Profil-/Ändskydd Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28

11 220 71

Ändskydd 28i

11 220 77 11 220 75

Ändskydd 28C Tp 2 & P/A-skena 24/34 Ändskydd 28D Tp 20 & P/A-skena 24/20 Ändskydd 28E Tp 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48 Ändskydd 28F Tp 20FS & P/A-skena 24/20FS Ändskydd 28J Tp 20F & P/A-skena 24/20F

50

11 218 55 11 218 59 11 218 56 11 218 60 11 218 61


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Zinkpox


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=6 meter KHZP L=6 meter KHZPV Stegskarvar och Avvinklingar Stegskarv 21 Avvinkling 22 Avgreningskoppling 14

Nedtagsskarv 32

Skruvsats M12 for KHZPV Avvinkling 44 Avvinkling 51 Stegskarv 45 Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre 90° krök 15 yttre T-avgrening 16 X-avgrening 17 Vertikalkrök 18 90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 208 01 Konsol 50

11 208 02 11 225 13

Konsol 50F

11 208 02 11 225 13

Väggfäste 11/25 Väggfästet 11/75

52

T-skruv eller skruvsats


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

-

KHZPV 1000

783524

783525

783526

783527

783528

783529

783530

783531

11 202 11

11 202 24

11 202 27

11 202 34

718595

11 202 36

728033

11 202 42

723390

723391

723392

723393

723394

-

11 204 45

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

790906

790906

790906

790906

790906

790906

790906

790906

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

-

11 226 97

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 04

-

11 225 04

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 61

-

11 225 61

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 225 07

-

11 225 07

11 221 21 716186

11 221 24 11 221 54

11 221 27 11 221 57

11 221 30 11 221 60

11 221 34 11 221 64

11 221 36 11 221 66

728043 728052

11 221 42 728053

716201

11 223 24

11 223 27

11 223 30

11 223 34

11 223 36

-

716208

716217

11 223 64

11 223 67

11 223 70

11 223 74

11 223 76

-

716224

11 224 21

11 224 24

11 224 27

11 224 30

11 224 34

11 224 36

728034

11 224 42

11 225 64

11 225 67

11 225 70

716252

11 225 76

-

11 225 82

11 226 24

11 226 27

11 226 30

716266

11 226 36

-

11 226 42

11 225 24

11 225 27

11 225 30

720518

11 225 36

-

11 225 42

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 44

11 207 50

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

-

11 207 50

11 207 73

11 207 79

11 207 82

718793

11 207 88

-

11 207 94

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 207 20

53


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=6 meter KHZP L=6 meter KHZPV Upphängningsdetaljer tak/golv 11 208 01 Konsol 50

Konsol 50F

Bärok 3 Takpendel 2-300 Takpendel 2-400 Takpendel 2-500 Takpendel 2-700 Takpendel 2-1000 Takpendel 2F-280 Takpendel 2F-370 Takpendel 2F-505 Takpendel 2F-730 Takpendel 2F-1000 Takpendel 2F-1500 Takpendel 20-500 Takpendel 20-700 Takpendel 20-1000 Takpendel 20-1500 Takpendel 20-2000 Takpendel 20-3000 Lock Lock W5 Lock 90° krök Lock T-avgrening

Profilfäste 37

Lockklammer

54

11 208 02 11 225 13 11 208 02 11 225 13

11 208 01

T-skruv M8 11 218 74 M10 11 218 32

Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 12 20S för Tp 20 11 218 09


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

-

KHZPV 1000

783524

783525

783526

783527

783528

783529

783530

783531

11 202 11

11 202 24

11 202 27

11 202 34

718595

11 202 36

728033

11 202 42

723390

723391

723392

723393

723394

-

11 204 45

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 44

11 207 50

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

-

11 207 50

11 207 73

11 207 79

11 207 82

718793

11 207 88

-

11 207 94

11 210 47

11 210 50

11 210 53

11 210 56

11 210 59

11 210 62

-

-

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 57 11 212 60 11 212 63 11 212 69 11 212 78 11 212 93

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

782365

782366

782367

782368

782369

782370

782214

782371

781751

781752

781753

781754

781755

781756

781794

781757

781765

781766

781767

781768

781769

781770

781797

781771

782382

782382

782382

782382

782382

782382

782382

782382

782384

782384

782384

782384

782384

782384

782384

782384

11 207 20

55


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=6 meter KHZP L=6 meter KHZPV Fästen Klammer 41

Vinkelfäste 5L Vinkelfäste 5LS

Takbultfäste Fzv Golvbultfäste Fzv Väggbultfäste Fzv

Avgreningskrok 47 Dosplåtar Dosplåt 35S Fzv Dosplåt 35P Fzv Kabelskydd Profilskydd 28P

Avgreningsplåt 33/2

56

T-skruv eller skruvsats


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

KHZP 800

KHZP 1000 KHZPV 1000

783524

783525

783526

783527

783528

783529

783530

783531

11 202 11

11 202 24

11 202 27

11 202 34

718595

11 202 36

728033

11 202 42

723390

723391

723392

723393

723394

-

11 204 45

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 225 16

-

11 225 16

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

57


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Stegskarvar och Avvinklingar Stegskarv 21

Avvinkling 22 Avgreningskoppling 14

Nedtagsskarv 32

Skruvsats M12 for KHZPV Avvinkling 44

Avvinkling 51

Stegskarv 45 Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre 90° krök 15 yttre T-avgrening 16 X-avgrening 17 Vertikalkrök 18

90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 208 01 Konsol 50

11 208 02 11 225 13

Konsol 50F

11 208 02 11 225 13

Väggfäste 11/25 Väggfäste 11/75

58

T-skruv eller skruvsats


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 21

11 201 24

11 201 27

11 201 30

11 201 33

11 201 36

11 204 24

11 204 27

11 204 30

714201

11 204 36

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

790906

790906

790906

790906

790906

790906

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 221 21

11 221 24

11 221 27

11 221 30

11 221 34

11 221 36

716186

11 221 54

11 221 57

11 221 60

11 221 64

11 221 66

716201

11 223 24

11 223 27

11 223 30

11 223 34

11 223 36

716217

11 223 64

11 223 67

11 223 70

11 223 74

11 223 76

11 224 21

11 224 24

11 224 27

11 224 30

11 224 34

11 224 36

11 225 64

11 225 67

11 225 70

716252

11 225 76

11 226 24

11 226 27

11 226 30

716266

11 226 36

11 225 24

11 225 27

11 225 30

720518

11 225 36

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 73

11 207 79

11 207 82

718793

11 207 88

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 207 20

59


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meters KHZ

Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

L=6 meter KHZV Upphängningsdetaljer tak/golv 11 208 01 Konsol 50

Konsol 50F

Bärok 3 Takpendel 2-300 Takpendel 2-400 Takpendel 2-500 Takpendel 2-700 Takpendel 2-1000 Takpendel 2F-280 Takpendel 2F-370 Takpendel 2F-505 Takpendel 2F-730 Takpendel 2F-1000 Takpendel 2F-1500 Takpendel 20-500 Takpendel 20-700 Takpendel 20-1000 Takpendel 20-1500 Takpendel 20-2000 Takpendel 20-3000 Lock Lock W5 Lock 90° krök Lock T-avgrening

Profilfäste 37

Lockklammer

60

11 208 02 11 225 13 11 208 02 11 225 13

11 208 01

T-skruv M8 11 218 74 M10 11 218 32

Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 12 20S för Tp 20 11 218 09


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 21

11 201 24

11 201 27

11 201 30

11 201 33

11 201 36

11 204 24

11 204 27

11 204 30

714201

11 204 36

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 73

11 207 79

11 207 82

718793

11 207 88

11 210 47

11 210 50

11 210 53

11 210 56

11 210 59

11 210 62

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 57 11 212 60 11 212 63 11 212 69 11 212 78 11 212 93

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

782365

782366

782367

782368

782369

782370

781751

781752

781753

781754

781755

781756

781765

781766

781767

781768

781769

781770

782382

782382

782382

782382

782382

782382

782384

782384

782384

782384

782384

782384

11 207 20

61


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Fästen Klammer 41

Vinkelfäste 5L Vinkelfäste 5LS

Takbultfäste Fzv Golvbultfäste Fzv Väggbultfäste Fzv

Avgreningskrok 47 Dosplåtar Dosplåt 35S Dosplåt 35P Kabelskydd Profilskydd 28P

Avgreningsplåt 33/2

62

T-skruv eller skruvsats


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 21

11 201 24

11 201 27

11 201 30

11 201 33

11 201 36

11 204 24

11 204 27

11 204 30

714201

11 204 36

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

63


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox)

Övriga tillbehör Skruvsats 2S Fzv

11 218 06

Skruvsats 20S Fzv

11 218 09

Skruvsats 22S Fzv

11 218 12

T-skruv 26F M8 30mm T-skruv 26F M10 30 mm T-skruv 26F M10 50 mm

11 218 74 11 218 32 11 218 38

Kabelrulle S

16 004 54

Kabelrulle 38 Rig'n roll

16 004 55

Pendel Pendel B41 M8 316L 1000 mm/2000 mm Pendel B41 M10

11 495 51 11 495 52 11 495 61

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 62

Flänsmutter B43 M8

11 495 54

Flänsmutter B43 M10

11 495 64

Skarvmutter M8

11 271 62

Skarvmutter M10

11 253 80

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning

11 221 00

Profil-/Ändskydd Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28

11 220 71

Ändskydd 28i

11 220 77 11 220 75

Ändskydd 28C Tp 2 & P/A-skena 24/34 Ändskydd 28D Tp 20 & P/A-skena 24/20 Ändskydd 28E Tp 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48 Ändskydd 28F Tp 20FS & P/A-skena 24/20FS Ändskydd 28J Tp 20F & P/A-skena 24/20F

64

11 218 55 11 218 59 11 218 56 11 218 60 11 218 61


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Termoplast


Valguide

Wibe kabelstegar

Termoplast

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=4 meter

11 200 24

11 200 27

11 200 33

11 200 34

11 200 36

L=6 meter

11 200 79

11 200 80

11 200 81

11 200 82

11 200 83

Stegskarv 21 P

11 220 01

11 220 01

11 220 01

11 220 01

11 220 01

Avvinkling 22 P

11 220 27

11 220 27

11 220 27

11 220 27

11 220 27

Stegskarvar & Avvinklingar

Upphängningsdetaljer vägg Konsol 50i/81

11 208 04

11 208 05

11 208 06

11 208 07

11 208 08

11 208 09

Konsol 50

11 208 04

11 207 05

11 207 06

11 207 07

11 207 08

11 207 09

Väggfäste 11/25

11 217 01

11 217 01

11 217 01

11 217 01

11 217 01

Väggfäste 11/75

11 217 02

11 217 02

11 217 02

11 217 02

11 217 02

11 208 05

11 208 06

11 208 07

11 208 08

11 208 09

11 207 05

11 207 06

11 207 07

11 207 08

11 207 09

11 210 96

11 210 97

11 210 98

11 210 99

11 211 00

Takpendel 2Fi-300 Takpendel 2Fi-500 Takpendel 2Fi-750 Takpendel 2Fi-1000

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

Takpendel 2-300 Takpendel 2-400 Takpendel 2-500 Takpendel 2-700 Takpendel 2-1000

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

Takpendel 2F-270 Takpendel 2F-370 Takpendel 2F-505 Takpendel 2F-730 Takpendel 2F-1000 Takpendel 2F-1500

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

Takpendel 20F-1000 Takpendel 20F-1500 Takpendel 20F-2000 Takpendel 20F-3000

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

Upphängningsdetaljer tak/golv

Konsol 50i/81

11 208 04 T-skruv M8 11 218 75 M10 11 218 33

Konsol 50

Bärok 3

66

11 208 04

11 208 04

Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 14 W37 för Tp 20F 11 259 99


Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=4 meter

11 200 24

11 200 27

11 200 33

11 200 34

11 200 36

L=6 meter

11 200 79

11 200 80

11 200 81

11 200 82

11 200 83

Avskiljningsplåt 39/24

11 228 29

11 228 29

11 228 29

11 228 29

11 228 29

Teleränna 36-50

11 228 30

11 228 30

11 228 30

11 228 30

11 228 30

Avskiljning

Teleränna 36-100

11 228 31

11 228 31

11 228 31

11 228 31

11 228 31

Pendel-/Ankarskenor Pendel-/Ankarskena 24/34 0,3 m Pendel-/Ankarskena 24/34 0,4 m Pendel-/Ankarskena 24/34 0,5 m Pendel-/Ankarskena 24/34 0,7 m Pendel-/Ankarskena 24/34 1 m Pendel-/Ankarskena 24/34 3 m

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

Pendel-/Ankarskena 24/48 3 m

11 215 41

11 215 41

11 215 41

11 215 41

11 215 41

Vinkelfäste 5L

11 216 96

11 216 96

11 216 96

11 216 96

11 216 96

Vinkelfäste 5LS

11 216 97

11 216 97

11 216 97

11 216 97

11 216 97

Takbultfäste

11 216 98

11 216 98

11 216 98

11 216 98

11 216 98

Golvbultfäste

11 216 99

11 216 99

11 216 99

11 216 99

11 216 99

Väggbultfäste

11 217 00

11 217 00

11 217 00

11 217 00

11 217 00

Dosplåt 35S

11 227 98

11 227 98

11 227 98

11 227 98

11 227 98

Dosplåt 35P

11 227 97

11 227 97

11 227 97

11 227 97

11 227 97

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

Fästen

Dosplåtar

Kabelskydd Profilskydd 28P

67


Wibe kabelstegar

Valguide Termoplast

Övriga tillbehör Skruvsats 22S

11 218 14

Skruvsats W37

11 259 99

T-skruv 26F M8 30 mm T-skruv 26F M10 30 mm T-skruv 26F M10 50 mm Bättringsfärg

11 218 75 11 218 33 11 218 40 16 934 41

Pendel Pendel B41 M8

11 495 51

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 52

Pendel B41 M10

11 495 61

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 62

Flänsmutter B43 M8

11 495 54

Flänsmutter B43 M10

11 495 64

Skarvmutter M8

11 495 55

Skarvmutter M10

11 495 65

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning

11 221 00

Profil-/Ändskydd

68

Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28

11 220 71

Ändskydd 28i

11 220 75

Ändskydd 28C Tp 2 & P/A-skena 24/34

11 218 55

Ändskydd 28E Tp 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48

11 218 56

Ändskydd 28J Tp 20F & P/A-skena 24/20F

11 218 61


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Sf AISI 316L


Wibe kabelstegar

Valguide

Syrafast AISI 316L

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSPZ 500

KHZSP 600

L=3 meter KHZSP

CSU794439

CSU794440

CSU794441

CSU794442

CSU794443

L=6 meter KHZSP/KHZP

CSU794445

CSU794446

CSU794447

CSU794448

CSU794449

Stegskarv 21

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

Avvinkling 22

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

Avgreningskoppling 14

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

Kabelstegar

Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

L=6 meter KHZPV Stegskarvar och Avvinklingar

Skruvsats M12 för KHZPV Avvinkling 44

Avvinkling 51

Stegskarv 45 Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre

11 221 74

11 221 75

11 221 76

11 221 77

11 221 78

90° krök 15 yttre

11 221 80

11 221 81

11 221 82

11 221 83

11 221 84

T-avgrening 16

11 223 43

11 223 44

11 223 45

11 223 46

11 223 47

X-avgrening 17

11 223 83

11 223 84

11 223 85

11 223 86

11 223 87

Vertikalkrök 18

11 224 52

11 224 53

11 224 54

11 224 55

11 224 56

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

Väggfäste 11/25

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

Väggfäste 11/75

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 208 00 Konsol 50

70

792893 792877


KHZP 150

727882

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

KHZPV 800

KHZPV 1000

727883

727884

727885

727886

727887

782128

782129

784066

784067

784068

784069

784070

784071

784072

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 226 99

11 226 99

11 226 99

11 226 99

11 226 99

11 226 99

11 226 99

792880

792880

792880

792880

792880

792880

792880

11 225 62

11 225 62

11 225 62

11 225 62

11 225 62

11 225 62

11 225 62

792873

792873

792873

792873

792873

792873

792873

11 221 73

11 221 74

11 221 75

11 221 76

11 221 77

11 221 78

727352

11 221 80

11 221 81

11 221 82

11 221 83

11 221 84

727358

11 223 43

11 223 44

11 223 45

11 223 46

11 223 47

727364

11 223 83

11 223 84

11 223 85

11 223 86

11 223 87

11 224 51

11 224 52

11 224 53

11 224 54

11 224 55

11 224 56

792903

792904

792905

792906

792907

792908

792909

792920

792921

792922

792923

792924

792925

783484

792880

792881

792882

792883

792884

792885

792886

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 207 21

71


Valguide

Wibe kabelstegar

Syrafast AISI 316L

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSPZ 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=3 meter KHZSP

CSU794439

CSU794440

CSU794441

CSU794442

CSU794443

L=6 meter KHZSP/KHZP

CSU794445

CSU794446

CSU794447

CSU794448

CSU794449

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 210 65

11 210 66

11 210 67

11 210 68

11 210 69

Takpendel 2-300

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

Takpendel 2-400

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

Takpendel 2-500

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

Takpendel 2-700

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

Takpendel 2-1000

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

Takpendel 2F-280

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

Takpendel 2F-370

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

Takpendel 2F-505

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

Takpendel 2F-730

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

Takpendel 2F-1000

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

Takpendel 2F-1500

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 250 81

11 250 84

11 250 73

11 250 74

11 250 75

Lock 90° krök

788640

788641

788642

788643

788644

Lock T-avgrening

788648

788649

788650

788651

788652

Profilfäste 37

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

Lockklammer

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

L=6 meter KHZPV Upphängningsdetaljer tak/golv 11 208 00 Konsol 50

Bärok 3

Dividers Avskiljningsplåt 39/24 Avskiljningsplåt 39/55 Teleränna 36-50 Teleränna 36-100 Teleränna 39-200

792893 792877 11 208 00

T-skruv M8 11 218 75 M10 11 218 33 Skruvsatas 22S för Tp 2/2F 11 218 14

Skruvsats W34 11 259 88 Skruvsats W34 11 259 88

Lock Lock W5

72


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

KHZPV 800

KHZPV 1000

727883

727884

727885

727886

727887

782128

782129

784066

784067

784068

784069

784070

784071

784072

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 210 64

11 210 65

11 210 66

11 210 67

11 210 68

11 210 69

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

732291

11 250 81

11 250 84

11 250 73

11 250 74

11 250 75

783375

732297

788639

788640

788641

788642

788643

788644

788645

788646

788647

788648

788649

788650

788651

788652

788653

788654

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

727882

11 207 21

73


Wibe kabelstegar

Valguide

Syrafast AISI 316L

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSPZ 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=3 meter KHZSP

11 200 84

11 200 86

11 200 88

11 200 90

11 200 92

L=6 meter KHZSP/KHZP

11 200 85

11 200 87

11 200 89

11 200 91

11 200 93

Kombibeslag B21

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

Kombibeslag B21 90°

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

Vinkelfäste 5L

11 216 40

11 216 40

11 216 40

11 216 40

11 216 40

Vinkelfäste 5LS

11 216 48

11 216 48

11 216 48

11 216 48

11 216 48

Takbultfäste

11 216 30

11 216 30

11 216 30

11 216 30

11 216 30

Golvbultfäste

11 216 35

11 216 35

11 216 35

11 216 35

11 216 35

Väggbultfäste

11 216 41

11 216 41

11 216 41

11 216 41

11 216 41

Dosplåt 35S

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

Dosplåt 35P

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

Profilskydd 28P

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

Avgreningsplåt 33/1

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

Avgreningsplåt 33/2

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

L=6 meter KHZPV Fästen

Avgreningskrok 47 Dosplåtar

Kabelskydd

74


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

KHZPV 800

KHZPV 1000

11 202 45

11 202 46

11 202 47

11 202 48

11 202 49

11 202 50

11 202 51

784066

784067

784068

784069

784070

784071

784072

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 216 40

11 216 40

11 216 40

11 216 40

731793

731793

731793

731793

11 216 48

11 216 48

11 216 48

11 216 48

725636

725636

725636

725636

11 216 30

11 216 30

11 216 30

11 216 30

792864

792864

792864

792864

11 216 35

11 216 35

11 216 35

11 216 35

792866

792866

792866

792866

11 216 41

11 216 41

11 216 41

11 216 41

792868

792868

792868

792868

792875

792875

792875

792875

792875

792875

792875

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 202 44

75


Wibe kabelstegar

Valguide

Syrafast AISI 316L

Övriga tillbehör Skruvsats 22S

11 218 14

Skruvsats W34

11 259 88

T-skruv 26F M8 30 mm T-skruv 26F M10 30 mm T-skruv 26F M10 50 mm

11 218 75 11 218 33 11 218 40

Kabelrulle 38 Rig'n roll

16 004 55

Pendel Pendel B41 M8

11 495 51

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 52

Pendel B41 M10

11 495 61

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 62

Flänsmutter B43 M8 Flänsmutter B43 M10

11 495 54

Skarvmutter M8

11 495 55

Skarvmutter M10

11 495 65

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning

11 221 00

11 495 64

Profil-/Ändskydd Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28

11 220 71

Ändskydd 28i

11 220 75

Ändskydd 28C Tp 2 & P/A-skena 24/34 Ändskydd 28E Tp 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48 Ändskydd 28J Tp 20F & P/A-skena 24/20F

76

11 218 55 11 218 56 11 218 61


Sendzimirförzinkade kabelstegar och tillbehör Sortiment Kabelstegar KHZSP, KHZPS .......................... 78

Tillbehör Skarvar, avvinklingar, konsoler, väggfästen, Bärok 3 .......................................79 Bärok 6, klammer, takpendel, pendel-/ankarskenor, pendelstag, pendelskarvar ......... 80 Takfästen, fästvinkel, Pendel W76/B41 med tillbehör.... 81 Vinkelkrok, fästen, montage- och dosplåtar............... 82 Dosplåtar, krökar, telerännor, avskiljare, lock..............................................83 Lock, skyddsplåtar, profilfäste, lockklammer, lockskarv............... 84 Avgreningsplåtar, kabelhållare A och R.................... 85 Tillbehör kabelhållare, montageskenor, skruvsatser.................................. 86 Bärlinesystem HT........................ 87 Gemensamma tillbehör, verktyg.........................................88


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZSP

P140325

Sendzimirförzinkad kabelstege med öppna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för inomhus installationer i torra miljöer. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Sendzimirförzinkat stål. KHZSP-200

55/198/3000 55/198/4000 55/198/6000

198

783155 718572 734488

11 200 47 11 200 23 11 200 68

KHZSP-300

55/298/3000 55/298/4000 55/298/6000

217

783156 718573 734489

11 200 51 11 200 26 11 200 69

KHZSP-400

55/398/3000 55/398/4000 55/398/6000

237

783157 718574 734490

11 200 55 11 200 29 11 200 70

KHZSP-500

55/498/3000 55/498/4000 55/498/6000

257

783158 718575 734491

11 200 59 11 200 31 11 200 71

KHZSP-600

55/598/3000 55/598/4000 55/598/6000

277

783159 718576 734492

11 200 63 11 200 35 11 200 72

Kabelstege KHZPS

P140331

Sendzimirförzinkad kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för inomhus installationer i torra miljöer. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Sendzimirförzinkat stål. KHZPS-150

55/147/6000

225

725350

11 200 22

KHZPS-200

55/197/6000

235

725351

11 200 25

KHZPS-300

55/297/6000

255

725352

11 200 28

KHZPS-400

55/397/6000

275

725353

11 200 30

KHZPS-500

55/497/6000

300

725354

11 200 32

KHZPS-600

55/597/6000

315

725355

11 200 37

KHZPS-800

55/797/6000

410

781099

11 200 38

KHZPS-1000

55/997/6000

490

725356

11 200 39

B223675

B224475

Dimensionstabell

78

Benämning

A mm

B mm

L mm

E-nr

KHZSP-200

198

164

3000 4000 6000

11 200 47 11 200 23 11 200 68

KHZSP-300

298

264

3000 4000 6000

11 200 51 11 200 26 11 200 69

KHZSP-400

398

364

3000 4000 6000

11 200 55 11 200 29 11 200 70

KHZSP-500

498

464

3000 4000 6000

11 200 59 11 200 31 11 200 71

KHZSP-600

598

564

3000 4000 6000

11 200 63 11 200 35 11 200 72

KHZPS-150

147

111

6000

11 200 22

KHZPS-200

197

161

6000

11 200 25

KHZPS-300

297

261

6000

11 200 28

KHZPS-400

397

361

6000

11 200 30

KHZPS-500

497

461

6000

11 200 32

KHZPS-600

597

561

6000

11 200 37

KHZPS-800

797

761

6000

11 200 38

KHZPS-1000

997

961

6000

11 200 39


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Stegskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P138810

P138809

Stegskarv 21 Används för rak skarvning av kabelstegar och vid montering av krökar, avgreningar och vertikalkrökar. Levereras med skruv som används för att fixera skarven. Material: Stål, Z+ 21 Z+

64/22/300

46

CSU795051

11 220 07

21 Click Z+ är en snap-on-monterad stegskarv som fixeras genom att hakarna böjs med en skruvmejsel, inga skruvar behövs. Material: Stål, Z+ 21 Click Z+

64/32/200

33

CSU795050

11 220 00

P140336

Stegskarv 9 Används vid rak skarvning av KHZSP, KHZ, KHZP och KHZPS. Tänderna skall vändas nedåt. Vid belastning hindras då stegarna att glida isär. Kommer skarven över en konsol skall tänderna vändas uppåt. Material: Sendzimirförzinkat stål. 9

52/4/200

16

721115

11 220 14

Avvinklingar P140337

Avvinkling 22 Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening. Levereras med skruv. Värden för Potentialutjämning. Material: Sendzimirförzinkat stål. 22

60/24/150

21

721122

11 220 35

P140338

Avgreningskoppling 14 Används för T- och X-avgrening. Passar KHZSP, KHZSPZ, KHZ, KHZP och KHZPS alla stegbredder. Levereras med skruv. Material: Sendzimirförzinkat stål. 14

65/73/350

49

723212

11 221 15

Konsoler Konsol 30

P140088

För invändigt montage av kabelstege KHZSP. Material: Sendzimirförzinkat stål 30-200

80/185/184

90

727777

11 207 10

30-300

80/185/284

110

727778

11 207 12

30-400

80/185/384

120

727779

11 207 13

30-500

80/185/484

140

727780

11 207 14

30-600

80/185/584

160

727781

11 207 15

P138933

P138932

Konsol 50i och 81 För montage på vägg, takpendel eller pendel-/ankarskena. Konsol 81 används för bredderna 500-600 mm. Material: Sendzimirförzinkat stål 50i-200

85/43/250

29

791413

11 207 54

50i-300

110/43/350

46

791414

11 207 56

50i-400

115/44/450

83

791415

11 207 58

81-500

150/40/568

100

780162

11 208 93

81-600

150/40/658

140

780163

11 208 97

Väggfästen P140342 P140341

Väggfäste 11/25 och 11/75 Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Sendzimirförzinkat stål 11/25

85/40/71

24

721105

11 220 67

11/75

135/40/71

30

721106

11 220 70

Bärok P140343

Bärok 3 Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och ankarskenor. Material: Sendzimirförzinkat stål 3-200

92/57/200

33

721869

11 210 51

3-300

92/57/300

58

721870

11 210 54

3-400

92/57/400

78

721871

11 210 57

3-500

92/57/500

120

721872

11 210 60

3-600

92/57/600

145

721873

11 210 63

79


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Bärok Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Bärok 6

P140091

Används för invändigt mittmontage av Kabelstege KHZSP. Material: Sendzimirförzinkat stål 6-200

37/80/184

27

727582

11 210 75

6-300

37/80/284

45

727583

11 210 79

6-400

37/80/384

63

727584

11 210 83

6-500

37/80/484

81

727585

11 210 87

6-600

37/80/584

99

727586

11 210 91

Klammer P140339

Konsolklammer 42 Används för montage av kabelstege på konsoler, bärok etc. Levereras med skruv M8 och mutter. Material: Sendzimirförzinkat stål. 42

54/58/30

11

721121

11 207 99

725363

11 220 49

P140340

Klammer 41 Används för montage av ankarskena, montageplåt etc. på stegprofil. Material: Sendzimirförzinkat stål. 41

125/30/16

10

Takpendel P140092

Takpendel 2Fi Används för lättare montage med Konsol 50i och Kabelstege KHZSP. Material: Sendzimirförzinkat stål. 2Fi-300

272/134/54

97

792723

11 212 40

2Fi-500

497/134/54

137

792724

11 212 42

2Fi-750

722/134/54

177

792725

11 212 44

2Fi-1000

922/134/54

225

792726

11 212 46

Pendel-/ankarskenor P140344

Pendel-/ankarskena 24/34 Används för montage av konsoler, bärok, takfästen etc. Ej avsedd för T-skruv 26F. Material: Sendzimirförzinkat stål. 24/34

292/16/42

23

725357

11 214 71

24/34

382/16/42

31

725358

11 214 75

24/34

495/16/42

40

725359

11 214 79

24/34

698/16/42

56

725360

11 214 83

24/34

990/16/42

80

725361

11 214 87

24/34

2970/16/42

240

721102

11 215 05

P140345

Pendel-/ankarskena 24/48 Används för montage av konsoler, bärok, takfästen etc. Anpassad för T-skruv 26F. Material: Sendzimirförzinkat stål. 24/48

2970/26/48

520

731717

11 215 32

24/48

5940/26/48

1120

731721

11 215 33

Pendelstag, pendelskarvar P140346

Pendelstag 1 Används som förstärkning för att minska utböjningen av takpendlar vid stora belastningar. Monteras med T-skruv och Expander. Material: Sendzimirförzinkat stål 1-300

315/161/40

35

792727

11 216 72

1-500

515/166/40

53

792728

11 216 74

1-800

815/246/40

82

792729

11 216 77

P140347 P139960

Pendelskarv 2J, 2FJ Används för skarvning av takpendlar och pendel-/ankarskenor. Levereras med Skruv M8x16 och mutter. Material: Sendzimirförzinkat stål 2J, för Takpendel 2 och P-/A-skena 24/34

200/48/18

43

721119

11 216 55

200/55/18

46

713178

11 216 62

Material: Varmförzinkat stål 2FJ, för Takpendel 2F och P-/A-skena 24/48

80


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Takfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140348

Takfäste 5 Monterad med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller 24/48 erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Kan även användas för montage av Pendel-/Ankarskena mellan golv och tak. Material: Sendzimirförzinkat stål 5

100/135/40

35

721101

11 216 05

P140349

Takfäste 5TPA Takfäste med teleskopfunktion, justerbart 35-95 mm. Används för infästning i trapetsplåt, levereras med Skruv MVBF 8x16 och Mutter M6MF8. Kan belastas med 150 kg utan deformation. Material: Sendzimirförzinkat stål 5TPA

50/76/79-118

14

732177

11 216 16

P140350

Takfäste 5TP Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på Pendel-/Ankarskena 24/48 i tak med trapetsprofilerad plåt. Material: Sendzimirförzinkat stål 5TP

71/35/50

12

725362

11 216 17

792554

11 216 01

728071

11 254 10

P140093

Takfäste 2Fi Monteras på Pendel-/Ankarskena 24/48 för att erhålla takpendlar med önskad längd. Material: Sendzimirförzinkat stål 2Fi

131/134/54

50

Fästvinkel B223789

Fästvinkel W8S Används för olika montage med Pendel-/Ankarskena 24/34, Bärok, Takfäste 5 etc. Material: Sendzimirförzinkat stål. W8S

120/-/30

8

Pendel W76/B41 med tillbehör P140075 P140076

Pendel W76 Används för montage av kabelstegar och armaturskenor. Material: Elförzinkat stål W76 M8-1000

M8/1000

32

725079

11 271 54

B41 M8-2000

M8/2000

63

1149452

11 494 52

B41 M10-1000

M10/1000

49

1149461

11 494 61

W76 M10-2000

M10/2000

100

716792

11 253 73

W76 M10-3000

M10/3000

150

716793

11 253 75

Skarvmutter

P140155

Används vid skarvning av Pendel W76. Material: Elförzinkat stål M8

40/15/13

5.6

725083

11 271 60

M10

40/18.5/16

7.2

724806

11 253 79

B225160

Flänsmutter B43 Monteras på Pendel W76 för att låsa bärok och takfästen. Levereras i förpackning om 50 st. Material: Elförzinkat stål B43/M8

17/17/8

0,68

1149405

11 494 05

B43/M10

20/20/15

1,12

1149464

11 494 64

P140094

Ovalmutter B50 Används vid skarvning av Pendel W76. Material: Elförzinkat stål B50/M8

10/20/35

1

1149456

11 494 56

B50/M10

12/24/35

2

1149466

11 494 66

Mutter M8, M10 Används vid montering med Pendel W76 M8 och M10. Material: Varmförzinkat stål. M8

–

0,54

725085

11 272 25

M10

1,1

723938

11 253 81

B224026

Monteringssats W78 Bricka Ø50 och mutter M10, används för montage med Pendel W76 i plåt- eller lättbetongtak. Material: Varmförzinkat stål. W78

Ø50/M10

5,5

717069

11 259 83

81


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Vinkelkrok, ändfäste Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

8

709017

11 220 56

8

709018

11 220 59

P139657

Vinkelkrok 4 Används för 90° horisontella avgreningar. Material: Aluminium. 4

71/86/19

P139964

Ändfäste 10 Används för steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg. Material: Aluminium. 10

60/55/60

Fästen för trådstegar

P140022

P140021

Kombibeslag B21 Används för montage av trådstegar på kabelstegar. Material: Elförzinkat stål B21

250/20/50

44

1149159

11 491 59

B21 90°

120/50/135

44

1149191

11 491 91

Montage- och dosplåtar P140351

Montageplåt 61 Monteras i sidoprofilen på vertikala stegar, används för montage av uttagsboxar och brytare etc. Material: Sendzimirförzinkat stål. 61-200

310/200/70

100

732486

11 227 10

61-300

310/300/70

140

732487

11 227 14

61-400

310/400/70

170

732488

11 227 18

61-500

310/500/70

240

732489

11 227 22

61-600

310/600/70

270

732490

11 227 26

P140465

P140352

Dosplåt 35S Hålad eller ohålad dosplåt, monteras stående eller hängande på kabelstegens sidoprofil. Böj fliken mot stegprofilen för att låsa fast dosplåten. Används för montage av dosor, armaturer etc. Hålad plåt är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: Sendzimirförzinkat stål. 35S hålad

164/20/170

22

711205

11 228 12

35S ohålad

164/20/170

23

730245

11 228 09

P140353

Dosplåt 35P Hålad dosplåt, monteras liggande mellan stegpinnarna. Flikarna böjs mot stegpinnen för att låsa fast dosplåten. Den mittersta fliken viks mot perforerad pinne och de två yttre flikarna viks mot rund pinne. Används för montage av dosor, armaturer etc. Material: Sendzimirförzinkat stål. 35P

21/106/250

28

718618

11 228 06

B224626

Montageplåt 62 Används för montage av uttag och kopplingsdosor på vägg, tak eller golv. Material: Sendzimirförzinkat stål. 62-100

100/15/130

12

783460

11 233 03

62-200

200/15/130

24

783461

11 233 07

Dosplåtar med förmonterade dosor och uttag P132522

Uttag och dosplåtar 2-vägsuttag, kapslat IP44, monterat på Dosplåt 35S som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: uttag i termoplast, dosplåt i sendzimirförzinkat stål.

P132523

Uttag 2-v K, Dosplåt 35S

35

734225

11 227 73

2-vägsuttag, okapslat IP21, monterat på Dosplåt 35S som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: uttag i termoplast, dosplåt i sendzimirförzinkat stål. Uttag 2-v, Dosplåt 35S

82

164/64/170

164/58/170

33

734226

11 227 77


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Dosplåtar med förmonterade dosor och uttag Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P132521

Dosor och dosplåtar Dosa IP65 monterad på Dosplåt 35S som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: dosa i termoplast, dosplåt i sendzimirförzinkat stål. Dosa med plint, Dosplåt 35S

164/56/170

34

731962

11 227 69

Dosa utan plint, Dosplåt 35S

164/56/170

32

731961

11 227 65

0.2

716640

11 259 08

B223222

Jordklämma W79 Används då jordning av montageplåt krävs vid montage av apparater. Material: Sendzimirförzinkat stål. W79

Skruv M4/–/4.5

Krökar P140354

90° krök 15, inre Skarvas till stege med Stegskarv 21. Inre radie = 268 mm. Material: Sendzimirförzinkat stål. 15-200

55/597/597

240

723061

11 221 25

15-300

55/697/697

290

723062

11 221 28

15-400

55/797/797

340

723063

11 221 31

15-500

55/897/897

390

723064

11 221 33

15-600

55/997/997

440

723065

11 221 37

Telerännor P140355

Teleränna 36 Används då särskild ränna för svagströmsledningar erfordras. Är försedda med knock-out-hål i botten för kabelgenomföring. Material: Sendzimirförzinkat stål. 36-50

50/24/2000

94

725065

11 228 73

36-100

100/24/2000

142

725066

11 228 76

36-200

200/24/2000

238

725067

11 228 79

Avskiljare P140356

Avskiljningsplåt 39 Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra. Material: Sendzimirförzinkat stål. 39/24

24/24/1760

46

718835

11 228 16

39/55

55/24/1750

73

725785

11 228 26

3

716824

11 228 19

P140044

Mellanstycke W39 Används för skarvning av Avskiljningsplåt 39. Material: Plast. W39

37/–/330

Lock P140357

Lock W5 Används för att skydda kabelstråken. Passar för samtliga kabelstegar. Material: Sendzimirförzinkat stål. W5-60

11/63/2000

90

732213

11 251 15

W5-70

11/73/2000

100

732214

11 250 71

W5-100

11/103/2000

140

732215

11 250 76

W5-150

11/153/2000

190

732216

11 251 16

W5-200

11/203/2000

250

732217

11 250 79

W5-300

11/303/2000

360

732218

11 250 82

W5-400

11/403/2000

680

732219

11 250 85

W5-500

11/503/2000

840

732220

11 250 87

W5-600

11/603/2000

700

732221

11 250 89

W5-1000

11/1003/2000

1150

732222

11 251 58

83


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Lock, skyddsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Lock 90° krök

P140358

Används för att skydda kabelstråken i 90° krökar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Sendzimirförzinkat stål. 150

10/420/420

65

732322

-

200

10/470/470

91

732323

-

300

10/570/570

143

732324

-

400

10/670/670

221

732325

-

500

10/770/770

299

732326

-

600

10/870/870

390

732327

-

800

10/1070/1070

460

781802

-

1000

10/1270/1270

871

732328

-

Lock T-avgrening

P140359

Används för att skydda kabelstråken i T-avgreningar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Sendzimirförzinkat stål. 150

11/400/651

182

732345

-

200

11/450/701

221

732346

-

300

11/550/801

312

732347

-

400

11/650/901

416

732348

-

500

11/750/1001

533

732349

-

600

11/850/1101

676

732350

-

800

11/1050/1301

710

781803

-

1000

11/1240/1501

1352

732351

-

P140360

Profilfäste 37 Används för montage av lock, monteras på sexkantprofilens insida. Locket fästs på Profilfäste 37 med Lockklammer. Material: Sendzimirförzinkat stål. 37

136/20/50

6

729217

11 250 96

1.5

712668

11 250 97

P140361

Lockklammer Används för fastmontering av lock på Profilfäste 37. Material: Sendzimirförzinkat stål. Lockklammer

32/10.5/20

Lockskarv

P140362

Används för skarvning av lock, insticksmontage. Material: Sendzimirförzinkat stål. 150

4/100/125

10

712639

11 250 90

200

4/100/175

20

712640

11 250 91

300

4/100/275

30

712642

11 250 92

400

4/100/375

40

712643

11 250 93

500

4/100/475

50

712644

11 251 01

600

4/100/575

60

712645

11 251 05

P140363

Rasskydd Används för att skydda kabelstråk. Avsett för kabelstegar bredd 300-400 mm. Material: Sendzimirförzinkat stål. 300

280/300/1000

880

786738

11 233 58

400

280/400/1000

990

786739

11 233 62

Skyddsplåt 65

P140364

Används som kabelskydd på vertikala stegar monterade mot golv. Monteras i sidoprofilen med självborrande plåtskruv. Material: Sendzimirförzinkat stål.

B223191

84

65-200

200/120/1000

930

732475

11 227 40

65-300

300/120/1000

1140

732476

11 227 44

65-400

400/120/1000

1350

732477

11 227 48

65-500

500/120/1000

1560

732478

11 227 52

65-600

600/120/1000

1780

732479

11 227 56


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Avgreningsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140365

P140107

Avgreningsplåt 33 Avgreningsplåt monteras i 90O horisontella avgreningar. Passar alla kabelstegar. Material: Sendzimirförzinkat stål. 33/1

28/150/290

50

768733

11 221 06

33/2

25/195/490

90

721114

11 221 11

Kabelhållare A och R med tillbehör Kabelhållare typ A

P140096

P140095

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av en kabel på Pendel-/Ankarskena 24/48 och på kabelstegarna KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZP och KHZPV. Material: Sendzimirförzinkat stål. A1-12 för kabel -12

81/17/40

3.4

718507

A1-16 för kabel 13-16

85/21/40

3.7

718508

15 250 02 15 250 06

A1-22 för kabel 17-22

91/27/40

4.6

718509

15 250 12

A1-28 för kabel 23-28

97/33/40

5.3

718510

15 250 18

A1-36 för kabel 29-36

114/41/40

8.8

718511

15 250 22

A1-44 för kabel 37-44

122/49/40

9.9

718512

15 250 26

A1-52 för kabel 45-52

130/57/40

11.0

718513

15 250 30

A1-60 för kabel 53-60

138/65/40

12.5

718514

15 250 34

A1-70 för kabel 61-70

148/75/40

15.4

718515

15 250 38

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av två kablar på Pendel-/Ankarskena 24/48 och på kabelstegarna KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZP och KHZPV. Material: Sendzimirförzinkat stål. A2-12 för kabel -12

94/17/40

4.0

718516

A2-16 för kabel 13-16

102/21/40

4.6

718517

15 251 02 15 251 06

A2-22 för kabel 17-22

114/27/40

5.9

718518

15 251 12

A2-28 för kabel 23-28

126/33/40

7.0

718519

15 251 18

A2-36 för kabel 29-36

151/41/40

11.2

718520

15 251 22

A2-44 för kabel 37-44

167/49/40

13.3

718521

15 251 26

Kabelhållare typ R

P140097

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av en kabel på kabelstegarna KHZ och KHZV. Material: Sendzimirförzinkat stål. R1-12 för kabel -12

91/17/40

5.5

769000

R1-16 för kabel 13-16

95/21/40

6.3

769001

11 229 10 11 229 12

R1-22 för kabel 17-22

101/27/40

7.4

769002

11 229 14

R1-28 för kabel 23-28

107/33/40

8.5

769003

11 229 16

R1-36 för kabel 29-36

124/41/40

11.1

769004

11 229 18

R1-44 för kabel 37-44

132/49/40

12.7

769005

11 229 20

R1-52 för kabel 45-52

140/57/40

14.2

769006

11 229 22

R1-60 för kabel 53-60

148/65/40

15.5

769007

11 229 24

R1-70 för kabel 61-70

160/75/40

18.4

769008

11 229 26

P140098

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av två kablar på kabelstegarna KHZ och KHZV. Material: Sendzimirförzinkat stål. R2-12 för kabel -12

104/17/40

6.8

769009

R2-16 för kabel 13-16

112/21/40

7.9

769010

11 229 40 11 229 42

R2-22 för kabel 17-22

124/27/40

9.6

769011

11 229 46

R2-28 för kabel 23-28

136/33/40

11.3

769012

11 229 48

R2-36 för kabel 29-36

161/41/40

14.5

769013

11 229 50

R2-44 för kabel 37-44

177/49/40

17.0

769014

11 229 52

R2-52 för kabel 45-52

193/57/40

19.2

769015

11 229 54

R2-60 för kabel 53-60

209/65/40

21.4

769016

11 229 56

85


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Kabelhållare A och R med tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Mellanlägg EM

P140101

Mellanlägg skall användas för att undvika intryckning i kabeln. Mellanlägget förs in mellan kabel och stegpinne från samma sida som klammern har hakats fast vid stegen. Material: PE. EM-12 for cable -12

5/15/39

0.2

709050

11 229 00

EM-16 for cable 13-16

5/19/39

0.2

709051

11 229 01

EM-22 for cable 17-22

5/25/39

0.3

709052

11 229 02

EM-28 for cable 23-28

5/31/39

0,3

709053

11 229 03

EM-36 for cable 29-36

5/39/39

0.5

709054

11 229 04

EM-44 for cable 37-44

5/46/39

0.7

709055

11 229 05

EM-52 for cable 45-52

5/55/39

0.8

709056

11 229 06

EM-60 for cable 53-60

5/62/39

0.9

709057

11 229 07

EM-70 for cable 61-70

5/72/39

1.0

709058

11 229 08

P140226 P140225

Najtråd För montering av kablar på kabelstegens pinnar. Material: Rostfritt stål, PVC. HTR-2303, vit

Ø1.25

1.3/100 m

713686

06 308 28

HTR-2313, svart

Ø1.25

1.3/100 m

713687

06 308 29

HT-2304, vit

Ø1.5

1.8/100 m

713684

06 308 31

HT-2314, svart

Ø1.5

1.8/100 m

713685

06 308 32

792896

11 251 12

141

792869

11 251 18

Material: PVC.

Montageskenor P138267

Montageskena WMS15 För montage av kabel med najtråd, strips mm, monteras direkt på vägg. Material: Sendzimirförzinkat stål. WMS15

3/15/2500

88

P138271

Montageskena WMS25 För montage av kabel med najtråd, strips mm, monteras direkt på vägg. Material: Sendzimirförzinkat stål. WMS25

3/25/2500

Skruv, skruvsatser P140072

T-skruv 26F Används för montage med pendel-/ankarskenor och takpendlar. Material: Elförzinkat stål. 26F M8

43/48/20

4.5

734983

11 218 73

26F M10

43/48/22

7

734864

11 218 29

P140156

Skruvsats W34 För fastmontering av avskiljningsplåt och teleränna på KHZSP, KHZPS, KHZP och KHZPV. Skruvsatsen består av skruv MSCS 6x12 och mutter M6MF6. Förpackning om 100 st. Material: Elförzinkat stål. W34

10/10/16

0.8

718473

11 259 87

P140149

Skruvsats 2S För fastmontering av Bärok 3 och väggkonsol på Pendel-/Ankarskena 24/20F och Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/34 och 24/48. Består av skruv MVBF 8x40 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 2S

2.9

715735

11 218 06

P140150

Skruvsats 20S För montage av Bärok 3 på Pendel-/Ankarskena 24/20 samt Takpendel 20. Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/48 och 24/20. Består av skruv MVBF 8x60 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 20S

3,7

715736

11 218 09

P140151

Skruvsats 22S För montage av Bärok 3 på Takpendel 2 och 2F, Bärok 3 och Takfäste 5 på Pendel-/Ankarskena 24/34 och 24/48, Vinkelfäste 5L monterad mot pendel-/ankarskenans rygg och pendel-/ankarskena rygg mot rygg. Består av skruv MVBF 8x16 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 22S

86

1.9

713694

11 218 12


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Bärlinesystem HT Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

15.5/100 m

713679

11 295 03

HT-2311 stållina 7 x diameter Ø6.15 1.71=16 mm2 plastbelagd, grå, belastning 970 kg

13.5/100 m

713688

06 308 34

HTR-2322 ståltråd, rostfri, hård, belastning 450 kg

Ø2.5

3.9/100 m

713681

11 295 13

HTR-2323 ståltråd, rostfri, hård, belastning 700 kg

Ø3.0

5.6/100 m

713682

11 295 15

HTR-2324 ståltråd, rostfri, hård, belastning 1200 kg

Ø4.0

10.0/100 m

713683

11 295 17

Bärlina

P140227

Används för montage av kablar etc i tak och i tak med balkar. Tillgänglig i olika material. HT-2309 ståltråd, förzinkad, mjuk, belastning 700 kg

Ø5.0

P139953

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Material: Varmförzinkat stål. 5L

70/45/49

15

731791

11 216 38

6

713676

11 295 57

P140099

Bärbygel HT-51 För upphängning av kabel i stållina. Material: Sendzimirförzinkat stål. HT-51

65/15/49

P140100

Bärfäste HT-33/34 Används för takinstallation, monteras med Expander eller betongskruv. Material: Sendzimirförzinkat stål. HT-33

19.5/15/25

1

713674

11 295 45

HT-34

43.5/15/25

2

713675

11 295 47

713671

11 295 37

P140055

Ändfäste HT-14 För montering på vägg, monteras med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-14

30/104/30

18

P140056

Bärfäste HT-31 För montering på takbalk, monteras med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-31

115/4.5/23

2

713672

11 295 43

49/15/65

38

717636

11 295 53

P140057

Balkfäste HT-152 För montering på I-balk NP. Material: Varmförzinkat stål. HT-152

P140058

Balkfäste HT-11 För balkmontage eller vid hopmontering av pendel-/ankarskenor vid till exempel montage av stativ. Monteras på takbalk med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-11

155/40/40

41

717618

11 295 23

P140059

Spännögla HT Spännöglan monteras i stållinans ändar. Material: Varmförzinkat stål. HT-611

22/22/125

10

713689

11 295 73

HT-621

50/50/270

18

713690

11 295 75

HT-631

50/50/400

29

713691

11 295 77

Ø15/25

1.3

713677

11 295 63

Ø15/25

1.3

713678

11 295 65

P140060

Rör för låsning av tråd HT-68 För låsning av entrådig ståltråd. Material: Varmförzinkat stål. HT-68 Material: Syrafast stål AISI316L. HTR-68

87


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140065 P140066

P140064

Ändskydd 28/28i Monteras i stegändar som skydd eller tätning. Material: PP/TPE. 28, röd

59/25/22

0.8

709019

11 220 71

28i, vit

54/14/19

0.4

735446

11 220 77

28i, röd

54/14/19

0.4

731994

11 220 75

Ändskydd 28C, 28E

P140067

28C för Takpendel 2 och Pendel-/ankarskena 24/34

25/19/46

0.5

789875

11 208 55

P140069

Monteras i änden av pendlar som skydd mot personskador. Material: PP/TPE, orange.

28E för Takpendel 2F och Pendel-/ankarskena 24/48

24/30/52

0.5

709021

11 218 56

732151

11 220 76

P140063

Profilskydd 28P Används för att öka anläggningsytan för kablar vid t ex avgreningar. Material: PVC, grå. 28P

60/28/2000

80

B223240

Märkplåt 93 Färgmärkningssystem för kabelstegar med olika färger för olika typer av kablar. Finns i fem olika färger. Material: Stålplåt. 93, gul

103/0.7/100

5

737704

11 221 01

93, orange

103/0.7/100

5

737705

11 221 02

93, blå

103/0.7/100

5

737706

11 221 03

93, grön

103/0.7/100

5

737707

11 221 04

93, svart

103/0.7/100

5

737708

11 221 05

P138944

Märkskylt potentialutjämning Används för att visa att en anläggning är potentialutjämnad. Tillgänglig på svenska (andra språk erhålls mot förfrågan). Tryckt på självhäftande gul vinyl, 250 etiketter per rulle. Material: Självhäftande vinyl. Märkskylt

25/–/86

786860

11 221 00

718660

16 004 54

Verktyg P129977

Kabelrulle S För enklare dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Kabelrullarna är justerbara i höjdled 45 mm för att ge utrymme för kabel under rullen. Material: Elförzinkat stål. S

230/80/204

230

B224100

P140077

Kabelrulle 38 Rig'n roll

88

För montage på Wibe kabelstegar med tillhörande avgreningar och avvinklingar. Material: Syrafast stål AISI316L (Kabelrulle). 38 Rig'n roll

220/50/130

48

735998

16 004 55

Väska för Kabelrulle 38 Rig’n roll

375/160/460

230

780186

16 004 56

Kabelrullesats 66 (1 väska + 10 st Kabelrulle 38 Rig'n roll)

375/160/460

710

780187

16 004 57


Varmförzinkade kabelstegar och tillbehör Sortiment Kabelstegar KHZSPZ......................................90 KHZP...........................................91 KHZ.............................................92 KHZPV, KHZV............................. 93

Tillbehör Skarvar, avvinklingar................... 94 Avvinklingar, konsoler.................. 95 Bärok, väggfästen, klammer, valvstolpe, underläggsplatta, montageskena............................. 96 Takpendlar................................... 97 Pendel-/ankarskenor, pendelskarvar ............................. 98 Takfästen, fästvinkel, takplatta, pendelstag, ståndarstöd.................................. 99 Pendel W76 med tillbehör, fästen.........................................100 Fästen för trådstegar, montage- och dosplåtar, krökar, avgreningar.................... 101 Krökar, avgreningar, avgreningskrok.......................... 102 Telerännor, avskiljare, lock, skyddsplåtar...................... 103 Lock, skyddsplåtar, profilfäste, lockklammer, lockskarv............. 104 Bärlinesystem HT...................... 105 Tunnel- och bergrumsfästen, skruv, skarv- och skruvsatser.... 106 Gemensamma tillbehör............. 107 Verktyg......................................108


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZSPZ

P139620

Varmförzinkad kabelstege med öppna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för lättare installationer både inom- och utomhus. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZSPZ-200

55/198/4000 55/198/6000

200

723904 734494

11 200 74

KHZSPZ-300

55/298/4000 55/298/6000

220

723905 734495

11 200 75

KHZSPZ-400

55/398/4000 55/398/6000

240

723906 734496

11 200 76

KHZSPZ-500

55/498/4000 55/498/6000

260

723907 734497

11 200 77

KHZSPZ-600

55/598/4000 55/598/6000

280

723908 734498

11 200 78

B223678

Dimensionstabell

L

90

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZSPZ-200

198

164

4000 6000

723904 11 200 74

KHZSPZ-300

298

264

4000 6000

723905 11 200 75

KHZSPZ-400

398

364

4000 6000

723906 11 200 76

KHZSPZ-500

498

464

4000 6000

723907 11 200 77

KHZSPZ-600

598

564

4000 6000

723908 11 200 78


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZP

P139626

Varmförzinkad kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZP-150

55/147/3000 55/147/6000

260

783516 718562

11 202 60 11 202 20

KHZP-200

55/197/3000 55/197/6000

270

783517 718563

11 202 64 11 202 23

KHZP-300

55/297/3000 55/297/6000

290

783518 718564

11 202 68 11 202 26

KHZP-400

55/397/3000 55/397/6000

315

783519 718565

11 202 72 11 202 29

KHZP-500

55/497/3000 55/497/6000

340

783520 718566

11 202 76 11 202 32

KHZP-600

55/597/3000 55/597/6000

360

783521 718567

11 202 80 11 202 35

KHZP-800

55/797/3000 55/797/6000

490

783522 721960

11 202 84 11 202 38

KHZP-1000

55/997/3000 55/997/6000

560

783523 718568

11 202 88 11 202 41

B223677

Dimensionstabell

L

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZP-150

147

111

3000 6000

11 202 60 11 202 20

KHZP-200

197

161

3000 6000

11 202 64 11 202 23

KHZP-300

297

261

3000 6000

11 202 68 11 202 26

KHZP-400

397

361

3000 6000

11 202 72 11 202 29

KHZP-500

497

461

3000 6000

11 202 76 11 202 32

KHZP-600

597

561

3000 6000

11 202 80 11 202 35

KHZP-800

797

761

3000 6000

11 202 84 11 202 38

KHZP-1000

997

961

3000 6000

11 202 88 11 202 41

91


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZ

P139634

Varmförzinkad kabelstege med sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZ-150

55/147/6000

270

768001

11 201 20

KHZ-200

55/197/3000 55/197/6000

280

791332 768002

11 201 44 11 201 23

KHZ-300

55/297/3000 55/297/6000

300

791333 768004

11 201 47 11 201 26

KHZ-400

55/397/3000 55/397/6000

320

791334 768005

11 201 50 11 201 29

KHZ-500

55/497/3000 55/497/6000

340

791335 768006

11 201 53 11 201 32

KHZ-600

55/597/3000 55/597/6000

360

791336 768007

11 201 56 11 201 35

P139640

Varmförzinkad kabelstege med slutna sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade, ej genomgående, stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZ-150

55/147/6000

270

726416

-

KHZ-200

55/197/6000

280

726417

-

KHZ-300

55/297/6000

300

726419

-

KHZ-400

55/397/6000

320

726420

-

KHZ-500

55/497/6000

340

726421

-

KHZ-600

44/597/6000

360

726422

-

B223589

Dimensionstabell Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZ-150

147

111

6000

11 201 20 726416

KHZ-200

197

161

3000 6000

11 201 44 11 201 23 726416

KHZ-300

297

261

3000 6000

11 201 47 11 201 26 726419

KHZ-400

397

361

3000 6000

11 201 50 11 201 29 726420

KHZ-500

497

461

3000 6000

11 201 53 11 201 32 726421

KHZ-600

597

561

3000 6000

11 201 56 11 201 35 726422

L

92


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZPV

P139645

Förstärkt, varmförzinkad kabelstege avsedd för inom- eller utomhus installationer i miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Stegen är försedd med valvrör, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZPV-200

134/197/6000

426

717982

11 204 22

KHZPV-300

134/297/6000

448

717983

11 204 28

KHZPV-400

134/397/6000

470

717984

11 204 34

KHZPV-500

134/497/6000

493

717985

11 204 38

KHZPV-600

134/597/6000

515

717986

11 204 40

KHZPV-1000

134/997/6000

703

716400

11 204 41

Kabelstege KHZV

P139651

Förstärkt, varmförzinkad kabelstege avsedd för inom- eller utomhus installationer i miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Stegen är försedd med valvrör, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZV-200

134/197/6000

440

712015

11 204 23

KHZV-300

134/297/6000

460

712017

11 204 26

KHZV-400

134/397/6000

480

712019

11 204 29

KHZV-500

134/497/6000

500

712018

11 204 31

KHZV-600

134/597/6000

530

712020

11 204 35

Dimensionstabell

B226376

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZPV-200

197

161

6000

11 204 22

KHZPV-300

297

261

6000

11 204 28

KHZPV-400

397

361

6000

11 204 34

KHZPV-500

497

461

6000

11 204 38

KHZPV-600

597

561

6000

11 204 40

KHZPV-1000

997

961

6000

11 204 41

B223553

L

KHZV-200

197

161

6000

11 204 23

KHZV-300

297

261

6000

11 204 26

KHZV-400

397

361

6000

11 204 29

KHZV-500

497

461

6000

11 204 31

KHZV-600

597

561

6000

11 204 35

93


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Stegskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140020

Stegskarv 21 Används för rak skarvning av kabelstegar och vid montering av krökar, avgreningar och vertikalkrökar. Levereras med skruv som används för att fixera skarven. Material: Varmförzinkat stål. 21

64/22/300

46

791199

11 220 04

64/22/300

46

CSU795051

11 220 07

P139654

P140020

Material: Stål, Z+. 21 Z+

21 Click Z+ är en snap-on-monterad stegskarv som fixeras genom att hakarna böjs med en skruvmejsel, inga skruvar behövs. Material: Stål Z+. 21 Click Z+

64/32/200

33

CSU795050

11 220 00

P139917

Stegskarv 9 Används vid rak skarvning av KHZSPZ, KHZ och KHZP. Tänderna skall vändas nedåt. Vid belastning hindras då stegarna att glida isär. Kommer skarven över en konsol skall tänderna vändas uppåt. Material: Varmförzinkat stål. 9

52/4/200

16

705304

11 220 12

P139918

Nedtagsskarv 32 Används för vertikal avvinkling med Vertikalkrök 18 under eller ovanpå kabelstege Skruv M6 ingår. Material: Varmförzinkat stål. 32

130/22/200

75

734713

11 220 29

Reduceringsskarv 31

P140062

Används som övergångsskarv till smalare kabelstege. Material: Varmförzinkat stål. 31-100

48/100/200

43

734171

11 220 81

31-200

48/200/200

59

734172

11 220 85

31-300

48/300/200

74

734173

11 220 89

31-400

48/400/200

89

734174

11 220 93

P140073

Övergångsskarv 29 Endast för KHZ-stegar, används vid övergång från en bredare till en smalare kabelstege, passar även för avvinklingar. Material: Varmförzinkat stål. 29-200

M10x235

14

705392

11 220 15

29-300

M10x335

19

705394

11 220 18

29-400

M10x435

24

705395

11 220 21

29-500

M10x535

29

705396

11 220 22

29-600

M10x635

34

705397

11 220 24

P139919

Kapskarv 45 Används för skarvning av kapade kabelstegar KHZV/KHZPV. Skruv M8 och M12 + mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 45

150/4/95

50

707609

11 225 06

P140148

Skarv-/skruvsats KHZV Består av 4 st skruv M6S 12x25 och 4 st mutter M6M 12. Används för all skarvning med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. M12

20

706415

11 226 97

Avvinklingar P139656

Avvinkling 22 Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening. Levereras med skruv. Värden för Potentialutjämning. Material: Varmförzinkat stål. 22

60//24/150

21

718409

11 220 36

P139920

Avgreningskoppling 14

94

Används för T- och X-avgrening. Passar KHZSPZ, KHZ och KHZP alla stegbredder. Levereras med skruv. Material: Varmförzinkat stål. 14

65/73/350

49

725096

11 221 16


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Avvinklingar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139921

Avvinkling 44 Används för horisontell avvinkling av kabelstegar KHZV/KHZPV. Används även för avgrening och som ändfäste mot vägg. 4 st skruv M8x30 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 44

135/–/120

50

720815

11 225 03

P139922

Avvinkling 51 Används för fribärande vertikal uppåt- eller nedåtgående avvinkling av kabelstegar KHZV/KHZPV. 2 st skruv M12 och mutter ingår. Skarv-/Skruvsats KHZV används för montage på stegen, beställs separat. Material: Varmförzinkat stål. 51

150/–/193+138

150

731837

11 225 60

Avvinkling 49

P140033

För kabelstege KHZV/KHZPV, används vid montage med avvinkling. Monteras med 2 st Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat stål. 49-200

120/197/483

220

716389

11 225 23

49-300

120/297/483

230

716390

11 225 26

49-400

120/397/483

240

716391

11 225 29

49-500

120/497/483

245

720517

11 225 32

49-600

120/597/483

250

716392

11 225 35

49-1000

120/997/483

280

716393

11 225 41

B224107

Avvinklingsplåt 48 För fribärande nivåändring vid montage med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. 48/30°

-/-/-?

61

718901

11 225 46

48/45°

???

75

718411

11 225 44

48/60°

???

80

718902

11 225 48

Konsoler Konsol 50L, 50 och 50F

P140019

P140018

P140017

P140016

P140017

P140016

För montage på vägg, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Konsol 50L är avsedd för lättare montage. Konsol 50F är avsedd för tyngre montage med förstärkta kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. 50L-100

85/40/150

24

725105

-

50L-150

85/40/200

28

725106

-

50L-200

85/40/250

34

725107

-

50L-250

105/40/298

46

725108

-

50L-300

105/40/348

54

725109

-

50L-400

120/50/447

103

725110

-

50L-500

140/50/548

160

725111

-

50L-600

150/50/646

191

725112

-

50-100

85/40/150

24

723432

11 207 16

50-150

85/40/200

28

723433

11 207 19

50-200

85/40/250

34

723434

11 207 22

50-250

105/40/300

52

723435

11 207 25

50-300

105/40/350

60

723436

11 207 28

50-400

120/50/450

228

723437

11 207 31

50-500

140/50/550

172

723438

11 207 34

50-600

150/50/650

215

723439

11 207 37

50-700

150/50/750

270

727125

11 207 40

50-800

160/50/850

310

727126

11 207 43

50-900

160/50/950

350

727127

11 207 46

50-1000

170/50/1050

390

727128

11 207 49

50F-200

148/50/245

95

718624

11 207 72

50F-300

175/50/345

125

718625

11 207 78

50F-400

175/50/445

170

718626

11 207 81

50F-500

180/50/547

220

718627

11 207 83

50F-600

180/50/647

250

718628

11 207 87

50F-1000

240/60/1052

770

712465

11 207 93

95


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Bärok, väggfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139930

P139929

Bärok 3 Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Varmförzinkat stål. 3-150

92/57/150

26

720761

11 210 46

3-200

92/57/200

33

720762

11 210 49

3-300

92/57/300

58

720763

11 210 52

3-400

92/57/400

78

720764

11 210 55

3-500

92/57/500

120

720765

11 210 58

3-600

92/57/600

145

720766

11 210 61

Bärok HSO

P140025

P139931

Monteras tillsammans med Pendel M10 eller M16, används för montage av kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. HSO-150 M10

26/48/210

39

791063

-

HSO-200 M10

26/48/260

48

791064

-

HSO-300 M10

26/48/360

66

791065

-

HSO-400 M16

26/48/460

84

791066

-

HSO-500 M16

26/48/560

103

791067

-

HSO-600 M16

26/48/660

121

791068

-

791092

-

P139932

Bricka HSO M16 Används för mittmontage med Bärok HSO M16 och Pendel M16. Förpackning om 10 st. Material: Varmförzinkat stål. HSO M16

5/50/50

8.7

P139933 P139934

Väggfäste 11/25 och 11/75 Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Varmförzinkat stål. 11/25

85/40/71

24

713204

11 220 65

11/75

135/40/71

30

713203

11 220 68

Klammer, valvstolpe P139923

Konsolklammer 42 Används för montage av kabelstege på konsoler, bärok etc. Levereras med skruv M8 och mutter. Material: Varmförzinkat stål. 42

54/30/57

11

705611

11 207 97

P139924

Konsolklammer 43 Används för montage av kabelstegar KHZV/KHZPV på konsoler, bärok etc. Skruv M8 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 43

21/30/43

5

707511

11 207 98

720824

11 220 50

P139927

Klammer 41 Används för montage av ankarskena, montageplåt etc. på stegprofil. Material: Varmförzinkat stål. 41

125/16/30

10

P139928

Valvstolpe 46 För kabelstegar KHZV and KHZPV. Om en konsol placeras mellan två fasta valvstolpar används Valvstolpe 46 som stöd mellan valvrör och stege. Material: Varmförzinkat stål. 46

72/18/30

15

708001

11 225 12

768738

11 207 96

Underläggsplatta, montageskena P140029

Underläggsplatta 40 Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket på porösa väggar. Material: Varmförzinkat stål. 40

150/–/60

55

P140061

Montageskena 40 Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket vid montage på porösa väggar. Konsolen monteras med T-skruv vilket möjliggör höjdjustering. Material: Varmförzinkat stål. 40

96

48/270/26

56

717001

11 252 51


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Takpendlar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139937

Takpendel 2 Används endast för mittmontage med Bärok 3, kan skarvas med Pendelskena 24/34 och Pendelskarv 2J. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat stål. 2-300

279/80/135

52

717191

11 212 06

2-400

392/80/135

62

717192

11 212 09

2-500

504/80/135

72

717193

11 212 12

2-700

729/80/135

93

717194

11 212 18

2-1000

1022/80/135

120

717195

11 212 27

P139938

Takpendel 2F Används för mittpendelmontage med Bärok 3 och som undertakspendel med Konsol 50, kan skarvas med Pendelskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ. Material: Varmförzinkat stål. 2F-280

280/80/135

80

717196

11 212 56

2F-370

370/80/135

100

717197

11 212 59

2F-505

505/80/135

130

717198

11 212 62

2F-640

640/80/135

150

CSU794202

11 212 95

2F-730

730/80/135

170

717199

11 212 68

2F-865

865/80/135

200

CSU794203

11 212 96

2F-1000

1000/80/135

220

717200

11 212 77

2F-1500

1495/80/135

290

787276

11 212 92

B223279

Takpendel 2FPK Används för montage i tak nära vägg. Material: Varmförzinkat stål. 2FPK-300

300/190/50

120

788655

11 212 80

2FPK-500

500/190/50

155

788656

11 212 83

2FPK-750

750/190/50

205

788657

11 212 86

2FPK-1000

1000/190/50

250

788658

11 212 89

Takpendel 20

P139942

Används för pendelmontage i tak eller på golv samt som konsol på vägg vid vertikala eller horisontella montage. Material: Varmförzinkat stål. 20-280

280/155/150

165

CSU794204

11 213 02

20-370

370/155/150

198

CSU794205

11 213 03

20-500

505/155/150

243

715723

11 213 06

20-640

640/155/150

293

CSU794206

11 213 04

20-700

730/155/150

324

715724

11 213 09

20-865

865/155/150

372

CSU794207

11 213 05

20-1000

1000/155/150

458

715725

11 213 15

20-1500

1495/155/150

652

715726

11 213 21

20-2000

1990/155/150

799

715727

11 213 27

20-3000

2980/155/150

1177

715728

11 213 33

P139943

Takpendel 20F Används för pendelmontage i tak eller på golv vid större belastningar. Material: Varmförzinkat stål. 20F-1000

995/160/160

590

718249

11 213 40

20F-1500

1490/160/160

790

718250

11 213 41

20F-2000

1985/160/160

990

718251

11 213 42

20F-3000

2980/160/160

1240

709799

11 213 43

P139944

Takpendel 20FS Används för pendelmontage i tak eller på golv vid mycket stora belastningar. Material: Varmförzinkat stål. 20FS-1500

1495/270/150

1460

718718

11 213 51

20FS-2000

1990/270/150

1810

718719

11 213 53

20FS-2500

2485/270/150

2160

718720

11 213 55

20FS-3000

2980/270/150

2520

718721

11 213 57

97


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Pendel-/ankarskenor Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

715879

11 215 06

P139945

Pendel-/ankarskena 24/34 Används bl a för montage av bärok och pendelskenor med takfästen. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat stål. 24/34

2970/16/42

240

P139946

Pendel-/ankarskena 24/48 Används bl a för montage av konsoler, bärok och pendelskenor med takfästen. Anpassad för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat stål. 24/48

2970/26/48

520

705093

11 215 12

24/48

5940/26/48

1120

731719

11 215 34

709795

11 215 15

P139947

Pendel-/ankarskena 24/20 Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3, endast för symmetrisk belastning. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/20

2970/55/48

1130

P139948

Pendel-/ankarskena 24/20F Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/20F-3000

2970/89/48

1160

709798

11 215 18

24/20F-6000

5940/89/48

2370

718808

11 215 20

4200

709031

11 215 24

970

768063

15 225 43

P139949

Pendel-/ankarskena 24/20FS Används för montage med Konsol 50. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/20FS

5940/106/48

P139950

Ingjutningsskena 24/26x53 Ankarskena för ingjutning i väggar och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/26x53

4000/26/48

Pendelskarvar Pendelskarv 2J, 2FJ och 20J

P139959 P139958 P139960

Används för skarvning av takpendlar och pendel-/ankarskenor. Skruv M8x16 (2J och 2FJ) eller M8x70 (20J) och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål.

98

2J, för Takpendel 2 och P-/A-skena 24/34

200/18/48

43

713177

11 216 56

2FJ, för Takpendel 2F och P-/A- 200/18/55 skena 24/48

46

713178

11 216 62

20J, för Takpendel 20 och P-/A-skena 24/20

94

713173

11 216 68

200/36/55


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Takfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139961

Takfäste 5 Monterad med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller 24/48 erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Kan användas för montage av pendel-/ankarskena mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 5

100/135/40

35

718640

11 216 06

P139962

Takfäste 5TPA Takfäste med teleskopfunktion, justerbart 35-95 mm. Används för infästning i trapetsplåt, levereras med Skruv MVBF 8x16 och Mutter M6MF8. Kan belastas med 150 kg utan deformation. Material: Varmförzinkat stål. 5TPA

50/76/79-118

14

733487

11 216 20

P139963

Takfäste 5TP Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på Pendel-/Ankarskena 24/48 i tak med trapetsprofilerad plåt. Material: Varmförzinkat stål. 5TP

75/35/50

12

713153

11 216 18

P140026

Takfäste 5BK Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på balkar i tak. För flänstjocklek max. 13 mm respektive 14-30 mm. Material: Varmförzinkat stål. 5BK-10 (max. 13 mm)

30/50/45

15

715675

11 216 12

5BK-30 (14-30 mm)

50/50/45

18

718243

11 216 13

P139941

Takfäste 520 Monteras med Pendel-/Ankarskena 24/20 för att erhålla pendlar med önskad längd. 4 st skruv MVBF 8x80 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 520

278/160/160

400

718253

11 216 07

P138938 P138939

Takfäste TF-10 och TF-16 Används för installation med Pendel M10 och M16. Levereras med mutter. Material: Varmförzinkat stål. TF-10

55/40/45

15

788164

-

TF-16

75/50/50

30

788165

-

726873

11 254 11

Fästvinkel B223789

Fästvinkel W8S Används för olika montage med Pendel-/Ankarskena 24/34, Bärok, Takfäste 5 etc. Material: Varmförzinkat stål. W8S

120/-/30

8

Takplatta P139939

Takplatta 20F Svetsas mot stålbalk, den färdigborrade hålbilden används för infästning av Takpendel 20F mot stålbalken. Material: Varmförzinkat stål. 20F

–/160/160

200

718849

11 216 36

P139940

Takplatta 20FS Svetsas mot stålbalk, den färdigborrade hålbilden används för infästning av Takpendel 20FS mot stålbalken. Material: Varmförzinkat stål. 20FS

–/270/150

310

720536

11 216 37

Pendelstag, ståndarstöd P140023 P140024

Pendelstag 1 Används som förstärkning för att minska utböjningen av Takpendlar vid stora belastningar. Monteras med T-skruv och Expander. Material: Varmförzinkat stål. 1-300

315/161/40

35

717640

11 216 80

1-500

515/166/40

53

717641

11 216 83

1-800

815/246/40

82

717642

11 216 86

1-1500

1296/35/50

560

718903

11 216 89

P139951 P139952

Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS För enkelt montage av Pendel-/Ankarskena 24/20F och 24/20FS mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/20F

106/165/80

167

718850

11 216 31

24/20FS

106/185/80

190

718851

11 216 33

99


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Pendel W76 med tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140075

Pendel W76 M8 Används för lättare montage med Kabelstege KHZSPZ. För fixering och skarvning används Fläns- respektive Skarvmutter M8. Material: Varmförzinkat stål. W76/M8

8/8/1000

32

CSU794697

11 271 51

8/8/2000

64

CSU734698

11 271 53

1

CSU794715

11 271 64

4

CSU794699

11 271 63

0.54

725085

11 272 25

P140154

Flänsmutter M8 Monteras på Pendel W76 M8 för att låsa bärok och takfästen. Material: Varmförzinkat stål. Flänsmutter M8

17/17/8

P140155

Skarvmutter M8 Används vid skarvning av Pendel W76 M8 Material: Varmförzinkat stål. Skarvmutter M8

15/15/30

B223896

Mutter M8 Används vid montering med Pendel W76 M8. Material: Varmförzinkat stål. M8

–

Fästen

P139953

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Material: Varmförzinkat stål. 5L

70/45/49

15

731791

11 216 38

P139954

Vinkelfäste 5LS För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv, kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv. Monteras med T-skruv. Material: Varmförzinkat stål. 5LS

111/71/60

50

709801

11 216 44

P139955

Combifäste 53 Ger möjligheter att montera kabelstegar, rännor och trådstegar på plåttak med falsar. Fästet monteras tillsammans med Isolerplatta 54 för att undvika kontakt mellan takplåt och fäste. Material: Varmförzinkat stål. 53 (fäste)

58/52/60

26

782353

11 283 82

54 (isolerplatta, plast)

2/70/120

2

787223

11 283 85

723450

11 216 50

723451

11 216 53

P139935

Sidofäste 20 För montage av Pendel-/Ankarskena 24/20 på balk eller mot vägg. Material: Varmförzinkat stål. 20

50/59/154

47

P139936

Sidofäste 20F För montage av Pendel-/Ankarskena 24/20F på balk eller mot vägg. Material: Varmförzinkat stål. 20F

50/93/150

69

P139956

Stagfäste 60/40 Används tillsammans med Pendel-/Ankarskena 24/48 för att reducera utböjning av långa pendlar. Material: Varmförzinkat stål. 60/40

95/23/40

10

718904

11 216 94

360

786768

-

P139957

Brandskyddsbygel 82 Monteras på Konsol 50 med Skruvsats 22S. Material: Varmförzinkat stål. 82

60/158/43

P139925 P139926

Fäste 12 Används för fastmontering av tillbehör, monteras över kabelstegens sidoprofil. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Varmförzinkat stål. 12/70

125/40/25

19

728653

11 228 87

12/120

175/40/25

24

728654

11 228 91

709018

11 220 59

P139964

Ändfäste 10

100

Används för steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg. Material: Aluminium. 10

60/55/60

8


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Fästen för trådstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140021 P140022

Kombibeslag B21 Används för montage av trådstegar på kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. B21

250/20/50

48

1149259

11 492 59

B21 90°

120/50/135

46

1149291

11 492 91

Montage- och dosplåtar Montageplåt 61

P140030

Används på vertikala stegar för montage av uttagsboxar och brytare mm. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4,2. Material: Varmförzinkat stål. 61-200

310/200/70

100

732491

11 227 11

61-300

310/300/70

140

732492

11 227 15

61-400

310/400/70

170

732493

11 227 19

61-500

310/500/70

240

732494

11 227 23

61-600

310/600/70

270

732495

11 227 27

P132524

Dosplåt 35S Hålad dosplåt, monteras stående eller hängande på kabelstegens sidoprofil. Böj fliken mot stegprofilen för att låsa fast dosplåten. Används för montage av dosor, armaturer etc. Plåten är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: Varmförzinkat stål. 35S hålad

164/20/170

22

731746

11 228 11

P140031

Dosplåt 35P Hålad dosplåt, monteras liggande mellan stegpinnarna. Flikarna böjs mot stegpinnen för att låsa fast dosplåten. Den mittersta fliken viks mot perforerad pinne och de två yttre flikarna viks mot rund pinne. Används för montage av dosor, armaturer etc. Material: Varmförzinkat stål. 35P

–/106/250

28

731745

11 228 05

Krökar, avgreningar Vertikalkrök 18

P140032

För montage med vertikal krökning uppåt eller nedåt, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 18-150

452/147/452

180

718176

11 224 20

18-200

452/197/452

190

718177

11 224 23

18-300

452/297/452

210

718179

11 224 26

18-400

452/397/452

230

718180

11 224 29

18-500

452/497/452

250

718181

11 224 32

18-600

452/597/452

270

718182

11 224 35

18-800

452/897/452

310

721964

11 224 37

18-1000

452/1097/452

350

718183

11 224 41

90° krök 15, inre

P140034

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 15-150

55/547/547

220

716066

11 221 20

15-200

55/597/597

240

716067

11 221 23

15-300

55/697/697

290

716069

11 221 26

15-400

55/797/797

340

716070

11 221 29

15-500

55/897/897

390

716071

11 221 32

15-600

55/997/997

440

716072

11 221 35

15-800

55/1197/1197

640

721961

11 221 38

15-1000

55/1397/1397

760

716073

11 221 41

90° krök 15, yttre

P140035

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 15-150

55/703/703

320

716179

11 221 51

15-200

55/933/933

370

716180

11 221 53

15-300

55/1133/1133

460

716182

11 221 56

15-400

55/1333/1333

550

716183

11 221 59

15-500

55/1533/1533

640

716184

11 221 62

15-600

55/1733/1733

760

716185

11 221 65

15-800

55/2133/2133

1060

723057

11 221 67

15-1000

55/2533/2533

1280

723260

11 221 69

101


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Krökar, avgreningar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140036

90° krök 55 För Kabelstege KHZV och KHZPV, används vid horisontellt montage med 90° krökning. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat stål. 55-200

150/625/625

510

716241

11 225 63

55-300

150/725/725

560

716243

11 225 66

55-400

150/825/825

620

716244

11 225 69

55-500

150/925/925

680

716245

11 225 72

55-600

150/1025/1025

750

716246

11 225 75

55-1000

150/1425/1425

1110

716247

11 225 81

P140037

T-avgrening 16 För T-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 16-150

55/944/547

300

716193

11 223 20

16-200

55/997/597

320

716194

11 223 23

16-300

55/1097/697

390

716196

11 223 26

16-400

55/1197/797

440

716197

11 223 29

16-500

55/1297/897

530

716198

11 223 32

16-600

55/1397/997

600

716199

11 223 35

16-800

55/1597/1197

750

721962

-

16-1000

55/1797/1397

860

716200

-

P140038

T-avgrening 56 För Kabelstege KHZV och KHZPV, används vid T-formad avgrening. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat stål. 56-200

150/1050/625

710

716255

11 226 23

56-300

150/1150/725

790

716257

11 226 26

56-400

150/1250/825

840

716258

11 226 29

56-500

150/1350/925

940

716259

11 226 32

56-600

150/1450/1025

1010

716260

11 226 35

56-1000

150/1850/1425

1300

716261

11 226 41

P140039

X-avgrening 17 För X-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 17-150

55/547/547

380

716209

11 223 60

17-200

55/997/997

400

716210

11 223 63

17-300

55/1097/1097

500

716212

11 223 66

17-400

55/1197/1197

550

716213

11 223 69

17-500

55/1297/1297

600

716214

11 223 72

17-600

55/1397/1397

860

716215

11 223 75

17-800

55/1597/1597

1070

721963

11 223 77

17-1000

55/1797/1797

1220

716216

11 223 79

P140040

S-krök 67 Används som övergång mellan kabelstegar som monteras i olika nivåer. För vertikala eller horisontella installationer. Material: Varmförzinkat stål. 67

250/–/893

90

788638

-

8

709017

11 220 56

Avgreningskrok P139657

Vinkelkrok 4 Används för 90° horisontella avgreningar. Material: Aluminium. 4

71/86/19

P139658

Avgreningskrok 47 Används för 90° avgrening vid montage med kabelstegar KHZV och KHZPV. Skruv M12 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 47

102

155/10/73

27

791350

11 225 15


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Telerännor Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140041

Teleränna 36 Används då särskild ränna för svagströmsledningar erfordras. Är försedda med knock-out-hål i botten för kabelgenomföring. Material: Varmförzinkat stål. 36-50

24/50/2000

94

731748

11 228 82

36-100

24/100/2000

142

731749

11 228 83

36-200

24/200/2000

238

731750

11 228 84

Avskiljare

P140043

P140042

Avskiljningsplåt 39 Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra. Material: Varmförzinkat stål. 39/24

24/24/1760

46

731747

11 228 23

39/55

55/24/1750

73

732983

11 228 24

3

716824

11 228 19

P140044

Mellanstycke W39 Används för skarvning av Avskiljningsplåtar 39. Material: Plast. W39

37/–/330

Lock, skyddsplåtar Lock 64

P140045

Används för vertikalt monterade kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. 64-150

10/2000/151

290

WBE782561

-

64-200

10/2000/201

370

WBE782562

-

64-300

10/2000/301

540

WBE782563

-

64-400

10/2000/401

710

WBE782564

-

64-500

10/2000/501

1020

WBE782565

-

64-600

10/2000/601

1210

WBE782566

-

64-800

10/2000/801

1660

WBE782567

-

64-1000

10/2000/1001

2000

WBE782568

-

Lock W5

P140046

Används för att skydda kabelstråken. Passar för samtliga kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. W5-150

10/2000/151

190

732264

11 227 32

W5-200

10/2000/201

250

732265

11 227 33

W5-300

10/2000/301

360

732266

11 227 34

W5-400

10/2000/401

680

732267

11 227 35

W5-500

10/2000/501

880

732268

11 227 36

W5-600

10/2000/601

1050

732269

11 227 37

W5-800

10/2000/801

1420

782213

11 227 38

W5-1000

10/2000/1001

1730

732270

11 227 39

Lock 90O krök

P140047

Används för att skydda kabelstråken i 90° krökar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Varmförzinkat stål. 150

10/420/420

65

781433

-

200

10/470/470

91

781434

-

300

10/570/570

143

781435

-

400

10/670/670

221

781436

-

500

10/770/770

299

781437

-

600

10/870/870

390

781438

-

800

10/1070/1070

460

781793

-

1000

10/1270/1270

871

781439

-

103


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Lock, skyddsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Lock T-avgrening

P140048

Används för att skydda kabelstråken i T-avgreningar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Varmförzinkat stål. 150

10/400/651

182

781440

-

200

10/450/701

221

781441

-

300

10/550/801

312

781442

-

400

10/650/901

416

781443

-

500

10/750/1001

533

781444

-

600

10/850/1101

676

781445

-

800

10/1050/1301

710

781796

-

1000

10/1240/1501

1352

781446

-

P138935

Profilfäste 37 Används för montage av lock, monteras på sexkantprofilens insida. Locket fästs på Profilfäste 37 med Lockklammer. Material: Varmförzinkat stål. 37

136/20/50

6

730188

11 250 94

1.5

728584

11 251 04

P140049

Lockklammer Används för fastmontering av lock på Profilfäste 37. Material: Varmförzinkat stål. Lockklammer

32/10.5/20

Lockskarv

P140050

Används för skarvning av lock, insticksmontage. Material: Varmförzinkat stål. 150

4/100/125

10

780452

11 227 80

200

4/100/175

20

780453

11 227 81

300

4/100/275

30

780454

11 227 82

400

4/100/375

40

780455

11 227 83

500

4/100/475

50

780456

11 227 84

600

4/100/575

60

780457

11 227 85

P140051

Rasskydd Används för att skydda kabelstråken mot snö och is. Avsett för kabelstegar bredd 300-400 mm. Material: Varmförzinkat stål. 300

280/300/1000

880

786746

11 233 59

400

280/400/1000

990

786747

11 233 63

Skyddsplåt 65

P140052

Används som kabelskydd på vertikala stegar monterade mot golv. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4.2. Material: Varmförzinkat stål.

104

B223191

65-200

1000/200/120

930

730192

11 227 41

65-300

1000/300/120

1140

730193

11 227 45

65-400

1000/400/120

1350

730194

11 227 49

65-500

1000/500/120

1560

730195

11 227 53

65-600

1000/600/120

1780

730196

11 227 57


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Bärlinesystem HT Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

15.5/100 m

713679

11 295 03

HT-2311 stållina 7 x diameter Ø6.15 1.71=16 mm2 plastbelagd, grå, belastning 970 kg

13.5/100 m

713688

06 308 34

HTR-2322 ståltråd, rostfri, hård, belastning 450 kg

Ø2.5

3.9/100 m

713681

11 295 13

HTR-2323 ståltråd, rostfri, hård, belastning 700 kg

Ø3.0

5.6/100 m

713682

11 295 15

HTR-2324 ståltråd, rostfri, hård, belastning 1200 kg

Ø4.0

10.0/100 m

713683

11 295 17

Bärlina

P140227

Används för montage av kablar etc i tak och i tak med balkar. Tillgänglig i olika material. HT-2309 ståltråd, förzinkad, mjuk, belastning 700 kg

Ø5.0

P139953

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Material: Varmförzinkat stål. 5L

70/45/49

15

731791

11 216 38

6

713676

11 295 57

P140099

Bärbygel HT-51 För upphängning av kabel i stållina. Material: Sendzimirförzinkat stål. HT-51

65/15/49

P140100

Bärfäste HT-33/34 Används för takinstallation, monteras med Expander eller betongskruv. Material: Sendzimirförzinkat stål. HT-33

19.5/15/25

1

713674

11 295 45

HT-34

43.5/15/25

2

713675

11 295 47

713671

11 295 37

P140055

Ändfäste HT-14 För montering på vägg, monteras med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-14

30/104/30

18

P140056

Bärfäste HT-31 För montering på takbalk, monteras med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-31

115/4.5/23

2

713672

11 295 43

49/15/65

38

717636

11 295 53

P140057

Balkfäste HT-152 För montering på I-balk NP. Material: Varmförzinkat stål. HT-152

P140058

Balkfäste HT-11 För balkmontage eller vid hopmontering av pendel-/ankarskenor vid till exempel montage av stativ. Monteras på takbalk med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-11

155/40/40

41

717618

11 295 23

P140059

Spännögla HT Spännöglan monteras i stållinans ändar. Material: Varmförzinkat stål. HT-611

22/22/125

10

713689

11 295 73

HT-621

50/50/270

18

713690

11 295 75

HT-631

50/50/400

29

713691

11 295 77

Ø15/25

1.3

713677

11 295 63

Ø15/25

1.3

713678

11 295 65

P140060

Rör för låsning av tråd HT-68 För låsning av entrådig ståltråd. Material: Varmförzinkat stål. HT-68 Material: Syrafast stål AISI316L. HTR-68

105


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Tunnel- och bergrumsfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Tak-, golv-, väggbultfästen

P131546

För tak

6/60/325

90

792863

11 216 46

P131551

För golv

6/140/130

91

792865

11 216 49

P131555

Används för montage i bergrum och tunnlar. Material: Varmförzinkat stål.

För vägg

61/60/161

68

792867

11 216 51

Skruv, skarv- och skruvsatser T-skruv 26F

P140072

Används för montage med pendel-/ankarskenor och takpendlar. Ej avsedda för montage med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller Takpendel 2. Material: Varmförzinkat stål. 26F M8

M8x30

4.5

734744

11 218 74

26F M10

M10x30

7

716794

11 218 32

26F M10

M10x40

7.5

716795

11 218 35

26F M10

M10x50

8

716796

11 218 38

P140148

Skarv-/Skruvsats KHZV Består av 4 st skruv M6S 12x25 och 4 st mutter M6M 12. Används för all skarvning med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. M12

20

706415

11 226 97

P140149

Skruvsats 2S För fastmontering av Bärok 3 och väggkonsol på Pendel-/Ankarskena 24/20F och Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/34 och 24/48. Består av skruv MVBF 8x40 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 2S

2.9

715735

11 218 06

P140150

Skruvsats 20S För montage av Bärok 3 på Pendel-/Ankarskena 24/20 samt Takpendel 20. Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/48 och 24/20. Består av skruv MVBF 8x60 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 20S

3,7

715736

11 218 09

P140151

Skruvsats 22S För montage av Bärok 3 på Takpendel 2 och 2F, Bärok 3 och Takfäste 5 på Pendel-/Ankarskena 24/34 och 24/48, Vinkelfäste 5L monterad mot pendel-/ankarskenans rygg och pendel-/ankarskena rygg mot rygg. Består av skruv MVBF 8x16 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 22S

1.9

713694

11 218 12

716407

11 218 44

P140152

Fjädermutter M8/M10 För fastmontering av detaljer (apparatskåp m m) på Pendel-/Ankarskena 24/48. Material: Varmförzinkat stål. M8

2.7

P140153

Pinnmutter M8 Används för montering av pendlar mm i pinnen på kabelstegar KHZSP, KHZSPZ, KHZP, KHZPS och KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. M8

2.5

718632

11 218 45

B223896

Mutter M8/M10 Används vid montering av Pendel B41. Material: Varmförzinkat stål. M8

-

0,54

725085

11 272 25

M10

-

1,1

723938

11 253 81

P140156

Skruvsats W34 För fastmontering av avskiljningsplåt och teleränna på KHZSPZ, KHZP och KHZPV. Skruvsatsen består av skruv MSCS 6x12 och mutter M6MF6. Förpackning om 100 st. Material: Varmförzinkat stål. W34

106

10/10/16

0.8

734646

11 218 46


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

718643

11 226 80

5

728642

11 228 95

B223175

Armaturfäste 200 Används vid montering av armaturer, passar till KHZV-200 och KHZPV-200. Material: Varmförzinkat stål. 200

24/25/215

16

P140027

Krok 8 För upphängning av kabel, monteras under Bärok 3 eller i perforerad stegpinne. Material: Varmförzinkat stål. 8

67/15/40

P140226 P140225

Najtråd För montering av kablar på kabelstegens pinnar. Material: Rostfritt stål, PVC. HTR-2303, vit

Ø1.25

1.3/100 m

713686

06 308 28

HTR-2313, svart

Ø1.25

1.3/100 m

713687

06 308 29

HT-2304, vit

Ø1.5

1.8/100 m

713684

06 308 31

HT-2314, svart

Ø1.5

1.8/100 m

713685

06 308 32

90

707748

11 221 09

80

732151

11 220 76

Material: PVC.

P140054

Avgreningsplåt 33 Monteras i 90O horisontella avgreningar. Passar alla kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. 33/2

25/195/490

P140063

Profilskydd 28P Används för att öka anläggningsytan för kablar vid t ex avgreningar. Material: PVC, grå. 28P

60/28/2000

P140065 P140066

P140064

Ändskydd 28/28i Monteras i stegändar som skydd eller tätning. Material: PP/TPE. 28, röd

59/25/22

0.8

709019

11 220 71

28i, vit

54/14/19

0.4

735446

11 220 77

28i, röd

54/14/19

0.4

731994

11 220 75

Ändskydd 28C, D, E, F och J

P140067

25/19/46

0.5

789875

11 208 55

P140068

28D för Takpendel 20 och Pendel-/ankarskena 24/20

25/52/58

1

709020

11 218 59

P140069

28E för Takpendel 2F och Pendel-/ankarskena 24/48

24/30/52

0.5

709021

11 218 56

28F för Takpendel 20FS och Pendel-/ankarskena 24/20FS

30/53/110

4

789876

11 218 60

P138758

28J för Takpendel 20F och Pendel-/ankarskena 24/20F

27/53/95

2.1

CSU794520

11 218 61

Används för Kabelstege KHZ och KHZV i miljöer med hög luftfuktighet. Material: PE, grå. 726668

11 220 74

P140070

28C för Takpendel 2 och Pendel-/ankarskena 24/34

P140071

Monteras i änden av pendlar som skydd mot personskador. Material: PP/TPE, orange.

Pinnlock 27

27

Ø20/10

0.15

107


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

792895

11 251 09

725000

11 251 06

P138267

Montageskena WMS15 För montage av kabel med najtråd, buntband mm, monteras direkt på vägg. Material: Varmförzinkat stål. WMS15

3/15/2500

88

P138271

Montageskena WMS25 För montage av kabel med najtråd, buntband mm, monteras direkt på vägg. Material: Varmförzinkat stål. WMS25

3/25/2500

141

Märkplåt 93

B223240

Färgmärkningssystem för kabelstegar med olika färger för olika typer av kablar. Finns i fem olika färger. Material: Stålplåt. 93, gul

103/0.7/100

5

737704

11 221 01

93, orange

103/0.7/100

5

737705

11 221 02

93, blå

103/0.7/100

5

737706

11 221 03

93, grön

103/0.7/100

5

737707

11 221 04

93, svart

103/0.7/100

5

737708

11 221 05

P138944

Märkskylt potentialutjämning Används för att visa att en anläggning är potentialutjämnad. Tillgänglig på svenska (andra språk erhålls mot förfrågan). Tryckt på självhäftande gul vinyl, 250 etiketter per rulle. Material: Självhäftande vinyl. Märkskylt

25/–/86

786860

11 221 00

B223244

Rostskyddsfärg Används för att öka skyddet på kapade eller skadade ställen på varmförzinkade kabelstegar och tillbehör. Appliceras med pensel. Galvafroid, burk 0.4 l

104

717637

11 295 85

718660

16 004 54

Verktyg P129977

Kabelrulle S Förenklar dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Kabelrullarna är justerbara i höjdled 45 mm för att ge utrymme för kabel under rullen. Material: Elförzinkat stål. S

230/80/204

230

B224100

P140077

Kabelrulle 38 Rig'n roll

108

Förenklar dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Material: Plast, Syrafast stål AISI316L (profilklämma). 38 Rig'n roll

220/50/130

48

735998

16 004 55

Väska för Kabelrulle 38 Rig’n roll

375/160/460

230

780186

16 004 56

Kabelrullesats 66 (1 väska + 10 st Kabelrulle 38 Rig'n roll)

375/160/460

710

780187

16 004 57


Varmförzinkade, vitlackerade kabelstegar och tillbehör Sortiment Kabelstegar KHZP......................................... 110 KHZ........................................... 111 KHZPV, KHZV........................... 112

Tillbehör Skarvar, avvinklingar................. 113 Avvinklingar, konsoler................ 114 Bärok, väggfästen, klammer, valvstolpe, underläggsplatta, montageskena........................... 115 Takpendlar................................. 116 Pendel-/ankarskenor ................ 117 Pendelskarvar, takfästen, pendelstag, ståndarstöd............ 118 Fästen, avgreningskrokar, krökar, avgreningar.................... 119 Krökar, avgreningar................... 120 Lock, skyddsplåtar, profilfäste, lockklammer............. 121 Gemensamma tillbehör............. 122 Verktyg......................................123


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZP

P140377

Varmförzinkad, vitlackerad kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). KHZP-150

55/147/3000 55/147/6000

260

783524 718591

11 202 61 11 202 11

KHZP-200

55/197/3000 55/197/6000

270

783525 718592

11 202 65 11 202 24

KHZP-300

55/297/3000 55/297/6000

290

783526 718593

11 202 69 11 202 27

KHZP-400

55/397/3000 55/397/6000

315

783527 718594

11 202 73 11 202 34

KHZP-500

55/497/3000 55/497/6000

340

783528 718595

11 202 77 11 202 39

KHZP-600

55/597/3000 55/597/6000

360

783529 718596

11 202 81 11 202 36

KHZP-800

55/797/3000 55/797/6000

490

783530 728033

11 202 85 11 202 40

KHZP-1000

55/997/3000 55/997/6000

560

783531 718597

11 202 89 11 202 42

B223677

Dimensionstabell

L

110

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZP-150

147

111

3000 6000

11 202 61 11 202 11

KHZP-200

197

161

3000 6000

11 202 65 11 202 24

KHZP-300

297

261

3000 6000

11 202 69 11 202 27

KHZP-400

397

361

3000 6000

11 202 73 11 202 34

KHZP-500

497

461

3000 6000

11 202 77 11 202 39

KHZP-600

597

561

3000 6000

11 202 81 11 202 36

KHZP-800

797

761

3000 6000

11 202 85 11 202 40

KHZP-1000

997

961

3000 6000

11 202 89 11 202 42


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

P140385

Kabelstege KHZ Varmförzinkad, vitlackerad kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). KHZ-150

55/147/6000

270

714058

11 201 21

KHZ-200

55/197/6000

280

714059

11 201 24

KHZ-300

55/297/6000

300

714061

11 201 27

KHZ-400

55/397/6000

320

714062

11 201 30

KHZ-500

55/497/6000

340

714063

11 201 33

KHZ-600

55/597/6000

360

714064

11 201 36

Dimensionstabell

B223589

Benämning

A mm

B mm

L mm

E-nr

KHZ-150

147

111

6000

11 201 21

KHZ-200

197

161

6000

11 201 24

KHZ-300

297

261

6000

11 201 27

KHZ-400

397

361

6000

11 201 30

KHZ-500

497

461

6000

11 201 33

KHZ-600

597

561

6000

11 201 36

111


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZPV

P140390

Förstärkt, varmförzinkad och vitlackerad kabelstege med valv, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegen är avsedd för inom- eller utomhus installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). KHZPV-200

150/197/6000

426

723390

11 204 25

KHZPV-300

150/297/6000

448

723391

11 204 32

KHZPV-400

150/397/6000

470

723392

11 204 33

KHZPV-500

150/497/6000

493

723393

11 204 39

KHZPV-600

150/597/6000

515

723394

11 204 42

KHZPV-1000

150/997/6000

703

716401

11 204 45

Kabelstege KHZV

P140396

Förstärkt, varmförzinkad och vitlackerad kabelstege med valv, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Stegen är avsedd för inom- eller utomhus installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). KHZV-200

150/197/6000

440

714198

11 204 24

KHZV-300

150/297/6000

460

714200

11 204 27

KHZV-400

150/397/6000

480

714202

11 204 30

KHZV-500

150/497/6000

500

714201

11 204 37

KHZV-600

150/597/6000

530

714203

11 204 36

Dimensionstabell

B223676

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZPV-200

197

161

6000

11 204 25

KHZPV-300

297

261

6000

11 204 32

KHZPV-400

397

361

6000

11 204 33

KHZPV-500

497

461

6000

11 204 39

KHZPV-600

597

561

6000

11 204 42

KHZPV-1000

997

961

6000

11 204 45

B223553

L

112

KHZV-200

197

161

6000

11 204 24

KHZV-300

297

261

6000

11 204 27

KHZV-400

397

361

6000

11 204 30

KHZV-500

497

461

6000

11 204 37

KHZV-600

597

561

6000

11 204 36


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Stegskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140401

Stegskarv 21 Används för rak skarvning av kabelstegar och vid montering av krökar, avgreningar och vertikalkrökar. Levereras med skruv som används för att fixera skarven. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 21

64/22/300

46

791200

11 220 05

P140402

Stegskarv 9 Används vid rak skarvning av KHZSPZ, KHZ och KHZP. Tänderna skall vändas nedåt. Vid belastning hindras då stegarna att glida isär. Kommer skarven över en konsol skall tänderna vändas uppåt. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 9

52/4/200

16

714066

11 220 13

P140403

Nedtagsskarv 32 Används för vertikal avvinkling med Vertikalkrök 18 under eller ovanpå kabelstege Skruv M6 ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 32

130/22/200

75

780874

11 220 30

Reduceringsskarv 31

P140464

Används som övergångsskarv till smalare kabelstege. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 31-100

48/100/200

43

735433

-

31-200

48/200/200

59

735434

-

31-300

48/300/200

74

735435

-

31-400

48/400/200

89

735436

-

P140404

Kapskarv 45 Används för skarvning av kapade kabelstegar KHZV/KHZPV. Skruv M8 och M12 + mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 45

150/4/95

50

714227

11 225 07

P140148

Skarv-/skruvsats KHZV Består av 4 st skruv M6S 12x25 och 4 st mutter M6M 12. Används för all skarvning med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. M12

20

706415

11 226 97

Avvinklingar P140405

Avvinkling 22 Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening. Levereras med skruv. Värden för Potentialutjämning. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 22

60/24/150

21

718410

11 220 37

P140406

Avgreningskoppling 14 Används för T- och X-avgrening. Passar KHZ och KHZP alla stegbredder. Levereras med skruv. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 14

65/73/350

49

790906

-

P140407

Avvinkling 44 Används för horisontell avvinkling av kabelstegar KHZV/KHZPV. Används även för avgrening och som ändfäste mot vägg. 4 st skruv M8x30 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 44

135/–/120

50

720816

11 225 04

P140408

Avvinkling 51 Används för fribärande vertikal uppåt- eller nedåtgående avvinkling av kabelstegar KHZV/KHZPV. 2 st skruv M12 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 51

150/–/193+138

150

731911

11 225 61

113


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Avvinklingar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Avvinkling 49

P140449

För kabelstege KHZV/KHZPV, används vid montage med avvinkling. Monteras med 2 st Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 49-200

120/197/483

220

716395

11 225 24

49-300

120/297/483

230

716396

11 225 27

49-400

120/397/483

240

716397

11 225 30

49-500

120/497/483

245

720518

11 225 33

49-600

120/597/483

250

716398

11 225 36

49-1000

120/997/483

280

716399

11 225 42

11 225 47

Avvinklingsplåt 48

B224107

För fribärande nivåändring vid montage med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 48/30°

-/-/-?

61

720532

48/45°

???

75

718429

11 225 45

48/60°

???

80

720533

11 225 49

Konsoler Konsol 50L, 50 and 50F

P140417

P140416

P140415

P140414

P140415

P140414

För montage på vägg, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Konsol 50L är avsedd för lättare montage. Konsol 50F är avsedd för tyngre montage med förstärkta kabelstegar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox).

114

50L-100

85/40/150

24

725113

50L-150

85/40/200

28

725114

-

50L-200

85/40/250

34

725115

-

50L-250

105/40/298

46

725116

-

50L-300

105/40/348

54

725117

-

50L-400

120/50/447

103

725118

50L-500

140/50/548

160

725119

-

50L-600

150/50/646

191

725120

11 207 17

50-100

85/40/150

24

723440

50-150

85/40/200

28

723441

11 207 20

50-200

85/40/250

34

723442

11 207 23

50-250

105/40/300

52

723443

11 207 26

50-300

105/40/350

60

723444

11 207 29 11 207 32

50-400

120/50/450

228

723445

50-500

140/50/550

172

723446

11 207 35

50-600

150/50/650

215

723447

11 207 38

50-700

150/50/750

270

727782

11 207 41

50-800

160/50/850

310

727783

11 207 44

50-900

160/50/950

350

727784

11 207 47

50-1000

170/50/1050

390

727785

11 207 50 11 207 73

50F-200

148/50/245

95

714021

50F-300

175/50/345

125

714700

11 207 79

50F-400

175/50/445

170

714022

11 207 82

50F-500

180/50/547

220

718793

11 207 84

50F-600

180/50/647

250

714023

11 207 88

50F-1000

240/60/1052

770

714024

11 207 94


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Bärok, väggfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140419

P140418

Bärok 3 Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 3-150

92/57/150

26

721862

11 210 47

3-200

92/57/200

33

721863

11 210 50

3-300

92/57/300

58

721864

11 210 53

3-400

92/57/400

78

721865

11 210 56

3-500

92/57/500

120

721866

11 210 59

3-600

92/57/600

145

721867

11 210 62

P140420 P140421

Väggfäste 11/25 and 11/75 Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg. Levereras med syrafast skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 11/25

85/40/71

24

713208

11 220 66

11/75

135/40/71

30

713207

11 220 69

Klammer, valvstolpe P140409

Klammer 42 Används för montage av kabelstege på konsoler, bärok etc. Levereras med skruv M8 och mutter. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 42

54/30/57

11

714164

11 208 01

P140410

Klammer 43 Används för montage av kabelstegar KHZV/KHZPV på konsoler, bärok etc. Skruv M8 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 43

21/30/43

5

714165

11 208 02

721945

11 220 51

P140412

Klammer 41 Används för montage av ankarskena, montageplåt etc. på stegprofil. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 41

125/30/16

10

P140413

Valvstolpe 46 För kabelstegar KHZV and KHZPV. Om en konsol placeras mellan två fasta valvstolpar används Valvstolpe 46 som stöd mellan valvrör och stege. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 46

72/18/30

15

714179

11 225 13

714029

11 207 95

Underläggsplatta, montageskena P140447

Underläggsplatta 40 Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket på porösa väggar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 40

150/–/60

55

P140463

Montageskena 40 Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket vid montage på porösa väggar. Konsolen monteras med T-skruv vilket möjliggör höjdjustering. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 40

48/270/26

56

729045

11 252 53

115


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Takpendlar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140422

Takpendel 2 Används endast för mittmontage med Bärok 3, kan skarvas med Pendelskena 24/34 och Pendelskarv 2J. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 2-300

279/80/135

52

716283

11 212 07

2-400

392/80/135

62

716284

11 212 10

2-500

504/80/135

72

716285

11 212 13

2-700

729/80/135

93

716286

11 212 19

2-1000

1022/80/135

120

716287

11 212 28

P140423

Takpendel 2F Används för mittpendelmontage med Bärok 3 och som undertakspendel med Konsol 50, kan skarvas med Pendelskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 2F-280

280/80/135

80

717201

11 212 57

2F-370

370/80/135

100

717202

11 212 60

2F-505

505/80/135

130

717203

11 212 63

2F-730

730/80/135

170

717204

11 212 69

2F-1000

1000/80/135

220

717205

11 212 78

2F-1500

1495/80/135

290

787277

11 212 93

B223279

Takpendel 2FPK Används för montage i tak nära vägg. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 2FPK-300

300/190/50

120

788660

11 212 81

2FPK-500

500/190/50

155

788661

11 212 84

2FPK-750

750/190/50

205

788662

11 212 87

2FPK-1000

1000/190/50

250

788663

11 212 90

P140424

Takpendel 20 Används för pendelmontage i tak eller på golv samt som konsol på vägg vid vertikala eller horisontella montage. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 20-500

505/155/150

243

716276

11 213 07

20-700

730/155/150

324

716277

11 213 10

20-1000

1000/155/150

458

716278

11 213 16

20-1500

1495/155/150

652

716279

11 213 22

20-2000

1990/155/150

799

716280

11 213 28

20-3000

2980/155/150

1177

716281

11 213 34

P140425

Takpendel 20F Används för pendelmontage i tak eller på golv vid större belastningar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 20F-1000

995/160/160

590

718484

11 213 44

20F-1500

1490/160/160

790

718485

11 213 45

20F-2000

1985/160/160

990

718486

11 213 46

20F-3000

2980/160/160

1240

716282

11 213 47

P140426

Takpendel 20FS

116

Används för pendelmontage i tak eller på golv vid mycket stora belastningar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 20FS-1500

1495/270/150

1460

720521

11 213 52

20FS-2000

1990/270/150

1810

720522

11 213 54

20FS-2500

2485/270/150

2160

720523

11 213 56

20FS-3000

2980/270/150

2520

720524

11 213 58


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Pendel-/ankarskenor Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

716309

11 215 07

P140427

Pendel-/ankarskena 24/34 Används bl a för montage av bärok och pendelskenor med takfästen. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/34

2970/16/42

240

P140428

Pendel-/ankarskena 24/48 Används bl a för montage av konsoler, bärok och pendelskenor med takfästen. Anpassad för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/48

2970/26/48

520

716306

11 215 13

24/48

5940/26/48

1120

731724

11 215 35

716307

11 215 16

P140429

Pendel-/ankarskena 24/20 Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3, endast för symmetrisk belastning. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/20

2970/55/48

1130

P140430

Pendel-/ankarskena 24/20F Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/20F-3000

2970/89/48

1160

716308

11 215 19

24/20F-6000

5940/89/48

2370

720525

11 215 21

720526

11 215 25

P140431

Pendel-/ankarskena 24/20FS Används för montage med Konsol 50. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/20FS

5940/106/48

4200

117


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Pendelskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Pendelskarv 2J, 2FJ och 20J

200/18/48

43

716303

11 216 57

P140441

2FJ, för Takpendel 2F och P-/A- 200/18/55 skena 24/48

46

716304

11 216 69

P140440 P140439

Används för skarvning av Takpendlar och Pendel-/Ankarskenor. Skruv M8x16 (2J och 2FJ) eller M8x70 (20J) och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 2J, för Takpendel 2 och P-/A-skena 24/34

20J, för Takpendel 20 och P-/A-skena 24/20

94

716302

11 216 63

200/36/55

Takfästen P140442

Takfäste 5 Monterad med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller 24/48 erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Kan användas för montage av Pendel-/Ankarskena mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5

100/135/40

35

716293

11 216 08

P140443

Takfäste 5TP Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på Pendel-/Ankarskena 24/48 i tak med trapetsprofilerad plåt. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5TP

75/35/50

12

716295

11 216 19

P140446

Takfäste 5BK Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på balkar i tak. För flänstjocklek max. 13 mm respektive 14-30 mm. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5BK-10 (max. 13 mm)

30/50/45

15

716294

11 216 14

5BK-30 (14-30 mm)

50/50/45

18

718487

11 216 15

P140432

Takfäste 520 Monteras med Pendel-/Ankarskena 24/20 för att erhålla pendlar med önskad längd. 4 st skruv MVBF 8x80 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 520

278/160/160

400

718488

11 216 09

Pendelstag, ståndarstöd P140433 P140434

Pendelstag 1 Används som förstärkning för att minska utböjningen av Takpendlar vid stora belastningar. Monteras med T-skruv och Expander. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 1-300

315/161/40

35

717643

11 216 81

1-500

515/166/40

53

717644

11 216 84

1-800

815/246/40

82

717645

11 216 87

1-1500

1296/35/50

560

720530

11 216 90

P140435

Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS

118

För enkelt montage av Pendel-/Ankarskena 24/20F och 24/20FS mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/20F

106/165/80

167

720527

11 216 32

24/20FS

106/185/80

190

720528

11 216 34


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Fästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140436

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av Pendel-/ Ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5L

70/45/49

15

731792

11 216 39

P140437

Vinkelfäste 5LS För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av Pendel-/ Ankarskena på vägg eller golv, kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv. Monteras med T-skruv. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5LS

111/71/60

50

720529

11 216 45

P140438

Stagfäste 60/40 Används tillsammans med Pendel-/Ankarskena 24/48 för att reducera utböjning av långa pendlar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 60/40

95/23/40

10

720531

11 216 95

P140411

Fäste 12 Används för fastmontering av tillbehör, monteras över kabelstegens sidoprofil. Levereras med syrafast skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 12/70

125/40/25

19

732977

11 228 88

12/120

175/40/25

24

732978

11 228 94

8

714085

11 220 60

8

714067

11 220 57

P139964

Ändfäste 10 Används för steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg. Material: Aluminium Vit. 10

60/55/60

Avgreningskrokar P139657

Vinkelkrok 4 Används för 90° horisontella avgreningar. Material: Aluminium Vit. 4

71/86/19

P140444

Avgreningskrok 47 Används för 90° avgrening vid montage med kabelstegar KHZV och KHZPV. Skruv M12 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 47

155/10/73

27

791401

11 225 16

Krökar, avgreningar Vertikalkrök 18

P140448

För montage med vertikal krökning uppåt eller nedåt, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 18-150

452/147/452

180

718184

11 224 21

18-200

452/197/452

190

718185

11 224 24

18-300

452/297/452

210

718187

11 224 27

18-400

452/397/452

230

718188

11 224 30

18-500

452/497/452

250

718189

11 224 34

18-600

452/597/452

270

718190

11 224 36

18-800

452/897/452

310

728034

11 224 38

18-1000

452/1097/452

350

718191

11 224 42

119


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Krökar, avgreningar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

90° krök 15, inre

P140450

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 15-150

55/547/547

220

716074

11 221 21

15-200

55/597/597

240

716075

11 221 24

15-300

55/697/697

290

716077

11 221 27

15-400

55/797/797

340

716078

11 221 30

15-500

55/897/897

390

716079

11 221 34

15-600

55/997/997

440

716080

11 221 36

15-800

55/1197/1197

640

728043

11 221 39

15-1000

55/1397/1397

760

716081

11 221 42

90° krök 15, yttre

P140451

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 15-150

55/703/703

320

716186

11 221 52

15-200

55/933/933

370

716187

11 221 54

15-300

55/1133/1133

460

716189

11 221 57

15-400

55/1333/1333

550

716190

11 221 60

15-500

55/1533/1533

640

716191

11 221 64

15-600

55/1733/1733

760

716192

11 221 66

15-800

55/2133/2133

1060

728052

11 221 68

15-1000

55/2533/2533

1280

728053

11 221 70

P140452

90° krök 55 För Kabelstege KHZV och KHZPV, används vid horisontellt montage med 90° krökning. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 55-200

150/625/625

510

716248

11 225 64

55-300

150/725/725

560

716250

11 225 67

55-400

150/825/825

620

716251

11 225 70

55-500

150/925/925

680

716252