Page 1

Wibe & Defem

KabelfÜrläggningssystem Produktkatalog


Kabelförläggningssystemet är grunden i våra kraft- och nätverkslösningar Med ett kraftfullt och omfattande utbud av kabelförläggningsprodukter från Schneider Electric kan våra kunder känna sig säkra på att det alltid finns en stark ryggrad att bygga sina lösningar kring – oavsett om det gäller köpcentrum, tung industri eller offshore miljö.

P135034

Kabelförläggning är en väsentlig del i det totala Schneider Electric-erbjudandet, från eldistribution till effektiva fastighetssystem.

I slutet av 1920-talet insåg grundarna av Wibe, Wikstrand och Berg, fördelarna med att använda en stege horisontellt likväl som vertikalt och att en horisontellt monterad stege var perfekt för att bära kablage. Under åren har sortimentet vuxit till ett av marknadens mest kompletta system för kabelförläggning, anpassningsbart för en mängd olika applikationer P133081

och miljöer.

Schneider Electric AB Wibe är idag en helt integrerad del av Schneider Electric. Detta innebär att våra kunder i en ännu större utsträckning kan dra nytta av det totala Schneider Electric-erbjudandet.

P135717

Vårt kabelförläggningssortiment innehåller alla nödvändiga komponenter för en komplett lösning trådstegar, kabelrännor och kabelstegar tillsammans med ett brett utbud av olika tillbehör.


Wibe Kabelstegssystem

Ryggraden i byggnadens infrastruktur Kabelförläggningssystemet är lika viktigt för en byggnads infrastruktur som skelettet för kroppen. Wibe kabelstegar är robusta och funktionella och samma stege kan användas både horisontellt och vertikalt. Lägg till ett omfattande tillbehörs­program samt ett brett utbud av ytbehandlingar – och du får en säker och lättskött lösning som kan monteras i valfri riktning eller vinkel i alla typer av miljöer.

Wibe kabelstegar

4

Olika lösningar

6

Tillbehör och egenskaper

14

Brandmotståndsegenskaper 16 Konfigurationsverktyget 17 Referenser 19 Sortiment 21

P138772

Teknisk information

316

3


Lätt, stark och hållbar En produkt med rätt egenskaper, anpassad för ändamålet, uppfyller kraven på hög prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Därför är en grundlig analys av miljön vad gäller korrosivitet, föroreningar, fukt och salt avgörande innan du väljer material och ytbehandling.

Wibe KHZSP / KHZSPZ P13

569

8

Kabelstege med öppen sidoprofil, dräneringshål i sidoprofilen (syrafast utförande) och perforerade stegpinnar KHZSP Längd: 3000, 4000 och 6000 mm. Bredd: 200-600 mm Korrosivitetsklass: C2 till C5-M Ytbehandling: Sendzimirförzinkad, Termoplast, Syrafast AISI 316L KHZSPZ Längd: 4 och 6 m. Bredd: 200-600 mm Korrosivitetsklass: C3 till C4 Ytbehandling: Varmförzinkad

P13

570

0

Wibe KHZPS / KHZP Kabelstege med perforerade stegpinnar KHZPS Längd: 6000 mm. Bredd: 150-1000 mm Korrosivitetsklass: C2 Ytbehandling: Sendzimirförzinkad KHZP Längd: 3000 och 6000 mm. Bredd: 150-1000 mm Korrosivitetsklass: C3 till C5-M Ytbehandling: Varmförzinkad, Zinkpox®, Syrafast AISI 316L

P13

570

2

Wibe KHZPV Förstärkt kabelstege med perforerade stegpinnar Längd: 6000 mm. Bredd: 200-1000 mm Korrosivitetsklass: C3 till C5-M Ytbehandling: Varmförzinkad, Zinkpox®, Syrafast AISI 316L

4


Wibe KHZ

7

569

P13

Kabelstege med ovalpressade stegpinnar Längd: 6000 mm. Bredd: 150 - 600 mm Korrosivitetsklass: C3 till C5-I Ytbehandling: Varmförzinkad, Zinkpox®

9

569

Wibe KHZV

P13

Förstärkt kabelstege med ovalpressade stegpinnar Längd: 6000 mm. Bredd: 200-600 mm Korrosivitetsklass: C3 till C5-I Ytbehandling: Varmförzinkad, Zinkpox®

Wibe täcker alla korrosivitetsklasser C1

C2

C3

Elförzinkad - Fzb

Sendzimirförzinkad - Fzs

Varmförzinkad - Fzv

För uppvärmda utrymmen med mycket liten miljökorro­sivitet, som t ex hotell och kontor.

För icke uppvärmda miljöer med låg miljökorrosivitet, t ex lagerbyggnader och parkeringsgarage.

För stads- och lättare industrimiljö med måttlig miljökorrosivitet, t ex bryggerier och mejerier.

C4

C5-I

C5-M

Varmförzinkad - Fzv

Rostfritt stål AISI 304, Zinkpox®, Termoplast

Syrafast AISI 316L, Termoplast

För områden med permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar, t ex kemisk och tung industri, tunnlar och varv.

För utrymmen med nästan perma­ nent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar och salt i luften, t ex reningsverk och off-shore.

För områden med hög miljö­korrosivitet, hög luftfuktighet och stor mängd luftföroreningar t ex industri- och kustmiljöer, kemisk industri och varv.

För mer information om ytbehandlingar och korrosivitetsklasser, se sid X-X

5


P135711

Monteras i sidoprofilen på vertikala stegar, används för montage av uttagsboxar och brytare etc.

6

Avvinkling 22

Takpendel

Används för horisontell och vertikal avvinkling av kabelstegar eller avgrening i valfri vinkel. Passar även alla T- och X-avgreningar.

Används för pendel- eller bäroksmontage i tak eller på golv. P135711

P138787

P135711

Montageplåt 61

Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och ankarskenor. P138788

Bärok 3 & 6


Organiserat och redo för ständiga förändringar I en högteknologisk industri måste infrastrukturen vara modulär och flexibel, vilket minimerar risken för kostsamma driftstopp vid växling till en ny design eller modell. Detta är anledningen till att Wibes kabelstegar är snabbt anpassningsbara till olika lösningar. En avancerad industriell miljö kan verkligen

fattar ett brett utbud av olika dimensioner och

sätta krav på kraft- och nätverksinfrastrukturen.

tillbehör som krökar, konsoler, fästen, skarvar,

För Wibe kabelstegar är ingen situation för

avvinklingar och mycket mer. Detta gör hela

komplicerad. Vårt kabelstegserbjudande om-

lösningen flexibel och justerbar.

7


P135725

P135758

P136735

Utmaningen En typisk urban miljö. Tusentals människor pendlar varje dag, det är stressat och trångt. Punktliga avgångar och ankomster är vad alla förväntar sig – då finns inget utrymme för en otillräcklig infrastruktur. 2 3 1

5 4

8

En smart funktion är dräneringshål placerade upp- och nedtill i den öppna sidoprofilen på KHZSP syrafasta stegar, som förebygger att vatten samlas i sidoprofilen.

6

Lösningen Installationen utförs med ett fåtal detaljer: 1. KHZSP kabelstege i syrafast stål 2. Takbultfäste 3. Bärok 3 4. Avvinkling 22 5. Avgreningsplåt 33 6. Skarv 21


Vi växlar in på framtidens spår Idag möts vi av ständigt ökande förväntningar på prestanda, flexibilitet och hållbarhet. Avancerade konstruktioner kräver högsta kvalitet in i minsta detalj och att ligga i fas med den tekniska utvecklingen är en utmanande uppgift. Vårt mål är att utveckla produkter med högsta prestanda och med minsta möjliga påverkan på vår miljö. Monorailtåg illustrerar en modern stads infra­

Trots det är resan smidig, bekväm och tyst.

struktur, men idén om förhöjda tåg på spår går

De ökande kraven på kapacitet och komfort har

faktiskt tillbaka till början av 1900-talet. Dagens

drivit på utvecklingen av avancerad teknik och

monorailtåg används ofta för snabba intercity­

sofistikerad design. Med vårt omfattande utbud

tåganslutningar genom tunnlar och öppna

som ständigt förfinas och förbättras, uppfyller

landskap, där de utsätts för regn, is och snö –

Wibes kabelstegar alla krav med råge.

vid en hastighet som ofta överstiger 300 km/t.

9


P135703

4

5 6

2

1 3

10

P135720

Utmaningen Tung industriell miljö med mycket föroreningar. Produktiv tid är viktig. Det finns inget utrymme för kostsamma driftstopp.

Lösningen Dessa delar är de enda som behövs: 1. KHZ kabelstege i varmförzinkat stål 2. Vertikalkrök 18 3. Stegskarv 21 4. Lock W5 5. T-avgrening 16 6. Takpendel 20FS, Konsol 50, Ändskydd


Vi bryter ny mark för tunga applikationer Ingen miljö är för hård eller för smutsig. Med rätt material och ytbehandling av kabelförläggningslösningen är kraft- och nätverksförsörjningen säkrad. Det är bullriga, intensiva och mycket hårda

De stående vertikala takpendlarna kan bära

förutsättningar. Att upprätthålla kontinuerlig

flera lager av stegar ovanpå varandra. Detta

produktion är högt prioriterat och eventuella

säkerställer även enkelt underhåll och service.

fel kommer att äventyra säkerheten för per-

Detaljer som runda stegpinnar och skyddsplåtar

sonalen och påverka lönsamheten. Här sätts

skyddar installationen från smuts och skador.

kabelförläggningssystemet verkligen på prov.

11


P135704

P135720

Utmaningen En miljö som en stor idrottsarena kräver extra starka lösningar, både gällande säkerhet och enkelt underhåll i svåråtkomliga utrymmen.

2 4 1 5

3

12

Få men starka Installationen ovan är monterad med ett begränsat antal detaljer: 1. KHZPV kabelstege i varmförzinkat stål 2. T-avgrening 56 3. Avgreningskrok 47 4. Takpendel 20F Konsol 50F Ändskydd 5. Profilskydd


Säkerhet och pålitlig drift i fokus Tiotusentals människor, jubel, engagemang och allas ögon på spelet. Högt över planen finns strålkastarsystemet som stöds av en omfattande infrastruktur med förstärkta kabelstegar. Pålitlig och trygg funktion är vad alla förväntar sig och vad de kan räkna med. Om uppgiften är att stödja felfri, pålitlig belys-

kraftiga takpendlar, konsoler, avvinklingar etc.

ning för spelet på planen och publiken, tillsam-

En annan unik egenskap är den sexkantiga pro-

mans med kraft- och nätverksförsörjning för TV-

filen som möjliggör en säker avgrening var som

och radiosändning, är endast de starkaste till-

helst på stegen. Profilskyddet, som säkerställer

räckligt bra. Wibes förstärkta kabelstege KHZPV

en skonsam övergång för kablarna, kan också

har en imponerande belastningsförmåga av 150

användas för tydlig märkning och identifiering.

kg/m (vid 4 m konsolavstånd), uppbackad av

13


Tillbehör och smarta egenskaper Stegskarv 21 Click Z+ När man skall skarva två stycken Wibe kabelstegar är Stegskarv 21 Click Z+ en snabb och effektiv lösning. Klicka fast skarven på stegens sidoprofil. Lås enkelt fast skarven genom att böja upp låsblecken med en skruvmejsel. Passar även för skarvning med 90º krökar, T- och Xavgreningar. Skarvarna är provade för att ha elektrisk kontinuitet och har höga belastningsegenskaper.

P136736

för korrosivitetsklass C1 – C4.

P136741

Zink + ytbehandling är godkänd

Avvinkling 22 Denna geniala koppling möjliggör montering av horisontella eller vertikala avgreningar i vilken vinkel som helst. Den kan också användas för 90° krökar, T- och X-avgreningar eller som en avvinkling. I avsnittet “Användning och montage” i denna katalog hittar du

P136742

P136737

en hel del installationsexempel.

Avgreningskrokar Praktiska avgreningskrokar som används för att göra 90° avgreningar. Bara att haka på var som helst på stegen. Utrustad med ett extra hål för att säkerställa elektrisk kontinuitet eller för låsning

P136743

P136738

vid vertikalt montage av stegen.

T-skruv 26F Denna smarta bult har en gummikudde som gör att den hålls på plats i önskad position vid montage i vertikala ankarskenor innan fastsättning. Placera T-skruven i önskat läge, justera den om det behövs

P136744

P136739

och dra sedan åt muttern.

14


Dosplåtar Dosplåt 35S kan monteras stående eller hängande på kabelstegens sidoprofil, montaget sker skruvlöst. Alla hålade montageplåtar är förberedda med hålbild för montage av Actassi/LexCom nätverksmodularjack. Dosplåten finns även med P136740

förmonterade dosor och uttag. Dosplåt 35P är avsedd att monteras mellan två stegpinnar.

P136745

35S 35P

Teleränna Håll hela installationen städad och välorganiserad. Telerännan används för att separera olika typer av kablage som kraftkablar och nätverkskablar.

5

75

38

P136749

P1

Upphängning Det stora utbudet av upphängningsdetaljerna erbjuder snabba, starka och flexibla lösningar.

P136748

P138754

Ingen installation är för komplicerad.

Kabelrulle S Kabelrullar förenklar dragning av kablar. Rullarna är justerbara i höjd för att tillåta kablar att passera under. Lämplig för 90° krökar, T- och

P136751

P138756

X-avgreningar samt vertikalkrökar.

15


Certifierade enligt DIN4102-12 för brandklass E30 och E90 Ju längre installationen är resistent mot brand, desto längre kommer det elektriska systemet att kunna fungera normalt. Wibe-produkter med E30 och E90-certifiering kommer att minska antalet dödsoffer i händelse av en brand. Det välbeprövade, pålitliga systemet kommer att förlänga tillgången till kritiska larmtjänster, t.ex. brandsläckningssystem, belysning, ventilation och andra viktiga anläggningar.

Wibe kabelstegar uppfyller de tuffaste produktstandarder: IEC 61537 UNE EN ISO 9227 DIN 4102-12 för brandklass E30 och E90

P141424

Wibe kabelstegssystem är också godkänd av Det Norske Veritas (DNV) för off-shore- och varvsindustrin.

Om testet

Ett urval av Wibes produkter har visat utmärkta

upp till 1000º C utan att kollapsa och med den

brandmotståndsegenskaper. Du kan känna dig

elektriska prestandan fortfarande intakt hos

säker när du installerar Wibe kabelstegar i miljöer

kablaget.

som kräver både E30- och E90-certifiering. Wibe kabelstegssystem är också godkänt enligt UL E-80034 för användning i USA och Kanada.

16

Kabelstegar med upphängningsdetaljer och

För installationsanvisningar vänligen se Tekniska

Dätwyler Pyrofil KERAM E30- och E90-kablar

delen i denna katalog.

testades under 90 minuter i en temperatur av


Wibe Defem Configuration tool – gör rätt val

Minska spill och maximera användbarhet och effektivitet genom att använda vårt web­baserade konfigurationsverktyg. P138782

Beställ inloggning: http://wibe.combinum.eu/

Det smartaste sättet att vara effektiv och lönsam på är att skära ner på kostnaderna. Otillräckliga eller överdimensionerade material betyder slöseri med resurser och pengar. Vårt konfigurationsverktyg hjälper dig att beräkna rätt mängd material och du slipper förlora tid och pengar samtidigt som du värnar om miljön.

Gör beräkningar som är korrekta, flexibla och up-to-date Gör rätt val

Verktyget

Det handlar om att göra rätt val. Specificera dina

Wibe Defem konfigureringsverktyg är en unik

krav när det gäller t ex miljö-/ korrosivitetsklass,

och användarvänlig hjälp för beställare, installa-

last och stödavstånd etc och du får ett optime-

törer och grossister. Verktyget är gratis och

rat val för din installation. Dina beräkningar

perfekt för att optimera mängden material för

sparas, så att du kan justera dem när som helst.

varje unik installation. Ingen tidigare erfarenhet

Konfigurationsverktyget uppdateras automatiskt

krävs, allt du behöver är en vanlig webbläsare

om produkter lanseras eller byts ut. Detta garan-

och en personlig inloggning (som tillhandahålls

terar uppdaterade och korrekta beräkningar. Du

av Schneider Electric) och du är redo att börja.

skapar enkelt BOM-listor (Bill of Material) som även kan överföras till Excel.

17


3,2

miljoner meter tillverkas varje ĂĽr. Wibe kabelstegar utgĂśr ryggraden i en modern infrastruktur.


Erfarenhet och kunskap tar dig till nya höjder. Skapa delade värden Genom åren har vi byggt upp en enastående mängd kunskap och kompetens som är viktiga resurser för kontinuerlig produktutveckling. Ett annat viktigt bidrag till detta är kunskapen hos våra kunder. Tillsammans undersöker vi behoven idag och imorgon, vårt gemensamma mål är att finna ännu effektivare, mer hållbara och framtidssäkra lösningar. Vårt nära samarbete ger ökad kunskap och starkare konkurrenskraft för båda parter, vilket resulterat i framgångsrika projekt som uppmärksammas över hela världen.

P135722

Wibes kabelstegssystem hanterar kraft-, data- och kontrollkablar med högt ställda krav på prestanda och problemfritt underhåll.

P136752

Burj Khalifa, Dubai. Världens högsta byggnad sträcker sig nästan 830 meter upp i luften. Detta kan jämföras med Sears Tower i Chicago som är 442 meter högt och Empire State Building i New York som når upp till 381 meter. Ökande krav på längre, högre och bredare konstruktioner kräver kilometervis av kablar – och en ryggrad i denna moderna infrastruktur som byggs upp av Wibe kabelstegar. Som enda godkänd leverantör av kabelstegar till Hyder Consultant och Emaar Properties PJSC, har Schneider Electric levererat 1.500 st KHZP kabelstegar (9.000 meter) till denna imponerande byggnad.

19


P129687 P126020

Kabelstege KHZV installerad på Outokumpu Stainless, Avesta.

Kabelstege KHZP installerad på Lukoil Varandey, Barentshav, Ryssland.

P129667

P136521

Kabelstege KHZP installerad på ett kärnkraftsverk i Ryssland.

Kabelstege KHZP installerad på BP/ARCO/ Technip – Al Rayyan Development, Qatar. 20

Kabelstege KHZP installerad på Kista Science Center.

P129750

P129698

P129702

Kabelstege KHZ installerad på SSAB Tunnplåt, Borlänge.

Kabelstege KHZV installerad på Gärdstaverken.


Innehåll Wibe kabelstegssystem Montageöversikter....................... 22

Valguider Sendzimirförzinkat ...................... 30 Varmförzinkat .............................. 38 Zinkpox Vit................................... 52 Termoplast................................... 66 Syrafast.......................................70

Sortiment Sendzimirförzinkat ...................... 77 Varmförzinkat .............................. 89 Zinkpox Vit................................. 109 Termoplast................................. 124 Syrafast.....................................130

Teknisk information Ytbehandling............................. 318 Korrosivitetsklasser................... 320 Tekniska/materialdata................ 322 Potentialutjämning..................... 323 - Kabelstegar............................. 324 Elektromagnetisk kompatibilitet............................. 329 Separationsavstånd data/kraft................................... 330 E-30 och E-90 brandtest........... 332 Standarder och kvalitet.............. 334 Användning och montage.......... 336 E-nummeröversikt..................... 535

21


Montageรถversikt

Wibe kabelstegar

KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ, KHZP

67

16 30

57, 58

61

12

48

20 71

8 57, 58 57, 58 74

70

4

60

68

13

37

73

69

7 37

30

44 68 5 21

26

14 73

66

65

32 39

10

9 19 1

10

21

23 72

49 31

32 9

31

10

36

2

11 18

43 42

6

9

73 11 41 59

73

22

9 21 38

29

2

59

54

26 64 25

10

24

17

22


För övriga detaljer och ytbehandlingar se följande sidor: Fzs, 77-88 Fzv, 89-108 Fzv vit, 109-123 Termoplast, 124-129 Syrafast, 130-145

15

63

11 19

62

6 27

50

33 49 35

5

56 3

10

40

30

34 52

44

28 65

53 55 45

21

Detaljer 1. Kabelstege KHZSP, KHZSPZ 2. Kabelstege KHZ 3. Kabelstege KHZPS, KHZP 4. Konsol 50i 5. Konsol 50, 50L, 50F 6. Konsolklammer 42 7. Underläggsplatta 40 8. Montageskena 40 9. Bärok 3, Bärok 6 10. Takpendlar 11. Pendel-/Ankarskenor 12. Ankarskena 24/26x53 för ingjutning 13. T-skruv 26F 14. Takfäste 5 15. Takfäste 520 16. Tunnel-/bergrumsfästen (tak, vägg, golv) 17. Ståndarstöd för 24/20F, 24/20FS 18. Balkfäste HT-11 19. Pendelskarv 2J, 2FJ, 20J 20. Pendelstag 1 21. Stegskarv 21 22. Stegskarv 9 23. Övergångsskarv 29 24. Nedtagsskarv 32 25. Reduceringsskarv 31 26. Avvinkling 22 27. Vinkelkrok 4 28. Ändfäste 10 29. Klammer 41 30. Väggfäste 11/25, 11/75 31. Pinnlock 27 32. Ändskydd 28, 28i 33. Profilskydd 28P 34. Ändskydd 28E, 28D, 28C, 28F 35. Avgreningsplåt 33/1, 33/2 36. 90º krök 15 37. Avgreningskoppling 14 38. T-avgrening 16 39. X-avgrening 17 40. Vertikalkrök 18 41. Dosplåt 35P 42. Dosplåt 35S 43. Jordklämma W79 44. Takfäste TF-10 och TF-16 45. Bärok HSO 48. Montageplåt 61 49. Avskiljningsplåt 39 50. Mellanstycke W39 52. Skyddsplåt 65 53. Dosplåt 35S, förmonterad 54. Teleränna 36 55. Fäste 12 56. Krok 8 57. Kabelhållare A och R 58. Mellanlägg EM 59. Kabelklammer ER, Sf sid 145 60. Najtråd 61. Montageskena WMS15, WMS25 62. Kabelrulle S 63. Kabelrulle 38 Rig´n roll/ Kabelrullesats 66 64. Märkplåt 93 65. Pendel W76 M8, M10 66. Lock W5 67. Lockskarv 68. Profilfäste 37 69. Lockklammer 70. Lock 90º krök 71. Lock T-avgrening 72. Rasskydd 73. Skruvsatser 74. Expander

Fzs 78 78 79 80 79,80 80 80 86 81 87 81 80 79 79 79 82 82 80 79 88 88 88 85 83 79 82 82 83 82 83 83 84 82 83 85 86 86 86 88 88 88 81 83 84 84 84 84 84 84 86 290

Fzv 90 92 91 95 96 96 96 96 97 98 98 106 99 99 106 99 105 98 99 94 94 94 94 94 94 102 100 96 96 107 107 107 107 107 101 94 102 102 101 101 101 99 96 101 103 103 104 103 100 107 107 108 108 108 108 100 103 104 104 104 103 104 104 106 290

Fzv vit 111 110 114 115 115 115 115 116 117 106 118 118 118 118 118 113 113 113 113 113 119 119 115 115 122 122 122 122 122 120 113 120 120 119 119 122 123 123 123 100 121 121 121 121 121 106 290

23


Montageรถversikt

Wibe kabelstegar

KHZV, KHZPV

47

45

46

18 44 6 42, 43

47 46

49 3 4 27 33

26

9, 10 (14, 15) 34

35

33 27

24

48

1

38

16

8

33

28

31

20

33

19 12 32 33

33 37 48 33

4 7

33

36

30

29 33

36 33 23

12

25

5 21

24

21


För övriga detaljer och ytbehandlingar se följande sidor: Fzs, 77-88 Fzv, 89-108 Fzv vit, 109-123 Termoplast, 124-129 Syrafast, 130-145

17

13

20

4

22

2 38 3 27

50 29

41

Detaljer 1. Kabelstege KHZV 2. Kabelstege KHZPV 3. Konsol 50F 4. Konsolklammer 42, 43 5. Avskiljningsplåt 39 6. Montageskena 40 7. Bärok 3 8. Takpendel 20 9. Takpendel 20F 10. Takpendel 20FS 12. Pendel-/Ankarskena 24/48 13. Pendel-/Ankarskena 24/20 14. Pendel-/Ankarskena 24/20F 15. Pendel-/Ankarskena 24/20FS 16. Takfäste 5 17. Takfäste 520 18. Tunnel- och bergrumsfästen (tak, vägg, golv) 19. Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS 20. Pendelskarv 2J, 2 FJ, 20J 21. Ändfäste 10 22. Klammer 41 23. Väggfäste 11/25, 11/75 24. Pinnlock 27 25. Ändskydd 28E, 28D, 28C, 28F 26. Kapskarv 45 27. Avgreningskrok 47 28. Valvstolpe 46 29. Avvinkling 49 30. Märkplåt 93 31. 90º krök 55 32. T-avgrening 56 33. Skarv/skruvsats KHZV 34. Armaturfäste 200 35. Avvinkling 44 36. Avvinkling 51 37. Dosplåt 35P 38. Dosplåt 35S 41. Skyddsplåt 65 42. Kabelhållare A och R Fzs 43. Mellanlägg EM 44. Lock W5 45. Lockskarv 46. Profilfäste 37 47. Lockklammer 48. Skruvsatser 49. Expander 50. Profilskydd 28P

Fzv 93 93 95 96 103 96 96 97 97 97 98 98 98 98 99 99 106 99 98 100 96 96 107 107 94 102 96 95 108 102 102 94 107 95 95 101 101 104 85 86 103 104 104 104 106 290 107

Fzv vit 112 112 114 115 115 115 115 116 116 116 117 117 117 117 118 118 118 118 119 115 115 122 122 113 119 115 114 123 120 120 113 122 113 113 121 121 121 106 290 122

Sf 135 137 137 141 137 138 138 139 143 138 137 137 144 145 136 141 137 136 145 140 141 136 136 136 140 140 143 142 142 142 143 290 144

25


Upph채ngningsdetaljer

Wibe kabelstegar

KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ, KHZP, KHZV, KHZPV

40

31 32

40

40

31

16

39

32

33 39

25

26

30

12

11

17

29 30

39 25 24

24 45

45

11

39

21

9

15

24

20 15 23

39

40

40

43

16

4 6 39

45

22

39 39

26

1

2

23

45

16

40

10

40

8

39

7

17

6 38

6

38

38


För övriga detaljer och ytbehandlingar se följande sidor: Fzs, 77-88 Fzv, 89-108 Fzv vit, 109-123 Termoplast, 124-129 Syrafast, 130-145

14

28 13

36

44 41

37 5

3

4

40

40 39 37 3 42

3

43

Detaljer 1. Konsol 50i 2. Konsol 30 3. Konsol 50L, 50, 50F 4. Konsolklammer 42 5. Underläggsplatta 40 6. Bärok 3 7. Bärok 6 8. Bärok HSO 9. Takpendel 2Fi 10. Takpendel 2 11. Takpendel 2F 12. Takpendel 20 13. Takpendel 20F 14. Takpendel 20FS 15. Pendel-/Ankarskena 24/34 16. Pendel-/Ankarskena 24/48 17. Pendel-/Ankarskena 24/20 18. Pendel-/Ankarskena 24/20F 19. Pendel-/Ankarskena 24/20FS 20. Pendelskarv 2J 21. Pendelskarv 2FJ 22. Pendelskarv 20J 23. Pendel W76 M8, M10 24. Takfäste TF-10, TF-16 25. Takfäste 5 26. Takfäste 520 27. Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS 28. Takplatta 20F, 20FS 29. Pendelstag 1 30. Stagfäste 60/40 31. Takfäste 5BK 32. Takfäste 5TP 33. Takfäste 5TPA 34. Vinkelfäste 5L 35. Vinkelfäste 5LS 36. Sidofäste 20, 20F 37. Väggfäste 11/25, 11/75 38. Ändskydd 28E, 28D, 28C, 28F, 28J 39. Skruvsats 22S eller 2S 40. T-skruv 26F 41. Takbultfäste 42. Väggbultfäste 43. Golvbultfäste 44. Bygelsats M6, Sf sid. 137 45. Flänsmutter M8, M10

Fzs 79 79 80 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81 80 81 81 79 88 86 86 81

Fzv 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 100 99 99 99 99 99 99 100 99 99 99 100 100 100 96 107 106 106 106 106 106 100

19 18 40

34,35

40

27

27


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Fzs


Valguide

Wibe kabelstegar

Sendzimirförzinkade stegar

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

11 200 47

11 200 51

11 200 55

11 200 59

11 200 63

Kabelstegar L=3 meter L=4 meter

11 200 23

11 200 26

11 200 29

11 200 31

11 200 35

L=6 meter

11 200 68

11 200 69

11 200 70

11 200 71

11 200 72

Stegskarv 21 Click Z+

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

Stegskarv 21 Z+

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

Avvinkling 22

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

Nedtagsskarv 32 Fzv

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

Avgreningskoppling 14

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 25

11 221 28

11 221 31

11 221 33

11 221 37

Skarvar & Avvinklingar

Krökar 90° krök 15 inre Upphängningsdetaljer vägg

Konsol 30

11 207 99

11 207 10

11 207 12

11 207 13

11 207 14

11 207 15

Konsol 50i/81

11 207 99

11 207 54

11 207 56

11 207 58

11 208 93

11 208 97

Konsol 50 Fzv

11 207 99

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

Väggfäste 11/25

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

Väggfäste 11/75

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

30


KHZPS 150

KHZPS 200

KHZPS 300

KHZPS 400

KHZPS 500

KHZPS 600

KHZPS 800

KHZPS 1000

11 200 22

11 200 25

11 200 28

11 200 30

725354

11 200 37

781099

725356

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 35

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 15

11 221 25

11 221 28

11 221 31

11 221 33

11 221 37

11 207 54

11 207 56

11 207 58

11 208 93

11 208 97

11 207 19

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 43

11 207 49

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 67

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

11 220 70

31


Valguide

Wibe kabelstegar

Sendzimirförzinkade stegar

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=3 meter

11 200 47

11 200 51

11 200 55

11 200 59

11 200 63

L=4 meter

11 200 23

11 200 26

11 200 29

11 200 31

11 200 35

L=6 meter

11 200 68

11 200 69

11 200 70

11 200 71

11 200 72

Upphängningsdetaljer tak/golv Konsol 30

11 207 99

T-skruv M8 11 218 73 M10 11 218 29

11 207 10

11 207 12

11 207 13

11 207 14

11 207 15

Konsol 50i/81

11 207 99

T-skruv M8 11 218 73 M10 11 218 29

11 207 54

11 207 56

11 207 58

11 208 93

11 208 97

Konsol 50 Fzv

11 207 99

T-skruv M8 11 218 73 M10 11 218 29

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

Bärok 3

11 207 99

Skruvsats 22S för Tp2/2F 11 218 12 20S för Tp20 11 218 09

11 210 51

11 210 54

11 210 57

11 210 60

11 210 63

Bärok 6

11 207 99

Pendel M10 2 m 11 253 73 3 m 11 253 75

11 210 75

11 210 79

11 210 83

11 210 87

11 210 91

Takpendel 2Fi-300 Takpendel 2Fi--500 Takpendel 2Fi--750 Takpendel 2Fi--1000

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

Takpendel 2-300 Fzv Takpendel 2-400 Fzv Takpendel 2-500 Fzv Takpendel 2-700 Fzv Takpendel 2-1000 Fzv

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

Takpendel 2F-280 Fzv Takpendel 2F-370 Fzv Takpendel 2F-505 Fzv Takpendel 2F-640 Fzv Takpendel 2F-730 Fzv Takpendel 2F-865 Fzv Takpendel 2F-1000 Fzv Takpendel 2F-1500 Fzv

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

Takpendel 20-280 Fzv Takpendel 20-370 Fzv Takpendel 20-500 Fzv Takpendel 20-640 Fzv Takpendel 20-700 Fzv Takpendel 20-865 Fzv Takpendel 20-1000 Fzv Takpendel 20-1500 Fzv Takpendel 20-2000 Fzv Takpendel 20-3000 Fzv

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

Avskiljning Avskiljningsplåt 39/24

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

Avskiljningsplåt 39/55

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

Teleränna 36-50 Teleränna 36-100 Teleränna 36-200

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

32


KHZPS 150

KHZPS 200

KHZPS 300

KHZPS 400

KHZPS 500

KHZPS 600

KHZPS 800

KHZPS 1000

11 200 22

11 200 25

11 200 28

11 200 30

725354

11 200 37

781099

725356

11 207 54

11 207 56

11 207 58

11 208 93

11 208 97

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 43

11 207 49

11 210 51

11 210 54

11 210 57

11 210 60

11 210 63

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

797191 11 212 09 11 212 12 11 212 18 11 212 27

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77 11 212 92

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 16

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 26

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 228 73 11 228 76 11 228 79

11 207 19

33


Valguide

Wibe kabelstegar

Sendzimirförzinkade stegar

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=3 meter

11 200 47

11 200 51

11 200 55

11 200 59

11 200 63

L=4 meter

11 200 23

11 200 26

11 200 29

11 200 31

11 200 35

L=6 meter

11 200 68

11 200 69

11 200 70

11 200 71

11 200 72

11 250 79

11 250 82

11 250 85

11 250 87

11 250 89

Lock 90° krök

732323

732324

732325

732326

732327

Lock T-avgrening

732346

732347

732348

732349

732350

Lockskarv

11 250 91

11 250 92

11 250 93

712644

712645

Profilfäste 37

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

Lockklammer

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

Kombibeslag B21

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

Kombibeslag B21 90°

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

Klammer 41

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

Vinkelfäste 5L Fzv

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

Vinkelfäste 5LS Fzv

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

Dosplåt 35S

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

Dosplåt 35S ohålad

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

Dosplåt 35P

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

Profilskydd 28P

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

Avgreningsplåt 33/1

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

Avgreningsplåt 33/2

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

Lock Lock W5

Fästen

Vinkelkrok 4 Al

Ändfäste 10 Al Dosplåtar

Kabelskydd

34


KHZPS 150

KHZPS 200

KHZPS 300

KHZPS 400

KHZPS 500

KHZPS 600

KHZPS 800

KHZPS 1000

11 200 22

11 200 25

11 200 28

11 200 30

725354

11 200 37

781099

725356

11 251 16

11 250 79

11 250 82

11 250 85

11 250 87

11 250 89

732322

732323

732324

732325

732326

732327

781802

732328

732345

732346

732347

732348

732349

732350

781803

732351

712639

11 250 91

11 250 92

11 250 93

712644

712645

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 96

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 250 97

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 59

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 491 91

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 220 49

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 12

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 09

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 228 06

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 06

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

11 221 11

732222

35


Wibe kabelstegar

Valguide

Sendzimirförzinkade stegar

Övriga tillbehör Skruvsats 2S Fzv

11 218 06

Skruvsats 20S Fzv

11 218 09

Skruvsats 22S Fzv

11 218 12

T-skruv 26F M8 Fzb

11 218 73

T-skruv 26F M10 Fzb

11 218 29

Kabelrulle S

16 004 54

Kabelrulle 38 Rig'n roll

16 004 55

Pendel Pendel W76 M8/1000 Fzb

11 271 54

Pendel W76 M10/2000 Fzb

11 253 73

Pendel W76 M10/3000 Fzb

11 253 75

Flänsmutter B43 M8

11 494 05

Flänsmutter B43 M10

11 494 64

Skarvmutter M8

11 271 60

Skarvmutter M10

11 253 79

Ovalmutter B50 M8

11 494 56

Ovalmutter B50 M10

11 494 66

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning, SE

11 221 00

Profil-/ Ändskydd

36

Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28 röd

11 220 71

Ändplugg 28i vit Ändplugg 28i röd

11 220 77 11 220 75

Ändskydd 28C Takpendel 2 & P/A-skena 24/34

11 218 55

Ändskydd 28D Takpendel 20 & P/A-skena 24/20

11 218 59

Ändskydd 28E Takpendel 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48

11 218 56

Ändskydd 28F Takpendel 20FS & P/A-skena 24/20FS

11 218 60

Ändskydd 28J Takpendel 20F & P/A-skena 24/20F

11 218 61


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Fzv


Valguide

Wibe kabelstegar

Varmförzinkade stegar Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

Kabelstegar, perforerade stegpinnar

Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSPZ 200

KHZSPZ 300

KHZSPZ 400

KHZSPZ 500

KHZSPZ 600

L=3 meter KHZP L=4 meter KHZSPZ

723904

723905

723906

723907

723908

11 200 74

11 200 75

11 200 76

11 200 77

11 200 78

Stegskarv 21

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

Stegskarv 21 click Z+

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

Stegskarv 21 Z+

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

Avvinkling 22

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

Nedtagsskarv 32

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

Avgreningskoppling 14

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre 90° krök 15 yttre

11 221 23 11 221 53

11 221 26 11 221 56

11 221 29 11 221 59

11 221 32 11 221 62

11 221 35 11 221 65

T-avgrening 16

11 223 23

11 223 26

11 223 29

11 223 32

11 223 35

X-avgrening 17

11 223 63

11 223 66

11 223 69

11 223 72

11 223 75

Riser 18

11 224 23

11 224 26

11 224 29

11 224 32

11 224 35

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

Väggfäste 11/25

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

Väggfäste 11/75

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

L=6 meter KHZP/KHZSPZ L=6 meter KHZPV Stegskarvar & Avvinklingar

Skruvsats M12 för KHZPV Avvinkling 44

Avvinkling 51

Kapskarv 45

90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 207 97 Konsol 50

11 207 98 11 225 12

Konsol 50F

11 207 98 11 225 12

38


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZPV 150

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

783516

783517

783518

783519

783520

783521

783522

783523

11 202 20

11 202 23

11 202 26

11 202 29

718566

11 202 35

721960

11 202 41

717982

717983

717984

717985

717986

-

11 204 41

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

-

11 226 97

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 03

-

11 225 03

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 60

-

11 225 60

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 225 06

-

11 225 06

11 221 20 716179

11 221 23 11 221 53

11 221 26 11 221 56

11 221 29 11 221 59

11 221 32 11 221 62

11 221 35 11 221 65

721961 723057

11 221 41 723260

716193

11 223 23

11 223 26

11 223 29

11 223 32

11 223 35

721962

716200

716209

11 223 63

11 223 66

11 223 69

11 223 72

11 223 75

721963

716216

11 224 20

11 224 23

11 224 26

11 224 29

11 224 32

11 224 35

721964

11 224 41

11 225 63

11 225 66

11 225 69

716245

11 225 75

-

11 225 81

11 226 23

11 226 26

11 226 29

716259

11 226 35

-

11 226 41

11 225 23

11 225 26

11 225 29

720517

11 225 35

-

11 225 41

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 43

11 207 49

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

-

11 207 49

11 207 72

11 207 78

11 207 81

11 207 83

11 207 87

-

11 207 93

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 207 19

KHZP 800

KHZP 1000 KHZPV 1000

39


Valguide

Wibe kabelstegar

Varmförzinkade stegar Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSPZ 200

KHZSPZ 300

KHZSPZ 400

KHZSPZ 500

KHZSPZ 600

Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=4 meter KHZSPZ L=6 meter KHZP/KHZSPZ

723904

723905

723906

723907

723908

11 200 74

11 200 75

11 200 76

11 200 77

11 200 78

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 210 49

11 210 52

11 210 55

11 210 58

11 210 61

791064

791065

791066

791067

791068

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

L=6 meter KHZPV Upphängningsdetaljer vägg/golv Konsol 50

Konsol 50F

11 207 97 11 207 98 11 225 12 11 207 98 11 225 12

T-skruv M8 11 218 74 M10 11 218 32

Bärok 3

11 207 97

Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 12 20S för Tp 20 11 218 09

Bärok HSO

11 207 97

Pendel M10 2 m 11 253 73 3 m 11 253 75

Takpendel 2-300 Fzv Takpendel 2-400 Fzv Takpendel 2-500 Fzv Takpendel 2-700 Fzv Takpendel 2-1000 Fzv

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

Takpendel 2F-280 Fzv Takpendel 2F-370 Fzv Takpendel 2F-505 Fzv Takpendel 2F-640 Fzv Takpendel 2F-730 Fzv Takpendel 2F-865 Fzv Takpendel 2F-1000 Fzv Takpendel 2F-1500 Fzv

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

Takpendel 20-280 Fzv Takpendel 20-370 Fzv Takpendel 20-500 Fzv Takpendel 20-640 Fzv Takpendel 20-700 Fzv Takpendel 20-865 Fzv Takpendel 20-1000 Fzv Takpendel 20-1500 Fzv Takpendel 20-2000 Fzv Takpendel 20-3000 Fzv

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

Avskiljning Avskiljningsplåt 39/24 Avskiljningsplåt 39/55

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

732983

732983

732983

732983

732983

Teleränna 36-50 Teleränna 36-100 Teleränna 39-200

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

Lock W5

732265

732266

732267

732268

732269

Lock 90° krök

781434

781435

781436

781437

781438

Lock T-avgrening

781441

781442

781443

781444

781445

Lockskarv

780453

780454

780455

780456

780457

Profilfäste 37

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

Lockklammer

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

Lock

40


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 150

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

-

KHZPV 1000

783516

783517

783518

783519

783520

783521

783522

783523

11 202 20

11 202 23

11 202 26

11 202 29

718566

11 202 35

721960

11 202 41

717982

717983

717984

717985

717986

-

11 204 41

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 43

11 207 49

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

-

11 207 49

11 207 72

11 207 78

11 207 81

11 207 83

11 207 87

-

11 207 93

11 210 46

11 210 49

11 210 52

11 210 55

11 210 58

11 210 61

-

-

791063

791064

791065

791066

791067

791068

-

-

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

797191 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 207 19

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

732983

732983

732983

732983

732983

732983

732983

732983

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

732264

732265

732266

732267

732268

732269

782213

732270

781433

781434

781435

781436

781437

781438

781793

781439

781440

781441

781442

781443

781444

781445

781796

781446

780452

780453

780454

780455

780456

780457

-

-

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

41


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSPZ 200

KHZSPZ 300

KHZSPZ 400

KHZSPZ 500

KHZSPZ 600

Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=4 meter KHZSPZ

723904

723905

723906

723907

723908

11 200 74

11 200 75

11 200 76

11 200 77

11 200 78

Kombibeslag B21

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

Kombibeslag B21 90°

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

Klammer 41

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

Vinkelfäste 5L

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

Vinkelfäste 5LS

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

Takbultfäste

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

Golvbultfäste

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

Väggbultfäste

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

Dosplåt 35S

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

Dosplåt 35P

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

Profilskydd 28P

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

Avgreningsplåt 33/2

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

L=6 meter KHZP/SPZ L=6 meter KHZPV Fästen

Vinkelkrok 4

Ändfäste 10

Avgreningskrok 47 Dosplåtar

Kabelskydd

42


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 150

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

-

KHZPV 1000

783516

783517

783518

783519

783520

783521

783522

783523

11 202 20

11 202 23

11 202 26

11 202 29

718566

11 202 35

721960

11 202 41

717982

717983

717984

717985

717986

-

11 204 41

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 225 15

-

11 225 15

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

43


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Stegskarvar & Avvinklingar Stegskarv 21 click Z+ Stegskarv 21 Z+

Stegskarv 21 Fzv

Avvinkling 22

Nedtagsskarv 32 Fzv

Avgreningskoppling 14 Skruvsats M12 for KHZPV Avvinkling 44 Avvinkling 51 Stegskarv 45 Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre 90° krök 15 yttre T-avgrening 16 X-avgrening 17 Vertikalkrök 18 90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 207 97 Konsol 50

11 207 98 11 225 12

Konsol 50F

11 207 98 11 225 12

Väggfäste 11/25 Väggfäste 11/75

44

T-skruv eller skruvsats


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 20

11 201 23

11 201 26

11 201 29

11 201 32

11 201 35

11 204 23

11 204 26

11 204 29

712018

11 204 35

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 04

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 00

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 07

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 36

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 220 29

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 221 16

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 03

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 60

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 225 06

11 221 20 716179

11 221 23 11 221 53

11 221 26 11 221 56

11 221 29 11 221 59

11 221 32 11 221 62

11 221 35 11 221 65

716193

11 223 23

11 223 26

11 223 29

11 223 32

11 223 35

716209

11 223 63

11 223 66

11 223 69

11 223 72

11 223 75

11 224 20

11 224 23

11 224 26

11 224 29

11 224 32

11 224 35

11 225 63

11 225 66

11 225 69

716245

11 225 75

11 226 23

11 226 26

11 226 29

716259

11 226 35

11 225 23

11 225 26

11 225 29

720517

11 225 35

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 72

11 207 78

11 207 81

11 207 83

11 207 87

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 65

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 220 68

11 207 19

45


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Upphängningsdetaljer vägg/golv Konsol 50

Konsol 50F

11 207 98 11 225 12 11 207 98 11 225 12

Bärok 3

11 207 97

Bärok HSO

11 207 97

Takpendel 2-300 Fzv Takpendel 2-400 Fzv Takpendel 2-500 Fzv Takpendel 2-700 Fzv Takpendel 2-1000 Fzv Takpendel 2F-280 Fzv Takpendel 2F-370 Fzv Takpendel 2F-505 Fzv Takpendel 2F-640Fzv Takpendel 2F-730Fzv Takpendel 2F-865 Fzv Takpendel 2F-1000 Fzv Takpendel 2F-1500 Fzv Takpendel 20-280 Fzv Takpendel 20-370 Fzv Takpendel 20-500 Fzv Takpendel 20-640 Fzv Takpendel 20-700 Fzv Takpendel 20-865 Fzv Takpendel 20-1000 Fzv Takpendel 20-1500 Fzv Takpendel 20-2000 Fzv Takpendel 20-3000 Fzv Avskiljning Avskiljningsplåt 39/24 Avskiljningsplåt 39/55 Teleränna 36-50 Teleränna 36-100 Teleränna 39-200 Lock Lock W5 Lock 90° krök Lock T-avgrening Lock joint Profile support picee 37 Lockklammer

46

11 207 97 T-skruv M8 11 218 74 M10 11 218 32 Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 12 20S för Tp 20 11 218 09 Pendel M10 2 m 11 253 73 3 m 11 253 75


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 20

11 201 23

11 201 26

11 201 29

11 201 32

11 201 35

11 204 23

11 204 26

11 204 29

712018

11 204 35

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 22

11 207 28

11 207 31

11 207 34

11 207 37

11 207 72

11 207 78

11 207 81

11 207 83

11 207 87

11 210 46

11 210 49

11 210 52

11 210 55

11 210 58

11 210 61

791063

791064

791065

791066

791067

791068

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 06 11 212 09 11 212 12 11 212 18

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 27

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 212 56 11 212 59 11 212 62 CSU794202 11 212 68 CSU794203 11 212 77

11 207 19

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

11 212 92

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

CSU794204 CSU794205 11 213 06 CSU794206 11 213 09 CSU794207 11 213 15 11 213 21 11 213 27 11 213 33

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

11 228 23

732983

732983

732983

732983

732983

732983

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

11 228 82 11 228 83 11 228 84

732264

732265

732266

732267

732268

732269

781433

781434

781435

781436

781437

781438

781440

781441

781442

781443

781444

781445

780452

780453

780454

780455

780456

780457

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 250 94

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

11 251 04

47


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Fixing accessories Kombibeslag B21

Kombibeslag B21 90°

Klammer 41

Vinkelfäste 5L Fzv Vinkelfäste 5LS Fzv Round bar fixing ceilings Fzv Round bar fixing floors Fzv Round bar fixing walls Fzv Vinkelkrok 4

Ändfäste 10

Avgreningskrok 47 Dosplåtar Dosplåt 35S Dosplåt 35P Kabelskydd Profilskydd 28P

Avgreningsplåt 33/2

48

T-skruv eller skruvsats


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 20

11 201 23

11 201 26

11 201 29

11 201 32

11 201 35

11 204 23

11 204 26

11 204 29

712018

11 204 35

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 59

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 492 91

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 220 50

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 38

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 44

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 56

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 220 59

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 225 15

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

11 221 09

49


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade stegar

Övriga tillbehör Skruvsats 2S Fzv

11 218 06

Skruvsats 20S Fzv

11 218 09

Skruvsats 22S Fzv

11 218 12

T-skruv 26F M8 30 mm T-skruv 26F M10 30 mm T-skruv 26F M10 50 mm

11 218 74 11 218 32 11 218 38

Rostskyddsfärg, Galvafroid

11 295 85

Kabelrulle S

16 004 54

Kabelrulle 38 Rig'n roll

16 004 55

Pendel Pendel W76 M8/1000 mm Fzv

CSU794697

Pendel W76 M8/2000 mm Fzv

CSU734698

Flänsmutter M8 Fzv

CSU794715

Skarvmutter M8 Fzv

CSU794699

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning

11 221 00

Profil-/Ändskydd Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28

11 220 71

Ändskydd 28i

11 220 77 11 220 75

Ändskydd 28C Tp 2 & P/A-skena 24/34 Ändskydd 28D Tp 20 & P/A-skena 24/20 Ändskydd 28E Tp 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48 Ändskydd 28F Tp 20FS & P/A-skena 24/20FS Ändskydd 28J Tp 20F & P/A-skena 24/20F

50

11 218 55 11 218 59 11 218 56 11 218 60 11 218 61


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Zinkpox


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=6 meter KHZP L=6 meter KHZPV Stegskarvar och Avvinklingar Stegskarv 21 Avvinkling 22 Avgreningskoppling 14

Nedtagsskarv 32

Skruvsats M12 for KHZPV Avvinkling 44 Avvinkling 51 Stegskarv 45 Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre 90° krök 15 yttre T-avgrening 16 X-avgrening 17 Vertikalkrök 18 90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 208 01 Konsol 50

11 208 02 11 225 13

Konsol 50F

11 208 02 11 225 13

Väggfäste 11/25 Väggfästet 11/75

52

T-skruv eller skruvsats


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

-

KHZPV 1000

783524

783525

783526

783527

783528

783529

783530

783531

11 202 11

11 202 24

11 202 27

11 202 34

718595

11 202 36

728033

11 202 42

723390

723391

723392

723393

723394

-

11 204 45

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

790906

790906

790906

790906

790906

790906

790906

790906

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

-

11 226 97

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 04

-

11 225 04

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 61

-

11 225 61

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 225 07

-

11 225 07

11 221 21 716186

11 221 24 11 221 54

11 221 27 11 221 57

11 221 30 11 221 60

11 221 34 11 221 64

11 221 36 11 221 66

728043 728052

11 221 42 728053

716201

11 223 24

11 223 27

11 223 30

11 223 34

11 223 36

-

716208

716217

11 223 64

11 223 67

11 223 70

11 223 74

11 223 76

-

716224

11 224 21

11 224 24

11 224 27

11 224 30

11 224 34

11 224 36

728034

11 224 42

11 225 64

11 225 67

11 225 70

716252

11 225 76

-

11 225 82

11 226 24

11 226 27

11 226 30

716266

11 226 36

-

11 226 42

11 225 24

11 225 27

11 225 30

720518

11 225 36

-

11 225 42

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 44

11 207 50

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

-

11 207 50

11 207 73

11 207 79

11 207 82

718793

11 207 88

-

11 207 94

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 207 20

53


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=6 meter KHZP L=6 meter KHZPV Upphängningsdetaljer tak/golv 11 208 01 Konsol 50

Konsol 50F

Bärok 3 Takpendel 2-300 Takpendel 2-400 Takpendel 2-500 Takpendel 2-700 Takpendel 2-1000 Takpendel 2F-280 Takpendel 2F-370 Takpendel 2F-505 Takpendel 2F-730 Takpendel 2F-1000 Takpendel 2F-1500 Takpendel 20-500 Takpendel 20-700 Takpendel 20-1000 Takpendel 20-1500 Takpendel 20-2000 Takpendel 20-3000 Lock Lock W5 Lock 90° krök Lock T-avgrening

Profilfäste 37

Lockklammer

54

11 208 02 11 225 13 11 208 02 11 225 13

11 208 01

T-skruv M8 11 218 74 M10 11 218 32

Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 12 20S för Tp 20 11 218 09


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

-

KHZPV 1000

783524

783525

783526

783527

783528

783529

783530

783531

11 202 11

11 202 24

11 202 27

11 202 34

718595

11 202 36

728033

11 202 42

723390

723391

723392

723393

723394

-

11 204 45

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 44

11 207 50

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

-

11 207 50

11 207 73

11 207 79

11 207 82

718793

11 207 88

-

11 207 94

11 210 47

11 210 50

11 210 53

11 210 56

11 210 59

11 210 62

-

-

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 57 11 212 60 11 212 63 11 212 69 11 212 78 11 212 93

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

782365

782366

782367

782368

782369

782370

782214

782371

781751

781752

781753

781754

781755

781756

781794

781757

781765

781766

781767

781768

781769

781770

781797

781771

782382

782382

782382

782382

782382

782382

782382

782382

782384

782384

782384

782384

782384

782384

782384

782384

11 207 20

55


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Perforerade, plana stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, perforerade stegpinnar L=3 meter KHZP L=6 meter KHZP L=6 meter KHZPV Fästen Klammer 41

Vinkelfäste 5L Vinkelfäste 5LS

Takbultfäste Fzv Golvbultfäste Fzv Väggbultfäste Fzv

Avgreningskrok 47 Dosplåtar Dosplåt 35S Fzv Dosplåt 35P Fzv Kabelskydd Profilskydd 28P

Avgreningsplåt 33/2

56

T-skruv eller skruvsats


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

KHZP 800

KHZP 1000 KHZPV 1000

783524

783525

783526

783527

783528

783529

783530

783531

11 202 11

11 202 24

11 202 27

11 202 34

718595

11 202 36

728033

11 202 42

723390

723391

723392

723393

723394

-

11 204 45

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 225 16

-

11 225 16

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

57


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Stegskarvar och Avvinklingar Stegskarv 21

Avvinkling 22 Avgreningskoppling 14

Nedtagsskarv 32

Skruvsats M12 for KHZPV Avvinkling 44

Avvinkling 51

Stegskarv 45 Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre 90° krök 15 yttre T-avgrening 16 X-avgrening 17 Vertikalkrök 18

90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 208 01 Konsol 50

11 208 02 11 225 13

Konsol 50F

11 208 02 11 225 13

Väggfäste 11/25 Väggfäste 11/75

58

T-skruv eller skruvsats


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 21

11 201 24

11 201 27

11 201 30

11 201 33

11 201 36

11 204 24

11 204 27

11 204 30

714201

11 204 36

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 05

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

11 220 37

790906

790906

790906

790906

790906

790906

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 220 30

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 226 97

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 04

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 61

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 225 07

11 221 21

11 221 24

11 221 27

11 221 30

11 221 34

11 221 36

716186

11 221 54

11 221 57

11 221 60

11 221 64

11 221 66

716201

11 223 24

11 223 27

11 223 30

11 223 34

11 223 36

716217

11 223 64

11 223 67

11 223 70

11 223 74

11 223 76

11 224 21

11 224 24

11 224 27

11 224 30

11 224 34

11 224 36

11 225 64

11 225 67

11 225 70

716252

11 225 76

11 226 24

11 226 27

11 226 30

716266

11 226 36

11 225 24

11 225 27

11 225 30

720518

11 225 36

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 73

11 207 79

11 207 82

718793

11 207 88

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 66

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 220 69

11 207 20

59


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meters KHZ

Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

L=6 meter KHZV Upphängningsdetaljer tak/golv 11 208 01 Konsol 50

Konsol 50F

Bärok 3 Takpendel 2-300 Takpendel 2-400 Takpendel 2-500 Takpendel 2-700 Takpendel 2-1000 Takpendel 2F-280 Takpendel 2F-370 Takpendel 2F-505 Takpendel 2F-730 Takpendel 2F-1000 Takpendel 2F-1500 Takpendel 20-500 Takpendel 20-700 Takpendel 20-1000 Takpendel 20-1500 Takpendel 20-2000 Takpendel 20-3000 Lock Lock W5 Lock 90° krök Lock T-avgrening

Profilfäste 37

Lockklammer

60

11 208 02 11 225 13 11 208 02 11 225 13

11 208 01

T-skruv M8 11 218 74 M10 11 218 32

Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 12 20S för Tp 20 11 218 09


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 21

11 201 24

11 201 27

11 201 30

11 201 33

11 201 36

11 204 24

11 204 27

11 204 30

714201

11 204 36

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 23

11 207 29

11 207 32

11 207 35

11 207 38

11 207 73

11 207 79

11 207 82

718793

11 207 88

11 210 47

11 210 50

11 210 53

11 210 56

11 210 59

11 210 62

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 07 11 212 10 11 212 13 11 212 19 11 212 28

11 212 57 11 212 60 11 212 63 11 212 69 11 212 78 11 212 93

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

717201 717202 717203 717204 717205 787277

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 07 11 213 10 11 213 16 11 213 22 11 213 28

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

11 213 34

782365

782366

782367

782368

782369

782370

781751

781752

781753

781754

781755

781756

781765

781766

781767

781768

781769

781770

782382

782382

782382

782382

782382

782382

782384

782384

782384

782384

782384

782384

11 207 20

61


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox) Ovalpressade stegpinnar Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46 Kabelstegar, ovala stegpinnar L=6 meter KHZ L=6 meter KHZV Fästen Klammer 41

Vinkelfäste 5L Vinkelfäste 5LS

Takbultfäste Fzv Golvbultfäste Fzv Väggbultfäste Fzv

Avgreningskrok 47 Dosplåtar Dosplåt 35S Dosplåt 35P Kabelskydd Profilskydd 28P

Avgreningsplåt 33/2

62

T-skruv eller skruvsats


KHZ 150

KHZ 200

KHZ 300

KHZ 400

KHZ 500

KHZ 600

KHZV 150

KHZV 200

KHZV 300

KHZV 400

KHZV 500

KHZV 600

11 201 21

11 201 24

11 201 27

11 201 30

11 201 33

11 201 36

11 204 24

11 204 27

11 204 30

714201

11 204 36

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 220 51

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 39

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 45

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 46

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 49

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 216 51

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 225 16

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 11

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 228 05

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

11 221 10

63


Wibe kabelstegar

Valguide

Varmförzinkade, vitlackerade stegar (Zinkpox)

Övriga tillbehör Skruvsats 2S Fzv

11 218 06

Skruvsats 20S Fzv

11 218 09

Skruvsats 22S Fzv

11 218 12

T-skruv 26F M8 30mm T-skruv 26F M10 30 mm T-skruv 26F M10 50 mm

11 218 74 11 218 32 11 218 38

Kabelrulle S

16 004 54

Kabelrulle 38 Rig'n roll

16 004 55

Pendel Pendel B41 M8 316L 1000 mm/2000 mm Pendel B41 M10

11 495 51 11 495 52 11 495 61

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 62

Flänsmutter B43 M8

11 495 54

Flänsmutter B43 M10

11 495 64

Skarvmutter M8

11 271 62

Skarvmutter M10

11 253 80

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning

11 221 00

Profil-/Ändskydd Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28

11 220 71

Ändskydd 28i

11 220 77 11 220 75

Ändskydd 28C Tp 2 & P/A-skena 24/34 Ändskydd 28D Tp 20 & P/A-skena 24/20 Ändskydd 28E Tp 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48 Ändskydd 28F Tp 20FS & P/A-skena 24/20FS Ändskydd 28J Tp 20F & P/A-skena 24/20F

64

11 218 55 11 218 59 11 218 56 11 218 60 11 218 61


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Termoplast


Valguide

Wibe kabelstegar

Termoplast

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=4 meter

11 200 24

11 200 27

11 200 33

11 200 34

11 200 36

L=6 meter

11 200 79

11 200 80

11 200 81

11 200 82

11 200 83

Stegskarv 21 P

11 220 01

11 220 01

11 220 01

11 220 01

11 220 01

Avvinkling 22 P

11 220 27

11 220 27

11 220 27

11 220 27

11 220 27

Stegskarvar & Avvinklingar

Upphängningsdetaljer vägg Konsol 50i/81

11 208 04

11 208 05

11 208 06

11 208 07

11 208 08

11 208 09

Konsol 50

11 208 04

11 207 05

11 207 06

11 207 07

11 207 08

11 207 09

Väggfäste 11/25

11 217 01

11 217 01

11 217 01

11 217 01

11 217 01

Väggfäste 11/75

11 217 02

11 217 02

11 217 02

11 217 02

11 217 02

11 208 05

11 208 06

11 208 07

11 208 08

11 208 09

11 207 05

11 207 06

11 207 07

11 207 08

11 207 09

11 210 96

11 210 97

11 210 98

11 210 99

11 211 00

Takpendel 2Fi-300 Takpendel 2Fi-500 Takpendel 2Fi-750 Takpendel 2Fi-1000

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67

Takpendel 2-300 Takpendel 2-400 Takpendel 2-500 Takpendel 2-700 Takpendel 2-1000

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63

Takpendel 2F-270 Takpendel 2F-370 Takpendel 2F-505 Takpendel 2F-730 Takpendel 2F-1000 Takpendel 2F-1500

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35

Takpendel 20F-1000 Takpendel 20F-1500 Takpendel 20F-2000 Takpendel 20F-3000

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 18

Upphängningsdetaljer tak/golv

Konsol 50i/81

11 208 04 T-skruv M8 11 218 75 M10 11 218 33

Konsol 50

Bärok 3

66

11 208 04

11 208 04

Skruvsats 22S för Tp 2/2F 11 218 14 W37 för Tp 20F 11 259 99


Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSP 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=4 meter

11 200 24

11 200 27

11 200 33

11 200 34

11 200 36

L=6 meter

11 200 79

11 200 80

11 200 81

11 200 82

11 200 83

Avskiljningsplåt 39/24

11 228 29

11 228 29

11 228 29

11 228 29

11 228 29

Teleränna 36-50

11 228 30

11 228 30

11 228 30

11 228 30

11 228 30

Avskiljning

Teleränna 36-100

11 228 31

11 228 31

11 228 31

11 228 31

11 228 31

Pendel-/Ankarskenor Pendel-/Ankarskena 24/34 0,3 m Pendel-/Ankarskena 24/34 0,4 m Pendel-/Ankarskena 24/34 0,5 m Pendel-/Ankarskena 24/34 0,7 m Pendel-/Ankarskena 24/34 1 m Pendel-/Ankarskena 24/34 3 m

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47

Pendel-/Ankarskena 24/48 3 m

11 215 41

11 215 41

11 215 41

11 215 41

11 215 41

Vinkelfäste 5L

11 216 96

11 216 96

11 216 96

11 216 96

11 216 96

Vinkelfäste 5LS

11 216 97

11 216 97

11 216 97

11 216 97

11 216 97

Takbultfäste

11 216 98

11 216 98

11 216 98

11 216 98

11 216 98

Golvbultfäste

11 216 99

11 216 99

11 216 99

11 216 99

11 216 99

Väggbultfäste

11 217 00

11 217 00

11 217 00

11 217 00

11 217 00

Dosplåt 35S

11 227 98

11 227 98

11 227 98

11 227 98

11 227 98

Dosplåt 35P

11 227 97

11 227 97

11 227 97

11 227 97

11 227 97

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

Fästen

Dosplåtar

Kabelskydd Profilskydd 28P

67


Wibe kabelstegar

Valguide Termoplast

Övriga tillbehör Skruvsats 22S

11 218 14

Skruvsats W37

11 259 99

T-skruv 26F M8 30 mm T-skruv 26F M10 30 mm T-skruv 26F M10 50 mm Bättringsfärg

11 218 75 11 218 33 11 218 40 16 934 41

Pendel Pendel B41 M8

11 495 51

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 52

Pendel B41 M10

11 495 61

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 62

Flänsmutter B43 M8

11 495 54

Flänsmutter B43 M10

11 495 64

Skarvmutter M8

11 495 55

Skarvmutter M10

11 495 65

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning

11 221 00

Profil-/Ändskydd

68

Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28

11 220 71

Ändskydd 28i

11 220 75

Ändskydd 28C Tp 2 & P/A-skena 24/34

11 218 55

Ändskydd 28E Tp 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48

11 218 56

Ändskydd 28J Tp 20F & P/A-skena 24/20F

11 218 61


Valguide

Wibe Kabelstegar och tillbehรถr

Sf AISI 316L


Wibe kabelstegar

Valguide

Syrafast AISI 316L

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSPZ 500

KHZSP 600

L=3 meter KHZSP

CSU794439

CSU794440

CSU794441

CSU794442

CSU794443

L=6 meter KHZSP/KHZP

CSU794445

CSU794446

CSU794447

CSU794448

CSU794449

Stegskarv 21

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

Avvinkling 22

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

Avgreningskoppling 14

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

Kabelstegar

Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

L=6 meter KHZPV Stegskarvar och Avvinklingar

Skruvsats M12 för KHZPV Avvinkling 44

Avvinkling 51

Stegskarv 45 Krökar och Avgreningar 90° krök 15 inre

11 221 74

11 221 75

11 221 76

11 221 77

11 221 78

90° krök 15 yttre

11 221 80

11 221 81

11 221 82

11 221 83

11 221 84

T-avgrening 16

11 223 43

11 223 44

11 223 45

11 223 46

11 223 47

X-avgrening 17

11 223 83

11 223 84

11 223 85

11 223 86

11 223 87

Vertikalkrök 18

11 224 52

11 224 53

11 224 54

11 224 55

11 224 56

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

Väggfäste 11/25

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

Väggfäste 11/75

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

90° Krök 55 T-avgrening 56

Avvinkling 49 Upphängningsdetaljer vägg 11 208 00 Konsol 50

70

792893 792877


KHZP 150

727882

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

KHZPV 800

KHZPV 1000

727883

727884

727885

727886

727887

782128

782129

784066

784067

784068

784069

784070

784071

784072

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 11

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 220 40

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 221 18

11 226 99

11 226 99

11 226 99

11 226 99

11 226 99

11 226 99

11 226 99

792880

792880

792880

792880

792880

792880

792880

11 225 62

11 225 62

11 225 62

11 225 62

11 225 62

11 225 62

11 225 62

792873

792873

792873

792873

792873

792873

792873

11 221 73

11 221 74

11 221 75

11 221 76

11 221 77

11 221 78

727352

11 221 80

11 221 81

11 221 82

11 221 83

11 221 84

727358

11 223 43

11 223 44

11 223 45

11 223 46

11 223 47

727364

11 223 83

11 223 84

11 223 85

11 223 86

11 223 87

11 224 51

11 224 52

11 224 53

11 224 54

11 224 55

11 224 56

792903

792904

792905

792906

792907

792908

792909

792920

792921

792922

792923

792924

792925

783484

792880

792881

792882

792883

792884

792885

792886

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 72

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 220 73

11 207 21

71


Valguide

Wibe kabelstegar

Syrafast AISI 316L

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSPZ 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=3 meter KHZSP

CSU794439

CSU794440

CSU794441

CSU794442

CSU794443

L=6 meter KHZSP/KHZP

CSU794445

CSU794446

CSU794447

CSU794448

CSU794449

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 210 65

11 210 66

11 210 67

11 210 68

11 210 69

Takpendel 2-300

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

Takpendel 2-400

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

Takpendel 2-500

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

Takpendel 2-700

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

Takpendel 2-1000

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

Takpendel 2F-280

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

Takpendel 2F-370

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

Takpendel 2F-505

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

Takpendel 2F-730

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

Takpendel 2F-1000

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

Takpendel 2F-1500

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 250 81

11 250 84

11 250 73

11 250 74

11 250 75

Lock 90° krök

788640

788641

788642

788643

788644

Lock T-avgrening

788648

788649

788650

788651

788652

Profilfäste 37

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

Lockklammer

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

L=6 meter KHZPV Upphängningsdetaljer tak/golv 11 208 00 Konsol 50

Bärok 3

Dividers Avskiljningsplåt 39/24 Avskiljningsplåt 39/55 Teleränna 36-50 Teleränna 36-100 Teleränna 39-200

792893 792877 11 208 00

T-skruv M8 11 218 75 M10 11 218 33 Skruvsatas 22S för Tp 2/2F 11 218 14

Skruvsats W34 11 259 88 Skruvsats W34 11 259 88

Lock Lock W5

72


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

KHZPV 800

KHZPV 1000

727883

727884

727885

727886

727887

782128

782129

784066

784067

784068

784069

784070

784071

784072

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 207 24

11 207 30

11 207 33

11 207 36

11 207 39

11 210 64

11 210 65

11 210 66

11 210 67

11 210 68

11 210 69

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 08

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 11

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 14

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 20

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 29

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 58

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 61

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 64

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 70

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 79

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 212 94

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 21

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 22

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 75

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 78

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

11 228 81

732291

11 250 81

11 250 84

11 250 73

11 250 74

11 250 75

783375

732297

788639

788640

788641

788642

788643

788644

788645

788646

788647

788648

788649

788650

788651

788652

788653

788654

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 00

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

11 251 03

727882

11 207 21

73


Wibe kabelstegar

Valguide

Syrafast AISI 316L

Kompletterande tillbehör Konsolklammer 42 Konsolklammer 43 Valvstolpe 46

T-skruv eller skruvsats

KHZSP 200

KHZSP 300

KHZSP 400

KHZSPZ 500

KHZSP 600

Kabelstegar L=3 meter KHZSP

11 200 84

11 200 86

11 200 88

11 200 90

11 200 92

L=6 meter KHZSP/KHZP

11 200 85

11 200 87

11 200 89

11 200 91

11 200 93

Kombibeslag B21

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

Kombibeslag B21 90°

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

Vinkelfäste 5L

11 216 40

11 216 40

11 216 40

11 216 40

11 216 40

Vinkelfäste 5LS

11 216 48

11 216 48

11 216 48

11 216 48

11 216 48

Takbultfäste

11 216 30

11 216 30

11 216 30

11 216 30

11 216 30

Golvbultfäste

11 216 35

11 216 35

11 216 35

11 216 35

11 216 35

Väggbultfäste

11 216 41

11 216 41

11 216 41

11 216 41

11 216 41

Dosplåt 35S

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

Dosplåt 35P

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

Profilskydd 28P

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

Avgreningsplåt 33/1

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

Avgreningsplåt 33/2

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

L=6 meter KHZPV Fästen

Avgreningskrok 47 Dosplåtar

Kabelskydd

74


KHZP 150

KHZP 200

KHZP 300

KHZP 400

KHZP 500

KHZP 600

KHZP 800

KHZP 1000

KHZPV 200

KHZPV 300

KHZPV 400

KHZPV 500

KHZPV 600

KHZPV 800

KHZPV 1000

11 202 45

11 202 46

11 202 47

11 202 48

11 202 49

11 202 50

11 202 51

784066

784067

784068

784069

784070

784071

784072

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 59

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 493 91

11 216 40

11 216 40

11 216 40

11 216 40

731793

731793

731793

731793

11 216 48

11 216 48

11 216 48

11 216 48

725636

725636

725636

725636

11 216 30

11 216 30

11 216 30

11 216 30

792864

792864

792864

792864

11 216 35

11 216 35

11 216 35

11 216 35

792866

792866

792866

792866

11 216 41

11 216 41

11 216 41

11 216 41

792868

792868

792868

792868

792875

792875

792875

792875

792875

792875

792875

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 14

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 228 08

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 220 76

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 08

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 221 12

11 202 44

75


Wibe kabelstegar

Valguide

Syrafast AISI 316L

Övriga tillbehör Skruvsats 22S

11 218 14

Skruvsats W34

11 259 88

T-skruv 26F M8 30 mm T-skruv 26F M10 30 mm T-skruv 26F M10 50 mm

11 218 75 11 218 33 11 218 40

Kabelrulle 38 Rig'n roll

16 004 55

Pendel Pendel B41 M8

11 495 51

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 52

Pendel B41 M10

11 495 61

316L 1000 mm/2000 mm

11 495 62

Flänsmutter B43 M8 Flänsmutter B43 M10

11 495 54

Skarvmutter M8

11 495 55

Skarvmutter M10

11 495 65

Märkning Märkplåt 93, gul

11 221 01

Märkplåt 93, orange

11 221 02

Märkplåt 93, blå

11 221 03

Märkplåt 93, grön

11 221 04

Märkplåt 93, svart

11 221 05

Märkskylt Potentialutjämning

11 221 00

11 495 64

Profil-/Ändskydd Profilskydd 28P

11 220 76

Ändskydd 28

11 220 71

Ändskydd 28i

11 220 75

Ändskydd 28C Tp 2 & P/A-skena 24/34 Ändskydd 28E Tp 2F, 2Fi & P/A-skena 24/48 Ändskydd 28J Tp 20F & P/A-skena 24/20F

76

11 218 55 11 218 56 11 218 61


Sendzimirförzinkade kabelstegar och tillbehör Sortiment Kabelstegar KHZSP, KHZPS .......................... 78

Tillbehör Skarvar, avvinklingar, konsoler, väggfästen, Bärok 3 .......................................79 Bärok 6, klammer, takpendel, pendel-/ankarskenor, pendelstag, pendelskarvar ......... 80 Takfästen, fästvinkel, Pendel W76/B41 med tillbehör.... 81 Vinkelkrok, fästen, montage- och dosplåtar............... 82 Dosplåtar, krökar, telerännor, avskiljare, lock..............................................83 Lock, skyddsplåtar, profilfäste, lockklammer, lockskarv............... 84 Avgreningsplåtar, kabelhållare A och R.................... 85 Tillbehör kabelhållare, montageskenor, skruvsatser.................................. 86 Bärlinesystem HT........................ 87 Gemensamma tillbehör, verktyg.........................................88


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZSP

P140325

Sendzimirförzinkad kabelstege med öppna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för inomhus installationer i torra miljöer. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Sendzimirförzinkat stål. KHZSP-200

55/198/3000 55/198/4000 55/198/6000

198

783155 718572 734488

11 200 47 11 200 23 11 200 68

KHZSP-300

55/298/3000 55/298/4000 55/298/6000

217

783156 718573 734489

11 200 51 11 200 26 11 200 69

KHZSP-400

55/398/3000 55/398/4000 55/398/6000

237

783157 718574 734490

11 200 55 11 200 29 11 200 70

KHZSP-500

55/498/3000 55/498/4000 55/498/6000

257

783158 718575 734491

11 200 59 11 200 31 11 200 71

KHZSP-600

55/598/3000 55/598/4000 55/598/6000

277

783159 718576 734492

11 200 63 11 200 35 11 200 72

Kabelstege KHZPS

P140331

Sendzimirförzinkad kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för inomhus installationer i torra miljöer. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Sendzimirförzinkat stål. KHZPS-150

55/147/6000

225

725350

11 200 22

KHZPS-200

55/197/6000

235

725351

11 200 25

KHZPS-300

55/297/6000

255

725352

11 200 28

KHZPS-400

55/397/6000

275

725353

11 200 30

KHZPS-500

55/497/6000

300

725354

11 200 32

KHZPS-600

55/597/6000

315

725355

11 200 37

KHZPS-800

55/797/6000

410

781099

11 200 38

KHZPS-1000

55/997/6000

490

725356

11 200 39

B223675

B224475

Dimensionstabell

78

Benämning

A mm

B mm

L mm

E-nr

KHZSP-200

198

164

3000 4000 6000

11 200 47 11 200 23 11 200 68

KHZSP-300

298

264

3000 4000 6000

11 200 51 11 200 26 11 200 69

KHZSP-400

398

364

3000 4000 6000

11 200 55 11 200 29 11 200 70

KHZSP-500

498

464

3000 4000 6000

11 200 59 11 200 31 11 200 71

KHZSP-600

598

564

3000 4000 6000

11 200 63 11 200 35 11 200 72

KHZPS-150

147

111

6000

11 200 22

KHZPS-200

197

161

6000

11 200 25

KHZPS-300

297

261

6000

11 200 28

KHZPS-400

397

361

6000

11 200 30

KHZPS-500

497

461

6000

11 200 32

KHZPS-600

597

561

6000

11 200 37

KHZPS-800

797

761

6000

11 200 38

KHZPS-1000

997

961

6000

11 200 39


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Stegskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P138810

P138809

Stegskarv 21 Används för rak skarvning av kabelstegar och vid montering av krökar, avgreningar och vertikalkrökar. Levereras med skruv som används för att fixera skarven. Material: Stål, Z+ 21 Z+

64/22/300

46

CSU795051

11 220 07

21 Click Z+ är en snap-on-monterad stegskarv som fixeras genom att hakarna böjs med en skruvmejsel, inga skruvar behövs. Material: Stål, Z+ 21 Click Z+

64/32/200

33

CSU795050

11 220 00

P140336

Stegskarv 9 Används vid rak skarvning av KHZSP, KHZ, KHZP och KHZPS. Tänderna skall vändas nedåt. Vid belastning hindras då stegarna att glida isär. Kommer skarven över en konsol skall tänderna vändas uppåt. Material: Sendzimirförzinkat stål. 9

52/4/200

16

721115

11 220 14

Avvinklingar P140337

Avvinkling 22 Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening. Levereras med skruv. Värden för Potentialutjämning. Material: Sendzimirförzinkat stål. 22

60/24/150

21

721122

11 220 35

P140338

Avgreningskoppling 14 Används för T- och X-avgrening. Passar KHZSP, KHZSPZ, KHZ, KHZP och KHZPS alla stegbredder. Levereras med skruv. Material: Sendzimirförzinkat stål. 14

65/73/350

49

723212

11 221 15

Konsoler Konsol 30

P140088

För invändigt montage av kabelstege KHZSP. Material: Sendzimirförzinkat stål 30-200

80/185/184

90

727777

11 207 10

30-300

80/185/284

110

727778

11 207 12

30-400

80/185/384

120

727779

11 207 13

30-500

80/185/484

140

727780

11 207 14

30-600

80/185/584

160

727781

11 207 15

P138933

P138932

Konsol 50i och 81 För montage på vägg, takpendel eller pendel-/ankarskena. Konsol 81 används för bredderna 500-600 mm. Material: Sendzimirförzinkat stål 50i-200

85/43/250

29

791413

11 207 54

50i-300

110/43/350

46

791414

11 207 56

50i-400

115/44/450

83

791415

11 207 58

81-500

150/40/568

100

780162

11 208 93

81-600

150/40/658

140

780163

11 208 97

Väggfästen P140342 P140341

Väggfäste 11/25 och 11/75 Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Sendzimirförzinkat stål 11/25

85/40/71

24

721105

11 220 67

11/75

135/40/71

30

721106

11 220 70

Bärok P140343

Bärok 3 Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och ankarskenor. Material: Sendzimirförzinkat stål 3-200

92/57/200

33

721869

11 210 51

3-300

92/57/300

58

721870

11 210 54

3-400

92/57/400

78

721871

11 210 57

3-500

92/57/500

120

721872

11 210 60

3-600

92/57/600

145

721873

11 210 63

79


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Bärok Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Bärok 6

P140091

Används för invändigt mittmontage av Kabelstege KHZSP. Material: Sendzimirförzinkat stål 6-200

37/80/184

27

727582

11 210 75

6-300

37/80/284

45

727583

11 210 79

6-400

37/80/384

63

727584

11 210 83

6-500

37/80/484

81

727585

11 210 87

6-600

37/80/584

99

727586

11 210 91

Klammer P140339

Konsolklammer 42 Används för montage av kabelstege på konsoler, bärok etc. Levereras med skruv M8 och mutter. Material: Sendzimirförzinkat stål. 42

54/58/30

11

721121

11 207 99

725363

11 220 49

P140340

Klammer 41 Används för montage av ankarskena, montageplåt etc. på stegprofil. Material: Sendzimirförzinkat stål. 41

125/30/16

10

Takpendel P140092

Takpendel 2Fi Används för lättare montage med Konsol 50i och Kabelstege KHZSP. Material: Sendzimirförzinkat stål. 2Fi-300

272/134/54

97

792723

11 212 40

2Fi-500

497/134/54

137

792724

11 212 42

2Fi-750

722/134/54

177

792725

11 212 44

2Fi-1000

922/134/54

225

792726

11 212 46

Pendel-/ankarskenor P140344

Pendel-/ankarskena 24/34 Används för montage av konsoler, bärok, takfästen etc. Ej avsedd för T-skruv 26F. Material: Sendzimirförzinkat stål. 24/34

292/16/42

23

725357

11 214 71

24/34

382/16/42

31

725358

11 214 75

24/34

495/16/42

40

725359

11 214 79

24/34

698/16/42

56

725360

11 214 83

24/34

990/16/42

80

725361

11 214 87

24/34

2970/16/42

240

721102

11 215 05

P140345

Pendel-/ankarskena 24/48 Används för montage av konsoler, bärok, takfästen etc. Anpassad för T-skruv 26F. Material: Sendzimirförzinkat stål. 24/48

2970/26/48

520

731717

11 215 32

24/48

5940/26/48

1120

731721

11 215 33

Pendelstag, pendelskarvar P140346

Pendelstag 1 Används som förstärkning för att minska utböjningen av takpendlar vid stora belastningar. Monteras med T-skruv och Expander. Material: Sendzimirförzinkat stål 1-300

315/161/40

35

792727

11 216 72

1-500

515/166/40

53

792728

11 216 74

1-800

815/246/40

82

792729

11 216 77

P140347 P139960

Pendelskarv 2J, 2FJ Används för skarvning av takpendlar och pendel-/ankarskenor. Levereras med Skruv M8x16 och mutter. Material: Sendzimirförzinkat stål 2J, för Takpendel 2 och P-/A-skena 24/34

200/48/18

43

721119

11 216 55

200/55/18

46

713178

11 216 62

Material: Varmförzinkat stål 2FJ, för Takpendel 2F och P-/A-skena 24/48

80


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Takfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140348

Takfäste 5 Monterad med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller 24/48 erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Kan även användas för montage av Pendel-/Ankarskena mellan golv och tak. Material: Sendzimirförzinkat stål 5

100/135/40

35

721101

11 216 05

P140349

Takfäste 5TPA Takfäste med teleskopfunktion, justerbart 35-95 mm. Används för infästning i trapetsplåt, levereras med Skruv MVBF 8x16 och Mutter M6MF8. Kan belastas med 150 kg utan deformation. Material: Sendzimirförzinkat stål 5TPA

50/76/79-118

14

732177

11 216 16

P140350

Takfäste 5TP Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på Pendel-/Ankarskena 24/48 i tak med trapetsprofilerad plåt. Material: Sendzimirförzinkat stål 5TP

71/35/50

12

725362

11 216 17

792554

11 216 01

728071

11 254 10

P140093

Takfäste 2Fi Monteras på Pendel-/Ankarskena 24/48 för att erhålla takpendlar med önskad längd. Material: Sendzimirförzinkat stål 2Fi

131/134/54

50

Fästvinkel B223789

Fästvinkel W8S Används för olika montage med Pendel-/Ankarskena 24/34, Bärok, Takfäste 5 etc. Material: Sendzimirförzinkat stål. W8S

120/-/30

8

Pendel W76/B41 med tillbehör P140075 P140076

Pendel W76 Används för montage av kabelstegar och armaturskenor. Material: Elförzinkat stål W76 M8-1000

M8/1000

32

725079

11 271 54

B41 M8-2000

M8/2000

63

1149452

11 494 52

B41 M10-1000

M10/1000

49

1149461

11 494 61

W76 M10-2000

M10/2000

100

716792

11 253 73

W76 M10-3000

M10/3000

150

716793

11 253 75

Skarvmutter

P140155

Används vid skarvning av Pendel W76. Material: Elförzinkat stål M8

40/15/13

5.6

725083

11 271 60

M10

40/18.5/16

7.2

724806

11 253 79

B225160

Flänsmutter B43 Monteras på Pendel W76 för att låsa bärok och takfästen. Levereras i förpackning om 50 st. Material: Elförzinkat stål B43/M8

17/17/8

0,68

1149405

11 494 05

B43/M10

20/20/15

1,12

1149464

11 494 64

P140094

Ovalmutter B50 Används vid skarvning av Pendel W76. Material: Elförzinkat stål B50/M8

10/20/35

1

1149456

11 494 56

B50/M10

12/24/35

2

1149466

11 494 66

Mutter M8, M10 Används vid montering med Pendel W76 M8 och M10. Material: Varmförzinkat stål. M8

–

0,54

725085

11 272 25

M10

1,1

723938

11 253 81

B224026

Monteringssats W78 Bricka Ø50 och mutter M10, används för montage med Pendel W76 i plåt- eller lättbetongtak. Material: Varmförzinkat stål. W78

Ø50/M10

5,5

717069

11 259 83

81


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Vinkelkrok, ändfäste Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

8

709017

11 220 56

8

709018

11 220 59

P139657

Vinkelkrok 4 Används för 90° horisontella avgreningar. Material: Aluminium. 4

71/86/19

P139964

Ändfäste 10 Används för steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg. Material: Aluminium. 10

60/55/60

Fästen för trådstegar

P140022

P140021

Kombibeslag B21 Används för montage av trådstegar på kabelstegar. Material: Elförzinkat stål B21

250/20/50

44

1149159

11 491 59

B21 90°

120/50/135

44

1149191

11 491 91

Montage- och dosplåtar P140351

Montageplåt 61 Monteras i sidoprofilen på vertikala stegar, används för montage av uttagsboxar och brytare etc. Material: Sendzimirförzinkat stål. 61-200

310/200/70

100

732486

11 227 10

61-300

310/300/70

140

732487

11 227 14

61-400

310/400/70

170

732488

11 227 18

61-500

310/500/70

240

732489

11 227 22

61-600

310/600/70

270

732490

11 227 26

P140465

P140352

Dosplåt 35S Hålad eller ohålad dosplåt, monteras stående eller hängande på kabelstegens sidoprofil. Böj fliken mot stegprofilen för att låsa fast dosplåten. Används för montage av dosor, armaturer etc. Hålad plåt är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: Sendzimirförzinkat stål. 35S hålad

164/20/170

22

711205

11 228 12

35S ohålad

164/20/170

23

730245

11 228 09

P140353

Dosplåt 35P Hålad dosplåt, monteras liggande mellan stegpinnarna. Flikarna böjs mot stegpinnen för att låsa fast dosplåten. Den mittersta fliken viks mot perforerad pinne och de två yttre flikarna viks mot rund pinne. Används för montage av dosor, armaturer etc. Material: Sendzimirförzinkat stål. 35P

21/106/250

28

718618

11 228 06

B224626

Montageplåt 62 Används för montage av uttag och kopplingsdosor på vägg, tak eller golv. Material: Sendzimirförzinkat stål. 62-100

100/15/130

12

783460

11 233 03

62-200

200/15/130

24

783461

11 233 07

Dosplåtar med förmonterade dosor och uttag P132522

Uttag och dosplåtar 2-vägsuttag, kapslat IP44, monterat på Dosplåt 35S som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: uttag i termoplast, dosplåt i sendzimirförzinkat stål.

P132523

Uttag 2-v K, Dosplåt 35S

35

734225

11 227 73

2-vägsuttag, okapslat IP21, monterat på Dosplåt 35S som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: uttag i termoplast, dosplåt i sendzimirförzinkat stål. Uttag 2-v, Dosplåt 35S

82

164/64/170

164/58/170

33

734226

11 227 77


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Dosplåtar med förmonterade dosor och uttag Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P132521

Dosor och dosplåtar Dosa IP65 monterad på Dosplåt 35S som är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: dosa i termoplast, dosplåt i sendzimirförzinkat stål. Dosa med plint, Dosplåt 35S

164/56/170

34

731962

11 227 69

Dosa utan plint, Dosplåt 35S

164/56/170

32

731961

11 227 65

0.2

716640

11 259 08

B223222

Jordklämma W79 Används då jordning av montageplåt krävs vid montage av apparater. Material: Sendzimirförzinkat stål. W79

Skruv M4/–/4.5

Krökar P140354

90° krök 15, inre Skarvas till stege med Stegskarv 21. Inre radie = 268 mm. Material: Sendzimirförzinkat stål. 15-200

55/597/597

240

723061

11 221 25

15-300

55/697/697

290

723062

11 221 28

15-400

55/797/797

340

723063

11 221 31

15-500

55/897/897

390

723064

11 221 33

15-600

55/997/997

440

723065

11 221 37

Telerännor P140355

Teleränna 36 Används då särskild ränna för svagströmsledningar erfordras. Är försedda med knock-out-hål i botten för kabelgenomföring. Material: Sendzimirförzinkat stål. 36-50

50/24/2000

94

725065

11 228 73

36-100

100/24/2000

142

725066

11 228 76

36-200

200/24/2000

238

725067

11 228 79

Avskiljare P140356

Avskiljningsplåt 39 Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra. Material: Sendzimirförzinkat stål. 39/24

24/24/1760

46

718835

11 228 16

39/55

55/24/1750

73

725785

11 228 26

3

716824

11 228 19

P140044

Mellanstycke W39 Används för skarvning av Avskiljningsplåt 39. Material: Plast. W39

37/–/330

Lock P140357

Lock W5 Används för att skydda kabelstråken. Passar för samtliga kabelstegar. Material: Sendzimirförzinkat stål. W5-60

11/63/2000

90

732213

11 251 15

W5-70

11/73/2000

100

732214

11 250 71

W5-100

11/103/2000

140

732215

11 250 76

W5-150

11/153/2000

190

732216

11 251 16

W5-200

11/203/2000

250

732217

11 250 79

W5-300

11/303/2000

360

732218

11 250 82

W5-400

11/403/2000

680

732219

11 250 85

W5-500

11/503/2000

840

732220

11 250 87

W5-600

11/603/2000

700

732221

11 250 89

W5-1000

11/1003/2000

1150

732222

11 251 58

83


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Lock, skyddsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Lock 90° krök

P140358

Används för att skydda kabelstråken i 90° krökar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Sendzimirförzinkat stål. 150

10/420/420

65

732322

-

200

10/470/470

91

732323

-

300

10/570/570

143

732324

-

400

10/670/670

221

732325

-

500

10/770/770

299

732326

-

600

10/870/870

390

732327

-

800

10/1070/1070

460

781802

-

1000

10/1270/1270

871

732328

-

Lock T-avgrening

P140359

Används för att skydda kabelstråken i T-avgreningar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Sendzimirförzinkat stål. 150

11/400/651

182

732345

-

200

11/450/701

221

732346

-

300

11/550/801

312

732347

-

400

11/650/901

416

732348

-

500

11/750/1001

533

732349

-

600

11/850/1101

676

732350

-

800

11/1050/1301

710

781803

-

1000

11/1240/1501

1352

732351

-

P140360

Profilfäste 37 Används för montage av lock, monteras på sexkantprofilens insida. Locket fästs på Profilfäste 37 med Lockklammer. Material: Sendzimirförzinkat stål. 37

136/20/50

6

729217

11 250 96

1.5

712668

11 250 97

P140361

Lockklammer Används för fastmontering av lock på Profilfäste 37. Material: Sendzimirförzinkat stål. Lockklammer

32/10.5/20

Lockskarv

P140362

Används för skarvning av lock, insticksmontage. Material: Sendzimirförzinkat stål. 150

4/100/125

10

712639

11 250 90

200

4/100/175

20

712640

11 250 91

300

4/100/275

30

712642

11 250 92

400

4/100/375

40

712643

11 250 93

500

4/100/475

50

712644

11 251 01

600

4/100/575

60

712645

11 251 05

P140363

Rasskydd Används för att skydda kabelstråk. Avsett för kabelstegar bredd 300-400 mm. Material: Sendzimirförzinkat stål. 300

280/300/1000

880

786738

11 233 58

400

280/400/1000

990

786739

11 233 62

Skyddsplåt 65

P140364

Används som kabelskydd på vertikala stegar monterade mot golv. Monteras i sidoprofilen med självborrande plåtskruv. Material: Sendzimirförzinkat stål.

B223191

84

65-200

200/120/1000

930

732475

11 227 40

65-300

300/120/1000

1140

732476

11 227 44

65-400

400/120/1000

1350

732477

11 227 48

65-500

500/120/1000

1560

732478

11 227 52

65-600

600/120/1000

1780

732479

11 227 56


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Avgreningsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140365

P140107

Avgreningsplåt 33 Avgreningsplåt monteras i 90O horisontella avgreningar. Passar alla kabelstegar. Material: Sendzimirförzinkat stål. 33/1

28/150/290

50

768733

11 221 06

33/2

25/195/490

90

721114

11 221 11

Kabelhållare A och R med tillbehör Kabelhållare typ A

P140096

P140095

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av en kabel på Pendel-/Ankarskena 24/48 och på kabelstegarna KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZP och KHZPV. Material: Sendzimirförzinkat stål. A1-12 för kabel -12

81/17/40

3.4

718507

A1-16 för kabel 13-16

85/21/40

3.7

718508

15 250 02 15 250 06

A1-22 för kabel 17-22

91/27/40

4.6

718509

15 250 12

A1-28 för kabel 23-28

97/33/40

5.3

718510

15 250 18

A1-36 för kabel 29-36

114/41/40

8.8

718511

15 250 22

A1-44 för kabel 37-44

122/49/40

9.9

718512

15 250 26

A1-52 för kabel 45-52

130/57/40

11.0

718513

15 250 30

A1-60 för kabel 53-60

138/65/40

12.5

718514

15 250 34

A1-70 för kabel 61-70

148/75/40

15.4

718515

15 250 38

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av två kablar på Pendel-/Ankarskena 24/48 och på kabelstegarna KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZP och KHZPV. Material: Sendzimirförzinkat stål. A2-12 för kabel -12

94/17/40

4.0

718516

A2-16 för kabel 13-16

102/21/40

4.6

718517

15 251 02 15 251 06

A2-22 för kabel 17-22

114/27/40

5.9

718518

15 251 12

A2-28 för kabel 23-28

126/33/40

7.0

718519

15 251 18

A2-36 för kabel 29-36

151/41/40

11.2

718520

15 251 22

A2-44 för kabel 37-44

167/49/40

13.3

718521

15 251 26

Kabelhållare typ R

P140097

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av en kabel på kabelstegarna KHZ och KHZV. Material: Sendzimirförzinkat stål. R1-12 för kabel -12

91/17/40

5.5

769000

R1-16 för kabel 13-16

95/21/40

6.3

769001

11 229 10 11 229 12

R1-22 för kabel 17-22

101/27/40

7.4

769002

11 229 14

R1-28 för kabel 23-28

107/33/40

8.5

769003

11 229 16

R1-36 för kabel 29-36

124/41/40

11.1

769004

11 229 18

R1-44 för kabel 37-44

132/49/40

12.7

769005

11 229 20

R1-52 för kabel 45-52

140/57/40

14.2

769006

11 229 22

R1-60 för kabel 53-60

148/65/40

15.5

769007

11 229 24

R1-70 för kabel 61-70

160/75/40

18.4

769008

11 229 26

P140098

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av två kablar på kabelstegarna KHZ och KHZV. Material: Sendzimirförzinkat stål. R2-12 för kabel -12

104/17/40

6.8

769009

R2-16 för kabel 13-16

112/21/40

7.9

769010

11 229 40 11 229 42

R2-22 för kabel 17-22

124/27/40

9.6

769011

11 229 46

R2-28 för kabel 23-28

136/33/40

11.3

769012

11 229 48

R2-36 för kabel 29-36

161/41/40

14.5

769013

11 229 50

R2-44 för kabel 37-44

177/49/40

17.0

769014

11 229 52

R2-52 för kabel 45-52

193/57/40

19.2

769015

11 229 54

R2-60 för kabel 53-60

209/65/40

21.4

769016

11 229 56

85


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Kabelhållare A och R med tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Mellanlägg EM

P140101

Mellanlägg skall användas för att undvika intryckning i kabeln. Mellanlägget förs in mellan kabel och stegpinne från samma sida som klammern har hakats fast vid stegen. Material: PE. EM-12 for cable -12

5/15/39

0.2

709050

11 229 00

EM-16 for cable 13-16

5/19/39

0.2

709051

11 229 01

EM-22 for cable 17-22

5/25/39

0.3

709052

11 229 02

EM-28 for cable 23-28

5/31/39

0,3

709053

11 229 03

EM-36 for cable 29-36

5/39/39

0.5

709054

11 229 04

EM-44 for cable 37-44

5/46/39

0.7

709055

11 229 05

EM-52 for cable 45-52

5/55/39

0.8

709056

11 229 06

EM-60 for cable 53-60

5/62/39

0.9

709057

11 229 07

EM-70 for cable 61-70

5/72/39

1.0

709058

11 229 08

P140226 P140225

Najtråd För montering av kablar på kabelstegens pinnar. Material: Rostfritt stål, PVC. HTR-2303, vit

Ø1.25

1.3/100 m

713686

06 308 28

HTR-2313, svart

Ø1.25

1.3/100 m

713687

06 308 29

HT-2304, vit

Ø1.5

1.8/100 m

713684

06 308 31

HT-2314, svart

Ø1.5

1.8/100 m

713685

06 308 32

792896

11 251 12

141

792869

11 251 18

Material: PVC.

Montageskenor P138267

Montageskena WMS15 För montage av kabel med najtråd, strips mm, monteras direkt på vägg. Material: Sendzimirförzinkat stål. WMS15

3/15/2500

88

P138271

Montageskena WMS25 För montage av kabel med najtråd, strips mm, monteras direkt på vägg. Material: Sendzimirförzinkat stål. WMS25

3/25/2500

Skruv, skruvsatser P140072

T-skruv 26F Används för montage med pendel-/ankarskenor och takpendlar. Material: Elförzinkat stål. 26F M8

43/48/20

4.5

734983

11 218 73

26F M10

43/48/22

7

734864

11 218 29

P140156

Skruvsats W34 För fastmontering av avskiljningsplåt och teleränna på KHZSP, KHZPS, KHZP och KHZPV. Skruvsatsen består av skruv MSCS 6x12 och mutter M6MF6. Förpackning om 100 st. Material: Elförzinkat stål. W34

10/10/16

0.8

718473

11 259 87

P140149

Skruvsats 2S För fastmontering av Bärok 3 och väggkonsol på Pendel-/Ankarskena 24/20F och Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/34 och 24/48. Består av skruv MVBF 8x40 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 2S

2.9

715735

11 218 06

P140150

Skruvsats 20S För montage av Bärok 3 på Pendel-/Ankarskena 24/20 samt Takpendel 20. Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/48 och 24/20. Består av skruv MVBF 8x60 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 20S

3,7

715736

11 218 09

P140151

Skruvsats 22S För montage av Bärok 3 på Takpendel 2 och 2F, Bärok 3 och Takfäste 5 på Pendel-/Ankarskena 24/34 och 24/48, Vinkelfäste 5L monterad mot pendel-/ankarskenans rygg och pendel-/ankarskena rygg mot rygg. Består av skruv MVBF 8x16 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 22S

86

1.9

713694

11 218 12


Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Bärlinesystem HT Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

15.5/100 m

713679

11 295 03

HT-2311 stållina 7 x diameter Ø6.15 1.71=16 mm2 plastbelagd, grå, belastning 970 kg

13.5/100 m

713688

06 308 34

HTR-2322 ståltråd, rostfri, hård, belastning 450 kg

Ø2.5

3.9/100 m

713681

11 295 13

HTR-2323 ståltråd, rostfri, hård, belastning 700 kg

Ø3.0

5.6/100 m

713682

11 295 15

HTR-2324 ståltråd, rostfri, hård, belastning 1200 kg

Ø4.0

10.0/100 m

713683

11 295 17

Bärlina

P140227

Används för montage av kablar etc i tak och i tak med balkar. Tillgänglig i olika material. HT-2309 ståltråd, förzinkad, mjuk, belastning 700 kg

Ø5.0

P139953

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Material: Varmförzinkat stål. 5L

70/45/49

15

731791

11 216 38

6

713676

11 295 57

P140099

Bärbygel HT-51 För upphängning av kabel i stållina. Material: Sendzimirförzinkat stål. HT-51

65/15/49

P140100

Bärfäste HT-33/34 Används för takinstallation, monteras med Expander eller betongskruv. Material: Sendzimirförzinkat stål. HT-33

19.5/15/25

1

713674

11 295 45

HT-34

43.5/15/25

2

713675

11 295 47

713671

11 295 37

P140055

Ändfäste HT-14 För montering på vägg, monteras med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-14

30/104/30

18

P140056

Bärfäste HT-31 För montering på takbalk, monteras med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-31

115/4.5/23

2

713672

11 295 43

49/15/65

38

717636

11 295 53

P140057

Balkfäste HT-152 För montering på I-balk NP. Material: Varmförzinkat stål. HT-152

P140058

Balkfäste HT-11 För balkmontage eller vid hopmontering av pendel-/ankarskenor vid till exempel montage av stativ. Monteras på takbalk med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-11

155/40/40

41

717618

11 295 23

P140059

Spännögla HT Spännöglan monteras i stållinans ändar. Material: Varmförzinkat stål. HT-611

22/22/125

10

713689

11 295 73

HT-621

50/50/270

18

713690

11 295 75

HT-631

50/50/400

29

713691

11 295 77

Ø15/25

1.3

713677

11 295 63

Ø15/25

1.3

713678

11 295 65

P140060

Rör för låsning av tråd HT-68 För låsning av entrådig ståltråd. Material: Varmförzinkat stål. HT-68 Material: Syrafast stål AISI316L. HTR-68

87


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Sendzimirförzinkat stål Korrosivitetsklass C2

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140065 P140066

P140064

Ändskydd 28/28i Monteras i stegändar som skydd eller tätning. Material: PP/TPE. 28, röd

59/25/22

0.8

709019

11 220 71

28i, vit

54/14/19

0.4

735446

11 220 77

28i, röd

54/14/19

0.4

731994

11 220 75

Ändskydd 28C, 28E

P140067

28C för Takpendel 2 och Pendel-/ankarskena 24/34

25/19/46

0.5

789875

11 208 55

P140069

Monteras i änden av pendlar som skydd mot personskador. Material: PP/TPE, orange.

28E för Takpendel 2F och Pendel-/ankarskena 24/48

24/30/52

0.5

709021

11 218 56

732151

11 220 76

P140063

Profilskydd 28P Används för att öka anläggningsytan för kablar vid t ex avgreningar. Material: PVC, grå. 28P

60/28/2000

80

B223240

Märkplåt 93 Färgmärkningssystem för kabelstegar med olika färger för olika typer av kablar. Finns i fem olika färger. Material: Stålplåt. 93, gul

103/0.7/100

5

737704

11 221 01

93, orange

103/0.7/100

5

737705

11 221 02

93, blå

103/0.7/100

5

737706

11 221 03

93, grön

103/0.7/100

5

737707

11 221 04

93, svart

103/0.7/100

5

737708

11 221 05

P138944

Märkskylt potentialutjämning Används för att visa att en anläggning är potentialutjämnad. Tillgänglig på svenska (andra språk erhålls mot förfrågan). Tryckt på självhäftande gul vinyl, 250 etiketter per rulle. Material: Självhäftande vinyl. Märkskylt

25/–/86

786860

11 221 00

718660

16 004 54

Verktyg P129977

Kabelrulle S För enklare dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Kabelrullarna är justerbara i höjdled 45 mm för att ge utrymme för kabel under rullen. Material: Elförzinkat stål. S

230/80/204

230

B224100

P140077

Kabelrulle 38 Rig'n roll

88

För montage på Wibe kabelstegar med tillhörande avgreningar och avvinklingar. Material: Syrafast stål AISI316L (Kabelrulle). 38 Rig'n roll

220/50/130

48

735998

16 004 55

Väska för Kabelrulle 38 Rig’n roll

375/160/460

230

780186

16 004 56

Kabelrullesats 66 (1 väska + 10 st Kabelrulle 38 Rig'n roll)

375/160/460

710

780187

16 004 57


Varmförzinkade kabelstegar och tillbehör Sortiment Kabelstegar KHZSPZ......................................90 KHZP...........................................91 KHZ.............................................92 KHZPV, KHZV............................. 93

Tillbehör Skarvar, avvinklingar................... 94 Avvinklingar, konsoler.................. 95 Bärok, väggfästen, klammer, valvstolpe, underläggsplatta, montageskena............................. 96 Takpendlar................................... 97 Pendel-/ankarskenor, pendelskarvar ............................. 98 Takfästen, fästvinkel, takplatta, pendelstag, ståndarstöd.................................. 99 Pendel W76 med tillbehör, fästen.........................................100 Fästen för trådstegar, montage- och dosplåtar, krökar, avgreningar.................... 101 Krökar, avgreningar, avgreningskrok.......................... 102 Telerännor, avskiljare, lock, skyddsplåtar...................... 103 Lock, skyddsplåtar, profilfäste, lockklammer, lockskarv............. 104 Bärlinesystem HT...................... 105 Tunnel- och bergrumsfästen, skruv, skarv- och skruvsatser.... 106 Gemensamma tillbehör............. 107 Verktyg......................................108


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZSPZ

P139620

Varmförzinkad kabelstege med öppna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för lättare installationer både inom- och utomhus. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZSPZ-200

55/198/4000 55/198/6000

200

723904 734494

11 200 74

KHZSPZ-300

55/298/4000 55/298/6000

220

723905 734495

11 200 75

KHZSPZ-400

55/398/4000 55/398/6000

240

723906 734496

11 200 76

KHZSPZ-500

55/498/4000 55/498/6000

260

723907 734497

11 200 77

KHZSPZ-600

55/598/4000 55/598/6000

280

723908 734498

11 200 78

B223678

Dimensionstabell

L

90

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZSPZ-200

198

164

4000 6000

723904 11 200 74

KHZSPZ-300

298

264

4000 6000

723905 11 200 75

KHZSPZ-400

398

364

4000 6000

723906 11 200 76

KHZSPZ-500

498

464

4000 6000

723907 11 200 77

KHZSPZ-600

598

564

4000 6000

723908 11 200 78


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZP

P139626

Varmförzinkad kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZP-150

55/147/3000 55/147/6000

260

783516 718562

11 202 60 11 202 20

KHZP-200

55/197/3000 55/197/6000

270

783517 718563

11 202 64 11 202 23

KHZP-300

55/297/3000 55/297/6000

290

783518 718564

11 202 68 11 202 26

KHZP-400

55/397/3000 55/397/6000

315

783519 718565

11 202 72 11 202 29

KHZP-500

55/497/3000 55/497/6000

340

783520 718566

11 202 76 11 202 32

KHZP-600

55/597/3000 55/597/6000

360

783521 718567

11 202 80 11 202 35

KHZP-800

55/797/3000 55/797/6000

490

783522 721960

11 202 84 11 202 38

KHZP-1000

55/997/3000 55/997/6000

560

783523 718568

11 202 88 11 202 41

B223677

Dimensionstabell

L

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZP-150

147

111

3000 6000

11 202 60 11 202 20

KHZP-200

197

161

3000 6000

11 202 64 11 202 23

KHZP-300

297

261

3000 6000

11 202 68 11 202 26

KHZP-400

397

361

3000 6000

11 202 72 11 202 29

KHZP-500

497

461

3000 6000

11 202 76 11 202 32

KHZP-600

597

561

3000 6000

11 202 80 11 202 35

KHZP-800

797

761

3000 6000

11 202 84 11 202 38

KHZP-1000

997

961

3000 6000

11 202 88 11 202 41

91


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZ

P139634

Varmförzinkad kabelstege med sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZ-150

55/147/6000

270

768001

11 201 20

KHZ-200

55/197/3000 55/197/6000

280

791332 768002

11 201 44 11 201 23

KHZ-300

55/297/3000 55/297/6000

300

791333 768004

11 201 47 11 201 26

KHZ-400

55/397/3000 55/397/6000

320

791334 768005

11 201 50 11 201 29

KHZ-500

55/497/3000 55/497/6000

340

791335 768006

11 201 53 11 201 32

KHZ-600

55/597/3000 55/597/6000

360

791336 768007

11 201 56 11 201 35

P139640

Varmförzinkad kabelstege med slutna sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade, ej genomgående, stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZ-150

55/147/6000

270

726416

-

KHZ-200

55/197/6000

280

726417

-

KHZ-300

55/297/6000

300

726419

-

KHZ-400

55/397/6000

320

726420

-

KHZ-500

55/497/6000

340

726421

-

KHZ-600

44/597/6000

360

726422

-

B223589

Dimensionstabell Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZ-150

147

111

6000

11 201 20 726416

KHZ-200

197

161

3000 6000

11 201 44 11 201 23 726416

KHZ-300

297

261

3000 6000

11 201 47 11 201 26 726419

KHZ-400

397

361

3000 6000

11 201 50 11 201 29 726420

KHZ-500

497

461

3000 6000

11 201 53 11 201 32 726421

KHZ-600

597

561

3000 6000

11 201 56 11 201 35 726422

L

92


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZPV

P139645

Förstärkt, varmförzinkad kabelstege avsedd för inom- eller utomhus installationer i miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Stegen är försedd med valvrör, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZPV-200

134/197/6000

426

717982

11 204 22

KHZPV-300

134/297/6000

448

717983

11 204 28

KHZPV-400

134/397/6000

470

717984

11 204 34

KHZPV-500

134/497/6000

493

717985

11 204 38

KHZPV-600

134/597/6000

515

717986

11 204 40

KHZPV-1000

134/997/6000

703

716400

11 204 41

Kabelstege KHZV

P139651

Förstärkt, varmförzinkad kabelstege avsedd för inom- eller utomhus installationer i miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Stegen är försedd med valvrör, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat stål. KHZV-200

134/197/6000

440

712015

11 204 23

KHZV-300

134/297/6000

460

712017

11 204 26

KHZV-400

134/397/6000

480

712019

11 204 29

KHZV-500

134/497/6000

500

712018

11 204 31

KHZV-600

134/597/6000

530

712020

11 204 35

Dimensionstabell

B226376

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZPV-200

197

161

6000

11 204 22

KHZPV-300

297

261

6000

11 204 28

KHZPV-400

397

361

6000

11 204 34

KHZPV-500

497

461

6000

11 204 38

KHZPV-600

597

561

6000

11 204 40

KHZPV-1000

997

961

6000

11 204 41

B223553

L

KHZV-200

197

161

6000

11 204 23

KHZV-300

297

261

6000

11 204 26

KHZV-400

397

361

6000

11 204 29

KHZV-500

497

461

6000

11 204 31

KHZV-600

597

561

6000

11 204 35

93


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Stegskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140020

Stegskarv 21 Används för rak skarvning av kabelstegar och vid montering av krökar, avgreningar och vertikalkrökar. Levereras med skruv som används för att fixera skarven. Material: Varmförzinkat stål. 21

64/22/300

46

791199

11 220 04

64/22/300

46

CSU795051

11 220 07

P139654

P140020

Material: Stål, Z+. 21 Z+

21 Click Z+ är en snap-on-monterad stegskarv som fixeras genom att hakarna böjs med en skruvmejsel, inga skruvar behövs. Material: Stål Z+. 21 Click Z+

64/32/200

33

CSU795050

11 220 00

P139917

Stegskarv 9 Används vid rak skarvning av KHZSPZ, KHZ och KHZP. Tänderna skall vändas nedåt. Vid belastning hindras då stegarna att glida isär. Kommer skarven över en konsol skall tänderna vändas uppåt. Material: Varmförzinkat stål. 9

52/4/200

16

705304

11 220 12

P139918

Nedtagsskarv 32 Används för vertikal avvinkling med Vertikalkrök 18 under eller ovanpå kabelstege Skruv M6 ingår. Material: Varmförzinkat stål. 32

130/22/200

75

734713

11 220 29

Reduceringsskarv 31

P140062

Används som övergångsskarv till smalare kabelstege. Material: Varmförzinkat stål. 31-100

48/100/200

43

734171

11 220 81

31-200

48/200/200

59

734172

11 220 85

31-300

48/300/200

74

734173

11 220 89

31-400

48/400/200

89

734174

11 220 93

P140073

Övergångsskarv 29 Endast för KHZ-stegar, används vid övergång från en bredare till en smalare kabelstege, passar även för avvinklingar. Material: Varmförzinkat stål. 29-200

M10x235

14

705392

11 220 15

29-300

M10x335

19

705394

11 220 18

29-400

M10x435

24

705395

11 220 21

29-500

M10x535

29

705396

11 220 22

29-600

M10x635

34

705397

11 220 24

P139919

Kapskarv 45 Används för skarvning av kapade kabelstegar KHZV/KHZPV. Skruv M8 och M12 + mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 45

150/4/95

50

707609

11 225 06

P140148

Skarv-/skruvsats KHZV Består av 4 st skruv M6S 12x25 och 4 st mutter M6M 12. Används för all skarvning med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. M12

20

706415

11 226 97

Avvinklingar P139656

Avvinkling 22 Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening. Levereras med skruv. Värden för Potentialutjämning. Material: Varmförzinkat stål. 22

60//24/150

21

718409

11 220 36

P139920

Avgreningskoppling 14

94

Används för T- och X-avgrening. Passar KHZSPZ, KHZ och KHZP alla stegbredder. Levereras med skruv. Material: Varmförzinkat stål. 14

65/73/350

49

725096

11 221 16


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Avvinklingar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139921

Avvinkling 44 Används för horisontell avvinkling av kabelstegar KHZV/KHZPV. Används även för avgrening och som ändfäste mot vägg. 4 st skruv M8x30 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 44

135/–/120

50

720815

11 225 03

P139922

Avvinkling 51 Används för fribärande vertikal uppåt- eller nedåtgående avvinkling av kabelstegar KHZV/KHZPV. 2 st skruv M12 och mutter ingår. Skarv-/Skruvsats KHZV används för montage på stegen, beställs separat. Material: Varmförzinkat stål. 51

150/–/193+138

150

731837

11 225 60

Avvinkling 49

P140033

För kabelstege KHZV/KHZPV, används vid montage med avvinkling. Monteras med 2 st Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat stål. 49-200

120/197/483

220

716389

11 225 23

49-300

120/297/483

230

716390

11 225 26

49-400

120/397/483

240

716391

11 225 29

49-500

120/497/483

245

720517

11 225 32

49-600

120/597/483

250

716392

11 225 35

49-1000

120/997/483

280

716393

11 225 41

B224107

Avvinklingsplåt 48 För fribärande nivåändring vid montage med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. 48/30°

-/-/-?

61

718901

11 225 46

48/45°

???

75

718411

11 225 44

48/60°

???

80

718902

11 225 48

Konsoler Konsol 50L, 50 och 50F

P140019

P140018

P140017

P140016

P140017

P140016

För montage på vägg, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Konsol 50L är avsedd för lättare montage. Konsol 50F är avsedd för tyngre montage med förstärkta kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. 50L-100

85/40/150

24

725105

-

50L-150

85/40/200

28

725106

-

50L-200

85/40/250

34

725107

-

50L-250

105/40/298

46

725108

-

50L-300

105/40/348

54

725109

-

50L-400

120/50/447

103

725110

-

50L-500

140/50/548

160

725111

-

50L-600

150/50/646

191

725112

-

50-100

85/40/150

24

723432

11 207 16

50-150

85/40/200

28

723433

11 207 19

50-200

85/40/250

34

723434

11 207 22

50-250

105/40/300

52

723435

11 207 25

50-300

105/40/350

60

723436

11 207 28

50-400

120/50/450

228

723437

11 207 31

50-500

140/50/550

172

723438

11 207 34

50-600

150/50/650

215

723439

11 207 37

50-700

150/50/750

270

727125

11 207 40

50-800

160/50/850

310

727126

11 207 43

50-900

160/50/950

350

727127

11 207 46

50-1000

170/50/1050

390

727128

11 207 49

50F-200

148/50/245

95

718624

11 207 72

50F-300

175/50/345

125

718625

11 207 78

50F-400

175/50/445

170

718626

11 207 81

50F-500

180/50/547

220

718627

11 207 83

50F-600

180/50/647

250

718628

11 207 87

50F-1000

240/60/1052

770

712465

11 207 93

95


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Bärok, väggfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139930

P139929

Bärok 3 Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Varmförzinkat stål. 3-150

92/57/150

26

720761

11 210 46

3-200

92/57/200

33

720762

11 210 49

3-300

92/57/300

58

720763

11 210 52

3-400

92/57/400

78

720764

11 210 55

3-500

92/57/500

120

720765

11 210 58

3-600

92/57/600

145

720766

11 210 61

Bärok HSO

P140025

P139931

Monteras tillsammans med Pendel M10 eller M16, används för montage av kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. HSO-150 M10

26/48/210

39

791063

-

HSO-200 M10

26/48/260

48

791064

-

HSO-300 M10

26/48/360

66

791065

-

HSO-400 M16

26/48/460

84

791066

-

HSO-500 M16

26/48/560

103

791067

-

HSO-600 M16

26/48/660

121

791068

-

791092

-

P139932

Bricka HSO M16 Används för mittmontage med Bärok HSO M16 och Pendel M16. Förpackning om 10 st. Material: Varmförzinkat stål. HSO M16

5/50/50

8.7

P139933 P139934

Väggfäste 11/25 och 11/75 Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Varmförzinkat stål. 11/25

85/40/71

24

713204

11 220 65

11/75

135/40/71

30

713203

11 220 68

Klammer, valvstolpe P139923

Konsolklammer 42 Används för montage av kabelstege på konsoler, bärok etc. Levereras med skruv M8 och mutter. Material: Varmförzinkat stål. 42

54/30/57

11

705611

11 207 97

P139924

Konsolklammer 43 Används för montage av kabelstegar KHZV/KHZPV på konsoler, bärok etc. Skruv M8 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 43

21/30/43

5

707511

11 207 98

720824

11 220 50

P139927

Klammer 41 Används för montage av ankarskena, montageplåt etc. på stegprofil. Material: Varmförzinkat stål. 41

125/16/30

10

P139928

Valvstolpe 46 För kabelstegar KHZV and KHZPV. Om en konsol placeras mellan två fasta valvstolpar används Valvstolpe 46 som stöd mellan valvrör och stege. Material: Varmförzinkat stål. 46

72/18/30

15

708001

11 225 12

768738

11 207 96

Underläggsplatta, montageskena P140029

Underläggsplatta 40 Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket på porösa väggar. Material: Varmförzinkat stål. 40

150/–/60

55

P140061

Montageskena 40 Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket vid montage på porösa väggar. Konsolen monteras med T-skruv vilket möjliggör höjdjustering. Material: Varmförzinkat stål. 40

96

48/270/26

56

717001

11 252 51


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Takpendlar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139937

Takpendel 2 Används endast för mittmontage med Bärok 3, kan skarvas med Pendelskena 24/34 och Pendelskarv 2J. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat stål. 2-300

279/80/135

52

717191

11 212 06

2-400

392/80/135

62

717192

11 212 09

2-500

504/80/135

72

717193

11 212 12

2-700

729/80/135

93

717194

11 212 18

2-1000

1022/80/135

120

717195

11 212 27

P139938

Takpendel 2F Används för mittpendelmontage med Bärok 3 och som undertakspendel med Konsol 50, kan skarvas med Pendelskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ. Material: Varmförzinkat stål. 2F-280

280/80/135

80

717196

11 212 56

2F-370

370/80/135

100

717197

11 212 59

2F-505

505/80/135

130

717198

11 212 62

2F-640

640/80/135

150

CSU794202

11 212 95

2F-730

730/80/135

170

717199

11 212 68

2F-865

865/80/135

200

CSU794203

11 212 96

2F-1000

1000/80/135

220

717200

11 212 77

2F-1500

1495/80/135

290

787276

11 212 92

B223279

Takpendel 2FPK Används för montage i tak nära vägg. Material: Varmförzinkat stål. 2FPK-300

300/190/50

120

788655

11 212 80

2FPK-500

500/190/50

155

788656

11 212 83

2FPK-750

750/190/50

205

788657

11 212 86

2FPK-1000

1000/190/50

250

788658

11 212 89

Takpendel 20

P139942

Används för pendelmontage i tak eller på golv samt som konsol på vägg vid vertikala eller horisontella montage. Material: Varmförzinkat stål. 20-280

280/155/150

165

CSU794204

11 213 02

20-370

370/155/150

198

CSU794205

11 213 03

20-500

505/155/150

243

715723

11 213 06

20-640

640/155/150

293

CSU794206

11 213 04

20-700

730/155/150

324

715724

11 213 09

20-865

865/155/150

372

CSU794207

11 213 05

20-1000

1000/155/150

458

715725

11 213 15

20-1500

1495/155/150

652

715726

11 213 21

20-2000

1990/155/150

799

715727

11 213 27

20-3000

2980/155/150

1177

715728

11 213 33

P139943

Takpendel 20F Används för pendelmontage i tak eller på golv vid större belastningar. Material: Varmförzinkat stål. 20F-1000

995/160/160

590

718249

11 213 40

20F-1500

1490/160/160

790

718250

11 213 41

20F-2000

1985/160/160

990

718251

11 213 42

20F-3000

2980/160/160

1240

709799

11 213 43

P139944

Takpendel 20FS Används för pendelmontage i tak eller på golv vid mycket stora belastningar. Material: Varmförzinkat stål. 20FS-1500

1495/270/150

1460

718718

11 213 51

20FS-2000

1990/270/150

1810

718719

11 213 53

20FS-2500

2485/270/150

2160

718720

11 213 55

20FS-3000

2980/270/150

2520

718721

11 213 57

97


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Pendel-/ankarskenor Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

715879

11 215 06

P139945

Pendel-/ankarskena 24/34 Används bl a för montage av bärok och pendelskenor med takfästen. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat stål. 24/34

2970/16/42

240

P139946

Pendel-/ankarskena 24/48 Används bl a för montage av konsoler, bärok och pendelskenor med takfästen. Anpassad för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat stål. 24/48

2970/26/48

520

705093

11 215 12

24/48

5940/26/48

1120

731719

11 215 34

709795

11 215 15

P139947

Pendel-/ankarskena 24/20 Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3, endast för symmetrisk belastning. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/20

2970/55/48

1130

P139948

Pendel-/ankarskena 24/20F Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/20F-3000

2970/89/48

1160

709798

11 215 18

24/20F-6000

5940/89/48

2370

718808

11 215 20

4200

709031

11 215 24

970

768063

15 225 43

P139949

Pendel-/ankarskena 24/20FS Används för montage med Konsol 50. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/20FS

5940/106/48

P139950

Ingjutningsskena 24/26x53 Ankarskena för ingjutning i väggar och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/26x53

4000/26/48

Pendelskarvar Pendelskarv 2J, 2FJ och 20J

P139959 P139958 P139960

Används för skarvning av takpendlar och pendel-/ankarskenor. Skruv M8x16 (2J och 2FJ) eller M8x70 (20J) och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål.

98

2J, för Takpendel 2 och P-/A-skena 24/34

200/18/48

43

713177

11 216 56

2FJ, för Takpendel 2F och P-/A- 200/18/55 skena 24/48

46

713178

11 216 62

20J, för Takpendel 20 och P-/A-skena 24/20

94

713173

11 216 68

200/36/55


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Takfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139961

Takfäste 5 Monterad med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller 24/48 erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Kan användas för montage av pendel-/ankarskena mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 5

100/135/40

35

718640

11 216 06

P139962

Takfäste 5TPA Takfäste med teleskopfunktion, justerbart 35-95 mm. Används för infästning i trapetsplåt, levereras med Skruv MVBF 8x16 och Mutter M6MF8. Kan belastas med 150 kg utan deformation. Material: Varmförzinkat stål. 5TPA

50/76/79-118

14

733487

11 216 20

P139963

Takfäste 5TP Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på Pendel-/Ankarskena 24/48 i tak med trapetsprofilerad plåt. Material: Varmförzinkat stål. 5TP

75/35/50

12

713153

11 216 18

P140026

Takfäste 5BK Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på balkar i tak. För flänstjocklek max. 13 mm respektive 14-30 mm. Material: Varmförzinkat stål. 5BK-10 (max. 13 mm)

30/50/45

15

715675

11 216 12

5BK-30 (14-30 mm)

50/50/45

18

718243

11 216 13

P139941

Takfäste 520 Monteras med Pendel-/Ankarskena 24/20 för att erhålla pendlar med önskad längd. 4 st skruv MVBF 8x80 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 520

278/160/160

400

718253

11 216 07

P138938 P138939

Takfäste TF-10 och TF-16 Används för installation med Pendel M10 och M16. Levereras med mutter. Material: Varmförzinkat stål. TF-10

55/40/45

15

788164

-

TF-16

75/50/50

30

788165

-

726873

11 254 11

Fästvinkel B223789

Fästvinkel W8S Används för olika montage med Pendel-/Ankarskena 24/34, Bärok, Takfäste 5 etc. Material: Varmförzinkat stål. W8S

120/-/30

8

Takplatta P139939

Takplatta 20F Svetsas mot stålbalk, den färdigborrade hålbilden används för infästning av Takpendel 20F mot stålbalken. Material: Varmförzinkat stål. 20F

–/160/160

200

718849

11 216 36

P139940

Takplatta 20FS Svetsas mot stålbalk, den färdigborrade hålbilden används för infästning av Takpendel 20FS mot stålbalken. Material: Varmförzinkat stål. 20FS

–/270/150

310

720536

11 216 37

Pendelstag, ståndarstöd P140023 P140024

Pendelstag 1 Används som förstärkning för att minska utböjningen av Takpendlar vid stora belastningar. Monteras med T-skruv och Expander. Material: Varmförzinkat stål. 1-300

315/161/40

35

717640

11 216 80

1-500

515/166/40

53

717641

11 216 83

1-800

815/246/40

82

717642

11 216 86

1-1500

1296/35/50

560

718903

11 216 89

P139951 P139952

Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS För enkelt montage av Pendel-/Ankarskena 24/20F och 24/20FS mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat stål. 24/20F

106/165/80

167

718850

11 216 31

24/20FS

106/185/80

190

718851

11 216 33

99


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Pendel W76 med tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140075

Pendel W76 M8 Används för lättare montage med Kabelstege KHZSPZ. För fixering och skarvning används Fläns- respektive Skarvmutter M8. Material: Varmförzinkat stål. W76/M8

8/8/1000

32

CSU794697

11 271 51

8/8/2000

64

CSU734698

11 271 53

1

CSU794715

11 271 64

4

CSU794699

11 271 63

0.54

725085

11 272 25

P140154

Flänsmutter M8 Monteras på Pendel W76 M8 för att låsa bärok och takfästen. Material: Varmförzinkat stål. Flänsmutter M8

17/17/8

P140155

Skarvmutter M8 Används vid skarvning av Pendel W76 M8 Material: Varmförzinkat stål. Skarvmutter M8

15/15/30

B223896

Mutter M8 Används vid montering med Pendel W76 M8. Material: Varmförzinkat stål. M8

–

Fästen

P139953

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Material: Varmförzinkat stål. 5L

70/45/49

15

731791

11 216 38

P139954

Vinkelfäste 5LS För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv, kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv. Monteras med T-skruv. Material: Varmförzinkat stål. 5LS

111/71/60

50

709801

11 216 44

P139955

Combifäste 53 Ger möjligheter att montera kabelstegar, rännor och trådstegar på plåttak med falsar. Fästet monteras tillsammans med Isolerplatta 54 för att undvika kontakt mellan takplåt och fäste. Material: Varmförzinkat stål. 53 (fäste)

58/52/60

26

782353

11 283 82

54 (isolerplatta, plast)

2/70/120

2

787223

11 283 85

723450

11 216 50

723451

11 216 53

P139935

Sidofäste 20 För montage av Pendel-/Ankarskena 24/20 på balk eller mot vägg. Material: Varmförzinkat stål. 20

50/59/154

47

P139936

Sidofäste 20F För montage av Pendel-/Ankarskena 24/20F på balk eller mot vägg. Material: Varmförzinkat stål. 20F

50/93/150

69

P139956

Stagfäste 60/40 Används tillsammans med Pendel-/Ankarskena 24/48 för att reducera utböjning av långa pendlar. Material: Varmförzinkat stål. 60/40

95/23/40

10

718904

11 216 94

360

786768

-

P139957

Brandskyddsbygel 82 Monteras på Konsol 50 med Skruvsats 22S. Material: Varmförzinkat stål. 82

60/158/43

P139925 P139926

Fäste 12 Används för fastmontering av tillbehör, monteras över kabelstegens sidoprofil. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Varmförzinkat stål. 12/70

125/40/25

19

728653

11 228 87

12/120

175/40/25

24

728654

11 228 91

709018

11 220 59

P139964

Ändfäste 10

100

Används för steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg. Material: Aluminium. 10

60/55/60

8


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Fästen för trådstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140021 P140022

Kombibeslag B21 Används för montage av trådstegar på kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. B21

250/20/50

48

1149259

11 492 59

B21 90°

120/50/135

46

1149291

11 492 91

Montage- och dosplåtar Montageplåt 61

P140030

Används på vertikala stegar för montage av uttagsboxar och brytare mm. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4,2. Material: Varmförzinkat stål. 61-200

310/200/70

100

732491

11 227 11

61-300

310/300/70

140

732492

11 227 15

61-400

310/400/70

170

732493

11 227 19

61-500

310/500/70

240

732494

11 227 23

61-600

310/600/70

270

732495

11 227 27

P132524

Dosplåt 35S Hålad dosplåt, monteras stående eller hängande på kabelstegens sidoprofil. Böj fliken mot stegprofilen för att låsa fast dosplåten. Används för montage av dosor, armaturer etc. Plåten är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: Varmförzinkat stål. 35S hålad

164/20/170

22

731746

11 228 11

P140031

Dosplåt 35P Hålad dosplåt, monteras liggande mellan stegpinnarna. Flikarna böjs mot stegpinnen för att låsa fast dosplåten. Den mittersta fliken viks mot perforerad pinne och de två yttre flikarna viks mot rund pinne. Används för montage av dosor, armaturer etc. Material: Varmförzinkat stål. 35P

–/106/250

28

731745

11 228 05

Krökar, avgreningar Vertikalkrök 18

P140032

För montage med vertikal krökning uppåt eller nedåt, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 18-150

452/147/452

180

718176

11 224 20

18-200

452/197/452

190

718177

11 224 23

18-300

452/297/452

210

718179

11 224 26

18-400

452/397/452

230

718180

11 224 29

18-500

452/497/452

250

718181

11 224 32

18-600

452/597/452

270

718182

11 224 35

18-800

452/897/452

310

721964

11 224 37

18-1000

452/1097/452

350

718183

11 224 41

90° krök 15, inre

P140034

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 15-150

55/547/547

220

716066

11 221 20

15-200

55/597/597

240

716067

11 221 23

15-300

55/697/697

290

716069

11 221 26

15-400

55/797/797

340

716070

11 221 29

15-500

55/897/897

390

716071

11 221 32

15-600

55/997/997

440

716072

11 221 35

15-800

55/1197/1197

640

721961

11 221 38

15-1000

55/1397/1397

760

716073

11 221 41

90° krök 15, yttre

P140035

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 15-150

55/703/703

320

716179

11 221 51

15-200

55/933/933

370

716180

11 221 53

15-300

55/1133/1133

460

716182

11 221 56

15-400

55/1333/1333

550

716183

11 221 59

15-500

55/1533/1533

640

716184

11 221 62

15-600

55/1733/1733

760

716185

11 221 65

15-800

55/2133/2133

1060

723057

11 221 67

15-1000

55/2533/2533

1280

723260

11 221 69

101


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Krökar, avgreningar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140036

90° krök 55 För Kabelstege KHZV och KHZPV, används vid horisontellt montage med 90° krökning. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat stål. 55-200

150/625/625

510

716241

11 225 63

55-300

150/725/725

560

716243

11 225 66

55-400

150/825/825

620

716244

11 225 69

55-500

150/925/925

680

716245

11 225 72

55-600

150/1025/1025

750

716246

11 225 75

55-1000

150/1425/1425

1110

716247

11 225 81

P140037

T-avgrening 16 För T-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 16-150

55/944/547

300

716193

11 223 20

16-200

55/997/597

320

716194

11 223 23

16-300

55/1097/697

390

716196

11 223 26

16-400

55/1197/797

440

716197

11 223 29

16-500

55/1297/897

530

716198

11 223 32

16-600

55/1397/997

600

716199

11 223 35

16-800

55/1597/1197

750

721962

-

16-1000

55/1797/1397

860

716200

-

P140038

T-avgrening 56 För Kabelstege KHZV och KHZPV, används vid T-formad avgrening. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat stål. 56-200

150/1050/625

710

716255

11 226 23

56-300

150/1150/725

790

716257

11 226 26

56-400

150/1250/825

840

716258

11 226 29

56-500

150/1350/925

940

716259

11 226 32

56-600

150/1450/1025

1010

716260

11 226 35

56-1000

150/1850/1425

1300

716261

11 226 41

P140039

X-avgrening 17 För X-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat stål. 17-150

55/547/547

380

716209

11 223 60

17-200

55/997/997

400

716210

11 223 63

17-300

55/1097/1097

500

716212

11 223 66

17-400

55/1197/1197

550

716213

11 223 69

17-500

55/1297/1297

600

716214

11 223 72

17-600

55/1397/1397

860

716215

11 223 75

17-800

55/1597/1597

1070

721963

11 223 77

17-1000

55/1797/1797

1220

716216

11 223 79

P140040

S-krök 67 Används som övergång mellan kabelstegar som monteras i olika nivåer. För vertikala eller horisontella installationer. Material: Varmförzinkat stål. 67

250/–/893

90

788638

-

8

709017

11 220 56

Avgreningskrok P139657

Vinkelkrok 4 Används för 90° horisontella avgreningar. Material: Aluminium. 4

71/86/19

P139658

Avgreningskrok 47 Används för 90° avgrening vid montage med kabelstegar KHZV och KHZPV. Skruv M12 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat stål. 47

102

155/10/73

27

791350

11 225 15


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Telerännor Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140041

Teleränna 36 Används då särskild ränna för svagströmsledningar erfordras. Är försedda med knock-out-hål i botten för kabelgenomföring. Material: Varmförzinkat stål. 36-50

24/50/2000

94

731748

11 228 82

36-100

24/100/2000

142

731749

11 228 83

36-200

24/200/2000

238

731750

11 228 84

Avskiljare

P140043

P140042

Avskiljningsplåt 39 Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra. Material: Varmförzinkat stål. 39/24

24/24/1760

46

731747

11 228 23

39/55

55/24/1750

73

732983

11 228 24

3

716824

11 228 19

P140044

Mellanstycke W39 Används för skarvning av Avskiljningsplåtar 39. Material: Plast. W39

37/–/330

Lock, skyddsplåtar Lock 64

P140045

Används för vertikalt monterade kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. 64-150

10/2000/151

290

WBE782561

-

64-200

10/2000/201

370

WBE782562

-

64-300

10/2000/301

540

WBE782563

-

64-400

10/2000/401

710

WBE782564

-

64-500

10/2000/501

1020

WBE782565

-

64-600

10/2000/601

1210

WBE782566

-

64-800

10/2000/801

1660

WBE782567

-

64-1000

10/2000/1001

2000

WBE782568

-

Lock W5

P140046

Används för att skydda kabelstråken. Passar för samtliga kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. W5-150

10/2000/151

190

732264

11 227 32

W5-200

10/2000/201

250

732265

11 227 33

W5-300

10/2000/301

360

732266

11 227 34

W5-400

10/2000/401

680

732267

11 227 35

W5-500

10/2000/501

880

732268

11 227 36

W5-600

10/2000/601

1050

732269

11 227 37

W5-800

10/2000/801

1420

782213

11 227 38

W5-1000

10/2000/1001

1730

732270

11 227 39

Lock 90O krök

P140047

Används för att skydda kabelstråken i 90° krökar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Varmförzinkat stål. 150

10/420/420

65

781433

-

200

10/470/470

91

781434

-

300

10/570/570

143

781435

-

400

10/670/670

221

781436

-

500

10/770/770

299

781437

-

600

10/870/870

390

781438

-

800

10/1070/1070

460

781793

-

1000

10/1270/1270

871

781439

-

103


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Lock, skyddsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Lock T-avgrening

P140048

Används för att skydda kabelstråken i T-avgreningar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Varmförzinkat stål. 150

10/400/651

182

781440

-

200

10/450/701

221

781441

-

300

10/550/801

312

781442

-

400

10/650/901

416

781443

-

500

10/750/1001

533

781444

-

600

10/850/1101

676

781445

-

800

10/1050/1301

710

781796

-

1000

10/1240/1501

1352

781446

-

P138935

Profilfäste 37 Används för montage av lock, monteras på sexkantprofilens insida. Locket fästs på Profilfäste 37 med Lockklammer. Material: Varmförzinkat stål. 37

136/20/50

6

730188

11 250 94

1.5

728584

11 251 04

P140049

Lockklammer Används för fastmontering av lock på Profilfäste 37. Material: Varmförzinkat stål. Lockklammer

32/10.5/20

Lockskarv

P140050

Används för skarvning av lock, insticksmontage. Material: Varmförzinkat stål. 150

4/100/125

10

780452

11 227 80

200

4/100/175

20

780453

11 227 81

300

4/100/275

30

780454

11 227 82

400

4/100/375

40

780455

11 227 83

500

4/100/475

50

780456

11 227 84

600

4/100/575

60

780457

11 227 85

P140051

Rasskydd Används för att skydda kabelstråken mot snö och is. Avsett för kabelstegar bredd 300-400 mm. Material: Varmförzinkat stål. 300

280/300/1000

880

786746

11 233 59

400

280/400/1000

990

786747

11 233 63

Skyddsplåt 65

P140052

Används som kabelskydd på vertikala stegar monterade mot golv. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4.2. Material: Varmförzinkat stål.

104

B223191

65-200

1000/200/120

930

730192

11 227 41

65-300

1000/300/120

1140

730193

11 227 45

65-400

1000/400/120

1350

730194

11 227 49

65-500

1000/500/120

1560

730195

11 227 53

65-600

1000/600/120

1780

730196

11 227 57


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Bärlinesystem HT Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

15.5/100 m

713679

11 295 03

HT-2311 stållina 7 x diameter Ø6.15 1.71=16 mm2 plastbelagd, grå, belastning 970 kg

13.5/100 m

713688

06 308 34

HTR-2322 ståltråd, rostfri, hård, belastning 450 kg

Ø2.5

3.9/100 m

713681

11 295 13

HTR-2323 ståltråd, rostfri, hård, belastning 700 kg

Ø3.0

5.6/100 m

713682

11 295 15

HTR-2324 ståltråd, rostfri, hård, belastning 1200 kg

Ø4.0

10.0/100 m

713683

11 295 17

Bärlina

P140227

Används för montage av kablar etc i tak och i tak med balkar. Tillgänglig i olika material. HT-2309 ståltråd, förzinkad, mjuk, belastning 700 kg

Ø5.0

P139953

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Material: Varmförzinkat stål. 5L

70/45/49

15

731791

11 216 38

6

713676

11 295 57

P140099

Bärbygel HT-51 För upphängning av kabel i stållina. Material: Sendzimirförzinkat stål. HT-51

65/15/49

P140100

Bärfäste HT-33/34 Används för takinstallation, monteras med Expander eller betongskruv. Material: Sendzimirförzinkat stål. HT-33

19.5/15/25

1

713674

11 295 45

HT-34

43.5/15/25

2

713675

11 295 47

713671

11 295 37

P140055

Ändfäste HT-14 För montering på vägg, monteras med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-14

30/104/30

18

P140056

Bärfäste HT-31 För montering på takbalk, monteras med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-31

115/4.5/23

2

713672

11 295 43

49/15/65

38

717636

11 295 53

P140057

Balkfäste HT-152 För montering på I-balk NP. Material: Varmförzinkat stål. HT-152

P140058

Balkfäste HT-11 För balkmontage eller vid hopmontering av pendel-/ankarskenor vid till exempel montage av stativ. Monteras på takbalk med Expander alt. betongskruv. Material: Varmförzinkat stål. HT-11

155/40/40

41

717618

11 295 23

P140059

Spännögla HT Spännöglan monteras i stållinans ändar. Material: Varmförzinkat stål. HT-611

22/22/125

10

713689

11 295 73

HT-621

50/50/270

18

713690

11 295 75

HT-631

50/50/400

29

713691

11 295 77

Ø15/25

1.3

713677

11 295 63

Ø15/25

1.3

713678

11 295 65

P140060

Rör för låsning av tråd HT-68 För låsning av entrådig ståltråd. Material: Varmförzinkat stål. HT-68 Material: Syrafast stål AISI316L. HTR-68

105


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Tunnel- och bergrumsfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Tak-, golv-, väggbultfästen

P131546

För tak

6/60/325

90

792863

11 216 46

P131551

För golv

6/140/130

91

792865

11 216 49

P131555

Används för montage i bergrum och tunnlar. Material: Varmförzinkat stål.

För vägg

61/60/161

68

792867

11 216 51

Skruv, skarv- och skruvsatser T-skruv 26F

P140072

Används för montage med pendel-/ankarskenor och takpendlar. Ej avsedda för montage med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller Takpendel 2. Material: Varmförzinkat stål. 26F M8

M8x30

4.5

734744

11 218 74

26F M10

M10x30

7

716794

11 218 32

26F M10

M10x40

7.5

716795

11 218 35

26F M10

M10x50

8

716796

11 218 38

P140148

Skarv-/Skruvsats KHZV Består av 4 st skruv M6S 12x25 och 4 st mutter M6M 12. Används för all skarvning med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. M12

20

706415

11 226 97

P140149

Skruvsats 2S För fastmontering av Bärok 3 och väggkonsol på Pendel-/Ankarskena 24/20F och Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/34 och 24/48. Består av skruv MVBF 8x40 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 2S

2.9

715735

11 218 06

P140150

Skruvsats 20S För montage av Bärok 3 på Pendel-/Ankarskena 24/20 samt Takpendel 20. Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/48 och 24/20. Består av skruv MVBF 8x60 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 20S

3,7

715736

11 218 09

P140151

Skruvsats 22S För montage av Bärok 3 på Takpendel 2 och 2F, Bärok 3 och Takfäste 5 på Pendel-/Ankarskena 24/34 och 24/48, Vinkelfäste 5L monterad mot pendel-/ankarskenans rygg och pendel-/ankarskena rygg mot rygg. Består av skruv MVBF 8x16 och mutter M6MF8. Material: Varmförzinkat stål. 22S

1.9

713694

11 218 12

716407

11 218 44

P140152

Fjädermutter M8/M10 För fastmontering av detaljer (apparatskåp m m) på Pendel-/Ankarskena 24/48. Material: Varmförzinkat stål. M8

2.7

P140153

Pinnmutter M8 Används för montering av pendlar mm i pinnen på kabelstegar KHZSP, KHZSPZ, KHZP, KHZPS och KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. M8

2.5

718632

11 218 45

B223896

Mutter M8/M10 Används vid montering av Pendel B41. Material: Varmförzinkat stål. M8

-

0,54

725085

11 272 25

M10

-

1,1

723938

11 253 81

P140156

Skruvsats W34 För fastmontering av avskiljningsplåt och teleränna på KHZSPZ, KHZP och KHZPV. Skruvsatsen består av skruv MSCS 6x12 och mutter M6MF6. Förpackning om 100 st. Material: Varmförzinkat stål. W34

106

10/10/16

0.8

734646

11 218 46


Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

718643

11 226 80

5

728642

11 228 95

B223175

Armaturfäste 200 Används vid montering av armaturer, passar till KHZV-200 och KHZPV-200. Material: Varmförzinkat stål. 200

24/25/215

16

P140027

Krok 8 För upphängning av kabel, monteras under Bärok 3 eller i perforerad stegpinne. Material: Varmförzinkat stål. 8

67/15/40

P140226 P140225

Najtråd För montering av kablar på kabelstegens pinnar. Material: Rostfritt stål, PVC. HTR-2303, vit

Ø1.25

1.3/100 m

713686

06 308 28

HTR-2313, svart

Ø1.25

1.3/100 m

713687

06 308 29

HT-2304, vit

Ø1.5

1.8/100 m

713684

06 308 31

HT-2314, svart

Ø1.5

1.8/100 m

713685

06 308 32

90

707748

11 221 09

80

732151

11 220 76

Material: PVC.

P140054

Avgreningsplåt 33 Monteras i 90O horisontella avgreningar. Passar alla kabelstegar. Material: Varmförzinkat stål. 33/2

25/195/490

P140063

Profilskydd 28P Används för att öka anläggningsytan för kablar vid t ex avgreningar. Material: PVC, grå. 28P

60/28/2000

P140065 P140066

P140064

Ändskydd 28/28i Monteras i stegändar som skydd eller tätning. Material: PP/TPE. 28, röd

59/25/22

0.8

709019

11 220 71

28i, vit

54/14/19

0.4

735446

11 220 77

28i, röd

54/14/19

0.4

731994

11 220 75

Ändskydd 28C, D, E, F och J

P140067

25/19/46

0.5

789875

11 208 55

P140068

28D för Takpendel 20 och Pendel-/ankarskena 24/20

25/52/58

1

709020

11 218 59

P140069

28E för Takpendel 2F och Pendel-/ankarskena 24/48

24/30/52

0.5

709021

11 218 56

28F för Takpendel 20FS och Pendel-/ankarskena 24/20FS

30/53/110

4

789876

11 218 60

P138758

28J för Takpendel 20F och Pendel-/ankarskena 24/20F

27/53/95

2.1

CSU794520

11 218 61

Används för Kabelstege KHZ och KHZV i miljöer med hög luftfuktighet. Material: PE, grå. 726668

11 220 74

P140070

28C för Takpendel 2 och Pendel-/ankarskena 24/34

P140071

Monteras i änden av pendlar som skydd mot personskador. Material: PP/TPE, orange.

Pinnlock 27

27

Ø20/10

0.15

107


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Varmförzinkat stål Korrosivitetsklass C3, C4

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

792895

11 251 09

725000

11 251 06

P138267

Montageskena WMS15 För montage av kabel med najtråd, buntband mm, monteras direkt på vägg. Material: Varmförzinkat stål. WMS15

3/15/2500

88

P138271

Montageskena WMS25 För montage av kabel med najtråd, buntband mm, monteras direkt på vägg. Material: Varmförzinkat stål. WMS25

3/25/2500

141

Märkplåt 93

B223240

Färgmärkningssystem för kabelstegar med olika färger för olika typer av kablar. Finns i fem olika färger. Material: Stålplåt. 93, gul

103/0.7/100

5

737704

11 221 01

93, orange

103/0.7/100

5

737705

11 221 02

93, blå

103/0.7/100

5

737706

11 221 03

93, grön

103/0.7/100

5

737707

11 221 04

93, svart

103/0.7/100

5

737708

11 221 05

P138944

Märkskylt potentialutjämning Används för att visa att en anläggning är potentialutjämnad. Tillgänglig på svenska (andra språk erhålls mot förfrågan). Tryckt på självhäftande gul vinyl, 250 etiketter per rulle. Material: Självhäftande vinyl. Märkskylt

25/–/86

786860

11 221 00

B223244

Rostskyddsfärg Används för att öka skyddet på kapade eller skadade ställen på varmförzinkade kabelstegar och tillbehör. Appliceras med pensel. Galvafroid, burk 0.4 l

104

717637

11 295 85

718660

16 004 54

Verktyg P129977

Kabelrulle S Förenklar dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Kabelrullarna är justerbara i höjdled 45 mm för att ge utrymme för kabel under rullen. Material: Elförzinkat stål. S

230/80/204

230

B224100

P140077

Kabelrulle 38 Rig'n roll

108

Förenklar dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Material: Plast, Syrafast stål AISI316L (profilklämma). 38 Rig'n roll

220/50/130

48

735998

16 004 55

Väska för Kabelrulle 38 Rig’n roll

375/160/460

230

780186

16 004 56

Kabelrullesats 66 (1 väska + 10 st Kabelrulle 38 Rig'n roll)

375/160/460

710

780187

16 004 57


Varmförzinkade, vitlackerade kabelstegar och tillbehör Sortiment Kabelstegar KHZP......................................... 110 KHZ........................................... 111 KHZPV, KHZV........................... 112

Tillbehör Skarvar, avvinklingar................. 113 Avvinklingar, konsoler................ 114 Bärok, väggfästen, klammer, valvstolpe, underläggsplatta, montageskena........................... 115 Takpendlar................................. 116 Pendel-/ankarskenor ................ 117 Pendelskarvar, takfästen, pendelstag, ståndarstöd............ 118 Fästen, avgreningskrokar, krökar, avgreningar.................... 119 Krökar, avgreningar................... 120 Lock, skyddsplåtar, profilfäste, lockklammer............. 121 Gemensamma tillbehör............. 122 Verktyg......................................123


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZP

P140377

Varmförzinkad, vitlackerad kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). KHZP-150

55/147/3000 55/147/6000

260

783524 718591

11 202 61 11 202 11

KHZP-200

55/197/3000 55/197/6000

270

783525 718592

11 202 65 11 202 24

KHZP-300

55/297/3000 55/297/6000

290

783526 718593

11 202 69 11 202 27

KHZP-400

55/397/3000 55/397/6000

315

783527 718594

11 202 73 11 202 34

KHZP-500

55/497/3000 55/497/6000

340

783528 718595

11 202 77 11 202 39

KHZP-600

55/597/3000 55/597/6000

360

783529 718596

11 202 81 11 202 36

KHZP-800

55/797/3000 55/797/6000

490

783530 728033

11 202 85 11 202 40

KHZP-1000

55/997/3000 55/997/6000

560

783531 718597

11 202 89 11 202 42

B223677

Dimensionstabell

L

110

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZP-150

147

111

3000 6000

11 202 61 11 202 11

KHZP-200

197

161

3000 6000

11 202 65 11 202 24

KHZP-300

297

261

3000 6000

11 202 69 11 202 27

KHZP-400

397

361

3000 6000

11 202 73 11 202 34

KHZP-500

497

461

3000 6000

11 202 77 11 202 39

KHZP-600

597

561

3000 6000

11 202 81 11 202 36

KHZP-800

797

761

3000 6000

11 202 85 11 202 40

KHZP-1000

997

961

3000 6000

11 202 89 11 202 42


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

P140385

Kabelstege KHZ Varmförzinkad, vitlackerad kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Stegarna är avsedda för installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på hållfasthet och vridstyvhet. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). KHZ-150

55/147/6000

270

714058

11 201 21

KHZ-200

55/197/6000

280

714059

11 201 24

KHZ-300

55/297/6000

300

714061

11 201 27

KHZ-400

55/397/6000

320

714062

11 201 30

KHZ-500

55/497/6000

340

714063

11 201 33

KHZ-600

55/597/6000

360

714064

11 201 36

Dimensionstabell

B223589

Benämning

A mm

B mm

L mm

E-nr

KHZ-150

147

111

6000

11 201 21

KHZ-200

197

161

6000

11 201 24

KHZ-300

297

261

6000

11 201 27

KHZ-400

397

361

6000

11 201 30

KHZ-500

497

461

6000

11 201 33

KHZ-600

597

561

6000

11 201 36

111


Kabelstegar

Wibe kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZPV

P140390

Förstärkt, varmförzinkad och vitlackerad kabelstege med valv, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegen är avsedd för inom- eller utomhus installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). KHZPV-200

150/197/6000

426

723390

11 204 25

KHZPV-300

150/297/6000

448

723391

11 204 32

KHZPV-400

150/397/6000

470

723392

11 204 33

KHZPV-500

150/497/6000

493

723393

11 204 39

KHZPV-600

150/597/6000

515

723394

11 204 42

KHZPV-1000

150/997/6000

703

716401

11 204 45

Kabelstege KHZV

P140396

Förstärkt, varmförzinkad och vitlackerad kabelstege med valv, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Stegen är avsedd för inom- eller utomhus installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). KHZV-200

150/197/6000

440

714198

11 204 24

KHZV-300

150/297/6000

460

714200

11 204 27

KHZV-400

150/397/6000

480

714202

11 204 30

KHZV-500

150/497/6000

500

714201

11 204 37

KHZV-600

150/597/6000

530

714203

11 204 36

Dimensionstabell

B223676

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art-/E-nr

KHZPV-200

197

161

6000

11 204 25

KHZPV-300

297

261

6000

11 204 32

KHZPV-400

397

361

6000

11 204 33

KHZPV-500

497

461

6000

11 204 39

KHZPV-600

597

561

6000

11 204 42

KHZPV-1000

997

961

6000

11 204 45

B223553

L

112

KHZV-200

197

161

6000

11 204 24

KHZV-300

297

261

6000

11 204 27

KHZV-400

397

361

6000

11 204 30

KHZV-500

497

461

6000

11 204 37

KHZV-600

597

561

6000

11 204 36


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Stegskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140401

Stegskarv 21 Används för rak skarvning av kabelstegar och vid montering av krökar, avgreningar och vertikalkrökar. Levereras med skruv som används för att fixera skarven. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 21

64/22/300

46

791200

11 220 05

P140402

Stegskarv 9 Används vid rak skarvning av KHZSPZ, KHZ och KHZP. Tänderna skall vändas nedåt. Vid belastning hindras då stegarna att glida isär. Kommer skarven över en konsol skall tänderna vändas uppåt. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 9

52/4/200

16

714066

11 220 13

P140403

Nedtagsskarv 32 Används för vertikal avvinkling med Vertikalkrök 18 under eller ovanpå kabelstege Skruv M6 ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 32

130/22/200

75

780874

11 220 30

Reduceringsskarv 31

P140464

Används som övergångsskarv till smalare kabelstege. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 31-100

48/100/200

43

735433

-

31-200

48/200/200

59

735434

-

31-300

48/300/200

74

735435

-

31-400

48/400/200

89

735436

-

P140404

Kapskarv 45 Används för skarvning av kapade kabelstegar KHZV/KHZPV. Skruv M8 och M12 + mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 45

150/4/95

50

714227

11 225 07

P140148

Skarv-/skruvsats KHZV Består av 4 st skruv M6S 12x25 och 4 st mutter M6M 12. Används för all skarvning med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat stål. M12

20

706415

11 226 97

Avvinklingar P140405

Avvinkling 22 Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening. Levereras med skruv. Värden för Potentialutjämning. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 22

60/24/150

21

718410

11 220 37

P140406

Avgreningskoppling 14 Används för T- och X-avgrening. Passar KHZ och KHZP alla stegbredder. Levereras med skruv. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 14

65/73/350

49

790906

-

P140407

Avvinkling 44 Används för horisontell avvinkling av kabelstegar KHZV/KHZPV. Används även för avgrening och som ändfäste mot vägg. 4 st skruv M8x30 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 44

135/–/120

50

720816

11 225 04

P140408

Avvinkling 51 Används för fribärande vertikal uppåt- eller nedåtgående avvinkling av kabelstegar KHZV/KHZPV. 2 st skruv M12 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 51

150/–/193+138

150

731911

11 225 61

113


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Avvinklingar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Avvinkling 49

P140449

För kabelstege KHZV/KHZPV, används vid montage med avvinkling. Monteras med 2 st Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 49-200

120/197/483

220

716395

11 225 24

49-300

120/297/483

230

716396

11 225 27

49-400

120/397/483

240

716397

11 225 30

49-500

120/497/483

245

720518

11 225 33

49-600

120/597/483

250

716398

11 225 36

49-1000

120/997/483

280

716399

11 225 42

11 225 47

Avvinklingsplåt 48

B224107

För fribärande nivåändring vid montage med Kabelstege KHZV/KHZPV. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 48/30°

-/-/-?

61

720532

48/45°

???

75

718429

11 225 45

48/60°

???

80

720533

11 225 49

Konsoler Konsol 50L, 50 and 50F

P140417

P140416

P140415

P140414

P140415

P140414

För montage på vägg, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Konsol 50L är avsedd för lättare montage. Konsol 50F är avsedd för tyngre montage med förstärkta kabelstegar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox).

114

50L-100

85/40/150

24

725113

50L-150

85/40/200

28

725114

-

50L-200

85/40/250

34

725115

-

50L-250

105/40/298

46

725116

-

50L-300

105/40/348

54

725117

-

50L-400

120/50/447

103

725118

50L-500

140/50/548

160

725119

-

50L-600

150/50/646

191

725120

11 207 17

50-100

85/40/150

24

723440

50-150

85/40/200

28

723441

11 207 20

50-200

85/40/250

34

723442

11 207 23

50-250

105/40/300

52

723443

11 207 26

50-300

105/40/350

60

723444

11 207 29 11 207 32

50-400

120/50/450

228

723445

50-500

140/50/550

172

723446

11 207 35

50-600

150/50/650

215

723447

11 207 38

50-700

150/50/750

270

727782

11 207 41

50-800

160/50/850

310

727783

11 207 44

50-900

160/50/950

350

727784

11 207 47

50-1000

170/50/1050

390

727785

11 207 50 11 207 73

50F-200

148/50/245

95

714021

50F-300

175/50/345

125

714700

11 207 79

50F-400

175/50/445

170

714022

11 207 82

50F-500

180/50/547

220

718793

11 207 84

50F-600

180/50/647

250

714023

11 207 88

50F-1000

240/60/1052

770

714024

11 207 94


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Bärok, väggfästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140419

P140418

Bärok 3 Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 3-150

92/57/150

26

721862

11 210 47

3-200

92/57/200

33

721863

11 210 50

3-300

92/57/300

58

721864

11 210 53

3-400

92/57/400

78

721865

11 210 56

3-500

92/57/500

120

721866

11 210 59

3-600

92/57/600

145

721867

11 210 62

P140420 P140421

Väggfäste 11/25 and 11/75 Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg. Levereras med syrafast skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 11/25

85/40/71

24

713208

11 220 66

11/75

135/40/71

30

713207

11 220 69

Klammer, valvstolpe P140409

Klammer 42 Används för montage av kabelstege på konsoler, bärok etc. Levereras med skruv M8 och mutter. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 42

54/30/57

11

714164

11 208 01

P140410

Klammer 43 Används för montage av kabelstegar KHZV/KHZPV på konsoler, bärok etc. Skruv M8 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 43

21/30/43

5

714165

11 208 02

721945

11 220 51

P140412

Klammer 41 Används för montage av ankarskena, montageplåt etc. på stegprofil. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 41

125/30/16

10

P140413

Valvstolpe 46 För kabelstegar KHZV and KHZPV. Om en konsol placeras mellan två fasta valvstolpar används Valvstolpe 46 som stöd mellan valvrör och stege. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 46

72/18/30

15

714179

11 225 13

714029

11 207 95

Underläggsplatta, montageskena P140447

Underläggsplatta 40 Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket på porösa väggar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 40

150/–/60

55

P140463

Montageskena 40 Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket vid montage på porösa väggar. Konsolen monteras med T-skruv vilket möjliggör höjdjustering. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 40

48/270/26

56

729045

11 252 53

115


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Takpendlar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140422

Takpendel 2 Används endast för mittmontage med Bärok 3, kan skarvas med Pendelskena 24/34 och Pendelskarv 2J. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 2-300

279/80/135

52

716283

11 212 07

2-400

392/80/135

62

716284

11 212 10

2-500

504/80/135

72

716285

11 212 13

2-700

729/80/135

93

716286

11 212 19

2-1000

1022/80/135

120

716287

11 212 28

P140423

Takpendel 2F Används för mittpendelmontage med Bärok 3 och som undertakspendel med Konsol 50, kan skarvas med Pendelskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 2F-280

280/80/135

80

717201

11 212 57

2F-370

370/80/135

100

717202

11 212 60

2F-505

505/80/135

130

717203

11 212 63

2F-730

730/80/135

170

717204

11 212 69

2F-1000

1000/80/135

220

717205

11 212 78

2F-1500

1495/80/135

290

787277

11 212 93

B223279

Takpendel 2FPK Används för montage i tak nära vägg. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 2FPK-300

300/190/50

120

788660

11 212 81

2FPK-500

500/190/50

155

788661

11 212 84

2FPK-750

750/190/50

205

788662

11 212 87

2FPK-1000

1000/190/50

250

788663

11 212 90

P140424

Takpendel 20 Används för pendelmontage i tak eller på golv samt som konsol på vägg vid vertikala eller horisontella montage. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 20-500

505/155/150

243

716276

11 213 07

20-700

730/155/150

324

716277

11 213 10

20-1000

1000/155/150

458

716278

11 213 16

20-1500

1495/155/150

652

716279

11 213 22

20-2000

1990/155/150

799

716280

11 213 28

20-3000

2980/155/150

1177

716281

11 213 34

P140425

Takpendel 20F Används för pendelmontage i tak eller på golv vid större belastningar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 20F-1000

995/160/160

590

718484

11 213 44

20F-1500

1490/160/160

790

718485

11 213 45

20F-2000

1985/160/160

990

718486

11 213 46

20F-3000

2980/160/160

1240

716282

11 213 47

P140426

Takpendel 20FS

116

Används för pendelmontage i tak eller på golv vid mycket stora belastningar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 20FS-1500

1495/270/150

1460

720521

11 213 52

20FS-2000

1990/270/150

1810

720522

11 213 54

20FS-2500

2485/270/150

2160

720523

11 213 56

20FS-3000

2980/270/150

2520

720524

11 213 58


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Pendel-/ankarskenor Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

716309

11 215 07

P140427

Pendel-/ankarskena 24/34 Används bl a för montage av bärok och pendelskenor med takfästen. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/34

2970/16/42

240

P140428

Pendel-/ankarskena 24/48 Används bl a för montage av konsoler, bärok och pendelskenor med takfästen. Anpassad för montage med T-skruv 26F. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/48

2970/26/48

520

716306

11 215 13

24/48

5940/26/48

1120

731724

11 215 35

716307

11 215 16

P140429

Pendel-/ankarskena 24/20 Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3, endast för symmetrisk belastning. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/20

2970/55/48

1130

P140430

Pendel-/ankarskena 24/20F Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/20F-3000

2970/89/48

1160

716308

11 215 19

24/20F-6000

5940/89/48

2370

720525

11 215 21

720526

11 215 25

P140431

Pendel-/ankarskena 24/20FS Används för montage med Konsol 50. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/20FS

5940/106/48

4200

117


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Pendelskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Pendelskarv 2J, 2FJ och 20J

200/18/48

43

716303

11 216 57

P140441

2FJ, för Takpendel 2F och P-/A- 200/18/55 skena 24/48

46

716304

11 216 69

P140440 P140439

Används för skarvning av Takpendlar och Pendel-/Ankarskenor. Skruv M8x16 (2J och 2FJ) eller M8x70 (20J) och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 2J, för Takpendel 2 och P-/A-skena 24/34

20J, för Takpendel 20 och P-/A-skena 24/20

94

716302

11 216 63

200/36/55

Takfästen P140442

Takfäste 5 Monterad med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller 24/48 erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Kan användas för montage av Pendel-/Ankarskena mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5

100/135/40

35

716293

11 216 08

P140443

Takfäste 5TP Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på Pendel-/Ankarskena 24/48 i tak med trapetsprofilerad plåt. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5TP

75/35/50

12

716295

11 216 19

P140446

Takfäste 5BK Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på balkar i tak. För flänstjocklek max. 13 mm respektive 14-30 mm. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5BK-10 (max. 13 mm)

30/50/45

15

716294

11 216 14

5BK-30 (14-30 mm)

50/50/45

18

718487

11 216 15

P140432

Takfäste 520 Monteras med Pendel-/Ankarskena 24/20 för att erhålla pendlar med önskad längd. 4 st skruv MVBF 8x80 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 520

278/160/160

400

718488

11 216 09

Pendelstag, ståndarstöd P140433 P140434

Pendelstag 1 Används som förstärkning för att minska utböjningen av Takpendlar vid stora belastningar. Monteras med T-skruv och Expander. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 1-300

315/161/40

35

717643

11 216 81

1-500

515/166/40

53

717644

11 216 84

1-800

815/246/40

82

717645

11 216 87

1-1500

1296/35/50

560

720530

11 216 90

P140435

Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS

118

För enkelt montage av Pendel-/Ankarskena 24/20F och 24/20FS mellan golv och tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 24/20F

106/165/80

167

720527

11 216 32

24/20FS

106/185/80

190

720528

11 216 34


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Fästen Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140436

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av Pendel-/ Ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5L

70/45/49

15

731792

11 216 39

P140437

Vinkelfäste 5LS För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av Pendel-/ Ankarskena på vägg eller golv, kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv. Monteras med T-skruv. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 5LS

111/71/60

50

720529

11 216 45

P140438

Stagfäste 60/40 Används tillsammans med Pendel-/Ankarskena 24/48 för att reducera utböjning av långa pendlar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 60/40

95/23/40

10

720531

11 216 95

P140411

Fäste 12 Används för fastmontering av tillbehör, monteras över kabelstegens sidoprofil. Levereras med syrafast skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 12/70

125/40/25

19

732977

11 228 88

12/120

175/40/25

24

732978

11 228 94

8

714085

11 220 60

8

714067

11 220 57

P139964

Ändfäste 10 Används för steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg. Material: Aluminium Vit. 10

60/55/60

Avgreningskrokar P139657

Vinkelkrok 4 Används för 90° horisontella avgreningar. Material: Aluminium Vit. 4

71/86/19

P140444

Avgreningskrok 47 Används för 90° avgrening vid montage med kabelstegar KHZV och KHZPV. Skruv M12 och mutter ingår. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 47

155/10/73

27

791401

11 225 16

Krökar, avgreningar Vertikalkrök 18

P140448

För montage med vertikal krökning uppåt eller nedåt, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 18-150

452/147/452

180

718184

11 224 21

18-200

452/197/452

190

718185

11 224 24

18-300

452/297/452

210

718187

11 224 27

18-400

452/397/452

230

718188

11 224 30

18-500

452/497/452

250

718189

11 224 34

18-600

452/597/452

270

718190

11 224 36

18-800

452/897/452

310

728034

11 224 38

18-1000

452/1097/452

350

718191

11 224 42

119


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Krökar, avgreningar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

90° krök 15, inre

P140450

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 15-150

55/547/547

220

716074

11 221 21

15-200

55/597/597

240

716075

11 221 24

15-300

55/697/697

290

716077

11 221 27

15-400

55/797/797

340

716078

11 221 30

15-500

55/897/897

390

716079

11 221 34

15-600

55/997/997

440

716080

11 221 36

15-800

55/1197/1197

640

728043

11 221 39

15-1000

55/1397/1397

760

716081

11 221 42

90° krök 15, yttre

P140451

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 15-150

55/703/703

320

716186

11 221 52

15-200

55/933/933

370

716187

11 221 54

15-300

55/1133/1133

460

716189

11 221 57

15-400

55/1333/1333

550

716190

11 221 60

15-500

55/1533/1533

640

716191

11 221 64

15-600

55/1733/1733

760

716192

11 221 66

15-800

55/2133/2133

1060

728052

11 221 68

15-1000

55/2533/2533

1280

728053

11 221 70

P140452

90° krök 55 För Kabelstege KHZV och KHZPV, används vid horisontellt montage med 90° krökning. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 55-200

150/625/625

510

716248

11 225 64

55-300

150/725/725

560

716250

11 225 67

55-400

150/825/825

620

716251

11 225 70

55-500

150/925/925

680

716252

11 225 73

55-600

150/1025/1025

750

716253

11 225 76

55-1000

150/1425/1425

1110

716254

11 225 82

T-avgrening 16

P140453

För T-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 16-150

55/944/547

300

716201

11 223 22

16-200

55/997/597

320

716202

11 223 24

16-300

55/1097/697

390

716204

11 223 27

16-400

55/1197/797

440

716205

11 223 30

16-500

55/1297/897

530

716206

11 223 34

16-600

55/1397/997

600

716207

11 223 36

16-1000

55/1797/1397

860

716208

11 223 38

T-avgrening 56

P140454

För Kabelstege KHZV och KHZPV, används vid T-formad avgrening. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 56-200

150/1050/625

710

716262

11 226 24

56-300

150/1150/725

790

716264

11 226 27

56-400

150/1250/825

840

716265

11 226 30

56-500

150/1350/925

940

716266

11 226 33

56-600

150/1450/1025

1010

716267

11 226 36

56-1000

150/1850/1425

1300

716268

11 226 42

P140455

X-avgrening 17

120

För X-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 17-200

55/997/997

400

716218

11 223 64

17-300

55/1097/1097

500

716220

11 223 67

17-400

55/1197/1197

550

716221

11 223 70

17-500

55/1297/1297

600

716222

11 223 74

17-600

55/1397/1397

860

716223

11 223 76

17-1000

55/1797/1797

1220

716224

11 223 78


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Lock, skyddsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Lock 64

P140456

Används för vertikalt monterade kabelstegar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 64-150

10/2000/151

290

782569

-

64-200

10/2000/201

370

782570

-

64-300

10/2000/301

540

782571

-

64-400

10/2000/401

710

782572

-

64-500

10/2000/501

1020

782573

-

64-600

10/2000/601

1210

782574

-

64-800

10/2000/801

1660

782575

-

64-1000

10/2000/1001

2000

782576

-

Lock W5

P140457

Används för att skydda kabelstråken. Passar för samtliga kabelstegar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). W5-150

10/2000/151

190

782365

-

W5-200

10/2000/201

250

782366

-

W5-300

10/2000/301

360

782367

-

W5-400

10/2000/401

680

782368

-

W5-500

10/2000/501

880

782369

-

W5-600

10/2000/601

1050

782370

-

W5-800

10/2000/801

1420

782214

-

W5-1000

10/2000/1001

1730

782371

-

Lock 90° krök

P140458

Används för att skydda kabelstråken i 90° krökar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 150

10/420/420

65

781751

-

200

10/470/470

91

781752

-

300

10/570/570

143

781753

-

400

10/670/670

221

781754

-

500

10/770/770

299

781755

-

600

10/870/870

390

781756

-

800

10/1070/1070

460

781794

-

1000

10/1270/1270

871

781757

-

Lock T-avgrening

P140459

Används för att skydda kabelstråken i T-avgreningar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 150

10/400/651

182

781765

-

200

10/450/701

221

781766

-

300

10/550/801

312

781767

-

400

10/650/901

416

781768

-

500

10/750/1001

533

781769

-

600

10/850/1101

676

781770

-

800

10/1050/1301

710

781797

-

1000

10/1240/1501

1352

781771

-

Profilfäste 37

P140460

Används för montage av lock, monteras på sexkantprofilens insida. Locket fästs på Profilfäste 37 med Lockklammer. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 37

136/20/50

6

782382

-

1.5

782384

-

Lockklammer

P140461

Används för fastmontering av lock på Profilfäste 37. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). Lockklammer

32/10.5/20

121


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

16

718644

11 226 81

P140445

Armaturfäste 200 Används vid montering av armaturer KHZV-200 och KHZPV-200. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 200

24/25/215

P140226 P140225

Najtråd För montering av kablar på kabelstegens pinnar. Material: Rostfritt stål, PVC. HTR-2303, vit

Ø1.25

1.3/100 m

713686

06 308 28

HTR-2313, svart

Ø1.25

1.3/100 m

713687

06 308 29

HT-2304, vit

Ø1.5

1.8/100 m

713684

06 308 31

HT-2314, svart

Ø1.5

1.8/100 m

713685

06 308 32

90

714168

11 221 10

80

732151

11 220 76

Material: PVC.

P140462

Avgreningsplåt 33 Monteras i 90O horisontella avgreningar. Passar alla kabelstegar. Material: Varmförzinkat, vitlackerat stål (Zinkpox). 33/2

25/195/490

P140063

Profilskydd 28P Används för att öka anläggningsytan för kablar vid t ex avgreningar. Material: PVC, grå. 28P

60/28/2000

P140065 P140066

P140064

Ändskydd 28/28i Monteras i stegändar som skydd eller tätning. Material: PP/TPE. 28, röd

59/25/22

0.8

709019

11 220 71

28i, vit

54/14/19

0.4

735446

11 220 77

28i, röd

54/14/19

0.4

731994

11 220 75

Ändskydd 28C, D, E, F och J

P140067

25/19/46

0.5

789875

11 208 55

P140068

28D för Takpendel 20 och Pendel-/ankarskena 24/20

25/52/58

1

709020

11 218 59

28E för Takpendel 2F och Pendel-/ankarskena 24/48

24/30/52

0.5

709021

11 218 56

28F för Takpendel 20FS och Pendel-/ankarskena 24/20FS

30/53/110

4

789876

11 218 60

28J för Takpendel 20F och Pendel-/ankarskena 24/20F

27/53/95

2.1

CSU794520

11 218 61

726668

11 220 74

P138758

P140070

28C för Takpendel 2 och Pendel-/ankarskena 24/34

P140069

Monteras i änden av pendlar som skydd mot personskador. Material: PP/TPE, orange.

P140071

Pinnlock 27 Används för Kabelstege KHZ och KHZV i miljöer med hög luftfuktighet. Material: PE, grå. 27

122

Ø20/10

0.15


Kabelstegar

Zinkpox (varmförzinkat, vitlackerat stål) Korrosivitetsklass C5-I

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Märkplåt 93

B223240

Färgmärkningssystem för kabelstegar med olika färger för olika typer av kablar. Finns i fem olika färger. Material: Stålplåt. 93, gul

103/0.7/100

5

737704

11 221 01

93, orange

103/0.7/100

5

737705

11 221 02

93, blå

103/0.7/100

5

737706

11 221 03

93, grön

103/0.7/100

5

737707

11 221 04

93, svart

103/0.7/100

5

737708

11 221 05

P138944

Märkskylt potentialutjämning Används för att visa att en anläggning är potentialutjämnad. Tillgänglig på svenska (andra språk erhålls mot förfrågan). Tryckt på självhäftande gul vinyl, 250 etiketter per rulle. Material: Självhäftande vinyl. Märkskylt

25/–/86

786860

11 221 00

B224226

Bättringsfärg För övermålning av mindre lackskador. Färg: vit glans 30, motsvarar NCS S 0500-N Glans 30. Sprayflaska, 0,4 l

60

739713

16 934 40

718660

16 004 54

Verktyg P129977

Kabelrulle S Förenklar dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Kabelrullarna är justerbara i höjdled 45 mm för att ge utrymme för kabel under rullen. Material: Elförzinkat stål. S

230/80/204

230

B224100

P140077

Kabelrulle 38 Rig'n roll Förenklar dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Material: Plast, Syrafast stål AISI316L (profilklämma). 38 Rig'n roll

220/50/130

48

735998

16 004 55

Väska för Kabelrulle 38 Rig’n roll

375/160/460

230

780186

16 004 56

Kabelrullesats 66 (1 väska + 10 st Kabelrulle 38 Rig'n roll)

375/160/460

710

780187

16 004 57

123


Wibe Kabelstegar

KHZSP – Termoplast­beläggning Utgångspunkt är vårt KHZSP-sortiment, det vill säga stegar som medger enkel hantering och snabbt montage med ett fåtal verktyg. Belagt med en halogen­fri termoplast blir det ett sortiment med högt korrosionskydd till en attraktiv kostnad.

Utmärkande egenskaper • Kostnadseffektiv lösning. • Hög korrosionsresistans i miljöer upp t o m klass C5-M (ISO 12944-6). • Montagevänlig. • Alla tillbehör går att montera med en skruvdimension, M8. • Förberedd för potentialutjämning. • Färg, Grå RAL 7024. • Slitstark/reptålig beläggning. • Mycket god kemikalieresistans. • Låg toxicitet vid ev. brand. • Brandklassad V0 (UL 94). • UV-beständig. • Klarar miljöer mellan -60 Cº och +65 Cº.

124


Termoplast

För bättre ekonomi i tuffa miljöer

125


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Termoplast Korrosivitetsklass C5-M

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C (mm)

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZSP

P140219

Termoplastbelagd kabelstege avsedd för mycket aggressiva miljöer inom- och utomhus. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. KHZSP-200

55/200/4000 55/200/6000

210

783383 CSU794450

11 200 24 11 200 79

KHZSP-300

55/300/4000 55/300/6000

230

783384 CSU794451

11 200 27 11 200 80

KHZSP-400

55/400/4000 55/400/6000

253

783385 CSU794452

11 200 33 11 200 81

KHZSP-500

55/500/4000 55/500/6000

273

783386 CSU794453

11 200 34 11 200 82

KHZSP-600

55/600/4000 55/600/6000

295

783387 CSU794454

11 200 36 11 200 83

B224475

Dimensionstabell

126

Benämning

A mm

B mm

L mm

E-nr

KHZSP-200

200

166

4000 6000

11 200 24 11 200 79

KHZSP-300

300

266

4000 6000

11 200 27 11 200 80

KHZSP-400

400

366

4000 6000

11 200 33 11 200 81

KHZSP-500

500

466

4000 6000

11 200 34 11 200 82

KHZSP-600

600

566

4000 6000

11 200 36 11 200 83


Kabelstegar

Termoplast Korrosivitetsklass C5-M

Stegskarv, avvinkling Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

783449

11 220 01

783772

11 220 27

783388

11 208 04

P133843

Stegskarv Används vid rak skarvning av termoplastbelagd KHZSP. Skruv och mutter ingår. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 21P

55/43/200

47

P133849

Avvinkling Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening. Skruv och mutter ingår. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 22P

85/25/140

33

Konsolklammer P133835

Konsolklammer Används för montage av kabelstege KHZSP på konsoler, bärok etc. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 42

54/30/57

8

Konsoler

P140090

P140089

Konsol 50i/80 Används för lättare montage på väggar, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Konsol 81 används för bredder 500-600 mm. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 50i-200

­85/43/250

32

CSU794455

11 208 05

50i-300

110/43/350

51

CSU794456

11 208 06

50i-400

115/44/450

91

CSU794457

11 208 07

81-500

150/40/568

110

CSU794458

11 208 08

81-600

150/40/658

154

CSU794459

11 208 09

P133836

Konsol 50 Används för tyngre montage på väggar, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Stål med termoplastbeläggning. 50-200

85/40/250

40

783389

11 207 05

50-300

105/40/350

70

783390

11 207 06

50-400

120/50/450

130

783391

11 207 07

50-500

140/50/550

180

783392

11 207 08

50-600

160/50/650

230

783393

11 207 09

Bärok, väggfästen P133834

Bärok Termoplastbelagt bärok för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 3-200

–/92/200

30

783404

11 210 96

3-300

–/92/300

50

783405

11 210 97

3-400

–/92/400

70

783406

11 210 98

3-500

–/92/500

120

783407

11 210 99

3-600

–/92/600

140

783408

11 211 00

P140144 P140145

Väggfäste Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg. Levereras med syrafast skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Stål med termoplastbeläggning. 11/25

85/40/71

26

CSU794480

11 217 01

11/75

135/40/71

33

CSU794481

11 217 02

Takpendlar

P140135

Takpendel 2 Används endast för mittmontage med bärok 3, kan skarvas med pendelskena 24/34 och pendelskarv 2J. Ej avsedd för T-skruv 26F. Material: Stål med termoplastbeläggning. 2-300

135/80/279

57

CSU794460

11 213 59

2-400

135/80/392

68

CSU794461

11 213 60

2-500

135/80/504

79

CSU794462

11 213 61

2-700

135/80/729

102

CSU794463

11 213 62

2-1000

135/80/1022

132

CSU794464

11 213 63

127


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Termoplast Korrosivitetsklass C5-M

Takpendlar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

B227364

Takpendel 2Fi Används för mittpendelmontage med bärok 3 och som undertakspendel med konsol 50 och 50i. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 2Fi-300

272/134/48

107

CSU794465

11 213 64

2Fi-500

497/134/48

151

CSU794466

11 213 65

2Fi-750

722/134/48

195

CSU794467

11 213 66

2Fi-1000

992/134/48

247

CSU794468

11 213 67

P133838

Takpendel 2F Används för mittpendelmontage med bärok 3 och som undertakspendel med konsol 50 och 50i. Material: Stål med termoplastbeläggning. 2F-280

280/80/135

90

783394

11 212 30

2F-370

370/80/135

110

783395

11 212 31

2F-505

505/80/135

140

783396

11 212 32

2F-730

730/80/135

180

783397

11 212 33

2F-1000

1000/80/135

230

783398

11 212 34

2F-1500

1500/80/135

310

783399

11 212 35

P133839

Takpendel 20F Används för pendelmontage i tak eller på golv vid större belastningar. Material: Stål med termoplastbeläggning. 20F-1000

1000/160/160

630

783400

11 213 12

20F-1500

1500/160/160

840

783401

11 213 13

20F-2000

2000/160/160

1050

783402

11 213 14

20F-3000

3000/160/160

1320

783403

11 213 18

Pendel-/ankarskenor P133837

Pendel-/ankarskena 24/34 Används bl a för montage av konsoler och bärok. Ej avsedd för T-skruv 26F. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 24/34 L= 0.3 m

300/42/16

20

CSU794469

11 215 42

24/34 L= 0.4 m

400/42/16

30

CSU794470

11 215 43

24/34 L= 0.5 m

500/42/16

40

CSU794471

11 215 44

24/34 L= 0.7 m

700/42/16

60

CSU794472

11 215 45

24/34 L= 1 m

1000/42/16

80

CSU794473

11 215 46

24/34 L= 3 m

3000/42/16

250

CSU794474

11 215 47

550

783773

11 215 41

Pendel-/ankarskena 24/48 Används bl a för montage av konsoler och bärok. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 24/48

2970/48/26

Vinkelfästen P140137

Vinkelfäste 5L För montering av pendel-/ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel-/ ankarskena på vägg eller golv, kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv. Justerbarhet 0-35 mm. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 5L

70/45/49

16.5

CSU794475

11 216 96

P140138

Vinkelfäste 5LS För montering av pendel-/ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel-/ ankarskena på vägg eller golv, kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 5LS

111/71/60

55

CSU794476

11 216 97

Dosplåtar P140212

Dosplåt 35P Används för montage av dosor och armaturer, fastmonteras liggande mellan stegpinnarna. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 35P

21/106/250

31

CSU794482

11 227 97

P140213

Dosplåt 35S Används för montage av dosor och armaturer, monteras stående eller hängande på sidoprofilen. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 35S

128

164/20/170

24

CSU794483

11 227 98


Kabelstegar

Termoplast Korrosivitetsklass C5-M

Telerännor Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

P140214

Teleränna Används för tele- och svagströmsledningar, monteras då särskild ränna erfordras. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 36-50 L= 2 m

24/50/2000

103

CSU794485

11 228 30

36-100 L= 2 m

24/100/2000

156

CSU794486

11 228 31

CSU794484

11 228 29

Avskiljare P140215

Avskiljningsplåt Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra. Material: Sendzimirförzinkat stål med termoplastbeläggning. 39/24 L=1.75 m

24/24/1750

51

Tunnel- och bergrumsfästen Bultfäste

P140216

För tak

6/60/325

99

CSU794477

11 216 98

P140217

För golv

6/140/130

100

CSU794478

11 216 99

P140218

För montage i bergrum och tunnlar. Passar för kamstång KS 16-25 eller helgängad stång M16-M27. Fästet levereras med 2 st syrafasta byglar och 4 st syrafasta låsmuttrar. Material: Stål med termoplastbeläggning.

För vägg

61/60/161

75

CSU794479

11 217 00

Najtråd P140226 P140225

Najtråd För montering av kablar på kabelstegens pinnar. Material: Rostfritt stål, PVC. HTR-2303, vit

Ø1.25

1.3/100 m

713686

06 308 28

HTR-2313, svart

Ø1.25

1.3/100 m

713687

06 308 29

Skruv och skruvsatser

P140151

Skruvsats 22S Består av skruv MVBF 8x16 och mutter M6MF 8, används för fastmontering av Bärok 3 på Takpendel 2 och 2F alternativt Pendel-/Ankarskena 24/34 och 24/48. Material: Syrafast stål AISI316. 22S

1.9

725582

11 218 14

P140149

Skruvsats W37 Består av skruv MVBF 8x35 och mutter M6MF 8, används för fastmontering av Bärok 3 på Takpendel 20F. Material: Syrafast stål AISI316. W37

-

2.8

725586

11 259 99

T-skruv 26F

P140072

Används för montage med takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Syrafast stål AISI316. 26F M8

M8x30

4.5

734986

11 218 75

26F M10

M10x30

7

728596

11 218 33

26F M10

M10x50

8

728598

11 218 40

Bättringsfärg Rena metallytor, t ex efter kapning, måste täckas med bättringsfärg, innehåller 0,125 liter. Appliceras med pensel. Bättringsfärg

-

0,125 liter

783774

16 934 41

129


Wibe Kabelstegar

P135725

Syrafast utförande

Vi växlar in på framtidens spår Idag möts vi ständigt av ökande förväntningar på prestanda, flexibilitet och hållbarhet. Avancerade konstruktioner kräver högsta kvalitet in i minsta detalj och att ligga i fas med den tekniska utvecklingen är en utmanande uppgift. De ökande kraven på kapacitet och komfort har drivit på utvecklingen av avancerad teknik och sofistikerad design. Med vårt omfattande utbud som ständigt förfinas och förbättras, uppfyller Wibe kabelstegar alla krav med råge. Vårt mål är att utveckla produkter med högsta prestanda och med minsta möjliga påverkan på vår miljö.

130


Syrafasta kabelstegar och tillbehör Sortiment Kabelstegar KHZSP.......................................132 KHZP.........................................133 KHZ...........................................134 KHZPV......................................135

Tillbehör Skarvar, avvinklingar................. 136 Konsoler, bärok, väggfästen, klammer, valvstolpe, bygelsats................. 137 Takpendlar, pendel-/ankarskenor, pendelskarvar............................ 138 Takfäste, fästvinkel, Pendel B41 med tillbehör, fästen.........................................139 Dosplåtar, krökar, avgreningar............................... 140 Krökar, avgreningar, avgreningskrok, telerännor, avskiljare................. 141 Lock, skyddsplåtar, profilfäste, lockklammer............. 142 Tunnel- och bergrumsfästen, Installationssystem HT, skruv, skruvsatser...................... 143 Skruv, skarv-/skruvsatser, gemensamma tillbehör.............. 144 Verktyg......................................145

131


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZSP

P139620

Avsedd för mycket aggressiva miljöer inom- och utomhus. Med sexkantig öppen sidoprofil, dräneringshål i sidoprofilen och perforerade plana stegpinnar. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Syrafast stål AISI316L. KHZSP-200

198/164/3000 198/164/6000

198

CSU794439 CSU794445

11 200 84 11 200 85

KHZSP-300

298/264/3000 298/264/6000

217

CSU794440 CSU794446

11 200 86 11 200 87

KHZSP-400

398/364/3000 398/364/6000

237

CSU794441 CSU794447

11 200 88 11 200 89

KHZSP-500

498/464/3000 498/464/6000

257

CSU794442 CSU794448

11 200 90 11 200 91

KHZSP-600

598/564/3000 598/564/6000

277

CSU794443 CSU794449

11 200 92 11 200 93

B224475

Dimensionstabell

132

Benämning

A mm

B mm

L mm

E-nr

KHZSP-200

198

164

3000 6000

11 200 84 11 200 85

KHZSP-300

298

264

3000 6000

11 200 86 11 200 87

KHZSP-400

398

364

3000 6000

11 200 88 11 200 89

KHZSP-500

498

464

3000 6000

11 200 90 11 200 91

KHZSP-600

598

564

3000 6000

11 200 92 11 200 93


Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZP

P139626

Kabelstege avsedd för mycket aggressiva miljöer inom- och utomhus samt för montage i miljöer med speciella krav på hygien. Med sexkantig sluten sidoprofil och perforerade plana stegpinnar. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Syrafast stål AISI316L. KHZP-150

55/147/6000

260

727382

11 202 44

KHZP-200

55/197/6000

270

727383

11 202 45

KHZP-300

55/297/6000

290

727384

11 202 46

KHZP-400

55/397/6000

315

727385

11 202 47

KHZP-500

55/497/6000

340

727386

11 202 48

KHZP-600

55/597/6000

360

727387

11 202 49

KHZP-800

55/797/6000

490

782128

11 202 50

KHZP-1000

55/997/6000

560

782129

11 202 51

Dimensionstabell

B223677

Benämning

A mm

B mm

L mm

E-nr

KHZP-150

147

111

6000

11 202 44

KHZP-200

197

161

6000

11 202 45

KHZP-300

297

261

6000

11 202 46

KHZP-400

397

361

6000

11 202 47

KHZP-500

497

461

6000

11 202 48

KHZP-600

597

561

6000

11 202 49

KHZP-800

797

761

6000

11 202 50

KHZP-1000

997

961

6000

11 202 51

133


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZ

P139640

Kabelstege avsedd för mycket aggressiva miljöer inom- och utomhus samt för montage i miljöer med speciella krav på hygien. Med sexkantig sluten sidoprofil och ovalpressade stegpinnar som inte genomborrar profilens yttersida. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Syrafast stål AISI316L. KHZ-150

55/147/6000

270

727376

-

KHZ-200

55/197/6000

280

727377

-

KHZ-300

55/297/6000

300

727378

-

KHZ-400

55/397/6000

320

727379

-

KHZ-500

55/497/6000

340

727380

-

KHZ-600

44/597/6000

360

727381

-

Dimensionstabell

B223589

Benämning

134

A mm

B mm

L mm

Art.nr

KHZ-150

147

111

6000

727376

KHZ-200

197

161

6000

727377

KHZ-300

297

261

6000

727378

KHZ-400

397

361

6000

727379

KHZ-500

497

461

6000

727380

KHZ-600

597

561

6000

727381


Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Kabelstegar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 m

Art.nr

E-nr

Kabelstege KHZPV

P139645

Förstärkt, syrafast kabelstege med valv, fasta skarvar, slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar. Stegen är avsedd för inom- eller utomhus installationer i industriella miljöer där höga krav ställs på extremt stora konsolavstånd, belastning, vridstyvhet och punktlast. Får inte användas till att gå på eller klättra i. Material: Syrafast stål AISI316L. KHZPV-200

150/197/6000

426

784066

-

KHZPV-300

150/297/6000

448

784067

-

KHZPV-400

150/397/6000

470

784068

-

KHZPV-500

150/497/6000

493

784069

-

KHZPV-600

150/597/6000

515

784070

-

KHZPV-800

150/797/6000

587

784071

-

KHZPV-1000

150/997/6000

703

784072

-

Dimensionstabell

B223676

Benämning

A mm

B mm

L mm

Art.nr

KHZPV-200

197

161

6000

784066

KHZPV-300

297

261

6000

784067

KHZPV-400

397

361

6000

784068

KHZPV-500

497

461

6000

784069

KHZPV-600

597

561

6000

784070

KHZPV-800

797

761

6000

784071

KHZPV-1000

997

961

6000

784072

L

135


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Stegskarvar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139655

Stegskarv 21 Används för rak skarvning av kabelstegar, krökar, avgreningar och vertikalkrökar. Skruv M6 ingår. Material: Syrafast stål AISI316L. 21

64/22/200

37

725751

11 220 11

P139919

Kapskarv 45 Används för skarvning av kapade kabelstegar KHZPV. Skruv M8 och M12 samt mutter ingår. Material: Syrafast stål AISI316L. 45

150/4/95

50

792873

-

P140148

Skarv-/skruvsats KHZV Används för all skarvning med Kabelstege KHZPV. Består av 4 st skruv M6S 12x25 och 4 st mutter M6M 12. Material: Syrafast stål AISI316. M12

20

728767

11 226 99

Avvinklingar

P139656

Avvinkling 22 Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening i önskad vinkel. Skruv M6 ingår. Material: Syrafast stål AISI316L. 22

60//24/150

21

725760

11 220 40

P139920

Avgreningskoppling 14 För T- och X-avgrening. Passar KHZSP, KHZ och KHZP i alla stegbredder. Skruv M6 ingår. Material: Syrafast stål AISI316L. 14

65/73/350

49

727195

11 221 18

P139921

Avvinkling 44 För horisontell avvinkling av KHZPV. Även för avgrening och ändfäste mot vägg. 4 st M8x30 skruv och mutter ingår. Material: Syrafast stål AISI316L. 44

135/–/120

50

792888

-

P139922

Avvinkling 51 Används för fribärande vertikal uppåt- eller nedåtgående avvinkling av kabelstege KHZPV. 2 st M12 skruv och mutter ingår. Skarv-/Skruvsats KHZV används för montage på stegen, beställs separat. Material: Syrafast stål AISI316L. 51

150/–/193+138

150

731914

11 225 62

Avvinkling 49

P140033

För kabelstege KHZPV, används vid montage med avvinkling. Monteras med 2 st Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Syrafast stål AISI316L.

136

49-200

120/197/483

220

792880

-

49-300

120/297/483

230

792881

-

49-400

120/397/483

240

792882

-

49-500

120/497/483

245

792883

-

49-600

120/597/483

250

792884

-

49-800

120/797/483

265

792885

-

49-1000

120/997/483

280

792886

-


Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Konsoler Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Konsol 50

P140017

P140016

För montage på vägg, takpendlar och pendel-/ankarskenor. Material: Syrafast stål AISI316L. 50-100

85/40/150

24

725618

11 207 18

50-150

85/40/200

28

725619

11 207 21

50-200

85/40/250

34

725620

11 207 24

50-250

105/40/300

52

725621

11 207 27

50-300

105/40/350

60

725622

11 207 30

50-400

120/50/450

228

725623

11 207 33

50-500

140/50/550

172

725624

11 207 36

50-600

150/50/650

215

725625

11 207 39

Bärok, väggfästen Bärok 3

P139930

P139929

Används för mittmontage av kabelstegar på pendel-/ankarskenor och takpendlar. Material: Syrafast stål AISI316L. 3-150

70/39/154

15

726433

11 210 64

3-200

70/39/204

20

726434

11 210 65

3-300

70/40/306

47

726435

11 210 66

3-400

70/40/406

62

726436

11 210 67

3-500

70/40/506

103

726437

11 210 68

3-600

70/40/606

123

726438

11 210 69

P139933 P139934

Väggfäste 11/25 och 11/75 Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Syrafast stål AISI316L. 11/25

85/40/71

24

725774

11 220 72

11/75

135/40/71

30

725775

11 220 73

725763

11 208 00

792893

-

783374

-

Klammer, valvstolpe P139923

Klammer 42 För montage av kabelstege på konsoler, bärok etc. Skruv M8 och mutter ingår. Material: Syrafast stål AISI316L. 42

54/30/57

11

P139924

Klammer 43 För montage av kabelstege KHZPV på konsoler, bärok etc. Skruv M8 och mutter ingår. Material: Syrafast stål AISI316L. 43

21/30/43

5

P139927

Klammer 41 Används för montage av ankarskena, montageplåt etc. på stegprofil. Material: Syrafast stål AISI316L. 41

125/30/16

10

P139928

Valvstolpe 46 Används som stöd mellan valvrör och stege när en konsol placeras mellan två fasta valvstolpar. För kabelstegar KHZPV. Material: Syrafast stål AISI316L. 46

72/18/30

15

792877

-

Bygelsats

P140104

Bygelsats M6 Används för montering av bärok 3 direkt på bergbult. Passar för kamstång KS 16-25 eller helgängad stång M16-M27. 1 sats består av: 2 st syrafasta byglar och 4 st syrafasta låsmuttrar. Material: Syrafast stål AISI316L. M6-25

Ø29/M8

5

720786

11 210 70

M6-20

Ø24/M6

4

725587

11 210 71

137


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Takpendlar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139937

Takpendel 2 Används endast för mittmontage med Bärok 3, kan skarvas med Pendel-/Ankarskena 24/34 och Pendelskarv 2J. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Syrafast stål AISI316L. 2-300

279/80/135

52

725557

11 212 08

2-400

392/80/135

62

725558

11 212 11

2-500

504/80/135

72

725559

11 212 14

2-700

729/80/135

93

725560

11 212 20

2-1000

1022/80/135

120

725561

11 212 29

P139938

Takpendel 2F Används för mittmontage med Bärok 3 och som undertakspendel med Konsol 50. Kan skarvas med Pendel-/Ankarskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ. Material: Syrafast stål AISI316L. 2F-280

280/80/135

80

725562

11 212 58

2F-370

370/80/135

100

725563

11 212 61

2F-505

505/80/135

130

725564

11 212 64

2F-730

730/80/135

170

725565

11 212 70

2F-1000

1000/80/135

220

725566

11 212 79

2F-1500

1495/80/135

290

787278

11 212 94

P139942

Takpendel 20 Används för pendelmontage i tak eller på golv samt som konsol på vägg vid vertikala eller horisontella montage. Material: Syrafast stål AISI316L. 20-500

505/155/150

243

725567

11 213 08

20-700

730/155/150

324

725568

11 213 11

20-1000

1000/155/150

458

725569

11 213 17

20-1500

1495/155/150

652

725570

11 213 23

20-2000

1990/155/150

799

725571

11 213 29

20-3000

2980/155/150

1177

725572

11 213 35

Pendel-/ankarskenor P139945

Pendel-/ankarskena 24/34 Används bl a för montage av bärok och pendelskenor med takfästen. Ej avsedd för montage med T-skruv 26F. Material: Syrafast stål AISI316L. 24/34

292/16/42

23

725574

11 214 74

24/34

382/16/42

31

725575

11 214 78

24/34

495/16/42

40

725576

11 214 82

24/34

698/16/42

56

725577

11 214 86

24/34

990/16/42

80

725578

11 214 90

24/34

2970/16/42

240

725579

11 215 08

P139946

Pendel-/ankarskena 24/48 Används bl a för montage av konsoler, bärok och pendelskenor med takfästen. Anpassad för montage med T-skruv 26F. Material: Syrafast stål AISI316L. 24/48

2970/26/48

520

728595

11 215 14

24/48

5940/26/48

1120

731727

11 215 36

Pendelskarvar Pendelskarv 2J och 2FJ

P139959 P139960

Används för skarvning av takpendlar och pendel-/ankarskenor. Skruv M8x16 och mutter ingår. Material: Syrafast stål AISI316L.

138

2J, för Takpendel 2 och P-/A-skena 24/34

200/18/48

43

726484

11 216 58

2FJ, för Takpendel 2F och P-/A-skena 24/48

200/18/55

46

726485

11 216 70


Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Takfäste Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P139961

Takfäste 5 Monterad med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller 24/48 erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Kan användas för montage av pendel-/ankarskena mellan golv och tak. Material: Syrafast stål AISI316L. 5

100/135/40

35

725573

11 216 10

726875

11 254 12

Fästvinkel B223789

Fästvinkel W8S Används för olika montage med Pendel-/Ankarskena 24/34, Bärok, Takfäste 5 etc. Material: Syrafast stål AISI316L. W8S

120/-/30

8

Pendel B41 med tillbehör

P140076

P140075

Pendel B41 Metrisk standardgänga: 6G. Material: Syrafast stål AISI316L. B41/M8 B41/M10

8/8/1000

63

1149551

11 495 51

8/8/2000

63

1149552

11 495 52

10/10/1000

99

1149561

11 495 61

10/10/2000

99

1149562

11 495 62

P140154

Flänsmutter B43 Monteras på Pendel B41 för att låsa bärok och takfästen. Förpackningsstorlek 50 st. Material: Syrafast stål AISI316L. B43/M8

17/17/8

0,68

1149554

11 495 54

B43/M10

20/20/15

1,12

1149564

11 495 64

B223896

Mutter M8/M10 Används vid montering av Pendel B41. Material: Syrafast stål AISI316L. M8

-

0,54

725086

11 272 27

M10

-

1,1

723939

11 253 82

P140155

Skarvmutter M8/M10 Används för skarvning av pendlar. Material: Syrafast stål AISI316L. M8

15/15/30

1

725084

11 495 55

M10

20/20/40

2

724807

11 495 65

Fästen

P139953

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Kan monteras med T-skruv. Material: Syrafast stål AISI316L. 5L

70/45/49

15

731793

11 216 40

P139954

Vinkelfäste 5LS För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv, kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv. Kan monteras med T-skruv. Material: Syrafast stål AISI316L. 5LS

111/71/60

50

725636

11 216 48

P139925 P139926

Fäste 12 Används för fastmontering av tillbehör, monteras över kabelstegens sidoprofil. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter. Material: Syrafast stål AISI316L. 12/70

125/40/25

19

728651

11 228 89

12/120

175/40/25

24

728652

11 228 93

Fästen för trådstegar Kombibeslag B21

P140021 P140022

Används för montage av trådstegar på kabelstegar. Material: Syrafast stål AISI316L. B21

250/20/50

45

1149359

11 493 59

B21 90O

120/50/135

45

1149391

11 493 91

139


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Dosplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P132524

Dosplåt 35S Hålad dosplåt, monteras stående eller hängande på kabelstegens sidoprofil. Böj fliken mot stegprofilen för att låsa fast dosplåten. Används för montage av dosor, armaturer etc. Plåten är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack. Material: Syrafast stål AISI316L. 35S hålad

164/20/170

22

725776

11 228 14

P140467

Dosplåt 35P Ohålad dosplåt, monteras liggande mellan stegpinnarna. Flikarna böjs mot stegpinnen för att låsa fast dosplåten. Den mittersta fliken viks mot perforerad pinne och de två yttre flikarna viks mot rund pinne. Används för montage av dosor, armaturer etc. Material: Syrafast stål AISI316L. 35P ohålad

21/106/250

28

725777

11 228 08

Krökar, avgreningar Vertikalkrök 18

P140032

För montage med vertikal krökning uppåt eller nedåt, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Syrafast stål AISI316L. 18-150

452/147/452

180

727370

11 224 51

18-200

452/197/452

190

727371

11 224 52

18-300

452/297/452

210

727372

11 224 53

18-400

452/397/452

230

727373

11 224 54

18-500

452/497/452

250

727374

11 224 55

18-600

452/597/452

270

727375

11 224 56

90° krök 15,inre

P140034

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Syrafast stål AISI316L. 15-150

55/547/547

220

727346

11 221 73

15-200

55/597/597

240

727347

11 221 74

15-300

55/697/697

290

727348

11 221 75

15-400

55/797/797

340

727349

11 221 76

15-500

55/897/897

390

727350

11 221 77

15-600

55/997/997

440

727351

11 221 78

90° krök 15, yttre

P140035

Skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Syrafast stål AISI316L. 15-150

55/703/703

320

727352

11 221 79

15-200

55/933/933

370

727353

11 221 80

15-300

55/1133/1133

460

727354

11 221 81

15-400

55/1333/1333

550

727355

11 221 82

15-500

55/1533/1533

640

727356

11 221 83

15-600

55/1733/1733

760

727357

11 221 84

90° krök 55

P140036

För Kabelstege KHZPV, används vid horisontellt montage med 90° krökning. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Syrafast stål AISI316L.

140

55-200

150/625/625

510

792903

-

55-300

150/725/725

560

792904

-

55-400

150/825/825

620

792905

-

55-500

150/925/925

680

792906

-

55-600

150/1025/1025

750

792907

-

55-800

150/1225/1225

830

792908

-

55-1000

150/1425/1425

1110

792909

-


Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Krökar, avgreningar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

T-avgrening 16

P140037

För T-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21 Material: Syrafast stål AISI316L. 16-150

55/944/547

300

727358

11 223 21

16-200

55/997/597

320

727359

11 223 43

16-300

55/1097/697

390

727360

11 223 44

16-400

55/1197/797

440

727361

11 223 45

16-500

55/1297/897

530

727362

11 223 46

16-600

55/1397/997

600

727363

11 223 47

T-avgrening 56

P140038

För Kabelstege KHZPV, används vid T-formad avgrening. För skarvning till stege används Skarv-/Skruvsats KHZV. Material: Syrafast stål AISI316L. 56-200

150/1050/625

640

792920

-

56-300

150/1150/725

710

792921

-

56-400

150/1250/825

760

792922

-

56-500

150/1350/925

850

792923

-

56-600

150/1450/1025

910

792924

-

56-800

150/1650/1225

1050

792925

-

56-1000

150/1850/1425

1170

783484

-

X-avgrening 17

P140039

För X-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21. Material: Syrafast stål AISI316L. 17-150

55/547/547

380

727364

-

17-200

55/997/997

400

727365

-

17-300

55/1097/1097

500

727366

-

17-400

55/1197/1197

550

727367

-

17-500

55/1297/1297

600

727368

-

17-600

55/1397/1397

860

727369

-

Avgreningskrok P139658

Avgreningskrok 47 Används för 90° avgrening vid montage med Kabelstege KHZPV. Skruv M12 och mutter ingår. Material: Syrafast stål AISI316L. 47

155/10/73

27

792875

-

Telerännor P140041

Teleränna 36 Används då särskild ränna för svagströmsledningar erfordras. Är försedda med knock-out-hål i botten för kabelgenomföring. Material: Syrafast stål AISI316L. 36-50

24/50/2000

94

725590

11 228 75

36-100

24/100/2000

142

725591

11 228 78

36-200

24/200/2000

238

725592

11 228 81

Avskiljare Avskiljningsplåt 39

P140042 P140043

Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra. Material: Syrafast stål AISI316L. 39/24

24/24/1760

46

725593

11 228 21

39/55

55/24/1750

73

725594

11 228 22

3

716824

11 228 19

P140044

Mellanstycke W39 Används för skarvning av Avskiljningsplåtar 39. Material: Plastic, natural coloured. W39

37/–/330

141


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Lock, skyddsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Lock 64

P140045

Används för vertikalt monterade kabelstegar. Material: Syrafast stål AISI316L. 64-150

10/2000/151

290

782585

-

64-200

10/2000/201

370

782586

-

64-300

10/2000/301

540

782587

-

64-400

10/2000/401

710

782588

-

64-500

10/2000/501

1020

782589

-

64-600

10/2000/601

1210

782590

-

64-800

10/2000/801

1660

782591

-

64-1000

10/2000/1001

2000

782592

-

Lock W5

P140046

Används för att skydda kabelstråken. Passar för samtliga kabelstegar. Material: Syrafast stål AISI316L. W5-150

10/2000/151

190

732291

11 250 80

W5-200

10/2000/201

250

732292

11 250 81

W5-300

10/2000/301

360

732293

11 250 84

W5-400

10/2000/401

680

732294

11 250 73

W5-500

10/2000/501

840

732295

11 250 74

W5-600

10/2000/601

700

732296

11 250 75

W5-800

10/2000/801

1420

783375

11 250 77

W5-1000

10/2000/1001

1730

732297

11 251 59

Lock 90° krök

P140105

Används för att skydda kabelstråken i 90° krökar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Syrafast stål AISI316L. 150

10/420/420

44

788639

-

200

10/470/470

62

788640

-

300

10/570/570

105

788641

-

400

10/670/670

223

788642

-

500

10/770/770

310

788643

-

600

10/870/870

408

788644

-

800

10/1070/1070

643

788645

-

1000

10/1270/1270

926

788646

-

Lock T-avgrening

P140106

Används för att skydda kabelstråken i T-avgreningar. Monteras med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv. Material: Syrafast stål AISI316L. 150

10/400/651

95

788647

-

200

10/450/701

126

788648

-

300

10/550/801

196

788649

-

400

10/650/901

394

788650

-

500

10/750/1001

525

788651

-

600

10/850/1101

672

788652

-

800

10/1050/1301

1011

788653

-

1000

10/1240/1501

1414

788654

-

P138935

Profilfäste 37 Används för montage av lock, monteras på sexkantprofilens insida. Locket fästs på Profilfäste 37 med Lockklammer. Material: Syrafast stål AISI316L. 37

136/20/50

6

730190

11 251 00

1.5

728586

11 251 03

P140049

Lockklammer

142

Används för fastmontering av lock på Profilfäste 37. Material: Syrafast stål AISI316L. Lockklammer

32/10.5/20


Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Lock, skyddsplåtar Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Skyddsplåt 65

P140052

Används som kabelskydd på vertikala stegar monterade mot golv. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4.2. Material: Syrafast stål AISI316L.

B223191

65-200

1000/200/120

930

732481

11 227 43

65-300

1000/300/120

1140

732482

11 227 47

65-400

1000/400/120

1350

732483

11 227 51

65-500

1000/500/120

1560

732484

11 227 55

65-600

1000/600/120

1780

732485

11 227 59

Tunnel- och bergrumsfästen Tak-, golv-, väggbultfästen

För tak

6/60/325

90

792864

11 216 30

För golv

6/140/130

91

792866

11 216 35

För vägg

61/60/161

68

792868

11 216 41

Ø15/25

1.3

713678

11 295 65

P131555

P131551

P131546

Används för montage i bergrum och tunnlar. Material: Syrafast stål AISI316L.

Installationssystem HT P140060

Låsningsrör HTR-68 För låsning av entrådig ståltråd. Material: Syrafast stål AISI316L. HTR-68 Bärlina HT

P140227

Används för montage av kablar etc i tak och i tak med balkar. Material: Rostfritt stål. HT-2322 ståltråd, hård, belastning 450 kg

Dim. 2.5

3.9/100 m

713681

11 295 13

HT-2323 ståltråd, hård, belastning 700 kg

Dim. 3.0

5.6/100 m

713682

11 295 15

HT-2324 ståltråd, hård, belastning 1200 kg

Dim. 4.0

10.0/100 m

713683

11 295 17

P139953

Vinkelfäste 5L För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av stållina i tak. Kan monteras med T-skruv. Material: Syrafast stål AISI316L. 5L

70/45/49

15

731793

11 216 40

Skruv, skruvsatser T-skruv 26F

P140072

Används för montage med pendel-/ankarskenor och takpendlar. Material: Syrafast stål AISI316. 26F M8

M8x30

4.5

734986

11 218 75

26F M10

M10x30

7

728596

11 218 33

26F M10

M10x50

8

728598

11 218 40

P140156

Skruvsats W34 För fastmontering av avskiljningsplåt och teleränna på KHZSP, KHZP, KHZ och KHZPV. Skruvsatsen består av skruv MSCS 6x12 och mutter M6MF 6. Förpackning om 100 st. Material: Syrafast stål AISI316. W34

0.8

725589

11 259 88

143


Wibe kabelstegar

Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Skruv, skarv-/skruvsatser Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

P140148

Skarv-/Skruvsats KHZV Används för all skarvning med Kabelstege KHZPV. Består av 4 st skruv M6S 12x25 och 4 st mutter M6M 12. Material: Syrafast stål AISI316. M12

20

728767

11 226 99

P140151

Skruvsats 22S För montage av Bärok 3 på Takpendel 2 och 2F, Bärok 3 och Takfäste 5 på Pendel-/Ankarskena 24/34 och 24/48, Vinkelfäste 5L monterad mot pendel-/ankarskenans rygg och pendel-/ankarskena rygg mot rygg. Består av skruv MVBF 8x16 och mutter M6MF8. Material: Syrafast stål AISI316. 22S

1.9

725582

11 218 14

P140149

Skruvsats W37 Består av skruv MVBF 8x35 och mutter M6MF 8, används för fastmontering av Bärok 3 på Takpendel 20F. Material: Syrafast stål AISI316. W37

2.8

725586

11 259 99

3.9

728622

11 218 50

P140152

Fjädermutter M10 För fastmontering av detaljer (apparatskåp m m) på Pendel-/Ankarskena 24/48. Material: Syrafast stål AISI316. M10

B223896

Mutter M8/M10 Används vid montering av Pendel B41. Material: Syrafast stål AISI316L. M8

-

0,54

725086

11 272 27

M10

-

1,1

723939

11 253 82

P140466

Skruv M10x20 Används tillsammans med Fjädermutter M10 för montage av Konsol 50 på Pendel-/Ankarskena 24/48. Material: Syrafast stål AISI316. M6S 10x20

2.2

728649

11 218 51

Gemensamma tillbehör Najtråd

P140226 P140225

För montering av kablar på kabelstegens pinnar Material: Rostfritt stål, PVC. HTR-2303, vit

Ø1.25

1.3/100 m

713686

06 308 28

HTR-2313, svart

Ø1.25

1.3/100 m

713687

06 308 29

P140028

Krok 8 Monteras under Bärok 3 för upphängning av kabel. Kan även monteras i perforerad stegpinne. Material: Syrafast stål AISI316L. 8

67/15/40

5

728643

11 228 96

P140366 P140054

Avgreningsplåt 33 Monteras i 90O horisontella avgreningar. Passar alla Wibe kabelstegar. Material: Syrafast stål AISI316L. 33/1

28/150/290

50

727340

11 221 08

33/2

25/195/490

90

727197

11 221 12

80

732151

11 220 76

P140063

Profilskydd 28P Används för att öka anläggningsytan för kablar vid t ex avgreningar. Material: PVC, grå. 28P

60/28/2000

P140065 P140066

P140064

Ändskydd 28/28i Monteras i stegändar som skydd eller tätning. Material: PP/TPE. 28, röd

59/25/22

0.8

709019

11 220 71

28i, vit

54/14/19

0.4

735446

11 220 77

28i, röd

54/14/19

0.4

731994

11 220 75

726668

11 220 74

P140071

Pinnlock 27

144

Används för Kabelstege KHZ och KHZV i miljöer med hög luftfuktighet. Material: PE, grå. 27

Ø20/10

0.15


Kabelstegar

Syrafast stål AISI316L Korrosivitetsklass C5-M

Gemensamma tillbehör Benämning

Dimensioner A/B/C mm

Vikt kg/100 st

Art.nr

E-nr

Ändskydd 28C, D, E, F och J

P140067

25/19/46

0.5

789875

11 208 55

P140068

28D för Takpendel 20 och Pendel-/ankarskena 24/20

25/52/58

1

709020

11 218 59

28E för Takpendel 2F och Pendel-/ankarskena 24/48

24/30/52

0.5

709021

11 218 56

28F för Takpendel 20FS och Pendel-/ankarskena 24/20FS

30/53/110

4

789876

11 218 60

28J för Takpendel 20F och Pendel-/ankarskena 24/20F

27/53/95

2.1

CSU794520

11 218 61

P138758

P140070

28C för Takpendel 2 och Pendel-/ankarskena 24/34

P140069

Monteras i änden av pendlar som skydd mot personskador. Material: PP/TPE, orange.

Kabelklammer ER

B223230

B223228

För montage av kablar på kabelstege med rund eller perforerad stegpinne. Material: Syrafast stål AISI316. ER för kabel 23-28 mm

74/50/80

44

736440

11 229 57

ER för kabel 27-32 mm

81/50/82

45

736441

11 229 58

ER för kabel 39-35 mm

88/50/82

46

736442

11 229 59

ER för kabel 33-38 mm

94/50/85

47

736443

11 229 60

ER för kabel 36-42 mm

101/50/113

60

736444

11 229 61

ER för kabel 40-46 mm

108/50/115

62

736445

11 229 62

ER för kabel 44-50 mm

115/50/117

63

736446

11 229 63

ER för kabel 48-55 mm

129/50/120

64

736447

11 229 64

ER för kabel 51-58 mm

130/50/121

66

736448

11 229 65

ER för kabel 55-62 mm

138/50/156

78

736449

11 229 66

ER för kabel 59-66 mm

146/50/158

79

736450

11 229 67

ER för kabel 63-70 mm

150/50/160

80

736451

11 229 68

ER för kabel 67-74 mm

161/50/163

81

736452

11 229 69

ER för kabel 71-78 mm

168/50/165

85

736453

11 229 71

ER för kabel 74-82 mm

176/50/167

86

736454

11 229 73

ER för kabel 77-85 mm

181/50/169

87

736455

11 229 75

Fäste för rund pinne, skruvsats ingår. Används för montering av Kabelklammer ER på kabelstege med oval stegpinne. Material: PP. Adaptor

29.5/48/47

12

736456

11 229 77

2

737198

11 229 79

Skruvsats 74S, 2 st används för montage på perforerad pinne. Material: Syrafast stål AISI316. 74S

20/19/8

Märkplåt 93

B223240

Färgmärkningssystem för kabelstegar med olika färger för olika typer av kablar. Finns i fem olika färger. Material: Stålplåt. 93, gul

103/0,7/100

5

737704

11 221 01

93, orange

103/0,7/100

5

737705

11 221 02

93, blå

103/0,7/100

5

737706

11 221 03

93, grön

103/0,7/100

5

737707

11 221 04

93, svart

103/0,7/100

5

737708

11 221 05

P138944

Märkskylt potentialutjämning Används för att visa att en anläggning är potentialutjämnad. Tillgänglig på svenska (andra språk erhålls mot förfrågan). Tryckt på självhäftande gul vinyl, 250 etiketter per rulle. Material: Självhäftande vinyl. Märkskylt

25/–/86

786860

11 221 00

Verktyg

B224100

B223235

Kabelrulle 38 Rig'n roll För montage på Wibe kabelstegar med tillhörande avgreningar och avvinklingar. Material: Syrafast stål AISI316L (Kabelrulle). 38 Rig'n roll

220/50/130

48

735998

16 004 55

Väska för Kabelrulle 38 Rig’n roll

375/160/460

230

780186

16 004 56

Kabelrullesats 66 (1 väska + 10 st Kabelrulle 38 Rig'n roll)

375/160/460

710

780187

16 004 57

145


Teknisk information

316


Wibe & Defem Kabelförläggningssystem Innehåll Ytbehandling....................................318 Korrosivitetsklasser........................320 Tekniska/materialdata ..................322 Potentialutjämning.........................323 – Kabelstegar...................................324 – Trådstegar.....................................326 – Kabelrännor...................................328 Elektromagnetisk kompatibilitet...................................329 Separationsavstånd data/kraft...........................................330 E-30 och E-90 brandtest............332 Standarder och kvalitet................334 Användning och montage – Kabelstegar...................................336 – Trådstegar/ Combirack.............416 – Kabelrännor...................................458

317


Rätt ytbehandling – avgörande för ett lyckat resultat Det är den omgivande miljön som avgör en kabelförläggningsprodukts livslängd. En grundlig analys av miljön vad gäller korrosivitet, föroreningar, luftfuktighet, salthalt, sanitära föreskrifter etc hjälper dig att göra det bästa valet. Vårt sortiment av kabelstegar, trådstegar, kabelrännor och tillbehör omfattar alla typer av ytbehandlingar, som möjliggör en tillförlitlig, kostnadseffektiv och långvarig lösning.

C1 Elförzinkad - Fzb, Zink+ Inomhusmiljö: Skolor, affärer, hotell, kontor, sporthallar etc. – Mycket låg miljökorrosivitet. – Torr luft. – Obetydliga mängder föroreningar.

P134669

– Uppvärmda utrymmen.

– DIN 50961/ISO 2081.

C2 Sendzimirförzinkad - Fzs, Zink+ Delvis utomhusmiljö: Industri, sporthallar, ishallar, lagerlokaler, affärer, P-garage, lantlig utomhusmiljö etc. – Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet.

P134670

– Låg till måttlig miljökorrosivitet.

– Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt av luft föroreningar. – SS-EN 10327:2004.

C3 Varmförzinkad - Fzv, Zink+ Inom- och utomhusmiljö: Industri, mejeri, bryggerier, tvätterier, stadsmiljö etc. – Utrymmen med måttlig luftfuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser. – Atmosfärer med viss salthalt eller måttliga mängder luftföroreningar. – EN-ISO1461:2009

318

P134671

– Måttlig miljökorrosivitet.


C4 Varmförzinkad - Fzv, Zink+ Inom- och utomhusmiljö: Kemisk och tung industri, kustområden, simhallar, skeppsvarv etc. – Hög miljökorrosivitet. – Områden med hög luftfuktighet och stora mängder luft föroreningar. luftföroreningar. – EN-ISO1461:2009.

P134672

– Atmosfärer med måttlig salthalt eller påtagliga mängder

C5-I Zinkpox® (Fzv + pulverlack) Rostfritt AISI304 - Rf Termoplast Inom- och utomhusmiljö: Kemisk och tung industri, tunnlar, simhallar/äventyrsbad, skeppsvarv etc. – Utrymmen med nästan permanent luftkondensation, stora mängder luftföroreningar, hög luftfuktighet och aggressiv

P134675

– Mycket hög miljökorrosivitet (industriell)

atmosfär. – SS2333 RF/AISI 304

C5-M Syrafast AISI316L - Sf Termoplast Inom- och utomhusmiljö: Tung industri, kust- och offshore-områden, reningsverk etc. – Utrymmen med nästan permanent luftkondensation och stora mängder luftföroreningar.

P134676

– Mycket hög miljökorrosivitet (marin)

– Atmosfärer med hög salthalt. – SS2348 SF/AISI 316L

319


Korrosivitetsklasser

Wibe Kabelförläggning

C5-M

Fzb, elförzinkning C5-I

Fzs, sendzimirförzinkning Fzv, varmförzinkning

C4

Zinc+

C3

Zinkpox, Fzv med pulverlack C2

Rf, rostfri AISI 304 Sf, syrafast AISI 316L

C1

t las

Te rm

SI AI Sf

op

31

30 SI

Rf

AI

Zi

6L

4

x po nk

+ nc Zi

Fz

v

s Fz

Fz

b

Termoplast

Livslängden på en kabelförläggningsprodukt är beroende av miljön. Det är därför viktigt att fastställa miljökorrosiviteten så att rätt ytbehandling och material väljs. Nedanstående tabell visar olika korrosivitetsklasser. Som vägledning har vi lagt till av Schneider Electric rekommenderad ytbehandling för de olika klasserna. På nästa sida ger vi en kort beskrivning av de olika ytbehandlingarna och materialen. Referensvärden på medelavfrätningen för stål och zink finns i tabell B. Korrosivitetsklasserna överensstämmer med de i SS-EN ISO 12944-2. Tabell A Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2, med hänsyn till atmosfärens korrosivitet samt miljöexempel. Korrosivitetsklass

Miljökorrosivitet

Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen (informativt) Utomhus

Inomhus

C1

Mycket låg

Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell.

C2

Låg

Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.

Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.

C3

Måttlig

Atmosfärer med viss mängd salthalt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.

Utrymmen med måttlig luftfuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.

C4

Hög

Atmosfärer med måttlig mängd salthalt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri- och kustområden.

Utrymmen med hög luftfuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

C5-I

Mycket hög (industriell)

Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.

Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

C5-M

Mycket hög (marin)

Kust- och offshore-områden med stor mängd salthalt.

Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Tabell B Massförluster för stål och zink i olika korrosivitetsklasser Massförlust per ytenhet och tjockleksreduktion (1-årig exponering1) Stål

1

Zink

Korrosivitetsklass

Massförlust (g/m2)

Tjockleksreduktion (µm)

Massförlust (g/m2)

Tjockleksreduktion (µm)

C1

_ 10 <

_ 1.3 <

_ 0.7 <

_ 0.1 <

C2

> 10 till 200

> 1.3 till 25

> 0.7 till 5

> 0.1 till 0.7

C3

> 200 till 400

> 25 till 50

> 5 till 15

> 0.7 till 2.1

C4

> 400 till 650

> 50 till 80

> 15 till 30

> 2.1 till 4.2

C5-I

> 650 till 1500

> 80 till 200

> 30 till 60

> 4.2 till 8.4

C5-M

> 650 till 1500

> 80 till 200

> 30 till 60

> 4.2 till 8.4

Avfrätningshastigheten är i allmänhet högre i början av exponeringen.

320


Ytbehandlingar

Elförzinkning Fzb Elförzinkade produkter tillverkas enligt standard DIN 50961/ISO 2081. Produkterna är avsedda för uppvärmda torra utrymmen med obetydliga mängder föroreningar. Sendzimirförzinkning Fzs Produkterna är tillverkade av sendzimirförzinkad plåt Z 275 enligt SS-EN 10327:2004. Snittytor vid klippning och hålstansning i tillverkningen självläker under normala förhållanden och anläggningen får ett gott korrosionsskydd. Sendzimirförzinkad Vit Den förzinkade produkten genomgår efter tillverkningen en noggrann förbehandling innan pulverlackering, vilket utgör grunden för en bra vidhäftning. Lackeringen sker i en certifierad lackeringsanläggning som har en modern och miljövänlig process. Vid synliga montage kan färgsättning ske i matchande kulörer med övrig inredning. Standardkulör är NCS S0500-N, Glans 30, övriga kulörer och glanstal offereras på begäran. Varmförzinkning Fzv Wibe har en av Nordens modernaste varmförzinkningsan-läggningar. Produkterna varmförzinkas enligt EN-ISO 1461:2009 efter tillverkning. Processen är kontinuerlig vilket garanterar en hög och jämn kvalitet. Varmförzinkning ger en skyddande beläggning även i hålrum, skyddet blir dessutom extra tjockt på hörn och kanter. Processen ger en beläggning som är metalliskt bunden till stålet. Det mer djupgående skyddet gör varmförzinkade produkter mycket slagtåliga och mer beständiga mot väder och vind än de som bara är skyddade på ytan. Uppstår skador på ytan har zinken den unika egenskapen att kunna självläka. Skruv och mutter varmförzinkas enligt SS-EN ISO 10684:2004. Zinc+ Z+ ytbehandling (EN 10346) är en zinkbaserad beläggning innehållande 3,5% aluminium och 3% magnesium som erbjuder utmärkt korrosionsbeständighet i aggressiva miljöer (t ex klorid och starkt alkaliska). Ytbehandlingen har en utmärkt ytfinish med självläkande egenskaper av kapade eller skadade ytor och är i många fall ett fullgott alternativ till varmförzinkning. Zinkpox® (Fzv med pulverlack) Zinkpox-metoden innebär att den varmförzinkade ytan täcks med ett homogent lager av polyesterfärg. Polyesterfasad är en pulverlack som har bra ljus- och väderbeständighet, mycket goda mekaniska egenskaper som slagtålighet och vidhäftning samt är dessutom resistent mot de flesta kemikalier. Polyesterfärgen tillsammans med zinkskiktet gör att livslängden mer än fördubblas i förhållande till en enbart varmförzinkad yta. Zinkskiktet förhindrar att kryprost bildas, som annars skulle bryta ned färgskiktet. Polyesterfärgen i sin tur bryts endast ned av erosion från atmosfären och skyddar därmed zinkskiktet. Den varmförzinkade produkten genomgår en noggrann förbehandling innan pulverlackering, vilket utgör grunden för en bra vidhäftning. Lackeringen sker i en certifierad lackeringsanläggning som har en modern och miljövänlig process. Vid synliga montage kan färgsättning ske i matchande kulörer med övrig inredning. Standardkulör är NCS S0500-N, Glans 30, övriga kulörer och glanstal offereras på begäran. Rostfritt/Syrafast De rostfria, SS 2333/AISI 304, och syrafasta, SS 2348/ AISI 316L, programmen är avsedda för mycket aggressiva miljöer inom- och utomhus samt för montage

i miljöer med speciella krav på hygien, t ex livsmedelsoch läkemedelsindustrier. Valet av ytbehandling styrs av miljöns aggressivitet och kloridhalten spelar här en stor roll. Höga kloridhalter ger en agressiv miljö som oftast kräver syrafast material, t ex i kustnära trakter. Vid bedömning av behovet i fabriker bör man studera vad som tidigare använts för upphängning av t ex rörledningar och därav bestämma om syrafast krävs. Termoplast Som ett alternativ till syrafast material kan man använda Termoplastbelagda produkter. Termoplastbeläggningen är en ytbeläggningsmetod där man genom en termisk process smälter ut ett plastpulver på främst metalldetaljer vilket ger flera gynnsamma egenskaper. Termoplast har mycket god vidhäftning, reptålighet och slitstyrka. Produkter belagda med Termoplast har mycket högt korrosionsskydd, upp till C5-M, testat enligt ISO 12944-6. Den är UV-beständig, motstår de flesta kemikalier samt klarar miljöer från -40°C upp till +65°C. Termoplasten har låg toxicitet vid brand, samt är brandklassad enligt V0 (UL 94). Stegarna är brandtestade med Drakas kabel N2XH 3G1,5 enligt IEC 60332-3 med neutralt resultat, plasten bidrar ej till någon form av brandspridning. Ytan går att laga om skada skulle uppstå. Att tänka på vid montage av syrafast kabelstegssystem 1 Transport/hantering Se till att inga järnföremål kommer i kontakt med produkterna. Risk för järnsmitta. 2 Lagring Lagra produkterna så att risk för järnsmitta inte uppstår (t ex aldrig i närheten av där man kapar eller slipar järnprodukter). 3 Svetsning Svetsning vid montage bör undvikas. Om svetsarbete måste utföras skall detta ske med metoder som lämpar sig för syrafast material och alltid följas av noggrann efterbehandling. 4 Verktyg Vid kapning och slipning används järnfria kapskivor och slipverktyg (som ej tidigare använts för kapning/slipning av järnhaltigt material). Vid borrning används snabbstålsborr. För att ytterligare öka borrens livslängd kan kylvätska användas (t ex Tilia skärspray). Vid montage kan vanliga montageverktyg användas. (Vid montage med mutterdragare måste man ha någon typ av smörjmedel på gängan så att den inte skär). Blanda aldrig obehandlade eller förzinkade produkter med syrafast! Risk för galvaniskt element. 5 Åtgärder Om man vid kapning, slipning eller borrning fått en blåanlöpning kan den behandlas med Betpasta. Skölj noga bort betpastan med vatten. Om man fått järnsmitta kan den avlägsnas enligt följande alternativ: a. Tvätta med vatten (om möjligt med högtryck). b. Putsa med Scotch Brite eller en fin smärgel (vått eller torrt). Skölj med vatten. c. Slipning (använd inte grövre korn än nödvändigt). Skölj med vatten. d. Beta med betpasta. Skölj noga bort betpastan med vatten. 6 Vid användning av betpasta eller liknande Studera noga produktens skrivna säkerhetsföreskrifter och etikett före användning.

321


Wibe Kabelförläggning

Tekniska och materialdata

Wibe Kabelstegar Specifikation

Material: Densitet:

DX5xD enligt EN 10346, DC0x enligt EN 10130, DD1x enligt EN 10111 S235 och S355 enligt EN 10025-2, AISI 316L enligt EN ISO10088-2 7,7-7,85 kg/m3

Ytbehandling:

• Sendzimirförzinkat (>20 μm): EN 10346 • Varmförzinkat (55-70 μm): EN ISO 1461 • Zink+ (>25 μm): EN 10346 • Zinkpox, varmförzinkat (55-70 μm) + polyesterbeläggning, vit RAL9010 • Termoplastbeläggning (typisk, 200 μm), grafitgrå RAL7024 • Passiverat (syrafast stål), med undantag för KHZSP stegsortiment

Slagtålighet:

20 J (IEC 61537)

Temperaturområde: Från –40°C till +120°C. Från –40°C till +65°C för termoplast

Defem Trådstegar Specifikation

Material (ståltråd): C9D enligt EN 10016-2, AISI 316L enligt EN 10088-3 Densitet:

7,7-7,85 kg/m3

Ytbehandling:

• Elförzinkat (>8 μm): EN ISO 2081 • Varmförzinkat (>70 μm): EN ISO 1461 • Passiverat (syrafast stål)

Specifikation

Material (stålplåt): S235 enligt EN 10025-2, AISI 316L enligt EN ISO10088-2 Densitet:

7,7-7,85 kg/m3

Ytbehandling:

• Varmförzinkat (55-70μm): EN ISO 1461 • Passiverat (Syrafast stål)

Slagtålighet:

20 J (IEC 61537)

Temperaturområde: Från –20°C till +90°C

Wibe Kabelrännor Specifikation:

Material:

DX5xD enligt EN 10346, DC0x enligt EN 10130, DD1x enligt EN10111 S235 och S355 enligt EN 10025-2 AISI 316L enligt EN ISO10088-2

Densitet:

7,7-7,85 kg/m3

Ytbehandling:

• Sendzimirförzinkat (>20 μm): EN 10346 • Sendzimirförzinkat (>20 μm), pulverlackerat vit NCS S 0500-N, glans 30 • Varmförzinkat (55-70 μm): EN ISO 1461 • Zinkpox, varmförzinkat (55-70 μm) + polyesterbeläggning, vit RAL 9010 • Passiverat (Syrafast stål)

Slagtålighet:

20 J (IEC 61537)

Temperaturområde: Från –40°C to +120°C

322


Potentialutjämning

Kabelstegar, trådstegar, kabelrännor

Potentialutjämning Kabelstegar/-rännor behöver normalt varken skyddsutjämnas eller funktionsutjämnas. Detta pga att de inte är främmande ledande delar (stegen/rännan ingår i elinstallationen och är därför inte främmande). Dessutom är den normalt inte åtkomlig och förs heller inte in i byggnaden utan den är installerad inom byggnaden. Varför skyddsutjämning? Den främsta orsaken till att man skyddsutjämnar, dvs ansluter kabelstegen/-rännan till huvudjordningsskenan, är för att skydda mot beröringsspänningar som beror på fel i det yttre elnätet eller för att skydda sig mot spänningar som kan föras in i byggnaden via andra försörjningssystem, t.ex. vatten- eller teleserviser. Varför funktionsutjämning? Den främsta orsaken till att man funktionsutjämnar, dvs ansluter kabelstegen/-rännan till huvudjordningsskenan, är för att att minimera de elektriska och magnetiska fälten (EMC). Planering av funktionsutjämning och/eller skyddsutjämning I samband med att man planerar: • skyddsutjämningen för byggnaden behöver man besluta vilka ledande delar som behöver skyddsutjämnas, normalt inte kabelstegar eller -rännor. •

funktionsutjämning för byggnaden behöver man besluta vilka ledande delar som behöver funktionsutjämnas. Detta är endast ett nyttjare- eller beställarkrav.

Utförande av funktionsutjämning och/eller skyddsutjämning till huvudjordningsskenan För att kunna göra detta på ett bra sätt behöver man montera en huvudjordningsskena i byggnaden. Till denna huvudjordningsskena ansluts jordtagsledaren, vilket i normalfallet innebär inkommande PEN-ledare eller skyddsjordsledare och förlitar sig till nätägarens så kallade utbredda jordningssystem.

Begreppsförklaring • Skyddsutjämning är potentialutjämning som skydd mot elchock. • Funktionsutjämning är potentialutjämning som utförs för att säkerställa en funktion hos elektriska utrustningar. • Främmande ledande del är en ledande del som inte tillhör elinstallationen och som har en resistans till jord som överstiger 4 kΩ Skyddsutjämning av kabelstege/-ränna Kabelstegen eller -rännan behöver normalt inte anslutas till huvudjordningsskenan (skyddsutjämnas). I de fall man ändå väljer att skyddsutjämna ska skyddsutjämningsledare vara minst 6 mm2 Cu och max 25 mm2 Cu. Elektrisk kontinuitet och jordning Standarden EN 61537 fastställer att för kabelstegar/-rännor (i metall) med egenskaper för elektrisk kontinuitet, bör garanteras genom en potentialanslutning av en eller flera anslutningar jord i enlighet med tillverkarens anvisning. Impedansen får ej överstiga : - 50 mOhm över skarvar. - 5 mOhm x antal meter kabelstege. Man arbetar ständigt på förändringar och förbättringar av standarder i dokument IEC/SC23A/ WG12, CLC/TC213/WG-5 – 765, vilka inte är fastställda ännu. Där har man ändrat impedansvärdet till 50 mOhm x meter . Schneider Electrics kabelstegar och -rännor uppfyller givetvis dessa impedansvärden, åtdragningsmoment på ev skruvanslutningar ska vara minst 5 Nm. Schneider Electric kabelstegar och -rännor är utformade speciellt för detta ändamål, tillhörande tillbehör måste användas. Om tillbehör från andra tillverkare används kan inte funktionen garanteras.

Observera att kabelstegar/-rännor inte får användas som skyddsutjämningsledare, skyddsjordledare eller som någon annan typ av skyddsledare. Skyddsledare ska i hela sin längd kunna identifieras med färgkombinationen grönt och gult.

323


Potentialutjämning

Wibe Kabelförläggning

Kabelstegar

P136142

Resistansmätning på Wibe Kabelstegar är utförd och uppfyller kraven enligt IEC61537 för kabelstegar i sendzimirförzinkat, varmförzinkat och syrafast AISI316L utförande.

P136140

Avvinkling 22

P136139

Stegskarv 21, skruv- eller click-monterad

P136137

Avgreningskrok 47

324

P136138

P136141

Avvinkling 22


Potentialutjämning Kabelstegar

Produkt

Ohm/m

Kabelstege KHZSP Fzs utan skarv

0.00089

Kabelstege KHZSP Fzs med Stegskarv 21 Fzs

0.00100

Kabelstege KHZSP Fzs med Avvinkling 22 Fzs

0.00160

Kabelstege KHZ/KHZP Fzv utan skarv

0.00050

Kabelstege KHZ/KHZP Fzv med Stegskarv 21 Fzv

0.00040

Kabelstege KHZ/KHZP Fzv med Avvinkling 22 Fzv

0.00073

Kabelstege KHZV Fzv utan skarv

0.00038

Kabelstege KHZV Fzv med Skarv/Skruvsats KHZV Fzv

0.00039

Kabelstege KHZV Fzv med Stegskarv 45 Fzv mot påsvetsad skarv

0.00057

Kabelstege KHZV Fzv med enbart Stegskarv 45 Fzv

0.00083

Kabelstege KHZV Fzv med Avvinkling 44 Fzv

0.00043

Skarv 9 är inte godkänd för potentialutjämning.

Avgreningskrok 47 monteras med borrande skruv 4,8x13.

Borrande skruv 4.8x13 och jordfläta, kabelarea ≥10 mm², används vid montage med skarvar, avvinklingar, krökar och avgreningar.

Borrande skruv 4.8x13 och jordfläta, kabelarea ≥10 mm², används vid montage med Avvinkling 22.

P136136

P136135

P136134

P136133

Montageanvisningar vitlackerade kabelstegar

Stegskarv 21 monteras med borrande skruv 4.8x13 i hål med jordningsmärke. Vid skarvning av KHZ-stegar skall Stegskarv 21 förskjutas ca. 20 mm ur centrum.

Montageanvisning termoplastbelagda kabelstegar

P125885

Termoplastade kabelstegar är elektriskt isolerade och därigenom ej beröringsbara. Vid behov av funktionsutjämning finns anslutningspunkt på stegpinnens undersida.

Kabelstegarna är förberedda för elektrisk kontinuitet, gängad M8 i vardera änden av stegen.

325


Potentialutjämning

Wibe Kabelförläggning

Trådstegar

Resistansmätning på Defem Trådstegar är utförd och uppfyller kraven enligt IEC61537 för trådstegar i elförzinkat, varmförzinkat och syrafast AISI316L utförande.

Elförzinkat och Varmförzinkat De montage som visas nedan är endast godkända i kombination med kopparkabel. Bredd 53, 75x4 P135087

P135086

Bredd 53, 75x4, 75x5, 120

Rostfritt/Syrafast Trådstegar i dimensionerna 53, 75x4, 75x5 och 120 skall alltid kompletteras med kopparkabel. De montage som visas nedan är endast godkända i kombination med kopparkabel.

P135089

Bredd 220

Bredd 220, 320, 422, 522, 622

Bredd 220, 320, 422, 522, 622

P135091

P135090

Bredd 220, 320

P135092

P135088

Bredd 220

B27 B3

För att uppnå kraven på ledningsförmåga i dessa fall skall en kopparkabel dimensionerad enligt ELSÄK-FS 1999:5 monteras enligt vidstående anvisning. Ändhylsor rekommenderas på kabeln i miljöer där risk för korrosion föreligger.

326

P135093

B3


Potentialutjämning

E-nr

Märkskylt B44, Potentialutjämning Halogenfri, flamsäker plast

11 494 29

Benämning/Utförande

E-nr

Max kabelarea mm2

Jordkabelfäste B18, mässing, förnicklad

11 491 80

25

B224654

Benämning/Utförande

P133792

Trådstegar

Mätningsvärden Resistans/Ledningsförmåga i mΩ/5 m (inkl. skarvbeslag). Trådstege

Elförzinkad

Varmförzinkad

Rostfritt/Syrafast

mΩ/5 m

mΩ/5 m

mΩ/5 m

622/110

1,28

1,89

9,41

622/60

1,50

2,23

10,81

522/110

1,50

2,23

10,81

522/60

2,27

2,51

12,01

422/110

2,27

2,51

12,01

422/60

2,90

3,35

16,67

320/110

2,90

3,35

16,67

320/60

4,20

4,46

22,17

220/110

4,20

4,46

22,17

220/60

5,60

5,52

26,20

120/110

5,60

5,52

26,20

120/60

7,10

6,58

34,79

75x5/55

6,70

9,98

50,98

75x4/55

6,85

10,12

51,10

53/45

7,13

11,05

51,88

327


Wibe Kabelförläggning

Potentialutjämning Kabelrännor

Resistansmätning på Wibe Kabelrännor är utförd och uppfyller kraven enligt IEC61537 för kabelrännor i sendzimirförzinkat, varmförzinkat och syrafast AISI316L utförande.

Kabelrännor Åtdragningsmoment för montage med Skruvsats W38P: 2 Nm

90º krök W10 T-avgrening W12 X-avgrening W13 Vertikal avvinkling W11 Ställbar krök W10 Monteras med Skruvsats W38P

Bärok/skarv W7 Monteras med Skruvsats W38P

T-skarv W9 och W29 Monteras med Skruvsats W38P och borrande skruv 4,2x13

328

Produkt

Ohm/m

Kabelränna W1-200 vit, med Skarv W7 vit + Skruvsats W38P vit

0,0026

Kabelränna W1-200 Fzs, med Skarv W7 Fzs + Skruvsats W38P

0,00114

Kabelränna W1-200 Fzs, med Skarv W7 Fzs + popnit

0,00118

Kabelränna W1-200 vit, med Skarv W7 Fzs + Skruvsats W38P vit

0,003

Kabelränna W1-200 vit, med Skarv W7 Fzs + popnit. (Färgen borttagen vid popniten)

0,00370


Elektromagnetisk Kompatibilitet EMC

Elektromagnetisk Kompatibilitet Schneider Electric har genomfört mätningar hos EMC Services I Göteborg med avseende på EMC prestanda, rapport RE-10273-17181.Resultaten visar att skärmningsprestandan för inkommande och emitterade fält är god för Wibes kabelstegar, trådstegar och kabelrännor. Rätt installerade fungerar Wibes produkter som en väl skyddande jordstruktur. Detta innebär att Wibes produkter kan användas för att uppnå god branschpraxis så som beskrivs i EMC direktivet 2004/108/EG.

P135096

P135094

P135095

Rekommenderade installationsexempel

P135096

P135094

P135095

Plåt- mot plåtanslutning - det bästa alternativet

Kort dubbel anslutning - ett bra fungerande alternativ

P135096

P135094

P135095

Ej rekommenderade anslutningar

P135096

P135094

P135095

Enkelanslutning - det sämsta alternativet

Lång dubbelanslutning - i bästa fall EMC-neutral

329


Tekniska data

Wibe Kabelförläggning Separationsavstånd Data/ Kraft

Separationsavstånd Vid parallell förläggning av starkströmskablar och datakablar ska man beakta kraven i installationsstandarden EN 50174-2. Separationsavståndet beror idag på typen av kabel (specifikationer), typ av kanalisation (EMC-egenskaper) samt antal parallella strömkretsar. Nedan tabell visar separationsavståndet mellan kraft och data och är baserad på de vanligaste kanalisationstyperna tillsammans med standardkabel. Tabellen förutsätter att alla kablar är fast förankrade eller att de är avskilda i separata kabelfack.

Kabel

Klass Förläggning

1-faskretsar max 20A 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-30 31-45 46-60 61-75

Strömfaktor

>75

0,2 0,4 0,6

0,8

1

2

3

4

5

6

20

40

60

80

100

200

300

400

500

600

Min. Separation (mm) Actassi Kat. 5e/6 oskärmat

Actassi Kat. 5e/6/6A skärmat

Actassi Kat. 7A skärmat

b

c

d

Kabelstege

100

Trådstege

75

15

30

45

60

75

150

225

300

375

450

Perforerad kabelränna

50

10

20

30

40

50

100

150

200

250

300

Operforerad kabelränna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kabelstege

50

10

20

30

40

50

100

150

200

250

300

Trådstege

38

8

15

23

30

38

76

114

152

190

228

Perforerad kabelränna

25

5

10

15

20

25

50

75

100

125

150

Operforerad kabelränna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kabelstege

10

2

4

6

8

10

20

30

40

50

60

Trådstege

8

2

3

5

6

8

16

24

32

40

48

Perforerad kabelränna

5

1

2

3

4

5

10

15

20

25

30

Operforerad kabelränna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Undantag: Separationsavstånd Om kraven i tabell 6 till höger inte är relevanta, och det inte finns några andra särskilda störkällor i närheten, kan man bortse ifrån separationskravet om följande villkor uppfylls: Alla krav ska uppfyllas: ■■ för datakabel: - att datakabeln möter kraven för separationsklass "b", "c" eller "d" för tabell 3 i standarden EN 50174-2. - att datakabeln installeras i område E1 enligt EN 50173-1 (enligt MICE) ■■ för kraftkabel: - att strömkretsar utgörs endast av 1-faskretsar (230V). - att den totala strömmen ej överstiger 32A. - att ledarna skall ligga samlade t ex. i kabel, ledningar i rör, eller ihopsamlade för att reducera magnetfältet. Eller: Om IT-kablarna tillhör en helt unik ”applikationsspecifik” installation (t ex funktionsinstallationer som inte faller under begreppet ”normalinstallation av LAN”).

Separationsavstånd från särskilda störkällor. Tabell 6 Störkälla

Min. avstånd mm

Lysrörsarmatur

130a

Neonarmaturer

130a

Kvicksilverlampor

130a

Urladdningslampor, halogen, natrium

130a

Svetsning (svetslågor)

800a

Induktionshällar

800a

Sjukhusutrustning

b

Radiosändare

b

TV-sändare

b

Radar

b

ª Separationsavståndet kan reduceras om lämplig kanalisation används eller att leverantören kan lämna garantier. b När produktgarantier inte finns skall analyser göras med hänsyn till möjliga störningar som t ex. frekvensområde, övertoner, transienter, sändningseffekt etc.

330


Tekniska data Separationsavstånd Data/Kraft

Förläggning I översikten nedan visas exempel på förläggning av Data- och Kraftkabel samt hur man definierar separationsavståndet (A). Exemplet är taget ur EN 50174-2, (Planering och genomförande av installation inomhus).

Rekommenderad förläggning. Kraftkablar Datakablar Styrkablar Känsliga kablar, typ mätkablar etc

A A

Separationsavstånd

Felaktig förläggning A

Rekommenderad förläggning i gemensam kanalisation

P135762

eller

eller

A A Förankrade eller buntade kablar krävs för att säkerställa avstånd, t ex med kardborrband eller liknande.

A Ingen förankring eller buntning av kabel krävs i detta fall.

EMC egenskaper för olika kanalisationstyper

4 st nivåer och typer: ■■ Kabelstege: ■■ Trådstege: ■■ Perforerad kabelränna: ■■ Operforerad kabelränna:

Trådstege

Ingen EMC-effekt Liten EMC-effekt Bra EMC-egenskaper Goda EMC-egenskaper

Perforerad kabelränna

Kablar skall minst ha ett fritt avstånd på 10 mm upp till ovankant av ränna/stege.

Korrekt uppläggning i trådstege

P139999_2

P139999_1

P133091_1

Min.10 mm

Korrekt uppläggning i kabelränna

Min. separationsavstånd

331


Wibe Kabelförläggning

Teknisk information E-30 och E-90 brandtest

Takupphängd installation med takpendel och konsol. Kabelstege KHZPS-150, 6 m

11 200 22

Kabelstege KHZPS-200, 6 m

11 200 25

Kabelstege KHZPS-300, 6 m

11 200 28

Kabelstege KHZPS-400, 6 m

11 200 30

Stegskarv 21

11 220 02

Stegskarv 21 Z+

11 220 07

Konsol 50-150

11 207 19

Konsol 50-200

11 207 22

Konsol 50-300

11 207 28

Konsol 50-400

11 207 31

Klammer 42

11 207 99

Takpendel 2F-280

11 212 56

Takpendel 2F-370

11 212 59

Takpendel 2F-505

11 212 62

Takpendel 2F-640

11 212 95

Takpendel 2F-730

11 212 68

P139260

Brandskyddsbygel 82 Pendel W76 M10-2000

11 253 73

Pendel W76 M10-3000

11 253 75

Mutter M10

11 253 81

Flänsmutter B43/M10

11 494 64

Skruvsats 22S

332

786768

11 218 12

Skruv MVBF M8-50

CSU795132

Mutter M6MF M8

CSU794715


Teknisk information E-30 och E-90 brandtest

Takupphängd installation med bärok och pendel. Kabelstege KHZPS-150, 6 m

11 200 22

Kabelstege KHZPS-200, 6 m

11 200 25

Kabelstege KHZPS-300, 6 m

11 200 28

Kabelstege KHZPS-400, 6 m

11 200 30

Stegskarv 21

11 220 02

Stegskarv 21 Z+

11 220 07

Bärok HSO-150

791063

Bärok HSO-200

791064

Bärok HSO-300

791065

P139261

Bärok HSO-400

791066

Klammer 42

11 207 99

Pendel W76 M10-2000

11 253 73

Pendel W76 M10-3000

11 253 75

Mutter M10

11 253 81

Flänsmutter B43/M10

11 494 64

Testförhållanden • E30 och E90 enligt DIN 4102-12 • IBMB, testinstitut • Dätwyler Pyrofil KERA-kablar • Belastning 20 kg/m • Avstånd konsol/bärok 1,5 m

333


Wibe Kabelförläggning

Standarder och kvalitet Kabelstegar och kabelrännor

Wibe kabelstegssystem uppfyller kraven enligt följande standarder: IEC 61537 UNE EN 50102 UNE EN ISO 9227 DIN 4102-12 för brandmotstånd

Tester och certifikat: Wibe kabelstegssystem

Test genomfört av

Är brandtestade enligt norm E30-E90.

IBMB, Tyskland

Kabelstege som potentialutjämningsledare, testat enligt IEC 61537,11:1 SP, Sverige Är godkända att användas i USA och Canada enligt UL, USA Underwriters Laboratories, UL E-212854. Är godkända av Det Norske Veritas (DNV) enligt E-11566 DNV, Norge för installation på oljeplattformar och skeppsvarv. Är godkända av Russian Maritime Register of Shipping, RMRS, Ryssland RMRS type approval certificate 10.02103.011.

Wibe kabelrännssystem uppfyller kraven enligt följande standarder: IEC 61537 UNE EN 50102 UNE EN ISO 9227

Tester och certifikat: Wibe kabelrännssystem

Test genomfört av

Kabelränna som potentialutjämningsledare, testat enligt IEC 61537,11:1 SP, Sverige Är godkända att användas i USA och Canada enligt UL, USA Underwriters Laboratories, UL E-212854. Är godkända av Det Norske Veritas (DNV) enligt E-11567, DNV, Norge för installation på oljeplattformar och skeppsvarv. Är godkända av Russian Maritime Register of Shipping, RMRS, Ryssland RMRS type approval certificate 10.01431.011.

334


Standarder och kvalitet Trådstegar

Defem trådstegssystem uppfyller kraven enligt följande standarder: IEC 61537 UNE EN 50102 UNE EN ISO 9227 DIN 4102-12 för brandmotstånd Förteckning över testrapporter utförda av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut Trådstegar SP 94 H SP 91 M SP 97 H SP 97 H P 007525 SP 9920616

14050 10856 50333 a 50333 b Kompl.

Ytbehandling SP 94 M

51439 och -A

Konsoler SP 91 M SP 91 M

10579 10530

Vibration SP 94 F

20903

Övriga tester:

Test genomfört av

Defem trådstegssystem Mätningar avseende resistansvärden etc för olika kombinationer av Defem trådstegar och U-balkar. Ärendenummer. LNKM 036 99.

Telia, Sverige

Tester med kablar kategori 5 och 6, i rumstemperatur och i klimatkammare, med olika belastningar upp till 43 lager, ca 250 mm. Rapport nr. Danak-19J0698/Delta K311126.

Delta Institute, Danmark

Tester med fiberkabel 2 mm. Testerna utfördes i rumstemperatur med olika belastningar som motsvarade lager av fiberkabel upp till 300 mm.

Schenker/Telia Sonera, Sverige

Test angående ledningsförmåga/potentialutjämning (DIN VDE 0100).

TÜV, Tyskland

Är brandtestade enligt norm E30-E90.

MPA NRW, Tyskland

Är brandtestade enligt EN 1363-1.

Pavus, Tjeckien

Trådstege som potentialutjämningsledare, testat enligt IEC 61537,11:1

SP, Sverige

Är godkända att användas i USA och Canada enligt Underwriters Laboratories, UL E-212854.

UL, USA

Är godkända av Det Norske Veritas (DNV) enligt E-11568, för installation på oljeplattformar och skeppsvarv.

DNV, Norge

Verksamhetssystem - Kvalitet och Miljö Schneider Electric har ett tredjepart certifierat verksamhetssystem för kvalitet och miljö i enlighet med ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. CE-märkning av produkter Produkt eller emballage märks i enlighet med “Declaration of Conformity” (DOC), som gäller för Schneider Electric kabelförläggningssystem. EMC-direktiv 89/336 EEC Ovan nämnda produkter är neutrala i enlighet med EMC-direktiv 89/336 EEC. Lågspänningsdirektiv 73/23 EEC Vad gäller lågspänningsdirektiv hänvisar vi till: SFS 1993:1068 Regler för elektriskt materiel. SFS 1993:1068 Allmänna skyldigheter för elektriskt materiel. Schneider Electric uppfyller kraven enligt standard SS-EN 61537, upplaga 1:2002.

335


Wibe kabelstegar

Teknisk information Användning och montage

Kabelstegar & tillbehör Installationsbeskrivningar Användning och montage

336


Wibe kabelstegar

Index

Valguider Användning och montage

Valguider KHZSP, KHZPS Fzs.................................338 KHZSPZ, KHZ, KHZP Fzv......................340 KHZV, KHZPV Fzv...................................342

Användning och montage 90° krök 15, inre och yttre..................293 90° krök 55..............................................394 Armaturfäste 200..................................401 Avgreningskoppling 14.......................350 Avgreningskrok 47................................390 Avgreningsplåt 33/1 och 33/2.........401 Avskiljningsplåt 39................................396 Avvinkling 22...........................................352 Avvinkling 22P........................................352 Avvinkling 44...........................................353 Avvinkling 49...........................................354 Avvinkling 51...........................................353 Avvinklingsplåt 48.................................354 Balkfäste HT-11.......................... 386, 403 Balkfäste HT-152...................................404 Brandskyddsbygel 82...........................387 Bricka HSO M16.....................................366 Bygelsats M6...........................................406 Bärbygel HT-51......................................404 Bärfäste HT-31 ......................................404 Bärfäste HT-33/34................................404 Bärlina .......................................................402 Bärok 3......................................................363 Bärok 6......................................................365 Bärok HSO................................................366 Combifäste 53........................................387 Dosplåt 35P.............................................392 Dosplåt 35S.............................................391 Fjädermutter M8/M10..........................413 Flänsmutter B43 M8, M10........367, 413 Fäste 12....................................................356 Golvbultfäste...........................................406 Ingjutningsskena 24/26x53..............381 Jordklämma W79..................................392 Kabelklammer ER...................................409 Kabelhållare typ A..................................407 Kabelhållare typ R..................................407 Kabelrulle 38 Rig’n roll.........................415 Kabelrulle S..............................................414 Kapskarv 45.............................................350 KHZ.............................................................347 KHZP / KHZPS..........................................345 KHZPV........................................................346 KHZSP/ KHZSPZ.....................................344 KHZV..........................................................348 Klammer 41.............................................356 Kombibeslag B21 ................................391 Kombibeslag B21 90°..........................391 Konsol 30..................................................357 Konsol 50i.................................................358

Konsol 50L, 50 och 50F......................360 Konsol 81..................................................359 Konsolklammer 42................................355 Konsolklammer 43................................355 Krok 8.........................................................401 Lock 64......................................................400 Lock 90° krök ..........................................399 Lockklammer...........................................398 Lockskarv..................................................398 Lock T-avgrening...................................399 Lock W5....................................................397 Låsrör HT-68 och HTR-68..................403 Mellanlägg EM.........................................408 Mellanstycke W39.................................396 Montageskena 40..................................362 Montageskena WMS15........................410 Montageskena WMS25........................410 Montageplåt 61......................................392 Mutter M8, M10......................................367 Märkplåt 93..............................................411 Märkskylt potentialutjämning............411 Najtråd.......................................................408 Nedtagsskarv 32....................................350 Ovalmutter B50 M8, M10.........367, 413 Pendel-/Ankarskena 24/20................379 Pendel-/Ankarskena 24/20F..............380 Pendel-/Ankarskena 24/20FS...........381 Pendel-/Ankarskena 24/34................378 Pendel-/Ankarskena 24/48................378 Pendel B41 och W76 M8, M10..........367 Pendelskarv 2J, 2FJ och 20J..............383 Pendelstag 1............................................384 Pinnlock 27..............................................411 Pinnmutter M8........................................413 Profilfäste 37...........................................398 Profilskydd 28P......................................410 Rasskydd...................................................400 Reduceringsskarv 31............................351 S-krök 67..................................................395 Sidofäste 20............................................368 Sidofäste 20F..........................................368 Skarvmutter M8, M10.................367, 413 Skruvsats 2S............................................413 Skruvsats 20S.........................................413 Skruvsats 22S.........................................413 Skruvsats M10 x 20...............................413 Skruvsats M12.........................................413 Skruvsats W34........................................413 Skruvsats W37........................................413 Skyddsplåt 65.........................................400

Spännögla HT..........................................403 Stagfäste 60/40.....................................384 Stegskarv 9..............................................349 Stegskarv 21P.........................................349 Stegskarv 21, 21 Z+, 21 Click Z+......349 Ståndarstöd för 24/20F, 24/20FS...383 T-avgrening 16.......................................394 T-avgrening 56.......................................394 T-skruv 26F..............................................412 Takbultfäste.............................................405 Takfäste 2Fi..............................................388 Takfäste 5.................................................388 Takfäste 520...........................................382 Takfäste 5BK............................................390 Takfäste 5TP............................................389 Takfäste 5TPA.........................................389 TakfästeTF-10 och TF-16...................367 Takpendel 2.............................................369 Takpendel 2F...........................................372 Takpendel 2Fi..........................................370 Takpendel 2FPK......................................371 Takpendel 20..........................................374 Takpendel 20F........................................376 Takpendel 20FS......................................377 Takplatta 20F..........................................382 Takplatta 20FS........................................382 Teleränna 36...........................................396 Underläggsplatta 40............................362 Valvstolpe 46..........................................356 Vertikalkrök 18........................................393 Vinkelfäste 5L.............................. 385, 402 Vinkelfäste 5LS.......................................385 Vinkelkrok 4.............................................390 Väggbultfäste.........................................406 Väggfäste 11/25 and 11/75.............368 X-avgrening 17.......................................395 Ändfäste 10.............................................386 Ändfäste HT-14......................................402 Ändskydd 28 och 28i...........................411 Ändskydd 28C, D, E, F och J...............411 Övergångsskarv 29...............................351

337


Wibe kabelstegar KHZSP, KHZPS Fzs Fler detaljer och ytbehandlingar finns i kapitel Kabelstegar sidan 21. Stegskarv 21 Click Z+ 1122000

Dosplåt 35S Fzs 1122812

Pendelfäste W21 Fzs 1125333 Pendelskena W32 3m Fzs 1125353 Takfäste W31 Fzs 1125383 Skruvsats W37 Fzb 1125985 Bärok 6-200 Fzs 1121075 Bärok 6-300 Fzs 1121079 Bärok 6-400 Fzs 1121083 Bärok 6-500 Fzs 1121087 Bärok 6-600 Fzs 1121091

Takfäste 5 Fzs 1121605 P/A-Skena 24/34 3 m Fzs 1121505 Skruvsats 22S Fzv 1121812 Avvinkling 22 Fzs 1122035

Väggfäste 11/25 Fzs 1122067 Väggfäste 11/75 Fzs 1122070

338


Avvinkling 22 Fzs 1122035

Stege KHZSP-200 6 m Fzs 1120068 Stege KHZSP-300 6 m Fzs 1120069 Stege KHZSP-400 6 m Fzs 1120070 Stege KHZSP-500 6 m Fzs 1120071 Stege KHZSP-600 6 m Fzs 1120072 Stege KHZSP-200 4 m Fzs 1120023 Stege KHZSP-300 4 m Fzs 1120026 Stege KHZSP-400 4 m Fzs 1120029 Stege KHZSP-500 4 m Fzs 1120031 Stege KHZSP-600 4 m Fzs 1120035 Stege KHZSP-200 3 m Fzs 1120047 Stege KHZSP-300 3 m Fzs 1120051 Stege KHZSP-400 3 m Fzs 1120055 Stege KHZSP-500 3 m Fzs 1120059 Stege KHZSP-600 3 m Fzs 1120063

KHZPS-150 6 m Fzs 1120022 KHZPS-200 6 m Fzs 1120025 KHZPS-300 6 m Fzs 1120028 KHZPS-400 6 m Fzs 1120030 KHZPS-500 6 m Fzs 1120032 KHZPS-600 6 m Fzs 1120037 KHZPS-800 6 m Fzs 1120038 KHZPS-1000 6 m Fzs 1120039

Stegskarv 21 Z+ 1122007

Takpendel 2-300 Fzv 1121206 Takpendel 2-400 Fzv 1121209 Takpendel 2-500 Fzv 1121212 Takpendel 2-700 Fzv 1121218 Takpendel 2-1000 Fzv 1121227 90-Krök 15-200 Fzs 1122125 90-Krök 15-300 Fzs 1122128 90-Krök 15-400 Fzs 1122131 90-Krök 15-500 Fzs 1122133 90-Krök 15-600 Fzs 1122137 Takpendel 2Fi-300 Fzs 1121240 Takpendel 2Fi-500 Fzs 1121242 Takpendel 2Fi-750 Fzs 1121244 Takpendel 2Fi-1000 Fzs 1121246 Konsolklammer 42 Fzs 1120799

Bärok 3-200 Fzs 1121051 Bärok 3-300 Fzs 1121054 Bärok 3-400 Fzs 1121057 Bärok 3-500 Fzs 1121060 Bärok 3-600 Fzs 1121063

Konsol 50i-200 Fzs 1120754 Konsol 50i-300 Fzs 1120756 Konsol 50i-400 Fzs 1120758 Konsol 81-500 Fzs 1120893 Konsol 81-600 Fzs 1120897

339


Wibe kabelstegar KHZSPZ, KHZ, KHZP Fzv Fler detaljer/ytbehandlingar finns i kapitel Kabelstegar sidan 21.

Stege KHZSPZ-200 4 m Fzv 723904 Stege KHZSPZ-300 4 m Fzv 723905 Stege KHZSPZ-400 4 m Fzv 723906 Stege KHZSPZ-500 4 m Fzv 723907 Stege KHZSPZ-600 4 m Fzv 723908 Stege KHZSPZ-200 6 m Fzv 1120074 Stege KHZSPZ-300 6 m Fzv 1120075 Stege KHZSPZ-400 6 m Fzv 1120076 Stege KHZSPZ-500 6 m Fzv 1120077 Stege KHZSPZ-600 6 m Fzv 1120078

Dospl책t 35S Fzv 1122811

Stegskarv 21 Click Z+ 1122000 Konsol 50-150 Fzv 1120719 Konsol 50-200 Fzv 1120722 Konsol 50-300 Fzv 1120728 Konsol 50-400 Fzv 1120731 Konsol 50-500 Fzv 1120734 Konsol 50-600 Fzv 1120737 Konsolklammer 42 Fzv 1120797

Teler채nna 36-50 Ko 2 m Fzv 1122882 Teler채nna 36-100 Ko 2 m Fzv 1122883 Teler채nna 36-200 Ko 2 m Fzv 1122884 Vinkelkrok 4 Al 1122056

Takpendel 20F-1000 Fzv 1121340 Takpendel 20F-1500 Fzv 1121341 Takpendel 20F-2000 Fzv 1121342 Takpendel 20F-3000 Fzv 1121343

Takpendel 20FS-1500 Fzv 1121351 Takpendel 20FS-2000 Fzv 1121353 Takpendel 20FS-2500 Fzv 1121355 Takpendel 20FS-3000 Fzv 1121357

340

P/A-Skena 24/20 3 m Fzv 1121515 P/A-Skena 24/20F 3 m Fzv 1121518 P/A-Skena 24/20F 6 m Fzv 1121520 P/A-Skena 24/20FS 6 m Fzv 1121524


Stege KHZ-200 3 m Fzv 1120144 Stege KHZ-300 3 m Fzv 1120147 Stege KHZ-400 3 m Fzv 1120150 Stege KHZ-500 3 m Fzv 1120153 Stege KHZ-600 3 m Fzv 1120156 Stege KHZ-150 6 m Fzv 1120120 Stege KHZ-200 6 m Fzv 1120123 Stege KHZ-300 6 m Fzv 1120126 Stege KHZ-400 6 m Fzv 1120129 Stege KHZ-500 6 m Fzv 1120132 Stege KHZ-600 6 m Fzv 1120135

Stege KHZP-150 3 m Fzv 1120260 Stege KHZP-200 3 m Fzv 1120264 Stege KHZP-300 3 m Fzv 1120268 Stege KHZP-400 3 m Fzv 1120272 Stege KHZP-500 3 m Fzv 1120276 Stege KHZP-600 3 m Fzv 1120280 Stege KHZP-150 6 m Fzv 1120220 Stege KHZP-200 6 m Fzv 1120223 Stege KHZP-300 6 m Fzv 1120226 Stege KHZP-400 6 m Fzv 1120229 Stege KHZP-500 6 m Fzv 1120232 Stege KHZP-600 6 m Fzv 1120235

P/A-Skena 24/48 3 m Fzv 1121512 P/A-Skena 24/48 6 m Fzv 1121534 T-Skruv 26F M10x30 Fzv 1121832

Takfäste 5 Fzv 1121606 Skruvsats 22S Fzv 1121812 P/A-Skena 24/34 3 m Fzv 1121506

Skarv 9 Fzv 1122012 Takpendel 2-300 Fzv 1121206 Takpendel 2-400 Fzv 1121209 Takpendel 2-500 Fzv 1121212 Takpendel 2-700 Fzv 1121218 Takpendel 2-1000 Fzv 1121227

Stegskarv 21 Fzv 1122004

Bärok 3-150 Fzv 1121046 Bärok 3-200 Fzv 1121049 Bärok 3-300 Fzv 1121052 Bärok 3-400 Fzv 1121055 Bärok 3-500 Fzv 1121058 Bärok 3-600 Fzv 1121061

Stegskarv 21 Z+ 1122007

90-Krök 15-150i Fzv 1122120 90-Krök 15-200i Fzv 1122123 90-Krök 15-300i Fzv 1122126 90-Krök 15-400i Fzv 1122129 90-Krök 15-500i Fzv 1122132 90-Krök 15-600i Fzv 1122135

Takpendel 2F-280 Fzv 1121256 Takpendel 2F-370 Fzv 1121259 Takpendel 2F-505 Fzv 1121262 Takpendel 2F-730 Fzv 1121268 Takpendel 2F-1000 Fzv 1121277 Takpendel 2F-1500 Fzv 1121292

Takpendel 20-500 Fzv 1121306 Takpendel 20-730 Fzv 1121309 Takpendel 20-1000 Fzv 1121315 Takpendel 20-1500 Fzv 1121321 Takpendel 20-2000 Fzv 1121327 Takpendel 20-3000 Fzv 1121333

Avvinkling 22 Fzv 1122036 Väggfäste 11/25 Fzv 1122065 Väggfäste 11/75 Fzv 1122068 Ändfäste 10 Al 1122059

341


Wibe kabelstegar KHZV, KHZPV Fzv

Stege KHZV-200 6 m Fzv 1120423 Stege KHZV-300 6 m Fzv 1120426 Stege KHZV-400 6 m Fzv 1120429 Stege KHZV-500 6 m Fzv 1120431 Stege KHZV-600 6 m Fav 1120435

Fler detaljer och ytbehandlingar finns i kapitel Kabelstegar sidan 21. Dosplåt 35S Fzv 1122811

Kapskarv 45 Fzv 1122506 Konsol 50F-200 Fzv 1120772 Konsol 50F-300 Fzv 1120778 Konsol 50F-400 Fzv 1120781 Konsol 50F-500 Fzv 1120783 Konsol 50F-600 Fzv 1120787 Konsol 50F-1000 Fzv 1120793

Avgreningskrok 47 Fzv 1122515

Konsolklammer 43 Fzv 1120798

Valvstolpe 46 Fzv 1122512 90-Krök 55-200 Fzv 1122563 90-Krök 55-300 Fzv 1122566 90-Krök 55-400 Fzv 1122569 90-Krök 55-500 Fzv 1122572 90-Krök 55-600 Fzv 1122575 90-Krök 55-1000 Fzv 1122581

Skruvsats M12 KHZV Fzv 1122697

Avvinkling 44 Fzv 1122503

Avvinklingsplåt 48/30 Fzv 1122546 Avvinklingsplåt 48/45 Fzv 1122544 Avvinklingsplåt 48/60 Fzv 1122548

Avvinkling 51 Fzv 1122560

Takpendel 20FS-1500 Fzv 1121351 Takpendel 20FS-2000 Fzv 1121353 Takpendel 20FS-2500 Fzv 1121355 Takpendel 20FS-3000 Fzv 1121357

342

Takpendel 20F-1000 Fzv 1121340 Takpendel 20F-1500 Fzv 1121341 Takpendel 20F-2000 Fzv 1121342 Takpendel 20F-3000 Fzv 1121343

P/A-Skena 24/20 3 m Fzv 1121515 P/A-Skena 24/20F 3 m Fzv 1121518 P/A-Skena 24/20F 6 m Fzv 1121520 P/A-Skena 24/20FS 6 m Fzv 1121524


Stege KHZPV-200 6 m Fzv 1120422 Stege KHZPV-300 6 m Fzv 1120428 Stege KHZPV-400 6 m Fzv 1120434 Stege KHZPV-500 6 m Fzv 1120438 Stege KHZPV-600 6 m Fzv 1120440 Stege KHZPV-1000 6 m Fzv 1120441

Skruvsats M12 KHZV Fzv 1122697

T-Avgrening 56-200 Fzv 1122623 T-Avgrening 56-300 Fzv 1122626 T-Avgrening 56-400 Fzv 1122629 T-Avgrening 56-500 Fzv 1122632 T-Avgrening 56-600 Fzv 1122635 T-Avgrening 56-1000 Fzv 1122641

Takpendel 2-300 Fzv 1121206 Takpendel 2-400 Fzv 1121209 Takpendel 2-500 Fzv 1121212 Takpendel 2-700 Fzv 1121218 Takpendel 2-1000 Fzv 1121227 Bärok 3-200 Fzv 1121049 Bärok 3-300 Fzv 1121052 Bärok 3-400 Fzv 1121055 Bärok 3-500 Fzv 1121058 Bärok 3-600 Fzv 1121061

Avvinkling 49-200 Fzv 1122523 Avvinkling 49-300 Fzv 1122526 Avvinkling 49-400 Fzv 1122529 Avvinkling 49-500 Fzv 1122532 Avvinkling 49-600 Fzv 1122535 Avvinkling 49-1000 Fzv 1122541

Skruvsats M12 KHZV Fzv 1122697

Takfäste 5 Fzv 1121606 Skruvsats 22S Fzv 1121812 P/A-Skena 24/34 Fzv 1121506

Takpendel 2F-280 Fzv 1121256 Takpendel 2F-370 Fzv 1121259 Takpendel 2F-505 Fzv 1121262 Takpendel 2F-730 Fzv 1121268 Takpendel 2F-1000 Fzv 1121277 Takpendel 2F-1500 Fzv 1121292

P/A-Skena 24/48 3m Fzv 1121512 P/A-Skena 24/48 6m Fzv 1121534 T-Skruv 26F M10x30 Fzv 1121832 Takpendel 20-500 Fzv 1121306 Takpendel 20-730 Fzv 1121309 Takpendel 20-1000 Fzv 1121315 Takpendel 20-1500 Fzv 1121321 Takpendel 20-2000 Fzv 1121327 Takpendel 20-3000 Fzv 1121333

343


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

B224475

P139619

KHZSP/ KHZSPZ

Testmodell II L

6908.pdf

B

m

A mm

mm

KHZSP 200

3, 4, 6

198

164

KHZSP 300

3, 4, 6

298

264

KHZSP 400

3, 4, 6

398

364

KHZSP 500

3, 4, 6

498

464

KHZSP 600

3, 4, 6

598

564

KHZSPZ 200

6

198

164

KHZSPZ 300

6

298

264

KHZSPZ 400

6

398

364

KHZSPZ 500

6

498

464

KHZSPZ 600

6

598

564

Benämning

Belastningar Belastningsuppgifter baseras på tester utförda enligt IEC 61537, testmodell II – skarv i mittspann (F2). Garanterad belastning Diagrammet visar den utbredda lasten med en säkerhetsfaktor på min. 1,7 mot brott. Nedböjningen i position F2 gäller med Skarv 21 och bredder upp till och med 600 mm. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i.

344


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

P139625

KHZP / KHZPS

6907.pdf

B223675

KHZP Testmodell II

L

6905.pdf

KHZPS Testmodell II

Benämning

m

A mm

B mm

KHZP/KHZPS 150

6

147

111

KHZP/KHZPS 200

6

197

161

KHZP/KHZPS 300

6

297

261

KHZP/KHZPS 400

6

397

361

KHZP/KHZPS 500

6

497

461

KHZP/KHZPS 600

6

597

561

KHZP/KHZPS 800

6

797

761

KHZP/KHZPS 1000

6

997

961

KHZP 150

3

147

111

KHZP 200

3

197

161

KHZP 300

3

297

261

KHZP 400

3

397

361

KHZP 500

3

497

461

KHZP 600

3

597

561

KHZP 800

3

797

761

KHZP 1000

3

997

961

Belastningar Belastningsuppgifter baseras på tester utförda enligt IEC 61537, testmodell II – skarv i mittspann (F2). Garanterad belastning Diagrammet visar den utbredda lasten med en säkerhetsfaktor på min. 1,7 mot brott. Nedböjningen i position F2 gäller med Skarv 21 och bredder upp till och med 1000 mm. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i.

345


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

B223676

P139645

KHZPV

L

6906.pdf

L Benämning

m

A mm

B mm

KHZPV 200

6

197

161

KHZPV 300

6

297

261

KHZPV 400

6

397

361

KHZPV 500

6

497

461

KHZPV 600

6

597

561

KHZPV 1000

6

997

961

Belastningar Belastningsuppgifter baseras på tester utförda enligt IEC 61537, testmodell II för konsolavstånd upp till och med 4 m, testmodell V för konsolavstånd mer än 4 m. Garanterad belastning Diagrammet visar den utbredda lasten med en säkerhetsfaktor på min. 1,7 mot brott. Nedböjningen i position F2 gäller för bredder upp till och med 600 mm. För bredd över 600 mm kontaktas Schneider Electric eller återförsäljare. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i.

346


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

B223589

P139639

P139633

KHZ

L

KHZ sluten

Benämning

Testmodell II

m

A mm

B mm

KHZ 150

6

147

111

KHZ 200

6

197

161

KHZ 300

6

297

261

KHZ 400

6

397

361

KHZ 500

6

497

461

KHZ 600

6

597

561

6861.pdf

Belastningar Belastningsuppgifter baseras på tester utförda enligt IEC 61537, testmodell II – skarv i mittspann (F2). Garanterad belastning Diagrammet visar den utbredda lasten med en säkerhetsfaktor på min. 1,7 mot brott. Nedböjningen i position F2 gäller med Skarv 21 och bredder upp till och med 600 mm. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i.

347


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

B223553

P139651

KHZV

6909.pdf

L Benämning

m

A mm

B mm

KHZV 200

6

197

161

KHZV 300

6

297

261

KHZV 400

6

397

361

KHZV 500

6

497

461

KHZV 600

6

597

561

Belastningar Belastningsuppgifter baseras på tester utförda enligt IEC 61537, testmodell II för konsolavstånd upp till och med 4 m, testmodell V för konsolavstånd mer än 4 m. Garanterad belastning Diagrammet visar den utbredda lasten med en säkerhetsfaktor på min. 1,7 mot brott. Nedböjningen i position F2 gäller för bredder upp till och med 600 mm. Kabelstegarna får inte användas till att gå på eller klättra i.

348


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Stegskarv 21, med eller utan skruv

B224593

P140020

P135802

Används vid rak, kraftig skarvning av kabelstegar och vid montering av 90-krökar, T-och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Extra jordning krävs ej.

B224614

P139655

P135927

Fzv, Fzv Vit, Fzs, Z+

Click

P139108

P139108

Z+ Click

P136143

P135926

P139654

Sf

Click

Stegskarv 21P

P133843

P126005

B133842

Termoplastbelagd, används vid rak, kraftig skarvning av termoplastbelagd KHZSP. Stegskarv 21P används vid rak skarvning av termoplastbelagda kabelstegar utan att ytbehandlingen påverkas.

Stegskarv 9

B223486

B224112

P139917

Används vid rak skarvning av kabelstege KHZ, KHZP och KHZPS. Tänderna skall vändas nedåt som bilden visar. Vid belastning hindras då stegarna att glida isär. OBS! Kommer skarven över en konsol skall tänderna vändas uppåt.

349


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Nedtagsskarv 32

P135883

B223477

B223478

P139918

För vertikal avvinkling med Vertikalkrök 18 under eller ovanpå kabelstege.

Används tillsammans med Vertikalkrök 18 vid vertikal avvinkling under kabelstege KHZ, KHZP, KHZSP och KHZPS.

Kan också användas tillsammans med Vertikalkrök 18 vid vertikal avvinkling ovanpå kabelstege KHZ, KHZP, KHZSP och KHZPS.

Kapskarv 45

B223187

B223186

B223188

B223189

P139919

Används för skarvning av kapade kabelstegar KHZV/KHZPV.

B223576

Kabelstegar kan skarvas med lös skarv: - Renkapa ändarna. - Lägg skarven utanpå stegen och märk upp var hålen skall borras. - Borra två hål, Ø 9 mm.

- För in skarvplåten i stegen och skruva fast.

För att undvika glapp i skarvarna är hålen sidoförskjutna. Monteras stegen med valvrören nedåt används hål 1 och 3.

Monteras stegen med valvrören uppåt används hål 1 och 2.

Avgreningskoppling 14

3126.pdf

3125.pdf

P139920

B223289

För T- och X-avgrening. Passar KHZSP, KHZSPZ, KHZ, KHZP och KHZPS alla stegbredder.

Till T-avgrening används 2 st avgreningskopplingar. Till X-avgrening används 4 st avgreningskopplingar. Konsol bör placeras under de anslutande stegarna i närheten av kopplingen. Profilskydd 28P bör användas. Kapas vid behov.

350


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Reduceringsskarv 31 A mm

Reduceringsskarv 31/100

100

Reduceringsskarv 31/200

200

Reduceringsskarv 31/300

300

Reduceringsskarv 31/400

400

B223484

Benämning

B223483

B223573

P140062

Används som övergångsskarv till smalare kabelstege.

Monteras invändigt i stegprofilen, används tillsammans med 1 st Stegskarv 21 vid ensidig övergångsskarvning av KHZ, KHZP, KHZSP, KHZSPZ och KHZPS.

Kan också användas vid centrerad övergångsskarvning.

Övergångsskarv 29/200

M10 x 235

Övergångsskarv 29/300

M10 x 335

Övergångsskarv 29/400

M10 x 435

Övergångsskarv 29/500

M10 x 535

Övergångsskarv 29/600

M10 x 635

Övergångsskarv används för övergång från en bredare till en smalare stege. Den bredare stegens sista pinne kapas så att den smalare stegen passar in. Övergångsskarven monteras genom KHZ- stegens pinnar.

Övergångsskarven kan även användas för övergång från en bredare till två smalare stegar.

B223481

Bult diam x längd mm

B223480

Benämning

Övergångsskarven möjliggör även avvinklingar.

B224054

Endast för KHZ, används vid övergång från en bredare till en smalare stege, passar även för avvinklingar.

B223479

P140073

Övergångsskarv 29

Övergångsskarv 29 används vid montage av Rasskydd på stege KHZ.

351


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Avvinkling 22

B223504

B223685

B224615

P139656

Används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening. Värden för Potentialutjämning.

3197.pdf

B224503

Avvinkling 22 används för horisontell avgrening i önskad Avvinkling 22 används vid vertikal avvinkling i önskad vinkel. Kapningen av stegändarna bestämmer vinkeln. vinkel. Avgreningsplåt 33 rekommenderas vid horisontell avgrening. Montera Profilskydd 28P. Kapas vid behov.

Som alternativ vid övergångsskarvning av KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ och KHZP används 1 st Stegskarv 21 samt 2 st Avvinkling 22.

Vertikal avgrening under kabelstegen med en delad Avvinkling 22 och plåtskruv. Borrande skruv typ RXB 4,8 x13 rekommenderas. Stegen bör förankras med konsol eller golvfäste.

Med en delad Avvinkling 22 och Fäste 12 kan avgrening under kabelstegen ske i vinkel 0-180°. Stegen bör förankras med konsol eller golvfäste.

B223472

Horisontell avvinkling, här med 4 st Avvinkling 22. Kapning av stegändarna bestämmer vinkeln.

3130.pdf

B223470

B223276

Avvinkling 22 används för vertikal avgrening i önskad vinkel. Montera Profilskydd 28P. Kapas vid behov.

Med 2 st Avvinkling 22 kan enkel avgrening ske under stegen. Vänd dock skruven i avvinklingen och böj ut med skruvmejsel. Stegen bör förankras med konsol eller golvfäste.

Avvinkling 22P

P133840

P133841

Avvinkling 22P monteras genom att avvinklingen formas runt stegprofilen.

Avvinkling 22P används vid horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening i önskad vinkel.

Avvinkling 22P kan även användas som fäste mot golv eller horisontellt mot vägg.

P138277

P133849

P138278

Termoplastbelagd, används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening.

352


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Avvinkling 44

B223521

B223520

Använd Avvinkling 44 som borrmall på den kapade stegen. Borra Ø 9 mm.

Montera den kapade och borrade stegen med skruv M8x30. Monteras avvinklingen mot fast skarvplåt används Skarv-/Skruvsats KHZV.

B223523

B223524

B223525

B223519

Avvinkling 44 kan lämpligen bockas till önskad vinkel i skruvstäd med skiftnyckel el. dylikt.

B223522

B223539

P139921

För horisontell avvinkling av KHZV/KHZPV. Även för avgrening och som ändfäste mot vägg.

Horisontell avvinkling. Snedkapning av stegändarna bestämmer vinkeln.

Rak avgrening.

Vinklad avgrening.

Avvinkling 44 kan även användas som ändfäste vid montage av stege mot golv eller vägg.

Avvinkling 51 Används för fribärande vertikal uppåt- eller nedåtgående avvinkling av Kabelstege KHZV/KHZPV. Patentsökt.

P139922

B223541

Skarv-/Skruvsats KHZV, används för all skarvning med KHZV och KHZPV.

B223529

Nedåtgående avvinkling. Justerbar från 10° till 90° i steg om 20°.

B223528

B223527

Uppåtgående avvinkling. Justerbar från 10° till 90° i steg om 20°.

B223259

B224094

B224093

Skarv-/Skruvsats KHZV för montage på stegen beställs separat.

1. Montera plåtarna på 2. Montera ihop stegarna i centrumhålet med den ena stegen med hjälp av medföljande skruvsatsen. Ställ in önskad vinkel och Skarv-/ Skruvsats KHZV, fixera montaget i ett av ytterhålen med den andra E-nr 1122697. skruvsatsen. 3. Flytta skruven i centrumhålet till motstående ytterhål och dra åt. 353


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Avvinkling 49

P140033

B223526

För Kabelstege KHZV/KHZPV, används vid montage med avvinkling.

B223540

Avvinkling 49 monteras med 2 st Skarv-/Skruvsats KHZV.

Avvinklingsplåt 48

354

B223542

B224107

B223530

För fribärande nivåändring vid montage med Kabelstege KHZV/KHZPV. Levereras med 2 st Skarv-/Skruvsats KHZV.

För fribärande nivåändring används 2 st Avvinklingsplåt 48 och 2 st Skarv/Skruvsats KHZV. Avvinkling 48/30°=25°-35° Avvinkling 48/45°=35°-55° Avvinkling 48/60°=55°-65°


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Klammer 42

För fastmontering av KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP på Bärok 3.

B223312

För fastmontering av KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP på Konsol 50. Vid mindre belastningar monteras stegen med en klammer på varje konsol, växelvis höger, vänster sida.

Vid låsning av Avgreningsplåt 33/2 monteras Konsolklammer 42.

B223313

B223555

P139923

B223311

B223310

För montage av kabelstege på konsoler, bärok etc.

Med hjälp av Konsolklammer 42 kan kabelstege monteras direkt på båda sidor av Takpendel 20 eller 20F. Monteras med T-skruv. Lämpligt vid bl a vertikalt montage i schakt.

Klammer 43

Konsolklammer 43 används för fastmontering av KHZV/KHZPV på Konsol 50.

B224467

B223320

P138276

P139924

För montage av Kabelstege KHZV och KHZPV på konsoler, bärok etc.

Klammer 43 för montage av Ankarskena 24/48 under KHZV eller KHZPV som bärare av t ex armaturer.

355


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Fäste 12 Benämning

A mm

Fäste 12/70

125

Fäste 12/120

175

P139926

P139925

B223218

Används för fastmontering av tillbehör, monteras över kabelstegens sidoprofil.

B223217

Fästet kan användas till att montera antennfästen, dosor m m. Använd Skruvsats 2S i varmförzinkat utförande eller Skruvsats W37 i syrafast.

Klammer 41

P139927

B223554

B223473

B223474

Används för montage av ankarskena, montageplåt etc. på stegprofilen.

Montage av kabelstege på golvpendlar. Använd T-skruv mot öppningen på ankarskenan.

B223476

Montage av montageplåt för apparater. Använd Skruvsats 22S.

B223475

Montage av ankarskena på stegprofil. Använd Skruvsats 22S.

Montage av kabelstegar på väggpendlar, exempelvis i schakt. Använd T-skruv mot öppningen på ankarskenan.

Valvstolpe 46

Placeras en konsol mellan två valvstolpar måste en Valvstolpe 46 monteras mellan valvrör och stege. Om belastningen uppgår till halva tillåtna belastningen kan Valvstolpe 46 uteslutas. 356

B224455

B223199

B223585

P139928

För Kabelstege KHZV/KHZPV, används som stöd mellan valvrör och stege.

Valvstolpe 46 kan användas som flyttbart fäste för olika applikationer.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

För invändigt montage av kabelstege KHZSP.

Brottlast för konsol på vägg, se nedanstående tabell.

A mm

30/200

184

30/300

284

30/400

384

30/500

484

30/600

584

B223307

Konsoltyp

Montage direkt på vägg. Kabelstege KHZSP är justerbar 0-15 mm mot väggen.

B223309

Montage på Takpendel 2F. Kabelstege KHZSP går att justera max 40 mm.

B223308

Montage av Kabelstege KHZSP. Lägg stegen på konsolens yttre flik och tryck den upp över den inre fliken. Vid behov kan stegen låsas med Konsolklammer 43.

B223306

B223305

B223272

P140088

Konsol 30

Vid montage av stegbredd 500-600 mm, kan det vara nödvändigt med förstärkning i ytterkant. Här har använts installationsband och vantskruv för montage antingen i tak eller på takpendel.

Belastning Max. belastning F vid 3° nedböjning av konsol

Konsoltyp

Nedböjning i mm vid 3° nedböjning av konsol

Brottlast

kN

kg

mm

kN

kg

30/200

2,0

200

10

2,3

230

30/300

1,9

190

15

3,5

350

30/400

1,2

120

20

3,0

300

30/500

0,8

80

26

2,4

240

30/600

0,6

60

31

2,0

200

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

357


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Konsol 50i

Mått

P136469

P138932

För montage på vägg, pendel-/ankarskenor och takpendlar.

Konsoltyp

L mm

H1 mm

H2 mm

50i-200

250

85

28,5

50i-300

350

110

33,5

50i-400

450

115

31,0

B224587

Bredd = 200

B224588

Bredd = 300

Montage av konsol med T-skruv M8 på ingjutningsskena eller pendel/ankarskena monterad på vägg.

Brottlast F för montage på vägg

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

358

Konsoltyp

kN

kg

50i-200

2,15

215

50i-300

2,20

220

50i-400

2,35

235

Montage av konsol med T-skruv M8 på takpendlar. Kontrollera takpendelns brottlast.

B224584

B224582

Montage av konsol på vägg med expander. Brottlast, se tabell nedan.

B224583

B224581

B224589

Bredd = 400

Konsolklammer 42 används vid fastmontering av Kabelstege KHZSP på Konsol 50i.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Konsol 81

Montage av konsol på vägg med expander. Brottlast, se tabell nedan.

Montage av konsol med T-skruv på ingjutningsskena eller pendel-/ankarskena monterad på vägg. Brottlast, se tabell nedan.

Montage av konsol med T-skruv på takpendlar. Brottlast, se tabell nedan. Kontrollera även takpendelns brottlast.

P139106

P139105

P139104

P139103

B224435

P138933

Avsedd för mindre belastningar. Monteras på vägg, pendel-/ankarskena eller takpendel.

Kabelstege KHZSP monterad på Konsol 81 med Konsolklammer 42.

Mått och brottlast F

Mått Monterad på P/A-skena Monterad på vägg kN kg

24/48 med T-skruv 26 kN kg

Konsoltyp

L mm

B mm

H mm

t mm

Konsol 81/500

568

40

150

3,0

1,9

190

1,9

190

Konsol 81/600

658

40

150

3,0

1,9

190

1,9

190

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

359


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Konsol 50L, 50 och 50F

Konsol 50

P140019

P135869

P140016

För montage på vägg, pendel-/ankarskenor och takpendlar.

A

Konsol 50F

B223338

Konsol 50L och 50

50L,50/400-600

P135766

50/700-1000

P135766

P135766

50L,50/100-300

B223339

Konsol 50F

50F/200-600

För fastmontering av kabelstege KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP monteras Konsolklammer 42. För fixering av kabelstegen vid ytteränden av konsolen användes självborrande plåtskruv e d genom ø 5 mm hål i konsolen och in i sidoprofilen. 360

Använd Konsol 50F monterad upp och ner som konsol till skyddstak över kabelstråk i dammiga lokaler.

B224466

P135767

Konsolklammer 43 används vid fastmontering av KHZV/KHZPV på Konsol 50F.

B224465

B223318

B223319

P135767

50F/1000

Använd lämplig större konsol vid passage av pelare.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

B223317

Montage av konsol med T-skruv på ingjutningsskena eller pendel-/ankarskena monterad på vägg. Brottlast, se tabell nedan.

B223647

Montage av konsol på vägg med Expander. Brottlast, se tabell nedan.

B223316

B223710

Användning och montage

Konsol monterad med T-skruv på pendel-/ankarskena monterad på vägg.

Montage av konsol med T-skruv på takpendlar. Brottlast, se tabell nedan. Kontrollera även takpendelns brottlast.

Mått och brottlast F

Mått Monterad på vägg Benämning

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

A mm

Monterad på P/A-skena 24/48 med T-skruv 26F

D mm

F mm

H mm

T mm

kN

kg

kN

kg

50L/100

150

12

34

 85

 4

1,5

150

1,5

150

50L/150

200

12

36

 85

 4

1,5

150

1,5

150

50L/200

250

12

39

 85

 4

1,5

150

1,5

150

50L/250

298

12

56

105

 4

2,0

200

2,0

200

50L/300

348

12

60

105

 4

2,0

200

2,0

200

50L/400

447

12

70

120

 5

3,0

300

3,0

300

50L/500

548

12

77

140

 6

3,0

300

3,0

300

50L/600

646

12

84

150

 6

3,0

300

3,0

300

50/100

150

12

34

 85

 4

3,0

300

3,0

300

50/150

200

12

36

 85

 4

3,0

300

3,0

300

50/200

250

12

 39

 85

 4

2,5

250

2,5

250

50/250

300

12

 56

105

 6*

4,0

400

4,0

400

50/300

350

12

 60

105

 6*

4,0

400

4,0

400

50/400

450

12

 70

120

 8*

6,5

650

6,5

650

50/500

550

12

 77

140

 8*

7,0

700

7,0

700

50/600

650

12

 84

150

10*

7,0

700

7,0

700

50/700

750

12

 90

150

10

6,0

600

5,5

550

50/800

850

12

 95

160

10

5,5

550

5,2

520

50/900

950

12

100

160

10

5,3

530

4,8

480

50/1000

1050

12

105

170

10

5,0

500

4,2

420

50F/200

245

12

 72

148

 8

10,0

1000

10,0

1000

50F/300

345

12

 79

175

 8

10,0

1000

10,0

1000

50F/400

445

12

 86

175

 8

11,0

1100

9,0

900

50F/500

547

14

 93

180

10

10,0

1000

8,0

800

50F/600

647

14

100

180

10

10,0

1000

8,0

800

50F/1000

1052

14

160

240

12

11,0

1100

8,0

800

* Syrafast: 50/250-300 T=4 mm, 50/400-600 T=5 mm.

361


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Underläggsplatta 40

B223323

60 20

B224456

Monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket på porösa väggar.

ø14,5

P140029

150

B223275

Underläggsplattan monteras enligt bild för att sänka yttrycket på porösa väggar.

Med Underläggsplatta 40 kan en väggkonsol monteras på sidan av Takpendel 20F.

Montageskena 40

Montageskenan reducerar yttrycket på porösa väggar. Konsolen monteras med T-skruv vilket möjliggör höjdjustering.

362

B223322

B223321

P140061

B224025

Montageskenan är en skena av typ 24/48, monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket vid montage på porösa väggar.

På Montageskena 40 monteras Kabelhållare typ A.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Bärok 3

P140622

B223270

P139929

Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och ankarskenor.

Syrafast AISI 316L

Syrafast SS 2348/ AISI 316L 3/300-600

B223269

B223268

3/150-200

Mått Benämning

L mm

Syrafast L mm

a mm

b mm

c mm

d mm

Bärok 3/150

150

154

100

Bärok 3/200

200

204

100

Bärok 3/300

300

306

70

100

Bärok 3/400

400

406

70

100

100

Bärok 3/500

500

506

100

140

100

Bärok 3/600

600

606

150

140

100

100

Brottlast symmetrisk belastning

P135768

Benämning

kN

Brottlast F kg

Bärok 3/150

16

1600

Bärok 3/200

16

1600

Bärok 3/300

16

1600

Bärok 3/400

12

1200

Bärok 3/500

12

1200

Bärok 3/600

10

1000

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

363


Teknisk information

Wibe kabelstegar

364

B223344 B224416

Bärok 3 kan monteras på golv eller under datagolv på lämplig takpendel.

B223326

B223343

Bärok 3 monteras på Pendelskena 24/20F med Skruvsats 2S.

Vid fastmontering av KHZSP, KHZSPZ, KHZ, KHZP och KHZPS på Bärok 3 används Konsolklammer 42

Vid fastmontering av KHZV/KHZPV på Bärok 3 används Konsolklammer 42.

Bärok 3 kan monteras i tak med Fästvinkel W8S och Skruvsats 22S.

B223326

Balkfäste HT-11 möjliggör montage av korsande kabelstegar i olika plan på samma pendelskena.

Bärok 3 monteras på Pendelskena 24/20, 24/48 med Skruvsats 22S.

B223327

B223631

Bärok 3 monteras på Pendelskena 24/34 med Skruvsats 22S.

B223330

Bärok 3 monteras på Takpendel 20F med Skruvsats 2S.

B223332

B223342

Bärok 3 monteras på Takpendel 20 med Skruvsats 20S.

B223329

Bärok 3 monteras på Takpendel 2F med Skruvsats 22S.

B223331

Bärok 3 monteras på Takpendel 2 med Skruvsats 22S. B223328

B223341

Användning och montage

Bärok 3 monteras mot bergbult med Bygelsats M6.

Vid montage av Bärok 3 med Bygelsats M6 på ingjutningsbult m m, måste fliken vikas upp med hjälp av hammare eller tång.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Bärok 6 P135868

P140091

Används för invändigt mittmontage av KHZSP. Plåttjocklek 2,5 mm.

Mått Benämning

A mm

Bärok 6/200

170

Bärok 6/300

270

Bärok 6/400

370

Bärok 6/500

470

Bärok 6/600

570

Brottlast Bärok 6 – symmetrisk belastning Brottlast med Pendelfäste W21 kN

kg

6/200

5.0

500

3.4

340

6/300

4.8

480

3.4

340

6/400

3.0

300

3.0

300

6/500

2.2

220

2.2

220

6/600

1.7

170

1.7

170

Konsolklammer 43 kan användas för att låsa fast stegen i bäroket. Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

Bärok 6 monterad med Pendel W32 och Pendelfäste W21 samt med Skruvsats W37.

B223785

Bärok 6 monterad med Pendel W76 M10. Mutter M10 används.

B224424

Bärok 6 skall monteras invändigt i KHZSP-stegen.

P135764

kg

P135763

kN

P135765

Brottlast med Pendel W76 M10

B223786

Bärok

Bärok 6 kan monteras på Takfäste 5 med Fästvinkel W8S och Skruvsats 22S.

Bärok 6 kan monteras på Takpendel 2 med Fästvinkel W8S och Skruvsats 22S.

365


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Bärok HSO

B225303

P139931

Monteras tillsammans med Pendel M10 eller M16, används för montage av kabelstegar.

Mått Benämning

A mm

D mm

Bärok HSO/150 M10

210

12

Bärok HSO/200 M10

260

12

Bärok HSO/300 M10

360

12

Bärok HSO/400 M16

460

18

Bärok HSO/500 M16

560

18

Bärok HSO/600 M16

660

18

Bricka HSO M16

B224565

B224567

B223673

P139932

Används för mittmontage med Bärok HSO M16 och Pendel M16.

Mittmontage med Bärok HSO M16, bredd 400600, Pendel M16, 2 st Mutter M16 och Bricka HSO M16.

366

Mittmontage med Bärok HSO M10, bredd 150300, Pendel W76 M10 och 2 st Mutter M10.

P138275

B224566

Bärok HSO M10 monterat med 2 st Pendel W76 M10.

Klammer 42 används för att fästa stegen på bäroket.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Pendel B41 och W76 M8, M10 Används för montage med lättare kabelstegar. M8 P140076

M10

L B223897

P126004

L

P140155

Skarvmutter M8, M10

Diameter och

L=

L=

L=

ytbehandling

1000 mm

2000 mm

3000 mm

M8 Fzb

W76

B41

-

M10 Fzb

B41

W76

W76

M8 Fzv

W76

W76

-

M8 Sf

B41

B41

-

M10 Sf

B41

B41

-

Används vid skarvning av Pendel B41 eller W76 M8 och M10.

P140154

Flänsmutter B43 M8, M10 Används vid låsning av bärok och takfästen på Pendel B41 eller W76 M8 och M10.

B223896

Mutter M8, M10 Används vid montering av Pendel B41 eller W76 M8 och M10.

Ovalmutter B50 M8, M10

Bärok 6 monterat med Pendel B41 eller W76. Flänsmutter B43 används.

Skarvmutter M8 eller M10 används vid skarvning av 2 st Pendel B41 eller W76 M8 eller M10.

Flänsmutter B43 monteras på Pendel B41 eller W76 för att låsa bärok och takfästen.

P139125

P139127

P139126

P135764

P140094

Används vid skarvning av Pendel B41 eller W76 M8 och M10.

Ovalmutter B50 används vid skarvning av Pendel B41 eller W76 sida vid sida. Max. tillåten belastning =80kg.

Takfäste TF-10 och TF-16 B224485

B223697

P138939

P138938

B224483

Används för installation med Pendel M10 och M16. Levereras med mutter.

Takfäste TF-10 eller TF-16 monterat med Pendel M10 eller M16.

367


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Väggfäste 11/25 och 11/75 B223255

Benämning

A mm

Väggfäste 11/25

25

Väggfäste 11/75

75

Horisontellt montage (max last) Väggfäste 11/25: F = 250 kg (2,5 kN) Väggfäste 11/75: F = 100 kg (1,0 kN)

B223198

Vertikalt montage (max last) Väggfäste 11/25: F = 300 kg (3 kN) Väggfäste 11/75: F = 300 kg (3 kN) Vid montage mot pinne är maxlasten F = 500 kg (5 kN) för väggfäste 11/25.

B223490

B223619

B223620

P139933

P139934

Används för vertikalt eller horisontellt montage av kabelstege mot vägg.

Väggfäste monteras mot vägg med Expander.

Pendel-/ankarskena kan monteras på kabelstege med väggfäste för apparatskåpsmontage o dyl. Väggfästet monteras på pendel-/ankarskena med Skruvsats 22S.

Sidofäste 20

2982.pdf

2983.pdf

B223575

P139935

För montage av Pendel-/Ankarskena 24/20 på balk eller mot vägg.

För kabelstegar längs balk monteras Pendel/Ankarskena 24/20 med 2 st Sidofäste 20 och 2 st T-skruv 26F-30 placerade i centrumurtaget. Detta montage används också för infästning av Pendel-/Ankarskena mot vägg. Maximal vertikal belastning: 700 kg (7 kN).

För kabelstegar tvärs balk monteras Pendel-/Ankarskena 24/20 med 2st Sidofäste 20 och 2st T-skruv 26F-30 placerade i sidourtagen.

Sidofäste 20F

B223574

2981.pdf

P139936

För montage av Pendel-/Ankarskena 24/20F på balk eller mot vägg.

368

Pendel-/Ankarskena 24/20F monteras med 2 st Sidofäste 20F och 2 st T- skruv 26F-30 för kabelstegar längs balk. Detta montage används också för infästning mot vägg. Maximal vertikal belastning: 700 kg (7 kN).


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takpendel 2 Används endast för mittmontage med Bärok 3, kan skarvas med Pendelskena 24/34 och Pendelskarv 2J.

L mm

Takpendel 2/300

279

Takpendel 2/400

  392

Takpendel 2/500

  504

Takpendel 2/700

  729

Takpendel 2/1000

1022

B223803

P139937

P140067

Benämning

B223798

P135769

På Ingjutningsskena monteras Takpendel 2 med T-skruv 26F.

Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S.

5910.pdf

P135771

Takpendel 2 monteras med Expander eller betongskruv. P135770

B223797

Ändskydd 28C

Takpendel 2 kan skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/34 och Pendelskarv 2J.

Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendelskenan. Endast för lättare montage av t ex datakabel eller liknande.

I tak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 2 enligt ovanstående figur.

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

5903.pdf

Brottlast för Takpendel 2 vid symmetrisk belastning = 1400 kg (14 kN). Brottlast för bäroket, se Bärok 3.

På balkar i tak monteras Takpendel 2 enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50.

5911.pdf

B223348

Brottlast

Balkfäste HT-11 möjliggör montage av korsande kabelstegar i olika plan på samma pendelskena. 369


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takpendel 2Fi

19x12 9x25

P138285

45

L

54

Benämning

L mm

Takpendel 2Fi-300

272

Takpendel 2Fi-500

497

Takpendel 2Fi-750

722

Takpendel 2Fi-1000

992

48

P140092

P140069

56 48 134

131

Används för lättare montage med Konsol 50i och Kabelstege KHZSP.

P138282

Kabelstege

7156.pdf

7154.pdf

P138279

Ändskydd 28E

Gipsskiva

Takpendel 2Fi Gipsskiva

Takpendel 2Fi kan monteras i tak nära vägg.

Takpendel 2Fi kan med fördel monteras horisontellt på vägg eller på takpendel som bärare av gipsskiva.

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

370

P138283

P138284

Belastning

Takpendel 2Fi monterad i det inre hålet. Brottlast vid symmetrisk belastning=500 kg (5 kN).

Takpendel 2Fi monterad i det yttre hålet. Brottlast vid symmetrisk belastning=100 kg (1 kN).

Takpendel 2Fi kan med fördel användas som bärare av t ex gipsskiva för att bygga in kabelstegsstråk.

Takpendel 2Fi passar bra för golvmontage.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takpendel 2FPK

P140069

B223279

B224447

Används för montage i tak nära vägg.

Takpendel 2FPK monterad i det inre hålet. Brottlast vid symmetrisk belastning = 1400 kg (14 kN)

Takpendel 2FPK monterad i det yttre hålet. Brottlast vid symmetrisk belastning = 200 kg (2 kN)

B223780

B223281

B223280

Ändskydd 28E

Utböjning av Takpendel 2FPK minskas genom förstärkning med Pendelstag 1. Belastning enligt nedanstående tabell.

Takpendel 2FPK kan monteras i tak nära vägg.

2FPK-500

2FPK-750

2FPK-1000

140 145 105

130 135 100

100 95 80

80 75 60

Med Pendelstag 1/500

50-200 L=250 50-400 L=450 50-600 L=650

155 165 115

125 120 90

Takpendel 2FPK kan med fördel monteras horisontellt på vägg eller på takpendel som bärare av gipsskiva.

Takpendel 2FPK kan med fördel användas som bärare av t ex gipsskiva för att bygga in kabelstegsstråk.

B224433

2FPK-300

50-200 L=250 50-400 L=450 50-600 L=650

B223672

Konsoltyp

Utan Pendelstag 1

B223671

B223781

Max tillåten belastning F vid max tillåten nedböjning 1/20 av konsolens längd L enligt standard IEC 61537.

Takpendel 2FPK passar bra för golvmontage.

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

371


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takpendel 2F Används för mittpendelmontage med Bärok 3 och som undertakspendel med Konsol 50, kan skarvas med Pendelskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ.

B223795

P139938

P140069

Benämning

L mm

Takpendel 2F/280

280

Takpendel 2F/370

370

Takpendel 2F/505

505

Takpendel 2F/640

640

Takpendel 2F/730

730

Takpendel 2F/865

865

Takpendel 2F/1000

1000

Takpendel 2F/1500

1495

5901.pdf 5902.pdf

B223792

P135773

Ändskydd 28E

På balkar i tak monteras Takpendel 2F enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50.

Takpendel 2F skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ.

2888.pdf

B224440

B224439

B223359

I plåttak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 2F enligt ovanstående figur.

Ett eller flera bärok monteras med Skruvsats 22S.

P135921

Konsol 50 monteras på Takpendel 2F med T-skruv.

På Ingjutningsskena monteras Takpendel 2F med T-skruv.

B223358

B223357

Montage av Takpendel 2F med Expander alt betongskruv.

Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage av t ex datakabel eller liknande.

372

Montage av kabelstegar under datagolv görs med Takpendel 2F och Bärok 3.

Montage av kabelstegar på golv görs med Takpendel 2F. Kabelstegarna monteras med Klammer 41 och T-skruv.

Balkfäste HT-11 möjliggör montage av korsande kabelstegar i olika plan på samma pendel. På det undre planet endast lättare montage av t ex datakabel eller liknande.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Tp + Pendelstag för minskad utböjning 2584.pdf

B223293

Brottlast symmetrisk belastning

Brottlast för Takpendel 2F (Tp) vid symmetrisk belastning = 2300 kg (23 kN).

Utböjning av Takpendel 2F minskas genom att montera Pendelstag 1 alt P/A-skena och Stagfäste 60/40. Belastning enligt nedanstående tabell.

3056.pdf

Utböjning

Brottlast osymmetrisk belastning

M = Σ F xA Maxbelastning för Konsol 50 monterad på pendel-/ankarskena, se Konsol 50L, 50 och 50F.

Vid värden utanför diagrammet kontakta Schneider Electric.

Böjmoment M är den totala summan av F x A (kgcm) F = Belastning på väggkonsol (kg) F = Belastning (kg/m) x konsolavstånd (m) A = Avstånd mellan belastning och centrumlinje på pendeln (cm) A = Bredd på stegen + 6.5 cm 2 L = Pendellängd Brottlastmoment 6 000 (kgcm)

M i kgcm

Beräkningsexempel osymmetrisk belastning Förutsättningar: • 2 m konsolavstånd • 10 kg/m stege • Två stegar, 200 och 300 mm • Ensidig belastning • Pendel 2F/730 • Utböjning? M = ∑ F  x A (kgcm) M = 10 x 2 x  (20 + 6.5) + 10 x 2 x (30 + 6.5) 2 2 (F1) (A1) (F2) (A2) M = 760 kgcm - utböjning enligt diagram, ca 5,5 mm.

Belastningstabell för Takpendel 2F monterad som väggkonsol

Takpendel 2F med Pendelstag 1/300

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

Pendeltyp

2F/700

2F/1000

Stegbredd

Brottlast

Brottlast

150

120

75

200

125

80

300

135

90

400

140

100

600

120

373


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takpendel 20 Används för pendelmontage i tak eller på golv samt som konsol på vägg vid vertikala eller horisontella montage.

P139942

P140068

B223790

Benämning

Takpendel 20/370

 370

Takpendel 20/500

505

Takpendel 20/640

640

Takpendel 20/700

730

Takpendel 20/1500

1495

Takpendel 20/2000

1990

Takpendel 20/3000

2980

Konsol 50 monteras på Bärok 3 monteras på Takpendel 20 med T-skruv. Takpendel 20 med Skruvsats 20S.

B223657

B223656

Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage av t ex datakabel eller liknande.

Takpendel 20 lämpar sig även för golvmontage.

B223352

På balk i tak monteras Takpendel 20 enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50.

B223350

I tak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 20 med Takfäste 5TP enligt ovanstående figur.

B223351

På ingjutningsskena monteras Takpendel 20 med T-skruv. Belastning se Ingjutningsskena 24/26x53.

B223609

5899.pdf

1000

5900.pdf

865

Takpendel 20/1000

B223349

Takpendel 20/865

Takpendel 20 monterad med Expander alt. betongskruv.

Takpendel 20 skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/20 och Pendelskarv 20J.

374

 280

B223655

Ändskydd 28D

L mm

Takpendel 20/280

Vid vertikala montage i schakt där stegen monteras 90° mot vägg kan Takpendel 20 användas. Takpendeln kan även användas som en förlängd väggkonsol.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

B223354

Brottlast symmetrisk belastning

Brottlast för Takpendel 20 (Tp) = 3000 kg (30 kN).

3056.pdf

2896.pdf

Brottlast osymmetrisk belastning

M = Σ F xA Maxbelastning för Konsol 50 monterad på pendel-/ankarskena, se Konsol 50L, och 50F.

Vid värden utanför diagrammet kontakta Schneider electric.

Böjmoment M är den totala summan av F x A (kgcm). F = Belastning på väggkonsol (kg) F = Belastning (kg/m) x konsolavstånd (m) A = Avstånd mellan belastning och centrumlinje på pendeln (cm) A = Bredd på stegen + 7,7 cm 2 L = Pendellängd Brottlastmoment 19 000 (kgcm)

Beräkningsexempel osymmetrisk belastning Förutsättningar: • 2 m konsolavstånd • 30 kg/m stege • Två stegar, 400 och 600 mm • Ensidig belastning • Takpendel 20-1000 • Utböjning? M = Σ F x A (kgcm) M = 30 x 2 x  (40 + 7,7) + 30 x 2 x (60 + 7,7) 2 2 (F1) (A1) (F2) (A2) M = 3924 kgcm - utböjning enligt diagram ca 6 mm.

Belastningstabell för Takpendel 20 monterad som väggkonsol kg

Takpendel 20 med Pendelstag 1/300

Takpendel 20 utan pendelstag

Pendeltyp

20/700

20/1000

20/1500

20/700

20/1000

20/1500

Stegbredd

Brottlast

Brottlast

Brottlast

Brottlast

Brottlast

Brottlast

150

380

210

155

230

165

115

200

400

240

160

250

170

115

300

425

270

165

280

175

120

400

450

300

170

310

180

125

600

280

130

280

170

90

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

375


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takpendel 20F

Takpendel 20F lämpar sig för golvmontage.

Montage av Takpendel 20F med Expander alt betongskruv.

Konsol 50 monteras på Takpendel 20F med T-skruv.

Brottlast osymmetrisk belastning

L mm

Takpendel 20F/1000

50

280  995

Takpendel 20F/1500

70

195 1490 

Takpendel 20F/2000

5

195 1985 

Takpendel 20F/3000

70

280 2980 

Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage av t ex datakabel eller liknande..

B224438

C mm

B223369

B mm

Golvmonterad Takpendel 20F kan fixeras med Takpendel 2 som justerbart takfäste. Justeras i pendeln.

Brottlast för Takpendel 20F (Tp) = 5000 kg (50kN)

3052.pdf

B223366

2895.pdf

Brottlast symmetrisk belastning

Benämning

B223368

P138758

Ändskydd 28J

B223367

B223373

P139943

B223593

Används för pendelmontage i tak eller på golv vid större belastningar.

M = Σ F xA Takpendel 20F monterad i tak, se diagram. Vid värden utanför diagrammet kontakta Schneider electric.

Böjmoment M är den totala summan av F x A (kgcm). F = Belastning på väggkonsol (kg) F = Belastning (kg/m) x konsolavstånd (m) A = Avstånd mellan belastning och centrumlinje på pendeln (cm) A = Bredd på stegen + 9,4 cm 2 L = Pendellängd Brottlastmoment 30 000 (kgcm) Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

376

Beräkningsexempel osymmetrisk belastning Förutsättningar: • 2 m konsolavstånd • 50 kg/m stege • Två stegar, 400 och 600 mm • Ensidig belastning • Takpendel 20F-1500 • Utböjning? M = Σ F  x A (kgcm) M = 50 x 2 x  (40 + 9,4) + 50 x 2 x (60 + 9,4) 2 2 (F1) (A1) (F2) (A2) M = 6880 kgcm - utböjning enligt diagram ca 6 mm.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takpendel 20FS Används för pendelmontage i tak eller på golv vid mycket stora belastningar.

Benämning

L mm

1495

Tp 20FS/2000

1990

Tp 20FS/2500

2485

Tp 20FS/3000

2980

Montage av Takpendel 20FS med Expander alt betongskruv.

Brottlast symmetrisk belastning

Konsol 50 monteras på Takpendel 20FS med T-skruv.

B223365

B223364

Takpendel 20FS lämpar sig för golvmontage.

2894.pdf

3050.pdf

M = Σ F xA Takpendel 20FS monterad i tak, se diagram.

Vid värden utanför diagrammet kontakta Schneider electric.

Böjmoment M är den totala summan av F x A (kgcm). F = Belastning på väggkonsol (kg) F = Belastning (kg/m) x konsolavstånd (m) A = Avstånd mellan belastning och centrumlinje på pendeln (cm) A = Bredd på stegen + 10,4 cm 2 L = Pendellängd Brottlastmoment 60 000 (kgcm)

Tillåten belastning enligt IEC 61537 är brottlasten dividerad med 1,7.

Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage av t ex datakabel eller liknande.

Brottlast osymmetrisk belastning

P135774

Brottlast för Takpendel 20FS (Tp) = 5000 kg (50 kN)

B223363

Ändskydd 28F

B223362

P140070

P139944

B224454

Tp 20FS/1500

Beräkningsexempel osymmetrisk belastning Förutsättningar: • 2 m konsolavstånd • 50 kg/m stege • Två stegar, 400 och 600 mm • Ensidig belastning • Takpendel 20F-1500 • Utböjning? M = ∑ F  x A (kgcm) M = 75 x 2 x  (40 +10.4) + 75 x 2 x (60 + 10.4) 2 2 (F1) (A1) (F2) (A2) M = 10620 kgcm - utböjning enligt diagram ca 5 mm.

377


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Pendel-/ankarskena 24/34 P135912

Används bl a för montage av bärok och pendelskenor med takfästen.

P140067

P139945

Benämning

L mm

Pendel-/ankarskena 24/34

 292.5

Pendel-/ankarskena 24/34

 382.5

Pendel-/ankarskena 24/34

  495.0  

Pendel-/ankarskena 24/34

 697.5

Pendel-/ankarskena 24/34

  990.0  

Pendel-/ankarskena 24/34

2970.0  

P135913

Takpendel 2 kan skarvas med Pendel-/ankarskena 24/34 och Pendelskarv 2J till lämplig längd.

Med Takfäste 5 och 1 st Skruvsats 22S erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Endast för montage av bärok.

P135779

P135772

P135778

Ändskydd 28C

Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S.

Sidomontage av Pendel/ankarskena kan ske med 2 st Expander alternativt betongskruv.

Pendel-/ankarskena 24/48 Används bl a för montage av konsoler, bärok och pendelskenor med takfästen. L mm

Pendel/ankarskena 24/48

2970

Pendel/Ankarskena 24/48

5940

P140069

P139946

P135884

Benämning

Konsol 50 monteras med T-skruv. 378

Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S.

P135914

P135913

Med Takfäste 5 och 1 st Skruvsats 22S erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Endast för montage av bärok.

P135781

Takpendel 2F kan skarvas med Pendel/ankarskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ till lämplig längd.

P135782

P135780

Ändskydd 28E

Montage av kablar på Pendel-/ankarskena 24/48 sker med Kabelklammer typ A.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Pendel-/ankarskena 24/20

P139947

P140068

P135870

Används för montage med Konsol 50 eller Bärok3. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak, endast för symmetrisk belastning.

P138466

Bärok 3 monteras med Skruvsats 20S.

Pendel-/ankarskena 24/20 kan monteras på balk eller vägg med Sidofäste 20.

Pendel-/ankarskena 24/20 kan monteras som ståndare mellan golv och tak med 4 st Vinkelfäste 5L och 4 st T-skruv.

P135794

P135776

Konsol 50 monteras med T-skruv.

P135793

P135775

Takpendel 20 kan skarvas med Pendel/ankarskena 24/20 och Pendelskarv 20J till lämplig längd. Endast för symmetrisk belastning.

P135792

P135896

Ändskydd 28D

Kabelstege kan monteras vertikalt eller horisontellt på Pendel-/ankarskena 24/20 med Väggfäste 11/25 eller 11/75 och T-skruv.

Takfäste 520 kan monteras som golv- eller takfäste.

379


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Pendel-/ankarskena 24/20F

P138758

P139948

P136473

Används för montage med Konsol 50 eller Bärok 3. Kan monteras som ståndare mellan golv och tak.

2970

Pendel-/ankarskena 24/20F-6000

5940

P136476

Pendel-/ankarskena 24/20F kan monteras som ståndare mellan golv och tak med 4 st Vinkelfäste 5L och 4 st T-skruv 26F.

Bärok 3 monteras med Skruvsats 2S.

Pendel-/ankarskena 24/20F kan monteras på balk eller vägg med Sidofäste 20F.

Pendel-/ankarskena 24/20F monteras mellan golv och tak med 2 st Ståndarstöd.

P136478

Pendel-/ankarskena 24/20F-3000

Konsol 50 monteras med T-skruv.

380

P136475

L mm

P136477

Benämning

P135776

P139204

Ändskydd 28J

Kabelstege kan monteras vertikalt eller horisontellt på Pendel-/ankarskena 24/20F med Väggfäste 11/25 eller 11/75 och Tskruv 26F.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Pendel-/ankarskena 24/20FS

P140070

P139949

P136480

Används för montage med Konsol 50, kan monteras som ståndare mellan golv och tak.

P136484

P136481

L = 5940 mm

P136483

P136482

Ändskydd 28F

Konsol 50 monteras med T-skruv.

Pendel-/ankarskena 24/20FS kan monteras som ståndare mellan golv och tak med 4 st Vinkelfäste 5L och 4 st T-skruv.

Pendel-/ankarskena 24/20FS monteras mellan golv och tak med 2 st Ståndarstöd.

Kabelstege kan monteras vertikalt eller horisontellt på Pendel-/ankarskena 24/20FS med Väggfäste 11/25 eller 11/75 och T-skruv.

Ingjutningsskena 24/26x53

Ankarskenan används för ingjutning i väggar och tak. Konsoler monteras med T-skruv 26F.

B223380

B223379

P139950

P136486

Ankarskena för ingjutning i väggar och tak.

Max utdragslast: 1000 kp/0,5 m ingjuten skena. (Betongklass K200). 381


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takplatta 20F

Takplattan svetsas mot stålbalken. Tillstånd att svetsa i stålbalken erfordras. Avlägsna all zink vid svetsstället före svetsning. Svetsa på alla sidor runt om. Efter svetsning ytbehandla med rostskyddsfärg Galvafroid.

B223449

3000.pdf

B223595

P139939

Svetsas mot stålbalk, den färdigborrade hålbilden används för infästning av Takpendel 20F mot stålbalken.

Takplatta 20F används då man på ett enkelt sätt vill ha en färdigborrad hålbild för fastsvetsning av Takpendel 20F mot stålbalken. Stålbalken får aldrig vara så stor att den täcker montagehålet. Efterbehandlas med Galvafroid.

Takplatta 20FS

B223594

B223447

2999.pdf

P139940

Svetsas mot stålbalk, den färdigborrade hålbilden används för infästning av Takpendel 20FS mot stålbalken.

Takplattan svetsas mot stålbalken. Tillstånd att svetsa i stålbalken erfordras. Avlägsna all zink vid svetsstället före svetsning. Svetsa på alla sidor runt om. Efter svetsning ytbehandla med rostskyddsfärg Galvafroid.

Takplatta 20FS används då man på ett enkelt sätt vill ha en färdigborrad hålbild för infästning av Takpendel 20FS mot stålbalken. Efterbehandlas med Galvafroid.

Takfäste 520

B223418

P139941

B223580

Monteras med Pendel-/Ankarskena 24/20 för att erhålla pendlar med önskad längd.

Med Takfäste 520 och Pendel-/Ankarskena 24/20 kan pendlar med önskad längd monteras. Skruv och mutter ingår.

382


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

För enkelt montage av Pendel-/ankarskena 24/20Foch 24/20FS mellan golv och tak.

B223579

P139951

Benämning

A mm

B mm

C mm

Ståndarstöd 24/20F

100

165

135

Ståndarstöd 24/20FS

120

185

155

1. Montera det ena ståndarstödet i taket. 2. Anpassa pendellängden. 3. Trä på ståndarstödet för golvmontage på pendeln. 4. Stick sedan pendeln i ståndarstödet i taket. B223453

5. Montera det nedre ståndarstödet mot golvet.

Pendelskarv 2J, 2FJ och 20J

Pendelskarv 2J för skarvning av Takpendel 2 och Pendel-/ankarskena 24/34.

P135885

P139958

Pendelskarv 2FJ för skarvning av Takpendel 2F och Pendel-/ ankarskena 24/48.

P135898

Pendelskarv 20J P135789

Pendelskarv 2FJ P135790

Pendelskarv 2J

P135886

P139960

P135887

Används för skarvning av Takpendlar och Pendel-/ankarskenor.

P139959

P139952

Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS

Pendelskarv 2FJ för skarvning av Takpendel 2F och Pendel-/ ankarskena 24/48.

383


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Pendelstag 1 Används som förstärkning för att minska utböjningen av Takpendlar vid stora belastningar.

P139221

B224489

B223401

%

B224092

B224490

P139220

$

Pendelstag 1/300-800 Fzs

Pendelstag 1/300-800 Fzv

A1

A

B

Benämning

mm

mm

mm

1/300

40

 80 300

1/500

40

130 500

1/800

125 215 800

1/1500

-

Kan variera

Pendelstag 1-1500 Fzv

För att reducera utböjningen av Takpendel 2F vid stora belastningar på Konsol 50 monteras Pendelstag 1 med Tskruv och Expander. Belastning se Takpendel 2F.

För förstärkning av horisontellt monterad Takpendel 20 som konsol. Monteras i pendeln med T-skruv och i väggen med Expander.

2980.pdf

2978.pdf

För att reducera utböjningen av Takpendel 2Fi vid större belastningar på Konsol 50i monteras Pendelstag 1 med T-skruv och Expander.

5908.pdf

7123.pdf

Pendelstag 1

Montage för att minska utböjning av långa pendlar 2F, 20 och 20F.

Stagfäste 60/40

B223578

P139956

Används tillsammans med Pendel-/ankarskena 24/48 för att reducera utböjning av långa pendlar.

Stagfäste 60/40 Skruvsats 22S

Stagfäste 60/40 T-skruv 6812.pdf

T-skruv

P/A-skena 24/48

Stagfäste 60/40 används tillsammans med Pendel/ankarskena 24/48 för att minska utböjning av långa pendlar 2F, 20, 20F eller 20FS. Pendel-/ankarskenan kapas i lämplig längd på plats.

384


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Vinkelfäste 5L och 5LS

B224607

P139953

B224609

För montering av pendel-/ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler mm. och för montage av pendel-/ankarskena på vägg eller golv, kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv.

Vinkelfäste 5L

P139954

P135892

Justerbarhet 5L

Vinkelfäste 5L kan monteras invändigt i stegprofil och användas som steginfästning mot vägg eller golv.

Vinkelfäste 5L installeras i tak med Expander eller betongskruv. Max. tillåten belastning 600 kg (6 kN).

5915.pdf

Montage av pendel/ankarskena på vägg med Vinkelfäste 5L eller 5LS.

Montage av pendel/ankarskena på golv med Vinkelfäste 5L eller 5LS. Se även Takfäste 5. 6917.pdf

B225304

B223429

Montageexempel för montering av pendel-/ankarskenor till olika konstruktioner för montage av apparatskåp, elcentraler m m med Vinkelfäste 5L.

6916.pdf

6915.pdf

6914.pdf

Vinkelfäste 5LS

Kan även monteras som stöd bakom pendelskenor för att ta upp ojämnheter i t ex betong- eller bergväggar.

385


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Balkfäste HT-11

P138262

Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage av datakabel eller liknande.

2970.pdf

Hopmontering av pendel-/ankarskena vid korsande kabelvägar.

2969.pdf

2968.pdf

Balkfäste HT-11 monteras på balk med Expander.

5885.pdf

B225305

B223543

P140058

För balkmontage eller vid hopmontering av pendel-/ankarskenor vid till exempel montage av stativ.

Balkfäste HT-11 kan med fördel användas vid hopmontering av pendel-/ankarskena vid t ex montage av stativ för el- och apparatskåp.

Ändfäste 10

Fästet monteras vid steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg.

386

B223463

B223462

B223287

P139964

B224134

Används för steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg.

Ändfäste monteras med Expander.

Högsta tillåtna snedställning 3 mm längst fram på Ändfäste 10 före åtdragningen.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Combifäste 53 Används för montering av kabelstegar, rännor och trådstegar på plåttak med falsar, monteras med Isolerplatta 54. P139955

Belastning* Typ av takplåt

Isolerplatta 54

Tillåten belastning

Bandplåt Prelac

Nej

F1=100 kg

Kopparplåt

Ja

F2=50 kg

Bandplåt Prelac

Nej

F3=100 kg

Kopparplåt

Ja

F4=50 kg

B224420

Alternativ montering av Combifäste 53 och Isolerplatta 54.

Kabelstege monterad tvärs falsarna på taket med Combifäste 53, Väggfäste 11/25 och Skruvsats 22S.

Kabelstege monterad utmed falsarna på taket med Combifäste 53, Väggfäste 11/25, Skruvsats 22S, P/A-skena 24/48 och T-skruv 26F.

Trådstege monterad utmed falsarna på taket med Combifäste 53 och beslag från Trådstegsprogrammet.

B224430

För att undvika kontakt mellan Combifäste 53 och takets kopparplåt används Isolerplatta 54.

B224429

B224419

Alternativ montering av Combifäste 53.

B224428

B224427

Combifäste 53 monteras på falsad takplåt.

B224421

B224418

B224422

* För belastningsvärden och infästning av takplåt - följ respektive leverantörs rekommendationer Beräkningsgrunder: Bandplåt Prelaq BLX t = 0,6 SSAB tunnplåt Kopparplåt glödgad SS 5015-80 t = 0,6 Åtdragningsmoment = 60Nm

Trådstege monterad tvärs falsarna på taket med Combifäste 53 och beslag från Trådstegsprogrammet.

Brandskyddsbygel 82

B224496

B224498

P139957

För montage med Konsol 50 i kombination med pendelupphäng.

Brandskyddsbygel 82 monterad på Konsol 50 med Skruvsats 22S. Kabelstegen monteras med Klammer 42. 387


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

NTakfäste 2FiMonteras med Pendel-/ankarskena 24/48 för att erhålla takpendlar med önskad längd. 

[

[

P139202

P139201P139203

P139200

NP140093Om andra längder önskas än de befintliga för Takpendel 2Fi används Takfäste 2Fi och Pendel-/ankarskena 24/48, monteras med 2 st Skruvsats 22S.

Monterad med Pendel-/ankarskena 24/34, 24/40 eller 24/48 erhålles en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Kan användas för montage av Pendel-/ankarskena mellan golv och tak.

388

Takfäste 5 monteras mot Pendel-/ankarskenans rygg genom att vrida takfästet 90° och sticka in fliken i skenans hål. Därefter vrids takfästet tillbaka och fastlåses i önskat läge med 1 st Skruvsats 22S. Vid montage i horisontellt tak skall skruven låsas i slitsens urspårning för bättre sidostabilitet. Takfäste 5 kan snedställas max 20°.

B223407

B223760

Med Pendel-/ankarskena 24/34 eller 24/48, 1 st Takfäste 5 och 1 st Skruvsats 22S erhålles en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Brottlast för skena 24/34 = 1000 kg (10 kN) Brottlast för skena 24/48 = 1200 kg (12 kN).

B223406

B223759

B223761

P139961

Takfäste 5

Pendel-/ankarskena 24/20 kan med hjälp av 2 st Takfäste 5 och 2 st T-skruv monteras mellan golv och tak. Se även Vinkelfäste 5L.

Pendel-/ankarskena 24/20F kan med hjälp av 4 st Takfäste 5 och 4 st T-skruv monteras mellan golv och tak. Se även Vinkelfäste 5L.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takfäste 5TPA

Takfäste 5TPA kan monteras i trapetsplåt med popnit eller lämpliga skruvar. Fästet justerbart 35-95 mm.

I takfästet kan Pendelfäste W21 eller Rörpendelfäste W73 monteras med befintlig skruv.

B223422

B223421

B223420

B223591

P139962

Används för infästning i trapetsplåt, justerbart 35-95 mm. Skruv MVBF 8x16 och Mutter M6MF 8 ingår.

Takfäste 5 eller Takfäste W31 kan monteras med befintlig skruv.

B223424

B223425

Önskas justering i sidled av takpendel monteras lämpligen Montageskena 40 mellan två Takfäste 5TPA.

Pendel W76 M8 eller M10 kan monteras i Takfäste 5TPA.

B223419

B223423

Belastning

Takfäste 5TPA kan belastas med F=150 kg utan deformation. Belastningsvärden för tunnplåt och fästelement, följ respektive leverantörs rekommendationer.

Takpendel 2 eller Takpendel 2F kan monteras med befintlig skruv.

Takfäste 5TP

I tak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 2, 2F eller 20 med 2 st Takfästen 5TP, Pendel-/ankarskena 24/48, 2 st Tskruv och Skruvsats 22S.

5898.pdf

5897.pdf

B223592

P139963

Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 i tak med trapetsprofilerad plåt.

Alternativt kan Pendel/ankarskena 24/20 användas.Då åtgår 4 st T-skruv.

389


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Takfäste 5BK

P135894

Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på balkar i tak.

6

002

Benämning

A mm

Takfäste 5BK-10, för flänstjocklek max 13 mm

30

Takfäste 5BK-30, för flänstjocklek max 14–30 mm

50

5909.pdf

5896.pdf

P14

På balkar i tak monteras Takpendel 2, 2F eller 20 med 2 st Takfäste 5BK, Pendel-/ankarskena 24/48 och Skruvsats 22S. För Takfäste 5BK-10 används Tskruv 26F/40. För Takfäste 5BK- 30 används T-skruv 26F/50.

Alternativt kan Pendel/ankarskena 24/20 användas. Då åtgår 4 st T-skruv.

Vinkelkrok 4 B223492

B223493

P135803

Vinkelkrok 4 används vid 90°horisontell avgrening. Även Avvinkling 22 kan användas. Montera Profilskydd 28P.

KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ och KHZP kan även avvinklas 90° från KHZV/KHZPV med Vinkelkrok 4. Montera Profilskydd 28P.

Låsning mot profilen kan ske med plåtskruv eller popnit.

Avgreningsplåt 33 är alltid att rekommendera vid horisontell avgrening.

B223628

P139657

B223491

Används för 90° horisontella avgreningar.

Avgreningskrok 47

390

B224577

B224579

P139658

B224578

Används för 90° avgrening vid montage med Kabelstege KHZV/KHZPV.

Avgreningskrok 47 används vid 90° avgrening.

Vid behov lås Avgreningskroken mot stegen med självborrande skruv. Jordning uppnås därmed.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Används för att montera trådstege på våra Kabelstegar.

165 250

Trådstege 53 och 75 monteras på Kombibeslag B21 med: Fäste B4 mini 2 st Skruv/mutter B13.

Trådstege 120 monteras på Kombibeslag B21 med: Fäste B4 2 st Skruv/mutter B13.

Kombibeslag B21 90° Används för att montera trådstege på våra Kabelstegar.

67

B224669

120

135 50

B224659

P140022

B224670

67

B225190

50

B225191

P140021

Kombibeslag B21

Trådstege 53, 75 och 120 monteras på Kombibeslag B21 90° med: 1 st Beslag B2 1 st Skruv/mutter B13.

Dosplåt 35S

B223140

Böj fliken mot stegprofilen genom att använda en skruvmejsel som hävstång för montage av dosplåt.

B223139

B223138

B223550

P140465

P132524

Används för montage av dosor och armaturer, monteras stående eller hängande på sidoprofilen. Hålad plåt är försedd med hålbild för 4 st Actassi modularjack. Montageramar används för fastsättning av jack.

Dosplåten kan monteras stående eller hängande på sidoprofilen. Dragavlastning kan ske i de yttre hålen med klammer eller strips.

Armaturer kan även monteras på dosplåten.

391


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Dosplåt 35P

B223537

B223538

P140467

B223549

P140031

Används för montage av dosor och armaturer, fastmonteras liggande mellan stegpinnarna.

Monteras mellan stegpinnarna. På KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZP och KHZPV fastmonteras dosplåten genom att den mittersta fliken viks in i pinnens perforering med hjälp av en skruvmejsel eller dylikt.

På KHZ och KHZV fastmonteras dosplåten genom att de två yttre flikarna viks mot den runda pinnen med hjälp av en skruvmejsel eller dylikt.

Montageplåt 61

B223169

P140030

B223563

Används för montage på vertikala kabelstegar, fastmonteras i sidoprofilen.

Benämning

B mm

Montageplåt 61-200

200

Montageplåt 61-300

300

Montageplåt 61-400

400

Montageplåt 61-500

500

Montageplåt 61-600

600

Används på vertikala stegar för montage av uttagsboxar och brytare mm. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4,2.

Jordklämma W79

5437.pdf

B223552

B223222

Används då skyddsjordning av montageplåt krävs vid montage av apparater.

392

Jordklämman är avsedd att användas då skyddsjordning av montageplåt krävs vid montage av apparater enligt gällande starkströmsföreskrifter. Dosplåtens (montageplåtens) avlånga hål gör att man kan flytta jordklämman så att den alltid kommer under apparatens hölje. Om inte apparatens jordklämma är godkänd för skarvning av skyddsledare måste den gå obruten genom apparatens jordklämma till dosplåtens jordklämma, se fig.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Vertikalkrök 18

B223586

P136537

P135903

P140032

För montage med vertikal krökning uppåt eller nedåt, skarvas till stege med Stegskarv 21.

KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP skarvas till krök med Stegskarv 21.

90° krök 15, inre och yttre

B223461

B223285

P135901

P140035

P140034

90° krök skarvas till stege med Stegskarv 21.

Benämning

R mm

A mm

KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP skarvas till krök med Stegskarv 21.

Benämning

R mm

A mm

Yttre

Inre

90° krök 15/150

268

547

90° krök 15/150

554

90° krök 15/200

268

597

90° krök 15/200

604

933

90° krök 15/300

268

697

90° krök 15/300

704

1133

90° krök 15/400

268

797

90° krök 15/400

804

1333

90° krök 15/500

268

897

90° krök 15/500

904

1533

90° krök 15/600

268

997

90° krök 15/600

1004

1733

90° krök 15/800

268

1197

90° krök 15/800

1204

2133

90° krök 15/1000

268

1397

90° krök 15/1000

1404

2533

703

393


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

90° krök 55

B223286

B223689

För Kabelstege KHZV/KHZPV, används vid horisontellt montage med 90° krökning.

B223518

P140036

Benämning

För skarvning till KHZV och KHZPV används Skarv-/Skruvsats KHZV, E-nr 1122697.

A mm

90° krök 55/200

 625

90° krök 55/300

 725

90° krök 55/400

 825

90° krök 55/500

 925

90° krök 55/600

1025

90° krök 55/800

1225

90° krök 55/1000

1425

T-avgrening 16

B223581

P135902 B223487

P140037

För T-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21.

KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ och KHZP skarvas till T- avgrening med Stegskarv 21.

Benämning

A mm

L mm

T-avgrening 16/150

 547

 944

T-avgrening 16/200

 597

 997

T-avgrening 16/300

 697

1097

T-avgrening 16/400

 797

1197

T-avgrening 16/500

 897

1297

T-avgrening 16/600

 997

1397

T-avgrening 16/800

1197

1597

T-avgrening 16/1000

1397

1797

T-avgrening 56

B223690 B223195

P140038

B223582

För Kabelstege KHZV/KHZPV, används vid T-formad avgrening.

För skarvning till KHZV och KHZPV används Skarv-/Skruvsats KHZV, E-nr 1122697. 394

Benämning

A mm

L mm

T-avgrening 56/200

 625

1050

T-avgrening 56/300

 725

1150

T-avgrening 56/400

 825

1250

T-avgrening 56/500

 925

1350

T-avgrening 56/600

1025

1450

T-avgrening 56/800

1225

1650

T-avgrening 56/1000

1425

1850


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

X-avgrening 17

B223487

P140039

P135904

B223588

För X-formad avgrening, skarvas till stege med Stegskarv 21.

KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZ och KHZP skarvas till X- avgrening med Stegskarv 21.

Benämning

A mm

X-avgrening 17/150

 547

X-avgrening 17/200

 997

X-avgrening 17/300

1097

X-avgrening 17/400

1197

X-avgrening 17/500

1297

X-avgrening 17/600

1397

X-avgrening 17/800

1597

X-avgrening 17/1000

1797

S-krök 67

B224504

B224502

B224500 B224501

S-krök 67 kan monteras vertikalt eller horisontellt med Nedtagsskarv 32 eller Stegskarv 21. B223465

P140040

Används som övergång mellan kabelstegar som monteras i olika nivåer. För vertikala eller horisontella installationer.

Ändskydd 28

395


Wibe kabelstegar

Teknisk information Användning och montage

Teleränna 36

B223845

Vid behov kan tätningshylsa/ förskruvning 22,5 eller motsvarande monteras i hålet.

B mm

C mm

Teleränna 36/50

 42

 50

Teleränna 36/100  92

100

Teleränna 36/200 192

200

P136534

Då man önskar hål för kabelgenomgång i botten trycker man in brickan underifrån med en skruvmejsel el dyl.

Benämning

P136533

Telerännor monteras då särskild ränna för svagströmsledningar erfordras.

P136532

B223197

P136531

B223845

P140041

Används för tele- och svagströmsledningar, monteras då särskild ränna erfordras. Försedd med knockouthål för kabelgenomföring.

Telerännan fästes på KHZ och KHZV genom najning runt pinnen.

Telerännan fästes på KHZSP, KHZSPZ, KHZP och KHZPS med Skruvsats W34 genom pinnens perforering.

Avskiljningsplåt 39 P140042

Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra.

En eller flera avskiljningsplåtar monteras för att skilja svag-och starkströmsledningar.

Avskiljningsplåten fästes på KHZ och KHZV genom najning runt pinnen.

H mm

Avskiljningsplåt 39/24

24

Avskiljningsplåt 39/55

55

B223207

B223206

B223205

B223204

B223283

B223283

Benämning

Avskiljningsplåten fästes på KHZSP, KHZSPZ, KHZP, KHZPS och KHZPV med Skruvsats W34 genom pinnens perforering.

Avskiljningsplåten skarvas lämpligen med Mellanstycke W39.

Mellanstycke W39 B223207

B223562

P140044

För skarvning av Avskiljningsplåtar 39.

Mellanstycke W39 används vid behov för att skarva avskiljningsplåtar. 396


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Lock W5 3450.pdf

Lock W5 Lockskarv

Lockklammer

90° krök Lockskarv Lock för T-avgrening Lockskarv

Lockskarv

Lock W5

Lockklammer Lockklammer

Profilfäste 37

Lockklammer

P140046

Profilfäste 37

B223561

Lock monteras för att skydda kabelstråken, passar för samtliga Wibe kabelstegar.

För stegbredd mm

B mm

Lock W5 - 150

 150

 151

Lock W5 - 200

 200

 201

Lock W5 - 300

 300

 301

Lock W5 - 400

 400

 401

Lock W5 - 500

 500

 501

Lock W5 - 600

 600

 601

Lock W5 - 800

800

801

Lock W5 - 1000

1000

1001

Benämning

B223165

Lock W5

Locket monteras på stegen med Profilfäste 37 och Lockklammer.

397


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Profilfäste 37

Profilfäste 37 monteras på sexkantprofilens insida. Böj fliken mot stegprofilen genom att använda en skruvmejsel som hävstång.

Profilfäste 37 bockas ut så att det passar mot lockets bredd.

Locket fästs på Profilfäste 37 med Lockklammer.

B223184

B223183

B224235

B223182

B223571

P138935

För montage av lock, monteras med ca 0,5 meters avstånd på sexkantprofilens insida.

Profilfästen kan monteras som kabelstöd. Fästena monteras med ca 0,5 meters avstånd på stegens båda sidor.

Lockklammer

B223559

B223161

P140049

För fastmontering av lock på Profilfäste 37.

Lockklammer erfordras vid montage av lock på Profilfäste.

Lockskarv

Benämning

398

För stegbredd mm

B mm

Lockskarv 150

150

125

Lockskarv 200

200

175

Lockskarv 300

300

275

Lockskarv 400

400

375

Lockskarv 500

500

475

Lockskarv 600

600

575

B223162

B223560

P140050

Används för skarvning av lock, insticksmontage.

För lock bredd 1000 mm används 400 och 600 mm Lockskarv. Insticksmontage mellan locken.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Lock 90° krök 

P140047

Monteras för att skydda kabelstråken i 90° krökar. Lagerförs ej.

Syrafast stål

För stegbredd mm

B mm

Syrafast stål Benämning

90° krök - 150

   150

 151

90° krök - 150

   150

 147

90° krök - 200

   200

 201

90° krök - 200

   200

 197

90° krök - 300

   300

 301

90° krök - 300

   300

 297

90° krök - 400

   400

 401

90° krök - 400

   400

 397

90° krök - 500

   500

 501

90° krök - 500

   500

 497

90° krök - 600

   600

 601

90° krök - 600

   600

 597

90° krök - 800 

 800

 801

90° krök - 800 

 800

 797

90° krök - 1000

1000

1001

90° krök - 1000

1000

997

P136642

B223163

Benämning

Lock monterat med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv.

Locket monteras på Profilfäste 37 och fästs med Lockklammer.

B224458

B224457

P140105

Syrafast stål

För stegbredd mm

B mm

Lock T-avgrening

P140048

Monteras för att skydda kabelstråken i T-avgreningar. Lagerförs ej.

B223164

T-avgreningen monterad med Profilfäste 37, Lockklammer och Lockskarv.

B224459

B224460

P140106 B223163

Locket monteras på Profilfäste 37 och fästs med Lockklammer.

Syrafast stål

Syrafast stål

Benämning + stegbredd

A mm

B mm

L mm

Benämning + stegbredd Syrafast stål

T-avgrening - 150

400

151

651

T-avgrening - 150

402 147

657

T-avgrening - 200

450

201

701

T-avgrening - 200

452 197

707

T-avgrening - 300

550

301

801

T-avgrening - 300

552 297

807

T-avgrening - 400

650

401

901

T-avgrening - 400

652 397

907

T-avgrening - 500

750

501 1001

T-avgrening - 500

752 497 1007

T-avgrening - 600

850

601

1101

T-avgrening - 600

852 597 1107

T-avgrening - 800

1050

801 1301

T-avgrening - 800

1052 797 1307

T-avgrening - 1000

1242 997 1507

T-avgrening - 1000 1240 1001 1501

A mm

B mm

L mm

399


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Rasskydd

Monteras på stege KHZ med Övergångsskarv 29. Vid montage på Wibes övriga stegtyper används självborrande skruv Æ 4.2.

A mm

Rasskydd 300

300

Rasskydd 400

400

Rasskydden kan monteras kant mot kant.

B224056

Benämning

B224055

B224054

P140051

B224057

För skydd mot is och snö. Avsett för kabelstegar bredd 300-400 mm.

Rasskydden kan även monteras överlappande. Hålbildens assymetri kan användas för att uppnå en bra passning.

Lock 64

B224493

B224494

P140045

Används för vertikalt monterade kabelstegar.

Lock 64 monteras på kabelstegen med Väggfäste 11/25 eller 11/75 och Skruvsats 22S. Vid skarvning av locken används lockskarv.

Benämning

B mm

Lock 64-150

151

Lock 64-200

201

Lock 64-300

301

Lock 64-400

401

Lock 64-500

501

Lock 64- 600

601

Lock 64- 800

801

Lock 64- 1000

1001

Skyddsplåt 65

B223191

P140052

B223577

Används som kabelskydd på vertikala stegar monterade mot golv.

400

Skyddsplåten monteras i sidoprofilen på vertikalt monterade kabelstegar med plåtskruv ST4.2.

Benämning

B mm

Lock 65-200

200

Lock 65-300

300

Lock 65-400

400

Lock 65-500

500

Lock 65- 600

600


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Avgreningsplåt 33/1 och 33/2 P140054

Monteras i 90° avvinklingar för att ge kabeldragningen större radie.

Avgreningsplåt 33/1

Avgreningsplåt 33/2

B223468

B223469

Avgreningsplåt 33/1

B223290

B223291

P140366

Avgreningsplåt 33/2

Avgreningsplåt är alltid att rekommendera vid 90° horisontell avgrening. Passar alla Wibe kabelstegar.

Vid låsning av Avgreningsplåt 33/2 monteras Konsolklammer 42.

Armaturfäste 200

B223176

B224443

P140053

Används vid montering av armaturer, passar till KHZV/KHZPV 200.

Armatur för KHZV/KHZPV 200 monteras mellan de två nedre rören. Hål ø5 mm kan användas för låsning mot valvröret med popnit eller plåtskruv.

Krok 8 P140027

P140028

För upphängning av hängkabel.

B223153

B223154

B223234

Syrafast

B223556

Varmförzinkad

Krok 8 kan monteras under Bärok 3 för upphängning av hängkabel.

Krok 8 monterad i perforerad stegpinne.

401


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Bärlina  Benämning

Diam. mm

Brottlast kg

HT-2309 HT-2311 HTR-2322 HTR-2323 HTR-2324

5.00 6.15 2.50 3.00 4.00

 700  970  450  700 1200

3474.pdf

P140227

Används för montage av kablar etc. i tak och i tak med balkar.

3475.pdf

Bärlina monterad i tak med balkar.

Bärlina monterad i tak.

Ändfäste HT-14

B223202

B223288

P140055

För montering på vägg.

Ändfästet monteras på vägg med Expander alt. betongskruv. Stållinan spännes med Spännögla.

Vinkelfäste 5L B225304

B224609

P139953

Används för montage av stållina i tak.

Vinkelfäste 5L installeras i tak med Expander eller betongskruv. Max. tillåten belastning 600 kg (6 kN). 402


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Balkfäste HT-11

P140058

B225305

För balkmontage eller vid hopmontering av pendel-/ankarskenor vid till exempel montage av stativ.

B223543

Balkfästet monteras på takbalk med Expander alt. betongskruv.

Spännögla HT P140059

Spännöglan monteras i stållinans ändar. A mm

C mm

D mm

Spännögla HT-611

125

100

22

Spännögla HT-621

270

100

50

Spännögla HT-631

400

150

50

B223193

B223194

B223201

B223257

Benämning

Spännöglan monteras i Balkfäste HT-11 för montering på takbalk..

Spännöglan monteras i Vinkelfäste 5L för montering i tak.

Spännöglan monteras i Ändfäste HT-14 för montering på vägg.

Rör för låsning av tråd HT-68 och HTR-68 B223185

P140060

För låsning av entrådig ståltråd. Ø15 mm, längd 25 mm.

Ståltråden låses enkelt med röret.

403


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Bärfäste HT-31 

B223546

B223533

P140056

För montering på takbalk.

Bärfästet monteras på takbalk med Expander alt. betongskruv.

Bärfäste HT-33/34

A mm 14

HT-34

38

B223547

HT-33

B223534

Benämning

P140623

P140100

För montering i tak

Bärfästet monteras i tak med Expander alt. betongskruv.

Bärbygel HT-51

B223545

P140099

B223532

För upphängning av kabel i stållina.

Bärbygel med plats för 6 kablar max diam 16 mm.

För montering på I-balk NP.

B223544

B223531

P140057

Balkfäste HT-152

Balkfästet monteras enkelt på I-balk. 404


Wibe kabelstegar

Teknisk information Användning och montage

Tunnel- och bergrumsfästen

Bärok 3

Golvbultfäste

Takbultfäste Väggbultfäste

Bygelsats M6 Bärok 3 Skruvsats 22S

T-skruv

Pendel-/Ankarskena 24/48

Pendel-/Ankarskena 24/20F

T-skruv alt Skruvsats 22S

T-skruv Väggbultfäste

7092.pdf

Golvbultfäste

Takbultfäste

70

9

42

37

45

325

45

20

6

P131549

100

P131548

20

60

Ø9x25

P131547

c/c 37

20°

Ø9x12

25

M8

44

P131546

För montage i bergrum och tunnlar.

Takbultfäste monterat på Pendel-/Ankarskena 24/48 med Skruvsats 22S. Bärok 3 monteras direkt på Takbultfästet med Skruvsats 22S.

Med Takbultfäste, Pendel-/Ankarskena 24/48 och Skruvsats 22S erhålls en takpendel som klarar 10° lutning.

405


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Väggbultfäste P136649

25

M8

44

P136643

För montage i tunnlar och bergrum.

c/c 37

Ø9x25

P136648

60

37

Ø9x12

20

100

6

61

161

Väggbultfäste monterat på Pendel-/Ankarskena 24/20F med T-skruv 26F.

25

Golvbultfäste P131551

För montage i tunnlar och bergrum. 45

29

130

M8

25

Ø9x12

44

Ø9x25

c/c 37

37

P136644

9

Ø11

14°

45

100 140

P136646

P136645

6

Golvbultfäste monterat på Pendel-/Ankarskena 24/48 med Skruvsats 22S.

Golvbultfäste monterat på Pendel-/Ankarskena 24/48 med T-skruv.

B223456

B223457

Används för montering av Bärok 3 direkt på bergbult. En sats består av 2 st syrafasta byglar och 4 st syrafasta låsmuttrar. Bygelsats M6 - 25 används för Bärok 3, varmförzinkat och sendzimirförzinkat. Bygelsats M6 - 20 används för syrafast Bärok 3.

Bygelsats M6 används för fastmontering av Bärok 3 direkt på Kamstång 16-25 eller helgängad stång M16-27.

Max symmetrisk belastning 300 kg. Kontrollera att byglarna har god infästning mot stången.

B223548

P140104

Bygelsats M6

Benämning

406

Ø

M6-25

29

M6-20

24


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Kabelhållare typ A För fastmontering av kablar på Pendel-/Ankarskena 24/48, Kabelstege KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZP och KHZPV.

  - 12

Kabelhållare A2-16

13 - 16

Kabelhållare A1-22

17 - 22

Kabelhållare A2-22

17 - 22

Kabelhållare A1-28

23 - 28

Kabelhållare A2-28

23 - 28

Kabelhållare A1-36

29 - 36

Kabelhållare A2-36

29 - 36

Kabelhållare A1-44

37 - 44

Kabelhållare A2-44

37 - 44

Kabelhållare A1-52

45 - 52

Kabelhållare A1-60

53 - 60

Kabelhållare A1-70

61 - 70

Kabelhållare typ A används för montering av kablar på Pendel-/Ankarskena 24/48. Använd Mellanlägg.

Montageskena 40 med kabelhållare typ A.

Kabelhållare typ A används för montering av kabel på kabelstegarna KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZPV och KHZP. Använd Mellanlägg.

B223149

Kabelhållare A2-12

13 - 16

B223148

- 12

Kabelhållare A1-16

B223147

Kabelhållare för 2 kablar

För kabel mm

Benämning

Kabelhållare A1-12

B223146

Kabelhållare för 1 kabel

Kabelhållare A för 2 kablar

För kabel mm

Benämning

P140096

P140095

Kabelhållare A för 1 kabel

För att undvika vridning av pinnen monteras kabelhållare på ömse sidor av stegpinnarna.

Kabelhållare typ R För fastmontering av kablar på kabelstege KHZ och KHZV. Kabelhållare R för 2 kablar

Kabelhållare för 1 kabel

P140098

Kabelhållare för 2 kablar

B223150

P140097

Kabelhållare R för 1 kabel Benämning

För kabel mm

Benämning

För kabel mm

Kabelhållare R1-12

  - 12

Kabelhållare R2-12

   - 12

Kabelhållare R1-16

13 - 16

Kabelhållare R2-16

13 - 16

Kabelhållare R1-22

17 - 22

Kabelhållare R2-22

17 - 22

Kabelhållare R1-28

23 - 28

Kabelhållare R2-28

23 - 28

Kabelhållare R1-36

29 - 36

Kabelhållare R2-36

29 - 36

Kabelhållare R1-44

37 - 44

Kabelhållare R2-44

37 - 44

Kabelhållare R1-52

45 - 52

Kabelhållare R2-52

45 - 52

Kabelhållare R1-60

53 - 60

Kabelhållare R2-60

53 - 60

Kabelhållare R1-70

61 - 70

Kabelhållare typ R används för fastmontering av kabel på kabelstegarna KHZ och KHZV. Använd Mellanlägg.

Åtdragningsmoment Det är viktigt att klammern inte dras åt för hårt. Montören måste iaktta eventuella deformationer vid åtdragningen. Lämpligt åtdragningsmoment för klammer med M6-skruv är 0,5-1,0 Nm och för klammer med M8-skruv 1,0-1,5 Nm.

407


Wibe kabelstegar

Teknisk information Användning och montage

B223168

Mellanlägg skall användas för att undvika intryckning i kabeln. Mellanlägget förs in mellan kabel och stegpinne från samma sida som klammern har hakats fast vid stegen. B223167

P140101

Mellanlägg EM

Mellanlägg ökar kablarnas anliggnings- och kontaktyta.

För kabel mm

Benämning

EM - 12

  - 12

EM - 16

13 - 16

EM - 22

17 - 22

EM - 28

23 - 28

EM - 36

29 - 36

EM - 44

37 - 44

EM - 52

45 - 52

EM - 60

53 - 60

EM - 70

61 - 70

Najtråd

408

Diameter mm

Benämning

Brottlast kg

1,25

92

1,25

92

HT - 2304

Najtråd, vit plast

1,5 

25

HT - 2314

Najtråd, svart plast

1,5

25

Kablar fastmonteras enkelt genom najning runt pinnen på KHZ och KHZV.

Kablar fastmonteras enklast med najning genom pinnens perforering eller runt pinnen på KHZSP, KHZSPZ, KHZP, KHZPS och KHZPV.

B223181

B223173

Najtråd, rostfri/vit plast Najtråd, rostfri/svart plast

B223172

HTR - 2303 HTR - 2313

B223180

P140225

P140226

Används för montering av kablar på kabelstegens pinnar.

Kablar som monteras på KHZSP, KHZSPZ, KHZP, KHZPS och KHZPV kan enkelt najas genom att najtråden nyps fast runt stegpinnen enligt ovan.

Avskiljningsplåt och teleränna fästes på stegen genom najning runt pinnen på KHZ och KHZV.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Kabelklammer ER För montage av kablar på kabelstege med rund eller perforerad pinne.

Fäste för rund pinne, skruvsats ingår, används vid montage med Kabelklammer ER på kabelstege med rund pinne.

80

74

Kabelklammer ER

27 - 32

82

81

Kabelklammer ER

30 - 35

82

88

Kabelklammer ER

33 - 38

85

94

Kabelklammer ER

36 - 42

113

101

Kabelklammer ER

40 - 46

115

108

Kabelklammer ER

44 - 50

117

115

Kabelklammer ER

48 - 55

120

129

Kabelklammer ER

51 - 58

121

130

Kabelklammer ER

55 - 62

156

138

Kabelklammer ER

59 - 66

158

146

Kabelklammer ER

63 - 70

160

150

Kabelklammer ER

67 - 74

763

161

Kabelklammer ER

71 - 78

165

168

74 - 82

167

176

Kabelklammer ER

77 - 85

169

181

Ta bort bottenplattan i klammern och montera klammern på Kabelstege KHZ och KHZV med Fäste för rund pinne.

Demontera låsmuttern, öppna klammern.

Montera kablarna.

B223152

Kabelklammer ER

B224448

Testrapport nr BS/F 1268 •Wibe kabelstege KHZ 600 och KHZP 600. • Kabelklammer ER monterad på varannan stegpinne. Resultat efter test - 352 volt 64 kA symmetrisk ström (140 kA toppvärde) under 0,1 sek: - Alla klammer satt kvar - Ett antal stegpinnar deformerades. - Kablarna gled isär mellan klammerna. För övrigt var kablarna i god ordning.

23 - 28

B224449

Resultat efter test 400 volt 58 kA symmetrisk ström (140 kA toppvärde) under 0,1 sek: - Alla klammer satt kvar. - Mycket liten deformation av stegpinnen. - Kablarna gled isär mellan klammerna. För övrigt var kablarna i god ordning.

B mm

Ta bort bottenplattan i klammern och montera klammern på kabelstege med perforerad pinne KHZP, KHZPS, KHZSP, KHZSPZ och KHZPV med 2 st Skruvsats 74S. B224450

Testad i England vid British short-circuit testing station. Testrapport nr BS/F 1265 •Wibe kabelstege KHZ 600, KHZP 300 och KHZP 600. • Kabelklammer ER monterad på varje stegpinne. •Wibe kabelstege KHZ 300. • Kabelklammer ER monterad på varannan stegpinne.

A mm

Kabelklammer ER

B223230

Fäste för rund pinne

B223229

P140103

Kabelklammer ER

För kabel mm

B223151

B223227

P140102

Benämning

Stäng klammern och montera låsmuttern. Dra muttern till max 4-5 Nm. Gummibelägget skall vara i kontakt med kabeln men ej så spänt att kabeln deformeras.

409


Wibe kabelstegar

Teknisk information Användning och montage

Montageskena WMS15

267

P138

50

300

2500 P138268

15

3

För montage av kabel, monteras direkt på vägg.

P138269

P138270

Ø6,5

Montage av kabel med najtråd, strips el. dyl.

Montageskenan monteras direkt på vägg.

Montageskena WMS25 3

För montage av kabel, monteras direkt på vägg.

50

4-k 7

P138273

Ø6,5

P138270

271

P138

2500 P138272

300

25

50

Montage av kabel med najtråd, strips el. dyl.

Montageskenan monteras direkt på vägg.

Profilskydd 28P

P140063

B224468

Används för att öka anliggningsytan för kablar vid t ex avgreningar.

tion

B223572

410

3142.pdf

3141.pdf

rma

Montera Profilskydd 28P för att öka anliggningsytan för kabeln då den dras över stegens sidoprofil vid t ex avgreningar. Kapas vid behov.

Info

Genom att kapa Profilskyddet i lämpliga bitar kan dessa förses med informationstext. Lätt att montera på stegprofilen.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Märkplåt 93 Färgmärkningssystem för kabelstegar med olika färger för olika typer av kablar.

B223166

P138266

B223240

Märkplåten viks runt sidoprofilen på alla Wibe kabelstegar.

Märkskylt potentialutjämning P138944

Används för att visa att en anläggning är potentialutjämnad. Tryckt på självhäftande gul vinyl, 250 etiketter per rulle.

Ändskydd 28 and 28i B223465

B223464

Ändplugg 28i monteras invändigt i stegändar som tätning. Skarv 21 kan monteras tillsammans med 28i.

Ändskydd 28C, D, E, F och J Monteras i änden av pendlar som skydd mot personskador. P137893

P137894

P140069

28E

28F Ändskydd 28C passar Takpendel 2 och Pendel-/Ankarskena 24/34. Ändskydd 28E passar Takpendel 2F och Pendel-/Ankarskena 24/48.

28J

Ändskydd 28D passar Takpendel 20 och Pendel-/Ankarskena 24/20. Ändskydd 28F passar Takpendel 20FS och Pendel-/Ankarskena 24/20FS. Ändskydd 28J passar Takpendel 20F och Pendel-/Ankarskena 24/20F.

Pinnlock 27 Används för Kabelstege KHZ och KHZV i lokaler med hög luftfuktighet.

B223517

P140071

P140070 P138758

P140067

28D

28C

Ändskydd 28 monteras utvändigt i stegändar som skydd.

Ändskydd 28i

P140068

Ändskydd 28

P140066

P140064

P140065

Monteras i stegändar som skydd eller tätning.

Pinnlock monteras i KHZ och KHZV:s pinnrörsändar när stegarna används i lokaler med hög luftfuktighet där korrosionsrisken är stor.

411


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

T-skruv 26F P140072

Används för montage med pendel-/ankarskenor och takpendlar.

B224616

Benämning

L mm

A mm

M8

30

24

M10

30

24

M10

40

34

M10

50

44

7068.pdf

Max tillåten utdragslast

7070.pdf

T-skruv 26F M8/M10 + P/A-skena 24/48 + Bricka 8,4 x 19 x 1,5

7072.pdf

T-skruv 26F M8 + P/F-rail 24/48 + Washer 9x35x2

T-skruv 26F M10 + P/A-skena 24/48 + Bricka 9x35x2

B223526

Används för all skarvning med Kabelstege KHZV/KHZPV. (4 st skruv M6S 12x25+4 st mutter M6M 12)

För skarvning av stegar.

412

B223192

B223192

P140148

Skarv-/Skruvsats M12

För skarvning av Avvinkling 49.

För skarvning av 90° krök 55 och T-avgrening 56.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

P140149

Skruvsats 2S För fastmontering av Bärok 3 och väggkonsol på Pendel-/Ankarskena 24/20F och Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/34 och 24/48.

P140150

Skruvsats 20S För montage av Bärok 3 på Pendel-/Ankarskena 24/20 samt Takpendel 20. Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/48 och 24/20.

P140151

Skruvsats 22S För montage av Bärok 3 på Takpendel 2 och 2F, Bärok 3 och Takfäste 5 på Pendel/Ankarskena 24/34 och 24/48, Vinkelfäste 5L monterad mot pendel-/ankarskenans rygg och pendel-/ankarskena rygg mot rygg, Bärok 3 Termoplast monterad på Takpendel 2F och Pendel-/Ankarskena 24/48 Termoplast.

P140156

Skruvsats W34 För fastmontering av avskiljningsplåt och teleränna på KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KHZP och KHZPV.

P140466

P140149

Skruvsats W37 Syrafast, för fastmontering av Bärok 3 Termoplast på Takpendel 20F Termoplast.

Skruv M10 x 20 Används tillsammans med syrafast Jovamutter M10 för montage av syrafast Konsol 50 på Pendel-/Ankarskena 24/48.

P140152

Fjädermutter M8/M10 För fastmontering av detaljer (apparatskåp m m) på Pendel-/Ankarskena 24/48.

P140153

Pinnmutter M8

P140154

P140155

För montering av Pendel M8 m m i pinnen på KHZSP, KHZSPZ, KHZP, KHZPS och KHZPV.

P138640

P138639

För montering av pendlar m m i pinnen på KHZSP, KHZSPZ, KHZP, KHZPS och KHZPV.

Montering av pendlar m m kan göras med M8 skruv och Pinnmutter M8 i stegpinnen.

Skarvmutter M8, M10 Används vid skarvning av Pendel B41 eller W76 M8 och M10.

Flänsmutter B43 M8, M10 Används vid låsning av bärok och takfästen på Pendel B41 eller W76 M8 och M10.

P140094

Ovalmutter B50 M8, M10 Används vid skarvning av Pendel B41 eller W76 M8 och M10.

413


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

5857.pdf

Kabelrulle S

B223236

B223558

Förenklar dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Kabelrullarna är justerbara i höjdled 45 mm för att ge utrymme för kabel under rullen.

Belastning

Vid montage på 90°krökar, T- och Xavgreningar används det inre montagehålet.

414

B223160

B223159

B224442

Tillåten belastning F1=100 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP) Tillåten belastning F2=125 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP) Tillåten belastning F3=100 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)

För montering på kabelstegar används det yttre montagehålet.


Teknisk information

Wibe kabelstegar

Användning och montage

Kabelrulle 38 Rig’n roll

P138265

P138264

För montage på Wibe kabelstegar med tillhörande avgreningar och avvinklingar.

Belastning

B223156

Demontering underlättas med skruvmejsel.

B223158

Kabelrulle 38 monteras på kabelstegens profil.

B223157

B223155

P138263

Tillåten belastning F1= 20 kg (KHZ, KHZP, KHZV, KHZSP) Tillåten belastning F2= 50 kg (KHZ, KHZP, KHZV, KHZSP) Tillåten belastning F3= 50 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 25 kg (KHZSP)

Kabelrullen öppnas genom att man trycker in spärrknappen och viker bort bygeln.

Kabelrullen har rullar runt om och fungerar utmärkt vid alla avgreningar och avvinklingar.

415


P133081

E-nummer

Wibe kabelstegssystem Defem trådstegssystem Wibe kabelrännssystem Thorsman fästmateriel

536 540 542 545

Artikelnummer Wibe kabelstegssystem Defem trådstegssystem Wibe kabelrännssystem Thorsman fästmateriel

546 548 549 552

535


Wibe kabelstegssystem E-nr E-nr 06 308 28

Art.nr 713686

Sida 86

06 308 29 06 308 31 06 308 32 06 308 34 11 200 22 11 200 23 11 200 24 11 200 25 11 200 26 11 200 27 11 200 28 11 200 29 11 200 30 11 200 31 11 200 32 11 200 33 11 200 34 11 200 35 11 200 36 11 200 37 11 200 38 11 200 39 11 200 47 11 200 51 11 200 55 11 200 59 11 200 63 11 200 68 11 200 69 11 200 70 11 200 71 11 200 72 11 200 74 11 200 75 11 200 76 11 200 77 11 200 78 11 200 79 11 200 80 11 200 81 11 200 82 11 200 83 11 200 84 11 200 85 11 200 86 11 200 87 11 200 88 11 200 89 11 200 90 11 200 91 11 200 92 11 200 93 11 201 20 11 201 21 11 201 23 11 201 24 11 201 26 11 201 27 11 201 29 11 201 30 11 201 32 11 201 33 11 201 35

713687 713684 713685 713688 725350 718572 783383 725351 718573 783384 725352 718574 725353 718575 725354 783385 783386 718576 783387 725355 781099 725356 783155 783156 783157 783158 783159 734488 734489 734490 734491 734492 734494 734495 734496 734497 734498 CSU794450 CSU794451 CSU794452 CSU794453 CSU794454 CSU794439 CSU794445 CSU794440 CSU794446 CSU794441 CSU794447 CSU794442 CSU794448 CSU794443 CSU794449 768001 714058 768002 714059 768004 714061 768005 714062 768006 714063 768007

86 86 86 87 78 78 126 78 78 126 78 78 78 78 78 126 126 78 126 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 90 90 90 90 90 126 126 126 126 126 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 92 111 92 111 92 111 92 111 92 111 92

536

E-nr 11 201 36 11 201 44 11 201 47 11 201 50 11 201 53 11 201 56 11 202 11 11 202 20 11 202 23 11 202 24 11 202 26 11 202 27 11 202 29 11 202 32 11 202 34 11 202 35 11 202 36 11 202 38 11 202 39 11 202 40 11 202 41 11 202 42 11 202 44 11 202 45 11 202 46 11 202 47 11 202 48 11 202 49 11 202 50 11 202 51 11 202 60 11 202 61 11 202 64 11 202 65 11 202 68 11 202 69 11 202 72 11 202 73 11 202 76 11 202 77 11 202 80 11 202 81 11 202 84 11 202 85 11 202 88 11 202 89 11 204 22 11 204 23 11 204 24 11 204 25 11 204 26 11 204 27 11 204 28 11 204 29 11 204 30 11 204 31 11 204 32 11 204 33 11 204 34 11 204 35 11 204 36 11 204 37 11 204 38 11 204 39

Art.nr 714064 791332 791333 791334 791335 791336 718591 718562 718563 718592 718564 718593 718565 718566 718594 718567 718596 721960 718595 728033 718568 718597 727382 727383 727384 727385 727386 727387 782128 782129 783516 783524 783517 783525 783518 783526 783519 783527 783520 783528 783521 783529 783522 783530 783523 783531 717982 712015 714198 723390 712017 714200 717983 712019 714202 712018 723391 723392 717984 712020 714203 714201 717985 723393

Sida 111 92 92 92 92 92 110 91 91 110 91 110 91 91 110 91 110 91 110 110 91 110 133 133 133 133 133 133 133 133 91 110 91 110 91 110 91 110 91 110 91 110 91 110 91 110 93 93 112 112 93 112 93 93 112 93 112 112 93 93 112 112 93 112

E-nr 11 204 40 11 204 41 11 204 42 11 204 45 11 207 05 11 207 06 11 207 07 11 207 08 11 207 09 11 207 10 11 207 12 11 207 13 11 207 14 11 207 15 11 207 16 11 207 17 11 207 18 11 207 19 11 207 20 11 207 21 11 207 22 11 207 23 11 207 24 11 207 25 11 207 26 11 207 27 11 207 28 11 207 29 11 207 30 11 207 31 11 207 32 11 207 33 11 207 34 11 207 35 11 207 36 11 207 37 11 207 38 11 207 39 11 207 40 11 207 41 11 207 43 11 207 44 11 207 46 11 207 47 11 207 49 11 207 50 11 207 54 11 207 56 11 207 58 11 207 72 11 207 73 11 207 78 11 207 79 11 207 81 11 207 82 11 207 83 11 207 84 11 207 87 11 207 88 11 207 93 11 207 94 11 207 95 11 207 96 11 207 97

Art.nr 717986 716400 723394 716401 783389 783390 783391 783392 783393 727777 727778 727779 727780 727781 723432 723440 725618 723433 723441 725619 723434 723442 725620 723435 723443 725621 723436 723444 725622 723437 723445 725623 723438 723446 725624 723439 723447 725625 727125 727782 727126 727783 727127 727784 727128 727785 791413 791414 791415 718624 714021 718625 714700 718626 714022 718627 718793 718628 714023 712465 714024 714029 768738 705611

Sida 93 93 112 112 127 127 127 127 127 79 79 79 79 79 95 114 137 95 114 137 95 114 137 95 114 137 95 114 137 95 114 137 95 114 137 95 114 137 95 114 95 114 95 114 95 114 79 79 79 95 114 95 114 95 114 95 114 95 114 95 114 115 96 96

E-nr 11 207 98 11 207 99 11 208 00 11 208 01 11 208 02 11 208 04 11 208 05 11 208 06 11 208 07 11 208 08 11 208 09 11 208 55 11 208 93 11 208 97 11 210 46 11 210 47 11 210 49 11 210 50 11 210 51 11 210 52 11 210 53 11 210 54 11 210 55 11 210 56 11 210 57 11 210 58 11 210 59 11 210 60 11 210 61 11 210 62 11 210 63 11 210 64 11 210 65 11 210 66 11 210 67 11 210 68 11 210 69 11 210 70 11 210 71 11 210 75 11 210 79 11 210 83 11 210 87 11 210 91 11 210 96 11 210 97 11 210 98 11 210 99 11 211 00 11 212 06 11 212 07 11 212 08 11 212 09 11 212 10 11 212 11 11 212 12 11 212 13 11 212 14 11 212 18 11 212 19 11 212 20 11 212 27 11 212 28 11 212 29

Art.nr 707511 721121 725763 714164 714165 783388 CSU794455 CSU794456 CSU794457 CSU794458 CSU794459 789875 780162 780163 720761 721862 720762 721863 721869 720763 721864 721870 720764 721865 721871 720765 721866 721872 720766 721867 721873 726433 726434 726435 726436 726437 726438 720786 725587 727582 727583 727584 727585 727586 783404 783405 783406 783407 783408 717191 716283 725557 717192 716284 725558 717193 716285 725559 717194 716286 725560 717195 716287 725561

Sida 96 80 137 115 115 127 127 127 127 127 127 88 79 79 96 115 96 115 79 96 115 79 96 115 79 96 115 79 96 115 79 137 137 137 137 137 137 137 137 80 80 80 80 80 127 127 127 127 127 97 116 138 97 116 138 97 116 138 97 116 138 97 116 138


Wibe kabelstegssystem E-nr E-nr 11 212 30 11 212 31 11 212 32 11 212 33 11 212 34 11 212 35 11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46 11 212 56 11 212 57 11 212 58 11 212 59 11 212 60 11 212 61 11 212 62 11 212 63 11 212 64 11 212 68 11 212 69 11 212 70 11 212 77 11 212 78 11 212 79 11 212 80 11 212 81 11 212 83 11 212 84 11 212 86 11 212 87 11 212 89 11 212 90 11 212 92 11 212 93 11 212 94 11 212 95 11 212 96 11 213 02 11 213 03 11 213 04 11 213 05 11 213 06 11 213 07 11 213 08 11 213 09 11 213 10 11 213 11 11 213 12 11 213 13 11 213 14 11 213 15 11 213 16 11 213 17 11 213 18 11 213 21 11 213 22 11 213 23 11 213 27 11 213 28 11 213 29 11 213 33 11 213 34 11 213 35

Art.nr 783394 783395 783396 783397 783398 783399 792723 792724 792725 792726 717196 717201 725562 717197 717202 725563 717198 717203 725564 717199 717204 725565 717200 717205 725566 788655 788660 788656 788661 788657 788662 788658 788663 787276 787277 787278 CSU794202 CSU794203 CSU794204 CSU794205 CSU794206 CSU794207 715723 716276 725567 715724 716277 725568 783400 783401 783402 715725 716278 725569 783403 715726 716279 725570 715727 716280 725571 715728 716281 725572

Sida 128 128 128 128 128 128 80 80 80 80 97 116 138 97 116 138 97 116 138 97 116 138 97 116 138 97 116 97 116 97 116 97 116 97 116 138 97 97 97 97 97 97 97 116 138 97 116 138 128 128 128 97 116 138 128 97 116 138 97 116 138 97 116 138

E-nr 11 213 40 11 213 41 11 213 42 11 213 43 11 213 44 11 213 45 11 213 46 11 213 47 11 213 51 11 213 52 11 213 53 11 213 54 11 213 55 11 213 56 11 213 57 11 213 58 11 213 59 11 213 60 11 213 61 11 213 62 11 213 63 11 213 64 11 213 65 11 213 66 11 213 67 11 214 71 11 214 74 11 214 75 11 214 78 11 214 79 11 214 82 11 214 83 11 214 86 11 214 87 11 214 90 11 215 05 11 215 06 11 215 07 11 215 08 11 215 12 11 215 13 11 215 14 11 215 15 11 215 16 11 215 18 11 215 19 11 215 20 11 215 21 11 215 24 11 215 25 11 215 32 11 215 33 11 215 34 11 215 35 11 215 36 11 215 41 11 215 42 11 215 43 11 215 44 11 215 45 11 215 46 11 215 47 11 216 01 11 216 05

Art.nr 718249 718250 718251 709799 718484 718485 718486 716282 718718 720521 718719 720522 718720 720523 718721 720524 CSU794460 CSU794461 CSU794462 CSU794463 CSU794464 CSU794465 CSU794466 CSU794467 CSU794468 725357 725574 725358 725575 725359 725576 725360 725577 725361 725578 721102 715879 716309 725579 705093 716306 728595 709795 716307 709798 716308 718808 720525 709031 720526 731717 731721 731719 731724 731727 783773 CSU794469 CSU794470 CSU794471 CSU794472 CSU794473 CSU794474 792554 721101

Sida 97 97 97 97 116 116 116 116 97 116 97 116 97 116 97 116 127 127 127 127 127 128 128 128 128 80 138 80 138 80 138 80 138 80 138 80 98 117 138 98 117 138 98 117 98 117 98 117 98 117 80 80 98 117 138 128 128 128 128 128 128 128 81 81

E-nr 11 216 06 11 216 07 11 216 08 11 216 09 11 216 10 11 216 12 11 216 13 11 216 14 11 216 15 11 216 16 11 216 17 11 216 18 11 216 19 11 216 20 11 216 30 11 216 31 11 216 32 11 216 33 11 216 34 11 216 35 11 216 36 11 216 37 11 216 38 11 216 39 11 216 40 11 216 41 11 216 44 11 216 45 11 216 46 11 216 48 11 216 49 11 216 50 11 216 51 11 216 53 11 216 55 11 216 56 11 216 57 11 216 58 11 216 62 11 216 63 11 216 68 11 216 69 11 216 70 11 216 72 11 216 74 11 216 77 11 216 80 11 216 81 11 216 83 11 216 84 11 216 86 11 216 87 11 216 89 11 216 90 11 216 94 11 216 95 11 216 96 11 216 97 11 216 98 11 216 99 11 217 00 11 217 01 11 217 02 11 218 06

Art.nr 718640 718253 716293 718488 725573 715675 718243 716294 718487 732177 725362 713153 716295 733487 792864 718850 720527 718851 720528 792866 718849 720536 731791 731792 731793 792868 709801 720529 792863 725636 792865 723450 792867 723451 721119 713177 716303 726484 713178 716302 713173 716304 726485 792727 792728 792729 717640 717643 717641 717644 717642 717645 718903 720530 718904 720531 CSU794475 CSU794476 CSU794477 CSU794478 CSU794479 CSU794480 CSU794481 715735

Sida 99 99 118 118 139 99 99 118 118 81 81 99 118 99 143 99 118 99 118 143 99 99 87 119 139 143 100 119 106 139 106 100 106 100 80 98 118 138 80 118 98 118 138 80 80 80 99 118 99 118 99 118 99 118 100 119 128 128 129 129 129 127 127 86

E-nr 11 218 09 11 218 12 11 218 14 11 218 29 11 218 32 11 218 33 11 218 35 11 218 38 11 218 40 11 218 44 11 218 45 11 218 46 11 218 50 11 218 51 11 218 56 11 218 59 11 218 60 11 218 61 11 218 73 11 218 74 11 218 75 11 220 00 11 220 01 11 220 04 11 220 05 11 220 07 11 220 11 11 220 12 11 220 13 11 220 14 11 220 15 11 220 18 11 220 21 11 220 22 11 220 24 11 220 27 11 220 29 11 220 30 11 220 35 11 220 36 11 220 37 11 220 40 11 220 49 11 220 50 11 220 51 11 220 56 11 220 57 11 220 59 11 220 60 11 220 65 11 220 66 11 220 67 11 220 68 11 220 69 11 220 70 11 220 71 11 220 72 11 220 73 11 220 74 11 220 75 11 220 76 11 220 77 11 220 81 11 220 85

Art.nr 715736 713694 725582 734864 716794 728596 716795 716796 728598 716407 718632 734646 728622 728649 709021 709020 789876 CSU794520 734983 734744 734986 CSU795050 783449 791199 791200 CSU795051 725751 705304 714066 721115 705392 705394 705395 705396 705397 783772 734713 780874 721122 718409 718410 725760 725363 720824 721945 709017 714067 709018 714085 713204 713208 721105 713203 713207 721106 709019 725774 725775 726668 731994 732151 735446 734171 734172

Sida 86 86 129 86 106 129 106 106 129 106 106 106 144 144 88 107 107 107 86 106 129 79 127 94 113 79 136 94 113 79 94 94 94 94 94 127 94 113 79 94 113 136 80 96 115 82 119 82 119 96 115 79 96 115 79 88 137 137 107 88 88 88 94 94 537


Wibe kabelstegssystem E-nr E-nr 11 220 89

Art.nr 734173

Sida 94

11 220 93 11 221 00 11 221 01 11 221 02 11 221 03 11 221 04 11 221 05 11 221 06 11 221 08 11 221 09 11 221 10 11 221 11 11 221 12 11 221 15 11 221 16 11 221 18 11 221 20 11 221 21 11 221 23 11 221 24 11 221 25 11 221 26 11 221 27 11 221 28 11 221 29 11 221 30 11 221 31 11 221 32 11 221 33 11 221 34 11 221 35 11 221 36 11 221 37 11 221 38 11 221 39 11 221 41 11 221 42 11 221 51 11 221 52 11 221 53 11 221 54 11 221 56 11 221 57 11 221 59 11 221 60 11 221 62 11 221 64 11 221 65 11 221 66 11 221 67 11 221 68 11 221 69 11 221 70 11 221 73 11 221 74 11 221 75 11 221 76 11 221 77 11 221 78 11 221 79 11 221 80 11 221 81 11 221 82

734174 786860 737704 737705 737706 737707 737708 768733 727340 707748 714168 721114 727197 723212 725096 727195 716066 716074 716067 716075 723061 716069 716077 723062 716070 716078 723063 716071 723064 716079 716072 716080 723065 721961 728043 716073 716081 716179 716186 716180 716187 716182 716189 716183 716190 716184 716191 716185 716192 723057 728052 723260 728053 727346 727347 727348 727349 727350 727351 727352 727353 727354 727355

94 88 88 88 88 88 88 85 144 107 122 85 144 79 94 136 101 120 101 120 83 101 120 83 101 120 83 101 83 120 101 120 83 101 120 101 120 101 120 101 120 101 120 101 120 101 120 101 120 101 120 101 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

538

E-nr 11 221 83 11 221 84 11 223 20 11 223 21 11 223 22 11 223 23 11 223 24 11 223 26 11 223 27 11 223 29 11 223 30 11 223 32 11 223 34 11 223 35 11 223 36 11 223 38 11 223 43 11 223 44 11 223 45 11 223 46 11 223 47 11 223 60 11 223 63 11 223 64 11 223 66 11 223 67 11 223 69 11 223 70 11 223 72 11 223 74 11 223 75 11 223 76 11 223 77 11 223 78 11 223 79 11 224 20 11 224 21 11 224 23 11 224 24 11 224 26 11 224 27 11 224 29 11 224 30 11 224 32 11 224 34 11 224 35 11 224 36 11 224 37 11 224 38 11 224 41 11 224 42 11 224 51 11 224 52 11 224 53 11 224 54 11 224 55 11 224 56 11 225 03 11 225 04 11 225 06 11 225 07 11 225 12 11 225 13 11 225 15

Art.nr 727356 727357 716193 727358 716201 716194 716202 716196 716204 716197 716205 716198 716206 716199 716207 716208 727359 727360 727361 727362 727363 716209 716210 716218 716212 716220 716213 716221 716214 716222 716215 716223 721963 716224 716216 718176 718184 718177 718185 718179 718187 718180 718188 718181 718189 718182 718190 721964 728034 718183 718191 727370 727371 727372 727373 727374 727375 720815 720816 707609 714227 708001 714179 791350

Sida 140 140 102 141 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 120 141 141 141 141 141 102 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 101 119 101 119 101 119 101 119 101 119 101 119 101 119 101 119 140 140 140 140 140 140 95 113 94 113 96 115 102

E-nr 11 225 16 11 225 23 11 225 24 11 225 26 11 225 27 11 225 29 11 225 30 11 225 32 11 225 33 11 225 35 11 225 36 11 225 41 11 225 42 11 225 44 11 225 45 11 225 46 11 225 47 11 225 48 11 225 49 11 225 60 11 225 61 11 225 62 11 225 63 11 225 64 11 225 66 11 225 67 11 225 69 11 225 70 11 225 72 11 225 73 11 225 75 11 225 76 11 225 81 11 225 82 11 226 23 11 226 24 11 226 26 11 226 27 11 226 29 11 226 30 11 226 32 11 226 33 11 226 35 11 226 36 11 226 41 11 226 42 11 226 80 11 226 81 11 226 97 11 226 99 11 227 10 11 227 11 11 227 14 11 227 15 11 227 18 11 227 19 11 227 22 11 227 23 11 227 26 11 227 27 11 227 32 11 227 33 11 227 34 11 227 35

Art.nr 791401 716389 716395 716390 716396 716391 716397 720517 720518 716392 716398 716393 716399 718411 718429 718901 720532 718902 720533 731837 731911 731914 716241 716248 716243 716250 716244 716251 716245 716252 716246 716253 716247 716254 716255 716262 716257 716264 716258 716265 716259 716266 716260 716267 716261 716268 718643 718644 706415 728767 732486 732491 732487 732492 732488 732493 732489 732494 732490 732495 732264 732265 732266 732267

Sida 119 95 114 95 114 95 114 95 114 95 114 95 114 95 114 95 114 95 114 95 113 136 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 102 120 107 122 94 136 82 101 82 101 82 101 82 101 82 101 103 103 103 103

E-nr 11 227 36

Art.nr 732268

Sida 103

11 227 37

732269

103

11 227 38 11 227 39 11 227 40 11 227 41 11 227 43 11 227 44 11 227 45 11 227 47 11 227 48 11 227 49 11 227 51 11 227 52 11 227 53 11 227 55 11 227 56 11 227 57 11 227 59 11 227 65 11 227 69 11 227 73 11 227 77 11 227 80 11 227 81 11 227 82 11 227 83 11 227 84 11 227 85 11 227 97 11 227 98 11 228 05 11 228 06 11 228 08 11 228 09 11 228 11 11 228 12 11 228 14 11 228 16 11 228 19 11 228 21 11 228 22 11 228 23 11 228 24 11 228 26 11 228 29 11 228 30 11 228 31 11 228 73 11 228 75 11 228 76 11 228 78 11 228 79 11 228 81 11 228 82 11 228 83 11 228 84 11 228 87 11 228 88 11 228 89 11 228 91 11 228 93 11 228 94 11 228 95

782213 732270 732475 730192 732481 732476 730193 732482 732477 730194 732483 732478 730195 732484 732479 730196 732485 731961 731962 734225 734226 780452 780453 780454 780455 780456 780457 CSU794482 CSU794483 731745 718618 725777 730245 731746 711205 725776 718835 716824 725593 725594 731747 732983 725785 CSU794484 CSU794485 CSU794486 725065 725590 725066 725591 725067 725592 731748 731749 731750 728653 732977 728651 728654 728652 732978 728642

103 103 84 104 143 84 104 143 84 104 143 84 104 143 84 104 143 83 83 82 82 104 104 104 104 104 104 128 128 101 82 140 82 101 82 140 83 83 141 141 103 103 83 129 129 129 83 141 83 141 83 141 103 103 103 100 119 139 100 139 119 107


Wibe kabelstegssystem E-nr E-nr 11 228 96 11 229 00 11 229 01 11 229 02 11 229 03 11 229 04 11 229 05 11 229 06 11 229 07 11 229 08 11 229 10 11 229 12 11 229 14 11 229 16 11 229 18 11 229 20 11 229 22 11 229 24 11 229 26 11 229 40 11 229 42 11 229 46 11 229 48 11 229 50 11 229 52 11 229 54 11 229 56 11 229 57 11 229 58 11 229 59 11 229 60 11 229 61 11 229 62 11 229 63 11 229 64 11 229 65 11 229 66 11 229 67 11 229 68 11 229 69 11 229 71 11 229 73 11 229 75 11 229 77 11 229 79 11 233 03 11 233 07 11 233 58 11 233 59 11 233 62 11 233 63 11 250 71 11 250 73 11 250 74 11 250 75 11 250 76 11 250 77 11 250 79 11 250 80 11 250 81 11 250 82 11 250 84 11 250 85 11 250 87

Art.nr 728643 709050 709051 709052 709053 709054 709055 709056 709057 709058 769000 769001 769002 769003 769004 769005 769006 769007 769008 769009 769010 769011 769012 769013 769014 769015 769016 736440 736441 736442 736443 736444 736445 736446 736447 736448 736449 736450 736451 736452 736453 736454 736455 736456 737198 783460 783461 786738 786746 786739 786747 732214 732294 732295 732296 732215 783375 732217 732291 732292 732218 732293 732219 732220

Sida 144 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 82 82 84 104 84 104 83 142 142 142 83 142 83 142 142 83 142 83 83

E-nr 11 250 89 11 250 90 11 250 91 11 250 92 11 250 93 11 250 94 11 250 96 11 250 97 11 251 00 11 251 01 11 251 03 11 251 04 11 251 05 11 251 06 11 251 09 11 251 12 11 251 15 11 251 16 11 251 18 11 251 58 11 251 59 11 252 51 11 252 53 11 253 73 11 253 75 11 253 79 11 253 81 11 253 82 11 254 10 11 254 11 11 254 12 11 259 08 11 259 83 11 259 87 11 259 88 11 259 99 11 271 51 11 271 53 11 271 54 11 271 60 11 271 63 11 271 64 11 272 25 11 272 27 11 283 82 11 283 85 11 295 03 11 295 13 11 295 15 11 295 17 11 295 23 11 295 37 11 295 43 11 295 45 11 295 47 11 295 53 11 295 57 11 295 63 11 295 65 11 295 73 11 295 75 11 295 77 11 295 85 11 491 59

Art.nr 732221 712639 712640 712642 712643 730188 729217 712668 730190 712644 728586 728584 712645 725000 792895 792896 732213 732216 792869 732222 732297 717001 729045 716792 716793 724806 723938 723939 728071 726873 726875 716640 717069 718473 725589 725586 CSU794697 CSU734698 725079 725083 CSU794699 CSU794715 725085 725086 782353 787223 713679 713681 713682 713683 717618 713671 713672 713674 713675 717636 713676 713677 713678 713689 713690 713691 717637 1149159

Sida 83 84 84 84 84 104 84 84 142 84 142 104 84 108 108 86 83 83 86 83 142 96 115 81 81 81 81 139 81 99 139 83 81 86 143 129 100 100 81 81 100 100 81 139 100 100 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 108 82

E-nr 11 491 91 11 492 59 11 492 91 11 493 59 11 493 91 11 494 05 11 494 52 11 494 56 11 494 61 11 494 64 11 494 66 11 495 51 11 495 52 11 495 54 11 495 55 11 495 61 11 495 62 11 495 64 11 495 65 15 225 43 15 250 02 15 250 06 15 250 12 15 250 18 15 250 22 15 250 26 15 250 30 15 250 34 15 250 38 15 251 02 15 251 06 15 251 12 15 251 18 15 251 22 15 251 26 16 004 54 16 004 55 16 004 56 16 004 57 16 934 40 16 934 41

Art.nr 1149191 1149259 1149291 1149359 1149391 1149405 1149452 1149456 1149461 1149464 1149466 1149551 1149552 1149554 725084 1149561 1149562 1149564 724807 768063 718507 718508 718509 718510 718511 718512 718513 718514 718515 718516 718517 718518 718519 718520 718521 718660 735998 780186 780187 739713 783774

Sida 82 101 101 139 139 81 81 81 81 81 81 139 139 139 139 139 139 139 139 98 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 88 88 88 88 123 129

539


Defem tr책dstegssystem E-nr E-nr 11 207 19

Art.nr 723433

Sida 200

11 207 21 11 207 25 11 207 27 11 207 28 11 207 30 11 207 31 11 207 33 11 207 34 11 207 36 11 207 37 11 207 39 11 207 52 11 207 54 11 207 56 11 207 58 11 208 93 11 208 97 11 218 62 11 218 63 11 218 64 11 253 75 11 271 51 11 271 53 11 271 63 11 271 64 11 491 00 11 491 01 11 491 02 11 491 03 11 491 04 11 491 05 11 491 06 11 491 07 11 491 08 11 491 09 11 491 10 11 491 11 11 491 12 11 491 13 11 491 14 11 491 15 11 491 16 11 491 17 11 491 18 11 491 19 11 491 20 11 491 21 11 491 22 11 491 23 11 491 24 11 491 25 11 491 30 11 491 31 11 491 32 11 491 33 11 491 34 11 491 35 11 491 36 11 491 37 11 491 38 11 491 39 11 491 46 11 491 48

725619 723435 725621 723436 725622 723437 725623 723438 725624 723439 725625 791412 791413 791414 791415 780162 780163 CSU794521 CSU794522 CSU794523 716793 CSU794697 CSU734698 CSU794699 CSU794715 1149100 1149101 1149102 1149103 1149104 1149105 1149106 1149107 1149108 1149109 1149110 1149111 1149112 1149113 1149114 1149115 1149116 1149117 1149118 1149119 1149120 1149121 1149122 1149123 1149124 1149125 1149130 1149131 1149132 1149133 1149134 1149135 1149136 1149137 1149138 1149139 1149146 1149148

209 200 209 200 209 200 209 200 209 200 209 190 190 190 190 190 190 194 194 194 192 202 202 202 202 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 189 188 188 188 188 192 192 192 192 190 190 190 190 189 192 190 189 189 189 194 191 193 189 189 191 191

540

E-nr 11 491 49 11 491 50 11 491 53 11 491 54 11 491 55 11 491 56 11 491 57 11 491 58 11 491 59 11 491 61 11 491 64 11 491 65 11 491 68 11 491 69 11 491 80 11 491 84 11 491 85 11 491 91 11 491 92 11 491 95 11 491 96 11 491 98 11 492 00 11 492 01 11 492 02 11 492 03 11 492 04 11 492 05 11 492 06 11 492 07 11 492 08 11 492 09 11 492 10 11 492 11 11 492 12 11 492 13 11 492 14 11 492 15 11 492 16 11 492 17 11 492 18 11 492 19 11 492 20 11 492 21 11 492 22 11 492 23 11 492 24 11 492 25 11 492 26 11 492 27 11 492 28 11 492 29 11 492 30 11 492 31 11 492 32 11 492 33 11 492 34 11 492 35 11 492 36 11 492 37 11 492 38 11 492 39 11 492 46 11 492 47

Art.nr 1149149 1149150 1149153 1149154 1149155 1149156 1149157 1149158 1149159 1149161 1149164 1149165 1149168 1149169 1149180 1149184 1149185 1149191 1149192 1149195 1149196 1149198 1149200 1149201 1149202 1149203 1149204 1149205 1149206 1149207 1149208 1149209 1149210 1149211 1149212 1149213 1149214 1149215 1149216 1149217 1149218 1149219 1149220 1149221 1149222 1149223 1149224 1149225 1149226 1149227 1149228 1149229 1149230 1149231 1149232 1149233 1149234 1149235 1149236 1149237 1149238 1149239 1149246 1149247

Sida 191 191 190 190 190 190 190 193 194 191 191 191 193 190 194 190 190 194 194 190 190 190 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 199 199 198 198 198 198 202 202 201 201 200 200 200 200 199 194 194 194 194 202 200 199 199 199 203 201 202 199 199 201 193

E-nr 11 492 48 11 492 49 11 492 50 11 492 53 11 492 54 11 492 55 11 492 56 11 492 57 11 492 58 11 492 59 11 492 61 11 492 64 11 492 65 11 492 68 11 492 69 11 492 70 11 492 71 11 492 72 11 492 73 11 492 74 11 492 76 11 492 78 11 492 84 11 492 85 11 492 89 11 492 91 11 492 92 11 492 95 11 492 96 11 492 98 11 493 00 11 493 01 11 493 02 11 493 03 11 493 04 11 493 05 11 493 06 11 493 07 11 493 08 11 493 09 11 493 10 11 493 11 11 493 12 11 493 13 11 493 14 11 493 15 11 493 16 11 493 17 11 493 18 11 493 19 11 493 20 11 493 21 11 493 22 11 493 23 11 493 24 11 493 25 11 493 30 11 493 31 11 493 32 11 493 33 11 493 34 11 493 35 11 493 36 11 493 37

Art.nr 1149248 1149249 1149250 1149253 1149254 1149255 1149256 1149257 1149258 1149259 1149261 1149264 1149265 1149268 1149269 1149270 1149271 1149272 1149273 1149274 1149276 1149278 1149284 1149285 1149289 1149291 1149292 1149295 1149296 1149298 1149300 WBE1149301 1149302 1149303 1149304 1149305 1149306 1149307 1149308 1149309 WBE1149310 1149311 1149312 1149313 1149314 1149315 1149316 1149317 1149318 1149319 1149320 1149321 1149322 1149323 1149324 1149325 1149330 1149331 1149332 1149333 1149334 1149335 1149336 1149337

Sida 201 201 201 200 200 200 200 200 202 202 201 201 201 202 200 193 193 193 193 193 193 193 200 200 193 202 203 200 200 200 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 207 207 206 206 206 206 210 210 210 210 209 209 209 209 207 210 208 207 207 207 211 209 211


Defem tr책dstegssystem E-nr E-nr 11 493 38 11 493 39 11 493 40 11 493 41 11 493 42 11 493 46 11 493 47 11 493 48 11 493 49 11 493 50 11 493 53 11 493 54 11 493 55 11 493 56 11 493 57 11 493 58 11 493 59 11 493 61 11 493 64 11 493 65 11 493 66 11 493 67 11 493 68 11 493 69 11 493 70 11 493 71 11 493 72 11 493 73 11 493 74 11 493 78 11 493 79 11 493 84 11 493 85 11 493 88 11 493 89 11 493 91 11 493 92 11 493 95 11 493 96 11 493 98 11 494 00 11 494 01 11 494 02 11 494 03 11 494 04 11 494 05 11 494 06 11 494 07 11 494 20 11 494 21 11 494 22 11 494 23 11 494 24 11 494 27 11 494 28 11 494 31 11 494 32 11 494 33 11 494 34 11 494 35 11 494 36 11 494 37 11 494 38 11 494 39

Art.nr 1149338 1149339 1149340 1149341 1149342 1149346 1149347 1149348 1149349 1149350 1149353 1149354 1149355 1149356 1149357 1149358 1149359 1149361 1149364 1149365 1149366 1149367 1149368 1149369 1149370 1149371 1149372 1149373 1149374 1149378 1149379 1149384 1149385 1149388 1149389 1149391 1149392 1149395 1149396 1149398 1149400 1149401 1149402 1149403 1149404 1149405 1149406 1149407 1149420 1149421 1149422 1149423 1149424 1149427 1149428 1149431 1149432 1149433 1149434 1149435 1149436 1149437 1149438 1149439

Sida 207 207 207 207 207 209 211 209 209 209 208 208 208 208 208 211 211 209 209 209 194 194 211 208 211 211 211 211 211 211 193 208 208 194 194 211 211 209 209 208 219 219 219 219 219 192 219 219 196 196 196 196 196 196 196 195 195 195 195 195 195 195 195 195

E-nr 11 494 42 11 494 43 11 494 44 11 494 45 11 494 46 11 494 47 11 494 48 11 494 51 11 494 52 11 494 55 11 494 56 11 494 61 11 494 62 11 494 64 11 494 65 11 494 66 11 494 71 11 494 72 11 494 73 11 494 74 11 494 75 11 494 76 11 494 82 11 494 83 11 494 84 11 494 85 11 494 86 11 494 87 11 494 88 11 494 91 11 494 92 11 495 20 11 495 21 11 495 22 11 495 23 11 495 25 11 495 26 11 495 27 11 495 31 11 495 32 11 495 33 11 495 34 11 495 35 11 495 36 11 495 37 11 495 51 11 495 52 11 495 54 11 495 55 11 495 61 11 495 62 11 495 64 11 495 65 11 495 72 11 495 73 11 495 74 11 495 75 11 495 76 15 186 50 15 186 51 16 222 00 16 239 98 16 539 55 25 807 38

Art.nr 1149442 1149443 1149444 1149445 1149446 1149447 1149448 1149451 1149452 1149455 1149456 1149461 1149462 1149464 1149465 1149466 1149471 1149472 1149473 1149474 1149475 1149476 1149482 1149483 1149484 1149485 1149486 1149487 1149488 CSU794592 CSU794593 1149520 1149521 1149522 1149523 1149525 1149526 1149527 1149531 1149532 1149533 1149534 1149535 1149536 1149537 1149551 1149552 1149554 1149555 1149561 1149562 1149564 1149565 1149572 1149573 1149574 1149575 1149576 1518650 1518651 1622200 1623998 1653955 NSYBF2U25PG

Sida 195 195 195 195 195 195 195 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 191 191 191 191 191 195 195 195 195 195 195 195 194 194 195 195 195 194 195 195 195 212 212 212 212 212 212 212 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 195 195 196 196 196 220

E-nr 25 807 39 25 807 40 25 808 22 50 024 50 50 024 51 50 024 52 50 024 53 50 024 54 50 024 55 50 024 56 50 024 57 50 024 58 50 024 59 50 024 60 50 024 61 50 024 67 50 024 68 50 024 69 50 024 90 50 025 80 50 025 90 50 026 32 50 026 33 50 026 34 50 026 35 50 026 42 50 026 43 50 026 44 50 026 45

Art.nr NSYBF2U40PG NSYBT2U25PG NSYGF140OPB 5002450 5002451 5002452 5002453 5002454 5002455 5002456 5002457 5002458 5002459 5002460 5002461 5002467 5002468 5002469 5002490 5002580 5002590 5002632 5002633 5002634 5002635 5002642 5002643 5002644 5002645

Sida 220 220 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 220 220 220 220 220 220 220 220 218 218 218 218 218 218 218 218

541


Wibe kabelr채nnssystem E-nr E-nr 06 308 28

Art.nr 713686

Sida 250

06 308 29 06 308 31 06 308 32 11 207 16 11 207 17 11 207 18 11 207 19 11 207 20 11 207 21 11 207 22 11 207 23 11 207 24 11 207 25 11 207 26 11 207 27 11 207 28 11 207 29 11 207 30 11 207 31 11 207 32 11 207 33 11 207 34 11 207 35 11 207 36 11 207 37 11 207 38 11 207 39 11 207 52 11 207 53 11 207 54 11 207 55 11 207 56 11 207 57 11 207 58 11 207 59 11 207 95 11 207 96 11 208 55 11 208 55 11 208 93 11 208 97 11 212 06 11 212 07 11 212 08 11 212 09 11 212 10 11 212 11 11 212 12 11 212 13 11 212 14 11 212 18 11 212 19 11 212 20 11 212 27 11 212 28 11 212 29 11 212 40 11 212 42 11 212 44 11 212 46 11 212 56 11 212 57 11 212 58

713687 713684 713685 723432 723440 725618 723433 723441 725619 723434 723442 725620 723435 723443 725621 723436 723444 725622 723437 723445 725623 723438 723446 725624 723439 723447 725625 791412 791416 791413 791417 791414 791418 791415 791419 714029 768738 789875 789875 780162 780163 717191 716283 725557 717192 716284 725558 717193 716285 725559 717194 716286 725560 717195 716287 725561 792723 792724 792725 792726 717196 717201 725562

250 250 250 246 264 291 246 264 291 246 264 291 246 264 291 246 264 291 246 264 291 246 264 291 246 264 291 246 264 246 264 246 264 246 264 265 247 250 293 246 246 247 265 292 247 265 292 247 265 292 247 265 292 247 265 292 247 247 247 247 248 265 292

542

E-nr 11 212 59 11 212 60 11 212 61 11 212 62 11 212 63 11 212 64 11 212 68 11 212 69 11 212 70 11 212 77 11 212 78 11 212 79 11 212 80 11 212 81 11 212 83 11 212 84 11 212 86 11 212 87 11 212 89 11 212 90 11 212 92 11 212 93 11 212 94 11 212 95 11 212 96 11 214 71 11 214 74 11 214 75 11 214 78 11 214 79 11 214 82 11 214 83 11 214 86 11 214 87 11 214 90 11 215 05 11 215 06 11 215 07 11 215 08 11 215 12 11 215 13 11 215 14 11 215 32 11 215 33 11 215 34 11 215 35 11 215 36 11 216 01 11 216 05 11 216 06 11 216 08 11 216 10 11 216 16 11 216 17 11 216 18 11 216 19 11 216 20 11 216 21 11 216 55 11 216 56 11 216 57 11 216 58 11 216 62 11 216 69

Art.nr 717197 717202 725563 717198 717203 725564 717199 717204 725565 717200 717205 725566 788655 788660 788656 788661 788657 788662 788658 788663 787276 787277 787278 CSU794202 CSU794203 725357 725574 725358 725575 725359 725576 725360 725577 725361 725578 721102 715879 716309 725579 705093 716306 728595 731717 731721 731719 731724 731727 792554 721101 718640 716293 725573 732177 725362 713153 716295 733487 733486 721119 713177 716303 726484 713178 716304

Sida 248 265 292 248 265 292 248 265 292 248 265 292 248 265 248 265 248 265 248 265 248 265 292 248 248 249 292 249 292 249 292 249 292 249 292 249 277 266 292 277 266 292 249 249 277 266 292 248 248 276 266 292 248 248 276 266 276 266 249 277 267 293 249 267

E-nr 11 216 70 11 216 72 11 216 74 11 216 77 11 216 80 11 216 81 11 216 83 11 216 84 11 216 86 11 216 87 11 216 89 11 216 90 11 216 94 11 216 95 11 218 12 11 218 14 11 218 29 11 218 32 11 218 33 11 218 35 11 218 38 11 218 40 11 218 44 11 218 46 11 218 56 11 218 73 11 218 74 11 218 75 11 228 16 11 228 17 11 228 19 11 228 23 11 228 26 11 228 27 11 228 32 11 228 33 11 228 35 11 228 37 11 228 40 11 228 41 11 228 73 11 228 74 11 228 76 11 228 77 11 228 79 11 228 80 11 244 90 11 244 91 11 244 92 11 244 93 11 244 98 11 245 14 11 245 15 11 245 16 11 245 17 11 245 18 11 245 19 11 245 20 11 245 21 11 250 03 11 250 04 11 250 06 11 250 08 11 250 09

Art.nr 726485 792727 792728 792729 717640 717643 717641 717644 717642 717645 718903 720530 718904 720531 713694 725582 734864 716794 728596 716795 716796 728598 716407 734646 709021 734983 734744 734986 718835 717950 716824 731747 725785 725786 718828 718829 718830 718831 718833 718834 725065 725068 725066 725069 725067 725070 788572 788573 783487 788574 788575 783470 783471 783472 783473 783474 783475 783476 783477 728986 713251 713252 728987 713254

Sida 293 249 249 249 277 267 277 267 277 267 277 267 249 267 274 291 244 274 291 274 274 291 274 274 250 244 274 291 236 254 236 271 236 254 237 237 237 237 237 237 236 254 236 254 236 254 237 271 290 255 281 290 290 290 290 290 290 290 290 252 234 234 252 234

E-nr 11 250 11 11 250 12 11 250 14 11 250 15 11 250 17 11 250 18 11 250 20 11 250 21 11 250 23 11 250 24 11 250 25 11 250 27 11 250 28 11 250 40 11 250 41 11 250 42 11 250 53 11 250 54 11 250 55 11 250 56 11 250 58 11 250 59 11 250 61 11 250 62 11 250 64 11 250 65 11 250 67 11 250 69 11 250 71 11 250 76 11 250 79 11 250 82 11 250 85 11 250 87 11 250 89 11 250 98 11 251 06 11 251 09 11 251 12 11 251 18 11 251 21 11 251 23 11 251 24 11 251 26 11 251 27 11 251 29 11 251 30 11 251 32 11 251 33 11 251 35 11 251 37 11 251 39 11 251 41 11 251 42 11 251 43 11 251 44 11 251 50 11 251 51 11 251 52 11 251 53 11 251 54 11 251 55 11 251 56 11 251 60

Art.nr 728988 713256 728989 713257 728990 713258 728991 723219 728992 786831 786833 786832 786834 737504 737505 737506 736930 736932 736933 736687 736934 736689 736935 736690 736936 736691 736692 736693 732214 732215 732217 732218 732219 732220 732221 730186 725000 792895 792896 792869 736603 736633 736604 736634 736605 736635 736606 736636 736607 736608 736609 736610 736637 736638 736639 736640 729015 729016 729017 729018 729019 729020 729021 729023

Sida 252 234 252 234 252 234 252 234 252 234 252 234 252 252 252 252 253 253 253 235 253 235 253 235 253 235 235 235 236 236 236 236 236 236 236 236 278 278 250 250 235 253 235 253 235 253 235 253 235 235 235 235 253 253 253 253 254 254 254 254 254 254 254 254


Wibe kabelr채nnssystem E-nr E-nr 11 251 61 11 251 82 11 251 84 11 251 90 11 251 91 11 251 92 11 251 93 11 251 94 11 251 95 11 251 96 11 251 97 11 252 00 11 252 01 11 252 02 11 252 04 11 252 06 11 252 07 11 252 12 11 252 15 11 252 16 11 252 18 11 252 19 11 252 21 11 252 22 11 252 24 11 252 25 11 252 27 11 252 29 11 252 31 11 252 33 11 252 35 11 252 37 11 252 39 11 252 41 11 252 43 11 252 45 11 252 47 11 252 51 11 252 53 11 252 55 11 252 56 11 252 57 11 252 58 11 252 59 11 252 60 11 252 61 11 252 62 11 252 63 11 252 64 11 252 65 11 252 66 11 253 00 11 253 01 11 253 03 11 253 05 11 253 06 11 253 08 11 253 09 11 253 11 11 253 12 11 253 14 11 253 15 11 253 17 11 253 19

Art.nr 720980 782695 782696 736613 736614 736615 736616 736617 736618 736619 736620 720973 721943 720970 721180 729027 729028 783590 729029 716911 729030 716912 729031 716913 729032 716914 718360 718361 783587 783588 783589 718711 734401 734402 734403 782342 782343 717001 729045 729033 729034 783591 783592 783593 783594 729041 729042 729043 729044 783753 783754 729053 718480 720825 729046 717021 729047 717022 729048 717023 729049 717024 720990 723180

Sida 236 250 250 270 270 270 270 270 270 270 270 245 245 245 245 263 263 246 264 246 264 246 264 246 264 246 246 246 246 246 246 245 245 245 245 245 245 247 265 264 264 264 264 264 264 263 263 263 263 263 263 255 237 237 255 237 255 237 255 237 255 237 237 237

E-nr 11 253 21 11 253 22 11 253 23 11 253 26 11 253 33 11 253 35 11 253 36 11 253 37 11 253 38 11 253 41 11 253 42 11 253 43 11 253 46 11 253 47 11 253 49 11 253 50 11 253 51 11 253 53 11 253 55 11 253 57 11 253 58 11 253 67 11 253 68 11 253 69 11 253 70 11 253 71 11 253 72 11 253 73 11 253 75 11 253 79 11 253 81 11 253 83 11 253 86 11 253 87 11 254 02 11 254 03 11 254 07 11 254 10 11 254 11 11 254 12 11 254 13 11 254 17 11 254 18 11 254 21 11 254 23 11 254 25 11 254 27 11 254 29 11 254 33 11 254 35 11 254 83 11 254 85 11 254 86 11 254 88 11 254 89 11 254 91 11 254 92 11 254 94 11 254 95 11 254 97 11 254 99 11 255 01 11 255 02 11 255 03

Art.nr 729050 729051 729052 786838 716630 725585 729054 792934 792935 791205 791207 716634 729055 718474 729056 729057 718477 716798 721786 725584 716797 729058 729059 729060 784061 729061 729062 716792 716793 724806 723938 716816 725583 729063 729066 716821 725580 728071 726873 726875 726874 729094 718205 724942 724943 724944 724945 724946 724947 724948 716833 729103 716834 729104 716835 729105 716836 729106 716837 724965 724966 729107 729108 729109

Sida 255 255 255 255 248 292 266 244 244 245 263 245 263 246 264 264 246 248 247 292 243 266 265 261 244 262 262 244 244 244 245 248 292 266 267 249 293 249 277 293 267 256 238 256 256 256 256 256 256 256 239 257 239 257 239 257 239 257 239 239 239 257 257 257

E-nr 11 255 63 11 255 65 11 255 66 11 255 68 11 255 69 11 255 71 11 255 72 11 255 74 11 255 75 11 255 77 11 255 79 11 255 81 11 255 82 11 255 83 11 256 03 11 256 05 11 256 06 11 256 08 11 256 09 11 256 11 11 256 12 11 256 14 11 256 15 11 256 17 11 256 18 11 256 20 11 256 22 11 256 23 11 256 25 11 256 26 11 256 28 11 256 29 11 256 31 11 256 32 11 256 34 11 256 35 11 256 37 11 256 39 11 256 41 11 256 42 11 256 43 11 256 45 11 256 46 11 256 48 11 256 49 11 256 51 11 256 52 11 256 54 11 256 55 11 256 57 11 256 59 11 256 63 11 256 65 11 256 66 11 256 68 11 256 69 11 256 71 11 256 72 11 256 74 11 256 75 11 256 77 11 256 78 11 256 79 11 256 80

Art.nr 723226 729126 723227 729127 723228 729128 723229 729129 723230 723231 723232 729130 729131 729132 717903 729201 717904 729133 717905 729134 717906 729135 717907 729136 721184 723196 729137 717908 729139 717909 729140 717910 729141 717911 729142 717912 721186 723198 729143 729144 717913 729146 717914 729147 717915 729148 717916 729149 717917 721188 723200 718036 729154 718037 729155 718038 729156 718039 729157 718040 729138 729145 729150 729151

Sida 240 258 240 258 240 258 240 258 240 240 240 258 258 258 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 238 256 239 257 239 257 239 257 239 257 239 239 239 257 257 240 258 240 258 240 258 240 258 240 240 240 240 258 240 258 240 258 240 258 240 256 257 258 258

E-nr 11 256 81 11 256 82 11 257 00 11 257 02 11 257 06 11 257 08 11 257 10 11 257 12 11 257 14 11 257 20 11 257 22 11 257 24 11 257 26 11 257 28 11 257 30 11 257 32 11 257 34 11 257 36 11 257 38 11 257 40 11 257 42 11 257 44 11 257 46 11 257 48 11 257 50 11 257 52 11 257 53 11 257 54 11 257 56 11 257 57 11 257 58 11 257 60 11 257 61 11 257 62 11 257 64 11 257 65 11 257 66 11 257 68 11 257 69 11 257 70 11 257 72 11 257 73 11 257 74 11 257 76 11 257 77 11 257 78 11 257 80 11 257 81 11 257 82 11 257 84 11 257 85 11 257 86 11 257 87 11 257 88 11 257 89 11 257 90 11 257 91 11 257 92 11 257 93 11 257 94 11 257 95 11 257 96 11 257 97 11 257 98

Art.nr 729152 729158 790984 790985 790986 790987 790988 790989 790990 784073 784113 784074 784114 784075 784115 784076 784116 784077 784117 784078 784118 784079 784119 784080 784120 784089 784097 784105 784090 784098 784106 784091 784099 784107 784092 784100 784108 784093 784101 784109 784094 784102 784110 784095 784103 784111 784096 784104 784112 783900 783901 783902 783903 783904 783905 783906 783907 783884 783885 783886 783887 783888 783889 783890

Sida 258 258 238 238 238 238 238 238 238 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 241 273 259 241 273 259 241 273 259 241 273 259 241 273 259 241 273 259 241 273 259 241 273 259 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 543


Wibe kabelr채nnssystem E-nr E-nr 11 257 99 11 258 70 11 258 72 11 258 74 11 258 76 11 258 78 11 258 80 11 258 82 11 258 84 11 258 85 11 258 86 11 258 87 11 258 88 11 258 89 11 258 90 11 258 91 11 258 93 11 258 94 11 258 96 11 259 00 11 259 02 11 259 03 11 259 06 11 259 08 11 259 23 11 259 24 11 259 33 11 259 35 11 259 36 11 259 38 11 259 39 11 259 41 11 259 42 11 259 44 11 259 45 11 259 47 11 259 49 11 259 51 11 259 52 11 259 53 11 259 54 11 259 55 11 259 63 11 259 65 11 259 70 11 259 72 11 259 81 11 259 82 11 259 83 11 259 84 11 259 85 11 259 87 11 259 88 11 259 89 11 259 90 11 259 91 11 259 94 11 259 95 11 259 96 11 259 99 11 260 50 11 260 51 11 260 52 11 260 53 544

Art.nr 783891 731730 731731 731732 731733 731734 731735 731736 729177 729178 729179 729180 729181 729182 729183 731963 731964 734227 734228 730247 734211 717995 729184 716640 715650 720979 713911 729185 713912 729186 713914 729187 713916 729188 713917 713918 713913 729189 729190 729191 729192 729194 714008 729193 717990 718608 725581 735177 717069 715646 716799 718473 725589 721868 718645 733258 783500 718469 782216 725586 793571 787436 793572 787437

Sida 290 241 241 241 241 241 241 241 259 259 259 259 259 259 259 242 260 242 260 242 260 242 260 242 242 242 242 260 242 260 242 260 242 260 242 242 242 260 260 260 261 261 243 261 243 243 291 244 245 244 244 244 291 244 244 274 244 250 262 291 241 241 241 241

E-nr 11 260 54 11 260 55 11 260 56 11 260 57 11 260 58 11 260 59 11 260 60 11 260 61 11 260 62 11 260 63 11 260 64 11 260 65 11 260 66 11 260 67 11 260 68 11 260 69 11 260 70 11 260 71 11 260 72 11 260 73 11 260 74 11 260 75 11 260 76 11 260 77 11 260 78 11 260 79 11 260 80 11 260 81 11 260 82 11 260 83 11 260 84 11 260 85 11 260 86 11 260 87 11 260 88 11 260 89 11 260 90 11 260 91 11 260 92 11 260 93 11 260 94 11 260 95 11 260 96 11 260 97 11 260 98 11 260 99 11 261 00 11 261 01 11 261 02 11 261 03 11 261 04 11 261 05 11 261 06 11 261 07 11 261 08 11 261 09 11 261 30 11 261 31 11 261 32 11 261 33 11 261 34 11 261 35 11 261 36 11 261 37

Art.nr 793573 793574 793575 793576 793577 793578 793579 787438 793580 787439 793581 793582 793583 793584 793585 793586 793587 793588 793589 793590 793591 793592 793593 793594 793595 793596 793597 793598 793599 793600 793601 793602 793603 793604 793605 793606 793607 787442 793608 787443 793609 793610 793611 793612 793613 793614 793615 787444 793616 787445 793617 793618 793619 793620 793621 793622 CSU794123 CSU794124 CSU794125 CSU794184 CSU794185 CSU794186 CSU794528 CSU794529

Sida 241 241 241 241 241 241 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 236 236 236 254 254 254 270 270

E-nr 11 261 39 11 261 40 11 262 00 11 262 01 11 262 03 11 262 04 11 262 06 11 262 07 11 262 09 11 262 10 11 262 12 11 262 13 11 262 15 11 262 16 11 262 18 11 262 19 11 262 21 11 262 22 11 262 24 11 262 25 11 262 30 11 262 32 11 262 34 11 262 36 11 262 42 11 262 44 11 262 46 11 262 48 11 262 50 11 262 52 11 262 70 11 262 72 11 262 74 11 262 76 11 262 78 11 262 80 11 262 82 11 262 84 11 262 86 11 262 88 11 262 90 11 262 92 11 262 94 11 262 96 11 263 00 11 263 01 11 263 02 11 263 03 11 263 04 11 263 05 11 263 06 11 263 07 11 263 08 11 263 09 11 263 10 11 263 11 11 263 12 11 263 14 11 263 16 11 263 17 11 263 18 11 263 19 11 263 20 11 263 21

Art.nr CSU794531 CSU794532 781999 782011 782000 782012 782001 782013 723974 782014 723975 782015 723976 782016 723977 782017 782046 782048 782047 782049 782202 782306 782203 782307 782205 782309 782206 782310 782207 782311 782392 783504 782393 783505 782394 783506 782395 783507 782396 783508 782397 783509 786792 786793 782332 791273 783166 791282 782333 791274 783167 791283 782334 791275 783168 791284 782335 783169 782336 791277 783170 791286 782337 791278

Sida 280 280 234 252 234 252 234 252 234 252 234 252 234 252 234 252 234 252 234 252 235 253 235 253 235 253 235 253 235 253 246 264 246 264 246 264 246 264 246 264 246 264 247 265 245 271 263 281 245 271 263 281 245 271 263 281 245 263 245 271 263 281 245 271

E-nr 11 263 22 11 263 23 11 263 25 11 263 27 11 263 29 11 263 30 11 263 31 11 263 32 11 263 33 11 263 34 11 263 35 11 263 36 11 263 42 11 263 44 11 263 46 11 263 48 11 263 50 11 263 52 11 263 54 11 263 56 11 263 58 11 263 60 11 263 65 11 263 67 11 263 70 11 263 72 11 263 75 11 263 77 11 263 79 11 263 81 11 263 87 11 263 89 11 263 91 11 263 93 11 263 95 11 263 97 11 263 99 11 264 01 11 264 03 11 264 05 11 264 10 11 264 12 11 264 14 11 264 16 11 264 22 11 264 24 11 264 26 11 264 28 11 264 30 11 264 32 11 264 34 11 264 36 11 264 38 11 264 40 11 264 50 11 264 52 11 264 54 11 264 56 11 264 62 11 264 64 11 264 66 11 264 68 11 264 70 11 264 72

Art.nr 783171 791287 791279 791288 791280 782209 791289 782318 791281 718445 791290 782319 718446 782321 718447 782322 718448 782323 782211 782324 782212 782325 782267 782330 782217 782218 783178 783185 783179 783186 783180 783187 783181 783188 783182 783189 783183 783190 783184 783191 782268 782471 782269 782472 782271 782474 782272 782475 782273 782476 782274 782477 782275 782478 782276 782593 782277 782594 782279 782596 782280 782597 782281 782598

Sida 263 281 271 281 271 237 281 255 271 237 281 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 240 258 240 258 240 258 240 258 240 258


Wibe kabelr채nnssystem E-nr E-nr 11 264 74 11 264 76 11 264 78 11 264 80 11 264 91 11 264 93 11 264 95 11 264 97 11 265 03 11 265 05 11 265 07 11 265 09 11 265 11 11 265 13 11 265 15 11 265 17 11 265 19 11 265 21 11 265 23 11 265 25 11 265 27 11 265 29 11 265 71 11 265 73 11 265 75 11 265 77 11 265 83 11 265 85 11 265 87 11 265 89 11 265 91 11 265 93 11 265 95 11 265 97 11 265 99 11 266 01 11 266 03 11 266 05 11 266 07 11 266 09 11 266 51 11 266 53 11 266 55 11 266 57 11 266 63 11 266 65 11 266 67 11 266 69 11 266 70 11 266 72 11 266 74 11 266 76 11 266 78 11 266 80 11 266 82 11 266 84 11 266 86 11 266 88 11 268 02 11 268 04 11 268 06 11 268 08 11 268 14 11 268 16

Art.nr 782282 782599 782283 782600 782038 782408 782039 782409 782041 782411 782042 782412 782043 782413 782044 782414 782045 782415 782458 787188 782459 787189 782052 782424 782053 782425 782055 782427 782056 782428 782057 782429 782058 782430 782059 782431 782460 787192 782461 787193 782095 782440 782096 782441 782098 782443 782099 782444 782100 782445 782101 782446 782102 782447 782462 787196 782463 787197 782292 786771 782293 786772 782294 786773

Sida 240 258 240 258 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 238 256 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 239 257 240 258 240 258 240 258 240 258 240 258 240 258 240 258 240 258 240 258 241 259 241 259 241 259

Thorsman f채stmateriel E-nr E-nr 11 268 18 11 268 20 11 268 22 11 268 24 11 268 26 11 268 28 11 268 30 11 268 32 11 268 34 11 268 36 11 268 41 11 268 43 11 268 45 11 268 47 11 268 53 11 268 55 11 268 57 11 268 59 11 268 61 11 268 63 11 268 65 11 268 67 11 268 69 11 268 71 11 268 79 11 268 81 11 268 88 11 268 90 11 268 92 11 268 94 11 268 96 11 271 51 11 271 53 11 271 54 11 271 57 11 271 58 11 271 59 11 271 60 11 271 63 11 271 64 11 272 25 11 272 25 11 272 35 11 295 85 11 494 05 11 494 52 11 494 56 11 494 61 11 494 64 11 494 66 11 495 51 11 495 52 11 495 54 11 495 55 11 495 61 11 495 62 11 495 64 11 495 65 15 094 02 15 094 04 15 094 08 15 094 10 15 225 43 16 934 40

Art.nr 782295 786774 782296 786775 782297 786776 782298 786777 718193 782659 782284 782614 782285 782615 782286 782616 782287 782617 782288 782618 782289 782619 782290 782620 782299 786873 718559 782661 718556 782662 787211 CSU794697 CSU734698 725079 784062 784063 784064 725083 CSU794699 CSU794715 725085 725085 733090 717637 1149405 1149452 1149456 1149461 1149464 1149466 1149551 1149552 1149554 725084 1149561 1149562 1149564 724807 716474 716475 716477 716478 768063 739713

Sida 241 259 241 259 241 259 241 259 242 260 242 260 242 260 242 260 242 260 242 260 242 260 242 260 236 254 243 261 243 261 250 274 274 244 245 244 244 244 274 274 245 274 247 278 245 244 245 244 245 245 291 291 291 291 291 291 291 291 243 243 243 243 277 268

E-nr 15 070 10 15 070 11 15 070 12 15 070 13 15 070 14 15 070 15 15 094 20 15 094 21 15 094 22 15 094 23 15 094 24 15 094 25 15 094 26 15 094 27 15 094 28 15 094 29 15 094 30 15 094 31 15 094 32 15 094 33 15 094 34 15 094 35 15 094 36 15 094 37 15 094 38 15 094 39 15 094 40 15 094 41 15 100 20 15 100 22 15 100 24 15 100 30 15 100 32 15 100 34 15 102 50 15 102 51 15 102 52 15 220 50 15 220 52 15 220 56 15 220 58 15 220 60 15 220 61 15 220 62 15 220 64 15 450 03 15 452 10 15 452 13 15 452 16 15 453 00 15 453 02 15 453 04 15 453 06 15 453 08 15 455 00 15 455 02 15 455 04 15 455 10 15 455 12 15 455 14 15 455 16 15 455 18 15 455 30 15 460 00

Art.nr IMT39081 IMT39082 IMT39083 IMT39084 IMT39085 IMT39086 IMT38005 IMT38006 IMT38007 IMT38008 IMT38009 IMT38010 IMT38011 IMT38012 IMT38013 IMT38014 IMT38015 IMT38016 IMT38017 IMT38018 IMT38019 IMT38020 IMT38021 IMT38022 IMT38023 IMT38024 IMT38025 IMT38026 2820 108 2820 124 2820 140 2810 109 2810 125 2810 141 781870 781871 781872 2703 015 2704 013 2740 017 2741 015 2705 110 2705 310 2705 320 2705 420 IMT38062 3782 610 3782 611 3782 620 3709 710 3709 720 3709 730 3709 740 3709 750 3780 610 3780 615 3780 620 3780 710 3780 715 3780 720 3780 725 3780 730 3780 716 3782 010

Sida 297 297 297 297 297 297 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 302 302 302 301 301 301 300 300 300 305 305 305 305 305 305 305 305 308 307 307 307 306 306 306 306 306 309 309 309 309 309 309 309 309 309 311

E-nr 15 460 01 15 460 02 15 460 03 15 460 04 15 460 06 15 460 08 15 460 10 15 461 60 15 461 61 15 466 12 15 466 14 15 466 16 15 466 18 15 466 20 15 466 24 15 469 26 15 469 27 15 566 90 15 566 91 15 566 92 15 566 93 15 566 94 15 566 95 15 566 96 15 566 97 15 566 98 15 566 99 15 567 00 15 567 01 15 567 02 15 567 03 15 567 04 15 567 05 15 567 06 15 567 07 15 567 08 15 567 09 15 567 10 15 567 11 15 567 12 15 567 13 15 567 14 16 054 80 16 055 90 16 055 92 16 121 52 16 121 54 16 157 99 16 158 01 16 158 04 16 158 20 16 158 24 16 158 24 16 158 25 16 158 25 16 158 26 16 158 26 16 159 35 16 159 36 16 159 37 16 466 33 15 094 10 15 225 43 16 934 40

Art.nr 3782 011 3782 020 3782 021 3782 030 3782 040 3782 050 3782 060 3782 260 3782 265 3780 210 3780 215 3780 220 3780 225 3780 230 3780 235 3780 216 3780 221 IMT38027 IMT38028 IMT38029 IMT38030 IMT38031 IMT38032 IMT38033 IMT38034 IMT38035 IMT38037 IMT38038 IMT38039 IMT38040 IMT38041 IMT38042 IMT38043 IMT38044 IMT38045 IMT38046 IMT38047 IMT38048 IMT38049 IMT38050 IMT38051 IMT38036 781873 2810 901 2810 927 1772 120 1772 125 1772 052 1772 054 1772 056 1772 058 IMT38053 IMT38053 IMT38054 IMT38054 IMT38055 IMT38055 1720 036 1720 038 1720 040 IMT38052 716478 768063 739713

Sida 311 311 311 311 311 311 311 311 311 310 310 310 310 310 310 310 310 314 314 314 314 314 314 314 314 315 314 314 314 314 314 314 314 315 315 315 314 314 314 315 315 315 300 301 301 303 303 303 303 303 303 303 315 303 315 303 315 303 303 303 315 243 277 268 545


Wibe kabelstegssystem Art.nr Art.nr 705093 705304 705392 705394 705395 705396 705397 705611 706415 707511 707609 707748 708001 709017 709018 709019 709020 709021 709031 709050 709051 709052 709053 709054 709055 709056 709057 709058 709795 709798 709799 709801 711205 712015 712017 712018 712019 712020 712465 712639 712640 712642 712643 712644 712645 712668 713153 713173 713177 713178 713203 713204 713207 713208 713671 713672 713674 713675 713676 713677 713678 713679 713681 713682 546

Sida 98 94 94 94 94 94 94 96 94 96 94 107 96 82 82 88 107 88 98 86 86 86 86 86 86 86 86 86 98 98 97 100 82 93 93 93 93 93 95 84 84 84 84 84 84 84 99 98 98 80 96 96 115 115 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

Art.nr 713683 713684 713685 713686 713687 713688 713689 713690 713691 713694 714021 714022 714023 714024 714029 714058 714059 714061 714062 714063 714064 714066 714067 714085 714164 714165 714168 714179 714198 714200 714201 714202 714203 714227 714700 715675 715723 715724 715725 715726 715727 715728 715735 715736 715879 716066 716067 716069 716070 716071 716072 716073 716074 716075 716077 716078 716079 716080 716081 716179 716180 716182 716183 716184

Sida 87 86 86 86 86 87 87 87 87 86 114 114 114 114 115 111 111 111 111 111 111 113 119 119 115 115 122 115 112 112 112 112 112 113 114 99 97 97 97 97 97 97 86 86 98 101 101 101 101 101 101 101 120 120 120 120 120 120 120 101 101 101 101 101

Art.nr 716185 716186 716187 716189 716190 716191 716192 716193 716194 716196 716197 716198 716199 716200 716201 716202 716204 716205 716206 716207 716208 716209 716210 716212 716213 716214 716215 716216 716218 716220 716221 716222 716223 716224 716241 716243 716244 716245 716246 716247 716248 716250 716251 716252 716253 716254 716255 716257 716258 716259 716260 716261 716262 716264 716265 716266 716267 716268 716276 716277 716278 716279 716280 716281

Sida 101 120 120 120 120 120 120 102 102 102 102 102 102 102 120 120 120 120 120 120 120 102 102 102 102 102 102 102 120 120 120 120 120 120 102 102 102 102 102 102 120 120 120 120 120 120 102 102 102 102 102 102 120 120 120 120 120 120 116 116 116 116 116 116

Art.nr 716282 716283 716284 716285 716286 716287 716293 716294 716295 716302 716303 716304 716306 716307 716308 716309 716389 716390 716391 716392 716393 716395 716396 716397 716398 716399 716400 716401 716407 716640 716792 716793 716794 716795 716796 716824 717001 717069 717191 717192 717193 717194 717195 717196 717197 717198 717199 717200 717201 717202 717203 717204 717205 717618 717636 717637 717640 717641 717642 717643 717644 717645 717982 717983

Sida 116 116 116 116 116 116 118 118 118 118 118 118 117 117 117 117 95 95 95 95 95 114 114 114 114 114 93 112 106 83 81 81 106 106 106 83 96 81 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 116 116 116 116 116 87 87 108 99 99 99 118 118 118 93 93

Art.nr 717984 717985 717986 718176 718177 718179 718180 718181 718182 718183 718184 718185 718187 718188 718189 718190 718191 718243 718249 718250 718251 718253 718409 718410 718411 718429 718473 718484 718485 718486 718487 718488 718507 718508 718509 718510 718511 718512 718513 718514 718515 718516 718517 718518 718519 718520 718521 718562 718563 718564 718565 718566 718567 718568 718572 718573 718574 718575 718576 718591 718592 718593 718594 718595

Sida 93 93 93 101 101 101 101 101 101 101 119 119 119 119 119 119 119 99 97 97 97 99 94 113 95 114 86 116 116 116 118 118 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 91 91 91 91 91 91 91 78 78 78 78 78 110 110 110 110 110

Art.nr 718596 718597 718618 718624 718625 718626 718627 718628 718632 718640 718643 718644 718660 718718 718719 718720 718721 718793 718808 718835 718849 718850 718851 718901 718902 718903 718904 720517 720518 720521 720522 720523 720524 720525 720526 720527 720528 720529 720530 720531 720532 720533 720536 720761 720762 720763 720764 720765 720766 720786 720815 720816 720824 721101 721102 721105 721106 721114 721115 721119 721121 721122 721862 721863

Sida 110 110 82 95 95 95 95 95 106 99 107 122 88 97 97 97 97 114 98 83 99 99 99 95 95 99 100 95 114 116 116 116 116 117 117 118 118 119 118 119 114 114 99 96 96 96 96 96 96 137 95 113 96 81 80 79 79 85 79 80 80 79 115 115

Art.nr 721864 721865 721866 721867 721869 721870 721871 721872 721873 721945 721960 721961 721962 721963 721964 723057 723061 723062 723063 723064 723065 723212 723260 723390 723391 723392 723393 723394 723432 723433 723434 723435 723436 723437 723438 723439 723440 723441 723442 723443 723444 723445 723446 723447 723450 723451 723904 723905 723906 723907 723908 723938 723939 724806 724807 725000 725065 725066 725067 725079 725083 725084 725085 725086

Sida 115 115 115 115 79 79 79 79 79 115 91 101 102 102 101 101 83 83 83 83 83 79 101 112 112 112 112 112 95 95 95 95 95 95 95 95 114 114 114 114 114 114 114 114 100 100 90 90 90 90 90 81 139 81 139 108 83 83 83 81 81 139 81 139


Wibe kabelstegssystem Art.nr Art.nr 725096 725105 725106 725107 725108 725109 725110 725111 725112 725113 725114 725115 725116 725117 725118 725119 725120 725350 725351 725352 725353 725354 725355 725356 725357 725358 725359 725360 725361 725362 725363 725557 725558 725559 725560 725561 725562 725563 725564 725565 725566 725567 725568 725569 725570 725571 725572 725573 725574 725575 725576 725577 725578 725579 725582 725586 725587 725589 725590 725591 725592 725593 725594 725618

Sida 94 95 95 95 95 95 95 95 95 114 114 114 114 114 114 114 114 78 78 78 78 78 78 78 80 80 80 80 80 81 80 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 138 138 138 138 138 138 129 129 137 143 141 141 141 141 141 137

Art.nr 725619 725620 725621 725622 725623 725624 725625 725636 725751 725760 725763 725774 725775 725776 725777 725785 726416 726417 726419 726420 726421 726422 726433 726434 726435 726436 726437 726438 726484 726485 726668 726873 726875 727125 727126 727127 727128 727195 727197 727340 727346 727347 727348 727349 727350 727351 727352 727353 727354 727355 727356 727357 727358 727359 727360 727361 727362 727363 727364 727365 727366 727367 727368 727369

Sida 137 137 137 137 137 137 137 139 136 136 137 137 137 140 140 83 92 92 92 92 92 92 137 137 137 137 137 137 138 138 107 99 139 95 95 95 95 136 144 144 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

Art.nr 727370 727371 727372 727373 727374 727375 727376 727377 727378 727379 727380 727381 727382 727383 727384 727385 727386 727387 727582 727583 727584 727585 727586 727777 727778 727779 727780 727781 727782 727783 727784 727785 728033 728034 728043 728052 728053 728071 728584 728586 728595 728596 728598 728622 728642 728643 728649 728651 728652 728653 728654 728767 729045 729217 730188 730190 730192 730193 730194 730195 730196 730245 731717 731719

Sida 140 140 140 140 140 140 134 134 134 134 134 134 133 133 133 133 133 133 80 80 80 80 80 79 79 79 79 79 114 114 114 114 110 119 120 120 120 81 104 142 138 129 129 144 107 144 144 139 139 100 100 136 115 84 104 142 104 104 104 104 104 82 80 98

Art.nr 731721 731724 731727 731745 731746 731747 731748 731749 731750 731791 731792 731793 731837 731911 731914 731961 731962 731994 732151 732177 732213 732214 732215 732216 732217 732218 732219 732220 732221 732222 732264 732265 732266 732267 732268 732269 732270 732291 732292 732293 732294 732295 732296 732297 732322 732323 732324 732325 732326 732327 732328 732345 732346 732347 732348 732349 732350 732351 732475 732476 732477 732478 732479 732481

Sida 80 117 138 101 101 103 103 103 103 87 119 139 95 113 136 83 83 88 88 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 103 103 103 103 103 103 103 142 142 142 142 142 142 142 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 143

Art.nr 732482 732483 732484 732485 732486 732487 732488 732489 732490 732491 732492 732493 732494 732495 732977 732978 732983 733487 734171 734172 734173 734174 734225 734226 734488 734489 734490 734491 734492 734494 734495 734496 734497 734498 734646 734713 734744 734864 734983 734986 735433 735434 735435 735436 735446 735998 736440 736441 736442 736443 736444 736445 736446 736447 736448 736449 736450 736451 736452 736453 736454 736455 736456 737198

Sida 143 143 143 143 82 82 82 82 82 101 101 101 101 101 119 119 103 99 94 94 94 94 82 82 78 78 78 78 78 90 90 90 90 90 106 94 106 86 86 129 113 113 113 113 88 88 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

Art.nr 737704 737705 737706 737707 737708 739713 768001 768002 768004 768005 768006 768007 768063 768733 768738 769000 769001 769002 769003 769004 769005 769006 769007 769008 769009 769010 769011 769012 769013 769014 769015 769016 780162 780163 780186 780187 780452 780453 780454 780455 780456 780457 780874 781099 781433 781434 781435 781436 781437 781438 781439 781440 781441 781442 781443 781444 781445 781446 781751 781752 781753 781754 781755 781756

Sida 88 88 88 88 88 123 92 92 92 92 92 92 98 85 96 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 79 79 88 88 104 104 104 104 104 104 113 78 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 121 121 121 121 121 121

Art.nr 781757 781765 781766 781767 781768 781769 781770 781771 781793 781794 781796 781797 781802 781803 782128 782129 782213 782214 782353 782365 782366 782367 782368 782369 782370 782371 782382 782384 782569 782570 782571 782572 782573 782574 782575 782576 782585 782586 782587 782588 782589 782590 782591 782592 783155 783156 783157 783158 783159 783374 783375 783383 783384 783385 783386 783387 783388 783389 783390 783391 783392 783393 783394 783395

Sida 121 121 121 121 121 121 121 121 103 121 104 121 84 84 133 133 103 121 100 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 142 142 142 142 142 142 142 142 78 78 78 78 78 137 142 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 128 128 547


Wibe kabelstegssystem Art.nr Art.nr 783396 783397 783398 783399 783400 783401 783402 783403 783404 783405 783406 783407 783408 783449 783460 783461 783484 783516 783517 783518 783519 783520 783521 783522 783523 783524 783525 783526 783527 783528 783529 783530 783531 783772 783773 783774 784066 784067 784068 784069 784070 784071 784072 786738 786739 786746 786747 786768 786860 787223 787276 787277 787278 788164 788165 788638 788639 788640 788641 788642 788643 788644 788645 788646 548

Sida 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 127 127 127 127 82 82 141 91 91 91 91 91 91 91 91 110 110 110 110 110 110 110 110 127 128 129 135 135 135 135 135 135 135 84 84 104 104 100 88 100 97 116 138 99 99 102 142 142 142 142 142 142 142 142

Art.nr 788647 788648 788649 788650 788651 788652 788653 788654 788655 788656 788657 788658 788660 788661 788662 788663 789875 789876 790906 791063 791064 791065 791066 791067 791068 791092 791199 791200 791332 791333 791334 791335 791336 791350 791401 791413 791414 791415 792554 792723 792724 792725 792726 792727 792728 792729 792863 792864 792865 792866 792867 792868 792869 792873 792875 792877 792880 792881 792882 792883 792884 792885 792886 792888

Defem tr책dstegssystem Art.nr Sida 142 142 142 142 142 142 142 142 97 97 97 97 116 116 116 116 88 107 113 96 96 96 96 96 96 96 94 113 92 92 92 92 92 102 119 79 79 79 81 80 80 80 80 80 80 80 106 143 106 143 106 143 86 136 141 137 136 136 136 136 136 136 136 136

Art.nr 792893 792895 792896 792903 792904 792905 792906 792907 792908 792909 792920 792921 792922 792923 792924 792925 1149159 1149191 1149259 1149291 1149359 1149391 1149405 1149452 1149456 1149461 1149464 1149466 1149551 1149552 1149554 1149561 1149562 1149564 CSU734698 CSU794202 CSU794203 CSU794204 CSU794205 CSU794206 CSU794207 CSU794439 CSU794440 CSU794441 CSU794442 CSU794443 CSU794445 CSU794446 CSU794447 CSU794448 CSU794449 CSU794450 CSU794451 CSU794452 CSU794453 CSU794454 CSU794455 CSU794456 CSU794457 CSU794458 CSU794459 CSU794460 CSU794461 CSU794462

Sida 137 108 86 140 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 82 82 101 101 139 139 81 81 81 81 81 81 139 139 139 139 139 139 100 97 97 97 97 97 97 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127

Art.nr CSU794463 CSU794464 CSU794465 CSU794466 CSU794467 CSU794468 CSU794469 CSU794470 CSU794471 CSU794472 CSU794473 CSU794474 CSU794475 CSU794476 CSU794477 CSU794478 CSU794479 CSU794480 CSU794481 CSU794482 CSU794483 CSU794484 CSU794485 CSU794486 CSU794520 CSU794697 CSU794699 CSU794715 CSU795050 CSU795051 WBE782561 WBE782562 WBE782563 WBE782564 WBE782565 WBE782566 WBE782567 WBE782568

Sida 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 127 127 128 128 129 129 129 107 100 100 100 79 79 103 103 103 103 103 103 103 103

Art.nr 716793 723433 723435 723436 723437 723438 723439 725619 725621 725622 725623 725624 725625 780162 780163 791412 791413 791414 791415 1149100 1149101 1149102 1149103 1149104 1149105 1149106 1149107 1149108 1149109 1149110 1149111 1149112 1149113 1149114 1149115 1149116 1149117 1149118 1149119 1149120 1149121 1149122 1149123 1149124 1149125 1149130 1149131 1149132 1149133 1149134 1149135 1149136 1149137 1149138 1149139 1149146 1149148 1149149 1149150 1149153 1149154 1149155 1149156 1149157

Sida 192 200 200 200 200 200 200 209 209 209 209 209 209 190 190 190 190 190 190 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 189 188 188 188 188 192 192 192 192 190 190 190 190 189 192 190 189 189 189 194 191 193 189 189 191 191 191 191 190 190 190 190 190

Art.nr 1149158 1149159 1149161 1149164 1149165 1149168 1149169 1149180 1149184 1149185 1149191 1149192 1149195 1149196 1149198 1149200 1149201 1149202 1149203 1149204 1149205 1149206 1149207 1149208 1149209 1149210 1149211 1149212 1149213 1149214 1149215 1149216 1149217 1149218 1149219 1149220 1149221 1149222 1149223 1149224 1149225 1149226 1149227 1149228 1149229 1149230 1149231 1149232 1149233 1149234 1149235 1149236 1149237 1149238 1149239 1149246 1149247 1149248 1149249 1149250 1149253 1149254 1149255 1149256

Sida 193 194 191 191 191 193 190 194 190 190 194 194 190 190 190 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 199 199 198 198 198 198 202 202 201 201 200 200 200 200 199 194 194 194 194 202 200 199 199 199 203 201 202 199 199 201 193 201 201 201 200 200 200 200


Defem tr책dstegssystem Art.nr Art.nr 1149257 1149258 1149259 1149261 1149264 1149265 1149268 1149269 1149270 1149271 1149272 1149273 1149274 1149276 1149278 1149284 1149285 1149289 1149291 1149292 1149295 1149296 1149298 1149300 1149302 1149303 1149304 1149305 1149306 1149307 1149308 1149309 1149311 1149312 1149313 1149314 1149315 1149316 1149317 1149318 1149319 1149320 1149321 1149322 1149323 1149324 1149325 1149330 1149331 1149332 1149333 1149334 1149335 1149336 1149337 1149338 1149339 1149340 1149341 1149342 1149346 1149347 1149348 1149349

Sida 200 202 202 201 201 201 202 200 193 193 193 193 193 193 193 200 200 193 202 203 200 200 200 206 206 206 206 206 206 206 206 206 207 207 206 206 206 206 210 210 210 210 209 209 209 209 207 210 208 207 207 207 211 209 211 207 207 207 207 207 209 211 209 209

Art.nr 1149350 1149353 1149354 1149355 1149356 1149357 1149358 1149359 1149361 1149364 1149365 1149366 1149367 1149368 1149369 1149370 1149371 1149372 1149373 1149374 1149378 1149379 1149384 1149385 1149388 1149389 1149391 1149392 1149395 1149396 1149398 1149400 1149401 1149402 1149403 1149404 1149405 1149406 1149407 1149420 1149421 1149422 1149423 1149424 1149427 1149428 1149431 1149432 1149433 1149434 1149435 1149436 1149437 1149438 1149439 1149442 1149443 1149444 1149445 1149446 1149447 1149448 1149451 1149452

Wibe kabelr채nnssystem Art.nr Sida 209 208 208 208 208 208 211 211 209 209 209 194 194 211 208 211 211 211 211 211 211 193 208 208 194 194 211 211 209 209 208 219 219 219 219 219 192 219 219 196 196 196 196 196 196 196 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 192 192

Art.nr 1149455 1149456 1149461 1149462 1149464 1149465 1149466 1149471 1149472 1149473 1149474 1149475 1149476 1149482 1149483 1149484 1149485 1149486 1149487 1149488 1149520 1149521 1149522 1149523 1149525 1149526 1149527 1149531 1149532 1149533 1149534 1149535 1149536 1149537 1149551 1149552 1149554 1149555 1149561 1149562 1149564 1149565 1149572 1149573 1149574 1149575 1149576 1518650 1518651 1622200 1622221 1623998 1653955 5002450 5002451 5002452 5002453 5002454 5002455 5002456 5002457 5002458 5002459 5002460

Sida 192 192 192 192 192 192 192 192 191 191 191 191 191 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 194 195 195 195 212 212 212 212 212 212 212 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 195 195 196 196 196 196 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 220

Art.nr 5002461 5002467 5002468 5002469 5002490 5002580 5002590 5002632 5002633 5002634 5002635 5002642 5002643 5002644 5002645 CSU734698 CSU794521 CSU794522 CSU794523 CSU794592 CSU794593 CSU794697 CSU794699 CSU794715 CSU794989 CSU794990 CSU794991 NSYBF2U25PG NSYBF2U40PG NSYBT2U25PG NSYGF140OPB WBE1149301 WBE1149310

Sida 220 220 220 220 220 220 220 218 218 218 218 218 218 218 218 202 194 194 194 194 194 202 202 202 208 208 208 220 220 220 220 206 206

Art.nr 705093 709021 713153 713177 713178 713251 713252 713254 713256 713257 713258 713684 713685 713686 713687 713694 713911 713912 713913 713914 713916 713917 713918 714008 714029 715646 715650 715879 716283 716284 716285 716286 716287 716293 716295 716303 716304 716306 716309 716407 716474 716475 716477 716478 716479 716630 716634 716640 716792 716793 716794 716795 716796 716797 716798 716799 716816 716821 716824 716833 716834 716835 716836 716837

Sida 277 250 276 277 249 234 234 234 234 234 234 250 250 250 250 274 242 242 242 242 242 242 242 243 265 244 242 277 265 265 265 265 265 266 266 267 267 266 266 274 243 243 243 243 243 248 245 242 244 244 274 274 274 243 248 244 248 249 236 239 239 239 239 239

Art.nr 716911 716912 716913 716914 717001 717021 717022 717023 717024 717069 717191 717192 717193 717194 717195 717196 717197 717198 717199 717200 717201 717202 717203 717204 717205 717637 717640 717641 717642 717643 717644 717645 717903 717904 717905 717906 717907 717908 717909 717910 717911 717912 717913 717914 717915 717916 717917 717950 717990 717995 718036 718037 718038 718039 718040 718193 718205 718360 718361 718445 718446 718447 718448 718469

Sida 246 246 246 246 247 237 237 237 237 245 247 247 247 247 247 248 248 248 248 248 265 265 265 265 265 278 277 277 277 267 267 267 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 254 243 242 240 240 240 240 240 242 238 246 246 237 237 237 237 250 549


Wibe kabelr채nnssystem Art.nr Art.nr 718473 718474 718477 718480 718556 718559 718608 718640 718645 718711 718828 718828 718829 718830 718831 718832 718833 718834 718835 718903 718904 720520 720530 720531 720785 720822 720825 720970 720973 720979 720980 720984 720985 720990 721101 721102 721119 721180 721184 721186 721188 721786 721868 721943 723180 723196 723198 723200 723219 723226 723227 723228 723229 723230 723231 723232 723432 723433 723434 723435 723436 723437 723438 723439 550

Sida 244 246 246 237 243 243 243 276 244 245 237 255 237 237 237 237 237 237 236 277 249 242 267 267 260 234 237 245 245 242 236 234 234 237 248 249 249 245 238 239 240 247 244 245 237 238 239 240 234 240 240 240 240 240 240 240 246 246 246 246 246 246 246 246

Art.nr 723440 723441 723442 723443 723444 723445 723446 723447 723938 723974 723975 723976 723977 724806 724807 724942 724943 724944 724945 724946 724947 724948 724965 724966 725000 725065 725066 725067 725068 725069 725070 725079 725083 725084 725085 725105 725106 725107 725108 725109 725110 725111 725112 725113 725114 725115 725116 725117 725118 725119 725120 725357 725358 725359 725360 725361 725362 725557 725558 725559 725560 725561 725562 725563

Sida 264 264 264 264 264 264 264 264 245 234 234 234 234 244 291 256 256 256 256 256 256 256 239 239 278 236 236 236 254 254 254 244 244 291 245 275 275 275 275 275 275 275 275 285 285 285 285 285 285 285 285 249 249 249 249 249 248 292 292 292 292 292 292 292

Art.nr 725564 725565 725566 725573 725574 725575 725576 725577 725578 725579 725580 725581 725582 725583 725584 725585 725586 725589 725618 725619 725620 725621 725622 725623 725624 725625 725785 725786 726484 726485 726664 726665 726666 726667 726873 726874 726875 728071 728595 728596 728598 728883 728986 728987 728988 728989 728990 728991 728992 729015 729016 729017 729018 729019 729020 729021 729023 729027 729028 729029 729030 729031 729032 729033

Sida 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 293 291 291 292 292 292 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 236 254 293 293 234 234 234 234 277 267 293 249 292 291 291 277 252 252 252 252 252 252 252 254 254 254 254 254 254 254 254 263 263 264 264 264 264 264

Art.nr 729034 729041 729042 729043 729044 729045 729045 729046 729047 729048 729049 729050 729051 729052 729053 729054 729055 729056 729057 729058 729059 729060 729061 729062 729063 729066 729094 729103 729104 729105 729106 729107 729108 729109 729126 729127 729128 729129 729130 729131 729132 729133 729134 729135 729136 729137 729138 729139 729140 729141 729142 729143 729144 729145 729146 729147 729148 729149 729150 729151 729152 729154 729155 729156

Sida 264 263 263 263 263 265 285 255 255 255 255 255 255 255 255 266 263 264 264 266 265 261 262 262 266 267 256 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 258 258 256 256 256 256 256 256 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Art.nr 729157 729158 729177 729178 729179 729180 729181 729182 729183 729184 729185 729186 729187 729188 729189 729190 729191 729192 729193 729194 729201 730186 730191 730247 731717 731719 731721 731724 731727 731730 731731 731732 731733 731734 731735 731736 731747 731963 731964 732177 732214 732215 732216 732217 732218 732219 732220 732221 732262 732263 732264 732265 732266 732267 732268 732269 732983 733090 733258 733258 733480 733485 733486 733487

Sida 258 258 259 259 259 259 259 259 259 260 260 260 260 260 260 260 260 261 261 261 256 236 271 242 249 277 249 266 292 241 241 241 241 241 241 241 271 242 260 248 236 236 236 236 236 236 236 236 271 271 271 271 271 271 271 271 271 247 274 284 238 239 266 276

Art.nr 733498 733499 734101 734102 734103 734104 734105 734106 734107 734108 734109 734134 734211 734227 734228 734401 734402 734403 734452 734453 734454 734455 734456 734457 734511 734512 734513 734514 734554 734555 734565 734572 734573 734574 734575 734578 734579 734580 734581 734582 734583 734584 734585 734591 734592 734593 734594 734595 734596 734597 734598 734599 734617 734618 734619 734620 734621 734622 734646 734744 734864 734983 734986 735177

Sida 240 240 273 273 273 273 273 273 273 273 273 254 260 242 260 245 245 245 275 275 275 275 275 275 236 236 254 254 237 237 242 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 239 239 272 272 272 272 272 272 272 272 272 274 277 276 277 276 271 274 274 244 244 291 244

Art.nr 735388 735389 735390 735391 735392 735393 735394 735395 735396 735400 735401 735402 735403 735404 735405 735406 735407 735408 735412 735413 735414 735415 735416 735417 735418 735419 735420 735977 735978 735979 735980 735981 735982 735988 735989 735990 735991 735992 735993 735999 736000 736001 736002 736003 736004 736005 736006 736603 736604 736605 736606 736607 736608 736609 736610 736613 736614 736615 736616 736617 736618 736619 736620 736633

Sida 235 235 235 235 235 235 235 235 235 270 270 270 270 270 270 270 270 270 280 280 280 280 280 280 280 280 280 270 270 270 270 270 270 235 235 235 235 235 235 280 280 280 280 280 280 280 280 235 235 235 235 235 235 235 235 270 270 270 270 270 270 270 270 253


Wibe kabelr채nnssystem Art.nr Art.nr 736634 736635 736636 736637 736638 736639 736640 736687 736689 736690 736691 736692 736693 736930 736932 736933 736934 736935 736936 737504 737505 737506 737537 737538 737539 737540 737541 737542 737543 737544 737545 739713 768063 768738 780162 780163 780855 780856 781334 781335 781336 781337 781338 781339 781340 781999 782000 782001 782011 782012 782013 782014 782015 782016 782017 782038 782039 782040 782041 782042 782043 782044 782045 782046

Sida 253 253 253 253 253 253 253 235 235 235 235 235 235 253 253 253 253 253 253 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 268 277 247 246 246 264 264 252 252 252 252 252 252 252 234 234 234 252 252 252 252 252 252 252 238 238 238 238 238 238 238 238 234

Art.nr 782047 782048 782049 782052 782053 782054 782055 782056 782057 782058 782059 782095 782096 782097 782098 782099 782100 782101 782102 782202 782203 782204 782205 782206 782207 782209 782210 782211 782212 782216 782217 782218 782267 782268 782269 782270 782271 782272 782273 782274 782275 782276 782277 782278 782279 782280 782281 782282 782283 782284 782285 782286 782287 782288 782289 782290 782292 782293 782294 782295 782296 782297 782298 782299

Sida 234 252 252 239 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 235 235 235 235 235 235 237 237 237 237 262 238 256 237 239 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 242 242 242 242 242 242 242 241 241 241 241 241 241 241 236

Art.nr 782306 782307 782308 782309 782310 782311 782318 782319 782320 782321 782322 782323 782324 782325 782330 782332 782333 782334 782335 782336 782337 782342 782343 782363 782364 782365 782366 782367 782368 782369 782370 782392 782393 782394 782395 782396 782397 782408 782409 782410 782411 782412 782413 782414 782415 782424 782425 782426 782427 782428 782429 782430 782431 782440 782441 782442 782443 782444 782445 782446 782447 782458 782459 782460

Sida 253 253 253 253 253 253 255 255 255 255 255 255 255 255 255 245 245 245 245 245 245 245 245 281 281 281 281 281 281 281 281 246 246 246 246 246 246 256 256 256 256 256 256 256 256 257 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 258 258 258 238 238 239

Art.nr 782461 782462 782463 782471 782472 782473 782474 782475 782476 782477 782478 782593 782594 782595 782596 782597 782598 782599 782600 782614 782615 782616 782617 782618 782619 782620 782659 782661 782662 782695 782696 782850 782851 782852 782853 782854 782855 782856 782857 782858 783000 783001 783002 783003 783004 783005 783006 783007 783018 783019 783020 783021 783022 783023 783030 783031 783032 783033 783034 783035 783036 783037 783040 783041

Sida 239 240 240 257 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 258 258 258 260 260 260 260 260 260 260 260 261 261 250 250 282 282 282 282 282 282 282 282 282 283 283 283 283 283 283 283 283 285 285 285 285 285 285 273 273 273 273 273 273 273 273 283 283

Art.nr 783042 783043 783044 783045 783046 783047 783048 783060 783061 783062 783063 783064 783065 783066 783067 783068 783069 783107 783117 783120 783122 783124 783126 783128 783130 783166 783167 783168 783169 783170 783171 783178 783179 783180 783181 783182 783183 783184 783185 783186 783187 783188 783189 783190 783191 783470 783471 783472 783473 783474 783475 783476 783477 783487 783500 783504 783505 783506 783507 783508 783509 783587 783588 783589

Sida 283 283 283 283 283 283 283 284 284 284 284 284 284 285 285 285 285 287 286 286 287 287 287 281 283 263 263 263 263 263 263 238 238 238 238 238 238 238 256 256 256 256 256 256 256 290 290 290 290 290 290 290 290 290 244 264 264 264 264 264 264 246 246 246

Art.nr 783590 783591 783592 783593 783594 783600 783601 783602 783603 783604 783605 783606 783607 783608 783620 783621 783622 783623 783624 783625 783626 783627 783628 783640 783641 783642 783643 783644 783645 783646 783647 783648 783660 783661 783662 783663 783664 783665 783666 783667 783668 783670 783671 783672 783673 783674 783675 783676 783677 783678 783680 783681 783682 783683 783684 783685 783686 783687 783688 783753 783754 783884 783885 783886

Sida 246 264 264 264 264 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 263 263 290 290 290

Art.nr 783887 783888 783889 783890 783891 783900 783901 783902 783903 783904 783905 783906 783907 783908 783909 783910 783911 783912 783913 783914 783915 783916 784061 784061 784062 784062 784063 784064 784073 784074 784075 784076 784077 784078 784079 784080 784081 784082 784083 784084 784085 784086 784087 784088 784089 784090 784091 784092 784093 784094 784095 784096 784097 784098 784099 784100 784101 784102 784103 784104 784105 784106 784107 784108

Sida 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 273 273 273 273 273 273 273 273 273 244 262 245 263 244 244 239 239 239 239 239 239 239 239 272 272 272 272 272 272 272 272 241 241 241 241 241 241 241 241 273 273 273 273 273 273 273 273 259 259 259 259 551


Wibe kabelr채nnssystem Art.nr Art.nr 784109 784110 784111 784112 784113 784114 784115 784116 784117 784118 784119 784120 786771 786772 786773 786774 786775 786776 786777 786792 786793 786831 786832 786833 786834 786837 786838 786873 787188 787189 787192 787193 787196 787197 787211 787227 787228 787229 787230 787231 787232 787276 787277 787278 787436 787437 787438 787439 787442 787443 787444 787445 788572 788573 788574 788575 788655 788656 788657 788658 788660 788661 788662 788663 552

Sida 259 259 259 259 257 257 257 257 257 257 257 257 259 259 259 259 259 259 259 247 265 234 234 252 252 237 255 254 256 256 257 257 258 258 250 253 253 253 253 253 253 248 265 292 241 241 259 259 241 241 259 259 237 271 255 281 248 248 248 248 265 265 265 265

Art.nr 789875 790067 790071 790231 790984 790985 790986 790987 790988 790989 790990 791205 791206 791207 791273 791274 791275 791276 791277 791278 791279 791280 791281 791282 791283 791284 791285 791286 791287 791288 791289 791290 791412 791413 791414 791415 791416 791417 791418 791419 792554 792723 792724 792725 792726 792727 792728 792729 792869 792895 792896 792934 792935 793571 793572 793573 793574 793575 793576 793577 793578 793579 793580 793581

Thorsman f채stmateriel Art.nr Sida 250 270 280 281 238 238 238 238 238 238 238 245 276 263 271 271 271 271 271 271 271 271 271 281 281 281 281 281 281 281 281 281 246 246 246 246 264 264 264 264 248 247 247 247 247 249 249 249 250 278 250 244 244 241 241 241 241 241 241 241 241 259 259 259

Art.nr 793582 793583 793584 793585 793586 793587 793588 793589 793590 793591 793592 793593 793594 793595 793596 793597 793598 793599 793600 793601 793602 793603 793604 793605 793606 793607 793608 793609 793610 793611 793612 793613 793614 793615 793616 793617 793618 793619 793620 793621 793622 793669 793670 793671 793672 793673 793674 793675 793676 793677 793678 793679 793680 793681 793682 793683 793684 1149405 1149452 1149456 1149461 1149464 1149466 1149551

Sida 259 259 259 259 259 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 241 241 241 241 241 241 241 241 259 259 259 259 259 259 259 259 283 283 283 283 283 283 283 283 282 282 282 282 282 282 282 282 245 244 245 244 245 245 291

Art.nr 1149552 1149554 1149561 1149562 1149564 CSU734698 CSU794123 CSU794124 CSU794125 CSU794184 CSU794185 CSU794186 CSU794202 CSU794203 CSU794528 CSU794529 CSU794531 CSU794532 CSU794697 CSU794699 CSU794715

Sida 291 291 291 291 291 274 236 236 236 254 254 254 248 248 270 270 280 280 274 274 274

Art.nr 781870 781871 781872 781873 1720036 1720038 1720040 1772052 1772054 1772056 1772058 1772120 1772125 2703015 2704013 2705110 2705310 2705320 2705420 2740017 2741015 2810109 2810125 2810141 2810166 2810901 2810927 2810943 2810968 2820108 2820124 2820140 3709710 3709720 3709730 3709740 3709750 3780210 3780215 3780216 3780220 3780221 3780225 3780230 3780235 3780610 3780615 3780620 3780710 3780715 3780716 3780720 3780725 3780730 3782010 3782011 3782020 3782021 3782030 3782040 3782050 3782060 3782260 3782265

Sida 300 300 300 300 303 303 303 303 303 303 303 303 303 305 305 305 305 305 305 305 305 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 306 306 306 306 306 310 310 310 310 310 310 310 310 309 309 309 309 309 309 309 309 309 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311

Art.nr 3782610 3782611 3782620 IMT38005 IMT38006 IMT38007 IMT38008 IMT38009 IMT38010 IMT38011 IMT38012 IMT38013 IMT38014 IMT38015 IMT38016 IMT38017 IMT38018 IMT38019 IMT38020 IMT38021 IMT38022 IMT38023 IMT38024 IMT38025 IMT38026 IMT38027 IMT38028 IMT38029 IMT38030 IMT38031 IMT38032 IMT38033 IMT38034 IMT38035 IMT38036 IMT38037 IMT38038 IMT38039 IMT38040 IMT38041 IMT38042 IMT38043 IMT38044 IMT38045 IMT38046 IMT38047 IMT38048 IMT38049 IMT38050 IMT38051 IMT38052 IMT38053 IMT38053 IMT38054 IMT38054 IMT38055 IMT38055 IMT38062 IMT39081 IMT39082 IMT39083 IMT39084 IMT39085 IMT39086

Sida 307 307 307 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 314 314 314 314 314 314 314 314 315 315 314 314 314 314 314 314 314 315 315 315 314 314 314 315 315 315 303 315 303 315 303 315 308 297 297 297 297 297 297


© Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric Sverige AB Frösundaviks allé 1 169 70 Solna Tel: 0771 - 360 370 info@se.schneider-electric.com www.schneider-electric.com/se MK0258

2000 April 2014

Mk0258 kap wibe kabelstegar 2014